VELKOMMEN TIL. Kandidatens navn: Firma:.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL. Kandidatens navn: Firma:."

Transkript

1 Generell del VELKOMMEN TIL FAGPRØVE I ELEKTRIKERFAGET Kandidatens navn: Firma:. Prøvenemnda ønsker velkommen til fagprøve i elektrikerfaget og er til stede for kandidaten på følgende tider: Oppstart: Møte med sensor: Avslutning:. Fagprøven skal utføres i prøvestasjon nr.:. Kandidaten må selv gi melding til prøvenemnda første dagen om det er særskilte grunner til at vedkommende skal ha spesielle hjelpemidler eller har behov for lengre tid til prøven. Slike meldinger skal ha vedlagt legeerklæring eller erklæring fra Hordaland Fylke sin PP tjeneste. Kontaktpersoner prøvenemnd:. Alle hjelpemidler som fagbøker, datamaskin, digitale kamera, andre digitale hjelpemidler, brosjyremateriell, bruksanvisninger, tegninger og beskrivelser er tillatt og er deler av den dokumentasjon som en arbeidsoppgave kan være. Oppgavene skal løses av kandidaten. Side 1

2 Generell del UTFØRELSE AV FAGPRØVEN: Arbeidsoppgavene skal være innenfor rammen av kompetansemålene i læreplanen som er følgende: 1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valg av løsninger. 2. Gjennomføring av det planlagte og faglige arbeid. 3. Vurdering av eget prøvearbeid. 4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid. Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale siste dagen stille spørsmål til det faglige arbeidet og dokumentasjonen. 1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valg av løsninger: Normal tidsbruk for planleggingsdelen er beregnet til 1 2 av 6 arbeidsdager. Du skal lage en plan for hvordan arbeidet skal utføres og planen skal inneholde følgende elementer: Planlegging av sikkerhet i arbeidsoppgavene. Valg av materiell, verktøy, instrumenter og andre hjelpemidler. Framdriftsplan og timeliste for arbeidet. Valg av nødvendig personlig verneutstyr og sikringstiltak. Valg av fremgangsmåte og referanseinstallasjonsmetode. Nødvendige beregninger, plantegninger og skjema. Referanser til forskrifter og normer som gjelder for oppgaven. Eventuelt andre elementer 2. Gjennomføring av det planlagte og faglige arbeidet. Normal tidsbruk for arbeidet er beregnet til 3 4 av 6 arbeidsdager og det planlagte arbeidet skal utføres innenfor den tilmålte tiden. Følgende elementer inngår i den faglige gjennomføringsdelen: Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Installasjon i samsvar med gjeldende forskrifter, normer og planleggingsdelen. o For hovedoppgaven skal du vise at du behersker både åpen og skjult installasjon. Feilsøking og feilretting. Kontrollmåling. Rydding, rengjøring og avfallssortering når oppgaven er ferdig. Side 2

3 Generell del 3 Vurdering av eget prøvearbeid. Skriv en kort egenvurdering av fagprøven og det faglige arbeidet du har utført. Skal være skriftlig, men kan være muntlig etter avtale med prøvenemnda. 4 Dokumentasjon av eget prøvearbeid. Normal tidsbruk for dokumentasjonsdelen er beregnet til ½ av 6 arbeidsdager. Det utførte arbeidet skal dokumenteres slik: Materiell og timeliste og fremdriftsplan. Teknisk dokumentasjon som beregninger, tegninger, skjema og evt. skisser. Resultat av funksjonsprøving, feilsøking og feilretting. Sluttdokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter og normer, bruk gjerne 5 sikre. Avvik fra innlevert planlegging og/eller på utstyr/materiell. DOKUMENTASJONEN SKAL SAMLES I MAPPE / PERM MED SKILLEARK, OG LEVERES TIL PRØVENEMNDA FØR GJENNOMGANG SISTE DAGEN. DEMONTERING OG RYDDING AV PRØVESTASJON. Kandidaten skal frakoble, demontere og rydde etter at fagprøven og samtale med prøvenemnda er ferdig. Alt utstyr og materiell skal ryddes på plass i hyller og esker, og avfall skal sorteres som restavfall, EE avfall og papiravfall. LYKKE TIL! Side 3

4 Oppgave nr.: 1 Oppgave 1 regelverk: Redegjør for forskjell på forskrift og norm. Oppgave 2 fordelingssystemer: De mest vanlige fordelingssystemer vi bruker i Norge er TT, TN og IT. Hvilke spenningsgrenser gjelder for de forskjellige fordelingssystemer? Oppgave 3 sluttkontroll: Forklar hovedelementene i en sluttkontroll. Lag ditt eget eksempel og drøft forventede måleresultat, akseptkriterier og fremgangsmåte for målingene.

5 Oppgave nr.: 2 Oppgave 1 regelverk: Hvilke forskrifter gjelder for deg som elektriker når du skal bygge et elektrisk anlegg? Oppgave 2 fordelingssystemer: Hvordan beregnes berøringspenningen i for de forskjellige fordelingssystem? Sett kryss Fordelingssystem IT TN TT Spenningsfall over jordelektrode Spenningsfall i jordleder fra feilsted tilbake til installasjonens jordelektrode Ingen spesiell regel. Skal kun måles når installasjonen er ferdigstilt. Oppgave 3 brannfare i el. anlegg: En elektriker har glemt og skru til en koblingsskrue på en stikkontakt. I feilpunktet blir det målt en motstand på 1,5Ω. Hvor stor effektutvikling vil det bli i dette feilpunktet hvis du kobler til en varmeovn på 2000W. Drøft resultatet.

6 Oppgave nr.: 3 Oppgave 1 regelverk: Hvilke normer gjelder når du skal bygge et elektrisk anlegg i en bolig? Oppgave 2 fordelingssystemer: Hvilke jordstrømmer kan en forvente ved de forskjellige fordelingssystemene? Sett kryss Fordelingssystem ma A ka IT TN TT Oppgave 3 berøringsfare i el. anlegg: Du har fått i oppdrag og montere tilførsel til en varmepumpe som er montert i et elektrisk anlegg fra Anlegget er et TN anlegg uten jordfeilbryter. Alle stikkontakter er av type med jordtilknytning. Hva ville du anbefale kunden og hvorfor?

7 Oppgave nr.: 4 Oppgave 1 regelverk: Er det mulig å bygge et elektrisk anlegg, eller deler av det, og kun erklære samsvar til forskrift (FEL)? Begrunn ditt svar. Oppgave 2 fordelingssystemer: Et bolighus er opprinnelig forsynt med TT fordelingssystem (1 fase). Strømleverandøren bygger om til TN C S fordelingssystem. Inn til boligen blir det distribuert 1 fase + PEN. Drøft hvordan du som elektriker vil vurdere installasjonen med hensyn på elsikkerhet før og etter ombygging av fordelingsnettet? Oppgave 3 ekstraoppdrag i forbindelse med servicejobb Du har nettopp sluttført en jobb på et bilverksted. Som tilleggsoppdrag ber verkstedeier deg å bytte en skadet kabel som er tilførsel til lysarmaturene inne i ett lakkeringsanlegg. Hvordan ville du løst dette oppdraget?

8 Oppgave nr.: 5 Oppgave 1: Forklar med eksempel hva en mener med selektivitet i elektriske anlegg. Oppgave 2: I en sluttkontroll måler du en kontinuitet på 0,9Ω i beskyttelseslederen til en stikkontakt som er montert 15m fra sikringsskapet. Kursen til stikkontakten er 1,5mm 2. Forklar hva du ville gjort i et slikt tilfelle. Oppgave 3 dokumentasjon En bolig er ferdigstilt og sluttkontroll utført. Boligen vil da gå over i en bruk og vedlikeholdsfase. Dokumentasjon av boligens elektriske installasjon er da viktig. Det er elektroinstallatørens ansvar å dokumentere akseptabelt sikkerhetsnivå. Hva vil du som utførende elektriker bidra med i denne dokumentasjonen? (Forklar gjerne med eksempel.)

9 Oppgave nr.: 6 Oppgave 1: Du har fått i oppdrag og montere tilførsel til en varmepumpe som er montert i et elektrisk anlegg fra Anlegget er et IT anlegg uten jordfeilbryter. Kunden ønsker tilførsel fra stue. Stikkontaktene i stuen er uten jordtilknytning. Hva ville du anbefale kunden og hvorfor? Oppgave 2: Som elektriker og privatperson får du spørsmål om å montere elektrisk anlegg i et tilbygg til en bekjent. Hvilke regler gjelder for deg i en slik situasjon? Med bakgrunn og henvisning til i regelverket begrunn dit svar til denne bekjente. Oppgave 3: Eksplosjonsfarlige områder. Hvilken norm gjelder for eksplosjonsfarlige områder? Beskriv målet med områdeklassifisering av elektriske installasjoner for eksplosjonsfarlige områder.

10 Hovedoppgave Oppgave nr.: 1 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Verksted. Nettsystem: IT / TT Spenning: 230 V Inntaksdata: o Ik max.: 4,8 ka. o Ik min.: 1,1 ka. Jordingssystem. Jordspyd. Beskrivelse av oppgaven: I et verksted skal du installere fire doble 16A stikkontakter og en 3 fase 16A stikkontakt for dreiebenk. Stikkontaktene skal ha kapslingsgrad tilpasset informasjon fra bruker (deg). Du skal også installere to lysarmaturer i tak. Armaturene skal styres av en impulsbryter på vegg, samt impulsrelé i fordeling. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

11 Hovedoppgave Oppgave nr.: 2 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Gang og bad. Nettsystem: TN Spenning: 230/400 V Inntaksdata: o Ik max.: 5,0 ka. o Ik min.: 0,9 ka. Jordingssystem. Ringjord. Beskrivelse av oppgaven. Du skal installere en gang med to lyspunkt med ulik tenning over bryter, samt to doble 16A stikkontakter. Du skal også installere et bad med tre spotter og lys over speil, samt varmekabel og termostat m/sparetemperatur og gulvføler. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

12 Hovedoppgave Oppgave nr.: 3 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Verksted. Nettsystem: IT / TT Spenning: 230 V Inntaksdata: o Ik max.: 5,8 ka. o Ik min.: 1,6 ka. Jordingssystem. Ringjord. Beskrivelse av oppgaven. I et verksted skal du installere to lysarmaturer styrt av to impulsbrytere, samt to doble 16A stikkontakter over arbeidsbenk og en 3 fase 16A stikkontakt for kompressor. Verkstedet har en liten garderobe med eget dusjrom som skal utføres med varmekabel og termostat m/gulvføler Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

13 Hovedoppgave Oppgave nr.: 4 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Oppholdsrom 20m 2 Nettsystem: TN Spenning: 230/400 V Inntaksdata: o Ik max.: 4,8 ka. o Ik min.: 1,4 ka. Jordingssystem. Ringjord. Beskrivelse av oppgaven. I et oppholdsrom i en underetasje med parkett på betonggulv skal du installere tre spotter over dimmer, samt nok 16A stikkontakter i henhold til NEK400. Rommet skal ha elektrisk oppvarming med varmekabel og termostat m/gulvføler og du skal utføre varmebehovsberegning for denne installasjonen. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

14 Hovedoppgave Oppgave nr.: 5 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Kjøkken Nettsystem: TN Spenning: 230/400 V Inntaksdata: o Ik max.: 5,8 ka. o Ik min.: 1,9 ka. Jordingssystem. Ringjord. Beskrivelse av oppgaven. I et kjøkken med 5 meter benkeplate skal du installere nok stikkontakter over benkeplate og stikkontakter for separat stekeovn og platetopp i henhold til NEK 400. Belysning skal være tre spotter over dimmer og lys under overskap på bryter. Det skal være opplegg for varmtvannstank på 2 kw i benkeskap. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

15 Hovedoppgave Oppgave nr.: 6 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Garasje med betonggulv. Nettsystem: IT / TT Spenning: 230 V Inntaksdata: o Ik max.: 5,1 ka. o Ik min.: 0,9 ka. Jordingssystem. Jordspyd. Beskrivelse av oppgaven. I en garasje skal du installere to lamper styrt av bevegelsessensor, samt stikkontakt for portåpner og en dobbel 16A stikkontakt over arbeidsbenk. Du skal også installere en 3 fase 16A stikkontakt over arbeidsbenk for kompressor. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

16 Hovedoppgave Oppgave nr.: 7 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Vaskehall. Nettsystem: TN Spenning: 230/400 V Inntaksdata: o Ik max.: 5,5 ka. o Ik min.: 1,7 ka. Jordingssystem. Jordspyd. Beskrivelse av oppgaven. I en vaskehall skal du installere to lamper styrt av bryter, samt en 3 fase 16A stikkontakt for høytrykkspyler ved dør. Du skal definere rommet etter informasjon fra eier (deg) for nødvendig klassifisering av utstyr. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

17 Hovedoppgave Oppgave nr.: 8 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Stuerom 20m 2. Nettsystem: TN Spenning: 230/400 V Inntaksdata: o Ik max.: 5,1 ka. o Ik min.: 1,4 ka. Jordingssystem. Ringjord. Beskrivelse av oppgaven. I en stue skal du installere tre spotter styrt av dimmer, samt stikkontakter ved TV og stereobenk. Rommet skal oppvarmes med panelovn styrt av termostat med sparetemperatur. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

18 Hovedoppgave Oppgave nr.: 9 ELENERGISYSTEMER. Romkategori: Kjøkken Nettsystem: IT / TT Spenning: 230 V Inntaksdata: o Ik max.: 5,9 ka. o Ik min.: 1,6 ka. Jordingssystem. Ringjord. Beskrivelse av oppgaven. I et kjøkken med fire meter benkeplate skal du installere nok stikkontakter over benkeplate, og stikkontakter for oppvaskmaskin og komfyr i henhold til NEK 400. Belysning skal være tre spotter over dimmer og lys under overskap på bryter. Det skal være opplegg for varmtvannstank på 1,7 kw i benkeskap. Du skal dimensjonere og installere inntak og fordeling som har tilstrekkelig med kurssikringer og utstyr til oppgavene du skal løse, samt et fornuftig antall kurser i en slik installasjon.

19 Oppgave nr.: 1 AUTOMATISERTE SYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg og vern til 3 fase motor som skal direktestartes med motorvernbryter. Motor er av type 3 fase asynkron. I n avleses på motorskilt. Lag en funksjonsbeskrivelse med fordeler og ulemper.

20 Oppgave nr.: 2 AUTOMATISERTE SYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg og vern til 3 fase motor som skal ha start, stopp og nødstopp, samt varsellamper for Stopp, Drift og Feil (motorvern utløst). Motor er av type 3 fase asynkron. I n avleses på motorskilt. Lag en funksjonsbeskrivelse med fordeler og ulemper.

21 Oppgave nr.: 3 AUTOMATISERTE SYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: I et nøst skal du installere kursopplegg og vern til 3 fase motor for vinsj som skal ha dreieretningsvending samt varsellamper for Stopp, Drift begge retninger, samt Feil (motorvern utløst). Motor er av type 3 fase asynkron. I n avleses på motorskilt. Lag en funksjonsbeskrivelse med fordeler og ulemper.

22 Oppgave nr.: 4 AUTOMATISERTE SYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg og vern til 3 fase motor som skal ha automatisk stjerne/trekant vending i starterskap. Motor er av type 3 fase asynkron. I n avleses på motorskilt. Lag en funksjonsbeskrivelse med fordeler og ulemper.

23 Oppgave nr.: 5 AUTOMATISERTE SYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg og vern til 3 fase motor for pumpestasjon for avløpsvann. Anlegget skal ha en betjeningsbryter (av/på) og pumpen skal starte og stoppe automatisk, avhengig av nivå i tanken. Automatikk skal også gi varselsignal ved for høyt nivå og for lavt nivå (se skisse). Motor er av type 3 fase asynkron. I n avleses på motorskilt. Lag en funksjonsbeskrivelse med fordeler og ulemper.

24 Oppgave nr.: 6 AUTOMATISERTE SYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg og vern til 1 fase motor for en dreiebenk. Motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. Velg motortype og forklar virkemåte. I n avleses på motorskilt. Lag en funksjonsbeskrivelse med fordeler og ulemper.

25 Oppgave nr.: 7 AUTOMATISERTE SYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg og vern til 3 fase motor som skal styre et transportbånd. Motoren skal styres via en frekvensomformer. Det skal være nødstopp i begge ender av transportbåndet. Motor er av type 3 fase asynkron. I n avleses på motorskilt. Lag en funksjonsbeskrivelse med fordeler og ulemper.

26 Oppgave nr.: 1 TELE OG DATASYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg for to doble Cat5e/Cat6 kontakter for data med tilhørende kabler. Lag koblingsskjema, forklar virkemåte og utfør/beskriv: Hvordan sluttkontroll utføres, herunder hvilke målinger som skal utføres. Hvilket regelverk som gjelder for installasjon av et slikt anlegg. Hvilken dokumentasjon som kreves for et slikt anlegg. Hvem som har kontrollfunksjon med et slikt anlegg.

27 Oppgave nr.: 2 TELE OG DATASYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg for kunde som ønsker RiksTv med tilhørende antenne, kabel og en kontakt. Lag koblingsskjema, forklar virkemåte og utfør/beskriv: Hvordan sluttkontroll utføres, herunder hvilke målinger som skal utføres. Hvilket regelverk som gjelder for installasjon av et slikt anlegg. Hvilken dokumentasjon som kreves for et slikt anlegg. Hvem som har kontrollfunksjon med et slikt anlegg.

28 Oppgave nr.: 3 TELE OG DATASYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg for porttelefonanlegg med et utvendig apparat og en innvendig svartelefon. Hvordan sluttkontroll utføres, herunder hvilke målinger som skal utføres. Hvilket regelverk som gjelder for installasjon av et slikt anlegg. Hvilken dokumentasjon som kreves for et slikt anlegg. Hvem som har kontrollfunksjon med et slikt anlegg.

29 Oppgave nr.: 4 TELE OG DATASYSTEMER. Romkategori: Som hovedoppgave. Nettsystem: Spenning: Inntaksdata: o Ik max.: o Ik min.: Jordingssystem. Beskrivelse av oppgaven: Du skal installere kursopplegg for to stk branndetektorer med tilhørende strømforsyning. Lag koblingsskjema, forklar virkemåte og utfør/beskriv: Hvordan sluttkontroll utføres, herunder hvilke målinger som skal utføres. Hvilket regelverk som gjelder for installasjon av et slikt anlegg. Hvilken dokumentasjon som kreves for et slikt anlegg. Hvem som har kontrollfunksjon med et slikt anlegg.

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset arthur@sogneelektrisk.no 97184558 Kenneth Knudsen ke.knudsen@gmail.com 91531812 Kjell Rune Sløgedal

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2008 EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 4 timar Sjå

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009 EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 23. april 2009 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden 1 Her trengs det flere strømuttak, som på forsiden. Mange løse kontakter og ledninger kan være farlige. Spar energi. Med et styringsanlegg

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer