Dok.dato: Dok.dato: Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO EMK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands høstsesjonen / /2009 Alliansen Ny Oljepolitikk nterpellasjon fra Bent Høie - målsetting og virkemidler i legemiddelpolitikken NT15 ( ) Stortinget vedtok i forbindelse med St.meld. nr. 18 for , jf. nnst. S. nr. 197 for om legemiddelpolitikken (Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk). meldingen ble det trukket opp tre mål for legemiddelpolitikken: t 2009/ /2009 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring / / Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring Side: 1 av 14

2 Anskaffelsesprotokoll for kjøp av vernemasker til bruk mot tåregass til Sikkerhetsseksjonen Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring X 2009/ / Rigmor Nymoen PropL14 Anmodning om høring PROPL14 ( ) Endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.) 2009/ / Familiestiftelsen 15. mai Bemanning i private barnehager - henvendelse fra oppvekst- miljø- og kulturkomiteen i bydelsutvalg Grünerløkka Barnehager - bemanning - henvendelser 2009/ /2009 Oslo kommune - Bydel Grünerløkka PropS1 nnspill fra Hedmark Teater 2009/ /2009 Hedmark Teater Side: 2 av 14

3 Varsel om prisøkning fra på bedriftspakker og servicepakker Posten Norge - nformasjon 2008/ /2009 Posten Norge Statsrådenes besvarelse av spørsmål i spørretimen - tilstedeværelse Statsråders tilstedeværelse i Stortingets spørretime 2009/ / Statsministerens kontor PropS1 nnspill - argumentasjon for økt grunnstøtte til Norges Miljøvernforbund 2009/ / Norges Miljøvernforbund PropS1 Rettinger 2009/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 3 av 14

4 Oppfordring fra regionale myndigheter i Østersjøområdet til nasjonale myndigheter og E foran klimatoppmøtet i København Henvendelser - miljøvern og naturvern / / Østlandssamarbeidet nvitasjon til nstitutt for energiteknikk - FE - på Kjeller våren 2010 EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 nstitutt for energiteknikk PropS1 Feil i Prop 1 S fra Kommunal- og regionaldepartementet 2009/ /2009 Kommunal- og regionaldepartementet Statsråden nvitasjon til Høstsymposium om tidsregistrering og tid til forskning i akademia - Oslo Stratos KK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 Forskerforbundet ved niversitetet i Oslo Side: 4 av 14

5 PropS1 nnspill fra Tolkeforbundet 2009/ / Tolkeforbundet Stortingets tjenesteboliger Parkveien 4 b - Salg oppgjørsoppstilling til selger Stortingets tjenesteboliger Parkveien 4 b - Salg 2009/ /2009 Choice eiendomsmegling Folketinget foretrekker å legge besøket til januar 2010 Danmark - offisielt besøk til Folketinget av Stortingets president 2009/ /2009 Danmark Folketinget Svar på brev av kollektivtilbudet i Hedmark Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / / Elg Jon Egil Side: 5 av 14

6 PropS1 nnspill - Forskningsinstituttenes fellesarena FFA - kopi av brev til KD 2009/ /2009 Forskningsinstituttenes fellesarena Avslag på forespørsel om å møte Stortingets utenriks- og forsvarskomité - ber om å sende skriftlig materiale FK - Besøk / /2009 Den norske igurkomiteen nvitasjon til kultur- og helsekonferanse - Rica Hell Stjørdal HOK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / / Nord-Trøndelag fylkeskommune m.fl. nvitasjon til NP seminar Resultatet av klimaendringer i Sub-Sahara FK - nvitasjoner - innenlandsreiser / /2009 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Side: 6 av 14

7 PropS1 nnspill - Høgskolesenteret i Kristiansund - kap 254 tilskudd til voksenopplæring 2009/ /2009 Høgskolesenteret i Kristiansund NROF og Sjøforsvarets forum inngår samarbeidsavtale FK - Henvendelser til komiteen / /2009 NROF Prop1 - oppfølging etter høring på statsbudsjettet / /2009 Norges fredslag Prop1 - oppfølging etter høring bistandsbudsjettet / /2009 Atlas-alliansen Side: 7 av 14

8 Meld47 nnspill fra De allmennmedisinske akademiske miljøene ved universitetene i Oslo-Bergen-Trondheim og Tromsø MELD47 ( ) Samhandlingsreformen 2009/ /2009 De allmennmedisinske akademiske miljøene ved universitetene i Oslo-Bergen-Trondheim og Tromsø nvitasjon til førjulstid - skarke - på Valdres Folkemuseum FKK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / / Valdresmusea WTOs ministerkonferanse i Geneve - NÆK og FK deltar med to medlemmer hver WTOs syvende ministerkonferanse Geneve X 2009/ / Victor C. Rønneberg m.fl. tenriks- og forsvarskomiteen - reiseprogram for FK - Reiseprogram for X 2009/ /2009 Bjarne Syrdal Side: 8 av 14

9 tenriks- og forsvarskomiteen - reiseprogram for FK - Reiseprogram for / /2009 Forsvarsdepartementet PropL12 Anmodning om høring PROPL12 ( ) Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) 2009/ /2009 Fellesorganisasjonen nvitasjon til Havbrukskonferansen 2009 Oslo Thon Hotel Bristol NÆK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 Eksportutvalget for fisk m.fl. PropS1 Oppfølging etter høring 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 9 av 14

10 Kopi av brev til forsvarsminister Grete Faremo - Anskaffelse av kommunikasjonssatelitt for forsvaret FK - kopi av korrespondanse til / fra tenriks- og forsvarsdepartementet 2009/ /2009 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norsk Revmatikerforbund Markering den kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Kurdisk SOS Rasisme Tillatelse til markering den kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Kurdisk SOS Rasisme Side: 10 av 14

11 Prop1 - Levering av skjold-klasse missiltorpedobåter 2009/ / Forsvarsdepartementet Statsråden PropS1 Program for åpen høring X 2009/ /2009 Støttemarkering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Støttegruppen for Simon Tillatelse til støttemarkering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Støttegruppen for Simon Side: 11 av 14

12 Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Skeiv ngdom Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass / /2009 Skeiv ngdom Stm49 Anmodning om høring STM49 ( ) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying 2009/ /2009 Produsentforeningen Nordisk Råds litteraturpris 2009 til Per Petterson Nordisk Råds litteraturpris 2009 X 2009/ / Solvi Brun Side: 12 av 14

13 Bestilling av oppdrag for tilpasning av xsl-fo for Stortingets forretningsorden Tilpasning av xsl-fo for Stortingets forretningsorden 2009/ / Gruppen Web Prop1 - spørsmål til Forsvarsdepartementet v/statsråden 2009/ /2009 Forsvarsdepartementet Statsråden Besøk av FNs generalsekretær til Stortinget takkebrev Besøk til Stortinget / / Forente Nasjoner Generalsekretæren Anskaffelsesprotokoll - mottagelse i Den norske Opera og Ballett ifm NATO PA sesjonen NATO PA - vårsesjon 2009 Oslo Sak DL X 2008/ / ngrid Mollestad Side: 13 av 14

14 Forespørsel om presentasjon for justiskomiteen - DNA-reformen - utfordringer og muligheter JK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 GENA - nstitutt for DNA analyse Resultat av brukerundersøkelse Stortingsrestauranten april 2009 Brukerundersøkelse 2009 Stortingsrestauranten X 2009/ / Randi Wisnes Haugen Tilbakemelding på brukerundersøkelsen i Stortingsrestauranten april 2009 Brukerundersøkelse 2009 Stortingsrestauranten N 2009/ / Hans Brattesta m.fl. Besvart henvendelse om disponering av kontor i Tollbugata 31 7 etasje Disponering av kontor i Tollbugata 31 7 etasje - Sak DL 2009/ /2009 Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter Side: 14 av 14

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28.

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28. Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Til Stortinget Stortingets presidentskap oppnevnte 24. mai 2012 en arbeidsgruppe for

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer