Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 ( ) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg N 2009/ /2009 Stale Rist Stp95 Oversendelse av utkast til innstilling STP95 ( ) Samtykke til godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JS om personvern i forbindelse med politi- og strafferettssamarbeid (videreutvikling av Schengen-regelverket) N 2009/ /2009 Victor C. Rønneberg Dok 1 Tillegg 2 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret kontrollhøring DOK 1 Tillegg 2 ( ) Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret / /2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden Prop 47 S Spørsmål fra komiteen - kap 340 kirkelig administrasjon Prop. 47 S Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet 2009/ /2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråden Side: 1 av 17

2 Stp93 Ber om uttalelse til innstillingsutkast STP Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2004/28/EF og forordning (EF) nr. 726/2004, om legemidler til mennesker X 2009/ /2009 Victor C. Rønneberg Stp94 Ber om uttalelse til innstillingsutkast STP Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m. X 2009/ /2009 Victor C. Rønneberg Svar på brev av søknad - økonomisk støtte til et landsdekkende prosjekt for å kunne arrangere Verdens dagen mot selvskading Helsevesenet - henvendelser / /2009 Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord - LFSS Svar på brev av klage - eldreomsorg Klage - eldreomsorg / /2009 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 2 av 17

3 Svar på brev av henvendelse - brukerstyrt personlig assistent Helsevesenet - henvendelser / /2009 Jensen Geir Olav m.fl. Svar på brev av yrkesskade - NAV Klage - yrkesskade - NAV / /2009 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dok8S:11 Ber om departementets uttalelse DOK8S: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagfinn Høybråten og Hans Olav Syversen om plan for livshjelp 2009/ /2009 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Dok8L.12 Ber om departementets uttalelse DOK8L: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Sonja rene Sjøli, ngjerd Schou og Bent Høie om lov endring i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. for å gjøre det mulig å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig sp 2009/ /2009 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 3 av 17

4 Dok3:14 Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS - kontrollhøring DOK3: Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS 2009/ /2009 Kultur- og kirkedepartementet Statsråden nvitasjon til besøk til Redningsselskapet - i løpet av våren - mars eller april 2010 TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 Redningsselskapet Tilbakemeldinger på henvendelse om melding ved produksjonsprosessen H 8 - Handlingsområdet 8 - Dokumentproduksjon - Digital signatur - Sak DL X 2008/ /2009 Hans Brattesta m.fl. Referat fra prosjektmøte H H 8 - Handlingsområdet 8 - Dokumentproduksjon - Digital signatur - Sak DL X 2008/ / Torbjørg Margrete Grantangen Side: 4 av 17

5 WTOs ministerkonferanse Geneve - deltakelse fra Stortinget WTOs syvende ministerkonferanse Geneve 2009/ / tenriksdepartementet Svar på komiteens brev av Skattefunnordningen Klage - Forvaltningens behandling av sak i forbindelse med SkatteFNN ordningen - Sak DL 2009/ /2009 Finansdepartementet Finansministeren nvitasjon til seminar med Rolf Ekeus og Sverre Lodgaard mot en atomfri verden FK - nvitasjoner - innenlandsreiser / /2009 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Svar på brev av bemanning i private barnehager - henvendelse fra oppvekst- miljø- og kulturkomiteen i bydelsutvalg Grünerløkka Barnehager - bemanning - henvendelser 2009/ /2009 Oslo kommune - Bydel Grünerløkka Side: 5 av 17

6 Dok8S:8 Spørsmål fra Fremskrittspartiets fraksjon DOK8S:8 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Bente Thorsen om å be Regjeringen om å ikke anke, eventuelt trekke anke i sak mellom staten og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) 2009/ /2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråden Stp90 Svar på spørsmål 12 i brev av STP90 ( ) tbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse til Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) 2009/ /2009 Samferdselsdepartementet Statsråden nvitasjon til Humanitært Forum - kampen mot ensomhet og utenforskap - Røde Kors Konferansesenter Oslo HOK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 Røde Kors PropS1 nnspill fra Sør Trøndelag fylkeskommune - forvaltningsreformen og fylkesfordeling av vegmidler PROPS1 ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11741/2009 Sør Trøndelag fylkeskommune Side: 6 av 17

7 Stp92 ngen merknader fra utenriks- og forsvarskomiteen STP92 ( ) Samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole X 2009/ /2009 Alice Braadland Sjefskurs 2010 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sjefskurs 2009 og 2010 ved Forsvarets høgskole - Sak DL Tilg.kode SD 2008/ /2009 Hjemmel: SDO 2.1 nntak for stortingsrepresentanter Forsvarets høgskole PropS1 FrP - Svar på spørsmål 280 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - engangsavgift på plug-in hybridbiler PROPS1 ( ) Statsbudsjettet 2010 Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11745/2009 Finansdepartementet Finansministeren PropS1 FrP - Svar på spørsmål 426 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - rammevilkår for alternative drivstoff PROPS1 ( ) Statsbudsjettet 2010 Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11746/2009 Finansdepartementet Finansministeren Side: 7 av 17

8 PropS1 KrF - Svar på spørsmål og 78 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - fornybar energi - investeringsstøtte fra Enova - CO2 fangst på Kåtstø og Mongstad - investeringsstøtte til vindkraft PROPS1 ( ) Statsbudsjettet 2010 Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11747/2009 Finansdepartementet Finansministeren PropL1 nnspill - Lovforslag vedrørende innskrenking av kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt i sjøområdet - KS PROPL1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon PropL1 nnspill - eiendomsskatt i sjøområder - Moskenes kommunestyre PROPL1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer 2009/ /2009 Moskenes kommune Anmodning om faglig hjelp i forbindelse med studiereise til Brüssel TKK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 Den norske E-delegasjonen Brüssel Side: 8 av 17

9 Anmodning om faglig hjelp i forbindelse med studiereise til Paris TKK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 Den Kgl norske ambassade Paris Anmodning om møte med justiskomiteen - februar 2010 JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 Domstoladministrasjonen Befaring Hordaland TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 Hordaland fylkeskommune Befaring Troms og Vest-Finnmark TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 Troms fylkeskommune m.fl. Side: 9 av 17

10 Befaring Østfold TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2009 Østfold fylkeskommune Dok8S:20 Ber om departementets uttalelse DOK8S:20 ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell ngolf Ropstad, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Knut Arild Hareide om en nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge 2009/ /2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden Klage på behandling av voldsoffererstatsningssak - asylsøker Klage på behandling av voldsoffererstatsningssak - asylsøker 2009/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Søknad om tilskudd 2009 til Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter - årsmøte - drift - Sak DL 2009/ /2009 Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter Side: 10 av 17

11 Prop1 - rettinger til tenriksdepartementets budsjettproposisjon - kap kap kap 167 PROPS1 ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 tenriksdepartementet PropS1 Kap 41 Stortinget - anmodning om økt ramme på post 70 tilskudd til partigruppene PROPS1 ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Stortingets presidentskap PropS1 Kap 41 Stortinget - anmodning om økt ramme på post 70 tilskudd til partigruppene PROPS1 ( ) Statsbudsjettet 2010 Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11763/2009 Stortingets presidentskap Søknad leiebil Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Tilg.kode SD 2009/ /2009 Hjemmel: SDO 2.1 nntak for stortingsrepresentanter Sivertsen Eirik Side: 11 av 17

12 Søknad om tillatelse til bruk av leiebil ***** Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Tilg.kode SD 2009/ /2009 Hjemmel: SDO 2.1 nntak for stortingsrepresentanter Sivertsen Eirik nvitasjon til høringsmøte om lyd- og bildeopptak i domstolene - Radisson SAS Gardermoen JK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 Domstoladministrasjonen Søknad om støtte til barnas juletrefest 2010 Stortinget Barnas juletrefest på Stortinget Sak DL 2008/ /2009 Juletrefestkomiteen Dok8:24 S Forslag om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter DOK8:24 S Forslag om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter 2009/ /2009 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Side: 12 av 17

13 Stortingets boligkomite - medlemmer for stortingsperioden Stortingets boligkomite - Oppnevning av medlemmer for stortingsperioden Sak DL N 2009/ / Hans Brattesta Stortingets boligkomite - medlemmer for stortingsperioden Stortingets boligkomite - Oppnevning av medlemmer for stortingsperioden Sak DL 2009/ / Gåsvatn Jon Jæger m.fl. Klage på manglende oppfølging fra regjeringens side av Stortingets vedtak - stortingsmelding strukturtiltak i kystfiskeflåten Klage på manglende oppfølging fra regjeringens side av Stortingets vedtak - stortingsmelding strukturtiltak i kystfiskeflåten 2009/ / Rederiforeningen for Kystringnotfartøy Besvart forespørsel om innsyn i utredningsseksjonens dokumenter - Stortingets offentlighetsregler Dokumentoffentlighet for Stortinget SDO for tredningsseksjonens dokumenter 2009/ /2009 Norsk Redaktørforening m.fl. Side: 13 av 17

14 Forlengelse av rammeavtale for kjøleinstallasjoner - GK Norge - tidl. AKF AirCondition & varmepumper Forlengelse av rammeavtale for kjøleinstallasjoner - GK Norge - tidl. AKF AirCondition & varmepumper Sak DL / / GK Norge Stortingets gjennomgåelse av benådningssaker Referatprotokoller / statsrådsprotokoller - benådningssaker for / /2009 Justis- og politidepartementet Kopi av åpent brev til Regjeringen - Med EFTA for fred - frihet - demokrati og rettferd FK - kopi av korrespondanse til / fra departementene 2009/ / Den norske Fredskomite Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass 2009 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 11777/2009 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Side: 14 av 17

15 Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement - på Eidsvolls plass 2009 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 11778/2009 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Statsråden ved statsministerens kontor tnevning av ny samordningsminister - ansvar og kontroll 2009/ /2009 Statsministerens kontor Anskaffelsesprotokoll for kjøp av tredemøller til Stortingets trimrom Anskaffelse av tredemøller til Stortingets trimrom X 2009/ / Rigmor Nymoen Representantenes reisegodtgjørelse - pendlerreise ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse Tilg.kode SD 2009/ /2009 Hjemmel: SDO 2.1 nntak for stortingsrepresentanter ***** Side: 15 av 17

16 Tilbudsforespørsel P- telefoner Anskaffelse av P-telefon apparater til bruk i Stortingets telefonsentral MX-one TSW 2009/ / Telefonselskapet nvitasjon til MC-seminar - musikk og fortolkning - Nasjonalbiblioteket FKK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 MC Norsk musikkinformasjon m.fl. NAV Oslo - saksbehandlingen av eldre kvinnelige arbeidstakere Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd / /2009 Tolleshaug Nils Stm39 Oppfølging etter høring - Norges Skogeierforbund STM39 ( ) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen 2009/ /2009 Norges Skogeierforbund Side: 16 av 17

17 Klage på manglende oppfølging av Stortingsvedtak - ynglende og revirhevdende ulv utenfor ulvesona - Rendalen kommune Klage på manglende oppfølging av Stortingsvedtak - ynglende og revirhevdende ulv utenfor ulvesona - Rendalen kommune 2009/ /2009 Rendalen kommune PropS1 Referat fra konsultasjonsmøtet nr 4 den PROPS1 ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2009 Kommunal- og regionaldepartementet Oversikt over Stortingets internasjonale delegasjoner ledere / nestledere Stortingets internasjonale delegasjoner X 2009/ /2009 Hans Brattesta Side: 17 av 17

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer