ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN

2 Innhold Styret/personalet 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning 7 - Forvaltning 7 - Forskning og dokumentasjon 11 - Formidling 11 - Fornying 16 Resultatregnskap 18 Noter til regnskapet 21 Revisors beretning 26 2

3 Styret EL & IT forbundet, Industri Energi, Fellesforbundet: Styreleder Hans Olav Felix Vararepr. Morten Halvorsen LO: Nestleder Kine Smith Larsen Vararepr. Grethe Fossli AOF: Styremedlem Tom Runar Hansen Vararepr. Ragni Bilberg Kulturdepartementet: Styremedlem Hans Jakob Ågotnes Vararepr. Lene Elisabeth Walle Styremedlem Anna Kristine Jahr Røine Vararepr. Knut Kjelstadli Tinn kommune: Styremedlem Birger Hovden Vararepr. Arnhild G. Mortensson Notodden kommune: Styremedlem Jørn Christensen Vararepr. Ole Henning Skogen Ansattes representant: Styremedlem Ingelinn Kårvand Vararepr. Bjørn Strander Det har vært avholdt 7 styremøter med behandling av 52 saker og 19 referatsaker. Personalet Faste stillinger: Vemork Direktør Jan-Anders Dam-Nielsen Seniorrådgiver Halvard Grimsrud Kontorleder Hilde Aarnes Markedskonsulent Kristine B. Mathisen Avdelingsleder/historiker Gunhild Lurås, perm. fom Arkivar Kjetil Høstrup Djuve Fotoarkivar Ingelinn Kårvand Driftsleder Arild Mathisen Avdelingsleder publikum Anniken Bakke, sluttet Førstesekretær Hanne Hovden Resepsjon/guide, 18% stilling Dina Emilie Norum Kivle, Cecilie Lia, Anniken Mathisen, Birgit Thorden Haug, fom Rjukanbanen Fagkonsulent Anne Gaaserud Kulturminnevern Tom Johansen, sluttet

4 Arbeidsleder/håndverker Maritimt ansvarlig Arbeidsleder/håndverker Museumspedagog Tinn museum Fagkonsulent Arbeidsleder/håndverker Tom Kaafjell Birger Korsund Nilsen Trond Bakken Hilde Skjølingstad Widvey Ragnar Dybdal Bjørn Strander Heddal bygdetun Fagkonsulent Lisa Amalie Elle, 50% Engasjement/ekstrahjelp: Prosjektstillinger Privatarkiv i Telemark, PRAKT Guro Nordby, 50 % fom Husarkiv NIA Guro Nordby, 50 % fom Rjukanbanen adm. Kari Einang, fom Rjukanbanen adm. Marit Andersson Næsset, fom Tinn sparebanks arkiver/ Europeean route of industrial Lisa Amalie Elle, 50% heritage (ERIH) Vemork Vikar, sekretær Resepsjon/guide Vedlikehold Rjukanbanen Maskinist Guide Kafé Mæl Vedlikehold Tinn museum Resepsjon/guide Lærling Vedlikehold Heddal bygdetun Resepsjon/guide Birgit Thorden Haug, Ådne Gerald Einar Mathisen, Mariann Jenssen Solberg, Ådne Gjerald, Jannicke Hamarsnes Øyvind Kirkemoen, Stine Andresen, Hans Olav Olsen Asbjørn Dvergsnes Kari Einang, Thomas Haukåssveen, Sveinung Kløften Irdi M. Larssen, Kerang Olsen, Kevin Shorter, Thomas Nordskog Jostein Nilsen, Håkon Grimsrud Domenec Fuster Such, Anne Brit Schou, Sarah Mira Hasson Christian A. Hansen Elisabeth Sæther Rønnaug Larsen Torbjørn Nordby Sandvik, Bente Clausen, Sarah Nagell, Lise Sæther Solvei Giæver, Aslaug Kasin, Randi Moen, Karin Follerås, Ingrid Gjestrud, Astrid Sem, Astrid Gunlaug Wøllestad, Olaug Irene Lien, Helen Olsen 4

5 Styrets beretning 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen Norsk industriarbeidermuseum har som formål å fremme forståelse for - og kunnskap om - forholdene innen arbeiderkultur, vasskraft og annen energiutnyttelse, kraftintensiv og elektro-kjemisk industri i Norge. Hovedvekten legges på tidsrommet etter 1900 og fram til dags dato. Med bakgrunn i resultater fra aktuell forskning vil museet presentere materiale som også er fremtidsrettet innenfor nevnte områder. Stiftelsen skal bidra til at de institusjonene som det inngås driftsavtale med får et tilfredsstillende tilbud med en rimelig fordeling av ressursene. Stiftelsen skal legge til rette for lokal deltagelse og fremme samarbeid mellom frivillige krefter og museets medarbeidere. Norsk industriarbeidermuseum skal også, etter nærmere avtaler, være til hjelp for museer som det ikke inngås driftsavtale med. Norsk industriarbeidermuseum er et konsolidert museum bestående av Tinn museum, Heddal bygdetun og fra Rjukanbanen. Nå forberedes overtakelse av Notodden industri- og kunstmuseum (Telemarksgalleriet) fra 2015 hvis faste driftsmidler blir innvilget. Norsk industriarbeidermuseum ligger på Vemork i Tinn kommune. Tinn museum ligger i Sam Eydes gate 299 på Rjukan og Heddal bygdetun ligger i Heddalsveien i Notodden. Rjukanbanen består av tog, bane, ferjer og bygninger fra Tinnoset til Rjukan. Det er opprettet kontorplasser på Mæl stasjon. Det er behov for flere kontorplasser. Arbeid pågår for å få til gode løsninger. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Vedlikehold Styret vurderer det utførte vedlikeholdet på bygninger, lokaler og utstyr i 2013, som tilstrekkelig. Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører stiftelsen oversikt over totalt sykefravær blant museets ansatte. Vi har hatt en nedgang fra 6,2 i 2012 til 4,3 i Museet er en IA-bedrift. Det ble i 2011 inngått ny IA-avtale med NAV. HMS er innført som fast sak på alle styremøter og et Arbeidsmiljøutvalg skal snart konstitueres. Styret mener det generelle arbeidsmiljøet er godt. Museets heltidsansatte pr består av 9 kvinner og 10 menn. Lederstillingene var besatt med 3 kvinner og 1 mann. Det har ikke vært arbeidsulykker i Likestilling Styret mener det er en akseptabel fordeling mellom kvinner og menn når det gjelder stillinger og lederstillinger ved museet. Ytre miljø Museets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Resultatdisponering Årets underskudd kr dekkes av annen egenkapital. 5

6 Oslo, 25. februar 2014 Styret i Norsk Industriarbeidermuseum 6

7 Administrasjonens beretning 2013 Norsk industriarbeidermuseum styrer sin virksomhet etter de krav og retningslinjer som Kulturdepartementet fastsetter og forholder seg til museumstradisjonen. NIA med sine anlegg og visningssteder på Vemork, Heddal bygdetun, Tinn museum og Rjukanbanen er under utvikling i samspill med samfunnet. Prøvelyssetting Vemork, foto: Jarle Andersen Mæl stasjon, retroserien, Foto: Hans-Dieter Fleger Forvaltning Arkiv- og samlingsforvaltning Museet har i 2013 hatt flere store prosjekter innen samlingsforvaltning. Det ble for 2013 og 2014 innvilget tilskudd til prosjektet PRAKT av Telemark fylkeskommune til NIA og Vest-Telemark museum. Museene skal gjennomføre mer bevaring og formidling av arkiver fra privat sektor, men også utrede en ny ordning for arbeidet med privatarkivfeltet for Telemark. Ressursene har gitt museet større kapasitet til å gjennomføre bevaring, beskrivelse og formidling, men spørsmålet om hvordan et nytt framtidig Telemarksarkiv skal fungere er ikke landet innenfor dialogen mellom museene i Telemark. Det er gjort et omfattende arbeid i forprosjektet for overtagelsen av arkiver, gjenstander og foto fra Herøya Industripark AS. Saken om overtagelse av dette store materialet har nå vært til styrebehandling og etter planen vil avtale underskrives i starten av Prosjektet «Nøkkelen til Verdensarven» har fortsatt i Det er få ressurser igjen i prosjektet, men flere serier med tegninger er gjennomgått og tentativt katalogisert. Dette gjelder både det eldste, opprinnelige tegningsmaterialet, samt tegningsarkivet fra etterkrigstida. Prosjektet skal avsluttes før sommeren Verdensarvsøknaden har krevd mye kartlegging og fremfinning av tegninger og foto for samlingsforvalterne. Museet bidro med et stort antall tegninger. Det ble oversendt 406 historiske foto til bruk i søknaden fra Rjukan og Notodden. Museet har også bidratt med beskrivelse av innholdet i arkivene og i samlingene til søknadene, og våre to eiendeler som er i Norges dokumentarv, ble spesielt framhevet. Museet har dermed bidratt mye til innholdet i søknaden fra Tinn og Notodden kommuner. Prosjektet Tinn Sparebanks arkiver ble gjennomført mot slutten av sommeren Egen prosjektrapport ble laget. Det ble laget en miniutstilling «Arkivskatter fra sparebankarkivene», som sto utstilt i Tinn sparebanks lokaler på Rjukan sommeren Utstillingen inkluderte produksjon av en digital fortelling ved samme navn på nettstedet: Det ble i 2013 utarbeidet søknad til privatarkivmidlene og gjennomført forprosjekt hvis mål er å innsamle, bevare og beskrive arkiver fra lokale politiske partier med tilhørighet på borgerlig side. Geografisk fokus vil være Øst-Telemark. Hovedaktiviteten i prosjektet er tenkt gjennomført i

8 Det er gitt administrative ressurser til å bevare og beskrive NIAs egne arkiver. En stor andel av museets egne, eldste arkiver tok opp mye plass i arkivmagasinet. Det er derfor satt av noen titall hyllemeter til dette. Arkivet vil være katalogisert og tilgjengeliggjort innen utgangen av 1. kvartal Landsverksamlingen (boksamling) tilhørende Heddal Bygdetun ble flyttet til Tinn museum (fra et lager som Heddal og Notodden Museumslag disponerer i Telemarksgalleriet). Dette ble gjort fordi lagerbygningen skulle rives. I alt 6 aksesjoner bestående av i alt 10 tilvekster, inklusive fragmenter eller arkiver fra 10 arkiver, ble innsamlet i Dette betyr at innsamlingsmålet for 2013 er nådd, og at ubeskrevne restanser har blitt vesentlig mindre ved at 23 nye arkiver er tilgjengeliggjort og publisert på arkivportalen. De tre største av disse arkivene er Tinn Sparebanks arkiv (14 hm), Elkems historiske arkiv (37 hm) og Hydro Rjukans arkiver (460 hm). Elkems arkiv er for første gang publisert på Arkivportalen. Hydro Rjukans arkiver har hatt flere vesentlige tilvekster på serienivå. Gjenstandssamlingen etter Bedrifthistorisk samling er delvis katalogisert og bevart på Vemork. Mer enn 400 gjenstander er beskrevet. Foto: Bedrifthistorisk samling Foto: Lasse Jacobsen samlingen Foto: Leif Tronstad samlingen Fotobevaringsplanen ble i 2013 vedtatt av museets styre. Denne gir gode retningslinjer for videre arbeid med fotosamlingene til museet. Planarbeidet innenfor Plan for Samlingsforvaltning vil fortsette, og arbeidet med Magasinplanen er underveis. Det ble samlet inn en ny fotosamling i 2013, en samling etter major Leif Tronstad, som er svært viktig for å kunne formidle krigshistorie. Deler av dette materialet er digitalisert. Det vil bli ferdigstilt i Det er også gjort innledende samtaler med Tinfos AS i forhold til en mulig overtagelse av deres rikholdige fotosamling. En rekke fotosamlinger har i 2013 blitt delvis digitalisert. Arbeidet med Statkraft Energis fotosamling har fortsatt, og det ble i 2013 digitalisert 224 nye foto i samlingen. Longum-samlingen er delvis blitt omemballert og nye fragmenter av samlingen er blitt digitalisert. Fra Bedrifthistorisk samling sine foto ble det digitalisert 174 nye foto. En rekke mindre samlinger har blitt digitalisert i sin helhet. Heddal bygdetun har fått tilbud om å overta Myklebostads gamle skomakerverksted. Han drev skomakerverksted på veien mellom Heddal stavkyrkje og Tuven-området fra ca tallet. Det er gjennomført en befaring for å se på utstyret. Heddal bygdetun har ikke egnet sted å stille ut eller oppbevare verkstedet per i dag. Saken er ikke avklart. Det ble gjennomført en befaring for å undersøke gamle Sauar skule på gården Bamle i Heddal. Skolestua ble brukt som systue av Anne Bamle. Stua forfaller og eieren ønsker ikke å gjøre noe for å ivareta den. Han vil ikke at stua settes i stand på tunet, men er åpen for at huset kan flyttes til Heddal Bygdetun. Saken er ikke avklart. 8

9 Digital samlingsforvaltning Det er publisert 8741 objekter på Digitalt Museum. Av disse er 7306 fotografier og 1435 gjenstander. Alle objekter har digitale representasjoner, og samlingen blir flittig brukt av skribenter, historikere og andre interesserte. Det er publisert 109 arkiver på Arkivportalen. Magasinene Vesentlige deler av Vemorks arkivmagasinets fuktsystem har i 2013 blitt skiftet ut på grunn av dårlig effekt. Det har tidligere vært et vannlekkasje-problem på arkivmagasinet, men dette er rettet opp av huseier. Som et ledd i planarbeidet til museet er det nå startet opp et arbeid med en magasinplan. Dette er påbegynt og vil ferdigstilles i april Det er gjort en forprosjektering i forhold til å skifte ut gamle arkivskap i fotomagasinet til rullereoler. Magasinet nærmer seg fullt med nåværende løsning, noe som vanskeliggjør inntak av nye store fotosamlinger, som Herøya Industripark AS. Det er regnet ut at kapasiteten i magasinet vil kunne 6 dobles ved å skifte ut innredningen til mer hensiktsmessig oppbevaring. Utskifting av disse komponentene er lagt inn i Herøyaprosjektet og vil påbegynnes i Det ble foretatt en befaring på et loft i Hydroparken på Notodden der de oppbevarer blant annet gamle kjerrer og vogner. Oppbevaringsforholdene her er svært dårlige. Saken tas med inn i arbeidet med magasinplanen. Det ble kjøpt inn avfuktingsanlegg til Tinn museums gjenstandsmagasin på Glade Hjørnet i Rjukan. Dette blir montert opp ferdig i Formidling av arkiv og samlinger, samt foredrag Arkivdagen, foto: I. Kårvand/NIA Torgstua, foto: I. Kårvand/NIA Arkivdagen 2013 ble arrangert søndag 10. november på Vemork. Som del av det nasjonale temaet «Stemmer» forkuserte vi på sangkorenes historie på Rjukan. Det ble arrangert skattejakt for barna. Museet mottok arkivmateriale, gjenstander og arkiver fra korbevegelsen på Rjukan. Deler av dette ble stilt ut under arrangementet. Sangkoret Agitatos100-års markering ble innledet med konsert i maskinhallen på Vemork. Arkivformidlingen er stadig en stor oppgave. I 2013 har man hatt ca 75 forskjellige henvendelser med formidling av opplysninger og/eller tilrettelegging av besøk på lesesalen. 15 av disse var interne henvendelser. Det er lagt ned mye arbeid i å formidle arkiver på museets hjemmeside og facebookside. 9

10 Fotosamlingen har blitt brukt i flere formidlingsopplegg i året som er gått. Til Rjukans nye Torgstue ble det laget en miniutstilling med foto fra samlingen til museet. Denne ble åpnet sommeren 2013 og skal stå til sommeren Samlingen er brukt i en rekke annonser og plakater i forbindelse med arrangementer i museets regi. Det er i 2013 vært stor interesse for krigsbildene fra samlingen på NIA, både i forbindelse med NRKs filmproduksjon, diverse krigsjubileer og til forfattere av nye bøker. Museet har også bidratt med foto til det nye bokverket Telemarks historie. Fotosamlingen er mye brukt på hjemmesiden og facebooksiden til museet. Det ble i 2013 lånt ut et 30-talls gjenstander og dokumenter fra Telemarksgalleriet til deres nye kulturhistoriske utstilling ved navn Lysbuen. Det er også utlånt 4 gjenstander til Yara i Kina i forbindelse med deres 100-års markering i Shanghai. Vedlikehold og rehabilitering Evakueringsøvelse, Foto: I. Kårvand/NIA Flytting bur, foto: M.A. Næsset/NIA Rambergstugo, Foto: T. Widvey/NIA Vemork Det er utført vedlikehold og service, samt årskontroller på alle tekniske installasjoner. HMS-arbeid er gjennomført etter forskriftene. Brannøvelse og sikkerhetsopplæring ble gjennomført på alle museene. Branntekniske sikringstiltak ble gjennomført i hht. ny rapport av Driftsleder på NIA og Tinn museums arbeidsleder bistår ved demontering og oppussing av rom til ny krigsutstilling. Det ble utført rutinemessige kontroller og oppfølging på boligene på Jernbaneplassen. Det ble ansatt ekstrahjelp som har utført vedlikehold av publikumsområdene og deltatt i arbeid før og under sommersesong. Rjukanbanen Det er søkt om midler fra Riksantikvaren til istandsetting av Rjukanbanen i 2013 og ved overtakelsen av Rjukanbanen ble rest-midler for 2012 overført fra Telemark Fylkeskommune. Det ble gjennomført mange prosjekter med istandsetting av ferjeleier og slipp, sertifisering av M/F Storegut, arbeidsbåten Mår, skinnmøbler i D/F Ammonia, og tak på Stasjonsmesterboligen. Det er også laget tilstandsrapporter. Forberedelser til konsesjonssøknader til jernbanen er igangsatt, samt at Henschel-lokomotivet og Robellen skal gjennomgås på verksted. Arbeidene ble utført etter Riksantikvarens krav og prinsipper for bevaring av teknisk-industrielle kulturminner. Tinn museum og Heddal bygdetun Vedlikeholdsarbeidet ved Tinn museum er utført i tråd med vedlikeholdsrapporten fra Tiltak på uthus ble gjennomført. Et bur ble flyttet og snudd for å stå riktig vei i forhold til Dale Gjestegård, som skal flyttes til Tinn museum i Etter at et tre falt ned og ødela taket ble skaden på skolestua reparert. Arbeidet med å restaurere Rambergstoga ved Heddal bygdetun er underveis. Bygningen er angrepet av skadedyr. Dette er et omfattende arbeid og krever stor innsats av håndverkeren på Tinn museum. Det er innvilget kr fra Telemark fylkeskommune. 10

11 Ny hønsegård ble bygget på Heddal bygdetun og sto ferdig til sommersesongen. Det er utført vedlikehold og stell av uteområdene gjennom rydding av trær, kvistskjæring og bruk av kvisthugger. Forskning og dokumentasjon Arkivar Kjetil H. Djuve fikk publisert en artikkel i den fagfellevurderte antologien Formidling for framtida tanker om arkiv (2013). Tittelen var «Arkiv på museum: praksis mot tradisjon? Fabrikkene, arkivet og Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan» og var et bidrag på 28 sider til publikasjonen. NIA har hovedansvaret for nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. I 2013 ble det gitt midler til hovedprosjektet fra Norsk Kulturråd på kr og kr fra Landsorganisasjonen i Norge. Prosjektet skal resultere i et forskningsprosjekt knyttet til det fleksible arbeidslivet. Case-studiene skal publiseres i Arbeiderhistorie, årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Fire store jobber ble fotodokumentert i Burets flytting på Tinn museum, Henschel-lokomotivets opplasting før flytting fra Mæl for reparasjon, flyttingen av Ammonia og Storegut på Mæl og evakueringsøvelse på Storegut. Det ble fotografert under de fleste arrangementer og utstillingsåpninger i løpet av Nettverk Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie mottok i 2013 tilskudd på kr fra Kulturrådet og fra Landsorganisasjonen Norge til forskningsprosjektet «Det fleksible arbeidslivet». Det er 9 museer som deltar i prosjektet. I 2013 ble det forsket på samlingsrelevante cases sett i et historisk perspektiv. NIA har deltatt i byggnettverket gjennom samlinger og kunnskapsutveksling. Samlersamlingen er et regionalt nettverk i Telemark for arkivarer og samlingsforvaltere. Det ble gjennomført tre samlinger. Temaer har vært fotojuss, museumsbygg, sosiale medier og kulturminner. Flere eksterne forelesere har bidratt. Arkivarene er med i aktiviteter innenfor Arkiv-Norge og har deltatt på fire samlinger: Arkivseminaret i Trondheim - det sjette norske arkivmøtet, LLPs jubileumskonferanse, nettverksmøte for arkivarer i Telemark (SAKO), og i Statsarkivet i Kongsbergs privatarkivseminar på Bø museum. Formidling Halloween Foto: I. Kårvand/NIA Høstferieopplegg Foto: I. Kårvand/NIA Julearrangement Foto: I. Kårvand/NIA I sommersesongen var fire visningssteder åpne med kafé og tilbud om omvisning. På Vemork er det helårsåpent. Det er et mål at formidlingen skal være av god kvalitet og tilpasset brukerne som er av alle aldersgrupper. Det skal gis tilpasset omvisning til ulike typer grupper i tillegg til det individuelle 11

12 besøket. Den kulturelle skolesekken er under utvikling. Aktivitetene må tilpasses den nasjonale læreplanen. Det er opprettet en egen stilling som skoleansvarlig. Arbeidet med formidlingsplanen ble ikke sluttført i 2013, men vil fortsette. Det vil være en vurdering om det skal lages en egen plan eller om den skal gå inn som en del av en langtidsplan. Det er et prioritert mål at museet skal gi barn et bedre aktivitetstilbud, og det ble i skolenes ferier gitt tilbud om egen omvisning for hele familien. Det er en egen aktivitet på Vemorks barnerom var et år preget av flere mindre temporære utstillinger. De fleste ressursene ble brukt på den nye krigsutstillingen Helter av Telemark. Åpning skulle etter planen vært 1. mai, men er utsatt ett år. Utstillinger «Kraftfull kultur» Foto: I. Kårvand/NIA Tinn Sparebank utstilling Foto: I. Kårvand/NIA Torgstua åpning Foto: I. Kårvand/NIA Rekken med mindre utstillinger ble lang i Et særlig fokus ble gitt stemmerettsjubileet Hovedutstilling: «Stirring the Fire: a global movement to empower women and girls» - 1. mai Av fotograf Phil Borges. Fotografiene er en feiring av kvinner, som har brutt barrierer i forhold til tradisjon og undertrykkelse. Historiene deres setter søkelys på situasjoner fra hele verden og hvordan de kan oppnå likestilling. De er portrettert med sine historier. Tinn sparebank på Rjukan: «Arkivskatter fra sparebank-arkivene» 16. mai til 31. august Glimt fra sparebankens rikholdige, bevarte arkiver. «Likestillingslandet Norge» 11. juni Samarbeid med Telemark Museum og Vest-Telemark Museum. Plakatutstilling bestående av 16 plakater med tema knyttet til likestilling, kjønn og etnisitet. Produsert av Barne- og likestillingsdepartementet. «Kvinner og stemmerett i Telemark» 11. juni Sommerutstilling laget i samarbeid med Vest-Telemark Museum. Plakatutstilling med 6 plakater som handler om noen av pionerkvinnene og mennene i kampen for allmen stemmerett i Vest- og Øst-Telemark. Utgangspunktet er kvinnenes underskrifter i 1905 til støtte for 7. juni-vedtaket i Stortinget. Utstilt på begge museene. «Kraftfull Kultur kulturminner i norsk kraftproduksjon» 3. oktober Vandreutstillingen viser vannkraftlandet Norge gjennom utvalgte vannkraftverk og er produsert av NVEs museumsordning som er et samarbeid mellom Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum, Norsk Skogmuseum og Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Fotoutstilling i «Torgstua» på Rjukan torg 22. juni NIA har i samarbeid med Visit Rjukan og Rallararkitektene vært med på å lage en fotoutstilling i Torgstua. Utstillingen tar for seg reiselivet og mennesker som jobber i reiselivet fra Rjukan og Tinn. «Anne Bamle-utstillingen» Heddal bygdetun 15. juni Utstilling i Rambergstugo ble oppgradert med flere bunader og skjorter. Nye tekster og nye 12

13 brosjyrer på tysk, engelsk og norsk. Utstilling av vev-arbeider Heddal bygdetun 15. juni Utstilling i Vengeburet i samarbeid med Heddal Bygdekvinnelag v/vevgruppa. De stilte ut egne vevearbeider. Trolldalen barnehage, utstilling Heddal bygdetun 15. juni Utstilling i underløa knyttet til Notoddens 100-års jubileum. «Notodden 100 år» - Fotoutstilling i Prestegårdslåven Åpen august - oktober Samarbeid mellom Heddal Bygdetun, Heddal Stavkyrkje og Notodden Historielag. Åpningen ble markert i samarbeid med Heddal Stavkyrkje og Notodden Bymusikk. Konsert i Heddal låvekyrkje. Foredrag i utstillingsrommet med Knut Jordheim. Publikumsarrangementer Foredrag Foto: I. Kårvand/NIA «Stirring the fire» åpning Foto: NIA Minnemarkering Foto: I. Kårvand/NIA Foredrag: Tronstad og kampen om tungtvannet 27. februar I anledning 70 år siden tungtvannsaksjonen på Vemork, «Gunnerside», arrangerte NIA foredrag på Rallarhuset om temaet «Professor Tronstad og kampen mot tungtvannet ». Foredragsholdere var professorene Olav Njølstad og Hans Christoffer Børresen. Minnemarkering på Vemork i forbindelse med 70-årsdagen for tungtvannsaksjonen «Gunnerside» februar Markeringen ble åpnet av HM Kongens Signalkorps. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen holdt tale for dagen, historiker og major Knut Werner Hagen og Tor Nicolaysen kåserte om arven etter Gunnerside. Tickery Lodge ble overrakt NIA av ordfører Steinar Bergsland. Sang ved Brita A. Hansen og utdrag fra teaterstykket «Sabotøren» med Espen Alknes og Jo Adrian Haavind. I samarbeid med Rjukan-speideren var det sabotøraktivitet ute for barna. «Stirring the fire» og «Likestillingslandet Norge» - Åpningsarrangement 1. mai Åpningstale ved statssekretær Mette Nord (AP). Formidlingsleder Anniken Bakke fortalte om utstillingene. Synne Sanden sang og Randi Mossing fremførte egne dikt. Tinn museum - Aktivitetsdager i sommersesongen Arrangerte «Levende museum» (6 onsdager), med tema smiing, bunadsøm og hest. Åpning av Heddal bygdetun juni Åpning av tunet og årets sommerutstillinger. Underholdning ved Gransherad spel- og dansarlag og Trolldalen barnehage. Einar Øverland spilte hardingfele i Haavestugo. Utstillere viste fram håndverk rundt om på tunet. Salg av Heddal-spa og lapper. Heddal bygdetun ettermiddagsarrangementer i juli 3. juli - sang, dans og fortelling ved Olav Sem, Johannes Sundsvalen og Rønnaug Larsen. 10. juli - en ettermiddag i fortellerkunstens tegn. Fortellerene Fridunn Karsrud og Anne Holtskog fortalte lokale sagn og eventyr. Kveding ved Ingvil Buen Garnås på utescenen. Salg av Heddal-spa og lapper. 13

14 Tinn museum Kulturminnedag 10. september Rydding av den gamle turistveien til Gaustatoppen, fjerning av krattskog og tre. Fra andre sving og ca 80 meter ned der det har gått et ras nødvendig å bygge bru. Halloween på Tinn museum oktober Arrangert for fjerde gang på Tinn museum for barn fra 5 år og oppover. Spøkelseshistorier, barna lagde sine egne bekymrings-dukker. Servering av solbærtoddy og økologiske boller. Arkivdagen på Vemork november Temaet var «Stemmer» og vi fokuserte på sangkorenes historie på Rjukan. Det ble arrangert skattejakt for barna. Museet mottok arkivmateriale, gjenstander og arkiver fra korbevegelsen på Rjukan. Deler av dette ble stilt ut under arrangementet. Sangkoret Agitatos100- årsmarkering ble innledet med konsert i maskinhallen. Førjulskos på Vemork 8. desember Tradisjonen tro med juleverksted, lotteri, film, kaker og besøk av julenissen. 21 barn og 20 voksne var på besøk. Førjulssamling Heddal bygdetun - 8. desember Samling i Fyrileivstugo og felles fakkeltog ned til ljosmesse i Heddal Låvekyrkje. Servering av gløgg og pepperkaker og sang av Låve-Gospel. Aktiviteter i skoleferiene I vinterferien og sommerferien - egen familieomvisning med tema energi tirsdag og torsdag. Barna kunne bygge sin egen ballongbil. Konkurranse, hvor raskeste bil ble premiert. I påskeferien - familieomvisning om tungtvannsaksjonene inne i atomkappløpet. I høstferien familieomvisning hvor de besøkende møtte «fru Rudolf», vaskekone på fabrikken. Hun fortalte på en humoristisk måte om hvordan det var å jobbe på fabrikken og hvordan det var å bo på Rjukan før og etter industrialiseringen. Samarbeidsarrangementer Konsert i samarbeid med konsertserien SMALT 16. mars Konsert på Vemork med de to Oslobandene DEL og Kobi. Vårtur til Tinn Austbygd v/tinn museum og Austbygde Foredragslag 2. juni Start fra Vår Herres undergang (mellom Eggerud og Haukåsgrenda). Tema var bygningshistorie, gamle tun, historier om folk og slekter og til slutt svarteboka fra Nord-Haukås. De som fortalte var Nils Eggerud, Olav Haukås, Halvor Lurås, Halvor Heier Haukås og Nils Haukås. Skogsvandring i fløtningslandskap v/tinn museum og Notodden Turlag 1. september Samarrangement mellom TM og Notodden Turlag. Vandring frå Skirva v/kåsåbue, via Långevassdammen, Skryte, Løkjehaug og ble avsluttet ved Sandsiloen. Tema var bygging av Långevassdammen i 1924/25 og fløtningshistorie. Ved Løkjehaug var det litt om merkelige stedsnavn og stølsbygninger. Friluftsgudstjeneste v/ Heddal bygdetun og Heddal Stavkyrkje 23. juni Det ble holdt friluftsgudstjeneste og servert kirkekaffe på bygdetunet. Åpen dag juli Heddal Bygekvinnelag serverte smaksprøver på ulike grøttyper. Anund Sisjord stilte med hest og kjerre. Skattejakt for barn. Minikonsert i Heddal Stavkyrkje med lokale utøvere. Salg av Heddal- 14

15 spa og lapper. 70 års minnemarkering i forbindelse med bombingen av Vemork november Arrangement på Vemork i samarbeid med Tinn kommune. Tale av Tor Nicolaysen. Avduking av minnesmerke ved Aud Velta, som bodde på Vemork i 1944, minneord ved ordfører Steinar Bergsland. Musikk ved Rjukan Janitsjarorkester. Samarbeid mellom Heddal bygdetun og barnehager og skoler i lokalmiljøet Nord-Tinnes gårdsbarnehage lånte ut høner, en hane og en kanin til Heddal bygdetun i sommer. Omviserne hadde ansvar for stell av dyra. Rygi skole har en skolehage på bygdetunet. Elevene sår om våren, og familiene til elevene har «luketurnus» i skoleferien. Åttende trinn ved Heddal ungdomsskole var over to kvelder med på et formidlingsopplegg i Fyrileivstugo i regi av Olav Smedsrud. Der fikk de høre om Olav Fyrileiv, og det ble holdt konkurranse i tegning av firebladsroser. Olav Smedsrud er etterkommer etter Olav Fyrileiv og har arrangert dette i flere år. Elever ved Heddal Ungdomsskole har laget et stort kaninbur til Heddal Bygdetun. Heddal og Notodden museumslag (frivillighet) Det har i 2013 vært et tett samarbeid mellom museet og Heddal og Notodden museumslag. Museumslaget har deltatt på vårdugnaden, hjulpet til med bygging av ny hønsegård, utflytting og rydding av krakker m.m. De har hatt ansvar for gressklipping, for stell av deler av åkeren og kommet med singel til veien mm. Museumslaget har bidratt under arrangementer og ellers vist interesse for retningen museet skal ta i tiden som kommer. Laget arrangerte en inspirasjonstur til Vest-Telemark museum i oktober. Laget har hatt egne styremøter. Fagkonsulent Lisa Amalie Elle har deltatt fra museet på alle styremøtene og dugnadsfesten. Kaffestasjonen på Mæl Stasjon Fra har det vært åpen kafé på Mæl, med kortreist mat, økologisk profil og flere typer kaffe og is. Omvisning på D/F Ammonia to ganger daglig. DKS Den kulturelle skolesekken Vemork For 3. trinn rollespillet Rotta Rudolf, for 6. trinn rollespillet Husk at blod er tykkere enn vann, og for 9. trinn det interaktive rollespillet Gunnerside. Mæl stasjon Et opplegg for 2. trinn med flere stasjoner; smiing, dressinkjøring, omvisning på Ammonia og Mæl stasjon Tinn museum Elevene fra 4. trinn var innom seks poster. Ekstern hjelp: Anne Lise Duaas bakte lefser, Gro Synnøve Brekka fortalte eventyr og sagn, og Ivanir Hasson sto for planteinnsamling og tegning. Publikumsbesøk Norsk industriarbeidermuseum Heddal bygdetun Tinn museum Rjukanbanen 2314 Tallene for 2013 viser en oppgang for Heddal bygdetun og en liten nedgang for Vemork og Tinn museum. Videre utvikling av aktivitetstilbud til barnefamilier i sommersesong håper vi vil være er godt tiltak for å øke publikumsbesøket. Åpning av ny krigsutstilling på Vemork og mye presseomtale rundt 15

16 Filmkameratenes produksjon av filmen om tungtvannssabotasjene på Rjukan tror vi skal gi økt publikumsbesøk for Vemork og Rjukanbanen i Fornying Arbeidet med omorganiseringen av NIA ble sluttført i desember i Gjennomføringen starter i I tillegg til drift og administrasjon vil museet ha fire avdelinger: Publikumstjenesten, Arkiv- og samlingsforvaltningen, Bygningsvern og bygdetun, samt Rjukanbanen. Nye stillingsinstrukser er utarbeidet. Organisasjonsmodellen vil gi mer ansvar til den enkelte og være tilpasset de konsolideringer organisasjonen har gått gjennom. Etter overtakelse av Rjukanbanen ved inngangen til 2013 er det lagt ned et stort arbeid i organisering og drift av avdelingen. Det er gitt driftsmidler til formidling fra Kulturdepartementet, Telemark fylke og Tinn og Notodden kommuner. Tilskudd til vedlikehold blir bevilget fra Riksantikvaren. Til sammen vil det snart bli ni ansatte med oppgaver på Rjukanbanen. I begynnelsen av 2014 fylles de siste vakante stillingene. Dette er avgjørende for en god organisering av arbeidet. Istandssettingsarbeidet på Rjukanbanen vil styres av en femårs vedlikeholdsplan for å få banen opp på et nivå som er nødvendig for videre drift. Vedlikeholdet av Rjukanbanen er avgjørende for å få Rjukan/Notodden inn på UNESCOs liste over Verdensarvsteder. I budsjettsøknaden til Kulturdepartementet for 2014 ble det søkt om driftsmidler til konsolidering med Lysbuen/Telemarksgalleriet på Notodden. Dette ble ikke innvilget for 2014, og NIAs styre sa derfor nei til overtakelse i Dermed ble museet fratatt kr i driftsmidler fra Telemark fylke. Et midlertidig industri- og kunstmuseum med utstillingen «Gnisten» åpnet i september NIA inngikk i 2011 en intensjonsavtale som ser frem mot en konsolidering i 2015, støttet av kommune, fylke og stat. I 2013 ble nytt fotostudio på Vemork fullfinansiert, og arbeidet med dette ble igangsatt. Dette skal stå ferdig i løpet av januar Museet deltar i det internasjonale WORKLAB-samarbeidet, og er en del av det europeiske reiselivsnettverket ERIH (European Route of Industrial Heritage). Det ble i 2013 startet et ERIH prosjekt med tilskudd fra Telemark fylke hvor målet er en industrihistorisk reiserute i Telemark for gruppereisende. Museet er medlem i TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Immateriell kulturarv Norsk industriarbeidermuseum har som et av virksomhetens mål å plassere menneskene inn i industrihistorien og ikke ensidig fokusere på anlegg og teknikk. Det forberedes en ny runde med minneinnsamlinger. Samtidig er det viktig for oss å ta vare på håndverksteknikker og immaterielle verdier knyttet til det førindustrielle Øst-Telemark. Gjennom bruk av ulike teknikker for restaurering av de kulturhistoriske byggene vi forvalter på Tinn museum og Heddal bygdetun, viderefører vi byggeskikker og byggeteknikker fra gammel tid. Museet har vært en pådriver for opprettelse av et byggvernsenter på Rjukan. 16

17 Universell utforming Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, har en universell utforming som er tilfredsstillende for bygg. Det bør gjøres forbedringer når det gjelder formidling, spesielt hva gjelder omvisning og tilrettelegging for hørselshemmede. Det bør utredes muligheter for universiell bygg-utforming på Tinn museum og Heddal bygdetun. Det er laget plan for å oppføre et toalett for funksjonshemmede på Heddal bygdetun.. 17

18 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Tilskudd Kulturdepartementet Kap. 0328, Post Driftstilskudd Notodden Kommune Driftstilskudd Tinn Kommune Driftstilskudd Telemark Fylkeskommune Inntekter prosjekt Tilskudd Riksantikvaren/Miljøverndepartementet Tilskudd Norsk Kulturråd Periodiserte prosjektmidler Diverse tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning utstillinger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Avsatt til fond for egne prosjektmidler Overført annen egenkapital Sum overføringer

19 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Ferger, bygninger og baneanlegg Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Utstillinger Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapital tilskudd KLP Pensjon Aksjer/andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

20 Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Stiftelseskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for egne prosjektmidler Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatt til prosjekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Norsk Industriarbeidermuseum Hans Olav Felix Kine Smith Larsen Tom Runar Hansen styreleder nestleder styremedlem Hans Jakob Ågotnes Anna Kristine Jahr Røine Birger Hovden styremedlem styremedlem styremedlem Ingelinn Kårvand Jørn Christensen Jan-Anders Dam-Nielsen styremedlem styremedlem direktør 20

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer