ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN

2 Innhold Styret/personalet 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning 7 - Forvaltning 7 - Forskning og dokumentasjon 11 - Formidling 11 - Fornying 16 Resultatregnskap 18 Noter til regnskapet 21 Revisors beretning 26 2

3 Styret EL & IT forbundet, Industri Energi, Fellesforbundet: Styreleder Hans Olav Felix Vararepr. Morten Halvorsen LO: Nestleder Kine Smith Larsen Vararepr. Grethe Fossli AOF: Styremedlem Tom Runar Hansen Vararepr. Ragni Bilberg Kulturdepartementet: Styremedlem Hans Jakob Ågotnes Vararepr. Lene Elisabeth Walle Styremedlem Anna Kristine Jahr Røine Vararepr. Knut Kjelstadli Tinn kommune: Styremedlem Birger Hovden Vararepr. Arnhild G. Mortensson Notodden kommune: Styremedlem Jørn Christensen Vararepr. Ole Henning Skogen Ansattes representant: Styremedlem Ingelinn Kårvand Vararepr. Bjørn Strander Det har vært avholdt 7 styremøter med behandling av 52 saker og 19 referatsaker. Personalet Faste stillinger: Vemork Direktør Jan-Anders Dam-Nielsen Seniorrådgiver Halvard Grimsrud Kontorleder Hilde Aarnes Markedskonsulent Kristine B. Mathisen Avdelingsleder/historiker Gunhild Lurås, perm. fom Arkivar Kjetil Høstrup Djuve Fotoarkivar Ingelinn Kårvand Driftsleder Arild Mathisen Avdelingsleder publikum Anniken Bakke, sluttet Førstesekretær Hanne Hovden Resepsjon/guide, 18% stilling Dina Emilie Norum Kivle, Cecilie Lia, Anniken Mathisen, Birgit Thorden Haug, fom Rjukanbanen Fagkonsulent Anne Gaaserud Kulturminnevern Tom Johansen, sluttet

4 Arbeidsleder/håndverker Maritimt ansvarlig Arbeidsleder/håndverker Museumspedagog Tinn museum Fagkonsulent Arbeidsleder/håndverker Tom Kaafjell Birger Korsund Nilsen Trond Bakken Hilde Skjølingstad Widvey Ragnar Dybdal Bjørn Strander Heddal bygdetun Fagkonsulent Lisa Amalie Elle, 50% Engasjement/ekstrahjelp: Prosjektstillinger Privatarkiv i Telemark, PRAKT Guro Nordby, 50 % fom Husarkiv NIA Guro Nordby, 50 % fom Rjukanbanen adm. Kari Einang, fom Rjukanbanen adm. Marit Andersson Næsset, fom Tinn sparebanks arkiver/ Europeean route of industrial Lisa Amalie Elle, 50% heritage (ERIH) Vemork Vikar, sekretær Resepsjon/guide Vedlikehold Rjukanbanen Maskinist Guide Kafé Mæl Vedlikehold Tinn museum Resepsjon/guide Lærling Vedlikehold Heddal bygdetun Resepsjon/guide Birgit Thorden Haug, Ådne Gerald Einar Mathisen, Mariann Jenssen Solberg, Ådne Gjerald, Jannicke Hamarsnes Øyvind Kirkemoen, Stine Andresen, Hans Olav Olsen Asbjørn Dvergsnes Kari Einang, Thomas Haukåssveen, Sveinung Kløften Irdi M. Larssen, Kerang Olsen, Kevin Shorter, Thomas Nordskog Jostein Nilsen, Håkon Grimsrud Domenec Fuster Such, Anne Brit Schou, Sarah Mira Hasson Christian A. Hansen Elisabeth Sæther Rønnaug Larsen Torbjørn Nordby Sandvik, Bente Clausen, Sarah Nagell, Lise Sæther Solvei Giæver, Aslaug Kasin, Randi Moen, Karin Follerås, Ingrid Gjestrud, Astrid Sem, Astrid Gunlaug Wøllestad, Olaug Irene Lien, Helen Olsen 4

5 Styrets beretning 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen Norsk industriarbeidermuseum har som formål å fremme forståelse for - og kunnskap om - forholdene innen arbeiderkultur, vasskraft og annen energiutnyttelse, kraftintensiv og elektro-kjemisk industri i Norge. Hovedvekten legges på tidsrommet etter 1900 og fram til dags dato. Med bakgrunn i resultater fra aktuell forskning vil museet presentere materiale som også er fremtidsrettet innenfor nevnte områder. Stiftelsen skal bidra til at de institusjonene som det inngås driftsavtale med får et tilfredsstillende tilbud med en rimelig fordeling av ressursene. Stiftelsen skal legge til rette for lokal deltagelse og fremme samarbeid mellom frivillige krefter og museets medarbeidere. Norsk industriarbeidermuseum skal også, etter nærmere avtaler, være til hjelp for museer som det ikke inngås driftsavtale med. Norsk industriarbeidermuseum er et konsolidert museum bestående av Tinn museum, Heddal bygdetun og fra Rjukanbanen. Nå forberedes overtakelse av Notodden industri- og kunstmuseum (Telemarksgalleriet) fra 2015 hvis faste driftsmidler blir innvilget. Norsk industriarbeidermuseum ligger på Vemork i Tinn kommune. Tinn museum ligger i Sam Eydes gate 299 på Rjukan og Heddal bygdetun ligger i Heddalsveien i Notodden. Rjukanbanen består av tog, bane, ferjer og bygninger fra Tinnoset til Rjukan. Det er opprettet kontorplasser på Mæl stasjon. Det er behov for flere kontorplasser. Arbeid pågår for å få til gode løsninger. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Vedlikehold Styret vurderer det utførte vedlikeholdet på bygninger, lokaler og utstyr i 2013, som tilstrekkelig. Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører stiftelsen oversikt over totalt sykefravær blant museets ansatte. Vi har hatt en nedgang fra 6,2 i 2012 til 4,3 i Museet er en IA-bedrift. Det ble i 2011 inngått ny IA-avtale med NAV. HMS er innført som fast sak på alle styremøter og et Arbeidsmiljøutvalg skal snart konstitueres. Styret mener det generelle arbeidsmiljøet er godt. Museets heltidsansatte pr består av 9 kvinner og 10 menn. Lederstillingene var besatt med 3 kvinner og 1 mann. Det har ikke vært arbeidsulykker i Likestilling Styret mener det er en akseptabel fordeling mellom kvinner og menn når det gjelder stillinger og lederstillinger ved museet. Ytre miljø Museets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Resultatdisponering Årets underskudd kr dekkes av annen egenkapital. 5

6 Oslo, 25. februar 2014 Styret i Norsk Industriarbeidermuseum 6

7 Administrasjonens beretning 2013 Norsk industriarbeidermuseum styrer sin virksomhet etter de krav og retningslinjer som Kulturdepartementet fastsetter og forholder seg til museumstradisjonen. NIA med sine anlegg og visningssteder på Vemork, Heddal bygdetun, Tinn museum og Rjukanbanen er under utvikling i samspill med samfunnet. Prøvelyssetting Vemork, foto: Jarle Andersen Mæl stasjon, retroserien, Foto: Hans-Dieter Fleger Forvaltning Arkiv- og samlingsforvaltning Museet har i 2013 hatt flere store prosjekter innen samlingsforvaltning. Det ble for 2013 og 2014 innvilget tilskudd til prosjektet PRAKT av Telemark fylkeskommune til NIA og Vest-Telemark museum. Museene skal gjennomføre mer bevaring og formidling av arkiver fra privat sektor, men også utrede en ny ordning for arbeidet med privatarkivfeltet for Telemark. Ressursene har gitt museet større kapasitet til å gjennomføre bevaring, beskrivelse og formidling, men spørsmålet om hvordan et nytt framtidig Telemarksarkiv skal fungere er ikke landet innenfor dialogen mellom museene i Telemark. Det er gjort et omfattende arbeid i forprosjektet for overtagelsen av arkiver, gjenstander og foto fra Herøya Industripark AS. Saken om overtagelse av dette store materialet har nå vært til styrebehandling og etter planen vil avtale underskrives i starten av Prosjektet «Nøkkelen til Verdensarven» har fortsatt i Det er få ressurser igjen i prosjektet, men flere serier med tegninger er gjennomgått og tentativt katalogisert. Dette gjelder både det eldste, opprinnelige tegningsmaterialet, samt tegningsarkivet fra etterkrigstida. Prosjektet skal avsluttes før sommeren Verdensarvsøknaden har krevd mye kartlegging og fremfinning av tegninger og foto for samlingsforvalterne. Museet bidro med et stort antall tegninger. Det ble oversendt 406 historiske foto til bruk i søknaden fra Rjukan og Notodden. Museet har også bidratt med beskrivelse av innholdet i arkivene og i samlingene til søknadene, og våre to eiendeler som er i Norges dokumentarv, ble spesielt framhevet. Museet har dermed bidratt mye til innholdet i søknaden fra Tinn og Notodden kommuner. Prosjektet Tinn Sparebanks arkiver ble gjennomført mot slutten av sommeren Egen prosjektrapport ble laget. Det ble laget en miniutstilling «Arkivskatter fra sparebankarkivene», som sto utstilt i Tinn sparebanks lokaler på Rjukan sommeren Utstillingen inkluderte produksjon av en digital fortelling ved samme navn på nettstedet: Det ble i 2013 utarbeidet søknad til privatarkivmidlene og gjennomført forprosjekt hvis mål er å innsamle, bevare og beskrive arkiver fra lokale politiske partier med tilhørighet på borgerlig side. Geografisk fokus vil være Øst-Telemark. Hovedaktiviteten i prosjektet er tenkt gjennomført i

8 Det er gitt administrative ressurser til å bevare og beskrive NIAs egne arkiver. En stor andel av museets egne, eldste arkiver tok opp mye plass i arkivmagasinet. Det er derfor satt av noen titall hyllemeter til dette. Arkivet vil være katalogisert og tilgjengeliggjort innen utgangen av 1. kvartal Landsverksamlingen (boksamling) tilhørende Heddal Bygdetun ble flyttet til Tinn museum (fra et lager som Heddal og Notodden Museumslag disponerer i Telemarksgalleriet). Dette ble gjort fordi lagerbygningen skulle rives. I alt 6 aksesjoner bestående av i alt 10 tilvekster, inklusive fragmenter eller arkiver fra 10 arkiver, ble innsamlet i Dette betyr at innsamlingsmålet for 2013 er nådd, og at ubeskrevne restanser har blitt vesentlig mindre ved at 23 nye arkiver er tilgjengeliggjort og publisert på arkivportalen. De tre største av disse arkivene er Tinn Sparebanks arkiv (14 hm), Elkems historiske arkiv (37 hm) og Hydro Rjukans arkiver (460 hm). Elkems arkiv er for første gang publisert på Arkivportalen. Hydro Rjukans arkiver har hatt flere vesentlige tilvekster på serienivå. Gjenstandssamlingen etter Bedrifthistorisk samling er delvis katalogisert og bevart på Vemork. Mer enn 400 gjenstander er beskrevet. Foto: Bedrifthistorisk samling Foto: Lasse Jacobsen samlingen Foto: Leif Tronstad samlingen Fotobevaringsplanen ble i 2013 vedtatt av museets styre. Denne gir gode retningslinjer for videre arbeid med fotosamlingene til museet. Planarbeidet innenfor Plan for Samlingsforvaltning vil fortsette, og arbeidet med Magasinplanen er underveis. Det ble samlet inn en ny fotosamling i 2013, en samling etter major Leif Tronstad, som er svært viktig for å kunne formidle krigshistorie. Deler av dette materialet er digitalisert. Det vil bli ferdigstilt i Det er også gjort innledende samtaler med Tinfos AS i forhold til en mulig overtagelse av deres rikholdige fotosamling. En rekke fotosamlinger har i 2013 blitt delvis digitalisert. Arbeidet med Statkraft Energis fotosamling har fortsatt, og det ble i 2013 digitalisert 224 nye foto i samlingen. Longum-samlingen er delvis blitt omemballert og nye fragmenter av samlingen er blitt digitalisert. Fra Bedrifthistorisk samling sine foto ble det digitalisert 174 nye foto. En rekke mindre samlinger har blitt digitalisert i sin helhet. Heddal bygdetun har fått tilbud om å overta Myklebostads gamle skomakerverksted. Han drev skomakerverksted på veien mellom Heddal stavkyrkje og Tuven-området fra ca tallet. Det er gjennomført en befaring for å se på utstyret. Heddal bygdetun har ikke egnet sted å stille ut eller oppbevare verkstedet per i dag. Saken er ikke avklart. Det ble gjennomført en befaring for å undersøke gamle Sauar skule på gården Bamle i Heddal. Skolestua ble brukt som systue av Anne Bamle. Stua forfaller og eieren ønsker ikke å gjøre noe for å ivareta den. Han vil ikke at stua settes i stand på tunet, men er åpen for at huset kan flyttes til Heddal Bygdetun. Saken er ikke avklart. 8

9 Digital samlingsforvaltning Det er publisert 8741 objekter på Digitalt Museum. Av disse er 7306 fotografier og 1435 gjenstander. Alle objekter har digitale representasjoner, og samlingen blir flittig brukt av skribenter, historikere og andre interesserte. Det er publisert 109 arkiver på Arkivportalen. Magasinene Vesentlige deler av Vemorks arkivmagasinets fuktsystem har i 2013 blitt skiftet ut på grunn av dårlig effekt. Det har tidligere vært et vannlekkasje-problem på arkivmagasinet, men dette er rettet opp av huseier. Som et ledd i planarbeidet til museet er det nå startet opp et arbeid med en magasinplan. Dette er påbegynt og vil ferdigstilles i april Det er gjort en forprosjektering i forhold til å skifte ut gamle arkivskap i fotomagasinet til rullereoler. Magasinet nærmer seg fullt med nåværende løsning, noe som vanskeliggjør inntak av nye store fotosamlinger, som Herøya Industripark AS. Det er regnet ut at kapasiteten i magasinet vil kunne 6 dobles ved å skifte ut innredningen til mer hensiktsmessig oppbevaring. Utskifting av disse komponentene er lagt inn i Herøyaprosjektet og vil påbegynnes i Det ble foretatt en befaring på et loft i Hydroparken på Notodden der de oppbevarer blant annet gamle kjerrer og vogner. Oppbevaringsforholdene her er svært dårlige. Saken tas med inn i arbeidet med magasinplanen. Det ble kjøpt inn avfuktingsanlegg til Tinn museums gjenstandsmagasin på Glade Hjørnet i Rjukan. Dette blir montert opp ferdig i Formidling av arkiv og samlinger, samt foredrag Arkivdagen, foto: I. Kårvand/NIA Torgstua, foto: I. Kårvand/NIA Arkivdagen 2013 ble arrangert søndag 10. november på Vemork. Som del av det nasjonale temaet «Stemmer» forkuserte vi på sangkorenes historie på Rjukan. Det ble arrangert skattejakt for barna. Museet mottok arkivmateriale, gjenstander og arkiver fra korbevegelsen på Rjukan. Deler av dette ble stilt ut under arrangementet. Sangkoret Agitatos100-års markering ble innledet med konsert i maskinhallen på Vemork. Arkivformidlingen er stadig en stor oppgave. I 2013 har man hatt ca 75 forskjellige henvendelser med formidling av opplysninger og/eller tilrettelegging av besøk på lesesalen. 15 av disse var interne henvendelser. Det er lagt ned mye arbeid i å formidle arkiver på museets hjemmeside og facebookside. 9

10 Fotosamlingen har blitt brukt i flere formidlingsopplegg i året som er gått. Til Rjukans nye Torgstue ble det laget en miniutstilling med foto fra samlingen til museet. Denne ble åpnet sommeren 2013 og skal stå til sommeren Samlingen er brukt i en rekke annonser og plakater i forbindelse med arrangementer i museets regi. Det er i 2013 vært stor interesse for krigsbildene fra samlingen på NIA, både i forbindelse med NRKs filmproduksjon, diverse krigsjubileer og til forfattere av nye bøker. Museet har også bidratt med foto til det nye bokverket Telemarks historie. Fotosamlingen er mye brukt på hjemmesiden og facebooksiden til museet. Det ble i 2013 lånt ut et 30-talls gjenstander og dokumenter fra Telemarksgalleriet til deres nye kulturhistoriske utstilling ved navn Lysbuen. Det er også utlånt 4 gjenstander til Yara i Kina i forbindelse med deres 100-års markering i Shanghai. Vedlikehold og rehabilitering Evakueringsøvelse, Foto: I. Kårvand/NIA Flytting bur, foto: M.A. Næsset/NIA Rambergstugo, Foto: T. Widvey/NIA Vemork Det er utført vedlikehold og service, samt årskontroller på alle tekniske installasjoner. HMS-arbeid er gjennomført etter forskriftene. Brannøvelse og sikkerhetsopplæring ble gjennomført på alle museene. Branntekniske sikringstiltak ble gjennomført i hht. ny rapport av Driftsleder på NIA og Tinn museums arbeidsleder bistår ved demontering og oppussing av rom til ny krigsutstilling. Det ble utført rutinemessige kontroller og oppfølging på boligene på Jernbaneplassen. Det ble ansatt ekstrahjelp som har utført vedlikehold av publikumsområdene og deltatt i arbeid før og under sommersesong. Rjukanbanen Det er søkt om midler fra Riksantikvaren til istandsetting av Rjukanbanen i 2013 og ved overtakelsen av Rjukanbanen ble rest-midler for 2012 overført fra Telemark Fylkeskommune. Det ble gjennomført mange prosjekter med istandsetting av ferjeleier og slipp, sertifisering av M/F Storegut, arbeidsbåten Mår, skinnmøbler i D/F Ammonia, og tak på Stasjonsmesterboligen. Det er også laget tilstandsrapporter. Forberedelser til konsesjonssøknader til jernbanen er igangsatt, samt at Henschel-lokomotivet og Robellen skal gjennomgås på verksted. Arbeidene ble utført etter Riksantikvarens krav og prinsipper for bevaring av teknisk-industrielle kulturminner. Tinn museum og Heddal bygdetun Vedlikeholdsarbeidet ved Tinn museum er utført i tråd med vedlikeholdsrapporten fra Tiltak på uthus ble gjennomført. Et bur ble flyttet og snudd for å stå riktig vei i forhold til Dale Gjestegård, som skal flyttes til Tinn museum i Etter at et tre falt ned og ødela taket ble skaden på skolestua reparert. Arbeidet med å restaurere Rambergstoga ved Heddal bygdetun er underveis. Bygningen er angrepet av skadedyr. Dette er et omfattende arbeid og krever stor innsats av håndverkeren på Tinn museum. Det er innvilget kr fra Telemark fylkeskommune. 10

11 Ny hønsegård ble bygget på Heddal bygdetun og sto ferdig til sommersesongen. Det er utført vedlikehold og stell av uteområdene gjennom rydding av trær, kvistskjæring og bruk av kvisthugger. Forskning og dokumentasjon Arkivar Kjetil H. Djuve fikk publisert en artikkel i den fagfellevurderte antologien Formidling for framtida tanker om arkiv (2013). Tittelen var «Arkiv på museum: praksis mot tradisjon? Fabrikkene, arkivet og Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan» og var et bidrag på 28 sider til publikasjonen. NIA har hovedansvaret for nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. I 2013 ble det gitt midler til hovedprosjektet fra Norsk Kulturråd på kr og kr fra Landsorganisasjonen i Norge. Prosjektet skal resultere i et forskningsprosjekt knyttet til det fleksible arbeidslivet. Case-studiene skal publiseres i Arbeiderhistorie, årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Fire store jobber ble fotodokumentert i Burets flytting på Tinn museum, Henschel-lokomotivets opplasting før flytting fra Mæl for reparasjon, flyttingen av Ammonia og Storegut på Mæl og evakueringsøvelse på Storegut. Det ble fotografert under de fleste arrangementer og utstillingsåpninger i løpet av Nettverk Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie mottok i 2013 tilskudd på kr fra Kulturrådet og fra Landsorganisasjonen Norge til forskningsprosjektet «Det fleksible arbeidslivet». Det er 9 museer som deltar i prosjektet. I 2013 ble det forsket på samlingsrelevante cases sett i et historisk perspektiv. NIA har deltatt i byggnettverket gjennom samlinger og kunnskapsutveksling. Samlersamlingen er et regionalt nettverk i Telemark for arkivarer og samlingsforvaltere. Det ble gjennomført tre samlinger. Temaer har vært fotojuss, museumsbygg, sosiale medier og kulturminner. Flere eksterne forelesere har bidratt. Arkivarene er med i aktiviteter innenfor Arkiv-Norge og har deltatt på fire samlinger: Arkivseminaret i Trondheim - det sjette norske arkivmøtet, LLPs jubileumskonferanse, nettverksmøte for arkivarer i Telemark (SAKO), og i Statsarkivet i Kongsbergs privatarkivseminar på Bø museum. Formidling Halloween Foto: I. Kårvand/NIA Høstferieopplegg Foto: I. Kårvand/NIA Julearrangement Foto: I. Kårvand/NIA I sommersesongen var fire visningssteder åpne med kafé og tilbud om omvisning. På Vemork er det helårsåpent. Det er et mål at formidlingen skal være av god kvalitet og tilpasset brukerne som er av alle aldersgrupper. Det skal gis tilpasset omvisning til ulike typer grupper i tillegg til det individuelle 11

12 besøket. Den kulturelle skolesekken er under utvikling. Aktivitetene må tilpasses den nasjonale læreplanen. Det er opprettet en egen stilling som skoleansvarlig. Arbeidet med formidlingsplanen ble ikke sluttført i 2013, men vil fortsette. Det vil være en vurdering om det skal lages en egen plan eller om den skal gå inn som en del av en langtidsplan. Det er et prioritert mål at museet skal gi barn et bedre aktivitetstilbud, og det ble i skolenes ferier gitt tilbud om egen omvisning for hele familien. Det er en egen aktivitet på Vemorks barnerom var et år preget av flere mindre temporære utstillinger. De fleste ressursene ble brukt på den nye krigsutstillingen Helter av Telemark. Åpning skulle etter planen vært 1. mai, men er utsatt ett år. Utstillinger «Kraftfull kultur» Foto: I. Kårvand/NIA Tinn Sparebank utstilling Foto: I. Kårvand/NIA Torgstua åpning Foto: I. Kårvand/NIA Rekken med mindre utstillinger ble lang i Et særlig fokus ble gitt stemmerettsjubileet Hovedutstilling: «Stirring the Fire: a global movement to empower women and girls» - 1. mai Av fotograf Phil Borges. Fotografiene er en feiring av kvinner, som har brutt barrierer i forhold til tradisjon og undertrykkelse. Historiene deres setter søkelys på situasjoner fra hele verden og hvordan de kan oppnå likestilling. De er portrettert med sine historier. Tinn sparebank på Rjukan: «Arkivskatter fra sparebank-arkivene» 16. mai til 31. august Glimt fra sparebankens rikholdige, bevarte arkiver. «Likestillingslandet Norge» 11. juni Samarbeid med Telemark Museum og Vest-Telemark Museum. Plakatutstilling bestående av 16 plakater med tema knyttet til likestilling, kjønn og etnisitet. Produsert av Barne- og likestillingsdepartementet. «Kvinner og stemmerett i Telemark» 11. juni Sommerutstilling laget i samarbeid med Vest-Telemark Museum. Plakatutstilling med 6 plakater som handler om noen av pionerkvinnene og mennene i kampen for allmen stemmerett i Vest- og Øst-Telemark. Utgangspunktet er kvinnenes underskrifter i 1905 til støtte for 7. juni-vedtaket i Stortinget. Utstilt på begge museene. «Kraftfull Kultur kulturminner i norsk kraftproduksjon» 3. oktober Vandreutstillingen viser vannkraftlandet Norge gjennom utvalgte vannkraftverk og er produsert av NVEs museumsordning som er et samarbeid mellom Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum, Norsk Skogmuseum og Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Fotoutstilling i «Torgstua» på Rjukan torg 22. juni NIA har i samarbeid med Visit Rjukan og Rallararkitektene vært med på å lage en fotoutstilling i Torgstua. Utstillingen tar for seg reiselivet og mennesker som jobber i reiselivet fra Rjukan og Tinn. «Anne Bamle-utstillingen» Heddal bygdetun 15. juni Utstilling i Rambergstugo ble oppgradert med flere bunader og skjorter. Nye tekster og nye 12

13 brosjyrer på tysk, engelsk og norsk. Utstilling av vev-arbeider Heddal bygdetun 15. juni Utstilling i Vengeburet i samarbeid med Heddal Bygdekvinnelag v/vevgruppa. De stilte ut egne vevearbeider. Trolldalen barnehage, utstilling Heddal bygdetun 15. juni Utstilling i underløa knyttet til Notoddens 100-års jubileum. «Notodden 100 år» - Fotoutstilling i Prestegårdslåven Åpen august - oktober Samarbeid mellom Heddal Bygdetun, Heddal Stavkyrkje og Notodden Historielag. Åpningen ble markert i samarbeid med Heddal Stavkyrkje og Notodden Bymusikk. Konsert i Heddal låvekyrkje. Foredrag i utstillingsrommet med Knut Jordheim. Publikumsarrangementer Foredrag Foto: I. Kårvand/NIA «Stirring the fire» åpning Foto: NIA Minnemarkering Foto: I. Kårvand/NIA Foredrag: Tronstad og kampen om tungtvannet 27. februar I anledning 70 år siden tungtvannsaksjonen på Vemork, «Gunnerside», arrangerte NIA foredrag på Rallarhuset om temaet «Professor Tronstad og kampen mot tungtvannet ». Foredragsholdere var professorene Olav Njølstad og Hans Christoffer Børresen. Minnemarkering på Vemork i forbindelse med 70-årsdagen for tungtvannsaksjonen «Gunnerside» februar Markeringen ble åpnet av HM Kongens Signalkorps. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen holdt tale for dagen, historiker og major Knut Werner Hagen og Tor Nicolaysen kåserte om arven etter Gunnerside. Tickery Lodge ble overrakt NIA av ordfører Steinar Bergsland. Sang ved Brita A. Hansen og utdrag fra teaterstykket «Sabotøren» med Espen Alknes og Jo Adrian Haavind. I samarbeid med Rjukan-speideren var det sabotøraktivitet ute for barna. «Stirring the fire» og «Likestillingslandet Norge» - Åpningsarrangement 1. mai Åpningstale ved statssekretær Mette Nord (AP). Formidlingsleder Anniken Bakke fortalte om utstillingene. Synne Sanden sang og Randi Mossing fremførte egne dikt. Tinn museum - Aktivitetsdager i sommersesongen Arrangerte «Levende museum» (6 onsdager), med tema smiing, bunadsøm og hest. Åpning av Heddal bygdetun juni Åpning av tunet og årets sommerutstillinger. Underholdning ved Gransherad spel- og dansarlag og Trolldalen barnehage. Einar Øverland spilte hardingfele i Haavestugo. Utstillere viste fram håndverk rundt om på tunet. Salg av Heddal-spa og lapper. Heddal bygdetun ettermiddagsarrangementer i juli 3. juli - sang, dans og fortelling ved Olav Sem, Johannes Sundsvalen og Rønnaug Larsen. 10. juli - en ettermiddag i fortellerkunstens tegn. Fortellerene Fridunn Karsrud og Anne Holtskog fortalte lokale sagn og eventyr. Kveding ved Ingvil Buen Garnås på utescenen. Salg av Heddal-spa og lapper. 13

14 Tinn museum Kulturminnedag 10. september Rydding av den gamle turistveien til Gaustatoppen, fjerning av krattskog og tre. Fra andre sving og ca 80 meter ned der det har gått et ras nødvendig å bygge bru. Halloween på Tinn museum oktober Arrangert for fjerde gang på Tinn museum for barn fra 5 år og oppover. Spøkelseshistorier, barna lagde sine egne bekymrings-dukker. Servering av solbærtoddy og økologiske boller. Arkivdagen på Vemork november Temaet var «Stemmer» og vi fokuserte på sangkorenes historie på Rjukan. Det ble arrangert skattejakt for barna. Museet mottok arkivmateriale, gjenstander og arkiver fra korbevegelsen på Rjukan. Deler av dette ble stilt ut under arrangementet. Sangkoret Agitatos100- årsmarkering ble innledet med konsert i maskinhallen. Førjulskos på Vemork 8. desember Tradisjonen tro med juleverksted, lotteri, film, kaker og besøk av julenissen. 21 barn og 20 voksne var på besøk. Førjulssamling Heddal bygdetun - 8. desember Samling i Fyrileivstugo og felles fakkeltog ned til ljosmesse i Heddal Låvekyrkje. Servering av gløgg og pepperkaker og sang av Låve-Gospel. Aktiviteter i skoleferiene I vinterferien og sommerferien - egen familieomvisning med tema energi tirsdag og torsdag. Barna kunne bygge sin egen ballongbil. Konkurranse, hvor raskeste bil ble premiert. I påskeferien - familieomvisning om tungtvannsaksjonene inne i atomkappløpet. I høstferien familieomvisning hvor de besøkende møtte «fru Rudolf», vaskekone på fabrikken. Hun fortalte på en humoristisk måte om hvordan det var å jobbe på fabrikken og hvordan det var å bo på Rjukan før og etter industrialiseringen. Samarbeidsarrangementer Konsert i samarbeid med konsertserien SMALT 16. mars Konsert på Vemork med de to Oslobandene DEL og Kobi. Vårtur til Tinn Austbygd v/tinn museum og Austbygde Foredragslag 2. juni Start fra Vår Herres undergang (mellom Eggerud og Haukåsgrenda). Tema var bygningshistorie, gamle tun, historier om folk og slekter og til slutt svarteboka fra Nord-Haukås. De som fortalte var Nils Eggerud, Olav Haukås, Halvor Lurås, Halvor Heier Haukås og Nils Haukås. Skogsvandring i fløtningslandskap v/tinn museum og Notodden Turlag 1. september Samarrangement mellom TM og Notodden Turlag. Vandring frå Skirva v/kåsåbue, via Långevassdammen, Skryte, Løkjehaug og ble avsluttet ved Sandsiloen. Tema var bygging av Långevassdammen i 1924/25 og fløtningshistorie. Ved Løkjehaug var det litt om merkelige stedsnavn og stølsbygninger. Friluftsgudstjeneste v/ Heddal bygdetun og Heddal Stavkyrkje 23. juni Det ble holdt friluftsgudstjeneste og servert kirkekaffe på bygdetunet. Åpen dag juli Heddal Bygekvinnelag serverte smaksprøver på ulike grøttyper. Anund Sisjord stilte med hest og kjerre. Skattejakt for barn. Minikonsert i Heddal Stavkyrkje med lokale utøvere. Salg av Heddal- 14

15 spa og lapper. 70 års minnemarkering i forbindelse med bombingen av Vemork november Arrangement på Vemork i samarbeid med Tinn kommune. Tale av Tor Nicolaysen. Avduking av minnesmerke ved Aud Velta, som bodde på Vemork i 1944, minneord ved ordfører Steinar Bergsland. Musikk ved Rjukan Janitsjarorkester. Samarbeid mellom Heddal bygdetun og barnehager og skoler i lokalmiljøet Nord-Tinnes gårdsbarnehage lånte ut høner, en hane og en kanin til Heddal bygdetun i sommer. Omviserne hadde ansvar for stell av dyra. Rygi skole har en skolehage på bygdetunet. Elevene sår om våren, og familiene til elevene har «luketurnus» i skoleferien. Åttende trinn ved Heddal ungdomsskole var over to kvelder med på et formidlingsopplegg i Fyrileivstugo i regi av Olav Smedsrud. Der fikk de høre om Olav Fyrileiv, og det ble holdt konkurranse i tegning av firebladsroser. Olav Smedsrud er etterkommer etter Olav Fyrileiv og har arrangert dette i flere år. Elever ved Heddal Ungdomsskole har laget et stort kaninbur til Heddal Bygdetun. Heddal og Notodden museumslag (frivillighet) Det har i 2013 vært et tett samarbeid mellom museet og Heddal og Notodden museumslag. Museumslaget har deltatt på vårdugnaden, hjulpet til med bygging av ny hønsegård, utflytting og rydding av krakker m.m. De har hatt ansvar for gressklipping, for stell av deler av åkeren og kommet med singel til veien mm. Museumslaget har bidratt under arrangementer og ellers vist interesse for retningen museet skal ta i tiden som kommer. Laget arrangerte en inspirasjonstur til Vest-Telemark museum i oktober. Laget har hatt egne styremøter. Fagkonsulent Lisa Amalie Elle har deltatt fra museet på alle styremøtene og dugnadsfesten. Kaffestasjonen på Mæl Stasjon Fra har det vært åpen kafé på Mæl, med kortreist mat, økologisk profil og flere typer kaffe og is. Omvisning på D/F Ammonia to ganger daglig. DKS Den kulturelle skolesekken Vemork For 3. trinn rollespillet Rotta Rudolf, for 6. trinn rollespillet Husk at blod er tykkere enn vann, og for 9. trinn det interaktive rollespillet Gunnerside. Mæl stasjon Et opplegg for 2. trinn med flere stasjoner; smiing, dressinkjøring, omvisning på Ammonia og Mæl stasjon Tinn museum Elevene fra 4. trinn var innom seks poster. Ekstern hjelp: Anne Lise Duaas bakte lefser, Gro Synnøve Brekka fortalte eventyr og sagn, og Ivanir Hasson sto for planteinnsamling og tegning. Publikumsbesøk Norsk industriarbeidermuseum Heddal bygdetun Tinn museum Rjukanbanen 2314 Tallene for 2013 viser en oppgang for Heddal bygdetun og en liten nedgang for Vemork og Tinn museum. Videre utvikling av aktivitetstilbud til barnefamilier i sommersesong håper vi vil være er godt tiltak for å øke publikumsbesøket. Åpning av ny krigsutstilling på Vemork og mye presseomtale rundt 15

16 Filmkameratenes produksjon av filmen om tungtvannssabotasjene på Rjukan tror vi skal gi økt publikumsbesøk for Vemork og Rjukanbanen i Fornying Arbeidet med omorganiseringen av NIA ble sluttført i desember i Gjennomføringen starter i I tillegg til drift og administrasjon vil museet ha fire avdelinger: Publikumstjenesten, Arkiv- og samlingsforvaltningen, Bygningsvern og bygdetun, samt Rjukanbanen. Nye stillingsinstrukser er utarbeidet. Organisasjonsmodellen vil gi mer ansvar til den enkelte og være tilpasset de konsolideringer organisasjonen har gått gjennom. Etter overtakelse av Rjukanbanen ved inngangen til 2013 er det lagt ned et stort arbeid i organisering og drift av avdelingen. Det er gitt driftsmidler til formidling fra Kulturdepartementet, Telemark fylke og Tinn og Notodden kommuner. Tilskudd til vedlikehold blir bevilget fra Riksantikvaren. Til sammen vil det snart bli ni ansatte med oppgaver på Rjukanbanen. I begynnelsen av 2014 fylles de siste vakante stillingene. Dette er avgjørende for en god organisering av arbeidet. Istandssettingsarbeidet på Rjukanbanen vil styres av en femårs vedlikeholdsplan for å få banen opp på et nivå som er nødvendig for videre drift. Vedlikeholdet av Rjukanbanen er avgjørende for å få Rjukan/Notodden inn på UNESCOs liste over Verdensarvsteder. I budsjettsøknaden til Kulturdepartementet for 2014 ble det søkt om driftsmidler til konsolidering med Lysbuen/Telemarksgalleriet på Notodden. Dette ble ikke innvilget for 2014, og NIAs styre sa derfor nei til overtakelse i Dermed ble museet fratatt kr i driftsmidler fra Telemark fylke. Et midlertidig industri- og kunstmuseum med utstillingen «Gnisten» åpnet i september NIA inngikk i 2011 en intensjonsavtale som ser frem mot en konsolidering i 2015, støttet av kommune, fylke og stat. I 2013 ble nytt fotostudio på Vemork fullfinansiert, og arbeidet med dette ble igangsatt. Dette skal stå ferdig i løpet av januar Museet deltar i det internasjonale WORKLAB-samarbeidet, og er en del av det europeiske reiselivsnettverket ERIH (European Route of Industrial Heritage). Det ble i 2013 startet et ERIH prosjekt med tilskudd fra Telemark fylke hvor målet er en industrihistorisk reiserute i Telemark for gruppereisende. Museet er medlem i TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Immateriell kulturarv Norsk industriarbeidermuseum har som et av virksomhetens mål å plassere menneskene inn i industrihistorien og ikke ensidig fokusere på anlegg og teknikk. Det forberedes en ny runde med minneinnsamlinger. Samtidig er det viktig for oss å ta vare på håndverksteknikker og immaterielle verdier knyttet til det førindustrielle Øst-Telemark. Gjennom bruk av ulike teknikker for restaurering av de kulturhistoriske byggene vi forvalter på Tinn museum og Heddal bygdetun, viderefører vi byggeskikker og byggeteknikker fra gammel tid. Museet har vært en pådriver for opprettelse av et byggvernsenter på Rjukan. 16

17 Universell utforming Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, har en universell utforming som er tilfredsstillende for bygg. Det bør gjøres forbedringer når det gjelder formidling, spesielt hva gjelder omvisning og tilrettelegging for hørselshemmede. Det bør utredes muligheter for universiell bygg-utforming på Tinn museum og Heddal bygdetun. Det er laget plan for å oppføre et toalett for funksjonshemmede på Heddal bygdetun.. 17

18 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Tilskudd Kulturdepartementet Kap. 0328, Post Driftstilskudd Notodden Kommune Driftstilskudd Tinn Kommune Driftstilskudd Telemark Fylkeskommune Inntekter prosjekt Tilskudd Riksantikvaren/Miljøverndepartementet Tilskudd Norsk Kulturråd Periodiserte prosjektmidler Diverse tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning utstillinger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Avsatt til fond for egne prosjektmidler Overført annen egenkapital Sum overføringer

19 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Ferger, bygninger og baneanlegg Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Utstillinger Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Egenkapital tilskudd KLP Pensjon Aksjer/andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

20 Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Stiftelseskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for egne prosjektmidler Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatt til prosjekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Norsk Industriarbeidermuseum Hans Olav Felix Kine Smith Larsen Tom Runar Hansen styreleder nestleder styremedlem Hans Jakob Ågotnes Anna Kristine Jahr Røine Birger Hovden styremedlem styremedlem styremedlem Ingelinn Kårvand Jørn Christensen Jan-Anders Dam-Nielsen styremedlem styremedlem direktør 20

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer