Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr ISSN:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2009 ISSN: 0803-8961"

Transkript

1 Nr årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder

2 Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr ISSN: Informasjonstelefon Telefaks E-post Hjemmeside Redaksjonen Redaktør Nanna Baldersheim Tlf: Åshild Woie Tlf: Layout Mick Sheard, Tlf Forsidebilde Foto: Alexandra Reksten Osland Signerte innlegg i medlems bladet er ikke nødvendigvis redaksjonens eller Norske Redningshunders syn. Utgiveren er uten ansvar for annonsene. 4 Lederen har ordet 5 Redaksjonelt 6 NRH informerer 7 FTU informerer 8 Fra Fjell til Fjære 13 Godkjenninger 15 Kaiser og Asbjørn fant savnet 18-åring 16 Internasjonalt hjørne 17 Høst, en svært hektisk periode 20 Slik kan vi profesjonalisere treningslagene 22 Hovedkurs Ruin Ruintrening 26 Katastrofe på Mjølfjell stasjon 28 Alarm! Leiteaksjon! 30 dio 08: Sogn og Fjordane 35 Sakset fra gamle Lavinehunden 38 Kinesiske ruinhunder 42 dio 18: Vestfold 47 The Challenge En annerledes treningshelg i dio En flott og informativ bok om hunder i arbeid 50 På jobb med hunden 52 Metallrister-klørnes verste fiende 53 Trene i dag? 54 En kommentar til et innlegg 55 Kurs og trening 61 Søknadsskjema 63 Krav til deltakelse på kurs 64 Adresser 69 NRH-Butikken Manusfrister: Nr. 1/ februar Nr. 2/ mai Nr. 3/ august Nr. 4/ november utgivelse slutten av mars utgivelse slutten av juni utgivelse oktober utgivelse til jul Redningshunden

3 Enda et år er på hell, og det er tid for et lite tilbakeblikk. Kort fortalt har vi flere godkjente ettersøknings - ekvipasjer enn noen gang og vi har flere deltagere på hovedkursene våre enn noen gang. Vi bidrar også ved flere aksjoner enn noen gang. Det er kort sagt stor aktivitet i organisasjonen vår! Pr. 23. oktober hadde våre ekvipasjer bidratt ved 243 aksjoner på landsbasis. Til sammenlikning var det totale antallet aksjoner 245 for hele Litt lek med tall; hvis vi bidrar på like mange aksjoner de siste to månedene i år som i fjor, vil antallet aksjoner i 2009 passere 275! En stor takk til alle hundeførere og operative ledere som bidrar til dette og for at dere gjør en kvalitativt god jobb som våre oppdrags - givere er fornøyd med. I løpet av årets første 10 måneder har vi bidratt med totalt 1183 ekvipasjer på aksjoner og våre ekvipasjer har gjort funn av 16 personer, derav fem døde. Muligens sitter våre hundeførere igjen med 1183 forskjellige reaksjoner som de har behov for å bearbeide etter disse leteaksjonene. Vi har innført systemet med kollegahjelp i alle distriktene. Disse skal følge opp hundeførere ved behov etter leteaksjoner. Jeg synes det er laget et godt opplegg for denne viktige jobben og så langt vi vet fungerer støttepersonene etter hensikten, som er å sikre personer som er med på en leteaksjon mulighet til bearbeidning og refleksjon av hendelser - både faglig og personlig, forebygge unødige ettervirkninger, normalisere reaksjoner, sette ord på følelser og bidra til å få grep om hendelsen. Dette fratar imidlertid ikke oss andre ansvaret for å holde et øye med de av våre treningskamerater som har vært eksponert for en uvanlig opplevelse i forbindelse med en aksjon. Det er vi som ser hverandre flere ganger i uken som kjenner hverandre og som vil se eventuelle endringer i væremåte hos våre treningskamerater. Vis omsorg og respekt for hverandre i det daglige. Å være medlem i en frivillig organisasjon som vår, kan iblant gi noen belastninger, men ved å vise medmenneskelighet og respekt for hverandre, kommer vi alle styrket ut av situasjonene. Fra årsskiftet skal nye reviderte godkjenningsprogram være gjeldende. FTU har lagt ned mye arbeid i denne revisjonen. De har gjennomført en demokratisk prosess hvor intensjonen har vært at hele instruktørkorpset skulle få komme med innspill til høringsutkastet, som igjen var basert på innspill mottatt på distrikts - instruktørseminaret som ble avholdt i juni Hovedstyret skal godkjenne det endelige programmet på møtet i begynnelsen av desember. Jeg ser fram til å være med å vedta en godt gjennomarbeidet revisjon som skal gjøre våre ekvipasjer enda bedre rustet for det arbeidet de skal bidra med ute på aksjoner. Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til FTUs medlemmer. De har hatt et travelt år med innspurt på instruktørkurset og en arbeidskrevende programrevisjon i tillegg til den løpende faglige saksbehandlingen. Avslutter året med et sitat fra hjemmesidene til Frivillighet Norge: Den største jobben er nettopp den som ingen kan sette en prislapp på. Med de beste ønsker for julen og det nye året! Fra Tove De fleste forbinder desember med jul. Når hardbarka NRH ere ser tidlige vintertegn, går deres første tanker selvsagt til lavinetrening. Lenger bak i bladet kan du lese om vinterkursene som blir arrangert på nyåret og utover. Dio-stafettpinnen har blitt sendt videre til distriktene Sogn og Fjordane og Vestfold. Det er to dioer som har svært ulike geografiske utgangspunkt. Der Vestfold har slake, buktende åser, har Sogn og Fjordane bratte fjell og lange fjorder. I Vestfold har de tradisjonelt hatt en overvekt av Rresenschnauzere. Det stammer fra tiden da dioet samarbeidet nært med Norsk Schnauzer og Bouvier Klubb. Nå om dagen er det ikke bare hunder med bart som runderer i løypene i Vestfold. De fleste raser som har fysiske forutsetninger for å gjennomføre øvelsene er representert i dioet. Neste dio ut er Møre og Romsdal, som bes gjøre seg klar til å overta stafettpinnen som aller siste dio. Alle vet at ankermannen i en stafett har en av de viktigste jobbene, så hent fram penn, papir og kamera, dio 9! NRH har 1397 medlemmer, 175 ettersøkningsekvipasjer, 75 lavineekvipasjer og 23 ruinekvipasjer. En ekvipasje som er godkjent som ruinekvipasje må først godkjennes som ettersøknings- eller lavineekvipasje. Ruinhunden er altså godkjent til søk i minst to grener. Men hva innebærer det egentlig å godkjenne hunden sin for ruinsøk? Er det bare litt miljøtrening som skal til når hunden allerede er trent i å søke etter og å melde på figuranter? Holder det å legge ut noen bildekk i hagen for å trene på ruinsøk? Kan et fryktelig rotete hjem brukes som øvingsruin? I dette bladet kan du lese mer om hvordan ruinekvipasjene trener seg fram mot godkjenning. Det er en lang og kronglete vei dit, bokstavelig talt, og hundeføreren må være innstilt på å legge inn atskillige treningstimer, men ekvipasjene melder om givende og spennende trening og aksjoner. Jeg vil også anbefale innlegget om hvordan vi i NRH kan profesjonalisere treningene. Debatten er viktig, og jeg oppfordrer alle til å ta den her i bladet slik at flest mulig kan delta. I tillegg har vi flere artikler fra vaskekte aksjoner, slik jeg etterlyste i forrige blad. Hundeførere forteller om hvordan de opplever det når alarmen går og de skal rykke ut. Var forberedelsene gode nok? Hva gjør man når hodelykten ligger hjemme og natten faller på? Og har vi egentlig trent nok på lyttepost? Det er lærerikt stoff, både for dem som fortsatt er under utdanning og lurer på hva de store gjør på aksjoner. De som allerede er godkjente ettersøkningsekvipasjer kan sammenlikne med egne erfaringer, og kanskje til og med lære av andres tabber så de ikke må gjennom dem selv. Jeg ønsker meg fortsatt mer stoff fra aksjoner! E-postadressen er ingen hemmelighet: I redaksjonen er vi selvsagt klare over at bladet du holder i hånden er julens viktigste lesestoff, og derfor gir vi deg også gode leseropplevelser, som for eksempel hele to bokanmeldelser. Det finnes et hav av hundebøker, og det er ikke godt å vite hvilke som virkelig hjelper deg som hundefører. Fortvil ei, vi har nemlig tatt på oss jobben med å se på to av de aller nyeste bøkene, Rundering i teori og praksis fra Canis forlag, og barneboken Bli med på jobben! om tjenestehunder. God jul! Nanna Baldersheim 4 Redningshunden 4.09 Redningshunden

4 Frivillige i Norske Redningshunder Hver uke, hver måned, hele året arrangeres det treninger, ulike godkjennings - prøver, samt lokale, regionale og sentrale kurs. I tillegg er det styremøter og treningsmøter rundt om i alle våre 17 distrikt. Alt dette blir ivaretatt av ild - sjeler. Frivillige ildsjeler som yter mye og bidrar sterkt til å løfte Norske Rednings hunder opp til den organisasjonen den har blitt. NRH er nå en meget sentralt aktør innen redningstjenesten i Norge. Alle tillitsvalgte, kurs- og prøveledere fortjener en stor takk for alle de timer de har arbeidet frivillig i vår organisasjon i Norske Redningshunder har en netto positiv vekst i antall medlemmer og vi har et høyt antall godkjente ekvipasjer, fordelt over hele landet. Disse ekvipasjene har blitt mye brukt i Antall aksjoner med deltakere fra NRH har aldri før vært høyere. Det er mange ekvipasjer, som er godt i gang med sin utdannelse og antall godkjente ekvipasjer vil trolig øke i årene fremover. Dette er meget bra for vår organisasjon og for den nasjonale redningstjenesten. Statistikken per 15 november er som følger: Norske Redningshunder har deltatt på 263 leteaksjoner. NRH har 174 ettersøkningsekvipasjer, 75 lavineekvipasjer og 23 ruin ekvipasjer. Det står stor respekt av våre hundeførere som hele døgnet, hele året er i beredskap til samfunnets tjeneste! Tusen takk! Regjeringserklæringen: Fra regjeringserklæringen Samfunns sikkerhet og beredskap Moderne samfunn er sårbare. Klimaendringene vil være en økende utfordring for samfunnet i en sikkerhetsog beredskapssammenheng, særlig i nordområdene. For å bedre samfunnets samlede beredskap mot tilsiktede og utilsiktede hendelser er det av avgjørende betydning å styrke beredskapen og håndteringsevnen i tråd med St.meld. nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhetsmeldingen Samvirke og samordning. Samvirkeprinsippet som den norske redningstjenesten er tuftet på gir et godt grunnlag for å skape mer trygghet langs kysten og på fjellet. Vi vil videreføre arbeidet med å avklare ansvarsforhold, gråsoner og fortsatt satse på øvelser på alle nivåer i offentlig forvaltning, og fortsatt styrke de frivillige i redningstjenesten. Regjeringen vil: videreføre det vedtatte arbeidet med nytt nødnett for beredskapsetatene satse på brannforebyggende arbeid, samt bedre beredskap og håndteringsevne fortsette satsingen på redningstjenesten og redningshelikoptre Adresseforandring Har du flyttet, eller har planer om å flytte? Da ønsker administrasjonen at du gir en melding om dette. Adresse - forandring sendes til: Nye brosjyrer Norske Redningshunder har utarbeidet nye informasjonsbrosjyrer. Hvis distrikt eller lag ønsker materiell som de ønsker å gi ut i forbindelse med profilering av organisasjonen, er det bare å ta kontakt med administrasjon. Vi sender så brosjyrer. Hovedkurs 2010 Oppdatert informasjon om alle hovedkurs, vil dere finne på våre nettsider. Tilbakemeldinger til administrasjonen Administrasjonen ønsker å være ett godt serviceorgan for alle ledd i organisasjonen. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger, positive og negative, for å kunne bli bedre! Pris til Norske Redningshunder Norske Redningshunder Oppdal lag er årets vinner av innsatsprisen fra Lions Oppdal. I begrunnelsen for tildelingen skrives: " De gjør en uegennyttig innsats gratis, og kjøper og utdanner hundene sine selv. De står på døgnet rundt, uansett vær, for å lete etter andre mennesker. De fortjener prisen fordi de gjør en formidabel innsats for å redde andres liv". Administrasjonen gratulerer Oppdal lag med innsatsprisen! Reiseregninger Alle reiseregninger som sendes elektronisk bes sendt til Patch Navneskilt til å ha på våre refleksvester er blitt populært. Enten du er hundefører, Operativ leder, instruktør eller elev. På patchen kan du få inntil to linjer med tekst brodert inn. Patchen har han siden på borrelås, vestene til NRH har hun siden påsydd på høyre bryst. Kjøp dette direkte fra henvis til prisavtale med Norske Redningshunder. Administrasjonen ønsker alle en riktig god jul og ett godt nytt år! Instruktørutdanningen Vi i FTU vil gratulere alle nye instruktører med deres nye rolle i organisasjonen. Etter en hektisk høst 2008 med 3 samlinger der teori i Pedagogikk, Hundefag og Instruktørrollen sto i sentrum fikk kandidatene utdelt den teoretiske eksamen. Oppgavene var en hjemmeeksamen som skulle besvares i løpet av 14 dager. Bedømming av besvarelsene er et nitid arbeid, vi ønsker at bedømmingen er rettferdig og reel. Etter at bedømmingen av eksamen var gjennomført viste det seg at alle elevene var kommet gjennom den teoretiske delen med bestått. Den praktiske delen blir gjennomført på hovedkurs i den aktuelle disiplin, og består av 2 deler, dommerdelen og instruktørdelen. Pr. i dag har følgende nye instrukt - ører bestått både teori- og praksisdel: TEORIDEL: Anders Sten Nessem - DIO 01 Frank Holte - DIO 01 Tommy Klausen - DIO 02 Vidar Grøndalen - DIO 03 Harald Rougne - DIO 07 Erling Jakobsen - DIO 08 Helene H. Sæterdal - DIO 08 Aud Flemsæter - DIO 09 Kristin Dyrkorn - DIO 09 Kurt Amundø - DIO 10 Cicilie Knutsen - DIO 11 Sissel Gaska - DIO 12 Tore Nicolaysen - DIO 12 Thomas Repstad Andersen - DIO 15 Per Olav Gundersen - DIO 15 Knut Paulsen - DIO 16 ETTERSØK: Anders Sten Nessem - DIO 01 Frank Holte - DIO 01 Tommy Klausen - DIO 02 Harald Rougne - DIO 07 Erling Jakobsen - DIO 08 Aud Flemsæter - DIO 09 Kristin Dyrkorn - DIO 09 Kurt Amundø - DIO 10 Cicilie Knutsen - DIO 11 Sissel Gaska - DIO 12 Tore Nicolaysen - DIO 12 Thomas Repstad Andersen - DIO 15 Per Olav Gundersen - DIO 15 Knut Paulsen - DIO 16 LAVINE: Vidar Grøndalen - DIO 03 Helene H. Sæterdal - DIO 08 Aud Flemsæter - DIO 09 Kristin Dyrkorn - DIO 09 Kurt Amundø - DIO 10 Sissel Gaska - DIO 12 RUIN Helene H. Sæterdal - DIO 08 Kurt Amundø - DIO 10 Knut Paulsen - DIO 16 Praksisuken for våre instruktørelever er gjennomført for alle, men ikke alle har gjennomført alle disipliner. Det er en glede for oss å konstantere at alle som har vært gjennom praksisuken har bestått. Vi gratulerer alle og ønsker de velkommen i instruktørkorpset. Programrevisjon Programrevisjonen er i rute, siste høringsrunde er gjennomført og det har kommet inn mange kommentarer. FTU vil legge fram de reviderte programmene til HS for godkjenning på deres siste møte i år. Dersom HS godkjenner forslagene vil de nye programmene gjelde fra 1. januar 2010 Nytt instruktørkurs FTU vil starte nytt instruktørkurs kommende høst. Se for øvrig egen artikkel side 68. Mvh Bjørn FTU står for fagteknisk utvalg. Utvalget utnevnes av hovedstyret. FTU består av fire medlemmer som alle skal være instruktører. Til sammen skal alle godkjenningsdisiplinene være dekket i utvalget. FTU er ansvarlig overfor hovedstyret for den faglige utvikling av medlemmene i Norske Redninghunder, herunder utarbeidelse av prøve-/godkjenningsprogrammer og utvikling av hund og hundeførere til redningstjeneste. Utvalget er på samme måte ansvarlig for utdannelse av og kompetanseheving av instruktører/dommere. FTU FTU skal også være oppdatert på utvikling av nye metoder og hjelpemidler i arbeidet med å finne savnede personer sommer som vinter, men tanke på eventuell implementering i prøveprogrammene 6 Redningshunden 4.09 Redningshunden

5 Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2472 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Vullusjøen Objekt: Søk etter to svenske damer i 20 årene Hundeførere: Magne Sandvik, Willy Næss, Ståle Rønning, Thomas Gunnarshaug, Torbjørn Eggen Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2521 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Rallarud Objekt: Søk etter savnet bærplukker 75 år Hundeførere: Sonja M. Hansen, Tonje Hanssen Resultat: Ble funnet før våre hundeførere kom fram Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2518 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Besseggen Objekt: Søk etter 8 nederlendere Hundeførere: Jan Slålien, Guttorm Myren Resultat: Lokalisert av Røde Kors Hjelpekorps og fraktet ned. En var skadet og måtte bæres ned på båre, ellers alle i god behold. Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2534 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Lysakerelva, Oslo Objekt: Søk etter gutt 12 år Hundeførere: Christian Kavli, Jon Leiros, Espen Lindgren, Åsa Schaanning, Ole-Jan Kristiansen, Toril Vik Lindgren, Thomas Andersen, Geir Engesæter, Rolf Garholm, Olav Lie, Kenneth Mathsen, Sonni Schulstad, Hanne Saarinen Resultat: Ikke funnet under aksjonen. Funnet omkommet av Brannvesenet dagen etter Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2560 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Vestfold Politidistrikt: Vestfold Stedsnavn: Sandefjord Objekt: Søk etter 43 år gammel dame Hundeførere: Iain Christie, Monica Hagerup, Normann Hansen Resultat: Ikke funnet i løpet av aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2555 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Sanddalen i Jølster Objekt: Søk etter mann, 53 år Hundeførere: Pål A. Dahl Resultat: Funnet i god behold av andre før hundefører kom fram Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2542 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Østfold og Follo Politidistrikt: Østfold Stedsnavn: Spydeberg Objekt: Søk etter mann 27 år Hundeførere: Christian Kavli, Ole-Jan Kristiansen, Toril Vik Lindgren, Thomas Andersen, Arve Holm, Olav Lie, Kenneth Mathsen, Åsa Schaanning, Normann Hansen, Laila Elvegård, Monica Hagerup, Marius Kjelgård Funnet av: Funnet omkommet av Laila Elvegård Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2651 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Elvran Objekt: Søk etter mannlig bærplukker 78 år Hundeførere: Willy Næss, Thomas Gunnarshaug Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2649 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Åmodt Modum Objekt: Søk etter mann 91 år Hundeførere: Laila Elvegård, Sonja M. Hansen Resultat: Savnede kom til rette før hundeførerne kom fra til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2627 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Telemark Politidistrikt: Telemark Stedsnavn: Lifjell Objekt: Søk etter gutt 15 år Hundeførere: Margit Gåra Funnet av: Funnet i live av Margit Gåra Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2593 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Sør-Trøndelag Stedsnavn: Rindalskogen Objekt: Søk etter savnet bilfører etter ulykke Hundeførere: Ståle Rønning, Lill Bøe Resultat: Savnede kom til rette før hundeførerne kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2576 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Imsdal/Breide Objekt: Søk etter savnet mann Hundeførere: Lars Kirksæther, Magne Sandvik Resultat: Savnede kom til rette før våre hundeførere nådde fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2692 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Galdhøpiggen Objekt: Søk etter 2 nederlendere Hundeførere: Jan Slålien, Ståle Rønning, Asbjørn Lund, Jan Erik Grande, Jan Erik Hillestad, Arve Holm, Alf Dalby, Alexandra R. Osland Resultat: Funnet i god behold av andre letemannskaper Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2690 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sør-Rogaland Politidistrikt: Rogaland Stedsnavn: Oltedal Objekt: Søk etter savnet mann 20 år Hundeførere: Tone Larsen, John Skjørestad, Sylvelin Andersen Resultat: Funnet i live av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2689 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Kjeldebu Hardangervidda Objekt: Søk etter savnet kvinne Hundeførere: Jan Erik Grande Resultat: Savnede kom selv til rette før vår hundefører kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2685 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Besseggen Objekt: Søk etter 2 damer Hundeførere: Guttorm Myren, Randi Slålien, Paula Slålien, Alexandra R. Osland, Alf Dalby, Jan Erik Hillestad, Jan Erik Grande Resultat: Funnet i god behold av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2772 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Vestfold Politidistrikt: Vestfold Stedsnavn: Horten Objekt: Søk etter asiatisk kvinne 27 år Hundeførere: Laila Elvegård, Iain Christie, Trond Reiholm, Inger Faugstad Resultat: Ikke funnet i løpet av aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2726 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Odda Objekt: Søk etter savnet mann etter bilulykke Hundeførere: Jan Erik Hillestad, Bente Haugland Ankervold, Alf Lund Resultat: Funnet i god behold av andre Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2781 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Romerike Stedsnavn: Lørenskog Objekt: Søk etter dame 56 år Hundeførere: Arve Holm, Gry Elisabeth Brudheim, Iain Christie, Alf Dalby, Frode Dydland, Trine Dyngeland, Mari Edvardsen, Laila Elvegård, Geir Engesæter, Inger Faugstad, Roar Fjellmosveen, Rolf Garholm, Halldis Gruer, Monica Hagerup, Merete Hauge, Vigdis Haverstad, Gunn Helgesen, Christian Kavli, Ole-Jan Kristiansen, Jon Leiros, Olav Lie, Arnfinn Opstad, Trond Reiholm, Liv Stensby, Sølvi Trovåg Resultat: Funnet død av turgåer Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2808 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Osdalen, Åmot Objekt: Søk etter dame 70 år Hundeførere: Aud I. Heldaas, Inge Andre Murberg, Gunvald Sætre, Ingrid Camilla Alvheim Resultat: Kom til rette før hundeførere kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2787 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Maridalen Oslo Objekt: Søk etter gutt 5 år Hundeførere: Liv Stensby, Arve Holm, Katrine Darvik, Åsa Schaanning Resultat: Funnet før hundeførerne rakk fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2912 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Vestfold Politidistrikt: Vestfold Stedsnavn: Sandefjord Objekt: Søk etter dame 43 år Hundeførere: Monica Hagerup, Iain Christie Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1696 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Østfinnmark Stedsnavn: Tana Objekt: Søk etter mann 71 år Hundeførere: Johnny Larsen, Jeanette Nilsen, Laila Elvegård, Nina Bordi Øvergaard Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1747 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Mazejohka Objekt: Søk etter mann 37 år Hundeførere: Liv Torunn Johansen, Alf Waaler Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2969 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Verran Objekt: Søk etter dame Hundeførere: Lars Kirksæther, Kjell Arne Stene, Willy Næss, Magne Sandvik Resultat: Funnet i god behold av andre før hundeførerne kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2961 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Geilo Objekt: Søk etter dame 69 år Hundeførere: Monica Hagerup, Rolf Garholm, Arve Holm, Ingunn Juul-Hansen, Gunn Helgesen Resultat: Funnet i god behold av frivillige Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3016 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Manglerud Oslo Objekt: Søk etter mann 84 år Hundeførere: Sonni Schulstad, Rolf Garholm, Ole-Jan Kristiansen, Ingun Juul-Hansen, Espen Lindgren Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1777 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Søndre nordland Politidistrikt: Salten Stedsnavn: Bodø Objekt: Søk etter mann 79 år Hundeførere: Åse Åkerøy, Vigdis Tamnes, Cicilie Knutsen Resultat: Funnet før hundeførerne kom til frammøtested Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2995 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Meråker Objekt: Søk etter gutt og jente 17/18 år Hundeførere: Boye Annfelt Høverstad, Thomas Gunnarshaug, Willy Næss, Magne Sandvik, Knut Gartland Resultat: Påtruffet av andre letemannskaper før hundefører ne kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1819 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Alta Objekt: Søk etter gutt 14 år Hundeførere: Lena Iversen, Liv Torunn Johansen, Alf Waaler, Jeanette Nilsen, Nina Grønstrand Resultat: Funnet omkommet av HF Nilsen, Johansen og Iversen etter utredning av noe en sivilist hadde observert i kikkert Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3073 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Hop, Hyen kommune Objekt: Søk etter mann 43 år Hundeførere: Pål A. Dahl, Geir Ole Laberg, Erling Jakobsen Resultat: Funnet av SeaKing noe nedkjølt og med brukket bein Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3053 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Lierne Objekt: Søk etter mann Hundeførere: Kjell Arne Stene, Boye Annfelt Høverstad, Thomas Gunnarshaug, Knut Gartland, Magne Sandvik Resultat: Funnet i god behold av politiet før hundeførerne kom fram Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3086 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Møre og Romsdal Politidistrikt: Nordmøre og Romsdal Stedsnavn: Rindalen Objekt: Søk etter mann 78 år Hundeførere: Lill Bøe, Martin Bøe, Anne Kathrine Dille, Kristin Wear Prestrud, Ståle Rønning Resultat: Funnet omkommet av forbipasserende idet hundeførerne kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3083 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Leirvassbu Objekt: Søk etter gutt 14 år Hundeførere: Jan Slålien, Paula Slålien, Randi Slålien, Guttorm Myren Resultat: Funnet i god behold av andre 8 Redningshunden 4.09 Redningshunden

6 Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3100 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Nesttun Objekt: Søk etter kvinne 81 år Hundeførere: Jan Erik Grande, Gro Merete Alendal, Leif Gullstein, Hildur Eilertsen, Alexandra Reksten Osland, Trine Dyngeland, Thomas Jordal, Harald Rougne, Erik Walden, Anja Weltzien, Ingrid Camilla Alvheim, Jan Erik Hillestad, Carl Chr. Hagevik, Bente Haugland Ankervold, Gunhild Enes, Rolf Nordvik Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3099 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Vestoppland Stedsnavn: Lunner Hadeland Objekt: Søk etter dame Hundeførere: Ingun Juul-Hansen Resultat: Funnet i god behold hos nabo før vår hundefører rakk å komme i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3135 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Uvdal Objekt: Søk etter dame 75 år Hundeførere: Halldis Gruer Resultat: Kom til rette før vår hundefører kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1852 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Raipas, Alta Objekt: Søk etter mann 31 år Hundeførere: Karianne Holm-Varsi, Lena Iversen, Liv Torunn Johansen, Alf Waaler Resultat: Funnet i god behold av Røde Kors da de var på vei til sin søksteig Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3105 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Drevsjø Objekt: Søk etter gutt 18 år Hundeførere: Roar Fjellmosveen, Mattias Persson, Asbjørn Lund Resultat: Funnet i god behold av andre Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3157 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Trysil Objekt: Søk etter mann 90 år Hundeførere: Aud I. Heldaas, Sølvi Trovåg, Mattias Persson, Hanne Saarinen, Inge Andre Murberg Resultat: Funnet i god behold av politihelikopteret mens våre hundeførere var på spor mot savnede. Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3143 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Kynnbrua Våler Objekt: Søk etter mann 22 år Hundeførere: Sølvi Trovåg, Roar Fjellmosveen, Arve Holm, Asbjørn Lund, Ståle Rønning, Ingun Juul-Hansen, Vigdis Haverstad, Hanne Saarinen, Trond Reiholm, Monica Hagerup, Inge Andre Murberg Resultat: Funnet omkommet av dykkere Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3139 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Asker og Bærum Stedsnavn: Blakstad i Asker Objekt: Søk etter savnet pasient Hundeførere: Olav Lie, Rolf Garholm, Ole-Jan Kristiansen, Espen Lindgren, Sonni Schulstad, Tina Treu Os, Grethe Megård, Åse Risberg, Gunn Helgesen, Øyvind Oll, Erik Gunnerud, Gry Elisabeth Brudheim Resultat: Funnet omkommet av dykkere Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3133 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Gullfjellet Objekt: Søk etter mann 29 år Hundeførere: Leif Gullstein, Thomas Jordal, Erik Walden, Harald Rougne Resultat: Funnet omkommet av andre Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3237 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Ese i Balestrand Objekt: Søk etter mann 30 år Hundeførere: Pål A. Dahl, Yngve Moan, Knut Skår Resultat: Savnede meldte seg selv for politiet da han kom inn i område med mobildekning Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3226 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Romerike Stedsnavn: Nebbenes Objekt: Søk etter dame 70 år Hundeførere: Inger Faugstad, Rolf Garholm, Merete Hauge, Toril Vik Lindgren, Mattias Persson, Sonni Schulstad, Sølvi Trovåg Resultat: Funnet i god form av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3171 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sør-Rogaland Politidistrikt: Haugaland og Sunnhordland Stedsnavn: Aksdal Objekt: Søk etter dame 70 år Hundeførere: Tone Larsen, Kristin Uleberg, Ann Kristin Olsen, John Skjørestad, Paul Enoksen, Øyvind Dahl, Anders Sten Nessem, Jan Erik Hillestad Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3259 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Ulrikken Objekt: Søk etter mann 20 år Hundeførere: Alexandra Reksten Osland, Thomas Jordal, Ingrid Camilla Alvheim, Jørn Rune Storhaug, Jan Erik Hillestad, Bente Haugland Ankervold, Anja Weltzien, Kathrine S. Hauge, Gro Merete Alendal, Leif Gullstein, Arve Holm, Harald Rougne Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3326 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Nord Osdalen Objekt: Søk startet på bakgrunn av at jegere hadde hørt rop og skrik i skogen Hundeførere: Roar Fjellmosveen, Sølvi Trovåg, Inge Andre Murberg Resultat: Ingen funnet under aksjonen. Mulig ropene var en hundeeier som ropte på sin hund. Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3317 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Nesbyen Objekt: Søk etter dame 81 år Hundeførere: Tonje M. Hanssen Resultat: Kom til rette av seg selv før hundefører kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3310 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Sollia Objekt: Søk etter mann ca 35 år Hundeførere: Asbjørn Lund, Ingun Juul-Hansen, Rolf Garholm, Sonni Schulstad, Inge Andre Murberg, Olav Lie, Kenneth Mathsen Resultat: Funnet omkommet av alpin klatregruppe Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1944 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Honningsvåg Objekt: Søk etter kvinne Hundeførere: Lena Iversen, Jeanette Nilsen, Liv Torunn Johansen Resultat: Funnet i god behold av andre før våre hundeførere rykket ut Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2960 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Flishøgda, Elverum Objekt: Søk etter mann 57 år Hundeførere: Resultat: Funnet i god behold av politiet før OL rakk å starte utkalling Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3266 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Lillomarka i Oslo Objekt: Søk etter mann 41 år Hundeførere: Christian Kavli, Andre Sørli, Thomas Andersen, Geir Engesæter, Sonni Schulstad, Rolf Garholm, Kenneth Mathsen, Ingun Juul-Hansen, Arve Holm, Espen Lindgren, Margrethe Thømt, Katrine Darvik, Ole-Jan Kristiansen Resultat: Kom selv til rette hjem fra bytur Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3265 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Romerike Stedsnavn: Årnes Objekt: Søk etter dame 71 år Hundeførere: Rolf Garholm, Arve Holm, Ingun Juul-Hansen, Geir Engesæter, Kenneth Mathsen, Sonni Schulstad Resultat: Funnet i god behold av politihund før våre hundeførere kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3344 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Telemark Politidistrikt: Telemark Stedsnavn: Dalen i Telemark Objekt: Søk etter dame 62 år Hundeførere: Margit Gåra, Monica Hagerup, Rune Håheimsnes Resultat: Kom selv til rette før våre hundeførere kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3340 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Harasjøen i Stange Objekt: Søk etter dame 71 år Hundeførere: Rolf Garholm, Merete Hauge, Toril Vik Lindgren, Sonni Schulstad, Andre Sørli Resultat: Funnet i god behold av jegere før våre hundeførere kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3323 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Krokskogen Objekt: Søk etter dame 91 år Hundeførere: Halldis Gruer, Olav Lie, Ingun Juul-Hansen, Rolf Garholm, Inger Faugstad Resultat: Funnet i god behold av pårørende Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3388 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Vestoppland Stedsnavn: Fagernes Objekt: Søk etter mann 61 år Hundeførere: Paula Slålien, Ingrid Stadheim, Ole-Jan Kristiansen, Sonni Schulstad, Kenneth Mathsen, Arnfinn Opstad, Rolf Garholm, Andre Sørli, Tonje M. Hanssen, Sonja M. Hansen, Sølvi Trovåg Funnet av: Funnet omkommet av Andre Sørli Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1995 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Troms Politidistrikt: Troms Stedsnavn: Gappo Objekt: Søk etter 2 kvinner på 20 år Hundeførere: Anders Nicolaisen, Line Norum Resultat: Funnet i god behold av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3364 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Modalen Objekt: Aksjon Hundeførere: Resultat: Aksjon avblåst før utkalling av HF startet Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3270 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Finse Objekt: Søk etter mann 47 år Hundeførere: Gunhild Enes Resultat: Funnet før vår hundefører kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3434 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Roverud, Kongsvinger Objekt: Søk etter mann 43 år Hundeførere: Sølvi Trovåg, Arve Holm, Ole-Jan Kristiansen, Olav Lie, Merete Hauge, Kenneth Mathsen, Tina Treu Os, Gunn Helgesen Resultat: Funnet i live av Merethe Hauge og Kenneth Mathsen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3304 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Møre og Romsdal Politidistrikt: Nordmøre og Romsdal Stedsnavn: Sunndalsfjella Objekt: Søk etter savnet jeger Hundeførere: Asbjørn Lund Resultat: Savnede kom selv til rette før HF kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3425 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Østfold og Follo Politidistrikt: Østfold Stedsnavn: Rygge/Moss Objekt: Søk etter gutt 16 år Hundeførere: Espen Lindgren, Arve Holm, Thomas Andersen, Andre Sørli, Toril Vik Lindgren Resultat: Funnet i god form av pårørende Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3390 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Fyllingsdalen Objekt: Søk etter dame 55 år Hundeførere: Harald Rougne, Hildur Eilertsen, Anja Weltzien, Gro Merete Alendal, Jørn Rune Storhaug Funnet av: Funnet i live av Harald Rougne Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3479 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Heradsbygd, Elverum Objekt: Søk etter mann 83 år Hundeførere: Sølvi Trovåg, Olav Lie, Roar Fjellmosveen, Mari Edvardsen, Aud I. Heldaas, Sonni Schulstad, Ingrid Stadheim, Inge Andre Murberg, Ingun Juul- Hansen, Anne Løvseth Resultat: Funnet i live av nabo Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3475 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Barlindbotn, Eikefjord Objekt: Søk etter gutt 15 år Hundeførere: Yngve Moan, Geir Ole Laberg, Helene Sæterdal Resultat: Savnede kom til rette av seg selv før HF kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3453 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Telemark Politidistrikt: Telemark Stedsnavn: Øyfjell Objekt: Søk etter mann 61 år Hundeførere: Margit Gåra, Laila Elvegård Resultat: Funnet omkommet av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3443 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Sigernessjøen, Kongsvinger Objekt: Søk etter mann 87 år Hundeførere: Ingrid Stadheim, Mari Edvardsen Resultat: Kom til rette før HF rakk å reise Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3527 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Jorekstad, Lillehammer Objekt: Søk etter mann 95 år Hundeførere: Karl Einar Fjellheim, Jon Leiros, Mari Edvardsen, Roar Fjellmosveen, Inge Andre Murberg, Ingrid Stadheim, Gunn Helgesen, Asbjørn Lund, Ståle Rønning, Thomas Andersen, Rolf Garholm, Arve Holm, Arnfinn Opstad, Sonni Schulstad, Ingun Juul-Hansen, Kenneth Mathsen, Andre Sørli Resultat: Funnet død av nabo Aksjonsnr. HRS: 2009-N 2050 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Troms Politidistrikt: Troms Stedsnavn: Skulsfjord, Nordtinden Objekt: Søk etter mann 36 år Hundeførere: Trond Arne Nilsen, Line Norum, Lisbet Sørensen Resultat: Savnede kom til rette selv 10 Redningshunden 4.09 Redningshunden

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Frivilligheten mobiliseres mot vold

Frivilligheten mobiliseres mot vold Nr. 3 - september - 63. årgang Frivilligheten mobiliseres mot vold TEMA: oppvekst og trygghet Side 2 og 5-9 Ordføreren i et eksklusivt intervju. Les hva han svarer når vi spør om kommunens forhold til

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp?

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-9. årgang 2010 a-ha Magne Furuholmen: - Vil gi min støtte til trafikkofrene side 4-5 Tilltsvalgte møttes i Alta LTN deltar i høringer Full rulle

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 10-12. årgang 2013 Overskudd av livet s. 4 Høringer i Stortinget s. 8 Regionskonferanse og brobygging s. 10 Personskade Advokatfirmaet

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer