Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2009 ISSN: 0803-8961"

Transkript

1 Nr årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder

2 Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr ISSN: Informasjonstelefon Telefaks E-post Hjemmeside Redaksjonen Redaktør Nanna Baldersheim Tlf: Åshild Woie Tlf: Layout Mick Sheard, Tlf Forsidebilde Foto: Alexandra Reksten Osland Signerte innlegg i medlems bladet er ikke nødvendigvis redaksjonens eller Norske Redningshunders syn. Utgiveren er uten ansvar for annonsene. 4 Lederen har ordet 5 Redaksjonelt 6 NRH informerer 7 FTU informerer 8 Fra Fjell til Fjære 13 Godkjenninger 15 Kaiser og Asbjørn fant savnet 18-åring 16 Internasjonalt hjørne 17 Høst, en svært hektisk periode 20 Slik kan vi profesjonalisere treningslagene 22 Hovedkurs Ruin Ruintrening 26 Katastrofe på Mjølfjell stasjon 28 Alarm! Leiteaksjon! 30 dio 08: Sogn og Fjordane 35 Sakset fra gamle Lavinehunden 38 Kinesiske ruinhunder 42 dio 18: Vestfold 47 The Challenge En annerledes treningshelg i dio En flott og informativ bok om hunder i arbeid 50 På jobb med hunden 52 Metallrister-klørnes verste fiende 53 Trene i dag? 54 En kommentar til et innlegg 55 Kurs og trening 61 Søknadsskjema 63 Krav til deltakelse på kurs 64 Adresser 69 NRH-Butikken Manusfrister: Nr. 1/ februar Nr. 2/ mai Nr. 3/ august Nr. 4/ november utgivelse slutten av mars utgivelse slutten av juni utgivelse oktober utgivelse til jul Redningshunden

3 Enda et år er på hell, og det er tid for et lite tilbakeblikk. Kort fortalt har vi flere godkjente ettersøknings - ekvipasjer enn noen gang og vi har flere deltagere på hovedkursene våre enn noen gang. Vi bidrar også ved flere aksjoner enn noen gang. Det er kort sagt stor aktivitet i organisasjonen vår! Pr. 23. oktober hadde våre ekvipasjer bidratt ved 243 aksjoner på landsbasis. Til sammenlikning var det totale antallet aksjoner 245 for hele Litt lek med tall; hvis vi bidrar på like mange aksjoner de siste to månedene i år som i fjor, vil antallet aksjoner i 2009 passere 275! En stor takk til alle hundeførere og operative ledere som bidrar til dette og for at dere gjør en kvalitativt god jobb som våre oppdrags - givere er fornøyd med. I løpet av årets første 10 måneder har vi bidratt med totalt 1183 ekvipasjer på aksjoner og våre ekvipasjer har gjort funn av 16 personer, derav fem døde. Muligens sitter våre hundeførere igjen med 1183 forskjellige reaksjoner som de har behov for å bearbeide etter disse leteaksjonene. Vi har innført systemet med kollegahjelp i alle distriktene. Disse skal følge opp hundeførere ved behov etter leteaksjoner. Jeg synes det er laget et godt opplegg for denne viktige jobben og så langt vi vet fungerer støttepersonene etter hensikten, som er å sikre personer som er med på en leteaksjon mulighet til bearbeidning og refleksjon av hendelser - både faglig og personlig, forebygge unødige ettervirkninger, normalisere reaksjoner, sette ord på følelser og bidra til å få grep om hendelsen. Dette fratar imidlertid ikke oss andre ansvaret for å holde et øye med de av våre treningskamerater som har vært eksponert for en uvanlig opplevelse i forbindelse med en aksjon. Det er vi som ser hverandre flere ganger i uken som kjenner hverandre og som vil se eventuelle endringer i væremåte hos våre treningskamerater. Vis omsorg og respekt for hverandre i det daglige. Å være medlem i en frivillig organisasjon som vår, kan iblant gi noen belastninger, men ved å vise medmenneskelighet og respekt for hverandre, kommer vi alle styrket ut av situasjonene. Fra årsskiftet skal nye reviderte godkjenningsprogram være gjeldende. FTU har lagt ned mye arbeid i denne revisjonen. De har gjennomført en demokratisk prosess hvor intensjonen har vært at hele instruktørkorpset skulle få komme med innspill til høringsutkastet, som igjen var basert på innspill mottatt på distrikts - instruktørseminaret som ble avholdt i juni Hovedstyret skal godkjenne det endelige programmet på møtet i begynnelsen av desember. Jeg ser fram til å være med å vedta en godt gjennomarbeidet revisjon som skal gjøre våre ekvipasjer enda bedre rustet for det arbeidet de skal bidra med ute på aksjoner. Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til FTUs medlemmer. De har hatt et travelt år med innspurt på instruktørkurset og en arbeidskrevende programrevisjon i tillegg til den løpende faglige saksbehandlingen. Avslutter året med et sitat fra hjemmesidene til Frivillighet Norge: Den største jobben er nettopp den som ingen kan sette en prislapp på. Med de beste ønsker for julen og det nye året! Fra Tove De fleste forbinder desember med jul. Når hardbarka NRH ere ser tidlige vintertegn, går deres første tanker selvsagt til lavinetrening. Lenger bak i bladet kan du lese om vinterkursene som blir arrangert på nyåret og utover. Dio-stafettpinnen har blitt sendt videre til distriktene Sogn og Fjordane og Vestfold. Det er to dioer som har svært ulike geografiske utgangspunkt. Der Vestfold har slake, buktende åser, har Sogn og Fjordane bratte fjell og lange fjorder. I Vestfold har de tradisjonelt hatt en overvekt av Rresenschnauzere. Det stammer fra tiden da dioet samarbeidet nært med Norsk Schnauzer og Bouvier Klubb. Nå om dagen er det ikke bare hunder med bart som runderer i løypene i Vestfold. De fleste raser som har fysiske forutsetninger for å gjennomføre øvelsene er representert i dioet. Neste dio ut er Møre og Romsdal, som bes gjøre seg klar til å overta stafettpinnen som aller siste dio. Alle vet at ankermannen i en stafett har en av de viktigste jobbene, så hent fram penn, papir og kamera, dio 9! NRH har 1397 medlemmer, 175 ettersøkningsekvipasjer, 75 lavineekvipasjer og 23 ruinekvipasjer. En ekvipasje som er godkjent som ruinekvipasje må først godkjennes som ettersøknings- eller lavineekvipasje. Ruinhunden er altså godkjent til søk i minst to grener. Men hva innebærer det egentlig å godkjenne hunden sin for ruinsøk? Er det bare litt miljøtrening som skal til når hunden allerede er trent i å søke etter og å melde på figuranter? Holder det å legge ut noen bildekk i hagen for å trene på ruinsøk? Kan et fryktelig rotete hjem brukes som øvingsruin? I dette bladet kan du lese mer om hvordan ruinekvipasjene trener seg fram mot godkjenning. Det er en lang og kronglete vei dit, bokstavelig talt, og hundeføreren må være innstilt på å legge inn atskillige treningstimer, men ekvipasjene melder om givende og spennende trening og aksjoner. Jeg vil også anbefale innlegget om hvordan vi i NRH kan profesjonalisere treningene. Debatten er viktig, og jeg oppfordrer alle til å ta den her i bladet slik at flest mulig kan delta. I tillegg har vi flere artikler fra vaskekte aksjoner, slik jeg etterlyste i forrige blad. Hundeførere forteller om hvordan de opplever det når alarmen går og de skal rykke ut. Var forberedelsene gode nok? Hva gjør man når hodelykten ligger hjemme og natten faller på? Og har vi egentlig trent nok på lyttepost? Det er lærerikt stoff, både for dem som fortsatt er under utdanning og lurer på hva de store gjør på aksjoner. De som allerede er godkjente ettersøkningsekvipasjer kan sammenlikne med egne erfaringer, og kanskje til og med lære av andres tabber så de ikke må gjennom dem selv. Jeg ønsker meg fortsatt mer stoff fra aksjoner! E-postadressen er ingen hemmelighet: I redaksjonen er vi selvsagt klare over at bladet du holder i hånden er julens viktigste lesestoff, og derfor gir vi deg også gode leseropplevelser, som for eksempel hele to bokanmeldelser. Det finnes et hav av hundebøker, og det er ikke godt å vite hvilke som virkelig hjelper deg som hundefører. Fortvil ei, vi har nemlig tatt på oss jobben med å se på to av de aller nyeste bøkene, Rundering i teori og praksis fra Canis forlag, og barneboken Bli med på jobben! om tjenestehunder. God jul! Nanna Baldersheim 4 Redningshunden 4.09 Redningshunden

4 Frivillige i Norske Redningshunder Hver uke, hver måned, hele året arrangeres det treninger, ulike godkjennings - prøver, samt lokale, regionale og sentrale kurs. I tillegg er det styremøter og treningsmøter rundt om i alle våre 17 distrikt. Alt dette blir ivaretatt av ild - sjeler. Frivillige ildsjeler som yter mye og bidrar sterkt til å løfte Norske Rednings hunder opp til den organisasjonen den har blitt. NRH er nå en meget sentralt aktør innen redningstjenesten i Norge. Alle tillitsvalgte, kurs- og prøveledere fortjener en stor takk for alle de timer de har arbeidet frivillig i vår organisasjon i Norske Redningshunder har en netto positiv vekst i antall medlemmer og vi har et høyt antall godkjente ekvipasjer, fordelt over hele landet. Disse ekvipasjene har blitt mye brukt i Antall aksjoner med deltakere fra NRH har aldri før vært høyere. Det er mange ekvipasjer, som er godt i gang med sin utdannelse og antall godkjente ekvipasjer vil trolig øke i årene fremover. Dette er meget bra for vår organisasjon og for den nasjonale redningstjenesten. Statistikken per 15 november er som følger: Norske Redningshunder har deltatt på 263 leteaksjoner. NRH har 174 ettersøkningsekvipasjer, 75 lavineekvipasjer og 23 ruin ekvipasjer. Det står stor respekt av våre hundeførere som hele døgnet, hele året er i beredskap til samfunnets tjeneste! Tusen takk! Regjeringserklæringen: Fra regjeringserklæringen Samfunns sikkerhet og beredskap Moderne samfunn er sårbare. Klimaendringene vil være en økende utfordring for samfunnet i en sikkerhetsog beredskapssammenheng, særlig i nordområdene. For å bedre samfunnets samlede beredskap mot tilsiktede og utilsiktede hendelser er det av avgjørende betydning å styrke beredskapen og håndteringsevnen i tråd med St.meld. nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhetsmeldingen Samvirke og samordning. Samvirkeprinsippet som den norske redningstjenesten er tuftet på gir et godt grunnlag for å skape mer trygghet langs kysten og på fjellet. Vi vil videreføre arbeidet med å avklare ansvarsforhold, gråsoner og fortsatt satse på øvelser på alle nivåer i offentlig forvaltning, og fortsatt styrke de frivillige i redningstjenesten. Regjeringen vil: videreføre det vedtatte arbeidet med nytt nødnett for beredskapsetatene satse på brannforebyggende arbeid, samt bedre beredskap og håndteringsevne fortsette satsingen på redningstjenesten og redningshelikoptre Adresseforandring Har du flyttet, eller har planer om å flytte? Da ønsker administrasjonen at du gir en melding om dette. Adresse - forandring sendes til: Nye brosjyrer Norske Redningshunder har utarbeidet nye informasjonsbrosjyrer. Hvis distrikt eller lag ønsker materiell som de ønsker å gi ut i forbindelse med profilering av organisasjonen, er det bare å ta kontakt med administrasjon. Vi sender så brosjyrer. Hovedkurs 2010 Oppdatert informasjon om alle hovedkurs, vil dere finne på våre nettsider. Tilbakemeldinger til administrasjonen Administrasjonen ønsker å være ett godt serviceorgan for alle ledd i organisasjonen. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger, positive og negative, for å kunne bli bedre! Pris til Norske Redningshunder Norske Redningshunder Oppdal lag er årets vinner av innsatsprisen fra Lions Oppdal. I begrunnelsen for tildelingen skrives: " De gjør en uegennyttig innsats gratis, og kjøper og utdanner hundene sine selv. De står på døgnet rundt, uansett vær, for å lete etter andre mennesker. De fortjener prisen fordi de gjør en formidabel innsats for å redde andres liv". Administrasjonen gratulerer Oppdal lag med innsatsprisen! Reiseregninger Alle reiseregninger som sendes elektronisk bes sendt til Patch Navneskilt til å ha på våre refleksvester er blitt populært. Enten du er hundefører, Operativ leder, instruktør eller elev. På patchen kan du få inntil to linjer med tekst brodert inn. Patchen har han siden på borrelås, vestene til NRH har hun siden påsydd på høyre bryst. Kjøp dette direkte fra henvis til prisavtale med Norske Redningshunder. Administrasjonen ønsker alle en riktig god jul og ett godt nytt år! Instruktørutdanningen Vi i FTU vil gratulere alle nye instruktører med deres nye rolle i organisasjonen. Etter en hektisk høst 2008 med 3 samlinger der teori i Pedagogikk, Hundefag og Instruktørrollen sto i sentrum fikk kandidatene utdelt den teoretiske eksamen. Oppgavene var en hjemmeeksamen som skulle besvares i løpet av 14 dager. Bedømming av besvarelsene er et nitid arbeid, vi ønsker at bedømmingen er rettferdig og reel. Etter at bedømmingen av eksamen var gjennomført viste det seg at alle elevene var kommet gjennom den teoretiske delen med bestått. Den praktiske delen blir gjennomført på hovedkurs i den aktuelle disiplin, og består av 2 deler, dommerdelen og instruktørdelen. Pr. i dag har følgende nye instrukt - ører bestått både teori- og praksisdel: TEORIDEL: Anders Sten Nessem - DIO 01 Frank Holte - DIO 01 Tommy Klausen - DIO 02 Vidar Grøndalen - DIO 03 Harald Rougne - DIO 07 Erling Jakobsen - DIO 08 Helene H. Sæterdal - DIO 08 Aud Flemsæter - DIO 09 Kristin Dyrkorn - DIO 09 Kurt Amundø - DIO 10 Cicilie Knutsen - DIO 11 Sissel Gaska - DIO 12 Tore Nicolaysen - DIO 12 Thomas Repstad Andersen - DIO 15 Per Olav Gundersen - DIO 15 Knut Paulsen - DIO 16 ETTERSØK: Anders Sten Nessem - DIO 01 Frank Holte - DIO 01 Tommy Klausen - DIO 02 Harald Rougne - DIO 07 Erling Jakobsen - DIO 08 Aud Flemsæter - DIO 09 Kristin Dyrkorn - DIO 09 Kurt Amundø - DIO 10 Cicilie Knutsen - DIO 11 Sissel Gaska - DIO 12 Tore Nicolaysen - DIO 12 Thomas Repstad Andersen - DIO 15 Per Olav Gundersen - DIO 15 Knut Paulsen - DIO 16 LAVINE: Vidar Grøndalen - DIO 03 Helene H. Sæterdal - DIO 08 Aud Flemsæter - DIO 09 Kristin Dyrkorn - DIO 09 Kurt Amundø - DIO 10 Sissel Gaska - DIO 12 RUIN Helene H. Sæterdal - DIO 08 Kurt Amundø - DIO 10 Knut Paulsen - DIO 16 Praksisuken for våre instruktørelever er gjennomført for alle, men ikke alle har gjennomført alle disipliner. Det er en glede for oss å konstantere at alle som har vært gjennom praksisuken har bestått. Vi gratulerer alle og ønsker de velkommen i instruktørkorpset. Programrevisjon Programrevisjonen er i rute, siste høringsrunde er gjennomført og det har kommet inn mange kommentarer. FTU vil legge fram de reviderte programmene til HS for godkjenning på deres siste møte i år. Dersom HS godkjenner forslagene vil de nye programmene gjelde fra 1. januar 2010 Nytt instruktørkurs FTU vil starte nytt instruktørkurs kommende høst. Se for øvrig egen artikkel side 68. Mvh Bjørn FTU står for fagteknisk utvalg. Utvalget utnevnes av hovedstyret. FTU består av fire medlemmer som alle skal være instruktører. Til sammen skal alle godkjenningsdisiplinene være dekket i utvalget. FTU er ansvarlig overfor hovedstyret for den faglige utvikling av medlemmene i Norske Redninghunder, herunder utarbeidelse av prøve-/godkjenningsprogrammer og utvikling av hund og hundeførere til redningstjeneste. Utvalget er på samme måte ansvarlig for utdannelse av og kompetanseheving av instruktører/dommere. FTU FTU skal også være oppdatert på utvikling av nye metoder og hjelpemidler i arbeidet med å finne savnede personer sommer som vinter, men tanke på eventuell implementering i prøveprogrammene 6 Redningshunden 4.09 Redningshunden

5 Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2472 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Vullusjøen Objekt: Søk etter to svenske damer i 20 årene Hundeførere: Magne Sandvik, Willy Næss, Ståle Rønning, Thomas Gunnarshaug, Torbjørn Eggen Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2521 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Rallarud Objekt: Søk etter savnet bærplukker 75 år Hundeførere: Sonja M. Hansen, Tonje Hanssen Resultat: Ble funnet før våre hundeførere kom fram Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2518 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Besseggen Objekt: Søk etter 8 nederlendere Hundeførere: Jan Slålien, Guttorm Myren Resultat: Lokalisert av Røde Kors Hjelpekorps og fraktet ned. En var skadet og måtte bæres ned på båre, ellers alle i god behold. Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2534 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Lysakerelva, Oslo Objekt: Søk etter gutt 12 år Hundeførere: Christian Kavli, Jon Leiros, Espen Lindgren, Åsa Schaanning, Ole-Jan Kristiansen, Toril Vik Lindgren, Thomas Andersen, Geir Engesæter, Rolf Garholm, Olav Lie, Kenneth Mathsen, Sonni Schulstad, Hanne Saarinen Resultat: Ikke funnet under aksjonen. Funnet omkommet av Brannvesenet dagen etter Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2560 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Vestfold Politidistrikt: Vestfold Stedsnavn: Sandefjord Objekt: Søk etter 43 år gammel dame Hundeførere: Iain Christie, Monica Hagerup, Normann Hansen Resultat: Ikke funnet i løpet av aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2555 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Sanddalen i Jølster Objekt: Søk etter mann, 53 år Hundeførere: Pål A. Dahl Resultat: Funnet i god behold av andre før hundefører kom fram Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2542 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Østfold og Follo Politidistrikt: Østfold Stedsnavn: Spydeberg Objekt: Søk etter mann 27 år Hundeførere: Christian Kavli, Ole-Jan Kristiansen, Toril Vik Lindgren, Thomas Andersen, Arve Holm, Olav Lie, Kenneth Mathsen, Åsa Schaanning, Normann Hansen, Laila Elvegård, Monica Hagerup, Marius Kjelgård Funnet av: Funnet omkommet av Laila Elvegård Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2651 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Elvran Objekt: Søk etter mannlig bærplukker 78 år Hundeførere: Willy Næss, Thomas Gunnarshaug Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2649 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Åmodt Modum Objekt: Søk etter mann 91 år Hundeførere: Laila Elvegård, Sonja M. Hansen Resultat: Savnede kom til rette før hundeførerne kom fra til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2627 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Telemark Politidistrikt: Telemark Stedsnavn: Lifjell Objekt: Søk etter gutt 15 år Hundeførere: Margit Gåra Funnet av: Funnet i live av Margit Gåra Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2593 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Sør-Trøndelag Stedsnavn: Rindalskogen Objekt: Søk etter savnet bilfører etter ulykke Hundeførere: Ståle Rønning, Lill Bøe Resultat: Savnede kom til rette før hundeførerne kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2576 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Imsdal/Breide Objekt: Søk etter savnet mann Hundeførere: Lars Kirksæther, Magne Sandvik Resultat: Savnede kom til rette før våre hundeførere nådde fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2692 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Galdhøpiggen Objekt: Søk etter 2 nederlendere Hundeførere: Jan Slålien, Ståle Rønning, Asbjørn Lund, Jan Erik Grande, Jan Erik Hillestad, Arve Holm, Alf Dalby, Alexandra R. Osland Resultat: Funnet i god behold av andre letemannskaper Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2690 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sør-Rogaland Politidistrikt: Rogaland Stedsnavn: Oltedal Objekt: Søk etter savnet mann 20 år Hundeførere: Tone Larsen, John Skjørestad, Sylvelin Andersen Resultat: Funnet i live av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2689 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Kjeldebu Hardangervidda Objekt: Søk etter savnet kvinne Hundeførere: Jan Erik Grande Resultat: Savnede kom selv til rette før vår hundefører kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2685 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Besseggen Objekt: Søk etter 2 damer Hundeførere: Guttorm Myren, Randi Slålien, Paula Slålien, Alexandra R. Osland, Alf Dalby, Jan Erik Hillestad, Jan Erik Grande Resultat: Funnet i god behold av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2772 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Vestfold Politidistrikt: Vestfold Stedsnavn: Horten Objekt: Søk etter asiatisk kvinne 27 år Hundeførere: Laila Elvegård, Iain Christie, Trond Reiholm, Inger Faugstad Resultat: Ikke funnet i løpet av aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2726 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Odda Objekt: Søk etter savnet mann etter bilulykke Hundeførere: Jan Erik Hillestad, Bente Haugland Ankervold, Alf Lund Resultat: Funnet i god behold av andre Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2781 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Romerike Stedsnavn: Lørenskog Objekt: Søk etter dame 56 år Hundeførere: Arve Holm, Gry Elisabeth Brudheim, Iain Christie, Alf Dalby, Frode Dydland, Trine Dyngeland, Mari Edvardsen, Laila Elvegård, Geir Engesæter, Inger Faugstad, Roar Fjellmosveen, Rolf Garholm, Halldis Gruer, Monica Hagerup, Merete Hauge, Vigdis Haverstad, Gunn Helgesen, Christian Kavli, Ole-Jan Kristiansen, Jon Leiros, Olav Lie, Arnfinn Opstad, Trond Reiholm, Liv Stensby, Sølvi Trovåg Resultat: Funnet død av turgåer Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2808 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Osdalen, Åmot Objekt: Søk etter dame 70 år Hundeførere: Aud I. Heldaas, Inge Andre Murberg, Gunvald Sætre, Ingrid Camilla Alvheim Resultat: Kom til rette før hundeførere kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2787 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Maridalen Oslo Objekt: Søk etter gutt 5 år Hundeførere: Liv Stensby, Arve Holm, Katrine Darvik, Åsa Schaanning Resultat: Funnet før hundeførerne rakk fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2912 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Vestfold Politidistrikt: Vestfold Stedsnavn: Sandefjord Objekt: Søk etter dame 43 år Hundeførere: Monica Hagerup, Iain Christie Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1696 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Østfinnmark Stedsnavn: Tana Objekt: Søk etter mann 71 år Hundeførere: Johnny Larsen, Jeanette Nilsen, Laila Elvegård, Nina Bordi Øvergaard Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1747 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Mazejohka Objekt: Søk etter mann 37 år Hundeførere: Liv Torunn Johansen, Alf Waaler Resultat: Funnet i god behold av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2969 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Verran Objekt: Søk etter dame Hundeførere: Lars Kirksæther, Kjell Arne Stene, Willy Næss, Magne Sandvik Resultat: Funnet i god behold av andre før hundeførerne kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2961 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Geilo Objekt: Søk etter dame 69 år Hundeførere: Monica Hagerup, Rolf Garholm, Arve Holm, Ingunn Juul-Hansen, Gunn Helgesen Resultat: Funnet i god behold av frivillige Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3016 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Manglerud Oslo Objekt: Søk etter mann 84 år Hundeførere: Sonni Schulstad, Rolf Garholm, Ole-Jan Kristiansen, Ingun Juul-Hansen, Espen Lindgren Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1777 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Søndre nordland Politidistrikt: Salten Stedsnavn: Bodø Objekt: Søk etter mann 79 år Hundeførere: Åse Åkerøy, Vigdis Tamnes, Cicilie Knutsen Resultat: Funnet før hundeførerne kom til frammøtested Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2995 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Meråker Objekt: Søk etter gutt og jente 17/18 år Hundeførere: Boye Annfelt Høverstad, Thomas Gunnarshaug, Willy Næss, Magne Sandvik, Knut Gartland Resultat: Påtruffet av andre letemannskaper før hundefører ne kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1819 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Alta Objekt: Søk etter gutt 14 år Hundeførere: Lena Iversen, Liv Torunn Johansen, Alf Waaler, Jeanette Nilsen, Nina Grønstrand Resultat: Funnet omkommet av HF Nilsen, Johansen og Iversen etter utredning av noe en sivilist hadde observert i kikkert Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3073 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Hop, Hyen kommune Objekt: Søk etter mann 43 år Hundeførere: Pål A. Dahl, Geir Ole Laberg, Erling Jakobsen Resultat: Funnet av SeaKing noe nedkjølt og med brukket bein Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3053 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Nord-Trøndelag Stedsnavn: Lierne Objekt: Søk etter mann Hundeførere: Kjell Arne Stene, Boye Annfelt Høverstad, Thomas Gunnarshaug, Knut Gartland, Magne Sandvik Resultat: Funnet i god behold av politiet før hundeførerne kom fram Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3086 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Møre og Romsdal Politidistrikt: Nordmøre og Romsdal Stedsnavn: Rindalen Objekt: Søk etter mann 78 år Hundeførere: Lill Bøe, Martin Bøe, Anne Kathrine Dille, Kristin Wear Prestrud, Ståle Rønning Resultat: Funnet omkommet av forbipasserende idet hundeførerne kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3083 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Leirvassbu Objekt: Søk etter gutt 14 år Hundeførere: Jan Slålien, Paula Slålien, Randi Slålien, Guttorm Myren Resultat: Funnet i god behold av andre 8 Redningshunden 4.09 Redningshunden

6 Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3100 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Nesttun Objekt: Søk etter kvinne 81 år Hundeførere: Jan Erik Grande, Gro Merete Alendal, Leif Gullstein, Hildur Eilertsen, Alexandra Reksten Osland, Trine Dyngeland, Thomas Jordal, Harald Rougne, Erik Walden, Anja Weltzien, Ingrid Camilla Alvheim, Jan Erik Hillestad, Carl Chr. Hagevik, Bente Haugland Ankervold, Gunhild Enes, Rolf Nordvik Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3099 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Vestoppland Stedsnavn: Lunner Hadeland Objekt: Søk etter dame Hundeførere: Ingun Juul-Hansen Resultat: Funnet i god behold hos nabo før vår hundefører rakk å komme i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3135 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Uvdal Objekt: Søk etter dame 75 år Hundeførere: Halldis Gruer Resultat: Kom til rette før vår hundefører kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1852 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Raipas, Alta Objekt: Søk etter mann 31 år Hundeførere: Karianne Holm-Varsi, Lena Iversen, Liv Torunn Johansen, Alf Waaler Resultat: Funnet i god behold av Røde Kors da de var på vei til sin søksteig Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3105 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Drevsjø Objekt: Søk etter gutt 18 år Hundeførere: Roar Fjellmosveen, Mattias Persson, Asbjørn Lund Resultat: Funnet i god behold av andre Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3157 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Trysil Objekt: Søk etter mann 90 år Hundeførere: Aud I. Heldaas, Sølvi Trovåg, Mattias Persson, Hanne Saarinen, Inge Andre Murberg Resultat: Funnet i god behold av politihelikopteret mens våre hundeførere var på spor mot savnede. Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3143 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Kynnbrua Våler Objekt: Søk etter mann 22 år Hundeførere: Sølvi Trovåg, Roar Fjellmosveen, Arve Holm, Asbjørn Lund, Ståle Rønning, Ingun Juul-Hansen, Vigdis Haverstad, Hanne Saarinen, Trond Reiholm, Monica Hagerup, Inge Andre Murberg Resultat: Funnet omkommet av dykkere Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3139 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Asker og Bærum Stedsnavn: Blakstad i Asker Objekt: Søk etter savnet pasient Hundeførere: Olav Lie, Rolf Garholm, Ole-Jan Kristiansen, Espen Lindgren, Sonni Schulstad, Tina Treu Os, Grethe Megård, Åse Risberg, Gunn Helgesen, Øyvind Oll, Erik Gunnerud, Gry Elisabeth Brudheim Resultat: Funnet omkommet av dykkere Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3133 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Gullfjellet Objekt: Søk etter mann 29 år Hundeførere: Leif Gullstein, Thomas Jordal, Erik Walden, Harald Rougne Resultat: Funnet omkommet av andre Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3237 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Ese i Balestrand Objekt: Søk etter mann 30 år Hundeførere: Pål A. Dahl, Yngve Moan, Knut Skår Resultat: Savnede meldte seg selv for politiet da han kom inn i område med mobildekning Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3226 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Romerike Stedsnavn: Nebbenes Objekt: Søk etter dame 70 år Hundeførere: Inger Faugstad, Rolf Garholm, Merete Hauge, Toril Vik Lindgren, Mattias Persson, Sonni Schulstad, Sølvi Trovåg Resultat: Funnet i god form av SeaKing Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3171 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sør-Rogaland Politidistrikt: Haugaland og Sunnhordland Stedsnavn: Aksdal Objekt: Søk etter dame 70 år Hundeførere: Tone Larsen, Kristin Uleberg, Ann Kristin Olsen, John Skjørestad, Paul Enoksen, Øyvind Dahl, Anders Sten Nessem, Jan Erik Hillestad Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3259 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Ulrikken Objekt: Søk etter mann 20 år Hundeførere: Alexandra Reksten Osland, Thomas Jordal, Ingrid Camilla Alvheim, Jørn Rune Storhaug, Jan Erik Hillestad, Bente Haugland Ankervold, Anja Weltzien, Kathrine S. Hauge, Gro Merete Alendal, Leif Gullstein, Arve Holm, Harald Rougne Resultat: Ikke funnet under aksjonen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3326 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Nord Osdalen Objekt: Søk startet på bakgrunn av at jegere hadde hørt rop og skrik i skogen Hundeførere: Roar Fjellmosveen, Sølvi Trovåg, Inge Andre Murberg Resultat: Ingen funnet under aksjonen. Mulig ropene var en hundeeier som ropte på sin hund. Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3317 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Nesbyen Objekt: Søk etter dame 81 år Hundeførere: Tonje M. Hanssen Resultat: Kom til rette av seg selv før hundefører kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3310 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Sollia Objekt: Søk etter mann ca 35 år Hundeførere: Asbjørn Lund, Ingun Juul-Hansen, Rolf Garholm, Sonni Schulstad, Inge Andre Murberg, Olav Lie, Kenneth Mathsen Resultat: Funnet omkommet av alpin klatregruppe Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1944 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Finnmark Politidistrikt: Vestfinnmark Stedsnavn: Honningsvåg Objekt: Søk etter kvinne Hundeførere: Lena Iversen, Jeanette Nilsen, Liv Torunn Johansen Resultat: Funnet i god behold av andre før våre hundeførere rykket ut Aksjonsnr. HRS: 2009-S 2960 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Flishøgda, Elverum Objekt: Søk etter mann 57 år Hundeførere: Resultat: Funnet i god behold av politiet før OL rakk å starte utkalling Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3266 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Oslo Stedsnavn: Lillomarka i Oslo Objekt: Søk etter mann 41 år Hundeførere: Christian Kavli, Andre Sørli, Thomas Andersen, Geir Engesæter, Sonni Schulstad, Rolf Garholm, Kenneth Mathsen, Ingun Juul-Hansen, Arve Holm, Espen Lindgren, Margrethe Thømt, Katrine Darvik, Ole-Jan Kristiansen Resultat: Kom selv til rette hjem fra bytur Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3265 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Romerike Stedsnavn: Årnes Objekt: Søk etter dame 71 år Hundeførere: Rolf Garholm, Arve Holm, Ingun Juul-Hansen, Geir Engesæter, Kenneth Mathsen, Sonni Schulstad Resultat: Funnet i god behold av politihund før våre hundeførere kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3344 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Telemark Politidistrikt: Telemark Stedsnavn: Dalen i Telemark Objekt: Søk etter dame 62 år Hundeførere: Margit Gåra, Monica Hagerup, Rune Håheimsnes Resultat: Kom selv til rette før våre hundeførere kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3340 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Harasjøen i Stange Objekt: Søk etter dame 71 år Hundeførere: Rolf Garholm, Merete Hauge, Toril Vik Lindgren, Sonni Schulstad, Andre Sørli Resultat: Funnet i god behold av jegere før våre hundeførere kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3323 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Krokskogen Objekt: Søk etter dame 91 år Hundeførere: Halldis Gruer, Olav Lie, Ingun Juul-Hansen, Rolf Garholm, Inger Faugstad Resultat: Funnet i god behold av pårørende Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3388 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Vestoppland Stedsnavn: Fagernes Objekt: Søk etter mann 61 år Hundeførere: Paula Slålien, Ingrid Stadheim, Ole-Jan Kristiansen, Sonni Schulstad, Kenneth Mathsen, Arnfinn Opstad, Rolf Garholm, Andre Sørli, Tonje M. Hanssen, Sonja M. Hansen, Sølvi Trovåg Funnet av: Funnet omkommet av Andre Sørli Aksjonsnr. HRS: 2009-N 1995 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Troms Politidistrikt: Troms Stedsnavn: Gappo Objekt: Søk etter 2 kvinner på 20 år Hundeførere: Anders Nicolaisen, Line Norum Resultat: Funnet i god behold av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3364 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Modalen Objekt: Aksjon Hundeførere: Resultat: Aksjon avblåst før utkalling av HF startet Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3270 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Finse Objekt: Søk etter mann 47 år Hundeførere: Gunhild Enes Resultat: Funnet før vår hundefører kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3434 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Roverud, Kongsvinger Objekt: Søk etter mann 43 år Hundeførere: Sølvi Trovåg, Arve Holm, Ole-Jan Kristiansen, Olav Lie, Merete Hauge, Kenneth Mathsen, Tina Treu Os, Gunn Helgesen Resultat: Funnet i live av Merethe Hauge og Kenneth Mathsen Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3304 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Møre og Romsdal Politidistrikt: Nordmøre og Romsdal Stedsnavn: Sunndalsfjella Objekt: Søk etter savnet jeger Hundeførere: Asbjørn Lund Resultat: Savnede kom selv til rette før HF kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3425 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Østfold og Follo Politidistrikt: Østfold Stedsnavn: Rygge/Moss Objekt: Søk etter gutt 16 år Hundeførere: Espen Lindgren, Arve Holm, Thomas Andersen, Andre Sørli, Toril Vik Lindgren Resultat: Funnet i god form av pårørende Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3390 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Fyllingsdalen Objekt: Søk etter dame 55 år Hundeførere: Harald Rougne, Hildur Eilertsen, Anja Weltzien, Gro Merete Alendal, Jørn Rune Storhaug Funnet av: Funnet i live av Harald Rougne Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3479 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Heradsbygd, Elverum Objekt: Søk etter mann 83 år Hundeførere: Sølvi Trovåg, Olav Lie, Roar Fjellmosveen, Mari Edvardsen, Aud I. Heldaas, Sonni Schulstad, Ingrid Stadheim, Inge Andre Murberg, Ingun Juul- Hansen, Anne Løvseth Resultat: Funnet i live av nabo Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3475 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Barlindbotn, Eikefjord Objekt: Søk etter gutt 15 år Hundeførere: Yngve Moan, Geir Ole Laberg, Helene Sæterdal Resultat: Savnede kom til rette av seg selv før HF kom fram til KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3453 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Telemark Politidistrikt: Telemark Stedsnavn: Øyfjell Objekt: Søk etter mann 61 år Hundeførere: Margit Gåra, Laila Elvegård Resultat: Funnet omkommet av Røde Kors Hjelpekorps Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3443 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Sigernessjøen, Kongsvinger Objekt: Søk etter mann 87 år Hundeførere: Ingrid Stadheim, Mari Edvardsen Resultat: Kom til rette før HF rakk å reise Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3527 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Gudbrandsdal Stedsnavn: Jorekstad, Lillehammer Objekt: Søk etter mann 95 år Hundeførere: Karl Einar Fjellheim, Jon Leiros, Mari Edvardsen, Roar Fjellmosveen, Inge Andre Murberg, Ingrid Stadheim, Gunn Helgesen, Asbjørn Lund, Ståle Rønning, Thomas Andersen, Rolf Garholm, Arve Holm, Arnfinn Opstad, Sonni Schulstad, Ingun Juul-Hansen, Kenneth Mathsen, Andre Sørli Resultat: Funnet død av nabo Aksjonsnr. HRS: 2009-N 2050 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Troms Politidistrikt: Troms Stedsnavn: Skulsfjord, Nordtinden Objekt: Søk etter mann 36 år Hundeførere: Trond Arne Nilsen, Line Norum, Lisbet Sørensen Resultat: Savnede kom til rette selv 10 Redningshunden 4.09 Redningshunden

7 Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3423 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Elgåa, Femunden Objekt: Søk etter mann 59 år Hundeførere: Arnfinn Opstad, Ingrid Stadheim, Thomas Andersen, Inge Andre Murberg, Sølvi Trovåg, Lisa Nordmo Resultat: Funnet i god behold på hytte Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3674 Dato: Aksjonsnr. NRH: Politidistrikt: Hedmark Stedsnavn: Rendalen Objekt: Søk etter jeger Hundeførere: Resultat: Funnet av politihelikopter før OL rakk å varsle HF Aksjonsnr. HRS: 2009-N 2065 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Nordre Nordland Søndre Troms Politidistrikt: Midtre Hålogaland Stedsnavn: Sørvika Harstad Objekt: Søk etter kvinne 80 år Hundeførere: Rita Mathisen, Roar Antonsen, Sissel Gaska, Heidi Johnsen Resultat: Funnet i god behold av andre før HF ankom KO Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3561 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Trøndelag Politidistrikt: Sør-Trøndelag Stedsnavn: Ørlandet Objekt: Søk etter mann Hundeførere: Boye Annfelt Høverstad, Kjell Arne Stene Resultat: Savnede kom til rette på egen hånd Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3551 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Nordfjordeid Objekt: Søk etter kvinne 21 år Hundeførere: Pål A. Dahl, Geir Ole Laberg Resultat: Funnet i god behold av politiet før hundeførere kom fram til KO. Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3688 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Hordaland Politidistrikt: Hordaland Stedsnavn: Lysekloster Objekt: Søk etter 2 kvinnelige turgåere Hundeførere: Alexandra R. Osland, Harald Rougne, Thomas Jordal, Rolf Nordvik, Calle Hagevik Resultat: Savnede lokalisert og hjulpet ned fra fjellet før våre hundeførere kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3692 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Romerike Politidistrikt: Romerike Stedsnavn: Holter Objekt: Søk etter savnet mann Hundeførere: Thomas Andersen, Rolf Garholm, Arve Holm, Ole-Jan Kristiansen, Kenneth Mathsen Resultat: Savnede funnet i god behold av politihund Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3702 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Oslo/Asker og Bærum Politidistrikt: Asker og Bærum Stedsnavn: Vestmarka Objekt: Søk etter 2 gutter på 13 år Hundeførere: Arve Holm, Kenneth Mathsen, Sonni Schulstad, Øyvind Oll, Arnfinn Opstad, Theresia Staaland, Olav Lie, Mette Kjær Sørensen, Thomas Andersen, Toril Vik Lindgren, Rolf Garholm, Gunn Helgesen, Tina Treu Os, Gry Elisabeth Brudheim, Ole-Jan Kristiansen, Katrine Darvik, Karin Engebretsen Resultat: Funnet i god behold av politihelikopter Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3663 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Buskerud Politidistrikt: Nordre Buskerud Stedsnavn: Ål i Hallingdal Objekt: Søk etter mann 50 år Hundeførere: Tonje M. Hanssen, Arve Holm, Ole-Jan Kristiansen, Kenneth Mathsen, Arnfinn Opstad Resultat: Funnet i god behold av Norsk Luftambulanse før hundeførere kom i søk Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3713 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sør-Rogaland m/vest-agder Politidistrikt: Agder Stedsnavn: Byglandsfjord i Setesdal Objekt: Søk etter dame 36 år Hundeførere: Paul Enoksen, Ann Kristin Olsen, Kristin Uleberg, Sylvelin Andersen, Tone Larsen Resultat: Kom til rette selv Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3768 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sogn og Fjordane Politidistrikt: Sogn og Fjordane Stedsnavn: Barlindbotn, Eikefjord Objekt: Søk etter gutt 15 år Hundeførere: Pål A. Dahl, Geir Ole Laberg, Erling Jakobsen Resultat: Kom selv til rette Aksjonsnr. HRS: 2009-N 2209 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Søndre Nordland Politidistrikt: Salten Stedsnavn: Kvalvika Objekt: Søk etter mann Hundeførere: Cicilie Knutsen, Åse Åkerøy Resultat: Funnet i god behold av SeaKing før HF rykket ut Aksjonsnr. HRS: 2009-S 3833 Dato: Aksjonsnr. NRH: Ansvarlig: Dio Sør-Rogaland m/vest-agder Politidistrikt: Rogaland Stedsnavn: Sandnes, Dale Objekt: Søk etter dame 40 år Hundeførere: Paul Enoksen Funnet av: Funnet i god behold av Paul Enoksen Oppdal Ettersøkning A-3.Re Kurt Amundø, Sunndalsøra med rottweiler Børre Skiboten Ettersøkning A Cicilie Knutsen, Bodø med malinois Muta Øyvind Pedersen, Bardu med flat Lago Kari Olli Helgesen, Alta med golden Heilo Stein Johansson, Lillehammer med flat Hjalmar Mona Madsen, Harstad med labrador Zenia Maria Bjørnsen, Gravdal med austaralien shepherd Ninja Målselv Ettersøkning A Anders Nicolaisen, Silsand med schäferhund Mira Line Norum, Tromsø med blanding Igor Tyin Re Geir Ole Laberget, Naustdal med schäferhund Kaveri Arnulf Øren, Øvre Årdal med schäferhund Styrk Elgtreffet Cecilie Tideman, Oslo med schäferhund Moody Osensjøen Tone Hetty Larsson, Nes med schäferhund Svebø Ettersøkning A Katrine Darvik, Vøyenenga med riesenschnauzer Leo 2.Re Sølvi Trovåg, Elverum med blanding Ulrik Dikemark Re Christian Kavli, Sofiemyr med schäferhund Wicky Kongsvinger Anna Lie, Oslo med chesapeake Dina Unaas Ettersøkning A Karin Mohn Engebretsen, Tomter med rottweiler Kaisa 1.Re Thomas R Andersen, Moss med rottweiler Zico Marius Kjelgård, Gan med blanding Astrix 2.Re Sjur Haugen, Gjerderum med mallinois Fugo Gjøvik Renate Iversen, Hunndalen med rottweiler Kaysa Målelvsfoss Anniken B. Lind, Sjøvegan med schäferhund Akira Trine Hanssen, Storsteinnes med schäferhund Ivan Ragnhild Sæ bø, Leknes med flat Gipsy Junkerdalen Bjørn Tore Olsen, Brønnøysund med riesenschnauzer Chico Levanger Marianne Østby, Oppdal med aussie Oliver Sør-Varanger Kari Beate Engseth, Kirkenes med golden Kaiser Kisåsen Birger Retzius, Skreia med golden Dina Nittedal Ettersøkning A Karl Einar Fjellheim, Asker med flat Odin 12 Redningshunden 4.09 Redningshunden

8 Anne Løvseth, Eidsvoll med hvit gjeterhund Svante 1.Re Sonni Schulstad, rasta med landser Klara Standalseidet Børge Flusund, Skodje med schäferhund Ferox Anna Myklebust, Sykkylven med flat Birk Ål Gunn Eva Østdahl, Gol med kelpi Ivy Ingvild Ertså s, Gol med wachtelhund Daisy HK-Ruin Ruin A Inger Antonsen, Oslo med schäferhund Max Yngve Moan, Florø med irish softcoated wheaten terrier Garrux 1.Re Kurt Amundø, Saunndalsøra med rottweiler Fridjof Frank Tyin Arnulf Øren, Øvre Årdal med schäferhund Stryk Gjøvik Bjarne Skundberget, Biri med schäferhund Diezel Nærbø Frode Sjovatsen, Haugesund med schäferhund Helle Nes Ettersøkning A Jan Erik Dahl, Auli med rottweiler Frøya Bente Hveem, Bjørkelangen med flat Leo 1.Re Mona Herjuaune, Vinterbro med rottweiler Argh Alf Dalby, Hunndalen med schäferhund Ella Tommy Klausen, Tynset med labrador Buddy Rolf Garholm, Skedsmokorset med aussi Hio Oslo Ettersøkning A Siri Moe Jensen, Oslo med tervuren Leo Andreas H. Volle, Østerås med boxer Krisie 1.Re Halvor Aas, Holmsbu med malinois Aicha Oppdal Lavine A Ståle Rønning, Oppdal med schäferhund Boris Skoppum Kenneth Holtan, Sande med blanding Asterix Horten Ettersøkning A Ingri Lie, Holmestrand med toller Santos Stjørdal Re Magne Sandvik, Åsen med tervuren Faico Tjørn Ettersøkning A, 1.Re Kristin S. Monsen, Tananger med groendael Athena Larvik Brita Bergan Lønn, Andebu med labrador Teva Kokstad Marit Espevoll, Bergen med toller Fia Sauda Harald Hansen, Sauda med blanding Storm Hønefoss Ettersøkning A Wenche Olsen, Hønefoss med border collie Raptus 1.Re Sonja Hansen, Hokksund med flat Freia Fagerhaug Re Kurt Amundø, Sunndalsøra med rottweiler Fridtjof Alta Kjell Berglund, Alta med labrador Ask Våler Ettersøkning A Knut H Paulsen, Årnes med rottweiler Spinelli 1.Re Katrine Darvik, Vøyenenga med schäferhund Rasko 3.Re Thomas Andersen, Frogn med chesapeake Frøya Fagerstrand Linda Sandbugt, Moss med aussie Zico Representantskapsmøtet 2010 Distrikt 18 Vestfold ønsker velkommen til representantskapsmøtet, som avholdes juni 2010 på Justissektorens kurssenter Fredriksvern verft i Stavern. Mogreina Ettersøkning A Sjur Haugen, Gjerdrum med malinois Falco Stjørdal Vegard Stene, Jakobsli med golden Otto Osterøy Kay Roger Ringheim, Skulstadmo med schäferhund Santos Iren Ramsøy, Loddefjord med hvit gjeterhund Leo Christian Døving, Bergen med malinois Noia Skogbygda Kenneth Mathsen, Nordbyhagen med schäferhund Beretta Skogbygda Mette Rogn, Vormsund med golden Kita Jessheim Beate Sem, Råholt med schäferhund Hera Aina Gjermstad, Sjetten med schäferhund XO Bajas Stallerud Camilla Skovly, Svinndal med schäferhund Henny Tina Andersen, Nesoddtangen med langhåret collie Lucy 14 Redningshunden 4.09 Redningshunden

9 Tekst: Inge Andrè Murberg, Operativ Leder Hedmark & Oppland, NRH Høst, en svært hektisk periode Aktiviteten hos oss har siden siste nummer av Rednings hunden vært liten. Et jordskjelv som kunne vært aktuelt har vi hatt, NLA har byttet kontaktperson og det samme har utenriksdepartementet. Sist i september, ble Indonesia med øygruppen Sumatra rammet av et jordskjelv som målte 7,3 på Richters skala, dybden var 189 km. Og episentret var ute i havet. Tsunamivarsel ble sendt, men senere tilbakekalt. Varslet om jordskjelvet kom etter ca minutter og vi var raskt på banen. Alle forskjellige kontakter ble etablert og det ble på et tidlig tidspunkt klart at det ikke var aktuelt å sende NORSAR. I ettertid har det vist seg at beslutningen var riktig. De team som reiste etter at Indonesia hadde bedt om internasjonal hjelp har fått en dyr lærepenge. Flere av dem har beskrevet seg som disaster tourists Kunnskapen, dialogen og et godt internasjonalt nettverk sammen med et utmerket samarbeid med utenriks departementet gjorde at vi tok de rette beslutningene. Harald Beckhaug har trådt tilbake som norsk luftambulanses (NLA) kontaktperson i NORSAR. Vi har gjennom mange år lært Harald å kjenne. Hans positive innstilling, høye kompetanse, deltagelse ved samlinger og hendelser, ja jeg kunne bruke mange superlativer, men vil benytte denne anledningen til å takke ham for innsatsen samtidig som jeg håper han fortsatt vil bidra i NORSARs gode og positive utvikling. Ny kontaktperson er ennå ikke utpekt. Utenriksdepartementet har også byttet kontaktperson, Arne Jan Flølo som de siste årene har vært vår kontaktperson har fått ny stilling ved den norske ambassade i Bangkok. Vi ønsker han lykke til i ny stilling. Ny kontaktperson er ennå ikke utpekt, men vi har en fortløpende dialog med vakthavende på HUM seksjonen. Mange har ringt og spurt når og hvor neste NORSAR-samling skal være. Pr. dato er det flere alternativer, men ingenting er bestemt. Det har vært tidligere uttrykt ønske fra våre samarbeidspartnere at samlingen legges til høsten så sannsynligvis blir samlingen gjennomført høsten Tidligere er det bebudet at INSARAG ville komme med en anbefaling til kriterier (godkjenningsprogram) for godkjenning av hunder til internasjonal innsats. I skrivende stund synes det som dette ennå kan drøye, men jeg vet at forslaget er til behandling på øverste nivå så en beslutning kan komme fort. Forslaget er ikke vesentlig fra det som tidligere er omtalt og vil være et godt verktøy til å sikre den kvalitet som vi bestreber. Etter høstens ruinkurs har vi fått noen søknader om deltagelse i NORSAR, dette er bra, og vi håper enda flere vil komme. Husk at dersom du er medlem av NRH og ønsker å delta i NORSAR for eksempel i staben, ta kontakt med Hege på NRH- kontoret, så får du tilsendt søknadsskjemaet og du er i gang. En riktig god jul og et godt nyttår ønskes alle. Norwegian Search and Rescue Team (NORSAR) er en søk- NORSAR og redningsenhet satt sammen av personell fra Norske Redningshunder (NRH) Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) og Norsk Luftambulanse (NLA). Formålet er å redde mennesker fra død eller skade påført dem som følge av ulykker i områder med store bygningsmasser. Leteaksjon Sjusjøen, hundefører Per Olav Gundersen venter på tur for bli flydd ut i ny søketeig med Seaking redningshelikopter: Foto Inge Murberg Som fersk operativ leder i et stort distrikt har jeg fått opplevd og prøvd meg på flere forskjellige typer aksjoner. Til dags dato har vi blitt utkalt på 48 stk. Men mange av aksjonene avsluttes før vi kommer i søk. Variasjonen på aksjonene i distriktet vårt har vært stort. Fra demente som blir borte, bærplukkere som går seg bort, jegere som også går seg bort, søk etter mulige skadde etter tog/bil ulykke, søk i alpin anlegg, søk og nedhenting av ikke så godt forberedte turister fra Besseggen, skoleelev borte fra klassen sin, gjennomsøk av skred etter snowboardkjørere samt funn av feil savnet under en stor leteaksjon på Sjusjøen. Det er mange typer problemstillinger som vi blir presentert for. Og alle skal løses på best mulig måte med de hundeførere som jeg har til rådighet. Fordelen med å ha mange aksjoner er at vi får bygd opp erfaringer og rutiner, bakdelen er at personellet blir utslitt når det er utkalling til 11 aksjoner i løpet av september. En av aksjonene som vi vil fortelle om er en aksjon i de dype skoger nær Trysil i Hedmark. Klokken er ti på åtte en søndagskveld og jeg har litt kvalitetstid med sofa og tv etter en hektisk helg. OLtelefonen ringer og i displayet lyser det opp ALARM Hedmark Politidistrikt. Norske Redningshunder Hedmark/Oppland svarer jeg. I andre enden så snakker jeg med vakthavende ved operasjonssentralen på Hamar. Spørsmålet var om vi kunne støtte med hundeførere på en leteaksjon som settes i gang nå. Det var en 89 år gammel mann med samboer som hadde vært på bær - 16 Redningshunden 4.09 Redningshunden

10 Leteaksjon Sjusjøen, hundefører Roar Fjellmosveen, Per Olav Gundersen og Arnfinn Opstad på vei til Seaking landingsplass: Foto Inge Murberg sanking, og mannen hadde blitt veldig sliten ute i skogen og ikke klart å ta seg tilbake. Samboeren hadde klart å ta seg til vei og finne folk for å få hjelp, men ikke klart finne tilbake til mannen sin. Etter litt utspørring om diverse opplysninger med operasjonssentralen og en liten kartstudie for oppmøtested, så ringte jeg opp Tele - meny. (Et varslingssystem som automatisk ringer opp hundeekvipasjer og spiller av en melding som jeg har lest inn til dem.) Etter ca 10 min så kommer den en tekstmelding til OL-telefonen om at jeg har 4 ekvipasjer som kan stille på denne aksjonen. En av dem er hundefører Audi Heldaas fra Trysil. Videre følger en hundeførers tanker om denne leteaksjonen. Tekst: Audi Heldaas, Hundefører fra Trysil, Hundefører fra Trysil Pensjonert politimann savnet i tyttebærskogen Noen ganger får en følelsen av at en utkalling er like om hjørnet. Sånn var det 30.august i sommer, da den automatiske telemenyen, tett etterfulgt av manuelle Inge Murberg (OL Dio 2), kunne fortelle at en eldre mann var savnet ved Plassen i Trysil. Plassen er ikke så langt fra Trysil, tenkte jeg, og puttet hund og utstyr i bilen. Jeg har jo kjørt forbi Plassen mange ganger på vei til og fra harryhandel på Långflon, en av Sveriges mange grensebutikker. Men akk, med fin fart gjennom 50-sona i Nybergsund så jeg blå blink i speilene Dette passet ikke bra! Jeg kjørte inn til siden, og tenkte på ymse bortforklaringer, uten å tenke på at det bare finnes en politipatrulje i Trysil, og at de sikkert var i samme ærend som meg. Politiet smatt forbi uten å heve øyenbrynene engang, og da var det bare å legge seg på hjul. Full fart mot Plassen. Sjølve søket virket som en sak en kunne løse fort. Inge hadde fortalt at det var et eldre par var ute og plukket bær. Mannen hadde blitt sliten og satte seg ved et tre. Damen skulle gå etter hjelp. Så viste det seg at damen ikke klarte å finne tilbake til mannen, og da var det hele i gang. Han hadde sittet flere timer og ventet, og det begynte å bli kaldt i lufta. Ikke visste vi om mannen var god form, heller. Han var i alle fall dårlig til beins. Etter noe om og men fant både politiet og jeg frem til stedet der damen ventet. Grei skuring, tenkte jeg, og så for meg enkel løsning på spor. Politiet hadde ikke snakket stort med damen, så det ble egentlig opp til meg å intervjue henne. Hun virket å være i god form, men da hun skulle vise meg hvor de hadde gått ut fra der bilen sto parkert, skjønte jeg at dette går ikke. Hun var sliten, og hadde tråkket flere timer i skogen. Det var så vidt beina beveget seg. Hun, som egentlig var nøkkelen til løsningen, kunne ikke si om de hadde gått mot øst eller vest da de startet turen. Hun ble mer og mer usikker, og det var tydelig at hun var sliten og stresset. Hun pekte i en ca retning og Toto tok et slags spor. De var to som hadde gått, og plukket tyttebær, så en kunne se at hunden pendlet mellom sporene, og var innom alle tyttebærtuene. Det hadde allerede gått en del folk, venner og bekjente av den savnede rundt i området, så det var vanskelig å vite hva som var spor etter riktig mann. Etter å ha gått en stund koblet jeg Toto av sporlina og lot ham gå løs. Han fikk styre retningen. Han var klar på hvor han ville gå. Jeg så på GPS`en at dette så riktig ut, sporet vårt dannet en halvsirkel i retning av det området der damen trodde mannen kunne være. Så oppdaget jeg en tabbe. Det ble brått mørkt, og jeg hadde ikke med hodelykt. Den lå pent plassert i bilen I all hui og hast da jeg kom som første hundefører tok jeg bare med meg sekken og hunden, og ikke lykta. Det ble bekmørkt. Røtter og stubber spente for beina, og jeg så for meg bjørn og elg som sniffet meg i nakken uten at jeg kunne se det. Derfor måtte jeg avbryte Totos veiledning og returnere til KO. En skuffet hund gikk bak i helene mine og sutret bare slik en labrador kan. Vel tilbake i KO hadde det skjedd store saker og ting. Sirkuset var på plass. Inge var også på plass, og som vanlig hadde han full kontroll over hundeførerne. Det er godt å ha en sånn person i KO, som er så ryddig å forholde seg til. Etter mye frem og tilbake ble det funnet et bærspann. Molberg hadde funnet plassen som den savnede hadde sittet på, men ingen mann. Mattias ville ha inn en hund til for å sjekke. Vi dro ut og fant Mattias og Molle, men ingen savnet. Jeg fikk snakke med damen, altså savnedes samboer, på telefon, og fikk bekreftet at det var her mannen hadde sittet da hun forlot ham. Jeg spurte henne om hvilken retning hun gikk i da hun gikk fra han, og tenkte kanskje han hadde gått i samme retningen. Vi fortsatte litt nedover elven. Etter en stund var Toto synlig sliten. Han heiste bakbeinet opp under buken. Senere skulle det vise seg at han hadde ødelagt seg i labben, og hadde ei diger flenge i tredeputen. Jeg returnerte til KO, og Mattias fortsatte. Det viste seg at den savnede var en pensjonert politimann, og han hadde vært ute en vinternatt før. Han hadde laget en pil fra bærspannet i den retningen han hadde beveget seg. Det var politihelikopteret som fant mannen, og da var Mattias med Molle og Sølvi med Ulrik rett i nærheten, i sporsøk mot ham. Jeg husker stemmen på radioen fra helikopteret: Hehe, han sitter under et tre og holder hendene bak hodet, og signaliserer at han slapper av og har det fint! Leteaksjon Plassen, Trysil. Bildet viser at hundefører Mattias Persson og Sølvi Trovåg akkurat her kommet frem til savnede bare noen minutter etter at politihelikopteret har funnet savnede ved hjelp av termisk kamera. (De var på sporet) Takk til Politiets helikoptertjeneste for bruk av termiske bilder. Det var godt å se samboeren hans i KO, se lettelsen i ansiktet hennes. Mattias Persson og Sølvi Trovåg gikk til mannen og sørget for at han fikk varmen i seg. Jeg stakk hodet inn i politiets vogn og fikk si farvel til samboeren. Hun var sliten, rørt og lykkelig over at det hadde gått så bra. Å høre pårørende si takk for at vi stiller opp, er den beste betalingen. Noen dager senere var de to avbildet i avisa, glade og gjenforente. En lykkelig slutt! 18 Redningshunden 4.09 Redningshunden

11 Tekst og bilder: Claus Røynesdal Slik kan vi profesjonalisere treningslagene Det er helt på det rene. Treningslagene er alt. Treningslagene er muskelmassen og essensen i organisasjonen. Diostyrene, FTU, administrasjonen, Hovedstyret, regler og rutiner er et nødvendig skjelett. Der NRH ikke har aktive treningslag, er vi en medlemsorganisasjon og ikke en redningsorganisasjon. Uten treningslagene er vi ingenting. Likevel har vi ingen overordnet tenkning eller strategi for å utvikle og styrke kompetansen i treningslagene. Nasjonale helter Sommeren 2009 hadde VG et stort bilde på forsiden av ekvipasjen Tonje Moen Hanssen og Chanko. Etter at de fant og reddet en tre år gammel jente ved Flå i september 2008, ble de av VG sommeren 2009 lansert som en av kandidatene til kåringen Våre nasjonale helter. Det er bildet av best case, eksempelets makt og målet for hva vi skal. Fra noen dioer reiser det håpefulle på hovedkurs, hvor bare et mindretall består. Fra andre dioer reiser det hundeførere som alle kommer hjem med redningstrekant og godkjenning i sekken. Vi har ikke et godt nok system for å utdanne best case. Vårt system er mer på lykke og fromme, avhengig av miljø og enkeltpersoner. Det er baksiden av medaljen i en frivillig organisasjon. Derfor bør vi profesjonalisere oss ytterligere, og i fellesskap utarbeide et bedre system for treningslagene. 40 års ørkenvandring Et treningslag i NRH er ikke som en standardisert tropp i militæret, et idrettslag eller andre organisasjoner. Vel, kanskje ligner treningslagene en tropp i heimevernet; med 10% struktur og 90% improvisasjon. Det er vanskelig å definere et treningslag. De er unike til en hver tid, og i forhold til hvem som er med. Noen har en eller flere instruktører som kan lede an, andre har ingen. Slike lag er mer avhengig at ett medlem med erfaring påtar seg lederfunksjonen. Noen famler i blinde, og forblir i mørket, med det resultat at vi mister mange potensielt gode ekvipasjer. Andre lag klarer med tiden å etablere en navigerbar vei å gå etter en 40 års ørkenvandring. I den andre enden av skalaen finner vi treningslag som er betydelig mer målrettede, og definerer kurs og navigeringsverktøy umiddelbart som om de deltar i et Paris Dakar løp, med oppdelte etapper, støtteapparat og et forståelig mål. En enkel håndbok Hvordan definerer vi et godt treningslag? Hva er det som gjør treningslaget til et læringsnettverk? Hva er oppskriften? Hvordan dyrker man frem kulturer og klima som fører til gode prestasjon over tid? Hvordan bør man lede et treningslag? Har vi eksempler på noen treningslag som leverer varene over tid? Det er ofte de små tingene som gjør de store utslagene. Hvilke ting er dette? For at andre skal kunne lære, må vi sette navn på elementene som er viktige. Vi kan sitte og vente på at det skal komme en kar ned fra fjellet med retningslinjer for treningslag, skrevet på steintavler. Men vi kan også kan ta hyrdestaven i egne hender utvikle noen bud som kan styre energi og retning. Med vårt godkjenningsreglement ligger listen høyt for hva en individuell ekvipasje skal kunne. Men vi har ingen normative retningslinjer for hvordan vi kollektivt skal utvikle de individuelle ferdighetene. I forordet til Den Norske Turistforening sin Håndbok for turledere (fra 1998!) står det: Vi har prøvd å samle de mest grunnleggende kunnskaper om ledelse av turer i fjellet, sommer som vinter. Det har også vært viktig å få en standard for hvilke temaer en turleder bør kunne noe om og hvor høyt listen bør ligge på de enkelte temaene. Hva forventer vi av en lagleder? Også Norges Røde Kors Hjelpekorps har i de siste årene tatt tak i denne helt sentrale problemstillingen. De har utviklet et ledelsesog organisasjonsutviklingsprogram (LOUP) som er skreddersydd for hjelpekorpsene. Her er ikke temaet stabilt sideleie, knuter eller søkemetoder: Lederutvikling er et strategisk verktøy for utvikling av organisasjonen med målsetting å bygge et bærekraftig og lokalt Røde Kors gjennom å utvikle: - Trygge og kompetente ledere som kjenner sin rolle, sine oppgaver og sitt ansvar, - En enhetlig ledelses- og organisasjonskultur. Her kommer forslag på en metode for å komme i gang. De 10 beste Vi har et fantastisk godt og kompetent instruktørkorps i NRH. Dette skyldes blant annet et gjennomprøvd utdanningsprogram for instruktører. Instruktørene har trent fram og ut - eksaminert ekvipasjer i over 50 år, og veien til å utvikle en strategi eller håndbok for treningslag går gjennom disse. Det kan lages et arbeidsutvalg av de 10 beste instruktørene i landet. For å finne kan alle hundeførere, medlemmer i FTU og HS sende en mail til administrasjonen med en unummerert liste på inntil 10 navn. Det er navn på instruktører som du mener har vært viktige for å utvikle deg, organisasjonen og som har ledet gode treningslag. Dette kan være instruktører som er aktive i dag, og andre som er ferdig med sin gjerning. Poenget er at de 10 personene som blir nevnt oftest, blir invitert til å danne arbeidsutvalget. Alternativt kan alle medlemmer sende sin favorittliste. Resultatet blir nok mye det samme, men merarbeid med 1300 mail taler for at færre sender lister. Det er selvsagt umulig å definere de beste, men det er metodisk sannsynlig at vi vil få 10 instruktører som er svært gode og representative. I tillegg er dette en demokratisk måte å engasjere organisasjonen på. De 10 instruktørene lager sitt utkast, inviteres til en arbeidshelg med FTU, og lager et felles forslag til læring og utvikling i treningslagene. Til denne arbeidshelgen kan også DNT og Røde Kors inviteres til å orientere om sine prosesser, og hvilke resultat de har av sitt arbeid med ledelse av hjelpekorps og turlederutdanningen. Etter arbeidshelgen bør forslaget sendes på høring. Det kan bli diskutert i trenings lagene, oppsummert i dio styrene og presentert i Redningshunden. Før HS vedtar retningslinjene har vi brukt hele organisasjonen til å støpe en felles plattform. Vi bør lære av Røde Kors og DNT, og lage et felles kvalitetsgrunnlag, slik at treningslagene blir læringsnettverk som i enda større grad utdanner best case hundeførere over hele landet. Lykken er som kjent ikke fravær av problem, men evnen til å håndtere dem! 20 Redningshunden 4.09 Redningshunden

12 Tekst: Sjur Haugen Hovedkurs Ruin 2009 KURSRAPPORT GRENLANDSOMRÅDET september 2009 Hovedkurs ruin 2009 ble gjennomført i Grenlandsområdet i perioden fra onsdag 23. til og med søndag 27. september. Kurset var organisert med treningsområder i Bamble, Skien og Porsgrunn. Forlegning og forpleining var i Porsgrunn. Årets kurs inneholdt også utdanning av 4 instruktør-/dommerelever. Kursstab og representanter Kursleder: Sjur Haugen Kurssekr.: Susanne Bengtsson og Trond Reiholm FTU-presentant: Odd Kulø Valgt tillitsmann: Karen Sofie Skotheim Instruktører Årets kurs besto av 2 godkjenningslag og 4 treningslag. Som tidligere år ble det noen frafall av instruktører tett før kursstart, men vi løste det ved å sette inn en av våre mest erfarne ruinhundeførere som instruktør på et treningslag samt at kursleder (som er godkjent instruktør) gikk inn som instruktør på et av godkjennings - lagene. På to av treningslagene hadde vi hentet inn to instruktører fra Sverige slik som i fjor. Dette ser ut til å ha vært en veldig positiv opplevelse for mange kursdeltagere også i år. Dommere/instruktører godkjenningslag Gina Lie Erik Gunnerud Olav Lie Sjur Haugen Instruktører treningslag Carina Nilsson Bo Gustavsson Astri Hauge Liv Stensby Instruktør dommerutdanning Odd Kulø Instruktør- og dommerelever Knut H. Paulsen Anneth Winger Kurt Amundø Helene Sæterdal Foredragsholdere Vi valgte i år å flytte tidspunkt for teoriundervisningen fra kveld til morgen. Dette gjør at kursdeltagerne er mer mottagelig for undervisningen samt at det gjør lagene mer fristilt med tanke på tidspunkt for når treningen skal avsluttes. Tilbakemeldingen fra deltakerne på dette var meget positive. Onsdag Foreleser: Odd Kulø Krav og regler, holdninger og ansvar Foreleser: Olav Lie Merking og evakuering Torsdag Foreleser: Gina Lie - NORSAR, gjennomgang av resten av planverket, herunder de respektive organisasjoners ansvarsområder, intern-beredskapsordning, forberedelser til utrykning og disponibelt utstyr. - Taktisk opplegg for søk i katastrofeområder, herunder søkslagenes oppbygning, den enkeltes rolle og egensikring. Fredag Foreleser: Liv Stensby - Etiske retningslinjer Foreleser: Sjur Haugen - NORSAR som en del av det internasjonale hjelpeapparatet, FN systemet. - Arbeid i et katastrofeområde, psykiske belastninger og reaksjoner, herunder forberedelser, arbeid under aksjonen og etterarbeid. Lørdag Foreleser: Carina Nilsson Foredrag om organisering, utdanning og treningsmetoder av de svenske hundeekvipasjene som står på nasjonal og internasjonal liste. Årets teoriundervisning var omarbeidet fra tidligere år ved at bl.a teori om FN-systemet var nedtonet noe til fordel for mer praktisk rettet informasjon for hundeførerne. Tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere på årets teori var meget gode. Innsjekk/attester Dette gikk greit, ingen spesielle merknader. Forlegning og forpleining Årets kurs ble forlagt ved Sivilforsvarets fjellanlegg i Porsgrunn. Godkjenningslagene ble forlagt ute i telt (tilsvarende NORSARs telt) og treningslagene og instruktører ble forlagt inne i fjellanlegget. Forlegningen må betegnes som litt spartansk, men tilfreds - stillende. Alle måltid ble basert på Drytech sin feltrasjon, samme feltrasjon som benyttes av NORSAR under øvelser og oppdrag. Denne type mat var nok ny for flere av deltakerne, men for de fleste var det en tilfredsstillende forpleining. Ved å benytte denne type forpleining samt flytte teoriundervisningen fra kveld til morgen, var alle lagene fristilt mtp tidspunkt for avslutting av treningen. For godkjenningslagene tilsa dette at retur fra treningsområdet ble mellom 20 og 21 på kvelden, noe som gav en veldig bra utnyttelse av tiden. Det anbefales å vurdere denne løsningen for andre hovedkurs også. Undervisningsmateriell Undervisningslokalene i fjellanlegget var tilfredsstillende. Nødvendig utstyr var tatt med av kursleder. Treningsområder Treningsområdene var stort sett veldig bra. Vi har mistet noen av de treningsstedene som ble brukt forrige gang HK gikk i Grenland, men nye områder har kommet til. At områdenes kvalitet er bra ser vi helt klart på hvordan de skiller gode og mindre gode ekvipasjer under søkene. Følgende områder var i bruk: Skjerkøya På Skjerkøya disponerte vi 3 ulike områder; RagnSells, PipeLife og et steindeponi. Veldig bra og variert treningsområde, spesielt steindeponiet er bra. Her kan ekvipasjene arbeide under reelle forhold over lengre tid. En av de ukjente oppgavene i søksprøven ble kjørt i steindeponiet. Enger industrifelt (Oppkjøpssentralen AS) Lite, men bra industriområde som gav fine muligheter til å variere oppgavene, bl.a med figurant i høyden eller under bakken. En av de ukjente oppgavene i søksprøven ble kjørt her. 22 Redningshunden 4.09 Redningshunden

13 Larvik Granit Steinbrudd i Tvedalen. Store områder med til dels vanskelige søksområder. Sivilforsvaret Fjellanlegget til Sivilforsvaret ble benyttet bl.a til mørkesøk og heising/ firing av hunder. Greit område for å få prøvd enkelte moment under ukas arbeid samt som treningssted. Skole i Skien En nedlagt skole i Skien ble skaffet som treningssted under kurset for å få mer variasjon i treningsområdene. Stedet fungerte veldig bra for trening av momenter. Totalt sett tror vi treningsstedene gav oss det vi trengte; steder å teste ekvipasjene under forhold som viser kvaliteten på ekvipasjene både mtp taktikk, miljømestring og ikke minst melding. Vedrørende treningsområder må vi fremheve både de grunneiere som velvillig gav oss tilgang, men også innsatsen til Trond Reiholm som har lagt ned mye tid for at vi skulle få alt på plass. Trond var denne gangen innlemmet i kursstaben og det er helt klart til stor nytte å ha med en med lokal tilknytning i kursstaben. Kursmiljø Fra deltagerne gis det utrykk for at dette hadde vært veldig bra kurs, og instruktørene får gode tilbakemeldinger. Det var veldig godt samhold godkjenningsekvipasjene i mellom, og stemningen i godkjenningsteltet var god på tross av at flere slet mtp å bestå godkjenningen. Teoriundervisning om morgenen blir fremhevet av flere deltagere som veldig positivt. Tillitsvalgt ble forespurt løpende om det var noen problemer, men ingen henvendelser ble rapportert. Nivå på ekvipasjer Tilbakemeldinger fra instruktørene viser at ekvipasjene som kommer på hovedkurset heller ikke i år er godt nok forberedt. Dette viser også den store andelen stryk (6 av 9 ekvipasjer). Av de som stryker er det svært ofte meldingen som ikke er befestet godt nok samt at hundene ikke er godt nok trent i miljø som er vanskelig nok. Flere ekvipasjer viste godt nivå i miljø som må kalles medium vanskelig, men falt helt i gjennom i miljø som var vanskelig. Det er helt klart at noen av områdene som ble benyttet under kurset er svært krevende for hundene, og at man dermed vil kunne få en mindre strykandel når kurset flyttes til et annet sted. Men det er vår klare mening at søksområdene som ble benyttet ikke er for vanskelige når man tenker på hva som er forventet av oss i denne type søk. I områdene ble det også søkt med litt mer erfarne hunder, både godkjente på treningslag og instruktørenes hunder, og de hadde små problemer med å takle vanskelighetene. Andre forhold Instruktørene på treningslagene som hadde godkjente ekvipasjer ble oppfordret til å skrive en kort rapport med status pr ekvipasje. Disse rapportene er videresendt til teamleder og søksleder i NORSAR, FTU v/odd Kulø samt administrasjonen i NRH. Godkjenninger Av 9 ekvipasjer som stilte for godkjenning ble 3 godkjent i løpet av kurset. Dette var: Re-godkjenning Kurt Amundø m/fritjof Frank Godkjenning Inger Antonsen m/max Yngve Moan m/garrux Under kurset var det i tillegg 4 kandidater som var oppe til dommergodkjenning. Av disse ble 3 godkjent. Dette var: Knut H. Paulsen Kurt Amundø Helene Sæterdal Annet Det kom innspill fra kursdeltakere om at det bør arrangeres trenings - samlinger for å hjelpe nye treningsmiljø opp å gå. Noen av treningsmiljøene på ruin er små, og for å få kvalitet i treningene rundt om i landet etterlyses det flere ruinsamlinger/- kurs. Oppsummering/konklusjon Årets kurs ble gjennomført på en måte som ikke gav noen vesentlige kritiske tilbakemeldinger fra deltakere eller instruktører. Treningsområdene var i hovedsak veldig bra og fungerte etter intensjonen. Nivået på ekvipasjene som stiller til godkjenning tyder på at de ikke er godt nok forberedt/trent. Utdanningen bør utvides med en B-godkjenning som ekvipasjene tar etter at de er B-godkjent sommer/vinter. Dette er tatt inn i utkast for nytt godkjenningsprogram og bør komme med i endelig versjon. Det bør gjennomføres kurs/ treninger utover HK for å videreutvikle både ekvipasjene og treningsmiljøene. Tekst: Hanne Saarinen Ruintrening Ruinutdannelse er en tilleggsutdannelse, men er det kun en tilleggsstrening på miljø? Ruin på sentrale Østlandet er delt inn i 3 grupper. Jeg og Erik Gunnerud har en gruppe som trener en gang i uka, og vi trener ruin store deler av året. Vår gruppe har medlemmer jeg vil skryte av, og det er fordi mange er på nesten hver trening, det står det respekt av. Alle er i godt humør, og sånn vil vi ha det. Laget har god struktur, lite kaffe og vi får gjort mye! Ja, hva gjør vi så på treningene, da? Vi trener en del momenter på objekter, dvs. deler inn søket i mindre deler. Vi trener f.eks. på søk i line, og det er nyttig. Det er viktig å trene frisøk med en annen hund i nærheten som går i bånd, eller to løse hunder som søker parallelt i f.eks samme bygg/rom. Det må til å trene på figuranter som ligger høyt oppe, eller under gulvet/bakken, og det trenes på store og små fertbilder. Vi søker i bildekkhauger, pallehauger og steinhauger, ja egentlig alt som ikke er vanlig. Vi trener på å løfte hundene og annen håndtering. Figurant legges i skuffer og skap, og hundene finner! Vi trener også bare halsmelding for seg utenom søkene. Og vi gjennomgår søkene til hver enkelt hund. Det er mange små detaljer å trene på (som jeg ikke utdyper her), og dette tar tid! Vi har forskjellige steder vi trener, og vi bytter områder stort sett hver gang. Vi bytter ofte for at hundene skal få forskjellige søksområder (inne/ute). De fleste stedene vi har er det påkrevd med refleksvest. Det går på sikkerhet, og det er viktig å bli sett. Vi trener i skitt og lort bokstavelig talt, så hansker er et must. Hjelm er også en fordel, da det er mye forskjellig av jern og metall som stikker opp. Men vi har vel aldri så vidt meg bekjent hatt en skadet hund på trening! I vår gruppe har vi ulike raser: Schæfer, Riesen, Malle, Jack Russel, Flat og Rottis, og andre raser har også vært innom. Vi har valper, unghunder og voksne. Vi har et barn i gruppa som trener med egen hund, og resten er voksne. Alle kan i utgangspunktet trene ruin. Det er virkelig gøy å se utviklingen på en hund som kan bli en ruinhund. En miljøsterk, mentalt sterk og en hund med god fysikk og som ikke er kranglete med andre hunder. En hund som viser søksvilje og uten å gi seg før figuranten er lokalisert selv under vanskelige forhold. Jeg loggfører det vi gjør i løpet av året, det er viktig. Skriver ned x antall treninger på hver og en. Også f.eks ResQ eller hovedkurs ruin-godkjenning eller treningslag. Struktur og statistikk er viktig, det forteller oss om hvor mye tid vi bruker på å nå et mål. Ikke alle er like flinke til å trene, og da må man innse at dette har jeg ikke tid til. Trene på miljø kan alle klare uten å være i en ruingruppe. Det går på selvdisiplin. Dette er noe jeg og Erik forteller viktigheten av til de nye som kommer til vår gruppe, nemlig egentreningen mellom de organiserte treningene. Egentrening mellom organiserte treninger gjelder også det med å kunne leke med sin egen hund, og kjenne den. Det kommer noen innimellom som forventer at vi skal leke med deres hund, men de gjør det aldri eller sjelden selv. Da gir vi hjemmelekser, og som på skolen, og de bør gjøres, for det syns om du skulker! Høres det mye ut? Flott, det er det også! 24 Redningshunden 4.09 Redningshunden

14 Tekst: Jan Erik Grande, Claus Røynesdal og Alexandra Osland Katastrofe på Mjølfjell stasjon Det er ikke bare Knut Gribb som tar Bergensbanen. Lørdag kveld den 17. oktober 2009 gikk alarmen kl Et godstog hadde kjørt inn i et steinras på Mjølfjell stasjon, og veltet over lokaltoget fra Myrdal. Om bord i lokaltoget var alle de 90 elevene fra Voss folkehøyskole. Den største katastrofeøvelsen på Voss noensinne var i gang. Prolog NRH sin treningskontakt på Voss har i perioden før øvelsen vore NRH sin representant i planlegginga av øvelsen Jern Han deltok også i øvingsstaben under sjølve øvelsen. Øvelsen er komt i gang etter ynskje frå fleir partar. Den er forankra i Hordaland Politidistrikt/ øvnings - utvalg, redningsledelsen ved politimesterens prioriteringer, og gjennomføres som årleg samvirkeøvelse jfr. Poitiets Beredskap System I(PBS I). Det vart gjennomført ein tabletopøvelse i forkant, den 13. oktober i Voss idettshall. Her deltok Alf Lund son fagleiar hund frå NRH dio- Hordaland. Øvelsesstaden er Mjølfjell stasjon 640 moh. Scenario: Ulykke og redningsaksjon. Passasjertog i retning aust står på spor 2 og venter på at vestgåande godstog skal passera. Godstoget køyrer imidlertid inn i eit steinras som er gått på hovudsporet bak passasjertoget, sporar av og veltar inn over passasjertoget. I passasjertoget er det passasjerar. Nokon av passasjerane kjem av ulike grunnar vekk frå ulykkesstaden. Nokon tar seg ut frå ulykka i sjokk, andre i håp om å finna hjelp. På denne bakgrunn vert NRH bedne om bistand. Øvelsen er ein nattøvelse. Organisasjoner er personer Dette var en katastrofe av en trafikkulykke. Alle ambulanser fra Voss sykehus og nærliggende kommuner var i sving. Brannpersonell fra Bergen og Hardanger var på plass, politiet fra hele regionen var der, pluss NSB, Cargo Net, Sivilforsvaret og Røde Kors Hjelpekorps. Redningstjenesten er et samvirke og samarbeid. Det var viktig at vi stilte med ekvipasjer, slik at vi blir regnet med når det gjelder. Ordet takknemlighet stod å lese i pannen på politibetjenten som var skadestedsleder når NRH utover natten kunne melde om funn av flere savnede. Organisasjoner er i bunn og grunn personer, og det er personer vi forholder oss til. Også her ble det knyttet en del viktige relasjoner. Øvelsen demonstrerer poenget med samvirke og samhandling. Det kan synes nyttig at enkelte aktører er aktive i flere leire, selv om det selvsagt også har sine utfordringssider. Ut på kvelden ble varmetelt og KO behendig satt opp av Sivilforsvaret fra Odda, der lavinehundefører Alf Lund var sjef for lys og varme. Instruktør Tor Monsen og hundefører Jan Erik Grande var i øvelsesstaben. Når det blir alvor, vil vi bli etterspurt. Åpne og spis! Vi hadde totalt fire ekvipasjer i søk. Det kunne vært flere, man antallet var realistisk sett i forhold til en slik katastrofe langt oppe på fjellet i 700 meters høyde nattestid. Da skadestedsleder hadde kontroll på alle de 90 forulykkede, ble øvelsen ferdig kl Som ved andre store aktiviteter, vanket det nattmat på Mjølfjell stasjon. Det var ikke rullekebab med hvitløksdressing, som ellers er en nasjonal klassiker natt til søndag. Sivilforsvaret disket opp med Åpne og spis. Da ble det høne på oss den kvelden også, eller kyllinggryte for å være mer presis. Poenget med å plukke denne hønen er at den sparer meg for 800 gram i beredskapssekken. Til nå har jeg hatt med termos med 0,5 liter vann, til posen med Real turmat. Nå kan jeg ta med en pose kyllinggryte som blir kjemisk varmet. Helt glimrende! Fem minutter på panseret Leif, Thomas og Camilla hadde 13 mil i bilen fra Bergen til Mjølfjell. Det er et godt tips å stoppe en kilometer før oppmøtested, bytte joggesko med fjellstøvler, på med jakke og vest. Det kan gi et mer profesjonelt inntrykk. Etter 2 ½ times kjøretur verker man etter å komme i søk. Men det viser seg alltid lurt å ta fem minutter på panseret, klargjøre oppdrag, sjekke samband, telefonlister og om strømmen i jernbanetunnelen var slått av. Fem minutter med planlegging kan spare det tidobbelte i søket. Operativ leders refleksjon I tillegg til øvelsesmomentene : 1. Organisera seg på skadestad/ KO-arbeid. 2. Søk i avgrensa teig natt. 3. Sporoppsøk/ spor langs jernbanelinja. 4. Fyrstehjelp/ omsorg funn. 5. Rapportering til KO. Var dette også en varslingsøvelse? Da er det helt ok som operativ leder å få varsling fra operasjonssentralen før jeg får katastrofemelding som leder i Helse Bergen. Jeg tror post-it lappen med NRH sitt telefonnummer står lett tilgjengelig i synsfeltet for operasjonsleder. Denne lørdags - kvelden var komisk hektisk i den perioden jeg skulle rett ut og bare hente 14-åringen på fest. Jeg tror jeg stoppet på samtlige busstopp fra Fana Kirke til Montana for å ta imot og videreformidle beskjeder. Det ble et sant kaos med kiming på både NRHtelefon og Helse Bergen-telefon. For de som skulle lure: to telefoner gjør deg ikke dobbelt tilgjengelig Stakkars Didrik måtte ringe etter meg for å høre om jeg hadde tenkt å komme Øvelser i denne skalaen er lærerike, og de er gøy å være med på. Det overrasker meg veldig at det er så krevende å få hundeførere til å være med på de øvelsene vi blir invitert på eller arrangerer selv. Men da er det hyggelig å våkne til SMS fra hundeførerne om at de er kommet vel hjem, og er storfornøyde med øvelsen de har fått være med på. 26 Redningshunden 4.09 Redningshunden

15 Siden vi ble godkjent har mine kjære treningskollegaer i NRH mistenkt at både jeg og Snuppa har sovet med hhv hundeførervest og redningshundtrekant på om natta. Vi har ikke det. Selv om det har fristet litt å ta på seg hundeførervesten når jeg skal innom handelsmannen på hjørnet eller på jobb for å vise at jeg er veldig stolt og veldig klar. Har så langt klart å la være. Da alarmen gikk torsdag ettermiddag, kan jeg ikke akkurat si at det var veldig overraskende. Hadde lest om en kvinne som hadde vært savnet i Haugesunds-/Aksdal området i flere dager, og vi har relativt kort kjøretid dit (6-7 mil pluss 20 min. ferje). NRH ere fra Sauda (Hordaland) og Nord-Rogaland var allerede i sving på andre døgnet. Men likevel Nå skjer det! Pulsen fordobla seg i løpet av et tiendedels sekund. Kort mental gjennomgang av hva jeg hadde i beredskapssekken og ellers i bilen. Er det nok? Det blir kanskje overnatting og nytt søk i morgen? Pakka en overnattingssekk i tillegg. Og kasta med ett sett ekstra undertøy. Hundefôr til begge hundene. Siden jeg var gressenke i langhelga, måtte Lara være med på turen. Pakking og forberedelser ble gjort i multitasking-modus med to hunder som sprang ellevilt rundt føttene mine. Fullstendig oversvømt av alt adrenalinet som sikkert tøt ut alle porene mine, Tekst: Krissi, Foto: Kristin Uleberg Alarm! Leiteaksjon! hoppet de opp og ned, sprang i veien og lurte fælt på hva vi skulle! Pusset tennene, varmet vann, svarte på SMS og tok telefonen, pakket overnattingsbag og ekstra utstyr til beredskapssekken, kledde meg og sprang rundt og lurte på hva jeg hadde glemt samtidig. Veldig kaotisk, men det virket ganske effektivt der og da. Litt usikker på det, sånn i ettertid. Etter ca. tre kvarter var vi alle tre i bilen og kjørte ut. Ikke optimal reaksjonstid! Hele kjøreturen mot ferja var jeg sikker på at vi fikk telefon med beskjed om at det var avlyst. Kunne ikke helt tro at første utkallet skulle føre til at vi faktisk kom i søk. Men ingen kontramelding kom. Og jeg satt og hadde ny mental gjennomgang av hva jeg hadde med og hva jeg helt sikkert hadde glemt. Vi måtte vel være godt forberedt? Ikke helt, skulle det vise seg Jeg trodde jeg var veldig sein av gårde, men møtte Tone, Paul og John på ferja. Kristin kom med ferja etter. KO var etablert på kommunekontoret i Aksdal. Vi traff Rune Håheimsnes fra Nord- Rogaland distrikt og Jan Eirik Hillestad fra Sauda (Hordaland distrikt) i KO. De hadde søkt onsdagen og søkte av nye teiger torsdagen. Anders Steen Nessem (beredskapslederen i NRH og hundefører i Oslo distrikt) hadde også tatt turen ned fra Haukeli for å delta i søket. Vi fant oss et pauserom og da alle var samlet, fikk vi gjennomgang av Paul og fikk utdelt søketeiger. De første teigene våre lå i Førre, ca 5 km vest for Aksdal. Vi hadde også fått forespørsel om å sitte lyttepost i løpet av natta, fokusert på de områdene der de sist hadde antatte observasjoner av den savnede. Tone, John og jeg hadde anledning. Paul ville da legge opp teig - søkene slik at de ekvipasjene som skulle sitte lyttepost skulle få en lang og god pause før natta. Da vi kom ut til Førre, traff vi også Øyvind Dahl fra Stord (Hordaland). Han kunne fortelle om vanskelig søk i området. Det var mange beiteområder med dyr ute, og høye gjerder som var vanskelige eller umulige å komme seg over. Området bestod av hus, gårder og større utmark/beiteområder. Så dukket Frode Sjovatsen og Marianne Gjøvåg fra Nord- Rogaland opp. De hadde spurt om de kunne få være med hundeførere i søket. Jeg var så heldig å få Frode med meg. Vi kom opp i den nordøstlige delen av teigen vår, der vi møtte John og Odin. Jeg ser at det går sauer i utmarka i teigen min. Jeg diskuterte litt med John og vi ble enig om å bytte teig. Odin er sauerein og bryr seg ikke om dem. Dermed kunne han la Odin gå løs for å søke av områdene der oppe. Jeg fikk hans teig, som lå på nedsiden og ned mot R134. Her var det hus, gårder og utmark (uten dyr). Vi hadde fått beskjed fra politiet om å ta kontakt med alle i husene for å be dem om å sjekke egne uthus, garasjer, hager etc. Vi møtte mange hyggelige mennesker som syntes vi gjorde en god jobb og fikk full tilgang til å søke rundt i hager og utmarker. Det ble å gå med Snuppa i bånd, brukte påvisningslina og lot henne sjekke opp der vi kom til. På utmarkene kunne jeg slippe henne og fikk søkt av disse. Da vi var ferdige, meldte jeg inn til Paul. Han ga meg da beskjed om å avslutte søket i hele området. Alle ressursene skulle sentreres om Aksdal (der observasjonene var gjort) og det ble også avlyst lyttepost i løpet av natta. Jeg fikk gitt beskjed og vi samlet oss i KO igjen. Manngard ble satt opp i alle boligfeltene i Aksdal, mens vi fikk utdelt søketeiger i forskjellige utmarker rundt og i de bebygde områdene. Nå begynte det å bli mørkt, og det var viktig å komme seg raskt ut. Jeg fant parkeringsplass ved et verksted der teigen starta. Jeg og Snuppa kom oss i overkant av verkstedet og fant et gjerde som skilte hele husrekka fra høyden ovenfor. Det var ikke enkelt, men jeg klarte å manøvrere både meg, beredskapssekk og Snuppa under gjerdet med ren skjær innbitt vilje. Så begynte vi oppstigninga til toppen. Det betydde stort sett (for meg) å krype oppover på alle fire gjen - nom busker og steinurer. Da vi kom på toppen hadde vi godt drag fra sørøst og fikk dekket et godt område. Jeg holdt meg så nærme skrenten som mulig for å få dekket mest mulig område. Det var blitt hengt opp masse papirsløyfer som viste at det allerede hadde vært mannskap i søk her tidligere. Da vi kom til enden av ryggen, gikk vi nedover og havnet i et område med høye einerbusker. Nå var det blitt ganske mørkt og buskene stod som en tett vegg rundt oss. Det ble nå helt åpenbart hvorfor jeg på trening etter trening har gått spor og søk gjennom tette helveteskratt. Nå fikk jeg virkelig bruk for det! Vi kom oss gjen - nom veggen og fikk etter hvert litt mer overblikk. Men det var ganske utfordrende å søke i totalt ukjent område i mørket. Jeg tråklet gjennom området ned til veien. Det var stedvis glatt, bratt og tett. Samtidig var John ferdig med sitt søk i teigen sin og startet å søke av skrenten på nedsiden av der jeg hadde gått. Han fant selvfølgelig en utrolig beleilig port i gjerdet rett bortenfor der jeg og Snuppa hadde krøpet under, og en sti! Han fulgte stien og fikk dermed dekket skrenten. Det var ulendt og flere stupbratte skrenter. Da vi begge var ferdige, sammenlignet vi GPS loggene våre og ble enig om at vi hadde dekket teigen ganske godt. Inn til KO igjen, der GPS loggene ble samlet inn. Da fikk de et godt bilde av hvor vi hadde vært og hvilke områder som var søkt av. Så fikk vi vite at de likevel ønsket lytteposter satt ut. Jeg var allerede gjennomvåt gjennom buksa (skoene og jakken holdt fint tett). Selv om det regna stort sett hele tiden, var temperaturen ganske grei. Vi som skulle ut på lyttepost, hadde nesten halvannen time pause før vi dro ut. I mens ble KO pakket sammen og vi var alene igjen. Vi hadde fått utførlige instrukser fra politiet hvordan vi skulle håndtere og rapportere eventuelle interessante observasjoner i løpet av natta. John, Tone og jeg plasserte oss ut i overkant av bebyggelsen på tre forskjellige sider, basert på hvor det var gjort observasjoner av den savnede tidligere. Det gikk en sti oppover der jeg skulle være, og jeg søkte av stien et stykke oppover før vi snudde for å finne en egnet plass. Jeg fant et platå over en skrent som gikk ned til bebyggelsen. Her ville vi ha god utsikt utover husene og hadde vinden i ryggen. Jeg hadde et veldig idealistisk bilde av hvordan jeg og Snuppa skulle ha det på lyttepost. Vi skulle sitte tett sammen inne i jervenduken og skue utover landskapet. Og Snuppa skulle være rolig, men veldig på og selv om hun slappet litt av innimellom, ville hun fort reagere på nye lyder som måtte dukke opp. Jeg var litt bekymra for at jeg ville sovne. Send meg ut som figurant (med eller uten jervenduk) og tar det lenger en 20 minutter før jeg er funnet, er sjansen stor for at jeg sovner. I virkeligheten regnet det hele tiden, noen ganger kraftigere. Jeg satt inne i jervenduken og hadde det ganske greit. Våt, men varm. Jeg hadde Snuppa inni duken flere ganger, men hun syntes det var totalt unødvendig og ble generelt stressa av det. Så det ga jeg opp. Hun er jo selvutnevnt Sersjant Brattnakke hjemme, og passer hus og hage (og flere av naboene sine også) med skarpt blikk (og tunge). Jeg lurte litt på om hun ville sitte og bjeffe på alt som rørte seg. Men det gjorde hun ikke. Hun fulgte oppmerksomt med på alt som rørte seg og alle lyder som kom opp fra husrekkene under oss, men hadde bare noen få bjeff i løpet av natta. Billysene fra bilene som kom inn til Aksdal og forsvant bak en åsrygg var veldig spennende. Ellers syntes hun nok at dette var utrolig merkelig. Skal vi bare sitte her? Skjer det noe snart? Hun la seg kun en gang i løpet av natta, og da lå hun i knappe 10 minutter. Ellers sto eller satt hun alle timene. Vi tre som satt ute, hadde samband med og sjekket opp hvordan det gikk ca annenhver time. Jeg sovnet heller ikke av, utrolig nok. Etter noen timer var alt vått. Jervenduken var våt både utvendig og innvending, og det ble ganske kaldt da det nærmet seg slutten av natta. Det var godt å røre på seg og å få varmen i kroppen da vi var ferdige. Vi har ikke trent særlig mye på lyttepost. Det er strengt tatt ikke en søksform som blir prioritert veldig høyt. Og det er vanskelig å finne motivasjon for å sitte f.eks. 3-4 timer på lyttepost for så å få et funn i en treningssituasjon. Det er også vanskelig å avgjøre hvilke markeringer som bør følges opp. Vi satt over et bolig - område der det kom menneskeskapte (og andre naturlige) lyder gjennom natta; avisbud som kjørte rundt, bildører som slamret, en hund som bjeffet etc. Hun bjeffet også litt da noen trær begynte å svaie i vinden (Sersjant Brattnakke melder seg til tjeneste!). Hadde vi vært i et område langt fra bebygde strøk og mennesker, hadde det vært enklere å ta beslutningen om å la henne følge opp eller ei. Men det var en veldig god erfaring å ta med seg, og nå vet jeg litt mer om hvordan jeg vil gjøre det neste gang lyttepost blir aktuelt. F.eks. hadde en gapahuk vært veldig nyttig i det været som var. Tone hadde en slik og hadde det veldig behagelig! Regndekken til Snuppa er en nødvendighet! Buksa jeg hadde på meg var ikke vanntett, og jeg hadde ikke skift med. Det var ingen god følelse å reise hjem den morgenen og vite at den savnede ikke var funnet. Aksjonen ble innstilt fredag kveld, inntil eventuelle nye opplysninger dukker opp. Vet ikke om det er fordi det var min første aksjon, men jeg vil ikke få helt ro i meg før den savnede dukker opp og vi får kanskje vite litt mer om hva som har skjedd. 28 Redningshunden 4.09 Redningshunden

16 Tekst: Erling Jakobsen og Knut Skår. Foto; Geir Ole Laberg, Helene Sæterdal, Erlig Jakobsen og Knut Skår dio 08: Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE DIO 08 Distriktets kontaktperson: Knut Skår Antall medlemmer: 36 Antall godkjente ekvipasjer: 7 ettersøkningsekvipasjer, 1 lavineekvipasjer, 1 ruinekvipasje Antall leteaksjoner pr år: Mellom 20 og 30 Mest brukte hunderaser: Dio Sogn og fjordane har hatt veldig stor spredning på godkjente hunderaser der vi i tilegg til de mer tradisjonelle kan nevne spesielle raser som Wheaten terrier, Boxer, Samojed og Hovawart, men det er det siste årene flere som har byttet til Shæfer, slik at det er nok den rasen som er i overtall for tiden. Antall instruktører: 3 Antall lokale lag: 2, Førde lag og Indre Sogn lag Hva mener dere er spesielt for deres dio? Sogn og Fjordane er en av de minste dioene i landet med bare 36 medlemmer, men inntil for et par år siden da det var et større generasjonsskifte samt noen uheldige omstendigheter hadde omtrent 1/3 av medlemmene godkjent hund. (Heldigvis er de fleste av disse i gang med ny hund). Men det har også sine fordeler med at vi har et veldig godt samhold i dioen. Det har vert lite eller ingen stridigheter og samarbeidet mellom lagene fungerer veldig bra. I og med at vi er så få er det lagene som arrangerer alle samlinger med økonomisk støtte fra dioet. Hvordan er samarbeidet med lokale aktører, og hvem er disse? Samarbeidet med politiet er stort sett bra, vi har godt samarbeid med LRS i Florø, veldig godt samarbeid med lokalt politi der vi har lokale lag, og litt varierende i resten av fylket. Indre Sogn Lag har et utmerket samarbeid med Norsk Folkehjelp Sanitet i Årdal, der vi blant annet har et samarbeid med kursing av lokale turlag i sikker ferdsel i fjellet, skredlære og bruk av skredsøkere. Vi bruker også Norsk Folkehjelp sin hytte på fjellet til samlinger både vinter og sommer. Førde lag har også et godt samarbeid med Røde Kors Tyin i januar Ut og søk 30 Redningshunden 3.09 Redningshunden

17 Agera Indre Sogn lag Førdesamlinga i Førde der flere av medlemmene er aktive i begge lag. Vi har en samarbeidsavtale med NLA i Førde og håper på å få til et godt samarbeid med den nye 330 basen i Florø der det nå er stasjonert et SeaKing helikopter. Hvordan rekrutteres nye medlemmer? Vi har ikke noe spesielt opplegg for dette, men jobber med det hele tiden Det har vist seg vanskelig å rekruttere nye medlemmer de siste åra. Stort sett har det vært folk fra brukshundmiljøet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp som har vært aktuelle nye medlemmer. Vi har også invitert potensielle ekvipasjer innom for å se hva vi driver med. I skrivende stund har vi et par potensielle som vil prøve seg, så får vi håpe at de synes dette er meningsfylt både for hund og fører og en samfunnsnyttig gjerning og blir med oss videre. Vi har pr i dag ingen godkjente hunder utenfor de distriktene som de to lagene dekker. Det betyr at Sogn og Fjordane som er delt i 4 regioner kun har godkjente hunder i to av disse. Vi mangler ekvipasjer og miljø både i Nordfjord og i Ytre Sogn og det er en stor utfordring å kunne bygge opp et nytt miljø i deler der det ikke er noen aktive og der det er flere timers reise mellom disse områdene og de områdene der det er aktive ekvipasjer. Er det nok instruktører hos dere og hvordan fordeler disse seg på lokallagene? Vi har inntil i år kun hatt en vinterinstruktør som har hatt tilhold i Indre Sogn Lag, men har nå heldigvis fått to nye i Førde som har godkjent hhv sommer og vinter + ruin. Dette er kjærkomment og vi håper å få ytterligere en til to med på neste instruktørutdanning. Hvor ofte trener de ulike lagene? Førde lag har i sommerhalvåret trening to ganger i uken da alle i laget også er medlemmer av brukshundklubben som har sin egen treningsdag. Indre Sogn Lag har trener to ganger i uken. Vi er så heldige at vi stort sett kan trene sommer hele året, men fra november/desember til mai er helgetreningen på fjellet med lavinetrening. Fortell hvordan en helt vanlig treningsdag/-økt arter seg. Begge lag har egen treningsansvarlig som koordinerer treningene med sted og tid, vi prøver også å variere opplegget for treningen og lager opp-gaver for de som ønsker det. Førde lag har pr. i dag ingen vinterekvipasjer slik at om det skulle være snø, kjører de alternativ trening i bygninger el.l. Arrangerer dere sosiale treff også? Lagene tar seg av dette lokalt og arrangerer regelmessige medlemsmøter. De har også arrangert andre sosiale aktiviteter som julebord og hytteturer. Hva slags kurs/samlinger arrangeres i deres dio? LAVINESAMLINGER: Tyinsamlingen første helg i januar er en samling som har vært arrangert årlig på Tyin i snart 30 år. Ellers er det minst en samling / prøvehelg i løpet av vinteren samt C / B kurs om noen av våre medlemmer skulle ha behov for dette. Kontehelgen rundt 1 mai har også vert en tradisjon som har vært flittig benyttet av ekvipasjer fra hele Sør-Norge. SOMMERSAMLINGER: Førdesamlingen er den største samlingen i dioen, og denne er som regel lagt til Kristi Himmelfarthelgen og går over 4 dager. Denne samlingen har også befestet seg som en tradisjon med stor deltagelse fra våre gode naboer. På høsten er det også vanlig med en høyfjellsamling på Tyin i slutten av august begynnelsen av september. Felles for alle samlingene er at vi som eneste dio har egen diokokk, slik at middager er felles og vi har rimelige samlinger med hensyn på overnatting og mat. Vi prøver også å holde nødvendige grunnkurs til medlemmene våre samt at vi har hatt hundeførersamling hvert andre år der hundførere samles, vi har invitert alle våre samarbeids partnere, har faglig innhold og sosialt samvær over en helg. Har dere medlemmer som utmerker seg spesielt hos dere? I en så liten dio er vi avhengige av at alle er med å dra lasset sammen, de aller fleste aktive medlemmene har verv og oppgaver ut over det å trene hund. Jeg vil likevel trekke frem vår kokk, Sturle Willie Jacobsen, som ikke trener hund men som stiller som kokk på alle samlingene han har anledning til for å lage middag til oss andre som trener hund. Hva slags lokale utfordringer har dere? Sogn og Fjordane er en av de minste dioene når det gjelder folketall, men sammen med Hordaland og Møre et av fjordfylkene med store avstander og mange fjordkryssinger. Hvordan tar dere imot nye potensielle hundeførere? Finnes det eget opplegg? Nei, vi har ikke noe eget opplegg. Det har vært å prøve å ta seg best mulig av dem når de oppsøker oss og det har vi klart, men mange synes det går med for mye tid til dette, så mange forsvinner etter en tid. Endel av Førde lag Skredkurs Tyin 32 Redningshunden 4.09 Redningshunden

18 Trude Ullaland med Rikke Treningsdag i Hydalen Geri Ole Laberg med Kaveri Havet og kysten preger vestsiden, mens Langfjella ligger i øst, med Stryn, Sognefjellet, Tyin, Filefjell og Hemsedal som kjente landemerker, samtidig som verdens lengste fjord deler fylket omtrent på midten. Det betyr at Indre Sogn ligger midt i Sør-Norge med grense til Oppland, Buskerud og Hordaland. Reisetid fra havnivå til 1500 moh er mange plasser bare 30 minutter, men mellom Indre og Ytre Sogn kommer reise - tiden fort opp i 5 6 timer. Hvis dere fikk 1 million kroner til dioet, hva ville dere brukt pengene til? Dioen vår har hatt en meget begrenset økonomi opp gjennom årene og har lært oss å leve sparsommelig. Vi har klart å holde alle hundeførere med radio, skredsøker og nå senest jervenduk. Ellers så har alle midler gått til å arrangere samlinger og å hente inn instruktører siden dette har vert en stor mangelvare. En million på konto ville nok kunne sikre driften bedre og en kunne bruke noe mindre tid på aktiviteter for å skaffe midler, men jeg tror nok dio 8, som andre lottomillionærer ville vært forholdsvis nøkterne i bruken av denne. Det ville nok vært aktuelt å få inn noe mer beredskapsutstyr til hundeførere, samt øke støtten til treningssamlinger og hunderelatert arbeid. Kan dere fortelle om en ettersøkning dere har vært med på som dere er fornøyd med? Det har vært mange aksjoner en kunne skrive om, både med lykkelig utgang med tragisk utgang, vanskelige, enkle, humoristiske og andre spesielle forhold. Det sier seg selv at det er vanskelig å ha nok detaljkunnskap om alle aksjoner til å trekke ut noen enkelte men det har vært en del krevende aksjoner i fjellheimen gjennom tidene og noen av disse har utmerket seg både med lykkelig utgang og læring både for de som var med og for NRH generelt. Ira og Ewy, ane Rolf med framtidig redningshund Viggo Foto: bewinca.sxc Sakset fra gamle Lavinehunden Sakset fra Lavinehunden nr 1/ 1988 Hold kjeft når du snakker til bikkja di! En selvmotsigende overskrift? Jeg er ikke så sikker på det. Det verbale språket stemmebruken er menneskets viktigste kommunikasjonsmiddel. Tenk bare på hva telefonen betyr for kontakt mellom mennesker! Hunder, derimot, har kroppsspråket som sitt viktigste kommunikasjonsmiddel. Når arten hund og arten menneske skal samarbeide, må det kommunikasjon til. Vi må forstå hverandre. Da er første betingelse at vi snakker samme språk! Hunden har en viss form for stemmespråk. Det hører vi gjennom hundens uling, knurring, halsing, kvinking osv. At hunden forstår og gjør seg forstått ved stemmebruk, gjør at den også til en viss grad forstår menneskets stemmebruk. Men da går det på enkeltlyder (stå, sitt, dekk, kom) og på lydfarge. For å få best mulig kontakt med hunden, må vi derfor utvikle og benytte kroppsspråket vårt bevisst. Vi bruker det nemlig hele tiden ubevisst, og det er denne bevisstløsheten hunden ofte reagerer på! Hva tror du vil skje hvis du roper med lys og vennlig stemme: - Kom da, bisken! og samtidig løper mot den med armene ut til siden og håret rett til værs? Jeg bare spør! Hvis du i stedet setter deg ned og lover bikkja juling mens du krafser i bakken foran deg, så tror jeg jammen bikkjeskinnet kommer bort til deg, jeg! Disse eksemplene er selvfølgelig gammelt stoff for de fleste. Det er bare det at det er så lett å glemme å være hund i det praktiske. Vi har lært oss å bruke ris og ros under trening, en pendelvirkning som skal forsterke ønsket atferd eller avlede/ korrigere uønsket oppførsel. Vi glemmer ofte et viktig hjelpemiddel TAUSHETEN! Hvis bikkja di har utført en øvelse til din fulle tilfredshet, ja, kanskje i overkant av hva du hadde ventet deg, er det slett ikke nødvendig å gledesbanke ribbein og pels av den, mens den lovprises i en taleflom i det høye C. et lite klapp, et par kjente, enkle ord er nok. La så hunden kose seg i talende taushet. Hvis hunden din ikke utfører en ordre du har gitt den (som kan være en ordre du tror du har gitt den!), så bør du være forsiktig med å gardere deg med et fy. Tausheten kan igjen være det rette (intet resultat ingen reaksjon), og særlig hvis du parrer tausheten med passiv kroppsholdning. En hund som stadig er vant med å bli overøst med kommentarer fra føreren under arbeid, vil fort bli svært oppmerksom og lydhør overfor taushet. Gir du den litt tid, vil den ofte prøve å løse problemet selv for å få en ønsket reaksjon fra deg. Den vil jo så gjerne at du skal bli fornøyd! Under trening ser man ofte at bikkja slår på figuranter eller sporapporten. Straks blir bikkja overøst med en ordflom av ros, eller man forsterker med søkskommando. Hvorfor? Ingen grunn til å gi søks - ordre til en hund som allerede søker! Det den trenger i det øyeblikk den slår, er taushet og konsentrasjonsmulighet. Når den så virkelig har full nese, kan du gjerne tilkjennegi din tilfredshet med et forsterkende uttrykk. Når sp funnet er gjort og oppgaven dermed lykkelig er løst, kan du fritt la tenna slippe taket i underleppa! Konklusjon: Ris og Ros er viktig, men tenk også Taushet! Med glad hals, Knut og Ceres. 34 Redningshunden 4.09 Redningshunden

19 Foto: Alexandra Reksten Osland 36 Redningshunden 4.09 Redningshunden

20 Tekst og foto: Ove Syslak Kinesiske ruinhunder Ungarn, USA, England og Norge er blant landene som har bestått den internasjonale kvalitetssikringstesten av ruinekvipasjer som FN står bak. I november i år sto ruinekvipasjene i Kina for tur. 38 Redningshunden 2.09 Redningshunden

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 1 2010 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 1 2010 ISSN: 0803-8961 Nr 1.2010 51.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2009 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2009 ISSN: 0803-8961 Nr 3.2009 50.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2011 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2011 ISSN: 0803-8961 Nr 3.2011 52.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr. 3 2011 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post post@norske-redningshunder.no

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2010 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2010 ISSN: 0803-8961 Nr 3.2010 51.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr. 3 2010 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post post@norske-redningshunder.no

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2012 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2012 ISSN: 0803-8961 Nr 3.2012 54.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr. 3 2012 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post post@norske-redningshunder.no

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2008 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2008 ISSN: 0803-8961 Nr 3.2008 50.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

Medlemsblad for Norske Redningshunder

Medlemsblad for Norske Redningshunder Nr.2013 55.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Innhold Redningshunden nr. 4 2013 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post post@norske-redningshunder.no Hjemmeside

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2008 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2008 ISSN: 0803-8961 Nr 4.2008 50.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 1 2009 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 1 2009 ISSN: 0803-8961 Nr 1.2009 50.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Sammenfattende statistikk fra resultatansvarlig NBF 2013 Side 1 av 5

Sammenfattende statistikk fra resultatansvarlig NBF 2013 Side 1 av 5 Prøver Side 1 av 5 Det ble arrangert 153 sporstevner 35 A, 32 B, 42 C og 44 D På disse prøvene ble det totalt lagt ut 502 spor, 231 A, 112 B og 159 C. Det ble arrangert 95 runderingsstevner 31 A, 26 B,

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 2 2010 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 2 2010 ISSN: 0803-8961 Nr 2.2010 51.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr. 2 2010 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post post@norske-redningshunder.no

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2010 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2010 ISSN: 0803-8961 Nr 4.2010 51.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr. 4 2010 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post post@norske-redningshunder.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 2 2014 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 2 2014 ISSN: 0803-8961 Nr 2. 2014 56.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Alma på HKVSN 2014. Foto Jørgen Rørvik Innhold Redningshunden nr. 2 2014 ISSN 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kjersti Marie Bårnes Styrvoll 44 37 47 97 225 0,- Gave 1. Marius Jensen Lunde 43 39 41 70 193 0,- Gave 1. Silje Samidha Tveit Sauherad 40 34 35 82 191 0,- Gave 1. Runar Tveito

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 1 2008 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 1 2008 ISSN: 0803-8961 Nr 1.2008 50.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005

ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005 ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Terje Johansen Nestleder Svein Frantzen Sekretær: Inger Faugstad Kasserer: Christian Sørhaug Styremedlem: Normann Hansen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-sku 10-skudd 25-sku Omgang 35-skudd 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Ulykkesvarsel. Ulykkesstedet. Virksomheten. Melder. Ulykken. Skadede personer. Unntatt offentlighet jf. offl. 13, fvl. 13. Skjedde ulykken i utlandet?

Ulykkesvarsel. Ulykkesstedet. Virksomheten. Melder. Ulykken. Skadede personer. Unntatt offentlighet jf. offl. 13, fvl. 13. Skjedde ulykken i utlandet? file:///c:/ephorte/pdfconverterdocprocessingdirectory/ephorte/1439118_fix.ht... Page 1 of 2 30.01.2014 Ulykkesvarsel Unntatt offentlighet jf. offl. 13, fvl. 13 Ulykkesstedet Skjedde ulykken i utlandet?

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006 21.01.2006 Sandefjord Hundeklubb 060005 Utstilling 24803106017 18.12.2005 22.01.2006 Gårdsveien 16 Pingvinhallen 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 04.02.2006 Norsk Miniatyrhund Klubb 04.02.2006

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Invitasjon til samling i FØRDE

Invitasjon til samling i FØRDE NORSKE REDNINGSHUNDER, DIO. SOGN OG FJORDANE. Invitasjon til samling i FØRDE VÅRSAMLING i NRH dio. Sogn og Fjordane fra 02. 05. juni 2011 Vi har 6 instruktørar frå NRH og det er plass til 36 deltakarar.

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne nr. 08016 04.11.2007 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Geir Kristiansen 113 2 Per Olov Andersson Ørebro SSK 111 3 Ludvig Chr. Laheld Aron 109 4 Aud E. Fjellvang Zero 107 5 Hans Knigge

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting Høststevne 2008 Stevne nr. 08017 02.11.2008 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Runar Aas Aron 111 2 Ludvig Chr. Laheld Aron 111 3 Jon Landvik Oscarsborg 110 4 Tormod

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr ISSN:

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr ISSN: Nr 4.2011 52.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr. 4 2011 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615 Telefaks 45 50 83 92 E-post post@norske-redningshunder.no

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Norske Redningshunder arstreninger 2006 m

Norske Redningshunder arstreninger 2006 m 2007 marstreninger 2006 Hunden som Redder Liv Norske Redningshunder er en humanitær organisasjon som trener opp hunder og førere til innsats i den frivillige redningstjenesten. Vi arrangerer kurs og treningssamlinger

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005 15.01.2005 16.01.2005 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 050005 Pingvinhallen,sandefjord Utstilling 2480.31.06017 11.12.2004 06.02.2005

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

En legende er gått bort

En legende er gått bort Nr 1.2007 49.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder En legende er gått bort Foto: Paul Westrum Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr. 4 2006 ISSN: 0803-8961 Informasjonstelefon 02615

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS 04.05 - INSTRUKTØRER OG LEDERE - Samling for INSTRUKTØRER OG LEDERE som har lærlinger: "Dagens ungdom. Tåler de ingenting?!" DATO 04.05.2017 STED INSTRUKTøRER Ingunn Madsen,Hilde Bjerga

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Kursledelse & instruktører på Sølen 2017

Kursledelse & instruktører på Sølen 2017 Kursledelse & instruktører på Sølen 2017 Kursleder/sekretær: Kristoffer Modell & Elisabeth Lutdal Instruktører: Ronny Bunes, bruksspor/felt Hjemme hos oss har vi for tiden tre Schæferhunder, det er Bjørnulvs

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Kursplan for operative ledere i NRH

Kursplan for operative ledere i NRH Kursplan for operative ledere i Fredag 04.12.2009 17.00 17.30 Gjennomgang av kurset Anders Sten Nessem, 17.45 19.15 Innsatsleder/fagleder hund fra politiet om deres erfaringer: Målsetning: At våre OL skal

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Vestre Bærum Salongskytterl.

Vestre Bærum Salongskytterl. Kisen MSL Alfhallen Stevne 1402328-29 Klasse MS 3x40 1 Stian Bogar Kisen MSL 98 96 99 99 100 99 100 99 93 97 95 95 1170 62* 2 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 98 98 96 99 99 100 99 95 95 99 94 1169

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr Refnr/Klasse/Sted Påmeld.frist Nidaros Brukshundklubb Tina Stenfjell

Dato Arrangør/Pmld.adr Refnr/Klasse/Sted Påmeld.frist Nidaros Brukshundklubb Tina Stenfjell Dato Arrangør/Pmld.adr Refnr/Klasse/Sted Påmeld.frist 17-15001 07.02.2015 07.02.2015 18.01.2015 08.02.2015 08.02.2015 14.02.2015 14.02.2015 14.02.2015 14.02.2015 15.02.2015 15.02.2015 07.03.2015 07.03.2015

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer