ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Terje Johansen Nestleder Svein Frantzen Sekretær: Inger Faugstad Kasserer: Christian Sørhaug Styremedlem: Normann Hansen - medlemskontakt Styremedlem: Rita Hessen Varamedlem; Hans Rolf Frøyd Varamedlem: Karen Skaane Kristiansen Revisor: Cato Monsen Merete Andersen Andre verv: Vidar Haarberg distriktsinstruktør sommer, (IS,DS) Terje Johansen (IS,IV,IR,DS,DV,DR) Kristin Helgesen (IS,IV,DS,DV Monika Hagerup Stedfortredende BA, Astri Hauge DIO Telemark fungerer som BA også for Vestfold. Det har i perioden blitt avholdt 8 styremøter og 1 medlemsmøte. Aktiviteter i Vestfold Lag i løpet av perioden. Grunnkurs med utmarsj over 2 helger Grorud samlingen ble arrangert siste helg i september med god deltagelse. Samlingen ble oppfattet som meget vellykket. Siste del av Ukas Arbeid B inngikk som en del av samlingen. Det er arrangert A prøver, B prøver,og O-prøve, fysisk test. Diverse praktiske øvelser i treningslagene, Førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors i Horten Hjemmeside er laget på

2 Kurs/eksterne møter Medlemmene av Distrikt 18 Vestfold har vært representert i mange sammenhenger;, Clary A Carlsen har vært på hovedkurs Midt-Norge! Rita Hessen, Inger Faugstad,Laila Elvegård og Irene Fagerlund har vært på hovedkurs Sør Norge. Laila Elvegård har vært på Hovedkurs Ruin. Marthe Haugen har vært på vinterkurs. Vi har også vært representert på samlinger i Bø, Hemsedal og Hønefoss. Svein og Bente Frantzen har vært på Resq samling i Haugesund. Vidar Haarberg var instruktør på Hovedkurs Nord Norge. Terje Johansen var instruktør på Leirvassbu. Godkjente Ekvipasjer Ekvipasjer på tjenestelista i tillegg til godkjenninger i år. Monika Hagerup ettersøk Marthe Haugen -ettersøk og lavine Normann Hansen ettersøk Nye godkjenninger i år: Clary A Carlsen A godkjent ettersøk Rita Hessen - A godkjent ettersøk Laila Elvegård - B godkjent ettersøk Inger Faugstad - B godkjent ettersøk Hans Rolf Frøyd B godkjent ettersøk Ingri Lie - B godkjent ettersøk Treningsforhold Det er fremdeles tre aktive treningsgrupper i Vestfold. Se for øvrig egne rapporter. Petters minnefond Etter en nøye gjennomgang og diskusjon ble det besluttet at det IKKE utdeles midler fra fondet i Rentene som er opparbeidet i 2004 og 2005 tillegges fondet. Den lave renten vi har, gjør at beløp til fordeling blir lite. Da det er 7 hundeførere som kvalifiserer til å motta bidrag,vil beløpet til hver bli ubetydelig.det var heller ikke utbetaling fra fondet i For styret Inger Faugstad

3 TRENINGSRAPPORT TRENINGSLAG NORD Vi har trent jevnlig hver søndag hele året og har vært på forskjellige treningssteder hver gang, og utsendt liste over dette til de aktive medlemmene. Normalt har vi vært 5-6 stykker jevnlig, noen ganger færre og noen ganger flere. Vi har fått et par nye treningsdeltagere i løpet av året, ellers er det de faste som holder på. I løpet av året har vi fått en ny A-ekvipasje, Rita Hessen. Vi gratulerer så mye. Dette er viktig for vårt treningsmiljø. Videre har Ingri Lie godkjent klasse B med Vegas, vi gratulerer henne også! Treningsdeltagerne har også i noen grad frekventert andre treningsmiljøer i fylket, noe som er positivt. Samtidig har vi tilpasset/koordinert treningsdager/steder/tider med Holmestrand Hundeklubb, for på den måten å utnytte samarbeidet best mulig. Undertegnede har vært litt fra og til denne sesongen, som har vært forårsaket av øket behov for familiære aktiviteter, samt at hunden ble avlivet i høst. Vi har stått som praktisk arrangør av grunnkurset i høst, noe som var både morsomt og lærerikt. Takk til Arne for stor innsats! For denne sesongen ønsker vi oss flere nye ekvipasjer og håper å få noen gjennom klasse B i sesongen som kommer, og får vi en A ekvipasje neste sesong, er vi jo svært godt fornøyd. Terje Johansen instruktør Rapport fra den midtre treningsgruppa Vi har et treningssamarbeid med Sandefjord Hundeklubb og Norsk schnauzer og Bouvier klubb. Det fungerer godt og gir noe rekruttering til NRH. Gruppa består av ekvipasjer på alle nivåer. Det er 5-15 på treningene. Flere i gruppa reiser på kurs inn og utland. Vi har også besøk fra de andre treningsgruppene i Vestfold, men også fra Telemark. Det ble 2 ny A ekvipasje og 2 B ekvipasjer i Det er utsikter for 2 A ekvipasjer og en re. i Det er også noen som er klar for B. For midtre treningsgruppe. Normann Hansen

4 Årsrapport 2005 fra Gruppe 1, Vestfold Syd Gruppen har trent jevnt gjennom hele året uten ferie eller pauser. Aktiviteten har vært stor. Vi begynte året med en nattøvelse i januar med eksterne figuranter. De mest erfarne var i søk og de med ferske hunder var med som hjelpere. Vi la vekt på bruk av hund, orientering, samband og kommunikasjon med ko. Mange fikk en aha opplevelse med å jobbe om natten, som er den tiden på døgnet hovedtyngden av aksjonene finner sted. Dagen etter hadde vi testgjennomkjøring av 800 m i totalt ukjent og krevende terreng for de som hadde kommet til A, samt en ekvipasje fra annet Dio. I april hadde vi statusmøte for gruppen hvor vi gjennomgikk mål og fremgang. Senere i april besøkte vi Røde Kors i Larvik og informerte om vårt virke og hensikt. I tillegg fikk vi informasjon om deres organisasjon og måte å jobbe på. Uken etter hadde vi en demo av overvær, felt, spor og lydighet i Kilen i Larvik. Gruppens deltakere har vært på o-prøver, a-prøver, førstehjelpskurs, grunnkurs og vi hadde hele 8 stk på Vårspretten. I mai regodkjente en av oss for annen gang, samt at to av oss var på A-samling i Hjartdal med stort praktisk utbytte. Det var også en fra oss på samlingen i Tinn og hovedkurs Midt-Norge. Første helgen i juli hadde vi samling for gruppen i Kongsberg med NRH-instruktører. Vi delte oss i to lag og jobbet i skogen på dagen og hadde teori på kveldstid. I tillegg fikk vi tid til grilling og hyggelig samvær. Før hovedkurs sør hadde vi nok en testgjennomkjøring på 800m. Det var deltagere også på hovedkurs Sør-Norge fra gruppe 1. Vi hadde flere deltagere på samlingen på Grorud. I løpet av høsten har vi fått en B- godkjenning, samt at to ekvipasjer har tatt B på nytt. I løpet av året har vi fått to nye medlemmer, i tillegg til at to gamle har kjøpt nye valper. I november hadde vi stisøk en lørdag. I desember var vi på julebord og hygget oss i litt andre omgivelser enn vi pleier å treffes og med litt andre klær Vi har også i år fått nye treningsterreng, både skogsområder og industrianlegg. Vi har trent fast i skogen hver onsdag og søndag hele året, men har ikke fått gjennomført lydighet på fredager som tidligere, annet enn sporadisk. Vi bruker fremdeles treningsliste som fungerer greit, med variasjon på ansvarshavende og terreng. Vi forsøker å holde fokus på redning, selv om våre ukentlige treninger for det meste går med til rundering/spor/felt. For Gruppe 1, Monica Hagerup

5 Di s rapport 2005 I løpet av perioden har det IKKE vært avholdt A hund trening/nivåsjekk. Dette p.g.a. tiden ikke har strukket til og andre prioriteringer mtp godkjenninger og ekvipasjer på vei opp. Da distriktet har kun to instruktører har DI valgt å følge kommende ekvipasjer opp, fremfor rene A samlinger da DI ser flesteparten av de godkjente ekvipasjene ukentlig. Og de andre vet og har mulighet til å komme med på disse treningene. Rekruttering av nye ekvipasjer til våre treninger ser bra ut og tallet på aktive ekvipasjer ligger omtrent stabilt på stk i hele distriktet. Pr i dag har vi 5 A godkjente Monica Hagerup Marte Haugen Normann Hansen Clary Carlsen Rita Hessen og 6 B godkjente ekvipasjer. Laila Elvegård Inger Faugstad Ingri Lie Ellinor Simonsen Benth Zärnblom Hans Rolf Frøyd Forhåpentligvis får to nye A godkjente ekvipasjer neste år (2006), og en av de godkjente skal opp til sin første re-godkjenning. DI Vidar Haarberg

6 Norske Redningshunder BA Telemark m. Aust Agder og Vestfold Astri Hauge 3656 Atrå. BA rapport for BA har i 2005 registrert 43 aksjoner, altså et aktivt år også i år. Disse fordeler seg slik: Telemark 7 Agder 5 Vestfold 7 Andre distr aksjoner har vært søk etter antatt omkomne 2 aksjoner har vært utrykning til snøskred 11 aksjoner har vært søk etter suicidale 1 aksjon var Beredskap i forb. Med flomkatastrofen i New Orleans. Det ble ingen utrykning HF fra Vestfold har deltatt i følgende antall aksjoner: Normann Hansen 13 Monica Hagerup som Stedfortr. BA. Marte H Solem 12 Clary A Carlsen 2 Rita Hessen 0. BA registrerer at vi blir kontaktet av rekvirent tidligere i aksjonen enn før, ofte helt i startfasen. Dette medfører at vi ikke alltid kommer i søk. Aksjonen blir gjerne avblåst før vi rekker fram. BA ser likevel positivt på dette, da det for oss ofte er litt reisetid til fremmøtested. Vi har større sjanse for å komme tidlig i søk når vi kan rykke ut tidlig i aksjonen Vi har bistått andre DIO er med HF til 24 aksjoner, og vi har hatt hjelp fra andre DIO er til en rekke av aksjonene i vårt distr. Vi ser en tendens til å sette inn et større antall Ekv. i aksjonene nå enn tidligere. Søk etter suicidale er en økende tendens, både i vårt distr. og i andre distr. Dette er noe vi bør fokusere mer på i forberedelsen av HF. BA prøver så sant det lar seg gjøre, å skaffe assistanse til HF, slik at denne ikke går alene i søket. HF har i flere tilfeller hatt med assistent selv, for eksempel en B - HF. I utgangspunktet mener jeg at HF ikke skal gå alene på noen aksjoner, men dette er ikke alltid til å unngå. BA får positive tilbakemeldinger på våre HF. De er alltid villig til å rykke ut, og jeg vet at hvis de ikke kan, har de vektig grunn for å si nei. Også andre DIO er har det inntrykket av HF fra vårt DIO,og det er gledelig å registrere. Jeg håper denne holdningen fortsetter, det gjør det lett å være BA. Atrå 15/1-06 Astri Hauge

7 REGNSKAP Resultatregnskap Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Automatinntekt , , ,1 Porto/gebyr 1 061, , ,7 Renter 7 783, , Kurs/samlinger 1 721, , ,48 Samband , , ,5 Diverse , , , , , , , , ,93 Resultat , , ,17 Hovedbok Beholdning brukskonto , , ,1 Beholdning sparekonto , , Kassabeholdning ,80 613, ,52 Petters Minnefond , , ,36 Sum , , ,98 Overskudd , , ,53 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2005 Budsjettforslag 2006 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Automatinntekt , , ,00 Porto/gebyr 1 000, , ,00 Renter 7 000, , ,00 Kurs/samlinger , , ,00 Samband 1 000, , ,00 Diverse , , , , , , , , ,00 Kan forvente omtrent samme automatinntekter som 2005 Styregodtgjørelse for 2005 lagt inn i budsjettet for Godtgjørelse for 2006 forventes utbetalt i 2007 Lagt inn utstyr til 2 A-godkjenninger á ca ,-. Det er kjøpt inn og reparert en del utstyr i 2005.

8 REVISJONSBERETNING

9 VALGKOMITEENS INNSTILLING Hovedstyret: Leder, 2 år: Inger Faugstad Ny Ønsker 1 år Nestleder, 1 år: Svein Frantzen Ikke på valg Sekretær, 1 år: Ellen-Cecilie Halle Ny Kasserer, 2 år: Ingri Lie Ny Styremedlem, 2 år: Rita Hessen Gjenvalg Styremedlem, 1 år: Normann Hansen Ikke på valg Varamedlem, 1 år: Hans Rolf Frøyd Gjenvalg Varamedlem, 1 år: Jan Marthinsen Ny Revisor, 1 år: Cato Monsen Gjenvalg Revisor, 1 år: Merete Andersen Gjenvalg Valgkomiteen: Medlem, 1 år Tom Larsen Gjenvalg Medlem, 1 år Ellinor Simonsen Gjenvalg Medlem, 1 år Terje Johansen Ny Tønsberg, Ellinor Simonsen Sign. Tom Larsen Sign.

Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke

Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke Distrikt 18 Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars kl. 19:00 i distrikt VESTFOLD Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering a. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012

ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012 ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012 Styret 2012: Leder: Hege Lunde (på valg for 2 år) Kasserer: Bente Boye (på gjenvalg for 2 år) Sekretær: Anniken Sæther (ikke på valg) Nestleder: Gro Bunæs (på valg for

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Tirsdag 18. mars 2014, kl 19.00 Sted: Finnsnes Dyreklinikk, Ringveien 34, Finnsnes Tilstede: 14 medlemmer, 7 vanlige medlemmer og 7 styremedlemmer. Saksliste: 1. Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 Sted: Gausel Bydelshus (Lillesalen) Heddeveien 141, 4034 Stavanger SAKSLISTE 1. Valg av referent 2. Valg

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014

ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014 ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014 Styrets sammensetning Årsmøte 28. april 2014 Leder: Asgeir Sand Nestleder: Sturla Hallås Styremedlem: Håkon Brennum Styremedlem: Toril Leite Styremedlem:

Detaljer

Årsrapport Solum Golfklubb 2007

Årsrapport Solum Golfklubb 2007 Årsrapport Solum Golfklubb 2007 Innhold 1. Rapport fra Styret side 2 2. Rapport fra Turnerings komiteen side 3 3. Rapport fra Grønt Kort/HcP- komiteen side 4 4. Rapport fra Senior komiteen side 4 5. Rapport

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer