Biografiske opplysninger om M. Selmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biografiske opplysninger om M. Selmer"

Transkript

1 Fotonettverket Biografiske opplysninger om M. Selmer Ragna Sollied fig.1.

2 Kolofon Forside Fig 1 Photograf M. Selmers Bergensbilleder (E.D.B. Giertsens forlag, Bergen 1974) Fra redaksjonen Artikkelen stod opprinnelig på trykk i Photograf M. Selmers Bergensbilleder (E.D.B. Giertsens forlag, Bergen 1974). Boken er blant de første bidrag til en kvalifisert norsk fotohistorisk monografi. Ansvarlig for boken var Ragna Sollied (Gamle Bergen portrettsamling), Per Jonas Nordhagen (Kunsthistorisk institutt, Universitetet i Bergen) og Susanne Bonge (Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen). Ragna Sollied la sammen med Susanne Bonge et viktig grunnlag for videre norsk fotobevaring og fotohistorie. Ragna Sollied publiserte i 1967 Eldre bergenske fotografer. Susanne Bonge bygget videre på dette arbeidet og ga i 1980 ut Eldre norske fotografer. Denne artikkelen gir et innblikk i deres arbeidsmetodikk og faglige tilnærming. Design About Projects 2

3 Fotonettverket Biografiske opplysninger om M. Selmer Ragna Sollied Den 11. september 1852 averterte Marcus Selmer i Bergens Adressecontoirs Efterretninger: Paa en Gjennemreise agter Undertegnede under et kort Ophold her i Staden at aftage Daguerreotyp-Billeder i forskjellige Størrelser. Prøvebilleder ere til Eftersyn hos Hr. Boghandler Mehl på Strandgaden. Tiden og Stedet for mine Arbeider vil nærmere blive bekjendtgjort i dette Blad. Det bemærkes, at ikun fuldkammen tilfredsstillende Billeder udleveres. Bergen, den 10. september M. Selmer, Cand. chem. & pharm. Slik begynte Selmer dette korte ophold på 48 år, under hvilket han fotograferte to generasjoner bergensere og registrerte byens skiftende fysiognomi i en av dens heftigste vekstperioder. Til Bergen kom han over Stavanger på ferietur, medbringende botaniserkasse og daguerreotyp-apparat. I Stavanger bodde hans danske venn Middelthon, og der arbeidet han en tid før han dro videre nordover. Selmer ble født i Randers den 6. oktober Han var sønn av kjøpmann Jacob Selmer og hustru Vibeke Margrete Hee. To av hans fars søstre var gift 3

4 Biografiske opplysninger om M. Selmer med apoteker i Århus Jacob Jonas Kaster, og hos hans sønn som var apoteker i Randers fikk Marcus Selmer sin utdannelse. Han tok farmaceutisk eksamen i 1838, bestyrte apoteket i Randers og reiste til Norge i juni s.å. I Bergen giftet han seg den 19. april 1859 med Ellen Margrethe Rohde, datter av hattemakermester Johan H. Rohde og Anne Johanne Schnell (Snel). Hun ble tidlig foreldreløs og måtte ut og tjene, ingen av de to hadde nære slektninger her, så det ble inspektør Nyssum og bokhandler Beyer som var forlovere. Selmers fikk 10 barn, deriblant trillinger. De to sønner som vokste opp ble fotografer. Selmers virksomhet i Bergen kan følges gjennom avertissementene i byens aviser. Den forlater fotografene Wischmann & Krum sine lokaler hos Madm. Paasche ved Nykirken, og Selmer rykker inn og fotograferer alle søgnedage fra kl. 9 til 4, i hvilketsomhelst veir. Blant de første kundene var Lucie Johannesen (Wolf) og Jomfru Wiese (Prom). Helt tilfredsstillende kan dette atelieret ikke ha vært, det var en primitiv glassveranda. Han beholder det til han reiser til Hamburg , men da han kommer tilbake 14. april 1853 flytter han atelieret til enkemadame Vidsteens hus 12. rode nr. 42 (Engen 8), hvor det var stor hage. Siste gang han bruker denne adressen er I mai samme år averterer han: I mit nye og fuldstendig indrettede Glasatelier i Huset no. 32 i 13. Rode paa Markeveien udføres hver Søgnedag Daguerreotyp-Portraiter, saavel for enkelte Personer som større Grupper, i hviketsomhelst Veir. Konkurransen var stor. Fotografene Renard, Wischmann og v. d. Fehr averterte side om side i hele Men Selmer klarte konkurransen og kjøpte hus, Markeveien 13, som han solgte videre til garvemester Henrich Nielsen i 1870 for 4500 spd. Antagelig flyttet han atelieret i 1857 til 11. rode no. 39 (Store Markevei 35), hvor familien allerede bodde og ble boende til I november 1854 averterer han at han på grunn av årstiden kun kan arbeide fra kl. 10 form. til 2 e. m. Ellers dukker det stadig opp nye oppfinnelser og Selmer følger med. I 1855 averterer han forøvrig at atelieret holdes lukket fra 22. september til oktober, allerede 25. september forlenger han lukningen til november, og først 11. desember averterer han igjen med åpningstid kl I 1857 har han en assistent som heter Knudsen (Knud Knudsen? ) lukker han igjen atelieret til 22. september på grunn av forretningsreise. Den 29. er han tilbake og har lært fotografering av større billeder på papir, samtidig som han fortsetter daguerreotyperingen og oppgir atelierets adresse som Store Markevei 32. Det heter at han skal ha lært papirfotograferingen av fotograf Rousseau som var i fyrst Napoleons følge ved dennes Norgesreise. Den 27. mai 1858 har han ansatt en duelig retoucheur og leverer fuldkomne Billeder. Han kan også levere Daguerreotypier, Ambrotypier og Panotypier. Stereoskopbilleder er allerede god handelsvare. Blant Selmers første papirbilleder er Bjørnstjerne Bjørnson som da var teatersjef i Bergen. I slutten av 1858 reiser han igjen ut, bl.a. til Paris hvor han ble opptatt som æresmedlem av den franske fotografiske forening. Det var han også i den danske forening. Den er han igjen hjemme og opptar arbeidet, men det fremgår av avertissementene at han er sterkt avhengig av dagslys. I 1860 leverer han Godtkjøbs-Billeder paa Glas, og nu på hellingen av Daguerreotypien holder han et foredrag om den i Bergens Haandværkerforening. Der var han medlem fra 1853, og kalles apoteker. Medlem fra 1853 var han også i Den nye Forening, en fortsettelse av Foreningen av 22. dec Ibsen holdt her foredrag om Shakespeare, og Selmer holdt foredrag og Han skulle holde et tredje, men så var Bjørnson blitt innvotert og så ble det uro i foreningen. Selmer hadde forevist 3 av ham selv fremstillede Daguerreo- 4

5 Fotonettverket typer af Maanen og mikroskopiske Fotografier. Den ble en lenge omtalt landtur besluttet avholdt, og Selmer lovet å delta medbringende sine Daguerreotypi-Apparater. Om turen virkelig kom istand før foreningen gikk i oppløsning er ikke godt å si, selv om den først ble formelt oppløst i oktober Selmer var medlem av Kunstforeningen og av sangforeningen Trækfuglen i Fra denne tid skriver de første Selmerske bybilleder seg. Den averterer hans gode venn og landsmann, bokhandler C. Floor at han selger følgende: Bergen fra Walkendorfstaarn, Torvet, Kalfaret, Trondhjem, Parti fra Grynmøllen, Ask, Det nye Veianlæg ved Fjøsanger à 1 Spd. Portrait af Bianca Bills, 72 Sk. à 1 Spd. Garibaldi 16 Sk. og 48 Sk. Kongen, Tordenskjold, Vessel (! ), Holberg, Biskop Brun, m. Fl. à 16 Sk. Fig. 2. I 1861 averterer han efter en liten lett håndvogn. Apparatene var store og tungvinte, og man kan spekulere på om han skulle ha den for å lette byrdene når han dro omkring og fotograferte landskaper. I 1862 averterer Floor, foruten de tidligere nevnte, også prospekter fra Bergen à 30 sk., 36 sk. og 1 spd., Trondhjem og Laathedalen à 1 spd. Gruppe av Victor Emmanuel, Cavour og Garibaldi 24 sk., Napoleonider 24 sk., Kong Carl, Napoleon III, Keiserinde Eugenie, Victor Emmanuel, Cavour, Garibaldi, Sagen, Christie m. fl. I 1862 lukker han sitt atelier, gir Floor fullmakt til forretninger, og reiser til utlandet, hvorfra han kommer hjem Da han dette år fikk en Mentio honorabilis i London kan man formode at han var der. Han deltok i endel utstillinger i årenes løp og fikk Karl 15 s gullmedalje 1860 og medaljer i Stockholm 1866, Paris 1867, København 1872 og Wien I 1863 averterer han fotografier av det brente strøk i Strandgaten til 48 sk. Dessuten flere billeder fra Bergen, bl. a. ett til 36 sk., Madonna efter Rafael og Murillo, sk., Prindsesse Alexandra og Ingemann à 24 sk., Bjørnson 16 sk. 5 Fig. 2. Kat. nr. 51. Utsikt fra Ladegården mot Stølen, Wesselengen og Mariakirken. Før Stor kopi, 16 x 21 cm, på kartong påtrykt ramme. Nedenfor denne trykt Photografi af M. Selmer, Bergen, under dette: Norske Prospecter. No 14. Etikett på fors. Partie af Bergen fra Ladegaard... UBB Billedsaml. nr. 847/2. Er antagelig identisk med billedet av samme tittel i Selmers katalog fra 1872, s. 9, nr. 14. [Fra bokens katalogreferanse, red.anm.

6 Biografiske opplysninger om M. Selmer fig.3. (Det i januar 1863 avbrente strøk like utenfor Muren var farver Jensens bakbygning i Strandgaten samt kjøpmann Kolderup, hattemaker Reichspfarrs og baker Ibsens hus. Samlet brannassuranse 750 spd. Blant leieboerne var Jægers boglade og fotograf Næs). Neste avertissement nevner Jostedal, Nigardsbræen, Laerdal, Borgunds kirke, Nyestueaasen, Valdres, Eidsvold, Christiania. Dette er prospekter han har fotograferti Iøpet av sommeren 1863, da han averterer at han kommer hjem fra forretningsreise Flere av billedene fra reisen og endel Bergens-fotografier utført av Selmer blir gjengitt i xylografi i Illustreret Nyhedsblad i løpet av Den averterer han: Den mig tilhørende, vel vedligeholdte, Eiendom paa Markeveien, hvori er indrettet et stort photographisk Attelier, er tilsalgs, at tiltræde til anstundende Vaar. Med Eiendommen sælges de til Photographien henhørende Apparater og Rekvisiter, samt Plader, hvorover Fortegnelse er til Eftersyn. Conditionerne kan rettes efter en solid Libhabers Ønske, og skal jeg gjerne give vedkommende Kjøber Veiledning i Photographien. Dette averteres to ganger, og man kan fundere over årsaken. Men i det samme og nest efterfølgende nr. averterer fotografene Ludt, Bjørkman, Ulseth, Johan Dahl og Herfordt, så det er vel blitt flere fotografer enn markedet kunne ernære. I slutten av året averterer imidlertid Selmer: Da jeg fra flere Sider har hørt den Mening udtalt at jeg har sluttet mine Forretninger her, saa maa jeg herved gjøre Publicum opmærksom paa, at jeg fremdeles fortsætter mine Arbeider i Photographien. M. Selmer. Så antagelig er vanskelighetene drevet over, og til jul 6 fig.3. Kat. nr. 29. Vågen og Tyskebryggen sett fra Fisketorget. Før Visittkortformat, fra Selmer-mappe Bergen omkring GB [Gamle Bergen, red. anm.] u. nr. Også som stereoskopisk fot., bl.a. GB nr (avfotogr.). [Fra bokens katalogreferanse. Denne versjonen er del av et stereoskopi, red. anm.

7 Fotonettverket averterer han en serie av 12 fotografier av Bergen i mappe til 2 spd. Et nesten komplett sett av denne serien befinner seg i bergensk privateie. fig.4. I løpet av 1864 begynner han å avertere sine colorerede nationaldragter, 12 stk. i mappe til 12 spd. 48 sk. Han averterer fotografiske arbeider til nedsatt pris og seksti billeder av Eidsvoldsmenn (senere kalt Eidsvoldsgalleriet og kopiert sammen på ett fotografi) til 6 og 8 spd. I 1865 averterer han billeder fra fiskeriene og fra Fiskeriutstillingen i Bergen, også som stereoskop-billeder, og i løpet av 1865 ble noen av billedene fra fiskeriene gjengitt som xylografier i Illustreret Nyhedsblad. Til jul i 1865 har han laget Bergen med 10 Randtegninger til 60 sk. og De efterspurgte Cammebilleder, 4 (forskjellige) Portrætter af samme Person på ett Visitkortbillede. Fra til har han igjen vært på forretningsreise, som resulterte i nye stereoskopbilleder og turistprospekter. Nå ved midten av 1860-årene dukker en ny fotograf opp i det bergenske miljø. Det var Knud Knudsen, som efter en læretid hos Selmer og et utenlandsopphold etablerte seg i Bergen i Firmaet K. Knudsen ble Selmers og de andre fotografers sterkeste konkurrent, og dominerte fra begynnelsen av 1870-årene bla. den innbringende by- og landskapsfotograferingen på Vestlandet. I 1872 utga Selmer en Catalog over Fotografier af Norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne af M. Selmer i Bergen. Bergen, H. T. Jürgensens Officin på 15 sider. Katalogen inneholder en fortegnelse på hele 129 nr. nasjonaldrakter i visittkortformat, hvorav 81 også kunne skaffes i størrelse 9.5 x 7.5 (tommer). By- og landskapsprospekter i stort format, 15 x ll, teller 26 nr. Derefter prospekter i mindre format, 8 x 6, tilsammen 206 nr. fra hele landet. 7 Fig. 4. Sundts forretning i Strandgaten Stor kopi, 16 x 21,5 cm. På kartong påtrykt ramme med påskrift: Photografi af M. Selmer, Bergen. UBB Billedsaml. nr. fol. 847/3. [Fra bokens katalogreferanse. Bildet er ikke i mappen med 12 Bergensmotiver fra 1863, red.anm.]]

8 Biografiske opplysninger om M. Selmer fig.5. Stereoskopbilledene tellet 43 nr., desuden flere hundrede No. fra Romsdalen og andre Steder. Som avslutning tilbys: Eidsvoldsgalleriet i Visitkortformat og opklæbet i Oktavformat. Efter Originalmaleriene paa Eidsvold i 60 Portrætnummer. Han solgte sine billeder foruten hos byens bokhandlere også hos H. Abel, Bennet og C. Petersen hos Cappelen i Kristiania, hos bokhandler Brækstad i Trondhjem og i København hos W. Tryde og Hoffotograf Budtz Müller & Co. fig Fig. 5. Kat. nr. 30. Tyskebryggen sett fra Vågsbunnen. Før ( ) Variant i visittkortformat, m. noe mindre billedutsnitt og andre forgrunnsfigurer [enn kat. nr. 30, red.anm.], bl.a. i Selmers mappe Bergen omkring UBB Billedsaml. nr. 3343/9. [Fra bokens katalogreferanse, red. anm.]

9 Fotonettverket fig.7. fig.8. 9 Fig. 8. Kat. nr. 46. Sontums Hotel ved Tollbodalmenningen, med karjol i forgrunnen. Før Stor kopi, 16 x 21 cm, på kartong med påtrykt ramme. Nedenfor denne trykt Photographi af M. Selmer, Bergen. Etikett på fors.: No. 51. Kjøregreier i Norge. UBB Billedsaml. nr. fol. 847/4. Antagelig identisk med billedet av samme tittel i Selmers katalog fra 1872, s. 9, nr. 23. [Fra bokens katalogreferanse. Flere motiver fra den nevnte serien Kjøregreier i Norge finnes bevart i Billedsamlingen, Nasjonalbiblioteket, red.anm.]

10 Biografiske opplysninger om M. Selmer Hans serie av nasjonaldrakter var vel kjent. På sine reiser hadde han kjøpt endel gamle draktstykker og andre bondesaker. Manglet det noe lånte han det, og dessuten kunne man dengang, i Stevnens tider, studere vestlandsbøndene og strilene i sine bygdedrakter på bytur. Menigmann og byens originaler ville gjerne tjene en tolvskilling på å iføre seg disse merkelige plaggene og stå modell. Fremstillingsmåten kan sees av de i Historisk Museum, Bergen, oppbevarte forhåndsarbeider og billedoriginaler i mappen Photografier af Norske Nationaldragter, efter Naturen udførte af M. Selmer. De fleste ser ut til å være utført ca , men en serie folkedraktdaguerreotypier som Selmer skjenket til Vestlandske Kunstindustrimuseum (deponert i Historisk Museum) [pr. 1974, red. anm.] er utført så tidlig som i årene Han fotograferte først drakten i ganske stort format mot nøytral bakgrunn, med modellen sittende på en krakk eller stol, eller stående ved et bord. Så tegnet han et passende vilt eksteriør med fjell og foss, eller et interiør i en usannsynlig velmøblert og teppebehengt bondestue, f. eks. med dekket bryllupsbord. Derefter klippet han personene løs fra den nøytrale bakgrunn og anbrakte dem på den nye bakgrunn, retusjerte, tegnet skotøy, erstattet evt. stolen med en sten og fikk fjernet hodestøttens fotstykke. Så fotograferte han det hele om igjen i 3 forskjellige formater efter behovet. Efter samme metode laget han i 1872 et billede av en fiskedrager på Bergens torv, med en halvannen meter lang torsk. Unntatt fra denne fremgangsmåte synes draktene fra Gudbrandsdalen, Røros og Trondhjem og billedene av samene fra Salten og Tromsø å være. De er sikkert tatt på stedet og uten særlige arrangementer. Draktene ble kolorert i smagfulde farger, uten nevneverdig hensyn til draktens egentlige farger. Man vet ikke hvem som fargela de eldste, først og igjen averterte han efter en Duelig Retoucheur og efter 1 à 2 Damer som kunne ta kolorering som hjemmearbeide. Senere overtok hans datter Helga arbeidet ved siden av den broderiforretning som hun og den yngre søster Inga drev i fellesskap. I de senere år averterte han meget sjeldnere. Han ble hoffotograf i 1880, og er omtalt i Revyen 1897 (4. årg. nr. 11 a). Han nevnes også i en avisartikkel i Bergenseren for (nr. 45), og opplysninger om hans slekt finnes i H. P. Selmer, Stamtavle over Slægten Selmer, København 1868, s Peter Jessen omtaler ham i Bergens Hverdagsliv i og 60-årene, Kristiania Ved Selmers død 18. januar år 1900 var der nekrologer i to Bergensaviser. En av dem sier: Stille og elskverdig i sin Færd har han altid været, stille og uden Kamp gled han over i Døden.. Enken solgte huset og flyttet ca til Sigurds gt. 28. Platesamlingen ble visstnok tilintetgjort ved Selmers død, men ennå så sent som ca anvendte hans sønn, Waldemar Selmer, noen av de gamle platene. 10

11 Fotonettverket Fig Fig. 9. Eksempel på kolorert draktstudie i visittformat. Ca UBB, Billedsamlingen. Ikke brukt i boken, red.anm.]

12 Biografiske opplysninger om M. Selmer Fig Fig. 10. Kat. nr. 74. Utsikt fra Skivebakken mot Lille Lungegårdsvann og Nygårdshøyden. Omkring Stor kopi 16 x 21 cm. På kartong påtrykt ramme med påskrift Photografi af M. Selmer, Bergen. Etikett på fors.: Partie af Bergen fra Skiven (se Selmers katalog fra 1872, s. 9, nr. 5(?)). UBB Billedsaml. nr. fol. 847/12. Pl. 38. [fra bokens katalogreferanse, red.anm.

13 Fotonettverket Kommentar/etterord Artikkelen er opprinnelig kun illustrert med Selmers Bergensmotiver naturlig nok, etter som det var Bergensbildene boka tok for seg. Også eksempler på Selmers øvrige produksjon finnes bevart, både i flere abm-institusjoner i Bergen (som nevnt i artikkelen) og andre steder. For eksempel har både Nasjonalbiblioteket, Preus museum og Norsk Folkemuseum interessant Selmer-materiale. Bl.a. dukket det for få år siden opp to ukjente daguerreotypier av Selmers folkedraktbilder i Billedsamlingen i Nasjonalbiblioteket. I Fotoregistrene ( ) står Preus museum registrert med tre album med Selmers Norske Prospecter I-III og et album med 85 av Selmers håndkollorerte draktstudier i visittformat. Fotoregistrene har også en lenke til noen av Preus museums Selmer-bilder på nettsiden til prosjektet 80 millioner bilder; (lesedato ). 13

14 Biografiske opplysninger om M. Selmer 14

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt Gamle bilder Alle er bilder på "papplater" ca 6,5 x 10,5 cm store. Totalt 24 bilder En del folk er vanskelig å identifisere Album har tilhørt Beret L. Lien, så noen

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

StAVA&GER. MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 102(1992), s. 159-168/ Egil Henriksen . ~ ...

StAVA&GER. MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 102(1992), s. 159-168/ Egil Henriksen . ~ ... StAVA&GER. MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 102(1992), s. 159-168/ Egil Henriksen. ~... 160 Egil Henriksen A"dersse1l, ]. Brukte atelieret i i årene omkring 1880. Undertegnet avtalen av juni 1879 om at ingen fotografer

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I. Egil Henriksen

/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I. Egil Henriksen / Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I Egil Henriksen 164 Egil Henriksen A wda, Lars 03.01.l871 Stavanger - 20.04.1959 Stavanger. I lære hos C. L. Jacobsens sønner i Urgaten. Hadde kort

Detaljer

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 * 1002 * 1003 o 1001 Hilsen fra Bergen. K-2/3 Hilsen fra Christiania. Dekorativt kort av Hold to light -typen. K-1 Postkort av Hilsen fra -typen med

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe E Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: I dette området lå byens mest populære motedistrikt før andre verdenskrig. Her lå ca. 30 klesbutikker. Alle var

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

polarheltbilder 1888 1928

polarheltbilder 1888 1928 Norske polarheltbilder 1888 1928 Anders Beer Wilse, fra album Roald Amundsen, Svartskog, 7.3.1909. Norske polarfare brukte fotografi for å dokumentere, dramatisere og formidle opplevelsene i isen. Med

Detaljer

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Gruppearbeid: Hver gruppe må ha tilgang til mobiltelefon, nettbrett og eventuelt fotoapparat. Det er en fordel om gruppen laster ned denne

Detaljer

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 Fotografiets dag er festdag spekket med utstillinger, foredrag og ulike aktiviteter for alle som har et forhold til fotografi. De fleste behov vil

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

Fra kuriositet til etablert håndverk

Fra kuriositet til etablert håndverk STAVANGER MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 102(1992), s. 8i5-158 Egil Henriksen Fra kuriositet til etablert håndverk Fotografiets historie i Stavanger til 1880 årene r---- : l - -- I" : '" :.',':;),i>t~-~ ", ': ~

Detaljer

Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder.

Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder. Bildene er fortsatt til salgs i galleriet. Vi har også noen ganske få eks. igjen av boka som selges til de som bestiller bilder. Map 2012 1 / 19 Klikk her for katalog over bildene Bestilling kan sendes

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe H Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Etter 1880 kom det mange jøder fra Russland til Trondheim. De var fattige og flyktet fra forfølgelse. En av dem

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok FRANK MARTON PEDERSEN 37 ÅR, GIFT, 3 BARN (ALLE JENTER) MEDLEM I SLEKT & DATA HAUGALAND I 1 ÅR SIVILINGENIØR I KJEMI, BOSATT I HAUGESUND SIDEN 2004 FØDT OG OPPVOKST

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Nordcap-kort fra S/S Kong Harald. Sendt til USA i 1904. Frimerket mangler. K-2 500,- 1002 o Nordcap-kort fra S/S Ragnvald Jarl. Sendt til

Detaljer

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Av Randi Tvete Vik I en artikkel om treskjærer Ole Jacobsen Laulo fra Leinstrand i Trondhjemske Samlinger fra 1917 kan vi lese at Laulo i 1867 fikk i oppdrag

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004075 Innsendt 20.06.2014 13:07:59

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004075 Innsendt 20.06.2014 13:07:59 Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004075 Innsendt 20.06.2014 13:07:59 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Wilsearkivet Sammendrag

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950

Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950 Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950 Antatt Jan De Meyere Elisabeth Meyer 1932 limt på papp Eier: Nasjonalbiblioteket, Gyldendals bildearkiv Innhold 7 Forord 9 Elisabeth Meyer et uvanlig liv

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

Å fremstille 18-hundretalls Ambrotypi

Å fremstille 18-hundretalls Ambrotypi PREUS MUSEUM Konserveringsavdelingen Pb. 254, N-3192 Horten Tlf: + 47 40 44 21 06 Fax: + 47 33 03 16 40 jens.gold@preusmuseum.no Å fremstille 18-hundretalls Ambrotypi Workshop 16. 18. august 2017 I 1851

Detaljer

MATTI AIKIO ( )

MATTI AIKIO ( ) MATTI AIKIO (1872-1929) Matti Aikio het opprinnelig Mathias eller Mattis Isachsen. På tittelbladet i debutboken heter han imidlertid Mathias Isachsen Aikio, senere kjenner vi ham bare som Matti Aikio.

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914:

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914: Nybarokk. ca. 1850-1914: Magnusgården, Oslo (idag Wingegården) (Nybarokk, 1899) Mathesongården, Olav Trygvasons gt. Trondheim (Nybarokk) Nationaltheatret, Oslo (Nybarokkinspirert, 1891-99) Britannia Hotell,

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832-1910)

BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832-1910) BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832-1910) Bjørnsons politiske og religiøse engasjement resulterte i en rekke artikler og taler som ble trykket i større og mindre opplag. En del av disse er enkle å finne, mens

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling prisliste for 2011 undeinformasjon ting å tenke på Husk at det er mennesket som skal komme fram på fotografiet, derfor anbefaler vi alle våre kunder å ha så rene klær som mulig - dvs. ikke klær med mye

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Henrik Ibsen.notebook. February 03, Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet.

Henrik Ibsen.notebook. February 03, Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet. Henrik Ibsen.notebook February 03, 2013 Søstrene Nora og Hedda mener navnene deres har vært belastende. Minner: Søsterne tar en titt i fotoalbumet. Juvelen: Denne brosja kjøpte Henrik Ibsen til sin kone.

Detaljer

Ibsen i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Ibsen i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ANNE LISE JORSTAD Ibsen i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek I forbindelse med hundreårsmarkeringen av Henrik Ibsens død i 2006 har det vært naturlig å bringe fram i lyset enkelte kilder med tilknytning

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling Prisliste undeinformasjon ting å tenke på Husk at det er mennesket som skal komme fram på fotografiet, derfor anbefaler vi alle våre kunder å ha så rene klær som mulig - dvs. ikke klær med mye mønster

Detaljer

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo 1 Axel Holst, en bauta i norsk medisin Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo Axel Holst om seg selv I en bok fra jubileet til 25-års studenter uttalte Axel Holst, som var en

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

Farskap. foreldreansvar

Farskap. foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Farskap og foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Denne folderen gir informasjon om farskap og foreldreansvar til dere som skal bli foreldre. Reglene om farskap og foreldreansvar

Detaljer

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Nyhetsbrev August 2014 s1 Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Trinn for trinn går vi gjennom hæklingens kunst. Du komponerer selv dit eget

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Arne Jacobsen 1902-1971

Arne Jacobsen 1902-1971 ble ble født født 1902 i København. i I samme I by by utdannet han han seg seg ved ved Kunstakademiet og og gikk gikk arkitekturens vei. vei. Han Han var var også professor ved ved skolen i perioden i

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV. Vilhelm Bjerknes

EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV. Vilhelm Bjerknes EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV Vilhelm Bjerknes 1862-1951 Norsk geofysisk forening 100 år. Gratulerer! Her er stifterne. Avistegning, «Bjerknes spår men Gud rår», var teksten til tegningen. Bestefars far

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Stranda kommune 2014 - Fritak

Stranda kommune 2014 - Fritak 1 2 0 0 5 a - Statlige eiendommer 2 2 0 0 5 h - Gårds-/Skogbruk 5 31 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 5 34 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 8 11 0 0 5 c - Kirker 8 15 0 0 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 42 dag 1 1. Line og Heidi er to søstre. I fjor var Line 1 cm lavere enn gjennomsnittet av de to, mens i år er hun 1 cm høyere enn gjennomsnittet. Til sammen har

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen Bergen, 19.9.2011

Universitetsbiblioteket i Bergen Bergen, 19.9.2011 Universitetsbiblioteket i Bergen Bergen, 19.9.2011 Norsk Kulturråd Den norske komité for verdens dokumentarv v/synne Stavheim Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Nominasjoner til norges dokumentarv Universitetsbiblioteket

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Den rikeste gutten i verden

Den rikeste gutten i verden David Walliams Den rikeste gutten i verden Illustrert av Tony Ross Oversatt av Sverre Knudsen Forfatteromtale: Barnebøkene til den britiske forfatteren og komikeren David Walliams topper bestselgerlistene

Detaljer

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Av Finn Gjerde Jeg har i tidligere artikler i Romsdal sogelags årsskrift (1999 og 2003) tatt for meg de to markante eierne på Årønes, sorenskriver Hans Møller og

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

RAMME BILLEDGALLERI OG STEDSMUSEUM

RAMME BILLEDGALLERI OG STEDSMUSEUM 1 Tirsdag 21. februar 2012 Ramme Gaard, Hvitsten Kunngjøring Petter Olsen og Ramme Gaard skaper unike muligheter for å gi Edvard Munch og Christianiabohemen sin rettmessige plass i historien. Vi inviterer

Detaljer

Hvordan involvere publikum?

Hvordan involvere publikum? Hvordan involvere publikum? Det 6.norske Arkivmøtet Hvordan involvere publikum? Ragnar H. Albertsen Fotoarkivar 27 år med fotobevaring. Sogn og Fjordane 1986-1996 Møre og Romsdal 1996-20. Det 6.norske

Detaljer

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Illustrasjoner: Vidar Høyvang Tekst: Lars Aarønæs Eget forlag? Gir du ut bøkene dine på eget forlag? Eller har du planer om å gjøre

Detaljer

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående Inger Hagerup Det kommer en pike gående 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden, 2012 ISBN 978-82-03-35427-4 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Historiske kart. Verktøy:

Historiske kart. Verktøy: Historiske kart image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet NRA GKK 160: Carte von Friderichstein bey Halden. Størrelse 53,5 61 cm, papir kolorert, 1692. Kartet stammer fra midten av annen byggeperiode

Detaljer

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje.

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. LEIESTJERNA Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. Han var med og omsette Bibelen til nynorsk, skreiv

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Petter Dass KATEKISMESANGER. D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme. Sange, under føyelige Melodier

Petter Dass KATEKISMESANGER. D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme. Sange, under føyelige Melodier Petter Dass KATEKISMESANGER D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme Sange, under føyelige Melodier Første gang utgitt København 1715 Historisk-kritisk utgave ved Jon Haarberg Det norske

Detaljer

KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger

KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Kulturhistorisk museum Nåværende funksjon: Kulturhistorisk museum Foreslått

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Michael Grant. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen

Michael Grant. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Michael Grant GONE MØRKE KREFTER Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Originalens tittel: Gone Hunger 2009 Michael Grant Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2009 Elektronisk utgave 2011 Første versjon,

Detaljer