/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s I. Egil Henriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/ Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s. 163-170 I. Egil Henriksen"

Transkript

1 / Strivanger Museums Arbok, Årg. 103(1993), s I Egil Henriksen

2 164 Egil Henriksen A wda, Lars l871 Stavanger Stavanger. I lære hos C. L. Jacobsens sønner i Urgaten. Hadde kort tid i 1902 eget atelier i etter Gabrielsens død. Overlot snart dette til S. Olsen og var en tid fotograf i Bergen. Fra 1908 kontrollør ved Chr. Bjelland & Co.s hermetikkfabrikker i Stavanger. Andersen, Franz Nicolai Stavanger - Eget atelier Siden sykelig. Andersen, Johan Butler Stavanger - Hadde ved århundreskiftet fotografisk paviljong ved ekserserplassen på Madla. Var ansatt ved fotografiske firmaer i Stavanger. Eckltofi Michael (Fredrik Michael Martin Darre) Stavanger Stavanger biikkeveien ansatt hos fotograf Forsberg i Kristiansand. Averterte i første halvdel av 1890-årene i stavangeraviser om sine fototjenester. Eksamen fra teknisk skole i Kristiania stadskonduktør i Stavanger. Senere bygningssjef i Stavanger. Eide, Waldemar Stavanger Stavanger. Østervåg 9-11 Nygaten 26 Kirkegaten 1 En av Europas mest anerkjente fotografer. Gikk i lære hos B. Norland og C. Korner. Var en av stifterne av Stavanger fotografiske forening i Samme år etablerte han fotograffirma "Figved og Eide" i "Forretningsgården" i Østervåg. Fra 1909 til 1953 drev Eide i eget navn. Firmaet ble overtatt av Arne Kaada i Waldemar Eide mottok høye utmerkelser på internasjonale utstillinger. Mest kjent er han for sine kunstnerportretter og dansemotiver. Endsjn, Sven Enevold Fridtjo/ Ski Stavanger Etablerte seg som fotograf med rammeverksted i Kristiania. Fotograferte i hjemmene, og reiste ellers rundt i landet. Flyttet til Stavanger Sluttet som fotograf under første verdenskrig.

3 Portrett, illustrasjon og dokumentasjon 165 Eskildsen, Johan W Stavanger Stavanger. Østervåg Provstebakken 2 Ansatt hos Henrichsen & Co i Kongsgaten 28 før han flyttet til Egersund i I 1913 overtok han Karen Henrichsens atelier med negativer i Østervåg I 1915 overtok han Carl Jacobsens atelier og negativer i Prostebakken 2. (I 1964 ble firmaet overtatt av sønnen Bjarne Eskildsen. Awiklet 1970.) Figved, Elias Ny man Stavanger Boston Figved, Johan Erik Nyman Stavanger Stavanger Østervåg 9-11 I kompaniskap med Waldemar Eide Publiserte landskapsfotografier i aviser i mellomkrigstiden. Gabrielsen, Emanuel Stavanger Stavanger. Overtok Rasmus Mortensens atelier og plater i desember Gjemre, Svewe U Stavanger /1910 Stavanger Mellegaten 15 I lære hos Henrichsen & Co. i Kongsgaten 28. Fikk videre fotografutdannelse i Tyskland. Gram, Ludvig Bergen Bergen. Var i 1880-årene ansatt hos Carl Korner som fotograf og retusjer. Forsøkte seg en kort tid for seg selv før han flyttet hjem til Bergen. Greve, Jan Skjold Stavanger Kongsgaten 28 Fotograf og kjnrpmann i Haugesund Fra 1876 fotograf og kjøpmann i Stavanger. Atelier i Kongsgaten Deretter i med B. Norland som kompanjong var firmanavnet Greve & Norland. Av helsemessige årsaker sluttet Greve som yrkesfotograf, men drev siden en T"Poto-Hall" med fotografiske artikler.

4 Gtrlliksen, Oscar Christiania Stavanger. Østervåg 9-11 Nygaten 26 Gikk i lære hos Szacinski i Christiania i Senere ansatt hos hoffotograf Karl Anderson. Etablerte seg 1911 med eget firma i Stavanger i Waldemar Eides tidligere atelier i Østervåg. Flyttet etter få år til Nygaten ble Marthon Høiland opptatt som kompanjong i firma Gulliksen & Høiland. Helgevold, Samnsotz Stavanger Kirkegaten 23 Skagen 9 Eget firma fra Henricltsen, Karen 1865 Arendal Oslo. Kongsgaten 28 Østervåg Hadde i 1890-årene fotografisk forretning i Arendal. Etablerte firma Henrichsen & Co. i Stavanger 1901 med Hakon Johannessen som kompanjong. I 1907 ble forretningen i Kongsgaten overdratt til Johannessen, og Karen Henrichsen flyttet til atelieret i Østervåg 26-28, fremdeles med firmanavn Henrichsen & Co. I 1913 avviklet hun, og flyttet til Kristiania. Henrichsen, Oltr/Attdreas Stavanger - Lsvdahls gate 13 Forsøkte seg med eget firma og i kompaniskap med Gustav Isachsen i Siden ansatt hos andre, bl. a. Steinkopf Wold. Hans samarbeid med S. O. Olsen i 1907 da de tok opp bestillinger i Ryfylke, var foranledningen til at Stavanger forenede fotografer ble stiftet. Henriksen, Hans Risør Stavanger. Utdannet bokbinder. Amatørfotograf som utga mapper med stavangermotiver. Fotografutdannelse i København. Reisende for firma Nerlien. Medinnehaver av firma Henriksen og Steen i KristianiaIOslo i 1920-årene. Flyttet i 1929 tilbake til Stavanger. Brukte deretter yrkesbetegnelsen fotospesialist. Hadde forretning i Laugmandsgaten og deretter i Kirkegaten 27, inngang Steinkargaten. Leverte reportasjebilder til Stavanger Aftenblad.

5 Portrett, illustrasjon og dokumentasjon 167 Herseth, Olaf 1864 Hamarey Hamarey. Kongsgaten 28 Kongsgaten 30 Kongsgaten 22 Atelier i Kongsgaten , i Kongsgaten og Kongsgaten og Drev også firmaet Stavanger forenede fotografer og samme firmas eftf. under fsrste verdenskrig. Flyttet i 1920-årene til hjembygden Hamarsy. Isucltsen, Gustav kvilhelni Stavanger - Firma Henrichsen & Isachsen Siden ansatt hos andre. Jacobsen, August Jttlitts Stavanger Stavanger Urgaten 6 Ledet arbeidet i morens atelier, firma '%.L. Jacobsen", mens bredreneoppholdt seg i Australia. Fra 1892 valgte han å leve som malerkunstner, og broren Carl tok over. jacobseri, Carl Johan Bergen Stavanger Urgaten 6 Prostebakken 2 I Iære hos faren C. L. Jacobsen. Utdannet i Tyskland. Hjemme Arbeidet i flere år som fotograf i Australia. Overtok i 1892 driften av firmaet i Urgaten 6 med broren Louis Anton som kompanjong de f~rste årene. Flyttet atelieret til Prostebakken 2 i I 1915 avviklet han og overdro atelier med negativer til J. W. Eskildsen. Drev siden agentur. Jucobseti, Louis Anton Stavanger Bergen Urgaten 6 Opprinnelig dekorasjonsmaler. Hadde lært fotografien hos sin far og utdannet seg senere i Tyskland. Oppholdt seg noen år som fotograf i Australia var han kompanjong med sin bror Carl i firma "Fotograf Jacobsen" i Stavanger. I 1897 flyttet han til Bergen hvor han etablerte eget firma. Jensen, Bertinius Stavanger Stavanger Hetlandsgaten 5 I Iære hos sin eldre bror Erik Jensen og siden hans kompanjong. Fortsatte firmaet i eget navn

6 168 Egil Henriksen B. Jensen etter brorens død i Oppholdt seg i seks år i USA, men vendte hjem i 1888, og fortsatte virksomheten i samme lokaler. Etter hans død i 1891 ble atelieret ombygd til annen virksomhet. Johant~essetr, Hakoti Arendal Stavanger. Kongsga ten 28 Kompanjongi Henrichsen & Co Fra 1907 firma i eget navn. Overtok negativene til Henrichsen & Co. Var en av stifterne av Stavanger fotografiske forening i 1906, og senere i flere perioder foreningens formann. Ble foreningens første æresmedlem i Joliatitiessen, Morteti h.lartditts Stavanger - Hadde fra 1887 noen år atelier i, men gikk i 1890-årene over til annen forretningsvirksomhet. Tok i 1892 familienavnet Byhre. Kjelvik, Joh ti Jelsa Stavanger Pedersgaten 55 Øvre Holmegate 21 Kongsgaten 22 Nygaten 26 Kirkegaten 40 Fra Jelsa i Ryfylke. Arbeidet i flere år som skomakermester i Stavanger. Fotograffirma Kjølvik & Olsen i 1907 sammen med S. O. Olsen. Bromidanstalt fra Filialer i Kopervik og Sauda. Fra 1931 atelier bare i Sauda. Kimer, Carl Hamburg Kristiansand 0 Tysk fotograf som i 1870-årene kom via Bergen før han etablerte seg i Stavanger ble 0 ombygd til byens mest moderne atelier. Filial i Kristiansand. Formann i Stavanger Haandverk- & Industriforening 1901, 1912, 1913 og Valgt til Stavanger fotografiske forenings første formann i Avviklet forretningen i Stavanger under frarste verdenskrig. Flyttet 1924 til Kristiansand. Lttttd, Julie Allgusta Wilhelnrine Stavanger Stavanger Ansatt i fotografiske forretninger pi Vestlandet. Fotograferte stavangermotiver.

7 Portrett. illustrasjon og dokun~entasjorr 169 Meling, Gustav Adoy Stavanger Stavanger Lagårdsveien 28 Firma Gustav Meling & Co. Averterte i 1889 om "Billeder i naturlige Farver!" ø mort ens en, Rasmus Stavanger - I lære og siden ansatt hos Ksrner. Atelier i som han overdro til Emanuel Gabrielsen. Deretter igjen ansatt noen år hos Korner fer han etablerte seg på Sand i Ryfylke. Noriand, Beve Mathias Stavanger Stavanger Østervåg I Iære hos C.L. Jacobsen. Etablerte seg på egen hånd, men tok senere ansettelse hos Jan Greve i Kongsgaten 28, og ble siden hans kompanjong het firmaet Greve & Norland. Deretter drev han firma B. Norland & Co. og hadde kompaniskap med Jacob Øglænd under firmanavn Norland & Øglænd. Norland, Joachim Stavanger Stavanger Øvre Holmegate 21 Kongsgaten 22 I Iære hos faren, B. Norland. Ansatt hos broren Selmer Norland i Bergen. Fra 1905 eget firma i Haugesund og ca i Øvre Holmegate i Stavanger. Flyttet i 1924 til Kongsgaten 22. I 1933 overtok sennen Alf Norland forretningen. Oulii, Einar Stavanger Kongsgaten 30 Overtok Olaf Herseths atelier i Kongsgaten 30, men overdro det allerede i desember 1907 til Steinkopf Wold. Drev siden annen forretningsvirksomhet. Tok i mai 1906 initiativet til stiftelsen av Stavanger fotografiske forening. Olsen, Sivert O. Kongsgaten 36 Pedersgaten 55 Hadde bromidanstalt fra 1902 i Kongsgaten 36, og overtok i 1903 atelieret i etter

8 170 Egil Ilr>irikse~i Anda. Dette ble overdratt til Steinkopf Wold i En tid kompanjong med John Kjølvik. Senere ansatt hos andre fotografer. Egen forretning i Thtc, Rasrrtus l? Thime Stavanger Drev vesentlig med utendrarsfotografering, særlig brede panoramabilder. Gjorde særlig forretning av å fotografere motiver i Norge som han solgte til norsk-amerikanere i USA. PA samme vis solgte han motiver fra USA til slektninger i Norge. Tennesen, Ola/ Kristian Stavanger Firma Tønnesen & Øglænd fra mars 1894, men Tsnnesen dsde allerede i oktober samme år. Wiig, Kristian Stavanger - Kongsgaten 28 Atelier i Kongsgaten 28 åpnet Averterte ogsa i Wold, Anton Theodor Steinkopj Stavanger Stavanger Kongsga ten 30 Bromidanstalt i fra september Overtok fra 28. desember 1907 Einar Ouliis atelier i Kongsgaten 30, og kjøpte senere eiendommen. Produserteogså atskillige postkort med fotografiske motiver. Ogland, Jacob T Sandnes Stavanger Østervåg Fotograf i Sandnes og Stavanger, siden kjrapmann i Stavanger. Firma Tsnnesen & Oglænd i i Kompanjong med B. Norland til Siden firma i eget navn i Stavanger og på Sandnes.

Brambani et eventyr i Sandvika.

Brambani et eventyr i Sandvika. Hjalmar Aass Brambani et eventyr i Sandvika. Restaurant Brambani inntar nå plassen etter Rådhuskaféen i Sandvika. Kaféens gamle venner ønsker den nye restauranten alt godt, i tillit til at den kan fylle

Detaljer

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 Maleren Philip Henrich Kriebel Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 MALEREN PHILIP HENRICH KRIEBEL,4e7 JAN HENDRICH LEXOiY I 1955 fikk Ledaal et gouachemaleri som

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Fødselshjelpen vokser seg stor

Fødselshjelpen vokser seg stor Fødselshjelpen vokser seg stor 60 Emil Ferdinand Rode (1852 1921) malt av Eilif Peterssen (1852 1928) 94 På slutten av 1700-tallet, da det offentliges ansvar for folkehelsen vokste rundt om i Europa, var

Detaljer

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner MUSEUMS Bulletinen Norsk Folkemuseums Venner Nr. 37 3/2003 LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» MUSEUMSBULLETINEN 3/2003 - NORSK PÅ FOLKEMUSEUMS FOLKEMUSEET VENNER 1 3-2003 MUSEUMS Bulletinen

Detaljer

Hundre år som byggmester i Hamar. Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg

Hundre år som byggmester i Hamar. Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg Hundre år som byggmester i Hamar Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg Hundre år som byggmester i Hamar Asbjørn Hagen Per - Øivind Sandberg Forsidefoto: Rolf Berge og Hans Fallet i godt humør på Gardermoen.

Detaljer

Nevnte firma drev også nordlandshandel

Nevnte firma drev også nordlandshandel 404 405 dagen den 26. avreiste med jernbanen til Støren og derpå til vog over Køros gjennem Østerdalen til Kristiania. Her holdt kongen og dronningen sitt høitidelige inntog og deltok i en rekke festli

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

150 år siden. Grefsen Vandcuranstalt. ble anlagt

150 år siden. Grefsen Vandcuranstalt. ble anlagt 150 år siden Grefsen Vandcur anstalt ble anlagt Foto: Ukjent/Historielaget Av Anne-Berit Prestegård I 1858 ble Grefsen Vandcuranstalt, eller Grefsen Bad som det også ble kalt, opprettet. Badet eksisterte

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Over grensa til Norge på jakt etter arbeid Svensk innvandring til Grimstad-området på 1800-tallet

Over grensa til Norge på jakt etter arbeid Svensk innvandring til Grimstad-området på 1800-tallet Over grensa til Norge på jakt etter arbeid Svensk innvandring til Grimstad-området på 1800-tallet Roald Hanssen En dag utpå ettervinteren 1888 kom en ung svenske gående over Naudenes på vei mot Roresanden.

Detaljer

P I O N E R E R viste vei i Grenland

P I O N E R E R viste vei i Grenland P I O N E R E R viste vei i Grenland 1 SKIEN 1899. Slik så det ut i Skien ved forrige århundreskifte. Omtrent på den tiden da Skiensfjordens Tekniske Forening ble stiftet på Høyers Hotell. Forsiden av

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2003 I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold (Leder) Så kjekt! 3 Av Berit M. Grande

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

NR. 1 - MARS 2001 ÅRG.

NR. 1 - MARS 2001 ÅRG. NR. 1 - MARS 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Follo Museums største bygning B y med liv og sjel Så er tusenårsskiftet over, og vi er langt inne i hverdagen igjen. Godt, sier de

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

Samuel Steinmann Shmuel Leib b r Salman David HL

Samuel Steinmann Shmuel Leib b r Salman David HL MINNETALE Født: 24. August 1923 - Død: 1. Mai 2015-12 Ijar 5775 Gravlagt: 5. Mai 2015-16 Ijar 5775 Tale ved: Harald Korn La oss høre hva våre hellige skrifter sier om oss mennesker, når vi spør: Hva er

Detaljer

Innsamlingsskandalen. Jouranlist: Frank Haugsbø frank.haugsbo@vg.no tlf.: 90548992

Innsamlingsskandalen. Jouranlist: Frank Haugsbø frank.haugsbo@vg.no tlf.: 90548992 Jouranlist: Frank Haugsbø frank.haugsbo@vg.no tlf.: 90548992 Redaksjon: Verdens Gang, Akersgata 55,0180 Oslo Pb.1195, Sentrum, 0107 Oslo Publiserte artikler: Han sier han samler inn penger til Haiti. Men

Detaljer

OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP.

OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP. OTTO S BAR, FØRSTE OG SISTE STOPP. Av Per Sundfær og Geir Gullaksen Otto Hansen bak disken på baren i 117 Columbia Street. Under dasslokket er et bilde av en yngre Otto. Bildet er fra 1974 da Otto var

Detaljer

Gatelangs i Molde GUNNAR TALSETHAGEN GATENAVN FRA M-A. Foto: Paul Bjarne Nygård

Gatelangs i Molde GUNNAR TALSETHAGEN GATENAVN FRA M-A. Foto: Paul Bjarne Nygård Gatelangs i Molde GUNNAR TALSETHAGEN Foto: Paul Bjarne Nygård 0 GATENAVN FRA M-A GUNNAR TALSETHAGEN Gatelangs i Molde M-Å GUNNAR TALSETHAGEN Gatelangs i Molde M-Å Fotograf: Paul Bjarne Nygård ROMSDAL

Detaljer

4 x Ingeborg. Kvinnelige forretningsdrivende i Egersund gjennom 155 år!

4 x Ingeborg. Kvinnelige forretningsdrivende i Egersund gjennom 155 år! 155 1847-2002 4 x Ingeborg Kvinnelige forretningsdrivende i Egersund gjennom 155 år! Glassmagasinet Øgrey har lange tradisjoner i Egersund. Firmaet har vært i samme familie siden 1847. For øvrig samme

Detaljer

Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S

Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S Paul Tengesdal Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S I virksomhet fra 1924 til 1943 Telefonen kom til Bjerkreim i 1901, med ei linje til Bjerkreim og Gjedrem kor lensmannen budde. Denne linja

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer