LION. Internasjonalt program Med kirurgisk presisjon. Convention i Hawaii. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LION. Internasjonalt program 2015-2016. Med kirurgisk presisjon. Convention i Hawaii. Nr 1 2015 16 www.lions.no"

Transkript

1 Internasjonalt program Verdighet. Harmoni. Medmenneskelighet. Med kirurgisk presisjon Dr. Jitsuhiro Yamada vil styrke organisasjonens helse Convention i Hawaii Alooooha! Opplevelsene sto i kø fra dag 1. LION Nr Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge

2 Venner som hjelper andre Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt medlemmer her i Norge menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor! Følg oss på sosiale medier facebook.com/lions Norge twitter.com/lionsnorge Lions oppgave, mål og etiske norm Lions oppgave Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Lions Mål Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. Fremme en god borgerånd. Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker. Lions etiske norm Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit. Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt. Unngå å skaffe meg framgang å andres bekostning. Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk. Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste. Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det. Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned. 2 LION NR

3 INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE YAMADAS SPALTE FOR AUGUST Ingen oversettelse nødvendig: WE SERVE NORSK OVERSETTELSE: HANS O. REYKDAL 皆 さんの 国 際 会 長 を 務 めること を 大 変 光 栄 に 思 います Disse japanske ordene betyr: «Jeg er stolt av å kunne tjene som internasjonal president.» 素 晴 らしい 奉 仕 の1 年 となる ことを 楽 しみにしています Dette betyr :«I ser frem til et år med fantastisk hjelpearbeid.» Så hvordan sier Lions i Japan «We Serve»? Vel, det er «We serve.» Vårt motto er ikke oversatt. Lions over hele verden proklamerer stolt «We Serve.» Det universelle i vårt motto understreker at til tross for språk- og kulturforskjeller, har vi i Lions et felles formål. Og selv om jeg er den 99. internasjonale presidenten, og hver av mine forgjengere har hatt sine egne prioriteringer og tilnærminger, har alle internasjonale presidenter delt en felles satsing på service. Så jeg håper mitt år som president blir som alle andre i Lions jeg vil fortsette å hjelpe med entusiasme. Men jeg håper også å gjøre en forskjell i hvordan vi bidrar. Mitt tema er «Bringing Dignity to Others Through Humanitarian Service». Dette er noe som har vært kjernen i Lions arbeid siden Melvin Jones først samlet Lions. Men ved å fokusere på mitt tema, kan vi opprettholde og til og med forbedre vår forpliktelse til å hjelpe andre. Lær mer om mitt program på side 13 i dette nummeret av LION. Som lege har jeg alltid vært opptatt av å helbrede og behandle pasienter på en verdig måte. En god lege behandler ikke bare sykdom, men gir oppmerksomhet til hele personen også deres bekymringer og utfordringer. Hvis du spør meg etter mange år som lege om jeg behandler hele personen, ville jeg ha sagt: «Selvfølgelig.» Men det måtte en alvorlig sykdom til for at jeg revurderte min holdning som lege. På samme måte som Lions er vi dedikert til service. Når vi revurderer vår tilnærming og fokuserer på andres verdighet i alt vi gjør, vil vi ta våre aktiviteter til et nytt nivå. Jeg ber hver av dere om å bringe verdighet til spesielt barn i år. Gjennom et prosjekt eller program ber jeg deg om å gjøre livet bedre. Sammen 1,4 millioner Lions kan vi hjelpe neste generasjon å blomstre og sikre god helse, finne muligheter og oppnå lykke. Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President LION NR

4 INTERNASJONAL PRESIDENTS SPALTE YAMADAS SPALTE FOR JULI Vårt mangfold er vår styrke NORSK OVERSETTELSE: HANS O. REYKDAL I Japan snakker vi ofte om «bushido», en leveregel fra Samurai-krigerne. Samurai har positive og negative sider men en av oppgavene til en Samurai var å opprettholde stabilitet og sikre fred. Andre positive tradisjonelle verdier av bushido er å respektere ens eldste, beskytte de svake og verdsette rettferdighet og ære. Hver kultur har sine gode sider, og hver av de 210 nasjoner og geografiske områder som er en del av Lions Clubs International bidrar til å styrke og bringe vitalitet til foreningen. Den fantastiske variasjonen som utgjør Lions gjør at vi er holdbare og fleksible. Med andre ord, vårt mangfold er vår styrke. Vi er ikke en samlebånd-forening som gjør ting likt. One size passer ikke alle. Klubber står fritt til å velge sine egne prosjekter og rekruttere sine egne medlemmer. Jo mer vi verdsetter mangfold som modell for våre klubber, desto mer vil vi blomstre. Så dette året oppfordrer jeg klubbene til å fortsette å nå ut til kvinner, yngre mennesker og middelaldrende mennesker for å diversifisere våre rekker. En klubb får nye perspektiver og ny energi med et mangfoldig medlemskap. På samme lest, ikke nøl med å prøve nye prosjekter. Vi kan ikke vokse hvis vi stagnerer. Vi spiser ikke tørt brød eller ris, og vi ønsker ikke en gammel klubb. Vi må ha mot til å gjøre våre klubber til friske, unge og levende møteplasser. Vi må også jobbe sammen. En eldgammel historie illustrerer kraften i teamarbeid. En kraftig Samurai som het Mori Motonari samlet sine tre sønner og viste hvordan han enkelt brakk én pil. Men da han holdt tre piler sammen, kunne ikke den muskuløse mannen brekke dem. Moralen er klar. Amerikanerne har sitt eget ordtak for det: united we stand, divided we fall. Når 1,4 millioner Lions familien er samlet får vi et fantastisk stort bilde av hjelpearbeid over hele verden. Så, la dette året legemliggjøre samuraienes ånd. Lions, være samurai! Men når du går ut for å hjelpe andre, holde dine skarpe sverd hjemme og bær med deg kun samuraiens ånd! Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President Dr. Jitsuhiro Yamada Lions Clubs International President 4 LION NR

5 Dette er årets TV-aksjon TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen. Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Å redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer prosent av klodens plante- og dyrearter. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regn skogen for vår felles framtid og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem. Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider Regnskogfondet tett med menneskene som bor i regnskogen om rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til skogovervåking. Organisasjonen jobber samtidig for nødvendige endringer fra myndigheter i regnskogland, internasjonale organer som FN og Verdensbanken, og private selskaper og industrier. Regnskogfondet ble grunnlagt i 1989 og er i dag en av verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. De jobber i nært samarbeid med over 70 lokale og nasjonale organisasjoner i elleve regnskogland. Papir-matrikkel kan fortsatt bestilles Matrikkelen er en bok med en del praktisk informasjon om organisasjonen, blant annet klubboversikt, verv og kontaktinformasjon til alle medlemmer. Mange har bestilt, men opplaget vil være begrenset og kan leveres fram til siste bok er solgt. Utgaven for Lionsåret leveres til trykking midt i august og da bestemmes opplagsstørrelsen. Matrikkelen vil være klar for utsending i løpet av august. En matrikkel er en del av Lions historie og et supplement til vårt nettbaserte medlemsregister. Vi anbefaler at nyinnmeldte får en matrikkel sammen med velkomstspakken. Lions Club Skiptvet har påtatt seg oppdraget å trykke matrikkelen i bokform. Pris kr. 80,- pr. stk. Frakt/porto kommer i tillegg. Samlet utsendelse klubbvis adressert klubbpresidenter med faktura. Bestill Oppgi navn, klubb og antall ved bestilling til: Lions Club Skiptvet v/roar Eng E-post: Postadresse: P.b. 110, 1806 Skiptvet LION NR

6 LION WE SERVE TIL TJENESTE Innhold NR 1 5 Årets TV-aksjon 12 Barnas Ridderuke 13 Dignity. Harmony. Humanity. 21 Med kirurgisk presisjon 24 Faste spalter 31 Lekeplass for alle 36 Lions i verden 41 Avduka bronsefjør Materiellfrister Nr september Nr november Nr januar Nr februar Nr mai Med kirurgisk LION Internasjonalt program Verdighet. Harmoni. Medmenneskelighet. presisjon Dr. Jitsuhiro Yamada vil styrke organisasjonens helse Convention i Hawaii Alooooha! Opplevelsene sto i kø fra dag 1. Nr Informasjons- og medlemsblad for Lions Norge På forsiden: Internasjonal president Dr. Jitsuhiro med sin kone Dr. Toshiko Yamada. LION is an official publication of Lions Clubs International and is published by the board of directors. Norsk utgave utgitt etter fullmakt fra det internasjonale styret. Lion utgis på 22 språk. Kontakt oss! Vi i Lions vil gjerne at du skal være fornøyd med LION, og at du skal føle at du får den informasjonen du har behov for enten du er medlem, samarbeids partner, støttespiller eller «bare» interessert. Ta gjerne kontakt med oss! Medlemsservice Lions Clubs International MD 104 Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf E-post: Ansvarlig redaktør Vibeke Aasland E-post: Mobil: Annonser Bjørn Alvær, 07 Media Tlf: E-post: Layout Mette H. Tønsberg, 07 Media Trykk 07 Media 07.no Internasjonalt styre President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifuken, Japan; Immediate Past President Joseph Preston, 6 LION NR

7 Leder Lille, store Lions-Norge Lions i Norge dere skal vite at dere blir lagt merke til! På årets internasjonale generalforsamling på Hawaii fikk de norske og libanesiske Lions stående applaus for sin innsats for syriske flyktningbarn. Gratulerer! Dette nummeret har før øvrig mye internasjonalt stoff, og jeg håper dere legger merke til den nye «Lions i verden» med små og store Lions-historier fra andre land. Jeg håper vi skal kunne lage et liknende oppslag med historier også fra Norge. Skriv, ta bilder og video fra din klubbs arrangementer og send inn til Kanskje dere har et medlem som har gjort noe spesielt for andre? Ring meg gjerne om du vil lufte en ide! Stoffet vil også brukes på våre hjemmesider og sosiale medier slik at enda flere får se hva vi gjør. Jeg håper også du vil dele gode tiltak til klubbutvikling, medlemspleie og rekruttering. Dette vet vi at LION-leserne vil ha mer av! Vibeke Aasland Ansvarlig redaktør LION Dewey, Arizona, United States; First Vice President Robert E. Corlew, Milton, Tennessee, United States; Second Vice President Naresh Aggarwal, Delhi, India. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W 22nd St., Oak Brook, Illinois, , USA. Internasjonale direktører (1. år) Svein Øystein Berntsen, Hetlevik, Norway; Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina; Eric R. Carter, Aukland, New Zealand; Charlie Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson, Nevada, United States; Edward Farrington, New Hampshire, United States; Karla N. Harris, Wisconsin, United States; Robert S. Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo, Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington, United States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon, Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana, United States. Internasjonale direktører (2. år) Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri, India; Howard Hudson, California, United States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M. Libin, New York, United States; Richard Liebno, Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick Rod Wright, New Brunswick, Canada; Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan. LION NR

8 CONVENTION Aloooooha! Lions Norge arrangerer hver høst et lotteri der premien er en reise for to til Lions International Convention. I år gikk turen til eksotiske Honolulu, Hawaii. TEKST: ELBJØRG OG RUDOLF HOLMVIK, LIONS CLUB VERDAL Spente og forventningsfulle møttes vi på Kastrup, sju heldige lotterivinnere fra forskjellige deler av landet, med sine ledsagere, reiseleder Heidi Lill og redaktør Vibeke. En lang tur lå foran oss og det var godt med en overnatting i San Fransisco. Nå viste tida en forskjell på 9 timer. Her ble det tid til en taxitur til sentrum og Union Square for noen av oss før leggetid. Neste dag gikk turen til vårt reisemål på Hawaii, Honolulu og Lions International Convention, den 98. konferansen i rekken. Nå hadde vi en tidsforskjell til Norge på 12 timer! Vi ble sjekket inn på Hilton Hawaiian Village Hotel, et stort og flott hotellkompleks der også den norske VDG-gruppa (påtroppende distriktsguvernører) bodde. Opplevelsene og høydepunktene sto i kø allerede fra dag 1. Her kan nevnes Get Together Party der vi fikk anledning til å treffe de nordiske deltakerne. Vi gikk parade i Honolulus hovedgate sammen med andre Lions iført bunader, andre nasjonale antrekk og flagg fra mange land. Vår skandinaviske gruppe gjorde stor innsats med taktfast marsjering og sang, og vi kom på en solid andreplass i parade-konkurransen! En fantastisk opplevelse i + 30 C. Videre deltok vi på et internasjonalt show med Kenny Loggins m. fl. og Opening Plenary Session. Gjestetaler var Tim Shriver, styreleder i Special Olympics som også signerte samarbeidsavtale med Lions. Kvelden ble tilbrakt på Nordic Hospitality Room der vi fikk treffe avtroppende president Joe Preston og prate med flere nordiske deltakere. Final Plenary Session, eller «avslutningsmøtet» i konferansesenteret ble også en stor opplevelse med innsetting av den nye presidenten Yamada fra Japan, som i sin tale bl.a. roste den norske Lionsinsatsen for innsamling av klær til Syria og Libanon. Vi var blant de norske Lions som ble oppfordret til å reise seg og ta imot forsamlingens applaus. Stor stas! En fantastisk uke med Lions var snart over, men vi fikk anledning til å besøke historiske Pearl Harbour, en sterk opplevelse. Vi har badet i Stillehavet og gått på «fjelltur» til Diamond Head Mountain, truffet mange flotte og trivelige mennesker, og sist, men ikke minst, sett storheten i verdens største humanitære serviceorganisasjon. Lotterigruppens medlemmer tok så på heimveg. Noen dro på cruise først, noen tok en tur til naboøya Maui mens andre stoppet noen dager i San Fransisco eller New York. En stor takk til vår gode reiseleder Heidi Lill og til Tom Christiansen i Expertreiser som hadde lagt til rette for et opplegg og en minnerik tur som overgikk alle forventninger. 8 LION NR

9 Honolulu! Rolf Johansen fra Lions Club Porsanger var en av syv lotterivinnere. Han fikk mye oppmerksomhet under paraden for sin sjøsamedrakt! Her sammen med Lions fra Paraguay. De nordiske Lions fikk andreplass i paraden. Lotterivinnere og de norske distriktsguvernørene er samlet etter paraden. Delta i høstens Convenion-lotteri! Premien er en reise for to til Fukuoka, Japan juni LION NR

10 CONVENTION Stolte nordmenn på Convention I fire dager var Honolulu fylt av engasjerte frivillige fra over 120 land og geografiske områder. Mer enn Lions med sine familier deltok på årets general forsamling, Lions Clubs International Convention, som ble arrangert juni på Hawaii. Årets kongress var den 98.ende i rekken. Ikke uventet ble 100-års jubileet i 1917 nevnt i annenhver setning! Nasjonal The Parade of Nation er et fast innslag under Convention. Her stiller hvert land med sine nasjonale drakter, og med musikk og dans går man en rute langs sentrumsgatene, ca fem kilometer. De er en enorm gatefest som varer i mange timer, og jeg vil påstå at alle som får oppleve dette blir overveldet av det fantastiske mangfold verdens kulturer kan by på. De nordiske landene marsjerte som vi pleier i samlet tropp med en stor flaggborg i teten, syngende «Den glade vandrer». Våre bunader blir lagt merke til! Takket Lions i Norge Lille Norge fikk mye oppmerksomhet av både året som gikk og den påtroppende presidentens program for neste år. I gjennomgangen av våre kjerneaktiviteter, fikk vi i sekvensen om internasjonal ungdomsutveksling se en lang og flott reportasje av ungdomsleiren i distrikt J, Camp Imagine Peace. Ekteparet Fauerskog Soos i Lions Club Fredrikstad Sorgenfri er en av drivkreftene bak campen, og de ble også filmet på stranden i Honolulu i et intervju om selve Convention. Stefan (vår nye nasjonal leder for ungdomsutveksling (MD YCEC) og Helle, distriktsguvernør i 104 J, involverer nemlig hele familien med fire barn i Lionsarbeidet, og dette blir lagt merke til! Litt senere dukker vår guvernørrådsleder med sin familie opp på skjermen, syngende på «Den glade vandrer». Men det toppet seg da påtroppende president Yamada sier: Det er svært mange gode humanitære prosjekter i verden, men jeg vil trekke frem et som er enestående: Samarbeidet mellom Lions i Norge og Libanon om å hjelpe syriske barn i flyktningeleirene i Libanon (omtalt i norske LION nr 1 og ). Ikke nok med at hele salen fikk en grundig gjennomgang av prosjektet Yamada ba alle norske Lions i salen om å reise seg på vegne av norske Lions og motta hyllesten fra publikum. En virkelig stor honnør til prosejktleder Einar Lyngar fra Lions Club Ringsaker og alle andre som har bidratt. Det er også gledelig at Lions Clubs International nå prioriterer barn i flyktningeleire (se side 17 i dette nummeret). Endringer og priser Alle forslagene ble vedtatt, også punktet om å innføre en 3. visepresident. Det skal bli enklere for riksmøtene å restrukturere organisasjonen. Som følge av medlemsutviklingen ble representasjonsfordelingen i det internasjonale styret justert der Asia nå får flere plasser. Som 2. visepresident vant indiske Naresh Aggarwal en knepen seier over libanesiske Salim Moussan. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Lions Clubs International og Special Olympics. Årets humanitære pris gikk til Save the Children (Redd barna). 10 LION NR

11 CONVENTION Samarbeidet mellom Lions i Norge og Libanon om å hjelpe syriske flyktningbarn fikk stor oppmerk somhet under presentasjonen av årets program. Vi fikk se en flott film fra vår ungdomsleir i Akershus/Østfold, Camp Imagine Peace (se filmen på lions.no) Årets nye distriktsguvernører med partnere jubler idet DG-elect båndet rives av skiltet. NÅ er de ferdig med opplæring og klare til å jobbe! Fremtidige Conventions Fokuoka, Japan, juni 2016 Chicago, USA, 30. juni-4. juli 2017 Las Vegas, USA, 29. juni-3. juli 2018 Milano, Italia, 5-9 juli 2019 Singapore, juni LION NR

12 BARNAS RIDDERUKE Barnas Ridderuke trenger flere barn! Kjenner du noen barn med funksjonshemming som kunne tenke seg å delta på en aktivitetsuke i vinter? Tips dem om Barnas Ridderuke! TEKST: ELISABETH KOLLERØD, GENERALSEKRETÆR I RIDDERENNET Barnas Ridderuke (BRU) er en vinteraktivitetsuke for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen år. Målet er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski. Uka gjennomføres i et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og en egen arrangørgruppe. Studenter rekrutteres som ledsagere, og disse bor sammen med deltagerne (2 studenter og 3 deltagere) i egne boenheter i en «hyttelandsby». Det gjennomføres to daglige skiøkter, hvor barn og studenter fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov. BRU avsluttes med et Barnas Ridderrenn, hvor barna selv kan velge den distansen de vil gå; 2, 4 eller 8 km. Selve rennet er også åpent for tidligere års deltagere, og for kandidater som ikke fikk plass på uka. I forbindelse med Barnas Ridderrenn deltar også elever i tilsvarende alder fra en nærliggende skole som ledsagere, som et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen. BRU er lagt tidlig på året, i uke 3, for at deltagerne skal kunne nyttiggjøre seg (ny-) ervervet ferdighet på hjemstedet resten av vinteren. Se film fra Barnas Ridderuke! Søknadsskjema til Barnas Ridderuke, se hjemmesiden til Beitostølen Helsesportsenter: 12 LION NR

13 Å gi verdighet til andre gjennom humanitær hjelp. LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA Til norsk ved Hans O. Reykdal LION NR

14 HVERT ÅR, i forbindelse med deres årlige migrasjon, flyr tusenvis av små traner i v-formasjon over Himalaya, i 8000 meters høyde. De er kjent som demoiselle-traner, eller jomfrutraner, og er den minste arten i tranefamilien. Om sommeren bor de på steppene i Mongolia. Når vinteren nærmer seg, samler de seg i grupper og begynner reisen sørover til India. Der oppe i 8000 meter er temperaturen så lav som minus 30 grader, og luften har bare en tredjedel av oksygeninnholdet på bakken. Disse brutale forholdene gjør sitt til at deres migrasjon virkelig er en reise på liv eller død i ordets egentlige forstand. Denne knallharde reisen er umulig å gjennomføre for et lite antall fugler. Ved å fly i en stor v-formasjon, kan hver fugl nyttiggjøre seg av strømmen av luft over vingene til de andre fuglene foran dem, og ved å gjøre det, reduseres det totale energiforbruket. Den ledende fuglen bruker den største mengden av energi, så det er nødvendig at de stadig bytter om å fly forrest. Jomfrutranene er avhengig av samarbeid og harmoni blant alle medlemmene av flokken. Selv om hver fugl er liten, har hver fugl stor verdi. Jomfrutranene migrerer over Himalaya i 8000 meters høyde Den beslutsomhet som demonstreres, så vel som andre egenskaper som samarbeid og familiestruktur, har gjort tranen godt likt i mange kulturer. I Japan har tranen tradisjonelt vært et symbol på et langt liv. I den japanske papirkunsten origami, er tranen den mest grunnleggende og representative form som alle barn lærer å lage. Det finnes en tradisjon for å brette traner og gi den til en man er glad i og som lider av sykdom eller skade. Det er en måte å si «vi ønsker deg en rask bedring og et langt liv.» Å brette origamitraner er en omtenksom handling som viser et dyptfølt ønske fra venner og familie om at syke skal bli friske igjen. Men tranen har også blitt kjent som et symbol på fred ikke bare i Japan, men over hele verden. Japansk origami Vi Lionsmedlemmer har fremmet internasjonal fred og harmoni gjennom våre hjelpeinnsatser, ved å gi håp til alle mennesker, og gi mulighet til et liv i verdighet. Som lege har jeg gjort det til mitt mål å kjempe for verdien av menneskeliv. En lege kan kanskje være i stand til å redde liv i løpet av sin karriere. Ved å arbeide sammen, kan vår organisasjon redde millioner av liv hvert år 14 gjennom LION NR 1 våre programmer.

15 Fred, håp, besluttsomhet, samarbeid og det å forene mennesker gjennom hjelpearbeid er sentrale elementer i mitt tema «Verdighet. Harmoni. Medmenneskelighet» LION NR

16 «Det som skal få oss til å reagere er den menneskelige verdighet: den umistelige verdighet for de undertrykte, men også vår egen verdighet. Vi mister vår verdighet hvis vi tolererer det uakseptable.» Ukjent forfatter Barndommen bør være en lykkelig tid. Gi verdighet til andre gjennom humanitær hjelp. Der finnes mange spørsmål vi kanskje aldri får svar på. Men en ting er sikkert menneskeverd bør ikke være et privilegium. Et av de grunnleggende prinsippene for menneskelig verdighet og selvrespekt er evnen til å forsørge seg selv og ens familie. Se for deg å være en forelder som ser barna gå sultne til sengs, eller å ha et barn diagnostisert med en sykdom som kan behandles, men ikke ha råd til å betale for medisinsk behandling. Barndommen skal være en lykkelig tid, fylt med gode minner ferier med familien, feire helligdager, kjente og deilige aromaer som kommer fra kjøkkenet, favoritthistorier som deles med venner. Det bør være en tid dedikert til å studere og forberede seg for fremtiden, med et støttende nettverk på plass. Men for mange barn finnes ingen skole eller nettverk. Det er 2,2 milliarder barn i verden i dag, og nesten 1 milliard av dem lever i fattigdom. Fattigdom har en ødeleggende virkning. Den er knyttet til dårlige boliger, hjemløshet, mangelfull ernæring og matmangel, dårlige akademiske resultater (selv når utdanning er tilgjengelig), mangel på medisinsk behandling, og så mye mer av det de fleste av oss tar for gitt. Og dette er ikke bare i utviklingsland. 16 LION NR

17 Barn er vår fremtid og morgendagens ledere, men allikevel er mange i desperat behov for vår hjelp. Så det å hjelpe barn vil fortsatt være et viktig fokusområde. Tusenvis av barn dør hver dag av sykdommer som kan kureres, av sult og mangel på rent drikkevann. Ofte ser foreldre hjelpeløst på fordi de ikke har økonomiske ressurser eller pålitelige hjelpere i nærheten som kan redde deres barn. Jeg ønsker å bidra til å lindre denne unødvendige lidelse for barn. Nei vi kan ikke redde alle barn, men ved å utvide våre eksisterende programmer kan vi gjøre en forskjell for mange flere. Det er derfor jeg introduserer årets initiativ, Barns verdighet. Med dette oppmuntrer jeg Lionsmedlemmene til å: Støtte og forbedre framtidsutsiktene for barn på sykehus Tilgodese behovene til barn i flyktningleire Gjøre noe med hungersnøden blant barn Videreføre og utvide leseprogrammet Dette er bare noen få av de mange hjelpetjenester som retter seg mot behovene til barn. Du kan lese mer om Children s Dignity Initiative på nettstedet lionsclubs.org Hjelpe andre. De er ikke bare ord til Lionsmedlemmene. Organisasjonen ble grunnlagt på dette prinsippet. Vi har faktisk vokst med å tilgodese behovene i våre samfunn, i en verden i endring. Men vi gir ikke bare hjelp. Vi vil ikke bare sørge for mat, husly eller tilfredsstille umiddelbare behov. Vi gir håp, håp om en bedre morgendag. Og ja, vi gjenoppretter den menneskelige verdighet. Vårt 100-års jubileum nærmer seg. For å nå vårt mål om å hjelpe 100 millioner mennesker ungdom, visjon, sult og miljø innen 30. juni 2018, må vi tredoble arbeidet på disse områdene. Jeg vet vi kan. Lions har vist gang på gang en vilje og evne til å overgå seg selv når det betyr at andre mindre heldige får hjelp. Å hjelpe andre forandrer verden. Tenk på det. Når vi hjelper andre, sår vi frø av harmoni, forståelse og fred. Våre hjelpeprogram som gir mennesker synet tilbake, beskytter barn mot meslinger, metter sultne mager, planter trær, og mye mer, er å styrke menneskeheten og skape gjensidig forståelse. LION NR

18 Harmoni: Gjensidig forståelse gjennom hjelpeprogrammer Antropologer har identifisert hundrevis om ikke tusenvis av forskjellige kulturer. Men det trenges ikke en antropolog å påvise det. Bare i vår egen verden av Lions, vet vi at vi har mange ytre forskjeller. Men som nevrokirurg kan jeg bekrefte at på tross av noen utvendige forskjeller som hudfarge, hårfarge, måter å snakke på, eller andre faktorer som identifiserer kultur; på innsiden er vi svært like. Et hjerte er et hjerte. Vi fungerer på samme måte. Det burde ikke bare være en medisinsk observasjon; det bør være et fundament for all menneskelig tilnærming til verdighet, harmoni og medmenneskelighet. I denne raskt skiftende verden, der kulturer og mennesker daglig sirkulerer og samhandler, har de menneskene som vet hvordan man kommuniserer effektivt på tvers av kulturer, både i personlige og faglige sammenhenger, en avgjørende fordel over de som ikke gjør det. Kulturell sensitivitet krever empati, nysgjerrighet og respekt for andres meninger og holdninger. Kultur er en stor del av folks liv. Den påvirker synspunkter, verdier, humor, håp og ambisjoner. Du lærer å fungere og manøvrere innenfor din egen kultur fra dagen du ble født. Noen ganger trekker folk feilaktig den konklusjon, basert på deres eget perspektiv, at alle kulturer er like, at hvis de forstår sin egen kultur, kan de lett operere i andre. Men så enkelt er det ikke. Globale Prosjekter For Harmoni Det er viktig å forstå og verdsette kulturer som er annerledes enn vår egen. Det finnes ingen bedre måte enn gjennom felles hjelpeaktiviteter på distrikts- og multippeldistriktsnivå. Jeg opp fordrer distriktsguvernører og guvernørrådsledere til å kontakte hverandre internasjonalt. Jeg har sett med egne øyne dette internasjonale samarbeidet fungere i prosjekter mellom Lions i Japan og Lions på Filippinene. Felles internasjonale hjelpeprosjekter gir et annet perspektiv på egne rutiner og en bedre forståelse for andre kulturer. Å bringe mennesker sammen for å møte behovene til andre, skaper sann harmoni i det internasjonale samfunnet. Denne type aktivitet går rett på hovedpunktet i Lions Mål: «Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer». Klubber kan også bli involvert i internasjonalt samarbeid. Klubber som deltar i vår Vennskapsklubb-aktivitet får en unik forståelse av andre kulturer. Samspill med medlemmer fra ulike kulturer og med ulike synspunkter kan gå langt i å utvide vårt syn og gi inspirasjon til aktiviteter i vårt eget samfunn. «Hvis vi ikke har fred, er det fordi vi har glemt at vi tilhører hverandre.» Mor Teresa Bringer mennesker sammen for å tilgodese andres behov 18 LION NR

19 TITTEL Flere medlemmer betyr mer hjelp til andre Våre medlemmer og klubber er hjertet i vår organisasjon. Vi har hatt en lang periode med global medlemsvekst, i hele sju år på rad. Det er en rekke grunner til vår suksess; vi har et dynamisk GMT (Global Membership Team), effektive markedsføringsstrategier kombinert med lett gjennomførbare program for medlemsvekst, engasjerte ledere som begynner på klubbnivå og vi når ut til kvinner og familiemedlemmer, bare for å nevne noen få. Sammen har vi økt vårt medlemsantall til 1,4 millioner medlemmer. Klubbpresidenten er nøkkelen til vår videre fremgang Vår organisasjons energi kommer fra hver enkelt klubb med klubbpresidentene i sentrum. De har kraften til å lykkes. De har kraften til å påvirke endringer. De har kraften til å forbedre vårt arbeide. Så jeg ber klubbpresidenter å skape en klubb der medlemmene føler seg trygge, og en klubb som samarbeider med det lokale samfunnet. På denne måten får man en respektert klubb i sitt område. Jeg har tatt frem 7 hovedpunkter for klubbpresidenter. «Spør en» begynner hjemme Å utføre frivillig arbeid sammen med familien er en meget bra måte å ha det gøy sammen og ikke minst å komme nærmere hverandre. Hvis du spør en, bør du spørre din nærmeste venn, den personen du stoler mest på en kjærlig ektefelle og partner. Del ditt engasjement med dine familiemedlemmer. Familier som jobber frivillig sammen som Lions, etablerer en familietradisjon for å hjelpe andre. «Spør en»-medlemskampanjen starter hjemme. Medmenneskelighet dekker hele spekteret Hvis klubbene står sentralt i vår samfunnstjeneste, så er LCIF kjernen i våre verdensomspennende aktiviteter. LCIFs bevillinger skaper goodwill, eliminerer menneskelig lidelse og gir nytt håp og verdighet for mennesker over hele verden. LCIFs program og samarbeid gjør oss i stand til å behandle blindhet som kan kureres, gi gratis helsetjenester, gi medisinsk opplæring, gi skolebarn livserfaring og mye mer. Dette året spør jeg Lions om å bruke enhver anledning til å støtte LCIF med sjenerøse donasjoner og Melvin Jones Fellowships. Klubbpresidentens nøkler til suksess 1 Øke verdien av å være medlem (bedre opplæring av nye medlemmer) 2 Skape klubber som medlemmene er stolte av å være i (forbedre klubb- tilfredshet) 3 Høy kvalitet på hjelpeprosjekter (prosjekter som er relevante i forhold til de faktiske behovene i klubbens nærområde) 4 Drive hjelpearbeid sammen med familien (fordi «Spør en» starter hjemme) 5 Flere kvinnelige medlemmer/ unge medlemmer (det ideelle mann til kvinne-forholdet er 1: 1) 6 Være ledere i samfunnet (mer og bedre ledertrening) 7 Tenke utenfor rammene (forbedre ineffektiv praksis og skikker) Foto: Dan Morris LION NR

20 Avslutning Når vi nå nærmer oss vår jubileumsfeiring, vil det være lurt å huske å tenke over noen ord fra vår grunnlegger «Du kommer ikke veldig langt, før du begynner å gjøre noe for noen andre» Melvin Jones. Vi har gjennom hele vår historie vist evne til å bringe folk sammen for en felles sak. På tross av konflikter og tvister over hele verden ser vi forbi forskjeller en grasrotsammenslutning av fred gjennom hjelpearbeid. Verdighet Når vi strever etter å tilgodese andres behov, la oss alltid huske å respektere verdigheten til dem vi hjelper. Når vi går ut til andre med våre hjelpetiltak, la oss alltid huske det ikke er noe vi bare deler ut. Harmoni Når vi strekker ut en hånd og hjelper med å bygge andre opp, skal vi huske på at det ikke bare er en vennlig handling; det innebærer også at vi skaper forståelse og harmoni. Medmenneskelighet Når vi viser empati for de mindre heldige i våre lokalsamfunn, la oss utvide denne empati til å omfatte alle som lider rundt om i verden. Og når vi fortsetter å hjelpe mennesker, la oss huske at det ikke en plikt, det er vårt ansvar. «Vær snill. Vær åpen. Vær nysgjerrig. Vær sterk. Vær sjenerøs. Vær oppriktig. Vær lojal. Vær ærlig. Vær en LION.» Dr. Jitsuhiro Yamada Jeg er umåtelig stolt og svært ydmyk over å være president i Lions Clubs International, den globale leder når det gjelder internasjonalt servicearbeid. Jeg ønsker deg 1000 traner. Men mest av alt håper jeg at den hjelpen du yter andre bringer deg enorm kjærlighet og tilfreds stillelse, og fyller ditt hjerte med glede og fred. 20 LION NR

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker

magasinet NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat Kampen mot i Trondheim fra panteflasker TEMA: Oppsporing i Norge magasinet Kampen mot atomvåpen Supermammaen i Trondheim Mer omsorg fra panteflasker 42011 NYE MATKRISER I 2012: En milliard mennesker får ikke nok mat FINN TIPS OM MENINGSFULLE

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

ALL over winner på side 3. SIgrId

ALL over winner på side 3. SIgrId wenche Klunderud fikk idéen til Utdanningsfondet sammen med Bergljot Knutsen fra Voss. Nå har fondet fått anerkjennelse i Europaføderasjonen! Det kan vi i Larvik-klubben også glede oss over! Se side 3

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 3 I SEPTEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Et godt sted for barn og unge Kvinnesterke i Malmø Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: Professor og hundekjører September

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer