menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens dybder s. 3 Kulturdagen i St. Magnus s. 5 Betraktninger midtsommers s. 8 Regnskap 2009 og budsjett 2010 s. 10 Kalender s. 14 Messetider s. 17 Gratulerer/kondolerer s. 18 f. Fermingsmessen 5. juni s. 23 Registrering katekese s. 24 Det nye menighetsråd s. 27 Husk, viktige datoer s. 28

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgt 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru, sogneprest), (sekretær) hjemmeside: e-post: MESSETIDENE: Se side 18. SKRIFTEMÅL: 30 min før alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: Etter avtale KONTORTID: Mandag - fredag kl Menighetssekretær: Helga Haaß-Männle (tirs-tors) UTLEIE AV MENIGHETENS LOKALER: Henvendelser til Hoa Tran Van, tlf , Henvendelser helst etter kl PRESTER OG SØSTRE I MENIGHETEN OG I SOGNET: p. Iru Pethuruppillai tlf p. Filak (sjelesorg for polakker i St. Magnus) tlf p. Rory Mulligan sm (sogneadministrator for St. Gudmund, Jessheim), tlf p. Erik Ruud sm (sogneadministrator for St. Clara, Kongsvinger), tlf p. Andreas Rupprecht sm (ungdomsprest, kapellan i St. Olav, Oslo), tlf Søstre av Det hellige kors, Hurdalsgata 65, 2003 Lillestrøm, tlf KONTI: Driftskonto Mariahagens konto: Høyrentekonto: Foto på forsiden og i bladet ellers: Loc Do Duy Menighetsrådet: Minh Cong Vu Arthur Estrada Knut Andersen, Torill Bøker Judy Guneriussen sr. Therese Hoang, Toby Mbamalu Hiep Nguyen, Vo Hong Le Gyørgyi Sandor, Jossie Aarvik Cyril Peduruppillai Tonja Ramazan-Yousif Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Katekese (norsk og vietnamesisk): Judy Guneriussen, Do Thi Le Hoang, Barne- og ungdomsutvalg: Torill Bøker, Koordinator for gruppene: Chung Van Nguyen, Kor: Mechthild Opperud, Cuong Ton-That, Arthur Estrada, Modesto Ocampo, Vedlikehold: Geza Kozari, Økonomi: Chung Van Nguyen, Lars Ole Djupdal, Emma Ripman (regnskapsfører), Alan Ramazan-Yousif Caritas: Anne Cederkvist, Pastoralråd: Egil Guneriussen FAG, frivillige arbeidsgruppe: Ba Tran, Hjemmeside: Loc Do Duy,

3 Utdypning rundt EUKARISTIEN I første Mosebok (1 Mos 14:18-20) leser vi at Melkisedek, en hedensk prest og konge, gir brød og vin som gaver til Abraham. I kristen tradisjon betyr brød og vin alltid Eukaristien. Paulus første brev til korinterne (1 Kor 11,23-26) er den tidligste kilden som omtaler Eukaristien. Når vi feirer eukaristien er det ikke bare Kristi nærvær, men vi rekonstruerer hans død som frelste oss. Eukaristien er ikke bare å se på fortiden, men også se på fremtiden, slik at alle ting til slutt skal oppfylles i hans rike. Hver gang vi feirer messen, sier presten etter konsekrasjonen: Troens mysterium. Og hele menigheten svarer: Din død forkynner vi Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inn til du kommer. Så er spørsmålet: Til hvem, hvor eller hvordan forkynner vi hans død og oppstandelse? De fire ordene som Kristus brukte under det siste måltidet (Mk 14,22-25; Mt 26,26-29, Lk 22,19-20), på veien til Emmaus (Lk 24: 30-31), da Kristus mettet fem tusen mennesker (Lk 9:16 og 1 Kor 11:23-24) er: Tok velsignet..brøt..gav (se bildene). De fire ordene er viktige for å forstå Eukaristien. I Eukaristien fortsetter Kirken Jesu misjon for å lære, for helbredelse og for å få næring som Guds folk. 3

4 Hva Kristus gjorde på Skjærtorsdag er et forbilde for hva Han skulle gjøre på Langfredag. Det betyr at Han brøt sitt eget legeme på korset for menneskenes frelse. Dele vårt liv. Fra en messe til neste messe, proklamerer vi påskens mysterium inntil Han kommer. En eldre kvinne uten særlig utdannelse, ble spurt: Hva betyr messen for deg? Hun svarte slik: Messen forteller at jeg er en del av messen, og Gud er opptatt av meg. Eukaristien er sentral i en katolikks liv. Det er meget vanskelig å forstå en katolikk uten kunnskap om Eukaristien. Eukaristien er et måltid- Dette er kjernepunktet som NT snakker om. Men det er ikke et vanlig måltid, det er et offer hvor offerlam er spist av dem som ofrer. Eukaristien har nær forbindelse med jødenes påskefest Pascha. De tolv apostlene var jøder. I andre Mosebok (2 Mos 12) leser vi om jødenes påskefest. Kristus innstiftet ikke Eukaristien alene. Han hadde tolv disipler rundt seg. Det betyr fellesskapet. (2 Mos 12,47) Slik skal hele Israels menighet gjøre. (2 Mos 12,43-46). 2 Mos 12,48 betyr at vi må vende om. Eukaristien betyr også takksigelse. Hvorfor tar vi egentlig del i Messen? Er det bare for å oppfylle helgedagsforpliktelsen? Eller for å få nådegaver for oss selv eller andre? Hva blir det så med tilbedelsen? Jesus har sagt. Herren, din Gud, skal du tilbe, bare ham skal du tjene. (Mt 4,10). Eller hva blir det så med takksigelsen? Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus skriver apostelen Peter. Messeofferet er høydepunktet for fellesskapet her på jorden. Vi minnes Jesu offerdød, og den rike gaven han ga oss med dette minnemåltidet. I messen er Frelseren til stede, ikke bare i brødets og vinens skikkelser, men også i forkynnelsen og bønnen til alle som er med i messen. Alle er vi en del av Kirken, derfor kan apostelen Paulus skrive: Brødet som vi bryter, er det ikke Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme, for vi har del i det ene brødet. 4 - p. Iru

5 KULTURDAGEN I ST. MAGNUS Undertegnede tilhører St. Olav menighet i Oslo, men har hatt en del med St. Magnus å gjøre i forbindelse med noen små skuespill som jeg har skrevet og satt opp sammen med Judy Guneriussen. Det ene handlet om Den hellige Magnus og det andre om Frans av Asissi, så man kan vel si at jeg har en tilknytning til menigheten. Jeg ble derfor invitert til å komme på kulturdagen den 20. juni og gledet meg til å oppleve noe litt ekstra sammen med pater Iru og hans sognebarn. Men da jeg kom til St. Magnus denne søndagen for å gå til messe klokka 11, var kirken til min overraskelse nesten tom. Et øyeblikk tenkte jeg; kan messen ha blitt flyttet til et senere tidspunkt, men de små grå foreslo noe helt annet; det er jo så fint vær og da er messen sikkert flyttet ut i Mariahagen. Det stemte selvfølgelig. Det var rigget opp en utescene, hvor sentrum for handlingen i en katolsk messe var på plass; alterbordet med duk og krusifiks. Det var satt opp campingstoler og jeg fant meg en plass på første rekke, og så kunne messen begynne. 5

6 Prosesjonen kom inn og ministranter og prester, pater Iru og pater Filak, fant sin plass på scenen i dette store kirkerommet med bare Guds himmel som et tak over de hellige handlinger. Nettopp dette, at messen ble feiret i det fri under den solfylte sommerhimmelen, ga en ekstra dimensjon til vår opplevelse av liturgien. Pater Iru holdt en fin preken som understreket betydningen av at menigheten skal være et fellesskap der alle har sin naturlige plass, selv om de kommer fra mange land i verden. St. Magnus menighet har representanter for 90 nasjoner, og etter det jeg kan bedømme har pater Iru og hans sognebarn klart å skape en atmosfære av samhold og enhet blant menighetens medlemmer. Biskop Bernt hadde selv sagt om St. Magnus at den er en av de beste menighetene i det katolske Norge. Og det var slik Kristus ville det; ut unum sint dere skal være som ett, og elske hverandre slik jeg har elsket dere. En katolsk messe gir alltid noe sjelen løftes av, noe som fører oss litt nærmere Gud hver gang, og i Mariahagen kunne jeg føle at liturgien liksom løftet oss mot den uendelighet som ligger bortenfor den blå, solfylte himmel. Her var det godt å være, her var vi alle søstre og brødre, her var vi alle Guds barn. Etter messen ble de nye medlemmene i menighetsrådet og i pastoralrådet presentert av pater Iru (se side 27), og jeg fikk en opplevelse av at dette var aktive og flinke folk som det blir lett for sognepresten å samarbeide med. 6 Rundt omkring i Mariahagen var det satt opp telt og boder, og nå kunne vi sørge for kjødets behov og glede oss over god mat og drikke som menighetens medlemmer selv hadde ordnet med. Scenen ble nå

7 forvandlet fra å være et kirkerom til et sted for munter underholdning. Vi fikk vietnamesisk sang, dans fra Sri Lanka og fra Filippinene, mens det innendørs ble vist film fra Polen. Barna sang vakkert, og de var også små forretningsdamer og -menn som solgte lodd til inntekt for menigheten (tror jeg!). Gevinstene var mange og morsomme, og loddtrekningen ble kronet med de siste gevinstene, to flasker rødvin som sikkert passet bra til søndagsmiddagen for dem som vant. Atmosfæren i Mariahagen var avslappet og god under hele kulturdagen, og jeg tror alle gikk hjem med en god følelse av å ha opplevd et meningsfylt fellesskap i det fri under Guds egen himmel. - Oddmund Berg Barnekoret synger foran Maria (øverst), salg av polske spesialiteter (nederst til høyre) og kafe og kake (side 6), danserinne Rachel Limalanathan (venstre). 7

8 Noen betraktninger midtsommers i 2010 fra Egil Guneriussen (på bildet til høyre) Vi er vel halvveis i Herrens År 2010 og etter oppfordring vil jeg se litt tilbake i tid som et sognebarn i vår kjære St. Magnus kirke. Jeg konverterte til katolisismen i 1992 hos fransiskanerne i St. Hallvard kirke. Det var en god tid sammen med p. Ronald og p. Hans som var min fadder. Etter at p. Ronald ble overflyttet til St. Magnus fulgte min kone Judy og jeg med på «lasset». Vi hadde noen ganger tidligere besøkt St. Magnus hvori vi egentlig sognet til. Vel syntes vi at det var en pen kirke bygningsmessig, men vi følte oss ikke helt hjemme der. Lydkvaliteten var dårlig og i tillegg var p. Henk vel lavmælt. Etter p. Ronald kom maristene p. Rory og p. Erik og vi følte oss mer og mer hjemme, som jeg følte det ble det litt mer liv, særlig i menighetslivet da flere ble mer aktivisert i dette. Etter hvert ble jeg valgt inn i Menighetsrådet som nestleder, men måtte fratre grunnet sykdom. I denne perioden ble mange ting gjort; dugnader så vel som ute som inne og den største var vel rydding i kjelleren som i utgangspunktet var garasje. Tiden gikk sin gang og etter hvert fikk prestene våre en forsterkning av p. Jacob. Jeg ble faktisk sjokkert når jeg så hans alder; 82 år, hva i all verden hva var dette. MEN dette mennesket var jo som et fyrtårn både i høyde og åndelighet. Maken til prekener og innlevelse har jeg aldri bivånet hver før eller siden. Han bergtok meg, jeg satt som et tent lys når han sto ytterst på trappetrinnet foran alteret og holdt preken uten manuskript. Noen ganger var jeg livredd for at han skulle falle ned der han sto og vippet. Når vi kom om vinteren til søndagsmessen, hvem måkte snø foran kirken? Bare gjett! 8

9 Etter hvert returnerte p. Jacob til sine Brødre i Nederland og døde der i høy alder, men jeg vil aldri glemme han likeså som p. Ronald som var min lærer. P. Rory og p. Erik ble overført til andre menigheter på Øvre Romerike til Jessheim og Kongsvinger og da kom p. Iru på banen etter sine mange år i Oslo. Da ble fart på sakene (husk at jeg skriver dette ut fra mitt syn). Det første og det beste var at det ble flere messer hver søndag på ulike språk og hverdagsmesser derav mer kollekt selvfølgelig, men det aller beste var at han oppmuntret til det multinasjonale og flerkulturelle samarbeid i menigheten. Menighetsrådet ble sterkt og effektivt og jeg må beundre lederen Chung den gang for hans fremragende lederstil og hvordan han fikk alle med på det praktiske arbeid; jeg nevner spesielt det nydelige nye menighetslokalet vi nå har. Mariahagen er jo et kapittel for seg. Alteret er flislagt, samt flere rom og korridorer. Det er også mange andre ting som imponerer meg er hvordan ungdommen trekkes inn i menigheten og jeg har stor beundring for ministrantene våre som ofte holder ut i flere messer i de store høytider og under 1. kommunion og ferming. P. Iru sa til meg og sikkert mange andre når jeg spurte han om hvordan han fikk til alt dette, «at uten mine sognebarn er jeg ingenting.» Heldigvis har vi fått orden på brannvernet slik at vi ikke må stenge. Kirkevertordningen fungerer bra, det trengs særlig under store arrangement i kirken. Jeg er takknemlig for at jeg får delta i denne. Det er sikkert mange andre aktiviteter og ildsjeler som skulle vært fremhevet, men vi alle vet hva/hvem disse er. Til slutt vil jeg takke for tilliten at dere valgte meg inn i pastoralrådet. Når dette leses kommer dere til en ren og nybonet kirke (redaksjonen takker så meget på menighetens vegne!!) Ønsker dere alle en fortsatt god sommer og en trivelig høst! 9

10 REGNSKAP 2009 (kolonne 2009) og BUDSJETT 2010 (kolonne 10B, 09B: budsjett 2009) INNTEKTER 09B B 1. Vanlige kollekter Kirkebidrag (faste bidrag) Salg og tilstelninger Andre bidrag fra menigheten Inntekter fast eiendom Komm. tilskudd til trossamfunn Kirkelige tilskudd Andre off. og private driftstilskudd Refusjoner og annet SUM UTGIFTER 10. Personale Kontorhold Bil og reiser Eiendomsavgifter Forsikringer Varme og lys Vaktmestertjeneste Vedlikehold Leie lokaler Aktiviteter Tilskudd OKB og andre Andre utgifter SUM DRIFTSRESULTAT

11 17. Arv / gaver utenfra Innsamlet til prosjekter Brukt til prosjekter RESULTAT FØR FINANS Bidrag andre inn Bidrag andre ut Finansinntekter Finansutgifter RESULTAT ETTER FINANS Overført fra fond Fondsavsetninger -121 RESULTAT Tabellen viser tre kolonner med tall. Den første (09B) viser budsjettet for 2009, den midterste (2009) regnskapet for dette året og den tredje (10B) budsjettet for året Tallene er rundet og forkortet til tusener. 1 betyr 1000 kr, 370 betyr kr. Kommentarer til regnskapet 2009 Nedenfor kommenterer vi de postene som viser større avvik fra budsjettet: Post 2. Kirkebidrag: Beløpet var lavere enn budsjettert fordi mange har foretrukket å gi en gave til prosjektet Mariahagen istedenfor kirkbidrag (post 18). Post 3. Salg og tilsetninger: Gledelig resultat som kommer fra økt kontingent for katekese og konfirmantundervisning samt gode kirkekaffeinntekter. 11

12 Post 5. Inntekter fast eiendom: Dårlig resultat som skyldes mye lavere inntekter fra leie av salene. Vi håper på større inntekter for leie av lokaler i 2010 slik at utleie på sikt vil betale alle kostnadene. Post 9. Refusjoner og annet: Her har vi ført inntekter i forbindelse med at menighetssekretæren gjør en del arbeid for både St. Gudmund og Sta. Clara menighet. Post Varme og lys: Vi har fått høye strømregninger i Det skyldes en kald vinter, økte priser på strøm og nettleie og dårlig isolasjon i byggene. Post 13.5 Vedlikehold: Kostnadene har økt betydelig på grunn av at det ble gjort mange forbedringer i det elektriske anlegget både i kirken og menighetshuset. Post 15. Tilskudd til OKB. I 2009 har antall medlemmer i St. Magnus økt betydelig. Derfor fikk vi både mer tilskudd fra kommunene (post 6) men måtte også betale noe mer til bispedømmet. Post Prosjekter: Det ble samlet inn kr til den nye Maria hagen og kr til nye kirkebenker. Utgifter til Mariahagen kom på kr Post 25. Fondsavsetninger: Det ble ikke gjort noen avsetninger til vedlikeholdsfondet, bilfondet og andre fond. Resultatet for ordinær drift viser et underskudd på kr Resultatet etter finans viser et underskudd på kr Kommentarer til budsjett 2010 Forslaget for budsjettett 2010 er gjort etter finansrådets vurdering. Ufordringene for menigheten blir i 2010 å øke inntektene i henhold til budsjettet. Post nr. 6, 7 og 10: OKB har innført en ny ordning for tilskudd fra kommunene. Alt går nå via bispedømmet. Menighetene får en fast sats per registrert medlem (likt for alle menigheter). Til gjengjeld be- 12

13 taler OKB lønn for alle prestene i bispedømmet. Derfor går beløpet for tilskudd noe ned i 2010 (post 6), tilskuddet for prestene faller helt bort (post 7). Lønnsutgiftene blir mindre fordi OKB betaler p. Irus lønn. I 2010 ble det for første gang ansatt en renholdsassistent som vasker menighetens lokaler. Post 5: Inntektene fast eiendom Utleie av det nye lokalet under kirken og i menighetshuset. Vi håper på en økning i Post 9: Refusjoner og annet St. Magnus har en avtale om at menighetssekretæren også skal fungere som sekretær for St. Gudmund og Sta. Clara. For disse to menigheter refunderes en del av utgiftene til lønn og kontorhold. St. Gudmund får en ny prest til høsten og det gjenstår å se om denne presten vil fornye kontrakten. Post 11: Kontorhold: To nye kopimaskiner må kjøpes. Prisen ca. kr Post 18 og 19: Taket på kontorbygget må fornyes og vinduene skiftes. Denne jobben er budsjettert med kr Vi håper på å kunne samle inn så mye som kr til dette formålet. Budsjettet 2010 viser et underskudd på ca. kr For å dekke underskuddet kom et forslag at hver husstand i menigheten burde betale et ekstra fast bidrag til vedlikehold og takprosjektet på kr. 100 hver måned og gjerne mer hvis mulig. Finansutvalget ber alle om å vurdere og iverksette dette tiltaket. Hjelp oss å drive og vedlikeholde kirken! for finansutvalget Emma Ripman, i samarbeid med Helga Haass-Männle 13

14 Kalender Messetider side 17 AUGUST søndag, år C, Ev: Luk 13, Messe på norsk kl og Hl. Bartolomeus, Apostel. Messe kl Hl. Ludvig. Messe kl Hl. Monika. Messe kl Denne helgen markeres Mariahagens åpning i fjor. Hl. Augustinus. Messe kl Corpus Christi prosesjon søndag, år C. Mariaprosesjon. Ev: Luk 14, S. 554/558. Felles messe på norsk kl SEPTEMBER 02 Bibelkurs på engelsk kl OPPSTART KATEKESE PÅ NORSK Kl Vi samles i kirken. Barnemesse kl søndag, år C. Ev: Luk 14, Messe på norsk kl og Messe kl , deretter første møte av det nye menighetsrådet. 08 Jomfru Marias fødsel. Messe kl Messe kl OPPSTART KONFIRMANTUNDERVISNING, for konfirmanter og foreldre. Vi begynner med messen kl Katekese på vietn. kl Barnemesse kl Messe på tagalog kl søndag, år C. S. 566/570. Ev: Luk 15,1-32. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Korsets opphøyelse. Messe kl Jomfru Marias smerter. Messe kl Bibelkurs på engelsk kl Katekese på vietnamesisk kl Messe på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 16,1-13. Messe på norsk kl og Hl. Matteus, evangelist. Messe kl Bønnegruppe kl KONSERT med St. Magnus menighets mange kor kl Messe på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 16, S. 580/584. CARITASSØNDAG. Kollekt til Caritas. Messe på norsk kl og Hl. erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael. Messe kl

15 OKTOBER 01 Hl. Terese av Lisieux. Messe kl Katekese på norsk kl Barnemesse kl søndag, år C.,Ev: Luk Messe på norsk kl og Hl. Frans av Assisi. Messe hos søstrene kl , Hurdalsgt Messe kl MR-møte kl Messe på tagalog kl søndag, år C. Ev: Luk 17, S. 593/597. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Hl. Teresa av Avila. Messe kl Katekese på vietnamesisk kl Messe på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 18,1-8. S. 599/603. MISJONSSØNDAG. Kollekt til misjonen. Messe på norsk kl og Hl. Lukas, evangelist. Messe kl Messe kl Bønnegruppe kl Årsdag for bispevigselen. Messe kl , deretter tilbedelse. 23 Første søndagsmesse på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 18,9-14. S. 605/609. Messe på norsk kl og Hl. apostler Simon og Judas. Messe kl Messe på norsk kl OBS! SOMMERTID SLUTT. Still klokken én time tilbake. 31. søndag, år C. Ev: Luk 19,1-10. S. 611/615. Messe på norsk kl og NOVEMBER 01 ALLEHELGENSDAG Ev: Matt 5,1-12a. Messe på norsk Messe på polsk kl Allesjelersdag. Ev: Joh 14,1-6. Messe kl , deretter MR. Messe på polsk kl Hl. Karl Borromeus. Messe kl Katekese på norsk kl Barnemesse kl søndag, år C. S. 617/621. Ev: Luk 20, Kollekt: Peterspenger. Messe på norsk kl og Laterankirkens vigselsfest. Messe kl Katekese på vietnamesisk. kl Barnemesse kl Messe på tagalog kl

16 NOVEMBER (forts.) søndag, år C. Ev: Luk 21,5-19. S. 624/628 Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Bladet St. Magnus nr. 4/10 sendes ut. Hjelpere velkomne fra kl Messe kl Bønnegruppen møtes kl hos søstrene. 17 Hellige Elisabeth av Ungarn.Messe kl Katekese på vietnamesisk kl Første søndagsmesse på norsk kl Kristi Kongefest, år C. Ev: Luk 23,35-43, s. 630/635. Messe på norsk kl og Hl. Cecilia. Messe kl Hl. Andreas Dung-Lac og ledsagere. Messe kl Salige Niels Steensen. Messe kl Første søndagsmesse på norsk kl søndag i advent, år A. Ev: Matt 24, 37-44, s. 56. Messe på norsk kl og Hl. Andreas, apostel. Messe kl OPPSTART KATEKESE: lørdag 4. september kl i kirken. Foreldrene bes møte opp med barna. Katekesedatoer: 4. sept. 2. okt., 6. nov., 4. des., 8. jan.2011, 5. febr., 5. mars, 2. april og 7. mai. En del av katekesen er barnemessen som begynner kl hver katekeselørdag. Også voksne er velkomne! Registreringsskjema står på side 24. OPPSTART KONFIRMANTKURS: torsdag 9. september med messe kl Foreldrene bes også møte opp. 16

17 Vi inviterer til NORSKKURS for begynnere og viderekomne på mandager kl i den gamle salen. Oppstart: 6. september. Lærer: Torill Bøker. Vi inviterer til BIBELKURS PÅ ENGELSK ca. annenhver torsdag kl Oppstart: 2. september. Lærer: p. Iru. MESSETIDER I ST. MAGNUS: SØNDAGER: kl og (2. søndag i måneden kl på vietnamesisk) kl på engelsk, kl på polsk. 2. søndag i måneden kl på tamil (ikke juli, aug.) Mandag: kl (1. mandag i mnd. hos søstrene, Hurdalsgata 65) Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: Fredag: Lørdag: kl (med vesper) kl , etterpå sakramentstilbedelse 1. fredag i mnd kl på polsk (ikke august) 3. og 4. fredag i mnd kl på engelsk, etterfulgt av sakramentstilbedelse 1. og 2. lørdag i mnd. i forbindelse med katekesen kl barnemesse. Ikke juni august og ferietid. kl første søndagsmesse (på polsk 1. lørdag i mnd unntatt august, på tagalog 2. lørdag i mnd). Barnekoret øver hver onsdag kl (ikke i ferietid). 17

18 VI GRATULERER familien NGUYEN/TRAN på Jessheim med datteren MALINs dåp 29. mai. familien EIDE/COSSA i Lillestrøm med datteren ALEXANDRAs dåp 29. mai. Sam SUBRAMANIAM i Oslo med dåpen 31. mai. familien TRAN/NGUYEN i Oslo med sønnen XAVIER HAOs dåp 6. juni. familien BENTZEN/RIPMAN i Oslo med datteren SARA LEONOREs dåp 12. juni. familien TRAN/NGUYEN på Skjetten med datteren CECILIAs dåp 13. juni. familien VU/NGUYEN i Oslo med datteren NHA-MIs dåp 13. juni. familien ZACHARIASSEN i Singapore med sønnen VICTOR AUGUSTs dåp 19. juni. familien MAI/NGUYEN på Skjetten med datteren ANNA VYs dåp 26. juni. familien MBAMALU på Nordbyhagen med datteren ELIZABETHs dåp 26. juni. familien MUZIK/INDROVA på Frogner med sønnen MATEJs dåp 10. juli. familien TRAN/NGUYEN på Strømmen med datteren JASMINs dåp 11. juli. familien MIKKELSEN/CAO på Jessheim med sønnen JOAKIMs dåp 24. juli ekteparet Thi Ngoc Han NGUYEN og Xuan Phong NGUYEN i Oslo som giftet seg 27. februar. 18

19 ekteparet Beverly PINEDA og Hung Phuoc TRAN i Oslo som giftet seg 8. mai. ekteparet Kristin GOTAAS og Damian Joseph MANSOUR på Skedsmokorset som giftet seg 22. mai. ekteparet Anneli Agnes RIIBER og Bjørn Thomas ANDREASSEN i Lillestrøm som giftet seg 22. mai. ekteparet Jacqueline Suzanne GOMES og Arild STEINVEG på Blystadlia som giftet seg 16. juni. ekteparet Kishanthini ARULNESAN og Jeni Jerom JESUNAYAGAM på Gurskøy/Kløfta som giftet seg 3. juli. ekteparet Thusanthi FERNANDO og Edgar SEBASTIAN i Oslo/Skjetten som giftet seg 10. juli. ekteparet Thanh Thuy Thi HO og Quoc Cuong PHAM i Oslo som giftet seg 10. juli. ekteparet Hege Christin EID og Liam Thomas FENTON i Lillestrøm som giftet seg 24. juli. våre barn som mottok 1. kommunion 13. mai Matteo ANDERSEN, Archjun ARAVINTHAN, Ammyl BARRAMEDA, Hilde Christine BJØRNSTAD, Kim Tran BUSTAD, Thy Catherine DAO, Tu-Anh DIEP, Marko DURKIC-ROGERS, Josephine Marie EGEBERG, Preben GREGORY, Mikael GUNDERSEN, Maria Grazie Ines HABIYAMBERE, Katarina HALVORSSEN, Maksymilian JANUSZ, Abinash JESUTHASAN, Klodina LEDRICK, Daniel Duy MAI, Alexandre MATIAS, Ariel Ribland MEDEIROS, Kristoffer og Martin MOGAN, Theodore, Francesca og Erica PINEDA, Princess Psyra Ocampo SANCHEZ, Martin STENSLETTEN, Tommy TRAN og Merin VASTIAMPILLAI (se bilde på neste side) 19

20 Første kommunion 13. mai (navnene på barna side 19) våre barn som mottok 1. kommunion 13. juni Thaovy Siri HA, Vi LE, My Chi LE, Thao Lena Tuyet LE, Lanh Kim PHAN, Thien Trung NGUYEN, Anthony TRAN, Charlotte Havy TRAN, Theresa TRAN og Kim Thien VU (se bildet nedenfor) 20

21 våre ungdommer som mottok Fermingens sakrament 5. juni kl Alexander ALOYSEUS, Emily ANDERSEN, Morten André BJØRNSTAD, Guro Eidem DALVANG, Ninh Qui DO, Marc FRESNEDI, Michal Robert JANUSZ, Philip Charlin JESURATNAM, Nivetha JUDIN-FRANCIS, Jan Erik LADEGÅRD, Ngoc Bich Anna MAI, Jerin MASSILAMANI, Vanessa MBAMALU, Kevin Hoang NGUYEN og Kenneth ROMAN (bilde ) våre ungdommer som mottok Fermingens sakrament 5. juni kl Kavitiraa ARAVINTHAN, Nhu Ha NGUYEN, Thanh Quyen NGUYEN, San-Paul NGUYEN, Maria PHAM, Dilan RAMAZAN-YOUSIF, Aleksander SIEK, Jon Helge STORVIK, Bianka Maria SZAKACS, Therese TRAN, Nhu Quynh TRUONG, Dody Maria VARKØY, Anne Mai VU, Christine Vi Dung VU, Johnny Vu og Vivi Vu (se bildet på neste side) 21

22 De nykonfirmerte presenteres foran kirken sammen med biskopen og p. Iru VI KONDOLERER familien til Emanuel MAKOWSKI i Oslo som døde 11. juli. familien til Antonio Joaquim DUARTE SERRA på Skedsmokorset som døde 7. juli. Vi takker så meget: Åse Aam som har vært redaktør for dette bladet i tre år. Vidar Blomdal som har vært menighetens representant i Pastoralrådet i to år. 22

23 Fermingsmesse 5. juni Lørdag 5. juni kl. 14 var det 17 konfirmanter som skulle motta fermingens sakrament. Kirken var fylt av familie, faddere og øvrige gjester. P. Iru orienterte før messen om den praktiske ordningen med at en fotograf hadde fått oppgaven med å ta bilder fra messen og av alle konfirmantene, slik at vi skulle slippe uro med mange som fotograferte under messen. Dette fungerte meget bra og bidro til en verdig messefeiring. Det var biskop Bernt som celebrerte fermingsmessen, mens konfirmantene var aktive med lesning, forbønner og kollektinnsamling. I starten av sin tale berømmet biskopen dagens konfirmanter som hadde fullført sine forberedelser til tross for en trist tid for Kirken i ukene etter påsken. Det vietnamesiske koret medvirket med sin fine sang, og messen ble en virkelig høytidsstund for konfirmantene og alle var til stede i St. Magnus. Etter messen var konfirmantene, foreldre og faddere invitert til menighetssalen sammen med biskop Bernt og p. Iru, der vi ble servert kaffe og kaker. Konfirmantene fikk syv gaver fra menigheten, symbolsk knyttet til de syv Hellige Ånds gaver. De fikk blant annet bibel, rosenkrans, medaljong og diplom. Nhu takket fra konfirmantene for dette året og alt de sammen hadde opplevd, især gikk takken til p. Iru og Helga og selvsagt også til biskop Bernt. På vegne av foreldrene vil jeg takke p. Iru og Helga for deres innsats og hele menigheten for forbønn for årets konfirmanter Kirsten Guldhaug (mor til konfirmanten Dody Maria)

24 REGISTRERING FOR KATEKESE 2010/2011 St. Magnus menighet har et tilbud om undervisning for alle barn og ungdommer f.o.m. 2. t.o.m. 10. klasse. Undervisning som forberedelse til førstekommunion blir gitt det året barnet går i 3. klasse. Fermingskatekese blir gitt det året ungdommene går i 9. eller 10. klasse. Vi melder herved vårt barn til katekese i St. Magnus menighet. Første undervisningsdag er lørdag 4. september kl BARNET: Etternavn Fornavn Født når døpt når og hvor FORELDRE: Navn mor: Navn far: Født når.. født telefon mor.. far Adresse: gate, postnummer, poststed e-post (viktig for å kunne gi informasjon) Vårt barn går i klasse i skoleåret 2010/2011. Barnet fulgte katekese mens det gikk i 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse (Sett ring rundt det som passer) 6. klasse 7. klasse 8. klasse Barnet er døpt. JA NEI Har vært til første kommunion JA NEI (Sett kryss) Barnet kommer første gang lørdag 4. september. Vi forstår viktigheten av å delta i messen på søndager (minimum én gang i måneden). Underskrift Foreldrenes/Foresattes navn... FYLL UT SKJEMAET. Påmelding til katekese 2010/2011 så snart som mulig. Send skjema til St. Magnus kirke, Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm.

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 Markering av Mariahagens åpning skjer på søndag 28. august. Og så nærmer det seg oktober, Marias måned. Velkommen

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09 Hagen med den nye plenen ble tatt i bruk under kulturdagen 21. juni. I forgrunnen ser vi plassen hvor Mariastatuen

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 I dette nummeret: Konfirmanter i konsentrert samarbeid. Fra konfirmantleiren 29.2. 2.3. Les mer på menighetens nettside:

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 I dette nummeret: Fra festmessen på dagen for den hellige Magnus, 19. april Les mer i dette bladet og på http://lillestrom.katolsk.no

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 Ny giv i ungdomslaget Avskjed med maristene I dette nummer: Hjemløs fredsfyrste s. 3 Nye oppgaver s. 5 Kalender

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010 I dette nummeret: Konfirmantleir på Mariaholm. Gruppen samles før messen i kapellet Les mer på side 7 f. Biskopens brev

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 4 november 2011 februar 2012

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 4 november 2011 februar 2012 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 4 november 2011 februar 2012 I dette nummeret: P. Irus julebrev s. 3 Fra menighetsrådsleder s. 4 Å hjelpe til menigheten s. 5 Mariafesten s.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 4 november 09 februar 10

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 4 november 09 februar 10 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 4 november 09 februar 10 I dette nummeret: Festlig innvielse av Mariahagen 22. august. Biskop Bernt avdukker og vigsler Mariastatuen. Sann

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN DEN KATOLSKE KIRKE UNIVERSELL Det finnes 55000 katolikker i Norge i dag ( 2007). I tillegg kommer det 150 000 katolikker fra andre land. En vanlig norsk katolsk menighet kan fort ha medlemmer fra 40 50

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 34,2014 I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Første lesning: Jes. 22,19-23 Annen lesning: Sal 138(137), 1-2a.2bc-3.6+8bc Evangelium: Matt 16,13-20 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer