menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens dybder s. 3 Kulturdagen i St. Magnus s. 5 Betraktninger midtsommers s. 8 Regnskap 2009 og budsjett 2010 s. 10 Kalender s. 14 Messetider s. 17 Gratulerer/kondolerer s. 18 f. Fermingsmessen 5. juni s. 23 Registrering katekese s. 24 Det nye menighetsråd s. 27 Husk, viktige datoer s. 28

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgt 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru, sogneprest), (sekretær) hjemmeside: e-post: MESSETIDENE: Se side 18. SKRIFTEMÅL: 30 min før alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: Etter avtale KONTORTID: Mandag - fredag kl Menighetssekretær: Helga Haaß-Männle (tirs-tors) UTLEIE AV MENIGHETENS LOKALER: Henvendelser til Hoa Tran Van, tlf , Henvendelser helst etter kl PRESTER OG SØSTRE I MENIGHETEN OG I SOGNET: p. Iru Pethuruppillai tlf p. Filak (sjelesorg for polakker i St. Magnus) tlf p. Rory Mulligan sm (sogneadministrator for St. Gudmund, Jessheim), tlf p. Erik Ruud sm (sogneadministrator for St. Clara, Kongsvinger), tlf p. Andreas Rupprecht sm (ungdomsprest, kapellan i St. Olav, Oslo), tlf Søstre av Det hellige kors, Hurdalsgata 65, 2003 Lillestrøm, tlf KONTI: Driftskonto Mariahagens konto: Høyrentekonto: Foto på forsiden og i bladet ellers: Loc Do Duy Menighetsrådet: Minh Cong Vu Arthur Estrada Knut Andersen, Torill Bøker Judy Guneriussen sr. Therese Hoang, Toby Mbamalu Hiep Nguyen, Vo Hong Le Gyørgyi Sandor, Jossie Aarvik Cyril Peduruppillai Tonja Ramazan-Yousif Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Katekese (norsk og vietnamesisk): Judy Guneriussen, Do Thi Le Hoang, Barne- og ungdomsutvalg: Torill Bøker, Koordinator for gruppene: Chung Van Nguyen, Kor: Mechthild Opperud, Cuong Ton-That, Arthur Estrada, Modesto Ocampo, Vedlikehold: Geza Kozari, Økonomi: Chung Van Nguyen, Lars Ole Djupdal, Emma Ripman (regnskapsfører), Alan Ramazan-Yousif Caritas: Anne Cederkvist, Pastoralråd: Egil Guneriussen FAG, frivillige arbeidsgruppe: Ba Tran, Hjemmeside: Loc Do Duy,

3 Utdypning rundt EUKARISTIEN I første Mosebok (1 Mos 14:18-20) leser vi at Melkisedek, en hedensk prest og konge, gir brød og vin som gaver til Abraham. I kristen tradisjon betyr brød og vin alltid Eukaristien. Paulus første brev til korinterne (1 Kor 11,23-26) er den tidligste kilden som omtaler Eukaristien. Når vi feirer eukaristien er det ikke bare Kristi nærvær, men vi rekonstruerer hans død som frelste oss. Eukaristien er ikke bare å se på fortiden, men også se på fremtiden, slik at alle ting til slutt skal oppfylles i hans rike. Hver gang vi feirer messen, sier presten etter konsekrasjonen: Troens mysterium. Og hele menigheten svarer: Din død forkynner vi Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inn til du kommer. Så er spørsmålet: Til hvem, hvor eller hvordan forkynner vi hans død og oppstandelse? De fire ordene som Kristus brukte under det siste måltidet (Mk 14,22-25; Mt 26,26-29, Lk 22,19-20), på veien til Emmaus (Lk 24: 30-31), da Kristus mettet fem tusen mennesker (Lk 9:16 og 1 Kor 11:23-24) er: Tok velsignet..brøt..gav (se bildene). De fire ordene er viktige for å forstå Eukaristien. I Eukaristien fortsetter Kirken Jesu misjon for å lære, for helbredelse og for å få næring som Guds folk. 3

4 Hva Kristus gjorde på Skjærtorsdag er et forbilde for hva Han skulle gjøre på Langfredag. Det betyr at Han brøt sitt eget legeme på korset for menneskenes frelse. Dele vårt liv. Fra en messe til neste messe, proklamerer vi påskens mysterium inntil Han kommer. En eldre kvinne uten særlig utdannelse, ble spurt: Hva betyr messen for deg? Hun svarte slik: Messen forteller at jeg er en del av messen, og Gud er opptatt av meg. Eukaristien er sentral i en katolikks liv. Det er meget vanskelig å forstå en katolikk uten kunnskap om Eukaristien. Eukaristien er et måltid- Dette er kjernepunktet som NT snakker om. Men det er ikke et vanlig måltid, det er et offer hvor offerlam er spist av dem som ofrer. Eukaristien har nær forbindelse med jødenes påskefest Pascha. De tolv apostlene var jøder. I andre Mosebok (2 Mos 12) leser vi om jødenes påskefest. Kristus innstiftet ikke Eukaristien alene. Han hadde tolv disipler rundt seg. Det betyr fellesskapet. (2 Mos 12,47) Slik skal hele Israels menighet gjøre. (2 Mos 12,43-46). 2 Mos 12,48 betyr at vi må vende om. Eukaristien betyr også takksigelse. Hvorfor tar vi egentlig del i Messen? Er det bare for å oppfylle helgedagsforpliktelsen? Eller for å få nådegaver for oss selv eller andre? Hva blir det så med tilbedelsen? Jesus har sagt. Herren, din Gud, skal du tilbe, bare ham skal du tjene. (Mt 4,10). Eller hva blir det så med takksigelsen? Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus skriver apostelen Peter. Messeofferet er høydepunktet for fellesskapet her på jorden. Vi minnes Jesu offerdød, og den rike gaven han ga oss med dette minnemåltidet. I messen er Frelseren til stede, ikke bare i brødets og vinens skikkelser, men også i forkynnelsen og bønnen til alle som er med i messen. Alle er vi en del av Kirken, derfor kan apostelen Paulus skrive: Brødet som vi bryter, er det ikke Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme, for vi har del i det ene brødet. 4 - p. Iru

5 KULTURDAGEN I ST. MAGNUS Undertegnede tilhører St. Olav menighet i Oslo, men har hatt en del med St. Magnus å gjøre i forbindelse med noen små skuespill som jeg har skrevet og satt opp sammen med Judy Guneriussen. Det ene handlet om Den hellige Magnus og det andre om Frans av Asissi, så man kan vel si at jeg har en tilknytning til menigheten. Jeg ble derfor invitert til å komme på kulturdagen den 20. juni og gledet meg til å oppleve noe litt ekstra sammen med pater Iru og hans sognebarn. Men da jeg kom til St. Magnus denne søndagen for å gå til messe klokka 11, var kirken til min overraskelse nesten tom. Et øyeblikk tenkte jeg; kan messen ha blitt flyttet til et senere tidspunkt, men de små grå foreslo noe helt annet; det er jo så fint vær og da er messen sikkert flyttet ut i Mariahagen. Det stemte selvfølgelig. Det var rigget opp en utescene, hvor sentrum for handlingen i en katolsk messe var på plass; alterbordet med duk og krusifiks. Det var satt opp campingstoler og jeg fant meg en plass på første rekke, og så kunne messen begynne. 5

6 Prosesjonen kom inn og ministranter og prester, pater Iru og pater Filak, fant sin plass på scenen i dette store kirkerommet med bare Guds himmel som et tak over de hellige handlinger. Nettopp dette, at messen ble feiret i det fri under den solfylte sommerhimmelen, ga en ekstra dimensjon til vår opplevelse av liturgien. Pater Iru holdt en fin preken som understreket betydningen av at menigheten skal være et fellesskap der alle har sin naturlige plass, selv om de kommer fra mange land i verden. St. Magnus menighet har representanter for 90 nasjoner, og etter det jeg kan bedømme har pater Iru og hans sognebarn klart å skape en atmosfære av samhold og enhet blant menighetens medlemmer. Biskop Bernt hadde selv sagt om St. Magnus at den er en av de beste menighetene i det katolske Norge. Og det var slik Kristus ville det; ut unum sint dere skal være som ett, og elske hverandre slik jeg har elsket dere. En katolsk messe gir alltid noe sjelen løftes av, noe som fører oss litt nærmere Gud hver gang, og i Mariahagen kunne jeg føle at liturgien liksom løftet oss mot den uendelighet som ligger bortenfor den blå, solfylte himmel. Her var det godt å være, her var vi alle søstre og brødre, her var vi alle Guds barn. Etter messen ble de nye medlemmene i menighetsrådet og i pastoralrådet presentert av pater Iru (se side 27), og jeg fikk en opplevelse av at dette var aktive og flinke folk som det blir lett for sognepresten å samarbeide med. 6 Rundt omkring i Mariahagen var det satt opp telt og boder, og nå kunne vi sørge for kjødets behov og glede oss over god mat og drikke som menighetens medlemmer selv hadde ordnet med. Scenen ble nå

7 forvandlet fra å være et kirkerom til et sted for munter underholdning. Vi fikk vietnamesisk sang, dans fra Sri Lanka og fra Filippinene, mens det innendørs ble vist film fra Polen. Barna sang vakkert, og de var også små forretningsdamer og -menn som solgte lodd til inntekt for menigheten (tror jeg!). Gevinstene var mange og morsomme, og loddtrekningen ble kronet med de siste gevinstene, to flasker rødvin som sikkert passet bra til søndagsmiddagen for dem som vant. Atmosfæren i Mariahagen var avslappet og god under hele kulturdagen, og jeg tror alle gikk hjem med en god følelse av å ha opplevd et meningsfylt fellesskap i det fri under Guds egen himmel. - Oddmund Berg Barnekoret synger foran Maria (øverst), salg av polske spesialiteter (nederst til høyre) og kafe og kake (side 6), danserinne Rachel Limalanathan (venstre). 7

8 Noen betraktninger midtsommers i 2010 fra Egil Guneriussen (på bildet til høyre) Vi er vel halvveis i Herrens År 2010 og etter oppfordring vil jeg se litt tilbake i tid som et sognebarn i vår kjære St. Magnus kirke. Jeg konverterte til katolisismen i 1992 hos fransiskanerne i St. Hallvard kirke. Det var en god tid sammen med p. Ronald og p. Hans som var min fadder. Etter at p. Ronald ble overflyttet til St. Magnus fulgte min kone Judy og jeg med på «lasset». Vi hadde noen ganger tidligere besøkt St. Magnus hvori vi egentlig sognet til. Vel syntes vi at det var en pen kirke bygningsmessig, men vi følte oss ikke helt hjemme der. Lydkvaliteten var dårlig og i tillegg var p. Henk vel lavmælt. Etter p. Ronald kom maristene p. Rory og p. Erik og vi følte oss mer og mer hjemme, som jeg følte det ble det litt mer liv, særlig i menighetslivet da flere ble mer aktivisert i dette. Etter hvert ble jeg valgt inn i Menighetsrådet som nestleder, men måtte fratre grunnet sykdom. I denne perioden ble mange ting gjort; dugnader så vel som ute som inne og den største var vel rydding i kjelleren som i utgangspunktet var garasje. Tiden gikk sin gang og etter hvert fikk prestene våre en forsterkning av p. Jacob. Jeg ble faktisk sjokkert når jeg så hans alder; 82 år, hva i all verden hva var dette. MEN dette mennesket var jo som et fyrtårn både i høyde og åndelighet. Maken til prekener og innlevelse har jeg aldri bivånet hver før eller siden. Han bergtok meg, jeg satt som et tent lys når han sto ytterst på trappetrinnet foran alteret og holdt preken uten manuskript. Noen ganger var jeg livredd for at han skulle falle ned der han sto og vippet. Når vi kom om vinteren til søndagsmessen, hvem måkte snø foran kirken? Bare gjett! 8

9 Etter hvert returnerte p. Jacob til sine Brødre i Nederland og døde der i høy alder, men jeg vil aldri glemme han likeså som p. Ronald som var min lærer. P. Rory og p. Erik ble overført til andre menigheter på Øvre Romerike til Jessheim og Kongsvinger og da kom p. Iru på banen etter sine mange år i Oslo. Da ble fart på sakene (husk at jeg skriver dette ut fra mitt syn). Det første og det beste var at det ble flere messer hver søndag på ulike språk og hverdagsmesser derav mer kollekt selvfølgelig, men det aller beste var at han oppmuntret til det multinasjonale og flerkulturelle samarbeid i menigheten. Menighetsrådet ble sterkt og effektivt og jeg må beundre lederen Chung den gang for hans fremragende lederstil og hvordan han fikk alle med på det praktiske arbeid; jeg nevner spesielt det nydelige nye menighetslokalet vi nå har. Mariahagen er jo et kapittel for seg. Alteret er flislagt, samt flere rom og korridorer. Det er også mange andre ting som imponerer meg er hvordan ungdommen trekkes inn i menigheten og jeg har stor beundring for ministrantene våre som ofte holder ut i flere messer i de store høytider og under 1. kommunion og ferming. P. Iru sa til meg og sikkert mange andre når jeg spurte han om hvordan han fikk til alt dette, «at uten mine sognebarn er jeg ingenting.» Heldigvis har vi fått orden på brannvernet slik at vi ikke må stenge. Kirkevertordningen fungerer bra, det trengs særlig under store arrangement i kirken. Jeg er takknemlig for at jeg får delta i denne. Det er sikkert mange andre aktiviteter og ildsjeler som skulle vært fremhevet, men vi alle vet hva/hvem disse er. Til slutt vil jeg takke for tilliten at dere valgte meg inn i pastoralrådet. Når dette leses kommer dere til en ren og nybonet kirke (redaksjonen takker så meget på menighetens vegne!!) Ønsker dere alle en fortsatt god sommer og en trivelig høst! 9

10 REGNSKAP 2009 (kolonne 2009) og BUDSJETT 2010 (kolonne 10B, 09B: budsjett 2009) INNTEKTER 09B B 1. Vanlige kollekter Kirkebidrag (faste bidrag) Salg og tilstelninger Andre bidrag fra menigheten Inntekter fast eiendom Komm. tilskudd til trossamfunn Kirkelige tilskudd Andre off. og private driftstilskudd Refusjoner og annet SUM UTGIFTER 10. Personale Kontorhold Bil og reiser Eiendomsavgifter Forsikringer Varme og lys Vaktmestertjeneste Vedlikehold Leie lokaler Aktiviteter Tilskudd OKB og andre Andre utgifter SUM DRIFTSRESULTAT

11 17. Arv / gaver utenfra Innsamlet til prosjekter Brukt til prosjekter RESULTAT FØR FINANS Bidrag andre inn Bidrag andre ut Finansinntekter Finansutgifter RESULTAT ETTER FINANS Overført fra fond Fondsavsetninger -121 RESULTAT Tabellen viser tre kolonner med tall. Den første (09B) viser budsjettet for 2009, den midterste (2009) regnskapet for dette året og den tredje (10B) budsjettet for året Tallene er rundet og forkortet til tusener. 1 betyr 1000 kr, 370 betyr kr. Kommentarer til regnskapet 2009 Nedenfor kommenterer vi de postene som viser større avvik fra budsjettet: Post 2. Kirkebidrag: Beløpet var lavere enn budsjettert fordi mange har foretrukket å gi en gave til prosjektet Mariahagen istedenfor kirkbidrag (post 18). Post 3. Salg og tilsetninger: Gledelig resultat som kommer fra økt kontingent for katekese og konfirmantundervisning samt gode kirkekaffeinntekter. 11

12 Post 5. Inntekter fast eiendom: Dårlig resultat som skyldes mye lavere inntekter fra leie av salene. Vi håper på større inntekter for leie av lokaler i 2010 slik at utleie på sikt vil betale alle kostnadene. Post 9. Refusjoner og annet: Her har vi ført inntekter i forbindelse med at menighetssekretæren gjør en del arbeid for både St. Gudmund og Sta. Clara menighet. Post Varme og lys: Vi har fått høye strømregninger i Det skyldes en kald vinter, økte priser på strøm og nettleie og dårlig isolasjon i byggene. Post 13.5 Vedlikehold: Kostnadene har økt betydelig på grunn av at det ble gjort mange forbedringer i det elektriske anlegget både i kirken og menighetshuset. Post 15. Tilskudd til OKB. I 2009 har antall medlemmer i St. Magnus økt betydelig. Derfor fikk vi både mer tilskudd fra kommunene (post 6) men måtte også betale noe mer til bispedømmet. Post Prosjekter: Det ble samlet inn kr til den nye Maria hagen og kr til nye kirkebenker. Utgifter til Mariahagen kom på kr Post 25. Fondsavsetninger: Det ble ikke gjort noen avsetninger til vedlikeholdsfondet, bilfondet og andre fond. Resultatet for ordinær drift viser et underskudd på kr Resultatet etter finans viser et underskudd på kr Kommentarer til budsjett 2010 Forslaget for budsjettett 2010 er gjort etter finansrådets vurdering. Ufordringene for menigheten blir i 2010 å øke inntektene i henhold til budsjettet. Post nr. 6, 7 og 10: OKB har innført en ny ordning for tilskudd fra kommunene. Alt går nå via bispedømmet. Menighetene får en fast sats per registrert medlem (likt for alle menigheter). Til gjengjeld be- 12

13 taler OKB lønn for alle prestene i bispedømmet. Derfor går beløpet for tilskudd noe ned i 2010 (post 6), tilskuddet for prestene faller helt bort (post 7). Lønnsutgiftene blir mindre fordi OKB betaler p. Irus lønn. I 2010 ble det for første gang ansatt en renholdsassistent som vasker menighetens lokaler. Post 5: Inntektene fast eiendom Utleie av det nye lokalet under kirken og i menighetshuset. Vi håper på en økning i Post 9: Refusjoner og annet St. Magnus har en avtale om at menighetssekretæren også skal fungere som sekretær for St. Gudmund og Sta. Clara. For disse to menigheter refunderes en del av utgiftene til lønn og kontorhold. St. Gudmund får en ny prest til høsten og det gjenstår å se om denne presten vil fornye kontrakten. Post 11: Kontorhold: To nye kopimaskiner må kjøpes. Prisen ca. kr Post 18 og 19: Taket på kontorbygget må fornyes og vinduene skiftes. Denne jobben er budsjettert med kr Vi håper på å kunne samle inn så mye som kr til dette formålet. Budsjettet 2010 viser et underskudd på ca. kr For å dekke underskuddet kom et forslag at hver husstand i menigheten burde betale et ekstra fast bidrag til vedlikehold og takprosjektet på kr. 100 hver måned og gjerne mer hvis mulig. Finansutvalget ber alle om å vurdere og iverksette dette tiltaket. Hjelp oss å drive og vedlikeholde kirken! for finansutvalget Emma Ripman, i samarbeid med Helga Haass-Männle 13

14 Kalender Messetider side 17 AUGUST søndag, år C, Ev: Luk 13, Messe på norsk kl og Hl. Bartolomeus, Apostel. Messe kl Hl. Ludvig. Messe kl Hl. Monika. Messe kl Denne helgen markeres Mariahagens åpning i fjor. Hl. Augustinus. Messe kl Corpus Christi prosesjon søndag, år C. Mariaprosesjon. Ev: Luk 14, S. 554/558. Felles messe på norsk kl SEPTEMBER 02 Bibelkurs på engelsk kl OPPSTART KATEKESE PÅ NORSK Kl Vi samles i kirken. Barnemesse kl søndag, år C. Ev: Luk 14, Messe på norsk kl og Messe kl , deretter første møte av det nye menighetsrådet. 08 Jomfru Marias fødsel. Messe kl Messe kl OPPSTART KONFIRMANTUNDERVISNING, for konfirmanter og foreldre. Vi begynner med messen kl Katekese på vietn. kl Barnemesse kl Messe på tagalog kl søndag, år C. S. 566/570. Ev: Luk 15,1-32. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Korsets opphøyelse. Messe kl Jomfru Marias smerter. Messe kl Bibelkurs på engelsk kl Katekese på vietnamesisk kl Messe på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 16,1-13. Messe på norsk kl og Hl. Matteus, evangelist. Messe kl Bønnegruppe kl KONSERT med St. Magnus menighets mange kor kl Messe på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 16, S. 580/584. CARITASSØNDAG. Kollekt til Caritas. Messe på norsk kl og Hl. erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael. Messe kl

15 OKTOBER 01 Hl. Terese av Lisieux. Messe kl Katekese på norsk kl Barnemesse kl søndag, år C.,Ev: Luk Messe på norsk kl og Hl. Frans av Assisi. Messe hos søstrene kl , Hurdalsgt Messe kl MR-møte kl Messe på tagalog kl søndag, år C. Ev: Luk 17, S. 593/597. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Hl. Teresa av Avila. Messe kl Katekese på vietnamesisk kl Messe på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 18,1-8. S. 599/603. MISJONSSØNDAG. Kollekt til misjonen. Messe på norsk kl og Hl. Lukas, evangelist. Messe kl Messe kl Bønnegruppe kl Årsdag for bispevigselen. Messe kl , deretter tilbedelse. 23 Første søndagsmesse på norsk kl søndag, år C. Ev: Luk 18,9-14. S. 605/609. Messe på norsk kl og Hl. apostler Simon og Judas. Messe kl Messe på norsk kl OBS! SOMMERTID SLUTT. Still klokken én time tilbake. 31. søndag, år C. Ev: Luk 19,1-10. S. 611/615. Messe på norsk kl og NOVEMBER 01 ALLEHELGENSDAG Ev: Matt 5,1-12a. Messe på norsk Messe på polsk kl Allesjelersdag. Ev: Joh 14,1-6. Messe kl , deretter MR. Messe på polsk kl Hl. Karl Borromeus. Messe kl Katekese på norsk kl Barnemesse kl søndag, år C. S. 617/621. Ev: Luk 20, Kollekt: Peterspenger. Messe på norsk kl og Laterankirkens vigselsfest. Messe kl Katekese på vietnamesisk. kl Barnemesse kl Messe på tagalog kl

16 NOVEMBER (forts.) søndag, år C. Ev: Luk 21,5-19. S. 624/628 Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på tamil kl Bladet St. Magnus nr. 4/10 sendes ut. Hjelpere velkomne fra kl Messe kl Bønnegruppen møtes kl hos søstrene. 17 Hellige Elisabeth av Ungarn.Messe kl Katekese på vietnamesisk kl Første søndagsmesse på norsk kl Kristi Kongefest, år C. Ev: Luk 23,35-43, s. 630/635. Messe på norsk kl og Hl. Cecilia. Messe kl Hl. Andreas Dung-Lac og ledsagere. Messe kl Salige Niels Steensen. Messe kl Første søndagsmesse på norsk kl søndag i advent, år A. Ev: Matt 24, 37-44, s. 56. Messe på norsk kl og Hl. Andreas, apostel. Messe kl OPPSTART KATEKESE: lørdag 4. september kl i kirken. Foreldrene bes møte opp med barna. Katekesedatoer: 4. sept. 2. okt., 6. nov., 4. des., 8. jan.2011, 5. febr., 5. mars, 2. april og 7. mai. En del av katekesen er barnemessen som begynner kl hver katekeselørdag. Også voksne er velkomne! Registreringsskjema står på side 24. OPPSTART KONFIRMANTKURS: torsdag 9. september med messe kl Foreldrene bes også møte opp. 16

17 Vi inviterer til NORSKKURS for begynnere og viderekomne på mandager kl i den gamle salen. Oppstart: 6. september. Lærer: Torill Bøker. Vi inviterer til BIBELKURS PÅ ENGELSK ca. annenhver torsdag kl Oppstart: 2. september. Lærer: p. Iru. MESSETIDER I ST. MAGNUS: SØNDAGER: kl og (2. søndag i måneden kl på vietnamesisk) kl på engelsk, kl på polsk. 2. søndag i måneden kl på tamil (ikke juli, aug.) Mandag: kl (1. mandag i mnd. hos søstrene, Hurdalsgata 65) Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: Fredag: Lørdag: kl (med vesper) kl , etterpå sakramentstilbedelse 1. fredag i mnd kl på polsk (ikke august) 3. og 4. fredag i mnd kl på engelsk, etterfulgt av sakramentstilbedelse 1. og 2. lørdag i mnd. i forbindelse med katekesen kl barnemesse. Ikke juni august og ferietid. kl første søndagsmesse (på polsk 1. lørdag i mnd unntatt august, på tagalog 2. lørdag i mnd). Barnekoret øver hver onsdag kl (ikke i ferietid). 17

18 VI GRATULERER familien NGUYEN/TRAN på Jessheim med datteren MALINs dåp 29. mai. familien EIDE/COSSA i Lillestrøm med datteren ALEXANDRAs dåp 29. mai. Sam SUBRAMANIAM i Oslo med dåpen 31. mai. familien TRAN/NGUYEN i Oslo med sønnen XAVIER HAOs dåp 6. juni. familien BENTZEN/RIPMAN i Oslo med datteren SARA LEONOREs dåp 12. juni. familien TRAN/NGUYEN på Skjetten med datteren CECILIAs dåp 13. juni. familien VU/NGUYEN i Oslo med datteren NHA-MIs dåp 13. juni. familien ZACHARIASSEN i Singapore med sønnen VICTOR AUGUSTs dåp 19. juni. familien MAI/NGUYEN på Skjetten med datteren ANNA VYs dåp 26. juni. familien MBAMALU på Nordbyhagen med datteren ELIZABETHs dåp 26. juni. familien MUZIK/INDROVA på Frogner med sønnen MATEJs dåp 10. juli. familien TRAN/NGUYEN på Strømmen med datteren JASMINs dåp 11. juli. familien MIKKELSEN/CAO på Jessheim med sønnen JOAKIMs dåp 24. juli ekteparet Thi Ngoc Han NGUYEN og Xuan Phong NGUYEN i Oslo som giftet seg 27. februar. 18

19 ekteparet Beverly PINEDA og Hung Phuoc TRAN i Oslo som giftet seg 8. mai. ekteparet Kristin GOTAAS og Damian Joseph MANSOUR på Skedsmokorset som giftet seg 22. mai. ekteparet Anneli Agnes RIIBER og Bjørn Thomas ANDREASSEN i Lillestrøm som giftet seg 22. mai. ekteparet Jacqueline Suzanne GOMES og Arild STEINVEG på Blystadlia som giftet seg 16. juni. ekteparet Kishanthini ARULNESAN og Jeni Jerom JESUNAYAGAM på Gurskøy/Kløfta som giftet seg 3. juli. ekteparet Thusanthi FERNANDO og Edgar SEBASTIAN i Oslo/Skjetten som giftet seg 10. juli. ekteparet Thanh Thuy Thi HO og Quoc Cuong PHAM i Oslo som giftet seg 10. juli. ekteparet Hege Christin EID og Liam Thomas FENTON i Lillestrøm som giftet seg 24. juli. våre barn som mottok 1. kommunion 13. mai Matteo ANDERSEN, Archjun ARAVINTHAN, Ammyl BARRAMEDA, Hilde Christine BJØRNSTAD, Kim Tran BUSTAD, Thy Catherine DAO, Tu-Anh DIEP, Marko DURKIC-ROGERS, Josephine Marie EGEBERG, Preben GREGORY, Mikael GUNDERSEN, Maria Grazie Ines HABIYAMBERE, Katarina HALVORSSEN, Maksymilian JANUSZ, Abinash JESUTHASAN, Klodina LEDRICK, Daniel Duy MAI, Alexandre MATIAS, Ariel Ribland MEDEIROS, Kristoffer og Martin MOGAN, Theodore, Francesca og Erica PINEDA, Princess Psyra Ocampo SANCHEZ, Martin STENSLETTEN, Tommy TRAN og Merin VASTIAMPILLAI (se bilde på neste side) 19

20 Første kommunion 13. mai (navnene på barna side 19) våre barn som mottok 1. kommunion 13. juni Thaovy Siri HA, Vi LE, My Chi LE, Thao Lena Tuyet LE, Lanh Kim PHAN, Thien Trung NGUYEN, Anthony TRAN, Charlotte Havy TRAN, Theresa TRAN og Kim Thien VU (se bildet nedenfor) 20

21 våre ungdommer som mottok Fermingens sakrament 5. juni kl Alexander ALOYSEUS, Emily ANDERSEN, Morten André BJØRNSTAD, Guro Eidem DALVANG, Ninh Qui DO, Marc FRESNEDI, Michal Robert JANUSZ, Philip Charlin JESURATNAM, Nivetha JUDIN-FRANCIS, Jan Erik LADEGÅRD, Ngoc Bich Anna MAI, Jerin MASSILAMANI, Vanessa MBAMALU, Kevin Hoang NGUYEN og Kenneth ROMAN (bilde ) våre ungdommer som mottok Fermingens sakrament 5. juni kl Kavitiraa ARAVINTHAN, Nhu Ha NGUYEN, Thanh Quyen NGUYEN, San-Paul NGUYEN, Maria PHAM, Dilan RAMAZAN-YOUSIF, Aleksander SIEK, Jon Helge STORVIK, Bianka Maria SZAKACS, Therese TRAN, Nhu Quynh TRUONG, Dody Maria VARKØY, Anne Mai VU, Christine Vi Dung VU, Johnny Vu og Vivi Vu (se bildet på neste side) 21

22 De nykonfirmerte presenteres foran kirken sammen med biskopen og p. Iru VI KONDOLERER familien til Emanuel MAKOWSKI i Oslo som døde 11. juli. familien til Antonio Joaquim DUARTE SERRA på Skedsmokorset som døde 7. juli. Vi takker så meget: Åse Aam som har vært redaktør for dette bladet i tre år. Vidar Blomdal som har vært menighetens representant i Pastoralrådet i to år. 22

23 Fermingsmesse 5. juni Lørdag 5. juni kl. 14 var det 17 konfirmanter som skulle motta fermingens sakrament. Kirken var fylt av familie, faddere og øvrige gjester. P. Iru orienterte før messen om den praktiske ordningen med at en fotograf hadde fått oppgaven med å ta bilder fra messen og av alle konfirmantene, slik at vi skulle slippe uro med mange som fotograferte under messen. Dette fungerte meget bra og bidro til en verdig messefeiring. Det var biskop Bernt som celebrerte fermingsmessen, mens konfirmantene var aktive med lesning, forbønner og kollektinnsamling. I starten av sin tale berømmet biskopen dagens konfirmanter som hadde fullført sine forberedelser til tross for en trist tid for Kirken i ukene etter påsken. Det vietnamesiske koret medvirket med sin fine sang, og messen ble en virkelig høytidsstund for konfirmantene og alle var til stede i St. Magnus. Etter messen var konfirmantene, foreldre og faddere invitert til menighetssalen sammen med biskop Bernt og p. Iru, der vi ble servert kaffe og kaker. Konfirmantene fikk syv gaver fra menigheten, symbolsk knyttet til de syv Hellige Ånds gaver. De fikk blant annet bibel, rosenkrans, medaljong og diplom. Nhu takket fra konfirmantene for dette året og alt de sammen hadde opplevd, især gikk takken til p. Iru og Helga og selvsagt også til biskop Bernt. På vegne av foreldrene vil jeg takke p. Iru og Helga for deres innsats og hele menigheten for forbønn for årets konfirmanter Kirsten Guldhaug (mor til konfirmanten Dody Maria)

24 REGISTRERING FOR KATEKESE 2010/2011 St. Magnus menighet har et tilbud om undervisning for alle barn og ungdommer f.o.m. 2. t.o.m. 10. klasse. Undervisning som forberedelse til førstekommunion blir gitt det året barnet går i 3. klasse. Fermingskatekese blir gitt det året ungdommene går i 9. eller 10. klasse. Vi melder herved vårt barn til katekese i St. Magnus menighet. Første undervisningsdag er lørdag 4. september kl BARNET: Etternavn Fornavn Født når døpt når og hvor FORELDRE: Navn mor: Navn far: Født når.. født telefon mor.. far Adresse: gate, postnummer, poststed e-post (viktig for å kunne gi informasjon) Vårt barn går i klasse i skoleåret 2010/2011. Barnet fulgte katekese mens det gikk i 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse (Sett ring rundt det som passer) 6. klasse 7. klasse 8. klasse Barnet er døpt. JA NEI Har vært til første kommunion JA NEI (Sett kryss) Barnet kommer første gang lørdag 4. september. Vi forstår viktigheten av å delta i messen på søndager (minimum én gang i måneden). Underskrift Foreldrenes/Foresattes navn... FYLL UT SKJEMAET. Påmelding til katekese 2010/2011 så snart som mulig. Send skjema til St. Magnus kirke, Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm.

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 Våre menigheter: Den hellige familie, Storfjord.. s. 3 Biskop Gerhard Schwenzer: Om det eukaristiske år....... s. 4 Vietnamesere i Norge: Merkedager i 2005...........

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Velsignet være han som kommer i Herrens navn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 6-2 0 1 2 Velsignet være han som kommer i Herrens navn DEN HELLIGE FAMILIE. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g SEGL Katolsk arsskrift s. 3 g Vår mann på synoden s. 4 g Tre ferske

Detaljer

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s.

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s. KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015 Velsignet pinse g Medlemsregistrering s. 2 g Ordenslivets år s. 4 g Hellige Olav s. 20 g Ministrant-NM s. 24 Medlemsregistersaken har vært en stor belastning for oss alle de

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1

Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1 Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1 Hallvardsvaka Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til Aslaug Espe, Meyers vei 13 A, 1430 Ås e-post: hallvardsvaka@katolsk.no, tlf: 67408882,

Detaljer

Munkene er tilbake s. 4

Munkene er tilbake s. 4 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 5 2 0 0 9 Munkene er tilbake s. 4 MUNKENE SETTER OPP KORSET PÅ KIRKETOMTEN PÅ MUNKEBY. FOTO: BROEN Birgittasøstrene i nytt kloster s. 6 Bonifatiuswerk 160 år s. 10

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer