menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 I dette nummeret: Konfirmanter i konsentrert samarbeid. Fra konfirmantleiren Les mer på menighetens nettside: Pinsens under s. 3 På nett med menigheten s. 5 Menigheten fyller 50 år s Hvordan kirken ble til s. 6 St. Elisabethsøstrene s. 12 Måtte lete etter kirken s. 13 Gratulerer / messetider s. 15 Kalender s. 16 Ledermøte s. 18 Valg til menighetsråd s. 21 St. Josephsøstrene flytter s. 25 Norsk for polakker s. 27

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgt 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru, sogneadministrator), (sekretær) e-post: MESSETIDENE: se side 15 i bladet. SKRIFTEMÅL: 30 min før alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: Etter avtale KONTORTID: Mandag - fredag kl Menighetssekretær: Helga Haaß-Männle, tlf UTLEIE AV MENIGHETENS LOKALER: Henvendelser til Hoa Tran Van, tlf , Henvendelser helst etter kl PRESTENE I MENIGHETEN: p. Iru Pethuruppillai (sogneadministrator), tlf p. Filak (sjelesorg for polakker) tlf PRESTER I SOGNET: p. Erik Ruud sm (sogneadministrator for Sta. Clara, Kongsvinger), tlf p. Rory Mulligan sm (sogneadministrator for St. Gudmund, Jessheim), tlf p. Andreas Rupprecht sm (ungdomsprest i bispedømmet) KONTI: Postgiro Bankgiro: Menighetsrådet: Chung Van Nguyen, leder, Torill Bøker, nestleder Anne Cederkvist, sekretær sr. Hedwig Hergenhahn Louis Chute Judy Guneriussen Thong Quoc Nguyen, vara Anne-Torbjørg Maric, vara Gyørgi Sandor, vara Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Kor: Mechthild Opperud, Modesto Ocampo, Katekese: Judy Guneriussen: Foto på forsiden: Phi Long Nguyen 2 Barn- og ungdomsutvalg: Torill Bøker, Vedlikehold: Thong Quoc Nguyen, Geza Kozari, Økonomi: Christine Harvold, Liturgi: p. Iru, sr. Hedwig Hergenhahn Caritas: Anne Cederkvist, Festkomité: Louis R. Chute, Pastoralråd: Vidar Blomdal, Redaksjon: Åse Aam, , Lisbeth Sellereite

3 PINSENS UNDER I pinsen kom Den Hellige Ånd over apostlene. Fortsatt skjer pinseunderet nesten hver dag i Kirkens liv. Det er umulig å leve som en kristen uten støtte fra Den Hellige Ånd. For å verdsette den rollen Ånden spiller, må vi begynne med Jesus Kristus selv. Han ble unnfanget ved Ånden, og Den Hellige Ånd stiger ned over ham i det han blir døpt. Ved dåpen mottok han også kraft fra himmelen til å utføre sin gjerning. Jesus ble ledet, styrket og veiledet av Den Hellige Ånd. Han begynte sin tjeneste ved å vise til profeten Jesajas ord: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Var ikke oppdraget hans fantastisk? Jesus var fylt av Den Hellige Ånd slik at Åndens kraft gjennomsyret alt han sa og gjorde. Før han døde, sa han: Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Det var Den Hellige Ånd som reiste ham fra døden. Det var den samme Ånd som åpnet sinnene til apostlene og hjalp dem til å forstå hva Kristi død betydde. Etter sin himmelferd skjenket Jesus Ånden over alle som skulle fortsette hans virke. Den kom over apostlene, og fylt av Ånden begynte de å misjonere. Vi merker deres mot, og hvordan de utførte oppdraget med tillit. Kjære venner! Hva kan vi lære av pinsefesten? Den samme Ånd kommer over oss når vi blir døpt eller fermet. Ånden er med oss på vår pilegrimsferd i Kristi fotspor. Ånden gir oss styrke til å delta i Kristi tjeneste, og samtidig bygge opp Kristi legeme, nemlig Kirken. Den Hellige Ånd er vår styrke når vi er svake, vår åndelige veileder når vi tviler og den trøster oss når vi opplever sorg. Det er ikke mulig for oss å gjøre noe uten Den Hellige Ånds støtte. p. Iru 3

4 PÅ NETT MED MENIGHETEN En kveld mens vi hadde pause i kjellerprosjektet, snakket vi om muligheten for å lage en webside til menigheten. Før kvelden var omme, hadde jeg fått fullmakt til å begynne, forteller Loc Do-Duy. Sånn begynner historien om det som nå er St. Magnus menighets hjemmeside. Det ligger mye planlegging bak en god nettside, og det er lett å se at vår ferske hjemmeside er laget av en som vet hva han driver med. Det er ikke så vanskelig å lage en sånn side, alle kan gjøre det, sier Loc beskjedent, men det viktigste er forarbeidet. Hvilken informasjon ønsker folk å finne der? Hvordan skal det presenteres for å bli oversiktlig? Hvilke tekniske løsninger bør vi gå for? Dette var noen av spørsmålene Loc måtte finne svar på. Han har jobbet med IT i over 20 år, og har erfaring både med det tekniske og med hvordan sidene skal se ut. Det er mye å ta hensyn til: Vi har folk fra mange nasjoner i menigheten og må tilpasse oss det. Akkurat nå har vi f.eks. noe informasjon på polsk der fordi vi tror det trengs. Så har jeg laget siden sånn at den tar inn noen nyheter automatisk. Trenger redaksjonsteam På hjemmesiden kan du lese om menigheten, aktiviteter, liturgi og katekese, du finner bilder, messetider og søndagsark. Linker til katolske nyheter er det også. Sidene skal vise hva som rører seg både i St. Magnus og i resten av kirken. De skal også gi informasjon spesielt til barn og ungdom. Vil du være med? Menigheten trenger et redaksjonsteam, en gruppe på ca. 5 personer som skriver godt norsk og engelsk. De vil få forskjellige oppgaver i forhold til å lage og legge ut informasjon på hjemmesiden. Vil du være med? Har du lyst til å lage saker til hjemmesiden? Har du idéer? Er det noe du savner? Send en mail til: 4

5 På den måten kan alle få vite hva som skjer i vår menighet. Forhåpentligvis vil det føre til flere aktive og gjøre dem mer bevisste på hva kirken betyr og står for, sier Loc. Det er mange grupper i St. Magnus, fra kor og Caritas, til ministranter og ungdomslag. Hver gruppe må selv skrive om hva de gjør, når de møtes, hvem man kan ta kontakt med osv, sier Loc. For å få lagt det ut på nettet, må det sendes til menighetskontoret på men etter hvert vil det være et redaksjonsteam som styrer dette. Takket være at siden ligger på OKBs (bispedømmets) server, slipper de som skal være med i redaksjonsteamet å ta seg av oppgaver som backup og oppetid på siden. Gå på oppdagelsesferd i den nye hjemmesiden du også: 5

6 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 St. Magnus kirke og hvordan den ble til Den første St. Magnus kirke i Lillestrøm ble innviet på festen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, 8. desember Dette kirkerommet lå i menighetshuset og er i dag et møte-/festlokale med navn "Gamle St. Magnus". Tidlig på 80-tallet vokste menigheten til ca. 700 medlemmer, blant annet på grunn av innvandring fra Vietnam, og kirkerommet begynte å bli fullt under høymessen. Derfor begynte man så smått å tenke på utvidelse eller ny kirke. Den første tanken var å utvide kirkerommet innover i hagen, men snart kom man til at en ny kirke var det man burde satse på. Allerede i 1950 hadde biskop Mangers sikret seg en tomt i Lillestrøm, stor nok til å romme både kirke, menighetshus og prestebolig. På tidlige tegninger over tomten var det faktisk antydet et fremtidig kirkebygg, omtrent der kirken ligger i dag. Første spadestikk Fra venstre: P. Heimeriks, Teresa Breivik, Thomas Bongard, Anne Jensrud, sr. Eugenia, sr. Casimira, dir. Stormoen, sr. Seraphia, Sten Karlson. 6

7 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 Den 14. desember 1982 skriver menigheten til biskop John Willem Gran og ber om at en byggekomité for ny kirke oppnevnes. Forslag til medlemmer av komitéen er: p. Henk Heimeriks, Tore Egeberg, Frode Eidem, Torkel Moe, Sigrid Bongard og Reidun Egeberg. Allerede to uker senere svarer biskopen meget positivt på denne henvendelsen og foreslår arkitekt Thomas Thiis-Evensen dersom menigheten ikke har andre kandidater. Arbeidet med å planlegge en ny kirke kom raskt i gang med nevnte byggekomité og arkitekt Thiis-Evensen. Komitéen lærte enormt mye om kirkebygging i denne prosessen, både arkitektonisk og kunsthistorisk. I tillegg ble vi veldig klar over hvilke behov vi selv hadde som menighet, både på kort og lang sikt. I mars 1984 var man kommet så langt at det forelå tegninger og en modell for en ny kirke. Men det viste seg at arkitekten og byggekomitéen hadde forskjellig oppfatning når det gjaldt utforming 7 Fundamentet støpes 10. desember 1987.

8 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 og utnyttelse av arealet. Menigheten skrev da til biskop Gerhard Schwenzer, som i mellomtiden var utnevnt som biskop i OKB, og foreslo at samarbeidet med arkitekt Thiis- Evensen opphørte og at man Underetasjen blir til (bildet fra ) begynte på nytt med en ny arkitekt. Høsten 1984 ble arkitekt Kjell Lund engasjert til å tegne den nye kirken i Lillestrøm. Han var blant annet kjent for å ha laget St. Hallvard kirke i Oslo. Men før arbeidet med ny arkitekt kom i gang, satte byggekomitéen seg ned og oppsummerte erfaringene fra det første kirkeprosjektet. Dette resulterte i en 3½ sides opplisting av alt man ønsket av den nye kirken, fra kirkerom til toaletter og vaskekott. Her skal nevnes det viktigste fra byggeprogrammet: Kirken bør preges av det sakrale ingen arbeidskirke som gjøres synlig i tidsmessige, arkitektoniske og estetiske former. Kirkerommet bør være et uttrykk for fellesskap rundt Herrens bord, og stimulere alles aktive deltagelse i liturgien. Hovedsmykningsmotiv: Den Hellige Ånd som samler / deler ut sine gaver. Fra planen nevnes her noen flere punkter kun i stikkordsform: Plass til 150 i kirken, tilfredsstillende lyd, lys og ventilasjon, hverdagskapell, dåpskapell, sakristi, skrifterom, barnerom, kultur 8

9 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 rom, våpenhus, lagerrom, vaskekott, stellerom, toalett, garderobe. For alle rom er det beskrevet arealbehov og utstyr. I tillegg inneholder planen en del teknisk om grunnforhold, materialbruk, sollys, vedlikehold osv. Ved å lese byggeprogrammet om igjen i dag vil vi se at det aller meste er oppfylt 100%. Arkitekten sa da også da han begynte at han var meget imponert over denne listen, som også gjorde hans arbeid enklere. Spesielt må vi fremheve den løsningen arkitekten laget for den litt umulige oppgaven med kombinasjon av kirkerom, hverdagskapell og dåpskapell. Hvis man i dag står bak i hverdagskapellet og ser frem mot hverdagsalteret, føler man at man kun er i dette rommet. Men flytter man blikket mot hovedalteret, ser man straks at man befinner seg i det store rommet som omfatter alle tre kirkerommene. Tilsvarende hvis man er i dåpskapellet. Uansett hvor man befinner seg, har man god utsikt til hovedalteret og det er ingen søyler som stenger for utsikten, slik man ofte finner i andre kirker. Plasseringen av tabernakelet som en del av både hovedkirken og hverdagskapellet 9 Kirkens ytre

10 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 Kirkens indre er også genial. Arkitekten kom meget raskt frem til nåværende løsning på kirkerommene, så byggekomitéen brukte i praksis mesteparten av tiden til å diskutere plassering og utforming av alle de andre rommene, fra sakristi og barnerom til lager og bøttekott. Samarbeidet med arkitekten var en kontinuerlig interessant læreprosess og partene forsto hverandre meget godt. Det var hele tiden bispedømmet som hadde ansvar for den økonomiske siden av saken ved hjelp av gaver fra Tyskland, byggekomitéen tok seg bare av utformingen. Hele prosessen med arkitekt Kjell Lund tok flere år, først høsten 1987 (24. november) kunne det første spadestikk tas. Grunnstenen, en gave fra paven og i dag lett synlig i våpenhuset, ble nedlagt på Magnusdagen 16. april 1988 og selve innvielsen av kirken fant sted 8. desember 1988, på dagen 31 år etter at den første St. Magnuskirken ble innviet. Det var biskop Schwenzer, assistert av biskop Gran, som sto for innvielsen. 10

11 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 Fra den første byggekomitéen ble oppnevnt i 1982 til den nye kirken sto ferdig seks år senere hadde en lang rekke personer deltatt i komitéen i kortere eller lengre perioder. Foruten de opprinnelige seks medlemmene kan nevnes (håper ingen er glemt): Helene Eidem, Jørn Bjørnstad, Kristian Halvorsen, Marianne Fredagsvik, Bernt Riiber, Marek Sobocinski, Winston Sebastian og Anne Tove Breivik. Parallelt med byggekomitéen hadde vi en egen "Blæstkomité" bestående av Kari-Mette Eidem, Kjell Kojan og Barry Matheson. Denne komitéen skapte blest om prosjektet, laget fester og samlet inn penger til byggingen. Våren 2007 ble det store, åpne kjellerlokalet under kirken innredet som festlokale og møterom, men det er en annen historie. Da kirken var ferdig i 1988, hadde menigheten vokst til ca 950 medlemmer og det gamle kirkerommet, med 72 sitteplasser og omtrent ikke Festlig innvielse av St. Magnus 8. des Fra høyre: p. Castricum, p. Heimeriks, biskop Gran, Frode Eidem, biskop Schwenzer, Dao Tieu Thanh Ngo og Tuan Nguyen ståplasser, var gjerne besøkt av personer under høymessen. Det var derfor godt å komme til en ny kirke som hadde rikelig med plass. Hvem kunne den gangen tenke seg at kirken i 2008, bare 20 år senere, ble altfor liten? I 1988 fikk alle som ville god plass i høymessen, i 2008, med over 2400 medlemmer, holdes det minst fire messer hver søndag, hver av dem med full eller overfylt kirke. 11 Frode Eidem

12 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 ST. ELISABETH- SØSTRENE - har hatt stor betydning for vår menighet på Lillestrøm. Allerede fra opprettelsen av St. Magnus menighet i 1952, ble tre søstre fast bosatt på Lillestrøm. Bygningen i Halvdansgaten, som ble kjøpt til formålet, var et tidligere bolighus. Dette ble med et lite tilbygg gjort om til kapell, prestebolig, menighetslokale og søsterhjem. Et uthus på tomten ble innredet til barnehage som søstrene drev. 12 Juletrefest Søstrene holder et godt øye med de små. Sogneprest Alf Høgh ønsket det slik at søstrene skulle være tilstede til hjelp med diverse sosiale oppgaver, undervisning, samt hushold. Etter dagens normer levet de alle svært kummerlig. Søstrene i 2. etg., pastor Høgh i første. I 1958 flyttet menigheten til nybygg i Romeriksgaten 1. Her ble fortsatt kirke, prestebolig og menighetslokaler samlet i én bygning, men med en helt annen standard og volum enn det gamle. Søstrene flyttet selv først i 1964 fra Halvdansgaten til et nybygg på egen tomt i Alexander Kiellandsgate, vis a vis St. Magnus. Her videreførte de arbeidet med sin barnehage. Barnehagen var igjennom alle tider så attraktiv og velrenommert at det var vanskelig å få plass. Jeg kan selv huske søstrenes glade påfunn av alle slag for å aktivisere "oss" barna. Gamle bilder fra den tiden viser bl.a. sommeravslutninger for store og små med mye moro. St. Elisabethsøstrene betydde mye for Lillestrøm, og menigheten kunne være stolte av det de utrettet. De gjorde et flott stykke kulturarbeid i et miljø der katolisisme ikke var det folk normalt så opp til. Pastor Høgh, med sin alpelue og kvikke replikk, var også en kjent figur "på byen". I 1979 sluttet søstrene med barnehagen i Lillestrøm. Bygningen ble da bygget om og gjort til hjem for eldre søstre. Søstrene hadde fra da av ingen spesielle oppgaver for St. Magnus. I 1996 flyttet de til forskjellige steder i landet. Jørn Bjørnstad (fra menighetsblad 4/02)

13 MÅTTE LETE ETTER KIRKEN Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 Det var ingen som fortalte oss at det fantes en katolsk kirke i Oslo, så dagen etter at vi kom, dro jeg til byen for å lete, forteller Mo Le Van, og tenker mer enn tretti år tilbake i tid. Da vi kom til Lillestrøm, måtte vi gjøre det samme. De var blant de aller første vietnamesiske flyktningene som kom til Norge. Mo Le Van og kona Duong Thu Suong kom med to små barn i Jeg kunne ikke noe om Norge, visste bare at vi skulle til Oslo og at det var landets hovedstad, sier han med et lite smil. Fire år før han kom hit, ble Mo Le Van i menighetsrådet 1981 han ferdig utdannet lege i Vietnam. Der fikk han en tøff start på yrkeslivet som lege i et land i krig. I Norge ventet helt andre utfordringer: Det var ikke lett å lære norsk, sier han, men det hjalp at han kunne engelsk og fransk fra før. Dessuten fikk han hjelp av gode kollegaer da han begynte å jobbe. Men han var langt hjemmefra i et land hvor alt var fremmed og nytt: Jeg følte meg ensom og utenfor den første tiden. Og selv om både Røde Kors, andre organisasjoner og privatpersoner kom for å hjelpe oss, så var det ingen som fortalte oss hvor kirken var og når det var messer, sier han stille. Engasjerte seg Så han måtte finne fram selv, og den første han traff i St. Magnus på Lillestrøm, var pastor Alf I. Høgh. Han hadde da vært sogneprest for menigheten i mer enn 20 år. 13

14 Tilbakeblikk: menigheten fyller 50 Det tok et par år før det kom flere vietnamesere til menigheten, forteller Mo Le Van, men vi var heldige på den måten at i den norske katolske kirken var de fleste utlendinger, så vi hadde en del felles likevel. For å bli kjent med andre, engasjerte familien seg i menigheten. De bakte kaker, pater Henk Heimericks fikk høre at barna var med i skolekorpset, så han ba dem spille i kirken også, og Mo ble første vietnameser i menighetsrådet. Etter hvert ble vi rundt 30 vietnamesere i menigheten, sier han, så da kjøpte vi en messebok på vietnamesisk. Jeg fikk kontakt med en vietnamesisk prest i Frankrike, og ønsket ham velkommen hit. Og presten kom på besøk, bodde hjemme hos Mo Le Van og kona, og feiret den første messen på vietnamesisk hjemme hos dem. Senere kom pater Ly og pater Thìn på samme måte. Etter hvert ble messen feiret i St. Magnus med biskop Grans velsignelse. Noe annerledes, noe likt Ikke bare hadde kirken vært vanskelig å finne, men den var også ganske annerledes enn i Vietnam. Liturgien var den samme, men for oss var det trist å finne en mørk Maria-statue uten lys og uten blomster bak i kirken, forteller Mo. Etter å ha snakket med pater Heimeriks, samlet de inn penger så Maria kom ut av skyggen, og de holdt også Maria-andakter. De fleste i menigheten ble overrasket da vi snudde oss mot Maria mens vi sang, smiler han. På de siste 30 årene har familien sett mange forandringer i St. Magnus. En stadig voksende menighet førte til ny kirke i 1988, men bare ti år tidligere var de langt færre: Pater Heimericks ba meg av og til om å telle hvor mange vi var i messen, sier Mo, og hvis vi var over 50, ble han så glad. Selv om helsen har blitt dårligere de siste årene, er Mo Le Van fortsatt opptatt av menigheten og det som skjer i kirken. Med lengsel i stemmen snakker han om Mariaprosesjoner i mai og oktober, og en Mariastatue i hagen utenfor kirken. Han er også opptatt av barna og de unge: Vi må ha tålmodighet med de små barna i kirken, ber han til slutt. Det er så viktig at både de og ungdommene kommer til kirken og blir med på aktiviteter der, ellers er jeg redd for at de glemmer troen når de blir eldre. 14

15 VI GRATULERER familien NGUYEN på Kløfta med datteren VERONIKA THUY LINHs dåp 26. januar. familien JEJUTUS på Lørenskog med datteren SAWMIYAs dåp 10. februar. familien KONGSHAUG/LORENTZEN på Rasta med sønnen JULIANs dåp 8. mars. familien VU/NGUYEN på Skedsmokorset med sønnen ANTHONY JOSEPHs dåp 29. mars. familien SZCZEPANIAK på Fetsund med sønnen KACPERs dåp 19. mars. familien JUDE/EMANUVELPILLAI på Lillestrøm med sønnen CARLOS dåp 29. mars. familien MBAMALU på Nordbyhagen med sønnen EMMANUELs dåp 5. april. MESSETIDER I ST. MAGNUS: SØNDAGER: kl og (2. søndag i måneden kl på vietnamesisk.), kl på engelsk, kl på polsk. Mandag: kl Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: Fredag: Lørdag: kl (med vesper) kl , etterpå sakramentstilbedelse kl på polsk, kun 1. fredag i mnd. kl på engelsk, kun 3. og 4. fredag i mnd., etterpå sakramentstilbedelse kl familiemesse, kun 1. og 2. lørdag i mnd. i forbindelse med katekesen. Ikke juni august. kl første søndagsmesse (på polsk 1. lørdag i mnd., på tagalog 2. lørdag i mnd). 15

16 Kalender Messetider se side 15. MAI 11 Pinsedag, år A. Ev: Joh 20, Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl pinsedag. Messe på norsk kl Ingen messe kl Hl. Mattias, apostel. Messe kl Hl. Hallvard. Formiddagstreff begynner med messe kl Messe m/vesper kl Den Hellige Treenighet, år A. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Bønnegruppe kl Messe m/vesper kl BARNAS FØRSTE KOMMUNION (på norsk) kl FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD, år A. Ev: Joh 6, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Jesu hjertefest. Messe kl , deretter tilbedelse. 31 Katekese på vietnamesisk kl JUNI søndag, år A. Ev: Matt 7, Aftenmesse kl MENIG- HETSRÅDSMØTE kl Messe kl , på polsk kl Ungdomslag møtes kl Biskop Eidsvig meddeler FER- MINGENS SAKRAMENT kl søndag, år A. Ev: Mt 9, Messe på norsk kl BARNAS FØRSTE KOMMUNION (på vietnamesisk) kl Messe på engelsk kl Katekese på vietnamesisk kl Messe på tagalog kl søndag, år A. Ev: Matt 9, MENIGHETENS SOMMERFEST. Festmesse kun kl , messene kl , og går ut. 18 Bønnegruppe kl Formiddagstreff, messe kl Messe m/vesper kl Katekese på vietnamesisk kl søndag, år A. Ev: Matt 10, Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Hl. Johannes, Døperen. Messe kl De hl. apostler Peter og Paulus. Ev: Matt 16,13-19, s Kollekt: Peterspenger. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl

17 JULI 03 Hl. Thomas. Messe kl Messe kl , på polsk kl Messe på polsk kl søndag, år A., Ev: Matt 11, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Hl. Sunniva og hennes ledsagere. Messe kl Hl. Knut, Danmarks vernehelgen. Messe kl Hl. Benedikt, abbed, Europas vernehelgen. Messe kl Messe på norsk kl søndag, år A, Ev: Matt 13,1-23. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk Messe på engelsk kl Hl. Svithun. Messe kl søndag, år A, s. 514 Ev: Matt 13, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Hl. Maria Magdalena. Messe kl Hl. Birgitta. Europas vernehelgen. Messe kl Hl. Jakob, apostel. Messe kl søndag, år A. Ev: Matt 13, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Hl. Olav, Norges vernehelgen (Olsok). Messe kl Hl. Ignatius av Loyola. Messe AUGUST 01 Hl. Alfonso Maria de Liguori Messe kl Messe på polsk kl søndag, år A.,Ev: Matt 14, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Hl. Johannes Maria Vianney. Messe kl Herrens forklarelse. Messe kl Hl. Dominikus. Messe kl Messe på tagalog kl søndag, år A, Ev: Matt 14, Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Hl. Klara. Messe kl Hl. Maximilian Kolbe. Messe kl JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. Messe kl Messe på polsk kl søndag, år A, Ev: Matt 15, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Hl. Bernard av Clairvaux. Messe kl søndag, år A, Ev: Matt16, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Oppstart katekese (på norsk) 6. sept. kl. 10 Oppstart konfirmantkurs 11. sept. kl Konfirmanter og foreldre bes å møte opp. Vi begynner med messen i kirken.

18 VIKTIG AT ALLE TAR ANSVAR Uten legfolk har vi ingen kirke. Det var p. Irus klare beskjed til de 25 lederne i menigheten som møtte fram til seminar i kirken 16. februar. Kirken er ikke en bygning, men Kristi legeme. Dermed er legfolk viktige slik det andre Vatikankonsil har fastslått, understreket p. Iru i sitt åpningsforedrag. Jeg vil gå til folk, snakke med folk, diskutere og avgjøre sammen med folk. Bibelen - om vår oppgave: For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere (..). For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om øret sier: "Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen", så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? (..) Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. (..) Det er mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: "Jeg trenger deg ikke", eller hodet til føttene: "Jeg har ikke bruk for dere". (..) Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. 1. Kor 12:13ff Felles mål Videre framhevet han at flere har gitt uttrykk for at de ønsker å bli kjent med andre og oppleve fellesskap i menigheten. I dag er det mange grupper som 18

19 er aktive i menigheten, men det er ikke nok kontakt mellom gruppene. Vi er forskjellige, men vi har felles mål. Derfor er vår utfordring nå å koordinere aktivitetene, påpekte p. Iru. Han sammenlignet menigheten med en stor familie. For å kunne samarbeide, må vi snakke sammen og informere hverandre: Vi må respektere at vi er forskjellige, men vi har et felles mål. Når alle arbeider for å nå dette målet, vil vi oppleve enhet, sa p. Iru. Annet Vatikankonsil - om vår oppgave: Legfolket har det kall å søke Guds rike ved å ivareta de jordiske ting og innrette dem med Gud som mål. Legfolket lever i verden, i alle slags verdslige oppgaver og virksomheter, innenfor det vanlige familie- og samfunnsliv som hele deres liv veves sammen med. Der er de kalt av Gud til, ledet av evangeliets ånd, å oppfylle sin egen misjon, og dermed virke som en surdeig innenfra til verdens helliggjørelse. Fra Lumen Gentium - om legfolket. Oppgaver til alle Chung Van Nguyen som er menighetsrådets leder, pekte på at vi har mange aktive grupper i 19

20 menigheten. Vietnamesere, filippinere, tamiler, polakker for bare å nevne noen, har gått fra å være tilskuere til å bli aktive menighetsmedlemmer. Men det er ikke nok at hver gruppe kommuniserer innad og med sognepresten. De må også ha kontakt med hverandre for å kunne samarbeide og åpne aktivitetene for flere enn de som allerede er med i gruppen. Det finnes en oppgave for alle i kirken, understreket p. Iru. Samarbeid og kollegialitet er et kjennemerke ved kirken. Paven deler sine oppgaver med kardinalene. Også i menigheten må vi dele på oppgavene, og det er mye som må gjøres. Det gjelder renhold, økonomi, vedlikehold, brannsikring, undervisning og mange andre oppgaver. Vi trenger at folk tar ansvar

21 Kandidater til MENIGHETSRÅDSVALG 2008 Hele menighetsrådet (MR) står til valg. Det velges 6 medlemmer og to varamedlemmer for en 2-års-periode. Dessuten velges representanten for Pastoralrådet (PRO) og vara. Valgseddelen finnes på side 23. Valgkomitéen gleder seg over å kunne anbefale disse kandidater: Torill BØKER 61 år, er lærer og lektor i menigheten. Hun har vært med i siste MR som nestleder. Torill har gjort en viktig innsats ved å skrive søknadene for ulike prosjekter til kommunene. Arthur ESTRADA Er opprinnelig fra Filippinene og utdannet som bioingeniør. Har bodd I Norge siden Han har vært i styret i Filipino Norwegian Society i 80-tallet, Filipino Community in Norway i 90 tallet og i Filipino Chaplaincy i St. Olav Menighet også i 90 tallet. Jeg er medlem i Couples for Christ siden I fjor begynte jeg å gå i St. Magnus Kirke engelske messe og ble med i engelske koret. Judy GUNERIUSSEN er født i 1949 på Filippinene og kom til Norge i Judy er menighetens katekesekoordinator. Jeg gikk på lærerskole i Oslo og jobber som lærer på St. Sunniva skole. Jeg har vært medlem i menighetsrådet 2003/2004 og 2007/2008 og ønsker å bidra videre. 21

22 Gyørgyi SANDOR er 71 år og pensjonist. Hun bor på Skjetten og har vært i menigheten i mange år. Gyørgyi har overtatt organiseringen av Formiddagstreff etter sr. Andrea.. Andrzej Jan SWISTARA kommer fra Polen og bor på Lillestrøm. Han er gift, har to barn og er glad i friluftsliv og jakt.. Benny THOMAS 43 år. Opprinnelig er jeg fra delstaten Kerala i India. Jeg har bodd i Norge i 14 år. Daglig jobber jeg som farmasøytisk. Jeg er interressert i å jobbe for bedre felleskap i menigheten. Minh Cong VU er 43 år gammel, gift og har tre barn. Han kom til Norge for 28 år siden og er utdannet som systemingeniør. Han har vært med i menighets Frivillige ArbeidsGruppe FAG. Jessie AARVIK er 52 år og gift. Hun jobber i en elektronikk firma i Oslo. Glad i sang og musikk og er en veldig aktivt medlem av St. Magnus engelske kor. Er også glad i å være med i kirkelig aktiviteter og vil gjerne bidra med noe positivt i vår menighet TIL PASTORALRÅDET: Thanh VINH Vidar BLOMDAL er et aktivt medlem i menigheten. I mange år har hun jobbet i er 59 år og bor på Finstadjordet. Han jobber i en bank og sitter i sakristiet sørget for blomster ved menighetens finansutvalg. alteret. Hun er medlem i Caritas. 22

23 ST. MAGNUS VALG 2008 Hvert konfirmert medlem av St. Magnus har rett til å stemme på inntil tre (3) ulike kandidater til menighetsrådet (MR) og én (1) til Pastoralrådet (PRO). BARE ÉN PERSON PER STEMMESEDDEL! Hvis familien trenger flere sedler kan disse hentes i inngangen til kirken. STEMMESEDDELEN må legges i en umerket konvolutt som lukkes og brettes og, sammen med utfylt og avrevet navneslipp, legges i en ny konvolutt. Denne må legges i valgurnen i inngangen til kirken SENEST SØNDAG 29. JUNI kl eller sendes i posten SENEST TORSDAG 26. JUNI til St. Magnus menighetskontor, Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm. Kandidatene er: TIL MR: Torill BØKER Ο Arthur ESTRADA Ο Judy GUNERIUSSEN Ο Gyørgyi SANDOR Ο Andrzej Jan SWISTARA Ο Benny THOMAS Ο Minh Cong VU Ο Jossie AARVIK Ο TIL PRO: Vidar BLOMDAL Ο Thanh VINH Ο KLIPPES HER VALG 2008 ST. MAGNUS, LILLESTRØM Vedlagt konvolutt inneholder min stemmeseddel. Fornavn, etternavn og fødselsdato:... Adresse, poststed:... 23

24 24

25 ST. JOSEPH-SØSTRENE FLYTTER Forbønn og praktiske oppgaver for menigheten var St. Josephsøstrenes planer da de kom til Lillestrøm for seks år siden. Tre søstre kom, og etter hvert ble de fem i huset. Nå er de bare to der, og huset er for stort, så i løpet av våren flytter de til fellesskapet på Grefsen. Da sr. Andrea, sr. Hedwig og sr. Benedicte flyttet inn i Hurdalsgata 65 i februar 2002, var det fordi St. Josephsøstrene ønsket å bidra i en menighet som da ikke hadde søstre. Overgangen var ikke så stor for dem, for de hadde allerede bodd i en liten kommunitet på Grefsen siden Sr. Andrea (til høyre) og søster Hedwig foran huset i Hurdalsgata. Under: Kapellet som de har fått innredet i kjelleren. Her har de holdt åpent hus med messefeiring en mandag i måneden med etterfølgende kirkekaffe. Inspirerende mangfold Jeg liker at menigheten er internasjonal, sier sr. Andrea. St. Magnus er en liten del av verdenskirken. Det er en berikelse. Her møter hver med sin kulturelle bakgrunn og med sin form for fromhetsliv. Dette utgjør et mangfold og inspirerer oss gjensidig til å være med på ulike måter i menighetens liv. 25

26 Hun har fremmet forslag på årsmøtet i menigheten om at de menighetsmedlemmene som har anledning, må delta i økumeniske arrangementer. På et kontinent hvor kirkesamfunnene er så splittet som i Europa, er det viktig at den katolske kirken viser at enhet mellom de kristne er Herrens vilje. Å vise åpenhet for andre kristne er viktig, fortsetter sr. Andrea. Det er et arbeid vi ikke kan stille oss likegyldig til. Derfor var oppslutningen om korsvandringen i Lillestrøm på langfredag oppmuntrende. Bønn og aktiviteter Sr. Hedwig har deltatt i kirkekoret og vært valgt til menighetsrådet i tre perioder. Hun har også hatt ansvaret for liturgiske lister slik at lesninger og kommunionsutdeling har gått knirkefritt. Også økonomiutvalget har nytt godt av hennes innsats. Arbeidet har vært interessant og lærerikt, og jeg har likt meg godt i Lillestrøm, sier sr. Hedwig. Men huset er for stort for to, og flere søstre kan ikke frigis til arbeidet her. Barnekoret, som sr. Benedicte startet, drives i dag videre med Modesto Ocampo som leder. Formiddagstreffet for eldre har vært drevet av både sr. Andrea og sr. Hedwig. En torsdag i måneden har en gruppe på mennesker feiret messe og bedt et ledd av rosenkransen før de har delt et hyggelig måltid. Arrangementet har vært avsluttet med et åndelig innlegg fra sr. Andrea. Hun har ofte brukt en fortelling, som deltakerne kunne ta med seg videre i hverdagen. To hjelpere er nå klare til å føre denne aktiviteten videre. Det er viktig at det ikke oppstår et tomrom etter oss, sier hun. Søstrene flytter nå tilbake til Grefsen, hvor de har et fellesskap å komme tilbake til. Men vi har fått gode venner her, og vi vil fortsette å be for menigheten, er søstrenes avskjedshilsen til menigheten. Informasjon om søstrenes retrettsted: 26

27 Norsk for polakker Norskkurs for polakker startet opp i kirkens regi 3. mars. To lærere er tilsatt for å undervise nybegynnere og viderekommende, og 30 personer har meldt seg til de to første kursene som går over ti uker. Det rådde en hektisk stemning i Gamle St. Magnus den første kurskvelden. Christine Harvold, som er koordinator for virksomheten, hadde møtt fram for å ta seg av økonomien, mens Katarzyna Mielicka forberedte mottakelsen og undervisningen av de nye studentene. Hanna Zasada, som er en erfaren kursleder, er engasjert for å ta seg av de videregående studentene. Tok initiativ Under et åpent møte i januar, hvor Caritas fokuserte på menighetens behov, kom det fram at det var stort behov for språkkurs for polakker, og at det offentlige ikke har noe tilbud til denne gruppen av innvandrere. Inspirert av Darcos foredrag sendte jeg en sms til Katarzyna med spørsmål om hun kunne tenke seg å undervise i norsk, forteller Christine ivrig. Hun fikk positivt svar, og før møtet var slutt, hadde de to bestemt seg for å gå i gang med å gi polske arbeidere et tilbud om norskopplæring i kirkens regi. De to kvinnene vil være kjent for menigheten gjennom sin deltakelse i forsangergruppen i 10-messen. Tidligere har Katarzyna stått for evangelieforklaringen for barn under høymessen, mens Christine har vært medlem av økonomiutvalget og leder av bønnegruppen. Egen bedrift De kunngjorde tiltaket i den polske messen og holdt også et informasjonsmøte for interesserte. Da var menighetssalen fylt til siste plass, så interessen var stor, forteller Christine. 27

28 For å unngå at menigheten blir belastet med arbeidsgiveransvar og alt som følger med det, har de opprettet en egen bedrift som står ansvarlig for virksomheten. Her har de kunnet trekke veksler på Christines erfaringer, siden hun har drevet sin egen virksomhet siden Menigheten leier ut lokaler til kursene to kvelder i uka, så det gir inntekt til menigheten. Ellers vil kursavgiften gå til lærerlønn, kopiering og undervisningsutstyr. Hvis det skulle bli et overskudd når utgiftene er betalt, vil det gå til Caritas, opplyser Christine. Diplom Studentene kjøper sine egne bøker som kan være gode å ha også etter at kurset er avsluttet i mai. Vi vil bruke læreboka Ny i Norge. Den har jeg gode erfaringer med fra den gangen jeg selv lærte norsk, forteller Katarzyna. Og de som fullfører to kurs, vil få diplom, kommer det fra en travelt opptatt kursleder som tar imot forventningsfulle studenter til registrering

29

30 30

31 31

32 B Postabonnement Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres med opplysning om ny adresse: Retur: St. Magnus Romeriksgata Lillestrøm Bladet St. Magnus utgis av St. Magnus katolske menighet. Redaksjonen av dette nummeret ble avsluttet den 29. april. Neste nummer FRIST for innlegg utløper DETTE SKJER: SØNDAG 11. mai PINSEDAG. Messe kl på norsk, kl på vietnamesisk, kl på engelsk, kl på polsk. LØRDAG 24. mai BARNAS FØRSTE KOMMUNION (på norsk). Festmesse kl LØRDAG 7. juni FERMINGEN. Biskop Bernt Eidsvig meddeler sakramentet kl SØNDAG 8. juni BARNAS FØRSTE KOMMUNION (på vietnamesisk) kl SØNDAG 15. juni MENIGHETENS SOMMERFEST. Messe kun kl og (polsk). Mer informasjon om festdager m.m. i kalenderen side Messetider side 15. OPPSTART KATEKESE (på norsk) LØRDAG 6. september kl OPPSTART KONFIRMANTKURS for 10.-klassinger TORSDAG 11. september kl Konfirmantene og foreldre bes møte opp. Vi begynner med messe i kirken. Påmelding til kontoret, e-post: eller telefon så snart som mulig.

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 I dette nummeret: Fra festmessen på dagen for den hellige Magnus, 19. april Les mer i dette bladet og på http://lillestrom.katolsk.no

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 Ny giv i ungdomslaget Avskjed med maristene I dette nummer: Hjemløs fredsfyrste s. 3 Nye oppgaver s. 5 Kalender

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 Markering av Mariahagens åpning skjer på søndag 28. august. Og så nærmer det seg oktober, Marias måned. Velkommen

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09 Hagen med den nye plenen ble tatt i bruk under kulturdagen 21. juni. I forgrunnen ser vi plassen hvor Mariastatuen

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN DEN KATOLSKE KIRKE UNIVERSELL Det finnes 55000 katolikker i Norge i dag ( 2007). I tillegg kommer det 150 000 katolikker fra andre land. En vanlig norsk katolsk menighet kan fort ha medlemmer fra 40 50

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 34,2014 I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Første lesning: Jes. 22,19-23 Annen lesning: Sal 138(137), 1-2a.2bc-3.6+8bc Evangelium: Matt 16,13-20 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 4 november 09 februar 10

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 4 november 09 februar 10 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 4 november 09 februar 10 I dette nummeret: Festlig innvielse av Mariahagen 22. august. Biskop Bernt avdukker og vigsler Mariastatuen. Sann

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3

i Kristus Menighetens Enhet & Liv del 3 i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3 Menighetens enhet 4 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010 I dette nummeret: Konfirmantleir på Mariaholm. Gruppen samles før messen i kapellet Les mer på side 7 f. Biskopens brev

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ST. HALLVARD Katolske Kirke i Oslo

ST. HALLVARD Katolske Kirke i Oslo ST. HALLVARD Katolske Kirke i Oslo Norsk St. Hallvard kirke er en katolsk sognekirke i Oslo katolske bispedømme. Da St. Hallvard kirke ble vigslet 15. mai 1966, talte menigheten 1 000 sjeler. Med sitt

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer