menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju Hoa Van Tran s. 8 Kalender s. 10 Intervju katekeselærerne s. 12 Gratulerer/Kondolerer s. 15 Tur til Lunden kloster s. 21 Ungdomsarbeid s. 22 Notiser s. 23

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgate 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru), (p. Erik), (Helga) e-post: SØNDAGSHØYMESSER St. Magnus kl , kl , kl. 14 (engelsk), kl på polsk (2. søn i mnd. på vietnamesisk kl , på tamil kl ) søndagsmesse lørdag kl , 2. lørdag i mnd. på tagalog Sta. Clara, Kongsvinger, kl Skogmo skole, Jessheim, kl HVERDAGER i St. Magnus: man, tirs, ons, tors 18.30, fre kl SKRIFTEMÅL: Etter alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: etter avtale KONTORTID: Man - fre kl Menighetssekretær: Helga Haaß-Männle, tlf PASTORALTEAM: p. Iru Pethuruppillai omi (Moderator), p. Erik Ruud sm, p. Rory Mulligan sm HENVENDELSER: Ang. St. Magnus p. Iru , ang. Sta. Clara p. Erik , ang. Jessheim p. Rory Prestene tar gjerne imot skriftlige beskjeder etter messene. Eller ring i kontortid. I nødsfall: p. Iru , p. Rory og p. Erik: KONTI: Postgiro Bankgiro: Menighetsrådet: Chung Van Nguyen, leder, Torill Bøker, nestleder Anne Cederkvist, sekretær sr. Hedwig Hergenhahn Louis Chute Judy Guneriussen Thong Quoc Nguyen, vara Anne-Torbjørg Maric, vara Gyørgi Sandor, vara Kongsvinger: Kirkelig assistent Nhan Duc, Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Kor: Mechthild Opperud, Katekese: Judy Guneriussen: Barn- og ungdomsutvalg: Torill Bøker, Vedlikehold: Thong Quoc Nguyen, Geza Kozari, Økonomi: sr. Hedwig Hergenhahn, Liturgi p. Iru, sr. Hedwig Hergenhahn Caritas Anne Cederkvist, Festkomité Louis R. Chute, Pastoralråd: Modesto Ocampo, Anne Cederkvist, Bladets redaktør: Åse Aam,

3 Komme ditt rike Når vil leser evangeliene, oppdager vi at Jesus snakket om Guds rike. Dette er et hovedord i hans forkynnelse. Når Jesus taler om Guds rike, sier han ofte at Guds rike er midt iblant oss. Det er et tema som jeg elsker. Hva er dette Guds rike eller himmelriket, som han noen ganger kalte det? Ordet himmelriket får oss kanskje til å tenke på himmelen, der vi håper at vi skal få se Gud ansikt til ansikt etter døden. Men når Jesus taler om himmelriket eller Guds rike, tenker han ikke bare på noe som har med livet etter dette å gjøre. Guds rike er en virkelighet som kan og bør prege vårt liv her på jorden. Guds rike er ikke et sted eller et bestemt territorium, slik som når vi snakker om kongeriket Norge. Guds rike er en tilstand, der Gud regjerer over menneskene og hele skaperverket. Hvis Gud får gjøre hva han vil med oss, og vi ikke lenger gjør noen motstand mot ham, da lever vi i Guds rike. I Fader Vår ber vi: La ditt rike komme. Det er det samme som å si: Gud, vær min konge og min herre. Kom og bestem over meg! Vi kan også uttrykke det med Marias ord: Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt. Vi kan ikke ønske eller lengte etter noe høyere enn nettopp dette at Guds rike skal herske i oss og over oss, og at vi skal leve i ham og ved ham. Derfor burde bønnen som vi ber ofte, Komme ditt rike, være en av våre mest elskede bønner. Amen p. Iru 3

4 DELING AV ST. MAGNUS MENIGHET: Biskopens brev og dekret Efter å ha ført samtaler med menighetens prester og valgte tillitsmenn samt bispedømmets konsultorkollegium, har jeg den 15. juni bestemt å dele sognet: St. Magnus, Lillestrøm, omfatter Nedre Romerike med de seks kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Sørum, Fet og Aurskog-Høland. St. Gudmund, Øvre Romerike, omfatter de seks kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Hurdal. St. Clara, Kongsvinger, omfatter de seks kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes og Eidskog. Beslutningen blir virksom med virkning fra 1. søndag i advent p. Iruthayanathan Pethuruppillai fortsetter som sogneadministrator for St. Magnus, Lillestrøm; p. Rory Mulligan sm blir sogneadministrator for St. Gudmund, Øvre Romerike; p. Erik Ruud sm sogneadministrator for St. Clara, Kongsvinger. De nødvendige dokumenter vil bli utferdiget med det første. Jeg takker dere alle for deres bønn og arbeide for St. Magnus menighet, og ber dere fortsette å bygge vår kirke i Norge der hvor dere nå hører til. Når jeg til Olsok valfarter til Trondheim, er det dere jeg særskilt vil be for og anbefale for den hellige Olavs forbønn. Gud velsigne dere alle! I Kristus, 4 +Bernt Eidsvig Biskop av Oslo

5 Ny menighetssal innviet med sommerfest Ordfører Anita Orlund klippet snora til de nye menighetslokalene på festen for den hellige treenighet, og i kjølvannet av pater Iru og ordføreren strømmet menigheten inn i Nye St. Magnus sal til sommerfest. Lokalene ble velsignet og stenket med vievann før lederen i menighetsrådet, Chung Van Nguyen, holdt en takketale og understreket hvilken ansiktsløftning det gamle garasjeanlegget hadde fått i løpet av tre måneder. Han fremhevet det frivillige arbeidet den vietnamesiske arbeidsgruppen hadde gjort, takket de mange som hadde stelt i stand mat til de frivillige og gav 5

6 honnør for de økonomiske bidragene som var gitt av menighetsmedlemmene. Fire undervisningsrom står nå klare i tillegg til menighetssalen med scene og kjøkken. Via videokanon og det innebygde lydanlegget fikk alle se menighetsrådets bildeshow av byggeprosessen. Ordføreren hadde aldri vært i messen i St. Magnus tidligere, og hun forstod at hun var kommet til det flerkulturelle Norge. I kommunen hadde ingen hatt innvendinger til menighetens planer. Godkjenningen av plantegningene gikk raskt, og hun var imponert over at arbeidet var ferdigstilt på så kort tid. Det er tydelig at menigheten har tanker og idéer for de unge, uttalte hun, men hun håpet også på aktiviteter for de eldre i lokalene. Pater Iru berømmet innsatsen til den frivillige arbeidsgruppen. Vis din tro gjennom gjerninger kan stå som motto over arbeidet med lokalene. Gjennom det arbeidet som er gjort, har dere vist hva kirken betyr for dere og har samtidig gitt barn og unge muligheten til å utfolde seg. Vi har 200 barn og ungdommer fra mer enn 70 nasjoner, opplyste presten, og antallet vil bli fordoblet om kort tid. Vi har drømt om et stort lokale til forskjellige aktiviteter. Målet er fellesskap, men veien dit er en lang 6

7 prosess som vi alle må delta i. Å ta vare på de eldre som har flyttet fra forskjellige land, er en av menighets oppgaver. Alle må føle tilhørighet til menigheten, understreket p. Iru. En av menighetens trofaste hjelpere, Lich, talte fra scenen og oppfordret folk til å bruke lokalene. Han ønsket at menighetsmedlemmene ville støtte sognepresten og utnytte de mulighetene lokalene nå gir. Scenen ble innviet med et omfattende festprogram. Dyktige dansere med filippinsk og vietnamesisk bakgrunn åpnet forestillingen. Menighetens barnekor sang Kjære Gud, jeg har det godt, Vietnamesisk barnekor framførte Morgendagens søsken og Vietnamesisk kor underholdt. Flere solister inntok også scenen og bidro med sang og musikk. Edrian på 12 år imponerte publikum med et stemmeomfang fra tenor til baryton. Han studerer sang ved Oslo musikkakademi og hadde allerede opptrådt med et filippinsk kor i Aulaen, fortalte han. Jonathan sang Halleluja så en ballong sprakk. Alexander spilte nordiske og tamilske melodier på blokkfløyte. Det mest eksotiske innslaget stod Michelle for. Hun spilte et tradisjonelt indisk instrument, veena. I fire år har hun gått til undervisning på det tamilske ressurs- og veiledningssenteret på Rommen. Festens konferansier var Oddmund Berg, som bandt innslagene sammen med norske stev. Nye Magnus er tatt i bruk! Åse Aam 7

8 Bruk og utleie av menighetslokalene Hoa Tran Van flyttet til Skjetten med familien sin for kun tre år siden, men har allerede rukket å gjøre en stor innsats for menigheten. Han har koordinert arbeidet med de nye menighetslokalene, og nå skal han administrere utleien av lokalene. Jeg er alltid villig til å gjøre en innsats for kirken, sier Hoa. Du skal administrere utleien av de nye menighetslokalene. Hva går oppgaven ut på? Kirkelige grupper og organisasjoner har førsteprioritet. De får låne lokaler gratis, bare de gir beskjed. Med alle de aktivitetene som foregår i menigheten, er det viktig at vi har oversikten og kan sørge for at det ikke blir kollisjoner når mye skal skje. Derfor vil jeg oppfordre alle grupper i menigheten til å ta kontakt med meg eller gi beskjed til menighetskontoret om hvilke behov de har for lokaler gjerne for et år framover. Hvordan kan folk komme i kontakt med deg? Det kan de gjøre ved å bruke telefonen. Nummeret er Jeg tar helst imot henvendelser etter arbeidstid kl

9 Menighetsrådet har også bestemt at lokalene kan leies ut for å gi inntekter til menigheten. Hvilke betingelser gjelder for utleien? Nye Magnus sal kan leies for 3000,- kroner døgnet. Ønsker man å benytte lydanlegget og videokanonen i tillegg, kommer leien på 3500,- kroner. Da er bruk av kjøkkenet med inventar inkludert. For Gamle St. Magnus er leiesummen 700,- kroner. Leien må betales på forskudd, senest en uke etter bestilling. I tillegg krever vi et depositum på 1000,- kroner, men dette vil bli betalt tilbake etter arrangementet dersom alle punkter i leiekontrakten er oppfylt. Før vi inngår avtale, viser jeg leietakerne omkring i lokalene, demonstrerer lydanlegget, viser dem sikringsboksen og kjøkkenet. De må forplikte seg til å rydde lokalene etter bruk og å vaske etter seg. Dette må være gjort før messen neste dag dersom arrangementet er på en lørdag. Hvilke type arrangementer kan holdes i lokalene? Hittil har vi bestillinger som gjelder feiring av bryllup, barnedåp, konfirmasjon, bursdager, jubileer og seminarer. Er det noen form for restriksjoner som gjelder? Det eneste forbudet vi har, er røykeforbud. Ellers kan folk danse, kose seg og gjøre hva de vil. Vi håper folk vil føle seg som hjemme. Når det gjelder eventuell bruk av alkohol, er det leietakerne selv som må stå ansvarlige for skjenkingen. Et annet forhold folk blir gjort oppmerksom på, er at etter kl må det ikke forekomme bråk utendørs. Kirken ligger midt i et boligfelt, og vi ønsker ikke at vår virksomhet skal være til sjenanse for naboene. Derfor foretar jeg inspeksjoner mellom kl og når det er arrangementer i salen. Jeg har gitt klar beskjed på forhånd at i verste fall, kommer jeg til å ta strømmen dersom forholdene er ute av kontroll. Litt streng må jeg være, sier Hoa med et glimt i øyet. Hvor mye håper menighetsrådet å tjene på utleien i løpet av året? Vi har allerede fått inn mange bestillinger, så ut fra de erfaringene vi hittil har gjort, regner vi med ,- kroner. Alt over den summen får vi bare takke for, avslutter Hoa. Intervju: Åse Aam 9

10 Kalender AUGUST søndag, år C, s.541/545. Ev: Luk 12, Hl. Bernhard av Clairvaux. Messe kl Hl. Pius X. Messe kl Jomfru Marias dronningverdighet. Messe kl Hl. Rosa av Lima. Messe kl Bartolomeus, apostel. Messe kl søndag, år C, s. 547/551. Ev: Luk13, Hl. Monika. Messe kl Hl. Augustin. Messe kl Johannes Døperens martyrdød. Messe kl SEPTEMBER 01 OPPSTART katekese på norsk kl (se tiden!) søndag, år C. S. 554/8. Ev: Luk 14, Gregoriansk sang. UNGDOMSLAG opprettes etter messene kl. 10 og Hl. Gregor den Store. Messe kl i Hurdalsgate Menighetsrådsmøte kl OPPSTART katekese på vietnamesisk kl Messe på tagalog kl søndag, år C. S. 560/3. Ev: Luk 14, Messe kl på norsk, kl på vietnamesisk, kl på engelsk, kl på polsk og kl på tamil. 13 Hl. Johannes Krysostomos. Messe kl Konfirmantkurs begynner med messe, kl Korsets opphøyelse. Messe kl Katekese på vietnamesisk kl søndag, år C, s. 566/570. Ev: Luk 15, Bønnegruppe kl Formiddagstreff kl Messe m/vesper kl søndag, år C, s. 573/577. Ev: Luk 16,1-13. Konsert i kirken kl Konfirmantkurs kl Aftenmesse kl søndag, år C, Caritassøndag. Kollektene går til Caritas. S. 580/584. Ev: Luk 16, OKTOBER 01 Hl. Teresa av Jesusbarnet (Lisieux). Messe i Hurdalsgt 65 kl De hl. verneengler. Messe kl Menighetsrådsmøte kl Hl. Frans av Assisi. Messe kl Seminar for alle grupper i menigheten kl søndag, år C. S. 586/591. Ev: Luk 17,5-10.Gregoriansk sang Prestemøte på Mariaholm. Ikke messe på mandag, tirsdag og onsd. 11 Messe m/vesper kl Konfirmantmøte kl Katekese på norsk kl Messe på tagalog kl

11 søndag, år C. S.593/597. Ev: Luk 17, Messe kl på norsk, kl på vietnamesisk, kl på engelsk, kl på polsk og kl på tamil. 15 Hl. Teresa av Avila. Messe kl Hl. Ignatius av Antiokia. Messe kl Bønnegruppe kl Evangelisten Lukas. Formiddagstreff kl Messe m/vesper kl Katekese på vietnamesisk kl søndag, år C. S. 599/604. Ev: Luk 18,1-8. Misjonssøndag. Frist for St. Magnus nr. 4/07 går ut. 25 Konfirmantkurs kl Katekese på vietnamesisk kl søndag, år C. S.605/609. Ev: Luk 18,9-14. NOVEMBER 01 ALLEHELGENSDAG. Messe ALLESJELERSDAG. Messe og (følg med på søndagsark). 03 Katekese på norsk kl søndag, år C. S. 611/615. Ev: Luk 19,1-10. Gregoriansk sang. 06 Menighetsrådsmøte kl Laterankirkens vigselsfest. Messe kl Katekese på vietnamesisk kl Messe på tagalog kl søndag, år C. S. 617/621. Ev: Luk 20, Messe kl på norsk, kl på vietnamesisk, kl på engelsk, kl på polsk, kl på tamil. 13 Bladet distribueres. Hjelpere er velkomne kl Formiddagstreff kl Konfirmantkurs kl Katekese på vietn. kl søndag, år C, s. 624/628. Ev: Luk 21, Jomfru Marias fremstilling i templet. Messe kl Bønnegruppe kl Hl. Cecilia. Messe m/vesper kl Kristi Kongefest, år C, s. 631/635. Ev: Luk 23, AVSKJED med maristene i messene kl og Ikke alle datoene var helt avklart ved redaksjonsslutt. Følg med på søndagsark. MESSETIDER, SØNDAG St. Magnus, Lillestrøm på norsk kl , 12.00, på engelsk kl og på polsk kl (2. søndag i mnd. kl på norsk, kl på vietnamesisk, kl på engelsk, kl på polsk og kl på tamil). Sta. Clara, Kongsvinger kl Jessheim, Skogmo skole kl HVERDAGER i St. Magnus Man, tirs, ons, tors 18.30, fre og 2. lørdag kl familiemesse, hver lørdag første søndagsmesse kl (2. lørdag i mnd. på tagalog)

12 Hva skjer i katekesen? Veronica Ocampo, Judy Guneriussen og Debbie Riiber har til sammen 46 års erfaring som lærere og ledere i katekesen. Modesto Ocampo har hatt den musikalske ledelsen i en årrekke. Hvorfor vil dere oppfordre foreldrene til å sende barna til katekesen? -Det er ikke lett for foreldrene å formidle troen alene, sier Debbie. Mange norske katolikker er gift med en person som tilhører et annet kirke- eller trossamfunn. Det gjør oppgaven krevende for den som er katolikk. TV, sportsaktiviteter og underholdning har fristende tilbud, som ikke alltid lærer barna det som er best for dem. Derfor bør foreldrene benytte seg av det kirken har å tilby. Det vil være til hjelp for dem, og for barna er det nyttig å treffe andre barn og unge som er katolikker. I den offentlige skolen får de for lite undervisning i kristendommen, og det katolske perspektivet mangler, tilføyer Judy. Hvilke arbeidsmåter har dere brukt for å engasjere barna i troen? -Vi følger kirkeåret og feirer messe. Hver katekeselørdag avsluttes med en messe hvor katekesegruppene deltar aktivt med noe de har forberedt i løpet av dagen. Barna ministrerer, bærer fram gavene, 12

13 leser lesningene og leder forbønnene. Noen ganger har de dramatisert evangeliet. Ved en anledning ble Fader Vår fremført som rap. Foreldrene er også med i messefeiringen på katekeselørdagene. Musikk er en aktivitet som barna synes er morsom, sier Modesto Ocampo, som stiller opp med gitaren hver gang. Innholdet i en sang kan treffe hjertet bedre enn om det samme blir sagt i en undervisningstime. Ellers benytter vi samtaler over et emne som er tema for dagen, fortsetter Veronica. Det kan være sakramentene for å ta et eksempel. Fellesskapet i undervisningsgruppen legger vi også vekt på. Vanligvis møter barn til undervisningen. De blir delt inn i grupper etter alder. Tredjeklassingene, som skal forberedes til førstekommunion, utgjør en gruppe. Fjerde- og femteklassingene blir oftest slått sammen til en gruppe. Det samme gjør sjette- og sjuendeklassingene, mens de største, som forbereder seg på fermingen, utgjør en egen gruppe. Gruppetilhørigheten betyr mye for ungdom, og siden mange av dem er den eneste katolikken i klassen på skolen, er det godt å tilhøre en katolsk gruppe for en gangs skyld. Hvilken betydning har det for barna å tilhøre en flerkulturell menighet? -Det er en berikelse å vokse opp i et internasjonalt miljø. Barna får venner med bakgrunn fra alle kontinenter. De lærer om forskjellige kulturer og blir vant til det, sier Veronica. Vi er alle forskjellige som mennesker, vi kan komme fra ulike kulturer, men vi har det katolske felles. Hvordan opplever barna å tilhøre et trossamfunn som er i mindretall i Norge? -Fellesskapet med andre katolske barn, som de opplever her i menigheten, styrker dem og gir dem trygghet. Gjennom foreldrenes holdninger, kunnskaper formidlet i katekesen og den religiøse praksisen som de unge deltar i, utvikler de fleste en katolsk identitet. Jeg føler at jeg er annerledes enn de andre i klassen. Det plager meg ikke. Jeg er stolt av å være katolikk, svarte en gutt Debbie hadde stilt dette spørsmålet. 13

14 Hvilken rolle spiller foreldrene i barnas religiøse utvikling? -Foreldrene er viktige for barnas tro. Troen kan sammenlignes med en plante. Foreldrene må legge forholdene til rette, så barna kan finne sin egen vei og vokse i troen. For oss som katekeseledere er foreldrene en nødvendig ressurs. Det er de som kjenner barna best, sier Veronica. Katekesen kan ofte komme i konflikt med fotballtrening og andre aktiviteter. Da er det viktig at foreldrene går foran med et godt eksempel og deltar aktivt i katekeselørdagen. Foreldrene vil bli innkalt til et orienteringsmøte i høst. Vi trenger at to foreldre fra hver gruppe kan hjelpe til i løpet av dagen. Det kan være med oppgaver som å lage lunsj til barna, delta i undervisningsgruppene eller snakke med presten om dagens emne. Vi trenger foreldrenes tid og idéer, sier Judy og vil be om at foreldrene setter av to dager i løpet av året. Som koordinator av katekesen vil Judy sette opp en liste. Med de nye menighetslokalene vil forholdene ligge godt til rette med nytt kjøkken og den store salen til måltidet. Hvilke utfordringer står menigheten overfor når det gjelder å formidle troen til barn og unge i dagens samfunn? -Å beholde de døpte katolikkene som aktive menighetsmedlemmer er målet, kommer det kjapt fra Debbie. Gjennom å engasjere barna slik at de trives, håper vi å legge et grunnlag slik at de unge kommer tilbake til kirken når de selv blir foreldre. Vår oppgave er å rotfeste dem i troen, sier Judy. Med de nye lokalene har vi bedre muligheter enn før til å arrangere aktiviteter i helgene og sommerstid. Samarbeid mellom katekesen og hjemmet er en forutsetning for at barna skal vokse i troen. Foreldrene skal ikke være redde for å engasjere seg, sier Debbie. Det eneste de risikerer, er å få gode venner. I Norge koster det å ha en tro, understreker Modesto. I de store katolske landene som Filippinene ordner kirken opp for deg. Her er det vi som er kirken. Det krever at alle bidrar med sitt. Lykke til med et nytt undervisningsår! Intervju: Åse Aam Katekesedatoer: se kalender s. 10. Påmelding katekese: ring kontoret, tlf (tirs-tors kl 10-14) eller send mail Påmeldingsskjemaer er lagt ut i våpenhuset. 14

15 VI GRATULERER familien VOGNILD/SÆTRE i Oslo med datteren SOPHIE MICHELLEs dåp 28. april. familien LYNG/ESCOBIDO på Fjellhamar med datteren MIA ISABELLAS dåp 12. mai i St. Olav, Oslo. familien VO/HOANG i Oslo med datteren VERAs dåp 19. mai. familien KNEVELSRUD/CARCAMO på Jessheim med datteren INGRIDs dåp 19.mai. familien SPARBY på Sørumsand med sønnen ODD LUCAS dåp 2. juni. familien VO/HA på Skedsmokorset med sønnen TONYs dåp 9. juni. familien FINDAHL/NGUYEN HOANG på Strømmen med datteren LINH MARIAs dåp 16. juni. familien SANTOS i Oslo med sønnen MARCO RENZOs dåp 16. juni. familien STAVDAL/MIFSUD i Nittedal med datteren ELENAs dåp 17. juni. familien QUIROZ på Kongsvinger med sønnen ESTEFAN ISMAELs dåp 23. juni. familien SELVANAYAGAM/NORBERT i Oslo med sønnen RITHANs dåp 7. juli. familien NGUYEN/HA på Stabekk med datteren EVELYNs dåp 8. juli. familien VU/NGUYEN i Oslo med sønnen TOMMYs dåp 8. juli. familien DOLOR på Kløfta med sønnen DOMINIC NASHs dåp 14. juli. 15

16 familien OCCEAN/DAVIDSDOTTIR på Lillestrøm med sønnen ANTHONYs dåp 28. juli. familien GREGORY på Skedsmokorset med sønnen NILAVANs dåp 28. juli. ekteparet Thy Thu HONG og Tan Sang NGUYEN på Skedsmokorset som giftet seg 26. mai. ekteparet Thuy Thanh HOANG og Hungan Quy NGUYEN på Lørenskog som giftet seg 16. juni i St. Olav, Oslo. ekteparet Milagros Silvino BERGLUND og Knut Arne BERGLUND i Oslo som giftet seg 7. juli. ekteparet Hoang Yen Thi NGUYEN og Tien Thanh TRAN i Oslo som giftet seg 7. juli. ekteparet Rosana GNANARAJA og Jeyaruban Peter SAHARAJAH i Måløy som giftet seg 14. juli. våre konfirmanter med fermingen 12. mai: Angelika BJØRNSTAD, Lina DANG, Danny DAO, Thien Duy DO, Khang An DO, Hans Chr. HENRIKSEN, Duc Toan HOANG, Kristoffer KOPPERUD, Thomas M. KRISTIANSEN, Elizabeth MAI, Duy Hoang NGUYEN, Cathrin NGUYEN, Tuan Uy NGUYEN, Kristoffer NILSSON, 16

17 Colin NKEE, Diana Fabiola OCHOA, Trung Minh PHAN, Robento Rajakumar, Ibarrlynn REYNA, Fredrik RØHME, Niroshan ROMAN, Nishant PARAMSOTHY, Joachim SPANGE, Philmon Yosef TESFU, Bao TON-THAT, Michelle My H. TRAN, Vy Ha TRUONG, Bich Thuy TRUONG HA, Lisa VU, Tien Dat VU, Tien Hung VU, Toni ZOVKO og konfirmantene i Sta. Clara med fermingen 2. juni: Ida Celine Jansson BERG, Anna Monika FRØYEN, Robert MOE, Bich Kieu Sissel NGUYEN, Maria Phuoc Hanh NGUYEN, My Thao Thi TRAN, Johannes Ba-Kien Phillip Doan VO våre barn som mottok 1. kommunion 28. mai og familiene deres: Steffi BENNY, William-Hieu Nghia BUI, Viktor Eidem DALVANG, Duc Tonny Nguyen DO, Johan Ryan Bakke EIDEM, Kris Michael GABRIEL, Ralph Ivan HANSEN, Daniel Francisco HOANG, Lennart HOYER, Nirushant JUDIN- FRANCIS, Olav KOPPERUD, Anne-Lise LADEGÅRD, Mark Sanjiv LEONARD, Christina Angelica MEZETTI, Cecilie Marie Mortensen NGUYEN, Kevin NGUYEN, Minh Thu NGUYEN, Tina Tu-Trinh NGUYEN, Vivian PHAN, Eric STEPHEN, Brandon Joshua VALDECANAS 17

18 våre barn som mottok 1. kommunion 10. juni og deres familier: Hoang Ngoc Yen Thi, Le Khang, Le Hoai Diem Sang, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Gia Huy, Nguyen Phuong Vy, Tran Truong Tommy Thi, Tran Kha-Christian, Truong Ha-Mi Kevin CORNOLIS med familie som mottok 1. kommunion 16. juni. VI ØNSKER VELKOMMEN LENA NORDHEIM BERG på Skarnes som ble tatt opp i kirkens fulle fellesskap 8. juli i St. Clara, Kongsvinger. VI KONDOLERER familien til LORENA SJÅSTAD på Kløfta som døde 1. mai. 18

19

20

21 Formiddagstreff på tur igjen Besøk hos Dominikanerinnene på Lunden, Oslo Den 10. mai i vår reiste vi opp til Lunden kloster på besøk hos de kontemplative Dominikanerinnene. Lunden kloster har en gjestefløy med enkeltrom i 2. etasje, med et lite kjøkken og en pen stue i første. Og der var vi. Pater Erik var med oss. Messen ble feiret i kirken. Før i tiden var søstrene skjult bak et gitter. Og de fikk kommunion gjennom gitteret. Nå var søstrene til stede i kirkerommet og synlige. De hadde hver sin sitteplass langs sideveggene slik søstrene har det på Katarinahjemmet. Lunden kloster virket åpnere enn før. Etter messen holdt sr. Anne-Lise Strøm, priorinne på Lunden, et foredrag for oss. Hun fortalte om sin egen barndom og sin konversjon. Og hun fortalte om klosterets historie. Blant oss eldre er det flere nasjonaliteter, mange visste lite om klosteret på Lunden. Det ble en høsttur i vår, men det var godt for oss å bli mer kjent med klosteret. Knut Bjørngård 21

22 Stor takk til Skedsmo kommune! I juni ble det klart at Skedsmo kommune har bevilget kroner til ungdoms- og aktivitetsrommet St. Magnus salen, som ble innviet 3. juni med ordfører Anita Orlund til stede. Vi synes det var fint at hun tok seg tid til å komme til innvielsen og takker for bidraget til istandsettingen av dette rommet. Pengene er overført til menigheten og vil komme godt med, for det koster å gjøre slikt, selv om særlig den vietnamesiske delen av menigheten gjorde et utrolig dugnadsarbeid. Mer enn ungdomsleire Om sommeren, og ellers også i løpet av året, deltar mange unge katolikker på ungdomsleire som kirken arrangerer og gjennomfører. Dette er viktige tilbud for å hjelpe de unge til å utvikle sin katolske identitet, og mange har sikkert fått med seg gode minner for livet fra disse leirene. De betyr meget. Men om noen uker begynner hverdagen igjen, og vi vet jo alle at det er flest hverdager. Pater Iru vil ha et ungdomsseminar, og katekesen begynner igjen. Men hva annet kan vi gjøre? Vi trenger hjelpere som kan igangsette og gjennomføre aktiviteter som ungdom kan ha nytte av. Hvem har forslag til grupper med folkedans som tema? Hvem vil hjelpe og lære opp ungdom i bruk av pc? Hvor mange synes de har tid til å hjelpe ungdom med leksene? Og, ikke minst, hvem vil veilede ungdom i praktiske oppgaver i menigheten? Vi trenger ungdom som står for kirkekaffe, høsttakkefest og andre oppgaver, sammenkomster og temakvelder der unge står for opplegget og står som vertskap, selvfølgelig med den voksenstøtten de trenger. Den som har forslag om flere aktiviteter, kan gi melding om det til menighetsrådet. Hvor lenge er det egentlig siden man har laget et krybbespill til jul i St. Magnus? Alle vil sikkert gjerne oppleve at vi har det, men her trengs det forberedelser, hvem er villige til å stille opp? Vi trenger også flere som kan ta seg av de helt små med formingsaktiviteter og 22

23 lignende under søndagsmessene. Med den nye St. Magnussalen har vi fått mulighetene, la oss benytte oss av dem. Vi kan få et mangfold av tilbud i det katolske miljøet her. Det vil være til stor velsignelse for menigheten hvis vi får engasjert de unge mer i St. Magnus. Torill Bøker Hva kan jeg gjøre for menigheten? Lørdag 6. oktober holder menighetsrådet et seminar for representanter for alle grupper i menigheten fra klokka til Tema for seminaret vil være: Hva kan jeg gjøre for menigheten? Hensikten er å presentere de aktivitetene som foregår, og at alle skal bli bedre kjent med hverandre. Pater Iru håper seminaret vil munne ut i gode idéer til hvordan vi framover kan bygge kirken i vår menighet i fellesskap. Arrangementet avsluttes med messe kl , fellesmåltid og oppsummering. Biskop Bernt Eidsvig besøker menigheten søndag 2. desember. Ved sognedelingen vil biskopen komme til Lillestrøm for å feire messe sammen med oss. Det vil bli en felles messe for hele menigheten kl Kirkekaffe vil bli servert i menighetslokalet etter messen. Seinere på dagen vil biskopen dele et måltid med representanter fra de ulike gruppene i menigheten. De vil redegjøre for aktivitetene i menigheten. Ny redaktør for St. Magnus blad Som dere kanskje allerede har lagt merke til, har vi fått ny redaktør for bladet. Stor takk til Åse Aam som fra og med denne utgaven har tatt opp arbeidet. Hun ønsker å bygge opp et aktivt redaksjonsteam som sørger for spennende reportasjer og mye informasjon om hva som skjer i St. Magnus menighet. 23

24 B Postabonnement Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres med opplysning om ny adresse: Retur: St. Magnus Romeriksgata Lillestrøm Bladet St.Magnus utgis av St. Magnus katolske menighet. Redaksjonen av dette nummer avsluttet den 7. august. Neste nummer FRIST for innlegg utløper DETTE SKJER! Lørdag 1. september Oppstart katekese på norsk. Vi møtes kl i kirken. Familiemesse kl Søndag 2. september Opprettelse av ungdomslag i vår menighet. Alle ungdommer bes å møte opp enten etter messen kl eller messen Lørdag 8. september Oppstart katekese på vietnamesisk kl Torsdag 13. september Konfirmantkurs begynner med messe kl i kirken. Søndag 30. september Caritas-søndag Lørdag 6. oktober Seminar for representanter for gruppene i vår menighet. Se informasjon på side 23.

25 KIRKEBIDRAG TIL ST. MAGNUS For å gjennomføre våre planer har vi behov for alles bidrag. Tusen takk for din støtte! Hilsen p. Iru og Nguyen Van Chung (menighetsrådsleder) Kirkebidrag til menighetens drift St. Magnus katolske menighet Romeriksg LILLESTRØM

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Munkene er tilbake s. 4

Munkene er tilbake s. 4 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 5 2 0 0 9 Munkene er tilbake s. 4 MUNKENE SETTER OPP KORSET PÅ KIRKETOMTEN PÅ MUNKEBY. FOTO: BROEN Birgittasøstrene i nytt kloster s. 6 Bonifatiuswerk 160 år s. 10

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 Våre menigheter: Den hellige familie, Storfjord.. s. 3 Biskop Gerhard Schwenzer: Om det eukaristiske år....... s. 4 Vietnamesere i Norge: Merkedager i 2005...........

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s.

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s. KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015 Velsignet pinse g Medlemsregistrering s. 2 g Ordenslivets år s. 4 g Hellige Olav s. 20 g Ministrant-NM s. 24 Medlemsregistersaken har vært en stor belastning for oss alle de

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

03/ 2014. Kjære menighet! I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi:

03/ 2014. Kjære menighet! I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: ST. HALLVARD MENIGHET p. Carlo har ordet Kjære menighet! pater Carlo Le Hong Phuc - Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no I mai leser vi om presteforflytninger og utnevnelser i Oslo Katolske Bispedømmet, at biskop

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Velsignet være han som kommer i Herrens navn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 6-2 0 1 2 Velsignet være han som kommer i Herrens navn DEN HELLIGE FAMILIE. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g SEGL Katolsk arsskrift s. 3 g Vår mann på synoden s. 4 g Tre ferske

Detaljer