Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler"

Transkript

1 Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Videregående skole og landbruksstudier

2 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie). Skolen har eget kjøkken med 4 måltider om dagen. Ekstramåltid lørdag kveld, kveldsgodt torsdag, fredag og søndag også for elever som ikke bor i internatet. Priser for inneværende skoleår. Forbehold om prisjusteringer for skoleåret Alle priser pr mnd for hver beboer. Dobbeltrom: Kr 3 590,- Enkeltrom: Kr 4 015,- Ny fl øy, dobbeltrom: Kr 3 750,- Ny fl øy, enkeltrom: Kr 4 175,- Felleskostnad for alle elever: Kr 500,- kr pr mnd i 10 måneder. Dette dekker ytelser som kommer alle elever til gode. Skoletur-kostnader Alle utdanningsprogram gir tilbud om en lengre skoletur i løpet av tiden på TOMB. Pris vil variere etter turens omfang. Leie av plass til dyr Skolen har 36 stallplasser for utleie til elever som ønsker å ha med hest. Det er også plasser til hund og andre smådyr, men det er ikke tillatt å ha dyr i internatet. NB! Eget søknadsskjema for leie av stallplass og rom til hund/smådyr sendes elever som har fått skoleplass. Alle prisene er pr mnd. Hest: Fra kr 1 500,- til kr 1 700,- (forskj. stallvalg) inkl. strø, grovfôr og oppstalling. Hund: Kr 120,- Kanin: Kr 50,- Andre smådyr: Kr 75,- Stipend og lån Lånekassen har to ordninger når det gjelder støtte til elever: A. Stipend til rettselever i den videregående skole Det gis borteboerstipend på kr 3 510,- pr måned når avstanden mellom hjem og skole er 40 km, eller reisetiden er over 3 timer. Det kan gjøres unntak. B. Stipend/lån til andre elever Det gis støtte på inntil 8 290,- pr mnd. Under forutsetning av at eleven får godkjent kurset, gis 40% av beløpet som stipend. Tallene er for skoleåret Vi viser til for ytterligere informasjon om studiefi nansiering. Kollektivtilbud God bussforbindelse TOMB Fredrikstad. Bussforbindelse morgen og kveld TOMB Moss. God togforbindelse (omlag hver time) Oslo Råde (TOMB) Halden. «TOMB-drosje» TOMB har tilbud om skyss til Råde stasjon/karlshus til faste tider. Gjelder i forbindelse med hjemreiser i helgene. Søknadsskjema Søknad om skoleplass sendes på eget søknadsskjema direkte til Tomb. Ordniær søknads-frist er 1. mai. For elever som søker under særskilte vilkår, er søknadsfristen 1. februar. Skolen har egne inntaksregler. Disse er i hovedsak på linje med regler for offentlige skoler. Søknadsskjema kan også fås på følgende måter: internett: www. tomb.no Skolen sender skoleskjema ved henvendelse: Tlf: Fax: SMS-melding: <TOMB + navn og adresse> til 1960

3 TOMB Videregående skole og landbruksstudier på en stor bondegård! Internat i en landskapspark Skolens internat er omkranset av en fantastisk landskapspark. Her kan du slappe av på store, grønne plener, sitte under fl ere hundre år gamle trekroner eller gå kveldstur på parkstier og langs gamle dammer. I internatet bor du sammen med ungdom fra alle kanter av Norge! Opplysninger om internatet s. 2 og 33 Kristen friskole På TOMB har du muligheten til å gå på frivillige skoleandakter og å delta i bibel- og samtalegrupper. Tomb ønsker å formidle kristne verdier som kjærlighet, omsorg, ansvar for liv og natur og troen på Gud. Tomb er en frittstående, offentlig godkjent skole. Se s. 32. Bondegård Tomb er historien om en gammel, stor herregård som i 1939 ble til skole. Gårdsdrifta er en viktig del av undervisningen for de som velger naturbruk og landbruksstudier. Noen fakta: Ca 1130 mål dyrka mark for det meste korn og fôr til dyrene Ca 850 mål skog Ku, hest, gris, sau, kanin og noen smådyr Nybygg: Robotfjøs med automatisk fôring Stall på 1000 kvadratmeter Tilbud til elever ta med: Egen hest. Mulig å leie stallplass 36 plasser. Ny, moderne stall. hund, kanin eller et smådyr (kan ikke bo i internatet). I smådyravdelingen fi nnes det plass. Se side 13 og 33. Ute- og inneskole Mye av skoledagen foregår i den vanlige undervisningsavdelingen som består av klasserom, EDB-rom og gymsal. Det unike på TOMB er at det også foregår undervisning mange andre steder; i fjøset, grisehuset og i stallen, i verkstedene, sagbruket og ikke minst i utmarka. Her har vi det som kua i ei grønn eng! Ole Kristian

4 2

5 Venner fra alle kanter av landet Ingen dager er like Personale som bryr seg alltid en på post Miljøgruppe med ulike tilbud INTERNATLIV DET GODE LIV Om internatet 136 internatplasser Enerom og dobbeltrom Romtilbud: Matsal, felles hall, peisestue, musikkrom, kreativ krok, huskapell, badstue Eget kjøkken med 4 måltider om dagen (ekstramåltid lørdag kveld, kveldsgodt torsdag, fredag og søndag) Felles vaskerom i kjeller Felles dusjanlegg i hver etasje Nye vaskerom og dusjanlegg i den ene internatfl øyen Ansvar for vask og stell av eget rom Ordenselever med enkelte ansvarsoppgaver Eget internatreglement Internatet i drift 7 dager i uka (stengt i skolens ferier; høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) Internatpriser: Se Fakta om skolen side 32 Hybelboer Noen elever bor på hybel i nærområdet. Skolen er behjelpelig med å formidle kontakt til utleiere. Internatet gir trygge rammer, og her er studievenner mine naboer. Jeg har fått et nettverk av venner rundt i hele Norge! (Susanne)

6 FOR DEN SOM UTFOLDE OGSÅ PÅ FRITIDA 4 Marka Marka er TOMBs nærmeste nabo. Her er kilometervis med turstier hvor du kan gå, jogge eller sykle. Flotte ridemuligheter for den som har hest. Orienteringskart er laget for området. Her ligger også en skyte/lærduebane. Sjø og vann Flotte bademuligheter i Krogstadfjorden som er TOMBs nærområde. Kanoer til fri disposisjon for den som vil boltre seg i Vansjø en ferskvannsperle i kommunen. Skolens idrettsavdeling Fotballbane Sandvolley-bane (2 stk) Gymsal med klatrevegg og styrketreningsrom

7 VIL SEG Hestavdelingen Ridebaner med grus (2) (rundkorall, «øvelseshenger» og «øvelsesgrind», vanngrav, miljøbane, hindermateriell) I marka for øvrig ligger det godt til rette for riding, kjøring og trav Skolens nye stall har blant annet hestedusj, vaske- og tørkerom for dekken Avdeling for lærarbeid Skoleverksteder Snekkerverksted Elevverksted for «mekking» Kreativ krok (internatet) Avdeling for lærarbeid (stallen) Musikkrom Organiserte aktivitetstilbud: Torsdagsmøter Bibelgrupper Elevkvelder Skolekino Idrettsturneringer Tevlinger Turer Kurstilbud (kan variere): Jegerprøve Truck- og masseforfl ytningskurs Ulike kurs for motorkjøretøy Kurs i lærarbeid Trafi kalt grunnkurs

8 STUDIE- MULIGHETER Naturbruk Vg1 3 profi lmuligheter. Velg mellom: Vg2 Naturbruk Hest Friluftsliv Landbruk / agronomi Vg2 s.8 Landbruk og gartneri Heste- og hovslagerfag Vg3 Vg3 6 Kurs 1-årig komprimert landbrukskurs for voksne eksamen som Vg3 landbruk og husdyrhold Fagskole s.28 Husdyr Driftsledelse i landbruk Landbruk og husdyrhold (agronom) s. 30 Naturbruk (studieforberedende)

9 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk s.18 Teknikk og s.22 industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon Vg2 * Vg2 * Byggteknikk Kjøretøy (lette) Allmennfag Vg3 s.26 Påbygging til generell studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) Opplæring i bedrift 2 år Opplæring i bedrift 2 år Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

10 NATURBRUK Vg1 VgI - Naturbruk Naturbruk gir to valgmuligheter på Tomb etter Vg1: Landbruk og garnternæring eller Heste- og hovslagerfag. Fellesfag: Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Kristendom Programfag Naturbasert aktivitet Naturbasert produksjon Prosjekt til fordypning Agronomi Naturfag Data 8 3 profilvalg: Profi l hest, friluftsliv eller landbruk/agronomi Se side: Skolen har en 36 stallplasser til utleie for elever som ønsker å ha med egen hest. Se s. 13 og 32. Praksisperioder Elevene på VgI har deler av den praktiske undervisningen lagt til praksisperioder der de fl este er utplassert hos bønder og i aktuelle bedrifter. Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

11

12 Vg2 2 valg i naturbruk på Tomb: Vg2 - Landbruk og gartnerinæring Vg2 - Heste- og hovslagerfag Vg2 - Landbruk og gartnerinæring Fellesfag Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Kristendom Felles programfag: Forvaltning og drift Produksjon og tjenesteyting 10 Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

13 Prosjekt til fordypning Friluftsliv Biologi 2* Plante/teknikk/naturforvaltning/skog Hest Husdyr Matematikk Kompetansekurs (forskjellige valg)** Datakort Du kan oppnå dette etter Vg2 Landbruk og gartnernæring: Yrkeskompetanse: Agronom eller Gartner Studiekompetanse: Naturbruk eller Påbygging til studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) Vg2 - Heste- og hovslagerfag Fellesfag Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Kristendom Felles programfag Aktiviteter med hest Hest og hestehold Stalldrift Prosjekt til fordypning Friluftsliv Biologi 2* Plante/teknikk/naturforvaltning/skog Husdyr Matematikk Kompetansekurs (forskjellige valg)** Datakort Du kan oppnå dette etter Vg2 Heste- og hovslagerfag Fagbrev: Hestefaglært, hovslager Studiekompetanse: Naturbruk eller Påbygging til studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) * fra programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram ** Jegerprøve, Truck- og massefor fl ytnings kurs, Klatrekurs, Ridekurs Vg3 Vg3 - Landbruk og husdyrhold Sentrale læreplaner fastsettes våren Inntakskrav Vg2 landbruk og gartnernæring eller tilsvarende. Vg3 - Naturbruk (studieforberedende) Inntakskrav: Vg2 akvakultur, anleggsgartnerog idrettsanlegg, fi ske og fangst, heste- og hovslagerfag, landbruk og gartnerinæring, reindrift, skogbruk eller tilsvarende. Fellesfag: Historie Kroppsøving Matematikk 2P eller R1 Naturfag Norsk Felles programfag Naturforvaltning Valgfrie programfag Sentrale læreplaner fastsettes våren Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse, men kan også gi spesiell studiekompetanse dersom programfag som matematikk og/eller andre programfag velges.

14 FRILUFTSLIV 12 PROFILVALG I Vg1 er profi l friuftsliv knyttet opp til programfagene. I Vg2 er det følgende mulighet på Tomb: Friluftsliv som tilbud under prosjekt til fordypning i landbruk og gartnerinæring eller heste- og hovslagerfaget. Med kort vei til sjø, vann, vaassdrag, kulturlandskap og skog, ligger det til rette for et aktivt friluftsliv i nærheten av skolen. Det legges spesiell vekt på utøvelse av friluftsliv i nærmiljøet, men det vil også bli lagt inn turer til fjellheimen med vekt på blant annet fot- og skiturer og fjellklatring. Profi l FRILUFTSLIV vil blant annet inneholde følgende emner: materiallære utstyrslære kart- og kompass klatring (skolen har egen klatrevegg) snø- og islære (hvordan ferdes trygt på snø og is) kajakk/kano fi ske- og viltlære ressursutnytting av naturen

15 HEST PROFILVALG I Vg1 er profi ltilbudet hest knyttet opp til programfagene. I Vg2 er det to muligheter innenfor hest på Tomb: 1. Programområdet Heste - og hovslagerfag eller 2. Hest som tilbud i prosjekt til fordypning under landbruk og gartnerinæring NB! Ved å ta Naturbruk studieforberedende, kortes læretiden fra 2 til 1 1/2 år i Heste- og hovslagerfag. Stall Skolen har en rekke stallplasser for utleie (både tradisjonelle stallplasser og uteganger-staller) til elever som ønsker å ha med egen hest. Skolen har ny stall på 1000 kvm som inneholder: Klasserom, lærverksted, skorom, skospilt, vaskerom, vaskespilt, tørkerom, arbeidsheststall og elevstall. Skolen har plass til 36 elevhester. Rideundervisning foregår på rideskole i nærområdet. Du har også mulighet til å bruke skolens to ridebaner. Profi l HEST vil blant annet inneholde følgende emner: Adferd Kjøring/ridning Lærarbeid Instruksjon Temming Hovpleie VgI Samarbeid med svensk skole Tomb har et samarbeid med Plønningeskolan i Sverige som har store treningsanlegg for hest. I løpet av skoleåret gjennomføres et treningsopphold på Plønningeskolan med vekt på travkjøring og presisjonsridning i ridehall. Vg2 To utenlandsturer for elever i Hestog hovslagerfag; en til Kvinnerstad Naturbruksgymnasium i Sverige, og en til Danmark for å besøke stutterier, dronningstallen, stallen på Carlsberg-bryggeri og en stor økologisk gård innenfor Københavns bygrense. I fordypningstimene skal alle sy sitt eget hodelag, lære hovpleie/skoing, temming/ innkjøring av unghest, og det blir gjort full våronn med hest. Frivillig eksamen Etter andre skoleår gis det tilbud om en frivillig praktisk/muntlig eksamen som dokumenterer hesteferdigheter. Priser for stall-leie: se s. 33. Eget søknadsskjema sendes elever som har fått skoleplass. De som har gjennomført Vg2 landbruk og naturforvaltning, kan selv søke lærlingeplass innen hestefaget. Etter to å i lære kan lærlingen avlegge fagprøve og få utstedt fagbrev som hestefaglært eller hovslager.

16 LANDBRUK/AGRONOMI PROFILVALG 14 I Vg2 er det to valgmuligheter: 1. Programområdet Landbruk og gartnerinæring med husdyr eller plante/ teknikk/skogbruk/naturforvaltning som prosjekt til fordypning 2. Programområdet Heste- og hovslagerfag med husdyr eller plante/teknikk/ skogbruk/naturforvaltning som prosjekt til fordypning Praksis i husdyr-skogbruk-plantelære Undervisning knyttet opp til skolens gårdsdrift; robotfjøs med automatisk fôring, grisehus og sauefjøs. GPS-styring på traktor Husdyrtreff - kunnskapstevling (Vg3) Deltakelse i NM i skogbruk Spennende fagturer Prosjektoppgaver Tomb utdanner årlig fl est agronomer i landet.

17

18 16

19

20 BYGG- OG ANLEGGS- TEKNIKK 18 BYGGTEKNIKK (VG2)

21

22 VgI 20 VgI Bygg- og anleggsteknikk Utdanningsprogrammet fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Fellesfag: Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Kristendom Programfag Produksjon Tegning og bransjelære Prosjekt til fordypning Mur Betong Stillas Tømrer Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

23 Vg 2 Vg2 Byggteknikk Inntakskrav: Vg1 bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende. Fellesfag Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Felles programfag Bransjelære Produksjon - Ungdomsbedrift Prosjekt til fordypning Praksis i bransjen Mulige valg i event. Vg3: Betongfaget Murerfaget Stillasbyggerfaget Tømrerfaget eller Påbygging til generell studiekompetanse

24 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON KJØRETØY (VG2) 22

25

26 VgI 24 Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen! Vg1 - Teknikk og industriell produksjon VIDERE LØP: KJØRETØY I Vg2 Utdanningsprogrammet fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Fellesfag: Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Kristendom Lite, trygt og oversiktlig undervisningsmiljø. Programfag Dokumentasjon og kvalitet Produksjon Tekniske tjenester Prosjekt til fordypning Motoroverhaling Bileier: Mulighet til å skru eget kjøretøyr Miljø Teknikk Økonomi

27 Vg2 Vg2 Kjøretøy Inntakskrav: Vg1 Teknikk og industriell produksjon, kryssløp fra Vg1 eletrofag eller tilsvarende. Fellesfag: Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Felles programfag Dokumentasjon og kvalitet Verkstedarbeid Prosjekt til fordypning Praksis i bransjen Mulige valg i event. Vg3 Bilmekanikerfaget, lette kjøretøy Bilmekanikerfaget, tunge kjøretøy Hjulutrustningsfaget Motormekanikerfaget Motorsykkelfaget Reservedelsfaget eller Påbygging til generell studiekompetanse

28 26 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIE- KOMPETANSE Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

29 Påbygging til generell studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) Fellesfag: Historie Kroppsøving Matematikk 2P eller R1 Naturfag Norsk Programfag: Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Sentrale læreplaner fastsettes våren Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, men kan også gi spesiell studiekompetanse dersom programfag som matematikk og/eller andre programfag velges.

30 NATURBRUK LANDBRUKSKURS 1-årig komprimert landbrukskurs for voksne elever 28 Fagfordeling: Jord- og plantedyrking Husdyrlære Skogbruk Naturforvaltning Landbruksbiologi Teknikk Økonomi Kroppsøving Etikk Valgfag Til sammen 1325 undervisningstimer Emnene det undervises i er hentet fra fagplanen for Vg2 og Vg3 i utdanningsprogrammet. Eksamen er som for VKII allsidig linje. Kurset er beregnet på voksne elever. Inntakskrav er normalt fylte 19 år og 6 mnd. landbruksrelatert praksis. Tomb utdanner årlig fl est agronomer i landet. Elevene på dette kurset har ulik bakgrunn og alder. Noen kommer rett fra treårig videregående skole, mens andre har fullført en yrkesutdanning. Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen Kurset gir rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

31

32 30

33 FAGSKOLE Husdyr Driftsledelse i landbruk FAGSKOLE Driftsledelse og storfehold Tomb har en lang tradisjon i å tilby utdanningstilbud også ut over videregående skole. Mange års praksis med toårig teknisk fagskole er nå byttet ut med ettårige fagskolekurs. Tomb tilbyr: Ettårig fagskolekurs i driftsledelse og storfehold. Innhold Storfehold Fôring og stell av melkeku Hus til melkekyr Melkekvalitet, melking og jurhelse Avl, fruktbarhet, helse og velferd Rekruttering og kjøttproduksjon på storfe Innhold Driftsledelse i landbruk Økonomistyring Ledelse Markedsføring Søknadsskjema fi nnes på skolens nettside: eller fås ved henvedelse til skolen. Spørsmål? Kontakt Tomb på tlf

34 FAKTA OM SKOLEN 32 Frittstående skole - offentlig godkjent skole Tomb er en offentlig godkjent skole og mottar tilskudd fra staten i samsvar med loven for private skoler med rett til statstilskudd. Skolen bruker de samme læreplaner og gir samme formelle kompetanse som tilsvarende offentlige skoler. Stipend og lånemuligheter er de samme på Tomb som på offentlige skoler. Landsdekkende skole Elever fra hele landet kan søke. Alle elever har samme rettigheter og plikter som i eget hjemfylke. Tomb ligger i Råde, midt mellom Moss og Fredrikstad. Skolen er eid av Normisjon, en organisasjon i Den norske kirke.

35 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie). Skolen har eget kjøkken med 4 måltider om dagen. Ekstramåltid lørdag kveld, kveldsgodt torsdag, fredag og søndag også for elever som ikke bor i internatet. Priser for inneværende skoleår. Forbehold om prisjusteringer for skoleåret Alle priser pr mnd for hver beboer. Dobbeltrom: Kr 3 590,- Enkeltrom: Kr 4 015,- Ny fl øy, dobbeltrom: Kr 3 750,- Ny fl øy, enkeltrom: Kr 4 175,- Felleskostnad for alle elever: Kr 500,- kr pr mnd i 10 måneder. Dette dekker ytelser som kommer alle elever til gode. Skoletur-kostnader Alle utdanningsprogram gir tilbud om en lengre skoletur i løpet av tiden på TOMB. Pris vil variere etter turens omfang. Leie av plass til dyr Skolen har 36 stallplasser for utleie til elever som ønsker å ha med hest. Det er også plasser til hund og andre smådyr, men det er ikke tillatt å ha dyr i internatet. NB! Eget søknadsskjema for leie av stallplass og rom til hund/smådyr sendes elever som har fått skoleplass. Alle prisene er pr mnd. Hest: Fra kr 1 500,- til kr 1 700,- (forskj. stallvalg) inkl. strø, grovfôr og oppstalling. Hund: Kr 120,- Kanin: Kr 50,- Andre smådyr: Kr 75,- Stipend og lån Lånekassen har to ordninger når det gjelder støtte til elever: A. Stipend til rettselever i den videregående skole Det gis borteboerstipend på kr 3 510,- pr måned når avstanden mellom hjem og skole er 40 km, eller reisetiden er over 3 timer. Det kan gjøres unntak. B. Stipend/lån til andre elever Det gis støtte på inntil 8 290,- pr mnd. Under forutsetning av at eleven får godkjent kurset, gis 40% av beløpet som stipend. Tallene er for skoleåret Vi viser til for ytterligere informasjon om studiefi nansiering. Kollektivtilbud God bussforbindelse TOMB Fredrikstad. Bussforbindelse morgen og kveld TOMB Moss. God togforbindelse (omlag hver time) Oslo Råde (TOMB) Halden. «TOMB-drosje» TOMB har tilbud om skyss til Råde stasjon/karlshus til faste tider. Gjelder i forbindelse med hjemreiser i helgene. Søknadsskjema Søknad om skoleplass sendes på eget søknadsskjema direkte til Tomb. Ordniær søknads-frist er 1. mai. For elever som søker under særskilte vilkår, er søknadsfristen 1. februar. Skolen har egne inntaksregler. Disse er i hovedsak på linje med regler for offentlige skoler. Søknadsskjema kan også fås på følgende måter: internett: www. tomb.no Skolen sender skoleskjema ved henvendelse: Tlf: Fax: SMS-melding: <TOMB + navn og adresse> til 1960

36 En landsdekkende skole Tomb, 1640 RÅDE Tlf: Fax: SMS: <TOMB + navn og adresse> til Foto: Fredrik Arff Grafi sk design og illustrasjon: Bendik Schøien

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Grønt mangfold side 4

Grønt mangfold side 4 NR. 3 - oktober 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Grønt mangfold side 4 Kiwi n på Enga side 14 Husholdningsfag i Australia side 30 Urmaker gammelt yrke i faresonen side 34 Innhold Leder 3

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

HVEM KAN SØKE PÅ DETTE TILBUDET? SKOLENE

HVEM KAN SØKE PÅ DETTE TILBUDET? SKOLENE DEN FRANSKE AMBASSADE I NORGE INSTITUT FRANÇAIS DE NORVÈGE SPRÅK- OG UTDANNINGSAVDELINGEN Holtegaten 29 0355 Oslo Tlf.: 23 20 30 00 /06 E-post : kaquarre@france.no INFORMASJON OM TRE-ÅRIG SKOLETILBUD I

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer

Bilaget er utgitt av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund

Bilaget er utgitt av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund Bilaget er utgitt av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund NORSKE KREATIVT MANGFOLD VED PRIVATSKOLER Fargerike fristelser fra friskolene Kristne skoler for kristne verdier

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

«Grenland, stedet du vil ønske deg tilbake til» Magnus Iversen, elev 07 08

«Grenland, stedet du vil ønske deg tilbake til» Magnus Iversen, elev 07 08 «Grenland, stedet du vil ønske deg tilbake til» Magnus Iversen, elev 07 08 Vennskap: Det er et år hvor dere vil få oppleve gleder og sorger, samhørighet og frustrasjoner. For mange blir de vennskapene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Norsk Hestesenter Nord-Norsk Hestesenter Norsk Fjordhestsenter Kurskatalog 2014

Norsk Hestesenter Nord-Norsk Hestesenter Norsk Fjordhestsenter Kurskatalog 2014 Norsk Hestesenter Nord-Norsk Hestesenter Norsk Fjordhestsenter Kurskatalog 2014 www.nhest.no Noe av det fascinerende ved å holde på med hest er at man aldri blir utlært. På NHS kan du fylle på med kunnskap,

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

INFORMASJON OM TREÅRIG SKOLETILBUD I FRANKRIKE

INFORMASJON OM TREÅRIG SKOLETILBUD I FRANKRIKE INFORMASJON OM TREÅRIG SKOLETILBUD I FRANKRIKE Lycée Pierre Corneille i Rouen Lycée Alain Chartier i Bayeux Lycée Edouard Herriot i Lyon Tilbudet er treårig. Ved slutten av det første året, som er et fellesår,

Detaljer