Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler"

Transkript

1 Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Videregående skole og landbruksstudier

2 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie). Skolen har eget kjøkken med 4 måltider om dagen. Ekstramåltid lørdag kveld, kveldsgodt torsdag, fredag og søndag også for elever som ikke bor i internatet. Priser for inneværende skoleår. Forbehold om prisjusteringer for skoleåret Alle priser pr mnd for hver beboer. Dobbeltrom: Kr 3 590,- Enkeltrom: Kr 4 015,- Ny fl øy, dobbeltrom: Kr 3 750,- Ny fl øy, enkeltrom: Kr 4 175,- Felleskostnad for alle elever: Kr 500,- kr pr mnd i 10 måneder. Dette dekker ytelser som kommer alle elever til gode. Skoletur-kostnader Alle utdanningsprogram gir tilbud om en lengre skoletur i løpet av tiden på TOMB. Pris vil variere etter turens omfang. Leie av plass til dyr Skolen har 36 stallplasser for utleie til elever som ønsker å ha med hest. Det er også plasser til hund og andre smådyr, men det er ikke tillatt å ha dyr i internatet. NB! Eget søknadsskjema for leie av stallplass og rom til hund/smådyr sendes elever som har fått skoleplass. Alle prisene er pr mnd. Hest: Fra kr 1 500,- til kr 1 700,- (forskj. stallvalg) inkl. strø, grovfôr og oppstalling. Hund: Kr 120,- Kanin: Kr 50,- Andre smådyr: Kr 75,- Stipend og lån Lånekassen har to ordninger når det gjelder støtte til elever: A. Stipend til rettselever i den videregående skole Det gis borteboerstipend på kr 3 510,- pr måned når avstanden mellom hjem og skole er 40 km, eller reisetiden er over 3 timer. Det kan gjøres unntak. B. Stipend/lån til andre elever Det gis støtte på inntil 8 290,- pr mnd. Under forutsetning av at eleven får godkjent kurset, gis 40% av beløpet som stipend. Tallene er for skoleåret Vi viser til for ytterligere informasjon om studiefi nansiering. Kollektivtilbud God bussforbindelse TOMB Fredrikstad. Bussforbindelse morgen og kveld TOMB Moss. God togforbindelse (omlag hver time) Oslo Råde (TOMB) Halden. «TOMB-drosje» TOMB har tilbud om skyss til Råde stasjon/karlshus til faste tider. Gjelder i forbindelse med hjemreiser i helgene. Søknadsskjema Søknad om skoleplass sendes på eget søknadsskjema direkte til Tomb. Ordniær søknads-frist er 1. mai. For elever som søker under særskilte vilkår, er søknadsfristen 1. februar. Skolen har egne inntaksregler. Disse er i hovedsak på linje med regler for offentlige skoler. Søknadsskjema kan også fås på følgende måter: internett: www. tomb.no Skolen sender skoleskjema ved henvendelse: Tlf: Fax: SMS-melding: <TOMB + navn og adresse> til 1960

3 TOMB Videregående skole og landbruksstudier på en stor bondegård! Internat i en landskapspark Skolens internat er omkranset av en fantastisk landskapspark. Her kan du slappe av på store, grønne plener, sitte under fl ere hundre år gamle trekroner eller gå kveldstur på parkstier og langs gamle dammer. I internatet bor du sammen med ungdom fra alle kanter av Norge! Opplysninger om internatet s. 2 og 33 Kristen friskole På TOMB har du muligheten til å gå på frivillige skoleandakter og å delta i bibel- og samtalegrupper. Tomb ønsker å formidle kristne verdier som kjærlighet, omsorg, ansvar for liv og natur og troen på Gud. Tomb er en frittstående, offentlig godkjent skole. Se s. 32. Bondegård Tomb er historien om en gammel, stor herregård som i 1939 ble til skole. Gårdsdrifta er en viktig del av undervisningen for de som velger naturbruk og landbruksstudier. Noen fakta: Ca 1130 mål dyrka mark for det meste korn og fôr til dyrene Ca 850 mål skog Ku, hest, gris, sau, kanin og noen smådyr Nybygg: Robotfjøs med automatisk fôring Stall på 1000 kvadratmeter Tilbud til elever ta med: Egen hest. Mulig å leie stallplass 36 plasser. Ny, moderne stall. hund, kanin eller et smådyr (kan ikke bo i internatet). I smådyravdelingen fi nnes det plass. Se side 13 og 33. Ute- og inneskole Mye av skoledagen foregår i den vanlige undervisningsavdelingen som består av klasserom, EDB-rom og gymsal. Det unike på TOMB er at det også foregår undervisning mange andre steder; i fjøset, grisehuset og i stallen, i verkstedene, sagbruket og ikke minst i utmarka. Her har vi det som kua i ei grønn eng! Ole Kristian

4 2

5 Venner fra alle kanter av landet Ingen dager er like Personale som bryr seg alltid en på post Miljøgruppe med ulike tilbud INTERNATLIV DET GODE LIV Om internatet 136 internatplasser Enerom og dobbeltrom Romtilbud: Matsal, felles hall, peisestue, musikkrom, kreativ krok, huskapell, badstue Eget kjøkken med 4 måltider om dagen (ekstramåltid lørdag kveld, kveldsgodt torsdag, fredag og søndag) Felles vaskerom i kjeller Felles dusjanlegg i hver etasje Nye vaskerom og dusjanlegg i den ene internatfl øyen Ansvar for vask og stell av eget rom Ordenselever med enkelte ansvarsoppgaver Eget internatreglement Internatet i drift 7 dager i uka (stengt i skolens ferier; høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) Internatpriser: Se Fakta om skolen side 32 Hybelboer Noen elever bor på hybel i nærområdet. Skolen er behjelpelig med å formidle kontakt til utleiere. Internatet gir trygge rammer, og her er studievenner mine naboer. Jeg har fått et nettverk av venner rundt i hele Norge! (Susanne)

6 FOR DEN SOM UTFOLDE OGSÅ PÅ FRITIDA 4 Marka Marka er TOMBs nærmeste nabo. Her er kilometervis med turstier hvor du kan gå, jogge eller sykle. Flotte ridemuligheter for den som har hest. Orienteringskart er laget for området. Her ligger også en skyte/lærduebane. Sjø og vann Flotte bademuligheter i Krogstadfjorden som er TOMBs nærområde. Kanoer til fri disposisjon for den som vil boltre seg i Vansjø en ferskvannsperle i kommunen. Skolens idrettsavdeling Fotballbane Sandvolley-bane (2 stk) Gymsal med klatrevegg og styrketreningsrom

7 VIL SEG Hestavdelingen Ridebaner med grus (2) (rundkorall, «øvelseshenger» og «øvelsesgrind», vanngrav, miljøbane, hindermateriell) I marka for øvrig ligger det godt til rette for riding, kjøring og trav Skolens nye stall har blant annet hestedusj, vaske- og tørkerom for dekken Avdeling for lærarbeid Skoleverksteder Snekkerverksted Elevverksted for «mekking» Kreativ krok (internatet) Avdeling for lærarbeid (stallen) Musikkrom Organiserte aktivitetstilbud: Torsdagsmøter Bibelgrupper Elevkvelder Skolekino Idrettsturneringer Tevlinger Turer Kurstilbud (kan variere): Jegerprøve Truck- og masseforfl ytningskurs Ulike kurs for motorkjøretøy Kurs i lærarbeid Trafi kalt grunnkurs

8 STUDIE- MULIGHETER Naturbruk Vg1 3 profi lmuligheter. Velg mellom: Vg2 Naturbruk Hest Friluftsliv Landbruk / agronomi Vg2 s.8 Landbruk og gartneri Heste- og hovslagerfag Vg3 Vg3 6 Kurs 1-årig komprimert landbrukskurs for voksne eksamen som Vg3 landbruk og husdyrhold Fagskole s.28 Husdyr Driftsledelse i landbruk Landbruk og husdyrhold (agronom) s. 30 Naturbruk (studieforberedende)

9 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk s.18 Teknikk og s.22 industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon Vg2 * Vg2 * Byggteknikk Kjøretøy (lette) Allmennfag Vg3 s.26 Påbygging til generell studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) Opplæring i bedrift 2 år Opplæring i bedrift 2 år Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

10 NATURBRUK Vg1 VgI - Naturbruk Naturbruk gir to valgmuligheter på Tomb etter Vg1: Landbruk og garnternæring eller Heste- og hovslagerfag. Fellesfag: Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Kristendom Programfag Naturbasert aktivitet Naturbasert produksjon Prosjekt til fordypning Agronomi Naturfag Data 8 3 profilvalg: Profi l hest, friluftsliv eller landbruk/agronomi Se side: Skolen har en 36 stallplasser til utleie for elever som ønsker å ha med egen hest. Se s. 13 og 32. Praksisperioder Elevene på VgI har deler av den praktiske undervisningen lagt til praksisperioder der de fl este er utplassert hos bønder og i aktuelle bedrifter. Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

11

12 Vg2 2 valg i naturbruk på Tomb: Vg2 - Landbruk og gartnerinæring Vg2 - Heste- og hovslagerfag Vg2 - Landbruk og gartnerinæring Fellesfag Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Kristendom Felles programfag: Forvaltning og drift Produksjon og tjenesteyting 10 Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

13 Prosjekt til fordypning Friluftsliv Biologi 2* Plante/teknikk/naturforvaltning/skog Hest Husdyr Matematikk Kompetansekurs (forskjellige valg)** Datakort Du kan oppnå dette etter Vg2 Landbruk og gartnernæring: Yrkeskompetanse: Agronom eller Gartner Studiekompetanse: Naturbruk eller Påbygging til studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) Vg2 - Heste- og hovslagerfag Fellesfag Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Kristendom Felles programfag Aktiviteter med hest Hest og hestehold Stalldrift Prosjekt til fordypning Friluftsliv Biologi 2* Plante/teknikk/naturforvaltning/skog Husdyr Matematikk Kompetansekurs (forskjellige valg)** Datakort Du kan oppnå dette etter Vg2 Heste- og hovslagerfag Fagbrev: Hestefaglært, hovslager Studiekompetanse: Naturbruk eller Påbygging til studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) * fra programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram ** Jegerprøve, Truck- og massefor fl ytnings kurs, Klatrekurs, Ridekurs Vg3 Vg3 - Landbruk og husdyrhold Sentrale læreplaner fastsettes våren Inntakskrav Vg2 landbruk og gartnernæring eller tilsvarende. Vg3 - Naturbruk (studieforberedende) Inntakskrav: Vg2 akvakultur, anleggsgartnerog idrettsanlegg, fi ske og fangst, heste- og hovslagerfag, landbruk og gartnerinæring, reindrift, skogbruk eller tilsvarende. Fellesfag: Historie Kroppsøving Matematikk 2P eller R1 Naturfag Norsk Felles programfag Naturforvaltning Valgfrie programfag Sentrale læreplaner fastsettes våren Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse, men kan også gi spesiell studiekompetanse dersom programfag som matematikk og/eller andre programfag velges.

14 FRILUFTSLIV 12 PROFILVALG I Vg1 er profi l friuftsliv knyttet opp til programfagene. I Vg2 er det følgende mulighet på Tomb: Friluftsliv som tilbud under prosjekt til fordypning i landbruk og gartnerinæring eller heste- og hovslagerfaget. Med kort vei til sjø, vann, vaassdrag, kulturlandskap og skog, ligger det til rette for et aktivt friluftsliv i nærheten av skolen. Det legges spesiell vekt på utøvelse av friluftsliv i nærmiljøet, men det vil også bli lagt inn turer til fjellheimen med vekt på blant annet fot- og skiturer og fjellklatring. Profi l FRILUFTSLIV vil blant annet inneholde følgende emner: materiallære utstyrslære kart- og kompass klatring (skolen har egen klatrevegg) snø- og islære (hvordan ferdes trygt på snø og is) kajakk/kano fi ske- og viltlære ressursutnytting av naturen

15 HEST PROFILVALG I Vg1 er profi ltilbudet hest knyttet opp til programfagene. I Vg2 er det to muligheter innenfor hest på Tomb: 1. Programområdet Heste - og hovslagerfag eller 2. Hest som tilbud i prosjekt til fordypning under landbruk og gartnerinæring NB! Ved å ta Naturbruk studieforberedende, kortes læretiden fra 2 til 1 1/2 år i Heste- og hovslagerfag. Stall Skolen har en rekke stallplasser for utleie (både tradisjonelle stallplasser og uteganger-staller) til elever som ønsker å ha med egen hest. Skolen har ny stall på 1000 kvm som inneholder: Klasserom, lærverksted, skorom, skospilt, vaskerom, vaskespilt, tørkerom, arbeidsheststall og elevstall. Skolen har plass til 36 elevhester. Rideundervisning foregår på rideskole i nærområdet. Du har også mulighet til å bruke skolens to ridebaner. Profi l HEST vil blant annet inneholde følgende emner: Adferd Kjøring/ridning Lærarbeid Instruksjon Temming Hovpleie VgI Samarbeid med svensk skole Tomb har et samarbeid med Plønningeskolan i Sverige som har store treningsanlegg for hest. I løpet av skoleåret gjennomføres et treningsopphold på Plønningeskolan med vekt på travkjøring og presisjonsridning i ridehall. Vg2 To utenlandsturer for elever i Hestog hovslagerfag; en til Kvinnerstad Naturbruksgymnasium i Sverige, og en til Danmark for å besøke stutterier, dronningstallen, stallen på Carlsberg-bryggeri og en stor økologisk gård innenfor Københavns bygrense. I fordypningstimene skal alle sy sitt eget hodelag, lære hovpleie/skoing, temming/ innkjøring av unghest, og det blir gjort full våronn med hest. Frivillig eksamen Etter andre skoleår gis det tilbud om en frivillig praktisk/muntlig eksamen som dokumenterer hesteferdigheter. Priser for stall-leie: se s. 33. Eget søknadsskjema sendes elever som har fått skoleplass. De som har gjennomført Vg2 landbruk og naturforvaltning, kan selv søke lærlingeplass innen hestefaget. Etter to å i lære kan lærlingen avlegge fagprøve og få utstedt fagbrev som hestefaglært eller hovslager.

16 LANDBRUK/AGRONOMI PROFILVALG 14 I Vg2 er det to valgmuligheter: 1. Programområdet Landbruk og gartnerinæring med husdyr eller plante/ teknikk/skogbruk/naturforvaltning som prosjekt til fordypning 2. Programområdet Heste- og hovslagerfag med husdyr eller plante/teknikk/ skogbruk/naturforvaltning som prosjekt til fordypning Praksis i husdyr-skogbruk-plantelære Undervisning knyttet opp til skolens gårdsdrift; robotfjøs med automatisk fôring, grisehus og sauefjøs. GPS-styring på traktor Husdyrtreff - kunnskapstevling (Vg3) Deltakelse i NM i skogbruk Spennende fagturer Prosjektoppgaver Tomb utdanner årlig fl est agronomer i landet.

17

18 16

19

20 BYGG- OG ANLEGGS- TEKNIKK 18 BYGGTEKNIKK (VG2)

21

22 VgI 20 VgI Bygg- og anleggsteknikk Utdanningsprogrammet fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Fellesfag: Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Kristendom Programfag Produksjon Tegning og bransjelære Prosjekt til fordypning Mur Betong Stillas Tømrer Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

23 Vg 2 Vg2 Byggteknikk Inntakskrav: Vg1 bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende. Fellesfag Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Felles programfag Bransjelære Produksjon - Ungdomsbedrift Prosjekt til fordypning Praksis i bransjen Mulige valg i event. Vg3: Betongfaget Murerfaget Stillasbyggerfaget Tømrerfaget eller Påbygging til generell studiekompetanse

24 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON KJØRETØY (VG2) 22

25

26 VgI 24 Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen! Vg1 - Teknikk og industriell produksjon VIDERE LØP: KJØRETØY I Vg2 Utdanningsprogrammet fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Fellesfag: Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Kristendom Lite, trygt og oversiktlig undervisningsmiljø. Programfag Dokumentasjon og kvalitet Produksjon Tekniske tjenester Prosjekt til fordypning Motoroverhaling Bileier: Mulighet til å skru eget kjøretøyr Miljø Teknikk Økonomi

27 Vg2 Vg2 Kjøretøy Inntakskrav: Vg1 Teknikk og industriell produksjon, kryssløp fra Vg1 eletrofag eller tilsvarende. Fellesfag: Engelsk Kroppsøving Norsk Samfunnsfag Felles programfag Dokumentasjon og kvalitet Verkstedarbeid Prosjekt til fordypning Praksis i bransjen Mulige valg i event. Vg3 Bilmekanikerfaget, lette kjøretøy Bilmekanikerfaget, tunge kjøretøy Hjulutrustningsfaget Motormekanikerfaget Motorsykkelfaget Reservedelsfaget eller Påbygging til generell studiekompetanse

28 26 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIE- KOMPETANSE Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen!

29 Påbygging til generell studiekompetanse (allmennfaglig påbygging) Fellesfag: Historie Kroppsøving Matematikk 2P eller R1 Naturfag Norsk Programfag: Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Sentrale læreplaner fastsettes våren Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, men kan også gi spesiell studiekompetanse dersom programfag som matematikk og/eller andre programfag velges.

30 NATURBRUK LANDBRUKSKURS 1-årig komprimert landbrukskurs for voksne elever 28 Fagfordeling: Jord- og plantedyrking Husdyrlære Skogbruk Naturforvaltning Landbruksbiologi Teknikk Økonomi Kroppsøving Etikk Valgfag Til sammen 1325 undervisningstimer Emnene det undervises i er hentet fra fagplanen for Vg2 og Vg3 i utdanningsprogrammet. Eksamen er som for VKII allsidig linje. Kurset er beregnet på voksne elever. Inntakskrav er normalt fylte 19 år og 6 mnd. landbruksrelatert praksis. Tomb utdanner årlig fl est agronomer i landet. Elevene på dette kurset har ulik bakgrunn og alder. Noen kommer rett fra treårig videregående skole, mens andre har fullført en yrkesutdanning. Ordinær søknadsfrist er 1. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med skolen Kurset gir rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

31

32 30

33 FAGSKOLE Husdyr Driftsledelse i landbruk FAGSKOLE Driftsledelse og storfehold Tomb har en lang tradisjon i å tilby utdanningstilbud også ut over videregående skole. Mange års praksis med toårig teknisk fagskole er nå byttet ut med ettårige fagskolekurs. Tomb tilbyr: Ettårig fagskolekurs i driftsledelse og storfehold. Innhold Storfehold Fôring og stell av melkeku Hus til melkekyr Melkekvalitet, melking og jurhelse Avl, fruktbarhet, helse og velferd Rekruttering og kjøttproduksjon på storfe Innhold Driftsledelse i landbruk Økonomistyring Ledelse Markedsføring Søknadsskjema fi nnes på skolens nettside: eller fås ved henvedelse til skolen. Spørsmål? Kontakt Tomb på tlf

34 FAKTA OM SKOLEN 32 Frittstående skole - offentlig godkjent skole Tomb er en offentlig godkjent skole og mottar tilskudd fra staten i samsvar med loven for private skoler med rett til statstilskudd. Skolen bruker de samme læreplaner og gir samme formelle kompetanse som tilsvarende offentlige skoler. Stipend og lånemuligheter er de samme på Tomb som på offentlige skoler. Landsdekkende skole Elever fra hele landet kan søke. Alle elever har samme rettigheter og plikter som i eget hjemfylke. Tomb ligger i Råde, midt mellom Moss og Fredrikstad. Skolen er eid av Normisjon, en organisasjon i Den norske kirke.

35 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie). Skolen har eget kjøkken med 4 måltider om dagen. Ekstramåltid lørdag kveld, kveldsgodt torsdag, fredag og søndag også for elever som ikke bor i internatet. Priser for inneværende skoleår. Forbehold om prisjusteringer for skoleåret Alle priser pr mnd for hver beboer. Dobbeltrom: Kr 3 590,- Enkeltrom: Kr 4 015,- Ny fl øy, dobbeltrom: Kr 3 750,- Ny fl øy, enkeltrom: Kr 4 175,- Felleskostnad for alle elever: Kr 500,- kr pr mnd i 10 måneder. Dette dekker ytelser som kommer alle elever til gode. Skoletur-kostnader Alle utdanningsprogram gir tilbud om en lengre skoletur i løpet av tiden på TOMB. Pris vil variere etter turens omfang. Leie av plass til dyr Skolen har 36 stallplasser for utleie til elever som ønsker å ha med hest. Det er også plasser til hund og andre smådyr, men det er ikke tillatt å ha dyr i internatet. NB! Eget søknadsskjema for leie av stallplass og rom til hund/smådyr sendes elever som har fått skoleplass. Alle prisene er pr mnd. Hest: Fra kr 1 500,- til kr 1 700,- (forskj. stallvalg) inkl. strø, grovfôr og oppstalling. Hund: Kr 120,- Kanin: Kr 50,- Andre smådyr: Kr 75,- Stipend og lån Lånekassen har to ordninger når det gjelder støtte til elever: A. Stipend til rettselever i den videregående skole Det gis borteboerstipend på kr 3 510,- pr måned når avstanden mellom hjem og skole er 40 km, eller reisetiden er over 3 timer. Det kan gjøres unntak. B. Stipend/lån til andre elever Det gis støtte på inntil 8 290,- pr mnd. Under forutsetning av at eleven får godkjent kurset, gis 40% av beløpet som stipend. Tallene er for skoleåret Vi viser til for ytterligere informasjon om studiefi nansiering. Kollektivtilbud God bussforbindelse TOMB Fredrikstad. Bussforbindelse morgen og kveld TOMB Moss. God togforbindelse (omlag hver time) Oslo Råde (TOMB) Halden. «TOMB-drosje» TOMB har tilbud om skyss til Råde stasjon/karlshus til faste tider. Gjelder i forbindelse med hjemreiser i helgene. Søknadsskjema Søknad om skoleplass sendes på eget søknadsskjema direkte til Tomb. Ordniær søknads-frist er 1. mai. For elever som søker under særskilte vilkår, er søknadsfristen 1. februar. Skolen har egne inntaksregler. Disse er i hovedsak på linje med regler for offentlige skoler. Søknadsskjema kan også fås på følgende måter: internett: www. tomb.no Skolen sender skoleskjema ved henvendelse: Tlf: Fax: SMS-melding: <TOMB + navn og adresse> til 1960

36 En landsdekkende skole Tomb, 1640 RÅDE Tlf: Fax: SMS: <TOMB + navn og adresse> til Foto: Fredrik Arff Grafi sk design og illustrasjon: Bendik Schøien

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Naturbruk Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur? Interessert i planter og hage? Liker du å være ute i naturen og høste

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Synes du at det er vanskelig å velge? Lurer du på hvilken utdanning du skal ta og hva du skal jobbe med? Vil du bli oppfinner,

Detaljer

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten

Detaljer

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle Studietilbud - Valle Foto: Jens Haugen Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten 2006 som en del av Kunnskapsløftet.

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk. SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.no Våre Vg1-program: Design og håndverksfag Bygg og anleggsteknikk Naturbruk

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

Skjetlein videregående skole. en naturlig vei til yrkes- og studiekompetanse

Skjetlein videregående skole. en naturlig vei til yrkes- og studiekompetanse Skjetlein videregående skole en naturlig vei til yrkes- og studiekompetanse En skole preget av lærelyst og læringsglede LEVENDE FAG ekte naturlig Mål for opplæringen Gi alle like muligheter for faglig

Detaljer

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no VELKOMMEN

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse!

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Utdanningsprogrammet Naturbruk. Naturbruk En treårig utdannelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA

VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA VELKOMMEN TIL SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE KLEIVA SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE finner du ved skolestedene Sortland, Kleiva, Øksnes, Lødingen og i Bø. Skolestedet Kleiva ligger i naturskjønne omgivelser med

Detaljer

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag Utdanningstilbud 2012/2013 -Dyr med realfag Naturbruk: Energi og miljø NYHET 2012/2013 Elevene får allerede på vg1 direkte kontakt inn til forsknings- og innovasjonsmiljø ved NTNU Undervisningsopplegg

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGER DU PÅ ØYA

GRUNNLAGET LEGGER DU PÅ ØYA GRUNNLAGET LEGGER DU PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole eid av Normisjon. Vi tar imot elever fra hele landet og har i underkant av 200 elever fordelt på tre ulike

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert?

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? Liker du å være ute? Liker du å jobbe med dyr eller planter? Har du interesse for maskiner og tekniske hjelpemidler? Eller er du friluftsinteressert? 2010-2011 2 Da bør du ta en titt på hva naturbruk har

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg- og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Juli 2017 Innhold Om skolen... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 4 Innhold... 4 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse...

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Fra og med skoleåret kan skoleeier legge fag på andre trinn enn det som framgår av den nasjonale fag- og timefordelingen i Udir

Fra og med skoleåret kan skoleeier legge fag på andre trinn enn det som framgår av den nasjonale fag- og timefordelingen i Udir Fleksibilitet i fag- og timefordeling Veiledningen beskriver ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring som trådte i kraft 1. august 2015. Du får også praktiske eksempler

Detaljer

NATURBRUK NATURBRUK. naturbruk er helt sentralt for å løse de globale miljøutfordringer verden står overfor i framtida.

NATURBRUK NATURBRUK. naturbruk er helt sentralt for å løse de globale miljøutfordringer verden står overfor i framtida. 1 NATURBRUK NATURBRUK På den tradisjonsrike skolen på Kleiva tilbyr vi grunnleggende naturbruksutdanning innenfor landbruk, hestehold, skogbruk, fiske/fangst og akvakultur. Fordyping foregår gjennom agronomutdanninga,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 Pr 1.6.2011 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Søgne videregående skole Skoleår 2016 2017 Utdanningsprogram Rektors/ avdelingsleders underskrift Naturbruk Kari Veggeland(avdelingsleder) 1.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11 STUDIE- OG ÅRSPLAN Pr 1.5.11 VOKSENAGRONOM I OPPLAND 2011-2013 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2014-2015 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 06.03.2017) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 26.10.2016) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Informasjon om fraværsgrensen

Informasjon om fraværsgrensen Informasjon om fraværsgrensen Fraværsgrensen gjelder for elever i ordinær opplæring i videregående skole. På Kjelle gjelder fraværsgrensen for Vg1, Vg2 og Vg3 på naturbruk, Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Tilbud ved Skjetlein

Tilbud ved Skjetlein Tilbud ved Skjetlein Vg1 NATURBRUK, her får du lære om: DYR LANDBRUK SKOG OG ENERGI GARTNERI OG ANLEGGSGARTNER BRUK AV NATUREN til ulike aktiviteter og næringsformål Grønn studiekompetanse Naturbruk

Detaljer

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi

Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Utdanning- og yrkesvalg Film- jenter og teknologi Under den varme solen står en liten gutt og stirrer på en ung mann som ufravendt meisler bort små biter fra et stort steinstykke. «Hvorfor gjør du det?»

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2012-2013 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret

Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2017-2018 Søknadsfrist: 12. mars 2017 Søknad sendes: Longyearbyen skole v/avdelingsleder Vg avdeling, Pb 350, 9171 Longyearbyen Søknadskriterier Elever som ikke

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett!

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Nytt skolebygg i Haugesund Idrettspark! HTG, Mjåsundveien 30, 5518 HAUGESUND Telefon 52 22 32 00 adm@htg.vgs.no www.htg.vgs.no Skoleåret 2009/2010

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF SØKNADSSKJEMA FOR FASTLANDSELEVER SKOLEÅRET 2013-2014 Søknadsfrist: 15.april 2013 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avd.leder VG, Postboks 350, 9171 Longyearbyen

Detaljer

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Dagskonferanse om landbruk og rekruttering Er landbruksskolene en rekrutteringsarena for landbruket. Utfordringer sett fra naturbruksskolen Innlegg

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2013 2015

Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2013, og avslutning i mai 2015. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2014-2015 Søknadsfrist: 10. mars 2014 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avdelingsleder videregående avdeling, Postboks 350, 9171

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015)

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) I denne katalogen får du informasjon om kurs som starter i august 2015 og i januar 2016 på Oslo VO Sinsen. Tilbud om kurs på Oslo

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2012 2014

Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2012, og avslutning i mai 2014. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 Yrkesfaglige utdanningsprogram består av ulike programområder som gir ulike sluttkompetanser, se www.vilbli.no. Alle programområdene har fagene felles programfag,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer