NORSK BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 Modellnr. Serienr. WEEVBE Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. NORSK BRUKERVEILEDNING Serienummermerke MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen før du benytter deg av dette apparatet. Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig referanse.

2 INNHOLD Plassering av advarselsmerker Viktige forholdsregler Før du begynner Montering Justeringer Rotasjon på apparatet Utvikling av et program Deleliste Oversiktsdiagram Service PLASSERING AV ADVARSELSMERKER Merke 1 Merke 2 Merke 2 Merke 1 WEIDER is a registered trademark of ICON IP, Inc. 2

3 ADVARSEL: For å redusere faren for skader, er det viktig å lese gjennom de følgende viktige forholdsreglene før du benytter deg av WEIDER Inversion System. 1. Før du begynner dette eller hvilket som helst treningsprogram, snakk med en lege. Dette er veldig viktig dersom du er over 35 år eller har et ekisterende helseproblem. 2. Det er eierens ansvar å passe på at alle brukere av dette apparatet er informert om alle advarsler og forholdsregler. 3. Inversion System er kun ment for hjemmebruk. Ikke bruk den i kommersiell, leie eller institusjonell sammenheng. 4. Oppbevar apparatet innendørs hvor det ikke blir utsatt for støv og fuktighet. 5. Plassèr maskinen på et jevnt underlag. Bruk en matte for å beskytte gulv eller teppe. 6. Inspiser og stram deler regelmessig. Bytt slitte eller ødelagte deler umiddelbart før du benytter deg av Inversion System. 7. Barn under 12 år må holdes unna apparatet til enhver tid. Det samme gjelder også kjæledyr. 8. Maskinens maksvekt er 135 kg. Ikke bruk vekter samtidig som du bruker Inversion System. 9. Ha på deg passende bekledning når du benytter deg av maskinen. Ikke bruk løse klær da disse kan risikere å vikle seg inn i apparatet. Bruk alltid passende treningssko. 12. Hold hendene dine unna apparatets bevegelige deler. 13. Forsikre deg om at dreiestengene holdes sikkert av brakettene på rygglenerammen før du benytter deg av Inversion System.. Pass på at ankellåsen sitter godt rundt anklene dine, og at den korte justeringsskruen er skrudd helt inn før du benytter deg av maskinen. 15. Pass på at lenkestengene sitter vannrett før du benytter deg av Inversion System. 16. Ikke bruk håndtakene til å rotere opp på apparatet; håndtakene er for å stige av og på maskinen. 17. Utfør alle aktiviteter på Inversion System på en sakte og kontrollert måte. Aggresiv trening kan føre til at maskinen risikerer å tippe. 18. Tren alltid med en partner. Partneren din bør alltid være klar til å returnere rygglenet til utgangsposisjon dersom du ikke er i stand til å fullføre rotasjonen. 19. Dersom du opplever smerte, svimmelhet eller en annen form for ubehag, avslutt treningen umiddelbart, og begynn å tøye ut. 20. Bruk Inversion System kun som beskrevet i denne brukerveiledningen. 10. Apparatet bør kun benyttes av personer som er lavere enn 198 cm. 11. Forsikre deg om at pinnene i rygglenerammen er festet i samme hull på begge sider. 3

4 MERK: Dette er en liste over faktorer og tilstander som gjør denne treningsmetoden ikke tilrådelig (Denne listen er ikke utelukkende; den er kun ment som en referanse). Dersom en eller flere av disse faktorene eller tilstandene gjelder for deg, eller hvis du lider av en tilstand som du tror kan påvirke treningen din men som ikke er beskrevet her, bør du konsultere med en lege før du benytter deg av systemet. Graviditet Hjernehinnebettenelse Glaucoma Høyt blodtrykk eller nylig hatt slag Hjerte- eller blodsirkulasjonsproblemer Ekstrem overvektighet Ryggskade eller cerebral scierosis Benskjørhet eller nylige benbrudd Medisinbruk, inkludert høye doser av aspirin 4

5 FØR DU BEGYNNER Takk for at du valgte den nye WEIDER Inversion System. Inversion System vil øke din intervertebrale dimensjon, redusere trykket på ryggvirvlene dine, strekke og løsne musklene dine, og midlertidig lette smerte i disse områdene. Vennligst les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet. Dersom du har spørsmål etter å ha lest brukerveiledningen, kan du finne kontaktinformasjon for Nordic Fitness på siste side. For å hjelpe oss med å bedre kunne assistere deg, ber vi deg om å ha klart produktmodellnummeret, og serienummeret på apparatet før du kontakter oss. Modellnummeret og en beskrivelse av hvor du kan finne serienummeret befinner seg på forsiden av denne brukerveiledningen. DIMENSJONER, MONTERT Ramme, rygglene Høyde: 152 cm Bredde: 69 cm Dybde: 124 cm Rygglene Håndtak Deksel Bakre ramme Kjetting Justeringskapsel Justeringsskrue, stor Justeringsben Pinne Rund skumpute Ankellås Fotplate 5

6 Gjør monteringen enklere Alt i denne brukerveiledningen er skrevet for å forsikre deg om Inversion Systemet kan bli montert så enkelt som mulig. Ved å ta deg god tid, vil monteringen gå knirkefritt. Før du begynner monteringen, bør du lese godt gjennom den følgende informasjonen og instruksjoner: To personer kreves til monteringen Plasser alle deler på et åpent område og fjern pakningsmatriellet. Ikke kast pakningsmatriellet før monteringen er fullført. Pass på at alle deler er posisjonert som vist på tegningene når du monterer Inversion Systemet. Stram alle deler fortløpende unntatt hvis du blir instruert om ikke å gjøre det. Du trenger følgende verktøy til monteringen: Umbraconøkkel (inkludert) To skiftenøkler En gummiklubbe En vanlig skrutrekker En stjernetrekker 1. Åpne fremre og bakre ramme (5, 6), og dytt lenkestengene (7, 8) ned så står vannrett som vist på tegningen Før enden av en dreiestang (23) med justeringshullene inn i braketten på en side av rygglenerammen (1). Lås pinnen på rygglenerammen inn i midten av justeringshullet Gjenta dette steget med den andre dreiestangen (23). Justeringshull 23 1 Pinne 6

7 3. Hvil de to reimskivene (29) inne i de to gropene på rammebrakettene (20) Før benputetuben (13) inn i det indikerte hullet på justeringsbenet (3) og fest den med M8 x mm bolt (48), en M8 sinkskive (47), og en M8 sinkmutter (58). Før to runde skumputer () på endene av benputetuben (13) Fest en armputetube (16) til ankellåssen (15) med en M4 x 20mm skrue (54). Før to runde skumputer () på putetuben. Fest ankellåsen (15) og fotplaten (4) til justeringsbenet (3) med to M8 x 55mm bolter (57), to M8 skiver (34), og to M8 låsemuttere ()

8 6. Fjern pinnen (30) fra rygglenerammen (1). 6 Dra den store justeringsskruen (27) ut så langt som mulig. Før så inn justeringsbenet (3) inn i rygglenerammen (1). Lås den store justeringsskruen inn i et justeringshull i justeringsbenet. Før pinnen (30) inn rygglenerammen (1) og justeringsbenet (3). Merk: Justeringsbenet (3) bør bli posisjonert i en høyde som er 3 til 5 cm høyere enn brukeren av systemet Høydemåler Justeringshull 7. Se de lille tegningene. Åpne lenkelåsen (61) ved å skru på lenkelåsens mutter. 7 Fest så en ende av kjettingen (17) til den indikerte braketten på den fremre rammen (5) med lenkelåsen (61). Lås lenkelåsen ved å skru igjen lenkelåsens mutter. Fest den andre enden av kjettingen (17) til kroken på rygglenerammen (1) med klemmen (32). Forsikre deg om at lenkelåsen (61) er festet til den fremre rammen (5) og at klemmen er festet rygglenerammen Brakett Lukket Åpen 8

9 8. Fest det høyre håndtaket (21) til M8 x 30mm boltene (45) på fremre og bakre rammer (5, 6) med to M8 låsemuttere (). Forsikre deg om at håndtakene er posisjonert som vist på tegningen. Gjenta dette steget med det venstre håndtaket (9) Dekk den høyre rammebraketten (20) med det høyre dekslet (12). Stram en liten justeringsskrue (46) inn i det høyre håndtaket (21) Gjenta dette steget med det vestre dekslet (11) Forsikre deg om at alle deler er strammet riktig før du benytter deg av apparatet. Riktig bruk av apparatet vil bli forklart i JUSTERINGER som begynner på side 10. 9

10 JUSTERINGER Denne delen av brukerveiledningen forklarer hvordan du justerer WEIDER Inversion System. Se UTVIKLING AV ET PROGRAM på side 13 for viktig informasjon pm hvordan du kan få mest mulig ut av ditt treningsprogram. Forsikre deg om at alle deler er strammet riktig før hver gang du skal benytte deg av apparatet. Bytt umiddelbart ut slitte deler. Maskinen kan bli renset med en fuktig klut og et mildt, ikke-slipende rensemiddel. Ikke bruk løsemidler. VALG AV POSISJON FOR DREIESTENGENE Dreiestengene (23) har tre justeringshull. Hvilket hull som er riktig å bruke, kommer an på brukerens vekt, og ønsket reaksjonsnivå. Se i diagrammet til høyre for å bestemme hvilket hull du skal benytte deg av. Begynner Mottakelighet Avansert Når du skal justere dreiestengene (23), eksponerer du først rammebrakettene (ikke vist). Løft en reimskive (29) ut av den ene rammebraketten. Flytt dreiestangen så pinnen på rygglenerammen (1) låses i ønsket justeringshull. Plasser reimskiven tilbake i gropen i rammebraketten. Gjenta denne prosessen med den andre dreiestangen. Dekk til rammebrakettene (ikke vist) med dekslene (11, 12, [ikke vist]). Fest dekslene med de små justeringsskruene (ikke vist). For å finne ut hva som passer deg best, bør du prøve apparatet med dreiestengene (23) justert i alle posisjoner før du bestemer hva som passer best for deg. Brukervekt Hull A Hull B Hull C 35 kg - 55 kg 55 kg kg 100 kg kg Hull A Hull C Hull C 1 29 Pinne 23 Hull A Hull A Hull B 11 MERK: Dreiestengene (23) må alltid justeres i samme hull som hverandre. JUSTERING AV LENGDEN PÅ KJETTINGEN Kjettingen (17) kan bli brukt for å hindre at apparatet i å roteres mer enn ønsket. For å justere kjettingen, må du først fjerne den fra klemmen (32) på rygglenerammen (1). Roter rygglenet (2) så langt du ønsker at det skal roteres på det meste. Få deretter hjelp av en annen person til å stramme kjettingen og fest den til klemmen på rygglenerammen. De to første ukene du bruker systemet, bør du justere kjettingen (17) for å hindre at rygglenet (2) roterer mer enn 15 til 20 grader. Når du blir vant med å bruke apparatet, kan du gi kjettingen mer lengde slik at rygglenet kan rotere noen grader mer

11 JUSTERING AV JUSTERINGSBENET Lengden på justeringsbenet (3) kan bli justert for å passe med høyden til brukeren. Fjern pinnen (30) fra rygglenerammen (1). Dra den store justeringsskruen (27) så langt ut den vil gå. Før justeringsbenet inn eller ut av rygglenerammen så den første eller andre måleenheten høyere enn brukerens høyde er dekket av rygglenerammen. Lås justeringsskruen og pinnen tilbake i justeringshullene i justeringsbenet og rygglenerammen Høydemåler For å finne ut hvilken lengde som passer best for deg, anbefales det at du prøver apparatet med justeringsbenet justert i noen forskjellige høyder før du bestemmer deg for hva som er best. 1 Justeringshull 3 MERK: Apparatet er utviklet for personer som er lavere enn 198 cm. BRUK AV ANKELLÅS For å låse anklene dine i apparatet, stå på fotplaten (4) med baksiden av benene dine nær de runde skumputene () og tærne dine under de fremre runde skumputene. Dra ankellåsen (15) mot justeringsbenet (3) så de fremre runde skumputene sitter stramt mot anklene dine. 39 For å slippe ankellåsen (15), dytter du den øvre delen av justeringsdekslet (39) ned og beveg ankellåsen forover MERK: Forsikre deg alltid om at ankellåsen (15) sitter komfortabelt rundt anklene dine før du benytter deg av apparatet. Bruk alltid joggesko med skolisser for å hjelpe føttene dine å låses riktig. Bakre Fremre 4 STRAMMING AV RYGGLENET Rygglenet (2) kan risikeres å strekkes når det blir brukt. Dersom dette skjer, stram de fire stroppene på baksiden av rygglenet. 2 Stropper 11

12 LAGRING AV APPARATET Når du skal lagre apparatet, justerer du justeringsbenet (3) til kortest mulig lengde (Se JUSTERING AV JUSTERINGSBEN på side 11). Juster deretter ankellåsen (15) til posisjonen nærmest justeringsbenet (Se BRUK AV ANKELLÅS på side 11). Løft så lenkestengene (7, 8) og fold rammene (5, 6) sammen. MERK: Pass alltid på at lenkestengene (7, 8) er vannrett før du benytter deg av apparatet HVORDAN ROTERE PÅ APPARATET Denne delen av brukerveiledningen forklarer hvordan du roterer ryggen på apparatet og roterer den tilbake til utgangsposisjonen. Se JUSTERINGER på side 10 for å identifisere hvilke deler det er snakk om i dette kapitlet. KLARGJØRING OG PÅSTIGNING AV APPARATET Før du benytter deg av apparatet, juster dreiestengene (23), justeringsbenet (3) og kjettingen (17) til de riktige innstillingene for brukeren. Lås anklene dine i ankellåsen (15). ROTERE BAKOVER PÅ APPARATET For å rotere bakover på apparatet, løft armene dine sakte over hodet ditt til du når ønsket posisjon. Hastigheten som du løfter armene dine, vil bestemme hvor raskt systemet vil rotere. Hvil armene dine i en komfortabel posisjon uten at systemet roterer. Når du skal låse rygglenet i fullstendig rotert posisjon, kan det bli nødvendig å dytte mot gulvet eller den bakre rammen (6) for de siste gradene av rotasjonen, så rygglenerammen (1) hviler mot tverrbjelken på den fremre rammen (5). Din kroppsvekt vil så låse systemet i fullstendig rotert posisjon. ROTERE OPPOVER PÅ APPARATET For å redusere tilbake til utgangsposisjonen, bøy knærne forsiktig og beveg hendene dine sakte mot livet ditt til du roterer mot en horisontal posisjon. Hvil i en horisontal posisjon i 30 til 60 sekunder før du roterer tilbake til utgangspunktet. Dette vil la kroppen din rejustere seg. Roter sakte tilbake til utgangsposisjon. Dersom du opplever svimmelhet etter at du har benyttet deg av apparatet, så er dette en indikasjon på at du har returnert til utgangsposisjonen for raskt. For å rotere opp fra fullstendig rotert posisjon, hold hjørnet av rygglenerammen (1) bak hodet ditt med en hånd, og bunnen av den bakre rammen (6) med den andre hånden. Dra rygglenerammen mot den bakre rammen. Dette vil løsne rygglenerammen fra fullstendig rotert posisjon. Roter opp som beskrevet over. Ikke prøv å sitte opp eller benytte deg av håndtakene (9, 21) for å returnere til utgangsposisjon. 12

13 UTVIKLING AV ET PROGRAM Denne delen av brukerveiledningen inneholder informasjon og forslag til hvordan du kan benytte deg av systemet. Forsikre deg om at alle deler er strammet riktig før hver gang du benytter deg av apparatet. Bytt umiddelbart ut alle slitte deler. Se JUSTERINGER på side 10 for å identisere delene som det refereres til i dette kapitlet. FÅ DET BESTE UT AV APPARATET Dersom du opplever kvalme mens du bruker apparatet, returner til utgangsposisjon. Merk at det kan ta deg noen ukers bruk for deg å bli vant til rotasjonen. Ikke benytt deg av apparatet rett etter at du har spist. Å bevege deg under bruk av apparatet kan hjelpe til å gjøre det til en mer behagelig opplevelse. Hver gang du beveger deg på systemet, bør du bevege deg sakte og kontrollert. Jo større vinkel på rotasjonen, jo mindre tid bør du bruke på å rotere bakover før du roterer opp igjen. Øk rotasjonstiden og vinkelen gradvis. Følg alltid med på hvordan kroppen din føles når du benytter deg av apparatet. Øk intensitetsnivået kun når det føles behagelig for deg. Når du begynner å føle deg ukomfortabel, bør du returnere til utgangsposisjon. BEGYNNER PROGRAM Følgende er forslag for personer som er nybegynnere på apparatet. Juster kjettingen (17) slik at rammen (1) roterer til 20 grader eller mindre i de første to ukene. Dette vil la kroppen din få tid til å justere seg etter forandringen i gravitasjonstrekket. Bruk apparatet i et minutt eller to om gangen, to eller tre ganger om dagen. Forhold deg rotert kun så lenge som det er komfortabelt, selv om det kan være kun noen få sekunder til å begynne med. MELLOMSTADIE PROGRAM Følgende er forslag for personer som har blitt komfortable i bruken av apparatet som beskrevet i BEGYNNER- PROGRAMMET. Øk vinkelen som apparatet kan roteres, etter hvor komfortabelt det er. Juster kjettingen (17) for å tillate systemet å rotere opp til 60 grader, noen få grader av gangen. Begynn å utføre en mild strekk mens du benytter deg av apparatet. Øk mengden med tid du bruker på apparatet gradvis til 10 minutter eller mer, to eller tre ganger daglig. Du kan variere fra å rotere bakover for ett eller to minutter og deretter opp igjen i 30 sekunder, til å rotere bakover og oppover igjen med samme mengde tid. PROGRAM FOR FULL ROTASJON Følgende er forslag for personer som har blitt komfortable i bruken av apparatet som beskrevet i MELLOMSTADIE- PROGRAMMET og ønsker å rotere i større vinkler, eller å utføre sit-ups. Merk at alle fordeler ved å utføre rotasjoner, kan oppnås ved å rotere til 60 grader. Ikke forsøk å utføre sit-ups uten at rygglenerammen (1) er låst i fullstendig rotert posisjon. Øk maksvinkelen for rotasjon så mye du kan uten at det er ukomfortabelt. Juster kjettingen (17) for at apparatet kan roteres til det kommer i kontakt med tverrbjelken på den fremre rammen (5). Juster dreiestengene (23) slik at pinnen på rygglenerammen (1) er i det øverste hullet (se VALG AV POSISJON FOR DREIESTENGENE på side 10). Dersom brukeren veier 100 kg eller mer, juster pinnen i det midtre hullet i dreiestengene. Roter bakover og opp som beskrevet på side 12.

14 Deleliste - Modellnr. WEEVBE R1108A NR BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Ryggleneramme 1 33 Skive, M6 6 2 Rygglene 1 34 Skive, M8 4 3 Justeringsben 1 35 Bolt, M6 x 13mm 2 4 Fotplate 1 36 Bolt, M6 x 45mm 4 5 Ramme, fremre 1 37 Justeringshylse 1 6 Ramme, bakre 1 38 Låsemutter, M Lenkestang, lang 2 39 Justeringsdeksel 1 8 Lenkestang, kort 2 Låsemutter, M Håndtak, venstre 1 41 Låsemutter, M Skumgrep 2 42 Bolt, M12 x 50mm 2 11 Deksel, venstre 1 43 Fjær 1 12 Deksel, høyre 1 44 Bolt, M8 x 20mm 2 13 Tube, benpute 1 45 Bolt, M8 x 30mm 4 Skumpute, rund 4 46 Justeringsskrue, liten 2 15 Ankellås 1 47 Sink skive, M Armputetube 1 48 Bolt, M8 x mm 1 17 Kjetting 1 49 Justeringsskumgrep 1 18 Ytre kapsel, stor rund 2 50 Justeringscatch 1 19 Indre kapsel, liten rund 4 51 Bolt, M4 x 15mm 1 20 Rammebrakett 2 52 Mutter, M Håndtak, høyre 1 53 Foring 2 22 Støtdemper 1 54 Skrue, M4 x 20mm 1 23 Dreiestang 2 55 Bolt, M8 x 20mm 2 24 Spacer 2 56 Mutter, M Indre kapsel, rund 2 57 Bolt, M8 x 55mm 2 26 Justeringsskaft 1 58 Sink mutter, M Justeringsskure, stor 1 59 Self-tapping skrue, M4 x 15mm 2 28 Kvadratisk indre deksel, 38mm 2 60 Plastikkfot 2 29 Reimskive 2 61 Lenkelås 1 30 Pinne 1 - Brukerveiledning - 31 Kvadratisk indre deksel, 33mm 1 - Umbraconøkkel - 32 Klemme 1

15 Oversiktsdiagram - Modellnr. WEEVBE R1108A 15

16 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE Om det skulle oppstå andre problemer av noe slag, ber vi dere kontakte Nordic Fitness servicesenter på telefon Når du kontakter oss bør du ha dette bilaget til brukerveiledningen, samt den originale brukerveiledningen ( USER S MANUAL ). BESTILLING AV RESERVEDELER: Kontakt eller skriv til Nordic Fitness AS Nordic Fitness AS Postboks Mjøndalen Telefon : Telefaks : Kundeservice : Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon: Modellnummeret på tredemøllen. Navnet på produktet. Serienummeret på produktet. Key nummeret på reservedelene (finnes i USER S MANUAL ). Beskrivelse av delen du trenger, se på Exploded Drawing i USER S MANUAL.

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse.

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0 BRUKERVEILEDNING Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner før du benytter deg av dette

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: WEEVBE Serienr.: Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse.

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: WEEVBE Serienr.: Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Modellnr.: WEEVBE50.0 Serienr.: BRUKERVEILEDNING Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner før du benytter deg av dette apparatet.

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH VIKTIGE FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade på deg selv eller produktet, er det viktig å lese gjennom alle forholdsreglene og instruksjonene i denne

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV KLISTREMERKER PLASSERING AV VARSELSMERKER 2 VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 FØR DU BEGYNNER 4 SMÅDELER 5 MONTERING 6 JUSTERINGER 21

INNHOLD PLASSERING AV KLISTREMERKER PLASSERING AV VARSELSMERKER 2 VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 FØR DU BEGYNNER 4 SMÅDELER 5 MONTERING 6 JUSTERINGER 21 INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER 2 VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 FØR DU BEGYNNER 4 SMÅDELER 5 MONTERING 6 JUSTERINGER 21 DIAGRAM OVER VEKTMOTSTAND 23 KABELDIAGRAM 24 VEDLIKEHOLD 25 RETNINGSLINJER 26 DELELISTE

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER SMÅDELER MONTERING JUSTERINGER RETNINGSLINJER DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER SMÅDELER MONTERING JUSTERINGER RETNINGSLINJER DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM BRUKERMANUAL INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER SMÅDELER MONTERING JUSTERINGER RETNINGSLINJER DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER SMÅDELER MONTERING JUSTERINGER RETNINGSLINJER DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER SMÅDELER MONTERING JUSTERINGER RETNINGSLINJER DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM BRUKERMANUAL INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER SMÅDELER MONTERING JUSTERINGER RETNINGSLINJER DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM VIKTIGE FORHÅNDSREGLER 1. Les alle instruksjonene i denne manualen før

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NORDIC 400 MT

BRUKERMANUAL FOR NORDIC 400 MT BRUKERMANUAL FOR NORDIC 400 MT VIKTIGE FORHOLDSREGLER ADVARSEL: Før du påbegynner et treningsprogram, bør du snakke med legen din. Dette er spesielt viktig dersom du er over 35 år gammel eller har kjente

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

235 spinner II. Brukerveiledning

235 spinner II. Brukerveiledning 235 spinner II Brukerveiledning Vennligst les gjennom denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet. Forholdsregler Spar på denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Vennligst les gjennom

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

MERK NORSK BRUKERVEILEDNING. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk.

MERK NORSK BRUKERVEILEDNING. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. NORSK BRUKERVEILEDNING Du finner serienummeret under setet på produktet. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING weiderfitness.com Modellnr.: WEBE3317.0 Serienr.: Skriv serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. NORSK BRUKERVEILEDNING Serienummermerke MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

BRUKERVEILEDNING. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen Modellnr. WEEVSY2826.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. BRUKERVEILEDNING Serienummeret finner du under setet. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom de følgende forholdsreglene før du benytter deg av romaskinen. 1. Denne romaskinen er kun designet for hjemmebruk. Ikke bruk

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Deleliste 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste, smådeler 7 Forhåndsmonterte deler 8 Montering 9 Computer 13 Treningsinstruksjoner 14 Service 16 VIKTIGE

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Forholdsregler 1. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle personer som benytter seg av dette apparatet

Detaljer

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning (Picture) Deleskisse (picture of parts) NORDIC Rower R2 er en fantastisk praktisk og effektiv måte å trene på. Den er lett å bruke og tar liten plass. Den er derfor det

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 14 TRENINGSINSTRUKSJONER 17 SERVICE 19 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Dette

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic

BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BRUKERMANUAL for 550 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3-4 MONTERING 9-11 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 COMPUTER 12-14 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

SPINNER S7. Brukerveiledning

SPINNER S7. Brukerveiledning SPINNER S7 Brukerveiledning Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM 8-9 SJEKKLISTE 3 DELELISTE 10-11 SMÅDELER 4 COMPUTER 12-13 MONTERING 5-7 TRENINGSINSTRUKSJONER 14-15 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

220 cycle Brukerveiledning

220 cycle Brukerveiledning 220 cycle Brukerveiledning SRS-968-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning MINISTEPPER LA-1525 Bruksanvisning Viktig: A) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. B) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLASSERING AV ADVARSELSMERKER Denne tegningen viser hvor advarselsmerkene er plassert. Merk: Det er ikke sikkert at merkene vises i faktisk størrelse. VIKTIGE ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning =====

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning ===== Sammenleggbar benk LA-1535BC ===== Bruksanvisning ===== 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2, 957-4 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MERK. Serienr.: Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer (Under setet)

BRUKERVEILEDNING MERK. Serienr.: Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer (Under setet) Modellnr.:. WEEVSY2909.0 Serienr.: BRUKERVEILEDNING Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer (Under setet) MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner før du benytter

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE PLASSERING AV VARSERLSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 4. Montering 5.

INNHOLDSFORTEGNELSE PLASSERING AV VARSERLSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 4. Montering 5. INNHOLDSFORTEGNELSE Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Montering 5 Drift 9 Vedlikehold og feilsøk 16 Retningslinjer 17 Deleliste 18 Oversiktsdiagram 19 Service 20

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row

BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row BRUKERMANUAL for 4000 Pro Row INNHOLD Forholdsregler 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste 6 Montering 8 Computer 15 Oppvarming 18 Vedlikehold 19 Service 20 FORHOLDSREGLER 1. Vennligst forsikre deg om at hun

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 595 Spinner FX MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 1 Detaljert delekart 2 DELE LISTE: No. Beskrivelse Spesifikasjoner Antall 1 Hovedramme 1 2 Bakre Stabilisator 1 3 Fremre Stabilisator 1 4 Sete 1 5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 5 DELEOVERSIKT 7 SMÅDELER 8 MONTERING 9 COMPUTER 12 TRENINGSINSTRUKSJONER 13 SERVICE 16 Dette treningsapparatet er utviklet

Detaljer

200 rower. Brukerveiledning UF

200 rower. Brukerveiledning UF 200 rower Brukerveiledning UF-2520 2006.06.13 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne romaskinen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

BRUKERMANUAL for 535 Elliptical

BRUKERMANUAL for 535 Elliptical BRUKERMANUAL for 535 Elliptical BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 MONTERING 9-11 DELELISTE 3-4 COMPUTER 12-14 OVERSIKTSDIAGRAM 5-6 TRENINGSINSTRUKSJONER 15-16 SMÅDELER 7 SERVICE 17 SJEKKLISTE,

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

Brukermanual Montering Bruk Deler

Brukermanual Montering Bruk Deler Brukermanual Montering Bruk Deler Art. nr: 105104 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. A. Merknad... 1. B. Viktige sikkerhetsinstrukser... 1-2. C. De viktigste delene til Total Flex... 3. D. Montere Total Flex...

INNHOLDSFORTEGNELSE. A. Merknad... 1. B. Viktige sikkerhetsinstrukser... 1-2. C. De viktigste delene til Total Flex... 3. D. Montere Total Flex... INNHOLDSFORTEGNELSE NOTATER A. Merknad... 1 B. Viktige sikkerhetsinstrukser... 1 - C. De viktigste delene til Total Flex... 3 D. Montere Total Flex... 4 Powerpod... 4 Benforlenger... 4-6 E. Sette opp Total

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210 Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym Art No. 722 210 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Forholdsregler Apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. Apparatet bør kun brukes av en person av gangen. Dersom

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning Ellipsetrener LA-1314B Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet er bare til hjemmebruk. Maksvekten må ikke overskride 100 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Oversiktsdiagram 1 40 66 38 1 13 12 34 33 4 61 3 19 4 30 8 6 9 6 38 40 66 13 6 65 60 63 26 50 18 59 5 10 6 9 69 6 68 13 68 24 23 22 31 32 68 6 13 33 25 5 58 36L 36R 42

Detaljer

BRUKERMANUAL for 850 rower

BRUKERMANUAL for 850 rower BRUKERMANUAL for 850 rower BUILT FOR HEALTH INNHOLD Deler 3 Monteringsdeler 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folde ut 8 Hvordan bruke romaskinen 9 Viktig informasjon før bruk 10 Computer 11 Oversiktsdiagram

Detaljer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER www.inspirefitness.net Des. 2010 INNHOLD Delbeskrivelse..... Side Instruksjoner..... 1 Nødvendige verktøy... 1 Dele-

Detaljer

100 E-SCOOTER NORSK BRUKERVEILEDNING

100 E-SCOOTER NORSK BRUKERVEILEDNING 100 E-SCOOTER NORSK BRUKERVEILEDNING PRODUKTDELER Horisontal Horisontal klemme Håndtakstube Håndtak Utvidelsestube Spenne Styrestamme Foldeholder Foldespenne Vertikal hylse Ladeport Fotbryter Koblestykke

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

195 rower II. Brukerveiledning UF

195 rower II. Brukerveiledning UF 195 rower II Brukerveiledning UF-2520 2006.06.13 Kundeservice Om det skulle oppstå feil ved ditt produkt, ber vi dem gjøre følgende: Gå gjennom monteringsanvisningen for å sjekke om produktet er riktig

Detaljer

Brukerveiledning UF

Brukerveiledning UF Brukerveiledning UF-2520 2006.06.13 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne romaskinen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren.

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. Benkøvelser Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. 2. Ikke belast beintreneren med mer enn 40 kg vektskiver. 30

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner.

Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Brukerveiledning FORHOLDSREGLER Inspiser apparatet regelmessig for skade og slitasje. Det er eierens ansvar å informere alle brukere om apparatets forholdsregler og instruksjoner. Kun én bruker kan benytte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Modell nr. WEEVSY Serie nr. Skriv serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummer (under setet)

BRUKERVEILEDNING. Modell nr. WEEVSY Serie nr. Skriv serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummer (under setet) Modell nr. WEEVSY3996.0 Serie nr. Skriv serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. BRUKERVEILEDNING Serienummer (under setet) Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen før

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

BRUKERMANUAL for X-erfit 595

BRUKERMANUAL for X-erfit 595 BRUKERMANUAL for X-erfit 595 INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 2 PERSPEKTIVTEGNING... 4 DELELISTE... 5 SJEKKLISTE (INNHOLD I PAKKEN)... 7 SM2690-67 BRUKSANVISNING... 13 TIME... 14 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE Trinn 1: Åpne stolen din. 01 GYNGELÅS Trinn 2: Juster stolen etter kroppen din. 02 GYNGEMOTSTAND 03 SITTEDYBDE 04 SITTEHØYDE Trinn 3: Juster stolen etter arbeidet ditt. 05 RYGGHØYDE 06 RYGGVINKEL 07 ARMLENE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 4 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELELISTE 7 DELER 8 MONTERING 9 PULSBELTE 12 OPPVARMING 13 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 14 2 INTRODUKSJON A. Introduksjon Denne

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer