:11 QuestBack eksport - EXPHIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":11 QuestBack eksport - EXPHIL"

Transkript

1 EXPHIL Publisert fra til respondenter (914 unike) 1. Hvor gammel er du? ,1 % ,8 % eller eldre 11,2 % 102 Total 914 1

2 2. Hva slags studierett har du? 1 Opptak til bachelorprogram eller årsenhet 85,7 % Kun enkeltemne-opptak 14,3 % 131 Total 914 2

3 3. Grunnen til at du var oppmeldt til Exphil dette semesteret er: 1 Det er en del av programmet jeg studerer ved 88,9 % Jeg tar det mens jeg venter på å komme inn på ønsket studium 3 Jeg tar det som en smakebit på universitetsstudier 4 Jeg tar det mens jeg prøver å bestemme meg for hva jeg skal studere 2,7 % 25 1,8 % 16 2,0 % 18 5 Annet 4,6 % 42 Total 914 3

4 4. Hvilken variant var du meldt opp til? Dersom dette endret seg i løpet av semesteret, skal du krysse av for det alternativet som var korrekt på eksamenstidspunktet. 1 Seminarvarianten 74,2 % Selvstudiumsvarianten 25,8 % 236 Total 914 4

5 5. Du krysset av for selvstudiumsvarianten på forrige spørsmål. Du tok denne varianten fordi: 1 Jeg begynte på seminarvarianten, men falt fra underveis 2 Jeg ønsket seminarvarianten, men var for sent ute til å få plass 6,4 % 15 23,7 % 56 3 Jeg visste ikke om seminarvarianten 4,7 % 11 4 Jeg har ikke tid tid til å følge obligatorisk undervisning 5 Jeg mener jeg greier meg fint uten seminarundervisningen 6 Jeg trodde jeg skulle greie meg fint uten seminarundervisningen, men nå angrer jeg 7 Jeg har fulgt undervisning ved et annet lærested (f.eks. Folkeuniversitetet) 33,1 % 78 17,8 % 42 3,4 % 8 11,0 % 26 Total 236 5

6 6. Hvordan vurderer du følgende påstander om pensum på emnet? Alternativer N 1 Pensum er passe stort i antall sider Pensum er passe stort i antall tema/antall filosofer Det er lett å gripe den røde tråden i pensum Det burde vært mer innføringstekster, og mindre originaltekster Noen av originaltekstene i filosofi- og vitenskapshitorie er vanskelige Noen av originaltekstene i etikk er vanskelige 903 6

7 6.1 Hvordan vurderer du følgende påstander om pensum på emnet? - Pensum er passe stort i antall sider 1 Enig 41,7 % Litt enig 34,7 % Uenig 23,7 % 215 Total 909 7

8 6.2 Hvordan vurderer du følgende påstander om pensum på emnet? - Pensum er passe stort i antall tema/antall filosofer 1 Enig 44,5 % Litt enig 35,0 % Uenig 20,6 % 186 Total 904 8

9 6.3 Hvordan vurderer du følgende påstander om pensum på emnet? - Det er lett å gripe den røde tråden i pensum 1 Enig 17,1 % Litt enig 40,0 % Uenig 42,9 % 386 Total 900 9

10 6.4 Hvordan vurderer du følgende påstander om pensum på emnet? - Det burde vært mer innføringstekster, og mindre originaltekster 1 Enig 51,0 % Litt enig 31,0 % Uenig 18,0 % 163 Total

11 6.5 Hvordan vurderer du følgende påstander om pensum på emnet? - Noen av originaltekstene i filosofi- og vitenskapshitorie er vanskelige 1 Enig 74,3 % Litt enig 19,8 % Uenig 5,9 % 53 Total

12 6.6 Hvordan vurderer du følgende påstander om pensum på emnet? - Noen av originaltekstene i etikk er vanskelige 1 Enig 41,5 % Litt enig 37,7 % Uenig 20,8 % 188 Total

13 7. Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på Exphil? Velg 'vet ikke' dersom du ikke har fulgt undervisningen. Alternativer N 1 Seminarundervisningen har vært engasjerende Forelesningene har vært engasjerende Forelesningene er et vesentlig supplement til seminarundervisningen

14 7.1 Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på Exphil? Velg 'vet ikke' dersom du ikke har fulgt undervisningen. - Seminarundervisningen har vært engasjerende 1 Enig 24,6 % Litt enig 30,0 % Uenig 23,0 % Vet ikke 22,5 % 204 Total

15 7.2 Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på Exphil? Velg 'vet ikke' dersom du ikke har fulgt undervisningen. - Forelesningene har vært engasjerende 1 Enig 10,0 % 91 2 Litt enig 34,9 % Uenig 32,5 % Vet ikke 22,6 % 205 Total

16 7.3 Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på Exphil? Velg 'vet ikke' dersom du ikke har fulgt undervisningen. - Forelesningene er et vesentlig supplement til seminarundervisningen 1 Enig 23,1 % Litt enig 26,4 % Uenig 18,5 % Vet ikke 32,0 % 288 Total

17 8. Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold? 1 Svært bra 11,2 % Bra 45,9 % Hverken bra eller dårlig 23,1 % Dårlig 6,7 % 61 5 Svært dårlig 3,4 % 31 6 Vet ikke, jeg har ikke fulgt undervisningen 9,8 % 89 Total

18 9. Har det vært brukt for lite undervisningstid på Exphil I? 1 Nei 71,0 % Ja 14,2 % Vet ikke, jeg har ikke fulgt undervisningen 14,9 % 135 Total

19 10. Har det vært brukt for lite undervisningstid på Exphil II? 1 Nei 65,1 % Ja 19,2 % Vet ikke, jeg har ikke fulgt undervisningen 15,7 % 142 Total

20 11. Hvor mange timer per uke har du brukt i gjennomsnitt på dette emnet, inkludert undervisningen du har fulgt? Alternativer N 1 Første del av semesteret Siste del av semesteret

21 11.1 Hvor mange timer per uke har du brukt i gjennomsnitt på dette emnet, inkludert undervisningen du har fulgt? - Første del av semesteret ,7 % ,7 % ,5 % ,1 % 19 Total

22 11.2 Hvor mange timer per uke har du brukt i gjennomsnitt på dette emnet, inkludert undervisningen du har fulgt? - Siste del av semesteret ,5 % ,4 % ,2 % ,9 % 59 Total

23 12. Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette emnet? Alternativer 1 Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med dette emnet i begynnelsen av semesteret Jeg kunne godt jobbet mer med dette emnet gjennom hele semesteret Jeg får mer ut av undervisningstimer som jeg er forberedt til Jeg har brukt mer tid på dette emnet enn på andre emner av tilsvarende omfang som jeg har fulgt 5 Jeg har vært godt forberedt til undervisningen i dette emnet 885 N

24 12.1 Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette emnet? - Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med dette emnet i begynnelsen av semesteret 1 Enig 27,5 % Litt enig 30,3 % Uenig 42,1 % 375 Total

25 12.2 Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette emnet? - Jeg kunne godt jobbet mer med dette emnet gjennom hele semesteret 1 Enig 33,7 % Litt enig 36,7 % Uenig 29,6 % 263 Total

26 12.3 Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette emnet? - Jeg får mer ut av undervisningstimer som jeg er forberedt til 1 Enig 64,7 % Litt enig 26,7 % Uenig 8,6 % 76 Total

27 12.4 Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette emnet? - Jeg har brukt mer tid på dette emnet enn på andre emner av tilsvarende omfang som jeg har fulgt 1 Enig 17,5 % Litt enig 20,1 % Uenig 62,4 % 555 Total

28 12.5 Hvordan vurderer du følgende påstander om din arbeidsinnsats på dette emnet? - Jeg har vært godt forberedt til undervisningen i dette emnet 1 Enig 14,9 % Litt enig 45,6 % Uenig 39,4 % 349 Total

29 13. Hvordan vurderer du følgende påstander om studentfremlegg? Kryss av for vet ikke dersom det ikke har funnet sted studentfremlegg i din seminargruppe. Alternativer N 1 Å innlede på seminaret har fått meg til å arbeide aktivt med emnets innhold Andres innledninger på seminaret har vært interessante

30 13.1 Hvordan vurderer du følgende påstander om studentfremlegg? Kryss av for vet ikke dersom det ikke har funnet sted studentfremlegg i din seminargruppe. - Å innlede på seminaret har fått meg til å arbeide aktivt med emnets innhold 1 Enig 16,9 % Litt enig 20,2 % Uenig 16,3 % Vet ikke 46,6 % 314 Total

31 13.2 Hvordan vurderer du følgende påstander om studentfremlegg? Kryss av for vet ikke dersom det ikke har funnet sted studentfremlegg i din seminargruppe. - Andres innledninger på seminaret har vært interessante 1 Enig 9,7 % 65 2 Litt enig 21,8 % Uenig 24,5 % Vet ikke 44,0 % 295 Total

32 14. Hva synes du om veiledningen du har fått? 1 Svært bra 17,1 % Bra 35,6 % Hverken bra eller dårlig 18,0 % Dårlig 7,1 % 48 5 Svært dårlig 4,1 % 28 6 Jeg benyttet meg ikke av tilbudet jeg fikk om veiledning 15,8 % Jeg fikk ikke tilbud om veiledning 2,2 % 15 Total

33 15. Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? Alternativer N 1 Lese pensumlitteratur Lese repetisjonshefter Jobbe med tidligere eksamensoppgaver Skrive semesteroppgave Aktivitet i Fronter Følge forelesninger Delta på seminarer Lytte til podcast av forelesninger Kollokviearbeid/diskusjon med medstudenter Veiledning

34 15.1 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Lese pensumlitteratur 1 Jevnlig 34,5 % Innimellom 44,5 % Sjelden 17,4 % Aldri 3,6 % 33 Total

35 15.2 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Lese repetisjonshefter 1 Jevnlig 29,1 % Innimellom 33,0 % Sjelden 19,4 % Aldri 18,5 % 168 Total

36 15.3 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Jobbe med tidligere eksamensoppgaver 1 Jevnlig 5,9 % 53 2 Innimellom 18,6 % Sjelden 23,6 % Aldri 51,8 % 467 Total

37 15.4 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Skrive semesteroppgave 1 Jevnlig 34,3 % Innimellom 37,1 % Sjelden 7,4 % 67 4 Aldri 21,2 % 192 Total

38 15.5 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Aktivitet i Fronter 1 Jevnlig 9,7 % 87 2 Innimellom 15,3 % Sjelden 26,6 % Aldri 48,4 % 436 Total

39 15.6 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Følge forelesninger 1 Jevnlig 39,5 % Innimellom 22,3 % Sjelden 18,5 % Aldri 19,7 % 179 Total

40 15.7 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Delta på seminarer 1 Jevnlig 72,6 % Innimellom 2,9 % 26 3 Sjelden 1,9 % 17 4 Aldri 22,7 % 206 Total

41 15.8 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Lytte til podcast av forelesninger 1 Jevnlig 17,0 % Innimellom 24,0 % Sjelden 17,1 % Aldri 41,9 % 380 Total

42 15.9 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Kollokviearbeid/diskusjon med medstudenter 1 Jevnlig 6,2 % 56 2 Innimellom 20,5 % Sjelden 25,1 % Aldri 48,2 % 436 Total

43 15.10 Hvilke arbeidsformer har du brukt på dette emnet? - Veiledning 1 Jevnlig 3,9 % 35 2 Innimellom 16,9 % Sjelden 38,7 % Aldri 40,6 % 368 Total

44 16. Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. Alternativer N 1 Lese pensumlitteratur Lese repetisjonshefter Jobbe med tidligere eksamensoppgaver Skrive semesteroppgave Aktivitet i Fronter Følge forelesninger Delta på seminarer Lytte til podcast av forelesninger Kollokviearbeid/diskusjon med medstudenter Veiledning

45 16.1 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Lese pensumlitteratur 1 Nyttig 46,4 % Vanskelig 52,6 % Lærerikt 34,2 % Kjedelig 36,8 % For tidkrevende 37,4 % Morsomt 7,2 % 65 7 Poengløst 10,3 % 93 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 0,7 % 6-1 Vet ikke 1,1 % 10 Total

46 16.2 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Lese repetisjonshefter 1 Nyttig 64,8 % Vanskelig 3,2 % 29 3 Lærerikt 32,6 % Kjedelig 11,6 % For tidkrevende 2,4 % 22 6 Morsomt 3,9 % 35 7 Poengløst 4,9 % 44 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 5,2 % 47-1 Vet ikke 17,1 % 154 Total

47 16.3 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Jobbe med tidligere eksamensoppgaver 1 Nyttig 28,4 % Vanskelig 5,6 % 50 3 Lærerikt 18,5 % Kjedelig 5,4 % 48 5 For tidkrevende 7,8 % 69 6 Morsomt 2,7 % 24 7 Poengløst 7,7 % 68 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 6,9 % 61-1 Vet ikke 44,5 % 395 Total

48 16.4 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Skrive semesteroppgave 1 Nyttig 44,7 % Vanskelig 29,2 % Lærerikt 46,4 % Kjedelig 11,9 % For tidkrevende 11,9 % Morsomt 13,2 % Poengløst 5,1 % 46 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 3,2 % 29-1 Vet ikke 19,0 % 170 Total

49 16.5 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Aktivitet i Fronter 1 Nyttig 18,8 % Vanskelig 2,0 % 18 3 Lærerikt 4,4 % 39 4 Kjedelig 4,6 % 41 5 For tidkrevende 1,7 % 15 6 Morsomt 1,0 % 9 7 Poengløst 13,7 % Burde vært tilbudt mer/oftere 8,7 % 77-1 Vet ikke 56,3 % 497 Total

50 16.6 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Følge forelesninger 1 Nyttig 43,5 % Vanskelig 11,5 % Lærerikt 33,6 % Kjedelig 33,0 % For tidkrevende 11,3 % Morsomt 7,7 % 69 7 Poengløst 15,1 % Burde vært tilbudt mer/oftere 1,9 % 17-1 Vet ikke 15,2 % 136 Total

51 16.7 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Delta på seminarer 1 Nyttig 50,9 % Vanskelig 5,9 % 52 3 Lærerikt 38,3 % Kjedelig 20,1 % For tidkrevende 6,2 % 55 6 Morsomt 15,8 % Poengløst 10,3 % 91 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 2,4 % 21-1 Vet ikke 19,8 % 175 Total

52 16.8 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Lytte til podcast av forelesninger 1 Nyttig 38,4 % Vanskelig 3,4 % 30 3 Lærerikt 23,6 % Kjedelig 10,8 % 96 5 For tidkrevende 8,7 % 77 6 Morsomt 5,1 % 45 7 Poengløst 5,1 % 45 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 5,2 % 46-1 Vet ikke 38,8 % 345 Total

53 16.9 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Kollokviearbeid/diskusjon med medstudenter 1 Nyttig 30,4 % Vanskelig 1,9 % 17 3 Lærerikt 23,5 % Kjedelig 2,6 % 23 5 For tidkrevende 5,7 % 51 6 Morsomt 16,0 % Poengløst 4,9 % 44 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 6,6 % 59-1 Vet ikke 46,1 % 411 Total

54 16.10 Hva er din vurdering av de forskjellige arbeidsformene? Kryss av for ett eller flere svaralternativer du synes er dekkende for hver arbeidsform. - Veiledning 1 Nyttig 40,4 % Vanskelig 2,8 % 25 3 Lærerikt 22,9 % Kjedelig 2,0 % 18 5 For tidkrevende 1,1 % 10 6 Morsomt 3,8 % 34 7 Poengløst 5,6 % 50 8 Burde vært tilbudt mer/oftere 16,8 % Vet ikke 37,9 % 338 Total

55 17. Alle forelesningene til Exphil har vært lagt ut som podcasts dette semesteret. Har du benyttet deg av disse? 1 Nei, selv om jeg visste om det 33,1 % Nei, jeg visste ikke om det 14,9 % Ja, men bare i de tilfellene jeg gikk glipp av en forelesning 20,4 % Ja, i tillegg til å følge forelesningene 20,2 % Ja, istedet for å følge forelesningene 18,2 % 166 Total

56 18. Har du registrert at det er gjennomført slik underveisevaluering i din seminargruppe dette semesteret? 1 Ja 58,7 % Nei 41,3 % 271 Total

57 19. Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets kvalifiseringskrav? Alternativer 1 En flervalgsprøve gir en god kontroll på at jeg har lest hele pensum Obligatorisk oppmøte gjør at jeg har fått med meg mye jeg ellers ville gått glipp av 3 Kravet om obligatorisk oppmøte på seminaret er for strengt 663 N

58 19.1 Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets kvalifiseringskrav? - En flervalgsprøve gir en god kontroll på at jeg har lest hele pensum 1 Enig 49,1 % Litt enig 31,6 % Uenig 19,3 % 129 Total

59 19.2 Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets kvalifiseringskrav? - Obligatorisk oppmøte gjør at jeg har fått med meg mye jeg ellers ville gått glipp av 1 Enig 53,8 % Litt enig 26,1 % Uenig 20,1 % 134 Total

60 19.3 Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets kvalifiseringskrav? - Kravet om obligatorisk oppmøte på seminaret er for strengt 1 Enig 15,4 % Litt enig 27,1 % Uenig 57,5 % 381 Total

61 20. Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets vurderingsformer? Alternativer N 1 De gir meg mulighet til å vise hvilke kunnskaper jeg har lært De gir meg mulighet til å vise hvilke ferdigheter jeg har lært De har fått meg til å arbeide jevnt med emnet gjennom hele semesteret

62 20.1 Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets vurderingsformer? - De gir meg mulighet til å vise hvilke kunnskaper jeg har lært 1 Enig 27,2 % Litt enig 52,5 % Uenig 20,4 % 182 Total

63 20.2 Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets vurderingsformer? - De gir meg mulighet til å vise hvilke ferdigheter jeg har lært 1 Enig 22,5 % Litt enig 49,8 % Uenig 27,7 % 243 Total

64 20.3 Hvordan stiller du deg til følgende påstander om emnets vurderingsformer? - De har fått meg til å arbeide jevnt med emnet gjennom hele semesteret 1 Enig 15,1 % Litt enig 36,8 % Uenig 48,1 % 424 Total

65 21. Exphil vurderes etter bokstavkarakterene A-B-C-D-E-F. Ville du ha foretrukket karakterene Bestått-Ikke bestått? Alternativer N 1 Hvis du visste at terskelen for å bestå ville ligge på nåværende E-nivå Hvis du visste at terskelen for å bestå ville heves til et nivå mellom D og C

66 21.1 Exphil vurderes etter bokstavkarakterene A-B-C-D-E-F. Ville du ha foretrukket karakterene Bestått-Ikke bestått? - Hvis du visste at terskelen for å bestå ville ligge på nåværende E-nivå 1 Ja 47,9 % Nei 39,1 % Vet ikke 13,0 % 117 Total

67 21.2 Exphil vurderes etter bokstavkarakterene A-B-C-D-E-F. Ville du ha foretrukket karakterene Bestått-Ikke bestått? - Hvis du visste at terskelen for å bestå ville heves til et nivå mellom D og C 1 Ja 31,3 % Nei 51,3 % Vet ikke 17,4 % 157 Total

68 22. Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: Alternativer N 1 Emnets innhold og læringsmål? Emnets undervisningsformer? Emnets vurderingsformer? Tid og sted for undervisning? Tid og sted for flervalgssprøve, innlevering av semesteroppgave, evt eksamen? Beskjeder om endring av undervisning mm? Øvrig informasjon lenket opp fra semestersiden?

69 22.1 Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: - Emnets innhold og læringsmål? 1 Bra 36,7 % Tilstrekkelig 52,6 % Mangelfull 10,7 % 95 Total

70 22.2 Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: - Emnets undervisningsformer? 1 Bra 43,2 % Tilstrekkelig 47,7 % Mangelfull 9,1 % 80 Total

71 22.3 Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: - Emnets vurderingsformer? 1 Bra 39,8 % Tilstrekkelig 48,9 % Mangelfull 11,3 % 99 Total

72 22.4 Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: - Tid og sted for undervisning? 1 Bra 59,0 % Tilstrekkelig 35,4 % Mangelfull 5,6 % 49 Total

73 22.5 Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: - Tid og sted for flervalgssprøve, innlevering av semesteroppgave, evt eksamen? 1 Bra 47,5 % Tilstrekkelig 39,7 % Mangelfull 12,8 % 112 Total

74 22.6 Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: - Beskjeder om endring av undervisning mm? 1 Bra 38,1 % Tilstrekkelig 48,4 % Mangelfull 13,5 % 119 Total

75 22.7 Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen og semestersidene gir om: - Øvrig informasjon lenket opp fra semestersiden? 1 Bra 32,0 % Tilstrekkelig 57,9 % Mangelfull 10,1 % 88 Total

76 23. Hvis du har henvendt deg til oss enten via personlig fremmøte, telefon eller e-post, hvor fornøyd er du med hjelpen eller informasjonen du har fått? 1 Godt fornøyd 22,5 % Passe fornøyd 17,1 % Misfornøyd 5,4 % 48 4 Har ikke spurt 55,0 % 491 Total

77 24. I hvilken grad synes du at du selv har oppnådd dette læringsutbyttet? 1 I stor grad 17,4 % I noen grad 52,3 % I liten grad 14,0 % Overhodet ikke 5,6 % 50-1 Vet ikke 10,7 % 96 Total

78 25. Synes du filosofi som fag er interessant? 1 Ja 56,8 % Nei 26,4 % Likegyldig 16,8 % 151 Total

79 26. Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet? 1 Svært godt fornøyd 6,0 % 54 2 Godt fornøyd 31,3 % Middels fornøyd 36,1 % Lite fornøyd 15,3 % Svært lite fornøyd 11,3 % 102 Total

EXAMEN PHILOSOPHICUM PERIODISK EVALUERING HØSTEN 2011

EXAMEN PHILOSOPHICUM PERIODISK EVALUERING HØSTEN 2011 EXAMEN PHILOSOPHICUM PERIODISK EVALUERING HØSTEN 2011 I. Generelt vedr. spørsmålene 24, 25 og 26. Denne høsten har hele 914 studenter besvart spørsmålene i periodisk evalueringsskjema. Dette er mer enn

Detaljer

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR 2017. FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE Emnet bestod av 10 dobbeltforelesninger og 8 seminartimer spredt over hele semesteret fra januar til mai. Obligatorisk aktivitet bestod

Detaljer

PERIODISK EMNEEVALUERING

PERIODISK EMNEEVALUERING PERIODISK EMNEEVALUERING Tittel: KUN2016/KUN4016: Tid og visualitet i den tidlig moderne perioden Ekskursjonsemne til Roma HØST 2017 Fagansvarlig: Per Sigurd Tveitevåg Styve Gjennomføringsfakta Det var

Detaljer

Exphil periodisk evaluering høst 2014.

Exphil periodisk evaluering høst 2014. Exphil periodisk evaluering høst 2014. Denne høsten har 485 studenter besvart spørsmålene i periodisk evalueringsskjema. Av disse har 429 fulgt seminarvarianten og 56 har tatt selvstudium. Antall respondenter

Detaljer

Emnerapport FIL2102 Fordypning Estetiske teorier Høsten 2010 Emneansvarlig: Arild Pedersen

Emnerapport FIL2102 Fordypning Estetiske teorier Høsten 2010 Emneansvarlig: Arild Pedersen EmnerapportFIL2102Fordypning Estetisketeorier Høsten2010 Emneansvarlig:ArildPedersen Pensum: Iførstehalvdelbrukerjegenantologimedklassisketekster.Denfungererbra. Mendetermuligjegskifternoeutmedandretekster.Nietzschemangler.

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014

Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014 Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014 Av Knut Lundby, emneansvarlig Innledning Emnet ble gjenopptatt i 2014 etter emneansvarlig sin forskningstermin

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (26.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 30 av 35 studenter som har svart. Svarprosenten er 86%. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart

Detaljer

Studentevaluering av UTVIT1100 Høsten 2009

Studentevaluering av UTVIT1100 Høsten 2009 1 Studentevaluering av UTVIT1100 Høsten 2009 Studentevaluering av UTVIT1100 Høsten 2009... 1 Oversiktstabell A. Bakgrunnsvariabler... 2 Oversiktstabell B. Om forventinger og realiteter... 3 Oversiktstabell

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Kristinn Hegna, Victoria de Leon Born og Kenneth Silseth Oppsummering Alt i alt er studentene forholdsvis fornøyde med både

Detaljer

På hvilken bakgrunn søkte du deg til bachelorprogrammet i samfunnsgeografi? *

På hvilken bakgrunn søkte du deg til bachelorprogrammet i samfunnsgeografi? * Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2017/2018» Innhentede svar pr. 12. juni 2018 16:15 Leverte svar: 41 Påbegynte svar: 0 Antall invitasjoner sendt: 0 Uten fritekstsvar Kulltilhørighet

Detaljer

Periodisk emnerapport EXPHIL03

Periodisk emnerapport EXPHIL03 Periodisk emnerapport EXPHIL03 A. Innledning Denne rapporten bygger på den forståelse at periodisk evaluering av ex.phil. skal foregå som på andre HF-emner, dvs. i tråd med "Retningslinjer for periodisk

Detaljer

Evaluering av SOS4020 våren 2012

Evaluering av SOS4020 våren 2012 Evaluering av SOS4020 våren 2012 Vurdering av forelesningene: 1.Hvordan vil du bedømme forelesningsserien under ett? Svaralternativene ganske dårlig og svært dårlig har utgått fra tabellen, da ingen har

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED 1 SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED Emne PED2201 Semester Høst 2018 Foreleser(e) Tidspunkt for underveisevalueringen Hvordan ble evalueringen gjennomført (skjema/annet) Kirsten Sivesind

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering.

Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering. Emneevaluering Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering. Underveisevaluering Evalueringen skal gjøres hver gang emnet gjennomføres

Detaljer

Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018

Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018 Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018 av Kim Johansen Østby Emneansvarlig/faglærer 2018 k.j.ostby@media.uio.no Emnebeskrivelsen Emnebeskrivelsen fungerer godt. Den tydeliggjør

Detaljer

Studentevaluering av UTVIT1100 Høsten 2008

Studentevaluering av UTVIT1100 Høsten 2008 Studentevaluering av UTVIT1100 Høsten 2008 Oversiktstabell A. Bakgrunnsvariabler... 2 Oversiktstabell B. Forventinger og realiteter... 3 Oversiktstabell C. Forventinger og realiteter... 4 Oversiktstabell

Detaljer

EXPHIL Hvor gammel er du? EXPHIL :44

EXPHIL Hvor gammel er du? EXPHIL :44 EXPHIL03 2014 1. Hvor gammel er du? For studenter på seminarvarianten må de første fire spørsmålene besvares. For studenter på selvstudiumsvarianten må de første fem spørsmålene besvares. To senere spørsmål,

Detaljer

Høsten SAMPOL 212: Political Mobilization: Social Movements, Organizations, and Political Parties. Evalueringsrapport

Høsten SAMPOL 212: Political Mobilization: Social Movements, Organizations, and Political Parties. Evalueringsrapport UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for Sammenliknende Politikk Høsten 9 SAMPOL 1: Political Mobilization: Social Movements, Organizations, and Political Parties Evalueringsrapport 1 Om faget SAMPOL 1: Social

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2018/2019 Rapport - Nettskjema. Svar Antall Prosent. Svar Antall Prosent

Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2018/2019 Rapport - Nettskjema. Svar Antall Prosent. Svar Antall Prosent Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2018/2019» Innhentede svar pr. 2. mai 2019 14:22 Leverte svar: 34 Påbegynte svar: 0 Antall invitasjoner sendt: 0 Uten fritekstsvar Kulltilhørighet

Detaljer

1 av juli :07

1 av juli :07 Rapport fra «Evaluering av MEK1100 våren 2014» Innhentede svar pr. 3 juli 2014 22:07 leverte svar: 70 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 177 Uten fritekstsvar Generelle opplysninger Du er kvinne 24

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

1 of 5 01/07/ :13 AM

1 of 5 01/07/ :13 AM Rapport fra «Evaluering av MEK1100 høsten 2013» Innhentede svar pr. 7. januar 2014 10.12 leverte svar: 27 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 58 Uten fritekstsvar Generelle opplysninger Du er kvinne

Detaljer

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Denne evalueringen er basert på skjema som ble delt ut på siste samling i seminargruppene på Aorg101 i uke 16. Alt i alt er det 28 studenter av til sammen

Detaljer

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring KJEM202 er et kurs som har studenter fra en rekke institutter ved MNF. Det er totalt 24 dobbelttimer

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner for lavere

Detaljer

1 of 5 07/08/ :29 PM

1 of 5 07/08/ :29 PM Rapport fra «Evaluering av MEK1100 våren 2016» Innhentede svar pr. 8. juli 2016 14:25 Leverte svar: 54 Påbegynte svar: 0 Antall invitasjoner sendt: 0 Uten fritekstsvar Generelle opplysninger Du er kvinne

Detaljer

1 av 5 12/26/ :48 AM

1 av 5 12/26/ :48 AM Rapport fra «Evaluering av MEK1100 høsten 2012» Generelle opplysninger Du er kvinne 12 mann 11 52.2 % 47.8 % Hvor mange ganger har du tatt eksamen i MEK1100 tidligere? 0 19 1 4 2 0 3 eller flere 0 82.6

Detaljer

Evaluering av SOS4020

Evaluering av SOS4020 Evaluering av SOS4020 Vurdering av forelesningene: 1.Hvordan vil du bedømme forelesningsserien under ett? Svaralternativene ganske dårlig og svært dårlig har utgått fra tabellen, da ingen har krysset av

Detaljer

GEO111 Landformdannande prosessar

GEO111 Landformdannande prosessar UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geografi Emnerapport våren 2017: GEO111 Landformdannande prosessar Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering 5. Oppfølging

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av MEK1100 våren 2013» Generelle opplysninger Du er. Hvor mange ganger har du tatt eksamen i MEK1100 tidligere?

Rapport fra «Evaluering av MEK1100 våren 2013» Generelle opplysninger Du er. Hvor mange ganger har du tatt eksamen i MEK1100 tidligere? Rapport fra «Evaluering av MEK1100 våren 2013» Innhentede svar pr. 1. juli 2013 11.04 leverte svar: 36 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 109 Uten fritekstsvar Generelle opplysninger Du er kvinne 11

Detaljer

Brukerundersøkelse høsten 2014

Brukerundersøkelse høsten 2014 Brukerundersøkelse høsten 0 Undersøkelsen ble gjennomført i februar 0, ca to måneder etter eksamen i Exphil. Høsten 0 var det 90 studenter som hadde registrert seg i FlexPhil. Likt med mange andre moocer,

Detaljer

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Emneansvarlig: Bjarte Furnes Seminarledere: Bjarte Furnes og Elisabeth Hesjedal Innhold SPED102 er et emne på 15 stp. for 3. semesterstudenter som følger bachelorprogrammet

Detaljer

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS109 The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

1 av 5 01/04/ :12 PM

1 av 5 01/04/ :12 PM Rapport fra «Evaluering av MEK1100 våren 2012» Generelle opplysninger Du er kvinne 18 mann 39 31.6 % 68.4 % Hvor mange ganger har du tatt eksamen i MEK1100 tidligere? 0 55 1 1 2 1 3 eller flere 0 96.5

Detaljer

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010.

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Denne evalueringen baserer seg på evalueringsskjema som ble utdelt på siste forelesning i Aorg105 onsdag 14.04. Det ble samlet inn 16 besvarelser av totalt 50 oppmeldte,

Detaljer

Emneevaluering SOS1000 Høst 2017

Emneevaluering SOS1000 Høst 2017 Emneevaluering SOS1000 Høst 2017 1. Bakgrunnsinformasjon Høsten 2017 var det 113 undervisningsmeldte studenter på SOS1000, hvorav 99 møtte til eksamen. Høsten 2016 var det 114 undervisningsmeldte studenter,

Detaljer

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen i KJEM/FARM110 ble gitt som forelesninger (2x2t pr uke, i alt 48 timer), kollokvier (4x2t

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Periodisk emneevaluering Vår 2015

Periodisk emneevaluering Vår 2015 Periodisk emneevaluering Vår 2015 Innhold Kort oppsummering... 3 ARB1402 Økonomiforståelse, forretningsmodeller og bransjekunnskap... 4 MEVIT2600 Mediepåvirkning holdninger, atferd og opinionsdanning...

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

Exphil periodisk evaluering høsten 2017

Exphil periodisk evaluering høsten 2017 Exphil periodisk evaluering høsten 2017 Pensum og undervisning Pensum er uforandret fra 2014, men formen på undervisningen er forandret. Antall forelesninger ble høsten 2017 økt fra 14 til 20, mens antall

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen i KJEM/FARM110 ble gitt som forelesninger (2x2t pr uke, i alt 48 timer fordelt på 16 uker),

Detaljer

Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Notat Til: HF STUD Studieseksjonen Dato: 12. september 2016 Saksnr.: 2016/11390 ALIED Søknad om endring i undervisnings-

Detaljer

Referat fra mote i Programutvalget /04

Referat fra mote i Programutvalget /04 Referat fra mote i Programutvalget 03.02.2004 01/04 a) Til referatet ble det poengtert at vedtak fra sak 57/03 06.12.03 må inn i instruks som sendes til sensorer b) Programleder for bachelorprogrammet,

Detaljer

Fagevaluering FYS2210 Høst 2004

Fagevaluering FYS2210 Høst 2004 Fagevaluering FYS2210 Høst 2004 Fysisk Fagutvalg 9. desember 2004 Generell informasjon 22. november 2004 gjennomførte Fysisk Fagutvalg en spørreundersøkelse blandt studentene på FYS2210 i forbindelse med

Detaljer

Running head: PERIODISK EVALUERING MEVIT2600 V15 1. Periodisk evaluering av MEVIT2600, Mediepåvirkning holdninger, atferd og

Running head: PERIODISK EVALUERING MEVIT2600 V15 1. Periodisk evaluering av MEVIT2600, Mediepåvirkning holdninger, atferd og Running head: PERIODISK EVALUERING MEVIT2600 V15 1 Periodisk evaluering av MEVIT2600, Mediepåvirkning holdninger, atferd og opinionsdanning. Våren 2015 Audun Beyer IMK, UiO PERIODISK EVALUERING MEVIT2600

Detaljer

Studentevaluering. UVEXPAED03 Kull H10. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO

Studentevaluering. UVEXPAED03 Kull H10. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO Studentevaluering UVEXPAED03 Kull H10 Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO Innhold Innledning... 3 Kort informasjon om oppbyggingen av studiet... 3 Studentkullet H09:...

Detaljer

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnerapport PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnet PROF1015 PROF1015 er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige lektorprogrammet. Emnet

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

INF112(kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten)

INF112(kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) INF112(kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) Respondenter Prosent Ny 0 0,0% Distribuert 20 46,5% Noen svar 1 2,3% Gjennomført 22 51,2% Frafalt 0 0,0% I alt 43 100,0% Er det første gang

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Emneevaluering av MAT1100 høst 2017

Emneevaluering av MAT1100 høst 2017 Emneevaluering av MAT1100 høst 2017 12. januar 2018 Det var 160 studenter som svarte på nettskjemaet. 60.6% av respondentene var menn, 79.4% har bakgrunn fra R2. Det er flest studenter fra fysikk, lektor,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Studentsider Studieplan Helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse av studiet HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet

Detaljer

Evaluering av SPED4000 Spesialpedagogisk rådgivning (høst 2015-vår 2016)

Evaluering av SPED4000 Spesialpedagogisk rådgivning (høst 2015-vår 2016) Evaluering av SPED4000 Spesialpedagogisk rådgivning (høst 2015-vår 2016) Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Spesialpedagogisk rådgivning (høst 2015-vår 2016)» Leverte svar: 35 Antall invitasjoner sendt:

Detaljer

Fagevaluering FYS-MEK1110/FYS-MEF Mekanikk

Fagevaluering FYS-MEK1110/FYS-MEF Mekanikk Fagevaluering FYS-MEK1110/FYS-MEF1110 - Mekanikk Vår 2007 Foreleser: Anders Malthe-Sørenssen Fysisk Fagutvalg 8. juni 2007 GENERELT OM RAPPORTEN I 2007 gjennomførte Fysisk Fagutvalg en spørreundersøkelse

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

GEO291 Natur- og miljøgeografisk feltkurs

GEO291 Natur- og miljøgeografisk feltkurs U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport våren 2013: GEO291 Natur- og miljøgeografisk feltkurs Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten)

INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) Respondenter Prosent Ny 0 0,0% Distribuert 18 47,4% Noen svar 0 0,0% Gjennomført 19 50,0% Frafalt 1 2,6% I alt 38 100,0% Er det første gang

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Emnekode: Opprette nytt emne: Gå til punkt 1.1. Endre eksisterende: Gå til punkt 2.1. Legge ned eksisterende: Gå til punkt 3.1. 1. Opprette nytt emne: 1.1.

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Emneansvarlig: Eirunn Thun Emnet «PSYK102 Generell psykologi 2» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant av forelesningsrekken

Detaljer

INF101 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten)

INF101 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) INF101 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) Respondenter Ny 0 0,0% Distribuert 59 71,1% Noen svar 0 0,0% Gjennomført 24 28,9% Frafalt 0 0,0% Prosent I alt 83 100,0% Er det første gang

Detaljer

Undertegnede tiltrådte som ansvarlig for andre studieår i 2014 og har fått innsyn i og adgang til å påvirke utformingen av spørreundersøkelsen.

Undertegnede tiltrådte som ansvarlig for andre studieår i 2014 og har fått innsyn i og adgang til å påvirke utformingen av spørreundersøkelsen. Periodisk emnerapport 2015 JUS 2111 1. INNLEDNING Denne periodiske emnerapporten er utarbeidet på grunnlag av oversendt grunnlagsmateriale, som består av gjennomføringsfakta (karakterer mv.) og spørreundersøkelse

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI 2010/ Oppstart høsten 2010 (kun for studenter som begynte høsten 2010)

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI 2010/ Oppstart høsten 2010 (kun for studenter som begynte høsten 2010) Rapporten er basert på 45 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 13,8. Besvarelsene er anonymisert og det er ikke mulig for administrasjonen eller andre

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016)

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016) Periodisk emneevaluering av SGO 3090 - Bacheloroppgave (våren 0) Kristian Stokke 3. september 0 SGO 3090 er en obligatorisk del av bachelorgraden i samfunnsgeografi. Emnet gir studentene anledning til

Detaljer

Studentundersøkelsene er blitt gjennomført som spørreundersøkelse på ITL, og deltakelsen har vært anonym. Svarfrist for undersøkelsen var

Studentundersøkelsene er blitt gjennomført som spørreundersøkelse på ITL, og deltakelsen har vært anonym. Svarfrist for undersøkelsen var Studentevaluering Delrapport 2 PPU heltid, kull H10-V11 Følgende dokument inneholder andre delrapport fra studentundersøkelsene som gjennomføres på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på studentkullet

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving innovasjon (vår 2013)» Av 59 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 19 svar i perioden 7-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema vi e-post,

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

Rapport 3: PPU høsten 2010 (V10-H10)

Rapport 3: PPU høsten 2010 (V10-H10) Rapport 3: PPU310 - høsten 010 (V10-H10) Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av undersøkelsen som ble gjennomført på PPU studiet blant studenter på kullet V10-H10 ved slutten av høstsemesteret

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 Om emnet EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang våren 2014. Sammen med SAMPOL105

Detaljer

MN-fakultetet, UiO Dato:

MN-fakultetet, UiO Dato: Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Resultat av spørreundersøkelse april 2014 Bakgrunn for undersøkelsen I april 2014 ble en spørreundersøkelse om undervisningsopplegget sendt ut til alle

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4600 Fordypning i utviklingshemning (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4600 Fordypning i utviklingshemning (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4600 Fordypning i utviklingshemning (vår 2013)» Av 30 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 6 svar i perioden 12-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema

Detaljer

UTVIKLING AV OPPDATERT EXPHIL. Ingvild Torsen, IFIKK

UTVIKLING AV OPPDATERT EXPHIL. Ingvild Torsen, IFIKK UTVIKLING AV OPPDATERT EXPHIL Ingvild Torsen, IFIKK ingvild.torsen@ifikk.uio.no ENDRINGER I HOVEDTREKK Tydeligere arbeidsdeling mellom forelesning og seminar (bredde versus dybde) Klarere sammenheng mellom

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Emneevaluering MAT-INF1100 Høst 2016

Emneevaluering MAT-INF1100 Høst 2016 Emneevaluering MAT-INF1100 Høst 2016 2. februar 2017 Evalueringsskjemaet ble besvart av 104 personer, derav 73 menn og 31 kvinner. Studieprogrammene som var mest representert var FAM, MIT, MAEC og årsenhet.

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i logopedi (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i logopedi (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i lopedi (vår 2013)» Av 34 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 14 svar i perioden 12-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema via e-post,

Detaljer

Pilotprosjekt MAT1100 høst Skrevet av Inger Christin Borge og Jan Aleksander Olsen Bakke, vår 2017.

Pilotprosjekt MAT1100 høst Skrevet av Inger Christin Borge og Jan Aleksander Olsen Bakke, vår 2017. Pilotprosjekt MAT1100 høst 2016 - Skrevet av Inger Christin Borge og Jan Aleksander Olsen Bakke, vår 2017. Høstsemesteret 2016 gjennomførte Matematisk institutt (MI) ved UiO, som en del av et pilotprosjekt

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. SLUTTEVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Notat Til Fra PMR Eksamensseksjonen Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 4. juni 2018 Notatdato: 22. mai 2018 Arkivsaksnummer: 2018/1541 Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå Forslag om

Detaljer

Evaluering av bachelorprogrammet i sosiologi 2015/2016 Rapport - Nettskjema

Evaluering av bachelorprogrammet i sosiologi 2015/2016 Rapport - Nettskjema Page 1 of 6 Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i sosiologi 2015/2016» Innhentede svar pr. 17. februar 2017 16:06 Leverte svar: 10 Påbegynte svar: 0 Antall invitasjoner sendt: 0 Med fritekstsvar

Detaljer

ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv

ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv Nele De Vos og Anne Westheim MED-studieinfo og Studieseksjonen 8. august 2017 Tatt opp 4. august? Du har ikke studierett ennå = du er ikke registrert

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

MEVIT1600 Periodisk evaluering høsten 2006

MEVIT1600 Periodisk evaluering høsten 2006 4. desember 2006 Skrevet Birgit Hertzberg Kaare, emneansvarlig MEVIT1600 Periodisk evaluering høsten 2006 Innhold Periodisk emnerapport s. 1 Vedlegg 1 eksamensoppgave s.2 Vedlegg 2 studentevaluering s.

Detaljer