Varekontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varekontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers"

Transkript

1 Varekontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

2 1 Anskaffelsen gjelder 2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen 2.1 Krav/Minimumskrav Table of contents

3 1 Anskaffelsen gjelder Krokbiler med vanntank til Bergen brannvesen. 2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen Krokløft skal kunne betjene 20 tonn. Krokbil med vanntank skal inngå i Bergen brannvesens totale beredskap og skal stasjoneres på Fana stasjon. Tank og krokbil skal kunne brukes på de krokbilene og kontainere Bergen brannvesen har i dag, eller settes av og driftes som selvstendig enhet. Det skal kjøpes to krokbiler, der en krokbil og vanntank leveres sammen. Tanken skal benyttes i Bergensområdet og må under lengre oppdrag kunne stå ute under de meteorologiske forhold som kan påregnes i denne regionen. Bergen brannvesen betjener et område med variabel veistandard bestående av mange og smale veier og tuneller og skal sammen med bil kunne benyttes i dette området. Leverandør står fritt til å utforme vanntanken på den mest hensiktsmessige måte så lenge den enkelte kravs innhold blir ivaretatt. 2.1 Krav/Minimumskrav De spesifikasjoner som fremgår av tabellen nedenfor danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag, jf. bilag 2. Leverandør må forholde seg til de spesifikasjoner som oppdragsgiver har fastsatt og de dokumentasjonskrav som er stilt. Det er viktig at leverandøren er presis og entydig når de responderer på spesifikasjonen. Oppbygging av spesifikasjonen har følgende typer i Mercell: Faneblad Krav = Beskriver de krav som må oppfylles. Faneblad Kriterier = Krav som ønskes oppfylt, men som ikke anses som minimumskrav og som skal evalueres. Graden av oppfyllelse vurderes i forhold til de fastsatte tildelingskriteriene og skala, og resultatet vil inngå i oppdragsgivers endelige evaluering. Ved utfylling av kravene skal Leverandøren besvare disse i Mercell. Henvisning til dokumentasjon (evt opplastet på krav) og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kommentarfeltet i Mercell. 1.0 Krokbil (Information) Innkjøp av to krokbiler og en vanntank til Bergen brannvensen. Krokbil og vanntank leveres sammen.

4 Krokbil og vanntank skal være stasjonert i Fana brannstasjon. Det skal være mulig å bruke disse krokbilene på andre kontainere Bergen brannvesen har per i dag. 1.1 Antall akslinger (Response required) 3 akslet chassis med minimum 20t lavt bygd kroklift m/ knekk. Det skal være svingbar boggi med senkemuligheter. 1.2 Motor og motoreffekt (Response required) 500 HK 1.3 Girsystem (Response required) Helautomatisk girkasse med konverter. 1.4 Traction controll (Response required) Bilen kan tilbys med traction controll eller lignende, differensialsperre. 1.5 Fjæring (Response required) Parabelfjæring foran, og luftfjæring bak. 1.6 Eksosrør (Response required) Originalt eksosrør. Eksosrør skal lede eksos ut til siden eller opp. 1.7 Kraftuttak (Response required) Motorkraftuttak. 1.8 Dieseltank (Response required) Min.150 L 1.9 Miljøkrav (Response required) Bilen skal være euronorm Topphastighet (Response required) Skal være min. 130 km/t. Bremser skal tilpasses kjøretøyets totalvekt og behov Generator (Response required) Minimum 150 ampere 24 volt Hjul (Response required) Chassis leveres med rette hjul for årstiden samt ekstra sett dekk på felg Kjettingutstyr (Response required) 1 stk. styrekjetting og 2 stk drivkjettinger. å

5 Automatisk kjettingkaster monteres på drivhjul Stoppeklosser (Response required) 2 stk. leveres med chassis montert på dertil egnet sted Kompressorhorn (Response required) 2 stk leveres ferdig montert på tak Førerhus (Response required) Det skal leveres førerhus som tilfredsstiller myndighetenes krav om db. Chassis skal være utstyrt med følgende utstyr: -DAB radio -Setematerialet/trekk skal være slitesterkt -Elektriske/pneumatiske og oppvarmede sidespeil. -Vidvinkelspeil. -Joystick skal være plassert slik at den ikke vil ta borti ved ut og innstigning av kjøretøyet. Det er også ønskelig at det følger med en joystick som er elektronisk eller tråløs. Som kan brukes utenfor kjøretøyet. Det skal leveres chassis med førerhus som tilfredsstiller myndighetspålagte krav til kollisjonssikkerhet gjeldene ved kontraktsignering. Det skal leveres airbag for beskyttelse mot kollisjon på fører og passasjerside samt sidekolisjonputer mot velt Stol (Response required) Luftdempet komfortseter med gode justeringsmuligheter til fører Konsoll i kabin (Response required) Konsoll utformes med reol/hyllesystem for ringpermer og mapper. Det skal være et låsbart skap/rom for nøkler. Utforming/innredning utformes i samråd med kjøper Belysning (Response required) Det skal være god belysing inne i bilen. Ved mørke skal det være en kartlampe Varsellamper / Brytere (Response required) Instrumentpanel for fører skal ha varsel-lampe for innkoblet kraftuttak. Alle brytere og lignende som ikke er merket originalt skal funksjonsmerkes på norsk Vedlikeholdsluft (Response required) Det skal monteres Retbox for tilkobling av luft og strøm, som vil sprette ut når bilen starter Totalhøyde (Response required) Bilens totalhøyde angis på varig skilt, godt synlig for fører. Bilens totalhøyde ønskes så lav som mulig.

6 1.23 Skap (Response required) Det skal monteres 4 stk skap på chassis med plass til utstyr og slangemateriell. Det skal følge med underkjøringshinder som lett kan vedlikeholdes Speil (Response required) Bilen skal leveres med innfellbare speil. Løsningen skal være elektrisk eller pneumatisk ELEKTRISK UTSTYR 24 VOLT (Information) 1.26 El. sentral (Response required) Alle elektriske ledninger må ligge i kabelbaner for enkel service, om så skulle være nødvendig. Sikringer og releer plasseres på dertil egnet sted, koblings-/ strømskjema skal være på norsk Hovedstrømbryter (Response required) Mekanisk hovedstrømbryter monteres utvendig ved batteri på førerside Blålys (Response required) Det skal monteres blålys: Blålys skal ha en plassering som sikrer lysdekning 360 grader rundt bilen. -På tak av førerhus med spredning forover og til sidene. -I grill -På sidene/hjørnene foran på bilen lavt. -Langs siden -Bak på hjørnet oppe og nede -Bak på bilen Det skal skilles mellom øvre og nedre sone på blålys. Sonen skal skilles med en bryter slik at lavt plasserte blålys kan slåes av separat. Alle blålys skal være led med høy IP grad, og utluftning for kondens. Alle lys skal kunne tåle vaskemaskin, høytrykkspyler og avfetting Gule varsellys (Response required) Bilen skal leveres med gule varsellys. Lysene skal være synlig rundt hele bilen (360grader) Leverandør er ansvarlig for at plassering og valg av lysutstyr tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk. Gule varsellys skal kunne betjenes lett med egen bryter, som tydelig ved merking eller annen skiller seg fra blålystablå Sirene (Response required) Det leveres og monteres 1 stk. elektronisk sirene med betjeningspanel med 10 sekunder Wail- Yelp koblet over bilens horn, samt med mulighet for å slå på sirener med å trykke på bilens hornknapp når blålys er på. Sirene plasseres i bilens front. Monteres i samråd med kjøper Rygge / arbeidslys (Response required) 2 stk Xenon eller tilsvarende arbeidslys bak på chassis. 1 stk ryggelys monteres i stigtrinn / egnet sted foran på hver side, og 2 stk. bak på bil / chassis. Monteres i samråd med kjøper. Må kunne betjenes uavhengig av parkbrems.

7 1.32 Ekstralys (Response required) Det skal monteres 2 stk Led 1000m lys i Truxbøyle i grill Markeringslys (Response required) Det monteres 2 stk. sidemarkeringslys med refleks på høyre og venstre side og 2 stk. endemarkeringslys med fleksible armer bak på chassis Ryggekamera (Response required) Fargeskjerm og m/ 2 stk kameraer leveres, en for rygging og en for oversikt krok. Skjerm monteres i kabin i samråd med kjøper GPS / kartmonitor / lade-stasjoner (Response required) Samband: Montere terminal/sambandsradioer i samråd med kjøper (TETRA-terminaler fremskaffes av kjøper) GPS/kartmonitor: Montere GPS/kartmonitor i samråd med kjøper (monitor framskaffes av kjøper). Som et minimum skal det monteres nødvendige tilkoblinger for denne type utstyr. Bilradio. Alle lade-stasjoner kobles slik at utstyr lades i garasjen, og under kjøring ELEKTRISK UTSTYR 230 VOLT (Information) 1.37 Batterilader (Response required) Det skal monteres vedlikeholdslader med tilstrekkelig kapasitet, og individuell lading av bilbatteriene. Tilførselskontakt med automatisk utkobling over tenning og lett leselig ladeindikator, skal monteres utvendig i samråd med kjøper volt uttak (Response required) 4 stk. enkle uttak monteres i kabinen i samråd med kjøper. Uttakene skal brukes til lading av eks. håndlykter, sambandsterminaler, IR-kamera og lignende MERKING OG LAKKERING (Response required) Folierte elementer, fagmerking og lakk skal tåle vask med såpe og høytrykkspyler, samt storbilvask (maskin) med børster og avfetting Lakkering (Response required) Førerhus/frontstøtfanger lakkeres i rød RAL Merking (Response required) Dette skal minimum inkludere følgende: -Hvitrutede bord i lengderetning, begge sider -Bergen brannvesen logo plassert på begge sider av dør -Bilens internnummer. Nærmere spesifisering vil bli avklart ved kontraktsmøte. Endelig utforming må tilpasses det tilbudte kjøretøyet og kan innebære små justeringer i forhold til plassering. 2.0 VANNTANK (Information)

8 2.1 Generelle forutsetninger (Response required) Vanntank skal bygges i hht. til de krav som til enhver tid stilles av norske veimyndighetene med hensyn på denne type konstruksjoner. Vanntank skal være godkjent til bruk i på oppgitt kjøretøy og sammen med dette tilfredsstille de gjeldene krav til transport på offentlig vei. Dersom det finnes føring for merking/ fagmerking av denne type tank på krokbil skal også dette besørges av leverandør i hht. gjeldende regler. 2.2 Lengde (Response required) Tank plassert på bil, skal ikke ha et overheng, målt fra senter løpehjul på krokløft til bakre kant på tank, på mer enn en (1) meter. Dokumentasjonskrav: Målsatte tegninger. 2.3 Heiseanordning (Response required) Tanken skal konstrueres for bruk på oppgitt krokbil/ krokløft jf. punkt 1. Det skal i tillegg være mulig å løfte/flytte tanken med gaffeltruck og/eller stropper/kran. Dokumentasjonskrav: Målsatte tegninger. 2.4 Sikring av last/innhold (Response required) Tank skal utformes med tilstrekkelig skvalpeskott eller tilsvarende for å sikre forsvarlige kjøreegenskaper under alle fyllingsgrader. Dokumentasjonskrav: Målsatte tegninger. 2.5 Utvendige flater (Response required) Tanken med oppbevaringsrom og pumpe/pumperom skal fremstå som en enhet med slette utvendige flater. Korrigeringer/ profiler kan aksepteres dersom tanken visuelt fremstår som en helhet. Dokumentasjonskrav: Målsatte tegninger. 2.6 Plassutnyttelse (Response required) Tanken og innbygging skal konstrueres med henblikk på god plassutnyttelse og funksjonalitet. Dokumentasjonskrav: Målsatte tegninger. 2.7 Lakkering (Response required) Alle utvendige flater skal som toppstrøk lakkeres med RØD farge av typen RAL 3000, dette gjelder også sjalusidører. Sjalusidører lakkes på egnet måte for god holdbarhet og slitasjestyrke på toppstrøk. Alle flater skal kunne tåle maskinvask og høytrykksspyler samt avfetting. 2.8 Fylling av vann (Response required)

9 Tanken skal utstyres med to påfyllingshull med 2,5 tommes NOR-kupling sentralt og lett tilgjengelig plassert på høyre side. 2.9 Volum/Vann (Response required) Vanntanken skal ha et volum på minimum liter og maksimalt liter. Dokumentasjonskrav: Oppgi tankvolum Overfylling (Response required) Tanken skal utstyres med overfyllingsventil, for å begrense omfang av vannsøl ved overfylling og under transport. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av løsning Nivå/peiling (Response required) Tanken skal utstyres med enkel manuell mulighet til overvåkning av nivå/gjenværende volum. Det skal monteres elektrisk vannivåmåler på pumpe. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av løsning Inspeksjonsluke (Response required) Tanken skal utstyres med en topplasert luke så stor at den for en person muliggjør fysisk kontroll og rengjøring nede i selve tanken. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av løsning Åpninger/dører (Response required) Alle åpninger skal kunne lukkes med sjalusidører med solide lukkemekanismer Oppbevaring på tak (Response required) Det skal lages kasse på tak med plass for oppbevaring av 3 stk. sugeslanger. På toppen av kassen skal det lages feste for en to delt stige. Kasse skal være tett i front. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av løsning Overflate på tak (Response required) Tak/ overflate på toppen av tank skal anti-skli behandles for trygg ferdsel og betjening av vannkanon. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av løsning 2.16 Fester på tak (Response required) Det skal lages fester på tak som muliggjør fastspenning av utstyr med stropper/strikker o.l. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av løsning Øvrige innfestninger på tak (Response required)

10 Det skal monteres en plate eller tilsvarende i takets lengderetning som gjør det mulig for Bergen brannvesen på et senere tidspunkt ettermontere utstyr/ festeanordninger uten å måtte borre i selve tanken. Leverandør står fritt til å foreslå annen løsning dersom det ivaretar fleksibilitet knyttet til ettermontering av utstyr. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av løsning Adkomst tak (Response required) Det skal etableres enkel adkomst til tak på tank ved stige eller trapp. -Trinn på stige/ trapp skal ha en dybde som sikrer trygg adkomst (store sko) -Trinn skal antisklibehandles. -Trapp/Stige utstyres med nødvendig håndtak for trygg adkomst opp og ned. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon og tegning av valgte løsning Frost/ varme (Response required) Tanken skal med innhold tåle oppbevaring/drift ute under en lengre innsats, under alle aktuelle temperaturforhold Elektrisk anlegg (Response required) Tanken og pumpens batteri skal lades via batterilader/230v når tank oppbevares i garasje. Under drift skal batteri lades av pumpe Utvendig belysning (Response required) Tanken skal ha tilkobling til bil under drift, for tilkobling av blålys og arbeidslys og markeringslys. Følgene ønskes levert: - Sidemarkeringslys bak på kontainer. - Blålys bak og på siden. Leverandør må vurdere kravet og tilpasse dette til gjeldende regler jf punkt 2.1 Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon og tegning på løsning Utvendig belysning (Response required) Tanken skal utstyres med manuelt vendbare arbeidslys på toppen av hvert hjørne eller innfelt arbeidslys oppe langs siden på tank driftet av tankens batteri. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon og tegning på løsning Innvendig belysning (Response required) Alle rom/skap skal utstyres med belysning av type LED. Hele skapets rom skal sikres god belysning.

11 2.24 Oppbevaringsrom (Response required) Gjennomgående skap/oppbevaringsrom i bredderetning. Rommet skal ha tilkomst med sjalusidør på begge sider. Høyre side skal utstyres med to uttrekkbare skillevegger med solide festepunkter for utstyr, T- slede. Venstre side skal være uttrekkbar med mulighet for montering av flyttbare hyller. Det er ønskelig at dette tilpasses i samarbeid med Bergen brannvesen. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på løsning og målsatte tegninger Platform /stigtrinn (Response required) Det må etableres stigtrinn/plattformer i tilknytting til alle skap/luker slik at tilkomst og betjening når tanken står på bil, kan utføres på en enkel og sikker måte. Disse kan være uttrekkbare/ nedtrekkbare. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på løsning og målsatte tegninger Korrosjons/overflatebehandling (Response required) Alle deler skal overflatebehandles med henblikk på å unngå rust og korrosjon før toppstrøk påføres. Det skal unngås bruk av metaller som reagerer på hverandre. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på løsning SLUKKESYSTEMER OG PUMPER (Information) 2.28 Pumpe / vannmengde (Response required) Pumpe skal kunne levere minimum 2000 l/min v/ 8 bar ut på anlegget ved 3 meter sugehøde. Dokumentasjonskrav: Datablad og teknisk spesifikasjon på valgte pumpe Pumpe/ betjening start (Response required) Pumpen skal være utstyrt med elektrisk og manuell start. Dokumentasjonskrav: Datablad og teknisk spesifikasjon på valgte pumpe Pumpe/ montasje (Response required) Pumpen skal monteres i bakre rom og kunne betjenes fra bakkant av tank. Pumpe skal lett kunne demonteres fra kjøretøy for vedlikehold. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på løsning med tegninger Pumpe/ uttak, tilkoplinger (Response required) Pumpe skal være utstyrt med minimum 2 uttak for 2,5 tommes slanger med NOR kupling og minimum 2 uttak for 1.5 tommes slanger beregnet for klokupling. Pumpen skal kunne suge slik at tank kan fylles ved bruk av egen pumpe

12 Dokumentasjonskrav: Datablad og teknisk spesifikasjon på valgte pumpe Sugeslanger og sil (Response required) Sugeslanger og sil skal inngå i tilbudet. Koplingspunkt for sugeslange og sil skal ha lett tilgang ved påkobling og bruk Pumperom/Ventilasjon (Response required) Pumpen skal sikres tilstrekkelig ventilasjon for å unngå varmgang under bruk. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på løsning Pumperom/Eksos (Response required) Pumpen skal sikres god avtrekk av eksos og avgasser med avløp over tak. Det skal være mulig å omkoble eller føre vekk eksos fra tak via Flexslange eller annen løsning. Ved valg av løsning som innebærer flex slange, skal denne være en del av leveransen. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på løsning Pumperom/Fylling av bensin (Response required) Det skal være lett tilkomst til pumpens påfyllingshull for drivstoff. Dokumentasjonskrav: Plassering av drivstoffåpning skal fremkomme av tegning Pumperom/Drenering og plass (Response required) Pumperom skal sikres tilstrekkelig drenering til at rommet er tørt og ikke utsatt for korrosjon, samt sikres god plass for service og vedlikehold. Det skal monteres stengeventil mellom tank og pumpe. Det skal monteres ekstra sjalusidør der som pumpe monteres Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på løsning Vannkanon (Response required) Det skal monteres manuelt betjent avtakbar vannkanon på toppen av tanken (på taket), dimensjonert for å håndtere vannmengde levert av pumpe. Vannkanon skal kunne dreies 360 grader. Lavett/bakkestativ må medfølge. Dokumentasjonskrav: Tegning som viser plassering og datablad på valgte vannkanon Brukermanualer (Response required) Det skal leveres brukermanualer for pumpe og utstyr i to papir eksemplarer, samt en digital versjon i format MS-Word eller PDF, på norsk Byggemøte (Response required)

13 Representant for Bergen Brannvesen skal ha tilgang til å inspisere produksjon av vanntank hos leverandør før ferdigstillelse Opplæring (Response required) Leverandør besørger opplæring av superbruker ved behov. Kan gjennomføres under byggemøte beskrevet i pkt eller tilsvarende.

Vanntank til krokbil. Billag 1

Vanntank til krokbil. Billag 1 Vanntank til krokbil Billag 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning... 3 2 Leveranseomfang- Sammendrag... 3 3 Funksjonalitet og tekniske krav... 3 4 Utforming... 4 5 Slukkesystemer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON PÅ LEVERANSE KROKLIFTBIL TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS)

KRAVSPESIFIKASJON PÅ LEVERANSE KROKLIFTBIL TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Vedlegg nr. 1. KRAVSPESIFIKASJON PÅ LEVERANSE AV KROKLIFTBIL TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Besvarelse av kravspesifikasjonen. Det enkelte krav er listet med

Detaljer

BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS)

BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Vedlegg nr. 2. BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Beskrivelse av ønsket containerkonsept: Tankbil som nå anskaffes til Mosseregionen

Detaljer

Kravspesifikasjon, brukt tankbil til Sømna Brannvesen.

Kravspesifikasjon, brukt tankbil til Sømna Brannvesen. Kravspesifikasjon, brukt tankbil til Sømna Brannvesen. Besvar i feltet til høyre: Tankbil: Brukt tankbil med isolert rustfri tank, som kan benyttes som brannbil og må ha tank som rommer 14000-15000 liter.

Detaljer

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg.

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg. Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg. 1. Minimumskrav til: Fremskutt enhet. Følgende krav for fremskutt enhet ønskes oppfylt: Minimumskrav: Bilen skal utrustes slik at den etter gjeldende regler

Detaljer

SPESIFIKASJONER FOR TANKBIL (BRANNBIL) 2016

SPESIFIKASJONER FOR TANKBIL (BRANNBIL) 2016 SPESIFIKASJONER FOR TANKBIL (BRANNBIL) 2016 Generelt: Hedmarken brannvesen (oppdragsgiver) skal anskaffe ny tankbil for utkjøring av slokkevann, med levering i 2016. Vi legger vekt på at bilen er egnet

Detaljer

Dokument B - Kravspesifikasjon - Svardokumenter

Dokument B - Kravspesifikasjon - Svardokumenter Dokument B - Kravspesifikasjon - Svardokumenter B.1 Funksjons- og kvalitetskrav I kommentarfeltet skal det bekreftes at minstekrav er oppfylt og evt. andre kommentarer som ønskes å gi. Dersom det trenges

Detaljer

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR K-81 April 2016

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR K-81 April 2016 Vedlegg 1 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS SPESIFIKASJONER VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR K-81 April 2016 Side 1 av 5 1. FUNKSJONSKRAV OG BRUKSOMRÅDE Bilen skal nyttes som utrykningskjøretøy

Detaljer

Generelt Teknisk kravspesifikasjon reflekterer behovet for å tilstrebe tekniske gode løsninger hva funksjon, service og betjening angår.

Generelt Teknisk kravspesifikasjon reflekterer behovet for å tilstrebe tekniske gode løsninger hva funksjon, service og betjening angår. Kommentar: Spesifikasjonen må sees i sammenheng med tilbudsbrevet hvor alle formaliteter er beskrevet. Vedlegg 1 Teknisk kravspesifikasjon Revidert 23.11. 2015 STANDARD KRAV FREMSKUTT ENHET Generelt Teknisk

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon

BIR Kravspesifikasjon BIR Kravspesifikasjon RENOVASJONSBIL KOMPRIMERENDE BIR REF: RB 1212 Chassis Merke Modell / type 1 Benevnelse Krav Besvar* 2 Chassis 4x2 3 Totalvekt minimum 15 000 kg, maks. 16 000 kg 4 Motor: 240-280 Hk

Detaljer

Iveco Trakker. for tøffe oppgaver og dårlige veier. alt under ett tak!

Iveco Trakker. for tøffe oppgaver og dårlige veier. alt under ett tak! Iveco Trakker for tøffe oppgaver og dårlige veier alt under ett tak! Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 241 711, 81829 Tekniske spesifikasjoner Egenskaper: Anleggsbil konstruert for tøffe oppgaver

Detaljer

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY VANNDYKKERBIL TIL KBR SEPTEMBER 2015

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY VANNDYKKERBIL TIL KBR SEPTEMBER 2015 Vedlegg 1 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS SPESIFIKASJONER VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY VANNDYKKERBIL TIL KBR SEPTEMBER 2015 Side 1 av 5 1. CHASSIS 1.1 Type. Bilen skal være av typen

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR VANNTANKBIL K24, 2012

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR VANNTANKBIL K24, 2012 Vedlegg 1 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR VANNTANKBIL K24, 2012 Side 1 av 7 1. CHASSIS 1.1. Type. Kabinen skal være orginalbygd. Det er

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil DEL 1: SPESIFIKASJON AV BIL/ CHASSIS Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil TKB krav: Bekreftes med «Innfridd» av tilbyder BEHOV: 3 stk. Besvar/ oppgi/ beskriv (*): Beskrives av tilbydere, herunder

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon demo brannlift 2012

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon demo brannlift 2012 Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon demo brannlift 2012 Innledning: Kongsberg brann- og redning er i akutt behov for ny brannlift. Rask levering er derfor essensielt i anskaffelsen, samtidig som det ønskes så

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Anskaffelse av: En Veltepetter En Bråstopp

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Anskaffelse av: En Veltepetter En Bråstopp Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Anskaffelse av: En Veltepetter En Bråstopp Dokumentets dato: 03.02. 2012 Saksnummer: 2011/175764 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov Statens

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Dokumentets dato: 13.12.2012 Saksnummer: 2012/149431 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Innkjøp av liten lastebil med kran April 2014

Konkurransegrunnlag Innkjøp av liten lastebil med kran April 2014 Konkurransegrunnlag Innkjøp av liten lastebil med kran April 2014 Nordreisa kommune Tilbudsinnbydelse Nordreisa kommune inviterer til åpen konkurranse om levering av liten lastebil med kran til bruk innen

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 www.bransontractor.com NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 info@nordtrac.no www.nordtrac.no Nytt Branson modell i Norge Branson K 78 - enda mer kraft. Vår nye

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01 Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra

Detaljer

for tøffe oppgaver alt under ett tak!

for tøffe oppgaver alt under ett tak! for tøffe oppgaver alt under ett tak! Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 241 711, 81829 Tekniske spesifikasjoner Lengde plan: Bredde: 6656 mm 2550 mm Aksler: 2x10 t type BPW/SAF med skivebrems

Detaljer

NISSAN NV200 VAREBIL. Prisliste, utstyr, tekniske data, farger NO-16C-0979c

NISSAN NV200 VAREBIL. Prisliste, utstyr, tekniske data, farger NO-16C-0979c NISSAN NV200 Prisliste, utstyr, tekniske data, farger 1.1.2017 01-01-2017 NO-16C-0979c NV200- PRISLISTE Motor effekt Modell Bakdører Skyvedører Lasterom m 3 Girkasse Totalvekt Engangsavgift inkl. vrakpant

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR VANNTANKBIL K

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR VANNTANKBIL K Vedlegg 1 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS SPESIFIKASJONER VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR VANNTANKBIL K-34 2017 Side 1 av 6 1. CHASSIS 1.1 Type. Kabinen skal være av typen halvlang. Det

Detaljer

Kravspesifikasjon komprimatorbil

Kravspesifikasjon komprimatorbil Kravspesifikasjon komprimatorbil FORKLARING Tabellen fylles ut i henhold til følgende: Når tilbudet skal evalueres, vil Stor-Elvdal legge til grunn en totalvurdering av oppfyllelsen av kravene 1 Dekkes:

Detaljer

Mester Peugeot Boxer Prisliste pr

Mester Peugeot Boxer Prisliste pr Mester Peugeot Boxer Prisliste pr 01.02.2014 330 varebil L1H1 2.0 BlueHDi 110 hk, 8 KBM 235 395 67 605 303 000 58 839 361 800 330 varebil L2H1 2.0 BlueHDi 110 hk, 10 KBM 251 169 72 831 324 000 62 794 386

Detaljer

Sikker design. D 500 mm. D 110 mm

Sikker design. D 500 mm. D 110 mm Type 1 Sikker design D 500 mm D 110 mm Venti brannpost type 1 anbefales for industrien, hvor funksjonalitet er i fokus. Brannposten, som tar minimal plass, monteres fortrinnvis på vegg, i en nisje eller

Detaljer

Mester Peugeot Boxer Prisliste pr

Mester Peugeot Boxer Prisliste pr Mester Peugeot Boxer Prisliste pr 01.02.2014 330 varebil L1H1 2.0 BlueHDi 110 hk, 8 KBM 244 416 68 584 313 000 61 103 374 100 330 varebil L2H1 2.0 BlueHDi 110 hk, 10 KBM 260 112 73 888 334 000 65 022 399

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifi kasjoner Juli 2010 endret 20.12.2010

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifi kasjoner Juli 2010 endret 20.12.2010 Peugeot // 207 CC Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifi kasjoner Juli 2010 endret 20.12.2010 Standardutstyr 207 CC Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

Mester Peugeot Boxer Prisliste pr

Mester Peugeot Boxer Prisliste pr Mester Peugeot Boxer Prisliste pr 01.02.2014 330 varebil L1H1 2.0 BlueHDi 110 hk, 8 KBM 235 395 67 605 303 000 58 839 361 800 330 varebil L2H1 2.0 BlueHDi 110 hk, 10 KBM 251 169 72 831 324 000 62 794 386

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Garantier... 4 3 Tildelingskriterier... 4 3.1 Pris... 4 3.2 Kvalitet...

Detaljer

Peugeot // Expert Tepee

Peugeot // Expert Tepee Peugeot // Expert Tepee Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juli 2007 Standardutstyr Loisir Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk stabilitetsprogram,

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008 Peugeot // 207 CC Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008 Standardutstyr 207 CC Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

SPESIFIKASJONER/FUNKSJONSKRAV FOR BERGINGSBIL 96

SPESIFIKASJONER/FUNKSJONSKRAV FOR BERGINGSBIL 96 1 SPESIFIKASJONER/FUNKSJONSKRAV FOR BERGINGSBIL 96 Tilbudsgrunnlag 01/2015 Generelt. Alle betjeningsfunksjoner (brytere/spaker/ventiler etc.) som skal merkes med tekst/symboler, skal merkes i.h.t. EU-standard

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner. Gjeldende fra 04/2012 ajourholdt 30.08.2012. Peugeot // Partner varebil 4x4

Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner. Gjeldende fra 04/2012 ajourholdt 30.08.2012. Peugeot // Partner varebil 4x4 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Gjeldende fra 04/2012 ajourholdt 30.08.2012 Peugeot // Partner varebil 4x4 MOTOR 1.6 HDi Sylindervolum: 1560 Antall sylindre: 4/8v Maks ytelse kw (CEE

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-01-15 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

NISSAN NV200 EVALIA. Prisliste, utstyr, tekniske data, farger NO-16C-0980

NISSAN NV200 EVALIA. Prisliste, utstyr, tekniske data, farger NO-16C-0980 NISSAN NV200 Prisliste, utstyr, tekniske data, farger 1.1.2017 01-01-2017 NV200- PRISLISTE Motor effekt Modell Bakdører Skyvedører Girkasse Totalvekt Engangs-avgift inkl. vrakpant Veil pris ekskl. mva

Detaljer

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT NMU SOLSKJERMING KAPITTEL 1 OG 2 TEKNISK BESKRIVELSE SIDE 9 KAP. 1 RIGGING OG DRIFT Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET.

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

1 KRAVSPESIFIKASJON... 2

1 KRAVSPESIFIKASJON... 2 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPESIFIKASJON... 2 1.1 Truck 1: T2 skyvemast... 2 1.2 Truck 2: T4 El motvekt... 4 1.1 Bestilling... 5 1.2 Leveringssted og -tid... 5 1.3 Opplæring...

Detaljer

Kravspesifikasjon tankbil Østre Agder Brannvesen liter. påbygget. To akslet chassis i 4x4 utførelse med halvlangt førerhus

Kravspesifikasjon tankbil Østre Agder Brannvesen liter. påbygget. To akslet chassis i 4x4 utførelse med halvlangt førerhus Branntankbil 8000 liter påbygget To akslet chassis i 4x4 utførelse med halvlangt førerhus Kunde: Arendal kommune Østre Agder brannvesen Spesifikasjon Branntank bil Østre Agder Brannvesen Side 1 av 9 Vedlegg

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL klasse D Frogner Trafikkskole AS Org nr 99 80 40 876 TLF 22 50 55 55 WWW.FROGNERTRAFIKKSKOLE.NO Karosseri/påbygg LUKER Se etter at alle luker og skap er ordentlig lukket DØRER Se etter

Detaljer

Branson Traktor - 00 - Serien. Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800

Branson Traktor - 00 - Serien. Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800 Branson Traktor - 00 - Serien Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800 Branson-traktorene koe fra et svært moderne produksjonsanlegg i Sør-Korea, og er produsert av KUKJE Machinery Company,

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5902 CLOUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GENERELL INFORMASJON Generelt Dette er monteringsanvisninger for Novy-enheten som vist på forsiden. Bruksanvisningen leveres separat

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV HJULLASTER MED SERVICE- OG REPARASJONSAVTALE 16/31930

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV HJULLASTER MED SERVICE- OG REPARASJONSAVTALE 16/31930 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV HJULLASTER MED SERVICE- OG REPARASJONSAVTALE 16/31930 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 BEHOV OG KRAVSPESIFIKASJON...

Detaljer

Arvid Gimre AS. Produktkatalog Dieseltank

Arvid Gimre AS. Produktkatalog Dieseltank Arvid Gimre AS Produktkatalog Dieseltank Arvid Gimre AS holder fokus på : Kvalitet Holdbarhet Brukervennlighet Driftssikkerhet Kvalitet er rimeligst over tid! www.gimre.no Arvid Gimre AS direkte import

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

Bailey 16T & 18T proff Dumper tilhenger. Stander SPESIFIKASJON proff Dumper tilhenger

Bailey 16T & 18T proff Dumper tilhenger. Stander SPESIFIKASJON proff Dumper tilhenger ARVID GIMRE AS Vigdelsvegen 539 / 4054 TJELTA, NORWAY org. nr: 989 203 290 MVA konto nr: 3206 20 34407 telefon: +47 51 65 44 86 faks: +47 51 65 20 47 mobil: +47 928 04 448 e-post: arvid@gimre.no www.gimre.no

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

Expert Mester L1. Standardutstyr

Expert Mester L1. Standardutstyr Expert Mester L1 DAB + radio med Bluetooth og USB Skyvedør m/ vindu høyre side El.innfallbare og oppvarmede sidespeil Ryggekamera m/visning i innvendig speil Ryggesensor bak Lys og sikt pakke (regnsensor/aut.tenning

Detaljer

Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Gjeldende fra 02/2007

Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Gjeldende fra 02/2007 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Gjeldende fra 02/2007 Peugeot // Nye Expert varebil MOTOR 1,6 HDi turbo diesel 2,0 HDi turbo diesel 2,0 HDi turbo diesel Sylindervolu: 1560 1997 1997

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Kravspesifikasjon Brannbil/mannskapsbil 2016

Kravspesifikasjon Brannbil/mannskapsbil 2016 Kravspesifikasjon Brannbil/mannskapsbil 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. DOKUMENTASJON... 4 2. PRISER OG PRISGARANTI... 4 3. DEMONSTRASJONSKJØRT BRANNBIL... 4 4. OPPLÆRING... 4 5. DOKUMENTASJON... 5 VEDLEGG

Detaljer

Michelangelo 11Kw m/gass

Michelangelo 11Kw m/gass Michelangelo 11Kw m/gass Kabin som dekker alle behov Hans Johnny Dahl Hansen Kontrollpanel med touch display. Operatør kan herfra styre: - Lys - Temperatur - Sprøyte/tørkefase Fem brukere m/individuelt

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Villavent komfyravtrekk Kjøkkenhetter Komfyravtrekk med spesielt lavt støynivå Villavent kjøkkenhetter

Detaljer

Brosjyre med tekniske data og utstyr. Das Auto. Volkswagen Polo

Brosjyre med tekniske data og utstyr. Das Auto. Volkswagen Polo Brosjyre med tekniske data og utstyr Das Auto Volkswagen Polo Mål Utvendige mål GTI Lengde, mm 3 916 3 915 Bredde, mm 1 650 1 650 Høyde, mm 1 467 1 459 Akselavstand, mm 2 466 2 464 Sporvidde foran og bak,

Detaljer

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER 1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER MEGET MILJØVENNLIG v Utslippene innfrir de nye krav både fra EU og EPA v Det meget effektive hydraulikksystemet reduserer drivstofforbruket v Bruker miljøvennlige materialer

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil DEL 1: SPESIFIKASJONER PÅ BIL/ CHASSIS Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil krav: Bekreftes med «Innfridd» av tilbyder. BEHOV: 3 stk. Besvar/ oppgi/ beskriv (*): Beskrives av tilbydere, herunder

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte og uregistrerte kjøretøy i original utførelse: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Registrert

Detaljer

STRAND KOMMUNE BRANNVESENET

STRAND KOMMUNE BRANNVESENET STRAND KOMMUNE BRANNVESENET SPESIFIKASJONER TANKBIL VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG 2016 Innholdsfortegnelse: 1. CHASSIS 2. PÅBYGG 3. VANNTANK 4. RØROPPLEGG 5. PUMPE 6. SLANGETROMMEL 9. VANNKANON 7. ELEKTRISK

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Inventar Sokndal skole trinn III Sokndal kommune 1. KRAVSPESIFIKASJON OG PRISSKJEMA...2 1.1 Formål...2 1.2. Tegninger...2 2. KRAVSPESIFIKASJON...2 2.1. Kvalitet,

Detaljer

Selbu Kommune, Brann og redningstjenesten. Oppdrag: Brannbil, fremskutt enhet med Caf-system evt. Kobra skjærslokker

Selbu Kommune, Brann og redningstjenesten. Oppdrag: Brannbil, fremskutt enhet med Caf-system evt. Kobra skjærslokker Selbu Kommune, Brann og redningstjenesten Oppdrag: Brannbil, fremskutt enhet med Caf-system evt. Kobra skjærslokker Innhold 0. Tilbudsskjema... 3 0.1 Priser... 3 0.2 Leveringsdato... 3 0.3 Lønns- og prisjustering...

Detaljer

PEUGEOT. O p p d a t e r t: 2 7.06.2014

PEUGEOT. O p p d a t e r t: 2 7.06.2014 PEUGEOT 108 STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR TEKNISKE SPESIFIKASJONER Juni 2014 O p p d a t e r t: 2 7.06.2014 Standardutstyr 108 Access: Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler (REF) Nødbremseassistanse

Detaljer

NYE HILUX. Flytter grenser!

NYE HILUX. Flytter grenser! Ny Hilux NYE HILUX Flytter grenser! Bli kjent med tidenes beste Hilux. Ny Euro 6 motor med økt dreiemoment og redusert utslipp Ny manuell og automat girkasse 3200 kg hengervekt på Extra Cab og Double Cab

Detaljer

Forskrifter i henhold til ECE-regulativ nr. 48

Forskrifter i henhold til ECE-regulativ nr. 48 Forskrifter i henhold til ECE-regulativ nr. 48 For biler og tilhengere 2 3 Oversikt over forskriftene for belysning og lysutstyr For å kunne montere evt. ettermontere lysutstyr på en bil, må man følge

Detaljer

Monteringsanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Monteringsanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Monteringsanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Montering av ROLTEC bilfeste model A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt - -

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR INNSATS

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR INNSATS VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR INNSATS Askøy brann og redning 2019 Sammendrag Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

NISSAN NV400 VAREBIL. EURO6 Priser og spesifikasjoner NO-18C-0935

NISSAN NV400 VAREBIL. EURO6 Priser og spesifikasjoner NO-18C-0935 NISSAN NV400 VAREBIL EURO6 Priser og spesifikasjoner 7.3.2017. 07-03-2017 NV400 VAREBIL PRISLISTE EURO6 Versjon Motor Effekt Totalvekt Skyvedører Bakdører Girkasse Stopp/Start CO2 (g/km) Engangsavgift

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

NISSAN NV400 VAREBIL. EURO6 Priser og spesifikasjoner NO-18C-1040

NISSAN NV400 VAREBIL. EURO6 Priser og spesifikasjoner NO-18C-1040 NISSAN NV400 VAREBIL EURO6 Priser og spesifikasjoner 01.01.2018 01-01-2018 NV400 VAREBIL PRISLISTE EURO6 Versjon Motor Effekt Totalvekt Skyvedører Bakdører Girkasse Stopp/Start CO2 (g/km) Engangsavgift

Detaljer

ROM 900 SPYLETILHENGER - HØYTRYKK

ROM 900 SPYLETILHENGER - HØYTRYKK SPYLETILHENGER - HØYTRYKK WWW.GITMARK.NO 1 WWW.ROMBV.COM spyletilhenger har et moderne design og en overlegen brukervennlighet. Tiltalende utseende, i kombinasjon med et komplett utstyrssortiment, skiller

Detaljer

EØS Varekontrakt bilag 1

EØS Varekontrakt bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon EØS 029-2016 Varekontrakt bilag 1 Anskaffelsen gjelder: Bergen kommune skal skifte ut kvikksølvarmatur og natriumarmatur med LED armatur på kommunale veger i løpet

Detaljer

Anskaffelse av tjenestebil til Hias IKS, avd. automasjon

Anskaffelse av tjenestebil til Hias IKS, avd. automasjon Anskaffelse av tjenestebil til Hias IKS, avd. automasjon Tilbudsfrist 25.04.2016, kl. 14:00 Sak nr: 16/259 Innhold 1 Leveransen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsen... 3 1.3 Krav til leveransen...

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Kontraktsmal - Bilag 1 Standard Versjon: 1.01 Opprettet: 08.02.2013 Skrevet av: ELR Godkjent av: TAN Gjelder fra: 08.02.2013 Sidenr: 1 av 7 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon ønsker levering av vinsj

Detaljer

PEUGEOT. Oppdatert:

PEUGEOT. Oppdatert: PEUGEOT 108 STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR TEKNISKE SPESIFIKASJONER Oktober 2016 Oppdatert: 05.09.2016 Standardutstyr 108 Access: Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler (REF) Nødbremseassistanse

Detaljer