FORARBEID RE-DESIGN AV VENSTRES HUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORARBEID RE-DESIGN AV VENSTRES HUS"

Transkript

1 FORARBEID RE-DESIGN AV VENSTRES HUS

2

3 Heidrun S. Laugsand og Elisabeth B. Langrusten presenterer VENSTRES HUS, re-design for fremtiden Masteroppgave i arkitektur ved NTNU 2010/2011 Veiledere for oppgaven er Steffen Wellinger og Per Monsen 3

4

5 Vi ønsker å skape arkitektur for fremtiden gjennom å utvikle arkitektur fra fortiden. 5

6

7 I N N H O L D GRUNNLAG innledning bakgrunn intensjon mål avgrensning STEDET Youngstorget Venstres Hus PROGRAM funksjonsprogram dagens leietakere oppmålt brutto areal mulige endringer PROSESS/METODE prosess metode fremdriftsplan innlevert materiale takk til kilder

8

9 : GRUNNLAG 9

10 BILDE - LEVER IKKE OPP TIL DAGENS KRAV

11 I N N L E D N I N G Selskapet Venstres Hus AS ble opprettet i De holder til i Møllergata 16 i Oslo, på hjørnet av Youngstorget. I tillegg til Venstres hovedorganisasjon, unge Venstre og Oslo Venstre, huser bygget en rekke leietakere. Vi ønsker å foreta en re-design av Venstres Hus i vår diplomoppgave. Det er ønskelig at oppgaven kan være til nytte for videre arbeid med realiseringen av den planlagte rehabiliteringen. For noen år siden kom ideene om å rehabilitere bygget, som ble innviet i 1954 og nå ikke lenger lever opp til dagens standard. Daglig leder i Venstres Hus har store ambisjoner om å rehabilitere bygget med høye miljømål. Enovas rådgiverteam har vært inne for å se på muligheten for å gi støtte til tiltak. FutureBuilt har også sett på muligheten for å ta med bygget i sin database, men det er per i dag ennå ikke satt ned noen prosjekteringsgruppe. 11

12 Det er imidlertid i de bygg som allerede er bygget at det vesentligste potensialet for å forbedre miljøtilstanden i bygningsmassen finnes. Omtrent 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050 ( ) Kunnskaper om og aksept av de offentlige miljømålene, samt hvordan miljøbelastningene kan reduseres på kostnadseffektive måter, blir vesentlig. kommunal og regionaldepartementets Bygg for framtida miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren

13 B A K G R U N N Gjennom diplomarbeidet ønsker vi å vise hvilke holdninger vi har opparbeidet oss til arkitektur gjennom 5 års studie. Vi mener at en av arkitektens viktigste oppgaver er å ta samfunnsansvar. Dette var bakgrunnen for valg av vår oppgave. Bærekraft har blitt et motebegrep. Det er mange positive aspekter ved det. Ingen kan lukke øynene for det faktum at bygninger står for 40% av verdens energibruk, klimagassutslipp og avfallsproduksjon. Nye krav og forskrifter er med på å skape diskusjon om hvordan man skal bygge for å håndtere framtidens utfordringer. Vi ønsker å lære mer for å kunne bidra i denne diskusjonen. Når arkitektur blir miljøpolitikk synes det å være en fare for at målet blir å innføre standarder som enkelt gir to streker under svaret, men som er lite nyanserte. Vil ensidig fokuserte standarder ødelegge både for kvalitet og mangfold i vårt bygde miljø? Vil innføring av én standard som det eneste riktige gå på bekostning arkitektoniske kvaliteter som funksjonalitet, brukerstyring, estetikk og arealeffektivitet? Tidligere i studiet har vi jobbet mye med både rehabilitering og nybygg av høy energiklasse, og passivhusstandard. Vi mener at energiregnskap ikke er tilstrekkelig som måleinstrument for miljøgevinst, men at man bør ha en mer holistisk tilnærming. Dette er utgangspunktet for vårt valg av tema for diplomen. Venstres Hus i Oslo er spesielt interessant fordi det er et eksisterende kontorbygg i en urban situasjon som har stort behov for en oppgradering. Denne typen bygg finnes det mange av og det vil bli et stort satsningsområde fremover å forbedre disse bygningene. 13

14 BILDE -

15 I N T E N S J O N Vi ønsker å lære mer om hvordan man re-designer gammel bygningsmasse på mest fremtidsrettet måte. Gjennom et fokus på energibruk og klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv vil vi prosjektere en bedre løsning for Venstres Hus på Youngstorget i Oslo. Vi vil undersøke de arkitektoniske konsekvensene av å strekke seg etter høye krav til CO2- og energiregnskap. 15

16 BILDE

17 M Å L Oslo kommune har satt seg som mål at alle kommunale bygg i Oslo etter 2015 skal være passivhus. FutureBuilts målsetning er å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk med 50 % i forhold til dagens praksis. Venstres hus ønsker enova-støtte og må derfor nå passivhus-standard. De ønsker å bli et av FutureBuilts forbildeprosjekter og strekker seg derfor etter 50% reduksjon av CO2. De har høye ambisjoner og setter seg som langsiktig mål at huset skal bli klimanøytralt og deretter bli et plusshus. Vårt mål er å prosjektere den løsningen der krav til energibruk og klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv er i balanse med arkitektoniske og funksjonelle krav. Gjennom å jobbe med scenarier av ulike strategier for re-design av VenstresHus ønsker vi å belyse hvilke arkitektoniske svar ulike strategier gir og evaluere kvaliteten ved disse. 17

18 BILDE

19 A V G R E N S I N G Ved valg av prosjekteringsoppgave var det viktig at bygningsvern ikke er en sentral problemstilling. Vi vil gi oss selv muligheten til å ha fullt fokus på hvordan man oppgraderer selve bygningskroppen på best mulig måte. Bevaring kan være en strategi, men er ingen nødvendighet. Parallellt med kunnskap om mulige tiltak for oppgradering av eksisterende bygningsmasse handler dette også om kunnskap om lønnsomhet. Lønnsomhet kan måles i kr, men også i CO2. Begge aspektene må vurderes som del av miljøregnskapet over bygningens livsløp. Vi ønsker å ha større fokus på lønnsomheten som gevinst av spart klimagassutslipp enn av sparte kroner. 19

20

21 : STEDET 21

22

23 23

24 Slottet BILDE/kart Youngstorget.htm Karl Johans gt. Aker Brygge Oslo S BILDE av hvor i oslo youngstorget ligger

25 Y O U N G S T O R G E T Youngstorget ligger mellom Storgata og Møllergata, midt i Torggata, og ble anlagt allerede Før den tid lå Vaterland kirkegård i dette området. Torget er oppkalt etter kjøpmann og grosserer Jørgen Young, som eide Youngsløkken som krysset torget. Youngstorget ble opprinnelig anlagt som et kutorg, men senere utviklet seg til et torg med basarhaller for salg av landbruksprodukter. Basarhallene i øst ble revet på 1930-tallet for å gi plass for Folketeaterbygningen, som nå også rommer Det norske arbeiderpartis kontorer. Dette monumentale byggekomplekset, tegnet av Morgenstjerne og Eide i 1935, er et av de få art-deco bygg i landet. Det har en sterk symbolverdi og preger Youngstorget. Landsorganisasjonens hovedkvarter, Folkets hus tegnet av arkitekt Knut Knutsen, dominerer torgets nordside og har sammen med Folketeaterbygningen bidratt til at stedet har blitt arbeiderbevegelsens storstue. I vest er det den gamle politistasjonen fra1876 som får oppmerksomheten. 25

26 BILDE Youngs gt. Folkets hus Møllergata Youngstorget BILDE av hvor på youngstorget bygget står Pløens gt. Folketeaterbygningen

27 V E N S T R E S H U S Venstres Hus ligger i Møllergata 16, sørvest på Youngstorget, og inneholder blant annet kontorer for partiet Venstre. Den opprinnelige bygården tegnet av Georg Andreas Bull ble åpnet i Bygget ble totalskadet under en sabotasjeaksjon mot Borgervaktkontoret i Venstres Hus slik det fremstår i dag ble tegnet av arkitekt Knut Knutsen og innviet i Selskapet Venstres Hus ble startet i mai 1920, og registrert som aksjeselskap i Brønøysundregisteret i Venstres Hus AS driver med eiendomsforvaltning, og er heleid av Stiftelsen Venstres Hus. Venstres Hovedorganisasjon (VHO), Unge Venstre og Oslo Venstre disponerer kontorer og møtelokaler i 2. etasje. Resten av bygget er huser ulike leietakere. 27

28

29 :PROGRAM 29

30 BILDE

31 FUNKSJONSPROGRAM Venstres Hus har en typisk funksjonsfordeling i forhold til sin sentrale beliggenhet med kontorlokaler fra og med 2. etasje og publikumsvennlige funksjoner i de etasjene som er tilgjengelig fra gateplan. Siden huset ligger i en bakke har man adgang fra gateplan både til underetasjen og til 1. etasje. Kontorlokalene har felles inngangsdør fra Møllergata, Kaféen har inngang fra hjørnet mellom Møllergata og Pløens gate, mens Bingoen M16 som holder til i underetasjen har inngang fra Pløens gate. Vi ønsker å beholde den overordnede delingen av funksjoner slik den er i dag, med publikumsvennlige funksjoner i de nedre etasjene og kontorlokaler fra og med 2. etasje. Men som del av scenario-studiet vil det også være naturlig å åpne for mindre vesentlige endringer i bruksområde og egnede leietagere av de ulike delene av bygget. Det overordnede spørsmålet med hensyn til nytt romprogram for bygget vil bli hvordan man disponerer de eksisterende arealene på best mulig måte. De fleste av leietagerne i bygget i dag har hatt dette huset som sitt tilholdssted i mange år. Noen av dem har langsiktige kontrakter mens andre ser for seg å omlokaliseres av ulike årsaker i den kommende 10-års-perioden. 31

32 DAGENS LEIETAKERE LEIETAKER ANSATTE VIRKSOMHET BEHOV M16 ca 5 Bingo og spille-automater åpent på dagtid alle hverdager åpne lokaler lyssky aktivitet - skjerming fra gaten er unndratt røykeloven SANIAS FRISØR 2 liten frisørsalong lokaler for kunder med resepsjon, kontor og pauserom KJØKKEN & BAR 12 kafé, restaurant og bar serverings-lokaler, disk/kasse/ bar, kjøkken, ulike lager, kontor og pauserom m.m. Venstres Hus AS 2 ansvarlig for drift og vedlikehold av byggningen kontorer, møterom, pauserom og tilgang til kontor-fasciliteter UNGE VENSTRE 8 Unge Venstres hovedkontor kontorer, møterom, pauserom og tilgang til kontor-fasciliteter

33 LEIETAKER ANSATTE VIRKSOMHET BEHOV VENSTRE 12 partiet Venstres hovedkontor respesjon, kontorer, møterom, pauserom og tilgang til kontor-fasciliteter OVERFORMYNDERIET 16 forvalte umyndige og hjelpetrengendes midler, organisere verger og hjelpeverger, administrere legater respesjon, kontorer, møterom, pauserom og tilgang til kontor-fasciliteter KRIMINALITETS- FOREBYGGENDE RÅD 20 samordning av forebyggende tiltak i kriminalpolitikken respesjon, kontorer, møterom, pauserom og tilgang til kontor-fasciliteter STATENS BYGNING- STEKNISKE ETAT ca. 100 sentral myndighet for det bygningstekniske regelver respesjon, kontorer, møterom, pauserom og tilgang til kontor-fasciliteter 33

34 BILDE

35 OPPMÅLT BRUTTOAREAL Næring: Forretning: Sambruk: Teknisk Kommunikasjon SUM 2294,5 m2 924,5 m2 939,0 m2 336,5 m2 902,5 m2 5397,5 m sambruk for etasjen sambruk for bygget Følgende oversikt er basert på oppmåling gjort av OPAK i Arealberegningene er basert på NS adkomst tekniske anlegg kommunikasjon direkte dagslys indirekte dagslys ikke dagslys halvklimatisert helklimatisert ETG. FUNKSJON PROGRAM LYS KLIMA AREAL K2 lager gang sykkelparkering hovedtrapp/personheis baktrapp vareheis søppel pumperom oljetank sambruk for bygget sambruk for bygget sambruk for bygget kommunikasjon kommunikasjon kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg tekniske anlegg 354,5 68,5 48,0 10,5 5,5 5,0 26,0 6,5 24,5 sum nedre kjeller 549,0 35

36 sambruk for etasjen sambruk for bygget adkomst tekniske anlegg kommunikasjon direkte dagslys indirekte dagslys ikke dagslys halvklimatisert helklimatisert ETG. FUNKSJON PROGRAM LYS KLIMA AREAL K1 lager kjølerom matavfall gang trimrom hovedtrapp/personheis baktrapp/vareheis fyrrom verksted vaskerom hovedtavle telerom sjakt sambruk for bygget sambruk for bygget sambruk for bygget sambruk for bygget tekniske anlegg kommunikasjon kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg tekniske anlegg tekniske anlegg tekniske anlegg 229,0 9,5 61,0 96,5 10,5 13,5 51,5 42,5 9,5 8,0 11,0 13,0 sum nedre kjeller 555,5 U bingolokale lager/toalett hovedtrapp/personheis baktrapp/vareheis sjakt sum underetasje kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg 484,5 31,0 10,5 14,0 8,0 548,0

37 ETG. FUNKSJON PROGRAM LYS KLIMA AREAL 1. restaurant frisør inngangsparti post varemottak trapp til 2. etg trappegang hovedtrapp/personheis baktrapp/vareheis sjakt adkomst adkomst adkomst kommunikasjon kommunikasjon kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg 401,5 7,5 33,0 3,5 17,0 22,5 19,0 11,0 14,0 10 sum 1. etasje 539,0 2. kontor datasentral lager gang møte-/seminarrom hovedtrapp/personheis baktrapp/vareheis bøttekott sjakt sambruk for etasjen sambruk for bygget kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg tekniske anlegg 283,5 12,0 4,0 61,0 133,0 25,0 14,0 5,0 10,0 sum 2. etasje 547,5 37

38 sambruk for etasjen sambruk for bygget adkomst tekniske anlegg kommunikasjon direkte dagslys indirekte dagslys ikke dagslys halvklimatisert helklimatisert ETG. FUNKSJON PROGRAM LYS KLIMA AREAL kontor gang hovedtrapp/personheis baktrapp/vareheis ventilasjon sjakt sambruk for etasjen kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg tekniske anlegg 339,0 55,5 20,0 14,0 51,5 3,5 sum 2. etasje og sum 3. etasje 483, kontor gang hovedtrapp/personheis baktrapp/vareheis sjakt sambruk for etasjen kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg 340,0 55,5 20,0 14,0 8,0 sum 5. etasje og sum 6. etasje og sum 7. etasje 437,5

39 ETG. FUNKSJON PROGRAM LYS KLIMA AREAL 8. kontor gang hovedtrapp/personheis baktrapp/vareheis sjakt sambruk for etasjen kommunikasjon kommunikasjon tekniske anlegg 236,0 55,5 19,5 14,0 8,0 sum 8. etasje 333,0 9. baktrapp heismaskin ventilasjon div. teknisk kommunikasjon tekniske anlegg tekniske anlegg tekniske anlegg 8,0 15,0 9,5 13,0 sum 9. etasje 45,5 39

40 Når det blir for ille med trekk fra hullet i vinduet på kontoret vårt tetter vi med denne Etaten - DVDén.. Resepsjonist hos BE Bygget har utvilsomt i behov for en omfattende rehabilitering! Det er gammelt og har sin sjarm, men det er ikke særlig moderne. Vinduene er veldig gamle og ganske trekkfulle. De ansatte klager gjennomgående på det og på trekk fra lufteanlegget. Det er ofte kaldt her, særlig vår og høst. I tillegg er det kanskje ikke så veldig praktisk. Det er litt lite plass. Leietaker fra Oslo Kommune Overformynderiet

41 MULIGE ENDRINGER Gjennom arbeidet med scenarier for re-design vil vi se på muligheten for endring av den romlige organiseringen og eventuelle utvidelser og omdisponering som vil ha konsekvenser for arealfordelinger i bygget. Følgende vil være sentrale aspekter vi vil ta for oss når vi ser på potensiale for endring av romprogrammet: Kontorlokaler Bygget skal inneholde kontorlokaler fra 2. til og med 8. etasje. Det er til sammen omkring 3500 kvm kontorareal, inkludert fellesarealer og arealer for sirkulasjon og teknikk. Vi ønsker spesielt å se på fobedring av lysforhold, arealbruk, flyt og inndeling av arbeidssoner. Vi vil se på mulighet for utvidelse og spesielt interessant vil det være å undersøke om det er mulighet for å bygge ut i bakgården. Vi vil søke en løsning som både vil heve arbeisforholdene for brukerne og samtidig gi mulighet for økt utleieareal for eier av bygget. For at bygget skal kunne tilpasses nye leietakere og ha så lang levetid som mulig er det naturlig å ha stort fokus på fleksibilitet, elastisitet og generalitet. Publikumsfunksjoner Vi ønsker å problematisere forholdet underetasjen og 1. etasje har til det offentlige rom. Vi vil undersøke hvordan aktiviteten i disse etasjene kan være med på å skape et levende byrom og knytte bygget sterkere ned mot Yongstorget. Dette gjelder både hvordan leietagerne forholder seg til offentligheten, men også hvordan inngangssituasjonen til kontorlokalene er både for leietagerne selv og for besøkende. Sambruk For å utnytte byggets arealer på beste måte ønsker vi å se på muligheten for økt sambruk. I dag deles funksjoner som sykkelparkering og trimrom. I tillegg har man mulighet til å benytte seg av et konferanserom i 1. etasje. Vi ønsker å undersøke mulighetene for en mer utstrakt bruk av delte arealer. 41

42

43 : PROSESS/METODE 43

44 BILDE Gjennom å se på ulike scenarier med materialitet og tekniske løsninger ønsker vi å se konsekvensene for CO2 og energi-beregninger. Vi vil se hva slags følger scenariene har for de arkitetktoniske og funksjonelle kvalitetene i dét bygget nærmer seg passivhusstandard og CO2-nøytralitet.

45 PROSESS Vi ønsker gjennom diplomoppgaven å utvikle oss som arkitekter også ved å bli mer fokuserte på god prosess og metodikk. Et godt prosjekt er resultat av en god arbeidsprosess. Vi deler prosessen opp i ulike faser. RESEARCH 1. Casestudie Studere relevante forbildeprosjekt for kontorrehabilitering og ombygging. NVE-bygget og Lysaker park er to eksempler. 2. Litteraturstudie Vi benytter litteratursøk i alle faser. Men hovedtyngden av litteraturstudier vil foregå i oppstartsfasen. KARTLEGGING 1. Eksisterende bygg Kartlegge struktur, konstruksjon, sirkulasjon, romforløp, teknikk og system. Analysere svakheter, styrker, muligheter, og utfordringer. Kartleggingen skal danne grunnlag for en kunnskapsdatabase for utvikling av scenarioformulering. 2. Scenarioformulering Formulere scenarioene vi skal arbeide med i skisseprosjektfasen ved bruk av scenariomatrise og scenariokryss. SKISSEPROSJEKT 1. Scenario Utarbeide 4 scenarier gjennom en helhetlig designstrategi. 3. Evaluering og konkludering Evaluere scenarioene etter gitte kriterier. Velge ett av scenarioene for videre detaljering. DETALJERING Detaljprosjektere en av designstrategiene fra scenarioene. Vi foretar også endelige beregninger. 45

46

47 METODE Slik det kommer frem av prosessbeskrivelsen ønsker vi å arbeide med scenariobygging som metode for utvikling av skisseprosjekt. HVORFOR Ved å utvikle ulike scenarier kan man ta for seg flere strategier med ulike utfall. Løsninger som en normalt har forestillinger mot å gjennomføre kan evalueres opp mot konvensjonelt lettkjøpte løsninger. Som vi har tatt opp i målbeskrivelsen sikter FutureBuilt mot å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk med 50 % i forhold til dagens praksis. Vi mener målsettingen blir upresis fordi sammenligningsgrunnleget er for uklart. Om man rehabiliterer et bygg og vil redusere klimagassutslippet med 50%, hvem skal en da sammenligne med? Det vil være helt ulike parametre som er gjeldene i andre rehabiliteringsprosjekt. Ved å bruke scenariostudie gis det mulighet til å sammenligne med eget prosjekt. Ulike scenariostrategier gir ulike tall. 47

48

49 METODE HVORDAN Vi ønsker å benytte firedelt scenariobygging. Metoden baserer seg på to kryssende akser der scenariofortellingene utspiller seg mellom aksene, slik at alle scenarier får lik vekting. Hver akse skal ha motpoler i hver ende. Scenariokrysset baseres på en kunnskapsdatabase som inneholder en mengde påvirkningsfaktorer, og dannes ved å stille seg overordnede utløsende spørsmål som angår prosjektet. Påvirkningsfaktorene føres inn i en matrise på 3x3 felt. Matrisen graderer faktorene fra svært viktig til mindre viktig og fra lett gjennomførbart til vanskelig gjennomførbart. Noen påvirkningsfaktorer vil både være lett gjennomførbare og viktige, og dermed også ingredienser i alle scenarioene. De fire scenarioene evalueres etter gitte evalueringskriterier. Scenarioene skal evalueres komparativt etter både kvalitative og kvantitative kriterier som utarbeides i forkant av skisseprosjektfasen. Vi ønsker å benytte BREEAM, FutureBuilts program, Miljøprogram, og andre prosjekters kvalitetsprogram for å danne et grunnlag for våre evalueringskriterier. I en ideell prosjektering er arkitekten en av mange i en tverrfaglig gruppe. For å nærme oss en slik prosess har derfor etablert et samarbeid med SINTEF. Vi vil rådføre oss med dem på blant annet energiberegninger, dagslys og ventilasjon. De fire scenarioene i scenariokrysset skiller seg fra hvarandre på bakgrunn av de viktige og vanskelig gjennomførbare faktorene i matrisen. 49

50 FREMDRIFTSPLAN August September Oktober fase forarbeid research kartlegging datoer uke 33 uttak Uke 36 befaring Arkitekturdagen Uke 41 innlev. forarbeidet hva utarbeide problemstilling tematisk diskusjon bli kjent med eksisterende bygg Arbeid med scenario Scenarioformulering hvordan Definere og avgrense - visjon - intensjon - mål - premisser - metoder - fremgangsmåte Befaring på Venstres Hus og omvisning på case: NVE-bygget. litteratur og case-studier av eksempelbygg. Kartlegge struktur, konstruksjon, sirkulasjon, romforløp, teknikk og system. Analysere svakheter, styrker, muligheter, og utfordringer. Analysen blir grunnlag for scenarioformuleringen De fire scenarioene utarbeides skjematisk i prinsippform med helhetlig strategi for energibruk, lysforhold, materialbruk, brukskvalitet og arkitektonisk uttrykk.

51 November Desember Januar Februar skisseprosjekt detaljprosjekt produksjon 1. desember midtsemester uke 9 innlv.diplom Evaluering og konkludering detaljering og endelig beregninger Med utgangspunkt i kvalitative og kvantitative evalueringskriterier vurderes scenarione opp mot hverandre. Konkludere med hvilket av scenarioene vi ønsker å detaljprosjektere. Detaljprosjektere en av designstrategiene fra scenarioene. Foreta endelige beregninger. Sluttføring og produksjon av presentasjonsmateriell 51

52 BILDE

53 INNLEVERT MATERIALE INTRO. Presentasjon av oppgaven. Introduksjon til eksisterende bygg SCENARIOSTUDIE. Scenarioformulering: matrise, scenariokryss. Konseptskisser. Presentasjon av evaluering som inkluderer: Energibruk, materialbruk, kommunikasjon arealbruk og brukskvaliteter Skjematiske planer 1: 200 for typisk kontoretasje, etasje og underetasje. Skjematiske snitt 1: 200. Konklusjon/diskusjon. Arbeidsmodeller 1: 200 HEFTER. Forarbeid. Prosesshefte. Kartlegging. Scenarioformulering DETALJPROSJEKT. Situasjonsplan 1:1000. Situasjonssnitt 1:1000. Situasjonsmodell 1:1000. Modell 1:200. Planer 1:100 / 1:200. Fasader 1:100. Snitt 1:100, 3 stk.. Veggsnitt 1:20. Prinsippskisser: Sirkulasjon, arbeidsrom, arkitektonisk konsept. Prinsippskisser tekniske løsninger. Energiberegninger. Materialbeskrivelse. Plan for drift og vedlikehold. Interiørskisser. Eksteriørskisser 53

54 BILDE

55 TAKK TIL Steffen Wellinger, NTNU Per Monsen, NTNU / Gasa Arkitekter AS Luca Finocchiaro, SINTEF Tore Wigenstad, SINTEF Nils Gunnar Dietz, Venstres Hus AS Morten Lie, Byggetekniske Etat Brita Dagestad, Byggetekniske Etat Johan Korff, Link Signatur Elisabeth Meyer, Link Signatur Kay Børresen, Storebrand Eiendom Birgit Rusten, FutureBuilt Stein Stoknes, FutureBuilt Carl Henrik Borchsenius, Entra Eiendom Sverre Tiltnes, Grønn Byggallianse 55

56 kidler

57 KILDER. Kriterier for passivhus- og lavenergibygg - Yrkesbygg, Prosjektrapport 42 SINTEF, Potential of passive cooling, natural ventilation and solar control in cold climates office bulidings, Luca Finocchiaro, Tore Wigenstad, Anne Grete Hestnes SINTEF/NTNU, Renewable energy application in zero emission buildings - a case study, M. Haase, V. Novakovic, NTNU, Integrated Energy Design IED, Inger Andresen, Anne Grete Hestnes med flere, Programbeskrivelse FutureBuilt, FutureBuilts årskonferanse 23. september. Klimatrappen FutureBuilt, Bjørn Berge, Miljøtiltaksbank, NAL / Ecobox, Grønn Byggallianse, Oslos bærekraft og vekst; overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, Kriterier for passivhus- og lavenergibygg - Yrkesbygg, Prosjektrapport 42 SINTEF, Bygg for framtida; Miljøhandlingsplan for bolig- og byggesektoren. Energieffektivisering av bygg; en ambisiøs og realistisk plan, arbeidrgruppe nedsatt av KRD ledet av Eli Arnstad, Comparison of worldwide certification systems for sustainable buildings, Longlife, Miljøklassifisering BREEAM, Sverre Tiltnes, Elektrisitet og klimagassutslipp - er det noen sammenheng?, Eivind Selvig, Civitas, Metodar for scenariobygging, Anders Ese Rodeo Arkitekter, Lysaker Park, Link Signatur. NVE bygget, Dark arkitekter og Entra eiendom. Green Building, guidebook for Sustainable Architecture, Michael Bauer, Peter Mösle, Michael Schwarz,

58

Grensen 17. Anders Heffermehl Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Grensen 17. Anders Heffermehl Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Grensen 17 Grensen 17 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 402 kvm 402 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Så sentralt som det

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Så sentralt som det kan bli. Grensen 17. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.831 kvm 447 kvm Etter avtale. Store etasjeplan, opptil 903 kvm

Så sentralt som det kan bli. Grensen 17. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.831 kvm 447 kvm Etter avtale. Store etasjeplan, opptil 903 kvm Grensen 17 Grensen 17 Så sentralt som det kan bli Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.831 kvm 447 kvm Etter avtale Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Fridtjof Nansens plass 6

Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 352 kvm 352 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Fakta om eiendommen Mariboes gate 6-8 Ledig utleieareal: 6 250 kvm Minimum utleieareal: 1 500 kvm P-plassser: 33 stk. Ledig fra: Etter avtale,

Detaljer

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Effektive kontorlokaler på Lysaker Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Informasjon Kort avstand til Lysaker stasjon

Detaljer

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON 30.000 kvm kontorlokaler til leie PROSJEKTANSVARLIGE Gårdeier: Entrepenør: Anbudskonkurranse pågår Arkitekt: Interiørarkitekt: Endelig i gang Byggestart: 2016 Ferdigstillelse:

Detaljer

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR Kongensgate 14 OSLO SENTRUM MODERNE KONTORLOKALER Fakta om eiendommen Kongensgate 14 Ledig utleieareal: 5. etasje: 750 kvm Minimum utleieareal: 750 kvm Ledig fra: Lokalene fraflyttes medio 2011 Megler:

Detaljer

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kvifor miljø- og klimavennlege bygg For å nå klimamåla må alle bidra Byggenæringen er ein 40% næring 40% av klimagassutsleppa

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018. En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre En by- og boligutstilling Pilotbygg, visjonære forbildeprosjekter Prosjekter i en by- situasjon, der også

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 / Oslo Atrium Oslos mest sentrale eiendom Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 4.663 kvm 2.981 kvm

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Tollbugata 32 Tollbugata 32 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale Konta k t Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547 jar@akershuseiendom.no 2 Ny og moderne

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Heimdal vgs: Ambisjonsnivå og konseptutvikling

Heimdal vgs: Ambisjonsnivå og konseptutvikling Heimdal vgs: Ambisjonsnivå og konseptutvikling Norsk bygningsfysikkdag 2017 Torger Mjønes, prosjektleder og fagrådgiver i (Sør-) Trøndelag fylkeskommune Oslo 29. november 2017 (Sør-) Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

StorgatA 5-7 Totalrenoverte lokaler i oslo sentrum

StorgatA 5-7 Totalrenoverte lokaler i oslo sentrum StorgatA 5-7 Totalrenoverte lokaler i oslo sentrum Fakta om eiendommen Storgata 5-7 Ledig utleieareal: 4.989 m 2 Minimum utleieareal: 284 m 2 Ledig fra: Etter avtale Megler: Anders Heffermehl Tlf: 950

Detaljer

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 5-2.148 kvm Ca. 1.000 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no

Detaljer

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS ASPLAN VIAK - VISJON Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling Avdeling Energi og Miljø Arbeidsområder:

Detaljer

Haakon VIIs gate 6. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Haakon VIIs gate 6. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Haakon VIIs gate 6 Haakon VIIs gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2

Detaljer

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 PERSVEIEN KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 28 plass til de største og rom FOR de små ulven.oslo.no BELIGGENHET EIENDOMMEN KONTOR OG LAGER LOKALET 4-5 6-9 10-11 12-13 PLANTEGNINGER KONTOR PLANTEGNINGER

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer TKSF Oppgradering av eksisterende bygninger - Oslo, 18.9.2012 Energieffektivisering - Potensialer og barrierer Frode Olav Gjerstad Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar

Detaljer

KVALITETSMÅL FOR BELYSNING I NÆRINGSBYGG

KVALITETSMÅL FOR BELYSNING I NÆRINGSBYGG KVALITETSMÅL FOR BELYSNING I NÆRINGSBYGG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Helse og Lys programmet (nå Helseinnovasjon) Gjennomført prosjekt del1: Kartlegge og evaluere prosjektering, prosess og installert belysningsanlegg

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Strategisk forskningsprogram: Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming SINTEF Byggforsk 1 Mål Bidra til ny kunnskap og endring av praksis

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Rådhusgata 2. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Illustrasjon Rådhusgata 2 Illustrasjon Rådhusgata 2 Kontor Ledig areal: Ledig lager: Ledig parkeringsareal i kjeller: Totalt utleieareal: 3 626 kvm 169 kvm 521 kvm 4 316 kvm Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 KONTORER TIL LEIE Tjuvholmen allé 19 4200m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 2 Etablering på Tjuvholmen 1 TJUVHOLMEN allé 2 Byggestart: Sommeren 2005 Innflytning: 2007 Kontorer utleid: ca 3.200

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Bygdøy Allé 2 Lavblokka

Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Ledig kontorareal: Ledig lagerareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Ca. 8.400 kvm Ca. 1.200 kvm Ca. 1.100 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune

Detaljer

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209

Enova forbildebygg. Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Enova forbildebygg Anne Gunnarshaug Lien København 091209 Marilunden, Stavanger Ladeveien, Oslo Runde miljøbygg Forbildeprogrammet 2010 Hva er et godt forbildebygg? Aktuelle forbildebygg Hvorfor støttes

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Rådhusgata 2. Kvadraturen/ Bjørvika. Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Kvadraturen/ Bjørvika. Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo. Illustrasjon Rådhusgata 2 Kvadraturen/ Bjørvika Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo Illustrasjon Viktig! Du kan navigere i prospektet ved å bruke hurtigmenyen i bunn, eller bruke piltastene.

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Med mulighet for utvidelse til: Ledig fra: 350 kvm 458 kvm BTA 01.03.2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 INNHOLD Hvem er Statsbygg Hva er vår miljøambisjon og mål Hva er de viktigste virkemidlene for

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

TORDENSKIOLDS- GATE 6

TORDENSKIOLDS- GATE 6 TORDENSKIOLDSGATE 6 TORDENSKIOLDS- GATE 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 601 kvm 601 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2B INNHOLD Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: 2.930 kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

AKER BRYGGE - VERKSTEDHALLEN

AKER BRYGGE - VERKSTEDHALLEN V. 02.2017 AKER BRYGGE - VERKSTEDHALLEN m 2 Kontorer: 803 m 2 BTA Tilpasses kundens ønsker og behov Parkering Totalrehabiliterte lokaler Meget god ventilasjon God offentlig kommunikasjon m 2 Høy arealeffektivitet

Detaljer

www.lysakerbuen.no Totalt areal: 12.000 kvm kontor/fellesarealer 8.000 kvm 500 kvm Q2 2015 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

www.lysakerbuen.no Totalt areal: 12.000 kvm kontor/fellesarealer 8.000 kvm 500 kvm Q2 2015 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Fornebuveien 7-13 www.lysakerbuen.no Kontor Totalt areal: Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 12.000 kvm kontor/fellesarealer 8.000 kvm 500 kvm Q2 2015 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen

Detaljer

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no 16.Juni 2014, Oseana Kunst- og Kultursenter, Os BIPV Oseana Kunst- og kultursenter Norges største

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling Guro Aalrust, NAL Ecobox 07.02.2012 NAL ECOBOX er en del av Norske Arkitekters landsforbund

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Kommunen som klimavennlig utbygger?

Kommunen som klimavennlig utbygger? Kommunen som klimavennlig utbygger? Fremtidens byer konferanse, 22. august 2008 Birgit Rusten, leder NAL Ecobox NAL ECOBOX NALs egen virksomhet som arbeider med utviklingsprosjekter på miljø Jobber for

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 GENERELT OM PROSJEKTET Forprosjektet omfatter utbygging og rehabilitering av møte- og konferansesenteret i Kommunenes Hus inkludert ny kantine- og møteservering.

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige» prosjekter

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Passivhus og lavenergibygg Enovas strategiske retning for bygg Framtidens bygg skal være bygget som passivhus

Detaljer

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO ST. OLAVS GATE 27 UNIKT BYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO SO ST.OLAVS GATE 27 SO27 3 INNHOLD 03 INNLEDNING 04 BELIGGENHET 08 KART 10 BYGGET 14 HISTORIEN 18 PLANTEGNINGER 22 STANDARD Unikt kontorbygg ADRESSE:

Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid EN INFILL BOLIG Diplom NTNU 2014 Forarbeid vår 2014 et diplomprosjekt av Kjersti Lindheim veileder Torbjørn Tryti INNHOLDSFORTEGNELSE Problemstilling 4 Bakgrunn 6 Sted Tomt Situasjon 8 Bruker 20 Romprogram

Detaljer

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom. LLERN ANORAMA OPPLYSNINGER UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.no Akershus Eiendom er landets ledende aktør innen rådgivning, utleie og

Detaljer

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011

Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet 2011 Klimaforum: Smart og effektiv energibruk Bergen Næringsråd Ole Aksel Sivertsen Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar Fremme

Detaljer

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fritjof Salvesen Asplan Viak AS Fritjof.salvesen@asplanviak.no MILJØBYGG konferansen 2015 12.November Nordfjordeid MOTIVASJON «Ingen

Detaljer

Fremtidens bygg Hvordan kan vi ligge i forkant? Jette Cathrin Hopp Project Director, Senior Architect DI M.A. MNAL

Fremtidens bygg Hvordan kan vi ligge i forkant? Jette Cathrin Hopp Project Director, Senior Architect DI M.A. MNAL Fremtidens bygg Hvordan kan vi ligge i forkant? Jette Cathrin Hopp Project Director, Senior Architect DI M.A. MNAL 2 40% I dag står bygg for 40% av verdens energiforbruk 100% Energiforbruket i bygg vil

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Tordenskiolds gate 6

Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.013 kvm 407 kvm Q3 2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Utleier: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Livsløpsanalyse brukt i byggeprosjekter Økonomikonsekvenser av miljøtiltak. Klima Vigdis By Kampenes

Livsløpsanalyse brukt i byggeprosjekter Økonomikonsekvenser av miljøtiltak. Klima Vigdis By Kampenes Livsløpsanalyse brukt i byggeprosjekter Økonomikonsekvenser av miljøtiltak Klima10-14.09.2010 Vigdis By Kampenes Innhold i presentasjonen Myndighetenes krav Hva er LCC? Hvordan kombinere livsløpsanalyse

Detaljer

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE KRONSTADPARKEN - morgendagens arbeidsplass Møt fremtiden i nytt og moderne bygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede! Vi har fortsatt ledig to

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Enovas støtteprogram rettet mot byggsektoren ygg

Enovas støtteprogram rettet mot byggsektoren ygg Enovas støtteprogram rettet mot byggsektoren 3 støtteprogrammer innen bygg Støtte til utredning av passivhus Støtte til passivhus og lavenergibygg Rådgiverteam Støtte til eksisterende bygg og anlegg I

Detaljer