HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del av Oppvekstsenter Oteren barnehage, Oteren Furuslottet barnehage, Skibotn Storfjord Naturbarnehage, Hatteng (privat) Nedlastbare skjema finnes på Mer info om tjenestene, samt vedtekter, finnes på Søknader om barnehageplass sendes til Storfjord kommune 9046 Oteren. Søknader om SFO-plass (inkl. sommer SFO) Innskriving av elever til 1.årstrinn sendes den enkelte skole. Barn som er født i 2003 er skolepliktig høst Evt. søknad om utsatt eller fremskyndet skolestart sendes den enkelte skole. Frist for alle søknader og innmelding: 01.mars 2009 Oppvekst og kultursjefen Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Helse og sosial TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE Storfjord kommune administrerer transporttjenesten for funksjonshemmede i kommunen, med midler fra Troms Fylkeskommune. Transporttjenesten utføres av drosjene i kommunen, mot en egenandel på minimum 10 % eller minimum kr.10,00 pr. tur. Følgende kriterier må være oppfylt for å bli godkjent som bruker: Varig funksjonshemming på minst 2 år. Betydelige vansker med å benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av funksjonshemming. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å være gammel og dårlig til beins og/eller ha dårlige bussforbindelser eller ha lang vei til nærmeste buss - stopp. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunehuset tlf Søknadsskjema ligger også ute på kommunens hjemmeside. Søknaden sendes: Helse og sosialetaten Storfjord Kommune 9046 OTEREN. For nærmere informasjon kan Anne-Lena Dreyer kontaktes på tlf / Søknadsfrist: Tildeling fra og med Det gjøres oppmerksom på at søknadsskjemaet inneholder en spesifikk del som må utfylles av primærlegen før søknaden sendes inn

3 i fra Storfjord kommune Råd for funksjonshemmede er opprettet i Storfjord. I henhold til Stortingets vedtak av 17. juni 2005 er det opprettet et kommunalt råd for funksjonshemmede i Storfjord. Råd for funksjonshemmede er opprettet med det formål å sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning fra mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom å være et rådgivende organ for kommunal forvaltning, samt å medvirke i kommunale planprosesser. Rådet skal behandle saker av prinsipiell karakter, ikke saker som gjelder enkeltpersoner eller forvaltningsoppgaver. Rådet står fritt til å behandle saker som Rådet selv mener er viktig, eller saker som blir meldt inn av andre. For at Rådet skal kunne gjøre det lovpålagte arbeidet, er vi avhengig av at kommunens befolkning melder inn saker. Rådet er sammensatt på følgende måte: Inger Marie Olsen Leder/repr. til Driftsstyret Skibotn Emil Nystad Nestleder/repr. til Styret Oteren for helse og sosial Torill Monlund Medlem/repr. til Styret Oteren for oppvekst og kultur Ellinor Jensen Medlem Oteren Terje Malin Medlem Skibotn Magnhild Aabrekk Varamedlem Oteren Oddvar Ørnebakk Varamedlem Skibotn Tore Isaksen Varamedlem Oteren Denne informasjonen om Råd for funksjonshemmede finnes også på Storfjord kommunes nettsider under politikk/styrer, råd og utvalg.

4 INFORMASJON FRA STORFJORD LEGESENTER 1) Kommuneoverlege/fastlege Gaute E. Waldahl avvikler pappapermisjon i februar, og blir derfor borte enkelte dager. Han blir også fraværende første uken i mars (uke 10) grunnet kurs. 2) Kommunelege 2/fastlege Sveinung Ekse tar ferie fra 9. mars t.o.m. 3. april. I denne perioden får vi inn vikarlege. 3) Vi får ny turnuslege fra 17. februar. Hun heter Jane Cathrine Bøe. 4) Vi minner om at resepter og timer kan bestilles på internett: 5) Åpningstid: alle hverdager. Telefontreffetid: alle hverdager. Ved akutt nødhjelp ring eller 113. Med hilsen alle på legekontoret. i fra Storfjord legesenter OVERFORMYNDERIET i Storfjord -søker voksne i rollen som hjelpeverger. TA KONTAKT -du som kan tenke deg et slik oppdrag. Det kreves ingen formell kompetanse, bare tid og interesse for medmennesker. Henvendelse med navn og tlf. nr kan gjøres til Storfjord kommunes sentralbord tlf , eller pr. brev til: Overformynderiet i Storfjord, 9046 Oteren Vi vil ta kontakt med deg igjen, så snart vi hører fra deg. Hjelpevergens oppdrag er ikke en sosial funksjon, men skal ivareta oppgaver som f.eks: * Bistand i økonomiske saker. * Ivareta den hjelpetrengendes interesser i alminnelighet, slik som i møte med det offentlige. * Å påse at vedkommende ikke lider overlast. * Benytte Overformynderiet som veileder i saker. Overformynderiet i Storfjord Mangfolderen finner du på

5 i fra Oppvekst og kultur UKM STORFJORD 2009 KULTURLEK Hatteng skole Lørdag 21.februar 2009 Program: Åpen UKM-kafè og kunstutstilling fra kl Det blir 3 forestillinger som går slik: Kl MusikkMix Kl Sang, dans og teater Kl Pop, rock og film Ca. kl Juryens time Billettpriser Barn kr. 20, år Voksne kr. 40, år Over 100 år gratis Familie kr. 100,- Storfjord kulturskole gir gratis tilbud om kulturlek i alle barnehagene i kommunen. Tilbudet går også til førskolebarn som ikke har barnehageplass i følge med en voksen. Ta kontakt med din nærmeste barnehage for å få vite mer om tilbudet. Se også SPRÅKKAFE på Otertun 22. februar kl Servering. Velkommen til alle som vil høre samisk, prøve på å snakke samisk eller dere som kan samisk

6 i Storfjord kulturskole - kulturkalender våren 2009 Måned UKE Dato, Sted og klokkeslett Hva skjer Målgruppe Januar Oppstart undervisning Elever og lærere hele dager, Otertun hele dager, Andørja Lederopplæring Kulturskoleledersamling 3 Hele uka på Hatteng skole Praksisuke studenter fra høgskolen hele dager, Finnsnes UKM-kontaktsamling i Tromsø Lærere på Kurs Fagdag Alle lærerne Line (medfører omlegging for elever) Line Elever fra Hatteng + grunnskoleklasser 4 6 Medarbeidersamtaler Lærere i kulturskolen Line Februar , Hatteng skole kl Personalmøte Lærer i kulturskolen Påmeldingsfrist UKM Alle fra år Skibotn kl.18.00,hatteng kl Foreldre/arrangørmøte UKM på Hatteng skole Tekniske prøver UKM + rigging kunst Foresatte og ungdomsarrangører til UKM UKM-deltakere + kulturskolelærere på Hatteng skole UKM lokalmønstring UKM-deltakere + kulturskolelærere + publikum på Skibotn skole kl på Hatteng skole kl hele dager, Otertun Instrumentalkonsert(øving fra kl ) Instrumentalkonsert (øving man.el tirs) Lederopplæring , hele dagen Kurs Line Mars 10 VINTERFERIE April 15 (16) på Hatteng skole kl Personalmøte De elever som ikke deltok på UKM De elever som ikke deltok på UKM Line (medfører omlegging for elever) Lærere i kulturskolen I Bodø Kulturskolefokus Kurs Kulturskolelærere (3 plasser) på Finnsnes UKM fylkesmønstring De som gikk videre fra UKM i Storfjord på Skibotn Skibotn vintermarked Noen kulturskolelever / UKM innslag? / Utstilling? PÅSKEFERIE kl Personalmøte Lærere i kulturskolen i Harstad, hele dagen Årsmøte Norsk kulturskoleråd Mai på Skjervøy Tonetreff Kor, korpselever m.fl. Line på Hatteng skole kl på Hatteng skole kl Personalmøte Vårrock Pusikal? Kulturskolelærere Kulturskoleelever og lærere Line og Kari sine elever? Juni 22 / Samspilluker Kulturskoleelever og lærere på Brenna kl Teaterforestilling Kulturskoleelever og lærere på Skibotn samfunnshus Avslutningskonsert m. grillfest Kulturskoleelever og lærere på Skibotn Skibotn marked Kulturinnslag? (usikkert)

7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste 9046 Oteren Tlf: Fax: / Info om bedriftshelsetjenesten Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste har flyttet til nye kontor i Storfjord rådhus. K ontorene ligger i andre etasje over NAV og ved siden av brukertjenesten i Storfjord kommune. Bedriftshelsetjenesten har som oppgave og bidra med rådgivning innenfor helse, miljø og sikkerhet, fysioterapi og arbeidsplasskartlegging/utredning til medlemsbedriftene. Vi selger også kurs i: HMS opplæring for bedriftsledere og ansatte Konflikt og konflikthåndtering Ergonomi med fokus på muskel- og skjelettlidelser Arbeidsteknikk innen renhold og helse Arbeid foran dataskjerm Førstehjelpskurs Stresshåndtering Risikovurdering Bedriftshelsetjenesten har fått ny daglig leder. Han heter Odd-Arne Jensen og skal i tillegg jobbe med HMS rådgivning ut til bedrifter. I tillegg har vi ansatt sykepleier, fysioterapeut og sekretær. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste 9046 Oteren Tlf: Fax: / Tilbud om grunnopplæring i helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste tilbyr grunnkurs i helse miljø og sikkerhet for ledere og ansatte i arbeidslivet og andre interesserte. Tid: mars Sted: Vollan gjestestue Påmeldingsfrist innen 18. mars 2009

8 FEBRUARSALG februar DIVERSE T-SKJORTER Etter lagerrydding selger vi ut diverse T-skjorter i forskjellige farger (sort, blå, grønn rød med mer.) til sterkt reduserte priser. Vanlige bomullskjorter NB! Begrenset antall. Vær snar. En skjorte kr. 50,- To skjorter kr. 70,- TILBUD OM KURS Kurs i acrobatikk, devilstick, diablo, enhjulssykkel, sjonglering, slakk line og trapes i gymsalen på Skibotn den februar Vi er i gymsalen fra kl Slakk line er utendørs. Husk uteklær. Pris kr 75.- pr pers. Påmeldingsfrist 20. februar Kontakt Roy Sætre på Mob Invitasjon til konferanse i Storfjord Torsdag 19. mars 2009 arrangerer vi en konferanse i Storfjord med tema bedrifter i utvikling, med fokus på design, profilering og salg. Hovedforelesere vil være Ola Reibo og Sylvi Barman-Jenssen fra reklamebyrået Reibo i Tromsø. I tillegg har vi fem ulike bedrifter fra Troms til å holde innlegg. «SOLID 07» er en Nettverkskreditt gruppe med gründere i Storfjord. Innovasjon Norge står bak slike nettverkskreditt grupper, en ordning for å fremme bedrifts- etablering. Sylvi Barman-Jenssen er veileder for vår gruppe, hun er adm. dir i Reibo reklamebyrå i Tromsø. Vi vil gjerne invitere DEG til konferansen. Se vedlagt program, vi håper du lar deg friste! Ta gjerne kontakt hvis det skulle være spørsmål, se da i programmet for telefonnr og e-post. Vennlig hilsen Nvk-gruppa Solid07, Storfjord Grethe Olderlund, Tanja Gamst Eriksen, Tone F. Seppola, Per Roger Aronsen,Jan Ivar Larsen, Erling Lund. Se neste side

9 Kommunal informasjon finner du alltid på

10 ÅRSMØTE Skibotn pensjonistforening avholder årsmøte På Hatteng Grillbar kl Buss fra Skibotn kl Påmelding til eller innen Vel møtt! Styret. Fagforbundet Storfjord har flyttet. Nytt kontor i Storfjord rådhus, 2. etasje. Benytt hovedinngangen. Ny e-postadresse: Telefon og fax er ikke lengre i bruk. Benytt mobil (HTV Storfjord kommune) eller (leder). ÅRSMØTE ÅRSMØTE Storfjord Kabel-TV lag avholder årsmøte på Hatteng Grillbar onsdag 25. februar kl Servering av kaffe og vafler SKIBOTN MOTORSPORT KLUBB Det innkalles herved til årsmøte på Skibotn samfunnshus LØRDAG 21/02-09 KL.1800 Etter årsmøtet blir det medlemsmøte hvor Eivind Karlsen informerer om digitalisering. Vel møtt Styret Forslag til saker som skal behandles må være levert til styret innen 14/02-09 VI ØNSKER GAMLE OG NYE MEDLEMMERMER VELKOMMEN Leder Nina Nilsen

11 Lokal etablererskole? Etter modell av Vinn Nå kan du ta EtablererSkolen i ditt nærmiljø. Elvevoll Oppvekstsenter, Elvevoll, 9046 Oteren. SKAL? SKAL IKKE? OM Å STARTE EGEN BEDRIFT Har du lyst å starte for deg selv? Tjene penger på din hobby? Kompetanseheving etablerte foretak? Enkeltmannsforetak - Markedsundersøkelse - Finans Service - Salg m.m.m.? La oss sammen finne svarene. 40 timer undervisning + egenaktivitet 1 til 2 kvelder pr. Uke Vi starter opp Onsdag den kl (Depositum kr.500,-. v/oppstart som du får tilbakebetalt ved gjennomføring) Kom innom kontoret på Elvevoll Oppvekstsenter for en prat om saken eller ta kontakt på Mobil: eller mail Prosjektet «Det gode liv på Vestersia» Erling Mikalsen prosjektleder

12 Fra Vestersia Skitrim i lysløypa på Elvevoll 19. og 26. mars. ( Hvis det kommer mer snø) Møt opp kl ved skolen. Nå er det populært med gjenbruk. Det arrangeres Loppemarked på Elvevoll oppvekstsenter lørdag 6/3-09 Kl Kom og kanskje gjør du et kupp. Samme dag blir det og et lite skirenn for små og store, gutter og jenter. Velkommen alle sammen. i fra Storfjord kommune Annonser til Mangfolderen Må være kommunen i hende innen den 10. hver måned. Mangfolderen vil være ute i postkassene rundt den 15. hver måned. Tirsdag : Kl Offisiell åpning av Elvevoll trimstudio. Fysioterapeut Tanja Gamst Eriksen kommer og snakker om trening og mosjon, hva som anbefales for den enkelte. Det vil og bli gitt litt instruksjon på de enkelte apparatene. Til alle dere som ikke er kommet igang med tre ning ennå, nå har dere sjansen. Det vil bli enkel servering. Ta på treningstøy og kom. Velkommen. Vi inviterer bygdefolket til ÅRSMØTE I OTEREN BYGDEUTVALG onsdag 18.februar 2009 kl på FH Otertun. Servering. Styret. Vil du gå på kurs i sying av din egen Lyngenkofte, luhkka, belte, duodji forøvrig? Infomøte på FH Otertun mandag 23. februar kl Servering. Skitrolltrimmen fra FH Otertun fotsetter ut mars måned. Registrering mellom kl Bli med på fin trimtur i lysløypa. Barn og voksne sammen. Vil du ha Skitrollpokal eller buttons, må du gå minst 4 ganger i perioden og betale en egenandel. Utdeling seinere i år. Kommunal informasjon blir prioritert først. Andre annonser tas inn etter først-til-mølla -prinsippet og dersom plassen tillater det Send ditt bidrag til Tlf (sentralbord) Bygdekinoen, Otertun Neste visningsdag er mandag Da går følgende filmer: Kl : ORPS The Movie Aldersgrense: Kl : Jernanger Aldersgrense 11 år. NB! Det er ny visningsdag på Otertun, på mandager i Les mer om filmene på Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmesider på internett!