Bygningsintegrerte systemer med solpaneler og solcellemoduler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsintegrerte systemer med solpaneler og solcellemoduler"

Transkript

1 Bygningsintegrerte systemer med solpaneler og solcellemoduler Grønn Byggallianse, Månedens tema Energiforsyninger som gir passivhusnivå Bjørn Thorud Multiconsult 1

2 «Solenergi har floppet» - Boblen er i ferd med å sprekke Finanskrise, overkapasitet og konkurranse fra Kina har gjort solenergi ulønnsomt for Norge REC Wafer Norway er konkurs Kilde: Oslo Børs «Hagen sier at nå skal REC selges» (Hegnar Online) «REC er Orklas Solmareritt» (E24) Avkastningen på REC-aksen det siste året er -78 %.

3 Dot-com-bobla sprakk i Men er ITbransjen død?

4 Agenda Solen som energikilde Teknologi for høsting av solenergi Solfanger Solceller Arkitektur form følger miljø Hva, hvor og hvor mye? Rammebetingelser i Norge Oppsummering

5 Klimastatistikk Klimastatistikk er grunnleggende for produksjonsanalyse av fornybar energi For solenergi er følgende faktorer viktige Innstrålt solenergi [kwh/m2] Lufttemperatur [ C] Vindhastighet [m/s] Lokalt vær har minst like stor innflytelse som breddegrad

6 Teknologi for høsting av solenergi

7 Solfanger virkemåte (Radiator på taket) Kilde: Wikipedia Commons

8 Solfangersystemet

9 Høyere temperatur er oppnåelig med konsentrert solenergi Konsentrert solenergi kan gi enda høyere temperaturer Godt egnet til industri Meierier, slakterier, osv Fjernvarme Absolicon leverer også systemer som kan kombineres med solceller Foto: Absolicon

10 Bruksområder for Solfangere Der det er bruk for varme i sommerhalvåret Steder med stort varmtvannsforbruk Steder med lang fyringssesong Utnyttelsesgraden øker dersom varmtvann ved lav temperatur kan benyttes Hoteller Campingplasser Badeanlegg Sykehjem Sykehus Storkjøkken Idrettshaller Boliger

11 Riktig dimensjonering er avgjørende for god økonomi Ubrukt varme har ingen verdi Sørg for at anlegget dimensjoneres slik at produksjonen sjelden overstiger forbruket Bruk simuleringsverktøy Eventuell leveranse til fjernvarme er bare aktuelt når: FV-selskapet tillater det Levert temperatur tilsvarer temperaturen i nettet Eksempel: Skadberg Skole (Simulering m/t*sol)

12 Solceller I en solcelle blir energien i lys omgjort til elektrisk strøm. Flere celler kobles sammen i en modul for å gi et håndterlig format Cellene i modulen seriekobles for å gi høyere spenning C-Si: V TF: V Modulene består ellers av glass, ramme, plastikk og ramme C-Si TF (CIGS)

13 Solceller - Systemoppbygging Solceller lager likestrøm, akkurat som et batteri Flere moduler seriekobles for å få høyere spenning (Max 1000V) (På samme måte som flere batterier ofte kobles i serie i for eksempel en lekebil) En serie med moduler kalles en streng En vekselretter omgjør likestrøm til vekselstrøm DC AC

14 Solceller - Systemer Flere strenger kobles i parallell til en vekselretter Større anlegg har flere strenger Strengmonitor Tav le DC AC DC AC

15 Modulene kan Monteres Utenpå Bygningskroppen (BAPV) Moduler montert utenpå bygningskroppen kalles BAPV Dette er den mest vanlige metoden i dag Det finnes løsninger for alle typer tak De fleste systemene kan monteres uten penetrering av takmembranen Foto: Nordic Solar

16 Modulmontering- Flate Tak De fleste løsningene for flate tak legges løst på taket (skrus ikke fast) Systemene holdes på plass av: Ballast Lim Aerodynamisk design Kombinasjoner av ovenfor nevnte løsninger Ofte vil statikk og vindberegninger avgjøre systemdesign SunPower T10 SolarStep light Neuenhauser RenuSol Console

17 Modulmontering - Skråtak De fleste systemer for modulmontering på skråtak består av et ramme- eller skinne-system for festing av modulene Skinnene festes til takets underkonstruksjon Kilde: Ideematec Kilde: Donauer

18 Modulene kan oppfylle en bygningsteknisk funksjon (BIPV) Dersom modulene oppfyller en bygningsteknisk funksjon, dvs at de integreres i bygningskroppen kalles det BIPV Integrering i tak eller fasade er mest vanlig Foto: Gaia Solar Foto: 3S Photovoltaics Solskjerming er et annet alternativ, men med lavere ytelse

19 BIPV - Skråtak Ved bygningsintegrasjon i skråtak legges modulene ofte som takstein Underkonstruksjonen er den samme som for takstein, men med litt andre dimensjoner Solcellemodulene bør være luftet i bakkant Kabler legges på undersiden av modulene Kilde: Schweizer

20 Vekselretter Microinverter Utmerket MPPtracking Lav virkningsgrad Vanskelig vedlikehold i BIPV Strenginverter God MPP-tracking God virkningsgrad Monteres inne i bygget for enkelt vedlikehold Sentralinverter Dårligere MPPtracking for ulik moduloppstilling Utmerket virkningsgrad Enkelt vedlikehold

21 Vekselretterens Funksjon Vekselretterens hovedfunksjon er omforming av likestrøm til vekselstrøm Nettspenning og frekvens justeres etter nettet Produksjonen maksimeres med av en MPP-Tracker Kobler seg av nette ved feil på nettet eller anlegget Kan overvåke produksjonen Kilde: SMA Solar Academy

22 Drift og Overvåkning av Solcelleanlegg Overvåkning gjøres mulig ved Kilde: SMA Sunny Portal at vekselretteren kobles til internett Anlegget overvåkes via en nettleser Alarmer ved feil på anlegg eller nett sendes automatisk med e- post eller SMS Svært lave driftsutgifter

23 Systemdesign - Optimalisering av Modulvinkel Innstrålingstap i forhold til optimal modulvinkel for Trondheim 0,0 % Optimal vinkel for solcellemodulen er den vinkelen hvor solcellemodulen mottar mest solinnstråling gjennom året Alltid rett mot sør Avhengig av breddegrad og lokalt vær Optimal modulvinkel i Trondheim er 45 På grunn av lav sol vil en flat modul (0 ) motta 20 % mindre solinnstråling enn en modul med 45 vinkel -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % 26 = - 3,7 % 20 = - 6,4 %

24 Systemdesign - Simuleringer med PVSyst

25 Systemdesign - Simuleringer er et viktig designverktøy Systemberegningene tar utgangspunkt i: Klimadata Systemteknologi Systemdesign Systemberegningene gir svar på: Gjennomsnittlig årlig kraftproduksjon Systemtap Hvor godt systemet er designet og passer til formålet (PR)

26 kwh/kwp Det er kun 5 10% mindre sol i Sverige enn i Bayern 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Pfeff 2010 GEC 2010 Pfeff 2011 GEC2011 Kilde: Scatec solar Kilde: Glava Energy Center 40,0 20,0 - Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec

27 Tilbakebetalingstiden for energi er på ca. 1 år - levetiden er på år (garanti) Tilbakebetalingstiden for energi er ca. 1 år for hele systemet (Spania) Norge: ca. 1.8 år Utslipp av CO 2 ekvivalenter tilsvarer ca. 20 g/kwh Norge: ca. 35 g/kwh Gasskraft: ca. 400 g/kwh Kilde: REC Reducing Energy Payback Time

28 «Form Følger Miljø» (Snøhetta) Illustrasjon: Snøhetta

29 Eksempler på BIPV - I Monte Rosa Hütte, Sveits Tilhører SAC (Sweizerische Alpen Club) 90% selvforsynt med energi (inkluderer solfangere utenfor bildet) Modul: 3S Megaslate (Skreddersøm) Montasjesystem: Wicona

30 Eksempler på BIPV - II World Games Stadion, Taiwan Designet av Toyo Ito Inspirert av elveløp (men noen mener at det er en buktende drage) BIPV tak bestående av moduler Spesialdesignet tak og montasjesystem Installert effekt: ca 1 MWp Produserer ca 1,14 GWh/år

31 Eksempler på BIPV - III Berliner Hauptbahnhof Semitransparente glass/glass moduler basert på c-si 38% transparens Levert av Optisol Installert effekt: 190 kwp Årlig energiproduksjon: 160 MWh

32 Eksempler på BIPV - IV The Solar Ark Ligger i Gifu, Japan Basert på standardmoduler fra Sanyo, c-si (Ikke salgbare moduler pga skjønnhetsfeil, og lignende) Bygget som luftet kledning Installert effekt: 630 kwp

33 Hva, Hvor og Hvor Mye? (-koster det ) Kilde: Wikipedia Commons

34 Solcelleindustrien har vist en imponerende evne til vekst og kostnadsreduksjon $25,00 $20,00 Modulkostnader [US$/Wp] $ Årlig installert effekt globalt [GWp] 27 $15, ,2 $10,00 15 $5,00 $- $ 0, ,4 1,7 2,8 6 7, Kostnadene har gått ned med 97 % siden 1980! Global produksjonskapasitet er anslått til ca 50 GWp/år

35 Kostnadsbildet for BIPV kan sees på 3 måter Solcellesystemer prises gjerne i /kwp Dette gir et godt sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige anlegg internasjonalt For byggebransjen er det vanlig å beregne kostnader pr m 2 Virkningsgraden til solcellemodulen vil derfor få innflytelse på kostnaden når den regnes om til m 2 -pris NOK/kWp NOK/m 2 Kostnadstall for innkjøp og sammenligning av systemer Vurdering i forhold til andre bygningsmaterialer evt merkost En modul med høy virkningsgrad vil få en høy pris gitt i /m 2, men den vil også produsere flere kwh NOK/kWh Beregnes ut i fra merkost i forhold til alt. Materialer Sammenlignes med andre energikilder

36 IRR [%] Kostnadene for solceller er akseptable i det norske markedet og de forventes å bli ytterligere redusert NOK/m Kobber (kostbar) Skifer BIPV-Systemer Glass (kostbar) IRR for merkostnaden ved å investere i solceller sammenlignet med andre byggematerialer (Fasade i Oslo) IRR-beregningene er basert på Enovas kalkulator 45% 40% 35% IRR vs. ekstra kostnader - fasader Skifer Kobber (billig) Sink / Tegl Glass (billig) Stålkasetter betong 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Glass (kostbar) Kobber (billig) Sink / Tegl NOK/m2

37 Rammebetingelser Kilde. Regjeringen.no

38 Rammebetingelser i Norge Det er ingen direkte støtte til solceller Solfangere støttes av Enova for privatkunder Solceller og Solfangere kan støttes indirekte gjennom Enovas byggprogram, dvs der hvor solenergi er en del av nødvendige tiltak Oslo Kommune støtter både solfangere og solceller

39 Rammebetingelser - Solceller Plusskundeordningen åpner for at forbrukere kan levere kraft inn på nettet, men forutsetter netto forbruk gjennom året Ordningen er frivillig for leverandør og netteier Lokal netteier bestemmer tilknyttningsbetingelsser Plusshus (kraft) vil måtte søke om konsesjon Avgiftsfritak for anlegg med mindre generator enn 100 kva Ingen konsesjon på anlegg under 1000 V Kilde: Kjell Eikland

40 Kurs i Solkraft september Glava Energy Center Solen som energiressurs Solceller og solcellemoduler - oppbygging og virkemåte Systemkomponenter Systemdesign Simuleringsverktøy Besøk på SweModule Rundtur i Solparken

41 Spørsmål? Bjørn Thorud Multiconsult Tlf: Kilde: SolarWings

42 Solenergi i Multiconsult Solenergi i Multiconsult omfatter både elektriske og termiske systemer Vi tar anlegg fra A til kwh

43 Solar Power - installation Client: Agder Energi Date: 2011 Project management Construction management Test and research plant at the roof of Agder Energy s HQ 45 kwp

44 Solar Power Client: KLP (Fornebu Senter) Motivation: BREEAM - NOR Date: 2012 Specification of PV installations for the bidding process One BAPV on the flat roof of the shopping mall One BIPV facade Total capacity: ~150 kwp

45 Solar Power Pre design Client: Powerhouse alliance (Snøhetta, Entra, Zero, Skanska, Hydro) Motivation: Powerhouse Alliance Date: 2012 Assisting the project group in designing a building able to produce more power than it consumes PV yield computations, technical solutions Estimated max. capacity: 1,15 MWp Illustration: Snøhetta

Energiproduksjon med solceller i Norge. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult

Energiproduksjon med solceller i Norge. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult Energiproduksjon med solceller i Norge Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult 1 Agenda Solen som energikilde Fotovoltaisk solteknologi Solceller ( strøm) Utnyttelsesgrad og kostnader Termisk solenergi

Detaljer

Bygningsintegrerte systemer med solfangere og solcellemoduler. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult

Bygningsintegrerte systemer med solfangere og solcellemoduler. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult Bygningsintegrerte systemer med solfangere og solcellemoduler Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult 1 Agenda Solen som energikilde Teknologi for høsting av solenergi Solfanger ( varme) Solceller ( strøm)

Detaljer

Solstrøm i Norge. Utgave: 02 Dato: 2012-11-09. www.multiconsult.no

Solstrøm i Norge. Utgave: 02 Dato: 2012-11-09. www.multiconsult.no Solstrøm i Norge Utgave: 02 Dato: 2012-11-09 www.multiconsult.no Solstrøm i Norge 2 Solstrøm i Norge 3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Enova SF Rapportnavn: Solstrøm i Norge Utgave/dato: 02 / 2012-11-09

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Solceller i Norge Når blir det lønnsomt?

Solceller i Norge Når blir det lønnsomt? multiconsult.no Solceller i Norge Når blir det lønnsomt? Smartgridkonferansen 2013 Dr. Ing. Bjørn Thorud Mul?consult Bjorn.thorud@mul?consult.no Innhold SolkraBsystemet - Oppbygging og eksempler Historisk?lbakeblikk

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Sammenligning av reell energiproduksjon fra PV-anlegg og estimater fra PVsyst, samt lønnsomhetsvurdering av PV-anlegg i Norge

Sammenligning av reell energiproduksjon fra PV-anlegg og estimater fra PVsyst, samt lønnsomhetsvurdering av PV-anlegg i Norge Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2014 30 studiepoeng Sammenligning av reell energiproduksjon

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for naturforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for naturforvaltning Masteroppgave 2014 30 stp Kostnadsevaluering av photovoltaiske-solceller integrert

Detaljer

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi

Detaljer

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun 25. april 2011 Sammendrag Den fremtidige utviklingen av smarte nett vil åpne store muligheter

Detaljer

Forord. Ås 11.5.2014. Knut Magnus Solbakken

Forord. Ås 11.5.2014. Knut Magnus Solbakken Forord Denne masteroppgaven avslutter mine studier i miljøfysikk og fornybar energi ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU). Studieløpet er et bygget opp for å gi en kombinasjon av naturvitenskaplig

Detaljer

og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning

og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning Kongeriket Norges Grunnlov, 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Forord. Energioptimalisering av TF-bygget ved UMB, Ås

Forord. Energioptimalisering av TF-bygget ved UMB, Ås Energioptimalisering av TF-bygget ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås ENERGY OPTIMIZATION OF THE TF-BUILDING AT THE UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, ÅS Marita Åsgård Institutt for matematiske

Detaljer

Olje- og energidepartementet epost: postmottak@oed.dep.no 22.06.2012

Olje- og energidepartementet epost: postmottak@oed.dep.no 22.06.2012 Olje- og energidepartementet epost: postmottak@oed.dep.no 22.06.2012 HØRINGSINNSPILL TIL NOU 2012:9 ENERGIUTREDNINGEN Norsk solenergiforening takker for høringsinvitasjon til NOU 2012:9 Energiutredningen,

Detaljer

Mot karbonnøytrale boligområder Utforming av bygninger og energiforsyning erfaringer fra pilot prosjekter i Norge

Mot karbonnøytrale boligområder Utforming av bygninger og energiforsyning erfaringer fra pilot prosjekter i Norge ZEB Project report 18 2014 Eyvind Fredriksen og Inger Andresen Mot karbonnøytrale boligområder Utforming av bygninger og energiforsyning erfaringer fra pilot prosjekter i Norge SINTEF Academic Press Eyvind

Detaljer

Solkraft hva skjer i markedet og hvilke utfordringer ser vi?

Solkraft hva skjer i markedet og hvilke utfordringer ser vi? Solkraft hva skjer i markedet og hvilke utfordringer ser vi? PTK 2014 Øystein Holm Oystein.holm@ Agenda Solkraftsystemer - Systemutforming - Eksempler Kostnader - Kostnadsutvikling - Systempriser Lønnsomhet

Detaljer

Energiforsyning til sykehus i Sudan basert på solenergi

Energiforsyning til sykehus i Sudan basert på solenergi Energiforsyning til sykehus i Sudan basert på solenergi Camilla Bakken Torp Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Per Finden, ELKRAFT Biveileder(e): Øystein Ulleberg, Institutt

Detaljer

Nettilknyttet solcelleanlegg

Nettilknyttet solcelleanlegg Nettilknyttet solcelleanlegg Oktober 2012 www.getek.no GETEK N e t t i l k n y t t e t solcelleanlegg i bygg. Selv så langt mot nord som i Norge kan man ha god nytte av solenergi. Pga. vår lange sommer,

Detaljer

Analyse av oppvarmingsalternativer for frostsikring av en fritidsbolig

Analyse av oppvarmingsalternativer for frostsikring av en fritidsbolig Analyse av oppvarmingsalternativer for frostsikring av en fritidsbolig Sigmund Rimstad Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Per Olaf Tjelflaat, EPT Medveileder: Rasmus Høseggen,

Detaljer

Ref. 201403493: Høring Måling og avregning av plusskunder Innspill til NVE (nve@nve.no), høringsfrist: 01.09.2015

Ref. 201403493: Høring Måling og avregning av plusskunder Innspill til NVE (nve@nve.no), høringsfrist: 01.09.2015 Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Ref. 201403493: Høring Måling og avregning av plusskunder Innspill til NVE (nve@nve.no), høringsfrist: 01.09.2015 Vi viser til NVEs høring på

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Mot et lavutslippsamfunn Energi og energiforsyning

Mot et lavutslippsamfunn Energi og energiforsyning SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD, KARI THUNSHELLE OG MARK MURPHY Mot et lavutslippsamfunn Energi og energiforsyning En mulighetsstudie: Case Brøset Prosjektrapport 62 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad,

Detaljer

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 F1-3-02 Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

Dokument nr. 8:132. Til Stortinget

Dokument nr. 8:132. Til Stortinget Dokument nr. 8:132 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Inge Ryan, Heidi Sørensen, Siri Hall Arnøy og Sigbjørn Molvik Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin

Detaljer

Rapport 2010-017. Regulering av prisen på fjernvarme

Rapport 2010-017. Regulering av prisen på fjernvarme Rapport 21-17 Regulering av prisen på fjernvarme ECON-rapport nr. 21-17, Prosjekt nr. 5Z9122.1 ISSN: 83-5113, ISBN 978-82-8232-122-8 AJE/KFI/EAG/pil, KIB, 22. mars 21 Offentlig Regulering av prisen på

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport Gruppe 3 Øyvind Frank Martin Steen-Nilsen Dynge Tobias Unneland Lars Nygaard Patrick Robertson 1. mai 2013 NTNU

Detaljer

Solceller i arkitekturen

Solceller i arkitekturen Oktober 2012 Solceller i arkitekturen GETEK Kostnader Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen for energi bli relativ rimelig. Dersom forholdene legges til rette kan GETEK levere

Detaljer