Samkvem med åndeverdenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samkvem med åndeverdenen"

Transkript

1 Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra den tyske originalteksten (2. opplag 1937) av Johan Lem Lemon Forlag I

2 Copyright tysk original, Der Verkehr mit der Geisterwelt, 1932 av Johannes Greber Copyright utvidet 1960 av Elisabeth Greber Copyright norsk utgave 2009 Johan Lem ISBN Sats: Johan Lem Trykk: Birkeland Trykkeri, Birkeland II

3 Oversetterens forord Vis meg at jeg tar feil, og jeg vil bli glad og takknemlig, for du har bragt meg et skritt nærmere sannheten. JL Dette er en oversettelse av Johannes Grebers bok Der Verkehr mit der Geisterwelt. Grunnlaget for oversettelsen er bokens 2. opplag, som ble utgitt i 1937, mens forfatteren ennå levde. Oversettelsen har skjedd med tillatelse av forfatterens to sønner, Joseph og Emanuel Greber og i nær kontakt med Dr. Elsa Lattey ved universitetet i Tübingen, Tyskland, som nylig hadde mottatt copyright til boken fra forfatterens gjenlevende sønn, Emanuel. Utgiveren retter en hjertelig takk til høyskolelektor Yngvil Molaug Haugen for hennes uvurderlige bidrag til at bokens spesielle budskap er blitt korrekt overført til et tidsmessig, norsk språk. Bibelsitatene i den tyske originalutgaven stemmer naturlig nok ikke alltid helt overens med norske bibelutgivelser. For å gjøre det lettere for lesere som vil sammenligne sitater, er oversettelsen av bokens tyske bibelsitater, som en generell regel, gjort nær opp til Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85, 13. opplag 2000, uten derved å gå på akkord med innholdet i den tyske originalteksten. Nodeland i januar 2009 Johan Lem III

4 IV

5 INNHOLD Oversetterens forord Innledning Den offentlige mening om spiritismen - Kirkens og Bibelens syn. Bokens bakgrunn og hensikt - Forutsetningene for å bedømme den. Del 1 Personlige opplevelser i kontakt med åndene Mitt første skritt i kontakt med åndeverdenen Oppfordring til å utprøve åndefenomenene Mine betenkeligheter Jeg sier ja Den første seansen En overraskende meddelelse Avgjørelsen Hva Bibelen lærer oss om samkvemmet med åndene Jeg vil selv undersøke Avgjørelsen Bekreftelse av sannheten - Opplevelser i sognet mitt Jeg går med et medium gjennom kirken i sognet mitt En ordensbror som spiritist Forløpet av saken mot meg Pinseuken Møter med ulike åndemedier Et opphold i Amerika Egyptiske fyrstegraver Del 2 Lovmessigheten for åndenes samkvem med den materielle skapelsen Livskraftens lov Lovmessigheten i hele Guds skapelse Od et som åndelig livskraft Materien som fortettet od De levende organismers vekst Himmellegemenes od-stråling Od ets fortetning Styrking og svekkelse av od et Od ets helbredende kraft Od-auraen Od-svingningene Od et som bærer av den kroppslige følelsen Od ets lukt Od et som skjebnespeil Menneskets skjebne Od og klarsyn Od ets farge Od ets formende kraft Od-strømmene som kraftstrømmer Usynlig tilførsel av næring (od-bespisning) Od-kilder for åndesamkvemmet Hvordan od et brukes ved åndesamkvemmet Gud som kilden for all od-kraft V

6 Bruken av od-kraften ved åndesamkvemmet i Bibelen Od et som flamme og sky De od-ske kraftstrømmene ved Sinai Od-skyen i Det nye testamente Den gamle paktens ofring som od-kilde for Guds tale Åpenbaringsteltet i lys av od-tilberedningen De forskjellige typer offer Mediene Generelt 1 Bord-medier 2 Skrive-medier Planchet-medier, ypperrsteprestens brystskjold 4 Tale-medier Apport-medier 6 Materialisasjonsmedier Fysikalske medier 8 Klarsyn, klarhørsel og klarføling Utdannelsen av mediene Hensikten med den mediale utdannelsen Od ets oppløsning og renselse Frigjøringen av mediets ånd fra kroppen Den spiritistiske seansen Spiritistiske kirker Den enkeltes spiritistiske gudstjeneste I hvilket tilfelle er spiritismen skadelig? Medier og medieskoler i Bibelen Generelt Sanne og falske profeter Abraham og Moses som medier Samuel og medie-skolen hans Farene for mediene i Den gamle pakt Utdannelsen av mediene i oldtiden (Altertum) Mediene til de første kristne Apostelen Paulus om medier og samkvem med åndene Den hellige skrifts beretninger om det å spørre Gud Det var vanlig for gudsfolket å spørre Gud Å spørre Gud på Moses, Josuas og Davids tid Guds svar Å spørre de døde, i bibelsk forstand Begrepene død og døde i Bibelen Avgudsdyrkelsen - å spørre de døde Saul og dødebesvergersken fra Endor VI

7 Del 3 Samkvemmet med åndene i tiden etter apostlene og i vår tid Forord Samkvemmet med åndene i tiden etter apostlene Demonenes meddelelser i den hedenske avgudsdyrkelsen Avgudsbildene talte De gudstro åndenes virksomhet Kristne mediers trance-tilstander Hvordan skjelne åndene fra hverandre? Klarsynet og klarhørselen til datidens medier Utdannelsen av datidens medier Den senere kirken forbyr samkvem med åndene Åndenes virkninger i livet til en evangelisk og en katolsk prest i det 19. århundre Opplevelsene til den evangeliske presten Blumhardt Opplevelsene til den katolske presten Vianey Spiritismen i lys av nåtidens vitenskap Mediet Kluski i Warszawa Fenomenene ved mediet Kluski Fenomenene forklares Det brasilianske mediet Mirabelli Mirabelli som tale- og skrivemedium Mirabelli som fysikalsk medium Mirabelli som apportmedium Mirabelli som materialisasjonsmedium Forklaring til fenomenene Klarsyn ved et dødsleie - med forklaring Spesielle tilfeller av klarsyn - med forklaring Del 4 Den gode åndeverdens undervisning i religiøse spørsmål Forord Gud Guds personlighet Guds tilstedeværelse overalt Guds kunnskap Religionenes feiltagelser vedrørende Gud Guds skaperverk og dets skjebne Den åndelige skapelsen De skapte åndenes enhet Fallet til en del av åndeverdenen De falnes straff Paradiset som åndelig sfære Fornyet prøve i Paradiset Avgjørelsen og dens følger Guds frelsesplan Forbedringstrinnene for de falne åndenes oppadstigning Bibelens forfalskede skapelsesberetning Sannheten om skapelsen av det første menneskeparet Menneskeslektens forplantning Åndesfærene som ble skapt etter frelsen Befrielsen av de falne åndene ved en frelser VII

8 Kristus - hans liv og hans verk Kristus-spørsmålet i livet mitt Kristus som den første menneskeslektens leder Israel som bærer av gudstroen Jesu fødsel som menneske Jesu mor Jesu søsken Jesu barndom Jesu menneskelige svakheter Jesus erkjenner hvem han er Jesus fristes i ørkenen Jesu oppgave Kristus er ikke gud, men Guds sendebud Hvordan Kristus blir sett på av sine omgivelser Kristi forbindelse med åndeverdenen De tidligere Guds sendebud og åndeverdenen Kristi lidelse og dens betydning for frelsen Kristi siste lidelsesfulle timer Jesu mor var ikke til stede ved korsfestelsen Ingen døde kom frem fra gravene langfredag Kristus fôr ned til helvete - hans seier De frelstes vei tilbake til Gud Kristi lære og kristendommen av idag Guds åndeverden som sannhetens kilde Kristendommen av idag har ikke denne kilden mer Feiltagelsene er en følge av dette Det finnes intet ufeilbarlig pavedømme som kilde til sannhet Det finnes ingen trepersonlig Gud Forfalskninger av Bibelen Alt kommer til Gud igjen Det finnes intet evig helvete Menneskeåndens opprinnelse og arvesynden Syndsbegrepet De dødes oppstandelse er ikke legemenes oppstandelse Dåpens betydning Konfirmasjon [katolsk] Nattverdens betydning Bot - skriftemål - syndsforlatelse Botsøvelser - sølibat Fattigdom - kyskhet som dét ikke å være gift - lydighet mot menneskelig øvrighet som fullkommenhetsideal Avlat - hellige - tilbedelse av hellige Betydningen av å salve syke (siste olje) Presteskapet til de første kristne og presteskapet av idag Avslutning Vanens makt - Vanen som sannhetens største fiende - Selvopplevd sannhet - Loven om årsak og virkning som grunnlag for å sette spiritismen på prøve. VIII

9 Innledning Disse folkene spotter alt de ikke kjenner. Jud. 1,10 Finnes det et liv etter døden for menneskene? Finnes det et hinsides? Eksisterer en åndeverden som også menneskeånden blir opptatt i etter atskillelsen fra kroppen? Og hvordan skal vi tenke oss livet i den andre verden? Hvilken skjebne venter oss der? Eller - er alt slutt bak kirkegårdsmurene? Blir også ånden begravet der sammen med kroppen? Og blir det ikke annet tilbake av dette mennesket - med sine håp og sin angst, sin uro og sitt strev, sine gleder og lidelser, sine gode og dårlige gjerninger - enn kraniet eller en håndfull aske? Stadig dukker disse spørsmålene opp i tankene våre. I stille stunder når vi er alvorlig syke, legger de seg tungt på hjertet. Hver gang vi står ved et dødsleie - hver gang vi følger en kiste, river de i vår sjel. De løfter seg over hver grav, og de er meislet inn på hver gravstein. Hvem løser den store gåten om det hinsidige for oss? Hvem skal vi gå til med vår tvil for å få vite den usvikelige sannhet? Skal vi spørre religionene og deres tjenere? De forkynner riktignok troen på det hinsidige, og at menneskets ånd lever videre. Men de tilføyer sin lære et kraftig slag ved å benekte at dyrenes ånd lever videre etter døden. For hvis ikke dyrene lever videre, hvilken spesiell grunn skulle det da være til at mennesket skulle leve videre etter døden? Mennesker og dyr har jo samme skjebne? De blir avlet og født på samme måte som oss. Glede og smerte, rett og urett er likelig fordelt mellom oss - også døden er lik. Dette bekrefter også Bibelen med ordene: Den samme lagnad venter både mennesker og dyr. Den ene skal dø som den andre. De har alle det samme odem. Mennesket har ingen fortrinn fremfor dyr. Alle går til det samme sted. Alle er oppstått av støvet, og alle vender tilbake til støvet. Hvem vet om menneskets ånd stiger oppover eller om dyrets ånd farer ned i jorden? (Fork. 3, 19-21). 1

10 Dessuten er kirkene uenige om de viktigste religiøse spørsmålene. Vi kan derfor ikke vente pålitelige svar fra dem. Forvirrede mennesker kan overhode ikke være sikre veiledere for oss i disse sakene. Her finnes det bare en vei til sannhet: Hvis det finnes et hinsides og en hinsidig åndeverden, så kan vi bare få bevis ved at åndene selv kommer til oss og underviser oss. For bare de kan opplyse oss om de store spørsmålene knyttet til et videre liv etter døden. Så lenge det ikke er opprettet en åndebro over til oss, vil vi forbli i uvisshetens mørke og i tvilens nagende smerte. Men folk av idag bare ler hvis en person skulle snakke - om det så bare gjalt muligheten for en kommunikasjon mellom menneskenes verden og åndenes. Menneskene ler og håner, slik de alltid har spottet over alt som står i motsetning til folkemeningen i deres egen tid. Da Galilei lærte at Jorden dreide seg, og at Solen sto stille, mente hans samtidige at han var fra forstanden. Kirken betraktet ham som en kjetter og utelukket ham fra sitt fellesskap. Han måtte gå i fengsel og kunne bare gjøre slutt på forfølgelsen og sin lidelse ved å tilbakekalle sin lære. Da man viste frem den første telefonen i Det Franske Akademi i Paris, erklærte en av de mest ansette professorene på denne institusjonen dette nye fenomenet for å være svindel og buktalerkunst. Alle som har utfordret den dominerende oppfatning i sin samtid, har opplevd det samme. De har blitt utledd, hånet, brent eller korsfestet. Slik latterliggjør vi også i vår tid de som vil føre bevis for at det finnes en åndeverden, en verden som ikke er lukket for oss mennesker, men som vi kan lære å kjenne, hvis vi leter på den rette måten og oppfyller de betingelsene som gjelder for en slik forbindelse. For det er ikke bare i den fysiske verden at det hersker evig gyldige lover - det gjelder også for åndens verden. Læren om menneskets samkvem med åndeverdenen har man kalt spiritisme. Dette ordet har et dårlig omdømme i de brede lag av folket, selv om de fleste ikke vet hva det dreier seg om. Spiritismen har ord på seg for å være latterlig fantasteri hos overspente mennesker. Man ler av de spiritistiske narrene. - Disse menneskene spotter det de ikke kjenner (Jud. 1,10). Kirkene står i første rekke i kampen mot spiritismen. Det må man riktignok undre seg meget over. For nettopp kirkene lærer at de har fått sine religiøse sannheter gjennom samkvem med åndeverdenen. Jødedommen og kristendommen befinner seg helt og holdent på spritismens grunn med sine skrifter i Det gamle og Det nye testamentet. Bibelen er den mest betydningsfulle spiritistiske boken. For her dreier hovedinnholdet seg om budskapene fra det hinsidige til det dennesidige. Overalt i Bibelen ser vi åndeverdenens samkvem med menneskene. 2

11 Kirkene kan altså ikke benekte det åndesamkvem Bibelen forteller om, hvis de ikke vil sage over den grenen de selv sitter på. De søker å rettferdiggjøre sin kamp mot spiritismen ved å påstå at menneskenes samkvem med åndeverdenen skulle være forbudt i Bibelen. For der heter det: Dere skal ikke spørre de døde. Men hva menes i Bibelen med utsagnet spørre de døde? Der hvor Bibelen taler om de døde, mener den ikke de åndene som er skilt fra kroppen gjennom sin jordiske død, men de åndelig døde. Ifølge Den hellige skrift er død åndens atskillelse fra Gud. De døde er altså de som er atskilt fra Gud gjennom sin vantro og sitt frafall. Det er mørkets ånder. De dødes rike er Lucifers rike, riket til Guds motstandere, løgnens og ulykkens rike. Ifølge Bibelen finnes et rike for de døde og et rike for de levende. Menneskene har mulighet for å sette seg i forbindelse med de hinsidige åndene i begge rikene. De kan hente opplysninger hos de åndelig døde - det er å spørre det onde - eller som Bibelen uttrykker det: Å spørre de døde. Eller de vender seg til de levende i det hinsidige - det er å spørre den gode åndeverden - eller som Bibelen uttrykker det: Å spørre Gud. Å spørre de døde - den åndeverden som har vendt seg fra Gud - ville være den største fornærmelse mot Gud. Det ville være avgudsdyrkelse, og den består jo nettopp i forbindelse med de onde åndene. Dødemanerne fra den gamle tid var vanligvis ansett som personer som med vitende og vilje trådte i forbindelse med mørkets makter - demonene. Derfor Guds strenge påbud i Det gamle testamentet om å fjerne dødemanerne fra folkets midte. I Bibelen er det altså bare en helt bestemt type samkvem med åndene som blir forbudt for menneskene, nemlig samkvemmet med de onde åndene. I stedet skal menneskeheten søke fellesskap med Gud og den gode åndeverden. Men hvis noen sier til dere at dere bør spørre dødemanerne, så si til dem, skal ikke et folk spørre sin Gud? Skal det spørre de døde for de levende? (Jes. 8,19). - Spør meg om de kommende ting! (Jes. 45,11). Til alle tider har de troende ivrig etterkommet oppfordringen til å spørre Gud. Hos israelittene var det å spørre Gud noe dagligdags. Enhver som ville spørre Gud, gikk ut til åpenbaringsteltet. (2. Mos. 33,7). Gud svarte på de forskjelligste måter. Hans åndelige budbringere sto i stadig forbindelse med de troende. Disse budbringerne møter oss overalt i fortellingene i Det gamle- og Det nye testamentet. Når vi derfor som gudfryktige mennesker - eller i det minste som ærlige søkere av sannhet - prøver å komme i forbindelse med den gode åndeverden, gjør vi 3

12 ikke noe som er urett, men oppfyller et Guds bud. Det er et viktig bud. For forbindelsen med den gode åndeverden er den eneste veien som fører til sannhet. En annen finnes ikke. Derfor blir ikke, i hele Den hellige skrift, sannhetssøkende mennesker henvist til sine medmennesker for å finne sannhet, men alltid til Gud og hans ånder. Heller ikke i Det nye testamentet. Kristus hadde ennå mye å si til sine tilhengere da han skulle forlate denne Jord, ting de ennå ikke forsto. Senere skulle de få klarhet, men ikke gjennom mennesker, men ved ånder som han ville sende dem fra Faderen som sannhetens ånder. Og disse åndenes innflytelse skulle de oppfatte med sine menneskelige sanser. Dere vil se Guds ånder stige opp og ned. (Joh. 1,51). I sine forsamlinger opplevde de første kristne at Guds sendebud steg opp og ned. Derfor oppfordret apostelen Paulus de kristne: Streb etter ånder! (1. Kor. 14,12). Det er en grunnleggende lære for menneskenes religiøse liv, at enhver må søke sannheten om de store spørsmål om livet og det hinsidige gjennom en umiddelbar forbindelse med Guds åndeverden som sannhetens kilde, og ikke innenfor rammen av menneskers tolkninger. Slik lærer Gud det i Det gamle- og slik lærer Kristus i Det nye testamentet. Slik lærer apostlene, og i samsvar med dette handlet Guds folk i den gamle pakt og de kristne i de første århundrene. I de senere tider har man utvisket denne grunnsannhet. Mennesker med feilaktige oppfatninger kom inn som forkynnere av sannhet i stedet for Gud og hans sendebud. Guds ord ble - for å bruke apostelen Paulus uttrykk - til et levebrød. Man lærte religion gjennom menneskelig undervisning som enhver jordisk vitenskap. Og slik har det vært til denne dag. Folkets geistlige ledere fikk uinnskrenket makt i alle religiøse saker og skaffet seg på denne måten også stadig større verdslig makt. Det menneskelige regelverk som ble lagt på de troendes skuldre i religionens navn, ble stadig større. Den tidligere friheten til Guds barn ble forvandlet til religiøs trelldom. Den som satte seg imot og ville leve etter egen overbevsning, måtte bøte med livet. Blodet til millioner har flytt i religionens navn. De opprinnelige dokumentene til Det nye testamentet forsvant. Avskriftene stemmer på viktige punkter ikke overens med den opprinnelige teksten. Man grep til forfalskninger ved å forandre teksten i Bibelen på enkelte steder, slik at den stemte overens med de menneskeskapte oppfatningene som kom til i tidens løp. Her gjentok det samme seg som Gud - gjennom profetene - klaget bittert over i den gamle pakt: Hvordan kan dere si: vi er vise, vi har den guddommelige lov? - Javel! Avskriveren har fordreiet den til løgn. Derfor må de vise stå der, skamfulle og 4

13 forskrekket. For de har fanget seg selv. De har kastet bort Herrens ord. Hvilken visdom har de da? (Jer. 8,8-9). Også den moderne, vitenskapelige forskningen har påvist at forfalskningene bredde seg i alle skriftstykker fra den gamle tid som en ødeleggende sykdom. Bibelen, kirkefedrene, skriftene til jødiske og hedenske forfattere ble forfalsket til fordel for religiøse meninger som fantes i forfalskernes samtid. Alt dette skjedde uten at vanlige folk visste om det. De godtok usett de såkalte religiøse sannheter og tolkningene som de geistlige lederne bød dem og videreførte dem til sine barn og barnebarn. Nøyaktig slik er det også idag. Religionen er en arv som enhver har overtatt fra sine foreldre og lærere uten selv å gjøre seg opp en mening om sannhetsgehalten i innholdet. De fleste ville heller ikke være i stand til det. Derfor ville den kristne av idag med like stor overbevisning bekjenne seg som jøde eller muhammedaner, hvis hans foreldre hadde vært jøder eller muhammedanere. Slik var det ikke i de tider da menneskene sto i forbindelse med den gode åndeverden. Da kunne de spørre: Hva er sant? - og de fikk svar. Derfor oppfordrer Paulus de første kristne til å spørre Gud når de på et punkt mente noe annet enn han selv. Og hvis dere mener noe annet om noe, så vil Gud gi dere klarhet om det. (Fil. 3,15). I hundreårene etter har det vært umulig å henvise til den eneste vei til sannhet, slik den største kristne apostel gjør her. Hvis en person ikke trodde det hans kirke lærte, eller prøvde å oppnå sannhet på samme måte som israels folk og de første kristne, ble han truffet av kirkens bann, og ofte endte han på bålet. Idag er riktignok bålene sloknet, fordi kirken ikke lenger har makt til å tenne dem. Men kirkebannet eksisterer fortsatt, og det ville ha truffet de største kirkefedre fra de første århundrene, hvis de hadde levet idag og lært det de dengang forkynte som sannhet for kristenfolket. Man har begravet forbindelsen med Guds åndeverden og på den måten blokkert veien til sannheten. Av menneskekunnskap og menneskeskapte lover har man opprettet religiøse byggverk og oppfordret menneskene til å ta plass i dem. Hundrevis av kirkesamfunn vil være sannhetsformidlere. Det ene brenner det den andre tilber. Og det den ene forkynner som ren sannhet, blir av den andre fordømt som avskylig kjetteri. Menneskeheten kan bare bli befridd fra denne forvirring ved at Gud igjen sender sine åndelige sannhetsvitner, slik han har gjort det i mange tusen år. Vi skal ikke spørre de døde, ikke mørkets rike eller feilende mennesker - men Gud. Han er den samme Gud nå som dengang. For ham gjelder ingen persons anseelse. Han elsker nåtidens mennesker like mye som menneskene i forgangne tider. Og slik han dengang åpenbarte seg for menneskene ved sine åndelige sendebud, slik også idag. 5

14 Kirkene vil riktignok kjempe mot denne veien til sannhet med alle midler. Dette må de gjøre, for de kjemper for sin egen eksistens. De anser seg selv for å være ufeilbarlige forkynnere av sannhet. Hver av dem har sin kronede eller ukronede pave. Skulle Guds sendebud igjen komme og forkynne blant mennneskene, ville kirkene oppfatte det som en farlig konkurranse og skadelig for kirkenes eksistens. For man ville frykte at den sannhet som Guds ånder forkynte, ikke ville stemme overens med kirkenes lære. Det finnes jo bare en sannhet. Enten finnes sannheten i ett av de mange religiøse samfunnene - og alle andre tar feil - eller så eier ingen av dem sannheten. Når alt kommer til alt, gjelder for alle trossamfunn uten unntak følgende ord fra Göthes Faust: I fargerike bilder liten klarhet, mye feiltagelser og en gnist av sannhet. Jeg var katolsk prest i 25 år. Jeg anså min religion for å være den rette. Det var jo religionen til mine foreldre, lærere og sjelsørgere. Selv om bevisene for at alt var sant ikke var slik at den tilfredsstilte min forstand, så hadde jeg likevel ingen grunn til å forkaste det som alle mine religionsfrender betraktet som sant. Dessuten ville allerede enhver frivillig tvil på trossannheten i min kirkes lære være en dødssynd. Jeg visste intet om at en forbindelse med åndeverdenen var mulig. Spiritismen kjente jeg bare gjennom avisene. Jeg anså den for å være illusjon og selvbedrag. Da kom dagen da jeg - uten å ville det - tok det første skrittet på veien til forbindelsen med åndeverdenen. Jeg opplevde ting som opprørte meg dypt i mitt innerste. Etter dette første skrittet kunne jeg ikke - og hadde jeg heller ikke lov til å bli stående. Jeg måtte fremover, måtte ha klarhet. Forsiktig prøvende gikk jeg videre, med apostelen Paulus ord for øynet: Undersøk alle åndemanifestasjonene og hold bare fast ved det som viser seg å være godt. (1. Tess. 5,21). Jeg ville bare det gode. Jeg ville bare sannheten. Jeg var rede til å motta den, selv gjennom tunge offer. Jeg visste at Gud ikke lar en oppriktig og uselvisk sannhetssøker i stikken, og at han ifølge Kristi ord ikke vil gi en stein - i stedet for brød - til en som ber ydmykt. Jeg var klar over de alvorlige følgene av mitt skritt. Min stilling som geistlig, hele min materielle eksistens, min jordiske fremtid så jeg tilintetgjort, hvis jeg gikk videre. Hån, forfølgelse og lidelse i overflod ville bli min lodd. Men sannheten var mer verd for meg. Jeg fant sannheten på den veien jeg hadde slått inn på. Den gjorde meg fri og glad i mitt indre. Trengslene på det ytre plan som var forbundet med mitt valg, og som fortsatt vedvarer, kan ikke forstyrre den indre freden. 6

15 I denne boken beskriver jeg den veien som bragte meg i forbindelse med åndeverdenen, og som avslørte sannheten for meg. Jeg skrev den av kjærlighet til mine medmennesker, uansett hvilket religionsfellesskap de tilhører, eller hvilken verdensanskuelse de har. Boken er tilegnet hvert sannhetssøkende menneske. Den skal være en veiviser for alle som søker forbindelse med den gode åndeverden, for gjennom den å finne den korteste veien til sannheten og til Gud. Bøker som skal tjene som veivisere for turgåere på Jorden, er skrevet av dem som selv har gått de veiene som blir beskrevet i veiviseren. Slike bøker er ikke for dem som blir værende hjemme, men for dem som vil lære det ukjente å kjenne. Min bok vil være en slik veiviser. Den vil vise veien til broen hvor vi møter budbringerne fra det hinsidige. Den som ved hjelp av denne boken trer ut på åndebroen, vil få alt det bekreftet som er beskrevet i denne boken. Jeg forventer derimot ikke at noen godtar innholdet i boken som sannhet uten å ta det opp til nærmere undersøkelse. Han ville da støtte sin overbevisning i de viktigste spørsmålene i sitt liv på uttalelser fra et ufullkomment menneske. Det må han ikke. For min påstand om at jeg ikke henter disse sannhetene jeg har nedtegnet, fra min egen tankevirksomhet, men fra en forbindelse med den hinsidige gode åndeverden, kunne jo være en bevisst villedning fra min side eller et selvbedrag. Som svakt, ufullkomment og syndig menneske kan jeg ikke gjøre krav på større troverdighet enn ethvert annet medmenneske. Jeg forlanger derfor ikke at man blindt tror meg. Jeg forlanger bare ett: At man undersøker den sannheten jeg mottok ved å gå den samme vei som jeg gikk. Jeg har beskrevet veien nøyaktig, slik at ingen kan gå feil. Den skolerte og den uskolerte, den rike og den fattige, alle kan gå den. De trenger ingen forutsetninger eller spesiell skolering. Den koster ingenting. Bare en ting må de ha: Viljen til sannhet. De må være rede til å motta sannheten og innrette livet sitt etter det straks den åpenbarer seg for dem på en overbevisende måte. Boken er ikke skrevet for den som ikke vil. For ham finnes overhode ingen vei til sannhet. For Gud åpenbarer bare sin sannhet for dem som er av god vilje. De som ikke har viljen til sannhet og ikke - prøvende - vil gå denne veien som jeg viser dem, de har heller ingen rett til å avsi dom over boken min. For hvis en kjemiker meddeler verden at han har funnet en kjemisk vei til å fremstille gull og angir metoden nøyaktig, da kan i fornuftens navn bare den dømme om kjemikerens oppskrift, som selv har gjort de forsøkene som blir beskrevet, og fulgt kjemikerens anvisninger nøyaktig. Jeg er sikker på at denne boken inneholder sannheten. For jeg vet hvem den er, som jeg har gitt min tiltro til. (2. Tim. 1,12). Jeg behøver ikke være redd for at de som går min vei, skal finne noe som ikke stemmer overens med det jeg fant. 7

16 Alle som hittil har fulgt mitt råd og søkt kontakt med den gode åndeverden, har funnet det samme som jeg. På tross av dette vil boken min få mange og bitre motstandere. Ikke så mye blant folk flest, men heller i de kretser som ville lide store jordiske offer, hvis de tok imot sannheten. Dette er de geistlige i de forskjellige religionssamfunnene. Kirkens lære, som de hittil har forkynt for sine menigheter, sikret dem samtidig deres levebrød. Hvis de, som følge av at de endrer sin erkjennelse av sannheten, også forandrer bekjennelsen, så opphører de å være prester i sine egne trossamfunn. De mister sitt daglige brød som var sikret dem gjennom deres stilling. Å oppgi sitt levebrød og fattig og utstøtt gå en usikker jordisk fremtid i møte, er ett av de største offer som et menneske kan bringe. Det er ikke mange som gjør det. Heller gir de avkall på sannheten. Derfor gikk den jødiske geistligheten til en så bitter kamp mot Kristus og hans lære. De fryktet for sin posisjon. De undersøkte ikke først om det var hold i de sannheter Kristus forkynte, men vendte sitt dødelige hat mot ham, som gjennom sin lære prøvde å lokke folket vekk fra dem, og derved truet med å frata dem deres innflytelse over massene. Derfor måtte han dø. Og den forbannelse å være de bitreste motstandere både av sannheten, av de som søker sannheten og av de som forkynner sannheten, den hviler tungt på presteskapet til alle religioner til denne dag. Med ild og sverd har de myrdet millioner av mennesker under skinn av at det var en kamp mot kjetteri; slik også det jødiske presteskapet gjemte seg bak denne anklagen mot Kristus: Han har spottet Gud. Den virkelige grunnen var imidlertid dengang som i senere tider frykten for tapt eller redusert jordisk innflytelse, verdslig ære, embeter og inntekter. Sant nok, det fantes og finnes unntak. Kanskje flere idag enn tidligere. Men disse Nikodemus-sjelene kan like lite forhindre de nåværende geistlige ledernes dødsdom over sannheten som den første Nikodemus kunne. Presteskapet av idag vil derfor ikke bare avvise boken min, men vel også vegre seg for å prøve ut riktigheten av dens innhold på den måten boken angir. Likevel beskriver den en vei som enhver kan gå med god samvittighet. Eller er det kanskje noe forkastelig i det at en person - det være seg en geistlig eller legmann - setter seg ned i sitt eget hjem til en privat gudstjeneste - alene eller sammen med andre - vender seg til Gud i sang og bønn og trygler om at Kristi løfte skal bli oppfylt: Når nå dere, som jo er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer vil ikke da deres Far gi en hellig ånd fra himmelen til dem som ber ham om det. (Luk. 11,13). Er det kanskje en synd å gå igjennom sannhetene i Den hellige skrift ved en slik gudstjeneste, å diskutere med andre og be om den rette erkjennelsen. Er det synd ved slike anledninger - som et åndelig fellesskap - å rekke hverandre hendene, slik de første kristne gjorde og i indre samling rette sin ånd mot det høye, å angre sin 8

17 synd, tilgi hverandre og be Gud om hjelp og om sannhetens ånd som Kristus har lovet sine tilhengere. Finnes det noen som kunne delta i dette uten god samvittighet? Mer enn dette forlanger jeg ikke. En annen vei gikk heller ikke jeg da jeg fikk motta det som boken forteller om. Jeg har ikke fått noe spesielt. Jeg fikk bare det som enhver, som søker det oppriktig, får. Mange vil kanskje på denne måten få noe som er mye større enn det jeg fikk. Det forhold at det vi får formidlet på denne måten, synes å være utrolig, er ingen grunn for ikke å gå inn på den beskrevne veien. For Gud stiller oss jo utrykkelig utrolige ting i utsikt med ordene: Spør meg, og jeg vil gi deg svar og forkynne deg store og utrolige ting som du hittil ikke har visst noe om. (Jer. 33,3). Påsken 1932 Forfatteren 9

18 10

19 Del 1 Personlige opplevelser i kontakt med åndene Mitt første skritt i kontakt med åndeverdenen Så grublet jeg for å skjønne dette, men det var for vanskelig - til jeg kom i forbindelse med Guds åndeverden. Sal 73, Det var utpå sensommeren året Jeg var dengang katolsk prest i en liten landkommune. Dessuten måtte jeg lede en hjelpeorganisasjon som hadde sete i en naboby. To ganger i uken reiste jeg til kontoret der for å utføre velferdsarbeidet. En dag jeg var der, kom en mann til meg og spurte: Hva tenker De om spiritismen? Og før jeg kunne svare, fortalte han om sine opplevelser. Med en liten gruppe pleide han en gang om uken å komme sammen til en slags gudstjeneste. Man ba, leste i Den hellige skrift og snakket sammen om det de hadde lest. Blant de som var med, var også en ung gutt, år gammel. Han var av enkel familie, hadde ikke annet enn middelmådig skolegang og var læregutt i en privat bedrift. Ved sammenkomstene pleide denne gutten plutselig å falle fremover, som død, for straks etterpå å bli reist opp rykkvis, som av en usynlig kraft. Så satt han der med lukkede øyner og forkynte underlige ting, og han svarte på spørsmål som man stilte til ham, men på rent materielle spørsmål nektet han å svare. Etter at formidlingen var slutt, falt han fremover igjen, for straks etter å komme til seg selv igjen. Han visste da ikke det minste om det som hadde hendt og av det som var blitt sagt. Gutten var sund og frisk. Etterpå følte han verken hodepine eller annet ubehag. Mannen avsluttet sin beretning med følgende ord: Nå vil jeg vite hva De mener om saken. Men før De sier hva De mener, vil jeg be Dem overvære en slik sammenkomst, slik at De selv kan overbevise Dem om hva som foregår. Samtidig får De anledning til å stille spørsmål til gutten. Jeg hadde fulgt hans beretning med stor oppmerksomhet. Hva skulle jeg svare? Jeg verken visste eller forsto noe av den såkalte spiritismen. Jeg hadde riktignok lest noe i avisen av og til; det var beretninger om avsløring av medier og andre spiritistiske bedragerier, altså slett ikke noe fordelaktig. Og nå skulle altså jeg, som et seriøst menneske og dertil geistlig, begi meg inn på dette området og risikere å gjøre meg til latter. Det kunne jeg ikke. Fra et rent vitenskapelig standpunkt skulle jeg riktignok hatt lyst til å undersøke nærmere disse merkelige fenomenene jeg nettopp hadde hørt om, men bare hvis jeg hadde kunnet gjøre det alene på mitt eget kontor. Men å gå til private hjem og utsette meg for sladder, det ville jeg ikke. Derfor tilsto jeg åpent at jeg verken hadde erfaring eller kunnskap på dette området, og at jeg 11

20 derfor ikke kunne ha noen formening om det han hadde opplevd. Jeg hadde store betenkeligheter med å ta imot hans tilbud om å være til stede ved en slik sammenkomst. Jeg måtte ta hensyn til min sorte frakk og kunne ikke risikere å bli offentlig uthengt som spiritist. Det ville uten tvil straks bli kjent overalt at jeg deltok på disse sammenkomstene. Men mannen var ikke fornøyd med svaret: Her dreier det seg om en meget viktig sak som De - som geistlig og en offentlig person - må kjenne til. Etter mitt skjønn har De i det minste plikt til å undersøke saken. Og når De har undersøkt den objektivt og nøye, har De videre plikt til å gjøre Dem opp en mening. De vil sikkert bli spurt om disse tingene mer enn én gang i livet. Hvem skal vi lekfolk be om forklaring, hvis vi ikke får den av våre geistlige ledere som vi stoler på vil si oss sannheten. Disse tingene kan likevel ikke lenger ties ihjel. Antallet spiritistiske sirkler øker fra dag til dag også i Tyskland. En finner dem på hvert større sted. Jeg vet godt at kirkene vil avfeie spiritismen som svindel og djevelsverk. Men dette spørmålet er ikke løst med det. Hvis De er redd for ubehageligheter, så er frykten ubegrunnet. Deres deltagelse i våre forsamlinger vil ikke bli kjent i offentligheten, for de få deltagerne er alle personer som kan tie, og som vil unngå alt som kan skade Dem. De kan altså trygt si ja! Jeg kunne ikke se bort fra riktigheten i denne tankegangen. Mannen hadde rett. Hvis vi geistlige, som skal og vil være folks ledere og lærere, avslår å undersøke sannhetsgehalten i slike foreteelser, hvem skulle da gjøre det? Hvem skulle ha større interesse av disse tingene enn nettopp de geistlige fra alle trosbekjennelser. For hvis spiritismen skulle vise seg å være virkelighet, så er den av skjebnessvanger betydning for alle trossamfunn. Etter å ha nølt en stund, sa jeg meg derfor villig til å være til stede ved neste sammenkomst søndag kveld. De neste dagene var denne saken stadig i tankene mine. Jeg angret halvveis på at jeg hadde sagt ja, for de ubehagelighetene jeg kunne komme oppi, syntes større jo mer jeg tenkte etter. Jeg imøteså søndagen med spenning. Etter endt ettermiddagsgudstjeneste reiste jeg til byen. På kontoret til hjelpeorganisasjonen ville jeg få unna et par saker som hastet før jeg gikk til møtet. I jakkelommen hadde jeg en lapp med de spørsmålene jeg ville stille gutten om kvelden. De kunne bare besvares gjennom lengre utredninger. Det dreide seg om religionsvitenskapelige spørsmål. Jeg var selv ikke istand til å besvare dem, jeg ville bare se hva gutten hadde å si til dem. På kontoret fant jeg et brev fra ham som hadde invitert meg til møtet. Han skrev at sammenkomsten ikke ville være hos ham, som avtalt, men hos en annen familie med angitt adresse. Det var blitt ordnet slik. Jeg stusset over denne uventede forandringen. Jeg ble mistenksom. Ville man kanskje drive gjøn med meg? Jeg kjente ikke familien hvor vi nå skulle treffes, 12

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer