en ny hverdag om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVpU-reformen Konferanse, oslo Kongressenter 31. mars og 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en ny hverdag om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVpU-reformen Konferanse, oslo Kongressenter 31. mars og 1."

Transkript

1 stiftelsen sor en ny hverdag om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVpU-reformen lyrisk aften med ole paus Konferanse, oslo Kongressenter 31. mars og 1. april 2011 målgrupper: Brukere, fagfolk, ledere, politikere og andre som er engasjert i gode levekår for personer med utviklingshemning

2 09.00 Registrering m/kaffe Torsdag 31. mars «Mennesker med utviklingshemning skal heller ikke diskrimineres» informasjons- og utviklingsprogram Audun Lysbakken, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Hvordan realisere intensjonene i departementets program? Hvilke virkemidler har vi for å skape holdningsendringer? Pause «Vi er ekspertene i våre liv.» Gry Lillian Nilsen, Cecilie Dahl, Martin Sletten Eriksen, Trond Lauten, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen Seks brukere inviterer konferansedeltakerne til å forberede spørsmål før plenumsdebatten dag 2 Innfridde mål eller brutte visjoner? Jan Tøssebro, professor ved NTNU Hva var egentlig målene, og hvordan har det gått? Lunsj «Senkveld i Tertnesflaten» Det handler om å leve... En film fra et bofellesskap i Bergen Rettssikkerhet, en bærebjelke i reformen Tina Luther Handegård, Dr.polit i sosiologi/studieleder på politihøgskolen i Bodø Hvordan er utviklingshemmedes rettsikkerhet i dag? Hvordan bør det se ut i morgen? Pause Normalisering, inkludering, segregering hva gir den beste livskvaliteten for mennesker med utviklingshemning, og hva innebærer dette når fremtidige tjenester skal planlegges? Plenumsdebatt med panel ledet av journalist Thomas Ergo Norsk Forbund for Utviklingshemmede, leder Jens Petter Gitlesen LUPE, styremedlem Frøydis Lange Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, statssekretær Kirsti Bergstø Fellesorganisasjonen, medlem av forbundsledelsen i FO, og leder for vernepleierseksjonen Cato Brunvand Ellingsen Fagforbundet ved Kjellfrid T. Blakstad, leder av seksjon helse og sosial Oslo kommune Stortingest arbeids- og sosialkomité, leder Robert Eriksson (FRP) Stortingets helse- og omsorgskomité, andre nestleder Tore Hagebakken (A) Pause

3 Torsdag 31. mars «Peer for alle» «Hva er det å være seg selv i grunnen?» Beboere fra stiftelsen Helgeseter i Bergen fremfører «Forliset» fra Henrik Ibsens «Peer Gynt». Antroposofiske, sosialpedagogiske, alternative levemåter Geir Legreid, daglig leder ved stiftelsen Helgeseter Slutt Middag med underholdning ved Ole Paus Oslo kongressenter «Ord er viktige, for de formidler holdninger» Ole Paus er forfatter, musiker, visesanger og skuespiller med et stort samfunnsengasjement. På og 1980-tallet ble han lagt merke til med sine ofte satiriske og samfunnsrefsende tekster, men senere har han markert seg med en mykere stil. Paus har blant annet vunnet Spellemannsprisen. Helgeseter startet i 1954 som et helsepedagogisk hjem og skole inspirert av antroposofiens menneskesyn for å gi utviklingsmiljø til personer med spesielle behov. De har et sosialterapeutisk helhetlig tilbud, hvor kulturaktiviteter er en av grunnpilarene. På konferansen skal de fremføre scenen «Forliset» fra Henrik Ibsens «Peer Gynt». Foto: Borgny Berglund.

4 09.00 fredag 1. april Hvilken kompetanse har vi, hva trenger vi og hvordan møter vi behovene? Nasjonal kompetansesatsing for kommunene, professor og daglig leder NAKU Karl Elling Ellingsen Kompetansesatsing i Karmøy kommune, virksomhetsleder Elin Hansen Pause Slik bor vi EMPO-TV reportasje om ulike måter å bo på. Steinar Wangen, reporter og programleder Er det størrelsen det kommer an på? «Tenk stort» Individuell omsorg i store enheter? Haugentunet, 60 samlokaliserte boenheter i Oslo Monika Vartdal, leder for Haugentunet boliger «Tenk smått og tenk selv» Steinar Løland, far Pause Mestring og muligheter Et inkluderende arbeidsliv illusjon eller realitet? Terje Olsen, forsker ved Nordlandsforskning Inkludering i skolen umuligheter og muligheter John-Ingvard Kristiansen, førstelektor ved NLA-høgskolen (Norsk lærerakademi) Lunsj Kulturelt innslag Turnoppvisning ved Asker Stars Sju spreke, unge damer med Downs syndrom viser ferdigheter vi andre bare kan drømme om «Ingenting om oss - uten oss» Vår stemme skal høres! Paneldebatt hvor utviklingshemmede svarer på spørsmål fra salen Bak kulissene: Utviklingshemmede foran og bak kamera En EMPO-TV produksjon blir til Erling Due Bergseth, redaksjonsmedarbeider Er premissene og rammevilkårene i dag forskjellige sammenlignet med for 20 år siden? Johans Sandvin, professor ved Universitetet i Nordland Slutt 4 FEBRUAR 2010

5 «Utviklingshemmede har den samme retten som andre til å bo hvor de vil, selv om de er avhengige av et tjenestetilbud som er mer omfattende enn for andre» Audun Lysbakken er barne-, likestillings- og inkluderingsminister, og nestleder i SV. «Regjeringen har sviktet en svak gruppe, og regjeringen har sviktet sin egen reform» Jan Tøssebro er professor ved NTNU, og er engasjert i forskning om funksjonshemning, med særlig vekt på inkludering, oppvekst, levekår og reformer. «Ambisiøse målsetninger og virkemiddelfrykt er ingen god kombinasjon» Jens Petter Gitlesen er forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). Gitlesen er statistiker, og har i en årrekke vært høgskolelektor ved Universitetet i Stavanger. «Kompetente praktikere setter faglig skjønn, kunnskap og kompetanse ut i handling». Karl Elling Ellingsen er professor og leder av NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. «Omtanke, kunnskap og forståelse bidrar til at vi alle blir med.» Kjellfrid T. Blakstad er leder av seksjon for helse og sosial i Fagforbundet. «Kompetente, reflekterte og engasjerte medarbeidere er viktig for å bistå brukerne til selvbestemmelse, utvikling og mestring i hverdagen» Elin Hansen er virksom hetsleder i Karmøy kommune. «Sjelden har jeg møtt så mye forbannelse, frustrasjon, resignasjon og kampvilje. Min oppgave er å finne de vesentlige historiene og grave meg så nær sannheten som mulig.» Thomas Ergo er frilansjournalist, og har skrevet en rekke kritiske artikler i Dagbladet om blant annet rettssikkerhet for utviklingshemmede. Kirsti Bergstø er statssekretær for Audun Lysbakken i Barne-, familie- og inkluderingsdepartementet. Hun har vært leder i Sosialistisk Ungdom og er utdannet barnevernspedagog. «Det er på tide at mennesker med utviklingshemning får muligheten til å bestemme i egne liv» Lars Ole Bolneset er spesialpedagog og faglig leder ved Ridderne as, som tilbyr opplæring og andre tjenester til kommuner og bydeler innenfor arbeidet med utviklings hemmede. Han er også tolk og tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB). «Vi må få bestemme selv». Gry Lillian Nilsen jobber på Aurora Verksted med å lage kunst. Hun er med i brukerrådet i boligen der hun bor. FEBRUAR

6 «Jeg er opptatt av at våre meninger skal bli hørt». Cecilie Dahl jobber på Bærum arbeidssenter. Hun er også intervjuer i en brukerunder søkelse for utviklingshemmede. Hun har vært med i brukerrådet i boligen der hun bor i 5 år. «Selvbestemmelse for meg på jobben betyr at jeg blir lyttet til og hørt, når jeg mener noe om min egen arbeidssituasjon.» Martin Sletten Eriksen er arbeidstaker ved Bærum kommunale arbeidssentre (BKA) og talsmann for BKAs arbeidstaker-råd. «BKA rådet er viktig for utviklingen på jobben» Trond Lauten er er arbeidstaker ved Bærum kommunale arbeidssentre (BKA) og nestleder i BKAs arbeidstaker-råd. Erling Due Bergseth er redaksjonsmedarbeider i Empo tv. Empo tv er et talerør for mennsker med utviklingshemning. Empo-tv ønsker å skape debatt, engasjement og nysgjerrighet gi opplevelse og kunnskap til ettertanke og underholdning bygge ned fordommer og skape gode forbilder «For meg er tilgjengelighet i samfunnet og brukerstyrte fritidstilbud viktig» John-Harald Wangen jobber som kontorfullmektig i NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) og har jobbet der siden Han startet i RGB høsten «Veien å gå er økt selvbestemmelse og brukerstyring». Lars-Ove Nordnes er utdannet vernepleier og jobber som faglig rådgiver i koordinerende enhet i Bærum kommune. Han ble ansatt av RGBs medlemmer som tilrettelegger i «Likeverd og mangfold er viktig for meg! Utviklingshemmede må få mulighet til å bruke sine resurser både på utdanning og i arbeidslivet.» Lene Valaker er utdannet vernepleier og jobber som faglig rådgiver for Bærum kommunale arbeidssenter med ansvar for tilrettelegging av arbeid og aktivitet. Hun er en av to tilretteleggere for BKAs arbeidstaker-råd (BKA-rådet). «For å tilrettelegge for gode tjenester må man ha med brukerne» Hege Rysstad er utdannet vernepleier og jobber som tjenesteleder for Gjettum og Levrestien samlokaliserte boliger. Hun er også tilrettelegger/sekretær for brukerrådet i ovennevte tjeneste. Steinar Wangen er reporter og programleder i Empo tv. Han er en av mange med utviklings hemning som lager engasjerende og interessante programmer for personer med [og uten] utviklingshemning. «Jeg er opptatt av selvbestemmelse, brukerråd og å fortelle andre om vårt arbeid». Jacob Sverdrup jobber i pakkeavdelingen på Løxa utvikling. Han startet i RGB i januar FEBRUAR 2010

7 Johans Sandvin er professor i sosiologi ved Universitetet i Nordland. Hans forskningsinteresser omfatter velferdsstatens organisering og virkemåte, velferdsstatens yrker og brukere, sosial integrering og sosial kontroll. «Et kunnskapsløft gjennomført i strid med de verdier vi ønsker kunnskapen skal bygge på, resulterer i en trangere skole og et trangere samfunn, fordi vi mister kjennskap til det vi skal få økt kunnskap om.» John-Ingvard Kristiansen er første lektor i spesialpedagogikk ved NLA-høgskolen i Bergen. Han er far til en jente med utviklingshemning, pedagog og holder på med doktoravhandling. «Deltakelse i arbeid og dagaktivitet er av stor betydning for selvbilde og inkludering». Terje Olsen er sosialantropolog og seniorforsker ved Nordlandsforskning, gruppen for velferd, arbeid og oppvekst. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet arbeid og dagaktivitet, rettsikkerhet og rettsvern for utsatte grupper. «Med kompetanse og uredde stemmer er et inkluderende samfunn mulig.» Cato Brunvand Ellingsen er medlem av forbundsledelsen i FO, og leder for vernepleier seksjonen. Tina Luther Handegård er dr.polit i sosiologi/studieleder på politihøgskolen, og sitter i styret for Stiftelsen SOR. Asker Stars er Norges eneste gruppe innen Rytmisk Gymnastikk som har medlemmer med funksjonshemning. De trener som en integrert gruppe i Asker Turnforening. Gruppen består av 7 jenter i alderen 13 til 20 år. Fem av dem har Down syndrom. Asker Stars deltar i internasjonale konkurranser organisert av Special Olympics rundt i hele verden i tillegg til nasjonale Norges Cup konkurranser med funksjonsfriske. Det eldste medlemmet, Katelyn Garbin, er Olympisk mester fra Special Olympics i Kina 2007, med 5 gullmedaljer. RGB er en rådgivningsgruppe for og med mennesker med utviklingshemning som møtes en dag hver 14 dag. RGB ble startet høsten 1993 etter at dette ble bestemt i handlingsprogrammet for Bærum kommune. RGB gir råd til politikere og administrasjonen i Bærum kommune. RGB jobber for at mennesker med utviklingshemning blir hørt i saker som gjelder dem selv. Vi mener at vi er ekspertene i våre liv. RGB mener at det er viktig å bli respektert og hørt. Alle mennesker er like viktige. BKA-rådet BKA-rådet er arbeidstakernes eget organ. Her sitter til enhver tid representanter fra de ulike avdelingene i BKA. BKA-rådets viktigste oppgaver er å skape et godt arbeidsmiljø, ta opp og diskutere saker som arbeidstakerne er opptatt av og sørge for å informere og engasjere arbeidstakerne. FEBRUAR

8 KONFERANSE I OSLO 31. MARS OG 1. APRIL 2011 En ny hverdag Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen Sted: Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo PÅMELDINGEN SENDES TIL: VIA TRAVEL, Havnegaten 29, 4550 Farsund. Tel , faks Du kan også melde deg på gjennom epost eller ved bruk av bestillingsskjema på Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, fagsjef SOR: tlf Tekniske spørsmål rettes til: Astrid Pedersen, Via Travel Farsund: tlf Påmeldingsfrist: 15. januar 2011 Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen. ETTERNAVN: FORNAVN: STILLING: ARBEIDSSTED: TELEFON ARBEIDSSTED: MOBILTELEFON POSTADRESSE ARBEID: E-POSTADRESSE DELTAKER: B Jeg vil delta begge dager kun dag 1 kun dag 2 Konferanseavgift ved påmelding før 29. desember kr 1.980,- ved påmelding etter 29. desember kr 2.240,- 40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag Vi er 4 eller flere som melder oss på samtidig til konferansen. 20 % rabatt i konferanseavgift når 4 eller flere fra samme arbeidsplass melder seg på samtidig (og deltar). Send epost til eller ring og opplys om navnene på de andre personene. Obligatorisk dagpakke Inkludert lunsj, kaffe, kaker, frukt etc dag kr 525,- 2. dag kr 525,- Jeg ønsker å delta på middag torsdag 31. mars.... kr 495,- Konferansemiddag, underholdning ved Ole Paus Separat faktura konferansemiddag sendes til... Jeg bestiller overnatting fra mars 2011 (dagen før konferansestart) Overnatting i enkeltrom m/frokost ( mars) Thon hotell Spectrum kr 845,- Thon hotell Terminus kr 1.245,- Clarion hotell Folketeatret kr 1.330,- Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost ( mars) (2 personer deler rommet, pris pr. person) Thon hotell Spectrum kr 550,- Thon hotell Terminus kr 775,- Clarion hotell Folketeatret kr 765,- Deler rom med... Jeg bestiller overnatting fra 31. mars 1. april 2011 Overnatting i enkeltrom m/frokost (31. mars 1. arpil) Thon hotell Spectrum kr 845,- Thon hotell Terminus kr 1.245,- Clarion hotell Folketeatret kr 1.280,- Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (31. mars 1. april) (2 personer deler rommet, pris pr. person) Thon hotell Spectrum kr 550,- Thon hotell Terminus kr 775,- Clarion hotell Folketeatret kr 740,- Deler rom med... Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15. januar 2011 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til 14. februar 2011 refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-. Ved avbestilling etter 14. februar gis ingen refusjon. Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra Via Travel Farsund Reisebyrå AS. Avbestillingsbeskyttelse: For å sikre at du får det innbetalte beløp refundert, kan du tegne en avbestillingsbeskyttelse som gjelder ved sykdom og fremvisning av legeattest. Pris for denne er kr 175,- (Det må tegnes en egen for evt. flybillett.) Ja takk, jeg ønsker avbestillingsbeskyttelse Bestilling av flybilletter: Deltakere som reiser med fly kan tilbys 35 % rabatt med SAS og WIDERØE. Billettene må i så fall bestilles hos VIA TRAVEL i Farsund. Du kan også bestille NORWEGIAN. E-post: eller på tlf Ja takk, jeg ønsker at Via Travel Farsund skal kontakte oss for tilbud om flybilletter P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT Returadresse: Stiftelsen SOR, Diakonhjemmet høgskole Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo DATO: UNDERSKRIFT:

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Tvedestrand på ville veier s. 6 Der alle må bytte bank s. 12 Hovedaksjonærer i egen bedrift! s.18 På jobb med IKT som verktøy s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet MILJØARBEID Temahefte nr. 25 For medlemmer av Fagforbundet FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER INNHOLD Nr 1 TVERRFAGLIG SAMARBEID gjennom gjen

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Livskvalitet. fagartikkel. Illustrasjon: Monica Hilsen

Livskvalitet. fagartikkel. Illustrasjon: Monica Hilsen fagartikkel Livskvalitet Bernt Barstad er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og sexologi. Har skrevet boka Seksualitet og utviklingshemming (Universitetsforlaget 2006), samt utviklet

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Prinsessebesøk Ringerike side 6 arbeidssenter Hvorfor blir de færre? side 10

Prinsessebesøk Ringerike side 6 arbeidssenter Hvorfor blir de færre? side 10 2 2010 Prinsessebesøk Ringerike side 6 arbeidssenter Hvorfor blir de færre? side 10 Forlik NFU Sandnes og side 17 Sandnes kommune Ny vergemålslov vedtatt side 24 22 Menneskerettighetene - Menneskerettighetene

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

OSLO FOR ALLE. Nummer 1 2013

OSLO FOR ALLE. Nummer 1 2013 Foto: NFU OSLO FOR ALLE Nummer 1 2013 Velkommen til et nytt nummer av «Oslo for alle», medlemsbladet for NFU Oslo fylkeslag. Vi håper du finner mye interessant lesestoff i denne utgaven. Send inn din e-post!

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 21 julen 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid i Norge. Tidsskriftet vil være

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer