Årsmelding. Hundvåg sokn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Hundvåg sokn"

Transkript

1 Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40

2 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg s. 6 Kulturutvalg s. 7 inntektsutvalg s. 7 Menighetsbladet s. 7 Gudstjenestevirksomhet s. 8 Statistikk s. 8 Øyane sykehjem s. 10 Samarbeid med barnehager og skoler s. 10 Konfirmantarbeid s. 11 Barne- og ungdomsarbeid s. 12 Søndagsskolen s. 12 Babysang s. 13 Barnekorene s. 13 Hundvåg KFUK/KFUK speidere s. 14 Mini-ten s. 18 BUNKERS s. 19 Ungdomscellegruppe s. 19 Trosopplæringsarbeid s. 19 Voksenarbeid s. 21 Strikkekafè s. 21 Formiddagstreff s. 21 Mannsforeningen s. 22 Bibelgrupper/Husfellesskap s. 22 Hundvåg kantori s. 22 Mannaklubben s. 23 Kirkeringene s. 24 Mandagstreffen s. 24 Krosshaug s. 26 Skattekista s. 31 Lunde skolelag s. 32 KRIK s. 32 Vassøy s. 34 Driftsregnskap 2014 Budsjett 2015 Side 2 av 40

3 Ansatte i Hundvåg sokn: Karen Margrete E. Mestad sokneprest til 1. september. Jan Torrey Jensen sokneprest fra 1. oktober Sigbjørn Jårvik- kapellan med hovedarbeid på Krosshaug, Solveig Bryngelsson daglig leder Tore Bols kantor Morten Åreskjold Kirketjener/vaktmester, Hildegunn Brune ungdomsdiakon, Mariann M. Torsteinbø diakonimedarbeider (50 %) Turid Mellemstrand Rabenorolahy kateket Janne Kristine Haukelid Berge - trosopplærer Sølve Tafjord regnskaps- og informasjonsmedarbeider (60 %) Ingunn Birgitte Sola dirigent Kantoriet 20 %. Halvard Lund musikalsk leder på Krosshaug (20 %) Hundvåg menighetsråd årsmelding Hundvåg menighetsråd. Turid Eriksen leder Eivind Oskar Langeland Sara Sæverud Anglevik (permisjon) Hilde L. Jonassen Ole-Jan Friestad menighetsrådets representant i Krosshaug styringsgruppe Jarle Stormark vararepresentant fellesrådet. Bente Ofstad Skeie fellesrådsrepresentant, nestleder Monica Helgevold Vararepresentanter: Eivor Elise Andersen, møter fast Eli Løvås Dag Waldenstrøm Per Inge Worren Sokneprest Karen Margrete Mestad/Jan Torrey Jensen har fast plass i rådet. Daglig leder Solveig Bryngelsson er sekretær/saksbehandler. Menighetsrådets oppsummering for Menighetsrådet har i 2014 hatt 8 møter og behandlet 70 saker. Menighetsrådet har lagt nok et aktivt år bak seg. I tillegg til å behandle en del fortløpende saker som offersøknader, gudstjenestelister o.l. har rådet i 2014 behandlet mange saker som omhandler trosopplæring. Første utkast til ferdig plan skal behandles av menighetsrådet på nyåret. Menighetsrådet gjennomførte sammen med stab og mange frivillige loppemarked i mars Ett stort arrangement som krever mye jobbing, men som i sluttsum gir mye tilbake. Den ene siden er Side 3 av 40

4 en nettoinntekt på kr Den andre er opplevelsen av å tilhøre et stort fellesskap som jobber sammen for å gi bydelen en stor happening. Og det tredje er at vi gjennom et loppemarked bidrar til gjenbruk av møbler, sportsutstyr, kopper og kar. Helt i tråd med ønske om å være grønn menighet. Det ble i mai avholdt menighetsmøte om hvorvidt menighetsrådet skulle opprettholde søknad om soknedeling. Slik menighetsrådet vurderte situasjonen har forholdene knyttet til soknedeling endret seg siden søknad ble sendt første gang i Etter avstemning i møtet ble det et meget knapt flertall for at Hundvåg skulle forbli ett sokn. I løpet av høsten 2014 har det vært avholdt samtaler mellom menighetsråd og Krosshaug styringsgruppe. I november fattet menighetsråd vedtak om at «på det nåværende tidspunktet vil en ikke søke om soknedeling. I tiden fremover vil vi legge vekt på at vi er ett sokn». (utdrag fra møteprotokoll). Våren 2014 kom etter søknad til biskop, ett ekstra lerret til kirkerommet og 2 nye prosjektorer på plass i kirkerommet. Det nye lerretet er plassert mellom orgel og alter. Menighetsrådets ønske er at det som hovedregel kun er dette lerretet som brukes på gudstjenesten. Da vil menigheten være nødt til å sette seg midt i kirkerommet, foran alteret, og prest og menighet kommer nærmere hverandre. Ellers gleder menighetsrådet seg over nye møbler også i den lille kirkestuen. En stor takk til dugnadsgjengen for en fantastisk innsats for kirka vår! I mars 2014 kom vedtak fra Bispedømmerådet om at Hundvåg menighet hadde fått 50 % stilling som soknediakon via statlige midler, Fellesrådet finansierer 25 % av stillingen og menighetsrådet resten. Det jobbes fortsatt inn mot kommunen for å få friske midler til den siste delen av stillingen. Det er stor aktivitet i barne- og ungdomsarbeidet og menighetsråd i samarbeid med trosopplæringen vedtok i høst at en ønsket å lyse ut en 60 % stilling som barne- og ungdomsarbeider. Finansiering delt mellom menighetsråd og trosopplæring (Fellesråd). Denne stillingen vil både bidra til å styrke eksisterende arbeid og gi mulighet for å utvikle barne- og ungdomsarbeidet i soknet. Budsjettarbeid, både lokalt og inn mot Stavanger kirkelige fellesråd er faste poster i vårsemesteret. Hvert år sendes Stavanger kirkelige fellesråds handlings- og økonomiplan for de neste 4 årene til Stavanger kommune som bevilgende myndighet. For Hundvåg sokn er det fortsatt to viktige saker som vi løfter fram; Lokaler/nybygg: Krosshaug menighetssenter har ligget inne på handlings- og økonomiplanen til fellesrådet i mange år med en kostnadsramme på 70. mill. Det vil være av stor betydning for menighetsarbeidet på Krosshaug å få på plass et bygg tilpasset behov tilpasset menighetens behov. Bygget vil og være nødvendig for å kunne drive trosopplæringsarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid. Hundvåg kirke skal i løpet av de nærmeste årene gjennom en stor rehabilitering. I den forbindelse har menighetsrådet bedt Stavanger kirkelige fellesråd om å utrede kostnader med et påbygg mot sør. Økonomi Årsregnskapet for Hundvåg sokn viser for 2014 ett overskudd på kroner. Av disse har Hundvåg menighetsråd for første gang på mange år et overskudd på kr ! Dette skyldes i Side 4 av 40

5 hovedsak at menighetens lønnskostnader er kraftig redusert som en konsekvens av at 75 % av lønnskostnadene til ungdomsdiakonstillingen er overdratt til bispedømme og Stavanger kirkelige fellesråd fra 1. august Gledelig er det også at menighetsbladet nok en gang har overskudd! Annonseinntektene er stabile og gaver til bladet er på ett høyt nivå noe som forteller at det er mange som setter stor pris på menighetsbladet vårt. En stor takk til redaksjonen og de mange bladbærerne som sørger for at de fleste husstander på Hundvåg får bladet i postkassen sin! Det er mange gode bidragsytere som gjør at årets resultat ser ut som det gjør. Innsatsen til kirkeringene gjennom høstmessen er formidabel. Kr til menighetens barne- og ungdomsarbeid er fantastisk. Alle trofaste givere til menighetens givertjeneste er en annen gruppe som fortjener stor takk! Dere er med å gi oss en trygg og forutsigbar økonomi! Og så har vi dugnadsgjengen som gjennom flere år nå har arbeidet for å samle inn penger slik at vi kan få nye møbler, lydanlegg, lerret og prosjektorer på plass. Det betyr at menighetsrådet i større grad kan ha fokus på det utadrettede arbeidet. I løpet av våren 2015 håper vi at ny barne- og ungdomsarbeider/trosopplærer (60 %) skal være på plass. Stillingen er delt mellom menighetsråd og trosopplæringen som hver dekker 30 % av lønnskostnadene. I budsjett for 2015 har menighetsrådet lagt opp til en økning av givertjenesten fra som er årets resultat til kr Det er en stor økning, men vi håper og tror at gjennom en målrettet innsats skal vi klare det målet. Det er og vårt håp at du som leser denne årsmeldingen gleder deg over alt det flotte arbeidet som skjer i kirka vår, kjenner eierskap til menigheten og får lyst til å være med som giver. Det er lov å melde seg selv! Offer til menighetsarbeidet menighetens givertjeneste 2007 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Driftsregnskap og budsjett for 2015 ligger som eget vedlegg. Regnskapet er ikke revidert. Årsmelding fra soknepresten Gudstjenesteutvalg. Mål: Gudstjeneste utvalget fortsetter etter at gudstjenesteordningen ble vedtatt. Fokus videre etter dette ble gudstjenestefeiringen og gudstjenesterommet samt tilbakemelding fra menigheten på hvordan liturgi og liturgisk musikk fungerer i Gudstjenesten. Medlemmer: Heidi Worren, Kjell Petter Løkling, Cecilie Haga Langeland, Tore Bols, Karen Margrete E. Mestad / Jan Torrey Jensen ( fra 1/ ) Side 5 av 40

6 Antall møter: tre Viktigste saker som utvalget har jobbet med: Utvalget har høsten 2014 fått på bordet fra Bispekontoret det som er andre runde i godkjenning fra Biskop på lokal Gudstjenesteordning. Det gjør at utvalget går igjennom hele Gudstjenesten på nytt, ledd for ledd og ser på funksjon og utforming. Likeledes også liturgisk musikk i gudstjenesten. Skal ordningen utvides eller er det bra slik det nå er? Skal vi ha flere serier med musikk eller beholde det slik det er nå. Dette gjelder både for Hundvåg, Krosshaug og Vassøy. På Krosshaug er det styringsgruppa som ser på det der. Andre saker: Antall Gudstjenester i soknet. Det er et høyt tall med gudstjenester vi har gjennom året og utvalget foreslår at 1. ste Nyttårsdag tas ut av de forordnede gudstjenester i Hundvåg sokn. Det blir sendt søknad til biskop om dette. Gudstjeneste i sommerhalvåret foreslår gudstjenesteutvalget at det legges til kapellet ikke lenger som en midlertidig (prøve)ordning, men som fast. Positive ting i året som har gått: Lokal grunnordning fungerer bra! 5 Gudstjenestegrupper er etablert og de fungerer godt! Ungdommen utfordres på om de vil være den 6.te gruppa. Menighetens visjon: Levende tro engasjerende fellesskap. Gudstjenesten er et sted hvor vi håper og tror menighetens visjon kan bli virkeliggjort! Et sted der vi kan møte Kristus som gir oss troen, og dele troen med hverandre. Sammen kan vi gjøre gudstjenesten til et engasjerende fellesskap. Gudstjenestegruppene opplever vi på mange måter er med på å virkeliggjøre dette. Utfordringer: Høytidsdagene utfordrer. Mange drar på ferie og det tynnes i rekkene på de som går til gudstjeneste. Det som er utfordring her er hvordan vi kan styrke gudstjenesten for de som går der og hva vi kan ta inn av ressurser utenfra som kan heve gudstjenestenivået. Mye å glede seg over og takke for i Hundvåg, en god kirke å være prest i med mange frivillige og gode medarbeidere. Jan Torrey Jensen, Sokneprest i Hundvåg sokn T ROSOPPLÆRINGSUTVALGET Mål: jobbe fram en helhetlig og systematisk trosopplæringsplan. Første gangs innlevering 15.jan 2015 Møtested og antall møter: 9 møter i trosopplæringsutvalget, 1 fellesmøte med stab og menighetsråd Styret (pr ): Stian Gilje (Krosshaug), Solveig Bokn Skjeggestad (Vassøy), Anne Maj Grøtterød (Hundvåg), Janne Kristine Haukelid Berge (trosopplærer og sekretær) og Turid Mellemstrand Rabenorolahy (kateket og leder) Viktige saker dette året: Side 6 av 40

7 -Fullføre planarbeidet slik at førsteutkastet godkjennes av MR til innsendelse til bispedømmet 15.jan Arbeidet med trosopplæringsplanen i ulike faser; idemyldring og tenkning om grunnlagsarbeid og tiltak, behandling og vedtak av forslag jobbet fram via stab ved trosopplærer og kateket. Herfra sendt videre til MR - planer i tilknytning til trosopplæringsplanen; plan for bruk av sanger i trosopplæringstiltak, plan for rekruttering og oppfølging av frivillige. KULTURUTVALGET Målgruppe: hele soknet antall møter: 7 møter Medlemmer: Kristoffer Danielsen, Hilde Jonassen, Kari Thu, Tore Bols og Solveig Bryngelsson. Økonomi: Inntekter: Utgifter: Kulturutvalget ble etablert på nyåret Målet med utvalget er å gi tilbud om ulike konsert/kultur til hele bydelen. Utvalget har gjennomført 4 konsert/kulturarrangement i løpet av året. 2 lokale artistgallaer hvor målet har vært å vise fram bredden i det lokale musikklivet på Øyane. I tillegg har vi hatt en konsert med Anita Skorgan og arrangert «hele menigheten synger». 4 arrangement som har samlet rundt 600 publikummere gjennom året. Planen for neste år er å fortsette i samme gate. Noen arrangement med lokale artister og en konsert med artist på nasjonalt nivå. Et annet viktig mål for kulturutvalget har vært finansiering av nytt flygel til kirka. Det har vært søkt flere stor legater, men ingen positive tilbakemeldinger fra noen. Da er det særdeles gledelig at Hundvåg bydelsutvalg bevilget kr til nytt flygel! INNTEKTSUTVALGET Inntektsutvalget har hatt 2 møter gjennom året. Medlemmer: Ove Svela, Dag Waldenstrøm og Solveig Bryngelsson Utvalget har som formål å finne alternative måter å skaffe midler til menighetsarbeidet, samt at en skal ha fokus på givertjeneste. For 2014 har en særlig hatt fokus på finansiering av nytt flygel. Utvalget vil jobbe sammen med kulturutvalget det neste året for å reise de nødvendige midler til anskaffelse av et sårt tiltrengt instrument. Det er og lagt planer for en storstilt aksjon for å skaffe flere givere til menighetsarbeidet. Øyane Menighetsblad Målgruppe: I første rekke å informere beboere på Øyane om Hundvåg menighets utvikling og ulike aktiviteter. Samtidig ønsker vi også å ha med bydelsstoff i bladet for å dele likt og ulikt som rører seg i lokalsamfunnet. Møtested og antall møter: Vi har avholdt 6 redaksjonsmøter i løpet av året. Ett møte per utgitt nummer. Styret / Ledere: Redaksjonen har bestått av: Brit Lyngnes Broberg (redaktør), Evy-Karin Førde, Mai Østbø, Rolf Østbø, Sølve Tafjord Side 7 av 40

8 Økonomi: Inntekter 2014: Utgifter 2014: Aktivitetsrapport (kortfattet): Redaksjonen har i år vært svært stabil og det er gledelig at medlemmene av redaksjonen har ulik bakgrunn og derigjennom kan komme med ulike innspill på stoff og vinkling av artikler. I løpet av året har vi gjort justeringer på layouten på bladet og er nå mer fornøyd med at vi har et mer standardisert utseende for bladet. Dette gjør det noe enklere å sette opp bladet, selv om det hvert nummer er en utfordring å finne gode bilder og sette sammen sidene på en oversiktelig men samtidig fresh og leservennlig måte. Dette året har også staben bidratt med mye stoff, særlig som en del av den sterker satsingen på trosopplæring. Vi gleder oss også over at bladet balanserer fint økonomisk i forhold til de utgifter og inntekter vi har. Det er fantastisk at vi opplever stor støtte gjennom at mange Øyabuer gir en gave til menighetsbladet gjennom giro i bladet! Gudstjenestevirksomhet STATISTIKK: Antall gudstjenester søn- og helligdager: Hundvåg Krosshaug Vassøy Til sammen Antall gudstjenestedeltakere søn- og helligdager*: Hundvåg Krosshaug Vassøy Til sammen *antall gudstjenestedeltakere er betydelig lavere på søndager (900), da vi kun har hatt 1 konfirmasjonsgudstjeneste på søndagene, og 2 på lørdagene de siste 4 årene. Gjennomsnittlig gudstjenestedeltakere: Hundvåg * Krosshaug Vassøy *gjennomsnittelig gudstjenestedeltakelse går ned av samme grunn som over. Side 8 av 40

9 Nattverdgudstjenester på søn- og helligdager: Hundvåg Krosshaug Vassøy Antall nattverdgjester på søn- og helligdager: Hundvåg Krosshaug Vassøy Gjennomsnittlig nattverdgjester på søn- og helligdager Hundvåg Krosshaug Vassøy Antall skole gudstjenester*: Besøkende: Antall påskevandringer: Besøkende: Antall julevandringer: Besøkende: *de siste 6 årene har vi ikke hatt gudstjenester for barnehagene, men derimot gjennomført jule- og påskevandringer. Kirkelige handlinger: Totalt antall døpte: (139)* Døpte i Hundvåg Døpte i Hundvåg (annet bosted) Konfirmanter: (162)* 118 Vielser i Hundvåg Velsignelse av ekteskap Vielser annen kirke Gravferder: *Hele årskullet. Side 9 av 40

10 Årsrapport Andakter/ gudstjenester Øyane sykehjem Målgruppe: Beboere på sykehjemmet og dagsenterbrukerne. Tid og sted: Hver fredag kl på sykehjemmet Spesielle gudstj.: julaften. Antall samlinger: Hver uke hele året, ferietiden inkludert. Ledere: Prestene, diakoniarbeider, organist (hver gudstjeneste) en frivillig. Aktivitetsrapport: Flotte samlinger på Øyane sykehjem. En ansatt har hovedansvar med tilrettelegging av blomster, lys og lignende. Det er alltid flere ansatte som er til stede. Miriam Iversen spiller til sangene. Antallet på andaktene har økt det siste året. Nå er det ca stk. på hver samling. Siste fredag i måneden er det enkel gudstjeneste med nattverd. Medvirkende: Karen Margete E. Mestad, Sigbjørn Jårvik, Jan Torrey Jensen, Helga Figved og Miriam Iversen Hovedansvarlig: Mariann M. Torsteinbø Samarbeid med barnehagene og skolene Barnehagene på Hundvåg har blitt invitert til påskevandringer og julevandringer. Skolene inviteres til skolegudstjeneste både i forkant av påske og jul. Barnehagen på Vassøy ble invitert til julevandring i Vassøy kapell, og både barnehagen og 1. og 2. trinn på Vassøy skole ble invitert til påskevandring. Påskevandringen måtte dessverre avlyses på grunn av sykdom. Kateket har ansvar for vandringene, men de fleste i staben bidrar på de enkelte vandringer. Vi inviterer også alle 5.klassingene til kirka/ Vassøy kapell for utdeling av Det Nye Testamentet. Dette skjer i skoletid, og alle de som ønsker å motta NT, kommer med sin klasse og i følge av lærere. I forkant av utdeling har en av prestene eller kateket en skoletime med undervisning om Bibelen. Prestene har ansvar for utdelingen. Daglig leder og kateket bidrar til organisering og gjennomføring. Dette året har gjennomføringen blitt vanskelig for noen av klassene fordi det er vanskelig for disse klassene å finne tidspunkt som passer for dem. Statistikk: Påske 2014: - 5 dager med til sammen 509 barn fordelt på 23 vandringer. - 5 skolegudstjenester for 4 skoler (Hundvåg, Buøy, Vassøy og Skeie) og 1158 oppmøtte Utdeling av Det Nye Testamentet: Side 10 av 40

11 - 4 barneskolene med sine 5.klassinger fikk til sammen utdelt 159 ny-testamenter. Det var vanskelig for Buøy og Vassøy skole å finne tid som passet, disse vil derfor få utdelt sine nytestamenter i løpet av våren Jul 2014: - 6 dager med til sammen 476 barn fordelt på 26 vandringer. - 8 skolegudstjenester for 7 skoler (Roaldsøy, Buøy, Vassøy, Skeie, Austbø, Hundvåg og Lunde (adventsgudstjeneste)), og 1971 oppmøte Til sammen har vi i 2014 hatt 985 barn som har vandret gjennom jul og påskehøytiden åringer har fått innføring i bibelen og fått hvert sitt nye testamente, og på skolegudstjenestene har vi til sammen hatt 3129 deltakere. Vi opplever at vi har et positivt og godt samarbeid med barnehager og skoler, og vi ser på dette som viktig. Vi legger vekt på å være samarbeidsvillige og strekke oss langt innenfor de begrensninger vi har. KONFIRMANTARBEIDET HUNDVÅG/KROSSHAUG Målgruppe: alle døpte og udøpte 14/15-åringer i Hundvåg bydel Antall: 117 konfirmanter fulgte opplegget vårt og ble konfirmert i vår. I tillegg ble 2 av våre soknebarn konfirmert på IMI. I høst har 113 konfirmanter fulgt konfirmantopplegget. Møtested og antall møter: konfirmantene møter til undervisning hver uke og følger skoleruta. Noen unntak skjer. De fleste aktivitetsgruppene har samlinger 3 ganger i semesteret. Konfirmantene møter på gjennomsnittlig 4 gudstjenester i semesteret, inkludert presentasjonsgudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste. I tillegg kommer konfirmantweekend i september. Ledere: Ansatte: Turid Mellemstrand Rabenorolahy (hovedansvar og administrator), Sigbjørn Rydland Jårvik, Karen Margrete E. Mestad (for konfirmant 2014-kullet) og Jan Torrey Jensen (for konfirmantkullet 2015). Ungdomsdiakon Hildegunn Brune har vært engasjert i deler av opplegget; for i høst kan særlig nevnes konfirmantweekend, temakveld for foreldre og konfirmanter og som innleid vikar i undervisningen. Diakonimedarbeider Mariann M. Torsteinbø og kirketjener Morten Åreskjold har også bidratt i hver sin undervisning. Frivillige: Til sammen har 37 ulike frivillige bidratt i konfirmantarbeidet. I tillegg har foreldre stilt opp til rigging, baking/kjøkkentjeneste og på fasteaksjonen. Ledermøte: fire ledermøter i forbindelse med konfirmantweekend Økonomi: Medlemskontingent: medlemskontingent for konfirmant 2014 kom inn i 2013, og var på 1190,-. Medlemskontingenten for konfirmant 2015 kom inn i 2014 og var på samme sum. Felles for «begge år» er at de som er med i matgrupper betaler inn 300,- ekstra for å dekke utgiftene til matlagingen. Inntekter 2014: ,- Utgifter 2014: ,- Den største utgiftsposten er konfirmantweekend. Aktivitetsrapport Side 11 av 40

12 Aktivitetsnivået er stort med mye som skjer hver uke. I tillegg til det overnevnte, ligger også mye direkte kontakt mellom ledere og konfirmanter, ledere og konfirmantenes hjem og ansvarlig og ledere. Alle konfirmanter skal også være med på en gudstjeneste der de får oppgaver. Vi hadde et rekordstort konfirmantkull prosentvis regnet som ble konfirmert våren Nytt i høst var at en av aktivitetsgruppene konfirmantene kunne velge: en reise til Estland. Kateket og kapellan tok med seg 17 konfirmanter til Tallinn for å besøke Krosshaug sitt misjonsprosjekt, besøke et barnehjem og være turister. Det ble en innholdsrik og kjekk tur som vi ønsker å gi tilbud om i årene som kommer. KONFIRMANTARBEIDET VASSØY Målgruppe: alle 14/15-åringer på Vassøy Antall: i vår var det 8 konfirmanter på Vassøy, de fleste av disse ble konfirmert på Vassøy kapell. De resterende ble konfirmert i St.Johannes på grunn av datoene. I høst har 4 konfirmanter som tilhører Vassøy deltatt i konfirmantopplegget. Opplegget: Vassøy-konfirmantene følger undervisningsopplegget i St.Johannes menighet. Konfirmantene på Vassøy går på ungdomsskole på Storhaug og får dermed være sammen i en litt større gruppe, sammen med klassekamerater. Konfirmantene på Vassøy og St.Johannes har noe opplegg som ikke er felles. Den spesifikke «Vassøy»-delen av konfirmantopplegget organiseres av kateket på Hundvåg. Frivillige på Vassøy inviterer konfirmantene med på noen samlinger, hjemme eller i kapellet. Programmet kan bestå av samtale, mat og noen ganger hobby/kunst-aktiviteter. Konfirmantene oppfordres også sterkt til å delta på gudstjenestene på Vassøy, noen av disse gudstjenestene er obligatoriske for konfirmantene og de deltar med ulike oppgaver. Økonomi: St. Johannes menighet tar inn konfirmantkontingent og beholder denne. De utgiftene som har med presentasjonsgudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste, dekkes av konfirmantarbeidet Hundvåg/Krosshaug. De frivillige som stiller opp konfirmantene på Vassøy har også tilbud om å få dekket utgifter til mat og lignende fra konfirmantbudsjettet Hundvåg/Krosshaug. BARNE- OG UNGDOMSARBEID: HUNDVÅG KIRKE SØNDAGSSKOLE Målgruppe: Barn fra ca 2-3 år til ca 10 år. Møtested: Hundvåg kirke, klokken 1115 Antall møter, 25 samlinger. 9 betalende medlemmer og 16 ikke betalende medlemmer. Ledere: Cecilie Langeland, Astrid Hamer, Lene Nesvik, Ester Offerdal og Anne Time Førsvoll ( hovedleder ), som da består av " styret ". Katrine Wilhelmsen er med som hjelpeleder på noen søndager. Leder- planleggingsmøter, 2-3 møter. Frivillig kontingent på 100 kroner. Inntekter ca 9000 Utgifter ca Aktivitetsrapport: 1.Søndagsskolens dag med aktiviteter og stand på kirkebakken ble holdt i september. 2. Reklamerer for Søndagsskolens dager i Kongeparken september, som Stavanger søndagsskoleforening arrangerer. 3. Reklamerer for JOIN IN februar, arrangement for barn fra 4 klasse og oppover. 4. Planlegging av en Søndagsskoleklubb for barn fra og med 3 klasse, noen søndager, oppstart høsten Fokuset har vært å få med hjelpeledere, slik at det kan være to ledere pr samling. Dette for å sikre at hvert enkelt barn blir sett og samtidig minske trykket på den ene lederen. Katrine har vært Side 12 av 40

13 med noen søndager, vellykket! Karen Margrete en ressurs med tanke på den nye søndagsskoleklubben (2015). Babysang (Barselcafe) Målgruppe: Barn 0-1 år sammen med mødre/fedre Møtested og antall møter: Hundvåg kirke tirsdager kl I løpet av året har det vært 24 samlinger. Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: 64 deltakere Styret/Ledere: Frivillige ledere er med fra år til år. Voksenledere: Hildur Lind (mat) Janne Kristine Haukelid Berge (hovedansvarlig) Antall styre-/ledermøter dette året: 0 Antall medlemmer ved årets slutt: 55 betalende deltakere Økonomi: Medlemskontingent: Inntekter 2014: Utgifter 2014: Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): Fra januar 2014 ble barselcafe gjort om til babysangkurs og tatt inn i trosopplæringsplanen. Opplegget er fremdeles det samme, men nå kan en melde seg på tidsavgrensede kurs som går over 8 tirsdager. Dermed har en oppstart på babysanggrupper tre ganger i året, to ganger på våren og en på høsten. Det er flere grunner til at en har valgt denne løsningen, men en av de viktigste grunnene er å få en mer stabil gruppe over litt tid. Ellers har vi mistet en frivillig til å ha den ene gruppa, og for å løse dette har vi hatt en gruppe før lunsj (kl ) og en gruppe etter lunsj (kl ), fremdeles inndelt etter alder på barna. I løpet av årets første halvdel hadde vi en tydelig økning i antall deltakere sammenlignet med året før, mens høsthalvåret hadde færre deltakere, noe som gjorde at antallet totalt er så godt som uendret. Kordag (Chupa-chups, Barnegospel, Halleluja-gjengen) Målgruppe: Barn i alderen 3 år-8. klasse. - Chupa-chups 3-6 år - Barnegospel klasse - Halleluja-gjengen klasse Møtested og antall møter: Vi samles i Hundvåg kirke annenhver onsdag i partallsuker kl og har hatt 16 samlinger i Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: 73 deltakere Chupa-chups: 15 i vår, 35 i høst Barnegospel: 14 i vår, 19 i høst Halleluja-gjengen: 7 i vår, 10 i høst Styret/Ledere: Lederne er med fra år til år. Side 13 av 40

14 Voksenledere: Evy Johannesen (Barnegospel) Tone Landro Østrem (Barnegospel) Janne Kristine Haukelid Berge (Chupa-chups og Halleluja-gjengen) Ingvild Brune (Chupa-chups) Sanne Sophie Wright (Chupa-chups) Antall styre-/ledermøter dette året: Antall medlemmer ved årets slutt: 42 betalende medlemmer (mange av deltakerne har ikke betalt medlemskontigent Økonomi: Medlemskontingent: Inntekter 2014: Utgifter 2014: Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): Vi har øvelser annenhver onsdag i partallsuker etterfulgt av frukt og tegning. Alle korene har fått sunget både på gudstjenester i Hundvåg kirke og på Krosshaug og på andre arrangement blant annet rundt juletider. En del fra Barnegospel og Halleluja-gjengen fikk også i år delta på storkonsert i konserthuset med TeamSULEBAKK og flere andre artister. I høst ble det besluttet at Halleluja-gjengen ble lagt på is for en liten stund på grunn av manglende oppmøte. Dette skyltes krasj med treningstider på håndballen. De som har gått i koret har vært tydelige på at de fortsatt ønsker å synge, og har i høst vært med på å planlegge ny oppstart fra januar Der har vi funnet ny øvingstid og koret vil ikke hete Halleluja-gjengen lenger, men Hundvåg Soul Children. Alle korene har hatt økende oppslutning i høst, både sammenlignet med i vår, men også sammenlignet med i fjor høst. Spesielt har vi hatt en stor økning på Chupa-chups! Årsmelding 2014 for Hundvåg KFUK-KFUM speiderne Hundvåg KFUK-KFUM speidere er en speidergruppe tilknyttet Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi driver speiderarbeid for gutter og jenter fra 2. klasse. Vi har fire aldersinndelte grupper: Oppdagere (2. og 3. klasse), Stifinnere (4. og 5. klasse), Vandrere (6. 10.klasse), og Rovere (videregående skole). Antall speidere tilsier at vi har behov for større plass både til lagring av utstyr og til gruppemøter. Medlemmer Antallet speidere gikk ned med 18 betalende medlemmer sammenliknet med 2013, og vi landet på 57 betalende speidere ved årets slutt. Våren 2014 hadde vi 8 registrerte ledere, og høsten 2014 hadde vi 5 registrerte ledere. Vi har i tillegg faste foreldre som hjelpeledere i både oppdager og stifinnergruppen. Foreldre blir også kalt inn i alle gruppene ved behov og ved overnattingsturer og leirer. Speiderledere 2014 Rovere (videregående) Tone Vestbøstad ( hele 2014). Solveig Gomo og Anna Ådnøy våren Side 14 av 40

15 Vandrerne ( klasse): Tone Vestbøstad (hele 2014) Stifinnerne (4.og 5. klasse): Kristin Oftebro (våren 2014), Trond Erik Børresen (hele 2014) Oppdagerne (2.og 3. klasse): Ruth Kjersti Kyte (hele 2014), Vegard Næss (hele 2014) og Stian Hellevik våren Gruppeleder: Kristin Oftebro (hele 2014) Andre verv: Gruppeleder: Kristin Oftebro Kasserer: Helga Figved Revisor: Eli Løvås Foreldreprepresentanter: Einar Mestad, Endre Skåren fra høst 2014: Elin Gabrielsen og Monica Andersen Materialforvaltere: Lise Sjølyst Vegard Næss Øystein Gomo Økonomi: Medlemskontingent: kr. 700 Kontingent forbund pr.pers kr. (410) Kontingent krets pr. pers kr. (145) Inntekter 2014: kr Utgifter 2014: kr. ( ) Arrangementer 2 patruljeførere deltok på peff-ting med speiderkretsen januar. En av disse ble valgt til å reise som delegat til forbundets peff - ting på Nordtangen mars og deltok der. Globalaksjonen gjennomførte vi 27.januar Innsamling til KFUK- KFUM`s arbeid i Bangladesh. Speidernes innsats innsamlingdagen gav kr.6 938,-. Flott innsats, speidere!! Etter innsamlingen vanket varm kakao og muffins laget av noen av peffene. Snøhuletur til Hundedalen sammen med Høyland KFUK-KFUM speidere. Overnattingstur med stifinnerne og vandrerne/ peffene til speiderhytte i Melshei februar. Overnattingstur med oppdagerne til Tjørn. Onsdag var alle speidergruppene våre representert på speiderkonkurransen Aftenbladets øks ved Mosvannet. Førerpatruljen vår fikk en andreplass april deltok 4 førere på Kretsbannerkonkurransen i Melshei. 7.mai: Kuvikakonkurransen. Alle enhetene deltok på Kuvikakonkurransen (speiderkonkurranse for NSF- og KFUK- KFUM speiderne på Hundvåg). Vår gruppe vant vandrepokalen for stifinnerne dette året også og vandrerne kom på delt førsteplass. 17.mai deltok vi ved flaggheising i byen om morgenen mai gjennomførte vi haik til Lundekvam ved Hommersåk. Dette var for gi speiderne trening til haik på landsleir. Peffene hadde kosetur på hytte i nærheten mai før de dro på haik. 2 speidere deltok på forbundets patruljeførerkurs Roland 125, Det er et av de mest krevende patruljeførerkurs innen speiding. 30 speidere og ledere deltok på landsleir på Asker august. En rover var med som maur. En rover har deltatt på roverfemkamp med en annen speidergruppe. Vi gjennomførte Tråkk som kanotur i Lutsivassdraget med stifinnere, vandrere og rovere september deltok 3 peffer på patruljeførerkurs del 2 Oppdrag Sør med fokus på patruljen og friluftsliv, på Gilja. Speidergruppa vår har to speidere som skal på verdensjamboree til Japan (verdensspeiderleir) sommeren Helga september var de på sitt første treff med troppen de skal dra sammen med på jamboreen. Side 15 av 40

16 3 peffer deltok på kretsens kurs. «Lek og nevenyttighet» på Vier oktober. 5 speidere og en leder deltok på kretsens JOTA JOTI arrangement på Horve 2 lørdag 18.oktober og fikk bl.a. truffet speidere fra hele verden på internett oktober var oppdagerne på overnattingstur til Tjørn. Foreldrefest 27. oktober Vi hadde foreldrefest i Hundvåg kirke med opptakelse av nye oppdagere og opptakelse inn i høyere speidergrupper. Der var opptrinn av speiderne, bildefremvisning fra årets aktiviteter og mat. I år var der ikke åresalg, men det ble trukket lodd på inngangsbillettene. Gevinstene var gitt av foreldre. Foreldrekontaktene hadde ansvar for organisering av mat. Dvs.skaffet kaker, gjorde klart på forhånd og ryddet etterpå. Tusen takk. 6 peffer deltok på kretsens telefonkonkurranse Dette året kom de på førsteplass og fikk overta vandrepokalen! En rover var med som ledere på kretsens patruljeførerkurs Oppdrag Nord. 3 peffer deltok på kretsens arrangement Asker Reunion på Horve 2, november. Juleverksted 24. november for over 50 speidere på Lunde skole. Vi bakte pepperkaker, laget julepynt av papir og hadde «juleleker». 14. desember var det Fakkeltog fra Øyane sykehjem og Lysmesse i Hundvåg kirke sammen med Engøyholmen K-M sjøspeidergruppe. Speiderne deltok med lystenning, tekstlesing, «vakt» på bønnestasjonene mm. Kirkekaffe med merkeutdeling etter lysmessen. De enkelte speidergruppene har i tillegg til overnattingsturer, tråkk, deltakelse på gudstjenester og konkurranser, hatt ca 30 speidermøter i Omtrent en gang i måneden har vi hatt fellesmøte for alle fire gruppene. Ellers er variasjonen stor. De fleste aktiviteter foregår ute i Trollskogen, ved kirken og ellers i nærmiljøet. Aktivitetene er varierte:mat på bål, ulike båltyper, knytter knuter, førstehjelp, stjerner, orienteringsløp med kart/ kompass, kanopadling, sykkeltur osv. Speidergruppen vår er registrert i frivillighetsregisteret, så det mulig å gi grasrotandelen til Hundvåg KFUK-KFUM-speidere for dem som tipper eller spiller lotto. 29/ Kristin Oftebro Gruppeleder Side 16 av 40

17 Side 17 av 40

18 MINI-TEN Mini-Ten ble lagt ned høsten 2013 på grunn av ledermangel. Vi planlegger å starte opp igjen i BUNKERS Målgruppe: ungdom 13 år og oppover Møtested og antall møter: Vi møtes i Hundvåg kirke hver torsdag utenom ferier. 34 samlinger i 2014 Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: På våren hadde vi mellom 50 og 60 ungdommer på Bunkers. På høsten har tallet vært noe lavere stk innom på kveldene. Styret/Ledere: Petter Tveranger Merete Tveranger Helge Pedersen Alette Sjølyst Isak Molnes Øystein Waldenstrøm Hilde Kyte Håvard Endal Frøyland Voksenledere: Hildegunn Brune Antall styre-/ledermøter dette året: Styresamling med planlegging og fellesskap annen hver mandag utenom ferier. Antall medlemmer ved årets slutt: 25 betalende medlemmer Økonomi: Inntekter 2014: ,- kr Utgifter 2014: ,- kr (stor utgiftspost: Follow Me) Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): På Bunkers har vi fokus på innhold og mening. Vi er opptatt av å skape et godt fellesskap både sosialt og åndelig. Rett før jul hadde vi juleball - med grøt og underholdning. Ellers har vi hatt forskjellige temakvelder som; B-kveld med utkledning, kåringer og underholdning, cowboy-kveld med linedance, fellesskapskveld med inkluderende leker og aktiviteter etc. På våren hadde vi overnatting i kirka og rett før sommeren hadde vi avslutning med grilling og kos. Side 18 av 40

19 Vi har et ønske om at flest mulig skal ha et eierskap til Bunkers. Derfor har vi engasjert folk utenfor styret til å ha medansvar for forskjellige deler av Bunkers; kjøkkenansvarlig, fotografering, fiskegruppe (som skal ha fokus på å inkludere og følge opp de som går på Bunkers) og musikere. Bunkers er et lavterskeltilbud for ungdom som ønsker et sted å være på torsdagskveldene. Ungdommene kan droppe innom eller være der hele kvelden alt etter eget ønske. Vi har kiosk, biljard og bordtennis tilgjengelig for de som ønsker det. Flere av ungdommene sier at de opplever Bunkers som et sted hvor de kan være seg selv og slappe av. Dette er vi glad for og vil etterstrebe å ha et fortsatt inkluderende miljø. Ungdomscellegruppe Navn: Cellegruppe for ungdom Målgruppe: ungdom fra 13 år og oppover Møtested og antall møter: Vi møtes på kjøkkenet i kirka annen hver mandag. Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: Det har vært stk på cellegruppe på hver samling. Styret/Ledere: Ikke styre Voksenledere: Hildegunn Brune Økonomi: Vi har ikke et eget regnskap Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): Vi har fokus på trygghet og fellesskap i cellegruppa. Det skal være rom for spørsmål og frie tanker om de temaene vi tar opp. Her er det rom for tro og tvil, og vi snakker om mye forskjellig. Livet og troen hånd i hånd. TROSOPPLÆRINGSARBEIDET De ulike trosopplæringstiltakene i 2014: Dåpssamling/dåpssamtale Målgruppe: foreldrene til barn som er meldt opp til dåp. Dåpssamlingene blir arrangert en gang i måneden der alle som skal døpe barna sine i løpet av den neste måneden deltar. Her snakker vi om hva vi tenker at skjer i dåpen, symbolene knyttet til dåp og rent praktisk om dåpsdagen og dåpshandlingen. En snakker om dåpens forpliktelse og trosopplæringen menigheten tilbyr, og inviterer de til babysang. Samlingen avsluttes med lystenning der en oppfordrer foreldrene til å tenne lys for barnet sitt. Ledere: sokneprest, kapellan, trosopplærer. Deltakere: 97 (antall døpte). Kom! Målgruppe: 1-åringene med familie. «Kom» arrangeres en ettermiddag der vi inviterer alle 1- åringene sammen med familie til en sangstund, middag og utdeling av en bok, «Lille sau går seg vill». I tillegg presenterer vi ulike tiltak og materiell som kan være nyttig for foreldrene å vite om. Side 19 av 40

20 På grunn av få påmeldte ble dette arrangementet avlyst både i vår og i høst. Vi tror at knøttesang dekker mye av dette behovet for den aldersgruppen, og har valgt ikke å fortsette med dette tiltaket til neste år. Knøttesang Målgruppe: 1 3 åringer i følge med en voksen. Knøttesang er annenhver uke på ettermiddagen. Vi har en sangsamling og avslutter med kveldsmat. Knøttesang ble arrangert for første gang våren Ledere: en ansatt og en frivillig. Deltakere: 45 barn «Finn skatten» Målgruppe: 4-åringer i forkant av utdeling av bok. «Finn Skatten» opplegget for Hundvåg og Krosshaug, arrangert dagen før utdeling av 4-årsbok. Kurs for foreldre «Mat for kropp og sjel», skattejakt og lek i gymsal for 4-åringene. Servering av sunn lunsj. Ledere: Kateket, kapellan og frivillige (6 voksne, 6 under 15 år) Deltakere: 15 barn (14%) «4-årsfest» for Vassøy Målgruppe: 4-åringer på Vassøy dagen før utdeling av 4-årsbok Forming, fortelling, dramatisering, sang, skattejakt og mat. Ledere: 1 innleid leder og 4 frivillige voksne Deltakere: 7 barn (117%) Utdeling av 4-årsbok Barnebibel utdelt til totalt 44 barn (32%). (Av disse 12 på Vassøy, mer enn 100 %). Fridag i kirka (Dåpsskole) Målgruppe: 6-åringer i forkant av utdeling av 6-årsbok Fridag i kirka blir arrangert 3.påskedag, da kommunale barnehager har planleggingsdag (obs! ikke alle private barnehager har fri denne dagen og flere kommunale barnehager søkte om å flytte denne fridagen). Hel dag i kirka med tre ulike måltider, vandring gjennom påskens hendelser, lek, grilling, bønnevandring, hobbyaktivitet. Ledere: fem ansatte og fem frivillige Deltakere: 26 barn (19 %) Utdeling av 6-årsbok «Tre i et tre»-boka utdelt til totalt 29 barn (20%). (Av disse 7 på Vassøy, mer enn 100%) Helt førsteklasses Vassøy Målgruppe: 6-åringer på Vassøy i forkant av utdeling av 6-årsbok Fokus på at de skal begynne i 1.klasse og at barna er helt førsteklasses. Opplegg i kapellet med fortelling, samtale, sang og forming. Ledere: 1 innleid og 1 frivillig Deltakere: 7 barn (117 %) Tårnagenthelg Målgruppe: 3.klassinger (de som fyller 9 år i løpet av 2014). Samling lørdag ettermiddag/kveld og søndags formiddag. Barna får opplæring i å bli tårnagenter, får oppgaver å løse, forbereder seg til deltakelse på gudstjeneste, og får bli med opp i klokketårnet på kapellet. Side 20 av 40

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015!

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015! Til konfirmanter og foresatte i 2014-2015! Konfirmasjonstiden står for døren og vi er veldig glad for at dere har valgt konfirmasjon i i Førresfjorden menighet! Det er mye som skal skje før selve konfirmasjonsdagen,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Kjære konfirmanter og foresatte!

Kjære konfirmanter og foresatte! DEN NORSKE KIRKE Frogner menighet Kjære konfirmanter og foresatte! Her kommer nokså mye informasjon om konfirmasjonsåret. Vi anbefaler at dere tar godt vare på dette brevet og vedleggene, da det står informasjon

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer