Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap Skogselskapet i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark"

Transkript

1 Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark

2 Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for Skogselskapet i Hedmarks virksomhet. Derfor ønsker vi å ta godt vare på medlemmene og vi ønsker oss flere som kan støtte det viktige arbeidet med å spre informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunn og miljø. Vi har både gode medlemsfordeler og flotte vervepremier som vi håper du setter pris på. Medlemsfordeler Som årlig betalende medlem i Skogselskapet får du følgende fordeler: Medlemsbladet Skog og Miljø 4 ganger i året. Medlemspris på tidsskriftet Norsk Skogbruk 15 % rabatt på alle varer i nettbutikken til Skogselskapet Årsmøte og skogdag med aktuelle fagtema Være med i arbeidet med å spre kunnskap om skogens positive verdier Skogselskapet i Hedmark har sammen med de andre Skogselskapene hjemmesider med info om virksomheten vår. Besøk den på Skogselskapets kniv. Foto: Bent Roger Hegg Vervepremier Hjelp oss å verve flere medlemmer til Skogselskapet i Hedmark! Alle som vil kan bli medlem i Skogselskapet. Verv to medlemmer og få tilsendt Skogselskapets kniv til en verdi av kr 397. Verv fire medlemmer og få en jakke med Skogselskapets logo til en verdi av kr Send innmeldingen til Skogselskapet i Hedmark til e-post eller pr brev til Skogselskapet i Hedmark, Pb 4034, 2306 Hamar. Man kan også sende innmelding via hjemmesidene våre. Husk å oppgi hvem som har vervet det nye medlemmet. Du kan også melde deg inn via våre internettsider Jakke med Skogselskapets logo. Foto: Skogselskapet i Hedmark Nytt medlem i Skogselskapet i Hedmark Navn Adresse Postnr./Sted Tlf e-post: Vervet av: Navn Adresse Postnr./Sted Tlf e-post: Type medlemskap Personlig medlemskap kr. 250,- pr. år Medlemskap for bedrifter kr. 250,- pr.år Bilder: Forsidebilde: Skogdag i Furuberget, Hamar. Skogselskapet i Hedmark, hvis ikke annet nevnt. Layout: Det norske Skogselskap. Grafisk produksjon: 2 Årsmelding 2011

3 Styrets beretning for 2009 Invitasjon til årsmøte med fagprogram fredag 1. juni 2012 Trysil Knut hotell i Trysil kommune Dagsorden for årsmøte Skogselskapet i Hedmark: 09:00 Servering av rundstykker/kaffe. 09:30 Velkommen til Trysil. Orientering om Trysil kommune. 10:00 Årsmøte for skogselskapet med vanlige årsmøtesaker. 12:00 Lunsj levert av Trysil Knut Hotell. 13:00 Fagprogram med befaring Avslutning. Fagprogram med tema: Storfugl og skogbruk Skogbruket blir ofte beskyldt for å være en trussel for storfuglen. Nye forskningsresultater viser nå at storfuglen er mer tolerente overfor skogbruk enn tidligere antatt. Etter at antall storfugl har vært på et lavmål på slutten av tallet har bestanden gradvis tatt seg opp, til tross for at skogen har vært drevet ganske hardt. Den nye ungskogen som nå vokser opp blir tatt i bruk dersom den ikke er for tett og har god dekning av blåbærlyng. Foredragsholdere fagprogram: - Student UMB - Simon Anderson - Hvilke faktorer styrer skogsfuglbestandene. - Storfuglforsker prof. emeritus ved UMB - Per Wegge - Storfugltilpasset skogbruk og nyere forskingsresultater. - Glommen Skog BA tar oss med på befaring for blant annet å se på praktiske erfaringer med skogsdrift og storfugl. Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. Vel møtt! Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding til årsmøtearrangementet innen 29. mai til: Skogselskapet i Hedmark ved Bent Roger Hegg, e-post: tlf: / Skogselskapet i Hedmark 3

4 Lederen har ordet Tid for Skogselskapet! Knut Arne Gjems Leder i Skogselskapet i Hedmark Ny giv i Skogselskapet Hva er egentlig Skogselskapet? Spørsmålet stilte jeg meg selv for snart ti år siden, da jeg som ung skog og utmarksutdannet kandidat, reiste på årsmøtet for første gang. Nysgjerrig på organisasjonen var jeg! På årsmøte var det en lun og god stemning, det luktet kvae og kunnskap i årsmøtesalen. Her var de som virkelig hadde hjerte for skogen samla, forsto jeg! Jeg var den yngste på årsmøtet vårt den gangen, og har mer eller mindre vært det frem til i dag. Dessverre er dette ikke grunnet at jeg er evig ung! Så i sommer når det igjen er årsmøte i Skogselskapet i selve skogbygda, Trysil, tenkte jeg at vi skal få de unge inn på arenaen. Sammen med de voksne tradisjonsbærerne av Skogselskapsfamilien som er så viktige, så skal vi ta varmt imot de unge som er spørrende hva er Skogselskapet? Det er ikke bare i skogene det skal spire. Vi må også så frø i egen organisasjon. Vi har derfor i år forsøkt og «plante» noen gode spirer inn i vår organisasjon, som skal starte et eget ungdomsutvalg for oss. Simon Andersson, UMB Ås student fra Støa i Trysil er skarp som en morakniv og har deltatt for Norge i VM i Skogbruksteori i Russland i fjor og er junior norgesmester individuelt med motorsaga. Sammen på VM i Skogteori i Russland hadde Simon med seg Sønsterudgutten, Thomas Berger. Thomas har tatt sølv i NM i Skogbruk i juniorklassa. Stangejenta, Tone Jensen har tatt sølv i EM i motorsag for damer, hun går på Evenstad nå. Sammen har denne trekløveren som representerer ulike skogmiljøer lovet å forsøke å etablere et ungdomsutvalg i Skogselskapet i Hedmark. Nybrytende, pionerarbeid med landets første ungdomsorganisasjon innen Skogbruket forsøker vi oss på! Så var det hva Skogselskapet er da! Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for skogens mangesidige betydning. Jeg smakte på ordene, uten å bli helt trygg på hva det er. Man må bli kjent med organisasjonens mennesker og virke først, før man får trengt seg ordentlig inn under barken på Skogselskapet. Men jeg forsøker videre. Skogselskapet ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer. Skogselskapet er en stor familie, der det finnes skog finnes det også et skogselskap. De 19 lokale skogselskapene og sentralleddet, Det norske Skogselskap i Oslo, utgjør storfamilien. I tillegg til informasjon, opplæring og påvirkning, har Skogselskapet stått bak viktige etableringer som landets planteskoler, Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt. Skogselskapet i Hedmark er ett av de 19 lokale skogselskapene, daglig leder Bent Roger Hegg som vi er så fornøyde med viderefører og utvikler arbeidet gjennom fokus på og oppfølging av det sentrale og fylkesvise strategiarbeidet. Skogselskapet i Hedmark har det siste året valgt å bli en del av Det Norske Skogselskaps felles service innenfor medlemsregistrering og arbeidsgivervirksomhet. Dette skal frigjøre ressurser til utøvende faglig arbeid i Hedmark, samtidig som viktige saker som arbeidsgiveransvar kan utføres av samlede ressurser som kan stille med spisskompetanse innen feltet. Arbeidsledelsen forblir i Hedmark. Skogselskapet har siste året jobbet med prosjektene TRE21 og VELGSKOG. I løpet av det andre året i prosjektet TRE21 Tre som læringsarena i grunnskolen, har Prosjektleder, Camilla Nygård hatt ett tusentalls elever i alderen år «om hender» ute i skogen. Det har resultert i mange avisoppslag og TV innslag. Prosjektet er nå akkurat avsluttet og Camilla har gått over i ny stilling hos Hedmark Fylkeskommune. Vi takker, Camilla for god innsats! Selv har jeg jobbet med prosjektet VELGSKOG, som må sies å ha blitt en nasjonal suksess, siden vi startet med forprosjektet her i Hedmark. Prosjektet har nå 6 deltidsansatte over hele landet som jobber med rekruttering, markedsføring og omdømmebygging for skogbruket. Skogselskapet i Hedmark har de kommende tre årene en 50 % stilling i prosjektet som koordinator for VELGSKOG ØSTNORGE. Skognæringen har satset over 20 millioner kroner på stipendordninger og prosjektet for å sikre knoppskyting og re 4 Årsmelding 2011

5 Styrets beretning for 2009 kruttering til Skogbruksstudier. Snittalderen i Skogbruket i Norge er 53 år, og flere av skogstudiene har vært truet av nedleggelse. Så det er en nødvendig og viktig jobb som gjøres. Skogselskapet i Hedmark fikk også i høst oppdraget fra Landbruks og matdepartementet med å være lagleder for Norge i VM i Skogbruksteori. Styreleder var skipper for det norske laget som deltok i Russland, som gjorde det meget godt. En fin gulrot for vår organisasjon å bli tildelt sånne oppdrag! I 2011 solgte vi Sønsterud Skogplanter AS til Trysil planteskole AS. Et valg vi følte var nødvendig og riktig. Planteskolene konkurrerte hverandre i hjel og gjennom et eierskap med Trysil planteskole ville det fortsatt bli drift ved Sønsterud planteskole. Skogselskapet i Hedmark er fortsatt eiere av Sønsterud Eiendom AS. Ca 650 dekar jord og i overkant av 3600 dekar skog er eiendommen som vi har 85 % eierskap i sammen med Skogselskapene i Østfold og Buskerud. Dette ser vi som ryggraden i vår fremtidige Styrets beretning 2011 Virksomhetens art Skogselskapet i Hedmark er en ideell organisasjon tilsluttet Det norske Skogselskap. Skogselskapets virksomhet er nedfelt i selskapets formålsparagraf som lyder: Skogselskapet i Hedmark har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Tillitsvalgte Styret i Skogselskapet i Hedmark har i 2011 hatt følgende sammensetning: Valg av På valg Valgt 1. gang Knut Arne Gjems, leder SiH årsmøte Helge Strætkvern, nestleder SiH årsmøte Gunhild Fundlid Brevig Oppn. av HFK* Dag Rønning SiH årsmøte Håvard Brynjulvsrud SiH årmøte * Hedmark Fylkeskommune, Leder og nestleder er på valg hvert år. Rådgiver Torfinn Kringlebotn fra Fylkesmannens Landbruksavdeling har vært observatør i styret. Varamedlemmer til styret har vært: Per Fineid (1. vara) og Ellen Burchardt (2. vara). Varamedlemmene er på valg hvert år. Styrets arbeid Styret har hatt 5 styremøter i 2011 og behandlet i alt 28 saker. Styret har dette året hatt særlig fokus på skogselskapets eierinteresser i Sønsterud Skogplanter a/s og Sønsterud eiendom a/s. Salg av Sønsterud skogplanter a/s er gjennomført i mai Flytting av arbeidsgiveransvar for våre ansatte over til Det Norske Skogselskap har også viet en del tid. Formelt vil denne flyttingen skje i løpet av økonomi, sammen med inntekter fra prosjektarbeid og medlemskontigent, blir dette en viktig reserve. Vi har siste året jobbet hardt med å sikre Skogselskapet vårt en sunn økonomi for fremtiden og jeg føler at vi nå er på rett vei. Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle medlemmene til å bidra til organisasjonen på sin måte. Skogselskapet trenger aktive og engasjerte medlemmer, skal vi oppnå våre målsetninger og få en økt vekst. Jeg håper derfor at du kan tenke igjennom, på hvilken måte som du kan bidra for skogens sak? Hva ønsker du at Skogselskapet skal bidra til? Hvordan ønsker vi Skogselskapet inn i fremtiden? Skogbruket har mange utfordringer og jeg ser med glede frem til å møte disse sammen med Skogselskapsfamilien vår inn i fremtiden! Knut Arne Gjems Leder i Skogselskapet i Hedmark Medlemmer Antall medlemmer i Skogselskapet i Hedmark er 772. Av disse er Vårtegn Skogselskapet i Hedmark 5

6 Lederen har ordet Tid 135 for er livsvarige Skogselskapet! medlemmer og 14 er bedriftsmedlemmer. 174 av medlemmene våre er også registrert som medlemmer i Nord-Østerdal Skogforening. De tre æresmedlemmene i Skogselskapet i Hedmark er Truls Gram, Tertit Hørstad og Åge Dæhlie. Økonomi Årsregnskapet for Skogselskapet i Hedmark 2011 viser driftsinntekter på kr ,- og driftsutgifter på kr ,-. Dette gir et negativt driftsresultat på kr ,-. Årsresultatet etter at finansinntekter/kostnader er lagt til viser et underskudd på kr ,-. Hovedårsaken til årets underskudd er at en stor del av våre prosjektinntekter i prosjektene tre21 og Velg skog ble registrert i 2010 regnskapet og førte til et driftresultat med overskudd dette året. Skogselskapet i Hedmark har fortsatt utfordringer på inntektssida til ønsket drift av organisasjonen. Fremover forventer vi at vår andel i Sønsterud Eiendom AS vil gi oss stabile inntekter for å rette på driftssituasjonen. Årsregnskapet for 2011 for Skogselskapet i Hedmark er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til stede. Legater og fond Det har i løpet av året gått ut kroner 9600 fra Marcus Moss Legat og kroner 1000 fra Mathias Dæhlins legat. Disse beløpene skyldes refusjoner av utlegg som Skogselskapet i Hedmark har hatt med tidligere revisjon av legatene og innbetaling av et forsinkelsesgebyr. Diplomer Skogselskapets diplom er ikke blitt tildelt i 2011 Medarbeidere Daglig leder/ skogkonsulent Bent Roger Hegg, 100 % stilling. Knut Arne Gjems har vært ansatt i 60 % stilling som prosjektleder for prosjekt Velg Skog frem til Camilla Nygaard har vært ansatt i 70 % stilling som prosjektleder i Tre21 prosjektet gjennom året. I tilegg har hun hatt 20 % stilling som prosjektmedarbeider i prosjektet Velg skog frem til og Skog og klima prosjektet fra Miljø Sykefraværet i virksomheten har vært på under 2 % i Arbeidsmiljøet har vært godt. Skogselskapets aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet utover vanlig kontorhold. Organisasjonen jobber for større forståelse for miljøsaker. Det har ikke vært skader og ulykker på arbeidsplassen i året som har gått. Likestilling Styret består av 4 menn og ei kvinne. Vararepresentantene til styret består av en mann og ei kvinne. Daglig leder er mann. Informasjonsarbeidet Skogselskapet i Hedmark har i 2011 jobbet mye ute med barn og unge på skoler hvor vår prosjektleder i Tre21 og daglig leder har vært drivkraften. Skogselskapet har i 2011 hatt en særdeles høy aktivitet og har vært ute i over 40 dagsverk med skolerettet virksomhet. Planlegging /tilrettelegging kommer i tillegg til disse dagene. Vi har gjennom året bidratt til at ca 5000 ungdommer har fått informasjon og deltatt på ulike aktiviteter i nær relasjon til skogen. Skogselskapet er i en fin utvikling hvor vi gjennom vårt arbeid ser ut til å kunne skape nye prosjekter og opprettholde aktiviteten i det kommende år. Skogselskapet har også i 2011 jobbet med rekruttering til skogutdanning gjennom forprosjektet Velg Skog hvor Knut Arne Gjems har vært prosjektleder. Forprosjektet i Hedmark ble avsluttet 1.april. Det er gjennom året arbeidet videre med å få på plass et regionalt hovedprosjekt for østlandsregionen. Finansieringen kom endelig på plass i desember og med prosjektoppstart i januar Elverum 11. mai 2012 Knut Arne Gjems Bent Roger Hegg Helge Strætkvern Leder Nestleder Gunhild Fundelid Brevig Dag Rønning Håvard Brynjulvsrud 6 Årsmelding 2011

7 Styrets beretning for 2009 Informasjonstjenesten 2011 Tekst av Bent Roger Hegg Vi har i år vært ute i over 40 dager med ulike aktiviteter for barn, ungdom og lærere. Mange av aktivitetene er gjennomført i samarbeid med andre organisasjoner og ressurspersoner fra Hedmarkskogbruket, og dette er en viktig forutsetning for aktivitetsnivået og bredden i tilbudet til skoleverket. Lære med skogen Læremiddelet Lære med Skogen er tilpasset læreplanverket og utarbeides av Skogbrukets Kursinstitutt. Skogselskapet i Hedmark benytter dette som pedagogisk hjelpemiddel i kontakten med skolene. Grunnfinansieringen til dette arbeidet er rentemidler fra skogfond tildelt fra kommuner og fra Fylkesmannen i Hedmark. De prioriterte satsingsområdene i 2011 har vært å formidle kunnskap om skogens betydning for klima og samfunn gjennom aktiviteter som skogplanting, trebegeistring, bioenergidager m.m. 12 kommuner i Hedmark har gjennom året hatt besøk av Skogselskapet og lære med skogen konseptet. Det jobbes kontinuering med videreutvikling av læremiddelet Lære med skogen, og Skogselskapet i Hedmark legger ut ny informasjon, elevøvelser og aktivitetstips på Denne nettsiden er kunnskapsbase for lærere som vil undervise om skog, trebruk og bioenergi eller bruke skogen som arena for tverrfaglig undervisning. En ny aktivitet vi har videreutviklet og fått til å fungere, går ut på å ha en rå og tørr vedkubbe som henges på hver sin side av en vektstang. Vi har festet en krok til den tørre vedkubben med mulighet for å henge opp et litermål. Oppgaven går ut på å finne ut vannmengden som er fordampet bort i den tørre kubben. De fleste får seg en aha-opplevelse når de ser hvor mye vann som må tilsettes den tørre kubben for å få likevekt. der mange organisasjoner er med på å lage aktiviteter for skolebarn som kommer til museet. I 2011 deltok mellom skolebarn på Skog & vann. Skogselskapet i Hedmark tilrettela for aktiviteter med fokus på tre og trebruk. Øvrig informasjonsarbeid Skogselskapet i Hedmark har bidratt på ulike arrangement hvor temaet har vært å øke bevisstheten om skogens betydning for Hedmark. Vi har blant annet bidratt på åpen dag i regi av Høgskolen i Hedmark, Landbrukets dag i Rendalen, 4 H sin fylkesleir i Våler. Skogselskapet i Hedmark var også med på aktivitetsstand under verdensmesterskapet på ski i Holmenkollen vinteren I tillegg til tiltak som gjennomføres i skoletiden møter vi også barn og unge utenfor skolen. De nordiske jakt- og fiskedagene i Elverum trekker hvert år over besøkende. Skogselskapet deltar aktivt og koordinerer Skogbrukstunet og her legges det stor vekt på å tilrettelegge aktiviteter for barn og ungdom. Vi møter derfor mange barn, foreldre, besteforeldre og folk som jobber med barn gjennom aktivitetene på vår stand, og får da gitt informasjon om skog og skogbruk. Det er i løpet av det siste året blitt 3 avisoppslag i tilknytning til skogselskapets virksomhet. To ganger har vi vært i avisa Glåmdalen og en i SKOG bilaget til Østlendingen. Vi har flere ganger invitert med oss journalister ut i skogen uten å lykkes, men vi gir ikke opp. Skogselskapene i Oppland og Hedmark har i mange år samarbeidet om bioenergidager for 10. klassinger. I 2011 har vi fått finansiert opp et 3-årig pilotprosjekt Økt kunnskap om skog og klima. Gjøvik og Ringsaker kommuner er pilotkommuner og alle ungdomsskolene i disse kommunene har fått invitasjon til å delta. 700 elever har deltatt på skog og klimadagene vi har arrangert nå i høst. Skogselskapet i Hedmark har i 2011 lagt ned en betydelig egeninnsats inn i dette prosjektet. Skog & vann på Norsk Skogmuseum er et stort fellesarrangement Skogdag Stor-Elvdal 2011 Skogselskapet i Hedmark 7

8 Lederen har ordet Tid for Skogselskapet! Skogselskapets gapahuk under Ski VM Skoleskogdag Åsnes 2011 Aktivitetsrapport 2011 Oversikt over tiltak som Skogselskapet i Hedmark har arrangert eller deltatt i Type tiltak Innhold Antall deltakere Skoleskogdager Energidag for alle barneskolene i Elverum, 6. trinn 500 Skoleskogdag for barneskolene i Stor- Elvdal, 6. trinn 50 Skoleskogdag for barneskolene i Åmot, 6. trinn 60 Skoleskogdag for barneskolene i Tolga, 6. trinn 40 Skoleskogdag for ungdomskolen i Åsnes, 8. trinn 90 Skoleskogdag for barneskolene i Grue, 6. trinn 70 Skoleskogdager for barneskoler i Hamar og Stange, 6. trinn 300 Skoleskogdager i Oslo og Akershus 2000 Skoleskogdager for barneskolene i Åsnes, 6. trinn i forbindelse med verdens fredsdag 80 Skoleskogdag for en barneskole i Stange 20 Skolebesøk Høgskolen i Hedmark, Evenstad 35 Skoleskogdag for en ungdomsskole i Kongsvinger, 9. trinn. 90 Skog og klimadager i Ringsaker og Gjøvik, 10. trinn. 700 Rekrutteringsarbeid Workshop rekruttering 30 VELG SKOG Villmarksmesse, Hamar >5000 Åpen dag Høgskolen i Hedmark 500 Seminarer/ Miniseminar om skogsgjødsling i forbindelse med vårt årsmøte i Rendalen 25 fagsamlinger Kommunesamling - skogbruk 30 Vårseminar for Skogbruket i Hedmark og Oppland 80 Møte om Skog og trestrategien i Hedmark og Oppland 20 Åpent møte om skogbrukets rammevilkår- Eidskog Fagsamlinger i regi av Skogselskapet 80 Andre skogdager Skogaktiviteter på Landbrukets dag i Rendalen 100 Skogdag - 4 H fylkesleir 2011 i Våler 300 Store felles- Aktivitetsstand under Ski VM i Holmenkollen > arrangementer Aktivitetsstand over 7 dager på arrangementet Skog & Vann i Elverum med tema bærekraftig utvikling / trebruk > De nordiske jakt- og fiskedager i Elverum, skogbrukstunet > Årsmelding 2011

9 Styrets beretning for 2009 TRE21- Tre som læringsarena i grunnskolen Prosjekt TRE21- med tre som læringsarena i grunnskolen startet opp 1. mai 1010 og ble avsluttet Camilla Nygaard har vært prosjektleder i 70 % stilling. Prosjektets formål var å tilby grunnskoleelever i Hedmark skoledager med andre fysiske rammer enn de ordinære, og med et pedagogisk innhold hvor tre og skog var grunnlag. Siden oppstart av prosjektet har ca 1960 barneskoleelever og 1120 ungdomsskole- elever deltatt på arrangement hvor de har vært i direkte tilknytning til aktiviteter og oppgaver utviklet og tilpasset prosjektet. Det har blitt gjennomført skoleskogdager for 6. klassinger i store deler av Hedmark. Elevene har lært om betydning av skogplanting i klimasammenheng, løst oppgaver knyttet opp mot skolens læreplan, lekt og lært i en skog i skolens nærområde. Å bygge bru av kun trestokker er en av aktivitetene som har hatt stor suksess blant alle aldersgrupper. Formålet med å ta med elever og lærere ut i skogen har vært å bevisstgjøre elevene på treets og skogens betydning i vår region, både som oppvarmingskilde, byggemateriale og arbeidsplass. Skogen som friområde for lek og rekreasjon har også vært viktig å formidle gjennom prosjektet. Plant et tre, treslagsbestemmelse, Da-Vinci`s trebru, høydemåling og aldersbestemmelse av trær, vekt og betydning av rå og tørket ved, volum av ved/ stokk, refleksjon rundt energiforbruk, og natursti er gjengangere på skoleskogdagene. Dra strikken så langt som mulig er en aktivitet som fenger ungdom, men som ikke har noe tydelig forbindelse til det vi vanligvis jobber med. Aktiviteten har allikevel vært god å ha med som en variasjon til de andre aktivitetene. Kunnskapskubene har også vært veldig fine å ha med, særlig hvis det er store folkemengder som skal innom. Aktiviteten er selvinstruerende, og kan gi mye informasjon til den som ønsker det. Noen oppgaver og aktiviteter har falt fra, mens nye har kommet til underveis. Prosjektet har tydelig konkludert med at det er behov for et alternativt læringsopplegg ved å ta i bruk skogens mange muligheter som læringsarena. Vi i Skogselskapet i Hedmark vil takke prosjektleder Camilla Nygaard for vel utført jobb og god innsats i prosjektet. Sluttrapporten for prosjektet kan du lese i sin helhet på Skogselskapet i Hedmark sin hjemmeside. Prosjektleder Tre21 Camilla Nygaard på skogdag i Stor-Elvdal Skogselskapet i Hedmark 9

10 Lederen har ordet Tid for Skogselskapet! Norsk delegasjon under VM i skogkunnskap for ungdom i Russland Fv: Terje Hoel fra LMD, Knut Arne Gjems fra Skogselskapet, Thomas Berger fra Åsnes og skogskola på Sønsterud og Simon Andersson fra Trysil og UMB. VELGSKOG har blitt en nasjonal kampanje VELGSKOG prosjektet som Skogselskapet i Hedmark ved Knut Arne Gjems startet opp ble svært vellykket. Så vellykket at det ble en landsomfattende rekrutteringskampanje som hele skognæringa har samlet seg om. Skogbruksutdanningsstedene har slitt med dårlig søkning de senere årene og med en snittalder på 53 år innen skogbruket måtte grep tas. Svaret ble VELGSKOG prosjektet. VELGSKOG har deltatt på utdanningsmesser, villmarksmesser, hospiteringsdager, NM i skogbruk, Jakt og fiskedagene på Elverum og mye mer. Målet har vært å få flere søkere til skogutdanningene, bedre omdømme for skogbruket og få en tettere dialog mellom skolene og utdanningsstedene. Skognæringa har bidratt med en stipendordning til de som tar høyere skogutdanning også. Arbeidet har gitt resultater opp på Sønsterud har de opplevd en over tredobling av søkere de siste tre årene. På Evenstad og UMB Ås har det også vært en god vekst av skogsøkere. VELGSKOG prosjektet har nå delt seg i regioner og Skogselskapet i Hedmark har fått finansiert en 50 % stilling som prosjektleder for VELGSKOG ØST de neste tre årene. I VELGSKOG ØST skal det arbeides med rekruttering for Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Knut Arne kommer til å være prosjektleder for sitt hjertebarn. 10 Årsmelding 2011

11 Resultatregnskap 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning av aksjer i datterselskap Annen rentekostnad Sum finanskostnader Sum netto finansposter Ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat Disponering Overføringer annen egenkapital Sum disponert Elverum 11. mai 2012 Knut Arne Gjems Bent Roger Hegg Helge Strætkvern Leder Nestleder Gunhild Fundelid Brevig Dag Rønning Håvard Brynjulvsrud Skogselskapet i Hedmark 11

12 Lederen Balanse pr. har ordet2011 Tid for Skogselskapet! EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Andre avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsmelding 2011

13 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak gjeldende pr Årsregnskapetet er basert på de grunnleggende prisipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt Inntekt resultatføres som hovedregel etter kontantprisippet. Prosjektarbeid resultatføres når den er opptjent.utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i aksjer vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. Note 2 Lønnskostnad Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år: I år I fjor Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser SUM LØNNSKOSTNADER Gjennomsnittlig antall årsverk 2,3 3 Note 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Bokførte verdier Hullbekkenget skog SUM Godtgjørelse (i kroner) Daglig leder Styre Lønn/honorar Pensjonspremie Andre ytelser Pensjonsordning: Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 2-3 personer/samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Kostnadsført revisjonshonorar utgjør i 2011 kr , hvorav kr 9375 vedrører revisjon. Note 4. Aksjer/investeringer datterselskap Bokført EK Kostpris Eierandel % Andel EK Aksjer Sønsterud Eiendom AS Kostpris Eierandel % Nedskrivning Salg 2011 Bokført verdi Aksjer Sønsterud Skogplanter AS Aksjeposten i Sønsterud Skogplanter AS er solgt i 2011 for kr , og bokført verdi er derfor nedskrevet til 0. I forbindelse med salget ble lånet til samme selskap redusert med kr , noe som er bokført i Lånet til Sønsterud Eiendom AS er nedbetalt med kr i 2011 og resten er avtalt nedbetalt i I følge låneavtalen skal lånet til Sønsterud Skogplanter AS nedbetales hvert halvår, med like avdrag over 5 år, første avdrag Gjeldende rentesats er 4,5 %. Resultat 2011 Egenkapital Sønsterud Eiendom AS Lån til Sønsterud Eiendom AS Lån til Sønsterud Skogplanter AS Sønsterud Eiendom AS sin forretningsadresse er Parkgata 36, 2317 Hamar. Skogselskapet i Hedmark har 85% eierandel og stemmeandel i selskapet. Skogselskapet i Hedmark 13

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2014. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2014. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2014 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2013. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2013. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2013 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer