Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap Skogselskapet i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark"

Transkript

1 Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012 Skogselskapet i Hedmark

2 Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for Skogselskapet i Hedmarks virksomhet. Derfor ønsker vi å ta godt vare p medlemmene og vi ønsker oss flere som kan støtte det viktige arbeidet med å spre informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunn og miljø. Vi har både gode medlemsfordeler og flotte vervepremier som vi håper du setter pris på. Medlemsfordeler Som årlig betalende medlem i Skogselskapet får du følgende fordeler: Medlemsbladet Skog og Miljø 4 ganger i året. Medlemspris på tidsskriftet Norsk Skogbruk 15 % rabatt på alle varer i nettbutikken til Skogselskapet Medlemskap i «Team Skogselskapet» Årsmøte og skogdag med aktuelle fagtema Være med i arbeidet med å spre kunnskap om skogens positive verdier Skogselskapet i Hedmark har sammen med de andre Skogselskapene hjemmesider med info om virksomheten vår. Besøk den på Vervepremier Hjelp oss å verve flere medlemmer til Skogselskapet i Hedmark! Alle som vil kan bli medlem i Skogselskapet. Verv et medlem og få Skogselskapets minneflis til en verdi av kr 150. Verv to medlemmer og få tilsendt Skogselskapets kniv til en verdi av kr 400. Verv fem medlemmer og få ei jakke med Skogselskapets logo til en verdi av kr Skogselskapets kniv. Foto: Bent Roger Hegg Skogselskapets minneflis. Foto: Skogselskapet i Hedmark Send innmeldingen til Skogselskapet i Hedmark til e-post eller pr brev til Skogselskapet i Hedmark, Pb 4034, 2306 Hamar. Man kan også sende innmelding via hjemmesidene våre. Husk å oppgi hvem som har vervet det nye medlemmet. Du kan også melde deg inn via våre internettsider Jakke med Skogselskapets logo. Foto: Skogselskapet i Hedmark Nytt medlem i Skogselskapet i Hedmark Navn Adresse Postnr./Sted Tlf e-post: Vervet av: Navn Adresse Postnr./Sted Tlf e-post: Type medlemskap Personlig medlemskap kr. 250,- pr. år Medlemskap for bedrifter kr. 250,- pr.år Bilder: Skogselskapet i Hedmark der ikke annet er nevnt. Forsidebilder: 1) Gran med edderkoppspinn, 2) Skoleskogplanting i Åsnes 2012, 3) Snekring på plankehytte under jakt og fiskedagene 2012, 4) Furuskog i vekst. Layout: Det norske Skogselskap. Grafisk produksjon: 2 Årsmelding 2012

3 Styrets beretning for 2009 Invitasjon til årsmøte med fagprogram lørdag 1. juni 2013 Kilde Gjestgiveri i Løten Kommune. Dagsorden for årsmøte Skogselskapet i Hedmark: Oppmøte med kaffe og rundstykker Velkommen Info om skogen i Løten - kulturelt innslag Årsmøtesaker Lunsj Fagprogram Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding til årsmøtearrangementet innen 30. mai til: Skogselskapet i Hedmark ved Bent Roger Hegg, e-post: tlf: / Fagprogram med tema: Utnyttelse av sagtømmer i ny og gammel tid. - Besøk og omvisning på Moelven Løten sitt sagbruk som i år markerer sitt 100 års jubileum. - Informasjon og demonstrasjon av Dunderbakken sag fra 1893, gjenreist for noen år siden i østre skogbygd i Løten. Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. Vel møtt! Moderne skogsdrift Skog så langt du ser. Foto: Visit Elverum Skogselskapet i Hedmark 3

4 Lederen har ordet Tid for Skogselskapet! Skog er fremtid Skogbruket er inne i en vanskelig periode. Nedleggelse av industri har lagt mørke skyer over innlandets skoger. Norge har satt seg i en situasjon hvor vi i stor grad er avhengige av Sverige for å omsette vårt massevirke. Våre oljeressurser har kanskje blitt en litt for stor hvilepute med tanke på foredling av de andre naturressursene våre. Deriblant skogen. I foredlet form har trevirket store muligheter. Vi kjenner den tradisjonelle papirproduksjonen og tre som bygningsmateriale. Men skogens fibre og struktur kan også i omdannet form bli til usedvanlig mange andre flotte produkter. Tekstiler, iskrem og tamponger for å nevne noen! Jeg tror at vi etter denne «krisen» vil starte og tenke nytt. Foredling av skog og skogprodukter har egenskaper og muligheter som vi ikke har sett enda. Det må satses på kompetanse i næringa slik at vi får frem morgendagens kloke hoder til å drive med forskning og utvikling. VELGSKOG har blitt et nasjonalt prosjekt som har fått forgreininger i hele landet. Vi etablerte også Skogselskapets ungdomsutvalg i fjor. Svært dyktige ungdommer som har tatt tak og bidrar til knoppskyting av ungdom inn i skogfamilien. Skogselskapet i Hedmark har gjennomført en fisjon hvor Sønsterud Eiendom AS nå står på egne bein. Denne landbrukseiendommen vil sikre økonomien vår i lang tid fremover. Gjennom snart åtte år i styret og to år som leder har jeg lært Skogselskapet å kjenne. Jeg har kjent skogens hjerte banke igjennom menneskene som er tilknyttet Skogselskapet og jeg har hatt en flott tid. Tiden er nå inne for å slippe nye krefter til føler jeg. Men når vi kjenner skogens viktige rolle i klimasammenheng, skogens muligheter som råstoff og knoppskytingen som skjer av ungdom i næringa, gir dette meg fremtidstro. Sats på skogen, plei den, foredle den og bruk den. Skog er liv Skog er fremtid. Knut Arne Gjems Leder i Skogselskapet i Hedmark 4 Årsmelding 2012

5 Styrets beretning for 2009 Styrets beretning 2012 Virksomhetens art Skogselskapet i Hedmark er en ideell organisasjon tilsluttet Det norske Skogselskap. Skogselskapets virksomhet er nedfelt i selskapets formålsparagraf som lyder: Skogselskapet i Hedmark har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Tillitsvalgte Styret i Skogselskapet i Hedmark har i 2012 hatt følgende sammensetning: Valg av På valg Valgt 1. gang Knut Arne Gjems, leder SiH årsmøte Helge Strætkvern, nestleder SiH årsmøte Gunhild Fundlid Brevig Oppnevnt av HFK* Dag Rønning SiH årsmøte Siri Storrøsten SiH årmøte * Hedmark Fylkeskommune, Leder og nestleder er på valg hvert år. Rådgiver Torfinn Kringlebotn fra Fylkesmannens Landbruksavdeling har vært observatør i styret. Varamedlemmer til styret har vært: Fredrik Haug (1. vara) og Ellen Burchardt (2. vara). Varamedlemmene er på valg hvert år. Styrets arbeid Styret har hatt 5 styremøter i 2012 og behandlet i alt 21 saker. Styret har dette året hatt særlig fokus på et økonomisk krav som har kommet i kjølvannet av salget av planteskolen. Kravet dreier seg i korte trekk om tap av omsetning og reklamasjoner i Styret ser alvorlig på denne saken og har sett nødvendigheten av å engasjere advokat til å belyse saken. Ellers jobber styret kontinuerlig med å se på muligheter for å bedre økonomien fremover. Medlemmer Antall medlemmer i Skogselskapet i Hedmark er 760. Av disse er 135 er livsvarige medlemmer og 14 er bedriftsmedlemmer. 174 av medlemmene våre er også registrert som medlemmer i Nord-Østerdal Skogforening. De tre æresmedlemmene i Skogselskapet i Hedmark er Truls Gram, Tertit Hørstad og Åge Dæhlie. Økonomi Årsregnskapet for Skogselskapet i Hedmark 2012 viser driftsinntekter på kr ,- og driftsutgifter på kr ,-. Dette gir et negativt driftsresultat på kr ,-. Årsresultatet etter at finansinntekter/kostnader er lagt til viser et underskudd på kr ,-. Hovedårsaken til underskuddet er at inntektene fortsatt ikke er på høyde med de kostnader som driften har. Skogselskapet i Hedmark har utfordringer på inntektssida til ønsket drift av organisasjonen. Vi forventer at vår andel i Sønsterud Eiendom AS vil gi oss inntekter for å rette på driftssituasjonen fremover. Årsregnskapet for 2012 Risksteking under Jakt- og Fiskedagene 2012 for Skogselskapet i Hedmark er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til stede. Legater og fond Det har ikke vært noen bevegelse på legater og fond i Diplomer Skogselskapets diplom er ikke blitt tildelt i Medarbeidere Daglig leder/ skogkonsulent Bent Roger Hegg, 100 % stilling. Knut Arne Gjems har gjennom året vært ansatt i 50 % stilling som Skogselskapet i Hedmark 5

6 Lederen har ordet prosjektleder for prosjekt Velg Skog med varighet til Tid for Skogselskapet! Miljø Sykefraværet i virksomheten har vært på under 2 % i Arbeidsmiljøet har vært godt. Skogselskapets aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet utover vanlig kontorhold. Organisasjonen jobber for større forståelse for miljøsaker. Det har ikke vært skader og ulykker på arbeidsplassen i året som har gått. Likestilling Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Vararepresentantene til styret består av en mann og ei kvinne. Daglig leder er mann. Informasjonsarbeidet Skogselskapet i Hedmark har i 2012 jobbet mye ute med barn og unge på skoler hvor vår daglig leder har vært drivkraften. Skogselskapet har i 2012 hatt høy aktivitet og har vært ute i over 40 dagsverk med skolerettet virksomhet. Planlegging /tilrettelegging kommer i tillegg til disse dagene. Vi har gjennom året bidratt til at over 4000 ungdommer har fått informasjon og deltatt på ulike aktiviteter i nær relasjon til skogen. Skogselskapet er i en fin utvikling hvor vi gjennom vårt arbeid ser ut til å opprettholde aktiviteten i det kommende år. Skogselskapet har også i 2012 jobbet med rekruttering til skogutdanning gjennom prosjektet Velg Skog. Ved årsskiftet kom vi i gang med et nytt regionalt prosjekt hvor Knut Arne Gjems er prosjektleder. Det regionale prosjektet omfatter fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus samt Østfold. Vi gleder oss til å følge arbeidet med å få flere til å ta skogutdanning. Elverum 11. mai 2013 Knut Arne Gjems Bent Roger Hegg Helge Strætkvern Leder Daglig leder Nestleder Gunhild Fundelid Brevig Dag Rønning Siri Storrøsten Fra skoleskogdag Årsmelding 2012

7 Styrets beretning for 2009 Informasjonstjenesten 2012 Tekst av Bent Roger Hegg Skogselskapet i Hedmark har i år vært ute i over 40 dager med ulike aktiviteter for barn, ungdom og lærere. Mange av aktivitetene er gjennomført i samarbeid med andre organisasjoner og ressurspersoner. Dette samarbeidet er helt avgjørende og en viktig forutsetning for aktivitetsnivået og bredden i tilbudet til skoleverket. Lære med skogen Læremiddelet Lære med Skogen er tilpasset læreplanverket og utarbeides av Skogbrukets Kursinstitutt. Skogselskapet i Hedmark benytter dette som pedagogisk hjelpemiddel i kontakten med skolene. Grunnfinansieringen til dette arbeidet er rentemidler fra skogfond tildelt fra kommuner og fra Fylkesmannen i Hedmark. De prioriterte satsingsområdene i 2012 har vært å formidle kunnskap om skogens betydning for klima og samfunn gjennom aktiviteter som skogplanting, trebegeistring, bioenergidager m.m. 13 av 22 kommuner i Hedmark har gjennom året hatt besøk av Skogselskapet og lære med skogen konseptet. Det jobbes kontinuering med videreutvikling av læremiddelet Lære med skogen, og Skogselskapet i Hedmark legger ut ny informasjon, elevøvelser og aktivitetstips på Denne nettsiden er kunnskapsbase for lærere som vil undervise om skog, trebruk og bioenergi eller bruke skogen som arena for tverrfaglig undervisning. Nytt av året er lanseringen av lærermiddelet skogveven.no En aktivitet vi har videreutviklet og prøvd å få til å fungere er å fyre opp et vedbål kun med hjelp av tennstål. Elevene får tid til å samle egnet oppfyringsmateriale som never, tyri, lav m.m for deretter å fyre opp et bål. Denne øvelsen ser ut til å ha en god effekt på følelsen av mestring hos den enkelte elev. I vått vær har vi med oss papir/tamponger som oppfyringsmateriale for å være helt sikker på å få fyr. Ringsaker kommuner har fått invitasjon til å delta. 500 elever har deltatt på skog og klimadagene som vi har arrangert nå i høst. Skogselskapet i Hedmark har i 2012 lagt ned en betydelig egeninnsats inn i dette prosjektet. Vi har i samarbeid med skogselskapet i Oppland arrangert 4 halvdags lærerkurs for lærere i grunnskolen og ungdomsskole. Temaet på disse kursene har vært å øke forståelsen om skog og klima og informasjon om lærermiddelet «lære med skogen«. I tillegg presenterte vi hvordan en skoleskogdag kan gjennomføres med praktiske øvelser. Vi erfarte under kursene at det var mange lærere som ikke har hørt om mulighetene som ligger i lære med skogen konseptet. Skog & vann på Norsk Skogmuseum er et stort fellesarrangement over flere dager der mange organisasjoner er med på å lage aktiviteter for skolebarn som kommer til museet. I 2012 deltok mellom skolebarn på Skog & vann. Skogselskapet i Hedmark tilrettela for aktiviteter med fokus på tre og trebruk. Øvrig informasjonsarbeid Skogselskapet i Hedmark har bidratt på ulike arrangement hvor temaet har vært å øke bevisstheten om skogens betydning for Hedmark. Vi har blant annet bidratt på åpen dag i regi av Høgskolen i Hedmark og 4 H sin fylkesleir i Alvdal. Skogselskapet i Hedmark var også med på aktivitetsstand under verdensmesterskapet i timbersport på Lillehammer høsten I tillegg til tiltak som gjennomføres i skoletiden møter vi også barn og unge utenfor skolen. De nordiske jakt- og fiskedagene i Elverum trekker hvert år over besøkende. Skogselskapet deltar aktivt og koordinerer Skogbrukstunet og her legges det stor vekt på å tilrettelegge aktiviteter for barn og ungdom. Vi møter mange barn, foreldre, besteforeldre og folk som jobber med barn gjennom aktivitetene på vår stand, og får da gitt informasjon om skogens mangesidighet. Vi har videre deltatt på flere rekrutteringsarrangement i året som har gått. Det er i løpet av det siste året blitt 4 avisoppslag i tilknytning til skogselskapets virksomhet. 2 av disse oppslagene har vært i tilknytning til skolekonkurransen «Tre om tre». En elev på Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum ble individuell vinner i denne landsomfattende konkurransen. Samme skole ble også fylkesvinner. Vi gratulerer så mye! Skogselskapene i Oppland og Hedmark har i mange år samarbeidet om bioenergidager for 10. klassinger. Fra 2011 har vi fått finansiert opp et 3-årig pilotprosjekt «Økt kunnskap om skog og klima» hvor alle elevene på 10 trinn i Gjøvik og Med skogen som læringsarena - fra skogdag i Trysil 2012 Skogselskapet i Hedmark 7

8 Lederen har ordet Tid for Skogselskapet! Motorsagshow Skogbrukstunet. Skoleskogdag Åsnes Aktivitetsrapport 2012 Oversikt over tiltak som Skogselskapet i Hedmark har arrangert eller deltatt i Type tiltak Innhold Antall deltakere Skoleskogdager og Skoleskogdager for alle barneskolene i Eidskog, 5 trinn. 100 lærerkurs Skoleskogdag for barneskolene i Stor- Elvdal, 6 trinn. 45 Skoleskogdag for ungdomsskole i Åmot, 9 trinn. 90 Skoleskogdag for ungdomskole i Sør Odal, 9 trinn 90 Skoleskogdag for en barneskole i Elverum, 6 trinn 50 Skogcamp Sønsterud for ungdomskolene i Åsnes, Våler og Grue, 9 trinn 160 Skoleskogdager for 6 trinn i Oslo og Akershus 2000 Skoleskogdager for barneskolene i Åsnes, 6.trinn i forbindelse med verdens fredsdag. 70 Skoleskogdag for en barneskole i Løten, 2 og 3 trinn 45 Skoleskogdag for en barneskole i Trysil 15 Skog og klimadager i Ringsaker og Gjøvik, 10 trinn lærerkurs for lærere i grunnskole og ungdomsskole i Ringsaker og Lillehammer. 30 Rekrutteringsarbeid Villmarksmesse, Hamar >5000 VELG SKOG Åpen dag Høgskolen i Hedmark >500 Rekrutteringsstand Agroteknikk 2012 >1000 Aktivitetsstand Timbersport VM Lillehammer >450 Rekrutteringseminar, Honne 30 Rekrutteringstand under NM Skogbruk 2012, Stange 500 Seminarer/ fagsamlinger Miniseminar om Storfugl og skogbruket i forbindelse med vårt årsmøte i Trysil. Kommunesamling Hedmark - skogbruk Vårseminar for Skogbruket i Hedmark og Oppland Møte om Skog og trestrategien i Hedmark og Oppland Skog og tre 2012 Fagsamlinger i regi av Skogselskapet Landsmøte i Skogselskapet Andre skogdager Ansvar for planlegging og gjennomføring av skogløype under NM i skogbruk i Stange. Skogdag - 4 H fylkesleir 2012 i Alvdal 300 Store felles- Aktivitetsstand over 7 dager på arrangementet Skog & >4000 arrangementer Vann i Elverum med tema bærekraftig utvikling / trebruk. De nordiske jakt- og fiskedager i Elverum, skogbrukstunet > Årsmelding 2012

9 Styrets beretning for 2009 VELG SKOG - region øst Fylkesmannen i Hedmark, Fylkeskommunen i Hedmark, Fylkeskommunen i Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkeskommunen i Akershus, Fylkesmannen i Østfold og Fylkeskommunen i Østfold opprettet prosjektet VELG SKOG ØST som har blitt ledet av Skogselskapet i Hedmark. Knut Arne Gjems har jobbet som prosjektleder i 50 % stilling. Snorre Synnestvedt i skogselskapet i Oslo og Akershus har arbeidet i denne regionen på timebasis og Bent Roger Hegg har bidratt med arbeidsressurs på større rekrutteringsarrangement og som prosjektkoordinator. Bakgrunnen for prosjektet er nødvendigheten av aktiv og målrettet rekruttering til skognæringa. Prosjektet skal markedsføre og profilere skognæringa og skogutdanning for fylkene Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold. Utdanningsstedene prosjektet har bistått med markedsføring og profilering er; Solør videregående skole avd. Sønsterud, Valle videregående skole, Høgskolen i Hedmark (Campus Evenstad), Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Prosjektets hovedmål er å skaffe flere søkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringene, og å bedre omdømmet for skogbruk i målgruppen. Målgruppen for prosjektet er i hovedsak elever og lærere i ungdomsskole og i videregående opplæring. I 2012 har prosjektet vært med på mange rekrutteringstiltak i Hedmark: - Bidratt til etableringen av Skogselskapets eget ungdomsutvalg - Evenstad 100 års feiring - Bidratt med diverse avisartikler og positive innlegg om skogbruk i sentral mediakampanje - Bidratt med innspill til sentral VELGSKOG film - Bidratt til markedsføringen av VELGSKOG kortfilmkonkurranse - Innslag i NRK Norge Rundt om hvordan oppleve naturen og skogen som blind. Innslag med blind gutt som studerer på Solør VGS avd Sønsterud - Deltatt i innspilling av serie med TV2 som går på rekruttering av ungdom til bruk av skogen til naturopplevelser og jakt. 45 min program som blir sendt på tv2. - NM i skogbruk på Jønsberg 600 ungdomsskoleelever invitert på stands, foredrag og show - Skogdag på Sør Odal ungdomsskole med foredrag om hvilke muligheter som skogutdanning kan gi - Skogdag Åmot Ungdomskoles 9 trinn med informasjon om utdanningsvalg innenfor skogbruket - Velg skog stand med aktiviteter under 4H sin fylkesleir i Nord- Østerdal - Fått inn 2 sider med informasjon om utdanningsvalg innenfor skogbruket i 4H Hedmark sitt medlemsblad - Skogcamp på Sønsterud med Skogselskapets ungdomsutvalg for alle 10. Klassinger i Solør. Ca 160 elever - Engerdalsdagene, motorsag og timbersportshow på hovedscena med VELGSKOG stand. Ca besøkende hvor vi som speaker fikk promotert skogutdanningen - De nordiske jakt og fiskedagenes 50 års jubileum. VELGSKOG stand med motorsag og timbersportshow med Verdensmester Ole Harald Løvenskiold Kveseth i fire dager, teoretiske og praktiske skogoppgaver og VELGSKOG stand - VM i Stihl timbersport på Lillehammer, 450 ungdomsskoleelever fra Oppland og Hedmark, samt noen videregående skoler. Samarbeidsprosjekt med BU. Skogstands, motorsagshow, hogstmaskiner som ungdommene fikk prøve, kokkelandslaget ordnet mat og vi dekket busstransport. - Skolebesøk diverse skoler i Hedmark og Oppland høsten Utdanningsmesse Sør Odal 29. Oktober, fortsetter utover høsten med ulike utdanningsmesser - Rådgiversamling Os 24. Oktober for rådgivere i Nord Østerdal - Deltatt i fagnemda for skogbruk i Hedmark og sett på innhold i fagprøven - VELG SKOG er med på åpen dag 14. november på Elverum i regi av Høgskolen i Hedmark. Dagen er for elever på videregående skoler i regionen. - Deltatt på møter med Valle VGS og Solør VGS avd Sønsterud om innhold i skogutdanningen. - Koordinert skolebesøk med elever på UMB ÅS og Campus Evenstad. Fra Skogbrukstunet Skogselskapet i Hedmark 9

10 Lederen Skogselskapet har ordet i Hedmarks ungdomsutvalg Tid for Skogselskapet! Skogselskapets Ungdomsutvalg er ett ny-oppstartet utvalg under Skogselskapet i Hedmark. Det ble opprettet etter initiativ av Knut Arne Gjems og ble satt til verden etter årsmøtet til Skogselskapet i Hedmark den 1. juni Ungdomsutvalget skal bygge videre på Skogselskapets visjon om at «Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet» og da særlig rettet mot barn og unge i Hedmark. Formålet for dette utvalget er å skape en felles arena for skog og skogbruksinteressert ungdom i Hedmark. Ungdomsutvalget har et eget styre bestående av 5 personer. Siden oppstarten i sommer har vi i styret jobbet med å rekruttere nye medlemmer. Per i dag har vi ni medlemmer, hvorav fem sitter i styret. Dette høres kanskje lite ut, men det er 80 personer som er medlemmer av facebook-gruppa vår, og vi skal jobbe med til å få disse til å melde seg inn. I tiden etter oppstarten har vi avholdt en skogcamp for 10.klasseelevene ved ungdomsskolene i Solør på Solør vgs. avdeling Sønsterud. Dette var en aktivitetsdag der de vel 160 elevene fikk prøve ulike aktiviteter, bl.a. lassbærerkjøring, tenne bål, «dra strikken» og taurebus. Deltagerne fikk også høre litt om skogfag av Benthe Løvenskiold Kveseth og fikk sett et motorsagshow av tevlingslaget til Sønsterud, i tillegg til at de ble servert lunsj sponset av Sønsterud. Alt i alt ble dette et svært vellykket arrangement, og er nok noe vi vil fortsette med i framtiden. Videre fremover vil vi jobbe mer med å få nye medlemmer, og prøve å finne på noen aktiviteter/turer for våre medlemmer. Vi vil også jobbe med å få til et samarbeid med jakt og fiske-ungdommen, og kanskje med tiden få til noe felles med dem. En gledelig nyhet er også at Skogselskapet i Buskerud, og til dels Skogselskapet i Oslo/Akershus også jobber med å starte tilsvarende ungdomsutvalg. Hvis de også får til dette, vil vi i framtiden prøve å få til en landsleir og andre felles arrangementer. Alt i alt ser vi fremover med godt mot, og takker for all støtte vi har fått siden oppstarten Simon Andersson Leder Skogselskapets Ungdom Team Skogselskapet. Team Skogselskapet Med målsetting om å trene og konkurrere i et sosialt fellesskap. Vår ambisjon er skog og helse for alle. Team Skogselskapet ble etablert sommeren 2012 som et resultat av Skogselskapets satsing på temaet Skog og Helse. Det var i første runde kun ansatte i Skogselskapet som fikk tilbud om deltakelse og allerede første uken var vi over 30 deltagere som kjøpte sykkeldrakter og ble medlem av Teamet. Vi hadde første fellesaktivitet under Birkebeinerrittet i september Vi har også fått lagd teamdrakter for skisesongen. Vi tilbyr nå alle ansatte og medlemmer av Skogselskapet medlemskap i Team Skogselskapet. Vi står foran en ny sykkelsesong og det er nå en ny anledning til å bestille drakt og dermed bli med i Team Skogselskapet. Alle som kjøper drakt blir automatisk medlem av Team Skogselskapet og har eksklusiv rett til å stille for Teamet i ritt og renn. Vi har en egen gruppe på Facebook som alle medlemmer i Team Skogselskapet får tilgang til. Her informeres det om ulike aktiviteter, løp, renn og samlinger. Vi legger ut bilder og skryter litt også For de som ikke benytter Facebook benytter vi nyhetsbrev på mail. Bli gjerne med i vårt landsdekkende felleskap for tur-, trening- og konkurranseaktiviteter i skog og natur. 10 Årsmelding 2012

11 Resultatregnskap 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 1, 2, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader Sum netto finansposter Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum Elverum 11. mai 2013 Knut Arne Gjems Bent Roger Hegg Helge Strætkvern Leder Daglig leder Nestleder Gunhild Fundelid Brevig Dag Rønning Siri Storrøsten Skogselskapet i Hedmark 11

12 Lederen Balanse pr. har ordet2012 Tid for Skogselskapet! EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsmelding 2012

13 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadføres. Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt Inntekt resultatføres som hovedregel etter kontantprinsippet. Prosjektarbeid resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i aksjer vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. Note 1 Lønnskostnad Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser SUM Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2,3 Note 2 Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonkostnader Annen godtgjørelse Note 3 Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr. 0. Note 4 Investering datterselskap Foretaksnavn Foretakssted Eierandel/ Selskapets egenkapital Selskapets resultat stemmeandel «31. desember 2012» for 2012 Aksjer Sønsterud Eiendom AS 2317 Hamar Note 5 Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Note 6 Egenkapital Spesifikasjon egenkapitel Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital Note 7 Obligatorisk tjenestpensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordingen er organisert gjennom kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til e definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Note 8 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Bokførte verdier Hullbekken skog Note 9 - Andre avsetninger for forpliktelser Avsetningen vedrører oppløste midler i Mathias Dæhlins Legat og Marcus Foss Legat på henholdsvis kr og kr Midlene skal følge de opprinnelige vedtektene for legatene. Note 10 - Andre fordringer Skogselskapet i Hedmark har et mellomværende med Sønsterud Skogplanter AS, hvor de fram til 2011 hadde en aksjepost/eierandel på 85 %. Aksjene ble i 2011 solgt til Trysil Planteskole AS i sin helhet. Mellomværende var pr kr Det er ikke inntektsført renter på mellomværende i Skogselskapet i Hedmark 13

14 Lederen har ordet Tid Revisors for Skogselskapet! beretning 2012 Bidragsytere til Skogselskapets virksomhet i 2012 Det ble gitt betydelige tilskudd til informasjonsvirksomheten også i Bidragsytere til Skogselskapet i Hedmark: Fylkesmannen i Hedmark Åmot kommune Våler kommune Stange kommune Trysil kommune Stor-Elvdal kommune Eidskog kommune Åsnes kommune Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Sør-Odal kommune Nord-Odal kommune kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Elverum kommune Rendalen kommune Kongsvinger kommune Engerdal Kommune Andre Mjøsen Skog SA Pihl AS Maarud Gård Statskog SF Romedal Almenning kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vi takker alle våre bidragsytere. Uten bidragene fra skogbruket i Hedmark ville det være vanskelig å opprettholde den ideelle informasjonsvirksomheten mot barn og unge. 14 Årsmelding 2012

15 Årsberetning for Sønsterud Eiendom AS Virksomhetens art, beliggenhet og eierskap Sønsterud Eiendom AS er et eiendomsselskap med eierinteresser i en jord- og skogbrukseiendom. Eiendomsselskapet eier 650 daa dyrket jord og 3682 daa skog, hvorav 3363 daa er produktivt areal. Eiendommen består forøvrig av en driftsbygning med ei «Segma» korntørke med lagringskapasitet på 210 tonn korn, samt ei skogskoie med normal standard. Sønsterud Eiendom AS eier arealet som Sønsterud Skogplanter AS disponerer til sin produksjon og salg av skogplanter. Leieforholdet reguleres av en festekontrakt med en underliggende kontrakt. Eiendomsselskapets inntekter kommer i hovedsak fra leieinntekter fra dyrket jord, bortleie av korntørke, salg av tømmer, bortleie av småvilt-/ elgjakt og bortfeste av areal som disponeres av Sønsterud Skogplanter AS. Eiendommen ligger i sin helhet i Åsnes Kommune i Hedmark, med kontoradresse 2280 Gjesåsen. Bedriftens aksjer er fordelt med følgende eierskap: Antall aksjer Eierandel Skogselskapet i Hedmark % Skogselskapet i Østfold % Skogselskapet i Buskerud 65 5 % Totalt antall aksjer % 2. Fortsatt drift Årsregnskapet 2012 for Sønsterud eiendom AS er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til stede. sikret med en leiekontrakt som løper over en lengre periode. Det er i leiekontrakten lagt sterk vekt på at eiendommen skal forvaltes med et langsiktig eierperspektiv, samt ivareta ønsket om en trygg økonomi for selskapet. Skogeiendommen består av 2 skogteiger på henholdsvis 1014 daa og 2668 daa. Det er anbefalt et årlig avvirkningskvantum på 750 m 3 for eiendommen I 2012 er det avvirket 1 082,76 m 3. Gjennomsnittlig brutto virkespris i 2012 er for skurtømmer er kr 405 pr m 3, og brutto virkespris for slip er kr 251 pr m 3. Det er satt ut 2000 planter på 8 daa etter avvirkning i Sønsterud Eiendom fikk i 2012 godkjent en fradeling og opprettelse av nye gnr/bnr for det arealet som disponeres av Sønsterud Skogplanter as. Leieforholdet til dette arealet reguleres gjennom en egen festekontrakt og en underliggende kontrakt. Arbeidet med festekontrakten er sluttført. 5. Personell Daglig leder er engasjert med avlønning etter timeliste, som godkjennes av styret. Selskapet har ingen ansatte. Det er inngått avtale med selskapet Sønsterud Skogplanter AS om føring av selskapets regnskap. 6. Arbeidsmiljø Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ivaretatt. 7. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljøet utover det som normalt følger driften av jord- og skogbrukseiendommen. 3. Styret, daglig leder og revisjon 3.1. Styret: Styret har følgende sammensetning: Helge Strætkvern Styres leder Knut Arne Gjems Styrets nestleder Dag Rønning Styremedlem Det er avholdt 4 styremøter i Daglig leder Helge Strætkvern er daglig leder for selskapet. Det er utført 61 arbeidstimer som daglig leder i Lønn er utbetalt etter timeliste, godkjent av selskapets styre. Lønn til daglig leder for 2012 er kr ,-. Bedriftens utbytte fordeles etter eierandeler: Regnskap 2008 Balanse Utbytte 3.3. Regnskap og revisjon Regnskapet for 2012 er ført av Sønsterud Skogplanter AS. Revisjonen av regnskapet er utført av firmaet BDO AS ved statsautorisert revisor Ingar Hagen. Regnskap og revisjonsrapport fremkommer som egen sak for generalforsamlingen. 4. Markedsforhold og aktivitet Driften av det dyrkede arealet og driftsbygning med korntørke er 8. Likestilling i virksomheten Styre består av 3 menn, og daglig leder er mann. 9. Selskapets resultat Årets resultat viser et overskudd før skatt på kr ,- Skattekostnad på årets resultat utgjør kr ,- Årets resultat etter skatt viser et overskudd på kr ,- Selskapets overskudd etter skatt er kr ,-. Det avsettes kr ,- til utbytte for selskapets eiere. Resterende overskudd på kr ,- avsettes til styrking av selskapets egenkapital. Utbytte på kr ,- fordeles mellom selskapets eiere etter eierandeler. Eierandel Skogselskapet i Hedmark kr ,- 85 % Skogselskapet i Østfold kr ,- 10 % Skogselskapet i Buskerud kr ,- 5 % Selskapets samlede utbytte kr ,- 100 % Det vises for øvrig til vedlagt Resultatregnskap og Balanse for Sønsterud Eiendom AS. Det er etter regnskapsårets utgang ikke inntruffet forhold av betydning for å bedømme selskapets stilling. Gjesåsen 8. april 2013 Helge Strætkvern Knut Arne Gjems Dag Rønning Styreleder/Daglig leder Nestleder Styremedlem Skogselskapet i Hedmark 15

16 A Tid for skog GHW QDWXUOLJH YDOJHW QnU GX VNDO SODQWH VNRJ HOOHU XWI UH XQJVNRJSOHLH Tlf.: UPDSRVW#JORPPHQ VNRJ QR Den nye nettressursen på Skoleskogen.no! På Skogveven kan du blant annet lære om: frøets utvikling til stor skog mangfoldet av arter i skogen de ulike treslagene i Norge skogtypene i verden matlaging i skogen skogens betydning for samfunnet. Skogveven har egne lærersider der man kan hente en rekke aktiviteter og oppgaver, og få eksempler på bruk av nettsidene i tilknytning til en skogdag ute. Skogveven.no er et produkt fra Lære med skogen. For spørsmål, ta kontakt med Bjørn Helge Bjørnstad Honne, 2836 Biri tlf.: e-post:

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2014. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2014. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2014 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2013. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2013. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2013 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer