Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

2 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger, brukes betydelige resurser på å videreutvikle kraftlagets infrastruktur. Dette gjelder både nyanlegg og løpende vedlikehold. Selv om det for enkeltkunder er en negativ opplevelse når strømmen faller ut, har Hemne Kraftlag en høy leveringsstabilitet i forhold til myndighetenes forventninger. I tillegg til krav om leveringssikkerhet, har våre eiere gitt tydelig uttrykk for at selskapet skal være lokalt eid og lokalt driftet. En viktig forutsetning for dette er god nettdrift til en lavest mulig kostnad. Kraftlaget har gjennom flere år bygd opp virksomheter som bidrar til kunnskapsbaserte arbeidsplasser i konsesjonsområdet, og bidrar dermed ikke ubetydelig til at bosetting og aktivitet opprettholdes. En del av virksomhetene har på ulike måter vist seg over tid ikke å gi nødvendig avkastning, og er derfor avviklet. Ledelsens fokus vil også framover være å få en total drift i konsernet som gir nødvendig avkastning på den betydelige kapital som forvaltes i selskapene. En svært viktig forutsetning for å nå de strategiske mål, er at vi har medarbeidere som er faglig godt kvalifisert og høyt motivert for å bidra til videre utvikling, både i forhold til egen arbeidssituasjon og til beste for konsernet. Det registreres med tilfredshet at denne forutsetning er til stede. Det vil derfor planmessig arbeides videre for at eiernes strategiske beslutninger om lokalt eierskap, lokal drift og selskapets rolle i lokalsamfunnet kan oppfylles. Med vennlig hilsen Per Arne Kaarstad side 2 Hilsen fra konsernleder/innholdsfortegnelse side 3 Organisasjon og hovedtall side 4 Lokalt engasjement - vi sponser kultur og idrett side 5 Samfunnsregnskap side 6 Administrasjonens redegjørelse side 7 Nettavdelingen side 8 Administrasjon side 9 Måleravdelinga/Tilsyn side 10 Markedsavdelinga/HK Elektro side 11 HemneNett/MerkantilNor side 12 AspNor/HK Eiendom side 13 Lærlinger og Guri som pensjonist side 14 Styrets årsberetning side 17 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Indirekte kontantstrøm side 23 Revisjonsberetning side 24 Bedriften vår og kart

3 Hemne Kraftlag 3 ORGANISASJON OG HOVEDTALL VÅRE TILLITSVALGTE PR ÅRSMØTET STYRET Medlemmer Valgt fra Hemne kommune Ståle Vaag Rune Bakken Hanna B. Lund Geir Rostad Jon Stølen Varamedlemmer i rekkefølge Gudbjørn Singstad Roger Aune Inga Sødal Egon Ringseth Ole Steinar Opsal Medlemmer Svein Henry Berdal, leder Kjell Øyasæter, nestleder Rannei Fjærli Laila Eide Hjertø Wiggo Johansen Anne S Steinveg Varamedlemmer 1. Liv Mary B Engvik 2. Tore Kjørsvik 3. Hege Daaland Solgunn K. Ohren Rolf Strøm Valgt av private andelseiere i Hemne Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl John Halvard Lidal Aage Sørli Valgt fra Snillfjord kommune John Geir Stølan John Lernes Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal Morten Myking Nina Mjør NETT- AVDELINGEN Drifting av linjenettet Hemne Nett AS DLE Det lokale el-tilsyn DAGLIG LEDER STAB Økonomi Personal MARKED Måler Kraftomsetning MerkantilNor AS Valgt av private andelseiere i Snillfjord Jens Selnes Egil Forren Inger Krokstad HK Elektro AS ASPnor AS HK Eiendom AS Leder: Jorulf Gumdal Nestleder: John Geir Stølan VALGKOMITÉ Medlemmer Egil Forren, leder Geir Rostad Henny Belsvik Lund Varamedlem Erling Solberg HOVEDTALL Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

4 4 Hemne Kraftlag LOKALT ENGASJEMENT - vi sponser kultur og idrett Hemne Speidergruppe av NSF Stiftet 28. november 2011 Offentlig oppstartsdato: 27 september 2012 Enheter: Flokk (3-4 klasse) og Tropp (5-10. klasse) Antall medlemmer pr 1. januar 2013 var var året da vi startet opp Hemne speidergruppe. Det vil si at det fra januar til 24. september kun var ledere i gruppen, samt ledernes barn. Denne tiden gikk med til å finne ut hva speiding dreier seg om, og å få på plass penger, lokaler og utstyr. Vi var heldige og fikk overta Hemne KFUM sitt gamle utstyr, og det lokale næringsliv, deriblant Hemne kraftlag, bidro til at vi kunne skaffe utstyr vi trengte for å starte opp. Vi er avhengige av egne lokaler, og disse har vi funnet i kjelleren på Haugatun grendahus. 24. september i fjor sto vi klare til å ta i mot nye speidere. Vi fikk inn 19 nye speidere i Troppen, og disse ble satt i aspirantgruppen. Vi hadde da to patruljer med allerede opptatte speidere. I flokken tok vi nå i mot 13 nye ulveunger. Siden da har fokuset vært å øve inn basiskunnskaper som førstehjelp, brannvern, kart og kompass, bruk av knuter og surringer, bruk av kniv, øks og sag, primitiv matlaging, bål, og generelt friluftsliv. Flokken har også gjort seg kjent i nærmiljøet, og tatt masse forskjellige ferdighetsmerker. Vi har gjennomført til sammen sju turer for flokk og tropp når sommeren nå kommer. I tillegg har lederne vært på kurs i «sikkerhet på tur» og «treningsprogramkurs». Lederne har og deltatt på Lederløft i Stavanger, og her hadde vi også fire patruljeførere/assistenter med på «På egne bein», en patruljehaik i fjellene rundt Stavanger, hvor de fikk lære litt om ledelse. Vi har etablert Gjøkepatruljen, som er lederne i gruppa. Foreldrene har tatt navnet Haukepatruljen, og er en god støtte for oss. Nå gleder vi oss på fortsettelsen, og vi har Stavanger 2013 i kikkerten. Stavanger 2013 er NSF sin landsleir, som arrangeres hvert 4. år. Dette blir en «once in a lifetime experience» for mange av våre speidere, da alderskravet for regulær deltagelse er år. Vi blir en av kretsens aller største grupper som skal nedover med våre 27 deltagere. Her har vi også fått mye lokal støtte, det er mye utstyr som skal på plass. I tillegg kommer transport av både speidere og utstyr hele veien til og fra Stavanger. Vi er nå godt rustet til turen, og gleder oss veldig, og takker Hemne Kraftlag for støtte til transport av utstyr til leiren. Hemne speidergruppe er overveldet over den støtten vi har fått fra mange lokale aktører i Hemne. Uten dere hadde det vært en langt tyngre jobb å stable noe slikt på beina. Vi lover å gjøre vårt beste for at Hemne skal ha et godt friluftstilbud for barn og unge i mange år fremover. Speiderhilsen Hemne Speidergruppe av NSF

5 Hemne Kraftlag 5 LOKALT ENGASJEMENT - vi sponser kultur og idrett Snillfjord Motorklubb Snillfjord Motorklubb ble stiftet 16. februar i 2005 Cirka 120 medlemmer Åpnet motocrossbane på Krokstadøra i 2008 i samarbeid med Krokstadøra IL Banen er bygget på deler av eksisterende lysløype Motorbanen og motorklubben har blitt veldig godt mottatt, og det er et tydelig behov for tilbudet. Det er gledelig at så mange barn, unge og voksne slutter opp om klubben, noe som resulterer i at vi har en bred spredning på medlemsmasse fra hele kommunen. I løpet av sesongen 2012 hadde vi besøk av 96 forskjellige deltakere/utøvere på banen. Av disse er 27 medlemmer i Snillfjord motorklubb. Vi har også, som tallene sier, en stor tiltrekningskraft på barn og unge fra andre kommuner. Det kommer kjørere fra for eksempel Orkdal, Hemne, Surnadal, Trondheim og Stjørdal. Mange kommenterer at det tar kortere tid enn forventet å kjøre til Krokstadøra. Dette er også et veldig viktig bidrag for markedsføringen av Snillfjord kommune som en attraktiv bokommune. Snillfjord motorklubb ønsker at motorbanen skal være et sosialt treffsted der folk kan komme innom for å drikke kaffe og slå av en prat med kjente. Motocross har et godt miljø der ingen trenger å sitte på reservebenken. Motocrossesongen starter først i mai og varer ut oktober, og vi har åpent onsdag til og lørdag til For at vi skal kunne gi små og store et best mulig tilbud er vi helt avhengig av støtte fra det lokale næringslivet. Det legges ned stor dugnadsinnsats i klubben, men finansiering av drift og utvikling vil alltid være avgjørende for å kunne holde et best mulig nivå på aktivitetene. Vi vil takke Hemne Kraftlag for at dere støtter vårt arbeid. SAMFUNNSREGNSKAP Betydelige samfunnsvirkninger Forskning viser at de mindre nettselskapene har betydelige samfunnsvirkninger i sine forsyningsområder. Samfunnsvirkningene kommer særlig gjennom områder som lokalt eierskap med lokale målsettinger og sterkt fokus på infrastruktur og tjenester innenfor forsyningsområdet. Dette gir blant annet grunnlag for skatter og avgifter til våre to kommuner, kjøp av varer og tjenester hos underleverandører og lokalt støtte til arrangement og aktivitet innen idrett og kultur. I sum gir dette mange arbeidsplasser for innbyggerne i Hemne og Snillfjord gjennom egne arbeidsplasser og ringvirkninger for annen virksomhet. Uten lokalt eierskap for vår virksomhet, ville vi neppe hatt tilsvarende aktivitet med blant annet veldig god bredbåndsutbygging. Hemne Kraftlag SA har som målsetting å benytte lokale leverandører dersom varene/ tjenestene finnes lokalt. Grafisk fremstilt kan vårt samfunnsregnskap vise følgende tallstørrelser: Bidrar til 26 årsverk hos våre underleverandører 20 mill i kjøp av varer og tjenester 56 årsverk i Hemne Kraftlag - konsern 7,5 mill i skatter og avgifter 22 mill i skatter og avgifter Kan finansiere lønn for 50 ansatte i offentlig sektor

6 6 Hemne Kraftlag Administrasjonens redegjørelse Kraftforbruket Som det fremgår av styrets beretning, ble det i vårt konsesjonsområde i 2012 brukt mer elektrisk kraft enn noensinne. Forbruksøkningen fortsetter også i 2013, og ved utgangen av første tertial er forbruk vel 10 % høyere enn forrige år. Nettets robusthet gjør at den økte overføringsmengden ikke medfører problemer i forhold til leveringssikkerhet. Årsaken til den store økningen er etablering av flere store brukere i området, et betydelig økt antall varmepumper og et generelt lavt prisnivå på elektrisk kraft. Nettleien Arbeidet med å ha en så lav nettleie som mulig, kombinert med et leveringssikkert nett, har stor fokus i selskapets styre og ledelse for øvrig. I forhold til nivået på nettleien i 2012, er denne i inneværende år økt som følge av bortfall av statlig utjevningstilskudd til de selskap som har høy nettleie. For Hemne Kraftlag utgjorde tilskuddet i 2012 kr. 3,8 mill. som i sin helhet ble benyttet til reduksjon av nettleien. Eierstruktur Selskapets eiere er gjennom sine strategidiskusjoner tydelige på at dagens eierstruktur skal opprettholdes. Dette sikres best gjennom eierformen som samvirkeforetak og økonomisk god drift over tid. Et viktig parameter i så måte er nivået på nettleien. Fra flere hold, både nasjonalt og regionalt, er det sterke krefter som aktivt arbeider for en vesentlig reduksjon i antall distribusjonsselskaper. Begrunnelsen er ofte at dette vil gi en bedre og mer effektiv nettdrift. Om større enheter gir bedre leveringssikkerhet og høyere effektivitet, er det definitivt stor uenighet om. De lokale kraftselskaper kan fremvise en vesentlig bedre beredskap og gjenopprettingsevne ved feilsituasjoner enn de store regionale selskaper vil kunne makte i feilsituasjoner. Dessuten er de lokale kraftselskapene ofte viktige samfunnsaktører i sitt konsesjonsområde, noe som ofte ikke vektlegges i strukturdebatten. For å tydeliggjøre sine strategiske mål, har Hemne Kraftlag SA meldt seg inn i interesseorganisasjonen DEFO (Distriktenes Energiforening) som tydelig taler småselskapenes sak i forhold til ulike myndigheter. Datterselskapene De ulike datterselskaper i konsernet forutsettes alle å gi positive økonomiske bidrag over tid. Noen av selskapene gir årlig svært god avkastning på investert kapital, mens enkelte ikke er på akseptabelt nivå. Blant annet ble vår eierandel i Hemne Fjernvarme AS i fjor solgt som følge av at det i overskuelig fremtid ikke syntes å bli noen bedring i inntjeningsmulighetene. Foruten krav til avkastning, er det viktig at datterselskapene gjensidig kan bidra til hverandres positive utvikling. Dette både med hensyn til kompetanse, produkt og ikke minst marked. Utnyttelse av mulige synergieffekter vil være et av konsernets fortrinn. Synergieffekter er ikke kryssubsidiering, men økonomisk effekt av gjensidighet. HMS Det er sterkt fokus på helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Deler av vår virksomhet medfører økt risiko for våre medarbeidere. Vi legger derfor stor vekt på å utvikle og følge prosedyrer og fremgangsmåter som sikrer de ansatte best mulig, og vi har systematisk sikkerhetsopplæring og systematisk sikkerhetskontroll av utstyr og verktøy. I tillegg til de ansattegrupper hvor årlig førstehjelpskurs er obligatorisk, gis også alle øvrige ansatte tilbud om deltagelse på slike kurs gjennom Bedriftshelsa. Kraftlaget har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv med de ansattes organisasjoner og NAV. Avtalen vil bidra til ert ytterligere fokus på sykefraværsoppfølging, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og seniortiltak. Bedriften legger til rette for økt fysisk aktivitet blant medarbeidere, noe vi tror kan bidra til et fortsatt lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø.

7 Hemne Kraftlag 7 Nettavdelingen Vedlikehold av nett Vedlikehold og fornying av vårt høyspent og lavspent distribusjonsnett har vært og er en prioritert oppgave for Nettavdelingen. I forbindelse med utbygging av fiberforbindelse (bredbånd) fra Kyrksæterøra til Krokstadøra benyttes eksisterende høyspenttrase som føringsvei. I den forbindelse er ca. 30 mastepunkt skiftet ut og nye traverser er montert. Selv om vi har benyttet helikopter til å fly ut materiell og utstyr har det vært en krevende jobb med stolpreising i svært ulendt terreng. Lakseveien FV 714 Fenestunnelen ble åpnet for trafikk høsten Brattstiåstunnel og Valslagstunnel vil bli ferdigstilt høsten For strømforsyning av tunnelene legger vi høyspentkabel langs veitrase fra Vasslag. Utbygging av strøm til hyttefelt Høyspentkabel langs veitraseen og tre nye nettstasjoner ble montert høsten 2012 og de første hyttekundene på Vessesetra er nå tilkoblet strømnettet. I år vil utbygging av lavspentkabel med tilknytning av hytter bli gjennomført.

8 8 Hemne Kraftlag Administrasjonen Konsernleder Per Arne Kaarstad er selskapets og konsernets øverste leder. Han har kraftlagets styre som sitt overordnede organ, og tilrettelegger de saker som styret har til behandling. Han har også gleden av å være leder for selskapets og konsernets ansatte; en kunnskapsrik, arbeidsom og engasjert gruppe mennesker i svært ulike posisjoner og bransjer. Daglig leder i morselskapet innehar også mange styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernets datterselskap. Han representerer også Hemne Kraftlag SA i flere eksterne styrer. Kontorsjef Anders Bugten har ansvaret for økonomiområdet og selskapets administrative oppgaver. Han er daglig leders stedfortreder, og innehar flere styreleder- og styremedlemsoppgaver i konsernet. Med sin mangeårige bakgrunn i selskapet besitter Anders stor kunnskap om både økonomiske og regulatoriske forhold knyttet til store deler av virksomheten. Særlig er forståelse og kontinuitet i forhold knyttet mot NVE viktig for virksomheten. Markedsleder Jostein Folgerø har det daglige ansvaret for selskapets kraftomsetning og konsernets markedsarbeid. Kommunikasjon mot selskapets kunder er et viktig fokusområde. Jostein har også ansvaret for drift av kraftlagets administrasjonsbygg. I tillegg leies hans tjenester ut til datterselskapene HemneNett AS og HK Eiendom AS. I disse selskapene er han dermed innleid daglig leder. Personalkonsulent Erling Haugen utfører tjenester for alle konsernets selskap innen området personal og organisasjon. Med ulike tariffområder, fagdisipliner, pensjonsordninger å holde styr på, kreves både interesse og nøyaktighet. I tillegg har Erling en sentral posisjon knyttet til utvikling av selskapets kvalitetssystem og hjemmesider. Han representerer konsernet i eksterne organisasjoner knyttet til sitt arbeidsområde. Merkantil medarbeider Rita Stamnestrø holder orden på morselskapets regnskap. Dette innebærer både bilagshåndtering, kontroll med ulike reskontroer og morselskapets bankkonto. Rita har også en finger med utarbeidelsen av lønnsgrunnlag for de ansatte. Purringer og inkassosaker har sitt utspring her, dette er forhold som i sin natur krever både nøyaktighet og utpreget rettferdighetssans. Kundekonsulent Mona Grøtnes har i samarbeid med kundemottakerne Guri Lernes, Solgunn Korsnes Ohren og Heidi Jørgensen Krokdal oversikt over alle relasjoner til våre kraft- og nettkunder. Det er en av disse du møter når du henvender deg til selskapet med ulike forespørsler knyttet til ditt kundeforhold i kraftlaget. De setter alle sin ære i å behandler alle henvendelser raskt og korrekt, enten det er pr. telefon, personlig oppmøte eller via e-post. De er med andre ord vårt viktigste ansikt utad.

9 Hemne Kraftlag 9 Måleravdelingen Utskifting av fjernavleste målere (AMS-utbygging) i Hemne og Snillfjord Hemne Kraftlag har siden 1996 drevet utbygging av fjernavleste målere. Målesystemet vi hittil har brukt, skal nå fortløpende skiftes ut med et nytt system. Det nye systemet har vært på testing og utprøving i ca. 1 år. Arbeidet med å skifte ut samtlige målere (ca stk.) er planlagt ferdig i løpet av året Det er lagt en plan for hvilke områder som det skiftes i til enhver tid, og kundene i disse områdene vil få tilsendt fortløpende informasjon om dette. 2014/2015: Resten av Kyrksæterøra sentrum, Vinjeøra, Staurset, Holla, ferdig med hele Hemne kommune 2015: Snillfjord kommune. Montørene som vil være ute på dette prosjektet er først og fremst Jan Bjørshol og Johan Svanem. Kundene blir informert om når vi jobber i deres område. Det er lagt fram følgende utbyggingsplan: 2013/2014: Fra elva Søa og nord-vest mot Storoddan, Heim, Gjengstøa, Taftøysundet, opp til Trio og alt i retning vest-nord, pluss Hemnskjela. Det lokale eltilsyn (DLE) Hemne Kraftlag SA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Kontroll av nyanlegg Kvaliteten på nye installasjoner samt samsvarserklæring med sluttkontroll og tilhørende dokumentasjon skal ivaretas av utførende elektroentreprenør. Da det har vist seg at feilprosenten på nyanlegg er større enn ønsket, har DSB bestemt at alle nyanlegg skal kontrolleres av DLE. Det betyr at eiere av nye anlegg (boliger, hytter etc.) vil få besøk av DLE for en kontroll av nye anlegg. Feil og mangler ved en slik kontroll må dekkes av elektroentreprenør. Kontrollen som utøves av DLE må ikke forveksles med en El-sjekk som utføres av elektroentreprenører. En EL-sjekk er en frivillig tjeneste privatpersoner kan kjøpe som en tilleggs- kontroll til den gratis lovpålagte kontrollen. En slik El-sjekk kan gi noe rabatt hos forsikringsselskap. Energidag I tillegg til elkontroll driver vi også aktivt med informasjonsarbeid i samarbeid med skolene i Hemne og Snillfjord. Hvert år inviteres de fire 10. klassene til en Energidag ved Kraftlaget. Vi starter med en omvisning i Søa Kraftverk og fortsetter med temaene energi, elsikkerhet, enøk og miljø. Underveis får vi også informert om nettvett ved hjelp av HemneNett AS. Til slutt lar vi elevene få utføre ei lita praktisk kobling. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere for vår energidag. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning.

10 10 Hemne Kraftlag Markedsavdelingen DU er VIKTIG for oss! For å kunne strekke oss enda litt lenger, og få bedre kontakt med deg som kunde, ønsker vi at du registrerer ditt mobilnummer og din e-postadresse hos oss. Da kan vi lett kontakte deg med svar på spørsmål, nyttig informasjon, varsel om måleravlesning, strømutkoblinger, tilbud mm. Registrer ditt mobilnummer og e-postadresse ved å logge inn på - MIN SIDE eller ved å kontakte oss på telefon Din LOKALE kraftleverandør Vi kan levere kraft til alle typer kunder, både husholdning, hytter, offentlige bygg, lag og foreninger, næring og industri i Hemne og Snillfjord kommune. Vi leverer i tillegg til et fåtall kunder i andre kommuner, som for eksempel. Hitra, Orkdal, Trondheim og Selbu. Vårt hovedprodukt er GarantiKraft et kraftprodukt som gir deg fordelen av alle prisnedganger og samtidig gir forutsigbarhet ved en garantert makspris gjennom året. Velg et alternativ til papirfaktura For å unngå å bli belastet med gebyr på papirfaktura, kan du velge mellom følgende løsninger: E-postfaktura: Fakturaen sendes som pdfvedlegg til din e-postadresse. Ring oss på tlf for å bestille. efaktura: Fakturaen kommer direkte inn i din nettbank. Bestilles i din nettbank eller hos banken. Begge kan kombineres med AvtaleGiro. Kundeservice Kunden er vår fremste fokus, og vi er alltid interessert i å høre fra dere. Har du et konkret spørsmål eller bare lurer på noe? - Ta kontakt med oss! Besøksadresse: Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Hjemmeside: E-postadresse: Webskjema på MIN SIDE Sentralbord: Postadresse: Hemne Kraftlag SA, Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Våre åpningstider er: Mandag -fredag: Lørdag - Søndag: Stengt HK Elektro AS er en totalleverandør av elektrisk installasjon og tjenester. Våre oppdrag varierer stort; private boliger, hytter, næringsbygg, industrianlegg og offentlige bygg. HK Elektro AS har en klar målsetning om å sette deg som kunde og dine ønsker i hovedfokus. Sammen skaper vi den beste løsningen i din bolig. Ingen oppdrag for små, ingen for store. Når som helst, hvor som helst, når du trenger oss! Med høyt kvalifiserte montører har vi god arbeidskapasitet og kan stå til tjeneste på kort varsel. El-kontroll Som eier/bruker har du et ansvar for at det elektriske anlegget i boligen din er i orden. Dette hjelper vi deg gjerne med. Varmepumper I 2012 har vi vektlagt skolering av ansatte på montering og vedlikehold av varmepumper. Vi har nå en sertifisert varmepumpemontør blant våre ansatte. For best mulig effekt av din varmepumpe så anbefaler vi at du får utført en service hver 2. år. For deg som ennå ikke har montert varmepumpe anbefaler vi LG`s varmepumpe Prestige som av forbrukerrådet er testet som BEST I TEST!! Forbrukerrådet bruker superlativer som «rekordresultater», «favoritt» og «solid» hele veien! Besøk vår hjemmeside:

11 Hemne Kraftlag 11 Produkter og teknologi Vi leverer i dag: * Bredbånd * E-post * Support og service * Telefoni * TV-signaler via kabel TV, Canal Digital er vår leverandør * Salg PC og utstyr * Bygging av fiber og coax-nett Vi leverer via: * Kobberlinjer(ADSL) * Fiber * Coax-kabel med hastigheter opp til 50 mb * Radio samband hvis vi ikke når frem med annen teknologi Vi leverer i Hemne og Snillfjord kommune. Våre løsninger din fremtid! MerkantilNor AS er et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag SA. Med kompetanse og fleksibilitet som sine fremste fortrinn, har bedriften opparbeidet seg en solid kundemasse som også strekker seg langt utover primærområdet. MerkantilNor AS har i dag sju ansatte på Kyrksæterøra. Bedriften er medlem i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), noe som vitner om kvalitet og seriøsitet. Primærområdet er naturlig nok Hemne. Selskapet legger vekt på at kunden skal få det han ønsker, enten det dreier seg om et enkeltpersonsforetak eller en stor bedrift. Monika Gillebo fikk tildelt MerkantilNors stipend for Det er ingen begrensninger hva kundegrupper angår. MerkantilNor AS tar på seg oppdrag i forbindelse med etablering, samt regnskapsføring og årsavslutning for alle selskapsformer. Budsjettering, lønn, fakturering og rådgivning er også blant arbeidsområdene. Moderne digitale løsninger, kombinert høy kompetanse, gjør at vi hele tiden søker beste løsning for kunder, og ønsker å være en aktiv medspiller i bedriftens utvikling - uansett størrelse. Besøk oss på:

12 12 Hemne Kraftlag ASPnor tilbyr IT-løsninger som forenkler hverdagen for små- og mellomstore bedrifter, og som gjør at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet. En ASP-løsning innebærer at kvalifisert personell tar hånd om IT-oppgavene i en bedrift, og alle system driftes fra ASP-leverandørens servere. Selskapet har i dag ca. 600 brukere fra nær hele landet. Til sammen 120 treningssentre benytter det «gamle» NorTrim programmet og ca. 100 treningssentre er nå over på det nyutviklete programmet NorTrim Xakt. Det nye programmet er godt mottatt i markedet og har et godt renomme. Xakt er et program for oppfølging av medlemmer med fakturering, purring, kommunikasjon med medlemmer pr. SMS, eller brev, samt at programmet er integrert med adgangskontroll, treningsapparater, booking og min side funksjon for alle medlemmer. Programmet er også godt egnet til andre medlemsorganisasjoner, aviser etc, der det er behov for regelmessig fakturering, purring, Bedriften har i dag 10 ansatte med meget gode kvalifikasjoner for programmering, kundestøtte og drift av serverpark. Vi løser kundens utfordringer på IT siden. Besøk oss på: og Vi jobber med utleie og utvikling av forretningsbygg, næringsbygg og privatboliger i Hemne. I tillegg har vi en avdeling for vedlikehold og rengjøring. HK Eiendom har et godt samarbeid med Hemne Næringshage og de er en stor leietaker hos oss. Trenger du kontorlokaler i Hemne, så ta kontakt med oss. Besøk vår hjemmeside:

13 Hemne Kraftlag 13 Lærlinger og traineer Hemne Kraftlag konsern har alltid lagt vekt på å bidra til kompetanseutvikling i lokalsamfunnet, og har for tiden 5 lærlinger ansatt. I 2012 har 2 lærlinger avlagt og bestått fagprøve, Endre Strand som energimontør og Torbjørn Lernes som IKT-servicearbeider. På nettavdelingen i Kraftlaget har vi nå Torstein Stamnestrø og Joachim Hafsmo. Begge er lærlinger i energimontørfaget. Torstein har vært ansatt som lærling siden august 2011, og skal opp til fagprøve i februar Joachim begynte som lærling på nettavdelingen 1. mars i år etter tidligere å ha vært elektrikerlærling i HK Elektro, og vil etter fullført læretid ha fagbrev både som elektriker og som energimontør. I HK Elektro har vi to lærlinger, Ellinor Sættem og Vegard Witsø, begge i elektrikerfaget. Ellinor startet som lærling i juli i fjor, og er vår første kvinnelige lærling i et mannsdominert fag på lenge. Vegard Witsø begynte i HK Elektro i september i fjor. Han er utdannet elektroingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og tilknyttet som trainee gjennom ordningen «KystTrainee». Opplæringen følger opplæringsplanene for elektrikere. I Aspnor har vi Håkon Magnus Spjøtvoll, som er lærling i IKT-servicefaget. Han har vært lærling fra oktober i Torstein Stamnestrø Joachim Hafsmo Ellinor Sættem Vegard Witsø Håkon Magnus Spjøtvoll Kålles ska det bli når ho Guri slutte? Guri Lernes ble ansatt som kontorassistent II ved Hemne Kraftlag 3. oktober Siden den gang har Guri arbeidet ved Hemne Kraftlag (med mindre avbrudd i forbindelse med fødsel) som kontorfullmektig, kundebehandler og saksbehandler, og har opparbeidet seg en unik kompetanse. Vi har før ofte hørt «Nei, det der må du spør ho Guri om», nå er det mer vanlig med «Kålles ska det bli når ho Guri slutte?» For sin innsats for Hemne Kraftlag har Guri tidligere mottatt Kraftlagets gullur, KS Hedersmerke og Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Guris siste arbeidsdag på Kraftlaget blir 31. juli i år. Takk for laget - vi kommer til å savne en blid og kunnskapsrik kollega.

14 14 Hemne Kraftlag STYRETS BERETNING 2012 Virksomhetens art I samsvar med selskapets vedtekter er overføring og omsetning av elektrisk kraft Hemne Kraftlag sine kjernevirksomheter. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. I tillegg til kjerneaktivitetene drives gjennom datterselskaper også IKT-relaterte aktiviteter som kabel-tv, bredbåndsleveranser, programutvikling og ulike former for IT-drift. Økonomiog regnskapstjenester, eiendomsforvaltning og el-installasjon er andre tjenester som utøves gjennom datterselskap. Styrets arbeid i 2012 Selskapets styre har 6 medlemmer: Svein Henry Berdal, styrets leder Kjell Øyasæter, styrets nestleder Laila Eide Hjertø, styremedlem Rannei Fjærli, styremedlem Wiggo Johansen, styremedlem ansattevalgt Anne S. Steinveg, styremedlem ansattevalgt Årsmøtets leder Jorulf Gumdal og 1. varamedlem til styret, Henrik Brekken, deltar fast i styrets møter med tale- og forslagsrett. Det ble i 2012 avholdt 11 møter og behandlet til sammen 84 saker. Grunnlaget for styrets arbeid er selskapets vedtekter, årsmøtets beslutninger, vedtatt styreinstruks samt Samvirkelovens bestemmelser. Fortsatt drift Etter styrets oppfatning er selskapets økonomiske og strategiske stilling god, og forutsetningen om fortsatt drift i selskapet er definitivt til stede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskap for Redegjørelse for regnskapet (2011-tall i parentes) Selskapets regnskap viser for 2012 et underskudd før skattekostnader på kr mot et negativt resultat på kr i Egenkapitalen var ved utgangen av 2012 kr ( ) av en totalkapital på kr ( ). Dette gir en egenkapitalandel på 89 %. Selskapets driftsresultat ble i kr ( ). Dette resultatet fordeler seg på nettvirksomheten med - kr , kraftomsetning kr og øvrig virksomhet med - kr Som det fremgår av regnskapets note 16, hadde selskapets monopolvirksomhet betydelige merinntekter i 2012, i hovedsak som følge av rekordstor overført mengde energi. Denne meromsetningen gir ikke tilsvarende økte inntekter i selskapets resultatregnskap, da inntekter utover den av myndighetene fastsatte ramme vil bli å motregne mot akkumulert mindreinntektssaldo eller å tilbakebetale til selskapets kunder i Det er i regnskapsåret gjort investeringer på til sammen kr ( ). Dette omfatter i all hovedsak investeringer knyttet til utvikling og forbedringer av selskapets nett. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser er kr (- kr ) Egenkapitalmetoden benyttes ved konsolidering av datterselskapene. Datterselskapene Styret har også i 2012 hatt sterk fokus på utviklingen i datterselskapene. I løpet av 2012 er kraftlagets 65 % eierandel i Hemne Fjernvarme AS solgt til minoritetsaksjonæren. Dette salget ble gjennomført som en konsekvens av at styret ikke betraktet mulighetene for positive resultat i selskapet å være tilstede i overskuelig fremtid. Hovedårsaken er at energiprisen forventes å forbli lav i flere år fremover, og vesentlig lavere enn det som var forutsatt da aksjeposten i 2006 ble ervervet. Årsregnskapet for 2012 er ikke belastet med negative tall fra fjernvarmeselskapet. Av økonomiske årsaker er også selskapet MerkantilNor Trondheim AS solgt i løpet av Ressurser ble brukt for om mulig å snu den negative utviklingen i selskapet, men etter en totalvurdering ble aktiviteten solgt pr. 1. juli. HemneNett AS har også i 2012 hatt et stabilt og godt driftsår med et godt økonomisk resultat. Det er brukt betydelige ressurser knyttet til videre utbygging av selskapets infrastruktur, samt et stadig forbedret tjenestetilbud både med hensyn til internett og kabel-tv. Selskapets kundemasse øker stadig. MerkantilNor AS hadde i 2012 et høyt aktivitetsnivå, og leverte et meget positivt resultat av sin virksomhet. Markedsandelen i hjemmemarkedet har økt, noe som i vesentlig grad kan tilskrives god kvalitet og høy kompetanse på leverte tjenester. Svein Henry Berdal styrets leder Kjell Øyasæter styrets nestleder Rannei Fjærli styremedlem

15 Hemne Kraftlag 15 STYRETS BERETNING 2012 forts. HK Elektro AS fikk i 2012 et betydelige svakere resultat enn forventet. Hovedårsakene er både markedsmessige og knyttet til den ordinære drift av virksomheten. Blant annet er det brukt betydelige ressurser knyttet til oppgradering av kompetanse og engangskostnader ved nyansettelser. ASPnor AS sin økonomiske utvikling er fortsatt positiv, selv om selskapets resultat ennå ikke gir positivt bidrag til konsernet. Kundetilgangen og produktutviklingen tilsier en resultatbedring som forutsatt, samt en styrking av selskapets posisjon i viktige markedssegmenter. HK Eiendom AS eier og forvalter konsernets eiendomsmasse. Alt disponibelt areal er utleid og dette gir tilfredsstillende økonomiske resultat av virksomheten. Organisasjon Ansatte Antall ansatte ved årets slutt var 56 i konsernet, og hvorav 22 i morselskapet. Av disse var det i konsernet 6 lærlinger i ulike fag. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kjønnene. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. I 2012 var 15 av de 56 ansatte kvinner. Det er ikke igangsatt spesielle likestillingstiltak. HMS Bedriftens verne- og miljøarbeid er innrettet og drevet etter forskrifter og dokumentasjonskrav fastsatt i Lov om Internkontroll. Lovens intensjon om best mulig standard for helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte, søkes løpende ivaretatt. Temaet er fokusert både gjennom møter, kurs og øvelser for de ansatte. Hemne Kraftlag SA har i 2012 forberedt inngåelse av avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Avtalen formelt underskrevet mellom partene i Styret har kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Det er besluttet seniorpolitiske tiltak for å legge til rette for at ansatte skal motiveres til å stå lengre i jobb. Alle selskap i konsernet er gjennom avtale knyttet til Bedriftshelsa. Skade- og sykefravær I løpet av 2012 er det ikke registrert arbeidsulykker med personskade. Sykefraværet i selskapet var til sammen 4,18 %. Av dette utgjorde fravær utover 16 dager 1,46 %. Beredskap Det er i 2012 nedlagt betydelig arbeid i selskapets beredskapsplanlegging. Dette arbeidet er lovpålagt, og har som intensjon å gjøre selskapet best mulig i stand til å fylle de krav som settes for å sikre leveringssikkerhet og kvalitet i situasjoner hvor virksomhetens drift av ulike årsaker settes under press. Arbeidet tar utgangspunkt i ny Beredskapsforskrift gjeldende fra Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet ut over det som naturlig følger av vår aktivitet. Hensynet til det ytre miljø er en naturlig del av planlegging og gjennomføring av aktiviteter i selskapet. Hendelser etter Det høye nivået på strømforbruk i konsesjonsområdet har vedvart etter nyttår. Hovedårsakene er en kombinasjon av lave energipriser, lave gjennomsnittstemperaturer og stort forbruk hos enkelte nye brukere. Det er for øvrig ingen spesielle hendelser inntruffet etter som har betydning for vurdering av selskapets stilling. Framtidsutsikter Selskapet og dets styre vil også fremover ha stor fokus på høy effektivitet, god leveringskvalitet og samfunnsbevisst drift av selskapet. Dette skal resultere i en lavest mulig nettleie, som for selskapet er et viktig styringsparameter. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres på dagens nivå, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokal eid og styrt virksomhet i samsvar med de strategiske retninger Årsmøtet har besluttet. Konkurransen om kraftkundene vil vedvare, og selskapets fokus på å tilby et best mulig produkt til våre sluttbrukere vil opprettholdes og forsterkes. Dette skjer både gjennom kundekommunikasjon og ulike tiltak for å styrke selskapets omdømme. Laila Eide Hjertø styremedlem Wiggo Johansen styremedlem

16 16 Hemne Kraftlag STYRETS BERETNING 2012 forts. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, samt de tydelige strategiske beslutninger som er fattet av eierne, har styret en positiv holdning til videre utvikling av selskap og konsern innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Risikovurderinger Hemne Kraftlag er ikke eksponert for valutarisiko, da vi ikke har virksomhet eller balanseposter i utenlandsk valuta. Selskapets renterisiko betraktes som liten, da selskapet ikke har gjeld eller kapitalplasseringer utover ordinære bankinnskudd. Renterisiko kan knyttes til beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser, samt rammevilkår som myndighetene fastsetter for monopolvirksomheten. Vår kredittrisiko betraktes som lav, da våre kunder i meget stor grad oppfyller sine forpliktelser, og nivået på tap på krav er minimalt i forhold til den totale virksomhet. Selskapets likvide stilling er solid, og innebærer ingen risiko. Datterselskaper Ved årsskiftet var følgende selskap en del av konsernet: Hemne Kraftlag SA HemneNett AS MerkantilNor AS ASPnor AS HK Eiendom AS HK Elektro AS (67,5 % eierandel 32,5 % eies av selskapets ansatte) Resultat og disponering Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et korrekt bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle stilling og resultat. Styret forslår følgende dekning av årets underskudd: Overføring fra annen egenkapital kr Sum kr Konsernets samlede årsresultat på kr foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital. Selskapets styre retter en stor takk til konsernets ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid og stor arbeidsinnsats for konsernets beste også i Anne S. Steinveg styremedlem Per Arne Kaarstad konsernleder Kyrksæterøra, 6. mai 2013 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Rannei Fjærli styremedlem Wiggo Johansen styremedlem Anne S. Steinveg Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

17 Hemne Kraftlag 17 RESULTATREGNSKAP HEMNE KRAFTLAG SA Hemne Kraftlag SA konsern Hemne Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note Salg av varer og tjenester Energiomsetning/Nettjenester Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter , Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv. arb. Lønnskostnader m.m. Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill Aktivering av inv. arbeid Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ,3 6 6,13 2, Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på invistering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultater Årsoverskudd (Årsunderskudd) etter minoritetsintr Overføringer Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

18 18 Hemne Kraftlag BALANSE HEMNE KRAFTLAG SA Hemne Kraftlag SA konsern Hemne Kraftlag SA Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Sum imaterielle eindeler , Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler , Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler , , Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning , Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 Hemne Kraftlag 19 BALANSE HEMNE KRAFTLAG SA Hemne Kraftlag SA konsern Hemne Kraftlag SA Egenkapital og gjeld Note Innskudd egenkapital Andelskapital Sum innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minorietsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kyrksæterøra, 6. mai 2013 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Rannei Fjærli styremedlem Wiggo Johansen styremedlem Anne S. Steinveg Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

20 20 Hemne Kraftlag NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2012 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJONER AV ANLEGGSMIDLER P.R Hemne Kraftlag SA Mask/trsp. inventar Goodwill Fordelingsnett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året 0 - Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger i følge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-50% 20-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 11. ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2012 P.r % Hemne kommune ,1 Snillfjord kommune ,5 Private andelseiere ,4 Sum andelskapital ,0 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100,0% 100,0% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100,0% 100,0% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100,0% 100,0% MerkantilNor Trondheim AS (MNT) 100,0% 100,0% 0 HemneNett AS (HN) 100,0% 100,0% ASPnor AS (ASP) 100,0% 100,0% Industriveien 5 AS (Ind5) 40,0% 40,0% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune. Resultat i konsernselskap for 2012 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden.

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer