Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

2 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger, brukes betydelige resurser på å videreutvikle kraftlagets infrastruktur. Dette gjelder både nyanlegg og løpende vedlikehold. Selv om det for enkeltkunder er en negativ opplevelse når strømmen faller ut, har Hemne Kraftlag en høy leveringsstabilitet i forhold til myndighetenes forventninger. I tillegg til krav om leveringssikkerhet, har våre eiere gitt tydelig uttrykk for at selskapet skal være lokalt eid og lokalt driftet. En viktig forutsetning for dette er god nettdrift til en lavest mulig kostnad. Kraftlaget har gjennom flere år bygd opp virksomheter som bidrar til kunnskapsbaserte arbeidsplasser i konsesjonsområdet, og bidrar dermed ikke ubetydelig til at bosetting og aktivitet opprettholdes. En del av virksomhetene har på ulike måter vist seg over tid ikke å gi nødvendig avkastning, og er derfor avviklet. Ledelsens fokus vil også framover være å få en total drift i konsernet som gir nødvendig avkastning på den betydelige kapital som forvaltes i selskapene. En svært viktig forutsetning for å nå de strategiske mål, er at vi har medarbeidere som er faglig godt kvalifisert og høyt motivert for å bidra til videre utvikling, både i forhold til egen arbeidssituasjon og til beste for konsernet. Det registreres med tilfredshet at denne forutsetning er til stede. Det vil derfor planmessig arbeides videre for at eiernes strategiske beslutninger om lokalt eierskap, lokal drift og selskapets rolle i lokalsamfunnet kan oppfylles. Med vennlig hilsen Per Arne Kaarstad side 2 Hilsen fra konsernleder/innholdsfortegnelse side 3 Organisasjon og hovedtall side 4 Lokalt engasjement - vi sponser kultur og idrett side 5 Samfunnsregnskap side 6 Administrasjonens redegjørelse side 7 Nettavdelingen side 8 Administrasjon side 9 Måleravdelinga/Tilsyn side 10 Markedsavdelinga/HK Elektro side 11 HemneNett/MerkantilNor side 12 AspNor/HK Eiendom side 13 Lærlinger og Guri som pensjonist side 14 Styrets årsberetning side 17 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Indirekte kontantstrøm side 23 Revisjonsberetning side 24 Bedriften vår og kart

3 Hemne Kraftlag 3 ORGANISASJON OG HOVEDTALL VÅRE TILLITSVALGTE PR ÅRSMØTET STYRET Medlemmer Valgt fra Hemne kommune Ståle Vaag Rune Bakken Hanna B. Lund Geir Rostad Jon Stølen Varamedlemmer i rekkefølge Gudbjørn Singstad Roger Aune Inga Sødal Egon Ringseth Ole Steinar Opsal Medlemmer Svein Henry Berdal, leder Kjell Øyasæter, nestleder Rannei Fjærli Laila Eide Hjertø Wiggo Johansen Anne S Steinveg Varamedlemmer 1. Liv Mary B Engvik 2. Tore Kjørsvik 3. Hege Daaland Solgunn K. Ohren Rolf Strøm Valgt av private andelseiere i Hemne Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl John Halvard Lidal Aage Sørli Valgt fra Snillfjord kommune John Geir Stølan John Lernes Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal Morten Myking Nina Mjør NETT- AVDELINGEN Drifting av linjenettet Hemne Nett AS DLE Det lokale el-tilsyn DAGLIG LEDER STAB Økonomi Personal MARKED Måler Kraftomsetning MerkantilNor AS Valgt av private andelseiere i Snillfjord Jens Selnes Egil Forren Inger Krokstad HK Elektro AS ASPnor AS HK Eiendom AS Leder: Jorulf Gumdal Nestleder: John Geir Stølan VALGKOMITÉ Medlemmer Egil Forren, leder Geir Rostad Henny Belsvik Lund Varamedlem Erling Solberg HOVEDTALL Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

4 4 Hemne Kraftlag LOKALT ENGASJEMENT - vi sponser kultur og idrett Hemne Speidergruppe av NSF Stiftet 28. november 2011 Offentlig oppstartsdato: 27 september 2012 Enheter: Flokk (3-4 klasse) og Tropp (5-10. klasse) Antall medlemmer pr 1. januar 2013 var var året da vi startet opp Hemne speidergruppe. Det vil si at det fra januar til 24. september kun var ledere i gruppen, samt ledernes barn. Denne tiden gikk med til å finne ut hva speiding dreier seg om, og å få på plass penger, lokaler og utstyr. Vi var heldige og fikk overta Hemne KFUM sitt gamle utstyr, og det lokale næringsliv, deriblant Hemne kraftlag, bidro til at vi kunne skaffe utstyr vi trengte for å starte opp. Vi er avhengige av egne lokaler, og disse har vi funnet i kjelleren på Haugatun grendahus. 24. september i fjor sto vi klare til å ta i mot nye speidere. Vi fikk inn 19 nye speidere i Troppen, og disse ble satt i aspirantgruppen. Vi hadde da to patruljer med allerede opptatte speidere. I flokken tok vi nå i mot 13 nye ulveunger. Siden da har fokuset vært å øve inn basiskunnskaper som førstehjelp, brannvern, kart og kompass, bruk av knuter og surringer, bruk av kniv, øks og sag, primitiv matlaging, bål, og generelt friluftsliv. Flokken har også gjort seg kjent i nærmiljøet, og tatt masse forskjellige ferdighetsmerker. Vi har gjennomført til sammen sju turer for flokk og tropp når sommeren nå kommer. I tillegg har lederne vært på kurs i «sikkerhet på tur» og «treningsprogramkurs». Lederne har og deltatt på Lederløft i Stavanger, og her hadde vi også fire patruljeførere/assistenter med på «På egne bein», en patruljehaik i fjellene rundt Stavanger, hvor de fikk lære litt om ledelse. Vi har etablert Gjøkepatruljen, som er lederne i gruppa. Foreldrene har tatt navnet Haukepatruljen, og er en god støtte for oss. Nå gleder vi oss på fortsettelsen, og vi har Stavanger 2013 i kikkerten. Stavanger 2013 er NSF sin landsleir, som arrangeres hvert 4. år. Dette blir en «once in a lifetime experience» for mange av våre speidere, da alderskravet for regulær deltagelse er år. Vi blir en av kretsens aller største grupper som skal nedover med våre 27 deltagere. Her har vi også fått mye lokal støtte, det er mye utstyr som skal på plass. I tillegg kommer transport av både speidere og utstyr hele veien til og fra Stavanger. Vi er nå godt rustet til turen, og gleder oss veldig, og takker Hemne Kraftlag for støtte til transport av utstyr til leiren. Hemne speidergruppe er overveldet over den støtten vi har fått fra mange lokale aktører i Hemne. Uten dere hadde det vært en langt tyngre jobb å stable noe slikt på beina. Vi lover å gjøre vårt beste for at Hemne skal ha et godt friluftstilbud for barn og unge i mange år fremover. Speiderhilsen Hemne Speidergruppe av NSF

5 Hemne Kraftlag 5 LOKALT ENGASJEMENT - vi sponser kultur og idrett Snillfjord Motorklubb Snillfjord Motorklubb ble stiftet 16. februar i 2005 Cirka 120 medlemmer Åpnet motocrossbane på Krokstadøra i 2008 i samarbeid med Krokstadøra IL Banen er bygget på deler av eksisterende lysløype Motorbanen og motorklubben har blitt veldig godt mottatt, og det er et tydelig behov for tilbudet. Det er gledelig at så mange barn, unge og voksne slutter opp om klubben, noe som resulterer i at vi har en bred spredning på medlemsmasse fra hele kommunen. I løpet av sesongen 2012 hadde vi besøk av 96 forskjellige deltakere/utøvere på banen. Av disse er 27 medlemmer i Snillfjord motorklubb. Vi har også, som tallene sier, en stor tiltrekningskraft på barn og unge fra andre kommuner. Det kommer kjørere fra for eksempel Orkdal, Hemne, Surnadal, Trondheim og Stjørdal. Mange kommenterer at det tar kortere tid enn forventet å kjøre til Krokstadøra. Dette er også et veldig viktig bidrag for markedsføringen av Snillfjord kommune som en attraktiv bokommune. Snillfjord motorklubb ønsker at motorbanen skal være et sosialt treffsted der folk kan komme innom for å drikke kaffe og slå av en prat med kjente. Motocross har et godt miljø der ingen trenger å sitte på reservebenken. Motocrossesongen starter først i mai og varer ut oktober, og vi har åpent onsdag til og lørdag til For at vi skal kunne gi små og store et best mulig tilbud er vi helt avhengig av støtte fra det lokale næringslivet. Det legges ned stor dugnadsinnsats i klubben, men finansiering av drift og utvikling vil alltid være avgjørende for å kunne holde et best mulig nivå på aktivitetene. Vi vil takke Hemne Kraftlag for at dere støtter vårt arbeid. SAMFUNNSREGNSKAP Betydelige samfunnsvirkninger Forskning viser at de mindre nettselskapene har betydelige samfunnsvirkninger i sine forsyningsområder. Samfunnsvirkningene kommer særlig gjennom områder som lokalt eierskap med lokale målsettinger og sterkt fokus på infrastruktur og tjenester innenfor forsyningsområdet. Dette gir blant annet grunnlag for skatter og avgifter til våre to kommuner, kjøp av varer og tjenester hos underleverandører og lokalt støtte til arrangement og aktivitet innen idrett og kultur. I sum gir dette mange arbeidsplasser for innbyggerne i Hemne og Snillfjord gjennom egne arbeidsplasser og ringvirkninger for annen virksomhet. Uten lokalt eierskap for vår virksomhet, ville vi neppe hatt tilsvarende aktivitet med blant annet veldig god bredbåndsutbygging. Hemne Kraftlag SA har som målsetting å benytte lokale leverandører dersom varene/ tjenestene finnes lokalt. Grafisk fremstilt kan vårt samfunnsregnskap vise følgende tallstørrelser: Bidrar til 26 årsverk hos våre underleverandører 20 mill i kjøp av varer og tjenester 56 årsverk i Hemne Kraftlag - konsern 7,5 mill i skatter og avgifter 22 mill i skatter og avgifter Kan finansiere lønn for 50 ansatte i offentlig sektor

6 6 Hemne Kraftlag Administrasjonens redegjørelse Kraftforbruket Som det fremgår av styrets beretning, ble det i vårt konsesjonsområde i 2012 brukt mer elektrisk kraft enn noensinne. Forbruksøkningen fortsetter også i 2013, og ved utgangen av første tertial er forbruk vel 10 % høyere enn forrige år. Nettets robusthet gjør at den økte overføringsmengden ikke medfører problemer i forhold til leveringssikkerhet. Årsaken til den store økningen er etablering av flere store brukere i området, et betydelig økt antall varmepumper og et generelt lavt prisnivå på elektrisk kraft. Nettleien Arbeidet med å ha en så lav nettleie som mulig, kombinert med et leveringssikkert nett, har stor fokus i selskapets styre og ledelse for øvrig. I forhold til nivået på nettleien i 2012, er denne i inneværende år økt som følge av bortfall av statlig utjevningstilskudd til de selskap som har høy nettleie. For Hemne Kraftlag utgjorde tilskuddet i 2012 kr. 3,8 mill. som i sin helhet ble benyttet til reduksjon av nettleien. Eierstruktur Selskapets eiere er gjennom sine strategidiskusjoner tydelige på at dagens eierstruktur skal opprettholdes. Dette sikres best gjennom eierformen som samvirkeforetak og økonomisk god drift over tid. Et viktig parameter i så måte er nivået på nettleien. Fra flere hold, både nasjonalt og regionalt, er det sterke krefter som aktivt arbeider for en vesentlig reduksjon i antall distribusjonsselskaper. Begrunnelsen er ofte at dette vil gi en bedre og mer effektiv nettdrift. Om større enheter gir bedre leveringssikkerhet og høyere effektivitet, er det definitivt stor uenighet om. De lokale kraftselskaper kan fremvise en vesentlig bedre beredskap og gjenopprettingsevne ved feilsituasjoner enn de store regionale selskaper vil kunne makte i feilsituasjoner. Dessuten er de lokale kraftselskapene ofte viktige samfunnsaktører i sitt konsesjonsområde, noe som ofte ikke vektlegges i strukturdebatten. For å tydeliggjøre sine strategiske mål, har Hemne Kraftlag SA meldt seg inn i interesseorganisasjonen DEFO (Distriktenes Energiforening) som tydelig taler småselskapenes sak i forhold til ulike myndigheter. Datterselskapene De ulike datterselskaper i konsernet forutsettes alle å gi positive økonomiske bidrag over tid. Noen av selskapene gir årlig svært god avkastning på investert kapital, mens enkelte ikke er på akseptabelt nivå. Blant annet ble vår eierandel i Hemne Fjernvarme AS i fjor solgt som følge av at det i overskuelig fremtid ikke syntes å bli noen bedring i inntjeningsmulighetene. Foruten krav til avkastning, er det viktig at datterselskapene gjensidig kan bidra til hverandres positive utvikling. Dette både med hensyn til kompetanse, produkt og ikke minst marked. Utnyttelse av mulige synergieffekter vil være et av konsernets fortrinn. Synergieffekter er ikke kryssubsidiering, men økonomisk effekt av gjensidighet. HMS Det er sterkt fokus på helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Deler av vår virksomhet medfører økt risiko for våre medarbeidere. Vi legger derfor stor vekt på å utvikle og følge prosedyrer og fremgangsmåter som sikrer de ansatte best mulig, og vi har systematisk sikkerhetsopplæring og systematisk sikkerhetskontroll av utstyr og verktøy. I tillegg til de ansattegrupper hvor årlig førstehjelpskurs er obligatorisk, gis også alle øvrige ansatte tilbud om deltagelse på slike kurs gjennom Bedriftshelsa. Kraftlaget har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv med de ansattes organisasjoner og NAV. Avtalen vil bidra til ert ytterligere fokus på sykefraværsoppfølging, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og seniortiltak. Bedriften legger til rette for økt fysisk aktivitet blant medarbeidere, noe vi tror kan bidra til et fortsatt lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø.

7 Hemne Kraftlag 7 Nettavdelingen Vedlikehold av nett Vedlikehold og fornying av vårt høyspent og lavspent distribusjonsnett har vært og er en prioritert oppgave for Nettavdelingen. I forbindelse med utbygging av fiberforbindelse (bredbånd) fra Kyrksæterøra til Krokstadøra benyttes eksisterende høyspenttrase som føringsvei. I den forbindelse er ca. 30 mastepunkt skiftet ut og nye traverser er montert. Selv om vi har benyttet helikopter til å fly ut materiell og utstyr har det vært en krevende jobb med stolpreising i svært ulendt terreng. Lakseveien FV 714 Fenestunnelen ble åpnet for trafikk høsten Brattstiåstunnel og Valslagstunnel vil bli ferdigstilt høsten For strømforsyning av tunnelene legger vi høyspentkabel langs veitrase fra Vasslag. Utbygging av strøm til hyttefelt Høyspentkabel langs veitraseen og tre nye nettstasjoner ble montert høsten 2012 og de første hyttekundene på Vessesetra er nå tilkoblet strømnettet. I år vil utbygging av lavspentkabel med tilknytning av hytter bli gjennomført.

8 8 Hemne Kraftlag Administrasjonen Konsernleder Per Arne Kaarstad er selskapets og konsernets øverste leder. Han har kraftlagets styre som sitt overordnede organ, og tilrettelegger de saker som styret har til behandling. Han har også gleden av å være leder for selskapets og konsernets ansatte; en kunnskapsrik, arbeidsom og engasjert gruppe mennesker i svært ulike posisjoner og bransjer. Daglig leder i morselskapet innehar også mange styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernets datterselskap. Han representerer også Hemne Kraftlag SA i flere eksterne styrer. Kontorsjef Anders Bugten har ansvaret for økonomiområdet og selskapets administrative oppgaver. Han er daglig leders stedfortreder, og innehar flere styreleder- og styremedlemsoppgaver i konsernet. Med sin mangeårige bakgrunn i selskapet besitter Anders stor kunnskap om både økonomiske og regulatoriske forhold knyttet til store deler av virksomheten. Særlig er forståelse og kontinuitet i forhold knyttet mot NVE viktig for virksomheten. Markedsleder Jostein Folgerø har det daglige ansvaret for selskapets kraftomsetning og konsernets markedsarbeid. Kommunikasjon mot selskapets kunder er et viktig fokusområde. Jostein har også ansvaret for drift av kraftlagets administrasjonsbygg. I tillegg leies hans tjenester ut til datterselskapene HemneNett AS og HK Eiendom AS. I disse selskapene er han dermed innleid daglig leder. Personalkonsulent Erling Haugen utfører tjenester for alle konsernets selskap innen området personal og organisasjon. Med ulike tariffområder, fagdisipliner, pensjonsordninger å holde styr på, kreves både interesse og nøyaktighet. I tillegg har Erling en sentral posisjon knyttet til utvikling av selskapets kvalitetssystem og hjemmesider. Han representerer konsernet i eksterne organisasjoner knyttet til sitt arbeidsområde. Merkantil medarbeider Rita Stamnestrø holder orden på morselskapets regnskap. Dette innebærer både bilagshåndtering, kontroll med ulike reskontroer og morselskapets bankkonto. Rita har også en finger med utarbeidelsen av lønnsgrunnlag for de ansatte. Purringer og inkassosaker har sitt utspring her, dette er forhold som i sin natur krever både nøyaktighet og utpreget rettferdighetssans. Kundekonsulent Mona Grøtnes har i samarbeid med kundemottakerne Guri Lernes, Solgunn Korsnes Ohren og Heidi Jørgensen Krokdal oversikt over alle relasjoner til våre kraft- og nettkunder. Det er en av disse du møter når du henvender deg til selskapet med ulike forespørsler knyttet til ditt kundeforhold i kraftlaget. De setter alle sin ære i å behandler alle henvendelser raskt og korrekt, enten det er pr. telefon, personlig oppmøte eller via e-post. De er med andre ord vårt viktigste ansikt utad.

9 Hemne Kraftlag 9 Måleravdelingen Utskifting av fjernavleste målere (AMS-utbygging) i Hemne og Snillfjord Hemne Kraftlag har siden 1996 drevet utbygging av fjernavleste målere. Målesystemet vi hittil har brukt, skal nå fortløpende skiftes ut med et nytt system. Det nye systemet har vært på testing og utprøving i ca. 1 år. Arbeidet med å skifte ut samtlige målere (ca stk.) er planlagt ferdig i løpet av året Det er lagt en plan for hvilke områder som det skiftes i til enhver tid, og kundene i disse områdene vil få tilsendt fortløpende informasjon om dette. 2014/2015: Resten av Kyrksæterøra sentrum, Vinjeøra, Staurset, Holla, ferdig med hele Hemne kommune 2015: Snillfjord kommune. Montørene som vil være ute på dette prosjektet er først og fremst Jan Bjørshol og Johan Svanem. Kundene blir informert om når vi jobber i deres område. Det er lagt fram følgende utbyggingsplan: 2013/2014: Fra elva Søa og nord-vest mot Storoddan, Heim, Gjengstøa, Taftøysundet, opp til Trio og alt i retning vest-nord, pluss Hemnskjela. Det lokale eltilsyn (DLE) Hemne Kraftlag SA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Kontroll av nyanlegg Kvaliteten på nye installasjoner samt samsvarserklæring med sluttkontroll og tilhørende dokumentasjon skal ivaretas av utførende elektroentreprenør. Da det har vist seg at feilprosenten på nyanlegg er større enn ønsket, har DSB bestemt at alle nyanlegg skal kontrolleres av DLE. Det betyr at eiere av nye anlegg (boliger, hytter etc.) vil få besøk av DLE for en kontroll av nye anlegg. Feil og mangler ved en slik kontroll må dekkes av elektroentreprenør. Kontrollen som utøves av DLE må ikke forveksles med en El-sjekk som utføres av elektroentreprenører. En EL-sjekk er en frivillig tjeneste privatpersoner kan kjøpe som en tilleggs- kontroll til den gratis lovpålagte kontrollen. En slik El-sjekk kan gi noe rabatt hos forsikringsselskap. Energidag I tillegg til elkontroll driver vi også aktivt med informasjonsarbeid i samarbeid med skolene i Hemne og Snillfjord. Hvert år inviteres de fire 10. klassene til en Energidag ved Kraftlaget. Vi starter med en omvisning i Søa Kraftverk og fortsetter med temaene energi, elsikkerhet, enøk og miljø. Underveis får vi også informert om nettvett ved hjelp av HemneNett AS. Til slutt lar vi elevene få utføre ei lita praktisk kobling. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere for vår energidag. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning.

10 10 Hemne Kraftlag Markedsavdelingen DU er VIKTIG for oss! For å kunne strekke oss enda litt lenger, og få bedre kontakt med deg som kunde, ønsker vi at du registrerer ditt mobilnummer og din e-postadresse hos oss. Da kan vi lett kontakte deg med svar på spørsmål, nyttig informasjon, varsel om måleravlesning, strømutkoblinger, tilbud mm. Registrer ditt mobilnummer og e-postadresse ved å logge inn på - MIN SIDE eller ved å kontakte oss på telefon Din LOKALE kraftleverandør Vi kan levere kraft til alle typer kunder, både husholdning, hytter, offentlige bygg, lag og foreninger, næring og industri i Hemne og Snillfjord kommune. Vi leverer i tillegg til et fåtall kunder i andre kommuner, som for eksempel. Hitra, Orkdal, Trondheim og Selbu. Vårt hovedprodukt er GarantiKraft et kraftprodukt som gir deg fordelen av alle prisnedganger og samtidig gir forutsigbarhet ved en garantert makspris gjennom året. Velg et alternativ til papirfaktura For å unngå å bli belastet med gebyr på papirfaktura, kan du velge mellom følgende løsninger: E-postfaktura: Fakturaen sendes som pdfvedlegg til din e-postadresse. Ring oss på tlf for å bestille. efaktura: Fakturaen kommer direkte inn i din nettbank. Bestilles i din nettbank eller hos banken. Begge kan kombineres med AvtaleGiro. Kundeservice Kunden er vår fremste fokus, og vi er alltid interessert i å høre fra dere. Har du et konkret spørsmål eller bare lurer på noe? - Ta kontakt med oss! Besøksadresse: Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Hjemmeside: E-postadresse: Webskjema på MIN SIDE Sentralbord: Postadresse: Hemne Kraftlag SA, Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Våre åpningstider er: Mandag -fredag: Lørdag - Søndag: Stengt HK Elektro AS er en totalleverandør av elektrisk installasjon og tjenester. Våre oppdrag varierer stort; private boliger, hytter, næringsbygg, industrianlegg og offentlige bygg. HK Elektro AS har en klar målsetning om å sette deg som kunde og dine ønsker i hovedfokus. Sammen skaper vi den beste løsningen i din bolig. Ingen oppdrag for små, ingen for store. Når som helst, hvor som helst, når du trenger oss! Med høyt kvalifiserte montører har vi god arbeidskapasitet og kan stå til tjeneste på kort varsel. El-kontroll Som eier/bruker har du et ansvar for at det elektriske anlegget i boligen din er i orden. Dette hjelper vi deg gjerne med. Varmepumper I 2012 har vi vektlagt skolering av ansatte på montering og vedlikehold av varmepumper. Vi har nå en sertifisert varmepumpemontør blant våre ansatte. For best mulig effekt av din varmepumpe så anbefaler vi at du får utført en service hver 2. år. For deg som ennå ikke har montert varmepumpe anbefaler vi LG`s varmepumpe Prestige som av forbrukerrådet er testet som BEST I TEST!! Forbrukerrådet bruker superlativer som «rekordresultater», «favoritt» og «solid» hele veien! Besøk vår hjemmeside:

11 Hemne Kraftlag 11 Produkter og teknologi Vi leverer i dag: * Bredbånd * E-post * Support og service * Telefoni * TV-signaler via kabel TV, Canal Digital er vår leverandør * Salg PC og utstyr * Bygging av fiber og coax-nett Vi leverer via: * Kobberlinjer(ADSL) * Fiber * Coax-kabel med hastigheter opp til 50 mb * Radio samband hvis vi ikke når frem med annen teknologi Vi leverer i Hemne og Snillfjord kommune. Våre løsninger din fremtid! MerkantilNor AS er et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag SA. Med kompetanse og fleksibilitet som sine fremste fortrinn, har bedriften opparbeidet seg en solid kundemasse som også strekker seg langt utover primærområdet. MerkantilNor AS har i dag sju ansatte på Kyrksæterøra. Bedriften er medlem i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), noe som vitner om kvalitet og seriøsitet. Primærområdet er naturlig nok Hemne. Selskapet legger vekt på at kunden skal få det han ønsker, enten det dreier seg om et enkeltpersonsforetak eller en stor bedrift. Monika Gillebo fikk tildelt MerkantilNors stipend for Det er ingen begrensninger hva kundegrupper angår. MerkantilNor AS tar på seg oppdrag i forbindelse med etablering, samt regnskapsføring og årsavslutning for alle selskapsformer. Budsjettering, lønn, fakturering og rådgivning er også blant arbeidsområdene. Moderne digitale løsninger, kombinert høy kompetanse, gjør at vi hele tiden søker beste løsning for kunder, og ønsker å være en aktiv medspiller i bedriftens utvikling - uansett størrelse. Besøk oss på:

12 12 Hemne Kraftlag ASPnor tilbyr IT-løsninger som forenkler hverdagen for små- og mellomstore bedrifter, og som gjør at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet. En ASP-løsning innebærer at kvalifisert personell tar hånd om IT-oppgavene i en bedrift, og alle system driftes fra ASP-leverandørens servere. Selskapet har i dag ca. 600 brukere fra nær hele landet. Til sammen 120 treningssentre benytter det «gamle» NorTrim programmet og ca. 100 treningssentre er nå over på det nyutviklete programmet NorTrim Xakt. Det nye programmet er godt mottatt i markedet og har et godt renomme. Xakt er et program for oppfølging av medlemmer med fakturering, purring, kommunikasjon med medlemmer pr. SMS, eller brev, samt at programmet er integrert med adgangskontroll, treningsapparater, booking og min side funksjon for alle medlemmer. Programmet er også godt egnet til andre medlemsorganisasjoner, aviser etc, der det er behov for regelmessig fakturering, purring, Bedriften har i dag 10 ansatte med meget gode kvalifikasjoner for programmering, kundestøtte og drift av serverpark. Vi løser kundens utfordringer på IT siden. Besøk oss på: og Vi jobber med utleie og utvikling av forretningsbygg, næringsbygg og privatboliger i Hemne. I tillegg har vi en avdeling for vedlikehold og rengjøring. HK Eiendom har et godt samarbeid med Hemne Næringshage og de er en stor leietaker hos oss. Trenger du kontorlokaler i Hemne, så ta kontakt med oss. Besøk vår hjemmeside:

13 Hemne Kraftlag 13 Lærlinger og traineer Hemne Kraftlag konsern har alltid lagt vekt på å bidra til kompetanseutvikling i lokalsamfunnet, og har for tiden 5 lærlinger ansatt. I 2012 har 2 lærlinger avlagt og bestått fagprøve, Endre Strand som energimontør og Torbjørn Lernes som IKT-servicearbeider. På nettavdelingen i Kraftlaget har vi nå Torstein Stamnestrø og Joachim Hafsmo. Begge er lærlinger i energimontørfaget. Torstein har vært ansatt som lærling siden august 2011, og skal opp til fagprøve i februar Joachim begynte som lærling på nettavdelingen 1. mars i år etter tidligere å ha vært elektrikerlærling i HK Elektro, og vil etter fullført læretid ha fagbrev både som elektriker og som energimontør. I HK Elektro har vi to lærlinger, Ellinor Sættem og Vegard Witsø, begge i elektrikerfaget. Ellinor startet som lærling i juli i fjor, og er vår første kvinnelige lærling i et mannsdominert fag på lenge. Vegard Witsø begynte i HK Elektro i september i fjor. Han er utdannet elektroingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og tilknyttet som trainee gjennom ordningen «KystTrainee». Opplæringen følger opplæringsplanene for elektrikere. I Aspnor har vi Håkon Magnus Spjøtvoll, som er lærling i IKT-servicefaget. Han har vært lærling fra oktober i Torstein Stamnestrø Joachim Hafsmo Ellinor Sættem Vegard Witsø Håkon Magnus Spjøtvoll Kålles ska det bli når ho Guri slutte? Guri Lernes ble ansatt som kontorassistent II ved Hemne Kraftlag 3. oktober Siden den gang har Guri arbeidet ved Hemne Kraftlag (med mindre avbrudd i forbindelse med fødsel) som kontorfullmektig, kundebehandler og saksbehandler, og har opparbeidet seg en unik kompetanse. Vi har før ofte hørt «Nei, det der må du spør ho Guri om», nå er det mer vanlig med «Kålles ska det bli når ho Guri slutte?» For sin innsats for Hemne Kraftlag har Guri tidligere mottatt Kraftlagets gullur, KS Hedersmerke og Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Guris siste arbeidsdag på Kraftlaget blir 31. juli i år. Takk for laget - vi kommer til å savne en blid og kunnskapsrik kollega.

14 14 Hemne Kraftlag STYRETS BERETNING 2012 Virksomhetens art I samsvar med selskapets vedtekter er overføring og omsetning av elektrisk kraft Hemne Kraftlag sine kjernevirksomheter. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. I tillegg til kjerneaktivitetene drives gjennom datterselskaper også IKT-relaterte aktiviteter som kabel-tv, bredbåndsleveranser, programutvikling og ulike former for IT-drift. Økonomiog regnskapstjenester, eiendomsforvaltning og el-installasjon er andre tjenester som utøves gjennom datterselskap. Styrets arbeid i 2012 Selskapets styre har 6 medlemmer: Svein Henry Berdal, styrets leder Kjell Øyasæter, styrets nestleder Laila Eide Hjertø, styremedlem Rannei Fjærli, styremedlem Wiggo Johansen, styremedlem ansattevalgt Anne S. Steinveg, styremedlem ansattevalgt Årsmøtets leder Jorulf Gumdal og 1. varamedlem til styret, Henrik Brekken, deltar fast i styrets møter med tale- og forslagsrett. Det ble i 2012 avholdt 11 møter og behandlet til sammen 84 saker. Grunnlaget for styrets arbeid er selskapets vedtekter, årsmøtets beslutninger, vedtatt styreinstruks samt Samvirkelovens bestemmelser. Fortsatt drift Etter styrets oppfatning er selskapets økonomiske og strategiske stilling god, og forutsetningen om fortsatt drift i selskapet er definitivt til stede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskap for Redegjørelse for regnskapet (2011-tall i parentes) Selskapets regnskap viser for 2012 et underskudd før skattekostnader på kr mot et negativt resultat på kr i Egenkapitalen var ved utgangen av 2012 kr ( ) av en totalkapital på kr ( ). Dette gir en egenkapitalandel på 89 %. Selskapets driftsresultat ble i kr ( ). Dette resultatet fordeler seg på nettvirksomheten med - kr , kraftomsetning kr og øvrig virksomhet med - kr Som det fremgår av regnskapets note 16, hadde selskapets monopolvirksomhet betydelige merinntekter i 2012, i hovedsak som følge av rekordstor overført mengde energi. Denne meromsetningen gir ikke tilsvarende økte inntekter i selskapets resultatregnskap, da inntekter utover den av myndighetene fastsatte ramme vil bli å motregne mot akkumulert mindreinntektssaldo eller å tilbakebetale til selskapets kunder i Det er i regnskapsåret gjort investeringer på til sammen kr ( ). Dette omfatter i all hovedsak investeringer knyttet til utvikling og forbedringer av selskapets nett. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser er kr (- kr ) Egenkapitalmetoden benyttes ved konsolidering av datterselskapene. Datterselskapene Styret har også i 2012 hatt sterk fokus på utviklingen i datterselskapene. I løpet av 2012 er kraftlagets 65 % eierandel i Hemne Fjernvarme AS solgt til minoritetsaksjonæren. Dette salget ble gjennomført som en konsekvens av at styret ikke betraktet mulighetene for positive resultat i selskapet å være tilstede i overskuelig fremtid. Hovedårsaken er at energiprisen forventes å forbli lav i flere år fremover, og vesentlig lavere enn det som var forutsatt da aksjeposten i 2006 ble ervervet. Årsregnskapet for 2012 er ikke belastet med negative tall fra fjernvarmeselskapet. Av økonomiske årsaker er også selskapet MerkantilNor Trondheim AS solgt i løpet av Ressurser ble brukt for om mulig å snu den negative utviklingen i selskapet, men etter en totalvurdering ble aktiviteten solgt pr. 1. juli. HemneNett AS har også i 2012 hatt et stabilt og godt driftsår med et godt økonomisk resultat. Det er brukt betydelige ressurser knyttet til videre utbygging av selskapets infrastruktur, samt et stadig forbedret tjenestetilbud både med hensyn til internett og kabel-tv. Selskapets kundemasse øker stadig. MerkantilNor AS hadde i 2012 et høyt aktivitetsnivå, og leverte et meget positivt resultat av sin virksomhet. Markedsandelen i hjemmemarkedet har økt, noe som i vesentlig grad kan tilskrives god kvalitet og høy kompetanse på leverte tjenester. Svein Henry Berdal styrets leder Kjell Øyasæter styrets nestleder Rannei Fjærli styremedlem

15 Hemne Kraftlag 15 STYRETS BERETNING 2012 forts. HK Elektro AS fikk i 2012 et betydelige svakere resultat enn forventet. Hovedårsakene er både markedsmessige og knyttet til den ordinære drift av virksomheten. Blant annet er det brukt betydelige ressurser knyttet til oppgradering av kompetanse og engangskostnader ved nyansettelser. ASPnor AS sin økonomiske utvikling er fortsatt positiv, selv om selskapets resultat ennå ikke gir positivt bidrag til konsernet. Kundetilgangen og produktutviklingen tilsier en resultatbedring som forutsatt, samt en styrking av selskapets posisjon i viktige markedssegmenter. HK Eiendom AS eier og forvalter konsernets eiendomsmasse. Alt disponibelt areal er utleid og dette gir tilfredsstillende økonomiske resultat av virksomheten. Organisasjon Ansatte Antall ansatte ved årets slutt var 56 i konsernet, og hvorav 22 i morselskapet. Av disse var det i konsernet 6 lærlinger i ulike fag. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kjønnene. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. I 2012 var 15 av de 56 ansatte kvinner. Det er ikke igangsatt spesielle likestillingstiltak. HMS Bedriftens verne- og miljøarbeid er innrettet og drevet etter forskrifter og dokumentasjonskrav fastsatt i Lov om Internkontroll. Lovens intensjon om best mulig standard for helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte, søkes løpende ivaretatt. Temaet er fokusert både gjennom møter, kurs og øvelser for de ansatte. Hemne Kraftlag SA har i 2012 forberedt inngåelse av avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Avtalen formelt underskrevet mellom partene i Styret har kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Det er besluttet seniorpolitiske tiltak for å legge til rette for at ansatte skal motiveres til å stå lengre i jobb. Alle selskap i konsernet er gjennom avtale knyttet til Bedriftshelsa. Skade- og sykefravær I løpet av 2012 er det ikke registrert arbeidsulykker med personskade. Sykefraværet i selskapet var til sammen 4,18 %. Av dette utgjorde fravær utover 16 dager 1,46 %. Beredskap Det er i 2012 nedlagt betydelig arbeid i selskapets beredskapsplanlegging. Dette arbeidet er lovpålagt, og har som intensjon å gjøre selskapet best mulig i stand til å fylle de krav som settes for å sikre leveringssikkerhet og kvalitet i situasjoner hvor virksomhetens drift av ulike årsaker settes under press. Arbeidet tar utgangspunkt i ny Beredskapsforskrift gjeldende fra Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet ut over det som naturlig følger av vår aktivitet. Hensynet til det ytre miljø er en naturlig del av planlegging og gjennomføring av aktiviteter i selskapet. Hendelser etter Det høye nivået på strømforbruk i konsesjonsområdet har vedvart etter nyttår. Hovedårsakene er en kombinasjon av lave energipriser, lave gjennomsnittstemperaturer og stort forbruk hos enkelte nye brukere. Det er for øvrig ingen spesielle hendelser inntruffet etter som har betydning for vurdering av selskapets stilling. Framtidsutsikter Selskapet og dets styre vil også fremover ha stor fokus på høy effektivitet, god leveringskvalitet og samfunnsbevisst drift av selskapet. Dette skal resultere i en lavest mulig nettleie, som for selskapet er et viktig styringsparameter. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres på dagens nivå, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokal eid og styrt virksomhet i samsvar med de strategiske retninger Årsmøtet har besluttet. Konkurransen om kraftkundene vil vedvare, og selskapets fokus på å tilby et best mulig produkt til våre sluttbrukere vil opprettholdes og forsterkes. Dette skjer både gjennom kundekommunikasjon og ulike tiltak for å styrke selskapets omdømme. Laila Eide Hjertø styremedlem Wiggo Johansen styremedlem

16 16 Hemne Kraftlag STYRETS BERETNING 2012 forts. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, samt de tydelige strategiske beslutninger som er fattet av eierne, har styret en positiv holdning til videre utvikling av selskap og konsern innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Risikovurderinger Hemne Kraftlag er ikke eksponert for valutarisiko, da vi ikke har virksomhet eller balanseposter i utenlandsk valuta. Selskapets renterisiko betraktes som liten, da selskapet ikke har gjeld eller kapitalplasseringer utover ordinære bankinnskudd. Renterisiko kan knyttes til beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser, samt rammevilkår som myndighetene fastsetter for monopolvirksomheten. Vår kredittrisiko betraktes som lav, da våre kunder i meget stor grad oppfyller sine forpliktelser, og nivået på tap på krav er minimalt i forhold til den totale virksomhet. Selskapets likvide stilling er solid, og innebærer ingen risiko. Datterselskaper Ved årsskiftet var følgende selskap en del av konsernet: Hemne Kraftlag SA HemneNett AS MerkantilNor AS ASPnor AS HK Eiendom AS HK Elektro AS (67,5 % eierandel 32,5 % eies av selskapets ansatte) Resultat og disponering Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et korrekt bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle stilling og resultat. Styret forslår følgende dekning av årets underskudd: Overføring fra annen egenkapital kr Sum kr Konsernets samlede årsresultat på kr foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital. Selskapets styre retter en stor takk til konsernets ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid og stor arbeidsinnsats for konsernets beste også i Anne S. Steinveg styremedlem Per Arne Kaarstad konsernleder Kyrksæterøra, 6. mai 2013 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Rannei Fjærli styremedlem Wiggo Johansen styremedlem Anne S. Steinveg Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

17 Hemne Kraftlag 17 RESULTATREGNSKAP HEMNE KRAFTLAG SA Hemne Kraftlag SA konsern Hemne Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note Salg av varer og tjenester Energiomsetning/Nettjenester Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter , Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv. arb. Lønnskostnader m.m. Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill Aktivering av inv. arbeid Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ,3 6 6,13 2, Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på invistering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultater Årsoverskudd (Årsunderskudd) etter minoritetsintr Overføringer Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

18 18 Hemne Kraftlag BALANSE HEMNE KRAFTLAG SA Hemne Kraftlag SA konsern Hemne Kraftlag SA Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Sum imaterielle eindeler , Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler , Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler , , Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning , Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 Hemne Kraftlag 19 BALANSE HEMNE KRAFTLAG SA Hemne Kraftlag SA konsern Hemne Kraftlag SA Egenkapital og gjeld Note Innskudd egenkapital Andelskapital Sum innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minorietsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kyrksæterøra, 6. mai 2013 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Rannei Fjærli styremedlem Wiggo Johansen styremedlem Anne S. Steinveg Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

20 20 Hemne Kraftlag NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2012 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJONER AV ANLEGGSMIDLER P.R Hemne Kraftlag SA Mask/trsp. inventar Goodwill Fordelingsnett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året 0 - Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger i følge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-50% 20-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 11. ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2012 P.r % Hemne kommune ,1 Snillfjord kommune ,5 Private andelseiere ,4 Sum andelskapital ,0 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100,0% 100,0% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100,0% 100,0% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100,0% 100,0% MerkantilNor Trondheim AS (MNT) 100,0% 100,0% 0 HemneNett AS (HN) 100,0% 100,0% ASPnor AS (ASP) 100,0% 100,0% Industriveien 5 AS (Ind5) 40,0% 40,0% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune. Resultat i konsernselskap for 2012 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden.

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre Årsrapport 2013 1 2 Hvorfor er det ingen som snakker om smådriftsfordeler? Større er nødvendig vis ikke det samme som bedre! I vinter har vi hatt mye ekstremvær. I ettertid viste deg seg at de små everkene

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer