LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work"

Transkript

1 GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595 Riazzino (Locarno) Switzerland T +41 (0)91 / F +41 (0)91 / GE imagination at work

2 Modell: LP 33 Serie / kva / Serie 4 Utgivelsesdato: Filnavn: OPM_LPS_33E_10K_30K_4GB_V020 Revisjon: 2.0 Oppdatering: Revisjon Angående Dato 2.0 GE House-style COPYRIGHT 2005 by GE Consumer & Industrial Copyrightinnehaveren forbeholder seg alle rettigheter. Denne dokumentasjon skal kun brukes til avsatt formål. Denne håndbok og annen dokumentasjon som følger UPS leveransen skal ikke mangfoldiggjøres, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Metric AS. Illustrasjoner og skjemaer som beskriver utstyret er til for å beskrive utstyret på en enkel måte og er ikke nødvendigvis eksakt i minste detalj. Innholdet I denne håndboken kan endres uten foregående varsel. 2

3 Kjære kunde, Vi takker Dem for å ha valgt vårt produkt. Og vi er glade for å regne Dem blant våre høyt verdsatte kunder hos Metric AS. Vi er sikre på at bruken av LP 33 Serie UPS, utviklet og produsert etter de høyeste kvalitetsstandarder, skal imøtekomme Deres forventninger og krav. Les håndboken nøye, den inneholder informasjon om hvordan du på beste måte installerer og tar i bruk din LanPro UPS Takk for at du valgte METRIC AS! Produsert av: Solgt av: Servicekontakt: g GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595 Riazzino (Locarno) Switzerland METRIC AS PB 164, Holmlia 1203 OSLO Telefon Telefaks METRIC AS PB 164, Holmlia 1203 OSLO Telefon Telefaks

4 Innholdsfortegnelse side 1 SIKKERHET VIKTIGE SIKKERHETSREGLER SIKKERHETSSYMBOLER OG ADVARSLER INTRODUKSJON GENERELL BESKRIVELSE BESKRIVELSE BLOKKDIAGRAM OG BESKRIVELSE AV HOVEDKOMPONENTENE DRIFTSTILSTANDER RPA PARALLELLSYSTEM SERVICE OG TEKNISK SUPPORT GARANTI RESIRKULERING ETTER ENDT BRUKSTID INSTALLASJON TRANSPORT Dimensjoner og vekt LEVERING LAGRING Lagring av UPS Lagring av batteri INSTALLASJONSSTED VENTILASJON OG KJØLING UTPAKKING ELEKTRISK TILKOBLING Sikringer / Selektivitet Sikringsdimensjoner Inngang / utgang kabeldimensjoner KABELTILKOBLINGER Kabeltilkobling for felles tilførsel Kabeltilkobling for separat tilførsel (opsjon) Tilkobling av eksternt batteri RPA system Tilkobling av kommunikasjonskabel LANPRO SOM FREKVENSOMFORMER LAYOUT LAYOUT LP 33 SERIE KVA LAYOUT LP 33 SERIE 30KVA KONTROLLPANEL KONTROLLPANEL KOMMANDO TRYKKNAPPER OG BRYTERE

5 7 LCD DISPLAY MÅLINGER (METERING) HENDELSER (ALARMER) Liste over alarmer Liste over meldinger Alarmrapport LP 33 Serie MENY SKERM (MENU) Brukerparametere BRUKERVEILEDNING PROSEDYRER FOR SINGLE LP 33 SERIE Oppstart av LP 33 Serie Vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Oppstart etter vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Fullstendig UPS nedkjøring Gjenopprette normal drift etter Total Off Gjenopprette normal drift etter EPO Emergency Power Off PROSEDYRER FOR PARALLELLSYSTEM LP 33 SERIE Oppstart av LP 33 Serie parallellsystem Vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Oppstart etter vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Nedkjøring av en enhet i et redundant parallellsystem Oppstart av en avslått enhet i et redundant parallellsystem Fullstendig nedkjøring av et parallellsystem Gjenopprette normal drift etter Total Off Gjenopprette normal drift etter EPO Emergency Power Off KOMMUNIKASJON SERIEPORT J27 RS RELEKORT EPO /EMERGENCY POWER OFF) TILLEGGSUTSTYR OVERSIKT OVER TILLEGGSUTSTYR TILKOBLING AV EKSTRAUTSTYR Kundegrensesnitt Tilkobling av batterikabinetter VEDLIKEHOLD GENERELLT VIFTER OG VENTILASJON BATTERIVEDLIKEHOLD SERVICE PÅMINNELSE NOTATER NOTATFORMULAR VEDLEGG TEKNISKE DATABLAD TEKNISKE SKJEMAER

6 1 SIKKERHET GE gir med dette dokumentet brukeren all nødvendig informasjon om riktig bruk av UPSen. Les denne brukerhåndboken nøye før UPSen installeres og tas i bruk. Vi anbefaler at denne håndboken finns tilgjengelig i umiddelbar nærhet av UPSen. Om noe er utydelig i denne håndboken vennligst ta kontakt med METRIC AS før du fortsetter. All UPS installasjon, vedlikehold og service skal utføres av kvalifisert personell. Kunnskapen og den fulle overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken er DEN ENESTE BETINGELSEN for å unngå farlige situasjoner under installasjon, bruk og vedlikehold. Og å opprettholde maksimal pålitelighet på UPS anlegget. LP 33 Serie / kva er et Klasse A UPS produkt som kun skal selges og installeres av autoriserte samarbeidspartnere. Spesifikke installasjonskrav og opplysninger som ikke dekkes av denne brukerhåndboken kan være nødvendige å kjenne til for å unngå problemer. Vi har tatt alle forhåndsregler for å forsikre oss om at håndboken er komplett og riktig. Men METRIC AS og GE Digital Energy er ikke ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med bruk av denne håndboken. Metric AS og GE Digital Energy Avviser alt ansvar i tilfelle av urettmessige endringer eller ved feil bruk av produktet. 6

7 1.1 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER GENERAL Transporter UPSen i stående posisjon i original emballasje helt fram til installasjonsplassen. For å løfte kabinettene må det brukes gaffeltruck eller løftestropper med spredere. Kontroller om gulv og evt. heis tåler vekt av UPS og batterier. Kontroller at UPSen er uskadet ved levering. Kobl ikke til UPSen dersom den har synlige skader. Kontakt Metric s serviceavdeling. ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT. Ta ikke av beskyttelsesplater bortsett fra de hengslede dørene. Det er ingen brukerfunksjoner som skal betjenes inne i UPSen. Etter at UPSen er slått av tar det 5 minutter før DC kondensatorene er utladet. Kondensatorene kan inneholde livsfarlig høy DC spenning. All service og vedlikehold skal utføres av kvalifisert servicepersonell. UPSen inneholder en egen energikilde (batteri 400V) Utgående kabler kan være strømførende selv om UPSen er frakoblet nettspenning. Farlig spenning finnes ved batteridrift. Batterisikringer må kobles fra ved service og vedlikehold. Vær klar over at UPSens vekselretter kan starte automatisk når nettspenningen kommer tilbake etter et strømbrudd. INSTALLASJON Denne UPSen skal bare installeres av kvalifisert personell. Før idriftsettelse og service kontroller UPSen nøye for følgende viktige punkter: Skadede komponenter, ledninger og kabler som ligger i klem, at plugger sitter ordentlig i. Etter at sidevegger er tatt av, vær sikker på at alle jordforbindelser er riktig festet når sideveggene skal monteres igjen. Denne UPSen er laget for bruk I et innendørs miljø fri for forurensning og beskyttet mot angrep av skadedyr. Store lekkasjestrømmer til jord. Jordforbindelsen er viktig før tilkobling til nettspenning! Man isolerer ikke UPSen fra inngangsspenningen ved å slå den av. Ikke installer UPSen der det er fuktig, eller I nærheten av vann. Unngå å helle væsker eller å slippe fremmedlegemer inn I UPSen. Enheten skal plasseres i et ventilert rom, og omgivelsestemperaturen skal ikke overskride 35 C. For å oppnå batteriets optimale levetid skal temperaturen ikke overskride 25 C. Det er viktig at luften får sirkulere fritt rundt UPSen Blokker ikke ventilasjonsspaltene. Unngå plassering i direkte sollys eller nær varmekilder. 7

8 LAGRING UPSen må lagres i et tørt rom. Lagringstemperaturen skal ligge mellom -25 C og +55 C. Hvis enheten lagres mer enn 3 måneder må batteriet lades med jevne mellomrom. Tidsintervallet avhenger av lagringstemperaturen. BATTERI Batterispenningen er farlig for personsikkerheten. Ved batteribytte må man benytte samme spenning (V) og kapasitet (Ah) Ikke parallellkobl batteristrenger av forskjellig type. Det gamle batteriet skal leveres til gjenvinning. Kast aldri batterier i åpen ild eller utsett batteriet for høye temperaturer. De kan eksplodere. Åpne aldri batterier. De inneholder elektrolytt som kan være veldig giftig. Hvis man utsettes for elektrolytt må man skylle med mye vann. Lad aldri batterier i en lukket container. Kortslutt aldri batteriet. Når man arbeider med batterier, ta av klokke, ringer eller andre metallsmykker. Bruk alltid isolert verktøy.? ADVARSEL! UPSen inneholder livsfarlige spenninger. Les nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå elektrisk støt. Parallell versjon sikret med RPA Dette symbolet viser hva som er nødvendig ved parallellsystem. 8

9 Sikkerhetsinstruksjoner for batteriarbeider EKSTERNE BATTERIER SKAL INSTALLERES OG TILKOBLES UPS AV KVALIFISERT SERVICE PERSONELL DEN SOM INSTALLERER UPS OG BATTERIER SKAL LESE HELE AVSNITTET UNDER FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES. FARE! Full spenning og strøm finnes alltid på batteripolene. Batteriet i dette systemet har livsfarlig høy spenning og ekstremt høye strømmer som kan gi farlige elektriske støt. Det kan forårsake stor skade om batteriet kortsluttes eller tilkobles jord. Vær veldig forsiktig så ikke batteriet kortsluttes i samband med monteringen. Det kan forårsake store skader på personell. Kom ikke i kontakt med polene. Kvalifisert servicepersonell som er kjent med batterisystemer og nødvendige sikkerhetsregler skal installere eller bytte ut batterier. Installasjonen skal utføres i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser. Hold uvedkommende personer unna batteriinstallasjonen. Kvalifisert servicepersonell må ta hensyn til følgende sikkerhetsregler: 1 Bruk arbeidsklær som beskytter, gummihansker, støvler og beskyttelsesbriller. Batteriet inneholder syre og giftig metall som kan komme ut eller lekke ut dersom batteriet behandles på feil måte. Når man arbeider med batterier, ta av klokke, ringer eller andre metallsmykker. Bær ikke på metallgjenstander som kan ramle ut av lommer og ned i batterikabinettet eller batteriet. 2 Bruk alltid isolert verktøy så de ikke forårsaker kortsluttning. Vær forsiktig så ikke verktøy kommer i berøring med to poler samtidig, eller en pol og batterikabinett eller stativ. Ikke legg verktøy på batterikabinettet. 3 Installer batteriet etter medfølgende instruksjoner. Unngå kortsluttninger når mellomforbindelser monteres. 4 Tilkobl kabler så de ikke kommer i kontakt med kabinettet, selv om kabinettet flyttes. Beskytt kablene fra metall og skarpe kanter. 5 Installer kabler så ikke kabinettet eller døren til kabinettet klemmer kablene. 6 Kobl ikke batteripolene til jord. Kontakt med batteripol til jord kan gi elektrisk sjokk. 7 For å minske faren for brann eller elektrisk sjokk, installer batteriet i temperert og ventilert rom uten fukt, giftige eller brannfarlige stoffer. 8 Batterikabinettets chassisjord (jord) skal tilkobles UPSens chassisjord (jord). 9 Der hvor kabler kan utsettes for skader, må kablene beskyttes på best mulig måte. 10 Når service på batteriet skal utføres, SLÅ AV UPSen og ta ut batterisikringer eller skill batteriet fra UPSen 9

10 1.2 SIKKERHETSSYMBOLER OG ADVARSLER Sikkerhet og advarsler Teksten i denne håndboken inneholder advarsler for å unngå personskader. Og for å unngå skader på UPS system og kritisk last. Overholdes ikke disse advarslene, kan man forårsake farlige situasjoner som kan resultere i personskader og materielle ødeleggelser. Vennligst vær oppmerksom på betydningen av følgende advarsler og symboler: ADVARSEL! Henviser til prosedyrer eller arbeidsoperasjoner som kan forårsake skader på personer eller UPS dersom de utføres galt. Varsler bruker om viktige arbeidsoperasjoner eller prosedyrer beskrevet i denne håndboken. Sikkerhetssymboler Når teksten inneholder en eller flere av følgende symboler, er det en potensiell faresituasjon. Vennligst vær oppmerksom på følgende sikkerhetssymboler. ADVARSEL Angår alle farlige situasjoner som kan forårsake beskadigelse. FARE FOR ELEKTRISK STØT Angår alle situasjoner med farlig høye spenninger. EKSPLOSJONSFARE Brukes for å indikere forhold hvor eksplosjon kan forårsake beskadigelse. KLEMFARE Brukes ved transport av utstyr pga. Den høye vekten. FARE VED HENGENDE LAST Brukes når utstyr løftes med kran. BERØRINGSFARE Fare for strømførende deler eller deler i bevegelse. 10

11 2 INTRODUKSJON 2.1 GENERELL BESKRIVELSE LP 33 Serie Avbruddsfri Strømforsyning (UPS) sørger for en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning, uten spenningsforstyrrelser og frekvensvariasjoner til kritiske laster. Ved et strømbrudd, eller når inngangsspenningen faller utenfor toleransegrensene, vil vekselretteren bruke DC-spenning som er lagret i batteriene for å generere AC-spenning til kritisk last. Driftstiden på batteriet avhenger av batterikapasiteten og hvor mye last som er tilkoblet UPSen. LP 33 Serie er en sann dobbelkonverterende On-line UPS utstyrt med automatisk bypass, hvor lasten kontinuerlig forsynes av vekselretteren. LP 33 Serie kan hvis ønskelig, konfigureres for ECO Mode for maksimal energisparing De typiske hovedtrekkene til LP 33 Serie UPS system er følgende: Dobbelkonverterende On-line UPS hvor lasten kontinuerlig forsynes av vekselretteren. Inngang pf Inngang THDi <9 % (<5 % med filter). Automatisk og manuell bypass for å øke driftsikkerheten. Mikroprosessor kontroll og overvåkning. Separat tilførsel likeretter / bypass (opsjon). ECO Modus drift. Kompakt og behagelig design spesielt laget for kontorbygg. Lavt akustisk støynivå for mest mulig å unngå støyplager for personer som oppholder seg i nærheten. LCD display med flere språk. Automatisk batteritest. Vide toleransegrenser for inngang spenning: VAC (fase - fase). Vide toleransegrenser for inngang frekvens: +/-10% (45 55 for 50 Hz og for 60 Hz). RPA (Redundant Parallell Arkitektur) opp til 4 enheter. GE Software løsninger. Oppfyller Europeisk standard

12 3 BESKRIVELSE 3.1 BLOKKDIAGRAM OG BESKRIVELSE AV HOVEDKOMPONENTENE Fig UPS Blokkdiagram UPS System LP 33 Serie kan deles opp følgende hovedelementer: Kontrollelektronikk Forskjellige elektroniske kretser for kontroll og regulering av UPS systemet. Driftsstatus, målinger, meldinger og alarmer vises på displayet i kontrollpanelet. Likeretter Likeretteren konverterer en trefase nettspenning til en kontrollert og regulert DC-spenning. Den forsyner vekselretteren med energi og lader batteriet via en batterilader. Vekselretter Vekselretteren konverterer DC-spenningen til en trefase AC-spenning med konstant amplitude og frekvens. Denne regulerte spenningen er fullstendig uavhengig av AC- inngangsspenning. Automatisk bypass Den automatiske bypassen består av en statisk bryter som er basert på halvlederteknikk. (SSR-Static switch relay) Den muliggjør en avbruddsfri lastoverføring fra vekselretter til innkommende nettspenning. Hvis ECO Mode er valgt, vil SSM overføre lasten fra nett til vekselretter ved strømbrudd. Beskyttelse mot tilbakemating Alle LP 33 Serie UPSer er utstyrt med et automatisk system for beskyttelse mot tilbakemating av spenning gjennom bypass systemet (Teknisk Standard IEC ). Denne beskyttelsen virker automatisk ved at kontaktor K6 åpner (i serie med thyristorer i automatisk bypass) og eventuelt K7. Beskyttelsen virker i tilfelle av interne feil i systemet, eller pga. feil bruk av manuell bypass Q2bypass Q2. Manuell Bypass Den manuelle bypassen består av to manuelt betjente brytere Q1 og Q2, som muliggjør en isolasjon av UPSen fra nettspenningen. Mens lasten fremdeles forsynes direkte fra innkommende nettspenning. Batteri Batteriet forsyner vekselretteren med energi ved strømbrudd. 12

13 3.2 DRIFTS TILSTANDER Dette kapittelet beskriver UPSens forskjellige driftstilstander. Normal drift (On-Line) I normal driftsituasjon forsyner nettspenningen UPS systemet. Energien som kreves av lasten flyter fra nettilførselen gjennom likeretter og vekselretter. Likeretteren konverterer vekselspenningen på inngangen, og vekselretteren konverterer likespenningen til en ren og regulert vekselspenning som forsyner den kritiske lasten. Batteriet holdes oppladet av laderen. Fig Normal drift (On-Line) ECO Mode drift Når Super Eco modus benyttes og inngangsspenning er tilgjengelig, vil lasten normalt forsynes via bypass. Når innspenningen forsvinner eller avviker fra definert toleranse vil lasten automatisk kobles via vekselretter. Når innspenningen igjen er normal vil lasten returnere og igjen forsynes via bypass. Fig ECO Mode drift Automatisk bypass drift Når systemet oppdager en feil på vekselretteren, en overbelastning eller kortslutning, vil den automatiske bypassen avbruddsfritt forsyne den kritiske lasten. Når vekselretteren fungerer normalt, eller overbelastningen eller kortslutningen er borte, overføres lasten automatisk til vekselretter Fig Automatisk bypass drift 13

14 Manuell bypass drift Den manuelle bypasskretsen bestående av Q1 og Q2, muliggjør en elektrisk isolasjon av UPSen fra nettet. Mens belastningen fremdeles forsynes fra nettet. Denne type drift blir normalt brukt når UPSen må slås av for service og vedlikehold. Fig Manuell bypass drift Følgende gjelder for Parallellsystem Hver enhet har sin egen interne bypass. Enhetene utveksler kontinuerlig informasjon, hvilket gjør at de interne bypasskretsene i et parallellsystem fungerer samtidig. Dersom vekselretteren i en av enhetene skulle slutte å fungere, vil denne enhets bypasskrets være tilgjengelig for parallellsystemet. Den er ikke tilgjengelig om enheten separeres fra den felles bussen ved at utgangsbryter Q1 åpnes. Drift ved strømbrudd Ved et strømbrudd, eller når inngangsspenningen er utenfor toleransegrensene, vil vekselretteren bruke energien lagret I batteriet til å lage AC-spenning for å sikre en avbruddsfri spenning til lasten. Dersom nettspenningen ikke er tilbake tidsnok, vil vekselretteren stoppe når batteriet har nådd minimum spenning. UPSen er nå ikke lenger i stand til å gi spenning til den tilkoblede lasten. Når nettspenningen igjen er innenfor toleranse starter likeretteren og forsyner vekselretteren og lader batteriet. Batteriet vil da være i stand til å takle nye strømbrudd Fig Drift ved strømbrudd 14

15 Følgende gjelder for Parallellsystem Parallellsystem dimensjonert med hensyn på kapasitet Dersom bypass spenning er tilgjengelig, vil varsel for lav batterispenning på en av enhetene legge over lasten til innkommende nettspenning (etter en viss forsinkelse). Dersom bypass spenning ikke er tilgjengelig, vil varsel for lav batterispenning på en av enhetene starte stop operation sekvensen (justerbar tid). Ved slutt av stop operation sekvensen vil spenningen til lasten slås av. Parallellsystem dimensjonert med hensyn på redundans Oppstår varsel for lav batterispenning på en av enhetene som ikke behøves for å oppnå tilstrekkelig kapasitet, vil denne enheten slå seg av etter en viss tid (justerbar tid) Lasten vil deles mellom de andre enhetene. Oppstår varsel for lav batterispenning på en av enhetene som behøves for å oppnå tilstrekkelig kapasitet, vil systemet starte stop operation" sekvensen justerbar tid). Ved slutt av stop operation sekvensen vil spenningen til lasten slås av. Drift når nettspenningen er tilbake Så snart nettspenningen er tilbake starter likeretteren automatisk og forsyner vekselretteren og lader batteriet. Dersom vekselretteren har slått seg av pga. lav batterispenning ved et lengre strømbrudd, vil utgangsspenningen forsvinne når batteriet er utladet. Når nettspenningen er tilbake starter UPSen opp automatisk. Når det er et minimum av energi i batteriene til å klare et lite strømbrudd, overføres lasten automatisk til vekselretter.. Fig Drift når nettspenningen er tilbake Følgende gjelder for Parallellsystem Når nettspenningen er tilbake, starter likerettere opp sekvensielt i henhold til sin nummerering i parallellsystemet. Dette for å redusere startstrømmene. Vekselretterne starter automatisk, men bare etter at batteriene har et minimum av energi til å klare et lite strømbrudd. Når antall startede vekselrettere er nok til å forsyne lasten kommer lasten til å overføres automatisk fra bypass til vekselretter. 15

16 3.3 RPA PARALLELL SYSTEM 2, 3 eller 4 LP33 UPS enheter kan parallellkobles, enten for å øke effekten (parallellsystem for kapasitet) eller for å øke sikkerheten (parallellsystem for redundans). Parallellsystem for kapasitet Flere parallellenheter kan kobles sammen for å øke effektbehovet, om dette er større enn hva en enhet klarer. Maksimal effekt på systemet er lik summen av de inngående UPSenes effekt, den totalt installerte effekt. Dersom en enhet ikke fungerer, vil ikke effektkapasiteten være tilstrekkelig og da vil lasten bli forsynt fra nettet via automatisk bypass. Parallellsystem for redundans Den nominelle effektkapasiteten av et n-1 av et n parallellredundant UPS system må være lik eller store enn det aktuelle effektbehovet. Lasten vil deles likt mellom n enheter tilkoblet felles fordeling. Dersom en av de n parallelle enhetene faller ut, kan de gjenværende (n-1) enheter klare å forsyne lasten og levere spenning til den kritiske lasten.. Mains Input Load Fig RPA system diagram Lastdeling mellom parallelle enheter Vekselretter utgangspenning og strøm måles på hver enhet i parallellsystemet, og disse opplysningene tilføres en lastdelingsbuss. En eventuell forskjell mellom enhetene blir derfor automatisk utjevnet. Styring og synkronisering av et parallellsystem Alle enheter er identiske, men bare en enhet blir vilkårlig valgt som referanse. De andre enhetene synkroniserer seg til denne enheten, som også synkroniserer med nettspenningen på bypass så lenge nettspenningen er innenfor toleranse. I tilfelle av en referansefeil, vil en annen enhet i parallellsystemet automatisk ta over rollen som referanseenhet. Bypass spenningene må komme fra samme strømkilde. (det må ikke være noen faseforskjell på disse spenningene) Systemkontroll av et parallellsystem En høyhastighets seriekommunikasjonskanal garanterer utvekslingen av data mellom enhetene, og således kommunikasjonen mellom CPUene i samtlige enheter. Hver enhet blir hele tiden informert om statusen på de andre enhetene, slik at de kan om nødvendig tilpasse seg nye driftsforhold. ADVARSEL! Vi fraråder sterkt å installere transformatorer, automatiske brytere eller sikringer mellom enhetenes utganger og den felles fordelingen. Likevel er det å anbefale at det installeres lastskillebrytere for å kunne isolere en enhet dersom det blir nødvendig. 16

17 3.4 SERVICE OG TEKNISK SUPPORT METRIC AS PB 164, Holmlia 1203 OSLO Telefon Telefaks Informasjon for lettere å identifisere Deres UPS er tydelig merket på en identifiserings etikett påsatt fronten av kabinettet, på baksiden av døra. Du må oppgi informasjonen på identifiserings etikett for å få rask og effektiv support Fig Identifiserings etikett 3.5 GARANTI Garanti gjelder UPSer solgt gjennom autoriserte agenter, og garanterer at produktet skal være fri for produksjonsfeil i en periode på 12 måneder. Gjeldende fra fakturadato, eller i en periode spesifisert. Garantien dekker ikke feil på produktet som er et resultat av feil i installasjonen, feil bruk, unormale installasjonsforhold eller endringer på produktet utført av andre personer enn fra Metric AS. 17

18 3.6 RESIRKULERING ETTER ENDT BRUKSTID Dette produktet er laget med hensyn til omgivelser og miljø. Det er benyttet materialer og komponenter etter gjeldende regler. Det inneholder ikke CFCs (Carbon Fluor Clorid) eller HCFCs (Halogen Carbon Fluor Clorid). GE anbefaler bruker, i overensstemmelse med miljøvernmyndigheter, at dette UPS systemet leveres til resirkulering etter endt brukstid. ADVARSEL! Blyet i batteriene er farlig for omgivelser og miljø. Derfor må batteriene leveres til resirkulering etter gjeldende bestemmelser eller hos spesialiserte firmaer! 18

19 4 INSTALLASJON 4.1 TRANSPORT UPSen er utstyrt med transportsokkel og kan løftes med gaffeltruck fra front og bakside. UPSen må flyttes i stående posisjon. Ikke skråstill UPSen mer enn +/- 10 ved flytting. Frakt UPSen i originalemballasje helt til den er på installasjonsplassen. Man må ikke stable UPSene oppå hverandre. Toppen av kabinettet kan skades.. Vær oppmerksom på følgende når UPSen skal transporters: FRAGILE SENSITIVE TO DAMPNESS SENSITIVE TO HEAT SENSITIVE TO FROST Gaffeltruck Gaffeltruck UPS kan løftes I stående posisjon med en gaffeltruck. Vær oppmerksom på plassering av tyngdepunkt. Kran Kontroller om gulv og heis tåler vekten av UPS og batterier. UPSen må flyttes i stående posisjon. Man må ikke stable UPSene oppå hverandre. Kran Fig LP 33 Løfting av UPS kabinetter Hvis UPSen må løftes med kran, må det brukes løftestropper med spredere. Legg merke til hvor tyngdepunktet er markert. ADVARSEL! Følgende er ulovlig ved løft av UPS kabinetter: Pass på følgende ved løft av UPS kabinetter: 19

20 4.1.1 Dimensjoner og vekt Dimensjoner og vekt LP 33 Serie UPS Dimensjoner (B x D x H) Vekt uten batterier Vekt med standard batteri 10 kva 500 x 780 x 1310 mm 135 Kg 269 (7Ah) / 367 (14Ah) Kg 20 kva 500 x 780 x 1310 mm 147 Kg 379 (14Ah) Kg Fig Dimensjoner LP 33 Serie 30 kva 660 x 780 x 1310 mm 185 Kg 533 (21Ah) Kg LPS33_Dmensions packing_01gb UPS Dimensjoner og vekt med standard emballasje (kartong) Dimensjoner (B x D x H) Vekt uten batterier Vekt med standard batteri H CENTER of GRAVITY CENTER of GRAVITY 10 kva 630 x 890 x 1580 mm 165 Kg 299 (7Ah) / 397 (14Ah) Kg D 20 kva 630 x 890 x 1580 mm 170 Kg 402 (14Ah) Kg W Fig Dimensjoner med standard emballasje 30 kva 790 x 890 x 1580 mm 200 Kg 548 (21Ah) Kg Vekt er merket på utsiden av pakningen! 20

21 4.2 LEVERING Ved levering må UPSens mekaniske tilstand kontrolleres nøye. Dersom det er transportskader må transportøren informeres øyeblikkelig. En detaljert skademelding er nødvendig med hensyn til forsikringskrav. ADVARSEL: EN SKADET UPS MÅ ALDRI TILKOBLES NETT ELLER BATTERI! 4.3 LAGRING UPSen er pakket for transport og lagring, så den skal være i perfekt tilstand når den installeres. La aldri en UPS stå utendørs, og man må ikke stable UPSene oppå hverandre. Det er å anbefale at UPSen lagres i original emballasje i et tørt og støvfritt rom fritt for kjemikalier, og med temperaturer ikke utover -25 / +55 C Lagring av UPS Mange viktige UPS funksjoner er definert av parametere lagret i et RAM minne, som forsynes med strøm fra et lite batteri på UPS kontrollkortet. I tilfelle av lagring utover 1 år må parametere kontrolleres av METRIC AS før UPSen settes i drift. Legg merke til følgende ved lagring av UPS: FRAGILE SENSITIVE TO DAMPNESS SENSITIVE TO HEAT SENSITIVE TO FROST 21

22 4.3.2 Lagring av batteri Dersom leveransen inkluderer vedlikeholdsfrie VR batterier, må man ta hensyn til at batteriene selvutlades. For å unngå permanent skade på batteriet, må man ta hensyn til følgende instruksjoner: Lagringstiden for batterier er avhengig av temperaturen i lagerrommet. Ideell omgivelsestemperatur for batterier er 20 C Lagringstemperatur over 20 C reduserer batteriets levetid. For hver 10 C økning over nominell temperatur på 20 C halveres levetiden. (uten opplading) Tidsintervallet på lading av ventilregulerte batterier er ca.: 6 måneder ved lagringstemperatur 20 C 3 måneder ved lagringstemperatur 30 C 2 måneder ved lagringstemperatur 35 C Legg merke til følgende ved lagring av batterier: FRAGILE SENSITIVE TO DAMPNESS SENSITIVE TO HEAT SENSITIVE TO FROST 22

23 4.4 INSTALLASJONSSTED UPS bør installeres i et avgrenset område hvor bare kvalifisert personell har adgang. Det er viktig med et rent, støvfritt rom med riktig ventilasjon eller aircondition for UPS og batteri. Kontroller at gulvet tåler vekten før UPS og batteri installeres. Se kapittel Anbefalt lufttemperatur er 20 C til 25 C (maks. 35 C). Se kapittel 4.5. Hvis UPSen plasseres for nærme vegg, kan utilstrekkelig luftsirkulasjon føre til intern overoppheting. Plassering av LP 33 Serie For tilgang ved service og for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt kabinettet, må minimum avstand til vegg være: Høyre & venstre side: 100 mm Bak side: 50 mm Topp UPS: 300 mm Fig Plassering av LP 33 Serie Høyre & venstre side: 200 mm (8 ) Bak side: 50 mm (2 ) Topp UPS: 300 mm (12 ) Fig Plassering av RPA parallellsystem Begge UPSens sider må til enhver tid være tilgjengelig for service og vedlikehold. Omgivelsestemperaturen er veldig viktig for ventilregulerte batterier (vedlikeholdsfritt) Bruk av batteriene i temperatur høyere enn 25 C vil redusere forventet levetid. Ta hensyn til forskrift VDE 0510, batterileverandørs anbefalinger og lokale krav. Installasjon av batterier må utføres av kvalifisert personell. 23

24 4.5 VENTILASJON OG KJØLING Varmen som produseres av UPSen blir overført til omgivelsene ved hjelp av interne vifter. Luftstrøm gjennom UPS Det er viktig at luften kan sirkulere fritt gjennom luftspaltene i UPSen. Hvis UPSen plasseres for nærme vegg, kan utilstrekkelig luftsirkulasjon føre til intern overoppheting. Fig Luftstrøm gjennom LP 33 Serie Det må ikke legges ting på toppen av UPS kabinettet. Varmeavtrekk fra UPS rom Det er viktig at luften kan sirkulere fritt gjennom luftespaltene i UPSen. Denne varmen må avledes fra omgivelsene med en dertil egnet ventilasjon eller aircondition. Fig Varmeavtrekk fra UPS rom Luftvolum og tap fra UPSen Tilnærmet minimum luftgjennomstrømning (lufttemperatur 35 C), for standard UPS ved 100% belastning og en last med PF. = 0.8 lag: UPS modell Luftvolum Tap On-line Modus ECO Modus On-line Modus ECO Modus LP 33 Serie / 10 kva 235 m 3 /t 45 m 3 /t 0.78 kw 0.15 kw LP 33 Serie / 20 kva 430 m 3 /t 70 m 3 /t 1.47 kw 0.23 kw LP 33 Serie / 30 kva 700 m 3 /t 110 m 3 /t 2.37 kw 0.37 kw 24

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. GE Consumer & Industrial Power Protection. Metric AS. 40 60 80 100 120 kva 400 VAC CE / Serie 0

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. GE Consumer & Industrial Power Protection. Metric AS. 40 60 80 100 120 kva 400 VAC CE / Serie 0 Digital Energy TM LPSeries Digi tal Energy TM LPSerie s Digital Energy TM LPSerie s GE Consumer & Industrial Power Protection LPS33_040_UPS_GE_01 LPS33_060-080_UPS_GE_01 LPS33_100-120_UPS_GE_01 Brukerhåndbok

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

2. Produkt introduksjon

2. Produkt introduksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer