LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work"

Transkript

1 GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595 Riazzino (Locarno) Switzerland T +41 (0)91 / F +41 (0)91 / GE imagination at work

2 Modell: LP 33 Serie / kva / Serie 4 Utgivelsesdato: Filnavn: OPM_LPS_33E_10K_30K_4GB_V020 Revisjon: 2.0 Oppdatering: Revisjon Angående Dato 2.0 GE House-style COPYRIGHT 2005 by GE Consumer & Industrial Copyrightinnehaveren forbeholder seg alle rettigheter. Denne dokumentasjon skal kun brukes til avsatt formål. Denne håndbok og annen dokumentasjon som følger UPS leveransen skal ikke mangfoldiggjøres, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Metric AS. Illustrasjoner og skjemaer som beskriver utstyret er til for å beskrive utstyret på en enkel måte og er ikke nødvendigvis eksakt i minste detalj. Innholdet I denne håndboken kan endres uten foregående varsel. 2

3 Kjære kunde, Vi takker Dem for å ha valgt vårt produkt. Og vi er glade for å regne Dem blant våre høyt verdsatte kunder hos Metric AS. Vi er sikre på at bruken av LP 33 Serie UPS, utviklet og produsert etter de høyeste kvalitetsstandarder, skal imøtekomme Deres forventninger og krav. Les håndboken nøye, den inneholder informasjon om hvordan du på beste måte installerer og tar i bruk din LanPro UPS Takk for at du valgte METRIC AS! Produsert av: Solgt av: Servicekontakt: g GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595 Riazzino (Locarno) Switzerland METRIC AS PB 164, Holmlia 1203 OSLO Telefon Telefaks METRIC AS PB 164, Holmlia 1203 OSLO Telefon Telefaks

4 Innholdsfortegnelse side 1 SIKKERHET VIKTIGE SIKKERHETSREGLER SIKKERHETSSYMBOLER OG ADVARSLER INTRODUKSJON GENERELL BESKRIVELSE BESKRIVELSE BLOKKDIAGRAM OG BESKRIVELSE AV HOVEDKOMPONENTENE DRIFTSTILSTANDER RPA PARALLELLSYSTEM SERVICE OG TEKNISK SUPPORT GARANTI RESIRKULERING ETTER ENDT BRUKSTID INSTALLASJON TRANSPORT Dimensjoner og vekt LEVERING LAGRING Lagring av UPS Lagring av batteri INSTALLASJONSSTED VENTILASJON OG KJØLING UTPAKKING ELEKTRISK TILKOBLING Sikringer / Selektivitet Sikringsdimensjoner Inngang / utgang kabeldimensjoner KABELTILKOBLINGER Kabeltilkobling for felles tilførsel Kabeltilkobling for separat tilførsel (opsjon) Tilkobling av eksternt batteri RPA system Tilkobling av kommunikasjonskabel LANPRO SOM FREKVENSOMFORMER LAYOUT LAYOUT LP 33 SERIE KVA LAYOUT LP 33 SERIE 30KVA KONTROLLPANEL KONTROLLPANEL KOMMANDO TRYKKNAPPER OG BRYTERE

5 7 LCD DISPLAY MÅLINGER (METERING) HENDELSER (ALARMER) Liste over alarmer Liste over meldinger Alarmrapport LP 33 Serie MENY SKERM (MENU) Brukerparametere BRUKERVEILEDNING PROSEDYRER FOR SINGLE LP 33 SERIE Oppstart av LP 33 Serie Vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Oppstart etter vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Fullstendig UPS nedkjøring Gjenopprette normal drift etter Total Off Gjenopprette normal drift etter EPO Emergency Power Off PROSEDYRER FOR PARALLELLSYSTEM LP 33 SERIE Oppstart av LP 33 Serie parallellsystem Vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Oppstart etter vedlikeholdsnedkjøring med last på manuell bypass (Q2) Nedkjøring av en enhet i et redundant parallellsystem Oppstart av en avslått enhet i et redundant parallellsystem Fullstendig nedkjøring av et parallellsystem Gjenopprette normal drift etter Total Off Gjenopprette normal drift etter EPO Emergency Power Off KOMMUNIKASJON SERIEPORT J27 RS RELEKORT EPO /EMERGENCY POWER OFF) TILLEGGSUTSTYR OVERSIKT OVER TILLEGGSUTSTYR TILKOBLING AV EKSTRAUTSTYR Kundegrensesnitt Tilkobling av batterikabinetter VEDLIKEHOLD GENERELLT VIFTER OG VENTILASJON BATTERIVEDLIKEHOLD SERVICE PÅMINNELSE NOTATER NOTATFORMULAR VEDLEGG TEKNISKE DATABLAD TEKNISKE SKJEMAER

6 1 SIKKERHET GE gir med dette dokumentet brukeren all nødvendig informasjon om riktig bruk av UPSen. Les denne brukerhåndboken nøye før UPSen installeres og tas i bruk. Vi anbefaler at denne håndboken finns tilgjengelig i umiddelbar nærhet av UPSen. Om noe er utydelig i denne håndboken vennligst ta kontakt med METRIC AS før du fortsetter. All UPS installasjon, vedlikehold og service skal utføres av kvalifisert personell. Kunnskapen og den fulle overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken er DEN ENESTE BETINGELSEN for å unngå farlige situasjoner under installasjon, bruk og vedlikehold. Og å opprettholde maksimal pålitelighet på UPS anlegget. LP 33 Serie / kva er et Klasse A UPS produkt som kun skal selges og installeres av autoriserte samarbeidspartnere. Spesifikke installasjonskrav og opplysninger som ikke dekkes av denne brukerhåndboken kan være nødvendige å kjenne til for å unngå problemer. Vi har tatt alle forhåndsregler for å forsikre oss om at håndboken er komplett og riktig. Men METRIC AS og GE Digital Energy er ikke ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med bruk av denne håndboken. Metric AS og GE Digital Energy Avviser alt ansvar i tilfelle av urettmessige endringer eller ved feil bruk av produktet. 6

7 1.1 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER GENERAL Transporter UPSen i stående posisjon i original emballasje helt fram til installasjonsplassen. For å løfte kabinettene må det brukes gaffeltruck eller løftestropper med spredere. Kontroller om gulv og evt. heis tåler vekt av UPS og batterier. Kontroller at UPSen er uskadet ved levering. Kobl ikke til UPSen dersom den har synlige skader. Kontakt Metric s serviceavdeling. ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT. Ta ikke av beskyttelsesplater bortsett fra de hengslede dørene. Det er ingen brukerfunksjoner som skal betjenes inne i UPSen. Etter at UPSen er slått av tar det 5 minutter før DC kondensatorene er utladet. Kondensatorene kan inneholde livsfarlig høy DC spenning. All service og vedlikehold skal utføres av kvalifisert servicepersonell. UPSen inneholder en egen energikilde (batteri 400V) Utgående kabler kan være strømførende selv om UPSen er frakoblet nettspenning. Farlig spenning finnes ved batteridrift. Batterisikringer må kobles fra ved service og vedlikehold. Vær klar over at UPSens vekselretter kan starte automatisk når nettspenningen kommer tilbake etter et strømbrudd. INSTALLASJON Denne UPSen skal bare installeres av kvalifisert personell. Før idriftsettelse og service kontroller UPSen nøye for følgende viktige punkter: Skadede komponenter, ledninger og kabler som ligger i klem, at plugger sitter ordentlig i. Etter at sidevegger er tatt av, vær sikker på at alle jordforbindelser er riktig festet når sideveggene skal monteres igjen. Denne UPSen er laget for bruk I et innendørs miljø fri for forurensning og beskyttet mot angrep av skadedyr. Store lekkasjestrømmer til jord. Jordforbindelsen er viktig før tilkobling til nettspenning! Man isolerer ikke UPSen fra inngangsspenningen ved å slå den av. Ikke installer UPSen der det er fuktig, eller I nærheten av vann. Unngå å helle væsker eller å slippe fremmedlegemer inn I UPSen. Enheten skal plasseres i et ventilert rom, og omgivelsestemperaturen skal ikke overskride 35 C. For å oppnå batteriets optimale levetid skal temperaturen ikke overskride 25 C. Det er viktig at luften får sirkulere fritt rundt UPSen Blokker ikke ventilasjonsspaltene. Unngå plassering i direkte sollys eller nær varmekilder. 7

8 LAGRING UPSen må lagres i et tørt rom. Lagringstemperaturen skal ligge mellom -25 C og +55 C. Hvis enheten lagres mer enn 3 måneder må batteriet lades med jevne mellomrom. Tidsintervallet avhenger av lagringstemperaturen. BATTERI Batterispenningen er farlig for personsikkerheten. Ved batteribytte må man benytte samme spenning (V) og kapasitet (Ah) Ikke parallellkobl batteristrenger av forskjellig type. Det gamle batteriet skal leveres til gjenvinning. Kast aldri batterier i åpen ild eller utsett batteriet for høye temperaturer. De kan eksplodere. Åpne aldri batterier. De inneholder elektrolytt som kan være veldig giftig. Hvis man utsettes for elektrolytt må man skylle med mye vann. Lad aldri batterier i en lukket container. Kortslutt aldri batteriet. Når man arbeider med batterier, ta av klokke, ringer eller andre metallsmykker. Bruk alltid isolert verktøy.? ADVARSEL! UPSen inneholder livsfarlige spenninger. Les nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå elektrisk støt. Parallell versjon sikret med RPA Dette symbolet viser hva som er nødvendig ved parallellsystem. 8

9 Sikkerhetsinstruksjoner for batteriarbeider EKSTERNE BATTERIER SKAL INSTALLERES OG TILKOBLES UPS AV KVALIFISERT SERVICE PERSONELL DEN SOM INSTALLERER UPS OG BATTERIER SKAL LESE HELE AVSNITTET UNDER FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES. FARE! Full spenning og strøm finnes alltid på batteripolene. Batteriet i dette systemet har livsfarlig høy spenning og ekstremt høye strømmer som kan gi farlige elektriske støt. Det kan forårsake stor skade om batteriet kortsluttes eller tilkobles jord. Vær veldig forsiktig så ikke batteriet kortsluttes i samband med monteringen. Det kan forårsake store skader på personell. Kom ikke i kontakt med polene. Kvalifisert servicepersonell som er kjent med batterisystemer og nødvendige sikkerhetsregler skal installere eller bytte ut batterier. Installasjonen skal utføres i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser. Hold uvedkommende personer unna batteriinstallasjonen. Kvalifisert servicepersonell må ta hensyn til følgende sikkerhetsregler: 1 Bruk arbeidsklær som beskytter, gummihansker, støvler og beskyttelsesbriller. Batteriet inneholder syre og giftig metall som kan komme ut eller lekke ut dersom batteriet behandles på feil måte. Når man arbeider med batterier, ta av klokke, ringer eller andre metallsmykker. Bær ikke på metallgjenstander som kan ramle ut av lommer og ned i batterikabinettet eller batteriet. 2 Bruk alltid isolert verktøy så de ikke forårsaker kortsluttning. Vær forsiktig så ikke verktøy kommer i berøring med to poler samtidig, eller en pol og batterikabinett eller stativ. Ikke legg verktøy på batterikabinettet. 3 Installer batteriet etter medfølgende instruksjoner. Unngå kortsluttninger når mellomforbindelser monteres. 4 Tilkobl kabler så de ikke kommer i kontakt med kabinettet, selv om kabinettet flyttes. Beskytt kablene fra metall og skarpe kanter. 5 Installer kabler så ikke kabinettet eller døren til kabinettet klemmer kablene. 6 Kobl ikke batteripolene til jord. Kontakt med batteripol til jord kan gi elektrisk sjokk. 7 For å minske faren for brann eller elektrisk sjokk, installer batteriet i temperert og ventilert rom uten fukt, giftige eller brannfarlige stoffer. 8 Batterikabinettets chassisjord (jord) skal tilkobles UPSens chassisjord (jord). 9 Der hvor kabler kan utsettes for skader, må kablene beskyttes på best mulig måte. 10 Når service på batteriet skal utføres, SLÅ AV UPSen og ta ut batterisikringer eller skill batteriet fra UPSen 9

10 1.2 SIKKERHETSSYMBOLER OG ADVARSLER Sikkerhet og advarsler Teksten i denne håndboken inneholder advarsler for å unngå personskader. Og for å unngå skader på UPS system og kritisk last. Overholdes ikke disse advarslene, kan man forårsake farlige situasjoner som kan resultere i personskader og materielle ødeleggelser. Vennligst vær oppmerksom på betydningen av følgende advarsler og symboler: ADVARSEL! Henviser til prosedyrer eller arbeidsoperasjoner som kan forårsake skader på personer eller UPS dersom de utføres galt. Varsler bruker om viktige arbeidsoperasjoner eller prosedyrer beskrevet i denne håndboken. Sikkerhetssymboler Når teksten inneholder en eller flere av følgende symboler, er det en potensiell faresituasjon. Vennligst vær oppmerksom på følgende sikkerhetssymboler. ADVARSEL Angår alle farlige situasjoner som kan forårsake beskadigelse. FARE FOR ELEKTRISK STØT Angår alle situasjoner med farlig høye spenninger. EKSPLOSJONSFARE Brukes for å indikere forhold hvor eksplosjon kan forårsake beskadigelse. KLEMFARE Brukes ved transport av utstyr pga. Den høye vekten. FARE VED HENGENDE LAST Brukes når utstyr løftes med kran. BERØRINGSFARE Fare for strømførende deler eller deler i bevegelse. 10

11 2 INTRODUKSJON 2.1 GENERELL BESKRIVELSE LP 33 Serie Avbruddsfri Strømforsyning (UPS) sørger for en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning, uten spenningsforstyrrelser og frekvensvariasjoner til kritiske laster. Ved et strømbrudd, eller når inngangsspenningen faller utenfor toleransegrensene, vil vekselretteren bruke DC-spenning som er lagret i batteriene for å generere AC-spenning til kritisk last. Driftstiden på batteriet avhenger av batterikapasiteten og hvor mye last som er tilkoblet UPSen. LP 33 Serie er en sann dobbelkonverterende On-line UPS utstyrt med automatisk bypass, hvor lasten kontinuerlig forsynes av vekselretteren. LP 33 Serie kan hvis ønskelig, konfigureres for ECO Mode for maksimal energisparing De typiske hovedtrekkene til LP 33 Serie UPS system er følgende: Dobbelkonverterende On-line UPS hvor lasten kontinuerlig forsynes av vekselretteren. Inngang pf Inngang THDi <9 % (<5 % med filter). Automatisk og manuell bypass for å øke driftsikkerheten. Mikroprosessor kontroll og overvåkning. Separat tilførsel likeretter / bypass (opsjon). ECO Modus drift. Kompakt og behagelig design spesielt laget for kontorbygg. Lavt akustisk støynivå for mest mulig å unngå støyplager for personer som oppholder seg i nærheten. LCD display med flere språk. Automatisk batteritest. Vide toleransegrenser for inngang spenning: VAC (fase - fase). Vide toleransegrenser for inngang frekvens: +/-10% (45 55 for 50 Hz og for 60 Hz). RPA (Redundant Parallell Arkitektur) opp til 4 enheter. GE Software løsninger. Oppfyller Europeisk standard

12 3 BESKRIVELSE 3.1 BLOKKDIAGRAM OG BESKRIVELSE AV HOVEDKOMPONENTENE Fig UPS Blokkdiagram UPS System LP 33 Serie kan deles opp følgende hovedelementer: Kontrollelektronikk Forskjellige elektroniske kretser for kontroll og regulering av UPS systemet. Driftsstatus, målinger, meldinger og alarmer vises på displayet i kontrollpanelet. Likeretter Likeretteren konverterer en trefase nettspenning til en kontrollert og regulert DC-spenning. Den forsyner vekselretteren med energi og lader batteriet via en batterilader. Vekselretter Vekselretteren konverterer DC-spenningen til en trefase AC-spenning med konstant amplitude og frekvens. Denne regulerte spenningen er fullstendig uavhengig av AC- inngangsspenning. Automatisk bypass Den automatiske bypassen består av en statisk bryter som er basert på halvlederteknikk. (SSR-Static switch relay) Den muliggjør en avbruddsfri lastoverføring fra vekselretter til innkommende nettspenning. Hvis ECO Mode er valgt, vil SSM overføre lasten fra nett til vekselretter ved strømbrudd. Beskyttelse mot tilbakemating Alle LP 33 Serie UPSer er utstyrt med et automatisk system for beskyttelse mot tilbakemating av spenning gjennom bypass systemet (Teknisk Standard IEC ). Denne beskyttelsen virker automatisk ved at kontaktor K6 åpner (i serie med thyristorer i automatisk bypass) og eventuelt K7. Beskyttelsen virker i tilfelle av interne feil i systemet, eller pga. feil bruk av manuell bypass Q2bypass Q2. Manuell Bypass Den manuelle bypassen består av to manuelt betjente brytere Q1 og Q2, som muliggjør en isolasjon av UPSen fra nettspenningen. Mens lasten fremdeles forsynes direkte fra innkommende nettspenning. Batteri Batteriet forsyner vekselretteren med energi ved strømbrudd. 12

13 3.2 DRIFTS TILSTANDER Dette kapittelet beskriver UPSens forskjellige driftstilstander. Normal drift (On-Line) I normal driftsituasjon forsyner nettspenningen UPS systemet. Energien som kreves av lasten flyter fra nettilførselen gjennom likeretter og vekselretter. Likeretteren konverterer vekselspenningen på inngangen, og vekselretteren konverterer likespenningen til en ren og regulert vekselspenning som forsyner den kritiske lasten. Batteriet holdes oppladet av laderen. Fig Normal drift (On-Line) ECO Mode drift Når Super Eco modus benyttes og inngangsspenning er tilgjengelig, vil lasten normalt forsynes via bypass. Når innspenningen forsvinner eller avviker fra definert toleranse vil lasten automatisk kobles via vekselretter. Når innspenningen igjen er normal vil lasten returnere og igjen forsynes via bypass. Fig ECO Mode drift Automatisk bypass drift Når systemet oppdager en feil på vekselretteren, en overbelastning eller kortslutning, vil den automatiske bypassen avbruddsfritt forsyne den kritiske lasten. Når vekselretteren fungerer normalt, eller overbelastningen eller kortslutningen er borte, overføres lasten automatisk til vekselretter Fig Automatisk bypass drift 13

14 Manuell bypass drift Den manuelle bypasskretsen bestående av Q1 og Q2, muliggjør en elektrisk isolasjon av UPSen fra nettet. Mens belastningen fremdeles forsynes fra nettet. Denne type drift blir normalt brukt når UPSen må slås av for service og vedlikehold. Fig Manuell bypass drift Følgende gjelder for Parallellsystem Hver enhet har sin egen interne bypass. Enhetene utveksler kontinuerlig informasjon, hvilket gjør at de interne bypasskretsene i et parallellsystem fungerer samtidig. Dersom vekselretteren i en av enhetene skulle slutte å fungere, vil denne enhets bypasskrets være tilgjengelig for parallellsystemet. Den er ikke tilgjengelig om enheten separeres fra den felles bussen ved at utgangsbryter Q1 åpnes. Drift ved strømbrudd Ved et strømbrudd, eller når inngangsspenningen er utenfor toleransegrensene, vil vekselretteren bruke energien lagret I batteriet til å lage AC-spenning for å sikre en avbruddsfri spenning til lasten. Dersom nettspenningen ikke er tilbake tidsnok, vil vekselretteren stoppe når batteriet har nådd minimum spenning. UPSen er nå ikke lenger i stand til å gi spenning til den tilkoblede lasten. Når nettspenningen igjen er innenfor toleranse starter likeretteren og forsyner vekselretteren og lader batteriet. Batteriet vil da være i stand til å takle nye strømbrudd Fig Drift ved strømbrudd 14

15 Følgende gjelder for Parallellsystem Parallellsystem dimensjonert med hensyn på kapasitet Dersom bypass spenning er tilgjengelig, vil varsel for lav batterispenning på en av enhetene legge over lasten til innkommende nettspenning (etter en viss forsinkelse). Dersom bypass spenning ikke er tilgjengelig, vil varsel for lav batterispenning på en av enhetene starte stop operation sekvensen (justerbar tid). Ved slutt av stop operation sekvensen vil spenningen til lasten slås av. Parallellsystem dimensjonert med hensyn på redundans Oppstår varsel for lav batterispenning på en av enhetene som ikke behøves for å oppnå tilstrekkelig kapasitet, vil denne enheten slå seg av etter en viss tid (justerbar tid) Lasten vil deles mellom de andre enhetene. Oppstår varsel for lav batterispenning på en av enhetene som behøves for å oppnå tilstrekkelig kapasitet, vil systemet starte stop operation" sekvensen justerbar tid). Ved slutt av stop operation sekvensen vil spenningen til lasten slås av. Drift når nettspenningen er tilbake Så snart nettspenningen er tilbake starter likeretteren automatisk og forsyner vekselretteren og lader batteriet. Dersom vekselretteren har slått seg av pga. lav batterispenning ved et lengre strømbrudd, vil utgangsspenningen forsvinne når batteriet er utladet. Når nettspenningen er tilbake starter UPSen opp automatisk. Når det er et minimum av energi i batteriene til å klare et lite strømbrudd, overføres lasten automatisk til vekselretter.. Fig Drift når nettspenningen er tilbake Følgende gjelder for Parallellsystem Når nettspenningen er tilbake, starter likerettere opp sekvensielt i henhold til sin nummerering i parallellsystemet. Dette for å redusere startstrømmene. Vekselretterne starter automatisk, men bare etter at batteriene har et minimum av energi til å klare et lite strømbrudd. Når antall startede vekselrettere er nok til å forsyne lasten kommer lasten til å overføres automatisk fra bypass til vekselretter. 15

16 3.3 RPA PARALLELL SYSTEM 2, 3 eller 4 LP33 UPS enheter kan parallellkobles, enten for å øke effekten (parallellsystem for kapasitet) eller for å øke sikkerheten (parallellsystem for redundans). Parallellsystem for kapasitet Flere parallellenheter kan kobles sammen for å øke effektbehovet, om dette er større enn hva en enhet klarer. Maksimal effekt på systemet er lik summen av de inngående UPSenes effekt, den totalt installerte effekt. Dersom en enhet ikke fungerer, vil ikke effektkapasiteten være tilstrekkelig og da vil lasten bli forsynt fra nettet via automatisk bypass. Parallellsystem for redundans Den nominelle effektkapasiteten av et n-1 av et n parallellredundant UPS system må være lik eller store enn det aktuelle effektbehovet. Lasten vil deles likt mellom n enheter tilkoblet felles fordeling. Dersom en av de n parallelle enhetene faller ut, kan de gjenværende (n-1) enheter klare å forsyne lasten og levere spenning til den kritiske lasten.. Mains Input Load Fig RPA system diagram Lastdeling mellom parallelle enheter Vekselretter utgangspenning og strøm måles på hver enhet i parallellsystemet, og disse opplysningene tilføres en lastdelingsbuss. En eventuell forskjell mellom enhetene blir derfor automatisk utjevnet. Styring og synkronisering av et parallellsystem Alle enheter er identiske, men bare en enhet blir vilkårlig valgt som referanse. De andre enhetene synkroniserer seg til denne enheten, som også synkroniserer med nettspenningen på bypass så lenge nettspenningen er innenfor toleranse. I tilfelle av en referansefeil, vil en annen enhet i parallellsystemet automatisk ta over rollen som referanseenhet. Bypass spenningene må komme fra samme strømkilde. (det må ikke være noen faseforskjell på disse spenningene) Systemkontroll av et parallellsystem En høyhastighets seriekommunikasjonskanal garanterer utvekslingen av data mellom enhetene, og således kommunikasjonen mellom CPUene i samtlige enheter. Hver enhet blir hele tiden informert om statusen på de andre enhetene, slik at de kan om nødvendig tilpasse seg nye driftsforhold. ADVARSEL! Vi fraråder sterkt å installere transformatorer, automatiske brytere eller sikringer mellom enhetenes utganger og den felles fordelingen. Likevel er det å anbefale at det installeres lastskillebrytere for å kunne isolere en enhet dersom det blir nødvendig. 16

17 3.4 SERVICE OG TEKNISK SUPPORT METRIC AS PB 164, Holmlia 1203 OSLO Telefon Telefaks Informasjon for lettere å identifisere Deres UPS er tydelig merket på en identifiserings etikett påsatt fronten av kabinettet, på baksiden av døra. Du må oppgi informasjonen på identifiserings etikett for å få rask og effektiv support Fig Identifiserings etikett 3.5 GARANTI Garanti gjelder UPSer solgt gjennom autoriserte agenter, og garanterer at produktet skal være fri for produksjonsfeil i en periode på 12 måneder. Gjeldende fra fakturadato, eller i en periode spesifisert. Garantien dekker ikke feil på produktet som er et resultat av feil i installasjonen, feil bruk, unormale installasjonsforhold eller endringer på produktet utført av andre personer enn fra Metric AS. 17

18 3.6 RESIRKULERING ETTER ENDT BRUKSTID Dette produktet er laget med hensyn til omgivelser og miljø. Det er benyttet materialer og komponenter etter gjeldende regler. Det inneholder ikke CFCs (Carbon Fluor Clorid) eller HCFCs (Halogen Carbon Fluor Clorid). GE anbefaler bruker, i overensstemmelse med miljøvernmyndigheter, at dette UPS systemet leveres til resirkulering etter endt brukstid. ADVARSEL! Blyet i batteriene er farlig for omgivelser og miljø. Derfor må batteriene leveres til resirkulering etter gjeldende bestemmelser eller hos spesialiserte firmaer! 18

19 4 INSTALLASJON 4.1 TRANSPORT UPSen er utstyrt med transportsokkel og kan løftes med gaffeltruck fra front og bakside. UPSen må flyttes i stående posisjon. Ikke skråstill UPSen mer enn +/- 10 ved flytting. Frakt UPSen i originalemballasje helt til den er på installasjonsplassen. Man må ikke stable UPSene oppå hverandre. Toppen av kabinettet kan skades.. Vær oppmerksom på følgende når UPSen skal transporters: FRAGILE SENSITIVE TO DAMPNESS SENSITIVE TO HEAT SENSITIVE TO FROST Gaffeltruck Gaffeltruck UPS kan løftes I stående posisjon med en gaffeltruck. Vær oppmerksom på plassering av tyngdepunkt. Kran Kontroller om gulv og heis tåler vekten av UPS og batterier. UPSen må flyttes i stående posisjon. Man må ikke stable UPSene oppå hverandre. Kran Fig LP 33 Løfting av UPS kabinetter Hvis UPSen må løftes med kran, må det brukes løftestropper med spredere. Legg merke til hvor tyngdepunktet er markert. ADVARSEL! Følgende er ulovlig ved løft av UPS kabinetter: Pass på følgende ved løft av UPS kabinetter: 19

20 4.1.1 Dimensjoner og vekt Dimensjoner og vekt LP 33 Serie UPS Dimensjoner (B x D x H) Vekt uten batterier Vekt med standard batteri 10 kva 500 x 780 x 1310 mm 135 Kg 269 (7Ah) / 367 (14Ah) Kg 20 kva 500 x 780 x 1310 mm 147 Kg 379 (14Ah) Kg Fig Dimensjoner LP 33 Serie 30 kva 660 x 780 x 1310 mm 185 Kg 533 (21Ah) Kg LPS33_Dmensions packing_01gb UPS Dimensjoner og vekt med standard emballasje (kartong) Dimensjoner (B x D x H) Vekt uten batterier Vekt med standard batteri H CENTER of GRAVITY CENTER of GRAVITY 10 kva 630 x 890 x 1580 mm 165 Kg 299 (7Ah) / 397 (14Ah) Kg D 20 kva 630 x 890 x 1580 mm 170 Kg 402 (14Ah) Kg W Fig Dimensjoner med standard emballasje 30 kva 790 x 890 x 1580 mm 200 Kg 548 (21Ah) Kg Vekt er merket på utsiden av pakningen! 20

21 4.2 LEVERING Ved levering må UPSens mekaniske tilstand kontrolleres nøye. Dersom det er transportskader må transportøren informeres øyeblikkelig. En detaljert skademelding er nødvendig med hensyn til forsikringskrav. ADVARSEL: EN SKADET UPS MÅ ALDRI TILKOBLES NETT ELLER BATTERI! 4.3 LAGRING UPSen er pakket for transport og lagring, så den skal være i perfekt tilstand når den installeres. La aldri en UPS stå utendørs, og man må ikke stable UPSene oppå hverandre. Det er å anbefale at UPSen lagres i original emballasje i et tørt og støvfritt rom fritt for kjemikalier, og med temperaturer ikke utover -25 / +55 C Lagring av UPS Mange viktige UPS funksjoner er definert av parametere lagret i et RAM minne, som forsynes med strøm fra et lite batteri på UPS kontrollkortet. I tilfelle av lagring utover 1 år må parametere kontrolleres av METRIC AS før UPSen settes i drift. Legg merke til følgende ved lagring av UPS: FRAGILE SENSITIVE TO DAMPNESS SENSITIVE TO HEAT SENSITIVE TO FROST 21

22 4.3.2 Lagring av batteri Dersom leveransen inkluderer vedlikeholdsfrie VR batterier, må man ta hensyn til at batteriene selvutlades. For å unngå permanent skade på batteriet, må man ta hensyn til følgende instruksjoner: Lagringstiden for batterier er avhengig av temperaturen i lagerrommet. Ideell omgivelsestemperatur for batterier er 20 C Lagringstemperatur over 20 C reduserer batteriets levetid. For hver 10 C økning over nominell temperatur på 20 C halveres levetiden. (uten opplading) Tidsintervallet på lading av ventilregulerte batterier er ca.: 6 måneder ved lagringstemperatur 20 C 3 måneder ved lagringstemperatur 30 C 2 måneder ved lagringstemperatur 35 C Legg merke til følgende ved lagring av batterier: FRAGILE SENSITIVE TO DAMPNESS SENSITIVE TO HEAT SENSITIVE TO FROST 22

23 4.4 INSTALLASJONSSTED UPS bør installeres i et avgrenset område hvor bare kvalifisert personell har adgang. Det er viktig med et rent, støvfritt rom med riktig ventilasjon eller aircondition for UPS og batteri. Kontroller at gulvet tåler vekten før UPS og batteri installeres. Se kapittel Anbefalt lufttemperatur er 20 C til 25 C (maks. 35 C). Se kapittel 4.5. Hvis UPSen plasseres for nærme vegg, kan utilstrekkelig luftsirkulasjon føre til intern overoppheting. Plassering av LP 33 Serie For tilgang ved service og for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt kabinettet, må minimum avstand til vegg være: Høyre & venstre side: 100 mm Bak side: 50 mm Topp UPS: 300 mm Fig Plassering av LP 33 Serie Høyre & venstre side: 200 mm (8 ) Bak side: 50 mm (2 ) Topp UPS: 300 mm (12 ) Fig Plassering av RPA parallellsystem Begge UPSens sider må til enhver tid være tilgjengelig for service og vedlikehold. Omgivelsestemperaturen er veldig viktig for ventilregulerte batterier (vedlikeholdsfritt) Bruk av batteriene i temperatur høyere enn 25 C vil redusere forventet levetid. Ta hensyn til forskrift VDE 0510, batterileverandørs anbefalinger og lokale krav. Installasjon av batterier må utføres av kvalifisert personell. 23

24 4.5 VENTILASJON OG KJØLING Varmen som produseres av UPSen blir overført til omgivelsene ved hjelp av interne vifter. Luftstrøm gjennom UPS Det er viktig at luften kan sirkulere fritt gjennom luftspaltene i UPSen. Hvis UPSen plasseres for nærme vegg, kan utilstrekkelig luftsirkulasjon føre til intern overoppheting. Fig Luftstrøm gjennom LP 33 Serie Det må ikke legges ting på toppen av UPS kabinettet. Varmeavtrekk fra UPS rom Det er viktig at luften kan sirkulere fritt gjennom luftespaltene i UPSen. Denne varmen må avledes fra omgivelsene med en dertil egnet ventilasjon eller aircondition. Fig Varmeavtrekk fra UPS rom Luftvolum og tap fra UPSen Tilnærmet minimum luftgjennomstrømning (lufttemperatur 35 C), for standard UPS ved 100% belastning og en last med PF. = 0.8 lag: UPS modell Luftvolum Tap On-line Modus ECO Modus On-line Modus ECO Modus LP 33 Serie / 10 kva 235 m 3 /t 45 m 3 /t 0.78 kw 0.15 kw LP 33 Serie / 20 kva 430 m 3 /t 70 m 3 /t 1.47 kw 0.23 kw LP 33 Serie / 30 kva 700 m 3 /t 110 m 3 /t 2.37 kw 0.37 kw 24

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer