AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro kva Metric Power Systems Telefon: Telefax: Website LanPro UPS Technology for the Digital World. ver N

2 BRUKERHÅNDBOK LP 3/5/6/8/10-11 UPS LX-DOCFile: OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020_NORSK Manual version 2.0 Software version R2.8 BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro kva Forord Vi takker Dem for å ha valgt en GE (General Electric) Digital Energy Uninterruptible Power Supply (UPS) Og vi anbefaler at du leser instruksjonene nøye før installasjon og oppstart av LanPro UPS. Ta vare på håndboken og vi anbefaler at den finns tilgjengelig i umiddelbar nærhet av UPSen. Les nøye sikkerhetsreglene i kapittel 1 før installasjon og oppstart av UPS. General Electric Digital Energy. Copyrightinnehaveren forbeholder seg alle rettigheter. Denne håndbok skal ikke mangfoldiggjøres, helt eller delvis, uten tillatelse fra METRIC AS. Innholdet i denne håndboken kan endres uten foregående varsel. Metric AS og GE Digital Energy er ikke ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med bruk av denne håndboken. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 1 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene 1.2 Generelt 1.3 Installasjon 1.4 Lagring 1.5 Batterier 2 INTRODUKSJON FUNKSJONSBESKRIVELSE Driftstilstander 3.2 Normaldrift 3.3 Drift ved strømbrudd 3.4 Automatisk bypass 3.5 Manuell bypassbryter 4 INSTALLASJON Utpakking 4.2 Emballasjeinnhold 4.3 Plassering 4.4 Installasjon LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 3/5/6-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 8/10-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) LanPro-11 serie: 2 / 3 / 4 parallelle enheter tilleggsinformasjon 5 BRUKERVEILEDNING Beskrivelse av front og bakside 5.2 Oppstart 5.3 Bruk Informasjons meny Status og alarm meny Service meny Setup meny 5.4 Test Menyer Batteritest, generelt Hurtig batteritest Dyp batteritest 5.5 Andre Muligheter Nedkjøring Oppstart med kun innspenning Hvileperiode Overlastbeskyttelse i bypassdrift ECO-Modus Auto restart Overlegen batterihåndtering 6 GRENSESNITTMULIGHETER RS232/Kontaktgrensesnitt 6.2 Nødstopp tilkobling 6.3 Rele kort (ekstrautstyr) 6.4 SNMP Grensesnitt (ekstrautstyr) 7 EKSTRAUTSTYR Utvidet batteritid 7.2 Plugg-inn kort 7.3 RPA-funksjon (Redundant Parallell Arkitektur) 8 VEDLIKEHOLD Generelt 8.2 Kjølevifter 8.3 Batterier 8.4 Sikkerhet 8.5 Lagring 9 FEILSØKING SPESIFIKASJONER...32 VEDLEGG: INSTALLASJONSTEGNINGER OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 2 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

4 1 - Viktige Sikkerhetsinstruksjoner 1.1 Ta vare på disse instruksjonene Denne håndboken inneholder viktige instruksjoner som skal følges ved installasjon og vedlikehold av UPSen. Les håndboken nøye før installasjon og start av UPSen. Vi anbefaler at denne håndboken finns tilgjengelig i umiddelbar nærhet av UPSen. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Ikke forsøk å utføre service på UPSen uten å ha opplæring på produktet. ADVARSEL: Ved å åpne eller fjerne deksel kan du utsettes for farlige spenninger! Vi har tatt alle forhåndsregler for å forsikre oss om at denne håndboken er komplett og riktig, men METRIC AS og er ikke ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med bruk av denne håndboken. Dette dokumentet skal ikke kopieres eller reproduseres uten tillatelse av METRIC AS. På grunn av tekniske forbedringer kan innholdet i denne håndboken endres uten foregående varsel. 1.2 Generelt - ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK SJOKK. Ta ikke av deksler, det finnes ikke brukerfunksjoner som skal betjenes inne i UPSen. All service og vedlikehold skal utføres av kvalifisert servicepersonell. UPSen inneholder en egen energikilde (batteri 240V). Utgående kabler kan være strømførende, selv om UPSen er frakoblet nettspenning. Farlig spenning finns ved batteridrift, batterier må frakobles ved service og vedlikehold. - UPSen inneholder livsfarlige spenninger. 1.3 Installasjon - Denne UPSen er laget for bruk i innendørs miljø fri for forurensning. - Denne UPSen er laget for tilkobling til 1-fase, 3-leder AC forsyning med en jordforbindelse. - Ikke installer UPSen der det er fuktig, eller nære vann. - Unngå å helle væsker eller slippe fremmedlegemer inn i UPSen. - Enheten skal plasseres i et ventilert rom. Omgivelsestemperaturen skal ikke overskride 35 C. For å oppnå batteriets optimale levetid skal ikke temperaturen overskride 25 C. - Det er viktig at luften får sirkulere fritt rundt UPSen. Blokker ikke ventilasjonsspaltene. - Unngå plassering i direkte sollys eller nær varmekilder. - Plugg ikke inn husholdningsmaskiner som varmeovner, brødristere eller støvsugere i UPSen. 1.4 Lagring - UPSen må lagres med oppladet batteri i et tørt rom, lagringstemperaturen skal ligge i intervallet -20 til +45 C. Hvis enheten lagres mer enn 3 måneder må batteriet lades med jevne mellomrom. Kobl enheten til nettspenning og slå den på: - hvis lagringstemperaturen er mellom -20 og +30 C, lad batteriet i 24 timer hver 3 måned. - hvis lagringstemperaturen er mellom +30 og +45 C, lad batteriet i 24 timer hver måned. 1.5 Batterier - All vedlikehold og service, inkludert batteribytte, skal utføres av kvalifisert service personell - Ved batteribytte må man benytte samme type batteri. - Det gamle batteriet skal leveres til gjenvinning. - Kast aldri batterier i åpen ild eller utsett batteriet for høye temperaturer. De kan eksplodere. - Åpne aldri batterier. De inneholder elektrolytt som kan være veldig giftig. Hvis man utsettes for elektrolytt må man skylle med mye vann. - Lad aldri batterier i en lukket container. - Kortslutt aldri batteriet. Når man arbeider med batterier, ta av klokke, ringer eller andre metallsmykker. Bruk alltid isolert verktøy.. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 3 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

5 2 - Introduksjon Dagens avanserte elektroniske utstyr inneholder integrerte kretser og mikroprosessorer som må ha en ren, stabil og sikker AC strømforsyning for å fungere riktig. Strømmen som leveres av elektrisitetsverket er ofte langt fra ren, stabil og sikker. Ofte forekommer linjeforstyrrelser som spenningsvariasjoner, transienter eller strømbrudd. En LanPro UPS sørger for sikkerheten med helt avbruddfri strømforsyning. LanPro UPS beskytter ditt utstyr mot alle former for spenningsforstyrrelser, inkludert strømbrudd. Den er konstruert for å fungere kontinuerlig og pålitelig, uansett hva som skjer med nettspenningen. Enkle og funksjonelle kretser sammen med god beskyttelse mot unormale forhold, som overbelastning, kortslutning, overtemperatur etc. gjør LanPro usedvanlig driftsikker. Figur 1 LanPro-11 UPS: 3/5/6-11 og 8/10-11 (bak) OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 4 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

6 3.1 Driftstilstander LanPro UPS lagrer elektrisk energi i batteriet. Dette gjør UPSen i stand til å forsyne kritisk last selv om spenningen på inngangen brytes. Energien lagres som likespenning (DC), mens inngang og utgang må være vekselspenning (AC). Derfor inneholder UPSen en likeretter (AC til DC) og en vekselretter (DC til AC). (fig.2) 3.2 Normaldrift 3 - Funksjonsbeskrivelse I normal driftsituasjon forsyner nettspenningen UPS systemet. Energien som kreves av lasten flyter fra nettilførselen gjennom likeretter og vekselretter. Likeretteren konverterer vekselspenningen på inngangen, og vekselretteren konverterer likespenningen til en ren og regulert vekselspenning som forsyner den kritiske lasten. Batteriet holdes oppladet av likeretteren / laderen. INPUT: MAINS POWER WITH DISTURBANCES OUTPUT: PERFECT UPS POWER MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER 1-PHASE MAINS INPUT RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION BATTERY SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL 3.3 Drift ved strømbrudd Figur 2. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS med nettspenning Ved et strømbrudd, eller når inngangsspenningen er utenfor toleransegrensene, vil vekselretteren bruke energien lagret i batteriet til å lage AC-spenning for å sikre en avbruddsfri spenning til lasten. (fig. 3). Dersom nettspenningen ikke er tilbake tidsnok, vil vekselretteren stoppe når batteriet har nådd minimum spenning. UPSen er nå ikke lenger i stand til å gi spenning til den tilkoblede lasten. Når nettspenningen igjen er innenfor toleranse starter likeretteren og forsyner vekselretteren og lader batteriet. Batteriet vil da være i stand til å takle nye strømbrudd. NO INPUT: UTILITY FAILURE (BLACK OUT) OUTPUT: PERFECT UPS POWER MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION BATTERY SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL Figur 3. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS ved strømbrudd OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 5 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

7 3.4 Automatisk bypass Hvis UPSen ikke klarer å levere nok effekt til lasten pga. overbelastning eller for høy temperatur, vil den automatiske bypassen overføre lasten avbruddsfritt til innkommende nettspenning. Når feilsituasjonen er utbedret vil UPSen gå tilbake til normal drift, dvs. at lasten overføres automatisk til vekselretter. Selv om den automatiske bypassen er vist som en enkel mekanisk bryter i figur 2-5, blir lastoverføringene utført ved hjelp av thyristorer. Dvs. elektronisk, uten noen forstyrrelser på utgangsspenningen. Ved meget høye overbelastninger eller kortslutning, kan automatsikringen for bypass utløses. (bakside) for å beskytte UPSen. Hvis strømmen ikke er høy nok til å utløse bryteren, vil UPSen slå seg av fra mikroprosessor for å beskytte UPS og tilkoblet utstyr. Hvis det oppstår strømbrudd mens UPSen er i bypass drift, vil lasten miste spenningen. MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER 1-PHASE MAINS INPUT RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION BATTERY SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL Figure 4. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS i bypass drift 3.5 Manuell bypassbryter (Servicebryter) Systemet kan settes i manuell bypass med den manuelle bryteren bak på UPSen. Bryteren har to stillinger. Normal stilling er 1 som i figur 2. Stilling 2 er service stilling, lasten forsynes direkte fra nettet. På denne måten kan det gjøres vedlikehold og tester på UPSen uten at lasten mister spenning. (for eksempel batteribytte, som i figur. 5 ADVARSEL: Service skal kun utføres av kvalifisert personell. MANUAL BYPASS SWITCH BYPASS FILTER 1-PHASE MAINS INPUT RFI FILTER OUTPUT RFI FILTER INPUT CONVERTER/ BATTERY CHARGER OUTPUT CONVERTER AUTOMATIC BYPASS SWITCH OPTION SLOTS for: RPA CARD OPTIONAL SNMP CARD RELAY CARD BATTERY EXTENSION SYSTEM ON/OFF FRONT PANEL std installed: RS232/ CONTACT INTERFACE MICRO-PROCESSOR CONTROL Figure 5. Blokkdiagram av LanPro-11 UPS i manuell bypass OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 6 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

8 4 - Installasjon 4.1 Utpakking Fjern esken og ta bort de fire boltene som holder UPSen fast i pallen. Flytt UPSen fra pallen. VÆR FORSIKTIG! TUNG VEKT! Prøv aldri og løfte UPSen. UPSen er utstyrt med små hjul som gjør at den lett kan skyves på plass. 4.2 Emballasjeinnhold Esken inneholder en LanPro UPS, en CD-ROM, en RS232 kabel og denne brukerhåndboken. Hvis UPSen er utstyrt med et RPA kort (Redundant Parallell Arkitektur, høyre kortspalte på baksiden av UPSen) inneholder esken også en gul nettverkskabel og en buss terminering. Ved levering må UPSens mekaniske tilstand kontrolleres nøye. Dersom det er transportskader må transportøren informeres øyeblikkelig. En detaljert skaderapport er nødvendig med hensyn til forsikringskrav. 4.3 Plassering Se kapittel 1.3 av VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. 4.4 Installasjon VIKTIG: Før noen ledninger kobles til og LanPro UPS slås på må følgende forhold kontrolleres: - spenningen og frekvensen på nettforsyningen (220/230/240 Vac og 50/(60) Hz. Fra fabrikken er utgangen satt til 230 Vac / 50 Hz, - UPSen må beskyttes med følgende (trege) sikringer på inngangen: UPS modell LanPro 3kVA LanPro 5/6kVA LanPro 8kVA LanPro 10kVA sikring 16A treg 25A treg 50A treg 50A treg Tabell 1. sikringsverdier ADVARSEL: For å redusere faren for brann, må UPSen bare kobles til en tilførsel med en sikring med verdi i henhold til Tabell 1 ovenfor. - Sjekk at effektforbruket på lasten ikke overskrider UPSens maksimumseffekt. - Denne UPSen er laget for tilkobling til 1-fase, 3-leder AC forsyning med en jordforbindelse Installasjon av LanPro-11 UPS beskrives i følgende avsnitt: LanPro 3/5/6-11 UPS: LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 3/5/6-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er). LanPro 8/10-11 UPS: LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre LanPro 8/10-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er). LanPro-11 UPS, generellt: / 3 / 4 parallelle enheter - tilleggsinformasjon. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 7 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

9 4.4.1 LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre Hvis batteriutvidelser skal installeres, fortsett da med kapittel Hvis 2, 3 eller 4 parallell enheter skal installeres, fortsett da med kapittel Tall i (parenteser) henviser til figur 12 i kapittel Løsne de 3 skruene og ta vekk metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmene Forsikr deg om at alle automatsikringer (7-8-9) er i av posisjon (ned) Inngang (11a). Kobl til inngangsledningene på klemmene 1 og 2, og jordledningen på klemme 3. Jordforbindelsen er veldig viktig! 4. Utgang (11b). Kobl til lastledningene på klemmene 5 og 6, og jordledningen på klemme 4. Jordforbindelsen er veldig viktig! Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste kablene bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet. 6. Sett på plass metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmer En nødstopp bryter kan kobles til på koblingsstykke J3 på RS232/Kontaktgrensesnitt kort, mellom pinner 3 og 4. Se kapittel 6.2 for mer informasjon. 8. For mer avanserte kommunikasjonsmuligheter kan UPSen kommunisere med en datamaskin via RS232 port (12a). Se kapittel 6.1 for mer informasjon J3 1-2 BATTERY DISCONNECTED 3-4 EMERGENCY SHUTDOWN 9. Den midtre kortspalten (13) tillater en enkel montering av plugg-inn kort: SNMP kort eller Relé kort. Se kapitler 6.3 og 6.4 for mer informasjon. 10. Den høyre kortspalten (14) tillater en enkel montering av RPA-kort (Redundant Parallell Arkitektur). Hvis kortet allerede er montert, og hvis enheten skal brukes som stand-alone enhet, må en buss terminering (levert med enheten) settes i en av de to stikkontaktene på kortet. Hvis enheten er en del av et parallellsystem, se kapittel og 7.3 for mer informasjon. see stand-alone, and RPA card available: 11. Kobl til nettspenningen. 12. For en rask oppstart fortsett med kapittel 5.2 Oppstart see / 7.3 Figur 6. LanPro 3/5/6-11: Standard installasjonsprosedyre OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 8 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

10 4.4.2 LanPro 3/5/6-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) Tall i (parenteser) henviser til figur i kapittel 5.1. Batterikabinett(er) er levert med alt nødvendig materiell for å koble dem til UPSen. Batterikabinett(er) skal kobles til DC kontakten (15) på baksiden av UPSen. Vi anbefaler å slå av UPSen når dette skal utføres. Forsikr deg om at UPSen kan slås av uten å gjøre skade på lasten, og slå alle automatsikringer (7-8-9) i av posisjon (ned). 1. Åpn sikringsholdere på baksiden av batterikabinettet (18) og forsikr deg om at sikringene er tatt ut På UPSens bakside: Løsne de 4 skruene og åpn dekselet for DC kontakten (15). Den aktuelle DC kontakten er skrudd fast på innsiden av dekselet. ADVARSEL! Batterispenningen er 240Vdc og er IKKE galvanisk skilt fra nettspenning. 3. Brekk av den lille biten på dekselet. 4. kobl DC pluggen fra batterikabinettet (15a) til DC kontakten på UPSen (15). Du vil høre et lite klikk når pluggen er skikkelig montert Legg DC kabelen gjennom hullet på venstre side av DC kontaktdekselet (15), sett på plass dekselet og skru det fast med de 4 skruene. 6. Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste DC kabelen bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet I tilfellet av 14Ah batterikabinett(er): Ved å benytte DC kontakten på batterikabinettet (15) kan du installere et andre, tredje, etc. batterikabinett. 7Ah batterikabinetter kan ikke kobles i serie. 8. Sett i 2 (7Ah) eller 4 (14Ah) sikringer på (hvert) batterikabinett og lukk sikringsholder(e) (18). 4 5 Figur 7. LanPro 3/5/6-11: Installasjon av batterikabinetter 9. For å beregne tilgjengelig back-up tid i forhold til belastningen, må informasjon om batterikapasiteten lagres i UPSen. Når total batterikapasitet endres ved installasjon av ekstra batterikabinetter, må batterikapasiteten programmeres om. Se kapittel I tilfellet av spesialbygd batteriutvidelse kan man koble til en battery disconnected alarm. 10. Forsikr deg om at UPSen er slått av, og ta så ut RS232/Kontaktgrensesnitt kortet (12) fra enheten. Hvis kortet tas ut med UPSen i drift, vil den slå seg av! Fjern ledningen fra koblingsstykke J3 (pinne 1 og 2). Monter ledningen fra en normalt lukket kontakt (F.eks. en hjelpekontakt på en automatsikring) til pinne 1 og 2. sett inn RS232/Kontaktgrensesnitt kortet. Hvis kontakten åpnes, vil UPSen generere en EXTERNAL BATTERY FUSE FAILURE. Se kapittel for mer informasjon. Fortsett med kapittel eller 5.2. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V020 9 GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

11 4.4.3 LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre Dersom batteriutvidelser skal installeres, fortsett da med kapittel Dersom 2, 3 eller 4 parallelle enheter skal installeres, fortsett da med kapittel Tall i (parenteser) henviser til figur 12 i kapittel Løsne de 5 skruene og ta vekk metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmene Forsikr deg om at alle automatsikringer (7-8-9) er i av posisjon (ned) Inngang (11a). Kobl til inngangsledningene på klemmene 2 og 3, og jordledningen på klemme 1. Jordforbindelsen er veldig viktig! 4. Utgang (11b). Kobl til lastledningene på klemmene 5 og 6, og jordledningen på klemme 4. Jordforbindelsen er veldig viktig! Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste kablene bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet. 6. Sett på plass metallplaten (11) som dekker I/O rekkeklemmene En nødstopp bryter kan kobles til på koblingsstykke J3 på RS232/Kontaktgrensesnitt kort, mellom pinner 3 og 4. Se kapittel 6.2 for mer informasjon. 8. For mer avanserte kommunikasjonsmuligheter kan UPSen kommunisere med en datamaskin via RS232 port (12a). Se kapittel 6.1 for mer informasjon Den midtre kortspalten (13) tillater en enkel montering av plugg-inn kort: SNMP kort eller Relé kort. Se kapitler 6.3 og 6.4 for mer informasjon see J3 1-2 BATTERY DISCONNECTED 3-4 EMERGENCY SHUTDOWN stand-alone, and RPA card available: 10. Den høyre kortspalten (14) tillater en enkel montering av RPA-kort (Redundant Parallell Arkitektur). Hvis kortet allerede er montert, og hvis enheten skal brukes som stand-alone enhet, må en buss terminering (levert med enheten) settes i en av de to stikkontaktene på kortet. Hvis enheten er en del av et parallellsystem, se kapittel and 7.3 for mer informasjon. 11. kobl til nettspenningen. see / Figue 8. LanPro 8/10-11: Standard installasjonsprosedyre 12. For en rask oppstart fortsett med kapittel 5.2 Oppstart" OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

12 4.4.4 LanPro 8/10-11: Installasjon av ekstra LanPro batterikabinett(er) Tall i (parenteser) henviser til figur i kapittel 5.1. Batterikabinett(er) er levert med alt nødvendig materiell for å koble dem til UPSen. Batterikabinett(er) skal kobles til DC kontakten (15) på baksiden av UPSen. Vi anbefaler å slå av UPSen når dette skal utføres. Forsikr deg om at UPSen kan slås av uten å gjøre skade på lasten, og slå alle automatsikringer (7-8-9) i av posisjon (ned). 1. Åpn sikringsholdere på baksiden av batterikabinettet (18) og forsikr deg om at sikringene er tatt ut. 2. På UPSens bakside: Løsne de 5 skruene og ta bort dekselet for DC kontakten (15). ADVARSEL! Batterispenningen er 240Vdc og er ikke galvanisk skilt fra nettspenningen Kobl DC pluggen fra batterikabinettet (15a) til DC kontakten på UPSen (15). Du vil høre et lite klikk når pluggen er skikkelig montert. 4. Legg DC kabelen gjennom hullet nederst til venstre på dekselet, sett på plass dekselet og skru det fast med de 5 skruene Bruk festeanordningene som fulgte med enheten til å feste DC kabelen bak på kabinettet. Sett dem i hullene (16) nederst på kabinettet. 6. I tilfellet av 14Ah batterikabinett(er): Ved å benytte DC kontakten på batterikabinettet (15) kan du installere et andre, tredje, etc. batterikabinett. 7Ah batterikabinetter kan ikke kobles i serie. 7. Sett i 2 (7Ah) eller 4 (14Ah) sikringer på (hvert) batterikabinett og lukk sikringsholder(e) (18) For å beregne tilgjengelig back-up tid i forhold til belastningen, må informasjon om batterikapasiteten lagres i UPSen. Når total batterikapasitet endres ved installasjon av ekstra batterikabinetter, må batterikapasiteten programmeres om. Se kapittel Figure 7. LanPro 3/5/6-11: Installation of battery pack I tilfellet av spesialbygd batteriutvidelse kan man koble til en battery disconnected alarm. 9. Forsikr deg om at UPSen er slått av, og ta så ut RS232/Kontaktgrensesnitt kortet (12) fra enheten. Hvis kortet tas ut med UPSen i drift, vil den slå seg av! Fjern ledningen fra koblingsstykke J3 (pinne 1 og 2). Monter ledningen fra en normalt lukket kontakt (f.eks. en hjelpekontakt på en automatsikring) til pinne 1 og 2. sett inn RS232/Kontaktgrensesnitt kortet. Hvis kontakten åpnes, vil UPSen generere en EXTERNAL BATTERY FUSE FAILURE. Se kapittel for mer informasjon. Fortsett med kapittel eller 5.2. Figur 9. LanPro 8/10-11: Installasjon av batterikabinetter OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

13 4.4.5 LanPro-11 series: 2 / 3 / 4 parallelle enheter - tilleggsinformasjon RPA (Redundant Parallell Arkitektur) gjør det mulig å skape et redundant UPS system hvor 2, 3 eller 4 LanPro enheter kan kobles i parallell. Følgende må tas i betraktning når Parallelle enheter skal installeres. Disse avsnittene gir informasjon om. - installasjon ( ) - oppstart ( ) - bruk / vedlikehold ( ) installasjon av et parallellsystem 1. Alle innganger til UPSene må forsynes fra samme fasen. Dette for å muliggjøre bypassdrift av parallellsystemet. Alle innganger må være individuelt beskyttet av sikringer. Verdiene på disse sikringene må være i henhold til tabell 1 i avsnitt Alle utganger må kobles sammen for å forsyne lasten. Det anbefales å installere brytere (S 1-4, fig. 10) på utgangskablene for å kunne isolere en enhet fra det resterende systemet for service og vedlikehold. 3. Dimensjoner på inngangs- og utgangskabler må være i henhold til tabellen i installasjonstegningene. (se vedlegg). Kabler med forskjellig diameter kan forårsake utløsing av sikringer i UPSen og/eller installasjonen. 4. For å sikre god lastdeling mellom UPS enhetene i et parallellsystem må inngangskablene (Li, fig. 10) fra forbindelsespunktet til UPSene være like lange. Det samme gjelder kablene (Lo, fig. 10) fra UPSene til forbindelsespunktet. Minimum lengde på inngangskabler og utgangskabler er 3 meter. 1-PHASE 3-WIRE INPUT Li INPUT JUNCTION Li F 1-4 DISTRIBUTION FUSE VALUES ACCORDING TO TABLE 1 IN F1 F2 F3 F4 BUS TERMINATOR IN Li Li IN IN BUS TERMINATOR LanPro LanPro LanPro LanPro RPA CARD RPA CARD RPA CARD RPA CARD OUT OUT OUT OUT S 1-4 SWITCH ALLOWS ISOLATION OF A UNIT FROM THE SYSTEM S1 S2 S3 S4 Lo Lo Lo Lo Li / Lo: LENGTH OF I / O WIRING - EQUAL FOR EACH UPS - MINIMUM 3 METERS MAKE NEUTRAL-TO-GROUND BOUNDING HERE OUTPUT JUNCTION YELLOW NETWORK CABLES AS DELIVERED WITH THE UPS TO LOAD Figur 10. Installasjon av parallelle LanPro-11 UPSer OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

14 5. Den høyre kortspalten (14) på baksiden av enheten inneholder RPA-kortet. Før parallellsystemet kan settes i drift må en unik adresse fastsettes for hver UPS i parallellsystemet. Denne kan være 0, 1, 2 eller 3. Start med 0 for den første enheten, 1 for den andre, 2 for den tredje og 3 for den siste enheten: - løsne skruene og ta ut RPA-kortet - sett de små bryterne til fastsatt nummer (fig. 11) - sett inn RPA-kortet og skru det fast. - Ikke kobl til kabelen på RPA-kortene ennå! Figur 1. Fastsette en unik adresse for hver UPS i systemet = on (3 = 1+2 on ) 6. Det kan settes mange parametere i UPSen. Det anbefales å ha den samme settingen på alle UPSene i parallellsystemet. I alle fall er følgende parametere kritiske og MÅ ha samme setting: - Autorestart (på/av, se 5.3.3) - Utgangsspenning (220/230/240 Vac, se 5.3.4) - Frekvens (50/60 Hz, se 5.3.4) Det er absolutt nødvendig at disse parametere er satt til samme verdi. Fra fabrikk er dette tilfellet. Hvis du ikke er sikker på at enhetene har samme parametersetting: - Se til at RPA-kortene ikke er koblet sammen med nettverkkabelen ennå. - Se til at nettspenning er koblet til. - Start hver enhet individuelt (se 5.2), kontroller / forandre parameter, og slå av enheten igjen. 7. Kobl sammen RPA-kortene ved å bruke nettverkkablene som fulgte med UPSene. Se figur 10 (stiplet linje). Bruk kun kablene som følger med UPSene! På den første og siste UPSen i systemet brukes kun en RPA-kontakt for å koble til UPSene. En buss terminering skal puttes i de ledige RPA-kontaktene. Buss termineringene leveres med UPSene Oppstart av et parallellsystem For oppstart av UPSene se kapittel 5.2. Etter at alle enhetene LanPro UPSer er slått på, vises følgende i displayet: AUTORESTART OFF PRESS ENTER Etter å ha trykket enter knappen på en av enhetene starter parallellsystemet. Alle enhetene vil vise standard meny. Nummeret nederst i høyre hjørnet på displayet viser UPSens nummer i parallellsystemet. LanPro 5-11 LOAD 40 % Hvis parameterne beskrevet i punkt 6 ikke er satt til samme verdi vil UPSene vise følgende i displayet etter oppstart: AUTORESTART OFF SETTING MISMATCH I dette tilfellet må parameterne beskrevet i avsnitt punkt 6 rettes. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

15 Bruk /vedlikehold av et parallellsystem ECO-modus: Når LanPro enheter er koblet i parallell, er ikke ECO-modus tilgjengelig. Se kapittel No-load shutdown: Når LanPro enheter er koblet i parallell, er ikke no-load shutdown tilgjengelig. Manuell bypass: Hvis du skal legge en UPS i bypass ved å bruke den manuelle bypassbryteren, (bryteren slås i stilling 2) så må alle UPSer i parallellsystemet legges i manuell bypass for å unngå skader. Vedlikehold: Frakobling av en enhet i et redundant system: 1. Slå av UPSen som skal isoleres, 2. Ta ut sikringen på tilførselen til aktuell UPS (F1-4 in figur 10), 3. Separer utgangen fra UPSen fra forbindelsespunktet (S1-4 in figur 10). Innkobling av en enhet i et redundant system: 1. Sett inn sikringen på tilførselen til aktuell UPS, 2. Kobl utgangen fra UPSen til forbindelsespunktet, 3. Slå på UPSen. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

16 5.1 Beskrivelse av front og bakside 5 - Brukerveiledning LC Display 2x16 tegn, viser UPS systemets data, status meldinger og innstillinger. Man kan velge ulike språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk og Spansk. Kapitel beskriver språkvalg prosedyren Trykknapper Med knappene down (2) og up (4) kan man bla seg gjennom flere skjermer. Med knappen 'reset/enter' (3) bekreftes valgte innstillinger. Når man trykker på knappene, genereres små lydsignal. Hvis ingen knapper trykkes inn i løpet av 20 sekunder, så returnerer LCD skjermen til standard meny. (Gjelder ikke i service modus, se kapittel 5.3.3). 5 LED 'operation' indikerer normal drift 11 11a 11b a 16 6 LED alarm, indikerer en alarmsituasjon, fulgt av alarm melding(er) i displayet og summer. Se kapittel for mer informasjon. 7 Bryter UPS on/off, slår PÅ/AV hele UPSen, inkludert automatisk bypass! 16 8 Automatsikring Mains on/off, sikring for nettspenning og batterilader. 9 Automatsikring Bypass on/off, sikring for å beskytte systemet mot kraftig overbelastning eller kortslutning på UPS lasten. 10 Manuell Bypassbryter: 1 = Last på UPS 2 = Last på nett ADVARSEL: Hvis det er spenning på inngangen når bypassbryteren er i stilling 2, er det spenning på utgangen uansett stilling på automatsikringene mains og bypass a 11b 11 Deksel for I/O rekkeklemmer: 11A Inngangs rekkeklemmer 3/5/6kVA: 1 = Fase, 2 = Nøytral, 3 = Jord 8/10kVA: 1 = Jord, 2 = Fase, 3 = Nøytral 11B Utgang rekkeklemmer 4 = Jord, 5 = Fase, 6 = Nøytral a RS232/Kontaktgrensesnitt med: 12a - RS232 Port (se kapittel 6.1) - Nødstopp (se og 6.2) - Eksternt batteri frakoblet, pinne 1-2 (kan brukes til indikasjon). 13 Ledige kortspalter til plugg-inn kort: - Relé kort (se 6.3) - SNMP kort (se 6.4) 14 Kortspalte til RPA kort (Redundant Parallell Arkitektur). Se and DC kontakt for ekstra batterier. Figur 12. Frontpanel og bakside. 16 Festepunkter for strekkavlastning. 17 Batterisikringsholder. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

17 15 18 Bakside på (ekstra) batterikabinett: 14Ah 15 DC kontakt (kun 14Ah) for ytterligere batterikabinett 15a DC plugg for tilkobling til UPS. 16 Festepunkter for strekkavlastning. 18 Batterisikrings holdere 7Ah: 2 sikringer 14Ah: 4 sikringer 15a 16 Figure 13. Bakside batterikabinett (ekstra) OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

18 5.2 Oppstart Tall i (parenteser) henviser til figur 12 i kapittel 5.1. OBS: UPSen kan startes på batterispenning hvis ikke innspenningen er tilgjengelig eller hvis automatsikring MCB mains er i off stilling: Hopp helt enkelt over pkt. 1. For å unngå utlading av batteriene, anbefales det at man alltid begynner med pkt. 1 og starter UPSen bare når innspenning er tilgjengelig. 1. Legg inn automatsikring MCB 'mains' (8) og automatsikring MCB 'static bypass' (9), begge på baksiden, i stilling on (opp). 2. Noen UPS parametere (for eksempel spenning, frekvens, LCD språk) kan endres. Hvis du vil endre på disse, se kapittel Setup Menu. Man kan endre disse parametrer ved et senere tilfelle, men det krever at UPSen slås av. 3. Legg inn bryter 'UPS on/off' (bakside, 7) i stilling on (opp). Den grønne lysdioden 'operation' (frontpanel, 5) lyser. Etter at UPSen startes utføres en automatisk selvtest og displayet viser: SELFTEST IN PROGRESS Etter at selvtesten er utført er det spenning på utgangen og UPSen er klar til bruk. Displayet viser standard meny med modell og aktuell belastning. (Verdiene er eksempler) LANPRO 5 11 LOAD 37 % Ved feil på UPSen vises en feilmelding; dette vises i 30 sekunder før selvtesten automatisk repeteres. Hvis feilen fortsatt er tilstede, slå av UPSen og kontakt din leverandør. Se kapittel 9 for mer informasjon. 4. Selv om batteriene var fulladet da de forlot fabrikken kan de ha mistet litt energi under transport og lagring. Batteriet må lades i minst 10 timer for å være sikker på at batteriet er fullt oppladet og har tilstrekkelig kapasitet i tilfelle strømbrudd. 5. Nå kan utstyret som er tilkoblet LanPro UPS slås på og brukes som normalt. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

19 5.3 Bruk Når UPSen er i drift finnes ingen behov for å slå den av og på. Hvis man slår av UPSen med on/off bryteren (7) når den manuelle bypassbryteren (10) står i stilling '1',så resulterer det at utgangsspenningen brytes (også bypass spenning i minst 5 sekunder). Hvis en nødstoppbryter er montert, (se 4.4.1, pkt. 7) så stopper UPSen umiddelbart når bryteren åpnes. Restart av UPSen er bare mulig etter at nødstoppryteren lukkes og UPSen slås av og på med UPS on/off bryteren (7). UPS betjenes med trykknappene (frontpanel, 2-3-4) og LCD displayet (frontpanel, 1). Ytterligere kan UPSen betjenes viars232/kontakt grensesnitt (bakside, 12a). For mer informasjon se 6.1. Menyene i displayet deles inn i 5 ulike grupper: 1 standard meny 2 informasjons meny (5.3.1) 3 status- og alarm meny (5.3.2) 4 service meny (5.3.3) 5 set-up meny (5.3.4) Standard meny viser UPS modell og aktuell belastning. LANPRO 5-11 LOAD 37 % Informasjons meny Ved å trykke up knappen når standard meny vises, så veksler man til den første informasjonsskjermen (frontpanel, 4). Ved å trykke på 'up' og 'down' knappene (frontpanel, 4 og 2) kan man veksle mellom flere ulike informasjonsskjermer. Etter den siste informasjonsskjermen kommer man tilbake til standard meny. Skjermene viser følgende informasjon: INPUT LINE 2.45 kw 226V Inngangsspenning, frekvens og effekt. OUTPUT 230V LOAD 50 % 50.0Hz Utgangsspenning, frekvens og effekt levert av UPSen (som % av nominell UPS ytelse). BATTERY 23 C 271V 1.9A Temperaturen i nærheten av batteriene, batterispenning og batteristrøm (lading: + verdi, utlading: - verdi). AUTONOMY TIME LEFT 10:30 Gjenværende batterikapasitet ved strømbrudd. OPERATING TIME 0 YEAR 29 DAYS UPSens totale driftstid. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

20 5.3.2 Status og alarm meny UPSen varsler brukeren med en standard alarm når driftstatus er endret og/eller når en alarmsituasjon er oppstått: ON LINE ALARM (PRESS UP) Den aktuelle driftsstatus vises, de andre mulige statuser er listet opp under. Den nedre raden (hvis den vises) viser alarmen som er oppstått. Mer informasjon kan fås ved å trykke på 'up' knappen. Hvis det ikke er noen tilgjengelig informasjon så er den andre linjen tom. Mulige driftsstatus: ON LINE Normal drift. For mer informasjon se kapittel 3.2. ON BYPASS Overbelastning eller feilsituasjon. For mer informasjon se kapittel 3.5. ON BATTERY Strømbrudd. For detaljert beskrivelse se kapittel 3.3. OUTPUT OFF Ingen spenning til lasten. Dette kan bero på en kommando via RS232 Porten, eller fordi ingen spenning er tilgjengelig (strømbrudd, utladet batteri). ON MANUAL BYPASS Service bypass. For mer informasjon se kapittel 3.6. Når man trykker på 'up knappen fra standard alarm meny, så vises de aktuelle alarmene i prioritetsrekkefølge. Bla gjennom skjermene med up og down knappene. Følgende alarmer er mulige. LOAD not PROTECTED CAP. C2 DEFECT Utgangskondensatoren C2 er defekt. Kontakt leverandør. UPS OVERLOAD REDUCE LOAD LOAD not PROTECTED LOAD 107 % LOAD not PROTECTED TEMP TOO HIGH LOAD not PROTECTED VOLTAGE TOO HIGH BATTERY CHARGER VOLTAGE TOO HIGH BATTERY CHARGER TEMP TOO HIGH Lasten overskrider UPSens maksimumseffekt. Teksten alternerer med følgende skjerm: Skjermen viser lasten i % av nominell UPS ytelse. Disse meldingene vises hvis lasten > 100%. Hvis lasten overskrider 150% vil UPSen umiddelbart gå i bypass, forutsatt at vilkårene for bypassoverførsel er oppfylt. Hvis en overlastsituasjon mellom % opprettholdes, kan eventuelt UPSen gå i bypass pga. temperaturbeskyttelse. Dersom overføring til bypass ikke er mulig (pga. spennings- eller frekvensavvik på nettspenningen), vil UPSen automatisk skrus av i løpet av få sekunder (lastavhengig). Utgangsspenningen forsvinner når dette skjer. Vær sikker på at lastens effektbehov ikke overskrider UPSene maksimale ytelse for å unngå disse problemene, Temperaturen på kjøleflenser eller utgangstransformator er for høy. UPSen kan gå i bypass som et resultat av dette.. Driftstemperaturen kan bli for høy som et resultat av; for høy omgivelsestemperatur mangel på ventilasjon en overlastsituasjon viftefeil Hvis UPS er i 'on line' drift, vil den gå i bypass til temperaturen er normal igjen. Hvis UPSen er i batteridrift vil den skru seg av og utgangsspenningen forsvinner. Intern DC spenning er for høy. Utgangsspenningen fra batteriladeren er for høy, intern feil. Batteritemperaturen er for høy pga. batterifeil eller for høy omgivelsestemp. BATTERY CHARGER NO-FLOAT Batteriene har ikke oppnådd normal ladespenning etter 24t opplading. Dette kan skyldes defekte batterier, for mange batterikabinetter tilkoblet, eller feil på laderen. OPM_LPE_11X_3K0_10K_1GB_V GE DE LanPro-11 UPS: Brukerhåndbok 2.0 (N)

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Back-UPS RS 550 Installering og bruk

Back-UPS RS 550 Installering og bruk Back-UPS RS 550 Installering og bruk Innhold Sikkerhet Ikke installer UPS-apparatet i direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller der det er i kontakt med væske. bu001a Ikke koble en laserskriver eller

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon

NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon Flammatex NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon FUNKSJON NanoUps er en UPS-port med integrert motorstyring med muligheter for å koble til eksterne signaler for brannalarm, nødåpning,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. GE Consumer & Industrial Power Protection. Metric AS. 40 60 80 100 120 kva 400 VAC CE / Serie 0

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. GE Consumer & Industrial Power Protection. Metric AS. 40 60 80 100 120 kva 400 VAC CE / Serie 0 Digital Energy TM LPSeries Digi tal Energy TM LPSerie s Digital Energy TM LPSerie s GE Consumer & Industrial Power Protection LPS33_040_UPS_GE_01 LPS33_060-080_UPS_GE_01 LPS33_100-120_UPS_GE_01 Brukerhåndbok

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk Forleng batteritiden Bevissthet om batteribruk Fem måter å forlenge batterilevetiden på En avslått motor er den største utfordringen for et batteri. Apparater og systemer krever strøm, og hvis for mye

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Brukermanual. Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011

Brukermanual. Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011 Brukermanual Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for ELTEK Energy. Uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer