ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets regnskap 2014 til orientering Orientering om aktuelle saker fra menighetsrådet Det blir anledning til spørsmål og kommentarer

2 Innhold Menighetsrådets arbeid s. 3 Statistikk s. 7 Diakoni s. 8 Kirkemusikalsk virksomhet s. 12 Gudstjenestelivet s. 15 Barnearbeidet og familiearbeidet s. 17 Ungdomsarbeidet og konfirmantarbeidet s. 24 Foreningsarbeidet s. 26 Regnskap 2014 s. 28 2

3 MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING 2014 MENIGHETENS ANSATTE pr : Helge Smemo (100 %) sokneprest Liv Turid Blesvik (100 %) kapellan Torunn Haugen Jerstad (80 %) daglig leder Tone Benestad (80 %) diakon Johan Varen Ugland (80 %) organist fram til Ben Tore Beisland (100%) organist fra Øyvind Lund (40 %) kirketjener/vaktmester. Sykmeldt fra august Ida Borghild Jørgensen (80 %) menighetspedagog og trosopplæringskoordinator Arne Berge (80%) ungdomsarbeider, 10% vikar for kirketjener ut oktober Joachim Aronsen (80%) vikar for kirketjener fra Kristin Tofte (30%) renholder, 20% vikar for kirketjener Ruth Loland Sandvik (20 %) dirigent Lund kirkekor fram til MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING Truls Berntsen (leder), Finn Gitmark (nestleder), Eli M. Andås (fast representant til fellesrådet), Bård Kalstad (vararepresentant til fellesrådet), Stian Lars Ordahl, Liv-Reidun Elgvin, Torbjørn Dovland, Anne-Mette S. Smithsen, Monica Eikeland, sogneprest Helge Smemo. Kapellan Liv Turid Blesvik møter fast i rådet. Torbjørn Dovland døde Sekretær for menighetsrådet: Daglig leder Torunn Haugen Jerstad. Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet 27 saker i 2013, mot 9 møter og 32 saker i Menighetens visjon er: Tilhørighet, tro og tjeneste. Tilhørighet til Lund kirke og hverandre Tro på Jesus Kristus, død og oppstått for alle Tjeneste for vår neste og Guds verdensvide kirke Oppussing av gammel del har tatt både tid og penger i Men det har vært en stor oppmuntring. Se mer om dette nedenfor. Mange frivillige deltar på mange områder. Noen er nevnt i denne årsmeldingen, andre ikke. All denne innsatsen er av avgjørende og uvurderlig betydning. Vi har også stort behov for å rekruttere flere frivillige. Det ble arrangert en fest i oktober der målet var å hedre de som er frivillige og rekruttere nye. Det resulterte dessverre ikke i flere nye frivillige. Men vi vil fortsette arbeidet for å rekruttere flere. Les mer om menighetsrådets arbeid under lederens refleksjoner nedenfor. Barnehagen Vi leier ut lokaler til Lund Barnehage AS, og ansatte i menigheten bidrar på samlingsstunder om fredagene. Det har blitt utført en del vedlikehold på barnehagen. Misjonsprosjekt Misjonsprosjektet i 2014 har vært Shalomprosjektet på Madagaskar. Vi sendte kroner i

4 Hald-studenter Menigheten var vertskap for to studenter fra Madagaskar som var studenter ved Hald Internasjonale senter og tilknyttet NMS i perioden september 2013-april Jacob Andriamalalaniavo og Ruphin Raharimalala. De deltok på mange områder i menigheten og var en stor berikelse. Menighetsbladet Menighetsbladet kom ut med 6 nummer. Vi takker dere i redaksjonen og dere som distribuerer bladet ut til Lunds beboere. Vedlikehold Vår kirke har hele tiden behov for vedlikehold. Dette er et delt ansvar mellom fellesrådet og oss. Vi har selv ansvar for menighetssaler, aktivitetsrom og barnehagen. Fellesrådet har ansvaret for utvendig vedlikehold, kirkerommet, kontorer og undervisningsrom. Vi trenger hele tiden hjelp til litt vedlikehold. Ser du noe som du kan hjelpe til med, så gi beskjed til kirketjener eller kontoret. Lekkasjer er stadig et problem der det stadig må gjøres arbeid. I 2013 bestemte menighetsrådet å pusse opp den gamle delen med nytt kjøkken, nytt elektrisk anlegg og oppussing av gang, peisestue og om mulig gamle menighetssal. Innsamling ble satt i gang. Oppussingen ble gjennomført i 2014 og kom på ca kr. Ca ble samlet inn, et fantastisk resultat. Resten trekkes fra fond. En dugnadsgjeng med Per Arne Birkeland i spissen jobbet mange kvelder i uken i flere måneder. Det ble arrangert en takkefest for dugnadsgjengen og håndverkere som hadde bidratt langt utover det de fikk betalt for. Stor takk til dugnadsfolk, givere og rimelige leverandører. Innsamlingsaksjoner. Lund menighet har også i 2014 arrangert Kirkens Nødhjelps fasteaksjon som innbrakte kr ,- (2013: ). TV-aksjonen innbrakte kr , også dette til Kirkens Nødhjelp (2013: ). Det ble ikke arrangert loppemarked i Det er kommet inn totalt ca kr til nytt kjøkken og oppussing av gammel del. Ca av disse ble samlet inn i av disse kom inn på konsert/basar 27. mai der hele menigheten mobiliserte. Takk til alle som bidro! Økonomi Årsmøtet får regnskapet til orientering, det er menighetsrådet som godkjenner regnskapet. Regnskapet viser et underskudd på kr Budsjettert underskudd var på kr etter en budsjettregulering pga. oppussingen. Opprinnelig var fjorårets budsjett på et underskudd på kr uten hensyn til oppussingen. Regnskapets underskudd blir trukket fra fond, men kr var innsamlede midler til oppussing i 2013 som ble satt på fond til bruk i år. Sett bort fra det, blir fondene redusert med kr som utgjør underskuddet på drift og oppussing. Etter å ha ligget på over 2 millioner i fond i mange år, er vi nå nede i kr i samlede fond. Givertjenesten har økt en liten smule, men det trengs en stor økning for å sikre videreføring av menighetsfinansierte stillinger. Takk til Geir Blesvik som har ansvar for registrering av menighetens givertjeneste og til alle som bidrar til menigheten med gaver! 4

5 Lederens refleksjoner I årsmeldingen for 2013 avsluttet jeg med noen ord om det store arbeidet vi ville sette i gang med i forbindelse med rehabilitering av kjøkken, entre og peisestue i vinter og vårhalvåret En streng og ambisiøs tidsplan var satt opp, men takket være dyktige, frivillige ildsjeler sammen med innleide håndverkere ble arbeidet ferdigstilt før tiden. Rehabiliteringen har svart til alle våre forventninger, og vi har god grunn til å være fornøyd, da vi i tillegg fikk tid til å rydde i både skuffer og skap. Nytt servise har vi også anskaffet. Arbeidet i menigheten gikk hele tiden sin gang, og det igjen takket være alle de fantastiske frivillige. Jeg nevnte sist at vi har hatt to gassiske studenter hospiterende hos oss, Jacob og Ruphin. De ble til stor velsignelse for oss, men tiden tok fort slutt, og vi hadde avslutning for dem ved misjonsgudstjenesten 27. april. Det ble mange klemmer og tårevåte øyne den søndagen. Heldigvis, meldingene fra Madagaskar sier at det går greit for dem begge. Dette året måtte vi også ta avskjed med vår kantor, Johan Varen Ugland, og ved kirkekaffen etter gudstjenesten den 15. juni ble han behørig takket for lang og tro tjeneste. Han gav løfte om at han ville komme innom, og han har da allerede deltatt ved et par gudstjenester. Johans avgang medførte ny kantor/musikalsk leder. Dette er jo en usedvanelig stor tjeneste, og vi fant raskt den vi ønsket, selv om prosessen gjennom det kirkelige byråkrati ikke var enkel. Endelig, søndag 11. august kunne vi presentere Ben Tore Beisland som vår nye kantor/musikalske leder. Ben har fått kjempeflott inngang i menigheten og er allerede til stor velsignelse for liten og for stor. Vi setter stor pris på ham! Sommeren kom, og vi lurte, blir det sommertreff? Ja, de damene holder koken, og ved serving av kaffe, kaker og en liten andakt så er det faktisk et kjempeforetak. Høsten kom, og alle aktiviteter har vært i full sving. Det som kanskje gjør mest inntrykk er alle barna til korøvelser og undervisning, og selvfølgelig onsdagsmiddag til foreldre med barn som skal på forskjellige aktiviteter. Når barna går, sitter mange foreldre igjen med kaffe og den gode praten. Dette er noe som er helt strålende og som tales om i mange menigheter. Hvordan får dere det til? Hemmeligheten vil jeg ikke si. Men all ære til Monica Eikeland og Bente Haugaas Fjelde og staben deres. Når de har kjøpt inn mat, laget middagen og vært med på å dekke bord, så går de til undervisning i koret. To av de eldre frivillige trør så til og rydder, vasker opp og gjør rent. Og på toppen av alt takker de for at de får lov. Forsinket fest for de frivillige ble holdt torsdag 6. oktober, det og ble en formidabel suksess. Med nydelig mat og lekre kaker ble de frivillige og håndverkerne behørig hyllet. Rehabiliteringen kom på kr , og med et tilskudd fra fond på kr ,- ble budsjettet holdt. Jeg mener det var en meget god, men også nødvendig investering, som vi vil ha glede av i mange år framover. Dessverre måtte vi utsette arbeidet i den gamle menighetsalen, men det får andre ta seg av siden. Rydding av loftene kan imidlertid tas, så fort mange nok melder seg til tjeneste. Så til året 2015 og mine tanker om det. Året startet godt. Alle avdelinger er i full sving, men som alltid mangler vi noen flere ledere. Som dere kanskje har sett, har vi fått lyddempet gymnastikksalen vår, noe som absolutt var på tide. Akustikken for musikk er ikke den samme, men for barna er det en total forandring. Vår menighet har gått inn i et nytt og utfordrende år. Etter Øyvind Lunds avgang og med vikar er vi nå i sluttfasen med å ansette ny vaktmester/kirketjener. Dette er en 5

6 viktig stilling, og vi ber om å få den rette personen på plass. Til våren er det nok engang loppemarked hvor vi trenger mange hender, føtter og mange kaker. Vårsemesteret går fort, og til høsten er det valg. Kommune og fylkestingsvalg. For vår del er vi i gang med forberedelsene til kirkevalget. Personer til menighetsråd, bispedømmeråd og representanter til kirkemøte skal alle velges. Noen går ut, nye må inn og mange kabaler må legges. En stor manualbok på hele 180 sider for kirkevalget 2015 foreligger. Det er ikke alltid så helt enkelt dette med valg, men valgene til høsten - både de politiske og kirkelige - vil være og bli viktige for oss alle i den neste 4 års perioden. For vår del har vi allerede fått en prøve på dette, da våre menighetsråd, etter anmodning fra domprosten ble bedt om å vurdere mulighetene for å åpne kirkene for kirkelig velsignelse av homofile/lesbiske ektepar. Etter behandling i vårt råd, ble dette innvilget med 7 mot 2 stemmer. Helge Smemo vil på årsmøtet orientere om denne saken For meg personlig gjør vedtaket at jeg ber meg fri som leder av rådet, da det blir vanskelig å stille meg bak en ekteskapsforståelse og teologi jeg selv ikke innehar. I et møte med Biskop Stein Reinertsen, hvor han var bedt om tale Om å stå i stormen talte han blant annet om vigselssaken. Her gjorde han klart hvor han stod. Videre fokuserte han på en kanskje like viktig stor sak som lå ham på hjertet. Han fortalte om en stadig større nedgang av døpte barn i DNK. En tidligere engelsk erkebiskop har sagt at innen en generasjon eller to er England avkristnet. Europa regnes nå nærmest for det samme. Vi har sannelig et stort arbeid foran oss, for også på Lund ligger markene hvite, klare for innhøsting. Til sist en gladmelding. Frivillighet! Monica Eikeland og Liv Reidun Elgvin har helt på eget initiativ, påtatt seg å bruke noen timer hver onsdag til å møte mennesker som ønsker å gjøre en tjeneste i eller ut fra kirken vår. De starter opp om kort tid. Nå bør ingen kunne si Hvorfor spurte du ikke meg? Bare møt opp eller ta kontakt, så vil dere få hjelp til å finne en meningsfylt tjeneste. I en verden i stadig større endring med TV ruten full av grufulle bilder av mennesker i en nød som overgår alt hva vi kan forstå, kan vi lett bli fylt av angst og motløshet. Hør da hva vår Herre Jesus sier: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Ikke la hjertet bli grepet av angst og motløshet. Profeten Jeremia skriver. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Be for enhet og styrke i stab, menighetsråd og alt frivillig arbeid i vår menighet! Truls August Berntsen Leder av menighetsrådet i Lund menighet 6

7 STATISTIKK Gudstjenester på søn- og helligdager 1) Deltakere Gj.sntl. antall deltakere Andre gudst. 2) Totalt antall deltakere på alle gudstjenester Nattverdgjester Døpte 3) Konfirmanter Vigsler i Lund kirke Begravelser(bosatt på Lund) Utmeldte Innmeldte Kollekter totalt Kollekter sendt videre Givertjeneste Innsamlet til oppussing ) Tidligere i år har vi tatt med gudstjenester holdt av Norgeskirken på Lund bedehus. Det har gjort at gudstjenesteantallet har blitt høyt, og gjennomsnittlig besøksantall litt lavere. Fra 2011 er ikke disse tallene med etter avtale med bispedømmekontoret og kirkerådet. 2) Andre gudstjenester i 2014 er for eksempel gudstjenester for skoler, barnehager og på institusjoner. 3)Fra 2012 gjelder tallet alle døpte i Lund kirke. Før 2012 gjelder tallet alle døpte i Lund og bosatt på Lund. 7

8 DIAKONENS årsmelding 2014 Vår kirkes flotte definisjon av diakoni er basis for vår menighets lokale diakoniplan: «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Denne definisjonen favner selvfølgelig også andre virksomheter enn det jeg som diakon er involvert i. Det er for eksempel mye verdifull omsorg og fellesskapsbygging i barne- og familiearbeidet, i trosopplæringen, i foreningene og kor-virksomheten. Og speiderne har flott fokus på alle de fire aspektene ved diakonien. «En smak av diakoni» i alt vi foretar oss, vil uten tvil hjelpe oss med å virkeliggjøre menighetens visjon: tilhørighet, tro og tjeneste. Nestekjærlighet En stor og viktig del av mitt arbeid går ut på å være et medmenneske og en samtalepartner som ringer, skriver brev, besøker og tar imot besøk på kontoret. Jeg har i år hatt 111 hjemmebesøk eller samtaler på kontoret. Og jeg har tatt kontakt med 19 etterlatte som har mistet ektefelle. I regi av fellestiltaket «Sorg og omsorg» i prostiet har jeg sammen med en annen ledet to sorggrupper med 10 samlinger for enker og enkemenn. I alt har 46 personer, av dem 4 fra Lund, deltatt i sorggrupper i Byens diakoner arrangerte også i år et samlivskurs, «To på samme kurs» okt. med 6 deltakerpar. Fjorårets nye felles-tiltak med internundervisning for sykehjems-ansatte med tema hvordan møte beboernes åndelige og eksistensielle behov har av ulike grunner stått litt på stedet hvil i år, men er gjennomført med god respons på ett av byens sykehjem. Målet er å gi tilbudet på alle sykehjem. Det er viktig, men krevende å motivere og legge til rette for at andre på frivillig basis kan oppleve gleden ved å være et medmenneske gjennom menighetens besøks- og kontakt-tjeneste og følgetjeneste. Mange er skeptiske til å «å binde seg», eller har hendene fulle med omsorg for egen familie STOR TAKK til dere som bruker muligheten dere har til å vise omsorg i nærmiljøet! Det er flott at mange eldre på Lund er ivrige til å delta på de åpne møteplassene vi legger til rette for i det diakonale arbeidet. Men vi har fortsatt et stort forbedrings-potensiale når det gjelder å gi omsorg til dem som av ulike grunner ikke kommer seg ut på egen hånd lenger. Inkluderende fellesskap Vi har mange arenaer for nettverk og fellesskap for alle aldre i menigheten, og her står mange frivillige på år etter år og gjør en fantastisk innsats. Dere fortjener også STOR TAKK! Gudstjenesten - OG det som skjer før og etter er likevel den viktigste arenaen vår for fellesskap. Jeg har hatt klokkertjeneste på 17 gudstjenester og vært forkynner på Skjærtorsdag. Det gleder stort når nye opplever at det er godt og trivelig å komme til vår kirke og bli igjen til myldre-kirkekaffen etterpå. I vår flerkulturelle by er vi fortsatt en nokså «blek» menighetsforsamling, og vi må jobbe bevisst med å møte fremmede og nye landsmenn med vennlighet og åpenhet. Diakoniplanens forslag om at det opprettes en vertskapsgruppe for nye landsmenn, er fortsatt på ønskeplanet. Utenom høymessene har jeg særlig vært engasjert i: Formiddagstreffene (se egen årsmelding) Hyggemøter (18 stk.) for beboerne i de tre serviceboligene i St Olavs vei 20, Steinkleiva 15 og Eivind Jarlsgt. 5 der det til sammen er ca. 195 beboere. Åpen bibelgruppen i St Olavs vei ble i år lagt ned pga for få deltakere, men gruppen i Steinkleiva fortsetter og hatt 18 samlinger. Nattverd i hjem eller på institusjon (39 ganger) 8

9 Månedlige gudstjenester i kafeteriaen på Valhalla helsesenter (gjennomsnittlig 43 deltakere en nedgang etter dagavdelingen der ble lagt ned) og på Bispegra sykehjem (gjennomsnittlig 20 deltakere) 5 ganger har jeg også hatt med meg barn fra Lund barnehage til å synge på avdelinger på Valhalla. En kirke for alle med gudstjenester og fester tilrettelagt for mennesker med særskilte behov (også et fellestiltak i prostiet). Fastelavnsfesten og adventsfesten er alltid i Lund og samlet i år henholdsvis 85 og 76 deltakere. Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet Disse to områdene i diakonien har vi også et forbedrings-potensiale på i menigheten. Det handler om holdninger og engasjement i bønn og handling med et blikk både for det lokale og det globale. Og om hvordan vi som menighet og enkeltpersoner kan bli grønnere. Fjorårets vedtak i menighetsrådet om at vi skal være «Grønn menighet», var viktig, men vi kan alle bli mer bevisste på at det må få praktiske konsekvenser. En grønn menighet-komité står fortsatt på ønskelista til diakoniplanen vår. Men vi er i siget med vårt storforbruk av rettferdig kirkekaffe, Skaperverkets søndag på museet på forsommeren og De forfulgtes søndag på høsten. I år var fokuset på Åpne Dørers arbeid. Loppemarkedet (= miljøvennlig gjenbruk!) hadde en pause, men planlegges for I vårt misjonsprosjekt, Shalomarbeidet på Madagaskar, står både vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sentralt, og ved årets slutt hadde vi i alt samlet inn kr til prosjektet. Kirkens Nødhjelp-aksjonen i fastetiden er også et viktig tiltak for en mer rettferdig verden. Vi fikk inn kr mot kr i fjor, en flott økning tatt i betraktning at bare 2/3 av rodene ble dekket på grunn av for få bøssebærere. MENIGHETENS BØNNETJENESTE er en lite synlig tjeneste, men uhyre viktig for enkeltpersoner og for menigheten som helhet. Bønneringen med 2 5 deltakere møtes trofast hver fredag kl i dåpsrommet, med unntak av høytidene, men også noen ganger i feriene. Diakon Tone Benestad er kontaktperson fra staben og alle er velkommen til å delta ofte eller av og til. Bønnevakten kalt B & C! har på femte året fortsatt 12 trofaste forbedere med taushetsplikt, i år to nye. De har vakt en formiddagstime i måneden og ber gjennom bønnepermen. Den har mange langtidsbønneemner for byen, for vårt mangfoldige menighetsarbeid og kirken som helhet. I tillegg legges det kontinuerlig inn bønneemner fra mennesker som ber om forbønn i sykdom og vanskeligheter + lappene fra bønnekrukka. Barn, unge og voksne i alle aldre bruker krukken, særlig når det legges opp til bønnevandring i gudstjenesten. Men krukken kan også brukes på vanlige gudstjenester! Store og små bønnesvar og takknemlige tilbakemeldinger gir forbederne inspirasjon og glede. Arbeidet koordineres av Liv Reidun Elgvin og Tone Benestad. Andre som kan tenke å bli med i denne meningsfulle og viktige tjenesten, må gjerne melde seg til dem! FORMIDDAGSTREFFENE Møtedag og sted: Annenhver onsdag (partallsuker) fra kl i gamle menighetssal Antall møter 2014: 17. Planlagt vårtur til Lillesand og Birkeland måtte avlyses pga for få påmeldte til å dekke utgiftene for leiebuss. Alternativ transport bør nok vurderes neste gang. Gjennomsnittlig antall deltakere på møtene: 45 Komité på våren: Diakon Tone Benestad, Ida Faksvåg, Gerd Skoland og Else-May Syrstad og fast pianist, kantor Johan V. Ugland. 9

10 Komité på høsten: Diakon Tone Benestad, Ida Faksvåg, Gerd Skoland og fast pianist, vår nye kantor Ben Tore Beisland. Vi jobbet med å få flere med i komiteen og møteledelsen, men lyktes ikke. Gerd Skoland leder kjøkkenkomitéen som har bestått av: Lilly Løvås, Kirsten Jahnsen, Gunvor Sørlie, Anna Flystveit og Reidun Fjeldskaar Entré kr 50,- Regnskapet er lagt inn under Lund menighetsråds regnskap og foreningen er ikke medlem av en annen organisasjon enn Lund menighet. Vi fortsetter å sette inn en liten (og dyr!) annonse i F-vennen mandagene før, men viktigste PR-kilde er personlige invitasjoner i tillegg til program-folderen og kunngjøringer i gudstjenestene og på ukeplakatene. Vi er veldig takknemlige for alle de som frivillig stiller opp med flotte og varierte program. Vi får mange tilbakemeldinger på at folk setter pris på at vi legger opp til noe for enhver smak, og også gir styrke og utfordring for troen. NB! Kjøkken-komitéen gjorde også i år en enestående innsats på Sommercaféen som samlet i Kirkestuen 5 onsdager i juli. I tillegg forsetter de den gode tradisjonen med å stelle i stand festbevertning en gang i året i de tre omsorgsboligene på Lund: St. Olavsvei 20, Steinkleiva 15 og Eivind Jarlsgate 5. DIAKONIUTVALGET Møtedag og sted: tirsdager kl i stabsrommet Antall møter i 2014: 5 - ett av dem kombinert med hytteutflukt Gjennomsnittlig antall deltagere på møtene: 6 Leder/sekretær: Diakon Tone Benestad Styremedlemmer: Kirsten Senumstad, Bergliot Jacobsen, Bodil Ask Tønnessen, Aase Fredriksen, Liv Reidun Elgvin (repr. fra MR) og Siri Marit Åsland. Regnskapet er lagt inn under Lund menighetsråds regnskap. Årets viktigste saker og arrangementer: 1) Ansvar for enkle kirkekaffier sammen med frivillige utenom utvalget. Disse gjennomføres stort sett alltid når ikke kirkeringene har ansvaret. En viktig vrimleplass både for gamle travere og nykommere til kirken vår! 2) Vertskap på 6 hyggemøter for beboerne i St. Olavs vei 20. 3) Kveldsmåltidet Skjærtorsdag etter gudstjenesten hadde i år 70 fornøyde deltakere og 8 i vertskapet. 4) Praktisk arrangør på den årlige temakvelden 25. sept. om samlivsbrudd, Sorgen det ikke sendes blomster til. Alle byens diakoner står bak. 5) Diakoniens søndag 7. sept. med besøk av Fader Christofórus Schuff med temaet «Nærmere Gud - nærmere hverandre». 6) Utdelingen av blomsterhilsener før jul til etterlatte på Lund som har mistet ektefelle gikk i år til 17 hjem. Takk til Røsstad som gir oss sånn god pris på flotte, store azaleaer! 7) Et stadig tilbakevendende tema har vært behovet for rekruttere nye frivillige og ta vare på de gamle. Tone Benestad - diakon 10

11 KIRKERINGENE Møtedag og sted: Ikke fast møtedag. «Møtene» blir tatt på telefonen. Leder: Elin Pedersen Styremedlemmer: Turid Andersen, Gunhild Sletten, Torill Henriksen Generelt om aktiviteten: Vi får stadig færre ringer, men de 11 ringene vi har nå ser ut til å fungere bra. Ringene deltar med kake og kaffeservering på gudstjenester, julefester og andre enkle arrangementer. Ringene har et oppdrag hver i vårhalvåret og et i høsthalvåret. Hilsen Turid Andersen KIRKENS TIME I BERGES HUS I godt og vel fire år har Lund menighet arrangert Kirkens time på Berges hus etter en pause på adskillige år. Publikum har i hovedsak vært beboere i omsorgsleilighetene på Valhalla. Menighetsansvarlig for arrangementet, som holdes på fredag fra kl. 11 til 12 (eller litt over) gjennomsnittlig en gang i måneden, har vært Johan Varen Ugland. Kontaktperson på Berges Hus har vært Gerd Elin Bakke Larsen. Første halvdel av programmet besto av et kaffemåltid og siste halvdel var gjerne viet et kåseri som ikke alltid behøver å ha religiøs tilknytning. Sommeren 2014 gikk både Gerd Elin Bakke Larsen og Johan Varen Ugland over i pensjonistenes rekker. Arrangementet er ikke blitt videreført i høst. I vårsemestret 2014 ble det avholdt 5 arrangementer med følgende kåsører: Odd Bjørnsen, Inger Johanne og Knut Mæsel, Trine og Normann Liene, Ruth Eli Jensen og Helge Smemo. 11

12 KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET KIRKESPIRENE OG BARNEGOSPEL Møtedag og sted: Øver hver onsdag i Lund kirke fra kl Antall øvelser i 2014: Totalt 30 øvelser + opptredener Gjennomsnittlig antall deltagere på samlingene: ca Ledere/dirigenter: Monica Eikeland og Merete Kostøl Fidjane Pianist: Våren: Tormod Engebu Høsten: Ben Tore Beisland Foreldrerepr.: Astrid Bjoraa Eirin Fidje Wessmann har også hjulpet til Regnskapet er lagt inn under Lund menighetsråds regnskap. Kirkespirene er medlem i Ung Kirkesang. Generelt om aktiviteten: I 2014 har Kirkespirene og Barnegospel hatt felles øvelser og sunget i et kor. Navnet har vært Kirkespirene og Barnegospel. I vårsemesteret var Anette Steine dirigent og Tormod Egebu pianist. Monica Eikeland og Merete Kostøl Fidjane var hjelpeledere. Astrid Bjoraa har vært foreldrerepresentant. Da Anette giftet seg i mai 2014 og flyttet til Grimstad sluttet hun som dirigent. Fra høsten 2014 har koret hatt en stor opptur og dirigenter har vært Monica Eikeland og Merete Kostøl Fidjane. Ny pianist har vært Ben Tore Beisland. Astrid Bjoraa har vært foreldrerepresentant. Eirin Fidje Wessmann har også hjulpet til. I 2014 har koret har til sammen opptrådt 12 ganger fordelt på: Familiegudstjenester, lysmesse, julaften, juletrefest og beboere på aldershjem. Koret har i overkant av 40 medlemmer på lista, og hver onsdag kommer fra blide og ivrige barn til øvelse. De leverer inn permen slik at den kan bli oppdatert med nye sanger, og så tar de på seg navnskilt. De går inn i kirkerommet og øver fram til kl Da er det tid for klistremerkeutdeling for frammøte og druer/kjeks. Av og til har vi en sanglek i gangen i pausen. Kl inviteres foreldre/foresatte, som har sittet og kost seg med kaffi på gangen, inn til en minikonsert. Det er da god stemning og god sang; og applaus og høste! Øvelsen avsluttes kl ved at alle barn og voksne står i en stor ring, holder hverandre i hendene og synger Vi tar hverandres hender., og ber velsignelsen sammen. Helt til slutt roper alle barna: TAKK FOR I DAG! I forkant av hver øvelse og opptreden sender foreldrerepr. ut mail til foreldre/foresatte med viktig info, inkl. info om menyen på Superonsdag. Her blir det også bl.a skrevet et lite resyme av hvordan for eksempel opptredenen var, om vi har sunget for kronprinsen el. Av ulike grunner møter det ikke like mange sangere til opptredener som til øvelsene. Litt avhengig av hva arrangementet er. Men, det er alltid en fin gjeng som kommer. 12

13 Målet er å klare Å beholde de eldste sangerne, som i dag er veldig flinke solister. Det er også et stort ønske å kunne dele koret igjen, og på sikt kanskje få til et ungdomskor!? Ref. Astrid Bjoraa LUND KIRKEKOR Lund kirkekor hadde 25 medlemmer ved utgangen av Dette fordeler seg på 12 sopraner, 9 alter, 1 tenor og 3 basser. Korets dirigent 1. halvår var Ruth Loland Sandvik. Fra August 2014 overtok kantor Ben Tore Beisland som dirigent. Styret har hatt denne sammensetning: Ole Petter Halvåg, leder (gjenvalgt 2013), Anne Beth Presterud (valgt 2013), Tove Wiese (valgt 2014) Vararepresentanter: 1.v: Elisabeth Thorjussen, 2.v: Bente Trengereid Det har vært avholdt 4 styremøter, 2 i vårsemesteret, og 2 i høstsemesteret. Tur- og festkomite: Bente Trengereid, Torun Gitmark, Astri og Reidar Westby Vårsemesteret 2014 Koret hadde 17 øvelser i vårsemesteret. Koret sang ved gudstjeneste i Lund kirke søndag 16. februar (såmannssøndag) og søndag 23.mars (Maria budskapsdag). Tirsdag 25.mars deltok koret på sangkveld i Oddernes Menighetshus. Søndag 30.mars sang koret ved gudstjeneste i Oddernes kirke. Søndag 15.juni deltok koret på gudstjenesten i Lund kirke. Denne gudstjenesten var også en avslutningsmarkering for menighetens kantor, Johan Varen Ugland. Johan Varen Ugland var korets dirigent i en årrekke. Høstsemesteret 2014 Koret hadde 15 øvelser i høstsemesteret. Koret sang ved gudstjenesten i Lund kirke 7. september. Koret deltok på Allehelgensgudsteneste i Lund kirke søndag 2.november. Koret arrangerte Allehelgensaften i Lund kirke under overskriften sanger om håp og himmel søndag 2. november. Her deltok Jens Forus på trompet, Linda Rekedal Våge på piano, Liv Irene Pedersen Sødal på fløyte, Tove Wiese med lesninger og Ben Tore Beisland på orgel (foruten direksjon). De ni lesninger ble i år arrangert i samarbeid med mannskoret Vestergapet. Det ble gjennomført søndag 14.desember. Koret markerte semesteravslutning etter øvelsen 16. desember, med smørbrød, kake og hilsninger. Takk til dirigenten vår, Ben Tore Beisland, for god og inspirerende ledelse! Kristiansand Ole-Petter Halvåg, leder 13

14 AVOGTILKORET Koret så dagens lys på tampen av Som det fremgår av navnet, øver koret av og til, før en opptreden. Koret hadde 19 øvelser og 8 opptredener i Eksempler opptredener er konsert/basar til inntekt for oppussing, bryllup til ungdomsarbeider, bydelsgudstjeneste i Salem og julaften. Dirigent: Birgitte Wergeland. Ben Tore Beisland har dirigert koret på noen av høstens opptredener. Pianist: Finn Harald Benestad. Styret: Birgitte Wergeland, Finn Harald Benestad og Øyvind Lindseth. Koret er blitt godt mottatt av menigheten, og trivselen er stor blant deltakerne. Gjennomsnittlig antall på øvelsene: 25, mens det er flere som er innom «avogtil». 14

15 GUDSTJENESTELIVET Gudstjenestereformen i Den Norske Kirke har vært et stort og viktig arbeid. Det er i skrivende stund godt over 2 år siden vi innførte ny liturgi for hovedgudstjenesten i Lund menighet. Fra stabens ståsted er det vårt inntrykk at menigheten i 2014 har fortsatt med å ta gudstjenesten «i eie». Vi ser og merker at den nye musikken har blitt lært inn av stadig flere. Fra alteret har man god utsikt, og det er tydelig at mange kan de nye melodiene på de liturgiske leddene utenat. Kanskje 2015 skal være det året vi lar være å si «den nye» om gudstjenesteliturgien vår. Det er også nå godt over 1 år siden vi tok i bruk ny salmebok. Erfaringene fra staben, og tilbakemeldingene fra menigheten er også her gode. Vi liker det gamle, men vil også lære noe nytt. Vi forsøker å ikke bruke for mange nye salmer på den enkelte gudstjeneste, og tilbakemeldingene tyder på at vi lykkes med en god balansegang. For 2014 hadde vi et mål om å sette fokus på arbeidet med utforming av stedegne bønner, utvidet bruk av medliturger, og ytterligere inkludering av deltakere i trosopplæringstiltak, for å nevne de viktigste. Vi må erkjenne at vi i mindre grad har lykkes med de to første, men at inkludering av deltakere på de ulike trosopplæringstiltak har beriket og satt farge på de gudstjenestene dette har vært aktuelt. Vi har i 2014 brukt projektor på skjerm på de aller fleste gudstjenester. Dette fungerer flott og har løftet salmesang, og løftet blikket på menigheten. Vi er veldig glade for de tre frivillige som setter opp tekstene, og styrer prosjektoren. Dette er vi svært glade for. Det er et ønske å øke antallet med 1-2 personer slik at antall gudstjenester på den enkelte som styrer skjermen kan bli noe lavere. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne seg hjemme på gudstjenestene våre. Gjennom året har vi familiegudstjenester hvor det virkelig myldrer i kirkerommet. Disse familiegudstjenestene gir inspirasjon og glede for alle generasjoner. Vi oppfordrer barnefamilier til å komme til kirke på søndager, også på «ordinære» gudstjenester. På disse har det også i 2014 vært søndagsskole parallelt med gudstjenesten på de fleste søndagene. De søndagene det har vært søndagsskole, har det også vært et barnefokus med formidling og evt. barnesang i begynnelsen av gudstjenesten. Også her trenger vi flere til å dra lasset, slik at vi kan gi et søndagsskoletilbud på alle gudstjenester. Mye av det gode gudstjenestelivet i Lund er avhengig av frivillighet, og det er mange som er engasjert på søndagene i Lund menighet. I tillegg til nevnte søndagsskoleansvarlige, og de som styrer prosjektoren, har vi klokkertjeneste, kirkeverter og kirkekaffekomiteer. Alt dette er viktig i gudstjenestelivet og fellesskapet vårt. Dette er tjenester som «ruller og går» på en flott måte takk til alle som er med på å dra lasset. Samtidig skulle vi gjerne hatt enda flere frivillige på listene våre. Tenk etter om du kan bidra med din tid og din innsats. Ellers avholder vi månedlige gudstjenester på Valhalla og Bispegra. Dette er også en del av menighetens gudstjenestetilbud som vi synes er viktig. 15

16 Statistikken for gjennomsnittlig gudstjenestebesøk på søn/helligdager var i deltakere, en nedgang på 16 fra Mye av nedgangen ligger i et noe mindre konfirmanttall (1 konfirmasjonsgudstjeneste mot normalt 2) og det faktum at bydelsgudstjenesten på høsten, med mange deltakere, i 2013 var i Lund kirke, mens den i 2014 var i Salem. Dette betyr at gudstjenestetallet vårt er omtrent på stedet hvil. Selv om vi ønsker økning i tallet, er vi også glade for at tallet ikke synker! Gledelig er det at tall på døpte stiger (om enn ikke med mye) Ordningen med å kutte 2-3 gudstjenester om sommeren vil bli videreført for dette for å avlaste både prest/organist, og frivillige i ferietiden. Gudstjenesten er menighetens, og målet er at menigheten skal sette sitt preg på og stedegengjøre gudstjenesten. Her har vi fremdeles noe å gå på i vår menighet, og dette jobber vi mot. Som stab er det ikke alltid like enkelt å evaluere seg selv. Vi er derfor fortsatt avhengig av menighetens engasjement og involvering. Vi er mange lemmer, men vi er en kropp! Helge Smemo 16

17 BARNE- OG FAMILIEARBEIDET BFU (BARNE- OG FAMILIEUTVALGET) Antall utvalgsmøter i 2014: 3 Leder: Ida B. Jørgensen Styremedlemmer: Anne-Mette S. Smithsen, Espen Solheim, Liv-Marit Engebu og Bente H. Fjelde På BFU-møtene evaluerer vi barne- og familiearrangementene våre, diskuterer hvilke tiltak og forbedringer som eventuelt kan gjøres, og hvem vi kan utfordre til medarbeiderskap. Medlemmene i BFU er i tillegg aktivt med i drift av søndagsskolen, Superonsdag, Fredags og diverse komitéer og familiearrangementer. BFU arrangerte 2 foreldretreff dette året, ett på våren og ett på høsten. MENIGHETS-WEEKEND oktober ble det igjen arrangert menighetsweekenden på Åpta leirsted ved Farsund. 76 deltakere, derav 32 voksne, 15 ungdommer, 10 tweens (9-12 år) og 19 barn fra 1-8 år. Vi opplever igjen viktig og god unge og voksne i Gjennom lek, måltidsfellesskap, og at dette er en samling for barn, menigheten. aktiviteter, samtaler, andakt gudstjenestefeiring blir vi bedre kjent med hverandre og styrkes i tro og tilhørighet til menigheten. Komiteen som tok ansvar for planlegging og ledelse, besto av: Lisbeth Fredriksen, Espen Solheim, Tor Eirik Fjelde, og Ida B. Jørgensen. Arne Berge tok ansvar for opplegg for ungdom, og prestene (Helge og Liv Turid) tok ansvar for andakt/kveldsbønn og gudstjeneste. I tillegg var organist Ben Tore med første halvdel av helga. FASTELAVNS- OG KARNEVALS-FEIRING MED MASKEVERKSTED, LYSMESSE MED ENGLEVERKSTED OG JULETREFEST ble det arrangert karnevals- og fastelavnsfeiring med maskeverksted i etterkant av familiegudstjenesten. 31. november var det engleverksted etter lysmessa. Ansvarklige og praktisk tilretteleggere: Ingvild Solheim Astrid Bjoraa, Mette Stabrun, Lisbeth Fredriksen, Beate Bjørnevik og Svein Jørgensen Mange barn deltar på disse verkstedene og gir gode tilbakemeldinger. 17

18 Juletrefesten ble arrangert søndag med ca. 100 deltakere. (60 av dem barn) Under barnegudstjenesten fremførte Anne Helgesen dukketeaterforestillingen «Noen daler ned i skjul». En liten flokk fra barnekorene sang på gudstjenesten, og Jan Johansen spilte trompet sammen med Ben Tore på piano under juletregangen. Ansvaret for arrangementet ble fordelt mellom BFU-medlemmer og Liv Turid Blesvik. PÅSKEVANDRING mars arrangerte vi påskevandring. 15 vandringer ble gjennomført disse 4 dagene, derav 11 grupper fra 5 forskjellige barnehager på Lund, en gruppe fra Torridalsveien aktivitetshus, 2 grupper 5.klassinger fra Lovisenlund skole og en gruppe 2.klassebarn fra Skattekista. Ca. 240 barn deltok og fikk på denne måten formidlet påskens budskap. Liv-Turid Blesvik, Helge Smemo og Ida B. Jørgensen ledet vandringene. DÅPSHILSENER Ca. 135 barn fikk dette året en hilsen på døra ved 1-, 2- og 3-årsdag for dåp. Vi har en stabil gjeng medarbeidere som deler ut: Kirsten Senumstad, Ingrid Tollefsen, Randi Holte, Inger Lindseth, Rønnaug Smedsland, Anne Mette Smithsen og Ingvild Solheim. Vi trengte flere utdelere, og har nå fått med Rut Eli Jensen og Beate Bjørnevik i arbeidet. Ida. B. Jørgensen har ansvar for klargjøring, og deler i tillegg ut når det trengs. 4-ÅRS-BOK 14. september hadde vi familiegudstjeneste og utdeling av 4-årsbok. I forkant hadde vi tre samlinger med trosformidling, litt forming, lek og sang. 15 barn mottok boka, som i år bare var 38 % av de inviterte. Helge Smemo, Liv Turid Blesvik og Ida B. Jørgensen ledet og formidlet på samlingene. 5-ÅRS-KLUBB På høsten inviterte vi 5-åringer til 5-årsklubb. 4 samlinger torsdag ettermiddag med formidling av bibelhistorie, litt forming og lek. 20 barn deltok, som er 40% av de inviterte. Ida B. Jørgensen hadde ansvar for samlingene. SKATTEKISTA Skattekista er trosopplæringstiltak for barn i 1., 2. og 4. klasse. Alle barn som er døpt og tilhører Lund menighet blir invitert til et opplegg på torsdager i SFO-tid (kl ). Barna kan invitere med seg venner fra klassen som ikke er døpt, eller som tilhører andre menigheter. Deltakeravgift 100 kr. 4-7 samlinger med hvert av trinnene, og familiegudstjeneste som avslutning. I 2014 deltok klassinger (65% av de inviterte), klassinger (58% av de inviterte) og klassinger (57% av de inviterte). På gudstjenesten delte vi ut boka «Tre i et tre» av Runar Bang til 1.klassingene, og «Fortellinger fra Bibelen», til 4.klassingene. Ingrid Tollefsen, Bodil Ask Tønnessen, Randi Holte og Astrid Westbye bidro med god praktisk hjelp. 18

19 Åse Karina Kringlebotn har hatt flere gode formidlinger for barna. Ben Tore Beisland bidro med bl.a. undervisning om orgel og kirkemusikk. Liv Turid Blesvik, Helge Smemo, Arne Berge og Torunn H. Jerstad deltok på samlinger og hjalp med henting av barn. Ruphin og Jacob (fra Madagaskar) var også gode medhjelpere på våren I dette arbeidet har vi en stor utfordring med å få flere medarbeidere til å følge barn fra skolen til kirka, kjøkkentjeneste, hjelp med formingsaktivitet, lek i gymsal samt å være en god voksenkontakt. Ida B. Jørgensen har hovedansvar for samlingene. SAMLINGSSTUND I LUND BARNEHAGE På fredagene får Lund barnehage besøk fra kirka i samlingsstunden. Liv Turid, Helge og Ida fordelte ansvaret for 24 samlinger. Johan V. Ugland hadde en orgeltime med barna på våren, og Ben Tore Beisland en på høsten. BABYSANG To babysang-kurs, et på våren og et på høsten, ble holdt i Hvert kurs består av 8 samlinger á 2 timer onsdag formiddag. Egenbetaling 400 kr. Til sammen deltok 27 babyer dette året. I tillegg hadde vi drop-in babysang mellom kursene. Ca babyer m. foreldre har deltatt på en eller flere drop-in-samlinger. Leder for både kurs og drop-in var Ida B. Jørgensen Ben Tore Beisland har på flere av kurs-dagene bidratt med orgelspill. Bodil Ask Tønnessen, Ingrid Tollefsen, Randi Holte og Astrid Westbye har bidratt med praktisk hjelp. SMÅBARNSTRALL Møtedag og sted: Hver onsdag kl i gymsalen Oppslutningen om disse samlingene er stadig økende. Gjennomsnittlig barn med foreldre har deltatt dette året. Leder: Ida B. Jørgensen SØNDAGSSKOLEN Møtedag og sted: Søndager kl i gymsalen og peisestua. Antall samlinger i 2014: 17 samlinger I 2014 har det bare vært to ledere i Søndagsskolen vår: Liv-Marit Engebu og Elin Dørdal På noen av samlingene har Rut Eli Jensen, Hans Jørgen Wennesland, Merete Kostøl og Sissel Berntsen tatt ansvar for formidling. Oppslutningen har også dette året vært ganske lav, men også varierende. Gjennomsnittlig er det ca. 6-7 barn som deltar. Noen ganger har det vært oppe i barn, men det er gjerne på søndager når det er barnedåp og barn fra dåpsfølget blir med. Det er forholdsvis lav gjennomsnittsalder på barna (3-8 år) Vi ønsker fortsatt å ha et tilbud til barn på søndager under gudstjenesten. Det er stort behov for flere medarbeidere. Elin Dørdal gir seg som leder til sommeren, og Liv-Marit kan ikke være alene om arbeidet. Søndagsskolen vår er medlem av Norsk Søndagsskoleforbund, og bruker materiell fra «Sprell Levende». 19

20 TÅRNAGENTHELG 13 barn deltok på Tårnagenthelg mai. (26% av de inviterte) Dette er menighetens trosopplæringstiltak for 3.- klassinger. Opplegget besto av mange spennende oppdrag. Barna var agenter og skulle bl.a. finne ut hva som står på kirkeklokka vår. Erlend Wessman stilte opp med brannbil og heiste alle barna i tur og orden opp med lift slik at de kunne løse det oppdraget. Barna sov hjemme, men kom tilbake til frokost og gudstjeneste på søndagen. Boken Skatten i Liljedal av Runar Bang ble delt ut på gudstjenesten. Frivillige medarbeidere på arrangementet: Merete Kostøl, Kirsten Lund Løkling, Svein Jørgensen og far til et av barna Helge Smemo og Ida B. Jørgensen ledet arrangementet. LYS VÅKEN Helga desember inviterte vi 5.- og 6.-klassinger til Lys Våken (overnatting i kirka) Arrangementet måtte dessverre avlyses pga. for få påmeldte. JULEVANDRING 11. desember hadde vi julevandring med 2 grupper fra Roligheden barnehage. Det var barnehagen som etterlyste dette. Noen av kostymene og rekvisittene fikk vi låne fra Domkirken. Barnehagen gav veldig positiv tilbakemelding på opplegget, og til neste år tenker vi at invitasjonen kan gå ut til flere barnehager på Lund. Ben Tore Beisland var erkeengelen Gabriel, og Ida B. Jørgensen var keiser Augustus. Før vandringene neste år, trenger vi folk som har lyst til å sy kostymer (til kongene, gjetere, Maria og Josef) SUPERONSDAG Hver onsdag (bortsett fra ferier) i 2014 har vi hatt Superonsdag. Mellom kl serveres det god og billig middag (voksne kr. 60, barn kr. 30) i gamle menighetssal. Fra mennesker møter opp på disse middagene, de aller fleste småbarnsfamilier som etterpå går videre til barnekorøvelse, 20

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus Møteprotokoll Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 15.03.2017 Kl.18.30-20.00 Møtested: Haugland bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 19. april kl.19.00 Tilstede: Medlemmer: Erita Gangdal, Peter

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer