ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN 48 TIMER 9 FRA DEN ENE TIL DEN ANDRE 9 SE MEG, TRENER! 9 KOR STAVANGER 10 ARTISTGALLA I HAUGESUND 15 KOR HAUGESUND 16 REGNSKAP, STIFTELSEN 19 BALANSE, STIFTELSEN 20 REGNSKAP, FORENINGEN 21 BALANSE, FORENINGEN 21 NOTER 22 Mange takk til Reload for deres støtte og design av årets årsrapport. Reload.no Trykk: Printting 2 3

3 INNLEDNING Hvert år rammes nærmere mennesker av kreft i Norge. Rogaland er et av de fylkene i landet som har høyest andel kreftrammede, men også flest overlevere. Når kreft rammer, rammes ikke bare den som er syk, men hele familien og dennes nettverk av øvrig familie, venner, naboer, skole, arbeidsgiver og kollegaer. Ringvirkningene er mange! Tidlig diagnose og bedre behandlingsmetoder bidrar til økt overlevelse og bedre livskvalitet for de kreftrammede og deres familier. Dagens helsetilbudet er imidlertid fragmentert. Mange savner å ha et sted å henvende seg til og etterlyser bedre oppfølging av den enkelte familie som rammes. Dette var bakgrunnen for at ildsjeler sørget for at Rogaland beholdt et lokalt omsorgs- og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte og etablerte Kreftomsorg Rogaland 16 november KOR er en verdinøytral og politisk uavhengig stiftelse. Vi har medlemmer bestående av enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger. Tilstedeværelse gjennom lokal og nær kreftomsorg har vært organisasjonens visjon. Lokal forankring er en styrke, vi kjenner systemet rundt de som rammes og har mulighet til å være tett på når behovene melder seg. I KOR skal du slippe lange ventetider og få hjelp og støtte når du trenger det! Resultatet er at et økende antall enkeltpersoner og deres familier har fått hjelp til å mestre sine utfordrende livssituasjoner. Det betyr mye for oss! VÅRE ANSATTE Disse har i 2011 være ansatt i KOR Arvid Nesse, daglig leder/markedsansvarlig (sluttet september 2011) Hanna Baardsen, daglig leder (f.o.m september 2011), sosionom/ familieterapeut (30 % studiepersomisjon fra jan - aug 2011) Lovise Haave Halvorsen, prosjektansvarlig barn og unge Ragnhild Stangeland, faglig leder/ kreftsykepleier Eli Næsheim Rønnevik, kreftsykepleier Målfrid Haraldseid Eide, kreftsykepleier Nina Lill Vestre, prosjektansvarlig barn og unge Camilla Midbøe Thorsheim, administrajon/ regnskap/ marked (f.o.m august 2011) STYRET Styret i Kreftomsorg Rogaland retter en stor takk til ansatte, frivillige og samarbeidspartnere som har vært med på å videreutvikle vår ideelle organisasjon til å gjøre livet litt lettere for de som rammes av kreft. Et av våre styremedlemmer Jan Gjøse døde fra oss, han var svært opptatt av å kunne tilby kreftomsorg i vårt fylke og vi takker for hans innsats i det vi minnes hans fine og engasjerte væremåte. Høsten 2011 hadde vi en liten feiring siden KOR nå har eksistert i 5 år! Vi har jobbet med å bli mer synlige, spre hjertevarme og livsglede i en utfordrende tid. Vi har årlig utvidet vår kapasitet med flere ansatte og frivillige tilknyttet våre kontorer i Haugesund og i Stavanger, vi har og jobbet med å utvikle en god struktur innad i organisasjonen. Vi vil derfor si at vi i dag samlet sett utgjør et solid lokalt ressurs- og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen der vi år for år har styrket egenkapitalen og således ikke brukt mer penger enn vi har klart å samle inn av midler. Styret hadde 6 styremøter og behandlet 40 saker i løpet av år Styrets leder: Petter N.H. Urdal Styremedlemmer: Mette Wee Jorunn Fjellså Glenn Kristoffersen Jo Asbjørnsen Eli Næsheim Rønnevik. Vara medlemmer: Rolf Retz og Liv Sølvi Bakke. Kontroll komité: Ingunn Helland og Randi Westbye. Valg komité: Anne Marie Waage, Kjell Egil Førsund og Elisabeth J. Kyvik. KORs regnskapsføring er foretatt av Abacus Revisjon AS. Atlantic Revisjon har store deler av året vært KORs revisjonsselskap. F.o.m oktober 2011 inngikk KOR samarbeid med Deloitte. KOR ønsker også å rette en stor takk til Klosters Legat, Karoline Berentsens Legat og Laila og Gunnar Schjeldrups Gavefond for deres bidraget til en bedre kreftomsorg i Rogaland. Ny CD utgivelse: Fra den ene til den andre har sikret inntekter til stillingen prosjektansvarlig barn og unge i Stavanger og Haugesund i En stor takk til Kjartan Salvesen, artister og alle som har bidratt til å gjøre dette mulig. En annen helt sentral og viktig inntektskilde i 2011 er Grasrotandelen. I løpet av 2011 la Kreftomsorg Rogaland seg inn på andre plass på listen over spillere i Rogaland, og målet er selvsagt å bli nr. 1. Et annet satsningsområde som ble påbegynt i 2010 har vært å inngå samarbeidsavtaler med lokale bedrifter i Rogaland, som kan sikre KOR forutsigbar støtte og et viktig samarbeid med solide aktører i regionen. Vi er stolte over våre allerede inngåtte avtaler. Givergleden er stor og våre medlemstall er stigende. KOR opplever god støtte fra enkeltpersoner, lokale bedrifter, organisasjoner og pasientforeninger. Vi sender vår hjerteligste takk til alle givere, medlemmer og samarbeidspartnere. Et hvert bidrag er kjærkomment i vårt arbeid. Regnskapet for 2011, utdeles på årsmøte. GIVERGLEDE/ ØKONOMI For å kunne tilby vår målgruppe best mulig tjenester og aktiviteter - krever det at vi har økonomi. Etterspørselen etter KOR`s tjenester og tilbud er stadig i vekst. KOR søker derfor kontinuerlig om støtte fra kommunene i Rogaland. Spesielt vil vi takke Stavanger Kommune som har vært en god støttespiller helt siden oppstarten. Det samme har Sola Kommune og Hå Kommune. Vårt mål og ønske, er at også de andre kommunene i fylket ser nytteverdien av vårt arbeid og vil bidra på tilsvarende måte. Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i 2011: Base property Bjørnson Block Berge Bygg Deloitte Kongeparken Stangeland Maskin Stavanger kommune Subsea7 Time Sparebank Østerhus PRIMÆRE OPPGAVER KOR er et lokalt ressurs- og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. I KOR møter du erfarne fagpersoner og medmennesker som kan være til hjelp og støtte. Vi legger stor vekt på tilgjengelighet og fleksibilitet i våre tilbud. Rogaland Fylkeskommune har i 2011 gjort det mulig for KOR å starte både turgruppe for kreftrammede og Qigong kurs for samme målgruppe i Haugesund. Tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne - likestillings og inkluderingsdepartementet har bidratt til aktiviteter for barn og unge. Barne - Ungdoms og Familiedirektoratet har bevilget støtte gjennom flere år til våre kommunikasjons kurs for par der den ene er rammet av kreft. Vi ønsker også nevne Extrastiftelsen, som er en avgjørende og solid bidragsyter, som i 2011 både har finansiert KOR`s Yoga-tilbud og sikret midler til Se meg, Trener! prosjektet, samt gitt lønnsmidler til Hanna Baardsens studiepermisjon. KOR tilbyr blant annet: Individuelle samtaler, par- og familie samtaler med kreftsykepleier/ familieterapeut Råd og veiledning om trygderettigheter gjennom egen sosionomtjeneste Kommunikasjonskurs for par som er rammet av kreft Møteplasser for barn og unge Andre aktiviteter Informasjon og veiledning i barnehage, skole, SFO og klassebesøk Undervisning/kurs for helsepersonell og andre som møter kreftrammede og deres pårørende Informasjon, støtte og hjelp til bedrifter hvor ansatte eller deres pårørende er rammet av kreft 4 5

4 HANNA BAARDSEN DAGLIG LEDER HJERTEVARME Det er med stolhet Kreftomsorg Rogaland(KOR) kan se tilbake på 5 år vært viktige satsningsområder i Vi har fått hjelp av elever ved Kreftomsorg Rogaland (KOR) har i løpet av våren/høsten 2011 sam- i virksomhet. Takket være ildsjeler, stort pågangsmot og innsatsvilje fra Norges Kreative fagskole til å utarbeide en annonsekampanje for arbeidet med fotokunstneren Signe Christine Urdal om et utsmyknings- ansatte, styremedlemmer, frivillige og ikke minst alle de som har støttet å synliggjøre vårt arbeid. Vi har fått nytt brosjyremateriell og ny prosjekt tilrettelagt for kreftrammede pasienter som er innlagt på vårt arbeid økonomisk, høster vi i dag anerkjennelse som et verdifullt hjemmeside og takker alle våre gode støttespillere og samarbeids- sykehus.prosjektet har i perioden vært et pilotprosjekt som har som og profesjonelt omsorgstilbud i Rogaland. KOR har gjennom sine fem år partnere som har bidratt med sin kompetanse i denne prosessen. formål å formidle gode opplevelse gjennom fotokunst. I juni 2011 ble 20 blitt en ressurs for mange enkeltpersoner og familier som er blitt rammet fotokunstfotografier overakt som en gave fra KOR til SUS til henholdsvis av kreft, i tillegg til å være et viktig supplement til ulike fagmiljøer og Vi lever av innsamlede midler og det er viktig for oss at de ressurser avdelingene 6G og 6H. offentlige instanser i regionen. som tilkommer organisasjonen, aktivt blir benyttet overfor våre målgrupper. Vi er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge Dette for I tillegg ble det laget en Hjertevarme katalog som presenterer Siden oppstarten i november 2006, har KOR etablert to lokale omsorgs- å kunne gi våre medlemmer, givere, støttespillere og samarbeids- de 20 forskjellige bildene. Katalogen inneholder også dikt fra kompetansesenter, ett i Stavanger og ett i Haugesund. Vårt tilbud partnere trygghet, innsikt og tillit til forvaltningen av de innsamlede Gunnar Roaldkvam. omfavner aller innbyggere i Rogaland, fra Sokndal og Lund i sør til midlene. Siden oppstarten av KOR bekrefter vår revisor og Vindafjord og Sauda i Nord. Med stadig økende henvendelser år for Innsamlingskontrollen i Norge at vi ligger i øvre sjikte når det KOR`s gaveprosjekt Hjertevarme hadde med seg 15 utvalgte bedrifter år, har organisasjonen sakte, men sikkert vokst og vi er i dag 6 ansatte gjelder hvor stor andel av våre midler som har gått direkte til som støttespillere til prosjektet: Neumann Bygg AS, Helseklubben, fordelt på 4,6 årsverk. En av våre viktigste visjoner og målsetninger, er formålet. Det er vi stolte over! Atha Yoga, Reload AS, Rygg Maskin AS, Jadarhus Gjesdal AS. Abucus å være til stede når mennesker trenger hjelp og omsorg. I KOR møter du Revisjon AS, Wilberg AS, Printting Produksjon AS, Det Stavangerske erfarne fagpersoner og medmennesker med tid og ressurser til å bistå I denne årsmeldingen vil dere kunne lese om hvordan vi har forvaltet Investeringsselskap AS, Mai Investering AS, Visma Services Norge AS, i en utfordrende livssituasjon. de innsamlede midlene og bli kjent med våre tilbud og tjenester som Food Story AS, Sola Strand Hotel og Block Berge Bygg AS. Vi kan se tilbake på nok et innholdsrikt og betydningsfylt år i KOR. Vi hadde en fantastisk start på året med Artistgalla i Haugesund, hvor ulike artister og underholdere ga oss en opplevelse av de sjeldne. er gjort overfor målgruppen i året KORs viktigste målsetting er å kunne tilby et omsorgstilbud med høy kompetanse og stor medmenneskelighet. For å kunne utøve dette viktige arbeidet, ligger det en krevende prosess bak, i form av vårt kontinuerlige arbeid med I samarbeid med Signe Christing Urdal (idè og konsept) ønsker KOR å videreføre prosjektet i 2012 med formål om å spre Hjertevarme til mennesker som er i en utfordrende situasjon. Foto: Signe-Christine Urdal KOR fikk gjennom arrangementet en unik mulighet til å markedsføre å skaffe inntekter. Vi er avhengige av andres støtte for fremtidig drift. organisasjonen på Haugalandet takket være bred mediadekning. Alle Vi er heldige og har fantastisk mange flotte ambassadører, givere, - I denne sykehusverden går det fort, det er strenge krav, og det er rast inntekter ved arrangementet gikk uavkortet til vårt arbeid i KOR og ble støttespillere og samarbeidspartnere, som hver på sin måte bidrar til teknisk utvikling. Noen ganger går det kanskje så fort at vi glemmer den et kjærkomment bidrag. KOR var med som initiativtaker sammen med at vi i dag kan ha to lokale omsorgs- og kompetansesenter i vårt fylke. medmenneskelige dimensjonen ved pasientbehandling og den er jo den Halvor Wilberg for kampanjen Innen 48 timer med Arvid Nesse i Dette er vi uendelig takknemlige for!. viktigste av alt. Derfor passet hjertevarme helt perfekt til dette prosjektet. spissen. En sak som mobiliserte nærmere 500 fremmøtte til folkemøte - Inger Cathrine Bryne, divisjonsdirektør ved Kirurgisk divisjon, SUS i Sandnes Kulturhus 17. mars 2011! Dette initiativet har satt lys på en Arvid Nesse, har med sitt brennende engasjement for saken, vært en viktig sak om ventetider for kreftrammede som har fått bred regional avgjørende pådriver for å videreutvikle og styrke KOR som organisasjon, og nasjonal mediedekning. først som markedsansvarlig og siden 2009 som daglig leder, inntil han sluttet Som ny daglig leder i KOR, vet jeg at jeg har store sko Smil og glede preget åpningen av Hjertevarme-prosjektet. Arvid Nesse, KOR, fotograf Signe-Christine Urdal, oversykepleier Anne Ree Jensen, og divisjonsdirektør Inger Cathrine Bryne. (Foto: Svein Lunde) KOR har vokst gjennom sine fem år og vi har gjennomført tiltak i 2011, å fylle og det er med stor ydmykhet at jeg nå har overtatt stafettpinnen. for å gjøre organisasjonen mer robust og levedyktig. Oppbygging av Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å videreføre og videreutvikle gode interne systemer og ivaretakelse av de ansatte har vært viktige KORs arbeid med utgangspunkt i KORs verdier: omsorg, glede, prioriteringer. Organisasjonsutvikling og markedsføring av KOR har tilstedeværelse, forståelse, fellesskap og støtte! 6 7

5 Foto: Magnus Nesse Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Signe Christine Urdal INNEN 48 TIMER INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av Halvor Wilberg og stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond, høsten Kirsten Wilbergs Minnefond samarbeidet med Kreftomsorg Rogaland og Arvid Nesse for å sette rask kreftdiagnose på den politiske agendaen. Planen var en nasjonal bevegelse etter starten i Rogaland. Målsettingen er å få innført en nasjonal rettighet om oppstart av utredning innen 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreftdiagnose. Mistanken defineres der hvor fastlege eller annet autorisert helsepersonell møter symptomer som kan være forårsaket av kreft. Kreftomsorg Rogaland bidro til å arrangere konferansen INNEN 48 TIMER i Sandnes Kulturhus den 17. mars Kampanjen INNEN 48 TIMER ble offisielt åpnet av styreleder i KOR,Petter Urdal, på dette folkemøtet der tidlig diagnostikk var hovedtema. Blant deltakerne var ledende norske og danske eksperter på kreftbehandling, samt sentrale helsepolitikere og administratorer. INNEN 48 arbeider for at denne kampanjen skal leve videre helt fram til norske myndigheter har innført denne garantien. Kreftomsorg Rogaland med Arvid Nesse i spissen, satt sammen med eksperter og politikere i paneldebatt. FRA DEN ENE TIL DEN ANDRE SE MEG, TRENER! CD prosjekt 2011 Extrastiftelsen innvilget KOR sin søknad til et nytt prosjekt Se meg, I 2008 samlet Kjartan Salvesen, for første gang, et knippe av Rogalands trener! og bevilget prosjektmidler for Bakgrunnen for prosjektet artister og laget en CD til inntekt for barn og unge som har en kreftsyk er at KOR erfarer stor usikkerhet blant voksne som møter og arbeider mor eller far, eller som har mistet. Kjartan mistet selv sin mor i ung med barn og unge som pårørende. KOR har vært en viktig ressurs for alder og så virkelig behov for et tilbud til barn som pårørende. Siden ansatte i barnehage, skole og SFO og vi ønsker å bringe vår erfaringer oppstarten av prosjektet har det blitt gitt ut 4 CDer til inntekt for og kompetanse videre til en annen viktig arena for barn og unge. Møteplassen Barn og Unge. Idrettsmiljøene. -Uten deg Pilotprosjektet var tiltenk å ha oppstart i 2011, men grunnet for lite -Ta den ring ressurser til planlegging og gjennomføring søkte KOR om utsettelse -La den vandre av pilotprosjektet til som ble innvilget. Prosjektetmidlene -Fra den ene til den andre overføres dermed til KOR har inngått samarbeid med Forus klinikken som har lang erfaring med både toppidrett og lokal idrettslag. I 2011 var det CDen Fra den ene til den andre som kom ut. Igjen klarte Manuellterapeut Tor Åge Baardsen vil være prosjektleder, og faglig Kjartan å samle dyktige artister som ville være med på CDen. Med god leder i KOR, Ragnhild Stangeland vi bistå med sin solide erfaring. hjelp av vårt salgskontor, Salg Vest, har vi klart å selge CDer for cirka også i år. Inntektene fra CD salget går uavkortet til å lønne garanti. Dette skal vi få til i Norge også! prosjektansvarlig for Barn og Unge, både i Stavanger og i Haugesund. Tusen takk til alle artister, Kjartan Salvesen, Salg Vest og alle dere andre som har vært involvert i CDen Fra den ene til den andre! 8 9

6 KOR STAVANGER KOR etablerte sin virksomhet november 2006 og kreftsykepleier Ragnhild Stangeland ble våren 2007 organisasjonens første ansatte. I 2011 har vi vært fire ansatte i Stavanger, fordelt på 3,6 årsverk. Hanna Baardsen har hatt 30 % studiepermisjon deler av året for gjennomføring av sitt masterprosjekt i familieterapi og avsluttet sin mastergrad høsten Lovise Haave Halvorsen har hatt ansvar for barn og unge tilbudet vårt, i tillegg til å gjøre mye administrativt arbeid på kontoret. Vi ser tilbake på et år med mange spennende, utfordrende og givende oppgaver. Gjennom året har vi lagt vekt på å styrke allerede etablerte aktiviteter og tjenester og satt i gang noen nye prosjekter. Vi har også gjort en del endring og opprydning i våre lokaler, som har gitt oss alle bedre og mer funksjonelle arbeidsforhold. Dette er betydningsfullt for oss som jobber i KOR Stavanger, men også for alle de som besøker oss på vårt kontor. Jorunn Fjellså har vært med som frivillig i KOR i flere år og vi er glade for at hun høsten 2011 ble frivillighetskoordinator, med ansvar for de som ønsker å gjøre en frivillig innsats i vårt arbeid. KOR er en organisasjon i utvikling og det har vokst frem et tydelig behov for en egen administrativ stilling i KOR. Vi var derfor utrolig takknemlige for at Camilla M Thorsheim ønsket å gjøre en innsats for KOR og ble med på laget siden august Camilla har utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse og har lang erfaring innen HR. Arvid Nesse avsluttet sin stilling som daglig leder i KOR oktober 2011 og Hanna Baardsen overtok dette ansvaret siste kvartal. Vi ønsker å takke Arvid Nesse for all den innsats og hjertevarme han har lagt inn i arbeidet for en bedre kreftomsorg i Rogaland! SAMTALER/OPPFØLGING KOR Stavanger har jobbet med 146 saker i 2012: Vi har hatt kontakt med 67 kreftrammede 88 pårørende 84 etterlatte (69 av disse er barn og unge) Vi har vært i kontakt med flere samarbeidspartnere som eksempelvis lærere, helsesøstre, sykepleiere, leger, nav og barnehageansatte. Vi har til sammen hatt 842 konsultasjoner fordelt på følgende måte: 108 samtaler kontor 135 samtaler hjemme/andre steder 599 telefonsamtaler NETTVERKSBYGGING / MARKEDSFØRING Sola Rotary: Informasjon om KOR Sola Strand Golfklubb: Informasjon om KOR Stavanger offshore tekniske høyskole: Informasjon om KOR Sorroptimistklubben Stavanger: Informasjon om KOR Lions Sunniva, Stavanger: Informasjon om KOR Møte Sandnes Næringsforening (Sandnes-Ulf) Jubileumslunsj St. Svithun hotell(pasienthotell) 5 år Jubileumsmiddag Næringsforeningen Stand med salg av KOR produkter på Rogafest. Informasjonsstand under sykkelrittet STARASOSA Informasjonsstand på konferansen Innen 48 timer i Sandnes kulturhus. 4 møter ulike begravelsesbyrå UNDERVISNING Medarrangør, foredragsholder og gruppeleder kommunikasjonskurs (2 dager) UIS 4 timer for sykepleiere som tar videreutdanning i kreftsykepleie UIS 1 time kreftseminar for sykepleie studenter SUS 2,5 time x 2 ansatte 4C + 4B SUS 2 timer + 1 time ansatte 2K SUS 1 time KBK -Poliklikken Bergeland videregående skole 3 timer + 2 timer + 2 timer Strand videregående skole 4 timer AOF Haugesund 6 timer Nærland rehabilitering1 time x 2 (ulike pasientrehabiliteringskurs) Nettverk for ressurssykepleiere, Stavanger kommune: Rettigheter for kreftrammede og pårørende Nettverk for ressursykepleiere, Jæren: Rettigheter for kreftrammede og pårørende Lærings - og mestringsenteret, SUS: Trygderettigheter(kreftrammede) Lærings- og mestringsenteret, SUS: Seksualitet og samliv Ryggjabø, videreutdanning hjelpepleiere: Trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Klepp kommune: trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Hå kommune (vår): Trygderettigheter + familieperspektivet Kompetansepakke palliasjon, Klepp kommune: familieperspektivet Kompetansepakke palliasjon, Stavanger kommune: Trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Hå kommune(høst): Trygderettigheter og familieperspektivet Kompetansepakke palliasjon, SUS: Trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Rennesøy, Randaberg: Rettigheter Kompetansepakke palliasjon, Stavanger kommune: Familieperspektivet MEDIA Rockar for Kreftomsorg - Jærbladet med Padiona Innen 48 timer - Intervju med Arvid Nesse og Halvor Wilberg, Stavanger Aftenblad + flere reportasjer i lokale og nasjonale aviser om setter lys på sak om ventetider. Bred dekning i TV2, også fra folkemøtet i Sandnes kulturhus 17.mars Kor e KOR? - Rogalands Avis med Arvid Nesse og studenter ved Norges Kreative Fagskole Radio - innslag, NrK lokalen i forbindelse med arrangement i Kongeparken v/ Hanna Gir seg i Kreftomsorg Rogaland - Stavanger Aftenblad med Arvid Det er krevende å være syk - Stavanger Aftenblad med Hanna Julekurven, Denne jobben gjør noe med deg - Stavanger Aftenblad - Ragnhild/ Stavanger kontoret Jeg har lært å mestre angsten - Rogaland Avis - Yoga, Lovise Planlegger nye samlinger - Rogaland Avis under Javel med Lovise UTDANNING/KURS/KONFERANSER 2 ukers samlinger ved Diakonhjemmet Høgskole, mastergrad i familieterapi og systemisk praksis (Hanna) Hanna Baardsen avsluttet master i familieterapi og systemisk praksis Masteroppgave: Vårt kosmos - om meningsskapende prosesser i par-relasjonen når kreftsykdom rammer Foredrag Audun Myskja, Nærland rehabilitering Oppstart konferanse- interkommunalt prosjekt i palliasjon, Stavanger Innen 48 timers konferanse, Sandnes kulturhus Når sorg blir en sykdom SUS, Landsforeningen uventet barnedød Jubileumsseminar Kompetansesenter for lindrende behandling Mamut - kurs 10 11

7 KOR STAVANGER KLASSEBESØK En del barn og unge som enten er kreftrammet, pårørende eller etterlatt ønsker at vi skal komme å snakke med klassen deres. Det kan være godt at de andre elevene vet og forstår bedre deres situasjon. Da snakker vi om kreft og kreftbehandling. Vi forteller litt om situasjonen til den som er syk, etter å ha avtalt på forhånd hva de syns det er greit å fortelle. Vi snakker også om vanlige reaksjoner på alvorlig sykdom eller andre vanskelige hendelser i livet. Vi er vi spesielt oppmerksomme på at det sikkert er andre også i klassen som har opplevd situasjoner som har vært vanskelige for dem. KURS TIL BARNEHAGEPERSONELL Ragnhild Stangeland har utarbeidet et tre timers kursopplegg for barnehageansatte, som skal bidra til å øke deres kompetanse og trygghet i å møte barn og foreldre i utfordrende livssituasjoner. Kurset tar opp mange relevante tema og konkrete eksempler fra hverdagen i barnehagen. Det er rom for diskusjon og spørsmål og det gis innføring i aktuelle bøker til ulike aldersgrupper. Mange barnehager som har barn som pårørende eller etterlatte har også i 2011 hatt Ragnhild på besøk på et av sine personalmøter. Jeg synes du hadde en veldig fin tilnærming til stoffet som er kjempeviktig for oss å vite noe om. Hva vi kan hjelpe til med for å gjøre hverdagen litt lettere for de som blir rammet av slike utfordringer og kriser du beskrev i går. Dette skal vi trekke med oss videre i vårt arbeid -Inger Grete Wiken, Daglig Leder, Skadberg Barnehage BA MØTEPLASSEN BARN OG UNGE SKATEDAG, LØRDAG 29 JANUAR 15 små og store fikk fikk en fartsfylt og spennende dag i Stavanger skatehall denne lørdagen. Med god hjelp av flinke instruktører, gode pølser og fine premier fra Session ble dette en veldig kjekk dag! Tusen takk til Stavanger Skateklubb for at vi fikk komme! 2 ansatte fra KOR tilstede, samt en frivillig tilstede denne dagen. AKTIVTETS DAG MED VIKING HÅNDBALL, LØRDAG 19 FEBRUAR 16 barn og 11 voksne var med oss denne dagen. Viking håndball sto for arrangementet og ledet oss gjennom en dag med kjekke ballaktivteter! Tid til bilder og autografskriving ble det også. Det ble også delt ut pris for beste innsats til to av barna under kampen mot Follo dagen etter! 4 ansatte fra KOR tilstede. HÅNDBALLKAMP VIKING- FOLLO, SØNDAG 20 FEBRUAR. Alle som var med på aktivtetsdagen med Viking Håndball fikk ta med seg så mange de ville og gå på håndballkamp! Pris for beste innsats ble delt ut til to flinke og stolte barn. Takk till Viking Håndball for billetter til kampen og kjekk aktivtetsdag! 3 ansatte fra KOR tilstede, samt 1 frivillig. KARDEMOMMEBY, ROGALAND TEATER 15, 16, 23 ELLER 24 FEBRUAR. Rogaland Teater ga våre familier muligheten til å se den fantastiske oppsettingen av Kardemomme By. Mange benyttet seg av dette flotte tilbudet! Takk til Rogaland Teater for billettene! SJOKOLADEKURS, MANDAG 28 MARS KOR var så heldige å få to sjokolade kurs med Pascal Bulinckx av Thon Hotel, Sandnes. Pascal er forfatter av Sjokoladeboken og innehaver av sjokoladeverksted og Cafe Mocca i Sandnes. 38 store og små, fordelt på to kurs, fikk denne dagen en innføring i sjokolade og ulike teknikker en kunne bruke hjemme for å lage sin egen sjokolade! Marsipankuler, studenterbrød og appelsinkonfekt ble produsert, og alle fikk ta med hjem godbitene de selv hadde laget! 3 ansatte fra KOR tilstede på begge kursene FAMILIEDAG HOS HOG, LØRDAG 28 MAI. 29 voksne og 31 barn ville være med når vi for 3. gang ble invitert til aktivitetsdag med HOG Rogaland. Denne gang var det Morten og Pauline Nygård som åpnet den fantastiske eiendommen sin for oss! Masse god grillmat, kaker, is, kaffe og brus ble servert. Her manglet ingenting! Tryllekunstner Kevin Lunde var innleid for dagen og holdet et fantastisk show for oss. De som ville fikk prøve seg på ATV kjøring, sitte bakpå en av de flotte Harlyene, eller stable bruskasser. Rekorden ble hele 24 bruskasser oppå hverandre! Tusen takk til Morten og Pauline og resten av HOG Rogaland for en minnerik og flott dag sammen med dere! 2 ansatte fra KOR tilstede og 2 frivillige. BILLETTER TIL SANDVOLLY KAMPER, PERIODEN Av World Event fikk vi muligheten til å gi billetter til våre medlemmer på sandvolleyball kamper i perioden Tusen takk til dere! VIKING - AALESUND, SØNDAG 17 JULI 15 store og 18 små fikk denne dagen en flott opplevelse, i egen VIP losje med bespisning, under fotballkampen mellom Viking FK og Aalesund. Tusen takk til Lyse som ordnet dette for oss! 1 ansatt fra KOR og 1 frivillig tilstede. FAMILIEDAG I KONGEPARKEN, LØRDAG 10 SEPTEMBER 200 store og små var med da KOR og Kongeparken for første gang arrangerte Bamseklem dagene sammen! Vi grillet pølser, spiste gode kaker laget av damene i Round table, benyttet oss av alle de kjekke tingene det er å gjøre i parken, så på showet til sjonglørgruppa Flax. Det var også mulighet for de voksne som ønsket det å få med seg to flotte foredragsholdere; Anne Fi Troye og Kristoffer Omdal. Det ble avholdt bamseklem konkurranse, der det gjaldt å få en klem av Brumle og alle de andre bamsene i løpet av dagen. I tilegg fikk alle bamser som var med i parken, eget popcorn som de kunne dele med sine eiere! KOR hadde egen stand like ved inngangen i Kongeparken og gav informasjon til de de som måtte ønske det. VIKING - HAUGESUND, LØRDAG 1 OKTOBER. Denne dagen var 3 etterlatte familier med på en flott opplevelse. En familie var fra Haugesund og to fra Sør-fylket. Kjartan Salvesen fra VIking hadde ordnet personlige hilsener fra spillere til to veldig fotball interesserte gutter som var med og dette ble satt stor pris på. Vi tippet resultatet på kampen og det endte med at ingen fikk rett, det ble uavgjort 1-1. En flott kamp med god stemning. God mat og drikke ble servert i en fin losje. Vi må takke Viking, Maersk Drilling og Malthus AS som var ga oss denne opplevelsen. PIPPIS KUNSTSKOLE, SØNDAG 6 NOVEMBER. Nok en gang ble vi invitert til Pippis kunstskole! Denne gang var det kjøpt inn lerret som barna kunne male på. Det ble produsert mange flotte bilder denne dagen, og noen av dem skiftet kanskje til og med eier i jula? Vi koste oss med kjeks, saft og mandariner. 10 barn i alderen 5-8, og 6 voksne, var sammen med oss denne dagen! 2 ansatte fra KOR tilstede. BARNAS SCENE, LØRDAG 19 NOVEMBER. Denne lørdagen ble vi invitert til Sandnes Brygge av fortellersenteret. 8 barn i alderen 5-8 år møttes, for en ettermiddag fyllt av klovnestreker, ansiktsmaling, eventyr, utkledning, scenelek og grøt. Her fikk virkelig fantasien utløp og det var 8 flotte og fornøyde løver, tigrer og sommerfugler som gikk hjem denne dagen. 2 ansatte fra KOR tilstede og 1 frivillig SJOKOLADEKURS, MANDAG 12 DESEMBER. Etter suksessen med sjokolade kursene med Pascal Bulinckx på Thon Hotel, Sandnes, besluttet vi å ha enda en runde kurs. For hva passer vel bedre enn å få lage sin egen konfekt i førjulstiden? Nye 38 store og små, fordelt på to kurs, fikk denne dagen en innføring i sjokolade og ulike teknikker en kunne bruke hjemme for å lage sin egen sjokolade! Marsipankuler, studenterbrød, slikkepinner og appelsinkonfekt ble produsert, og alle fikk ta med hjem godbitene de selv hadde laget! 3 ansatte og 1 frivillig fra KOR tilstede på begge kursene

8 KOR STAVANGER ARTISTGALLA I HAUGESUND 30.JANUAR 2011 TURGRUPPE KOR startet i mars 2011 opp en turgruppe i samarbeid med pasienthotellet ved SUS, St. Svithun Hotell, for de som er eller har vært rammet av kreft. Gruppen drives av frivillig i KOR, Elise Oliversen. Første halvår ble det arrangert en turdag per uke, mens vi hadde tilbud om to turdager per uke gjennom høsten. En tur på formiddagen og en på ettermiddag/ kveld, for å nå flest mulig, også de som er tilbake i arbeid. Våren ble det gått 8 turer. Oppmøtet varierte mellom 1-3 deltakere. Det har vært arrangert nærmere 30 turer på høsten, 9 uten oppmøte. Ellers har det vært mellom 1-5 deltakere med hver gang. Gruppen har i hovedsak bestått av inneliggende pasienter. Turen har sitt utgangspunkt rundt Mosvannet, men turgjengen har også benyttet seg av andre lokale turløyper, som Vålandsskogen, Vannassen, gamle Stavanger ol. Turgåerne har ofte samlet seg til en kopp kaffe og en matbit i Cafe Morgenrød ved hotellet, til reduserte priser, som et tilbud fra St Svithun! Prosjeketet er støttet av YOGA Januar 2010 startet KOR i samarbeid med Atha yoga opp et pilot prosjekt, der vi tilbød 10 ukentlige yoga timer til kreftrammende og tidligere kreftrammede. Å få en alvorlig kreftsykdom er belastende både for kropp og sinn og mange sliter med senplager i lang tid etter behandling. Ved å tilby ukentlige yogatimer ønsker vi at kreftrammede og tidligere kreftrammede skal lære seg enkle og nyttige stressmestringsteknikker samt få en time der en kun fokuserer på pust og avspenning. I 2011 var det cirka 40 deltagere på listen, og i snitt 12 personer som deltok hver uke. Noen kommer hver uke, mens andre tilpasser treningen etter når de får behandling eller jobber. Prosjektet er blitt evaluert av deltagerne underveis og er for mange blitt en viktig del av hverdagen. Sagt om prosjektet; Jeg var litt skeptisk til yoga i begynnelsen, men har hatt en utrolig positiv opplevelse. En av ukas høydepunkter :) Dette er et veldig fint tilbud til de som er under kreftbehandling eller er ferdig med behandlingen. Det hjelper å trener med andre i lignende situasjon. Det hjelper å mestre hverdagen, det hjelper med selvtilliten, selvbildet og selvfølgelig styrke kroppen etter en tøff behandling. Håper det forsetter!! Timene gjør meg godt på alle måter, psykisk og fysisk. Godt å bare være der, gjøre øvelsene og nyte atmosfæren sammen med folk i samme situasjon. Selv om en ikke snakker sykdom, vet vi at vi er i samme båt... Tusen takk for et fantastisk tilbud! Tilbudet i 2011 ble finansiert gjennom midler fra Extrastiftelsen. Vi har fått støtte til å fortsette tilbudet ut 2012, da med to ukentlige timer - en på ettermiddag og en på dagtid! Tom Erik Anfinsen, leder for Festiviteten, tok kontakt med oss i juni 2010 og ønsket å arrangere en konsert med ulike artister, hvor inntektene skulle gå til KOR. En fantastisk forespørsel, som vi selvfølgelig takket ja til! Tom Erik Anfinsen fikk med seg Helge Bertelsen fra Yesman, Hilde Ingvaldsen fra Popcorn og Lisbeth Spies fra Haugesund sentrum. Nina Lill Veste som er ansatt i KOR som prosjektansvarlig for barn og unge, ble en viktig kontakt mellom oss og resten av gruppen. Vi hadde 8 møter i løpet av høsten 2010, hvor mye ble utrettet med stort engasjement. Artistgallaen ble markedsført med store plakater flere steder i hele distriktet,. Det ble delt ut flyers og arrangementet fikk bred annonsedekning i Haugesund Avis, som var en sentral sponsor. Vi fikk omtale i avisen før forestillingen og ikke minst førstesideoppslag etter forestillingen. Vi var også med på sending både i Radio102 og TV-Haugaland. Dette ga oss en unik mulighet til å få markedsført Kreftomsorg Rogaland på en svært god måte. Vi hadde med oss flere sponsorer; Rica Maritim Hotel sponset all overnatting for de artistene som var tilreisende. I tillegg overakte de en sjekk under forestillingen. Dette var julegaven til de ansatte som de valgte å gi til oss. En forestilling var planlagt, men to fulle forestillinger ble utsolgt! Et fantastisk knippe av artister deltok og gjorde kvelden spesiell for alle fremmøtte. Vi nevner: Heine Totland, Scenekraft, Helge Toft, Christina Bjordal, Duel in the sun, Munor Ensemblet, Elisabeth Gjerde, Vidar Johnsen, Gunnar Toft, Stangeland Brass, Lidolido, Ford Rekord, Cortina, Britt Synnøve Johansen, Kompani Haugesund. Konferansier var Sigrid Bonde Tusvik, som loset oss gjennom kvelden på en strålende måte. Kunstner Bernhard Østebø var med på et spesielt prosjekt, hvor barna fra Møteplassen, sammen med han, malte 10 flotte bilder under hele forestillingen, bak et gjennomsiktig sceneteppe Disse maleriene var på forhånd solgt til 10 butikker i sentrum, og ble siden hengt opp utstilt hos disse. De ble fantastisk flotte! KOR fikk anledning til å informere kort om vårt arbeid i løpet av forestillingen. Vi hadde også med oss to som har vært i kontakt med KOR, for å fortelle sin historie under forestillingen. En ung far som hadde en kone som var kreftrammet. De var akkurat blitt foreldre for andre gang rett før artistgallaen! En ung kvinne fortalte sin historie, hun fikk brystkreft, og fortalte hvilken betydning Kreftomsorg Rogaland og Møteplassen for bryst-og gynkreft hadde vært for henne. Sterke historier begge to som berørte publikum. All inntekt gikk uavkortet til Kreftomsorg Rogaland. Russ fra Skeisvang og Haugaland videregående skoler, hadde hatt innsamlingsaksjon til KOR på forhånd, og de fikk overlevere sjekkene under gallaen. Tilsammen fikk vi nærmere kr ,- denne kvelden! Vi vil takke alle som var med på å gjøre denne kvelden til en uforglemmelige opplevelse her i Haugesund og for den muligheten det gir oss i vårt videre arbeid! 14 Foto: Dag Knutsen 15 Foto: magnusnesse.no

9 KOR HAUGESUND Kreftomsorg Rogaland (KOR) etablerte sin virksomhet i Nord Rogaland jan 2008, med kontor i Haugesund. Virksomheten ble etablert med ansettelse av kreftsykepleier Eli N Rønnevik i 60 % stilling. Kreftsykepleier Målfrid H Eide ble ansatt fra april -10. i 40 % stilling. Haugesundskontoret er dermed bemannet med tilsammen en 100% stilling. Nina Lill Veste ble ansatt i prosjekt (timebasert) fra august 2011 for å ivareta Møteplassen Barn og unge som pårørende samt å starte opp Ung på Haugalandet høsten LOKALER Vi er svært godt fornøyd med våre nå etablerte lokaler i Haraldsgaten 98, Haugesund. De har en sentral beliggenhet, og er lett tilgjengelige for de fleste konsultasjoner. Vi bruker mindre tid og ressurser på reiser. Samtidig er lokalene godt egnet for møter og andre arrangementer. I tillegg har KOR adgang til fri bruk av møtelokaler i SpareBank1 SR-Bank, Haugesund for større arrangement. Virksomheten i Nord Rogaland er ment å dekke kommunene i foretaket Helse Fonna, foruten å drive aktiv markedsføring i Hordalandskommunene. Markedsføring og etablering av nettverks forbindelse lokalt, regionalt og sentralt har vært hovedsatsingsområdene dette året, samtidig som det er en kontinuerlig prosess. I nettverksbyggingen har det vært en stor fordel at KOR`s ansatte også, bl.a. har et ansettelsesforhold i H F. AKTIVITET 2011 SAMTALER/OPPFØLGING I Haugesund har vi jobbet med 94 saker og har vært i kontakt med 41 kreftrammede 31 pårørende 22 etterlatte Vi har tilsammen hatt 385 konsultasjoner: På kontoret 122 Andre steder 4 Hjemmebesøk 17 Telefoner/meldinger 242 Vi har vært i kontakt med flere samarbeidspartnere som eksempelvis lærere, helsesøstre, sykepleiere, leger, nav og barnehageansatte. MONTEBELLO - SENTERET Familiekurs hvor mor eller far er sjuk: Gruppeleder på 1 ukes kurs i nov. Diagnosekurs for tarmkreft og prostatakreft: Gruppeleder på en ukes kurs i sept. NETTVERKSBYGGING/ MARKEDSFØRING Artistgalla: Initiativ fra Tom Erik Anfinsen, leder på Festiviteten. 2 fullsatte forestillinger. Møter Barn som pårørende i Helse Fonna (HF) (2 samlinger) Haraldsvang ungdomskole: Presentasjon av KOR PROFO styremøte: Presentasjon av KOR Møte med saksbehandler i NAV Presentasjon av KOR for NAV ansatte, ca 25 stk, 5/5 Møte med qigonginstruktør og akupunktør, 20/6 Møte med prosjektansvarlig i lindrende behandling,haugesund kommune, 30/5 Deltaker på nettverksamling av ressurssjukepleiere i HF Helsesøstrene i Haugesund: Presentasjon av KOR Hjerte/lunge foreningen i Haugesund: Presentasjon av KOR PROFO medlemsmøte: Presentasjon av KOR Vrimledag Hemmingstad kulturhus, Haugesund i regi av HF. Vi presenterte oss med stand. Ledet en vrimlegruppe med ca 20 deltakere Onkologisk dagenhet HS: Presentasjon av KOR Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB ) jubileumskomite: Presentasjon av KOR Deltaker i styringsgruppen Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Gyn avd HF, avdelingsmøte: Presentasjon av KOR Samarbeidsmøte med Palliativt team (PT) og onkologisk dagenhet Civianes, Haugesund: Presentasjon av KOR Jubileumsseminar KLB m/ stand på HSH Samarbeidsmøter med BUP, barnehage, helsesøster, fastlege og foreldre - 2 møter Vardafjell russestyret: Presentasjon av KOR MEDIA Lokal TV Se byen i anledning Artistgalla 2011 TV Haugaland 27.januar i anledning Artistgalla 2011 Radio januar i anledning Artistgalla 2011 Omtale i Haugesunds avis før og etter Artistgallaen. 26.januar; russepresidentene fra Skeisvang og Haugaland vid skoler får omtale for sin innsamlingsaksjon til KOR 9.mars; omtale i Haugesunds avis. Mottat sjekk på kr 25000,- fra Jostein Grindhaug som ble kåret til årets navn Han ønsket å gi sitt bidrag til KOR. 21.september; omtale i Haugesunds avis i anledning oppstart av Ung på Haugalandet 22.september; omtale i Karmsund avis i anledning oppstart av Ung på Haugalandet 26.oktober; besøk av Se byen.fkh og Se Byen samarbeidet om gave til KOR. Barna må få bedre hjelp - Haugesundsavis - innlegg Eli Savner husmorvikaren. KURS/ KONFERANSE/FOREDRAG Inspirasjonskveld v/ hypokonderdoktor Wilhelmsen Kompetansesenter i lindrende behandling ( KLB ) Tema: Åndelig omsorg. Presentasjon av KOR Fagseminar på SUS om oppfølging av mennesker i sorg og krise etter dødsfall. Parforholdets psykologi v/ Sissel Gran MØTEPLASSEN FOR KVINNER MED BRYST/GYNKREFT Frivillige medarbeidere: Janne Elin Kvalheim Thronsen (FFB) og Haldis Meling ( FGK) Samarbeid mellom FFB, FGK og KOR FFB og FGK har kostnadene med lunsj og den praktiske gjennomføringen Sted: Lokalene til KOR Tid: Annen hver mandag kl 12-13:30 Totalt 15 samlinger Antall deltakere har variert fra kvinner har deltatt Evalueringsmøte en gang pr år Vi får stadig bekreftelse på hvor viktig denne Møteplassen er for disse kvinnene. Her blir det utvekslet erfaringer og opplevelser som andre kan ha nytte av. En kreftsykepleier er alltid med og kan dermed gi råd og veiledning utfra et faglig ståsted. I tillegg har vi et flott samarbeid med FFB og FGK, og representantene deres er en viktig ressurs på disse samlingene. MØTEPLASSEN MAGE/TARMKREFT Frivillige: Mette Wee og Anne Britt Aanensen Sted: Lokalene til KOR Tid: siste mandag i hver måned. Totalt avholdt 9 samlinger Antall deltakere på møtene har variert fra 7-13 På disse samlingene har vi ofte tema for kvelden, og vi har hatt med oss ulike foredragsholdere. Vi har blant annet hatt besøk av akupunktør Irene Melander, foredrag om kosthold og vitamintilskudd v/ Karl Henrik Brandzeg, besøk av overlege Arne Kristian Mohn og funksjonsleder Bodil Håkull fra kirurgisk avdeling v/haugesund sjukehus og hatt besøk av Eva Bauer Nilsen som snakket om qigong. I høst var vi på kokkekurs hos Finn Lothe hvor vi fikk lære og smake på mat som produserer lite tarmgass, en fantastisk koselig kveld! Det å ha en arena hvor en kan treffe andre som har opplevd noe av det samme som en selv, ser vi stadig betydningen av. På disse samlingene er det både menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Vi har absolutt plass til flere! QIGONG Våren 2011 arrangerte vi som et pilotprosjekt Qigong - kurs i samarbeid med Eva Bauer - Nilsen, 10 samlinger ukentlig, på 1,5 t.målgruppen har vært, de som har eller har hatt kreft. Etterspørselen var stor, men vi måtte sette et tak på 15 deltakere. Evalueringen synliggjør bekreftelsen av at qigong lindrer spenning og angst, samt øker følelse av mestring/ stressmestring. Prosjektet ble støttet økonomisk av 16 17

10 KOR HAUGESUND STIFTELSEN KREFTOMSORG ROGALAND RESULTATREGNSKAP FOR 2011 KOMMUNIKASJONSKURS FOR PAR Kreftomsorg Rogaland (KOR)har siden 2007 arrangert kurs i kommunikasjon og mestring for par hvor den ene har kreft. KOR har inngått samarbeid med Vågestykket AS som har tilbudt samlivskurs siden Sammen har vi utarbeidet et tilpasset program for vår målgruppe. På høsten var vi blant annet på kunstkurs hos Bernhard Østebø, hvor barna fikk lage seg flotte bilder i trykk. Bernhard var også med oss på Artistgallaen, og var veldig positiv til fortsatt samarbeid! Juleavsluttningen dette året ble på Edda kino, hvor vi fikk være i en kinosal for oss selv! Vi så Flåklypa Grand Prix, en film som slo godt an Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note Aktuelle tema i kursprogrammet er: Kommunikasjon med fokus på parforholdet, barna og nettverket. Mitt hjem ditt hjem vårt hjem Det handler om intimitet og nærhet. hos både store og små. Vi hadde popcorn, brus, gløgg og mandariner. Varekostnader Lønnskostnader m.m. Annen driftskostnad Sum driftskostnader Respekten i parforholdet Utfordringer knyttet til det å være rammet av kreft / utfordringer Driftsresultat knyttet til det å være pårørende Å snakke med barna (små barn / ungdom / voksne barn) Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Kurset går over to dager med overnatting på hotell med full pensjon. Annen rentekostnad Resultat av finansposter I oktober 2011 var 20 par samlet på Kronen gård i vakre omgivelser. Hotelloppholdet ga en flott ramme rundt kurset, noe vi er legger stor vekt Resultat før skattekostnad på. Vi ønsker å gi våre deltakere et velfortjent pusterom fra hverdagen, Ordinært resultat i tillegg til mulighet for å treffe andre par som er i samme situasjon. Kronen gård la til rette for et fantastisk opphold på alle måter! Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Vi fikk solid hjelp fra to erfarne kreftsykepleiere fra Haugesund som stilte opp som gruppeledere på kurset uten vederlag. Tusen takk til Laila Johannesen og Anne Kristine Adland Kreftomsorg Rogaland fikk i 2011 tilskudd fra Barne-Ungdoms - og Familiedirektoratet til gjennomføring Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer av kurset. Vi fikk også legatmidler fra Klosters legat øremerket kommunikasjonskurset. Kurs og opphold var gratis for deltakerne. I sin evaluering av kurset har deltakerne blant annet gitt følgende UNG PÅ HAUGALANDET kommentarer: Vi har lenge sett behovet for en møteplass hvor ungdom som kreft- Har lært oss og sette ord på temaer rammede, pårørende og etterlatt kan treffes. Høsten 2011 startet vi et Interessant kurs, tankevekkende. Mye gjenkjennelig. pilotprosjekt og innledet et samarbeid med Genesis film hvor målet var Godt å treffe andre i samme situasjon. å starte opp en ungdomsgruppe hvor de skulle lære å lage film, Proffe folk som får frem sider av meg selv som jeg ikke visste et prosjekt fra idè til ferdig film. Aldersgruppen var fra år. at jeg hadde Nina Lill Veste ble med som prosjektansvarlig og Målfrid H Eide var MØTEPLASSEN FOR BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDE med som kreftsykepleier. Frivillige medarbeidere: Liv Sølvi Bakke og Elisabeth J Kyvik Tid: Annen hver mandag kl 17:30-19:30 Prosjektet har fått omtale i både Haugesund og Karmsund avis, i tillegg Sted: SpareBank 1 SR Bank sin kantine til annonsering av tilbudet i begge aviser. Vi har stor tro på prosjektet Totalt 15 samlinger og det var stor glede da vi i november 2011 fikk innvilget prosjektmidler Antall deltakere har variert fra fra Extrastiftelsen til videre satsning i Alder 5-15 år Tid: En torsdag i måneden, kl I løpet av 2011 har vi hatt flere kjekke aktiviteter på samlingene. I mars Sted: Hemmingstad kultursenter hadde vi Fastelavensfest, og i april var vi på Karmsund videregående Totalt 4 samlinger i høst skole, hvor vi hadde med oss kokk. Barna fikk under veiledning lage ulike 7 ungdommer møtte første gang, 5 fortsatte retter, som de fikk spise etterpå, kjempemye godt! Alder å 18 19

11 STIFTELSEN KREFTOMSORG ROGALAND BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 FORENINGEN KREFTOMSORG ROGALAND RESULTATREGNSKAP FOR 2011 EIENDELER Note Driftsinntekter og driftskostnader Note Anleggsmidler Medlemskontigent Immaterielle eiendeler Sum medlemsinntekter Varige driftsmidler Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad inkl overføring til KOR stiftelsen Finansielle anleggsmidler Sum driftskostnader Driftsresultat Omløpsmidler Finansinntekter og finanskostnader Fordringer Annen rentekostnad Kundefordringer Resultat av finansposter Andre fordringer Sum fordringer Årsresultat 0 0 Investeringer Andre finansielle instrumenter BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 Sum investeringer EIENDELER Varige driftsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Finansielle anleggsmidler Sum omløpsmidler Depositum husleie Sum eiendeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Omløpsmidler Fordringer Innskutt egenkapital Ubetalte kontigenter Aksjekapital Sum fordringer Sum innskutt egenkapital Investeringer Opptjent egenkapital Bankinnskudd, kontanter og lignende Annen egenkapital Sum omløpsmidler Sum opptjent egenkapital Sum eiendeler Sum egenkapital EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL GJELD Opptjent egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen egenkapital 3 Annen langsiktig gjeld Sum opptjent egenkapital 3 Øvrig langsiktig gjeld Sum egenkapital Sum annen langsiktig gjeld GJELD Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomregning KOR stiftelsen Skyldige offentlige avgifter Sum kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 NOTER NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Fordringer Fordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Kostnadene til Foreningen Kreftomsorg Rogaland består hovedsaklig av regnskaps- og revisjonshonorar i tillegg til kostnader vedr. innkreving av medlemskontingent. Netto overskuddoverføres til Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland. NOTE 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Foreningen har ingen ansatte og det er ingen lønnskostnader i regnskapet. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for styret eller ansatte i foreningen. Godtgjørelse til revisor utgjorde kroner i Skatt Foreningen er ikke skattepliktig. Inntekter Medlemskontingent inntektsføres ved fakturering. NOTE 3 Egenkapital Egenkapital Årets resultat før overføring til Stiftelsen KOR overføring til Stiftelsen KOR Egenkapital

13 KREFTOMSORG ROGALAND (KOR) ble stiftet som forening den 16/11/06. KOR er en stiftelse med formål å handle til beste for kreftpasientene og pårørende. Et av hovedmålene er at alle har et omsorgsog kompetansesenter å henvende seg til i Rogaland. KOR skal drive eget omsorgs- og kompetansesenter for kreftrammede og deres pårørende lokalt i Rogaland og på denne måten være en ressurs for disse. Kreftomsorg Rogaland, bankkonto Stavanger: Niels Juelsgate 10, 4008 Stavanger Haugesund: Haraldsgata 98, 5528 Haugesund telefon /

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

MØTEPLASS FOR ETTERLATTE 2014

MØTEPLASS FOR ETTERLATTE 2014 MØTEPLASS FOR ETTERLATTE 2014 Referansenr. GTEYSC Innledning Kreftomsorg Rogaland (KOR) ble stiftet i 2006 og er et lokalt omsorgs og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. KOR er

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer