ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN 48 TIMER 9 FRA DEN ENE TIL DEN ANDRE 9 SE MEG, TRENER! 9 KOR STAVANGER 10 ARTISTGALLA I HAUGESUND 15 KOR HAUGESUND 16 REGNSKAP, STIFTELSEN 19 BALANSE, STIFTELSEN 20 REGNSKAP, FORENINGEN 21 BALANSE, FORENINGEN 21 NOTER 22 Mange takk til Reload for deres støtte og design av årets årsrapport. Reload.no Trykk: Printting 2 3

3 INNLEDNING Hvert år rammes nærmere mennesker av kreft i Norge. Rogaland er et av de fylkene i landet som har høyest andel kreftrammede, men også flest overlevere. Når kreft rammer, rammes ikke bare den som er syk, men hele familien og dennes nettverk av øvrig familie, venner, naboer, skole, arbeidsgiver og kollegaer. Ringvirkningene er mange! Tidlig diagnose og bedre behandlingsmetoder bidrar til økt overlevelse og bedre livskvalitet for de kreftrammede og deres familier. Dagens helsetilbudet er imidlertid fragmentert. Mange savner å ha et sted å henvende seg til og etterlyser bedre oppfølging av den enkelte familie som rammes. Dette var bakgrunnen for at ildsjeler sørget for at Rogaland beholdt et lokalt omsorgs- og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte og etablerte Kreftomsorg Rogaland 16 november KOR er en verdinøytral og politisk uavhengig stiftelse. Vi har medlemmer bestående av enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger. Tilstedeværelse gjennom lokal og nær kreftomsorg har vært organisasjonens visjon. Lokal forankring er en styrke, vi kjenner systemet rundt de som rammes og har mulighet til å være tett på når behovene melder seg. I KOR skal du slippe lange ventetider og få hjelp og støtte når du trenger det! Resultatet er at et økende antall enkeltpersoner og deres familier har fått hjelp til å mestre sine utfordrende livssituasjoner. Det betyr mye for oss! VÅRE ANSATTE Disse har i 2011 være ansatt i KOR Arvid Nesse, daglig leder/markedsansvarlig (sluttet september 2011) Hanna Baardsen, daglig leder (f.o.m september 2011), sosionom/ familieterapeut (30 % studiepersomisjon fra jan - aug 2011) Lovise Haave Halvorsen, prosjektansvarlig barn og unge Ragnhild Stangeland, faglig leder/ kreftsykepleier Eli Næsheim Rønnevik, kreftsykepleier Målfrid Haraldseid Eide, kreftsykepleier Nina Lill Vestre, prosjektansvarlig barn og unge Camilla Midbøe Thorsheim, administrajon/ regnskap/ marked (f.o.m august 2011) STYRET Styret i Kreftomsorg Rogaland retter en stor takk til ansatte, frivillige og samarbeidspartnere som har vært med på å videreutvikle vår ideelle organisasjon til å gjøre livet litt lettere for de som rammes av kreft. Et av våre styremedlemmer Jan Gjøse døde fra oss, han var svært opptatt av å kunne tilby kreftomsorg i vårt fylke og vi takker for hans innsats i det vi minnes hans fine og engasjerte væremåte. Høsten 2011 hadde vi en liten feiring siden KOR nå har eksistert i 5 år! Vi har jobbet med å bli mer synlige, spre hjertevarme og livsglede i en utfordrende tid. Vi har årlig utvidet vår kapasitet med flere ansatte og frivillige tilknyttet våre kontorer i Haugesund og i Stavanger, vi har og jobbet med å utvikle en god struktur innad i organisasjonen. Vi vil derfor si at vi i dag samlet sett utgjør et solid lokalt ressurs- og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen der vi år for år har styrket egenkapitalen og således ikke brukt mer penger enn vi har klart å samle inn av midler. Styret hadde 6 styremøter og behandlet 40 saker i løpet av år Styrets leder: Petter N.H. Urdal Styremedlemmer: Mette Wee Jorunn Fjellså Glenn Kristoffersen Jo Asbjørnsen Eli Næsheim Rønnevik. Vara medlemmer: Rolf Retz og Liv Sølvi Bakke. Kontroll komité: Ingunn Helland og Randi Westbye. Valg komité: Anne Marie Waage, Kjell Egil Førsund og Elisabeth J. Kyvik. KORs regnskapsføring er foretatt av Abacus Revisjon AS. Atlantic Revisjon har store deler av året vært KORs revisjonsselskap. F.o.m oktober 2011 inngikk KOR samarbeid med Deloitte. KOR ønsker også å rette en stor takk til Klosters Legat, Karoline Berentsens Legat og Laila og Gunnar Schjeldrups Gavefond for deres bidraget til en bedre kreftomsorg i Rogaland. Ny CD utgivelse: Fra den ene til den andre har sikret inntekter til stillingen prosjektansvarlig barn og unge i Stavanger og Haugesund i En stor takk til Kjartan Salvesen, artister og alle som har bidratt til å gjøre dette mulig. En annen helt sentral og viktig inntektskilde i 2011 er Grasrotandelen. I løpet av 2011 la Kreftomsorg Rogaland seg inn på andre plass på listen over spillere i Rogaland, og målet er selvsagt å bli nr. 1. Et annet satsningsområde som ble påbegynt i 2010 har vært å inngå samarbeidsavtaler med lokale bedrifter i Rogaland, som kan sikre KOR forutsigbar støtte og et viktig samarbeid med solide aktører i regionen. Vi er stolte over våre allerede inngåtte avtaler. Givergleden er stor og våre medlemstall er stigende. KOR opplever god støtte fra enkeltpersoner, lokale bedrifter, organisasjoner og pasientforeninger. Vi sender vår hjerteligste takk til alle givere, medlemmer og samarbeidspartnere. Et hvert bidrag er kjærkomment i vårt arbeid. Regnskapet for 2011, utdeles på årsmøte. GIVERGLEDE/ ØKONOMI For å kunne tilby vår målgruppe best mulig tjenester og aktiviteter - krever det at vi har økonomi. Etterspørselen etter KOR`s tjenester og tilbud er stadig i vekst. KOR søker derfor kontinuerlig om støtte fra kommunene i Rogaland. Spesielt vil vi takke Stavanger Kommune som har vært en god støttespiller helt siden oppstarten. Det samme har Sola Kommune og Hå Kommune. Vårt mål og ønske, er at også de andre kommunene i fylket ser nytteverdien av vårt arbeid og vil bidra på tilsvarende måte. Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i 2011: Base property Bjørnson Block Berge Bygg Deloitte Kongeparken Stangeland Maskin Stavanger kommune Subsea7 Time Sparebank Østerhus PRIMÆRE OPPGAVER KOR er et lokalt ressurs- og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. I KOR møter du erfarne fagpersoner og medmennesker som kan være til hjelp og støtte. Vi legger stor vekt på tilgjengelighet og fleksibilitet i våre tilbud. Rogaland Fylkeskommune har i 2011 gjort det mulig for KOR å starte både turgruppe for kreftrammede og Qigong kurs for samme målgruppe i Haugesund. Tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne - likestillings og inkluderingsdepartementet har bidratt til aktiviteter for barn og unge. Barne - Ungdoms og Familiedirektoratet har bevilget støtte gjennom flere år til våre kommunikasjons kurs for par der den ene er rammet av kreft. Vi ønsker også nevne Extrastiftelsen, som er en avgjørende og solid bidragsyter, som i 2011 både har finansiert KOR`s Yoga-tilbud og sikret midler til Se meg, Trener! prosjektet, samt gitt lønnsmidler til Hanna Baardsens studiepermisjon. KOR tilbyr blant annet: Individuelle samtaler, par- og familie samtaler med kreftsykepleier/ familieterapeut Råd og veiledning om trygderettigheter gjennom egen sosionomtjeneste Kommunikasjonskurs for par som er rammet av kreft Møteplasser for barn og unge Andre aktiviteter Informasjon og veiledning i barnehage, skole, SFO og klassebesøk Undervisning/kurs for helsepersonell og andre som møter kreftrammede og deres pårørende Informasjon, støtte og hjelp til bedrifter hvor ansatte eller deres pårørende er rammet av kreft 4 5

4 HANNA BAARDSEN DAGLIG LEDER HJERTEVARME Det er med stolhet Kreftomsorg Rogaland(KOR) kan se tilbake på 5 år vært viktige satsningsområder i Vi har fått hjelp av elever ved Kreftomsorg Rogaland (KOR) har i løpet av våren/høsten 2011 sam- i virksomhet. Takket være ildsjeler, stort pågangsmot og innsatsvilje fra Norges Kreative fagskole til å utarbeide en annonsekampanje for arbeidet med fotokunstneren Signe Christine Urdal om et utsmyknings- ansatte, styremedlemmer, frivillige og ikke minst alle de som har støttet å synliggjøre vårt arbeid. Vi har fått nytt brosjyremateriell og ny prosjekt tilrettelagt for kreftrammede pasienter som er innlagt på vårt arbeid økonomisk, høster vi i dag anerkjennelse som et verdifullt hjemmeside og takker alle våre gode støttespillere og samarbeids- sykehus.prosjektet har i perioden vært et pilotprosjekt som har som og profesjonelt omsorgstilbud i Rogaland. KOR har gjennom sine fem år partnere som har bidratt med sin kompetanse i denne prosessen. formål å formidle gode opplevelse gjennom fotokunst. I juni 2011 ble 20 blitt en ressurs for mange enkeltpersoner og familier som er blitt rammet fotokunstfotografier overakt som en gave fra KOR til SUS til henholdsvis av kreft, i tillegg til å være et viktig supplement til ulike fagmiljøer og Vi lever av innsamlede midler og det er viktig for oss at de ressurser avdelingene 6G og 6H. offentlige instanser i regionen. som tilkommer organisasjonen, aktivt blir benyttet overfor våre målgrupper. Vi er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge Dette for I tillegg ble det laget en Hjertevarme katalog som presenterer Siden oppstarten i november 2006, har KOR etablert to lokale omsorgs- å kunne gi våre medlemmer, givere, støttespillere og samarbeids- de 20 forskjellige bildene. Katalogen inneholder også dikt fra kompetansesenter, ett i Stavanger og ett i Haugesund. Vårt tilbud partnere trygghet, innsikt og tillit til forvaltningen av de innsamlede Gunnar Roaldkvam. omfavner aller innbyggere i Rogaland, fra Sokndal og Lund i sør til midlene. Siden oppstarten av KOR bekrefter vår revisor og Vindafjord og Sauda i Nord. Med stadig økende henvendelser år for Innsamlingskontrollen i Norge at vi ligger i øvre sjikte når det KOR`s gaveprosjekt Hjertevarme hadde med seg 15 utvalgte bedrifter år, har organisasjonen sakte, men sikkert vokst og vi er i dag 6 ansatte gjelder hvor stor andel av våre midler som har gått direkte til som støttespillere til prosjektet: Neumann Bygg AS, Helseklubben, fordelt på 4,6 årsverk. En av våre viktigste visjoner og målsetninger, er formålet. Det er vi stolte over! Atha Yoga, Reload AS, Rygg Maskin AS, Jadarhus Gjesdal AS. Abucus å være til stede når mennesker trenger hjelp og omsorg. I KOR møter du Revisjon AS, Wilberg AS, Printting Produksjon AS, Det Stavangerske erfarne fagpersoner og medmennesker med tid og ressurser til å bistå I denne årsmeldingen vil dere kunne lese om hvordan vi har forvaltet Investeringsselskap AS, Mai Investering AS, Visma Services Norge AS, i en utfordrende livssituasjon. de innsamlede midlene og bli kjent med våre tilbud og tjenester som Food Story AS, Sola Strand Hotel og Block Berge Bygg AS. Vi kan se tilbake på nok et innholdsrikt og betydningsfylt år i KOR. Vi hadde en fantastisk start på året med Artistgalla i Haugesund, hvor ulike artister og underholdere ga oss en opplevelse av de sjeldne. er gjort overfor målgruppen i året KORs viktigste målsetting er å kunne tilby et omsorgstilbud med høy kompetanse og stor medmenneskelighet. For å kunne utøve dette viktige arbeidet, ligger det en krevende prosess bak, i form av vårt kontinuerlige arbeid med I samarbeid med Signe Christing Urdal (idè og konsept) ønsker KOR å videreføre prosjektet i 2012 med formål om å spre Hjertevarme til mennesker som er i en utfordrende situasjon. Foto: Signe-Christine Urdal KOR fikk gjennom arrangementet en unik mulighet til å markedsføre å skaffe inntekter. Vi er avhengige av andres støtte for fremtidig drift. organisasjonen på Haugalandet takket være bred mediadekning. Alle Vi er heldige og har fantastisk mange flotte ambassadører, givere, - I denne sykehusverden går det fort, det er strenge krav, og det er rast inntekter ved arrangementet gikk uavkortet til vårt arbeid i KOR og ble støttespillere og samarbeidspartnere, som hver på sin måte bidrar til teknisk utvikling. Noen ganger går det kanskje så fort at vi glemmer den et kjærkomment bidrag. KOR var med som initiativtaker sammen med at vi i dag kan ha to lokale omsorgs- og kompetansesenter i vårt fylke. medmenneskelige dimensjonen ved pasientbehandling og den er jo den Halvor Wilberg for kampanjen Innen 48 timer med Arvid Nesse i Dette er vi uendelig takknemlige for!. viktigste av alt. Derfor passet hjertevarme helt perfekt til dette prosjektet. spissen. En sak som mobiliserte nærmere 500 fremmøtte til folkemøte - Inger Cathrine Bryne, divisjonsdirektør ved Kirurgisk divisjon, SUS i Sandnes Kulturhus 17. mars 2011! Dette initiativet har satt lys på en Arvid Nesse, har med sitt brennende engasjement for saken, vært en viktig sak om ventetider for kreftrammede som har fått bred regional avgjørende pådriver for å videreutvikle og styrke KOR som organisasjon, og nasjonal mediedekning. først som markedsansvarlig og siden 2009 som daglig leder, inntil han sluttet Som ny daglig leder i KOR, vet jeg at jeg har store sko Smil og glede preget åpningen av Hjertevarme-prosjektet. Arvid Nesse, KOR, fotograf Signe-Christine Urdal, oversykepleier Anne Ree Jensen, og divisjonsdirektør Inger Cathrine Bryne. (Foto: Svein Lunde) KOR har vokst gjennom sine fem år og vi har gjennomført tiltak i 2011, å fylle og det er med stor ydmykhet at jeg nå har overtatt stafettpinnen. for å gjøre organisasjonen mer robust og levedyktig. Oppbygging av Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å videreføre og videreutvikle gode interne systemer og ivaretakelse av de ansatte har vært viktige KORs arbeid med utgangspunkt i KORs verdier: omsorg, glede, prioriteringer. Organisasjonsutvikling og markedsføring av KOR har tilstedeværelse, forståelse, fellesskap og støtte! 6 7

5 Foto: Magnus Nesse Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Signe Christine Urdal INNEN 48 TIMER INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av Halvor Wilberg og stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond, høsten Kirsten Wilbergs Minnefond samarbeidet med Kreftomsorg Rogaland og Arvid Nesse for å sette rask kreftdiagnose på den politiske agendaen. Planen var en nasjonal bevegelse etter starten i Rogaland. Målsettingen er å få innført en nasjonal rettighet om oppstart av utredning innen 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreftdiagnose. Mistanken defineres der hvor fastlege eller annet autorisert helsepersonell møter symptomer som kan være forårsaket av kreft. Kreftomsorg Rogaland bidro til å arrangere konferansen INNEN 48 TIMER i Sandnes Kulturhus den 17. mars Kampanjen INNEN 48 TIMER ble offisielt åpnet av styreleder i KOR,Petter Urdal, på dette folkemøtet der tidlig diagnostikk var hovedtema. Blant deltakerne var ledende norske og danske eksperter på kreftbehandling, samt sentrale helsepolitikere og administratorer. INNEN 48 arbeider for at denne kampanjen skal leve videre helt fram til norske myndigheter har innført denne garantien. Kreftomsorg Rogaland med Arvid Nesse i spissen, satt sammen med eksperter og politikere i paneldebatt. FRA DEN ENE TIL DEN ANDRE SE MEG, TRENER! CD prosjekt 2011 Extrastiftelsen innvilget KOR sin søknad til et nytt prosjekt Se meg, I 2008 samlet Kjartan Salvesen, for første gang, et knippe av Rogalands trener! og bevilget prosjektmidler for Bakgrunnen for prosjektet artister og laget en CD til inntekt for barn og unge som har en kreftsyk er at KOR erfarer stor usikkerhet blant voksne som møter og arbeider mor eller far, eller som har mistet. Kjartan mistet selv sin mor i ung med barn og unge som pårørende. KOR har vært en viktig ressurs for alder og så virkelig behov for et tilbud til barn som pårørende. Siden ansatte i barnehage, skole og SFO og vi ønsker å bringe vår erfaringer oppstarten av prosjektet har det blitt gitt ut 4 CDer til inntekt for og kompetanse videre til en annen viktig arena for barn og unge. Møteplassen Barn og Unge. Idrettsmiljøene. -Uten deg Pilotprosjektet var tiltenk å ha oppstart i 2011, men grunnet for lite -Ta den ring ressurser til planlegging og gjennomføring søkte KOR om utsettelse -La den vandre av pilotprosjektet til som ble innvilget. Prosjektetmidlene -Fra den ene til den andre overføres dermed til KOR har inngått samarbeid med Forus klinikken som har lang erfaring med både toppidrett og lokal idrettslag. I 2011 var det CDen Fra den ene til den andre som kom ut. Igjen klarte Manuellterapeut Tor Åge Baardsen vil være prosjektleder, og faglig Kjartan å samle dyktige artister som ville være med på CDen. Med god leder i KOR, Ragnhild Stangeland vi bistå med sin solide erfaring. hjelp av vårt salgskontor, Salg Vest, har vi klart å selge CDer for cirka også i år. Inntektene fra CD salget går uavkortet til å lønne garanti. Dette skal vi få til i Norge også! prosjektansvarlig for Barn og Unge, både i Stavanger og i Haugesund. Tusen takk til alle artister, Kjartan Salvesen, Salg Vest og alle dere andre som har vært involvert i CDen Fra den ene til den andre! 8 9

6 KOR STAVANGER KOR etablerte sin virksomhet november 2006 og kreftsykepleier Ragnhild Stangeland ble våren 2007 organisasjonens første ansatte. I 2011 har vi vært fire ansatte i Stavanger, fordelt på 3,6 årsverk. Hanna Baardsen har hatt 30 % studiepermisjon deler av året for gjennomføring av sitt masterprosjekt i familieterapi og avsluttet sin mastergrad høsten Lovise Haave Halvorsen har hatt ansvar for barn og unge tilbudet vårt, i tillegg til å gjøre mye administrativt arbeid på kontoret. Vi ser tilbake på et år med mange spennende, utfordrende og givende oppgaver. Gjennom året har vi lagt vekt på å styrke allerede etablerte aktiviteter og tjenester og satt i gang noen nye prosjekter. Vi har også gjort en del endring og opprydning i våre lokaler, som har gitt oss alle bedre og mer funksjonelle arbeidsforhold. Dette er betydningsfullt for oss som jobber i KOR Stavanger, men også for alle de som besøker oss på vårt kontor. Jorunn Fjellså har vært med som frivillig i KOR i flere år og vi er glade for at hun høsten 2011 ble frivillighetskoordinator, med ansvar for de som ønsker å gjøre en frivillig innsats i vårt arbeid. KOR er en organisasjon i utvikling og det har vokst frem et tydelig behov for en egen administrativ stilling i KOR. Vi var derfor utrolig takknemlige for at Camilla M Thorsheim ønsket å gjøre en innsats for KOR og ble med på laget siden august Camilla har utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse og har lang erfaring innen HR. Arvid Nesse avsluttet sin stilling som daglig leder i KOR oktober 2011 og Hanna Baardsen overtok dette ansvaret siste kvartal. Vi ønsker å takke Arvid Nesse for all den innsats og hjertevarme han har lagt inn i arbeidet for en bedre kreftomsorg i Rogaland! SAMTALER/OPPFØLGING KOR Stavanger har jobbet med 146 saker i 2012: Vi har hatt kontakt med 67 kreftrammede 88 pårørende 84 etterlatte (69 av disse er barn og unge) Vi har vært i kontakt med flere samarbeidspartnere som eksempelvis lærere, helsesøstre, sykepleiere, leger, nav og barnehageansatte. Vi har til sammen hatt 842 konsultasjoner fordelt på følgende måte: 108 samtaler kontor 135 samtaler hjemme/andre steder 599 telefonsamtaler NETTVERKSBYGGING / MARKEDSFØRING Sola Rotary: Informasjon om KOR Sola Strand Golfklubb: Informasjon om KOR Stavanger offshore tekniske høyskole: Informasjon om KOR Sorroptimistklubben Stavanger: Informasjon om KOR Lions Sunniva, Stavanger: Informasjon om KOR Møte Sandnes Næringsforening (Sandnes-Ulf) Jubileumslunsj St. Svithun hotell(pasienthotell) 5 år Jubileumsmiddag Næringsforeningen Stand med salg av KOR produkter på Rogafest. Informasjonsstand under sykkelrittet STARASOSA Informasjonsstand på konferansen Innen 48 timer i Sandnes kulturhus. 4 møter ulike begravelsesbyrå UNDERVISNING Medarrangør, foredragsholder og gruppeleder kommunikasjonskurs (2 dager) UIS 4 timer for sykepleiere som tar videreutdanning i kreftsykepleie UIS 1 time kreftseminar for sykepleie studenter SUS 2,5 time x 2 ansatte 4C + 4B SUS 2 timer + 1 time ansatte 2K SUS 1 time KBK -Poliklikken Bergeland videregående skole 3 timer + 2 timer + 2 timer Strand videregående skole 4 timer AOF Haugesund 6 timer Nærland rehabilitering1 time x 2 (ulike pasientrehabiliteringskurs) Nettverk for ressurssykepleiere, Stavanger kommune: Rettigheter for kreftrammede og pårørende Nettverk for ressursykepleiere, Jæren: Rettigheter for kreftrammede og pårørende Lærings - og mestringsenteret, SUS: Trygderettigheter(kreftrammede) Lærings- og mestringsenteret, SUS: Seksualitet og samliv Ryggjabø, videreutdanning hjelpepleiere: Trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Klepp kommune: trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Hå kommune (vår): Trygderettigheter + familieperspektivet Kompetansepakke palliasjon, Klepp kommune: familieperspektivet Kompetansepakke palliasjon, Stavanger kommune: Trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Hå kommune(høst): Trygderettigheter og familieperspektivet Kompetansepakke palliasjon, SUS: Trygderettigheter Kompetansepakke palliasjon, Rennesøy, Randaberg: Rettigheter Kompetansepakke palliasjon, Stavanger kommune: Familieperspektivet MEDIA Rockar for Kreftomsorg - Jærbladet med Padiona Innen 48 timer - Intervju med Arvid Nesse og Halvor Wilberg, Stavanger Aftenblad + flere reportasjer i lokale og nasjonale aviser om setter lys på sak om ventetider. Bred dekning i TV2, også fra folkemøtet i Sandnes kulturhus 17.mars Kor e KOR? - Rogalands Avis med Arvid Nesse og studenter ved Norges Kreative Fagskole Radio - innslag, NrK lokalen i forbindelse med arrangement i Kongeparken v/ Hanna Gir seg i Kreftomsorg Rogaland - Stavanger Aftenblad med Arvid Det er krevende å være syk - Stavanger Aftenblad med Hanna Julekurven, Denne jobben gjør noe med deg - Stavanger Aftenblad - Ragnhild/ Stavanger kontoret Jeg har lært å mestre angsten - Rogaland Avis - Yoga, Lovise Planlegger nye samlinger - Rogaland Avis under Javel med Lovise UTDANNING/KURS/KONFERANSER 2 ukers samlinger ved Diakonhjemmet Høgskole, mastergrad i familieterapi og systemisk praksis (Hanna) Hanna Baardsen avsluttet master i familieterapi og systemisk praksis Masteroppgave: Vårt kosmos - om meningsskapende prosesser i par-relasjonen når kreftsykdom rammer Foredrag Audun Myskja, Nærland rehabilitering Oppstart konferanse- interkommunalt prosjekt i palliasjon, Stavanger Innen 48 timers konferanse, Sandnes kulturhus Når sorg blir en sykdom SUS, Landsforeningen uventet barnedød Jubileumsseminar Kompetansesenter for lindrende behandling Mamut - kurs 10 11

7 KOR STAVANGER KLASSEBESØK En del barn og unge som enten er kreftrammet, pårørende eller etterlatt ønsker at vi skal komme å snakke med klassen deres. Det kan være godt at de andre elevene vet og forstår bedre deres situasjon. Da snakker vi om kreft og kreftbehandling. Vi forteller litt om situasjonen til den som er syk, etter å ha avtalt på forhånd hva de syns det er greit å fortelle. Vi snakker også om vanlige reaksjoner på alvorlig sykdom eller andre vanskelige hendelser i livet. Vi er vi spesielt oppmerksomme på at det sikkert er andre også i klassen som har opplevd situasjoner som har vært vanskelige for dem. KURS TIL BARNEHAGEPERSONELL Ragnhild Stangeland har utarbeidet et tre timers kursopplegg for barnehageansatte, som skal bidra til å øke deres kompetanse og trygghet i å møte barn og foreldre i utfordrende livssituasjoner. Kurset tar opp mange relevante tema og konkrete eksempler fra hverdagen i barnehagen. Det er rom for diskusjon og spørsmål og det gis innføring i aktuelle bøker til ulike aldersgrupper. Mange barnehager som har barn som pårørende eller etterlatte har også i 2011 hatt Ragnhild på besøk på et av sine personalmøter. Jeg synes du hadde en veldig fin tilnærming til stoffet som er kjempeviktig for oss å vite noe om. Hva vi kan hjelpe til med for å gjøre hverdagen litt lettere for de som blir rammet av slike utfordringer og kriser du beskrev i går. Dette skal vi trekke med oss videre i vårt arbeid -Inger Grete Wiken, Daglig Leder, Skadberg Barnehage BA MØTEPLASSEN BARN OG UNGE SKATEDAG, LØRDAG 29 JANUAR 15 små og store fikk fikk en fartsfylt og spennende dag i Stavanger skatehall denne lørdagen. Med god hjelp av flinke instruktører, gode pølser og fine premier fra Session ble dette en veldig kjekk dag! Tusen takk til Stavanger Skateklubb for at vi fikk komme! 2 ansatte fra KOR tilstede, samt en frivillig tilstede denne dagen. AKTIVTETS DAG MED VIKING HÅNDBALL, LØRDAG 19 FEBRUAR 16 barn og 11 voksne var med oss denne dagen. Viking håndball sto for arrangementet og ledet oss gjennom en dag med kjekke ballaktivteter! Tid til bilder og autografskriving ble det også. Det ble også delt ut pris for beste innsats til to av barna under kampen mot Follo dagen etter! 4 ansatte fra KOR tilstede. HÅNDBALLKAMP VIKING- FOLLO, SØNDAG 20 FEBRUAR. Alle som var med på aktivtetsdagen med Viking Håndball fikk ta med seg så mange de ville og gå på håndballkamp! Pris for beste innsats ble delt ut til to flinke og stolte barn. Takk till Viking Håndball for billetter til kampen og kjekk aktivtetsdag! 3 ansatte fra KOR tilstede, samt 1 frivillig. KARDEMOMMEBY, ROGALAND TEATER 15, 16, 23 ELLER 24 FEBRUAR. Rogaland Teater ga våre familier muligheten til å se den fantastiske oppsettingen av Kardemomme By. Mange benyttet seg av dette flotte tilbudet! Takk til Rogaland Teater for billettene! SJOKOLADEKURS, MANDAG 28 MARS KOR var så heldige å få to sjokolade kurs med Pascal Bulinckx av Thon Hotel, Sandnes. Pascal er forfatter av Sjokoladeboken og innehaver av sjokoladeverksted og Cafe Mocca i Sandnes. 38 store og små, fordelt på to kurs, fikk denne dagen en innføring i sjokolade og ulike teknikker en kunne bruke hjemme for å lage sin egen sjokolade! Marsipankuler, studenterbrød og appelsinkonfekt ble produsert, og alle fikk ta med hjem godbitene de selv hadde laget! 3 ansatte fra KOR tilstede på begge kursene FAMILIEDAG HOS HOG, LØRDAG 28 MAI. 29 voksne og 31 barn ville være med når vi for 3. gang ble invitert til aktivitetsdag med HOG Rogaland. Denne gang var det Morten og Pauline Nygård som åpnet den fantastiske eiendommen sin for oss! Masse god grillmat, kaker, is, kaffe og brus ble servert. Her manglet ingenting! Tryllekunstner Kevin Lunde var innleid for dagen og holdet et fantastisk show for oss. De som ville fikk prøve seg på ATV kjøring, sitte bakpå en av de flotte Harlyene, eller stable bruskasser. Rekorden ble hele 24 bruskasser oppå hverandre! Tusen takk til Morten og Pauline og resten av HOG Rogaland for en minnerik og flott dag sammen med dere! 2 ansatte fra KOR tilstede og 2 frivillige. BILLETTER TIL SANDVOLLY KAMPER, PERIODEN Av World Event fikk vi muligheten til å gi billetter til våre medlemmer på sandvolleyball kamper i perioden Tusen takk til dere! VIKING - AALESUND, SØNDAG 17 JULI 15 store og 18 små fikk denne dagen en flott opplevelse, i egen VIP losje med bespisning, under fotballkampen mellom Viking FK og Aalesund. Tusen takk til Lyse som ordnet dette for oss! 1 ansatt fra KOR og 1 frivillig tilstede. FAMILIEDAG I KONGEPARKEN, LØRDAG 10 SEPTEMBER 200 store og små var med da KOR og Kongeparken for første gang arrangerte Bamseklem dagene sammen! Vi grillet pølser, spiste gode kaker laget av damene i Round table, benyttet oss av alle de kjekke tingene det er å gjøre i parken, så på showet til sjonglørgruppa Flax. Det var også mulighet for de voksne som ønsket det å få med seg to flotte foredragsholdere; Anne Fi Troye og Kristoffer Omdal. Det ble avholdt bamseklem konkurranse, der det gjaldt å få en klem av Brumle og alle de andre bamsene i løpet av dagen. I tilegg fikk alle bamser som var med i parken, eget popcorn som de kunne dele med sine eiere! KOR hadde egen stand like ved inngangen i Kongeparken og gav informasjon til de de som måtte ønske det. VIKING - HAUGESUND, LØRDAG 1 OKTOBER. Denne dagen var 3 etterlatte familier med på en flott opplevelse. En familie var fra Haugesund og to fra Sør-fylket. Kjartan Salvesen fra VIking hadde ordnet personlige hilsener fra spillere til to veldig fotball interesserte gutter som var med og dette ble satt stor pris på. Vi tippet resultatet på kampen og det endte med at ingen fikk rett, det ble uavgjort 1-1. En flott kamp med god stemning. God mat og drikke ble servert i en fin losje. Vi må takke Viking, Maersk Drilling og Malthus AS som var ga oss denne opplevelsen. PIPPIS KUNSTSKOLE, SØNDAG 6 NOVEMBER. Nok en gang ble vi invitert til Pippis kunstskole! Denne gang var det kjøpt inn lerret som barna kunne male på. Det ble produsert mange flotte bilder denne dagen, og noen av dem skiftet kanskje til og med eier i jula? Vi koste oss med kjeks, saft og mandariner. 10 barn i alderen 5-8, og 6 voksne, var sammen med oss denne dagen! 2 ansatte fra KOR tilstede. BARNAS SCENE, LØRDAG 19 NOVEMBER. Denne lørdagen ble vi invitert til Sandnes Brygge av fortellersenteret. 8 barn i alderen 5-8 år møttes, for en ettermiddag fyllt av klovnestreker, ansiktsmaling, eventyr, utkledning, scenelek og grøt. Her fikk virkelig fantasien utløp og det var 8 flotte og fornøyde løver, tigrer og sommerfugler som gikk hjem denne dagen. 2 ansatte fra KOR tilstede og 1 frivillig SJOKOLADEKURS, MANDAG 12 DESEMBER. Etter suksessen med sjokolade kursene med Pascal Bulinckx på Thon Hotel, Sandnes, besluttet vi å ha enda en runde kurs. For hva passer vel bedre enn å få lage sin egen konfekt i førjulstiden? Nye 38 store og små, fordelt på to kurs, fikk denne dagen en innføring i sjokolade og ulike teknikker en kunne bruke hjemme for å lage sin egen sjokolade! Marsipankuler, studenterbrød, slikkepinner og appelsinkonfekt ble produsert, og alle fikk ta med hjem godbitene de selv hadde laget! 3 ansatte og 1 frivillig fra KOR tilstede på begge kursene

8 KOR STAVANGER ARTISTGALLA I HAUGESUND 30.JANUAR 2011 TURGRUPPE KOR startet i mars 2011 opp en turgruppe i samarbeid med pasienthotellet ved SUS, St. Svithun Hotell, for de som er eller har vært rammet av kreft. Gruppen drives av frivillig i KOR, Elise Oliversen. Første halvår ble det arrangert en turdag per uke, mens vi hadde tilbud om to turdager per uke gjennom høsten. En tur på formiddagen og en på ettermiddag/ kveld, for å nå flest mulig, også de som er tilbake i arbeid. Våren ble det gått 8 turer. Oppmøtet varierte mellom 1-3 deltakere. Det har vært arrangert nærmere 30 turer på høsten, 9 uten oppmøte. Ellers har det vært mellom 1-5 deltakere med hver gang. Gruppen har i hovedsak bestått av inneliggende pasienter. Turen har sitt utgangspunkt rundt Mosvannet, men turgjengen har også benyttet seg av andre lokale turløyper, som Vålandsskogen, Vannassen, gamle Stavanger ol. Turgåerne har ofte samlet seg til en kopp kaffe og en matbit i Cafe Morgenrød ved hotellet, til reduserte priser, som et tilbud fra St Svithun! Prosjeketet er støttet av YOGA Januar 2010 startet KOR i samarbeid med Atha yoga opp et pilot prosjekt, der vi tilbød 10 ukentlige yoga timer til kreftrammende og tidligere kreftrammede. Å få en alvorlig kreftsykdom er belastende både for kropp og sinn og mange sliter med senplager i lang tid etter behandling. Ved å tilby ukentlige yogatimer ønsker vi at kreftrammede og tidligere kreftrammede skal lære seg enkle og nyttige stressmestringsteknikker samt få en time der en kun fokuserer på pust og avspenning. I 2011 var det cirka 40 deltagere på listen, og i snitt 12 personer som deltok hver uke. Noen kommer hver uke, mens andre tilpasser treningen etter når de får behandling eller jobber. Prosjektet er blitt evaluert av deltagerne underveis og er for mange blitt en viktig del av hverdagen. Sagt om prosjektet; Jeg var litt skeptisk til yoga i begynnelsen, men har hatt en utrolig positiv opplevelse. En av ukas høydepunkter :) Dette er et veldig fint tilbud til de som er under kreftbehandling eller er ferdig med behandlingen. Det hjelper å trener med andre i lignende situasjon. Det hjelper å mestre hverdagen, det hjelper med selvtilliten, selvbildet og selvfølgelig styrke kroppen etter en tøff behandling. Håper det forsetter!! Timene gjør meg godt på alle måter, psykisk og fysisk. Godt å bare være der, gjøre øvelsene og nyte atmosfæren sammen med folk i samme situasjon. Selv om en ikke snakker sykdom, vet vi at vi er i samme båt... Tusen takk for et fantastisk tilbud! Tilbudet i 2011 ble finansiert gjennom midler fra Extrastiftelsen. Vi har fått støtte til å fortsette tilbudet ut 2012, da med to ukentlige timer - en på ettermiddag og en på dagtid! Tom Erik Anfinsen, leder for Festiviteten, tok kontakt med oss i juni 2010 og ønsket å arrangere en konsert med ulike artister, hvor inntektene skulle gå til KOR. En fantastisk forespørsel, som vi selvfølgelig takket ja til! Tom Erik Anfinsen fikk med seg Helge Bertelsen fra Yesman, Hilde Ingvaldsen fra Popcorn og Lisbeth Spies fra Haugesund sentrum. Nina Lill Veste som er ansatt i KOR som prosjektansvarlig for barn og unge, ble en viktig kontakt mellom oss og resten av gruppen. Vi hadde 8 møter i løpet av høsten 2010, hvor mye ble utrettet med stort engasjement. Artistgallaen ble markedsført med store plakater flere steder i hele distriktet,. Det ble delt ut flyers og arrangementet fikk bred annonsedekning i Haugesund Avis, som var en sentral sponsor. Vi fikk omtale i avisen før forestillingen og ikke minst førstesideoppslag etter forestillingen. Vi var også med på sending både i Radio102 og TV-Haugaland. Dette ga oss en unik mulighet til å få markedsført Kreftomsorg Rogaland på en svært god måte. Vi hadde med oss flere sponsorer; Rica Maritim Hotel sponset all overnatting for de artistene som var tilreisende. I tillegg overakte de en sjekk under forestillingen. Dette var julegaven til de ansatte som de valgte å gi til oss. En forestilling var planlagt, men to fulle forestillinger ble utsolgt! Et fantastisk knippe av artister deltok og gjorde kvelden spesiell for alle fremmøtte. Vi nevner: Heine Totland, Scenekraft, Helge Toft, Christina Bjordal, Duel in the sun, Munor Ensemblet, Elisabeth Gjerde, Vidar Johnsen, Gunnar Toft, Stangeland Brass, Lidolido, Ford Rekord, Cortina, Britt Synnøve Johansen, Kompani Haugesund. Konferansier var Sigrid Bonde Tusvik, som loset oss gjennom kvelden på en strålende måte. Kunstner Bernhard Østebø var med på et spesielt prosjekt, hvor barna fra Møteplassen, sammen med han, malte 10 flotte bilder under hele forestillingen, bak et gjennomsiktig sceneteppe Disse maleriene var på forhånd solgt til 10 butikker i sentrum, og ble siden hengt opp utstilt hos disse. De ble fantastisk flotte! KOR fikk anledning til å informere kort om vårt arbeid i løpet av forestillingen. Vi hadde også med oss to som har vært i kontakt med KOR, for å fortelle sin historie under forestillingen. En ung far som hadde en kone som var kreftrammet. De var akkurat blitt foreldre for andre gang rett før artistgallaen! En ung kvinne fortalte sin historie, hun fikk brystkreft, og fortalte hvilken betydning Kreftomsorg Rogaland og Møteplassen for bryst-og gynkreft hadde vært for henne. Sterke historier begge to som berørte publikum. All inntekt gikk uavkortet til Kreftomsorg Rogaland. Russ fra Skeisvang og Haugaland videregående skoler, hadde hatt innsamlingsaksjon til KOR på forhånd, og de fikk overlevere sjekkene under gallaen. Tilsammen fikk vi nærmere kr ,- denne kvelden! Vi vil takke alle som var med på å gjøre denne kvelden til en uforglemmelige opplevelse her i Haugesund og for den muligheten det gir oss i vårt videre arbeid! 14 Foto: Dag Knutsen 15 Foto: magnusnesse.no

9 KOR HAUGESUND Kreftomsorg Rogaland (KOR) etablerte sin virksomhet i Nord Rogaland jan 2008, med kontor i Haugesund. Virksomheten ble etablert med ansettelse av kreftsykepleier Eli N Rønnevik i 60 % stilling. Kreftsykepleier Målfrid H Eide ble ansatt fra april -10. i 40 % stilling. Haugesundskontoret er dermed bemannet med tilsammen en 100% stilling. Nina Lill Veste ble ansatt i prosjekt (timebasert) fra august 2011 for å ivareta Møteplassen Barn og unge som pårørende samt å starte opp Ung på Haugalandet høsten LOKALER Vi er svært godt fornøyd med våre nå etablerte lokaler i Haraldsgaten 98, Haugesund. De har en sentral beliggenhet, og er lett tilgjengelige for de fleste konsultasjoner. Vi bruker mindre tid og ressurser på reiser. Samtidig er lokalene godt egnet for møter og andre arrangementer. I tillegg har KOR adgang til fri bruk av møtelokaler i SpareBank1 SR-Bank, Haugesund for større arrangement. Virksomheten i Nord Rogaland er ment å dekke kommunene i foretaket Helse Fonna, foruten å drive aktiv markedsføring i Hordalandskommunene. Markedsføring og etablering av nettverks forbindelse lokalt, regionalt og sentralt har vært hovedsatsingsområdene dette året, samtidig som det er en kontinuerlig prosess. I nettverksbyggingen har det vært en stor fordel at KOR`s ansatte også, bl.a. har et ansettelsesforhold i H F. AKTIVITET 2011 SAMTALER/OPPFØLGING I Haugesund har vi jobbet med 94 saker og har vært i kontakt med 41 kreftrammede 31 pårørende 22 etterlatte Vi har tilsammen hatt 385 konsultasjoner: På kontoret 122 Andre steder 4 Hjemmebesøk 17 Telefoner/meldinger 242 Vi har vært i kontakt med flere samarbeidspartnere som eksempelvis lærere, helsesøstre, sykepleiere, leger, nav og barnehageansatte. MONTEBELLO - SENTERET Familiekurs hvor mor eller far er sjuk: Gruppeleder på 1 ukes kurs i nov. Diagnosekurs for tarmkreft og prostatakreft: Gruppeleder på en ukes kurs i sept. NETTVERKSBYGGING/ MARKEDSFØRING Artistgalla: Initiativ fra Tom Erik Anfinsen, leder på Festiviteten. 2 fullsatte forestillinger. Møter Barn som pårørende i Helse Fonna (HF) (2 samlinger) Haraldsvang ungdomskole: Presentasjon av KOR PROFO styremøte: Presentasjon av KOR Møte med saksbehandler i NAV Presentasjon av KOR for NAV ansatte, ca 25 stk, 5/5 Møte med qigonginstruktør og akupunktør, 20/6 Møte med prosjektansvarlig i lindrende behandling,haugesund kommune, 30/5 Deltaker på nettverksamling av ressurssjukepleiere i HF Helsesøstrene i Haugesund: Presentasjon av KOR Hjerte/lunge foreningen i Haugesund: Presentasjon av KOR PROFO medlemsmøte: Presentasjon av KOR Vrimledag Hemmingstad kulturhus, Haugesund i regi av HF. Vi presenterte oss med stand. Ledet en vrimlegruppe med ca 20 deltakere Onkologisk dagenhet HS: Presentasjon av KOR Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB ) jubileumskomite: Presentasjon av KOR Deltaker i styringsgruppen Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Gyn avd HF, avdelingsmøte: Presentasjon av KOR Samarbeidsmøte med Palliativt team (PT) og onkologisk dagenhet Civianes, Haugesund: Presentasjon av KOR Jubileumsseminar KLB m/ stand på HSH Samarbeidsmøter med BUP, barnehage, helsesøster, fastlege og foreldre - 2 møter Vardafjell russestyret: Presentasjon av KOR MEDIA Lokal TV Se byen i anledning Artistgalla 2011 TV Haugaland 27.januar i anledning Artistgalla 2011 Radio januar i anledning Artistgalla 2011 Omtale i Haugesunds avis før og etter Artistgallaen. 26.januar; russepresidentene fra Skeisvang og Haugaland vid skoler får omtale for sin innsamlingsaksjon til KOR 9.mars; omtale i Haugesunds avis. Mottat sjekk på kr 25000,- fra Jostein Grindhaug som ble kåret til årets navn Han ønsket å gi sitt bidrag til KOR. 21.september; omtale i Haugesunds avis i anledning oppstart av Ung på Haugalandet 22.september; omtale i Karmsund avis i anledning oppstart av Ung på Haugalandet 26.oktober; besøk av Se byen.fkh og Se Byen samarbeidet om gave til KOR. Barna må få bedre hjelp - Haugesundsavis - innlegg Eli Savner husmorvikaren. KURS/ KONFERANSE/FOREDRAG Inspirasjonskveld v/ hypokonderdoktor Wilhelmsen Kompetansesenter i lindrende behandling ( KLB ) Tema: Åndelig omsorg. Presentasjon av KOR Fagseminar på SUS om oppfølging av mennesker i sorg og krise etter dødsfall. Parforholdets psykologi v/ Sissel Gran MØTEPLASSEN FOR KVINNER MED BRYST/GYNKREFT Frivillige medarbeidere: Janne Elin Kvalheim Thronsen (FFB) og Haldis Meling ( FGK) Samarbeid mellom FFB, FGK og KOR FFB og FGK har kostnadene med lunsj og den praktiske gjennomføringen Sted: Lokalene til KOR Tid: Annen hver mandag kl 12-13:30 Totalt 15 samlinger Antall deltakere har variert fra kvinner har deltatt Evalueringsmøte en gang pr år Vi får stadig bekreftelse på hvor viktig denne Møteplassen er for disse kvinnene. Her blir det utvekslet erfaringer og opplevelser som andre kan ha nytte av. En kreftsykepleier er alltid med og kan dermed gi råd og veiledning utfra et faglig ståsted. I tillegg har vi et flott samarbeid med FFB og FGK, og representantene deres er en viktig ressurs på disse samlingene. MØTEPLASSEN MAGE/TARMKREFT Frivillige: Mette Wee og Anne Britt Aanensen Sted: Lokalene til KOR Tid: siste mandag i hver måned. Totalt avholdt 9 samlinger Antall deltakere på møtene har variert fra 7-13 På disse samlingene har vi ofte tema for kvelden, og vi har hatt med oss ulike foredragsholdere. Vi har blant annet hatt besøk av akupunktør Irene Melander, foredrag om kosthold og vitamintilskudd v/ Karl Henrik Brandzeg, besøk av overlege Arne Kristian Mohn og funksjonsleder Bodil Håkull fra kirurgisk avdeling v/haugesund sjukehus og hatt besøk av Eva Bauer Nilsen som snakket om qigong. I høst var vi på kokkekurs hos Finn Lothe hvor vi fikk lære og smake på mat som produserer lite tarmgass, en fantastisk koselig kveld! Det å ha en arena hvor en kan treffe andre som har opplevd noe av det samme som en selv, ser vi stadig betydningen av. På disse samlingene er det både menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Vi har absolutt plass til flere! QIGONG Våren 2011 arrangerte vi som et pilotprosjekt Qigong - kurs i samarbeid med Eva Bauer - Nilsen, 10 samlinger ukentlig, på 1,5 t.målgruppen har vært, de som har eller har hatt kreft. Etterspørselen var stor, men vi måtte sette et tak på 15 deltakere. Evalueringen synliggjør bekreftelsen av at qigong lindrer spenning og angst, samt øker følelse av mestring/ stressmestring. Prosjektet ble støttet økonomisk av 16 17

10 KOR HAUGESUND STIFTELSEN KREFTOMSORG ROGALAND RESULTATREGNSKAP FOR 2011 KOMMUNIKASJONSKURS FOR PAR Kreftomsorg Rogaland (KOR)har siden 2007 arrangert kurs i kommunikasjon og mestring for par hvor den ene har kreft. KOR har inngått samarbeid med Vågestykket AS som har tilbudt samlivskurs siden Sammen har vi utarbeidet et tilpasset program for vår målgruppe. På høsten var vi blant annet på kunstkurs hos Bernhard Østebø, hvor barna fikk lage seg flotte bilder i trykk. Bernhard var også med oss på Artistgallaen, og var veldig positiv til fortsatt samarbeid! Juleavsluttningen dette året ble på Edda kino, hvor vi fikk være i en kinosal for oss selv! Vi så Flåklypa Grand Prix, en film som slo godt an Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note Aktuelle tema i kursprogrammet er: Kommunikasjon med fokus på parforholdet, barna og nettverket. Mitt hjem ditt hjem vårt hjem Det handler om intimitet og nærhet. hos både store og små. Vi hadde popcorn, brus, gløgg og mandariner. Varekostnader Lønnskostnader m.m. Annen driftskostnad Sum driftskostnader Respekten i parforholdet Utfordringer knyttet til det å være rammet av kreft / utfordringer Driftsresultat knyttet til det å være pårørende Å snakke med barna (små barn / ungdom / voksne barn) Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Kurset går over to dager med overnatting på hotell med full pensjon. Annen rentekostnad Resultat av finansposter I oktober 2011 var 20 par samlet på Kronen gård i vakre omgivelser. Hotelloppholdet ga en flott ramme rundt kurset, noe vi er legger stor vekt Resultat før skattekostnad på. Vi ønsker å gi våre deltakere et velfortjent pusterom fra hverdagen, Ordinært resultat i tillegg til mulighet for å treffe andre par som er i samme situasjon. Kronen gård la til rette for et fantastisk opphold på alle måter! Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Vi fikk solid hjelp fra to erfarne kreftsykepleiere fra Haugesund som stilte opp som gruppeledere på kurset uten vederlag. Tusen takk til Laila Johannesen og Anne Kristine Adland Kreftomsorg Rogaland fikk i 2011 tilskudd fra Barne-Ungdoms - og Familiedirektoratet til gjennomføring Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer av kurset. Vi fikk også legatmidler fra Klosters legat øremerket kommunikasjonskurset. Kurs og opphold var gratis for deltakerne. I sin evaluering av kurset har deltakerne blant annet gitt følgende UNG PÅ HAUGALANDET kommentarer: Vi har lenge sett behovet for en møteplass hvor ungdom som kreft- Har lært oss og sette ord på temaer rammede, pårørende og etterlatt kan treffes. Høsten 2011 startet vi et Interessant kurs, tankevekkende. Mye gjenkjennelig. pilotprosjekt og innledet et samarbeid med Genesis film hvor målet var Godt å treffe andre i samme situasjon. å starte opp en ungdomsgruppe hvor de skulle lære å lage film, Proffe folk som får frem sider av meg selv som jeg ikke visste et prosjekt fra idè til ferdig film. Aldersgruppen var fra år. at jeg hadde Nina Lill Veste ble med som prosjektansvarlig og Målfrid H Eide var MØTEPLASSEN FOR BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDE med som kreftsykepleier. Frivillige medarbeidere: Liv Sølvi Bakke og Elisabeth J Kyvik Tid: Annen hver mandag kl 17:30-19:30 Prosjektet har fått omtale i både Haugesund og Karmsund avis, i tillegg Sted: SpareBank 1 SR Bank sin kantine til annonsering av tilbudet i begge aviser. Vi har stor tro på prosjektet Totalt 15 samlinger og det var stor glede da vi i november 2011 fikk innvilget prosjektmidler Antall deltakere har variert fra fra Extrastiftelsen til videre satsning i Alder 5-15 år Tid: En torsdag i måneden, kl I løpet av 2011 har vi hatt flere kjekke aktiviteter på samlingene. I mars Sted: Hemmingstad kultursenter hadde vi Fastelavensfest, og i april var vi på Karmsund videregående Totalt 4 samlinger i høst skole, hvor vi hadde med oss kokk. Barna fikk under veiledning lage ulike 7 ungdommer møtte første gang, 5 fortsatte retter, som de fikk spise etterpå, kjempemye godt! Alder å 18 19

11 STIFTELSEN KREFTOMSORG ROGALAND BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 FORENINGEN KREFTOMSORG ROGALAND RESULTATREGNSKAP FOR 2011 EIENDELER Note Driftsinntekter og driftskostnader Note Anleggsmidler Medlemskontigent Immaterielle eiendeler Sum medlemsinntekter Varige driftsmidler Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad inkl overføring til KOR stiftelsen Finansielle anleggsmidler Sum driftskostnader Driftsresultat Omløpsmidler Finansinntekter og finanskostnader Fordringer Annen rentekostnad Kundefordringer Resultat av finansposter Andre fordringer Sum fordringer Årsresultat 0 0 Investeringer Andre finansielle instrumenter BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 Sum investeringer EIENDELER Varige driftsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Finansielle anleggsmidler Sum omløpsmidler Depositum husleie Sum eiendeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Omløpsmidler Fordringer Innskutt egenkapital Ubetalte kontigenter Aksjekapital Sum fordringer Sum innskutt egenkapital Investeringer Opptjent egenkapital Bankinnskudd, kontanter og lignende Annen egenkapital Sum omløpsmidler Sum opptjent egenkapital Sum eiendeler Sum egenkapital EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL GJELD Opptjent egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen egenkapital 3 Annen langsiktig gjeld Sum opptjent egenkapital 3 Øvrig langsiktig gjeld Sum egenkapital Sum annen langsiktig gjeld GJELD Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomregning KOR stiftelsen Skyldige offentlige avgifter Sum kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 NOTER NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Fordringer Fordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Kostnadene til Foreningen Kreftomsorg Rogaland består hovedsaklig av regnskaps- og revisjonshonorar i tillegg til kostnader vedr. innkreving av medlemskontingent. Netto overskuddoverføres til Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland. NOTE 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Foreningen har ingen ansatte og det er ingen lønnskostnader i regnskapet. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for styret eller ansatte i foreningen. Godtgjørelse til revisor utgjorde kroner i Skatt Foreningen er ikke skattepliktig. Inntekter Medlemskontingent inntektsføres ved fakturering. NOTE 3 Egenkapital Egenkapital Årets resultat før overføring til Stiftelsen KOR overføring til Stiftelsen KOR Egenkapital

13 KREFTOMSORG ROGALAND (KOR) ble stiftet som forening den 16/11/06. KOR er en stiftelse med formål å handle til beste for kreftpasientene og pårørende. Et av hovedmålene er at alle har et omsorgsog kompetansesenter å henvende seg til i Rogaland. KOR skal drive eget omsorgs- og kompetansesenter for kreftrammede og deres pårørende lokalt i Rogaland og på denne måten være en ressurs for disse. Kreftomsorg Rogaland, bankkonto Stavanger: Niels Juelsgate 10, 4008 Stavanger Haugesund: Haraldsgata 98, 5528 Haugesund telefon /

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER!

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 2 2015 30. ÅRGANG Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! Barnekreftdagen 2015 LEDER INNHOLD GOD SOMMER:) Det hele startet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer