BALLERINAER SØNDAGSÅPENT: lokalavisa. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. i kulturskola. PRISER i Steigen. Nytt vannverk. Førpris 25,- pr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALLERINAER SØNDAGSÅPENT: 1400-2000. lokalavisa. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. i kulturskola. PRISER i Steigen. Nytt vannverk. Førpris 25,- pr."

Transkript

1 lokalavisa Bájkkeavijssa NuorttaSállto Fredag 17. desember TLF TURKJØRING - SKOLEKJØRING FREDAG 17. DESEMBER 2010 Nr årgang Løssalg: kr. 20,- PRISER i Steigen BALLERINAER i kulturskola Onsdag inviterte kulturskolene i Hamarøy, Tysfjord og Ballangen til dansefestival i Hamsunsenterets kultursal. SIDE Nytt vannverk i Kjøpsvik Åpningstider jule- og nyttårshelgen: Lillejulaften Vi holder stengt fra Gunvor Hekneby og Nordsalten VVS v/ståle Pettersen har fått henholdsvis kultur- og næringsprisen i Steigen for Side 17 og 26 Tirsdag denne uka ble det nye renseanlegget ved vannverket i Kjøpsvik satt i drift. SIDE 7 Åpningstider i 2011: Man - ons Torsdag Fredag Vakttelefon i julog nyttårshelga Ålstadøya (Engeløybrua) Tlf Man-fre Torsdag langåpent Lørdag Stengt Neste utgave av Lokalavisa kommer onsdag 22. desember. Innleveringsfrist: Mandag 20. des. kl Gjelder Finnmark, Troms og Nordland uke Førpris 159,60 pr. kg KVEITE I SKIVER Frys, Godehav, 500gr, 98,00 pr. kg SØNDAGSÅPENT: Førpris 25,- pr. stk FERSK JULEKAKE Mesterbakeren, 600gr, 21,67 pr. kg

2 2 Fredag 17. desember 2010 Steigen-budsjett vedtatt Steigen kommunestyre vedtok i tirsdagens kveldsmøte et budsjett for 2011 med en samlet ramme på 215 millioner kroner. Investeringsbudsjettet er på 17,1 millioner. GUNNAR GRYTØYR - Til tross for at vi har 12 millioner kroner ekstra i år, i form av eiendomsskatt og kraftpenger, klarer vi ikke å skaffe oss større handlefrihet enn 1,3 millioner. Det er frustrerende. Kraftpengene skulle gått rett i et fond til utvikling av kommunen, men det klarer vi ikke. Vi har for høyt driftsnivå, så vi må se etter andre måter å drifte denne kommunen på, sa ordfører Asle Schrøder (Sp) da budsjettdebatten startet. Han ville derfor ikke være med på å bevilge to millioner til å redusere vikarstillingene på Steigentunet, men foreslo å redusere dette til en halv million til å styrke bemanningen på demensavdelingen. For å imøtekomme ansatte som etter fireårsregelen har krav på fast ansettelse i større stillinger, foreslo han å starte arbeidet med å fylle opp totalt 8,67 stillinger. Det resterende, totalt stillinger, tilbys de ansatte etter hvert som det blir ledighet. Dette ble enstemmig vedtatt. Hans forslag om å sette av en halv million på tiltaksfond ble også vedtatt. Salve Kildals (Sp) forslag om å øke summen til in- ventar og utstyr til skoler med , og aktivitetsmateriale til barnehagene med kroner ble enstemmig vedtatt. Kjell T. Arntsens (H) forslag om å øke posten til kirkelig fellesråd med kroner ble vedtatt mot fem stemmer, forslaget om å sette av kroner til fellestiltak i områder i Steigen som ikke har fast bosetting ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. Jan- Erik Disen (V) foreslo at husleien i kommunale boliger ikke skulle indeksreguleres for å motvirke at kommunen blir prisdriver i markedet falt mot 7 stemmer. Odd Rikard Bredals (SV) forslag om å øke skolebudsjettet med kroner til deling av neste års åttendeklasse falt mot seks stemmer. Steigen FrP la fram et omfattende alternativt budsjett som bare fikk deres egne to stemmer. Store investeringer Steigen kommune har vedtatt et investeringsbudsjett for 2011 med en samlet ramme på vel 17,1 millioner kroner. De største postene er vannverksutbygging på Leines med en kostnadsramme på 6,3 millioner kroner. Avløp Nordfold havn får 2,8 millioner, gang og sykkelvei på Leines nesten 1,7 millioner, stedsutvikling i Leinesfjord 1,2 millioner og Nordfold kirkegård 1 million kroner. Ellers er det satt av til ombygging av rådhuset, til Lilandsbrua, til hurtigbåtkai i Nordfold, til boligområde i Nordfold, til rekkverk i Helnessund og Leinesfjord, til Flatøya, til parkering ved Laskestad skole og til helikopterlandingsplass i Leinesfjord. Kommune skal låne over nesten 13 millioner kroner for å finansiere alt dette. MENINGER Grønne sertifikater, kabler og master Grønne sertifikater vil på sikt forandre vårt energimarked i betydelig grad. Vi kan med kapital fra denne nyordning bygge ut mye av småkraftverk som ikke er lønnsom investering i dag, vi kan få mer vindmøller osv. En slik utbygging må ha kraftlinjer som kan transportere energien fra de mange små anlegg. Det blir både meget dyrt og svært vanskelig å få det til med kabler i fjorder og sund. Vanlige kraftmaster med gode linjer gir derimot svært gode muligheter for å henge på transport av strøm fra mindre anlegg. Det kan gi mye ny utbygd energi fra lokalsamfunn som kan gi rimelige priser på strømmen og gode inntekter til bygder og grender. Slike muligheter ligger i utbyggingen av master og kraftlinje på nordsiden Miljørabulister Mennesket har herredømmet over vårt felles naturgrunnlag på kloden. Er vi oss vårt ansvar bevisst Vår naturforskning viser at vi langt fra er det. Vi spyr ut i vår felels atmosfære, på bakken og i havet all mulig styggedom. Menneskers virksomhet påvirker både vårt klima og det totale naturgrunnlag i negativ retning sier forskere over heile kloden. Nei, sier andre som kaller seg realister. Om få tiår er antall mennesker på kloden fordoblet. Vi må hindre dette vanvidd sier World Watch Institute som overvåker hva kloden kan tåle av trykk fra en raskt voksende befolkning. De sier vi burde hatt ca. 2-3 milliarder mennesker på kloden. Det er under halvparten av i dag. av Hardangerfjorden fra Sima til Ålvik- Norheimsund og til Samnanger. Her kan mye småkraft fra framtidig utbygging henge seg på denne linjen. Det vil ikke være mulig med sjøkabel langs fjorden. I tillegg blir den mange ganger dyrere enn kraftlinja. samlet vil den gi både mindre og langt dyrere strøm for kundene i regionen enn om der kommer en karftlinje. Et slikt bilde vil vi få over hele distrikts-norge når nå Grønne sertifikater gir muligheter for en framtidig stor ekstra produksjon på mange titalls TWh. Det skrives energihistorie når regjeringen nå har fått Grønne sertifikater på plass. Andor Normann Dette er ikke noe å høre på sier de som kaller seg realister. De anbefaler at vi fortsetter i samme spor som nå. Hvem tenker mest på vårt felles ansvar for vår natur, livet på kloden og den framtid vi lager for kommende generasjoner De såkalte realister lar humla suse. De vil reise på luksusklasse så lenge de kan og anbefaler oss andre å gjøre det samme. Hvem velger vi å stole på Kan vi stole på de som kaller seg realister men oppfører seg som klodens rabulister Besteforeldre Fremtidig legevakt i Nord-Salten I et nylig avisinnlegg argumenterer varaordfører Fred Eliassen for sine tidligere uttalelser om at Steigen vil være bedre tjent med en framtidig legevakt i egen kommune snarere enn på Innhavet gjennom et fortsatt interkommunalt samarbeid med Hamarøy og Tysfjord. Først av alt vil jeg si at jeg har stor sans for Fred Eliassens sterke engasjement som ombud for innbyggerne i Steigen. Her tror jeg mange politikere har mye å lære. Men hva gjelder en fremtidig kommunal legevakt lokalisert i Steigen, for Steigen, så tror jeg han tar seg vann over hodet. Dersom målet virkelig er Steigen kommune og lege Fred Andersen De fleste i Steigen, inklusive undertegnede, reagerte med vantro og forferdelse på nyheten om konflikten mellom lege Fred Andersen og ledelsen i Steigen kommune. Sjelden har vel en sak fra kommunen blitt viet så stor oppmerksomhet i lokale media, og vært omfattet med så stor interesse av kommunenes befolkning. Å svare på hvorfor, er enkelt. Det hele dreier seg om en ressurssterk person fra kommunen, som har viet all sin faglige styrke og innsats til heimbygdas befolkning i nær 40 år, og som har vist både mot og evne til å gi uttrykk for sin mening også politisk og når han fant det nødvendig. Kanskje var det dette som fikk «begeret til å flyte over» for kommunens ledelse Vi har konstatert at saken direkte har lokalavisa Bájkkeavijssa NuorttaSállto det han sier, at vaktbelastningen for legene i Steigen ikke skal bli verre enn andre steder, og at helsetilbudet (les: kvaliteten på egen legevakt) gjennom dette skal være tilnærmet det samme for folk i Steigen som andre steder, da står han overfor et alvorlig stort problem. Først og fremst økonomisk. Grunnen til at interkommunale samarbeid inngås i så stor stil som vi i dag ser, ligger jo nettopp her. Det er gjennom samarbeid, og nærmest bare det, at småkommuner som Steigen, Tysfjord og Hamarøy kan makte med så store, kostnads- og kvalitetskrevende oppgaver som vi her snakker om. vekket en sorgreaksjon hos befolkningen, og også fra utenbygds faglig hold er det gitt uttrykk for at Steigen kommune har forkastet en medisinsk kapasitet av uvanlig format. Som kjent har Fred Andersen forlatt Steigen, og tatt stilling i annen kommune. En kan spørre seg om vi her står overfor en bekreftelse av ordtaket om «profeten i sin egen hjemby» - eller er problemet så enkelt at kommunens ledelse i enkelte saker følte seg «tråkket på tærne» De «overtramp/forbrytelser» som tilsynelatende var lagt til grunn for rapporteringen til høyere faglig myndighet, er jo ettertrykkelig tilbakevist både rettslig og fra faglig hold, og stiller kommunen som arbeidsgiver i et lite flatterende lys. Produksjon: Lokalavisa NordSalten AS Trykk: AN Trykk, Bodø Jeg er rimelig sikker på at alle, også vi i Hamarøy og Tysfjord, gjerne hadde sett at vi kunne skilte med egne kommunale akuttmedisinske sentre med hver våre topp kvalifiserte og bemannende legevakter. Dessverre, de økonomiske ressursene som da kreves finnes ikke. Med de ressursene vi har ville vi heller aldri kunne tilby en vaktbelastning som dagens unge leger ville lukte på. Derfor, vår mulighet ligger i å videreføre og utvikle et allerede godt legevaktsamarbeid på Innhavet, og gjerne i et større samarbeid med de øvrige Salten-kommunene. Rolf Steffensen Ordfører i Hamarøy Vi må også gi uttrykk for stor forundring over at nettopp Bertil Zahl som er godt kjent i Steigen fra tidligere- lot seg bruke i en så tvilsom sak, som også resulterte i full frifinnelse. De som egentlig åpnet saken ble naturlig nok funnet skyldig i brudd på taushetsplikten. Så ryktes det at kommunen arbeider med å få saken tatt opp til ny behandling. Hvis så er tilfelle, må en stille seg spørsmålet om hva en egentlig ønsker å oppnå. Etter vår mening bør tiden nå være inne til å la fornuften råde, og heller bruke tid og krefter til beste for den kommunen de er satt til å lede. Og er det ikke kommunevalg neste år Ernst og Anna Lieng Åpningstid redaksjonen: Mandag-torsdag kl Pb. 94, 8260 Innhavet Tlf E-post: Ansv. red.: Børge Strandskog

3 Fredag 17. desember Lever på forskudd - Dette må vi ta inn over oss. Tysfjord kommune lever på forskudd. Vi har langt høyere driftskostnader enn sammenlignbare kommuner, uttalte ordfører Anders Sæter under budsjett-debatten i kommunestyret torsdag. KOSTRA-tall viser at Tysfjord Radioen «sviktet» Drag og Kjøpsvik - igjen På side 10 har vi trykket gladmeldingen fra styreleder Per Grunn voll om at sender og antenne som skal gi folk i Kjøpsvik og på Drag anledning til å høre Radio Nord-Saltens sendinger endelig var reparert og i orden. Onsdag fungerte da også dette, men under kommun estyrets møte i går, torsdag, var det igjen ingenting å høre. Fornøyd direktør ved Hamsunsenteret I løpet av 2010 har Hamsunsenteret passert flere milepæler med blant annet utstillingsåpning, kunstinstallasjoner og Hamsundagene Direktør Bodil Børset er godt fornøyd med arbeidsstokkens innsats samt publikumsbesøket, som var pr medio desember. - Vi har oppnådd de aller fleste av målene vi satte oss i års-planen, skriver Børset i en julehilsen til samarbeidspartnere og støttespillere. Til neste år styrker Hamsunsenteret staben med to nye stillinger. Skutvik uten bensinutsalg På grunn av liten omsetning på drivstoff legges bensinstasjonen på Skutvik ned så snart tankene er tomme. Eier Bård Marthinussen sier at Statoil vil trekke seg ut av driften på grunn av lav omsetning. På grunn av byggeforbud i området mener Marthinussen at det ikke er forsvarlig å foreta investeringer på rundt kroner for å opprettholde tilbudet i bygda. FISKE- BILEN Lørdag 18.des.: OPPEID kl Søndag 19. des.: INNHAVET kl OBS! Nyrøkt blåkveitefilet. Årets lutefisk fra Værøy. Røkt hyse og kongekrabbe Frossen hvalbiff, røkt speka hvalkjøtt, lettsalta Finnmarksuer, lettsalta torsk, røkt torsk, tørrfisk, klippfisk, røkt laks, røkt blåkveitefilet, salt blåkveite, salte blåkveitehau, egenproduserte fiskekaker, fiskegrateng, kaviar og gomme, torskefilet, steinbitfilet. Kamskjellmat fryst, fersk/frossen laks, boknafisk, lutefisk, fersk/frossen kveite, ferske reker, pilla reker. TILBUD! 6 kgs spann med salte kveithau i kokebiter, i lake kr. 320,- Det skjer på SKUTVIK Lørdag 18. desember: Tirsdag 28. desember: Torsdag 30. desember: Lørdag 1. januar: Åpningstider i jula: 20. des: des: des: des: des: stengt 25. des: stengt 26. des: des: des: des: des: des: stengt 1. januar: bruker mer til drift enn andre kommuner, og fra 2012 må driftskostnadene reduseres, advarte ordføreren. I budsjettforslaget for 2011 var det lagt inn kroner til engasjement av eksterne konsulenttjenester. - Disse skal brukes for å få en utredning av hvilke ulike grep vi kan gjøre for å komme ned på et akseptabelt nivå, foreslo Anders Sæter. Budsjett-debatten i Tysfjord var ikke avsluttet og nytt budsjett ikke vedtatt da Lokalavisa måtte i trykken. Steigen-gårdbrukere foreslått til pris Steigen kommune og Nord-Salten forsøksring har foreslått Eva Hansen og Ketil Erdal, Våg, som kandidater til prisen for veldrevet melkeproduksjon De driver bruket Øvergården på Skagstad på Engeløy, og driver nå som fjerde generasjon. De har tre barn sammen, og arbeider for å bruke gården i skolesammenheng som en læringsarena der elevene får lære om skogdrift, bærplukking, selvforsyning, hagebruk, dyrestell, slakting og så videre. Gården består av syv bygninger, hovedhus, driftsbygning, sommerfjøs, gammelfjøset, steinsmie, eldhus og et åttringsnaust. Hovedhuset og gammelfjøset er bygd på 1700 tallet og de resterende bygninger er satt opp på tallet. I tillegg ligger det en kårstue og gamle Skagstad skole på området. Gården er i tidligere tider brukt til gjestgiveri og til jektefart. Paret fikk i 2002 kulturlandskapsprisen for sitt arbeide med å bevare kultur- og historie verdien på gården. Ber om avdragsutsettelse Kommunestyret i Steigen har mot seks stemmer gitt rådmannen fullmakt til å avtale avdragsutsettelse på investeringslån på inntil 2.4 millioner kroner i 2010 med en eller flere av bankene som kommunen har låneavtaler med; Husbanken, Kommunalbanken og Kommunekreditt. Dette blir gjort for at ikke regnskapsresultatet skal bli dårligere enn nødvendig. Kommuneloven setter krav til minimumsavdrag på investeringslån, og dette er 2,4 millioner mindre enn det kommunen skal betale i henhold til gjeldende låneavtaler. Mye skatt i Steigen Skatteinngangen i Steigen kommune var i november på over 8,8 millioner kroner, 1,4 millioner mer enn samme måned i fjor. Til nå har kommunen fått inn 43,6 millioner kroner i skatt, over 2,6 millioner mer enn på samme tid i fjor. Det er nå bare kroner som mangler på budsjettert beløp i Heimkommarfest QUIZ Svensk viseaften m/jam Nyttårsball God jul og godt nyttår til alle våre gjester! Ikke enig om budsjett Opposisjonen i Hamarøy kommunestyre stemte imot flere budsjettforslag som de egentlig var for. - Man må få økonomisk kontroll før man vedtar tiltak som øker driftsbudsjettet, kommenterer Jan Folke Sandnes (H) BØRGE STRANDSKOG Opposisjonen, som består av Høyre og SV, stemte imot forslag om en rekke investeringer som de egentlig var for. Det gjaldt bl.a. investeringer vann/ avløp Innhavet, videresatsing på arbeidene med kai og havn på Innhavet og Skutvik, dessuten utbedringer av barnehagen på Skutvik og skolen på Innhavet. De to opposisjonspartiene ville på denne måten markere at de ikke ville være med på å vedta nye tiltak som medfører økte driftskostnader uten at alle innsparingstiltak og konsekvensene av disse er kjent. - Generelt opplever vi den økonomiske situasjonen kaotisk med hensyn til økonomisk styring. Driftsnivået i kommunen er for høyt, og man unnlater å ta de økonomiske realitetene inn over seg, sier Jan Folke Sandnes. Det er ordfører Rolf Steffensen langt fra enig i. Han understreker at kommunestyret har vedtatt et ansvarlig budsjett i balanse. At kommunen har og i økende grad vil ha store økonomiske utfordringer fremover, legger han ikke skjul på. - Vi opplever stadig økende utgifter bl.a. til lønn og pensjoner, og pålegges nye oppgaver, uten at dette kompenserer fra Staten. Før eller senere kommer vi til et punkt der vi kanskje må velge mellom å innføre eiendomsskatt eller foreta strukturelle endringer. Tiltak som ingen politikere egentlig ønsker, men som kan bli nødvendige, Fredag 17. desember LARS M ANDREASSEN med makker kl års ald.gr. CC kr. 130,- Tlf E-post: sier Steffensen. Ordføreren har ingen problemer med at et utbytte fra Nord-Salten Kraft på 1,1 millionerer er lagt inn i budsjettet. - Dette er ordinært utbytte som vi har solid dekning for å budsjettere med. Det samme har forøvrig også Steigen gjort, sier Steffensen. Dette liker ikke Høyre og Jan Folke Sandnes. - Vi er av den oppfatning at slike inntekter ikke bør tas inn i driftsbudsjett, da dette blir en sovepute for å gjøre nødvendige grep som sikrer en balansert kommuneøkonomi, mener Sandnes. De nevnte tiltakene på Skutvik og Innhavet ble vedtatt mot opposisjonens stemmer. Det betyr at Hamarøy kommune skal bruke 2,6 millioner på vann og avløp på Innhavet, kroner på Skutvik barnehage, på Innhavet skole, til reguleringsplan Skutvik og på et forprosjekt for Innhavet kai. Det ble ogs flertall for å bruke på brannalarm i Hamarøyhallen, en halv million på vedlikehold av hybelhusanlegg og tilsvarende på kommunale boliger. Det ble videre avsatt kroner til forprosjektering for PREOB-tilbud ved Hamarøy Bygdeheim, dessuten å gi støtte på inntil kroner til unge som viser vilje til å satse på en framtid i landbruket. Det ble også avsatt kroner som skal brukes som velkomst-hilsen ved fødsler i kommunen i ÅRBOK for Hamarøy kan bestilles hos HAMARØY FRIVILLIGSENTRAL tlf eller

4 4 Fredag 17. desember 2010 & KJENTE KJÆRE OBS! Frist for innsending: onsdager kl E-post: Lukas 2 år Vår lille skatt som ble født ei vakker julenatt, han Lukas Nikolai Pedersen fyller 2 år 26. desember. En liten ivrig kar (trur han må være lik sin far!) rør i alle skuffer og skap, og e fæl te å smak på pus sin mat. Men en sjarmeranes gutt du e, kan lure alle trill rundt på Vi ønska å gratulere vårres go gutt så masse med 2 års dagen, gleda oss te å kom heim te Tysfjord i romjula og feir i lag me familien. Håpa du får en flott dag lille vænn. Klæm fra mamma, pappa, Kristine og Sniff. 2 år Lucas Olsen Oskarsen 2 år, Mandag 20. desember fyller Lucas 2 år. Gratulerer så masse med dagen, gogutten våres! Stor bursdagsklæm fra mamma og pappa. Julehilsen Sender en julehilsen til slekt og venner i Tysfjord. En spesiell hilsen til sykehjemmet i Kjøpsvik. Hilsen Trygve i Harstad LÆSTADIANERNE Innbyr til samling om Guds ord, på Drag forsamlingshus, søndag 19. desember, kl Avslutning av forsamlinges hverdagskole lørdag kl. 18, og ungdomstrinnet kl. 20. Alle er hjertelig velkommen. Kirkene i Nord-Salten FREDAG 17. DESEMBER STEIGEN NORFOLD KIRKE KL : - Kvartetten FOLK Inviterer til julesang. SØNDAG 19. DESEMBER HAMARØY HAMARØY KIRKE KL : - Julekonsert. Julemusikk fremført av Hamarøys musikere/artister. Gratis inngang. STEIGEN INGEN GUDSTJENESTE TYSFJORD INGEN GUDSTJENESTE Siri Kristine 2 år! Tenk at lille snuppa vårres, Siri Kristine Lysfjord Pettersen, allerede er blitt 2 år. Hun hilser til Bestemor Synnøve, Roald, Tante Eva og venner på Hamarøy. Vi gleder oss til å feire dagen! Klem fra Håkon, Sigurd, mamma og pappa. Mathias Molvik 12 år Vi ønsker å gratulere den flotte gitaristen vårres med 12-årsdagen 17. desember. Skal feire ekstra over nyttår med Michal Jacksonshow på Gran Canaria;) Håper du får en kjempeflott dag. Stor klem fra mamma, pappa, Maja, Magnus, Bella og Brumle. Julehilsen Sender en hilsen til Gry med familie i Sverige, og til Ørjan med familie i Bodø. Ønsker dere ei fin julefeiring, kos dere. God jul! Juleklem fra ho Marge Nyfødt 24. november 2010 kl kom en ny Innhavsværing te verden. Tobias (bilde) og Tony sin lillebror var 3780 gr og 51 cm lang, heilt perfekt. :) Vi ønska å takk jordmor Kristin for god oppfølging i svangerskapet, å til jordmor karen ellen som fulgte oss te bodø, og til resten av gjengen på føde/barsel avd ved nordlandsykehuset. :) Stolte foreldre er: Kine Jeanett Pettersen og Kent Pedersen, Innhavet. Pernille 1 år Lukas sin lille kjærest, ho Pernille- Mari fyller 1 år 20. desember, vi ønska å gratulere deg så mye med dagen. Håper du får en fin bursdag. Mange klemmer fra gu`mor Camilla og Lukas + resten av familien. Lotte Mathea 2 år Vår bestemte lille frøken kan sjøl fyller 2 år på søndagen. Gratulerer så masse med dagen go jenta vår. Klem fra mamma, pappa, Fredrik og storebroran Espen og Simen. Hilser også til bestemor, bestefar og oldefar på Innhavet, oldefar på Steigentunet, oldemor på Holmvåg og oldemor på Oppeid. GOD JUL Martine 3 år Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning Per Kråkmos bortgang. Familien Kristine 6 år og Lukas 2 år Vi ønska å send en forsinket bursdagshilsen til Kristine Annie Pedersen som fylte 6 år 30. November, og til Lukas Nikolai Pedersen som fyller 2 år 26. desember. Mange gratulasjoner fra bestemor og bestefar på Korsnes, onkel Robert, tante Nina og Pusi. 6 år Adrian og Benedicte Blom-Stenbakk fyller hele 6 år mandag 20. desember. Mor og far på Innhavet ønsker å gratulere gullene så mye med dagen - tenk at dere er blitt så store at dere har begynt i første klasse. Vi håper dere får en kjempefin dag og en super feiring på Lekedilla sammen med gode venner, vi hører rykter om at både prinsesser og pirater kommer. Vi er utrolig glad i dere. Stor klem fra ho mor og han far. Til Geir og Grete Vi vil gratulere dere med nyhuset og ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår. Masse hilsen fra mamma og pappa. GRATULASJONER er GRATIS i Lokalavisa! Frafaller søksmålet mot NSK De private andelseierne i Nord-Salten Kraft AS har frafalt søksmålet mot kraftselskapet. Saken er dermed endelig avsluttet. Det var i forbindelse med omdanningen til aksjeselskap en private aktører tok ut søksmål fordi de var misfornøyde med det økonomiske oppgjøret de ble tilbudt. Julehilsen Sender en julehilsen til slekt, venner og naboer. Ønsker dere alle ei fin julehelg og et godt nyttår Hilsen Margrete Martine Linnea Kleven fyller 3 år den 20.desember. Hun feirer dagen hos mormor og morfar på Oppeide. Hipp hurra for Martine-mor og gratulerer så masse med dagen!! Klem fra mormor og morfar, onkel Vegard og tante Marielle. Nye boligtomter i Ulvsvåg Hamarøy kommunestyre har bedt administrasjonen om å igangsette reguleringsarbeider for nye tomter i Ulvsvåg. Bakgrunnen er at det er stort behov for flere boligtomter i Hamarøy. Det vil også bli prosjektert ny vei til boligrekke i Nedre Hersethskogen på Oppeid. Eksiterende tomter i regulerte kommunale boligfelt tilbys fortsatt vederlagsfritt til boligbyggere.

5 Fredag 17. desember Minikonsert med Hans, vinner av X-factor, søndag kl i Glasshuset. Søndag åpent hos Koch! Åpningstider ut året: Hverdager t.o.m Lørdag Søndag Torsdag Julaften Romjula Nyttårsaften Åpent (18) 46 butikker 300 innendørs P-plasser shopping midt i byen

6 6 Fredag 17. desember 2010 Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord der menneskene bor Inger Hagerup Heimkommarfæst på Himmel og Hav VENTE-PUSLERI: Utflytta skutvikværinger har et usedvanlig varmt hjerte for bygda si. De kommer i hopetall hjem når det er ferier og høytider. Da treffes de gjerne ned på kaia på Himmel og Hav til hyggelig lag. Vi vil derfor gi bygda med både fastboende og hjemkomne et helt spesielt arrangement, en heimkommarfæst. For å hjelpe oss til det har vi hyret inn Papa Joe som både skal være karaokevert og spille til dans. Foruten danserepertoar som framføres av Papa Joe selv, vil det også være med i bagasjen 1400 nordiske og internasjonale sanger til karaoken. Papa Joe lover en trivelig aften med et forrykende lys- og røykshow. Papa Joe Trubaduren og enmannsorkesteret Papa Joe gjør alt som står i hans makt for å få folk til å trives ved en hver anledning. Til dette brukes et stort utvalg av musikk og musikkgenre. Allsidighet er et stikkord. Allsang er et viktig virkemiddel hvor norske sanger ofte er brukt. For det mer lyttende publikum vil en blant annet få høre sanger av artister som Pink Floyd og REM m.f. De danseglade får servert variert dansemusikk tilpasset alle aldre. Det være seg populærmusikk, Creedence, Svensktopp osv. Papa Joe opererer også for tiden som karaokevert med 1500 sanger i bagasjen. Bak psevdonymet Papa Mona Nilsen fra sist karaoke i Kjøpsvik i november. Slutt for Himmel Johannes Formanowski Joe finner en musiker og lærer Johannes Formanowski født i Han har i store deler av sitt voksne liv hatt musikk som levebrød. Formanowski er kanskje mest kjent for å ha tatt initiativet til å ta opp Troilltampfestivalen på nytt igjen. Foruten dette er han gründer til Jam NordSalten og har spilt i en rekke mer eller mindre kjente orkestre. Det nevnes blant annet Ruben James, California og Joe s Garage. Himmel og Hav, Skutvik lørdag 18. desember. JULEBAKST: C PresseTjenester ans, Bergen Kilde/foto: tine.no og Hav Heimkommarfest og nyttårsball KAN bli det siste som skjer på Skutviks populære utested Himmel og Hav. Nå legges bedriften ute for salg via megler. BØRGE STRANDSKOG - Det vil si, dersom vi blir enig med megleren om opplegg og økonomi, forteller en av eierne av Himmel og Hav, Reidulf Pettersen. Uansett vil de nåværende eierne avslutte driften av utestedet på nyåret. Det kan bety stengte dører dersom ikke nye drivere skulle melde seg. Himmel og Hav har vært annonsert til salgs lokalt tidligere i år. Da var det noen som signaliserte interesse for å overta, men disse har senere trukket seg. - Nå gjør vi et nytt forsøk, forteller Reidulf Pettersen. Ikke minst med tanke på lokalbefolkningen håper Pettersen at noen vil drive Himmel og Hav videre. Utestedet har vært et svært populært treffsted for befolkninga på Sørbygda de årene det har vært i drift, med en rekke faste arrangementer i året, i tillegg til pub- og kafedrift. De årlige utdelingene av Havhestog Havfrueprisene har foregått på Himmel og Hav. Den kraftige reduksjonen i fergetilbudet på Skutvik-Svolvær de siste årene har hatt betydelig Reidulf Pettersen negativ effekt for bedriften på Skutvik. I 2009 omsatte Himmel og Hav Skutvik AS for 1,8 millioner kroner. Driften gikk med et beskjedent underskudd. Eiere er Reidulf Pettersen og Bente Kristiansen med 50 prosent hver av aksjene. For noen år siden ble de to tildelt Hamarøy kommunes August-pris for sin innsats med Himmel og Hav. - Nå håper jeg at noen vil være interessert i å videreføre driften i en eller annen form. Men dersom vi ikke får solgt, så vil det være et alternativ å bygge lokalene om til leiligheter. Men vi er absolutt mest interessert i at Himmel og Hav skal leve videre, slår Reidulf Pettersen fast.

7 Fredag 17. desember Tirsdag denne uka ble det nye renseanlegget ved vannverket i Kjøpsvik satt i drift. Anlegget har vært testet siden 1. desember, og nå er man i normal drift. Det nye vannverket i Kjøpsvik satt i drift INGAR N. SKOGVOLD Dermed skal det forhåpentligvis være slutt på klorsmak og andre problemer med vannlevering til stedets befolkning. Kjøpsvik vannverk forsyner om lag 1000 personer, samt næringsliv og industri. Vannbehandlingen har til nå bestått av desinfisering med klor. I det nye vannbehandlingsanlegget er behandlingen utvidet og består av to hygieniske barrierer. De er UVdesinfisering og et kjemisk fellingsanlegg. Det siste er et sandfilteranlegg som brukes i mange vannverk i Norge. Kjell Karoliussen i Sweco Norge, som har hatt prosjekteringen av utbyggingen av vannverket i Kjøpsvik, forteller at stedet nå har fått et tipp, topp anlegg som tilfredsstiller de strengeste kravene en har i Norge. Anlegget er ikke luksuriøst, men topp moderne. Karoliussen berømmer Tysfjord kommune for å være blant de beste i Norge når deg gjelder å få godkjent vannlevering til befolkningen. I løpet av 5-6 år har kommunen fått godkjent tre vannverk, og i løpet av neste år regner man også med å få godkjent vannverket på Drag. Kjell Karoliussen fremhever teknisk sjef Pål Strøm Jensen som har gjort en kjempejobb med å få av gårde nødvendige søknader blant annet for å få finansiert prosjektene. Han forteller også at Steinar Unosen har vært helt uvurderlig i forbindelse med testingen av anleggene. -Strøm Jensen og Unosen har utfylt hverandre fortreffelig, og den ryddigheten de har lagt for dagen har gjort at arbeidet har gått veldig greit, forteller en meget tilfreds Karoliussen. Teknisk sjef Pål Strøm Jensen er svært godt fornøyd med at Kjøpsvik vannverk nå kan levere godt ÅPNET VANNVERK, f.h, Bente Nymoen (Cowi), Børge Tellz ( Elvenes Transport & Maskin AS), Roald Leirvilc (Bjerkvik Bygg AS), Kjell Karoliussen og Svein Eriksen (Sweco) og Pål Strøm Jensen ved UV- desinfiseringsanlegget i det nye renseanlegget ved Kjøpsvik vannverk. vann til befolkningen. Han berømmer entreprenørene for godt arbeid og god økonomistyring i prosjektet. Strøm Jensen forteller at det nye anlegges, som også kan styres fra rådhuset, er forberedt til å takle nye krav i drikkevannsforskriftene. En svært glad teknisk sjef ved tavla i Kjøpsvik vannverk der en på en enkel måte kan styre vannrensingen til beste kvalitet. Sweco ved Kjell Karoliussen gratulerte Tysfjord kommune med et nytt moderne vannanlegg ved å overrekke På Strøm Jensen et bilde som skal vokte over vannkvaliteten i Tysfjord. Og bildet syntes Strøm Jensen var så fint at han gjerne skulle hatt det på kontoret sitt på rådhuset. Hus måtte vike for rundkjøring Det gamle huset fra 1957 som lå helt inntil E6 på Innhavet ved avkjøring til Finnøy er nå revet. Nettopp her vil den nye rundkjøringa etterhvert komme og bli en del av den nye miljøgata på Innhavet. Huset, som var eid av familien Strømsnes, har de siste fire fem årene stått tomt. Huset ble bygd nettopp fordi telegrafen ble flyttet fra Straumsnes for å komme nærmere trafikken. En solid takkonstruksjon med sjølprodusert materiale hogd i fra egen skog, i det hele tatt hadde huset solid dimensjonering i bygget. Romjulsfest i Hamarøyhallen Innebandygruppa i Hamarøy IL inviterer til 2. dagsfest i Hamarøyhallen. Det har de siste år vært en god tradisjon at utflyttede hamarøyværinger hjemme på juleferie og fastboende møtes til 2. dagsfest på Oppeid. Etter at gjestegården stengte, er det nå innebandygruppa som tar ansvar for å arrangere romjulsfesten. - Vi har leid Hamarøyhallen, noe som betyr at vi har en kapasitet på å ta imot to-tre hundre personer denne kvelden, sier Thea Bye Pedersen. Hun forteller at det er gitt skjenkebevilling og det vil bli enkel servering.- Vi håper at mange finner veien til hallen denne kvelden. Det er ingen påmeldiing, og billett kjøpes i døra, oppfordrer Bye Pedersen.

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto.

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. Fredag 15. mars 2013 1 Tlf. 40 55 40 55 www.cominor.no TURKJØRING SKOLEKJØRING Bájkkeavijssa NuorttaSállto BARNEHAGEDAGEN 30 år med hund SKUTVIK Side 15 Side 18-19 «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3

Detaljer

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt!

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt! Grunnlagt 1887 Uke 35 - Nr.199-122. årgang TORSDAG torsdag skyet opphold fredag lettskyet lørdag lettskyet/pent Sex, vold og terror Kultur side 36 28.08.08 Tips oss på telefon 77 01 80 00 Nord-Norge kr

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland i dag lørdag søndag +9 +7 +8 Grunnlagt 1887 Uke 43 - Nr. 248-122. årgang FREDAG Du skal få høre mye fra Harstad Tore Skoglund tar seg en tur til Harstad, med tv-kamera på slep, for å få hørt en del gode

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

BBL Ha en koselig adventstid :-)

BBL Ha en koselig adventstid :-) BBL magasinet Ha en koselig adventstid :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 4/2011 SMÅHUSLAGET anno 1948 Duften av jul Møt våre nye boligmeglere Ingeborg Selnes Det er som ulykkesfugl du ser fordelen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Viktig avtale for Halden Trives som lærling FRIVILLIGE SPRER GLEDE Flott skole i Tistedal 2 HaldenMagasinet kulturbyen Halden Utgivelsesplan

Detaljer

Dansen ga meg livet i gave

Dansen ga meg livet i gave MANDAG 3. juni 2013 Nr. 123. Årgang 45. Løssalg kr 25, Dansen ga meg livet i gave Aksjonerer mot sirkuset Engasjerte ungdommer og Dyrebeskyttelsen gjør felles sak mot Cirkus Merano. Side 2 og 3 Hanny Hansen

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking Nr. 2 April 2008 utvekslingsstudenter Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Les om utvekslingsstudentene Carmen og Birthe, som bor hos vertsfamilier i henholdsvis Aremark og Rødenes i

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer