BALLERINAER SØNDAGSÅPENT: lokalavisa. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. i kulturskola. PRISER i Steigen. Nytt vannverk. Førpris 25,- pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALLERINAER SØNDAGSÅPENT: 1400-2000. lokalavisa. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. i kulturskola. PRISER i Steigen. Nytt vannverk. Førpris 25,- pr."

Transkript

1 lokalavisa Bájkkeavijssa NuorttaSállto Fredag 17. desember TLF TURKJØRING - SKOLEKJØRING FREDAG 17. DESEMBER 2010 Nr årgang Løssalg: kr. 20,- PRISER i Steigen BALLERINAER i kulturskola Onsdag inviterte kulturskolene i Hamarøy, Tysfjord og Ballangen til dansefestival i Hamsunsenterets kultursal. SIDE Nytt vannverk i Kjøpsvik Åpningstider jule- og nyttårshelgen: Lillejulaften Vi holder stengt fra Gunvor Hekneby og Nordsalten VVS v/ståle Pettersen har fått henholdsvis kultur- og næringsprisen i Steigen for Side 17 og 26 Tirsdag denne uka ble det nye renseanlegget ved vannverket i Kjøpsvik satt i drift. SIDE 7 Åpningstider i 2011: Man - ons Torsdag Fredag Vakttelefon i julog nyttårshelga Ålstadøya (Engeløybrua) Tlf Man-fre Torsdag langåpent Lørdag Stengt Neste utgave av Lokalavisa kommer onsdag 22. desember. Innleveringsfrist: Mandag 20. des. kl Gjelder Finnmark, Troms og Nordland uke Førpris 159,60 pr. kg KVEITE I SKIVER Frys, Godehav, 500gr, 98,00 pr. kg SØNDAGSÅPENT: Førpris 25,- pr. stk FERSK JULEKAKE Mesterbakeren, 600gr, 21,67 pr. kg

2 2 Fredag 17. desember 2010 Steigen-budsjett vedtatt Steigen kommunestyre vedtok i tirsdagens kveldsmøte et budsjett for 2011 med en samlet ramme på 215 millioner kroner. Investeringsbudsjettet er på 17,1 millioner. GUNNAR GRYTØYR - Til tross for at vi har 12 millioner kroner ekstra i år, i form av eiendomsskatt og kraftpenger, klarer vi ikke å skaffe oss større handlefrihet enn 1,3 millioner. Det er frustrerende. Kraftpengene skulle gått rett i et fond til utvikling av kommunen, men det klarer vi ikke. Vi har for høyt driftsnivå, så vi må se etter andre måter å drifte denne kommunen på, sa ordfører Asle Schrøder (Sp) da budsjettdebatten startet. Han ville derfor ikke være med på å bevilge to millioner til å redusere vikarstillingene på Steigentunet, men foreslo å redusere dette til en halv million til å styrke bemanningen på demensavdelingen. For å imøtekomme ansatte som etter fireårsregelen har krav på fast ansettelse i større stillinger, foreslo han å starte arbeidet med å fylle opp totalt 8,67 stillinger. Det resterende, totalt stillinger, tilbys de ansatte etter hvert som det blir ledighet. Dette ble enstemmig vedtatt. Hans forslag om å sette av en halv million på tiltaksfond ble også vedtatt. Salve Kildals (Sp) forslag om å øke summen til in- ventar og utstyr til skoler med , og aktivitetsmateriale til barnehagene med kroner ble enstemmig vedtatt. Kjell T. Arntsens (H) forslag om å øke posten til kirkelig fellesråd med kroner ble vedtatt mot fem stemmer, forslaget om å sette av kroner til fellestiltak i områder i Steigen som ikke har fast bosetting ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. Jan- Erik Disen (V) foreslo at husleien i kommunale boliger ikke skulle indeksreguleres for å motvirke at kommunen blir prisdriver i markedet falt mot 7 stemmer. Odd Rikard Bredals (SV) forslag om å øke skolebudsjettet med kroner til deling av neste års åttendeklasse falt mot seks stemmer. Steigen FrP la fram et omfattende alternativt budsjett som bare fikk deres egne to stemmer. Store investeringer Steigen kommune har vedtatt et investeringsbudsjett for 2011 med en samlet ramme på vel 17,1 millioner kroner. De største postene er vannverksutbygging på Leines med en kostnadsramme på 6,3 millioner kroner. Avløp Nordfold havn får 2,8 millioner, gang og sykkelvei på Leines nesten 1,7 millioner, stedsutvikling i Leinesfjord 1,2 millioner og Nordfold kirkegård 1 million kroner. Ellers er det satt av til ombygging av rådhuset, til Lilandsbrua, til hurtigbåtkai i Nordfold, til boligområde i Nordfold, til rekkverk i Helnessund og Leinesfjord, til Flatøya, til parkering ved Laskestad skole og til helikopterlandingsplass i Leinesfjord. Kommune skal låne over nesten 13 millioner kroner for å finansiere alt dette. MENINGER Grønne sertifikater, kabler og master Grønne sertifikater vil på sikt forandre vårt energimarked i betydelig grad. Vi kan med kapital fra denne nyordning bygge ut mye av småkraftverk som ikke er lønnsom investering i dag, vi kan få mer vindmøller osv. En slik utbygging må ha kraftlinjer som kan transportere energien fra de mange små anlegg. Det blir både meget dyrt og svært vanskelig å få det til med kabler i fjorder og sund. Vanlige kraftmaster med gode linjer gir derimot svært gode muligheter for å henge på transport av strøm fra mindre anlegg. Det kan gi mye ny utbygd energi fra lokalsamfunn som kan gi rimelige priser på strømmen og gode inntekter til bygder og grender. Slike muligheter ligger i utbyggingen av master og kraftlinje på nordsiden Miljørabulister Mennesket har herredømmet over vårt felles naturgrunnlag på kloden. Er vi oss vårt ansvar bevisst Vår naturforskning viser at vi langt fra er det. Vi spyr ut i vår felels atmosfære, på bakken og i havet all mulig styggedom. Menneskers virksomhet påvirker både vårt klima og det totale naturgrunnlag i negativ retning sier forskere over heile kloden. Nei, sier andre som kaller seg realister. Om få tiår er antall mennesker på kloden fordoblet. Vi må hindre dette vanvidd sier World Watch Institute som overvåker hva kloden kan tåle av trykk fra en raskt voksende befolkning. De sier vi burde hatt ca. 2-3 milliarder mennesker på kloden. Det er under halvparten av i dag. av Hardangerfjorden fra Sima til Ålvik- Norheimsund og til Samnanger. Her kan mye småkraft fra framtidig utbygging henge seg på denne linjen. Det vil ikke være mulig med sjøkabel langs fjorden. I tillegg blir den mange ganger dyrere enn kraftlinja. samlet vil den gi både mindre og langt dyrere strøm for kundene i regionen enn om der kommer en karftlinje. Et slikt bilde vil vi få over hele distrikts-norge når nå Grønne sertifikater gir muligheter for en framtidig stor ekstra produksjon på mange titalls TWh. Det skrives energihistorie når regjeringen nå har fått Grønne sertifikater på plass. Andor Normann Dette er ikke noe å høre på sier de som kaller seg realister. De anbefaler at vi fortsetter i samme spor som nå. Hvem tenker mest på vårt felles ansvar for vår natur, livet på kloden og den framtid vi lager for kommende generasjoner De såkalte realister lar humla suse. De vil reise på luksusklasse så lenge de kan og anbefaler oss andre å gjøre det samme. Hvem velger vi å stole på Kan vi stole på de som kaller seg realister men oppfører seg som klodens rabulister Besteforeldre Fremtidig legevakt i Nord-Salten I et nylig avisinnlegg argumenterer varaordfører Fred Eliassen for sine tidligere uttalelser om at Steigen vil være bedre tjent med en framtidig legevakt i egen kommune snarere enn på Innhavet gjennom et fortsatt interkommunalt samarbeid med Hamarøy og Tysfjord. Først av alt vil jeg si at jeg har stor sans for Fred Eliassens sterke engasjement som ombud for innbyggerne i Steigen. Her tror jeg mange politikere har mye å lære. Men hva gjelder en fremtidig kommunal legevakt lokalisert i Steigen, for Steigen, så tror jeg han tar seg vann over hodet. Dersom målet virkelig er Steigen kommune og lege Fred Andersen De fleste i Steigen, inklusive undertegnede, reagerte med vantro og forferdelse på nyheten om konflikten mellom lege Fred Andersen og ledelsen i Steigen kommune. Sjelden har vel en sak fra kommunen blitt viet så stor oppmerksomhet i lokale media, og vært omfattet med så stor interesse av kommunenes befolkning. Å svare på hvorfor, er enkelt. Det hele dreier seg om en ressurssterk person fra kommunen, som har viet all sin faglige styrke og innsats til heimbygdas befolkning i nær 40 år, og som har vist både mot og evne til å gi uttrykk for sin mening også politisk og når han fant det nødvendig. Kanskje var det dette som fikk «begeret til å flyte over» for kommunens ledelse Vi har konstatert at saken direkte har lokalavisa Bájkkeavijssa NuorttaSállto det han sier, at vaktbelastningen for legene i Steigen ikke skal bli verre enn andre steder, og at helsetilbudet (les: kvaliteten på egen legevakt) gjennom dette skal være tilnærmet det samme for folk i Steigen som andre steder, da står han overfor et alvorlig stort problem. Først og fremst økonomisk. Grunnen til at interkommunale samarbeid inngås i så stor stil som vi i dag ser, ligger jo nettopp her. Det er gjennom samarbeid, og nærmest bare det, at småkommuner som Steigen, Tysfjord og Hamarøy kan makte med så store, kostnads- og kvalitetskrevende oppgaver som vi her snakker om. vekket en sorgreaksjon hos befolkningen, og også fra utenbygds faglig hold er det gitt uttrykk for at Steigen kommune har forkastet en medisinsk kapasitet av uvanlig format. Som kjent har Fred Andersen forlatt Steigen, og tatt stilling i annen kommune. En kan spørre seg om vi her står overfor en bekreftelse av ordtaket om «profeten i sin egen hjemby» - eller er problemet så enkelt at kommunens ledelse i enkelte saker følte seg «tråkket på tærne» De «overtramp/forbrytelser» som tilsynelatende var lagt til grunn for rapporteringen til høyere faglig myndighet, er jo ettertrykkelig tilbakevist både rettslig og fra faglig hold, og stiller kommunen som arbeidsgiver i et lite flatterende lys. Produksjon: Lokalavisa NordSalten AS Trykk: AN Trykk, Bodø Jeg er rimelig sikker på at alle, også vi i Hamarøy og Tysfjord, gjerne hadde sett at vi kunne skilte med egne kommunale akuttmedisinske sentre med hver våre topp kvalifiserte og bemannende legevakter. Dessverre, de økonomiske ressursene som da kreves finnes ikke. Med de ressursene vi har ville vi heller aldri kunne tilby en vaktbelastning som dagens unge leger ville lukte på. Derfor, vår mulighet ligger i å videreføre og utvikle et allerede godt legevaktsamarbeid på Innhavet, og gjerne i et større samarbeid med de øvrige Salten-kommunene. Rolf Steffensen Ordfører i Hamarøy Vi må også gi uttrykk for stor forundring over at nettopp Bertil Zahl som er godt kjent i Steigen fra tidligere- lot seg bruke i en så tvilsom sak, som også resulterte i full frifinnelse. De som egentlig åpnet saken ble naturlig nok funnet skyldig i brudd på taushetsplikten. Så ryktes det at kommunen arbeider med å få saken tatt opp til ny behandling. Hvis så er tilfelle, må en stille seg spørsmålet om hva en egentlig ønsker å oppnå. Etter vår mening bør tiden nå være inne til å la fornuften råde, og heller bruke tid og krefter til beste for den kommunen de er satt til å lede. Og er det ikke kommunevalg neste år Ernst og Anna Lieng Åpningstid redaksjonen: Mandag-torsdag kl Pb. 94, 8260 Innhavet Tlf E-post: Ansv. red.: Børge Strandskog

3 Fredag 17. desember Lever på forskudd - Dette må vi ta inn over oss. Tysfjord kommune lever på forskudd. Vi har langt høyere driftskostnader enn sammenlignbare kommuner, uttalte ordfører Anders Sæter under budsjett-debatten i kommunestyret torsdag. KOSTRA-tall viser at Tysfjord Radioen «sviktet» Drag og Kjøpsvik - igjen På side 10 har vi trykket gladmeldingen fra styreleder Per Grunn voll om at sender og antenne som skal gi folk i Kjøpsvik og på Drag anledning til å høre Radio Nord-Saltens sendinger endelig var reparert og i orden. Onsdag fungerte da også dette, men under kommun estyrets møte i går, torsdag, var det igjen ingenting å høre. Fornøyd direktør ved Hamsunsenteret I løpet av 2010 har Hamsunsenteret passert flere milepæler med blant annet utstillingsåpning, kunstinstallasjoner og Hamsundagene Direktør Bodil Børset er godt fornøyd med arbeidsstokkens innsats samt publikumsbesøket, som var pr medio desember. - Vi har oppnådd de aller fleste av målene vi satte oss i års-planen, skriver Børset i en julehilsen til samarbeidspartnere og støttespillere. Til neste år styrker Hamsunsenteret staben med to nye stillinger. Skutvik uten bensinutsalg På grunn av liten omsetning på drivstoff legges bensinstasjonen på Skutvik ned så snart tankene er tomme. Eier Bård Marthinussen sier at Statoil vil trekke seg ut av driften på grunn av lav omsetning. På grunn av byggeforbud i området mener Marthinussen at det ikke er forsvarlig å foreta investeringer på rundt kroner for å opprettholde tilbudet i bygda. FISKE- BILEN Lørdag 18.des.: OPPEID kl Søndag 19. des.: INNHAVET kl OBS! Nyrøkt blåkveitefilet. Årets lutefisk fra Værøy. Røkt hyse og kongekrabbe Frossen hvalbiff, røkt speka hvalkjøtt, lettsalta Finnmarksuer, lettsalta torsk, røkt torsk, tørrfisk, klippfisk, røkt laks, røkt blåkveitefilet, salt blåkveite, salte blåkveitehau, egenproduserte fiskekaker, fiskegrateng, kaviar og gomme, torskefilet, steinbitfilet. Kamskjellmat fryst, fersk/frossen laks, boknafisk, lutefisk, fersk/frossen kveite, ferske reker, pilla reker. TILBUD! 6 kgs spann med salte kveithau i kokebiter, i lake kr. 320,- Det skjer på SKUTVIK Lørdag 18. desember: Tirsdag 28. desember: Torsdag 30. desember: Lørdag 1. januar: Åpningstider i jula: 20. des: des: des: des: des: stengt 25. des: stengt 26. des: des: des: des: des: des: stengt 1. januar: bruker mer til drift enn andre kommuner, og fra 2012 må driftskostnadene reduseres, advarte ordføreren. I budsjettforslaget for 2011 var det lagt inn kroner til engasjement av eksterne konsulenttjenester. - Disse skal brukes for å få en utredning av hvilke ulike grep vi kan gjøre for å komme ned på et akseptabelt nivå, foreslo Anders Sæter. Budsjett-debatten i Tysfjord var ikke avsluttet og nytt budsjett ikke vedtatt da Lokalavisa måtte i trykken. Steigen-gårdbrukere foreslått til pris Steigen kommune og Nord-Salten forsøksring har foreslått Eva Hansen og Ketil Erdal, Våg, som kandidater til prisen for veldrevet melkeproduksjon De driver bruket Øvergården på Skagstad på Engeløy, og driver nå som fjerde generasjon. De har tre barn sammen, og arbeider for å bruke gården i skolesammenheng som en læringsarena der elevene får lære om skogdrift, bærplukking, selvforsyning, hagebruk, dyrestell, slakting og så videre. Gården består av syv bygninger, hovedhus, driftsbygning, sommerfjøs, gammelfjøset, steinsmie, eldhus og et åttringsnaust. Hovedhuset og gammelfjøset er bygd på 1700 tallet og de resterende bygninger er satt opp på tallet. I tillegg ligger det en kårstue og gamle Skagstad skole på området. Gården er i tidligere tider brukt til gjestgiveri og til jektefart. Paret fikk i 2002 kulturlandskapsprisen for sitt arbeide med å bevare kultur- og historie verdien på gården. Ber om avdragsutsettelse Kommunestyret i Steigen har mot seks stemmer gitt rådmannen fullmakt til å avtale avdragsutsettelse på investeringslån på inntil 2.4 millioner kroner i 2010 med en eller flere av bankene som kommunen har låneavtaler med; Husbanken, Kommunalbanken og Kommunekreditt. Dette blir gjort for at ikke regnskapsresultatet skal bli dårligere enn nødvendig. Kommuneloven setter krav til minimumsavdrag på investeringslån, og dette er 2,4 millioner mindre enn det kommunen skal betale i henhold til gjeldende låneavtaler. Mye skatt i Steigen Skatteinngangen i Steigen kommune var i november på over 8,8 millioner kroner, 1,4 millioner mer enn samme måned i fjor. Til nå har kommunen fått inn 43,6 millioner kroner i skatt, over 2,6 millioner mer enn på samme tid i fjor. Det er nå bare kroner som mangler på budsjettert beløp i Heimkommarfest QUIZ Svensk viseaften m/jam Nyttårsball God jul og godt nyttår til alle våre gjester! Ikke enig om budsjett Opposisjonen i Hamarøy kommunestyre stemte imot flere budsjettforslag som de egentlig var for. - Man må få økonomisk kontroll før man vedtar tiltak som øker driftsbudsjettet, kommenterer Jan Folke Sandnes (H) BØRGE STRANDSKOG Opposisjonen, som består av Høyre og SV, stemte imot forslag om en rekke investeringer som de egentlig var for. Det gjaldt bl.a. investeringer vann/ avløp Innhavet, videresatsing på arbeidene med kai og havn på Innhavet og Skutvik, dessuten utbedringer av barnehagen på Skutvik og skolen på Innhavet. De to opposisjonspartiene ville på denne måten markere at de ikke ville være med på å vedta nye tiltak som medfører økte driftskostnader uten at alle innsparingstiltak og konsekvensene av disse er kjent. - Generelt opplever vi den økonomiske situasjonen kaotisk med hensyn til økonomisk styring. Driftsnivået i kommunen er for høyt, og man unnlater å ta de økonomiske realitetene inn over seg, sier Jan Folke Sandnes. Det er ordfører Rolf Steffensen langt fra enig i. Han understreker at kommunestyret har vedtatt et ansvarlig budsjett i balanse. At kommunen har og i økende grad vil ha store økonomiske utfordringer fremover, legger han ikke skjul på. - Vi opplever stadig økende utgifter bl.a. til lønn og pensjoner, og pålegges nye oppgaver, uten at dette kompenserer fra Staten. Før eller senere kommer vi til et punkt der vi kanskje må velge mellom å innføre eiendomsskatt eller foreta strukturelle endringer. Tiltak som ingen politikere egentlig ønsker, men som kan bli nødvendige, Fredag 17. desember LARS M ANDREASSEN med makker kl års ald.gr. CC kr. 130,- Tlf E-post: sier Steffensen. Ordføreren har ingen problemer med at et utbytte fra Nord-Salten Kraft på 1,1 millionerer er lagt inn i budsjettet. - Dette er ordinært utbytte som vi har solid dekning for å budsjettere med. Det samme har forøvrig også Steigen gjort, sier Steffensen. Dette liker ikke Høyre og Jan Folke Sandnes. - Vi er av den oppfatning at slike inntekter ikke bør tas inn i driftsbudsjett, da dette blir en sovepute for å gjøre nødvendige grep som sikrer en balansert kommuneøkonomi, mener Sandnes. De nevnte tiltakene på Skutvik og Innhavet ble vedtatt mot opposisjonens stemmer. Det betyr at Hamarøy kommune skal bruke 2,6 millioner på vann og avløp på Innhavet, kroner på Skutvik barnehage, på Innhavet skole, til reguleringsplan Skutvik og på et forprosjekt for Innhavet kai. Det ble ogs flertall for å bruke på brannalarm i Hamarøyhallen, en halv million på vedlikehold av hybelhusanlegg og tilsvarende på kommunale boliger. Det ble videre avsatt kroner til forprosjektering for PREOB-tilbud ved Hamarøy Bygdeheim, dessuten å gi støtte på inntil kroner til unge som viser vilje til å satse på en framtid i landbruket. Det ble også avsatt kroner som skal brukes som velkomst-hilsen ved fødsler i kommunen i ÅRBOK for Hamarøy kan bestilles hos HAMARØY FRIVILLIGSENTRAL tlf eller

4 4 Fredag 17. desember 2010 & KJENTE KJÆRE OBS! Frist for innsending: onsdager kl E-post: Lukas 2 år Vår lille skatt som ble født ei vakker julenatt, han Lukas Nikolai Pedersen fyller 2 år 26. desember. En liten ivrig kar (trur han må være lik sin far!) rør i alle skuffer og skap, og e fæl te å smak på pus sin mat. Men en sjarmeranes gutt du e, kan lure alle trill rundt på Vi ønska å gratulere vårres go gutt så masse med 2 års dagen, gleda oss te å kom heim te Tysfjord i romjula og feir i lag me familien. Håpa du får en flott dag lille vænn. Klæm fra mamma, pappa, Kristine og Sniff. 2 år Lucas Olsen Oskarsen 2 år, Mandag 20. desember fyller Lucas 2 år. Gratulerer så masse med dagen, gogutten våres! Stor bursdagsklæm fra mamma og pappa. Julehilsen Sender en julehilsen til slekt og venner i Tysfjord. En spesiell hilsen til sykehjemmet i Kjøpsvik. Hilsen Trygve i Harstad LÆSTADIANERNE Innbyr til samling om Guds ord, på Drag forsamlingshus, søndag 19. desember, kl Avslutning av forsamlinges hverdagskole lørdag kl. 18, og ungdomstrinnet kl. 20. Alle er hjertelig velkommen. Kirkene i Nord-Salten FREDAG 17. DESEMBER STEIGEN NORFOLD KIRKE KL : - Kvartetten FOLK Inviterer til julesang. SØNDAG 19. DESEMBER HAMARØY HAMARØY KIRKE KL : - Julekonsert. Julemusikk fremført av Hamarøys musikere/artister. Gratis inngang. STEIGEN INGEN GUDSTJENESTE TYSFJORD INGEN GUDSTJENESTE Siri Kristine 2 år! Tenk at lille snuppa vårres, Siri Kristine Lysfjord Pettersen, allerede er blitt 2 år. Hun hilser til Bestemor Synnøve, Roald, Tante Eva og venner på Hamarøy. Vi gleder oss til å feire dagen! Klem fra Håkon, Sigurd, mamma og pappa. Mathias Molvik 12 år Vi ønsker å gratulere den flotte gitaristen vårres med 12-årsdagen 17. desember. Skal feire ekstra over nyttår med Michal Jacksonshow på Gran Canaria;) Håper du får en kjempeflott dag. Stor klem fra mamma, pappa, Maja, Magnus, Bella og Brumle. Julehilsen Sender en hilsen til Gry med familie i Sverige, og til Ørjan med familie i Bodø. Ønsker dere ei fin julefeiring, kos dere. God jul! Juleklem fra ho Marge Nyfødt 24. november 2010 kl kom en ny Innhavsværing te verden. Tobias (bilde) og Tony sin lillebror var 3780 gr og 51 cm lang, heilt perfekt. :) Vi ønska å takk jordmor Kristin for god oppfølging i svangerskapet, å til jordmor karen ellen som fulgte oss te bodø, og til resten av gjengen på føde/barsel avd ved nordlandsykehuset. :) Stolte foreldre er: Kine Jeanett Pettersen og Kent Pedersen, Innhavet. Pernille 1 år Lukas sin lille kjærest, ho Pernille- Mari fyller 1 år 20. desember, vi ønska å gratulere deg så mye med dagen. Håper du får en fin bursdag. Mange klemmer fra gu`mor Camilla og Lukas + resten av familien. Lotte Mathea 2 år Vår bestemte lille frøken kan sjøl fyller 2 år på søndagen. Gratulerer så masse med dagen go jenta vår. Klem fra mamma, pappa, Fredrik og storebroran Espen og Simen. Hilser også til bestemor, bestefar og oldefar på Innhavet, oldefar på Steigentunet, oldemor på Holmvåg og oldemor på Oppeid. GOD JUL Martine 3 år Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning Per Kråkmos bortgang. Familien Kristine 6 år og Lukas 2 år Vi ønska å send en forsinket bursdagshilsen til Kristine Annie Pedersen som fylte 6 år 30. November, og til Lukas Nikolai Pedersen som fyller 2 år 26. desember. Mange gratulasjoner fra bestemor og bestefar på Korsnes, onkel Robert, tante Nina og Pusi. 6 år Adrian og Benedicte Blom-Stenbakk fyller hele 6 år mandag 20. desember. Mor og far på Innhavet ønsker å gratulere gullene så mye med dagen - tenk at dere er blitt så store at dere har begynt i første klasse. Vi håper dere får en kjempefin dag og en super feiring på Lekedilla sammen med gode venner, vi hører rykter om at både prinsesser og pirater kommer. Vi er utrolig glad i dere. Stor klem fra ho mor og han far. Til Geir og Grete Vi vil gratulere dere med nyhuset og ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår. Masse hilsen fra mamma og pappa. GRATULASJONER er GRATIS i Lokalavisa! Frafaller søksmålet mot NSK De private andelseierne i Nord-Salten Kraft AS har frafalt søksmålet mot kraftselskapet. Saken er dermed endelig avsluttet. Det var i forbindelse med omdanningen til aksjeselskap en private aktører tok ut søksmål fordi de var misfornøyde med det økonomiske oppgjøret de ble tilbudt. Julehilsen Sender en julehilsen til slekt, venner og naboer. Ønsker dere alle ei fin julehelg og et godt nyttår Hilsen Margrete Martine Linnea Kleven fyller 3 år den 20.desember. Hun feirer dagen hos mormor og morfar på Oppeide. Hipp hurra for Martine-mor og gratulerer så masse med dagen!! Klem fra mormor og morfar, onkel Vegard og tante Marielle. Nye boligtomter i Ulvsvåg Hamarøy kommunestyre har bedt administrasjonen om å igangsette reguleringsarbeider for nye tomter i Ulvsvåg. Bakgrunnen er at det er stort behov for flere boligtomter i Hamarøy. Det vil også bli prosjektert ny vei til boligrekke i Nedre Hersethskogen på Oppeid. Eksiterende tomter i regulerte kommunale boligfelt tilbys fortsatt vederlagsfritt til boligbyggere.

5 Fredag 17. desember Minikonsert med Hans, vinner av X-factor, søndag kl i Glasshuset. Søndag åpent hos Koch! Åpningstider ut året: Hverdager t.o.m Lørdag Søndag Torsdag Julaften Romjula Nyttårsaften Åpent (18) 46 butikker 300 innendørs P-plasser shopping midt i byen

6 6 Fredag 17. desember 2010 Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord der menneskene bor Inger Hagerup Heimkommarfæst på Himmel og Hav VENTE-PUSLERI: Utflytta skutvikværinger har et usedvanlig varmt hjerte for bygda si. De kommer i hopetall hjem når det er ferier og høytider. Da treffes de gjerne ned på kaia på Himmel og Hav til hyggelig lag. Vi vil derfor gi bygda med både fastboende og hjemkomne et helt spesielt arrangement, en heimkommarfæst. For å hjelpe oss til det har vi hyret inn Papa Joe som både skal være karaokevert og spille til dans. Foruten danserepertoar som framføres av Papa Joe selv, vil det også være med i bagasjen 1400 nordiske og internasjonale sanger til karaoken. Papa Joe lover en trivelig aften med et forrykende lys- og røykshow. Papa Joe Trubaduren og enmannsorkesteret Papa Joe gjør alt som står i hans makt for å få folk til å trives ved en hver anledning. Til dette brukes et stort utvalg av musikk og musikkgenre. Allsidighet er et stikkord. Allsang er et viktig virkemiddel hvor norske sanger ofte er brukt. For det mer lyttende publikum vil en blant annet få høre sanger av artister som Pink Floyd og REM m.f. De danseglade får servert variert dansemusikk tilpasset alle aldre. Det være seg populærmusikk, Creedence, Svensktopp osv. Papa Joe opererer også for tiden som karaokevert med 1500 sanger i bagasjen. Bak psevdonymet Papa Mona Nilsen fra sist karaoke i Kjøpsvik i november. Slutt for Himmel Johannes Formanowski Joe finner en musiker og lærer Johannes Formanowski født i Han har i store deler av sitt voksne liv hatt musikk som levebrød. Formanowski er kanskje mest kjent for å ha tatt initiativet til å ta opp Troilltampfestivalen på nytt igjen. Foruten dette er han gründer til Jam NordSalten og har spilt i en rekke mer eller mindre kjente orkestre. Det nevnes blant annet Ruben James, California og Joe s Garage. Himmel og Hav, Skutvik lørdag 18. desember. JULEBAKST: C PresseTjenester ans, Bergen Kilde/foto: tine.no og Hav Heimkommarfest og nyttårsball KAN bli det siste som skjer på Skutviks populære utested Himmel og Hav. Nå legges bedriften ute for salg via megler. BØRGE STRANDSKOG - Det vil si, dersom vi blir enig med megleren om opplegg og økonomi, forteller en av eierne av Himmel og Hav, Reidulf Pettersen. Uansett vil de nåværende eierne avslutte driften av utestedet på nyåret. Det kan bety stengte dører dersom ikke nye drivere skulle melde seg. Himmel og Hav har vært annonsert til salgs lokalt tidligere i år. Da var det noen som signaliserte interesse for å overta, men disse har senere trukket seg. - Nå gjør vi et nytt forsøk, forteller Reidulf Pettersen. Ikke minst med tanke på lokalbefolkningen håper Pettersen at noen vil drive Himmel og Hav videre. Utestedet har vært et svært populært treffsted for befolkninga på Sørbygda de årene det har vært i drift, med en rekke faste arrangementer i året, i tillegg til pub- og kafedrift. De årlige utdelingene av Havhestog Havfrueprisene har foregått på Himmel og Hav. Den kraftige reduksjonen i fergetilbudet på Skutvik-Svolvær de siste årene har hatt betydelig Reidulf Pettersen negativ effekt for bedriften på Skutvik. I 2009 omsatte Himmel og Hav Skutvik AS for 1,8 millioner kroner. Driften gikk med et beskjedent underskudd. Eiere er Reidulf Pettersen og Bente Kristiansen med 50 prosent hver av aksjene. For noen år siden ble de to tildelt Hamarøy kommunes August-pris for sin innsats med Himmel og Hav. - Nå håper jeg at noen vil være interessert i å videreføre driften i en eller annen form. Men dersom vi ikke får solgt, så vil det være et alternativ å bygge lokalene om til leiligheter. Men vi er absolutt mest interessert i at Himmel og Hav skal leve videre, slår Reidulf Pettersen fast.

7 Fredag 17. desember Tirsdag denne uka ble det nye renseanlegget ved vannverket i Kjøpsvik satt i drift. Anlegget har vært testet siden 1. desember, og nå er man i normal drift. Det nye vannverket i Kjøpsvik satt i drift INGAR N. SKOGVOLD Dermed skal det forhåpentligvis være slutt på klorsmak og andre problemer med vannlevering til stedets befolkning. Kjøpsvik vannverk forsyner om lag 1000 personer, samt næringsliv og industri. Vannbehandlingen har til nå bestått av desinfisering med klor. I det nye vannbehandlingsanlegget er behandlingen utvidet og består av to hygieniske barrierer. De er UVdesinfisering og et kjemisk fellingsanlegg. Det siste er et sandfilteranlegg som brukes i mange vannverk i Norge. Kjell Karoliussen i Sweco Norge, som har hatt prosjekteringen av utbyggingen av vannverket i Kjøpsvik, forteller at stedet nå har fått et tipp, topp anlegg som tilfredsstiller de strengeste kravene en har i Norge. Anlegget er ikke luksuriøst, men topp moderne. Karoliussen berømmer Tysfjord kommune for å være blant de beste i Norge når deg gjelder å få godkjent vannlevering til befolkningen. I løpet av 5-6 år har kommunen fått godkjent tre vannverk, og i løpet av neste år regner man også med å få godkjent vannverket på Drag. Kjell Karoliussen fremhever teknisk sjef Pål Strøm Jensen som har gjort en kjempejobb med å få av gårde nødvendige søknader blant annet for å få finansiert prosjektene. Han forteller også at Steinar Unosen har vært helt uvurderlig i forbindelse med testingen av anleggene. -Strøm Jensen og Unosen har utfylt hverandre fortreffelig, og den ryddigheten de har lagt for dagen har gjort at arbeidet har gått veldig greit, forteller en meget tilfreds Karoliussen. Teknisk sjef Pål Strøm Jensen er svært godt fornøyd med at Kjøpsvik vannverk nå kan levere godt ÅPNET VANNVERK, f.h, Bente Nymoen (Cowi), Børge Tellz ( Elvenes Transport & Maskin AS), Roald Leirvilc (Bjerkvik Bygg AS), Kjell Karoliussen og Svein Eriksen (Sweco) og Pål Strøm Jensen ved UV- desinfiseringsanlegget i det nye renseanlegget ved Kjøpsvik vannverk. vann til befolkningen. Han berømmer entreprenørene for godt arbeid og god økonomistyring i prosjektet. Strøm Jensen forteller at det nye anlegges, som også kan styres fra rådhuset, er forberedt til å takle nye krav i drikkevannsforskriftene. En svært glad teknisk sjef ved tavla i Kjøpsvik vannverk der en på en enkel måte kan styre vannrensingen til beste kvalitet. Sweco ved Kjell Karoliussen gratulerte Tysfjord kommune med et nytt moderne vannanlegg ved å overrekke På Strøm Jensen et bilde som skal vokte over vannkvaliteten i Tysfjord. Og bildet syntes Strøm Jensen var så fint at han gjerne skulle hatt det på kontoret sitt på rådhuset. Hus måtte vike for rundkjøring Det gamle huset fra 1957 som lå helt inntil E6 på Innhavet ved avkjøring til Finnøy er nå revet. Nettopp her vil den nye rundkjøringa etterhvert komme og bli en del av den nye miljøgata på Innhavet. Huset, som var eid av familien Strømsnes, har de siste fire fem årene stått tomt. Huset ble bygd nettopp fordi telegrafen ble flyttet fra Straumsnes for å komme nærmere trafikken. En solid takkonstruksjon med sjølprodusert materiale hogd i fra egen skog, i det hele tatt hadde huset solid dimensjonering i bygget. Romjulsfest i Hamarøyhallen Innebandygruppa i Hamarøy IL inviterer til 2. dagsfest i Hamarøyhallen. Det har de siste år vært en god tradisjon at utflyttede hamarøyværinger hjemme på juleferie og fastboende møtes til 2. dagsfest på Oppeid. Etter at gjestegården stengte, er det nå innebandygruppa som tar ansvar for å arrangere romjulsfesten. - Vi har leid Hamarøyhallen, noe som betyr at vi har en kapasitet på å ta imot to-tre hundre personer denne kvelden, sier Thea Bye Pedersen. Hun forteller at det er gitt skjenkebevilling og det vil bli enkel servering.- Vi håper at mange finner veien til hallen denne kvelden. Det er ingen påmeldiing, og billett kjøpes i døra, oppfordrer Bye Pedersen.

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 10:00-15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.02.2010 Tid: Kl. 16:30 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 Fokus for desember måned: JUL og SANGER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 30. 01 HIPP HIPP HURRA ELDANA BLIR 2 ÅR 02. TURDAG 03. 04. HIPP HIPP HURRA

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Evaluering av Oktober og November

Evaluering av Oktober og November Evaluering av Oktober og November Denne perioden har hatt meget skiftende vær og vi har fått kjenne på de fleste årstidene. Vi har vært mye ute på formiddagene - både på tur utenfor barnehagen og på barnehagens

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW Radisson Blu Hotel Storgata 2 8006 Bodø, Norge T: 75 51 90 00 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo HJERTELIG VELKOMMEN...til en stemningsfull

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

ELVAPOSTEN DESEMBER 2016

ELVAPOSTEN DESEMBER 2016 ELVAPOSTEN DESEMBER 2016 Da er desember måned snart over. Julaften nærmer seg og i år ble det en litt annerledes desember enn vi bruker å ha. Småstein har vært på Granåsen og vi har fått nye gulv her på

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2011 Hei alle sammen November er over og vi går inn i årets siste måned. Måneden som har gått har vært fylt av ulike aktiviteter, både inne og ute. Vi har vært

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2013 Hei alle sammen Takk for et fantastisk år sammen med barna deres. Jeg er så takknemlig for alle de fine stundene jeg har hatt sammen med dem, jeg har blitt glad

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.04.2009 Tid: Kl. 09:00 13:15 Til stede på møtet: Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad,

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. 3. 4. 5. 1. Nyttårsdag Lek & aktivitet på Tur avdeling med små og store på avdeling Askeladden Caroline kommer Barnehagen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Månedsbrev For Litlaland Desember:

Månedsbrev For Litlaland Desember: Månedsbrev For Litlaland Desember: Vi har kommet til desember en måned fylt med tradisjoner, gode lukter og arbeidsomme små og store.. For å skape mest mulig hygge i adventstiden prøver vi i barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken Tema:Jul og vinter Uke nr 49 (30.11-4.12) Spurvene DESEMBER 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag Kirkebesøk for de eldste barna Fellessamling juleevangeliet Hipp hurra Hedda 4 år 5.12! Uke

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane Desember 2014! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal være mot hverandre.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER 2013 Bjørka

MÅNEDSBREV DESEMBER 2013 Bjørka MÅNEDSBREV DESEMBER 2013 Bjørka Hei, hå nå er det jul igjen Der var det jammen desember, og vi skal i gang å planlegge julegaver, pepperkakebaking, nissefest og masse annen desember-moro. Men desember

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag NOVEMBER 2016 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kommentar: 48 49 05.12 Turdag Elva 06.12 Turdag Elva 07.12 Turdag Elva 01.12 Julebord for barnna 08.12 Nissefest 02.12 09.12 Varmmat Jule Gudstjeneste

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november PERIODENS PROSJEKT: Hvem er jeg? PERIODENS TEMA: Brannvern, trafikk og førstehjelp FN Høsten Periodens eventyr:

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Arne Marhaug, Thorbjørn

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer