Dok.dato: Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: Klassering: ***** ADM/HILVUO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/ / ADM/HLVO ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker Maud Erna Larsen Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/ / ADM/HLVO ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker Jim-Erik Ellila Endelig versjon av kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune samt referat fra 5. styringsmøtet Forvaltningsplan for grågås 2012/ /2015 TEKN/NGGOL K45 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Styringsgruppa for kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Side: 1 av 55

2 Ad anmodning om bruk av hangar på Banak flystasjon i fm øvelse Katastrofeøvelse helse- og omsorg 2015/ /2015 HO/SOLSKA G00 Avsender Gunnar Lillebo PK/GNLL Mottaker Forsvaret nnkalling til dialogmøte Permisjon 2014/ /2015 ADM/HLVO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker ***** nnkalling til dialogmøte Permisjon - ***** ***** 2014/ /2015 ADM/HLVO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker ***** Ad skriv fra Porsanger boligstiftelse datert 15. mai 2015 Permisjon for styremedlem 2015/ /2015 RÅD/GNLL 465 Avsender Gunnar Lillebo RÅD/GNLL Mottaker Porsanger Boligstiftelse Side: 2 av 55

3 Endelig versjon av kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Forvaltningsplan for grågås 2012/ /2015 TEKN/NGGOL K45 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Miljødirektoratet Mottaker Mottaker Norsk Ornitologisk Forening Porsanger bondelag Søknad på midler til utbygging av bredbånd i Porsanger alle søknader Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging / / ADM/JANPED 233 Avsender Jan-Ove Pedersen ADM/JANPED Mottaker Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi 2013/ /2015 P/KJERAS 243 Avsender Kjell Magne Rasmussen P/KJERAS Mottaker VEFK KS Svar på søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / /2015 ADM/SLSR 63 Avsender Silvia Annette Siri ADM/SLSR Mottaker Porsanger Tourist Events AS Side: 3 av 55

4 Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi 2013/ /2015 P/KJERAS 243 Avsender Kjell Magne Rasmussen P/KJERAS Mottaker Solheim Trim og Fysioterapi AS Bekreftelse på yrkesutøvelse - avskrivning av studielån i Statens lånekasse Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån 2015/ /2015 ADM/HLVO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker ***** Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015 TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet 2015/ /2015 ADM/HEGHÅK X03 ADM/HEGHÅK Avsender TV-aksjonen NRK Regnskogfondet 2015 Side: 4 av 55

5 Søknad på stilling som rektor ved Voksenopplæringen i Porsanger tlysning av stilling - Rektor Voksenopplæringen i Porsanger 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** nnsynsbegjæring Anmeldelse - forsøpling 2015/ /2015 RÅD/GNLL K23 Avsender Sagat RÅD/GNLL B 3 A Midt Finnmark - årsregnskap 2014 med årsberetning og noter A Midt Finnmark - årsregnskap 2014 med årsberetning og noter 2015/ / TEKN/VCGAM 210 TEKN/VCGAM TO Avsender Nordkapp og Porsanger Havn KS Kopi av brev til Arvid Petterson - Prosjekt nordlig skogmiljø i Norge Prosjekt nordlig skogmiljø i Norge 2015/ / TEKN/NGGOL V70 TEKN/NGGOL TO Avsender Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune Side: 5 av 55

6 ttalelse på utlyst stilling - Daglig leder ved Vindvotten SFO tlysning av stilling - Daglig leder ved Vindvotten SFO 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Oppveksst- og kultursjef Knut Johnny Johnsen; Tillitsvalgte Søknad om startlån og tilskudd til etablering Startlån og tilskudd til etablering. Søker ***** ***** 2015/ / TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 TEKN/KNFOH Avsender ***** ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved Voksenopplæringen i Porsanger tlysning av stilling - Rektor Voksenopplæringen i Porsanger 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Oppvekst- og kultursjef Knut Johnny Johnsen; Tillitsvalgte Side: 6 av 55

7 Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - naustomt under gnr 26 bnr 1 ved Gaggavann. Søker Tor Arne Boland Fradeling naustomt under gnr 26 bnr 1 ved Gaggavann. Søker Tor Arne Boland 2015/ / /1 Avsender Finnmarkseiendommen Søknad om fradeling av punktfeste under gnr 34 bnr 1 til fritidshytte, samt atkomstvei for bil. Søker Rudi Larsen Fradeling av punktfeste under gnr 34 bnr 1 til fritidshytte. Søker Rudi Larsen 2015/ / /1 Avsender Finnmarkseiendommen Arbeidsavtale ntern utlysning - Daglig leder ved Samisk språk- og kultursenter 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 7 av 55

8 Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 21 bnr 1 for tomt til eksiserende basestasjon. Søker Telenor Norge AS Fradeling og oppmålingsforretning gnr 21 bnr 1 for tomt til eksiserende basestasjon. Søker Telenor Norge AS 2015/ / /1 Avsender Finnmarkseiendommen Fritak fra valglisten Valg 2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget - listeforslag 2015/ /2015 ADM/SLSR 014 ADM/SLSR Avsender Monica Dagsholm ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved lakselv barneskole tlysning av stilling - Rektor Lakselv barneskole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Side: 8 av 55

9 ttalelse på utlyst stilling - ndervisningsinspektør ved lakselv barneskole tlysning av stilling - ndervisningsinspektør ved Lakselv barneskole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Regnskap 2014 Årsregnskap og årsmelding Porsanger kommune 2014/ /2015 PLØ/HELNC 210 PLØ/HELNC Avsender VEFK KS Søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / / ADM/SLSR 63 ADM/SLSR Avsender Lakselv kino Tjenesteattest Tjenesteattest 2015/ /2015 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 9 av 55

10 Tjenestebevis Tjenestebevis 2015/ /2015 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Lånesaldo og pantefrafall ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PLØ/RANJOS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 257 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS PLØ/RANJOS B 2 Søknad om startlån. Startlån. Søker ***** ***** ***** 2015/ / TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 TEKN/KNFOH Avsender ***** Side: 10 av 55

11 nnfrielse av lån og sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PLØ/RANJOS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 257 PLØ/RANJOS Avsender KLP Banken AS Lånesaldo og pantefrafall ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PLØ/RANJOS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 257 Avsender Randi Josefsen PLØ/RANJOS Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - grillkjøkken GBnr 10/20 Tiltak uten ansvarsrett - grillkjøkken GBnr 10/20. Tiltakshaver Per Somby 2015/ / TEKN/VKPA 10/20 TEKN/VKPA Avsender Per Somby Side: 11 av 55

12 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring GBnr 21/236 Tiltak uten ansvarsrett - bruksendring GBnr 21/236. Tiltakshaver Tone Ballo 2015/ / TEKN/VKPA 21/236 TEKN/VKPA Avsender Tone Signe Ballo Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven gnr 15 bnr 58 Klemetstad, Porsanger kommune Dispensasjon fra plan- og bygningsloven gnr 15 bnr 58 Klemetstad, Porsanger kommune 2015/ / TEKN/VKPA 15/58 TEKN/VKPA Avsender Gudmund Nygaard Søknad om deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23. Deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23. Søker Bengt Danielsen 2015/ / /23 Avsender Bengt Danielsen Tilbud om ferievikariat Ferievikarer / / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Elin Sofie Pedersen Side: 12 av 55

13 Åpen søknad på stilling Åpne søknader på stillinger / / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender ***** Vedr. Deres søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jan-Henrik Planting 2015/ /2015 K01 Avsender Roy Kyrre Sara Røstad Mottaker Jan-Henrik Planting Høring - Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet Høring - Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet 2015/ / HO/SOLSKA F40 HO/SOLSKA Avsender Det Kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Kopi av brev. Grunneiers tillatelse til å avholde uorganisert leirdue trening på Hatter hyttefelt nformasjon og kopier av brev til teknisk avdeling / / TEKN/VCGAM 000 Avsender Finnmarkseiendommen Side: 13 av 55

14 Høring finansiering av private barnehager Høringer tdanningsdirektoratet / / KO/KNJOH B10 KO/KNJOH Avsender tdanningsdirektoratet Nasjonal dugnad for å bosette flyktninger Bosetting av flyktninger / /2015 HO/SOLSKA F30 HO/SOLSKA Avsender Trondheim kommune Vedr. NCTP AS - Rådmannens saksutredning til formannskapet i Porsanger i sak 39/15 Aksjetegning stiftelse Northcape Turnaroundport AS (NCTP) 2013/ /2015 RÅD/GNLL 255 Avsender Gunnar Lillebo RÅD/GNLL Mottaker NorthCape Turnaroundport AS Svar på innsynsbegjæring Anmeldelse - forsøpling 2015/ /2015 RÅD/GNLL K23 Avsender Gunnar Lillebo RÅD/GNLL Mottaker Sagat Side: 14 av 55

15 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Svein-Tore Kåven 2015/ / K01 Avsender Svein-Tore Kåven Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Vidar Kåven 2015/ / K01 Avsender Vidar R. Kåven Krav til ideelle organisasjoner nformasjon og kopier av brev til rådmann, ordfører og administrasjonen / / PK/GNLL 000 PK/GNLL Avsender Stiftelsen nnsamlingskontrollen i Norge Kopi av brev til RSK Midt-Finnmark. Søknad om tilskudd til lærende nettverk nformasjon og kopier av brev til oppvekst- og kulturavdelingen / / KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Side: 15 av 55

16 Klage på standpunktkarakterer og karakter ved eksamen 2015 Eksamen i grunnskolen / / KO/KNJOH B65 KO/KNJOH Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Svar på høring - Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune 2015/ / KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender KOS 4H Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jarl Olsen 2015/ / K01 Avsender Jarl Olsen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Åge Grøtta 2015/ /2015 K01 Avsender Åge Brynjulf Grøtta Side: 16 av 55

17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Dag Nilsen 2015/ /2015 K01 Avsender Dag Nilsen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Henning Henriksen 2015/ /2015 K01 Avsender Henning Henriksen Endringstillatelse - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad. Tillatelse til tiltak - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad 2014/ /2015 TEKN/VKPA 19/548 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Therese og Arne Johan Nystad Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Høring - fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak 2015/ / TEKN/VCGAM Q65 TEKN/VCGAM TO Avsender Luftfartstilsynet Side: 17 av 55

18 Rettelse av matrikkel på eiendom gnr 4 bnr 183 Retting i matrikkelen gnr 4 bnr / / TEKN/VKPA 4/183 TEKN/VKPA Avsender Egil Arne Pettersen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Hedly Josefsen 2015/ / K01 Avsender Hedly Josefsen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Marit Kirsten Kåven 2015/ / K01 Avsender Marit Kirsten Kåven Anmodning om utbetaling av midler Tilskudd næringsformål Søker Daniel Mathisen 2014/ /2015 P/KJERAS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 2 - tekniske innretninger og Avsender Daniel Mathisen P/KJERAS B 15 Side: 18 av 55

19 Klage produksjonstilskudd - manglende utbetaling Produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsfrist 20. august / /2015 TEKN/NGGOL V13 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Foretak Mats Ørjan Paulsen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Vedrørende klagesak Klagesak - ***** ***** ***** 2014/ /2015 KO/KNJOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt B31 KO/KNJOH Avsender ***** Bekreftelse til Lånekassen - nedskrivning av studielån Bekreftelse til Lånekassen - nedskrivning av studielån 2015/ /2015 ADM/SLCO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker ***** Side: 19 av 55

20 Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Melding til tinglysning - gnr 34 bnr 254 Tomt for naustanlegg på Hestnes v/børselv. Søker Jan Daleng 2013/ /2015 L83 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Side: 20 av 55

21 Vedrørende varigheten av midlertidig vern av Stabbursdalen landskapsvernområde. Brev fra Miljøverndepartementet til fylkesmennene Varigheten av midlertidig vern av Stabbursdalen landskapsvernområde 2015/ / RÅD/GNLL K12 RÅD/GNLL Avsender Per Arne Pedersen Melding til tinglysning - gnr 33 bnr 1 fnr 41 Tillatelse etter plan- og bygningsloven - opprettelse av ny hyttetomt i Børselv. Søker: Christoffer Johansen 2013/ / /1 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Mottaker Statens kartverk Land Arbeidsbekreftelse - ***** ***** ***** Arbeidsbekreftelse - ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM/SLCO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker ***** Side: 21 av 55

22 Melding til tinglysning - gnr 34 bnr 1 fnr 87 Punktfeste for naust under gnr 34 bnr 1 i Holmfjord. Søker Geir Mathisen 2014/ / /1 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Mottaker Statens kartverk Land Endelig svar på egenerklæring i forbindelse med tilsyn med introduksjonsloven Tilsyn med Porsanger kommune - Kommunens forvaltning av introduksjonsloven 2014/ /2015 KO/KNJOH A02 Avsender Knut Johnny Johnsen KO/KNJOH Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Svar på høring - forskrift om skolekretsgrenser for Porsanger kommune, KOS området Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune 2015/ /2015 KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender Olderfjord idretts- og bygdelag Svar på høring angående felles skolekretsgrense med Kvalsund kommune Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune 2015/ /2015 KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Side: 22 av 55

23 Ferdigattest - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad. Tillatelse til tiltak - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad 2014/ /2015 TEKN/VKPA 19/548 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Therese og Arne Johan Nystad Søknad om leie av Billefjord skole Leie av Billefjord skole 2015/ / TEKN/VCGAM 614 TEKN/VCGAM Avsender Ole Morten Sara Oversendelse av Matrikkelbrev for gnr 7 bnr 30 Krav om sak for jordskifteretten - sak Kammerbugten 2013/ /2015 V64 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Trygve Myrmel Mottaker Mottaker Runa Snemyr Berit Strandheim Klage på tildelt tomt på Bjerklandfeltet Tomt på Bjerklandfeltet 2015/ /2015 L83 Avsender Jonny Olsen B 6 Side: 23 av 55

24 Melding til tinglysning - sammenslåing av matrikkelenheter Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 7 bnr 434 og gnr 7 bnr / /2015 7/434 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Mottaker Statens kartverk Land Vedr grensepåvisning gnr 3 bnr 43 Grensepåvisning gnr 3 bnr / /2015 3/43 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Eilert G. Hansen Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolig GBnr 4/111 - Olderfjord. Tiltakshaver Hege Lundmark. Tillatelse til tiltak GBnr 4/111. Tiltakshaver Hege Lundmark 2015/ /2015 TEKN/VKPA 4/111 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Hege Lundmark Vedr adresse til eiendommen gnr 17 bnr 370 Adresse til eiendommen gnr 17 bnr / / /370 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Charles Aikio Side: 24 av 55

25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 10 bnr 52 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom i / /2015 V60 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Vedr utvidelse av tomt gnr 16 bnr 367 tvidelse av tomt gnr 16 bnr / / /367 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Svein Sjøveian Vedr søknad om deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23 Deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23. Søker Bengt Danielsen 2015/ / /23 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Bengt Danielsen Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Side: 25 av 55

26 Tilbakemelding på tilbud om tilrettelegging av arbeidstid Midlertidig tilrettelegging av arbeidstid - ***** ***** 2013/ /2015 HO/BENMOE Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** HO/BENMOE TE Avsender ***** Kartlegging av tidligere dyrket jord prosjektet Jordbruk og vekst i Ávjovárri / Ovdal gilvojuvvon eatnamiid kárten Ávjovári eanandoallu ja ovdáneapmi Jordbruk og vekst i Ávjovarri- 2. prosjektår 2014/ / /2015 TEKN/JOHBOR V10 Avsender Johan Borgenvik TEKN/JOHBOR Mottaker Jordeiere i Karasjok, Porsanger og Kautokeino Bruk av ridestier i Saarela området Bruk av ridestier i Saarela området 2015/ /2015 TEKN/VCGAM K11 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Foretak Saarela Gård Side: 26 av 55

27 Søknad om igangsettingstillatelse - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/535. Foretak Byggtec Entreprenør AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/535. Foretak Kristiansen Rør og maskin Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/535. Foretak ng Vidar Nilsen MNTF Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Side: 27 av 55

28 Søknad om igangsettingstillatelse - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/536. Foretak Byggtec Entreprenør AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/536. Foretak Kristiansen Rør og maskin Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/536. Foretak ng Vidar Nilsen MNTF Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Side: 28 av 55

29 Høring - kommunereformen Kommuneproposisjonen / / RÅD/GNLL 151 RÅD/GNLL Avsender Sametinget - Sámediggi ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved lakselv barneskole tlysning av stilling - Rektor Lakselv barneskole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved Voksenopplæringen i Porsanger tlysning av stilling - Rektor Voksenopplæringen i Porsanger 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Side: 29 av 55

30 Vedr søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Søknad på stilling som brannkonstabel tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** Mottaker Porsanger kommune Side: 30 av 55

31 Søknad på stilling som brannkonstabel tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** Søknad på stilling som brannkonstabel tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** Sak til høring - søknad om oppføring av badstu på GBnr. 6/67 i Ytre Billefjord i Porsanger kommune. Tiltakshaver Ørjan saksen. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 6 bnr 67. Tiltakshaver Ørjan saksen 2015/ /2015 TEKN/VKPA 6/67 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Finnmark fylkeskommune - Plan- og kulturavdelinga Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Reindriftsavdelingen, Teknisk avdeling -jordbrukssjef Mottaker Sametinget - Sámediggi Side: 31 av 55

32 Melding om vedtak - Søknad om deling av areal under gnr 20 bnr 1 Fradeling av areal under gnr 20 bnr 1. Søker Rita Pettersen 2015/ / /1 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Finnmarkseiendommen Søknad på stilling som samisk språkkonsulent tlysning av stilling - 100% samisk språkkonsulent 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** tkast til ROS-analyse for hjemmetjenesten - høring tillitsvalgte Bedriftshelsetjeneste / /2015 ADM/HLVO 440 Avsender Bente Moen HO/BENMOE v/ plasstv Delta Øystein Nicolaisen Mottaker NSF Porsanger v/ HTV Christina Masternes Korslund Mottaker Fagforbundet Porsanger v/ PTV hjemmetjenesten Ellen B. Lillebo Side: 32 av 55

33 ttalelse på stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Teknisk avdeling v/kjetil Sjøveian; Tillitsvalgte Melding til tinglysning - sammenslåing av matrikkelenheter Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 16/28 og gbnr 16/260. Søker: Svein Olav Josefsen 2015/ / /28 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 33 av 55

34 ttalelse på stilling - 100% samisk språkkonsulent tlysning av stilling - 100% samisk språkkonsulent 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Administrasjonsleder Hilda Vuolab; Tillitsvalgte Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr 2 bnr 6 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr 2 bnr 6. Tiltakshaver: Atle Mortensen 2015/ / TEKN/VKPA 2/6 TEKN/VKPA Avsender Atle Mortensen Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 34 av 55

35 Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Melding om innvilget familieinnvandring med en person i deres kommune - ***** ***** ***** ***** Familieinnvandring 2015/ / HO/SOLSKA Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt F32 HO/SOLSKA Avsender tlendingsdirektoratet Melding om innvilget familieinnvandring med en person i deres kommune - ***** ***** ***** ***** Familieinnvandring 2015/ / HO/SOLSKA Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt F32 HO/SOLSKA Avsender tlendingsdirektoratet Side: 35 av 55

36 Vedr. søknad om tilskudd kommunalt rusarbeid kap. 765 post 62 Tilskudd til kommunalt rusarbeid / / HO/SOLSKA 233 HO/SOLSKA Avsender Fylkesmannen i Finnmark, Helse og sosialavdelingen Vedr. døgntilbud for øyeblikkelig hjelp for personer med psykisk sykdom og/eller rusproblemer nformasjon og kopier av brev til helse- og omsorgsavdelinga / / HO/THETHO 000 HO/SOLSKA Avsender Finnmarkskollektivet Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 36 av 55

37 Sak til høring - Søknad om utbedring av eksisterende lysløypetrase på punktfeste GBFnr. 9/1/23 i geldas i Porsanger kommune. Tiltakshaver: L STL. Dispensasjon for utbedring av skiløypenett på eiendom GBFnr 9/1/23 i geldas. Søker L STL 2015/ /2015 TEKN/VKPA 9/1/23 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Finnmark fylkeskommune - Plan- og kulturavdelinga Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Reindriftsavdelingen, Teknisk avdeling -jordbrukssjef Mottaker Sametinget - Sámediggi Mottaker Repvåg Kraftlag SA Vedr krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 17 bnr 388, gnr 17 bnr 389, gnr 17 bnr 395 og gnr 17 bnr 442. Søker: Torkjell Johnsen 2015/ / /388 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Torkjell Johnsen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje på GBnr 7/255 Tiltak uten ansvarsrett - garasje på GBnr 7/255. Tiltakshaver Jo-Are Pedersen 2015/ / TEKN/VKPA 7/255 TEKN/VKPA Avsender Jo-Are Pedersen Side: 37 av 55

38 Søknad om ferdigattest GBnr 17/542. Tiltakshaver Kristian Langseth/Anette Sandslett Tillatelse til tiltak - bolig på GBnr 17/542. Tiltakshaver Kristian Langseth/Anette Sandslett 2013/ /2015 TEKN/VKPA 17/542 TEKN/VKPA Avsender Kjell Johansen nnkalling til oppmålingsforretning Deling av grunneiendom gnr 24 bnr 2. Søker: Tuula Sillantaus 2012/ / /2 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Gunnar og Hilde Johansen Mottaker Mottaker Mottaker Tove Berg Finnmarkseiendommen Sigrid Brodahl Ad Bekreftelse på Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 52 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom i / / V60 Avsender Advokat Kai Ness B 17 Side: 38 av 55

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2015-09.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 14.08.2015 Tilsvar til kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2014 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

HO/BENMOE Mottaker Oslo kommune - Helse- og velferdsetaten HO/SOLSKA. TEKN/VIKPAU Mottaker Folkehelseprosjekt Blad2 Brennelv Bygdelag.

HO/BENMOE Mottaker Oslo kommune - Helse- og velferdsetaten HO/SOLSKA. TEKN/VIKPAU Mottaker Folkehelseprosjekt Blad2 Brennelv Bygdelag. Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Bente Moen HO/BENMOE Mottaker Oslo kommune - Helse- og velferdsetaten Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Dok.dato: 30.11.2009. Klassering: Q50 ADM/LINKOR. Dok.dato: 18.07.2014. Klassering: 5/118 TEKN/ROYROS. Dok.dato: 23.03.2015.

Dok.dato: 30.11.2009. Klassering: Q50 ADM/LINKOR. Dok.dato: 18.07.2014. Klassering: 5/118 TEKN/ROYROS. Dok.dato: 23.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 23.06.2015 Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2015 Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Refusjonskrav bruk av ledsager ved

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04-06.05. 2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.05.2015 Søknad om fritak for eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Fritak fra legevakter. Fritak for legevakter. Søker: ***** ***** 2013/1031-4 11598/2014 17.11.2014 HO/SOLSKA 29.10.

Offentlig journal. Fritak fra legevakter. Fritak for legevakter. Søker: ***** ***** 2013/1031-4 11598/2014 17.11.2014 HO/SOLSKA 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 11.11.2015 Fritak fra legevakter Fritak for legevakter. Søker: 2013/1031-4 11598/2014 17.11.2014 HO/SOLSKA Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015.

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.08.2015-16.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.08.2015 Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 14.8-15.8.2015 Skjenkebevilling for

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Ferievikarer 2015 2015/163-211 6482/2015 ADM/ASBLYN 01.07.2015 27.08.2015 ADM/HILVUO

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Ferievikarer 2015 2015/163-211 6482/2015 ADM/ASBLYN 01.07.2015 27.08.2015 ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 02.09.2015 Arbeidsavtale Ferievikarer 2015 2015/163-211 6482/2015 01.07.2015 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

HO/GUNJOH TEKN/CAMVON PLØ/LINUTS

HO/GUNJOH TEKN/CAMVON PLØ/LINUTS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunnlaug Johnsen HO/GUNJOH Mottaker HELFO Helseøkonomiforvaltningen Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gnr 7 bnr 28. Konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 28 og egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 7 bnr 495

Offentlig journal. Vedrørende gnr 7 bnr 28. Konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 28 og egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 7 bnr 495 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.2015-23.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 27.08.2015 Vedrørende gnr 7 bnr 28 Konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 28 og egenerklæring

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.12.2015 Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Refusjonskrav bruk av ledsager

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON.

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 11.09.2015 Eltilsyn - Brannstasjon Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 17.04.2015 TEKN/OYVJON 614 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav lønnsutgifter. Refusjonskrav lønnsutgifter 2014/396-6 5892/2015 18.06.2015 ADM/ASBLYN 28.10.2015 ***** ADM/LISHOY

Offentlig journal. Refusjonskrav lønnsutgifter. Refusjonskrav lønnsutgifter 2014/396-6 5892/2015 18.06.2015 ADM/ASBLYN 28.10.2015 ***** ADM/LISHOY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.15 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 04.11.2015 Refusjonskrav lønnsutgifter Refusjonskrav lønnsutgifter 2014/396-6 5892/2015 18.06.2015 ADM/ASBLYN

Detaljer

TEKN/KJESJØ HO/GUNJOH PLØ/LEIAND

TEKN/KJESJØ HO/GUNJOH PLØ/LEIAND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kjetil Sjøveian TEKN/KJESJØ Porsanger boligstiftelse Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2015. Klassering: ***** PLØ/BJOOLS. Dok.dato: 17.08.2015. Klassering: 16/202

Dok.dato: 10.08.2015. Klassering: ***** PLØ/BJOOLS. Dok.dato: 17.08.2015. Klassering: 16/202 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.09.2015 Søknad om prioritetsfravikelse pantedokument - behandlingsgebyr Avdragsutsettelse - *****

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage angående ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 2014/2122-6 6624/2015 05.11.2015 09.11.

Offentlig journal. Svar på klage angående ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 2014/2122-6 6624/2015 05.11.2015 09.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 18.11.2015 Svar på klage angående ***** ***** ***** Klagesak - ***** ***** ***** 2014/2122-6 6624/2015 KO/KNJOH

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

Offentlig journal. SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. ***** Tomtefradeling på Jansberget Øksfjordbotn

Offentlig journal. SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. ***** Tomtefradeling på Jansberget Øksfjordbotn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.09.2013 nnhold: SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. Tomtefradeling på Jansberget

Detaljer

Journaldato: 31.05.12, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.dato: 30.05.2012. Dok.

Journaldato: 31.05.12, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.dato: 30.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.05.12, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.06.2012 Forlengelse av individuell avtale om privat praksis i fysioterapi

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2015 Bekreftelse Bekreftelse på utbetalinger 2015 2015/4-1 2/2015 02.01.2015 SK/G 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Ferdigattest gbr.1942/76/48 Søknad om tillatelse til ett trinn 1942/76/48

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Offentlig journal. Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Kravforespørsel 2012/1296-2 11689/2012

Offentlig journal. Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Kravforespørsel 2012/1296-2 11689/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2012 Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Kravforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak - Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 166 bnr 2 og gnr 165 bnr 18 2015/1045-4 9967/2015 22.12.2015 09.02.

Offentlig journal. Vedtak - Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 166 bnr 2 og gnr 165 bnr 18 2015/1045-4 9967/2015 22.12.2015 09.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.02.2016 Vedtak - Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 166 bnr 2 og gnr 165 bnr 18 Plan for nydyrking - Nordre

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2013. Dok.dato: 11.10.2013. Dok.

Journaldato: 14.10.2013, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2013. Dok.dato: 11.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2013 nnkalling til oppfølgingssamtale ST-Personalmappe - O 2009/1707-6 36805/2013

Detaljer

Offentlig journal. Grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2015/2016. ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2015/2016. ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.12.2015 Grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2015/2016. ***** ***** ***** ***** Grunnskoleopplæring for

Detaljer

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok.

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2012 Søknad om utbetaling av tilskudd til Seljelandsvegen Høring - bygging av traktorveg Seljeland

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.09.2015 Melding om vedtak - Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 4.3.2011-6.3.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: H43 LYADM/MG

Journaldato: 4.3.2011-6.3.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: H43 LYADM/MG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2011-6.3.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 E-mail vedlagt konkurranseutsettingsdokumenter pr februar 2011. Ny selskapsorganisering

Detaljer

Offentlig journal. 83/5 - Byggetillatelse - Oppføring av garasje/driftsbygning - Ingunn Rivertz Vatne 2015/2141-6 12668/2015 18.12.2015 14.12.

Offentlig journal. 83/5 - Byggetillatelse - Oppføring av garasje/driftsbygning - Ingunn Rivertz Vatne 2015/2141-6 12668/2015 18.12.2015 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2015 83/5 - Byggetillatelse - Oppføring av garasje/driftsbygning - ngunn Rivertz Vatne 83/5 - søknad om tillatelse til

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig fullmakt 2015-videredelegasjon fra Oppvekst og kultursjefen 2015/371-10 4078/2015 27.05.2015 22.05.

Offentlig journal. Midlertidig fullmakt 2015-videredelegasjon fra Oppvekst og kultursjefen 2015/371-10 4078/2015 27.05.2015 22.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2015 Midlertidig fullmakt 2015-videredelegasjon fra Oppvekst og kultursjefen Delegeringsreglement 2015/371-10 4078/2015

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll - avtale om kompensasjon for bruk/bæring av radio i brannvesenet

Offentlig journal. Protokoll - avtale om kompensasjon for bruk/bæring av radio i brannvesenet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.02.2016 Protokoll - avtale om kompensasjon for bruk/bæring av radio i brannvesenet Særavtale for kompensasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13 Side 1 13/59-2 U Datert: 06.02.13 Arkivkode:252 S.ansv: BOLIG.BOLIG.HJEHEN 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1. ledd Innhold: SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: 13/1025-2 U Datert: 02.04.13

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 ntern utlysing - ledig vikariat 80 % sykepleierstilling Ledig vikariat 80 %

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Journaldato: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.

Journaldato: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 27.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2011 Referater til møte i kommunestyret den 23. juni 2011 Referatsaker

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Dok.dato: 29.10.2015. Klassering: Dok.dato: 18.06.2015. Klassering: V01

Dok.dato: 29.10.2015. Klassering: Dok.dato: 18.06.2015. Klassering: V01 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 25.11.2015 Oversendelse av pantedokument til tinglysning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Startlån. Søkere

Detaljer

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2011 Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning ***** ***** Elevmappe - ***** ***** 2010/2318-2 12168/2010 01.09.2010 06.10.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning ***** ***** Elevmappe - ***** ***** 2010/2318-2 12168/2010 01.09.2010 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Søknad om permisjon fra undervisning Elevmappe - 2010/2318-2 12168/2010 01.09.2010 E Offl. 13 jfr 24 tredje

Detaljer

Offentlig journal. søknad om midler fra Miljøverndepartemtet MIDLER FRA MILJØVERNDEPARTEMENT 2009/583-1 1075/2009 13.01.2009 06.09.

Offentlig journal. søknad om midler fra Miljøverndepartemtet MIDLER FRA MILJØVERNDEPARTEMENT 2009/583-1 1075/2009 13.01.2009 06.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A søknad om midler fra Miljøverndepartemtet MDLER FRA MLJØVERNDEPARTEMENT 2009/583-1

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

Journaldato: 26.05.2015-26.05.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.05.2015. Dok.

Journaldato: 26.05.2015-26.05.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.05.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Navneforslag vei Askones-Yttergård VEGADRESSEPROSJEKT FOM 2015 2015/680-19

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Offentlig journal. Pristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. 2015/351-26 6625/2015 18.11.2015 TEKN/KVI 16.11.2015

Offentlig journal. Pristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. 2015/351-26 6625/2015 18.11.2015 TEKN/KVI 16.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2015 nnhold: ristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. Kommunale bygg - Rådhuset - Skoleveien 6-2015 2015/351-26

Detaljer

Manglende opplysninger - søknad om oppføring av bolig på GBnr 17/509 i Trosteveien. Tiltakshaver Sten Rune Pettersen. Dok.dato: 19.11.

Manglende opplysninger - søknad om oppføring av bolig på GBnr 17/509 i Trosteveien. Tiltakshaver Sten Rune Pettersen. Dok.dato: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.11.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 03.12.2015 nnhold: Manglende opplysninger - søknad om oppføring av bolig på GBnr 17/509 i Trosteveien.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06.

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2015 Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1 Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal. 17/2 - Kommunale avgifter - eierskifte. Registrering/endring kommunale avgifter 2007/44-91 2166/2008 27.05.2008 TEK/BJW 26.05.

Offentlig journal. 17/2 - Kommunale avgifter - eierskifte. Registrering/endring kommunale avgifter 2007/44-91 2166/2008 27.05.2008 TEK/BJW 26.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2008, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.06.2008 17/2 - Kommunale avgifter - eierskifte Registrering/endring kommunale avgifter 2007/44-91 2166/2008 TEK/BJW

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av skademeldinger for ansatte. Yrkessykdom -/ yrkesskadeforsikring kommunalt ansatte 2010/195-39 353/2011 01.02.

Offentlig journal. Oversendelse av skademeldinger for ansatte. Yrkessykdom -/ yrkesskadeforsikring kommunalt ansatte 2010/195-39 353/2011 01.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 01.03.2011 nnhold: Oversendelse av skademeldinger for ansatte Yrkessykdom -/ yrkesskadeforsikring kommunalt ansatte

Detaljer

Offentlig journal. Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 2015/886-5 4232/2015 09.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 2015/886-5 4232/2015 09.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 52/6 - Fradeling Kristen-Are Figenschau/Marit Figenschau 2015/886-5

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om ledsagerbevis. Søknad Ledsagerbevis 2013/835-2 462/2014 HS/ES 06.02.2014 23.04.2014 ***** Ann Tove Wilhelmsen

Offentlig journal. Vedr. søknad om ledsagerbevis. Søknad Ledsagerbevis 2013/835-2 462/2014 HS/ES 06.02.2014 23.04.2014 ***** Ann Tove Wilhelmsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.2014-27.04.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.04.2014 Vedr. søknad om ledsagerbevis Søknad Ledsagerbevis 2013/835-2 462/2014 06.02.2014 Off.l. 13,

Detaljer

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** "Ny virkelighet" ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ny virkelighet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2016-20.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.03.2016 nnhold: Referat "Ny virkelighet" U 2015/518-22 24/2016 05.01.2016 U Off.l. 14 150 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.06.2014. Dok.dato: 10.06.2014. Dok.

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.06.2014. Dok.dato: 10.06.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.06.2014 Forlengelse av botid og husleiekontrakt Kommunal bolig 2014 O 2014/228-29

Detaljer

Journaldato: 16.12.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2014. Klassering: ***** LYLYNG/MOS

Journaldato: 16.12.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2014. Klassering: ***** LYLYNG/MOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale helgehjemmel 12,44 % stilling - Heddy Eva Båtnes Kristiansen Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte i styringsgruppa prosjekt Lagspill og fellsskap den 3. september 2009

Offentlig journal. Referat fra møte i styringsgruppa prosjekt Lagspill og fellsskap den 3. september 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte i styringsgruppa prosjekt Lagspill og fellsskap den 3. september

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samarbeidsmøte 20.01.15 2015/516-3 1336/2015 LYN/HL 17.02.2015 TE 05.02.2015 LYN/SYS OPPK/SYS

Offentlig journal. Referat fra samarbeidsmøte 20.01.15 2015/516-3 1336/2015 LYN/HL 17.02.2015 TE 05.02.2015 LYN/SYS OPPK/SYS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2015 Referat fra samarbeidsmøte 20.01.15 levmappe - 2015/516-3 1336/2015 05.02.2015 LYN/HL Mottaker Synnøve Samuelsen LYN/SYS

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 25.09.07 25.09.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 25.09.07 25.09.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01167-014 U Datert: 25.09.07 Arkiv: V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Innovasjon Norge Sak: KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK - BJØRN OVE HØISET, SØR-LENANGEN Dok: KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale revidert. ST-Personalmappe - ***** ***** ***** 2009/3114-32 30768/2013 22.08.2013 28.10.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale revidert. ST-Personalmappe - ***** ***** ***** 2009/3114-32 30768/2013 22.08.2013 28.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.13, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.10.2013 Midlertidig arbeidsavtale revidert ST-Personalmappe - 2009/3114-32

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole 2015/407-50 3378/2015 24.04.2015 25.03.

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole 2015/407-50 3378/2015 24.04.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.03.08 06.03.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.03.08 06.03.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/01189-071 U Datert: 05.03.08 Arkiv: 033 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Werner Kiil - Hulda Høiseth Sak: VALG AV FORMANNSKAP, VARAORDFØRER OG ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG PERIODEN 2007-2011

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsvarsel om avkortning av produksjonstilskudd for søknadsomgangen august 2015. Produksjonstilskudd 2015 2015/135-11 39/2016

Offentlig journal. Forhåndsvarsel om avkortning av produksjonstilskudd for søknadsomgangen august 2015. Produksjonstilskudd 2015 2015/135-11 39/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2016-14.1.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2016 Forhåndsvarsel om avkortning av produksjonstilskudd for søknadsomgangen august 2015 Produksjonstilskudd

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjon på leieavtale fallrettigheter på gnr 8 bnr 2. 8/2/1 Søknad om konsesjon 2007/284-2 1239/2007 HOL/JBJ 17.04.

Offentlig journal. Konsesjon på leieavtale fallrettigheter på gnr 8 bnr 2. 8/2/1 Søknad om konsesjon 2007/284-2 1239/2007 HOL/JBJ 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2007 Konsesjon på leieavtale fallrettigheter på gnr 8 bnr 2 8/2/1 Søknad om konsesjon 2007/284-2 1239/2007 HOL/JBJ

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.09.2009-24.09.2009 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.09.2009-24.09.2009 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5827/09 Regdato:18.09.2009 Arkivkode:V14 Saksnr: 09/344-45 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Nordland MELDING OM UTBETALING FRA FYLKESMANNEN I NORDLAND Lnr: 5828/09 Regdato:18.09.2009

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal. SENTRE-prosjektet. SENTRE-prosjektet 2007/108-3 997/2007 NET/FRM 10.04.2007 27.03.2007

Offentlig journal. SENTRE-prosjektet. SENTRE-prosjektet 2007/108-3 997/2007 NET/FRM 10.04.2007 27.03.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2007 SENTRE-prosjektet SENTRE-prosjektet 2007/108-3 997/2007 27.03.2007 223 Mottaker Stokkland Bedriftsutvikling

Detaljer

Journaldato: 10.04.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2014. Dok.dato: 09.04.2014. Dok.

Journaldato: 10.04.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2014. Dok.dato: 09.04.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2014 Svar: tskrift fra møteboka - medlemsmøte 5. mars 2014 Skibotn Kvenforum 2011/2081-13

Detaljer

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2015 nnhold: Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 Nærings- og kulturutvalg for perioden

Detaljer

Journaldato: 06.06.2012-06.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.06.2012

Journaldato: 06.06.2012-06.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding av stedfortreder og innmelding til skjenkeprøve SERVERNGSBEVLLNG DAVAS AS (TDL.

Detaljer

Offentlig journal. Sekretariatets framstilling av sakens faktiske forhold - adgang til uttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Sekretariatets framstilling av sakens faktiske forhold - adgang til uttalelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.8.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Sekretariatets framstilling av sakens faktiske forhold - adgang til uttalelse Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5788/12 Regdato:10.12.2012 Arkivkode:NAVN Granlund J Saksnr: 12/596-3 Dok.type: /U Gradering: Johan Granlund ANSETTELSE KOMMUNEOVERLEGE JOHAN GRANLUND, FASTLEGE Lnr: 6003/12 Regdato:11.12.2012

Detaljer