Dok.dato: Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: Klassering: ***** ADM/HILVUO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/ / ADM/HLVO ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker Maud Erna Larsen Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/ / ADM/HLVO ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker Jim-Erik Ellila Endelig versjon av kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune samt referat fra 5. styringsmøtet Forvaltningsplan for grågås 2012/ /2015 TEKN/NGGOL K45 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Styringsgruppa for kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Side: 1 av 55

2 Ad anmodning om bruk av hangar på Banak flystasjon i fm øvelse Katastrofeøvelse helse- og omsorg 2015/ /2015 HO/SOLSKA G00 Avsender Gunnar Lillebo PK/GNLL Mottaker Forsvaret nnkalling til dialogmøte Permisjon 2014/ /2015 ADM/HLVO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker ***** nnkalling til dialogmøte Permisjon - ***** ***** 2014/ /2015 ADM/HLVO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker ***** Ad skriv fra Porsanger boligstiftelse datert 15. mai 2015 Permisjon for styremedlem 2015/ /2015 RÅD/GNLL 465 Avsender Gunnar Lillebo RÅD/GNLL Mottaker Porsanger Boligstiftelse Side: 2 av 55

3 Endelig versjon av kommunal forvaltningsplan for grågås i Porsanger kommune Forvaltningsplan for grågås 2012/ /2015 TEKN/NGGOL K45 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Miljødirektoratet Mottaker Mottaker Norsk Ornitologisk Forening Porsanger bondelag Søknad på midler til utbygging av bredbånd i Porsanger alle søknader Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging / / ADM/JANPED 233 Avsender Jan-Ove Pedersen ADM/JANPED Mottaker Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi 2013/ /2015 P/KJERAS 243 Avsender Kjell Magne Rasmussen P/KJERAS Mottaker VEFK KS Svar på søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / /2015 ADM/SLSR 63 Avsender Silvia Annette Siri ADM/SLSR Mottaker Porsanger Tourist Events AS Side: 3 av 55

4 Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi Tilskudd til næringsformål Søker: Solheim Trim og fysioterapi 2013/ /2015 P/KJERAS 243 Avsender Kjell Magne Rasmussen P/KJERAS Mottaker Solheim Trim og Fysioterapi AS Bekreftelse på yrkesutøvelse - avskrivning av studielån i Statens lånekasse Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån 2015/ /2015 ADM/HLVO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Mottaker ***** Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015 TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet 2015/ /2015 ADM/HEGHÅK X03 ADM/HEGHÅK Avsender TV-aksjonen NRK Regnskogfondet 2015 Side: 4 av 55

5 Søknad på stilling som rektor ved Voksenopplæringen i Porsanger tlysning av stilling - Rektor Voksenopplæringen i Porsanger 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** nnsynsbegjæring Anmeldelse - forsøpling 2015/ /2015 RÅD/GNLL K23 Avsender Sagat RÅD/GNLL B 3 A Midt Finnmark - årsregnskap 2014 med årsberetning og noter A Midt Finnmark - årsregnskap 2014 med årsberetning og noter 2015/ / TEKN/VCGAM 210 TEKN/VCGAM TO Avsender Nordkapp og Porsanger Havn KS Kopi av brev til Arvid Petterson - Prosjekt nordlig skogmiljø i Norge Prosjekt nordlig skogmiljø i Norge 2015/ / TEKN/NGGOL V70 TEKN/NGGOL TO Avsender Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune Side: 5 av 55

6 ttalelse på utlyst stilling - Daglig leder ved Vindvotten SFO tlysning av stilling - Daglig leder ved Vindvotten SFO 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Oppveksst- og kultursjef Knut Johnny Johnsen; Tillitsvalgte Søknad om startlån og tilskudd til etablering Startlån og tilskudd til etablering. Søker ***** ***** 2015/ / TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 TEKN/KNFOH Avsender ***** ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved Voksenopplæringen i Porsanger tlysning av stilling - Rektor Voksenopplæringen i Porsanger 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Oppvekst- og kultursjef Knut Johnny Johnsen; Tillitsvalgte Side: 6 av 55

7 Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - naustomt under gnr 26 bnr 1 ved Gaggavann. Søker Tor Arne Boland Fradeling naustomt under gnr 26 bnr 1 ved Gaggavann. Søker Tor Arne Boland 2015/ / /1 Avsender Finnmarkseiendommen Søknad om fradeling av punktfeste under gnr 34 bnr 1 til fritidshytte, samt atkomstvei for bil. Søker Rudi Larsen Fradeling av punktfeste under gnr 34 bnr 1 til fritidshytte. Søker Rudi Larsen 2015/ / /1 Avsender Finnmarkseiendommen Arbeidsavtale ntern utlysning - Daglig leder ved Samisk språk- og kultursenter 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 7 av 55

8 Søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 21 bnr 1 for tomt til eksiserende basestasjon. Søker Telenor Norge AS Fradeling og oppmålingsforretning gnr 21 bnr 1 for tomt til eksiserende basestasjon. Søker Telenor Norge AS 2015/ / /1 Avsender Finnmarkseiendommen Fritak fra valglisten Valg 2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget - listeforslag 2015/ /2015 ADM/SLSR 014 ADM/SLSR Avsender Monica Dagsholm ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved lakselv barneskole tlysning av stilling - Rektor Lakselv barneskole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Side: 8 av 55

9 ttalelse på utlyst stilling - ndervisningsinspektør ved lakselv barneskole tlysning av stilling - ndervisningsinspektør ved Lakselv barneskole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Regnskap 2014 Årsregnskap og årsmelding Porsanger kommune 2014/ /2015 PLØ/HELNC 210 PLØ/HELNC Avsender VEFK KS Søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / / ADM/SLSR 63 ADM/SLSR Avsender Lakselv kino Tjenesteattest Tjenesteattest 2015/ /2015 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 9 av 55

10 Tjenestebevis Tjenestebevis 2015/ /2015 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Lånesaldo og pantefrafall ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PLØ/RANJOS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 257 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS PLØ/RANJOS B 2 Søknad om startlån. Startlån. Søker ***** ***** ***** 2015/ / TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 TEKN/KNFOH Avsender ***** Side: 10 av 55

11 nnfrielse av lån og sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PLØ/RANJOS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 257 PLØ/RANJOS Avsender KLP Banken AS Lånesaldo og pantefrafall ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 PLØ/RANJOS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 257 Avsender Randi Josefsen PLØ/RANJOS Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - grillkjøkken GBnr 10/20 Tiltak uten ansvarsrett - grillkjøkken GBnr 10/20. Tiltakshaver Per Somby 2015/ / TEKN/VKPA 10/20 TEKN/VKPA Avsender Per Somby Side: 11 av 55

12 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring GBnr 21/236 Tiltak uten ansvarsrett - bruksendring GBnr 21/236. Tiltakshaver Tone Ballo 2015/ / TEKN/VKPA 21/236 TEKN/VKPA Avsender Tone Signe Ballo Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven gnr 15 bnr 58 Klemetstad, Porsanger kommune Dispensasjon fra plan- og bygningsloven gnr 15 bnr 58 Klemetstad, Porsanger kommune 2015/ / TEKN/VKPA 15/58 TEKN/VKPA Avsender Gudmund Nygaard Søknad om deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23. Deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23. Søker Bengt Danielsen 2015/ / /23 Avsender Bengt Danielsen Tilbud om ferievikariat Ferievikarer / / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Elin Sofie Pedersen Side: 12 av 55

13 Åpen søknad på stilling Åpne søknader på stillinger / / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender ***** Vedr. Deres søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jan-Henrik Planting 2015/ /2015 K01 Avsender Roy Kyrre Sara Røstad Mottaker Jan-Henrik Planting Høring - Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet Høring - Forskrift om forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet 2015/ / HO/SOLSKA F40 HO/SOLSKA Avsender Det Kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Kopi av brev. Grunneiers tillatelse til å avholde uorganisert leirdue trening på Hatter hyttefelt nformasjon og kopier av brev til teknisk avdeling / / TEKN/VCGAM 000 Avsender Finnmarkseiendommen Side: 13 av 55

14 Høring finansiering av private barnehager Høringer tdanningsdirektoratet / / KO/KNJOH B10 KO/KNJOH Avsender tdanningsdirektoratet Nasjonal dugnad for å bosette flyktninger Bosetting av flyktninger / /2015 HO/SOLSKA F30 HO/SOLSKA Avsender Trondheim kommune Vedr. NCTP AS - Rådmannens saksutredning til formannskapet i Porsanger i sak 39/15 Aksjetegning stiftelse Northcape Turnaroundport AS (NCTP) 2013/ /2015 RÅD/GNLL 255 Avsender Gunnar Lillebo RÅD/GNLL Mottaker NorthCape Turnaroundport AS Svar på innsynsbegjæring Anmeldelse - forsøpling 2015/ /2015 RÅD/GNLL K23 Avsender Gunnar Lillebo RÅD/GNLL Mottaker Sagat Side: 14 av 55

15 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Svein-Tore Kåven 2015/ / K01 Avsender Svein-Tore Kåven Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Vidar Kåven 2015/ / K01 Avsender Vidar R. Kåven Krav til ideelle organisasjoner nformasjon og kopier av brev til rådmann, ordfører og administrasjonen / / PK/GNLL 000 PK/GNLL Avsender Stiftelsen nnsamlingskontrollen i Norge Kopi av brev til RSK Midt-Finnmark. Søknad om tilskudd til lærende nettverk nformasjon og kopier av brev til oppvekst- og kulturavdelingen / / KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Side: 15 av 55

16 Klage på standpunktkarakterer og karakter ved eksamen 2015 Eksamen i grunnskolen / / KO/KNJOH B65 KO/KNJOH Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Svar på høring - Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune 2015/ / KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender KOS 4H Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jarl Olsen 2015/ / K01 Avsender Jarl Olsen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Åge Grøtta 2015/ /2015 K01 Avsender Åge Brynjulf Grøtta Side: 16 av 55

17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Dag Nilsen 2015/ /2015 K01 Avsender Dag Nilsen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Henning Henriksen 2015/ /2015 K01 Avsender Henning Henriksen Endringstillatelse - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad. Tillatelse til tiltak - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad 2014/ /2015 TEKN/VKPA 19/548 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Therese og Arne Johan Nystad Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Høring - fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak 2015/ / TEKN/VCGAM Q65 TEKN/VCGAM TO Avsender Luftfartstilsynet Side: 17 av 55

18 Rettelse av matrikkel på eiendom gnr 4 bnr 183 Retting i matrikkelen gnr 4 bnr / / TEKN/VKPA 4/183 TEKN/VKPA Avsender Egil Arne Pettersen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Hedly Josefsen 2015/ / K01 Avsender Hedly Josefsen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Marit Kirsten Kåven 2015/ / K01 Avsender Marit Kirsten Kåven Anmodning om utbetaling av midler Tilskudd næringsformål Søker Daniel Mathisen 2014/ /2015 P/KJERAS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 2 - tekniske innretninger og Avsender Daniel Mathisen P/KJERAS B 15 Side: 18 av 55

19 Klage produksjonstilskudd - manglende utbetaling Produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsfrist 20. august / /2015 TEKN/NGGOL V13 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Foretak Mats Ørjan Paulsen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Vedrørende klagesak Klagesak - ***** ***** ***** 2014/ /2015 KO/KNJOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt B31 KO/KNJOH Avsender ***** Bekreftelse til Lånekassen - nedskrivning av studielån Bekreftelse til Lånekassen - nedskrivning av studielån 2015/ /2015 ADM/SLCO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker ***** Side: 19 av 55

20 Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Melding til tinglysning - gnr 34 bnr 254 Tomt for naustanlegg på Hestnes v/børselv. Søker Jan Daleng 2013/ /2015 L83 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Side: 20 av 55

21 Vedrørende varigheten av midlertidig vern av Stabbursdalen landskapsvernområde. Brev fra Miljøverndepartementet til fylkesmennene Varigheten av midlertidig vern av Stabbursdalen landskapsvernområde 2015/ / RÅD/GNLL K12 RÅD/GNLL Avsender Per Arne Pedersen Melding til tinglysning - gnr 33 bnr 1 fnr 41 Tillatelse etter plan- og bygningsloven - opprettelse av ny hyttetomt i Børselv. Søker: Christoffer Johansen 2013/ / /1 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Mottaker Statens kartverk Land Arbeidsbekreftelse - ***** ***** ***** Arbeidsbekreftelse - ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM/SLCO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker ***** Side: 21 av 55

22 Melding til tinglysning - gnr 34 bnr 1 fnr 87 Punktfeste for naust under gnr 34 bnr 1 i Holmfjord. Søker Geir Mathisen 2014/ / /1 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Mottaker Statens kartverk Land Endelig svar på egenerklæring i forbindelse med tilsyn med introduksjonsloven Tilsyn med Porsanger kommune - Kommunens forvaltning av introduksjonsloven 2014/ /2015 KO/KNJOH A02 Avsender Knut Johnny Johnsen KO/KNJOH Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Svar på høring - forskrift om skolekretsgrenser for Porsanger kommune, KOS området Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune 2015/ /2015 KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender Olderfjord idretts- og bygdelag Svar på høring angående felles skolekretsgrense med Kvalsund kommune Forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune 2015/ /2015 KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Side: 22 av 55

23 Ferdigattest - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad. Tillatelse til tiltak - enebolig på GBnr 19/548. Tiltakshaver Arne Johan Nystad 2014/ /2015 TEKN/VKPA 19/548 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Therese og Arne Johan Nystad Søknad om leie av Billefjord skole Leie av Billefjord skole 2015/ / TEKN/VCGAM 614 TEKN/VCGAM Avsender Ole Morten Sara Oversendelse av Matrikkelbrev for gnr 7 bnr 30 Krav om sak for jordskifteretten - sak Kammerbugten 2013/ /2015 V64 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Trygve Myrmel Mottaker Mottaker Runa Snemyr Berit Strandheim Klage på tildelt tomt på Bjerklandfeltet Tomt på Bjerklandfeltet 2015/ /2015 L83 Avsender Jonny Olsen B 6 Side: 23 av 55

24 Melding til tinglysning - sammenslåing av matrikkelenheter Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 7 bnr 434 og gnr 7 bnr / /2015 7/434 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Mottaker Statens kartverk Land Vedr grensepåvisning gnr 3 bnr 43 Grensepåvisning gnr 3 bnr / /2015 3/43 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Eilert G. Hansen Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolig GBnr 4/111 - Olderfjord. Tiltakshaver Hege Lundmark. Tillatelse til tiltak GBnr 4/111. Tiltakshaver Hege Lundmark 2015/ /2015 TEKN/VKPA 4/111 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Hege Lundmark Vedr adresse til eiendommen gnr 17 bnr 370 Adresse til eiendommen gnr 17 bnr / / /370 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Charles Aikio Side: 24 av 55

25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 10 bnr 52 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom i / /2015 V60 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Vedr utvidelse av tomt gnr 16 bnr 367 tvidelse av tomt gnr 16 bnr / / /367 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Svein Sjøveian Vedr søknad om deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23 Deling av grunneiendom gnr 26 bnr 23. Søker Bengt Danielsen 2015/ / /23 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Bengt Danielsen Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Side: 25 av 55

26 Tilbakemelding på tilbud om tilrettelegging av arbeidstid Midlertidig tilrettelegging av arbeidstid - ***** ***** 2013/ /2015 HO/BENMOE Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning ***** HO/BENMOE TE Avsender ***** Kartlegging av tidligere dyrket jord prosjektet Jordbruk og vekst i Ávjovárri / Ovdal gilvojuvvon eatnamiid kárten Ávjovári eanandoallu ja ovdáneapmi Jordbruk og vekst i Ávjovarri- 2. prosjektår 2014/ / /2015 TEKN/JOHBOR V10 Avsender Johan Borgenvik TEKN/JOHBOR Mottaker Jordeiere i Karasjok, Porsanger og Kautokeino Bruk av ridestier i Saarela området Bruk av ridestier i Saarela området 2015/ /2015 TEKN/VCGAM K11 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Foretak Saarela Gård Side: 26 av 55

27 Søknad om igangsettingstillatelse - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/535. Foretak Byggtec Entreprenør AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/535. Foretak Kristiansen Rør og maskin Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/535. Foretak ng Vidar Nilsen MNTF Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/535 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Side: 27 av 55

28 Søknad om igangsettingstillatelse - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/536. Foretak Byggtec Entreprenør AS Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/536. Foretak Kristiansen Rør og maskin Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Søknad om ansvarsrett GBnr 17/536. Foretak ng Vidar Nilsen MNTF Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver MJ tvikling AS 2014/ / TEKN/VKPA 17/536 TEKN/VKPA Avsender VERTE landskap - arkitektur as Side: 28 av 55

29 Høring - kommunereformen Kommuneproposisjonen / / RÅD/GNLL 151 RÅD/GNLL Avsender Sametinget - Sámediggi ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved lakselv barneskole tlysning av stilling - Rektor Lakselv barneskole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger ttalelse på utlyst stilling - Rektor ved Voksenopplæringen i Porsanger tlysning av stilling - Rektor Voksenopplæringen i Porsanger 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender tdanningsforbundet i Porsanger Side: 29 av 55

30 Vedr søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Søknad på stilling som brannkonstabel tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** Mottaker Porsanger kommune Side: 30 av 55

31 Søknad på stilling som brannkonstabel tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** Søknad på stilling som brannkonstabel tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** Sak til høring - søknad om oppføring av badstu på GBnr. 6/67 i Ytre Billefjord i Porsanger kommune. Tiltakshaver Ørjan saksen. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 6 bnr 67. Tiltakshaver Ørjan saksen 2015/ /2015 TEKN/VKPA 6/67 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Finnmark fylkeskommune - Plan- og kulturavdelinga Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Reindriftsavdelingen, Teknisk avdeling -jordbrukssjef Mottaker Sametinget - Sámediggi Side: 31 av 55

32 Melding om vedtak - Søknad om deling av areal under gnr 20 bnr 1 Fradeling av areal under gnr 20 bnr 1. Søker Rita Pettersen 2015/ / /1 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Finnmarkseiendommen Søknad på stilling som samisk språkkonsulent tlysning av stilling - 100% samisk språkkonsulent 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender ***** tkast til ROS-analyse for hjemmetjenesten - høring tillitsvalgte Bedriftshelsetjeneste / /2015 ADM/HLVO 440 Avsender Bente Moen HO/BENMOE v/ plasstv Delta Øystein Nicolaisen Mottaker NSF Porsanger v/ HTV Christina Masternes Korslund Mottaker Fagforbundet Porsanger v/ PTV hjemmetjenesten Ellen B. Lillebo Side: 32 av 55

33 ttalelse på stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet tlysning av stilling - Deltidsmannskap i brannvesenet 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Teknisk avdeling v/kjetil Sjøveian; Tillitsvalgte Melding til tinglysning - sammenslåing av matrikkelenheter Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 16/28 og gbnr 16/260. Søker: Svein Olav Josefsen 2015/ / /28 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Statens kartverk Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 33 av 55

34 ttalelse på stilling - 100% samisk språkkonsulent tlysning av stilling - 100% samisk språkkonsulent 2015/ / Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker Administrasjonsleder Hilda Vuolab; Tillitsvalgte Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr 2 bnr 6 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr 2 bnr 6. Tiltakshaver: Atle Mortensen 2015/ / TEKN/VKPA 2/6 TEKN/VKPA Avsender Atle Mortensen Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 34 av 55

35 Søknad på 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole ntern utlysning - 80% prosjektstilling - skolehelsetjeneste ved Lakselv videregående skole 2015/ / Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 412 Avsender ***** Melding om innvilget familieinnvandring med en person i deres kommune - ***** ***** ***** ***** Familieinnvandring 2015/ / HO/SOLSKA Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt F32 HO/SOLSKA Avsender tlendingsdirektoratet Melding om innvilget familieinnvandring med en person i deres kommune - ***** ***** ***** ***** Familieinnvandring 2015/ / HO/SOLSKA Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt F32 HO/SOLSKA Avsender tlendingsdirektoratet Side: 35 av 55

36 Vedr. søknad om tilskudd kommunalt rusarbeid kap. 765 post 62 Tilskudd til kommunalt rusarbeid / / HO/SOLSKA 233 HO/SOLSKA Avsender Fylkesmannen i Finnmark, Helse og sosialavdelingen Vedr. døgntilbud for øyeblikkelig hjelp for personer med psykisk sykdom og/eller rusproblemer nformasjon og kopier av brev til helse- og omsorgsavdelinga / / HO/THETHO 000 HO/SOLSKA Avsender Finnmarkskollektivet Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Asbjørg Lyngedal Mottaker ***** Side: 36 av 55

37 Sak til høring - Søknad om utbedring av eksisterende lysløypetrase på punktfeste GBFnr. 9/1/23 i geldas i Porsanger kommune. Tiltakshaver: L STL. Dispensasjon for utbedring av skiløypenett på eiendom GBFnr 9/1/23 i geldas. Søker L STL 2015/ /2015 TEKN/VKPA 9/1/23 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Finnmark fylkeskommune - Plan- og kulturavdelinga Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Reindriftsavdelingen, Teknisk avdeling -jordbrukssjef Mottaker Sametinget - Sámediggi Mottaker Repvåg Kraftlag SA Vedr krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 17 bnr 388, gnr 17 bnr 389, gnr 17 bnr 395 og gnr 17 bnr 442. Søker: Torkjell Johnsen 2015/ / /388 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Torkjell Johnsen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje på GBnr 7/255 Tiltak uten ansvarsrett - garasje på GBnr 7/255. Tiltakshaver Jo-Are Pedersen 2015/ / TEKN/VKPA 7/255 TEKN/VKPA Avsender Jo-Are Pedersen Side: 37 av 55

38 Søknad om ferdigattest GBnr 17/542. Tiltakshaver Kristian Langseth/Anette Sandslett Tillatelse til tiltak - bolig på GBnr 17/542. Tiltakshaver Kristian Langseth/Anette Sandslett 2013/ /2015 TEKN/VKPA 17/542 TEKN/VKPA Avsender Kjell Johansen nnkalling til oppmålingsforretning Deling av grunneiendom gnr 24 bnr 2. Søker: Tuula Sillantaus 2012/ / /2 Avsender Camilla Vonheim Mottaker Gunnar og Hilde Johansen Mottaker Mottaker Mottaker Tove Berg Finnmarkseiendommen Sigrid Brodahl Ad Bekreftelse på Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 52 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom i / / V60 Avsender Advokat Kai Ness B 17 Side: 38 av 55

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer