Dok.dato: Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / / ADM/SLSR 63 Avsender Silvia Annette Siri ADM/SLSR Garnisonen i Porsanger tslipp av avløpsvann fra bebyggelse gnr 34 bnr 195. Søker Svein J Axelsen tslipp av avløpsvann fra bebyggelse gnr 34 bnr 195. Søker Svein J Axelsen 2015/ / TEKN/OYVJON 34/195 Avsender Øyvind Jonas TEKN/OYVJON Svein J Axelsen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Nikolai Wirkola Masternes 2015/ / Avsender Nikolai Wirkola Masternes Side: 1 av 29

2 Oversendelse av kontantstøtterapport fra barnehager for juni og juli 2015 Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte / / KO/KARTHO X02 Avsender Karin Thomassen KO/KARTHO Nav Nesseby Vedtak om tildeling av ekstra assistentressurs til Bærtua barnehage 2015/2016 Styrking av avdeling med flere ressurskrevende behov 2015/ / KO/KARTHO Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt A10 Avsender Karin Thomassen KO/KARTHO Fastsetting av lokal forskrift for tidlig jakt på grågås for perioden i nærmere angitte områder i Porsanger kommune i Finnmark Tidligjakt på grågås i Porsanger kommune 2015/ / K45 Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen B 2 Side: 2 av 29

3 Supplerende informasjon til søknad om skjønnsmidler Skjønnsmidler for / / RÅD/GNLL 233 Avsender Solveig Skarhol HO/SOLSKA Fylkesmannen i Finnmark tsettelse av svarfrist Tillatelse til tiltak GBnr 34/119. Tiltakshaver Therese Johnsen 2014/ / TEKN/VKPA 34/119 TEKN/VKPA Avsender Therese Johnsen nderskrevet kontrakt - bærbare datamaskiner til grunnskolen i Porsanger Leasing av bærbare datamaskiner til grunnskolen i Porsanger 2014/ / PLØ/LEAND 631 Avsender Knut Johnny Johnsen KO/KNJOH Atea Finance AS Melding til tinglysing Oppmåling - Luostejok Hyttegrend AS 2014/ / TEKN/CAMVON L30 Kartverket Tinglysing Side: 3 av 29

4 Anmodning om prioritetsvikelse - Startlån. Søker 2015/ / TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 PLØ/LEAND Avsender DNB Bank asa Åpen søknad på stilling Åpne søknader på stillinger / / ADM/ASBLYN Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 ADM/TOVSET Avsender nderskrevet arbeidsavtale - Arbeidskontrakter brukerstyrte personlige assistenter / / HO/BENMOE 411 HO/BENMOE TE Avsender Side: 4 av 29

5 Valg av representanter til styret ved Kvensk institutt Valg av representanter til styret ved Kvensk institutt 2015/ /2015 ADM/SLSR 033 Avsender Silvia Annette Siri ADM/SLSR Kvensk institutt - Kainun institutti Saldokort - Foretak Liebet Navet Eriksen Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak Liebet Navet Eriksen 2015/ / TEKN/NGGOL Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt V18 TEKN/NGGOL Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Saldokort - Foretak Jan Martin Olsen/Roald Olsen ANS Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak Jan Martin Olsen/Roald Olsen ANS 2015/ / TEKN/NGGOL Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 7/114 TEKN/NGGOL Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Side: 5 av 29

6 Påminnelse - inngjerding av adkomst til sjøen på Gnr. 7 Bnr. 26 i Kolvik nngjerding av adkomst til sjøen 2015/ /2015 TEKN/VKPA K00 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA nge Amundsen Saldokort - Foretak Jan Martin Olsen/Roald Olsen ANS Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak Jan Martin Olsen/Roald Olsen ANS 2015/ / TEKN/NGGOL Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 7/114 TEKN/NGGOL Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Arbeidsavtale tlysning av stilling - T-konsulent 2015/ /2015 ADM/ASBLYN Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 411 Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Side: 6 av 29

7 Forlenget arbeidsfrist smil midler 2015 gnr 34 bnr 112 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket gnr 34 bnr / / TEKN/NGGOL 34/112 TEKN/NGGOL Avsender Foretak Jon Nikolaisen Svar på søknad om permisjon Permisjon / /2015 ADM/HLVO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO nderskrevet arbeidsavtale Arbeidsavtaler for avlastning utenom institusjon / / HO/BENMOE 412 HO/BENMOE TE Avsender Side: 7 av 29

8 Søknad om driftstilskudd NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Driftstilskudd - NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 2015/ /2015 ADM/SLSR 223 Avsender Silvia Annette Siri ADM/SLSR NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS nnvilget startlån fra Porsanger kommune - lånedokumenter. Startlån / /2015 PLØ/LEAND Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 Avsender Leif Andersen PLØ/LEAND Side: 8 av 29

9 nderretning om ansettelse av T-konsulent i Porsanger kommune tlysning av stilling - T-konsulent 2015/ /2015 ADM/ASBLYN 411 Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Vermund Hisken Entri Kontra Florentin LAZAR Lubna Siddique ASHSH Swain Sava Arsikin Dragan Antic Heidi Boland Tom Hugo Paulsen yuechuan yang Rookshana Anand Rahul Kumar Mohammad Chavoshi Han Petter Trane Josefsen Hans Sørensen Troøien Nils Mathis Guttorm Muhammad mtiaz Daniel Karl Stremme Tillatelse i ett trinn - oppføring av hytte på GBFnr 9/1/32. Tiltakshaver Anne Britt Larsen og Frank Thomassen. Tillatelse i ett trinn - nytt bygg på GBFnr 9/1/32. Tiltakshaver Anne Britt Larsen og Frank Thomassen 2015/ /2015 TEKN/VKPA 9/1/32 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Anne-Britt Larsen og Frank Thomassen Side: 9 av 29

10 Svar på søknad om permisjon Oppfølging av sykemeldt arbeidstaker / /2015 HO/SGOLS Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Bekreftelse vedrørende prioritetsvikelse pantedokument - Startlån. Søker 2015/ /2015 TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 Avsender DNB Bank asa PLØ/LEAND B 17 Bekreftelse vedrørende prioritetsvikelse pantedokument - Startlån. Søker 2015/ /2015 TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 Avsender Leif Andersen PLØ/LEAND DNB Bank asa Side: 10 av 29

11 Anmodning om tinglysing prioritetsvikelse. Startlån. Søker 2015/ /2015 TEKN/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 Avsender Leif Andersen PLØ/LEAND Kartverket Oversendelse av skjøte til tinglysning - Gnr. 17 Bnr. 419 Tomtesøknad - Bjerkland boligfelt 2014/ /2015 TEKN/CAMVON L83 Avsender Kine Føhr TEKN/KNFOH Kartverket Tinglysing Fremsending av refusjonskrav for tilskudd til mentor - Arbeidspraksis i ordinær virksomhet / /2015 ADM/SLCO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Side: 11 av 29

12 Bekreftelse på yrkesutøvelse - avskriving av studielån i Statens lånekasse Bekreftelse til lånekassen / /2015 ADM/HLVO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Fremsending av refusjonskrav for tilskudd til funksjonsassistanse - Tilskudd til oppfølging / /2015 ADM/SLCO Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Nikolai Wirkola Masternes Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Nikolai Wirkola Masternes 2015/ /2015 Nikolai Wirkola Masternes Side: 12 av 29

13 Fremsending av refusjonskrav for tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd - Tidsbestemt lønnstilskudd / /2015 ADM/SLCO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Bekreftelse på yrkesutøvelse - avskriving av studielån i Statens lånekasse Nedskriving av studielån / /2015 ADM/HLVO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO gangsettingstillatelse 1 - nybygg GBnr 19/172. Tiltakshaver: Jan-Tommy Haugli og da Johanne Meland Tillatelse til tiltak - rammetillatelse nybygg GBnr 19/172. Tiltakshaver: Jan-Tommy Haugli og da Johanne Meland 2015/ /2015 TEKN/VKPA 19/172 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Jan Tommy Haugli og da Johanne Meland Side: 13 av 29

14 Søknad om permisjon - Permisjon 2015/ /2015 ADM/ASBLYN Avsender Asbjørg Lyngedal ADM/ASBLYN Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Ságat Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Sagat 2015/ /2015 Sagat Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Vestre Porsanger jeger- og fiskeforening Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Vestre Porsanger jeger og fiskeforening 2015/ /2015 Vestre Porsanger jeger- og fiskeforening Side: 14 av 29

15 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Vestre Porsanger jeger og fiskeforening - Oppsyn Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Vestre Porsanger jeger og fiskeforening 2015/ /2015 Vestre Porsanger jeger- og fiskeforening Oversendelse vedtak - gangsettingstillatelse G-1 - nybygg på GBnr 19/172. Tiltakshaver: Jan-Tommy Haugli og da Johanne Meland. Tillatelse til tiltak - rammetillatelse nybygg GBnr 19/172. Tiltakshaver: Jan-Tommy Haugli og da Johanne Meland 2015/ /2015 TEKN/VKPA 19/172 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Jan Tommy Haugli og da Johanne Meland Tekforvalt AS Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse 2015/ /2015 ADM/SLCO Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Side: 15 av 29

16 Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse 2015/ /2015 ADM/SLCO Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Fremsending av refusjonskrav for tilskudd til mentor - Tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet / /2015 ADM/SLCO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Olderfjord dretts- og bygdelag Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Olderfjord dretts- og bygdelag 2015/ /2015 Olderfjord idretts- og bygdelag Side: 16 av 29

17 Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse 2015/ /2015 ADM/SLCO Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Melding om vedtak - Ny behandling - Dispensasjon fra motorferdelloven - Saarela Vel, Lakselv Cycle klubb, Lakselv Turmarsjforening og Porsanger astma- og allergiforening. Dispensasjon fra motorferdelloven. Søkere: Saarela Vel, Lakselv Cycle klubb, Lakselv Turmarsjforening og Porsanger astma- og allergiforening. 2015/ /2015 Saarela Velforening Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens Lånekasse 2015/ /2015 ADM/SLCO Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Side: 17 av 29

18 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Reidar Andreas Bakkevold Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Reidar Andreas Bakkevold 2015/ /2015 Reidar Andreas Bakkevold Tillatelse til tiltak - Bygging av parkeringsplass og kjørevei gbnr 36/1, frem til hytte på gbfnr 36/1/28. Søker Svein dar Paulsen Bygging av parkeringsplass og kjørevei gbnr 36/1, frem til hytte på gbfnr 36/1/28. Søker Svein dar Paulsen 2015/ /2015 TEKN/VKPA 36/1/28 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Svein dar Paulsen Søknad om permisjon Permisjon / / HO/BENMOE ADM/TOVSET Avsender Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Pia Savonius Nystad Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Pia Savonius Nystad 2015/ /2015 Pia Savonius Nystad Side: 18 av 29

19 Krav om / søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tilsammen 600 timer Norskopplæring. Søker 2015/ /2015 KO/HENBRE Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt A02 KO/HENBRE Avsender Fremsending av refusjonskrav for tilsagn om tilskudd til mentor Arbeidspraksis i ordinær virksomhet / /2015 ADM/SLCO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Oversendelse vedtak - Tillatelse til tiltak - Bygging av parkeringsplass og kjørevei gbnr 36/1, frem til hytte på gbfnr 36/1/28. Søker Svein dar Paulsen. Bygging av parkeringsplass og kjørevei gbnr 36/1, frem til hytte på gbfnr 36/1/28. Søker Svein dar Paulsen 2015/ /2015 TEKN/VKPA 36/1/28 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Paulsen Entreprenør AS Svein dar Paulsen Reinbeitedistrikt 14 Side: 19 av 29

20 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Pia Savonius Nystad Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Pia Savonius Nystad 2015/ /2015 Pia Savonius Nystad Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/ /2015 ADM/HLVO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Tove Vibeke Amundsen Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Landingstillatelse med helikopter for Naturtjenester i Nord Dispensasjon fra motorferdselloven - landingstillatelse med helikopter. Søker Naturtjenester i Nord 2015/ /2015 Naturtjenester i Nord tbetalingsanmodning Tilskudd næringsformål. Søker Frode Aronsen 2015/ / P/KJERAS 243 Avsender Økonomiservice AS P/KJERAS B 10 Side: 20 av 29

21 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Kay O. Andersen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker: Kay O. Andersen 2015/ /2015 Kay Olaf Andersen Melding om vedtak - Ny behandling - Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Stein-Arvid Simonsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Stein-Arvid Simonsen 2014/ /2015 Stein-Arvid Simonsen Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Eiolf Paulsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Eiolf Paulsen 2015/ /2015 Eiolf Paulsen SANKS inviterer til kommunesamarbeidsmøte 3. september 2015 nformasjon og kopier av brev til helse- og omsorgsavdelinga / /2015 HO/THETHO 000 HO/THETHO Avsender Finnmarkssykehuset Side: 21 av 29

22 Bekreftelse på yrkesutøvelse - avskriving av studielån i Statens lånekasse Bekreftelse til lånekassen / /2015 ADM/HLVO Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO tbetaling av tilskudd Tilskudd næringsformål. Søker Frode Aronsen 2015/ /2015 P/KJERAS 243 Økonomiservice AS Avsender Kjell Magne Rasmussen Frode Aronsen P/KJERAS Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Ronny Salamonsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Ronny Salamonsen 2015/ /2015 Ronny Salamonsen Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Reidar Salamonsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Reidar Salamonsen 2015/ /2015 Reidar Salamonsen Side: 22 av 29

23 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Aiterotto - Reidar Salamonsen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Reidar Salamonsen 2015/ /2015 Reidar Salamonsen Tilskudd næringsformål. Søker Frode Aronsen Tilskudd næringsformål. Søker Frode Aronsen 2015/ /2015 P/KJERAS 243 Avsender Kjell Magne Rasmussen P/KJERAS VEFK KS tsatt frist for tilbakemelding Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 11 og gnr 15 bnr 28. Søker Heggøy Aktiv AS 2015/ /2015 TEKN/NGGOL V60 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Advokatselskapet Per A. Amundsen AS Søknad om lån til nnovasjon Norge Lån til nnovasjon Norge 2015/ /2015 TEKN/NGGOL off 2, 1.ledd, annet punkt jfr forskrift off loven 1, 3.ledd g) V12 TEKN/NGGOL Avsender Side: 23 av 29

24 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Magne Skogen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Magne Skogen 2015/ /2015 Magne Skogen Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Jan E Pedersen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jan E Pedersen 2015/ /2015 Jan Elmar Pedersen Rammetillatelse - Fraktterminal på GBnr 19/187. Tiltakshaver Finnmark Fraktterminal AS. Tillatelse til tiltak - Fraktterminal på GBnr 19/187. Tiltakshaver Finnmark Fraktterminal AS 2015/ /2015 TEKN/VKPA 19/187 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Finnmark Fraktterminal AS Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Atle Strømeng Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Hans Atle Strømeng 2015/ /2015 Hans Atle Strømeng Side: 24 av 29

25 Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Torild rene Rønnild Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Torild rene Rønnild 2015/ /2015 Torild Rønnild Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - Jaktfelt 5, Vieksa. Søker Jan Andersen Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jan Andersen 2015/ /2015 Jan Andersen Avsender Roy Kyrre Sara Røstad Arbeidsavtale Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 ADM/ASBLYN Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 Avsender Hilda Vuolab ADM/HLVO Eiendomsskatt på reindriftsanlegg - Reinbeitedistrikt 14A Eiendomsskatt på reindriftsanlegg 2015/ / PLØ/BJOOLS 232 PLØ/BJOOLS Avsender Advokatfirmaet Jonassen AS Side: 25 av 29

26 Pantedokument - Startlån Startlån / /2015 PLØ/LEAND Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 PLØ/LEAND Avsender tvidelse av søksmålfrist - Krav om fast tilsetting Krav om fast tilsetting / / ADM/TOVSET ADM/TOVSET Avsender Fagforbundet v/roy Johannessen Oversendelse av faktura for kjøp av tomt - Tomt nr. 2 på Bjerklandfeltet Tomtesøknad Bjerklandfeltet. Søker Margoth rene Thomassen 2014/ /2015 TEKN/CAMVON L83 Avsender Kine Føhr TEKN/KNFOH Margoth rene Thomassen Side: 26 av 29

27 Sakkyndig vurdering Spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/ / / KO/KNJOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt A24 KO/KNJOH Avsender Lakselv barneskole Oversendelse vedtak - Rammetillatelse - lagerhall på GBnr 19/187. Tiltakshaver Finnmark Fraktterminal AS. Tillatelse til tiltak - Fraktterminal på GBnr 19/187. Tiltakshaver Finnmark Fraktterminal AS 2015/ /2015 TEKN/VKPA 19/187 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Finnmark Fraktterminal AS Norconsult AS Søknad om lån til nnovasjon Norge Lån til nnovasjon Norge 2015/ /2015 TEKN/NGGOL off 2, 1.ledd, annet punkt jfr forskrift off loven 1, 3.ledd g) V12 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL nnovasjon Norge Side: 27 av 29

28 Tjenesteattest Tjenesteattest 2015/ /2015 ADM/ASEAM Avsender Aase Amundsen ADM/ASEAM Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens lånekasse Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Statens lånekasse 2015/ /2015 ADM/ASEAM Avsender Aase Amundsen ADM/ASEAM Regress etter skade - skadesak Skade etter tilbakeslag kloakk - skadesak / / TEKN/OYVJON 271 TEKN/OYVJON Avsender SpareBank1 Skadeforsikring AS Salg av alkoholholdig drikke på valgdagen Salg av alkoholholdig drikke på valgdagen 2015/ /2015 ADM/SLSR 60 Avsender AS Vinmonopolet ADM/SLSR B 2 Side: 28 av 29

29 nnfrielse av lån nr. Endrede lånevilkår ad. lånenr. 2014/ / PLØ/LNTS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 PLØ/LNTS Avsender DNB Bank ASA Side: 29 av 29

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2011 tbetalingsanmodning - Spillemidler til anl.nr. 1939 0039 01 Åsen friluftsanlegg

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02.

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2013-07.04.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 nnhold: Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen Rundskriv

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 14.11.2014 Vedrørende eiendommen - Vefsnveien

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer