POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:"

Transkript

1 Lnr: 1425/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF /HIOP Lnr: 1426/12 Regdato: Arkivkode:234 Saksnr: 10/498-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/AKKL SEN Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: SLUTTRAPPORT PROSJEKTET "HUMØR OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET I SØRREISA" PROSJEKTSKJØNNSMIDLER FOR 2011 Lnr: 1429/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 17/21 Saksnr: 12/167-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Annie og Jon Kristian Bakkland Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK - DELING AV EIENDOMMEN GNR 17 BNR 21 Lnr: 1430/12 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 07/ Dok.type: /X Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO Dok.beskr: INTERNT NOTAT ANG. SKOLESITUASJONEN Lnr: 1431/12 Regdato: Arkivkode:440 *** Saksnr: 09/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO Dok.beskr: DIV. AVVIK VED SSS Lnr: 1432/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 3/53 Saksnr: 12/168-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO Ronny Skogstad

2 Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE GNR. 3 BNR. 53 Lnr: 1433/12 Regdato: Arkivkode:H43 Saksnr: 08/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/EAKE SEN Salangen kommune Dok.beskr: VEDR. A KONTO REGNING FOR TILSKUDD 2012 KRISESENTERET I MIDT-TROMS Lnr: 1434/12 Regdato: Arkivkode:S01 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH SEN Troms Kraft Nett AS Dok.beskr: VARSEL OM SYSTEMRETTET TILSYN SKØELV SKOLE Lnr: 1435/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 16/66 Saksnr: 12/77-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Reindriftsforvaltningen Troms Dok.beskr: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL DELING AV GNR 16 BNR 66-3 BOLIGTOMTER Lnr: 1436/12 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/RÅD/ETSR PER NAV Tiltak Troms Dok.beskr: TILSAGN OM TILSKUDD TIL TIDSBEGRENSET LØNNSTILSKUDD Lnr: 1437/12 Regdato: Arkivkode:216 Saksnr: 11/124-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA K-Sekretariatet IKS Dok.beskr: KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET VEDRØRENDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT KVALITET OG RESSURSBRUK I PLEIE- OG OMSORGSSEKTORN Lnr: 1438/12 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 03/ Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/ETSR

3 DNB Livsforsikring ASA Dok.beskr: OFFENTLIG TJENESTEPENSJON - SØKNAD OM UFØREPENSJON Lnr: 1439/12 Regdato: Arkivkode:210 &14 Saksnr: 12/169-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDF/ORDF/APCD K-Sekretariatet IKS Dok.beskr: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Lnr: 1440/12 Regdato: Arkivkode:M12 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH Norprosjekt AS Dok.beskr: MØTEREFERAT BYGGEMØTE NR 9 REINELV VANNVERK Lnr: 1441/12 Regdato: Arkivkode: Saksnr: 09/618-5 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/ETSR PER NAV Arbeidslivssenter i Troms Dok.beskr: REFUSJONSKRAV - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD Lnr: 1442/12 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 04/ Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/RÅD/ETSR PER NAV Arbeidslivssenter Troms Dok.beskr: REFUSJONSKRAV - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD Lnr: 1443/12 Regdato: Arkivkode:031 *** Saksnr: 11/948-8 Dok.type: /N Gradering:14 Ofl 14 Saksb: RÅD/STAB/EAKE Dok.beskr: REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPA OU RAMMEOMRÅDE 3, Lnr: 1444/12 Regdato: Arkivkode:031 *** Saksnr: 11/948-9 Dok.type: /N Gradering:14 Ofl 14 Saksb: RÅD/STAB/EAKE Dok.beskr: REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPA OU RAMMEOMRÅDE 3, 6.2. OG

4 Lnr: 1445/12 Regdato: Arkivkode:410 Saksnr: 12/1-16 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Kent Rune Moan Dok.beskr: STILLINGSSØKNAD Lnr: 1446/12 Regdato: Arkivkode:261 Saksnr: 11/445-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH Protector Forsikring Dok.beskr: SKADE PÅ BIL ZF SKADENR Lnr: 1447/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 16/66 Saksnr: 12/77-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/AKKL TEI Leif Gulbrandsen Dok.beskr: BEHANDLINGSGEBYR DELINGSSØKNADER Lnr: 1448/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 16/53 Saksnr: 09/597-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA STATENS KARTVERK Dok.beskr: TINGLYSING AV MÅLEBREV - GNR 16 BNR 753 Lnr: 1449/12 Regdato: Arkivkode:A22 *** Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/GOT/GMMI SEN Line Mikkelsen og yngve Andre Lorentsen Dok.beskr: REDUSERT PLASS SFO GOTTESJORD Lnr: 1450/12 Regdato: Arkivkode:401 Saksnr: 08/97-47 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR SEN Utdanningsutvalget Dok.beskr: MELDING OM VALG - HTV UTDANNINGSFORBUNDET Lnr: 1452/12 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 12/14-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/REH/EJLS SEN Simon Larsson Dok.beskr: ST 2/2012 FERIEVIKARER I PO OG REHAB ENHETEN 2012

5 Lnr: 1453/12 Regdato: Arkivkode:216 Saksnr: 11/124-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA KomRev Nord IKS Dok.beskr: ANTALL ANSATTE PER AVDELING - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT KVALITET OG RESSURSBRUK I PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN Lnr: 1454/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-1 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1455/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-2 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1456/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-3 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1457/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-4 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1458/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-5 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13

6 Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1459/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-6 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1460/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-7 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1461/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-8 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1462/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/171-9 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1463/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/170-1 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1464/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/170-2 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13

7 Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1465/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/170-3 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1466/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/170-4 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1467/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/170-5 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1468/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/170-6 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE Lnr: 1469/12 Regdato: Arkivkode:B30 *** Saksnr: 12/170-7 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE Lnr: 1470/12 Regdato: Arkivkode:V17 Saksnr: 12/147-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/AKKL Fylkesmannens landbruksavdeling

8 Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET REDUSERE TAP AV SAU PÅ UTMARKSBEITE, LETTE SANKING OG TILSYN

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06.

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - Søknad om reduksjon av kommunal vannavgift KOMMNALE AVGFTER 2014 - SAMLEMAPPE

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 LYNGEN KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Remi Iversen Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Rolf Magne Hansen

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer