POSTLISTE KULTURKONTORET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE KULTURKONTORET"

Transkript

1 Lnr: 277/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-2 Dok.type: /X Gradering: SERVICEKONTORET Lnr: 279/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-3 Dok.type: /X Gradering: KULTURKONTORET Lnr: 298/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-5 Dok.type: /X Gradering: NAV- KONTORET Lnr: 299/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-6 Dok.type: /X Gradering: BARNEVERN Lnr: 303/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: TEKNISK ETAT Lnr: 537/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-9 Dok.type: /X Gradering: HELSESTASJON

2 Lnr: 542/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/ Dok.type: /X Gradering: Navn: Legekontoret RENHOLDERE Lnr: 700/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/ Dok.type: /X Gradering: Navn: renholdere LEGEKONTORET Lnr: 1647/12 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 11/ Dok.type: /X Gradering: Navn: renholdere FELLES Lnr: 7544/12 Regdato: Arkivkode:151 Saksnr: 12/520-6 Dok.type: /N Gradering: Dok.beskr: ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SUM HELE KOMMUNEN OG PR RAMMEOMRÅDE Lnr: 7556/12 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 12/541-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/DKAA Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE Lnr: 7598/12 Regdato: Arkivkode:034 *** Saksnr: 11/579-3 Dok.type: /U Gradering:14 Ofl 14 Saksb: RÅD/REH/EMMI Navn: Rådnannskontoret Dok.beskr: STILLINGSSTRUKTUR REHABILITERINGENHETEN Lnr: 7809/12 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/GJEBH/TIJA Navn: Foreldrene, PPT, Barneverntjenesten, Spesialpedagog Dok.beskr: INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE

3 Lnr: 7810/12 Regdato: Arkivkode:034 Saksnr: 12/701-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA SEN Navn: Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Nito, Utdanningsforbundet Dok.beskr: DRØFTING OMKRING KOMMUNENS ADMINISTRATIVE LEDERSTRUKTUR Lnr: 7811/12 Regdato: Arkivkode:026 V Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Dyrøy kommune Dok.beskr: SIGNERT AVTALE OM SALG AV LANDBRUKSFAGLIGE TJENESTER DYRØY KOMMUNE Lnr: 7812/12 Regdato: Arkivkode:D35 Saksnr: 11/925-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Ulrike Haumann Dok.beskr: UTEOMRÅDE SENTRALSKOLEN Lnr: 7813/12 Regdato: Arkivkode:D35 Saksnr: 11/925-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Rune Hoholm Dok.beskr: UTEOMRÅDE SENTRALSKOLEN Lnr: 7814/12 Regdato: Arkivkode:026 V Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Tranøy kommune Dok.beskr: VEDRØRENDE FORESPØRSEL OM KJØP AV LANDBRUKSFAGLIG KOMPETANSE Lnr: 7816/12 Regdato: Arkivkode:M12 Saksnr: 12/359-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH Navn: Unik Filtersystem Dok.beskr: SIGNERT KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE OG ANLEGGSARBEIDER REIENLV VANNVERK Lnr: 7817/12 Regdato: Arkivkode:NAVN

4 Saksnr: 12/496-4 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/AAKT ELE Navn: Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Dok.beskr: SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING BARNEHAGEÅRET 2012/2013 Lnr: 7818/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO ELE Navn: Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Dok.beskr: TILBAKEMELDING PÅ LOGOS UTREDNING Lnr: 7819/12 Regdato: Arkivkode:203 *** Saksnr: 12/269-9 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Midt-Troms Eiendom AS Dok.beskr: FORELEGGELSE AV AVGITTE BUD Lnr: 7820/12 Regdato: Arkivkode:B34 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO Dok.beskr: MELDING OM UTSKRIVING FRA SKOLEN Lnr: 7821/12 Regdato: Arkivkode:234 Saksnr: 12/703-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA SEN Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: FORDELING AV SKJØNNSMIDLER FOR 2013 Lnr: 7822/12 Regdato: Arkivkode:V83 &00 Saksnr: 12/704-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Nord-Troms jordskifterett Dok.beskr: INNKALLING TIL RETTSMØTE OG FORKYNNING AV FORSLAG TIL REGULERENDE VEDTEKTER FOR NORDHUSVEGEN Lnr: 7823/12 Regdato: Arkivkode:203 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Midt-Troms Eiendom AS Dok.beskr: VEDRØRENDE TVANGSSALG

5 Lnr: 7824/12 Regdato: Arkivkode:S00 Saksnr: 11/677-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: PLANLAGT SMÅKRAFTVERK I TØMMERELVA - INNSPILL TIL PLANARBEIDET OG MELDING OM BEFARING KULTURMINNEVERNETS UTTALELSE Lnr: 7825/12 Regdato: Arkivkode:A43 Saksnr: 12/705-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: INVITASJON TIL SKOLEEIERMØTE VEDRØRENDE REVIDERING AV PARTNERSKAPSAVTALE FAGET UTDANNING Lnr: 7826/12 Regdato: Arkivkode:K46 Saksnr: 12/350-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CARH Navn: Rovviltnemnda i region 8 Dok.beskr: ETABLERING AV REGIONALT SKADEFELLINGSLAG INVITASJON TIL SEMINAR FOR VERTSKOMMUNENE Lnr: 7827/12 Regdato: Arkivkode:151 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: ØKONOMIINFO 2/2012: STATSBUDSJETTET 2013 OG DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNENE I TROMS Lnr: 7830/12 Regdato: Arkivkode:223 A1 Saksnr: 12/135-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ASWI Navn: Bjørkli private barnehage Dok.beskr: UTBETALING OFFENTLIG TILSKUDD 3. KVARTAL 2012 Lnr: 7831/12 Regdato: Arkivkode:C01 Saksnr: 09/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/HS/FHAL Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

6 Lnr: 7832/12 Regdato: Arkivkode:L12 Saksnr: 12/647-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA Navn: Unicotec AS Dok.beskr: VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGPLANARBEID GNR. 16 BNR. 15 COOP NORD SA Lnr: 7833/12 Regdato: Arkivkode:104 Saksnr: 09/19-11 Dok.type: /I Gradering: RENTEVILKÅR LÅN Lnr: 7834/12 Regdato: Arkivkode:104 Saksnr: 09/19-12 Dok.type: /I Gradering: RENTEVILKÅR LÅN Lnr: 7835/12 Regdato: Arkivkode:104 Saksnr: 09/19-13 Dok.type: /I Gradering: RENTEVILKÅR LÅN Lnr: 7836/12 Regdato: Arkivkode:104 Saksnr: 09/19-14 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: OPPHØR AV FASTRENTEAVTALE LÅN Lnr: 7837/12 Regdato: Arkivkode:104 Saksnr: 09/19-15 Dok.type: /I Gradering: RENTEVILKÅR LÅN Lnr: 7838/12 Regdato: Arkivkode:104

7 Saksnr: 09/19-16 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: OPPHØR AV FASTRENTEAVTALE LÅN Lnr: 7839/12 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/694-2 Dok.type: /I Gradering:25 25 Dok.beskr: ST. 26/ % STILLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER/BARNEPLEIER Lnr: 7840/12 Regdato: Arkivkode:N06 *** Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SBKR SEN Dok.beskr: BESTILLING - VIDERE DROSJEKJØRING Lnr: 7844/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 10/ Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO ELE Dok.beskr: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 2012/13 Lnr: 7845/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 08/ Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO ELE Dok.beskr: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 2012/13 Lnr: 7846/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 05/ Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO ELE Dok.beskr: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 2012/13 Lnr: 7847/12 Regdato: Arkivkode:C01 Saksnr: 09/ Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/HS/FHAL Dok.beskr: SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE KARTLEGGING KOMMUNEANALYSE Lnr: 7851/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 12/301-5 Dok.type: /N Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO PER Dok.beskr: UTTALELSE VEDR. ELEVEN

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS Lnr: 303/12 Regdato:22.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Navn: Verneombud kommunehuset, rådmannen Dok.beskr: VERNERUNDE KOMMUNEHUSET - HANDLINGSPLAN -

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010 Lnr: 224/10 Regdato:08.02.2010 Arkivkode:V07 Saksnr: 10/78-1 Dok.type: /I Gradering: Reindriftsforvaltningen SPERREGJERDE - MELLOM IFJORD-DARJOHKA - DISTRIKT 9 OG 13 - KRAV OM TILLEGGSUTREDNING (KOPI AV

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.03.2014-21.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.03.2014-21.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 973/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:***** Saksnr: 09/20-7 Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: RÅDM//POP SEN Dok.beskr: INVITASJON TIL SAMARBEIDSMØTE Lnr: 974/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:*****

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1110-5 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR 25/71 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Dok.beskr: ANG. OPPMÅLING SFORRETNING - GBNR. 25/71 Saksnr: 11/1110-6 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1343/12 Regdato:24.04.2012 Arkivkode:520 Saksnr: 09/616-13 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN NAV Internationalt Dok.beskr: AVGIFT TIL FOLKETRYGDEN - ÅRSAVREGNING FOR 2009 Lnr: 1350/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 11/1600-17 I Datert: 22.12.11 Arkivkode:233 A10 S.ansv: OKK.BARNEHAG.VKV Fra: Oslo kommune Sakstittel: OFFENTLIGE TILSKUDD - REFUSJONER MELLOM KOMMUNER - 2011 Innhold: REFUSJONSKRAV FOR BARN I IKKE-KOMMUNALE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7456-69 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: RTW AS Dok.beskr: Delegert behandling - ulovlig forhold på eiendommen Fredlygården, gnr/bnr 95/5. Pålegg om retting og pålegg tvangsmulkt.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011 Lnr: 14086/11 Regdato:09.11.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 11/2268-2 Dok.type: /U Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3411/12 Regdato:09.08.2012 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 12/16-9 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN ** Dok.beskr: SVAR VEDR BARNEHAGEPLASS - BÅSTAD BARNEHAGE 2012 Lnr: 3423/12 Regdato:06.08.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2013-04.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4740/13 Regdato:04.09.2013 Arkivkode:033 C20 &01 Saksnr: 13/1162-1 Dok.type: /N Gradering: Skaun idrettsråd v/ Trond Bakken SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG SKAUN IDRETTSRÅD Lnr: 8556/13 Regdato:04.09.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer