POSTLISTE. Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Dok.beskr: ST. 18/2012 REGNSKAPSSJEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Dok.beskr: ST. 18/2012 REGNSKAPSSJEF"

Transkript

1 Lnr: 4944/12 Regdato: Arkivkode:G00 Saksnr: 09/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/HS/FLLE Navn: Barnehagene, barnevernet, helsestasjonen Dok.beskr: REFERAT FRA BARNETEAMET Lnr: 4945/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 4/102 Saksnr: 12/339-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA Navn: Kjell Ludvigsen Dok.beskr: GRENSEJUSTERING MELLOM 4/102 OG 4/95 ENDRING AV OPPMÅLINGSFORRETNING Lnr: 4946/12 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/409-6 Dok.type: /I Gradering:25 25 Dok.beskr: ST. 18/2012 REGNSKAPSSJEF Lnr: 4947/12 Regdato: Arkivkode:252 Saksnr: 12/240-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY Navn: Sørreisa kirke Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK - LIKVIDITETSLÅN SØRREISA MENIGHET Lnr: 4948/12 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/409-7 Dok.type: /I Gradering:25 25 Dok.beskr: ST. 18/2012 REGNSKAPSSJEF Lnr: 4949/12 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/410-3 Dok.type: /I Gradering:25 25 Dok.beskr: ST. 19/2012 ENHETSLEDER HELSE OG OMSORG Lnr: 4950/12 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 09/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/AGHA Dok.beskr: HALVÅRSRAPPORT VÅR 2012 Lnr: 4951/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13

2 Saksb: RÅD/PO/EMMA PER Dok.beskr: GJENNOMSNITTSBEREGNING Lnr: 4952/12 Regdato: Arkivkode:U60 &58 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/EAKE SEN Navn: SØRREISA HOTELL AS Dok.beskr: VEDRØRENDE BRUDD PÅ BESTEMMELSER GITT I-ELLER I MEHOLD AV ALKOHOLLOVEN Lnr: 4953/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 11/392-5 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/PO/EMMA Dok.beskr: GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTIDA Lnr: 4954/12 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/411-2 Dok.type: /I Gradering:25 25 Dok.beskr: ST. 20/2012 ENHETSLEDER FOREBYGGING, OPPFØLGING OG MESTRING Lnr: 4955/12 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/410-4 Dok.type: /I Gradering:25 25 Dok.beskr: ST. 19/2012 ENHETSLEDER HELSE OG OMSORG Lnr: 4956/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Aase Olsen Dok.beskr: VALG AV MEDDOMMERE TIL SENJA TINGRETT AASE OLSEN Lnr: 4957/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Bjørn Simonsen Dok.beskr: VALG AV MEDDOMMERE TIL SENJA TINGRETT BJØRN SIMONSEN Lnr: 4958/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:

3 Navn: Elsa Helen Stien Flaate Dok.beskr: VALG AV MEDDOMMERE TIL SENJA TINGRETT ELSA HELEN STIEN FLAATE Lnr: 4959/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Sverre Stenvold Dok.beskr: VALG AV MEDDOMMERE TIL SENJA TINGRETT SVERRE STENVOLD Lnr: 4960/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Lise Berle Dok.beskr: ØNSKER IKKE Å VÆRE MEDDOMMER I TINGRETTEN LISE BERLE Lnr: 4961/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Olav Flaate Dok.beskr: ØNSKER IKKE Å VÆRE MEDDOMMER I TINGRETTEN OLAV FLAATE Lnr: 4962/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Arne Mathisen Dok.beskr: ØNSKER IKKE Å VÆRE MEDDOMMER I TINGRETTEN ARNE MATHISEN Lnr: 4964/12 Regdato: Arkivkode:X42 Saksnr: 11/823-9 Dok.type: /I Gradering: Navn: Oddgeir Kroken Dok.beskr: VALG AV MEDDOMMERE TIL NORD-TROMS JORDSKIFTERETT ODDGEIR KROKEN Lnr: 4965/12 Regdato: Arkivkode:X42 &15 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:

4 Navn: Oddgeir Kroken Dok.beskr: ØNSKER IKKE Å VÆRE MEDDOMMER I TINGRETTEN ODDGEIR KROKEN Lnr: 4966/12 Regdato: Arkivkode:203 *** Saksnr: 12/404-4 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Dok.beskr: SAKEN STILLES I BERO TIL Lnr: 4967/12 Regdato: Arkivkode:A30 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/KUID/DOLA SEN Dok.beskr: SØKNAD KULTURSKOLEPLASS 2012/2013 Lnr: 4968/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 8/2 Saksnr: 11/661-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO Navn: Nor-Team Entreprenørforretning as Dok.beskr: SØKNAD OM TILTAK BNR. 8 BNR 2 MED FLERE - REINELV VANNVERK SØKNAD OM ANSVARSRETT Lnr: 4969/12 Regdato: Arkivkode Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/GRHO SEN Dok.beskr: AVSLUTNING AV SAK Lnr: 4986/12 Regdato: Arkivkode:430 A Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Navn: Fylkesmannnen i Troms Dok.beskr: TILSAGN OM VIKARMIDLER OG STUDIEAVGIFTER TIL VIDEREUTDANNING STUDIEÅRET 2012/2013 Lnr: 4990/12 Regdato: Arkivkode:L12 Saksnr: 12/360-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING ANDSVATN HYTTEGREND NGR 19 BNR 4,5 Lnr: 4991/12 Regdato: Arkivkode:410 Saksnr: 12/409-8 Dok.type: /I Gradering:

5 Dok.beskr: VEDR. SØKNAD PÅ ST. 18/2012 REGNSKAPSSJEF Lnr: 4992/12 Regdato: Arkivkode:C60 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Dok.beskr: PROGRAM FOR SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING - KONTRAKT Lnr: 4993/12 Regdato: Arkivkode:410 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: VEDR. ST. 12/2012 LÆRER 100% ÅRSVIKARIAT 2012/2013 SENTRALSKOLEN Lnr: 5001/12 Regdato: Arkivkode:A10 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Dok.beskr: AKSEPT TILBUD OM Lnr: 5002/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO Navn: Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS Dok.beskr: EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 1 BNR 16 Lnr: 5003/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO Navn: Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS Dok.beskr: EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 15 BNR 8 Lnr: 5004/12 Regdato: Arkivkode: Saksnr: 03/ Dok.type: /I Gradering: PER Dok.beskr: OPPSIGELSE AV STILLING SOM ENHETSLEDER I REHABILITERINGEN Lnr: 5006/12 Regdato: Arkivkode:216 Saksnr: 12/458-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA SEN Navn: KomRev Nord Dok.beskr: OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

6 Lnr: 5012/12 Regdato: Arkivkode:X43 Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Navn: Lensmannen, Dyrøy kommune, valgte representanter Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK - VALG AV MEDLEMMER TIL FORLIKSRÅD FOR SØRREISA OG DYRØY KOMMUNER Lnr: 5013/12 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY Navn: ICA Norge A/S Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK - SALGSBEVILLING - ICA NORGE A/S - RIMI SØRREISA Lnr: 5015/12 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Navn: COOP Nord SA Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK - SALGSBEVILLING - COOP NORD SA - COOP PRIX SØRREISA Lnr: 5016/12 Regdato: Arkivkode:C66 &83 Saksnr: 10/732-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/CNPE SEN Navn: Nasjonalbiblioteket Dok.beskr: AVLEVERINGSPLIKT FOR ALLMENT TILGJENGELIGE DOKUMENT KASKJER NR Lnr: 5017/12 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY Navn: Tromsøbutikken AS Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK - SALGSBEVILLING - REMA 1000 SØRREISA Lnr: 5018/12 Regdato: Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/411-3 Dok.type: /I Gradering:25 25 Dok.beskr: ST. 20/2012 ENHETSLEDER FOREBYGGING, OPPFØLGING OG MESTRING

7 Lnr: 5020/12 Regdato: Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO Navn: Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS Dok.beskr: EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 26 BNR 85 - BORGVEIEN 29

POSTLISTE. Lnr: 4771/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/414-3 Dok.type: /I Gradering:25 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 4771/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/414-3 Dok.type: /I Gradering:25 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 4195/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:031 Saksnr: 11/948-16 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Dok.beskr: VEDTAK OM (NY) ORGANISERING AV RAMMEOMRÅDE 3 Lnr: 4769/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:GN/BN

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1925/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:A20 *** Saksnr: 08/767-31 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13

POSTLISTE. Lnr: 1925/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:A20 *** Saksnr: 08/767-31 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Lnr: 1914/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:K01 Saksnr: 11/646-101 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Gunnar M. Dunkel Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSLOVEN Lnr: 1915/12

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren Lnr: 1422/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:004 Saksnr: 13/94-2 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 RAMMEOMRÅDE 2 Lnr: 2905/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:419 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE INTERN UTLYSNING

POSTLISTE INTERN UTLYSNING Lnr: 4364/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-56 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Dok.beskr: REFERAT MØTE "SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE" Lnr: 4367/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:419

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE Navn: Troms fylkeskommune Navn: Troms Fylkeskommune Navn: Rovviltnemnda i region 8 Navn: NAV Sørreisa Navn: Dyrøy kommune

POSTLISTE Navn: Troms fylkeskommune Navn: Troms Fylkeskommune Navn: Rovviltnemnda i region 8 Navn: NAV Sørreisa Navn: Dyrøy kommune Lnr: 760/13 Regdato:28.01.2013 Arkivkode:243 D10 Saksnr: 11/36-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/KUID/KALO Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: ANLEGG NR. 1925005501 TØMMERVIKA AKTIVITETSOMRÅDE OG TURVEI

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET Lnr: 1422/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode Saksnr: 03/374-47 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EMMI PER Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE 24.02.12 Lnr: 3517/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode:F04

Detaljer

POSTLISTE KULTURKONTORET

POSTLISTE KULTURKONTORET Lnr: 277/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-2 Dok.type: /X Gradering: SERVICEKONTORET Lnr: 279/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-3 Dok.type: /X Gradering: KULTURKONTORET

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS Lnr: 8564/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:243 Saksnr: 12/348-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ABJO Navn: Miax AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET MIAX AS Lnr: 8569/12 Regdato:07.11.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS Lnr: 303/12 Regdato:22.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Navn: Verneombud kommunehuset, rådmannen Dok.beskr: VERNERUNDE KOMMUNEHUSET - HANDLINGSPLAN -

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2343/13 Regdato:13.03.2013 Arkivkode:611 Saksnr: 13/196-2 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Journalenhet:SEN

POSTLISTE. Lnr: 2343/13 Regdato:13.03.2013 Arkivkode:611 Saksnr: 13/196-2 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Journalenhet:SEN Lnr: 2335/13 Regdato:13.03.2013 Arkivkode:GN/BN 23/2 Saksnr: 13/270-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CRAS Dok.beskr: SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 23 BNR 2 Lnr: 2336/13 Regdato:13.03.2013

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Lnr: 9392/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-316 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Dok.beskr: TAKKER JA TILBUD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 9393/12 Regdato:05.12.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.04.2014-24.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.04.2014-24.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1063/14 Regdato:24.04.2014 Saksnr: 13/674-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Berg kommune Dok.beskr: OPPMÅLINGSFORETNING GNR. 2 BNR. 242 UTSENDING AV OPPMÅLINGSDOKUMENTASJON Lnr: 1078/14

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.09.2011-05.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.09.2011-05.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/903-21 Regdato:05.09.2011 Arkivkode:410 *** Dok.type: /N Gradering:25 Ofl 25 ** Dok.beskr: TILSYNSFØRER Saksnr: 11/45-112 Regdato:05.09.2011 Arkivkode:460 *** ** Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2012-13.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2012-13.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 1056/12 Regdato:13.04.2012 Arkivkode:GNR 37/45 Saksnr: 12/91-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//SKB SEN Knut Magnussen SVAR - KRAV OM RETTING AV OPPLYSNINGER I MATRIKKELEN TÅKEHOLMEN / LUNDSNESET,

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.02.2015-06.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.02.2015-06.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 387/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:411 Saksnr: 15/13-8 Dok.type: /I Gradering: Navn: Kine Poulin Hansen Dok.beskr: SØKNAD PÅ STILLING SOM ØKONOMIKONSULENT/CONTROLLER 100% Lnr: 388/15 Regdato:02.02.2015

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2865/13 Regdato:03.04.2013 Arkivkode:A10 Saksnr: 13/123-148 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Journalenhet:SEN

POSTLISTE. Lnr: 2865/13 Regdato:03.04.2013 Arkivkode:A10 Saksnr: 13/123-148 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Journalenhet:SEN Lnr: 1422/13 Regdato:03.04.2013 Arkivkode:004 Saksnr: 13/94-2 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 RAMMEOMRÅDE 2 Lnr: 2861/13 Regdato:03.04.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.04.2015-01.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1393/15 Regdato:28.04.2015 Arkivkode:613 *** Saksnr: 14/101-24 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: VPO//TDR SEN Dok.beskr: SØKNAD OM LEIE/BYTTE AV TRYGDEBOLIG Lnr: 1547/15 Regdato:28.04.2015

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7976/14 Regdato:17.12.2014 Arkivkode:GNR 17/9 Saksnr: 14/747-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Johanne Johnsen Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK - ETABLERING AV TILLEGGSTOMT TIL GNR/BNR 17/109 FRA 17/9

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2361/13 Regdato:18.09.2013 Saksnr: 13/564-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 SKALAND BARNEHAGE Lnr: 2385/13 Regdato:17.09.2013 Arkivkode:GR/BR 2/165 Saksnr: 13/592-1

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.03.2014-14.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.03.2014-14.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5310/13 Regdato:13.03.2014 Arkivkode:GNR 23/34 Saksnr: 13/1622-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Aremark kommune Dok.beskr: IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING AV TRE BYGNING, OG FOR BRENNING.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-19.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-19.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1879/15 Regdato:17.06.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/159-57 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Navn: Erling Grimsrud AS Dok.beskr: RAPPORT FRA VERNERUNDE 4 - VA-LILLEBY Lnr: 2151/15 Regdato:15.06.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.07.2012-30.07.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.07.2012-30.07.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/1162-1 Regdato:30.07.2012 Arkivkode:000 Dok.type: /S Gradering: Saksb: STB/STB/TLI SAR Dok.beskr: UTBYTTE FRA GJENSIDIGE / OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND Saksnr: 12/934-52 Regdato:30.07.2012

Detaljer