POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato: Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13"

Transkript

1 Lnr: 1602/13 Regdato: Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato: Arkivkode:410 Saksnr: 13/79-4 Dok.type: /U Gradering: Navn: Legeforeningen, her Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 3/2013 LEGE, SVANGERSKAPSVIKAR Lnr: 1607/13 Regdato: Arkivkode:GN/BN 13/4 Saksnr: 12/850-4 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Saksb: RÅD/TEKPL/CRTO Navn: Innovasjon Norge Dok.beskr: TILBUD OM RENTESTØTTE - KNYTTET TIL EIENDOMMEN Lnr: 1608/13 Regdato: Arkivkode:GN/BN 13/4 Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Saksb: RÅD/TEKPL/CRTO Navn: Innovasjon Norge Dok.beskr: TILBUD OM LÅN TIL KJØP AV TILLEGGSAREAL/UTBEDRING AV DRIFTSBYGNING Lnr: 1609/13 Regdato: Arkivkode:GN/BN 13/4 Saksnr: 12/850-6 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 U. offh. 13 Saksb: RÅD/TEKPL/CRTO Navn: Innovasjon Norge Dok.beskr: TILBUD ON INVESTERINGSTILSKUDD - TILLEGGSAREAL/UTBEDRING AV DRIFTSBYGNING - KNYTTET TIL EIENDOMMEN Lnr: 1610/13 Regdato: Arkivkode:151 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA SEN Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN FYLKESMANNENS TILBAKEMELDING Lnr: 1611/13 Regdato: Arkivkode:033 &70 Saksnr: 12/54-7 Dok.type: /I Gradering:

2 Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Dyrøy kommune Dok.beskr: (INTER)KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MØTEPROTOKOLL Lnr: 1612/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 12/252-9 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/GJEBH/TGLM Dok.beskr: HALVÅRSRAPPORT Lnr: 1613/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 13/120-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/HO/EMMA Dok.beskr: ARBEIDSAVTALE Lnr: 1614/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/126-4 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 06/2013: MILJØARBEIDER BOLIGTJENESTEN, 50 % VIKARIAT Lnr: 1615/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/126-5 Dok.type: /U Gradering: Navn: Fagforbundet, FO Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 06/2013: MILJØARBEIDER BOLIGTJENESTEN, 50 % VIKARIAT Lnr: 1616/13 Regdato: Arkivkode:034 &11 Saksnr: 11/80-18 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH SEN Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE I UTESEKSJONEN Lnr: 1617/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/127-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 07/2013: MILJØTERAPEUT 80 % Lnr: 1618/13 Regdato: Arkivkode:419

3 Saksnr: 13/127-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: Fagforbundet, FO, Sykepleierforbundet Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 07/2013: MILJØTERAPEUT 80 % Lnr: 1620/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 12/381-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/GJEBH/TGLM Navn: Gjerdsletta barnehage Dok.beskr: HALVÅRSRAPPORT BARNEHAGEÅRET 2012/ Lnr: 1623/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/128-6 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 08/2013: MILJØTERAPEUTER, PSYKISK HELSE 100 % Lnr: 1624/13 Regdato: Arkivkode:223 Saksnr: 12/796-2 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Midt Troms Regionråd Dok.beskr: REVITALISERING AV SENJA PETRO Lnr: 1625/13 Regdato: Arkivkode:Q50 *** Saksnr: 13/206-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SERV/CNPE SEN Dok.beskr: SØKNAD OM PARKERINGSKORT FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Lnr: 1626/13 Regdato: Arkivkode Saksnr: 03/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/ETSR PER Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON FRA DEL AV STILLINGEN Lnr: 1627/13 Regdato: Arkivkode Saksnr: 03/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/ETSR PER Dok.beskr: SØKNAD OM REDUSERT STILLING Lnr: 1628/13 Regdato: Arkivkode:613

4 Saksnr: 13/207-1 Dok.type: /I Gradering: SEN Dok.beskr: SØKNAD BOLIG Lnr: 1629/13 Regdato: Arkivkode Saksnr: 03/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ØNSKE OM ENDRET TJENESTESTED Lnr: 1630/13 Regdato: Arkivkode:X20 Saksnr: 13/177-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Fylkesmannen i Troms Dok.beskr: TILSYN SAMFUNNSIKKERHET - UTSETTELSE Lnr: 1631/13 Regdato: Arkivkode:064 Saksnr: 11/806-6 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Triangel Software AS Dok.beskr: LØNSSYSTEMET - LØNNSKJØRING FEBRUAR 2013 Lnr: 1632/13 Regdato: Arkivkode:026 V Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Navn: Arne Mathisen Dok.beskr: VEDR. LANDBRUKSVEILEDER Lnr: 1633/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/128-7 Dok.type: /U Gradering: Navn: Fagforbundet, FO, Sykepleierforbundet Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 08/2013: MILJØTERAPEUTER, PSYKISK HELSE 100 % Lnr: 1634/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1635/13 Regdato: Arkivkode:419

5 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Navn: Fagforbundet, NITO Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1637/13 Regdato: Arkivkode:031 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Navn: Utdanningsforbundet Sørreisa Dok.beskr: VEDRØRENDE SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE OG SAMARBEIDET OM DETTE PROSJEKTET Lnr: 1638/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 05/2013: FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORG, FOREBYGGING, OPPFØLGING OG MESTRING 2013 Lnr: 1639/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 10/2013: KJØKKENASSISTENT, 72 % Lnr: 1640/13 Regdato: Arkivkode:419 Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Navn: Fagforbundet Dok.beskr: UTVIDET SØKERLISTE ST. 10/2013: KJØKKENASSISTENT, 72 % Lnr: 1649/13 Regdato: Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/128-8 Dok.type: /I Gradering:25 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 08/2013: MILJØTERAPEUTER, PSYKISK HELSE 100 % Lnr: 1650/13 Regdato: Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/192-3 Dok.type: /I Gradering:25 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR

6 Dok.beskr: ST. 11/2013: MILJØTERAPEUTER, PSYKISK HELSE 50% PROSJEKTSTILLING Lnr: 1651/13 Regdato: Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering:25 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 %

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer