SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:"

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: Innkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnd Møtedato: Møtested: Svanhovd Møtetid: 13:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, Emanuelsen, Aksel leder

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 003/16 HØRING - REGULERING AV INNLANDSFISKE 15/1956 PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN 004/16 OPPRETTELSE AV FALLVILTGRUPPE I SØR- VARANGER KOMMUNE 16/1509 2

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Dato: Utvalg Saksnummer Dato Vilt- og innlandsfiskenemnd 003/ HØRING - REGULERING AV INNLANDSFISKE PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN Vedlagte dokumenter: HØRING - FISKESONER PÅ FINNMARKSEEINDOMMEN MAIL FRA FEFO FISKESONEKART MOTTAKERLISTE Dokumenter i saken: FEFO BER OM INNSPILL TIL INNDELING AV FISKESONER PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN HØRINGSSVAR- REGULERING AV INNLANDSFISKE PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN HØRINGSUTTALELSE - REGULERING AV INNLANDSFISKE PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN VEDTAK FRA UTVALG FOR MILJØ OG NÆRING DEN HØRING - REGULERING AV INNLANDSFISKE PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN HØRING - REGULERING AV INNLANDSFISKE PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN INNLANDSFISKEHØRING - ADGANGSREGULERING Kort sammendrag: Finnmarkseiendommen (Fefo) sender ut forslag til inndeling av Finnmarkseiendommen i fiskesoner for innlandsfiske. De vil også innføre en frivillig ordning for rapportering av

4 fiskedager og fangst for de som driver med innlandsfiske på Finnmarkseiendommen. Faktiske opplysninger: På styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) 19. januar ble det vedtatt at Finnmarkseiendommen skal deles inn i hensiktsmessige fiskesoner for å innhente mer kunnskap om utøvelsen av fisket og fiskeressursene på Finnmarkseiendommen. Vedlagt ligger et kart som viser FeFo sitt forslag til navnsetting og inndeling av fiskesoner på Finnmarkseiendommen. Forslaget er utformet med bakgrunn i innlandsfiskehøringen. Finnmarkseiendommen er i dag delt inn i fiskesoner på kommunenivå. Tilreisende fiskere må aktivere fiskekortet for den kommunen de ønsker å fiske i. Fangstrapportering skjer også på kommunenivå. På den måten har FeFo fått oversikt over fisketrykket i hver enkelt kommune. FeFo ønsker å øke kunnskapsnivået om fisketrykket fra både tilreisende fiskere lokale fiskere, og deres utnyttelse av ressursen. For å øke kunnskapsgrunnlaget ønsker FeFo å dele kommunene inn i hensiktsmessige fiskesoner. Fiskesonene vil ikke regulere dagens fiske, men vil fungere som aktiverings og rapporteringssoner. Ved behov for regulering, kan det bli innført restriksjoner innenfor hver enkelt sone dersom kunnskapsgrunnlaget er godt nok og tilsier dette. For å få inn kunnskap om finnmarkingers fiske, vil det for disse bli åpnet opp for en frivillig registrering av fiskedager og fangst i de samme sonene. Administrasjonen legger ikke fram noe forslag til vedtak. Vilt- og innlandsfiskenemnda får selv vedta eventuelle merknader til Fefo s forslag Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

5 Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Folkehelse: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Ingen merknader til noen av punktene. Forslag til innstilling: Vilt- og innlandsfiskenemnda i Sør-Varanger har behandlet Fefo s forslag om inndeling av Sør-Varanger kommune i fiskesoner for innlandsfiske, og har følgende merknader til forslaget:.. Nina Bordi Øvergaard rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

6 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj /719 1 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. FEFO BER OM INNSPILL TIL INNDELING I FISKESONER PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN På styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) 19.januar ble det vedtatt at Finnmarkseiendommen skal deles inn i hensiktsmessige fiskesoner for å innhente mer kunnskap om utøvelsen av fisket og fiskeressursene på Finnmarkseiendommen. Vedlagt ligger et kart som viser FeFo sitt forslag til navnsetting og inndeling av fiskesoner på Finnmarkseindommen. Forslaget er utformet med bakgrunn i innlandsfiskehøringen. Finnmarkseiendommen er i dag delt inn i fiskesoner på kommunenivå. Tilreisende fiskere må aktivere fiskekortet for den kommunen de ønsker å fiske i. Fangstrapportering skjer også på kommunenivå. På den måten har FeFo fått oversikt over fisketrykket i hver enkelt kommune. FeFo ønsker å øke kunnskapsnivået om fisketrykket fra både tilreisende fiskere lokale fiskere, og deres utnyttelse av ressursen. For å øke kunnskapsgrunnlaget ønsker FeFo å dele kommunene inn i hensiktsmessige fiskesoner. Fiskesonene vil ikke regulere dagens fiske, men vil fungere som aktiverings og rapporteringssoner. Ved behov for regulering, kan det bli innført restriksjoner innenfor hver enkelt sone dersom kunnskapsgrunnlaget er godt nok og tilsier dette. For å få inn kunnskap om finnmarkingers fiske, vil det for disse bli åpnet opp for en frivillig registrering av fiskedager og fangst i de samme sonene. FeFo ber om at innspill på inndelingen i fiskesoner sendes til eller Postboks 133, 9811 Vadsø, innen 18.mai. Vi oppfordrer de som vil komme med innspill om å sende inn dette på kart med en kort skriftlig begrunnelse. Ved spørsmål, kontakt utmarksforvalter Marit Eggen på telefon Med hilsen/dearvvuođaiguin Einar J. Asbjørnsen leder utmark Marit Eggen utmarksforvalter Dette dokumentet er elektronisk signert Vedlegg: fiskesonekart6_raster Mottakerliste Hovedkontor Lakselv Telefon/Telefovdna Postadresse FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ NO MVA

7 2

8 Fra: Eggen Marit Sendt: 13. april :38 Til: Postmottak;

9 Emne: Vedlegg: VSM info; Vardomuseum; FeFo ber om innspill til inndeling av fiskesoner på Finnmarkseiendommen Høring - fiskesoner på Finnmarkseeindommen (L)(71463).docx;

10 fiskesonekart6_raster (L)(71147).pdf; Mottakerliste (L)(71213).pdf Se vedlagte dokumenter. Med vennlig hilsen/ dearvvuođaiguin Marit Eggen utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji mobiltlf. (+47) Hovedkontor/ Váldokantuvra: Torget, 9700 Lakselv/ Leavdnja Servicetlf / <

11

12 e-post adr

13

14

15

16

17 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Dato: Utvalg Saksnummer Dato Vilt- og innlandsfiskenemnd 004/ OPPRETTELSE AV FALLVILTGRUPPE I SØR-VARANGER KOMMUNE Kort sammendrag: Vilt og innlandsfiskenemnda i Sør-Varanger ønsker å få opprettet en fallviltgruppe som på vegne av nemnda kan rykke ut på feltoppdrag og utøve nemndas myndighet og oppgaver etter viltlovgivningen. Faktiske opplysninger: Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling:

18 Infrastruktur: Barn og ungdom: Folkehelse: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Ingen merknader til noen av temaene. Forslag til innstilling: Vilt- og innlandsfiskenemnda ønsker at det blir opprettet en fallviltgruppe i Sør-Varanger, og ber administrasjonen om å forberede en sak til Utvalg for miljø og næring. Nemnda ønsker å delta i saksforberedelsen. Nina Bordi Øvergaard rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -