Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus"

Transkript

1 Årsrapport 2000

2 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale Mediehus av satsninger innen tradisjonell radiovirksomhet, samt faste og mobile internett-tjenester. P4 Radio Hele Norge ASA har hovedkontor på Lillehammer og avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. P4 er den kanalen som flest lytter til via internett. Konsernets betydelige innholdsproduksjon er utgangspunktet for satsingen på digital distribusjon av nyheter, Samfunnsregnskap 3 Styrket posisjon og resultat 4 P4 Det Digitale Mediehus 6 P4 Programvirksomhet 9 Lyttertall 12 Distribusjon og kringkasting/digital Radio 14 Radioreklame 16 Profilering av P4 Det Digitale Mediehus 17 Programledere i P4 18 P4s internasjonale satsning 19 Styrets beretning 20 Regnskap Resultatregnskap 22 Kontantstrømoppstilling 23 Balanse 24 Regnskapsprinsipper 26 Noter til regnskapet Revisjonsberetning 39 musikk, trafikkinformasjon og underholdning. P4 bidrar til utbyggingen av sendernett for digital radio, DAB, og har tatt et nasjonalt ansvar ved å gå inn i langsiktige avtaler om utbygging. P4 vil synliggjøre, nasjonalt og internasjonalt, at digitalisering er en strategisk riktig vei å gå også for kommersielle radiostasjoner. P4 skal være en nordisk medieaktør med utgangspunkt i radiovirksomhet. Virksomheten skal konsentreres om kommersielle, riksdekkende nummer én kanaler. I Finland kontrollerer P4 og MTG 26 % av aksjene i Radio Nova, Finlands eneste riksdekkende, kommersielle radio. I 2000 oppnådde P4 en omsetning på 290,4 mill, med et resultat før skatt på 93,5 mill. Dette er det beste resultatet i konsernets historie. Design&produksjon: Optimal as Foto/illustrasjon omslag: Studio Isidor Illustrasjoner: Ingjerd Melvær Antonsen Foto programledere: Dag Thorenfeldt 2 Årsrapport 2000 P4 -Det Digitale Mediehus

3 Samfunnsregnskap P4 er en betydelig bidragsyter til ulike samfunnsformål og rettighetshavere. I 2000 gikk over 152 millioner kroner fra P4 til slike formål. Kultur En viktig del av P4s redaksjonelle innhold er musikk. Gjennom avtaler med vederlagsorganisasjonene Tono og Gramo, bidro P4 i 2000 med over 27 millioner kroner til artister, komponister, tekstforfattere og andre rettighetshavere i musikkbransjen. P4 bidrar også med støtte til andre kulturelle, humanitære og idrettslige formål (ref. kapitlet om P4s programvirksomhet). Riksdekkende sendernett og ny teknologi P4 bruker hvert år store summer på å sikre en kvalitativ, riksdekkende distribusjon via FM. Men P4 ønsker også å ta et nasjonalt ansvar for å bringe radiomediet et skritt videre, inn i den digitale tidsalderen. Kostnadene med utbygging av et digitalt bakkenett og distribusjon via dette, kommer i tillegg til de kostnadene konsernet har på den analoge distribusjonen. I 2000 brukte P4 26 millioner kroner på distribusjon og utbygging av analog og digital radio i Norge. Skatter og avgifter P4 betalte i 2000 over 80 millioner kroner i skatter og avgifter. I tillegg bidro konsernets over 100 medarbeidere med nesten 18 millioner kroner i inntektsskatt. Mva Statsskatt Forsk.trekk Arb.g.avgift Norkring Tono Gramo Sum (Alle tall NOK 1000) P 4 -Det Digitale Mediehus 3

4 Styrket posisjon og resultat «Kampen om oppmerksomhet vil være den viktigste utfordringen for ethvert medieselskap i tiden fremover.» Hein Espen Hattestad, konsernsjef 4 P4 -Det Digitale Mediehus

5 P4 har tatt steget over i den digitale tidsalderen og utviklet seg fra en radiokanal til et Digitalt Mediehus. Året begynte med dataalderens første og største hysteri; Y2K. Vi hadde tatt våre forhåndsregler, og ingen problemer oppstod. Vi var fortsatt på lufta og sendte informasjon, underholdning, nyheter og masse god musikk til våre én million lyttere over hele landet også på denne første dagen i det 21. århundre. Men disse minuttene innledet for alvor fokuset og nærværet til den digitale tidsalderen, og ble året der P4 valgte å endre sin posisjon fra å være en rendyrket radiokanal til å bli et Digitalt Mediehus. Ved å utnytte mulighetene i vår innholdsproduksjon og det faktum at vi faktisk «eier» forbrukerens oppmerksomhet på dagtid, ble det viktig å satse multimedialt. Den største knapphetsressursen i informasjonssamfunnet er målgruppens oppmerksomhet, derfor har vi etablert en strategi som var uavhengig av én enkelt distribusjonsform. I løpet av våren ble det etablert en egen utviklingsavdeling på Lillehammer for å lage verktøyene og infrastrukturen for å få gjennomført denne strategien. Vårt nye multimediale arbeidsverktøy er blitt et av Nordens mest fremtidsrettede systemer for produksjon og publisering av innhold til ulike typer distribusjonskanaler. Dette betyr ikke at vi har fjernet oss fra radiovirksomheten. Snarere tvert imot. Men ønsket var å være mer tilgjengelig for våre lyttere uansett hvor de var og i hvilken situasjon de befant seg i. I dag kan man ta del av P4s produkter og tjenester via FM, DAB, WWW, SMS, mobilt internett og Tekst-TV. Vi er i ferd med å lykkes med et av våre mål: Å gjøre lytterne til brukere og kunder av våre produkter og tjenester. Samtidig med dette har P4 utarbeidet en nordisk strategi som medførte at vi valgte å avslutte vår tilstedeværelse i Sør-Afrika. Fokus ble konsentrert på det nordiske markedet, og på riksdekkende kommersielle radiokanaler. Derfor valgte vi å gå ut av de to seminasjonale kanalene i Finland for å konsentrere vår aktivitet til Radio Nova. Norden blir et viktig strategisk område for å syndikere innhold og produktutvikling fra Det Digitale Mediehuset til nye markeder i fremtiden. Året viste også hvilken kraft det ligger i kombinasjonen radio og internett. En av våre internettaktiviteter ble kraftig promotert på radiokanalen og dette førte til at datasystemet brøt sammen. Tusenvis av våre lyttere forsøkte å delta i et lanseringsevent samtidig, praktisk talt i samme sekund. Vi beklager at dette ikke lyktes for mange av våre lyttere. Men det fortalte hvilken enorm markedskraft vi har over «øyeblikket» og som formidler av sanntidsinformasjon. Som kommersiell allmennkringkaster er det ikke uventet at man til tider får kritikk, hard kritikk. Norsk musikk sunget på norsk var den store radiodebatten i høst og spesielt var det P4 som ble kritisert. Det er viktig at vi har redaksjonell frihet til selv å vurdere innholdet i vårt produkt. Både fra eget ståsted, men også gjennom debatt og innspill fra myndigheter, fagfolk, politikere og våre lyttere. I løpet av året har vi satset hardt på å videreutvikle vår redaksjonelle linje. Forhåpentligvis har det blitt en mer innholdsrik radio enn tidligere, samtidig som vi er svært opptatt av at radio også skal være meget god underholdning. Vi har et ansvar for å oppfylle de konsesjonskravene vi er pålagt, samtidig har vi én million trofaste lyttere vi ikke ønsker å miste, ei heller å skuffe. Med hjelp av våre samarbeidspartnere og kunder, samt våre medarbeidere, har konsernet levert sitt beste resultat noen gang. At P4 er blant de fem sterkeste mediemerkevarene, foran både Aftenposten og Dagbladet, viser at vi har flyttet oss et langt skritt i riktig retning. Kampen om oppmerksomheten vil ikke avta i årene som kommer, og da er det viktig at P4 har befestet sin posisjon som et av de mest toneangivende medieselskapene i Norge. Dette forplikter, og vi lover å strekke oss for fullt i Hein Espen Hattestad Konsernsjef P 4 -Det Digitale Mediehus 5

6 P4 Det Digitale Mediehus P4s strategi er å utvikle konsernet fra å være en rendyrket radioaktør, til å bli et Digitalt Mediehus. I løpet av året la P4 om innholdsproduksjonen, slik at alt redaksjonelt innhold nå digitaliseres og tilrettelegges for multimedial distribusjon. Endringene gjør at P4 tilbyr redaksjonelle tjenester i flere medier enn tidligere, på en meget effektiv og fremtidsrettet måte. Byrå P4 Som en konsekvens av strategien om å videreutvikle P4 til et Digitalt Mediehus ble alle innholdsproduserende avdelinger og medarbeidere samlet i en ny, intern enhet: Byrå P4. Byrå P4 ble opprettet for å kunne utnytte og tilrettelegge stoffet til nye og egne distribusjonskanaler, samt for videresalg. Nyheter, sport, trafikk og underholdning lages nå sentralt i denne avdelingen, og gir en unik koordinering av produksjonen. Redaksjonen i Byrå P4 arbeider multimedialt, og leverer i dag stoff til P4 Radio og P4.no, i tillegg til egne SMS, WAP og PDA-baserte tjenester. Byrå P4 leverer også nyheter og sport til TV3s og Viasats Tekst-TV. IKT Lillehammer For å utvikle interne og eksterne systemer for digital distribusjon av den omfattende innholdsproduksjonen i Byrå P4, er det opprettet en egen utviklingsavdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved hovedkontoret på Lillehammer. IKT-avdelingen innehar i dag en svært høy kompetanse på digitale kommunikasjonsog distribusjonsløsninger, og er i stand til å lage omfattende systemer for et moderne mediehus. Byrå P4 er kjernen i P4s innholdsproduksjon og produserer redaksjonelt innhold til en rekke distribusjonskanaler. I løpet av 2000 brukte avdelingen mye tid på å lage en ny infrastruktur som ivaretar arbeidsoppgavene i det nye mediehuset P4. Blant annet har avdelingen selv utviklet og satt i drift det avanserte produksjons- og publiseringssystemet som brukes av Byrå P4. Produksjonsystemet ivaretar dessuten nyheter på samisk til både radio og internett. Systemet er også forberedt for omfattende multimedial publisering; tekst, lyd, video og stillbilder. Den nye infrastrukturen gjør P4 svært godt rustet til en betydelig innholdsproduksjon og distribusjon i eksisterende og kommende medier. Opprettelsen av Byrå P4, gjorde det nødvendig å styrke redaksjonen i P4. Nye medarbeidere ble derfor ansatt ved slutten av året. P4s IKT-avdeling på Lillehammer har selv utviklet arbeidsverktøyet som gjør multimedial publisering til ulike distribusjonskanaler hurtig og effektiv. 6 P4 -Det Digitale Mediehus

7 P4 Instant Media skal utvikle P4s lyttere til å bli lojale brukere på nett og betalende kunder på mobile terminaler. P4 Instant Media P4 skal ha en tydelig posisjon i markedet for nye innholdstjenester og verdiøkende konsepter. P4 Instant Media ble etablert i 2000 og skal legge grunnlaget for økt interaksjon og dialog på fast internett og mobile terminaler. P4 Instant Media arbeider strategisk innenfor tre sentrale fokusområder: Sanntidsinformasjon: Skreddersydd informasjon for individuelle behov Underholdning: Respons og interaktivitet basert på konsepter markedsført på P4 E-handel/M-handel: Samarbeid med annonsører om tilretteleggelse for nye markedsplasser Disse tilbudene er tilpasset brukerens situasjon og tilgang til teknologi. Den viktige fellesnevneren er at P4 med én million daglige lyttere, vil være drivkraften for å engasjere til bruk av disse nye tjenestene. Forsiden.no Forsiden.no var P4s første betydelige satsing på en egen «nyhetsportal» på internett, og gikk i balanse allerede etter første driftsår. Den strategiske prioriteringen av P4 som merkevare, kombinert med behovet for fokus i nettsatsingen, gjorde imidlertid at man valgte å legge ned Forsiden. Dette ble erstattet av en betydelig satsing på P4.no som redaksjonell innfallsport til P4. De positive erfaringene med kommersielle nettaktiviteter på Forsiden vil foredles videre på P4.no og i Nyby.no. Nyby gir mer fremtidsorienterte muligheter for markedsføring på nettet enn det en redaksjonell side med bannerannonser tillater. P4 Desktop Radio P4 er Norges største radiokanal på internett, og i 2000 ble «P4 Desktop Radio» lansert. Dette er et av de første skreddersydde dataprogrammene for mottak av multimediaradio via internett. P4.no Arbeidet med å videreutvikle P4.no startet høsten 2000, og nettstedet gir i dag et kontinuerlig oppdatert nyhetsbilde, der innholdet er spesielt tilrettelagt for internett med utfyllende tekst, bilder, lydfiler, videoklipp og andre interaktive tjenester. Oppgradert innhold innen kategoriene musikk og trafikk er under utarbeidelse, og forventes å styrke den strategiske posisjoneringen av sidene i forhold til andre nyhetssider. Som annonsemedie blir P4.no et naturlig førstevalg for P4s annonsører, som på denne måten følger sin målgruppe fra enveis kommunikasjon på lufta, til dialog og interaksjon på internett. Nyby.no Med bakgrunn i økende e-handel og nye krav til kommunikasjonsmuligheter på nett, har P4 Instant Media etablert Nyby som en interaktiv møteplass mellom lyttere og annonsører. Nyby er en virtuell by på internett. Besøkende blir presentert for ulike markedsaktører i form av butikker, rollefigurer og spill eller konkurranser. Aktivitetene i Nyby markedsføres i form av egne radioreklamer fra «Radio Nyby». Disse utnytter ledig kapasitet i reklameblokker på P4. Avtalevilkårene med annonsører i Nyby er basert på en kombinasjon av fast «husleie» pluss en variabel forpliktelse knyttet til besøk, klikk eller omsetning i de enkelte butikker. Utvikling av innholdstjenester og verdiøkende konsepter er fokusområdene til P4 Instant Media, der Kristian Bye er daglig leder. P4.no ble betydelig opprustet i Nyby ble lansert som P4s virituelle by for handel og underholdning P 4 -Det Digitale Mediehus 7

8 P4 Det Digitale Mediehus Byrå P4 leverer redaksjonelt innhold til mobile terminaler, hvor som helst og når som helst. Mobile innholdstjenester Den eksplosive veksten i bruk av mobile innholdstjenester gir P4 unike muligheter til å utvikle og presentere nye konsepter for markedet. Innhold produsert av det redaksjonelle miljøet i Byrå P4 er godt egnet for leveranse til mobile terminaler «hvor som helst, når som helst». Foreløpig er SMS-tjenester den mest utbredte distribusjonsformen, men penetrasjonen av ny teknologi vil snart åpne for mer avanserte tjenester rettet mot lytterne. P4 har inngått et samarbeid med Telenor Mobil om produksjon og levering av informasjon og underholdningstjenester til mobiltelefoner. I 2000 lanserte P4 tjenestene «Nyhetsbrudd» og «Sportsbrudd», der brukere kan abonnere på viktige nyheter i form av tekstmeldinger. Dette er de første eksemplene blant mange nye innholdstjenester fra P4 Instant Media. Videre jobber P4 Instant Media tett med ledende aktører innen mobile underholdningstjenester og vil, når markedet er rede for det, også tilby konsepter med handelsløsninger via mobile terminaler. P4 Trafikk Sanntidsinformasjon er et kjerneområde i P4 Det Digitale Mediehus. Radio er i dag den viktigste kanalen for å bringe vegtrafikkinformasjon til bilister, og P4 er den radiokanalen flest lytter til når de kjører bil. Kommunikasjon via radio, med tusenvis av bilister til enhver tid, gir P4 et godt tilfang av trafikkmeldinger. Med nye medier kommer det også nye måter å bringe ut trafikkinformasjon. P4 har derfor tatt en strategisk beslutning om å levere trafikkinformasjon i alle relevante distribusjonskanaler. I tillegg til navigasjonssystemer i bil, vil håndholdte, portable terminaler kunne håndtere denne type informasjon sammen med geografiske data og kart. For å kvalitetssikre produksjonen av trafikkmeldinger ble det i 2000 satset ytterligere på P4s Trafikksentral i form av økt bemanning og strukturering. P4s Trafikksentral mottar og formidler tips om trafikken fra lyttere over hele landet, i tillegg til informasjon fra blant annet Statens Vegvesen, NSB og flyselskapene. I samarbeid med Telenor Mobil og Statens Vegvesen er det utviklet tjenester som gjør at mobiltelefonbrukere automatisk kan varsles med trafikk- Sanntidsinformasjon er kjerneområde for P4 Det Digitale Mediehus. P4 Helikopteret gir kontinuerlig oppdatering av trafikksituasjonen til lytterene. meldinger som er relevante for den planlagte reiseruten. Denne informasjonen blir også publisert på egne trafikksider på P4.no. I mars var P4 Helikopteret i lufta med rapporter fra trafikken for første gang. I rushtiden og ved store utfartsdager følger mediehusets flygende reporter trafikken på de største inn- og utfartsveiene, og gir direkte rapporter til P4s studio og trafikksentral på Lillehammer. IKT i veitrafikken P4 er deltaker i et omfattende prosjekt som ser detaljert på hvordan dynamiske data kan brukes i vegtrafikken sammen med Telenor Mobil, Sintef, Statens Vegvesen og Bravida Geomatikk. Prosjektet har fokus på hvordan informasjon kan håndteres på en trafikksikker måte i førermiljøet, og hvordan tjenester kan utvikles og tilpasses forskjellige systemer og standarder. André Folkestad er redaktør i Byrå P4, den sentrale produksjonsenheten i P4 Det Digitale Mediehus. 8 P4 -Det Digitale Mediehus

9 P4s programvirksomhet P4 mener økt fokus på enda bedre innhold er veien til bedre radio og flere lyttere. P4s programpolitikk har som utgangspunkt å oppfylle konsesjonsvilkårene og forpliktelsen P4 har som kommersiell allmennkringkaster. Dette ligger til grunn for kanalens programprofil. På ettersommeren 2000 meislet P4 ut en strategi for hvordan kanalen skulle øke den redaksjonelle innholdsproduksjonen og dermed gi lytterne et bredere og dypere programtilbud. Bedre innhold flere lyttere P4 mener økt fokus på enda bedre innhold, er veien til bedre radio og flere lyttere. For ytterligere å styrke kanalens posisjon, utvidet P4 den redaksjonelle staben med flere nye medarbeidere i P4 har presentert et bedre redaksjonelt innhold og en mer variert programmeny, med økt sjanger- og temabredde. Satsingen er godt mottatt av lytterne, og lyttertallene viser en økning i siste kvartal av P4 har helt siden starten bygget opp sendeflatene annerledes enn en del av konkurrentene. P4s profil er sammensatte sendeflater, med variert programinnhold. Denne måten å presentere det redaksjonelle produktet på, gir P4 en egen identitet og er med på positivt å skille P4 fra andre kanaler. P4s oppfatning er at kanalen har en god blanding av verbale innslag og musikk, en fordeling som plasserer P4 i midten av det som er vanlig i både norske og internasjonale radiokanaler. Det er P4s oppfatning at denne fordelingen skal tuftes på kanalens redaksjonelle vurderinger. Variert program P4 har en rekke faste programflater tilpasset de ulike tidene på døgnet. Dagen starter med P4s Radiofrokost som har over lyttere hver dag. Denne sendingen er sammensatt av nyheter, reportasjer, morgengjest, debatter, musikk, sport, kultur og underholdning. Deretter overtar Fem Høns med en lettere og livsstilsorientert profil, for å bli avløst av diskusjonsprogrammet Tvert i Mot. I Tors Dag får lytterne anledning til å få svar på sine spørsmål fra ulike fagpersoner, møte aktuelle personer og delta i konkurranser. Evens Etermiddag leverer velrettede spark til kjente personer fra makt, kultur- og kjendismiljøet. Midt i Trafikken overtar hver ettermiddag med oppdateringer om det som skjer på veiene, i kollektivtrafikken og annet trafikkrelatert stoff. I tillegg presenterer denne sendingen ulike lytteraktiviteter og dagsaktuelle intervjuer og reportasjer. Hver ukedag går aktualitetsmagasinet Sytten Tretti som rundes av med en samisk nyhetssending. Etter dette sender P4 programmer som varierer i løpet av uken, med vekt på program for barn og ungdom, hilsningsprogram, musikkprogram og ulike temaprogram. Helgen har et annet mønster enn ukedagene, med større vekt på temaprogrammer, musikkdokumentarer, portretter, kulturmagasiner, og sportssendinger og underholdning. P4-Nyhetene Hovedtyngden av nyhetsavdelingen ligger på Lillehammer, der også alle nyhetssendingene blir avviklet. I tillegg har nyhetsavdelingen journalister i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Aktualitetsmagasinet Sytten Tretti har oppnådd stor respekt langt inn i maktens korridorer. Programmet har tre ganger så mange lyttere som konkurrenten Dagsnytt 18 i NRK. Nyhetsavdelingen utvidet sitt utenriksnett i 2000, som nå omfatter korrespondenter i Köln, Berlin/Praha, Paris, Jerusalem, P4 styrket det redaksjonelle innholdet i 2000 med en økt sjanger- og temabredde, sier ansvarlig redaktør Anne Jortveit og programsjef Morten Scott Janssen. P 4 -Det Digitale Mediehus 9

10 P4s programvirksomhet London, New York, Hong Kong og New Zealand. Utenriksdekningen er viktig for P4, og utenriksstoffet utgjorde cirka 30 prosent av nyhetene på P4 i P4-Sporten P4-Sportens profil er å gi lytterne alle norske høydepunkter direkte. I 2000 dekket sportsredaksjonen en rekke store arrangementer, deriblant fotball-em i Nederland/Belgia, sommer-ol i Sydney og håndball-em i Romania. Alle med daglige direktesendinger. P4 samarbeider med NRK Radio om senderettigheter til mesterskap. I år 2000 hadde P4 rettigheter sammen med NRK under fotball-em, sommer-ol og håndball-em. P4 inngikk i 1999 en avtale med Norges Fotballforbund og Serieforeningen som sikrer rettighetene til å sende fra Tippeligaen til og med sesongen Sendingene fra Tippeligaen fortsatte sin sterke utvikling i år P4s engasjement for norsk idrett synliggjøres gjennom samarbeidsavtaler med Fotball-, Håndball- og Ishockeyforbundet. Formålet er å skaffe flest mulig tilskuere til ulike arrangementer. Samarbeidet foregår både på det redaksjonelle og kommersielle plan, og skaper engasjement over hele landet. Breddeidrett P4-Sporten støtter breddeidretten i Norge. Gjennom aktiviteten «Det ordner seg» kan alle norske idrettslag og klubber søke om støtte til nødvendige ting som de trenger. Hver uke plukkes det ut en søknad som får tildelt det de søker støtte til. I 2000 mottok P4 600 søknader fra idrettslag over hele Norge. Norsk musikk P4 definerer norsk musikk som musikk fremført av norske artister, uavhengig av hvilket språk teksten fremføres på. P4 har spilt mer norsk musikk i 2000 og her med en norsk andel på 20 %. Dette er en økning på 25 % fra Det var offentlig debatt i 2000 hvor P4 ble kritisert for å spille lite norskspråklig musikk. Dette har kanalen tatt til etterretning, og har siden høsten 2000 også spilt vesentlig mer musikk med norskspråklige tekster. P4 har P4 har blant annet satset på å øke innholdet av natur og vitenskap. Tor Andersen i «Tors Dag» formidler svar på spørsmål fra lyttere innenfor dette stoffområdet. Aktualitetsmagasinet «Sytten Tretti» har tre ganger større lytteroppslutning enn NRK-konkurrenten «Dagsnytt 18». Svein Tore Tynning Bergestuen er programleder for sendingen. også lagt ned mye arbeid i et nytt program; På Scenekanten. Dette er et ukentlig totimers program om og med norsk musikk, med hovedvekt på norskspråklige artister. Programmet sendes også i reprise for å gi tilbudet til flere lyttere. Høsten 2000 arrangerte P4 et samarbeidsmøte med sentrale aktører i norsk platebransje. Hensikten var å invitere til dialog om norsk musikk og informere om de nye satsingene. P4 vil ta initiativ til flere slike møter i Samisk Omleggingen til å være et Digitalt Mediehus har ført til at de samiske nyhetene nå også er tilgjengelige på internett. P4 har et løpende samarbeid med Kautokeino Nærradio om samiske nyheter. Disse sendes i forbindelse med P4s aktualitetsmagasin Sytten Tretti. Barneprogram og barnenyheter I 2000 innførte P4 barneprogrammene Sånn Sirkus og Badeanda, som sendes henholdsvis i helg og på ukedager. En stor suksess i Badeanda er programmets egne «barnenyheter», hvor programlederen presenterer dagens nyheter som angår barn, på en pedagogisk tilpasset måte. Lokalt kulturblikk Landet Rundt er et samarbeid med over 20 lokalradioer. Alle lokalradioer i Norge ble høsten 2000 invitert til å levere stoff. «Landet Rundt» har hovedvekt på kulturbegivenheter og kulturpersonligheter i hele landet, samt arrangementer som kan ha nasjonal interesse. P4 ser på dette samarbeidet som en potensiell rekrutteringskanal. P4 på turné For sjette året på rad var P4s rullende radiostudio på besøk rundt i landet. Staben på 20 personer tilbakela hele kilometer og mennesker deltok i aktivitetene. P4s Vinter- og Sommerleker er blitt en tradisjon mange steder i distriktene. P4s trafikkturné «Trygg Midt i Trafikken», skaper stort engasjement blant P4s mange bil-lyttere i høstmørket. 10 P4 -Det Digitale Mediehus

11 I 2000 har P4 økt andelen norsk musikk med 25%. P4 startet opp flere programmer for barn i Åsmund Johannes Sletten og Iren Medhus er programledere for «Sånn Sirkus» og Anders Tangen for «Badeanda». Riksteateret P4 ønsker å trekke frem kanalens samarbeid med Riksteateret i 2000 om familiemusikalen «Pippi». Dette ga gode radioinnslag og bidro til økt publikumsoppslutning for Riksteateret. Samarbeidet videreføres i SOS-Barnebyer Gjennom ulike radioaktiviteter samler P4 inn penger til SOS-Barnebyer for å bygge en barneby i Ipiales i Colombia. Planen er at denne skal stå ferdig om 3 år. Prosjektet er et samarbeid med Hakon-gruppen. Prosentvis programinndeling, verbalstoff 2000 KLASSIFISERINGSKATEGORIER ENDRING Underholdning 18,1 10,2 8,6-15,7 % Drama (ny kategori) 0,4 Religion, livsfilosofi 1,1 1,4 2,0 + 48,2 % Nyheter 16,3 16,2 15,6-3,8 % Sport 9,5 10,5 10,3-1,8 % Samfunnsspørsmål 8,6 9,9 9,3-6,1 % Hjem/fritid 6,9 14,8 16,5 + 11,6 % Natur/Vitenskap 1,3 2,2 + 67,2 % Kultur 4,4 5,2 8,1 + 55,8 % Programinformasjon 8,1 2,9 1,3-55,2 % Samiske nyheter (ny kategori) 0,5 Barneprogram 6,2 5,1 7,8 + 52,9 % Kilde: Observer Norge P 4 -Det Digitale Mediehus 11

12 Lyttertall I 2000 lyttet 70 % av Norges befolkning daglig til radio. Radiolyttingen har vært meget stabil de siste årene, såvel total lytting som forholdet kanalene mellom. Én million nordmenn hører daglig på P4. Dette utgjør en lytteroppslutning på 25 %. I gjennomsnitt lyttet disse rundt 3 timer per dag til P4. I aldersgruppen år er P4 Norges største radiokanal med en markedsandel på 44 %. Kanalen har opplevd en stabil økning i markedsandel de siste årene. NRK P1, som er landets nest største kanal i aldersgruppen år, hadde en markedsandel på 31 % i I en vanlig uke i 2000 lyttet 64 % av Norges befolkning mellom 20 og 50 år til P4. I løpet av en måned har dette økt til 72 %. Til sammenligning hadde P1 en ukesoppslutning på 49 % og en månedsoppslutning på 55 % i denne aldersgruppen. P4s Radiofrokost hadde hele lyttere i gjennomsnitt i Programmet er med dette kanalens mest hørte program. Lyttingen er stabil og høy gjennom hele dagen, og når en ny topp i forbindelse med Midt i Trafikken på ettermiddagen. En del av dette kan forklares med at P4 er den radiokanalen flest lytter til mens man kjører bil. Størst blant ungdom I løpet av 2000 ble P4 den største radiokanalen blant ungdom (15 25 år). P4 passerte dermed NRK Petre som den radiokanalen flest ungdom lytter til. 29 % i denne aldersgruppen lytter nå daglig til P4 mot 28 % for P3. P4 har noe flere mannlige enn kvinnelige lyttere, 53 % av lytterne er menn. Med tanke på alder, er den største andelen av P4s lyttere i 30-årene. I forhold til Norges befolkning er P4s lyttere overrepresentert blant de mellom 20 og 50 år. Markedsandel i aldersgruppen år % P4 43,69 % NRK P1 31,10 % Lokalradio 15,24 % NRK Petre 11,03 % NRK P2 3,25 % Utviklingen i radiomarkedet %= Ukentlig lytting via internett P Radio NRK P NRK Petre NRK P Mange av de som bruker internett lytter samtidig til radio. Denne formen for radiolytting øker relativt raskt, og undersøkelser viser at P4 er Norges største radiokanal på internett. I løpet av en uke lytter omtrent personer til P4 via internett (streik) P4 -Det Digitale Mediehus

13 Én million lytter daglig til P4 og kanalen er Norges største i aldersgruppen 20 til 50 år. Kilder: Norsk Gallup Institutt AS, Radioundersøkelsen Norsk Gallup Institutt AS, Tids- og mediebruksundersøkelsen Mediebruk gjennom døgnet Daglig, ukentlig og månedlig lytteroppslutning i aldersgruppen år 1%= Sytten Tretti vs NRK Dagsnytt 18 (Gjennomsnittelig antall lyttere) Dag Uke Mnd % % kl kl Radio TV Aviser Internett P4 NRK P1 Lokalradio NRK Petre NRK P2 Sytten Tretti, P Dagsnytt Atten, NRK Daglig lytting i aldersgruppen år, hverdager 1%= P P Lokalradio P3 P P4 28,83 % NRK Petre 28,00 % Radio 1 10,65 % NRK P1 10,53 % NRK P2 1,81 % P 4 -Det Digitale Mediehus 13

14 Distribusjon kringkasting P4s FM-nett dekker mer enn 94 % av landets befolkning. Nettet gir dessuten svært god dekning for portabel og mobil bruk. Meget god vegdekning, inkludert de størst vegtunnelene, er medvirkende til at P4 er den kanalen som brukes mest av bilister. P4s program distribueres også via satellitt, slik at det kan tas ned på vanlige satellittmottakere som benyttes til TV. Programmet blir også distribuert via nye, digitale satellittsystemer. Internett benyttes mer og mer til distribusjon av radio, men representerer fremdeles en brøkdel av lytting i forhold til FM-nettet. Digital radio DAB Digital radio åpner for en helt ny verden for lytterne. I dag gir en DAB-mottaker nye kanaler med høy lydkvalitet samtidig med nye programrelaterte tilleggstjenester som lytterene ikke har sett på radio før. Når lytterne hører på P4 får de informasjon i tekstruta i radioen om hva som spilles akkurat nå, og hva de snart får høre. Telefonnummer for å delta i debatten de hører på, og mer informasjon om det som diskuteres kan sendes som tekst. Nye ting vil dukke opp fortløpende i tiden som kommer. Bruker lytterne PC med DAB-mottaker kan de snart surfe gratis på radiostasjonens web sider, uten at man er tilkoblet internett. Her vil du finne mer informasjon om det du hører på stasjonen, og om programmer som har vært eller kommer. DAB har få begrensninger med tanke på hvordan systemet vil utvikles videre. Etter hvert kommer mottakere som er integrert i mobilterminalen eller mobiltelefonen. Lytterne vil kunne lytte på radio med topp lyd via sin stereo handsfree. Samtidig vil lytterne kunne respondere på konkurranser og bestille varer som blir presentert via mobile terminaler. Hører de musikk de liker kan de bestille den for levering. DAB forventes å få en betydelig rolle i distribusjon av trafikk og reiseinformasjon til mobile brukere, noe som er i tråd med P4s satsning på innhold knyttet til dette stoffområdet. P4 har i løpet av år 2000 rendyrket sitt digitale produksjonsmiljø slik at kanalen kan jobbe med alle formater, for alle medier. Det vil si både lyd, tekst, bilde og video. P4s mål er å være en betydelig innholdsleverandør i flere medier. Et av de nye mediene er digital radio DAB, som gjør at radiomediet også blir multimedialt. DAB er et overlegent system for overføring av både lyd med topp kvalitet og annen digital Digital radio åpner for en helt ny verden for lytterne. I tillegg til digital lydkvalitet, vil lytterne snart kunne bestille musikk de hører på radioen og benytte seg av andre spennende interaktive tjenester, sier teknisk direktør Hans Petter Danielsen. 14 P4 -Det Digitale Mediehus

15 P4 har tatt et nasjonalt ansvar ved å gå inn i langsiktige avtaler om utbygging av sendernett for digital radio. informasjon, og vil gi lytterne mange flere muligheter. Det er bare DAB som kan tilby overføring av store datamengder til mange samtidige, mobile brukere, uten kostnad for brukerne. Utbygging av DAB-sendernettet Innføring av ny teknologi er avhengig av at alle berørte parter er villige til å satse. P4 har tatt et nasjonalt ansvar ved å gå inn i langsiktige avtaler om utbygging av sendernett for digital radio. P4 ønsker å synliggjøre nasjonalt og internasjonalt at dette er en strategisk riktig vei å gå også for kommersielle radiostasjoner. Arbeidet i Norge er basert på politiske beslutninger og et gjensidig samarbeid med de andre DAB-aktørene. Internasjonalt deltar P4 i blant annet WorldDab Forum og tilknyttede arbeidsgrupper. Det er inngått avtaler mellom Norkring og kringkasterne om utbyggingen av det riksdekkende sendernettet. Dekningen er 50 % av befolkningen ved utgangen av Billigere DAB-mottakere DAB er nå i en fase der flere og flere mottakere blir lansert med pris og ytelse som gjør dem markedsmessig interessante. Norge representerer i denne sammenheng et lite marked, noe som betyr at det må selges store volum i store markeder før prisen går ned. Dette er nå i ferd med å skje. En del problemer angående frekvenspolitikk i Europa er løst, noe som betyr at store markeder utvikler seg fortløpende etterhvert som nettene bygges ut. Samtidig har flere aktører lansert konsepter som kombinerer digital kringkasting med interaktive tjenester i mobilnettene på nye måter. Dette åpner for en rekke nye muligheter og tjenester. Mobiltelefoner og internett har utviklet seg gjennom flere ti-år fra å være begrenset til de enkleste funksjoner og tjenester, til å bli stadig mer omfattende og interessante for brukerne. En tilsvarende utvikling er i full gang for radio, men med nye tjenester og funksjoner som bare kan leveres via digital radio DAB. P4 deltok på «Lyd&Bilde»-messen høsten 2000 sammen med NRK og Norkring. På en felles stand ble mulighetene til digital radio demonstrert ovenfor publikum. P 4 -Det Digitale Mediehus 15

16 Radioreklame Radioreklame vurderes nå som et annonsemedie på linje med de store avisene og TV-kanalene. I 2000 solgte P4 radioreklame for 273 millioner kroner, en økning på 6,3 % sammenlignet med ble året hvor P4 gjennom omfattende undersøkelser dokumenterte effekten av radioreklame overfor såvel kunder som medierådgivere. Gjennom dette arbeidet har radio inntatt en naturlig posisjon i merkevareannonsørenes mediamiks, og vurderes nå som et annonsemedie på linje med de store avisene og TVkanalene. Den neste utfordringen er å overbevise reklamebyråene om at produksjon av radioreklame er like prestisjefylt som produksjon av annen reklame. Det ble avviklet nærmere 1100 reklamekampanjer i løpet av året, og aktørene med størst økning var innen telekommunikasjon og bank/forsikring. Radio og TV i kombinasjon Undersøkelser foretatt for P4s kunder viser at radioreklame kombinert med kampanjer på TV gir en vesentlig bedre effekt enn TV-annonsering alene. Dette har P4s lojale kunder erfart i en årrekke, og nå er det også dokumentert i markedsundersøkelser. En annen unik kombinasjon er radioannonsering for internett-tjenester. Erfaringene fra 2000 viser at radio kombinert med internett gir høye besøkstall, fordi man treffer målgruppen i brukersituasjonen. Slike radiokampanjer har slått meget godt an i store radiomarkeder i Europa og USA. «Eier dagen» P4s sterke posisjon på dagtid gjør at annonsører som ønsker tilstedeværelse gjennom hele døgnet, er nødt til å vurdere radio som en del av mediemiksen. Kanalens 10 største annonsører er nesten uforandret fra år til år, en god attest på at P4s kunder er fornøyde med sin investering. P4 har av kvalitetshensyn en selvpålagt politikk på å sende vesentlig mindre reklame enn konsesjonen tillater. P4s største kunder: 1. Norsk Tipping 2. Telenor Media 3. If Verdens Gang 5. Telenor Mobil 6. AS Norske Shell 7. KappAhl 8. Byggmakker 9. Bosch 10. Eilag Expert Reklamemarkedet 2000 (andel av brutto reklameandel) Radioreklame står alene om å skape bilder i folks hoder. Undersøkelser viser at kampanjer der radio og TV er kombinert, gir en vesentlig bedre effekt enn ved TV-annonsering alene, sier Trond Killingstad, salgsdirektør i P4. Bransjeomsetning 2000 Prosent av omsetning 1. Telekommunikasjon/-tjenester 15,7% 2. Dagligvarer 14,9% 3. Bil/Bilrekvisita 9,9% 4. Pengespill/Underholdning 7,1% 5. Hus/Hage/Eiendom 6,5% 6. Bank/Forsikring 5,8% 7. Katalog/Forlag 5,5% 8. Transport/Reiseliv 5,4% 9. Hvite-/Brunevarer 4,8% 10. Legemidler/Egenpleie 4,4% 11. Oljeselskaper 4,0% 12. Media 3,5% 13. Sko/Klær 3,0% 14. Interesseorganisasjoner 2,8% 15. Gaver/Diverse 2,5% 16. Statlig Info 1,6% 17. Musikk 1,2% 18. Data/Kontorutstyr 0,6% 19. Elektronikk/Ur/Optikk/Foto 0,5% 20. Sport 0,3% 21. Skole/utdanning 0,1% P4 87 % Radio 1 Oslo 10 % Bynettet 3 % Avis 44 % TV 36 % Ukeblad 7 % Fagblad 5 % Radio 5 % Plakat 2 % Kino 1 % 16 P4 -Det Digitale Mediehus

17 Profilering av P4 Det Digitale Mediehus Norges sterkeste merkevarer blant medier 2000 Indeksverdi 1. NRK1 77,5 2. TV 2 77,4 3. NRK P1 69,0 4. VG 68,9 5. P4 63,5 6. TV Norge 60,8 7. Dagbladet 58,9 8. Aftenposten 57,6 9. Se og Hør 56,5 10. Hjemmet 55,8 11. NRK2 54,7 12. TV 3 54,7 13. Norsk Ukeblad 51,7 14. Donald Duck & Co 51,6 15. NRK P2 51,6 16. NRK Petre 51,5 17. Vi Menn 50,2 18. Allers 49,7 19. Illustrert Vitenskap 48,7 20. Kvinner og Klær 44,0 Norsk Gallup har rangert 1500 merkevarer etter to parametere; kjennskap og preferanse. Disse faktorene teller 50 % hver mennesker fra 13 år og oppover deltok i undersøkelsen. Et viktig tiltak for å lykkes med etableringen av et Digitalt Mediehus, er å ivareta P4 som merkevare. Radioselskapet, og de verdiene som gjennom mange år er bygget inn i merkevaren, er selve dynamoen i mediehuset. Et viktig mål i 2000 var derfor å foredle merkevaren og tydeliggjøre P4s posisjon i folks bevissthet. I 2000 investerte P4 for første gang i større eksterne markedsføringskampanjer. Reklamekonseptet «Slipp verden inn» ble utviklet på bakgrunn av P4s absolutte fortrinn: Direkte sendinger med høy grad av lytterdialog til én million nordmenn daglig, fra tidlig morgen til kveld.resultatet ble reklamefilmer på TV2 og TV3, samt kampanjer i riksdekkende aviser som VG og Dagbladet. Noe av resultatet kan gjenspeiles i Norsk Gallups Merkevareundersøkelse hvor P4 rangeres som den femte sterkeste mediemerkevaren i Norge, foran medieinstitusjoner som Aftenposten og Dagbladet. I løpet av året ble det bygget opp en markedsavdeling som besitter konsernets kompetanse innen marketing, markedsanalyse, grafisk design og promotion. «Slipp verden inn» blir grunnkonseptet for merkevarebyggingen også i 2001 for såvel radiovirksomheten, som P4s digitale tjenester, men dramatisert og tydeliggjort som «Hva tror du skjer nå?» For første gang investerte P4 i større eksterne markedsføringskampanjer i Politikerne Carl I. Hagen og Kristin Halvorsen deltok i en av reklamefilmene som ble vist på flere riksdekkende TV-kanaler. P 4 -Det Digitale Mediehus 17

18 Programledere i P4 P4 har et bredt spekter av programledere i alle aldre, fra hele landet. Anders Høglund Anders Tangen Bjørn Faarlund Even Rognlien Gerd Johansen Hans Olav Thyvold Iren Medhus Jan Normann Jørgen Slips Kariannne Kvisten Leif-Erik Forberg Madeleine Cederström Michael Andreassen Ole Petter Westereng Øyvind Knutsen Siv Stubsveen Ståle Fossberg Svein Tore Tynning Bergestuen Tor Andersen Åsmund Johannes Sletten 18 P4 -Det Digitale Mediehus

19 P4s internasjonale satsning P4 skal være en nordisk medieaktør med utgangspunkt i radiovirksomhet. P4 skal være en nordisk medieaktør med utgangspunkt i radiovirksomhet. Virksomheten skal konsentreres om kommersielle riksdekkende nummer én kanaler. Konsernet har derfor hatt som mål å avslutte all virksomhet utenfor Norden. P4 avventer en godkjennelse fra de Sør-Afrikanske myndigheter av avtalen med de nye eierne, NAM. Denne prosessen skal forhåpentligvis være avklart i løpet av våren P4 har ikke noe løpende drifts- eller finansieringsansvar for stasjonene i påvente av ICASAs (tidl. IBA) godkjennelse. P4s mediekompetanse ligger hovedsakelig innenfor utvikling og drift av riksdekkende radiokanaler med et bredt format. En mulighet for å skape vekst i selskapet ligger i å kunne eksportere denne kunnskapen til markeder som ligner vårt eget, og som konkurrerer om reklameinntekter fra nasjonale og internasjonale annonsører. Norden I Finland har selskapet i løpet av 2000 solgt de to semi-nasjonale radiokanalene Star FM og Groove FM. Samtidig tok P4 en posisjon i Radio Nova, Finlands motstykke til P4, og kontrollerer nå 26 % av aksjene i dette selskapet sammen med MTG. Radio Nova er Finlands eneste riksdekkende kommersielle radiokanal, med et public service-innhold og bredt musikkformat. Kanalen har imidlertid ikke klart å oppnå lønnsomhet siden etableringen i Målet er å øke eierandel og innflytelse i Radio Nova og deretter foreta operasjonelle grep for å øke lønnsomheten. Mediesituasjonen og reklamemarkedet i Finland har mange likhetstrekk med det norske, både i størrelse og struktur. Radiomarkedet er imidlertid mindre utnyttet med en andel på drøye 3 % av det totale reklamemarkedet, mot 5 % i Norge. P4s videre satsning i Norden avhenger av hvilke muligheter som åpner seg. Foreløpig er Danmark det mest aktuelle, hvor to riksdekkende radiolisenser legges ut i Det danske mediemarked har også store likhetstrekk med det norske, men som i Finland har radio foreløpig en svakere posisjon enn i Norge. P4 konsentrerer seg om det nordiske markedet. Muligheten for å skape vekst er å eksportere P4s kunnskap til markeder som ligner vårt eget, sier direktør for P4 International, Ole Johan Sjaastad. P 4 -Det Digitale Mediehus 19

20 Styrets beretning P4 Radio Hele Norge ASA Konsernet foretok i løpet av 2000 et strategisk skifte fra å være en ren radiokanal til å bli et digitalt mediehus. Dette som en konsekvens av at mediene konvergerer og at selskapet ønsker å fokusere på multimedial innholdsproduksjon. Konsernet ønsker med dette å forsterke sin posisjon som leverandør av nyheter, musikk og underholdning i alle digitale distribusjons-kanaler. Omsetningen i P4-konsernet økte med 4,6 % fra 277,5 mill til 290,4 mill, mens resultat før skatt økte med 46,3 % fra 63,9 mill til 93,5 mill. Konsernet hadde pr ingen rentebærende gjeld (0,7 mill) mens likvide midler utgjorde 85,9 mill (73,0 mill). Aktiverte utviklingskostnader var på samme tidspunkt 3,4 mill (7,0 mill). Totalbalansen i konsernet er økt fra 201,0 mill til 212,5 mill. Egenkapitalen i konsernet utgjorde ved årsskiftet 83,8 mill (68,2 mill), noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 39,4 % (33,9 %). Styret foreslår et utbytte på kroner 1,50 pr aksje (1,25), noe som totalt utgjør 48,4 mill.kroner (40,3 mill). Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2000 er satt opp under denne forutsetningen. P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA driver Norges eneste analoge landsomfattende kommersielle radiokanal. Inntektene kommer hovedsaklig fra salg av radioreklame. Selskapets hovedkontor ligger på Lillehammer. Driftsresultatet for radiovirksomheten i Norge ble 104,0 mill (96,2 mill) + 8,2 %, med en omsetning på 272,9 mill (256,7 mill) +6,3 %. Dette gir en driftsmargin på 38,1 % (37,5 %). Radioens andel av det totale reklamemarkedet har vært stabil i 2000, 5,6 % (5,7 %). Det totale lyttermarkedet viste stor grad av stabilitet i 2000 med kun små justeringer. P4 hadde en dagsoppslutning på 25 % (24,7 %) og beholdt sin klare posisjon som Norges nest største kanal. Dette betyr at kanalen har en dagsoppslutning på ca 1 million lyttere. I aldersgruppen år er P4 den klart markedsledende med en dags-oppslutning på 36 %. Konsesjon P4 ble i 1993 tildelt konsesjon fra Kulturdepartementet for å drive riksdekkende kommersiell radio. P4s nåværende konsesjon utløper Det har gjennom hele 2000 blitt arbeidet etter de rammebetingelser som ligger i konsesjonen både når det gjelder redaksjonelt innhold og kommersiell drift. P4 har også tatt på seg et nasjonalt ansvar ved å delta i finansieringen av utbyggingen av et digitalt riksdekkende nett. Disse forpliktelsene går helt frem til P4 Radio International AS P4 Radio International AS har i 2000 hatt virksomhet i Finland, samt fortsatt avviklingen av engasjementet i Sør Afrika. Selskapet hadde ingen driftsinntekter i 2000, og hadde et resultat før skatt på 11,1 mill inkludert tap ved salg av OY P4 Finland AB. OY P4 Finland AB har drevet de to finske seminasjonale radiokanalene Star FM og Groove FM. For å konsentrere virksomheten om riksdekkende radio også i Finland har selskapet, sammen med MTG Radio AB, kjøpt aksjer som tilsammen kontrollerer 26 % av Radio Nova Finlands motstykke til P4. I årets fjerde kvartal ble derfor OY P4 Finland AB solgt til amerikanske Metromedia. Resultateffekten av dette salget ble -7,6 mill i P4 Radio Internationals regnskap. Som konsekvens av selskapets strategiske beslutning om å være en nordisk medieaktør har målet i 2000 vært å avslutte all virksomhet i Sør Afrika. Det er derfor inngått en avtale med det lokale selskapet New Africa Media (NAM) som refinansierer virksomhetene, og P4 trekker seg ut. Ved utgangen av året venter P4 på en godkjennelse fra de Sør Afrikanske myndigheter (ICASA) for endelig sluttføring av avtalen med de nye eierene. Prosessen forventes avsluttet i løpet av april P4 har ingen løpende drifts- eller finansieringsforpliktelser for stasjonene i påvente av ICASAs godkjennelse. De sør-afrikanske stasjonenes totale gjeld til P4 og NORAD er ca 53,8 mill, hvorav 25 mill ble skrevet ned i regnskapet for Denne nedskrivingen står fremdeles, slik at total regnskapsmessig eksponering sammen med garantiansvar overfor NORAD nå er 28,8 mill. Avtalen med NAM inkluderer garantier for tilbakebetaling av all gjeld til P4 og NORAD. P4 Instant Media AS P4 Instant Media (tidl. Forsiden Internettportal AS) driver med forretningsutvikling og verdiøkende tjenester innen fast og mobilt internett, samt mobile innholdstjenester tilrettelagt for dagens SMS-teknologi. Enheten har hovedansvar for kommersialiseringen av P4.no, samt nysatsningen Nyby.no en virtuell by/ møteplass mellom kanalens lyttere og annonsører på nett. Som deltager i alliansen «Innholdsnett» vil P4 Instant Media sammen med andre ledende innholdsleverandører til mobilt internett være en pådriver i å etablere solide forretningsmodeller for omsetning av slikt innhold ved morgendagens tekniske løsninger. P4s erfaringer med denne formen for verdiøkende konsepter var positive i år 2000, hvor Internettportalen Forsiden.no sammen med SMS-omsetning bidro med en omsetning på 7,4 mill. og et resultat før skatt på 0,3 mill. Inneværende år vil Forsiden.no fases ut til fordel for en økt satsing på P4.no, som merkevaremessig har en langt sterkere posisjon i forhold til lyttermassen. Stig & Stein Radiobyrå AS Selskapets virksomhet er hovedsaklig å produsere radioreklame. Selskapet hadde i 2000 en omsetning på 10,6 mill (9,7 mill) og et resultat før skatt på 0,3 mill (0,4 mill). Hunderfossen Familiepark AS Hunderfossen Familiepark AS driver en av Norges største familieparker like utenfor Lillehammer. 20 P4 -Det Digitale Mediehus

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer