For brukere med svekket syn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For brukere med svekket syn"

Transkript

1 Brother fargeskriver BRUKERMANUAL HL-3040CN HL-3070CW For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"- programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Bruk Hurtigstartguide når du installerer skriveren. Du finner en utskrift i esken. Les denne håndboken nøye før du tar skriveren i bruk. Oppbevar CD-ROM-en på et lett tilgjengelig sted, slik at den er lett å finne hvis du trenger den. Besøk vår nettside hvor du kan få produktstøtte, de nyeste driveroppdateringene og verktøyene og svar på vanlige spørsmål (FAQ) og tekniske spørsmål. Merk: Noen modeller er ikke tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR

2 Bruke denne manualen Symboler som brukes i denne manualen Vi bruker følgende ikoner i hele denne brukerhåndboken: ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG Advarsler forteller deg hvordan du kan unngå mulig personskade. Forsiktig angir prosedyrer du må følge eller unngå for å hindre mulige mindre alvorlige skader. VIKTIG beskriver prosedyrer du må følge eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på skriveren eller andre gjenstander. Elektrisk fare-ikoner varsler om mulighet for elektrisk sjokk. Varm overflate-ikoner advarer deg om at du ikke bør berøre varme maskindeler. Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå eller du får tips om hvordan bruken fungerer sammen med andre funksjoner. i

3 Sikkerhetsforholdsregler Sikker bruk av skriveren Dersom du IKKE følger disse sikkerhetsinstruksjonene er det en mulighet for brann, elektrisk støt, brannskade eller kvelning. Ta vare på disse instruksjonene som referanse, og les dem før du utfører vedlikehold på maskinen. ADVARSEL Inne i skriveren er det elektroder med høyspenning. Før du rengjør innsiden av skriveren eller skifter ut deler, må du forsikre deg om at du har slått av strømbryteren og at skriverens strømledning er trukket ut av stikkontakten. IKKE ta på støpslet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt. Påse alltid at støpselet sitter helt inne i kontakten. Dette produktet må være installert i nærheten av en stikkontakt som er lett tilgjengelig. I nødstilfelle må du trekke ut stikkontakten for å stenge strømtilgangen helt. Lynnedslag og spenningssvingninger kan skade dette produktet! Vi anbefaler at du bruker et overspenningsvern av god kvaltiet på strømledningen, eller tar støpselet ut av stikkontakten under tordenvær. ii

4 Bruk skriveren innenfor det anbefalte spenningsområdet. Strømkilde: USA og Canada: AC 110 til 120 V, 50/60 Hz Europa og Australia: AC 220 til 240 V, 50/60 Hz Strømkabelen, inkludert skjøteledninger, må ikke være lengre enn 5 meter. Ikke bruk samme strømkrets som andre apparater som bruker mye strøm, for eksempel klimaanlegg, kopimaskiner, makuleringsmaskiner og lignende. Hvis du blir nødt til å bruke skriveren sammen med slikt utstyr, anbefaler vi at du bruker en spenningstransformator eller et høyfrekvent støyfilter. Bruk en spenningsregulator hvis strømkilden ikke er stabil. Bruk ikke dette produktet i tordenvær. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner. Bruk kun strømledningen som leveres med maskinen. Plastposer brukes i pakkingen. For å unngå fare for kvelning, oppbevar disse posene utilgjengelige for babyer og barn. IKKE bruk antennelige stoffer eller noen form for spray eller organisk løsemiddel/væsker som inneholder alkohol eller ammoniakk til å rengjøre inn- eller utsiden av maskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Se Rengjøring på side 128 om hvordan du rengjør maskinen. IKKE bruk støvsuger når du rengjør tonerstøv. Hvis du gjør det, kan tonerstøvet antennes inne i støvsugeren og potensielt starte en brann. Rengjør tonerstøvet forsiktig med en tørr klut som ikke loer, og kvitt deg med den i tråd med lokale regler. Rengjøre utsiden av skriveren: Kontroller at du har koblet skriveren fra AC-strømuttaket. Bruk nøytrale vaskemidler. Rengjøring med flyktige væsker, for eksempel tynner eller benzen, ødelegger den utvendige overflaten på skriveren. IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk. iii

5 Denne skriveren er tung, den veier ca. 19,0 kg (41.9 lb). For å hindre skader ved flytting eller løfting av skriveren, bør man være minst to personer for å utføre slike operasjoner. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du setter ned skriveren. FORSIKTIG Når skriveren nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene være ekstremt varme. Når du åpner front- eller bakdekslet (bakre mottak) på skriveren, må du ALDRI ta på de skraverte delene som vises på tegningen. Inne i skriveren (sett ovenfra) Inne i skriveren (sett bakfra) Sett skriveren på en flat, stabil overflate som for eksempel et skrivebord som ikke utsettes for vibrasjon og støt. Bruk skriveren bare innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområde: Temperatur: 10 C til 32,5 C Fuktighet: 20% 80% (uten kondens) Bruk skriveren i et rom som er godt ventilert. Unngå å plassere maskinen i et område med mye trafikk. IKKE plasser skriveren slik at ventilasjonshullet på skriveren tildekkes. Sørg for at det er en avstand på ca. 100 mm mellom ventilasjonshullet og veggen. iv

6 IKKE plasser maskinen i nærheten av varmeovner, klimaanlegg, kjøleskap, vann, kjemikalier eller enheter som inneholder magneter eller genererer magnetiske felt. IKKE utsett maskinen for direkte sollys, overdreven varme, åpne flammer, salt eller etsende gasser, fuktighet eller støv. IKKE plasser skriveren i nærheten av apparater som inneholder magneter eller produserer magnetiske felt. IKKE koble maskinen din til en stikkontakt som kontrolleres av veggbrytere eller automatiske bryterkontakter. IKKE koble maskinen din til en stikkontakt på samme strømkrets som store apparater eller annet utstyr som kan bryte strømtilførselen. IKKE plasser skriveren i nærheten av varmeovner, klimaanlegg, kjemikalier eller kjøleskap. IKKE sett gjenstander oppå maskinen. VIKTIG IKKE fjern eller skad advarslene som finnes på eller rundt fikseringsenheten. Merk Sørg for en minimumsklaring rundt skriveren som vist på bildet. 100mm (4 in.) 510mm(20.1 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.72 in.) v

7 Varemerker Brother og Brother-logoen er registrerte varemerker og BRAdmin Light og BRAdmin Professional er varemerker for Brother Industries, Ltd. Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. PostScript og PostScript3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Intel, Intel Core og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. AMD er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. PictBridge er et varemerke. Linux er det registrerte varemerket for Linus Torvalds i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker er de respektive innehaveres eiendom. Hvert selskap hvis programvaretittel er nevnt i denne håndboken, har en programvarelisensavtale spesifikt for sine proprietære programmer. Utarbeidelse og offentliggjøring Denne brukerhåndboken er utarbeidet og offentliggjort under oppsyn av Brother Industries Ltd., og den inneholder beskrivelser og spesifikasjoner for de nyeste produktene. Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen Brother Industries Ltd. Transport av skriveren Hvis du må transportere skriveren, må du pakke den godt inn, slik at den ikke skades under transporten. Det anbefales at du tar vare på, og bruker, den originale innpakningen. Du bør også sørge for at skriveren er forsikret under transporten. vi

8 Innholdsfortegnelse 1 Utskriftsmetoder 1 Om papir...1 Type og størrelse for papir...1 Anbefalt papir...2 Område som ikke kan skrives ut på...4 Utskriftsmetoder...5 Skrive ut på vanlig papir...5 Utskrift på tykt papir, etiketter og konvolutter...13 Tosidig utskrift...18 Veiledning for utskrift på begge sider av papiret...18 Manuell tosidig utskrift...19 Hefteutskrift (for Windows -skriverdriver)...22 Skrive ut fotografier fra digitalkamera (bare HL-3070CW)...23 PictBridge-systemkrav...23 Konfigurere det digitale kameraet...23 Skrive ut bilder...24 Tilkoble kameraet som lagringsenhet...24 DPOF-utskrift...25 Bildeutskrift med Secure Function Lock 2.0 aktivert (bare HL-3070CW)...25 Skrive ut data fra et USB-flashminne med direkteutskrift (bare HL-3070CW)...27 Støttede filformater...27 Standardinnstillinger for direkteutskrift...27 Opprette en PRN- eller PostScript 3 -fil (bare HL-3070CW) for direkteutskrift...28 Skrive ut data direkte fra USB-flashminnet...29 Skrive ut data fra USB-flashminnet med Secure Function Lock 2.0 aktivert (bare HL-3070CW) Driver og programvare 32 Skriverdriver...32 Funksjoner i skriverdriveren (for Windows )...35 Bruke den tilpassede, monokrome skriverdriveren (for Windows )...47 Bruke skriverdriveren BR-Script3 (PostScript 3 -emulering for Windows ) (bare HL-3070CW)...48 Funksjonene i skriverdriveren (for Macintosh)...55 Bruke BR-Script3-skriverdriver (PostScript 3 -språkemulering for Macintosh) (bare HL-3070CW)...65 Installere BR-Script3-skriverdriveren...65 Avinstallere skriverdriveren...70 Skriverdriver for Windows, Windows Vista og Windows Server 2003/ Skriverdriver for Macintosh...71 Programvare...72 Progranvare for nettverk...72 Om emuleringsmoduser (bare HL-3070CW)...74 Automatisk emuleringsvalg (bare HL-3070CW)...74 Automatisk valg av grensesnitt...74 vii

9 3 Kontrollpanel 75 Kontrollpanel...75 Knapper...75 Go...76 Cancel...76 Secure Print...76 Knappen + eller Back...77 OK...77 Lysdioder...77 LCD-display...77 Bakgrunnslys (bare HL-3070CW)...78 Meldinger på LCD-skjermen...78 Skriver ut dokumenter på nytt...79 Skrive ut sikre data...80 Bruke menyen på skjermen på kontrollpanelet...82 Menytabell...83 Standardinnstillinger...94 Kalibrering...96 Automatisk registrering...97 Manuell registrering Ekstrautstyr 99 SO-DIMM...99 Installere ekstra minne Rutinevedlikehold 102 Bytte ut rekvisita Tonerkassetter Trommelenheter Belteenhet Avfallstonerboks Rengjøring Rengjøre utsiden av skriveren Rengjøre LED-skrivehodet Rengjøre koronawirene Rengjøre trommelenheten Rengjøre papirinntrekksvalsen Feilsøking 142 Identifisere problemet Meldinger på LCD-skjermen Papirhåndtering Papirstopp og avklaring Papirstopp mag. 1 (papirstopp i papirmagasinet) Papirkrøll bak (papirstopp bak bakdekselet) Papirstopp (papirstopp inni skriveren) Forbedre utskriftskvaliteten Løse utskriftsproblemer viii

10 Nettverksproblemer Andre problemer For Macintosh med USB BR-Script 3 (bare HL-3070CW) A Tillegg 164 Skriverspesifikasjoner Motor Kontrollerende maskinenhet Programvare Direkteutskriftsfunksjonen Kontrollpanel Papirhåndtering Mediespesifikasjoner Rekvisita Mål/vekt Annet Datamaskinkrav Viktig informasjon om valg av papir Symbol- og tegnsett (bare HL-3070CW) Slik bruker du Internett-basert styring (nettleser) Symbol- og tegnsettliste Hurtigreferanse for kontrollkommandoer for strekkoder (bare HL-3070CW) Skrive ut strekkoder eller utvidede tegn Libtiff opphavsrett og lisens B Tillegg (for Europa og andre land) 186 Brother-numre C Tillegg (Kun for USA og Canada) 187 Brother-numre D Stikkordliste 190 ix

11 1 Utskriftsmetoder 1 1 Om papir 1 Type og størrelse for papir 1 Du setter papir inn i skriveren fra det installerte papirmagasinet eller den manuelle matespalten. Navnene på papirmagasinene som brukes i skriverdriveren og denne brukermanualen, er som følger: Papirmagasin Magasin 1 Manuell matespalte Håndbok Når du ser på denne siden på CD-ROM-en, kan du gå til siden for hver utskriftsmetode ved å klikke på p i tabellen. Medietype Magasin 1 Håndbok Velg medietypen i skriverdriveren Vanlig papir Vanlig papir 75 g/m 2 til 105 g/m 2 p p (20 til 28lb) Resirkulert papir p p Resirkulert papir Fint papir p Fint papir Grovt papir 60 g/m 2 til 163 g/m 2 (16 til 43lb) 60 g/m 2 til 163 g/m 2 (16 til 43lb) Tynt papir 60 g/m 2 til 75 g/m 2 (16 til 20lb) p p Tynt papir Tykt papir 105 g/m 2 til 163 g/m 2 (28 til 43lb) p Tykt papir eller Tykkere papir Etiketter p Etikett A4 eller Letter Konvolutter Konvolutter p Tynn konv. Tykk konv. Papirstørrelse Antall ark (80 g/m 2 /20lb) Magasin 1 A4, Letter, Legal, B5 (ISO), Executive, A5, A5 (lang kant), A6, B6 (ISO), Folio Håndbok 250 ark Ett ark Bredde: 76,2 til 220 mm Lengde: 116 til 406,4 mm 1

12 Utskriftsmetoder Anbefalt papir 1 Europa USA Vanlig papir Xerox Premier TCF 80 g/m 2 Xerox lb 1 Xerox Business 80 g/m 2 Hammermill Laser Print 24 lb (90 g/m 2 ) Resirkulert papir Xerox Recycled Supreme 80 g/m 2 (Ikke noe spesifikt merke anbefalt) Etiketter Avery L7163-laseretiketter Avery #5160-laseretiketter Konvolutt Antalis River-serie (DL) (Ikke noe spesifikt merke anbefalt) Skriv ut en liten mengde for å teste papirtypen før du kjøper store mengder med papir. Bruk papir som er laget for vanlig kopiering. Bruk papir på g/m 2 20 til 24 lb. Bruk nøytralt papir. Ikke bruk syreholdig eller syrenøytraliserende papir. Bruk langfibret papir. Bruk papir med et fuktighetsinnhold på rundt 5 %. Denne skriveren kan bruke resirkulert papir som overholder DIN spesifikasjonene. FORSIKTIG IKKE bruk papir beregnet på blekkstråleskrivere fordi det kan forårsake papirstopp eller skade på skriveren. Hvis du bruker papir som ikke anbefales, kan det oppstå papirstopp eller feil ved papirmatingen. Merk Forhåndstrykt papir må bruke blekk som tåler temperaturen under skriverens fikseringsprosess (200 celsiusgrader). Hvis du bruker fint papir, papir har en ru overflate eller papir som er krøllet eller brettet, kan papiret ha nedsatt ytelse. (For å finne ut hva slags papir du skal bruke med denne skriveren, se Viktig informasjon om valg av papir på side 171.) 2

13 Utskriftsmetoder Konvoluttype 1 De fleste konvolutter kan brukes i skriveren. Du kan imidlertid få problemer med noen konvolutter på grunn av måten de er laget på. Konvoluttene som skal brukes, bør ha rette, skarpe bretter og innføringskanten bør ikke være tykkere enn to ark. Konvolutten må ligge flatt og ikke være posete eller skrøpelig. Kjøp kvalitetskonvolutter fra en leverandør som selger konvolutter som er beregnet for laserskrivere. Test først én konvolutt for å se at du oppnår ønsket resultat, før du skriver ut mange konvolutter. Brother anbefaler ikke én spesiell konvolutt, da konvoluttprodusenter kan endre konvoluttspesifikasjonene. Du er selv ansvarlig for kvaliteten på konvoluttene du bruker. Ikke bruk konvolutter som er ødelagt, krøllet eller brettet, med uvanlig fasong, som er svært blanke eller teksturerte. Ikke bruk konvolutter med spenner, låser, bånd, selvklebende deler, vinduer, hull, utstansinger eller perforeringer. Ikke bruk konvolutter som har posete fasong, ikke har skarpe bretter, er pregede (med hevet skrift på) eller er forhåndstrykt på innsiden. Ikke bruk konvolutter som allerede har utskrift fra en laser/led-skriver. Ikke bruk konvolutter som ikke kan stables når de legges sammen. Ikke bruk konvolutter som er laget av papir som veier mer enn skriverens papirvektspesifikasjon. Ikke bruk konvolutter som er dårlig laget, med kanter som ikke er rette eller som ikke er helt firkantede. 1 Hvis du bruker en av konvoluttypene som er nevnt ovenfor kan det føre til skader på skriveren. Slike skader dekkes ikke av Brothers garantier eller serviceavtaler. Merk Ikke legg forskjellige konvoluttyper i papirmagasinet samtidig. Dette kan føre til papirstopp eller feilmating. Ikke skriv ut på konvolutter ved å bruke tosidig utskrift. Du må velge samme papirstørrelse fra programmet som på papiret som ligger i magasinet. 3

14 Utskriftsmetoder Område som ikke kan skrives ut på 1 I tabellen nedenfor vises området på papiret som ikke kan skrives på: 1 Merk Området som ikke kan bli skrevet på vil variere utfra papirstørrelsen og skriverdriveren du bruker. Det ikke skrivbare området som vises nedenfor, gjelder for papirformatene A4 / Letter. Stående Liggende Windows skriverdriver og Macintosh skriverdriver BRScript-skriverdriver for Windows og Macintosh (bare HL-3070CW) 1 4,23 mm 2 4,23 mm 3 4,23 mm 4 4,23 mm 4

15 Utskriftsmetoder Utskriftsmetoder 1 1 Skrive ut på vanlig papir 1 Utskrift på vanlig papir fra papirskuffen 1 (For å velge anbefalt papirtype, se Om papir på side 1.) a Trekk papirmagasinet helt ut av skriveren. b Juster papirførerne etter papirstørrelsen mens du trykker på den grønne utløserspaken for papirføreren. Kontroller at papirførerne står godt i sporene. 5

16 Utskriftsmetoder c Kontroller at papiret ligger flatt, og at det er under maksimumsmerket (bbb) (1). Siden det skal skrives ut på må vende ned. 1 1 VIKTIG Sørg for at papirførerne er i kontakt med sidene til papiret slik at det mates inn skikkelig. d Sett papirmagasinet skikkelig tilbake i skriveren. Kontroller at det er fullstendig skjøvet inn i skriveren. e Løft opp støttebrettet (1) for å forhindre at papiret glir av forsiden ned-mottakeren, eller ta bort hvert ark så fort det kommer ut av skriveren. 1 6

17 Utskriftsmetoder f Velg følgende fra skriverdriveren: Papirstørrelse....(1) Medietype...(2) Papirkilde...(3) og eventuelle andre innstillinger du vil bruke. (Se Driver og programvare i kapittel 2.) 1 Windows -skriverdriver BR-Script-skriverdriver for Windows (kun HL-3070CW) Merk For å bruke BR-Script-skriverdriveren for Windows må du installere driveren ved hjelp av Tilpasset installasjon fra CD-ROM. 7

18 Utskriftsmetoder Macintosh-skriverdriver g Send utskriftsdataene til skriveren. 8

19 Utskriftsmetoder Utskrift på vanlig papir eller bestrøket papir fra den manuelle matespalten 1 (For å velge anbefalt papirtype, se Om papir på side 1.) 1 Merk Skriveren går automatisk over i modus for manuell mating når du legger papir i den manuelle matespalten. a Løft opp støttebrettet (1) for å forhindre at papiret glir av forsiden ned-mottakeren, eller ta bort hvert ark så fort det kommer ut av skriveren. 1 b Åpne dekselet for den manuelle matespalten. 9

20 Utskriftsmetoder c Bruk begge hendene til å justere papirførerne til den manuelle mateåpningen etter papirbredden du skal bruke. 1 d Plasser ett ark i den manuelle matespalten med begge hendene, til fremkanten av papiret berører papirmaterullen. Vent til maskinen automatisk trekker inn papiret. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipper du taket. Merk Sett papiret inn i den manuelle matespalten med den siden det skal skrives ut på, vendt opp. Kontroller at papiret ligger rett, og er riktig plassert i den manuelle matespalten. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det hende at papiret ikke mates riktig, noe som kan resultere i skjeve utskrifter eller papirstopp. Trekk papiret helt ut før du på nytt prøver å føre det inn i den manuelle matespalten. Legg ikke mer enn ett ark i den manuelle matespalten på én gang, ellers kan det oppstå papirstopp. Hvos du legger papir eller andre utskriftsmedier inn i den manuelle matespalten før skriveren er i Klartilstand, kan det oppstå en feil slik at utskriften stanser. 10

21 Utskriftsmetoder e Velg følgende fra skriverdriveren: Papirstørrelse...(1) Medietype...(2) Papirkilde...(3) og eventuelle andre innstillinger du vil bruke. (Se Driver og programvare i kapittel 2.) 1 Windows -skriverdriver BR-Script-skriverdriver (kun HL-3070CW) Merk For å bruke BR-Script-skriverdriveren for Windows må du installere driveren ved hjelp av Tilpasset installasjon fra CD-ROM. 11

22 Utskriftsmetoder Macintosh-skriverdriver f Send utskriftsdataene til skriveren. g Etter at LCDen viser Man. mating, legger du inn neste ark som i trinn d, og gjentar dette for hver side du vil skrive ut. Merk LCDen vil vise Man. mating inntil et papirark føres inn i den manuelle matespalten. 12

23 Utskriftsmetoder Utskrift på tykt papir, etiketter og konvolutter 1 Når den bakre mottakeren er trekkes ned, har skriveren en rett papirbane fra den manuelle matespalten til baksiden av skriveren. Bruk denne typen papirmating og utskriftsmetode når du ønsker å skrive ut på tykt papir, etiketter eller konvolutter. (For å velge anbefalt papirtype, se Om papir på side 1 og Konvoluttype på side 3.) 1 a Åpne bakdekselet (det bakre mottaket). b Åpne dekselet for den manuelle matespalten. c <Bare for konvoluttutskrift> Trekk de to grå hendlene, den ene på den venstre siden og den andre på høyre side, ned og mot deg som vist på illustrasjonen nedenfor. 13

24 Utskriftsmetoder d Bruk begge hendene til å justere papirførerne til den manuelle mateåpningen etter papirbredden du skal bruke. 1 e Plasser ett ark eller én konvolutt i den manuelle matespalten med begge hendene, til fremkanten av papiret eller konvolutten berører papirmaterullen. Når du kjenner at maskinen trekker inn papiret, slipper du taket. Merk Sett papiret inn i den manuelle matespalten med utskriftssiden vendt opp. Kontroller at papiret eller konvolutten ligger rett, og er riktig plassert i den manuelle matespalten. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det hende at papiret eller konvolutten ikke mates riktig, og føre til skjeve utskrifter eller papirstopp. Trekk papiret eller konvolutten helt ut før du på nytt prøver å føre det inn i den manuelle matespalten. Legg ikke mer enn ett ark eller en konvolutt i den manuelle matespalten på én gang, ellers kan det oppstå papirstopp. Hvos du legger papir eller andre utskriftsmedier inn i den manuelle matespalten før skriveren er i Klartilstand, kan det oppstå en feil slik at utskriften stanser. 14

25 Utskriftsmetoder f Velg følgende fra skriverdriveren: Papirstørrelse...(1) Medietype...(2) Papirkilde...(3) og eventuelle andre innstillinger du vil bruke. (Se Driver og programvare i kapittel 2.) 1 Windows -skriverdriver BR-Script-skriverdriver (kun HL-3070CW)

26 Utskriftsmetoder Merk For å bruke BR-Script-skriverdriveren for Windows må du installere driveren ved hjelp av Tilpasset installasjon fra CD-ROM. Når du bruker Konvoluttstørrelse #10, velger du Com-10 for Papirstørrelse. For andre konvolutter som ikke er i utvalget til skriverdriveren, for eksempel Konvoluttstørrelse #9 eller C6-konvolutt, bruk Brukerdefinert... (for Windows -skriverdriveren), PostScript Egendefinert sidestørrelse (for BR-Script skriverdriver for Windows ) eller Egendefinert sidestørrelse (for Macintosh skriverdriver). Hvis du vil vite mer om konvoluttstørrelser, se Papirstørrelse på side Macintosh-skriverdriver g Send utskriftsdataene til skriveren. h Etter at LCDen viser Man. mating, legger du inn det neste arket eller konvolutten som vist i trinn e. Gjenta for hver side du vil skrive ut. i <Bare for konvoluttutskrift> Når du er ferdig med å skrive ut, setter du de to grå hendlene du trakk ned i trinn c tilbake i deres opprinnelige posisjon. Merk LCDen vil vise Man. mating inntil et papirark eller en konvolutt føres inn i den manuelle matespalten. Ta bort hvert ark eller hver konvolutt umiddelbart etter utskrift. Hvis arkene eller konvoluttene hoper seg opp, kan det føre til at papirstopp eller til at papiret krølles. 16

27 Utskriftsmetoder Merk Hvis konvoluttene blir flekkete når de skrives ut, still Medietype til Tykt papir eller Tykkere papir for å heve fikseringstemperaturen. Dersom konvoluttene krølles etter at de skrives ut, se Forbedre utskriftskvaliteten på side 154. (For Windows -brukere) Hvis DL-konvolutter med dobbelt klaff er krøllete etter utskrift, velg DL(langsiden) i Papirstørrelse, fra kategorien Grunnleggende. Legg inn en ny DL-konvolutt med dobbel klaff i den manuelle matespalten med den lengste kanten først og skriv ut på nytt. 1 Konvoluttskjøter som er forseglet av produsenten, skal være sikre. Alle konvoluttens sider må være brettet skikkelig uten rynker eller bretter. 17

28 Utskriftsmetoder Tosidig utskrift 1 De medfølgende skriverdriverne for Windows 2000 eller nyere og Mac OS X eller nyere muliggjør alle tosidig utskrift. For mer informasjon om hvordan innstillingene skal velges, se Hjelp-teksten i skriverdriveren. 1 Veiledning for utskrift på begge sider av papiret 1 Hvis papiret er tynt, kan det hende det blir krøllet. Hvis papiret er krøllete, retter du det ut og legger det tilbake i papirskuffen eller den manuelle matespalten. Hvis papiret ikke mates riktig, kan det hende det blir krøllet. Ta ut papiret og glatt det ut. Når du bruker funksjonen for manuell dobbeltsidig utskrift, kan det oppstå papirstopp, eller det kan hende at utskriftskvaliteten ikke blir tilfredsstillende. (Hvis det oppstår papirstopp, se Papirstopp og avklaring på side 147. Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, se Forbedre utskriftskvaliteten på side 154.) Merk Dialogboksene i dette avsnittet kommer fra Windows XP. Vinduene på datamaskinen varierer kanskje fra operativsystem til operativsystem. Kontroller at papirmagasinet er fullstendig skjøvet inn i skriveren. Du bør bruke enkelt papir, resirkulert papir og tynt papir. Ikke bruk fint papir. 18

29 Utskriftsmetoder Manuell tosidig utskrift 1 BR-Script 3 skriverdriver (PostScript 3 -emulering) støtter ikke manuell tosidig utskrift. Hvis du bruker Macintosh-skriverdriver, se Manuell tosidig utskrift på side Manuell dobbeltsidig utskrift fra papirmagasinet 1 a I skriverdriveren velger du kategorien Grunnleggende, og velger utskriftsmodus Tosidig utskrift manuelt fra innstillingen for Tosidig utskrift manuelt / hefte, og deretter velger du på kategorien Grunnleggende papirkilden som Magasin 1. b Send dataene til skriveren, klikk på OK på dataskjermen. Skriveren skriver automatisk ut alle partallssider på én side av arket først. c Ta de utskrevne partallssidene ut av mottakeren 1, og legg dem inn igjen i papirmagasinet i samme rekkefølge, med siden det skal skrives ut på (den tomme siden), vendt ned Følg instruksene på datamaskinskjermen. 1 Når du skriver ut til det bakre mottaksbrettet, legger du arkene inn igjen i skuffen i motsatt rekkefølge fra utskriftsrekkefølgen. 19

30 Utskriftsmetoder d Nå skrives alle oddetallssidene automatisk ut på den andre siden av arket. Merk Tøm magasinet før du legger papir i papirmagasinet. Så legger du de utskrevne sidene i magasinet med den utskrevne siden opp. (Ikke legg de utskrevne sidene på toppen av en bunke med blanke ark.) 1 Manuell dobbeltsidig utskrift fra den manuelle matespalten 1 Merk Du bør bruke enkelt papir og resirkulert papir. Ikke bruk fint papir. a I skriverdriveren velger du kategorien Grunnleggende, og velger utskriftsmodus Tosidig utskrift manuelt fra innstillingen for Tosidig utskrift manuelt / hefte, og deretter velger du på kategorien Grunnleggende papirkilden som Manuell. b Åpne dekselet for den manuelle matespalten. c Bruk begge hendene til å justere papirførerne til den manuelle mateåpningen etter papirbredden du skal bruke. 20

31 Utskriftsmetoder d Bruk begge hendene til å føre arket inn i den manuelle matespalten. Siden det skal skrives ut på først, skal være vendt opp. Send dataene til skriveren, og følg anvisningene på dataskjermen. Gjenta dette trinnet til du har skrevet ut alle partallssidene. 1 e Fjern de utskrevne partallssidene fra mottakeren, og legg dem så tilbake i den manuelle matespalten i samme rekkefølge 1. Legg papiret med siden det skal skrives ut på (den tomme siden) vendt opp. Følg instruksene på datamaskinskjermen. 1 Når du skriver ut til det bakre mottaksbrettet, legger du arkene inn igjen i skuffen i motsatt rekkefølge fra utskriftsrekkefølgen. 21

32 Utskriftsmetoder Papirorientering for manuell tosidig utskrift 1 Skriveren skriver ut den andre siden først. Hvis du skal skrive ut 10 sider på 5 ark, skrives først side 2 ut og deretter side 1 på det første arket. Deretter skriver den ut side 4, og så side 3 på det andre arket. Den skriver ut side 6 og så side 5 på det tredje arket osv. Når du skal ha manuell dobbeltsidig utskrift, må du legge papiret inn i papirmagasinet på følgende måte: For papirmagasinet: Legg den siden som skal skrives ut først med forsiden ned, med innføringskanten (øvre del av arket) foran i magasinet. For å skrive ut den andre siden legger du papiret med den tomme siden opp og innføringskanten (øvre del av arket) foran i magasinet. Hvis arket har brevhode, må brevhodet legges inn i magasinet med med forsiden opp og foran i papirmagasinet. For å skrive ut den andre siden legger du papiret med brevhodet ned og foran i magasinet. Fra manuell matespalte: Legg den siden som skal skrives ut først med forsiden opp, med innføringskanten (øvre del av arket) først. For å skrive ut den andre siden legger du papiret med den tomme siden ned og innføringskanten (øvre del av arket) først. Hvis du bruker papir med brevhode, legger du dette med brevhodet ned og først inn i skriveren. For å skrive ut den andre siden legger du arket med brevhodet opp og først inn i skriveren. 1 Hefteutskrift (for Windows -skriverdriver) 1 a Legg papir i papirskuffen eller den manuelle matespalten. b Åpne dialogboksen Egenskaper i skriverdriveren. c Frra kategorien Generelt velger du knappen Utskriftsinnstillinger. d Fra kategorien Grunnleggende velger du Hefte fra innstillingene for Tosidig utskrift manuelt / hefte. Hvis du vil endre innstillingene for hefteutskrift, klikk på Tosidige innstillinger. e Klikk OK. 22

33 Utskriftsmetoder Skrive ut fotografier fra digitalkamera (bare HL-3070CW) 1 1 Din Brother-skriver støtter PictBridge-standard, slik at du kan koble til og skrive ut bilder direkte fra ethvert kamera som er kompatibelt med PictBridge. Selv om kameraet ikke er i PictBridge-modus eller støtter PictBridge, kan du likevel tilkoble kameraet som vanlig lagringsenhet. Dermed kan du skrive ut fotografier fra kameraet. Følg trinnene for Skrive ut data fra et USB-flashminne med direkteutskrift (bare HL-3070CW) på side 27. PictBridge-systemkrav 1 Maskinen og digitalkameraet må være tilkoblet med en egnet USB-kabel. Bildefilen må være tatt med digitalkameraet du vil koble til skriveren. Konfigurere det digitale kameraet 1 Påse at kameraet er i PictBridge-modus. Følgende PictBridge-innstillinger kan være tilgjengelige i displayet til det PictBridge-kompatible kameraet. Avhengig av hvilket kamera du har, kan det hende at noen av innstillingene ikke er tilgjengelige. Kopier Kvaliteter Papirstørrelse Datotrykk Filnavntrykk Layout (1 i 1 utskrift / bare indeksutskrift) Du kan også konfigurere PictBridge-innstillinger ved hjelp av kontrollpanelet. 1 Meny Undermeny Alternativer 1 PictBridge Papirstørrelse 2 Letter/A4*/B5/A5/B6/A6 Se PictBridge (bare HL-3070CW) Orientering <For Letter, A4, B5> Stående*/Liggende på side 92 <For A5, B6, A6> Stående/Liggende* Dato/kl.slett 2 Av*/På Filnavn 2 Av*/På Utskriftskval. 2 Normal*/Fin Standardinnstillingene vises i fet skrift med en asterisk. 2 Disse menyvalgene settes også av kameraet ditt. Kamerainnstillingene prioriteres så lenge kameraet ikke er stilt til å bruke skriverinnstillingene (standardinnstilling). 23

34 Utskriftsmetoder Skrive ut bilder 1 a Kontroller at kameraet er slått av. Koble kameraet til direkte USB-grensesnitt (1) foran på skriveren ved hjelp av en egnet USB-kabel. 1 1 b Slå på kameraet. Når skriveren har gjenkjent kameraet, viser LCD-displayet følgende melding. Kamera tilkoblet c Still inn kameraet til å skrive ut et bilde. Angi antall kopier, hvis du blir bedt om det. Når skriveren starter å skrive ut et bilde, vil LCD-displayet vise Utskrift. VIKTIG IKKE fjern digitalkameraet fra det direkte USB-grensesnittet før skriveren er ferdig med å skrive ut. Tilkoble kameraet som lagringsenhet 1 Selv om kameraet ikke er i PictBridge-modus eller støtter PictBridge, kan du likevel tilkoble kameraet som vanlig lagringsenhet. Dermed kan du skrive ut fotografier fra kameraet. Følg trinnene i Skrive ut data direkte fra USB-flashminnet på side 29. (Hvis du vil skrive ut fotografier i PictBridge-modus, kan du se Konfigurere det digitale kameraet på side 23.) Merk Navnet på lagringsmodusen og handlingen varierer blant de ulike digitalkameraene. Se i dokumentasjonen som fulgte med kameraet, hvis du vil ha mer informasjon, for eksempel hvordan du går fra PictBridge-modus til masselagringsmodus. 24

35 Utskriftsmetoder DPOF-utskrift 1 DPOF står for Digital Print Order Format (utskriftsbestilling). Store produsenter av digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. og Sony Corporation) skapte denne standarden for å gjøre det enklere å skrive ut bilder fra digitalkameraer. Hvis digitalkameraet støtter DPOF-utskrift, vil du i displayet til digitalkameraet kunne velge hvilke bilder og antall kopier som skal skrives ut. Følgende DPOF-innstillinger er tilgjengelige: 1 i 1-utskrift Kopier 1 Bildeutskrift med Secure Function Lock 2.0 aktivert (bare HL-3070CW) 1 Hvis du vil ha mer informasjon om Secure Function Lock 2.0, se kapittel 14 i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROM-en som følger med. a Kontroller at kameraet er slått av. Koble kameraet til direkte USB-grensesnitt (1) foran på skriveren ved hjelp av en egnet USB-kabel. 1 b Slå på kameraet. Følgende melding vises hvis Secure Function Lock er på. Trykk på OK. Funksjonslås c Trykk på + eller - for å velge ID. Trykk OK. ID Name 1 d Angi passordet. Trykk OK. PIN: XXXX 25

36 Utskriftsmetoder Merk Hvis din ID er underlagt begrensninger, kan følgende meldinger vises på LCD-displayet. 1 Melding Ingen tilgang Over begrensn. Kun uts. sv./hv. Ikke tilgj. Betydning Utskrift av bilder direkte fra et kamera til Brother-maskinen er begrenset. Antall sider du har lov til å skrive ut, er overskredet. Utskriftsjobben vil bli avbrutt. Utskrift av dokumenter i farger er begrenset. Utskrift av bilder direkte fra et kamera til Brother-maskinen er begrenset. e Følgende melding vises hvis passordet er korrekt. Kamera tilkoblet f Still inn kameraet til å skrive ut et bilde. Angi antall kopier, hvis du blir bedt om det. Når skriveren starter å skrive ut et bilde, vil LCD-displayet vise Utskrift. VIKTIG IKKE fjern digitalkameraet fra det direkte USB-grensesnittet før skriveren er ferdig med å skrive ut. 26

37 Utskriftsmetoder Skrive ut data fra et USB-flashminne med direkteutskrift (bare HL-3070CW) 1 1 Med direkteutskriftsfunksjonen behøver du ikke en datamaskin for å skrive ut data. Du kan bare skrive ut ved å koble USB Flash-minnet inn i skriverens direkte USB-grensesnitt. Det kan være at enkelte USB Flash-minner ikke vil fungere med skriveren. Støttede filformater 1 Direkteutskrift støtter følgende filformater: PDF versjon1.7 1 JPEG Exif+JPEG PRN (laget av skriverfriverne HL-3040CN eller HL-3070CW) TIFF (skannet av alle Brother MFC- eller DCP-modeller) PostScript 3 (laget av HL-3070CW BRScript3-skriverdriveren) XPS versjon Data inkludert JBIG2-bildefil, JPEG2000-bildefil og transparente filer støttes ikke. Standardinnstillinger for direkteutskrift 1 Meny Undermeny Alternativer 1 Skriv ut meny Utmatingsfarge Auto*/Farge/Svart/hvit Se Skriv ut meny på side 86 Direkteutskr. Papirstørrelse Letter/Legal/A4*/Executive/JIS B5/B5/A5/ A5 L/JIS B6/B6/A6/Lang A4/Folio Medietype Flersideutskr. Orientering Sorter Utskriftskval. PDF-alternativ Indeksutskrift 1 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en asterisk. Vanlig papir*/tykt papir/tykkere papir/ Tynt papir/resirk. papir/fint papir 1i1*/2i1/4i1/9i1/16i1/25i1/1 i 2 2 sider/ 1 i 3 3 sider/1 i 4 4 sider/ 1 i 5 5 sider Stående*/Liggende På*/Av Normal*/Fin Dokument*/Dok.&stempler/Dok.&markering Enkel*/Detaljer Se Direkteutskrift (bare HL-3070CW) på side 91 27

38 Utskriftsmetoder Opprette en PRN- eller PostScript 3 -fil (bare HL-3070CW) for direkteutskrift 1 a Klikk Fil og deretter Skriv ut på menylinjen i programmet. 1 b Velg HL-3070CW (1) og merk av for Skriv til fil (2). Klikk Skriv ut. 1 2 c Velg mappen der du vil lagre filen, og skriv inn filnavnet hvis du blir bedt om det. Hvis du bare blir bedt om et filnavn, kan du også angi mappen der du vil lagre filen ved å skrive inn mappenavnet. For eksempel: C:\Temp\Filnavn.prn Hvis du har koblet et USB flash-minne til datamaskinen, kan du lagre filen direkte i USB flash-minnet. 28

39 Utskriftsmetoder Skrive ut data direkte fra USB-flashminnet 1 a Koble USB Flash-minnet til det direkte USB-grensesnittet (1) foran på skriveren. Når skriveren har gjenkjent USB Flash-minnet, viser LCD-displayet følgende melding: 1 1 Enhetskontroll h 1./XXXX.MAPPE1 b Mappenavn og filnavn som ikke er i en mappe, vil vises på LCDen. Trykk + eller - for å velge mappenavnet eller filnavnet du vil skrive ut OK. c Filer: Trykk på + eller - for å velge et standard utskriftsalternativ, og trykk OK for å velge det; foreta ønskede endringer ved alternativene Go, og trykk så + eller - for å oppgi antall eksemplarer du ønsker, før du trykker Go. Mapper: Trykk på + eller - for å velge filen du vil skrive ut, og trykk på OK. Trykk på + eller - for å velge et standard utskriftsalternativ, og trykk OK for å velge det; foreta ønskede endringer ved alternativene Go, og trykk så + eller - for å oppgi antall eksemplarer du ønsker, før du trykker Go. Skrive ut standardinnstillinger Papirstørrelse i Medietype i Flersideutskr. i Orientering q Utmatingsfarge j PDF-alternativ j Utskriftskval. j Sorter q VIKTIG IKKE flytt digitalkameraet fra USB Flash-minnet fra direkte USB-grensesnitt før skriveren er ferdig med å skrive ut. 29

40 Utskriftsmetoder Skrive ut data fra USB-flashminnet med Secure Function Lock 2.0 aktivert (bare HL-3070CW) 1 1 Hvis du vil ha mer informasjon om Secure Function Lock 2.0, se kapittel 14 i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROM-en som følger med. a Koble USB Flash-minnet til det direkte USB-grensesnittet (1) foran på skriveren. Når skriveren har gjenkjent USB Flash-minnet, viser LCD-displayet følgende melding: 1 Funksjonslås b Trykk på + eller - for å velge ID. Trykk OK. ID Name 1 c Tast inn ditt firesifrede passord. Trykk OK. PIN: XXXX Merk Hvis din ID er underlagt begrensninger, kan følgende meldinger vises på LCD-displayet. Melding Ingen tilgang Over begrensn. Ingen tillatelse Kun uts. sv./hv. Ikke tilgj. Betydning Utskrift av dokumenter direkte fra USB-flashminnestasjonen til Brother-maskinen er begrenset. Antall sider du har lov til å skrive ut, er overskredet. Utskriftsjobben vil bli avbrutt. Utskrift av dokumenter i farger er begrenset. Utskriftsjobben vil bli avbrutt. Utskrift av dokumenter i farger er begrenset. Utskrift av bilder direkte fra USB-flashminnestasjonen til Brother-maskinen er begrenset. d Filnavnene vises hvis passordet er korrekt. 1./XXXX.MAPPE1 e Mappenavn og filnavn som ikke er i en mappe, vil vises på LCDen. Trykk + eller - for å velge mappenavnet eller filnavnet du vil skrive ut OK. 30

41 Utskriftsmetoder f Filer: Trykk på + eller - for å velge et standard utskriftsalternativ, og trykk OK for å velge det; foreta ønskede endringer ved alternativene Go, og trykk så + eller - for å oppgi antall eksemplarer du ønsker, før du trykker Go. Mapper: Trykk på + eller - for å velge filen du vil skrive ut, og trykk på OK. Trykk på + eller - for å velge et standard utskriftsalternativ, og trykk OK for å velge det; foreta ønskede endringer ved alternativene Go, og trykk så + eller - for å oppgi antall eksemplarer du ønsker, før du trykker Go. 1 Skrive ut standardinnstillinger Papirstørrelse i Medietype i Flersideutskr. i Orientering q Utmatingsfarge j PDF-alternativ j Utskriftskval. j Sorter q VIKTIG IKKE flytt digitalkameraet fra USB Flash-minnet fra direkte USB-grensesnitt før skriveren er ferdig med å skrive ut. 31

42 2 Driver og programvare 2 Skriverdriver 2 En skriverdriver er programvare som oversetter data fra det formatet som datamaskinen bruker, til det formatet som kreves av en spesiell skriver. Dette formatet er vanligvis språk for sidebeskrivelse (PDL). 2 Du kan finne skriverdriverne for støttede versjoner av Windows og Macintosh på den vedlagte CD-ROM-en eller på Brother Solutions Center på Installer driverne ved å følge Hurtigstartguide. Du kan også laste ned den nyeste skriverdriveren fra Brother Solutions Center på (Hvis du vil avinstallere skriverdriveren, se Avinstallere skriverdriveren på side 70.) For Windows 2 Windows -skriverdriver (skriverdriveren som passer best for dette produktet) BR-Script-skriverdriver (PostScript 3 språkemulering bare for HL-3070CW) 1 1 Installer driveren ved hjelp av Tilpasset installasjon fra CD-ROM-en. For Macintosh 2 Macintosh-skriverdriver (skriverdriveren som passer best for dette produktet) BR-Script-skriverdriver (PostScript 3 språkemulering bare for HL-3070CW) 1 1 Installere skriverdriveren, se Installere BR-Script3-skriverdriveren på side 65. For Linux 12 LPR-skriverdriver CUPS-skriverdriver 2 1 Last ned skriverdriveren for Linux fra eller en lenke på den vedlagte CD-ROM-en. 2 Avhengig av Linux-distribusjoner kan det hende at driveren ikke er tilgjengelig. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om Linux-skriverdrivere, kan du gå til Skriverdriveren for Linux kan frigis etter den første utgivelsen av dette produktet. 32

43 Driver og programvare Windows - skriverdriver Windows 2000 Professional p p Windows XP Home Edition p p Windows XP Professional p p Windows Vista p p Windows Server 2003 p p Windows Server 2008 p p Windows XP Professional x64 Edition p p Windows Server 2003 x64 Edition p p Mac OS X eller senere p p Linux 1 BR-Scriptskriverdriver (kun HL-3070CW) Macintoshskriverdriver LPR/CUPSskriverdriver 1 p 2 1 Hvis du vil vite mer om støttet Linux-distribusjon og nedlasting av skriverdriveren kan du gå til Du kan også laste ned skriverdriveren fra en kobling på den vedlagte CD-ROM-en. Hvis du laster ned fra en lenke på CD-ROM-en, klikk på Installer andre drivere eller verktøy, og klikk på For Linux-brukere på skjermmenyen. Internett-tilgang kreves. 33

44 Driver og programvare Du kan endre de følgende skriverinnstillingene når du skriver ut fra din datamaskin. Papirstørrelse Orientering Kopier Medietype Utskriftskvalitet Farge / mono Flersideutskrift 2 Tosidig utskrift manuelt / hefte (Manuell tosidig utskrift 1 ) Papirkilde Skalering Omvendt rekkefølge Vannmerke 12 Topp-/bunntekstutskrift 12 Tonersparemodus Sikker utskrift Administrator 12 Brukergodkjenning 124 Fargekalibrering 13 Bruk utskrift på nytt Hviletid Forbedre utskrift 1 Disse innstillingene er ikke tilgjengelig med BR-script-driveren for Windows. 2 Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for Macintosh-skriverdriveren og BR-Script-skriverdriveren for Macintosh. 3 Disse innstillingene er ikke tilgjengelig med BR-script-driveren for Macintosh. 4 Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for HL-3040CN. 34

45 Driver og programvare Funksjoner i skriverdriveren (for Windows ) 2 (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp i skriverdriveren.) Merk Dialogboksene i dette avsnittet kommer fra Windows XP. Skjembildene på datamaskinen varierer fra operativsystem til operativsystem. Du kommer til dialogboksen Utskriftsinnstillinger ved å klikke på Utskriftsinnstillinger i kategorien Generelt i dialogboksen Skriveregenskaper. 2 Kategorien Grunnleggende 2 Du kan også endre innstillinger ved å klikke på illustrasjonen til venstre i kategorien Grunnleggende a Velg Papirstørrelse, Orientering, Kopier, Medietype, Utskriftskvalitet og Farge / mono (1). b Velg Flersideutskrift og Tosidig utskrift manuelt / hefte (2). c Velg Papirkilde (3). d Klikk på OK for å bruke de valgte innstillingene. For å gå tilbake til standardinnstillingene, klikk på Standard, deretter OK. Merk Dette området (4) viser de gjeldende innstillingene. 35

46 Driver og programvare Papirstørrelse 2 Velg papirstørrelsen du bruker fra rullegardinmenyen. Orientering 2 Papirretningen stiller inn hvilken vei dokumentet vil plasseres på arket (Stående eller Liggende). 2 Stående Liggende Kopier 2 Valget Kopier stiller inn antall eksemplarer som skrives ut. Sorter Når avmerkingsboksen Sorter er valgt, skrives et helt eksemplar av dokumentet ut, og gjentas for antall eksemplarer du valgte. Hvis avmerkingsboksen Kopier ikke er valgt, skrives ut hver side for alle eksemplarene før neste side av dokumentet skrives ut. Sorter merket av Sorter ikke merket av Medietype 2 Du kan bruke følgende medietyper i skriveren. Velg ønsket medietype for å få best utskriftskvalitet. Vanlig papir Tynt papir Tykt papir Tykkere papir Fint papir Konvolutter Tykk konv. Tynn konv. Resirkulert papir Etikett Merk Når du bruker alminnelig papir (60 til 105 g/m 2 ), velger du Vanlig papir. Når du bruker tykkere papir eller grovt papir, velger du Tykt papir eller Tykkere papir. For bestrøket papir, velg Fint papir. Når du bruker konvolutter, velger du Konvolutter. Hvis toneren ikke fikseres godt nok på konvolutten når du har valgt Konvolutter, velger du Tynn konv. Hvis konvolutten blir krøllete når Konvolutter er valgt, velger du Tynn konv. 36

47 Driver og programvare Utskriftskvalitet 2 Du kan velge følgende innstillinger for utskriftskvaliteten. Normal dpi. Anbefalt for vanlig utskrift. God utskriftskvalitet med rimelig utskriftshastighet. Fin 2400 dpi-klasse. Den fineste utskriftsmodusen. Bruk denne modusen for å skrive ut presise bilder, som fotografier. Siden utskriftsdata er mye større enn i normal modus, vil behandling/dataoverføring og utskrift ta lengre tid. 2 Merk Utskriftshastiheten avhenger av hvilken utskriftskvalitetinnstilling du velger. Høyere utskriftskvalitet tar lenger tid å skrive ut, mens lavere utskriftskvalitet går raskere å skrive ut. Under utskrift til HL-3040CN i Fin-modus kan det være at meldingen Minnet er fullt vises. Hvis dette skulle skje, kan du tilføye mer minne; se Installere ekstra minne på side 100. Farge/mono 2 Du kan endre innstillingene for Farge/svart-hvitt som følger: Farge Når dokumentet inneholder farge og du vil skrive det ut i farge, velg denne modusen. mono Velg denne modusen hvis dokumentet ditt bare har tekst og grafikk i svart-hvitt eller grå skala. Hvis dokumentet ditt inneholder farge, vil valg av Mono skrive ut dokumentet i 256 nivåer av grå. Auto Skriveren sjekker dokumentinnholdet med hensyn til farger. Hvis farger oppdages i dokumentet, skrives det ut i farger. Hvis ingen farger oppdages, skrives det ut i svart-hvitt. Den totale utskriftshastigheten kan bli redusert. Merk Hvis det blir slutt på cyan, magenta eller gul toner, kan du velge Mono for å fortsette å skrive ut så lenge det er svart toner igjen. 37

48 Driver og programvare Dialogen Innstillinger 2 Du kan endre følgende innstillinger ved å klikke på Innstillinger(C) fra kategorien Grunnleggende. Fargemodus Følgende alternativer er tilgjengelige i farge tilpasningsmodus: Normal Dette er standard farge modus. Livlig fargene i alle elementene justeres til en sterkere, livligere farge. Auto Skriverdriveren velger automatisk modus som Fargemodus. Ingen Importer Du kan stille inn utskriftskonfigurasjonen av et bestemt bilde ved å klikke Innstillinger. Når du har justert bildeparameterne, som lysstyrke og kontrast, kan du importere innstillingene som en utskriftskonfigurasjonsfil. Bruk funksjonen Eksporter... til å opprette en utskriftskonfigurasjonsfil fra de gjeldende innstillingene. Eksporter Du kan stille inn utskriftskonfigurasjonen av et bestemt bilde ved å klikke Innstillinger. Når du har justert bildeparameterne, som lysstyrke og kontrast, kan du eksportere innstillingene som en utskriftskonfigurasjonsfil. Bruk funksjonen Importer... for å laste en tidligere eksportert konfigurasjonsfil. Forbedre Grå Farge Du kan forbedre bildekvaliteten i et skyggefullt område. Forbedre svart utskrift Hvis svart grafikk ikke kan skrives ut korrekt, velg denne innstillingen. Forbedre tynn linje Du kan forbedre bildekvaliteten i tynne linjer. Forbedre utskrift av mønstre Velg alternativet dette hvis utskrift av fyll og mønstre er annerledes enn mønstrene og fyllet du ser på skjermen. 2 Flersideutskrift 2 Valget Flersideutskrift kan redusere bildestørrelsen på en side slik at flere skriver kan skrives ut på ett ark, eller forstørre bildestørrelsen for å skrive ut én side over flere ark. Siderekkefølge Hvis du har valgt alternativet N på 1, kan du velge å skrive ut sidene i rekkefølge fra rullegardinlisten. Kantlinje Når man skriver ut flere sider på ett ark med funksjonen Flersideutskrift, kan du velge å ha en hel ramme, stiplet ramme eller ingen ramme rundt hver side på arket. 38

49 Driver og programvare Tosidig utskrift manuelt/hefte 2 Når du ønsker å skrive ut et hefte, eller foreta manuell tosidig utskrift, bruker du denne funksjonen. Ingen Deaktiver tosidig utskrift. Manuell tosidig utskrift I denne modusen skrives alle partallssider ut først. Deretter stanser skriverdriveren og vises instruksjoner om hvordan du setter inn papiret på nytt. Når du klikker OK, vil sider med ulikt sidetall bli skrevet ut (se Manuell tosidig utskrift på side 19). Hvis du velger Tosidig utskrift manuelt og klikker Tosidige innstillinger, kan du endre følgende innstillinger. Tosidig type Det finnes seks innbindingsretninger for tosidig utskrift for hver papirretning. Innbindingsforskyving Hvis du velger alternativet Innbindingsforskyving, kan du også angi forskyvingen for innbindingen i tommer eller millimeter. Hefteutskrift Bruk denne funksjonen når du vil skrive ut et hefte. For å lage et hefte, brett de utskrevne sidene på midten. Hvis du velger Hefte og klikker Tosidige innstillinger, kan du endre følgende innstillinger. Tosidig type Det finnes to innbindingsretninger for tosidig utskrift for hver papirretning. Innbindingsforskyving Hvis du velger alternativet Innbindingsforskyving, kan du også angi forskyvingen for innbindingen i tommer eller millimeter. 2 Papirkilde 2 Du kan velge Automatisk valg, Magasin 1 eller Manuell og angi separate magasiner for utskrift av den første siden og fra side to og utover. Merk Skriveren går automatisk over i modus for manuell mating når du legger papir i den manuelle matespalten, selv om en annen innstilling er valgt. 39

BRUKERMANUAL HL-5380DN. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn. Den kan leses med 'tekst-til-tale'- programvaren fra Screen Reader.

BRUKERMANUAL HL-5380DN. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn. Den kan leses med 'tekst-til-tale'- programvaren fra Screen Reader. Brother-laserskriver BRUKERMANUAL HL-5380DN For brukere med svekket syn Den kan leses med 'tekst-til-tale'- programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan

Detaljer

BRUKERMANUAL HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

BRUKERMANUAL HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brother-laserskriver BRUKERMANUAL HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW For brukere med svekket syn Den kan leses med 'tekst-til-tale'- programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

BRUKERMANUAL HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

BRUKERMANUAL HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brother-laserskriver BRUKERMANUAL HL-440CN HL-450CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"- programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og

Detaljer

For brukere med svekket syn. Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader.

For brukere med svekket syn. Den kan leses av tekst-til-tale-programvaren fra Screen Reader. Brukermanual Brother laserskriver HL-L8250CDN HL-L8350CDW For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

BRUKERMANUAL HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

BRUKERMANUAL HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brother-laserskriver BRUKERMANUAL For brukere med svekket syn Den kan leses av tekst-til-tale - programvaren fra Screen Reader. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER HL-5140 http://no.yourpdfguides.com/dref/1225549

Din bruksanvisning BROTHER HL-5140 http://no.yourpdfguides.com/dref/1225549 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER HL-5140. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER HL-5140 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

BRUKERMANUAL HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother laserskriver. For brukere med svekket syn

BRUKERMANUAL HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother laserskriver. For brukere med svekket syn Brother laserskriver BRUKERMANUAL HL-2140 HL-2150N HL-2170W For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"- programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

BRUKERMANUAL HL-2035. Brother laserskriver. For brukere med svekket syn. Den kan leses av "tekst-til-tale"- programvaren fra Screen Reader.

BRUKERMANUAL HL-2035. Brother laserskriver. For brukere med svekket syn. Den kan leses av tekst-til-tale- programvaren fra Screen Reader. Brother laserskriver BRUKERMANUAL HL-2035 For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"- programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. Version A NOR

PROGRAMVAREHÅNDBOK. Version A NOR PROGRAMVAREHÅNDBOK Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. For DCP-brukere: Denne dokumentasjonen er for både MFC- og DCP-modeller. Hvor det står "MFC" i denne brukermanualen, kan du lese "MFC"

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

SP 1210N Brukermanual

SP 1210N Brukermanual SP 1210N Brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER HL-6050DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1225428

Din bruksanvisning BROTHER HL-6050DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1225428 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER HL-6050DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER HL-6050DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette

Detaljer

Programvarehåndbok. Version 0 NOR

Programvarehåndbok. Version 0 NOR Programvarehåndbok Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. For DCP-brukere: Denne dokumentasjonen er for både MFC- og DCP-modeller. Der det står "MFC" i denne brukermanualen, kan du lese "MFC-xxxx"

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR AirPrint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. Version B NOR

PROGRAMVAREHÅNDBOK. Version B NOR PROGRAMVAREHÅNDBOK Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. For DCP-brukere: Denne dokumentasjonen er for både MFC- og DCP-modeller. Hvor det står MFC i denne brukermanualen, kan du lese MFC som

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

For brukere med svekket syn

For brukere med svekket syn Brukermanual Brother laserskriver HL-1110 HL-111 For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

For brukere med svekket syn

For brukere med svekket syn Brukermanual Brother fargeskriver HL-3140CW HL-3150CDW HL-3170CDW For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

For brukere med svekket syn. Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader.

For brukere med svekket syn. Den kan leses av tekst-til-tale-programvaren fra Screen Reader. Brukermanual Brother laserskriver HL-100(E) HL-10(E) HL-110W(E) HL-11W For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Brother laserskriver HL-5130 HL-5140 HL-5150D HL-5170DN. Brukerhåndbok. Håndboken kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader.

Brother laserskriver HL-5130 HL-5140 HL-5150D HL-5170DN. Brukerhåndbok. Håndboken kan leses av tekst-til-tale-programvaren fra Screen Reader. Brother laserskriver HL-5130 HL-5140 HL-5150D HL-5170DN Brukerhåndbok For brukere med svekket syn Håndboken kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer