Oljeisolerte transformatorer for distribusjonsnett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "221-01 Oljeisolerte transformatorer for distribusjonsnett"

Transkript

1 Spesifikasjon Oljeisolerte transformatorer for distribusjonsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLD SIDE 1 GENERELLE KRAV ELEKTRISKE DATA KOBLINGSGRUPPE OMSETNINGSFORHOLD 1 KV OMSETNINGSFORHOLD 11 KV OMSETNINGSFORHOLD 22 KV OMSETNINGSFORHOLD 22 KV/17,5 KV: KORTSLUTNINGSSPENNING ISOLASJONSNIVÅ UTFØRELSE OMKOBLER OVERTRYKKSVENTIL FESTE FOR AVSKJERMING PÅ LAVSPENNINGSSIDE AV TRANSFORMATOREN KAPSLING INNEBYGDE HS-SIKRINGER GJENNOMFØRINGER GJELDER KUN 1600 KVA, 11/0,415-0,240KV OG 22/0,415-0,240KV TETNINGSPRINSIPP TRYKKSTERK TRANSFORMATORKASSE DIMENSJONER TRANSFORMATORKASSE, LØFTEINNRETNING, TRANSPORT OVERFLATEBEHANDLING REPARASJON TILBEHØR TERMOMETERLOMME LASKER MERKESKILT PRØVER RUTINEPRØVER TYPEPRØVER GODKJENNELSE - KONTROLL GARANTIER OG TOLERANSER VEDRØRENDE TAP TOMGANGSTAP BELASTNINGSTAP MULKT/PREMIEKLAUSUL (REFERERT TIL MERKESPENNING) REFERANSEVERDIER FOR TAP OPPLYSNINGER I TILBUDET VEDLEGG 1: DATA FOR LAVSPENNINGSGJENNOMFØRINGER

2 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 2 av 12 1 GENERELLE KRAV 1.1 Transformatorene skal oppfylle kravene til gjeldene IEC 60076, Norske Normer for isolerolje NEK Standard for transformatorgjennomføringer for transformatorer 0,23-132kV, de til enhver tid gjeldene IEC dokumenter for oljefylte fordelingstransformatorer og REN blad 6021 Nettstasjon Fordelingstransformator Oljeisolert (O og K) - spesifikasjon. 1.2 Transformatorene utføres som hermetisk tette trefase, mineraloljeisolerte eller esteroljeisolerte, selvkjølte transformatorer for 50Hz til bruk i høyspenning fordelingsnett med høyeste systemspenning 24kV. 1.3 Transformatorene utføres som: 1. stransformator 1,0/0,240 kv (50 kva tom. 100 kva) 2. stransformator 11/0,240 kv (50 kva tom kva) 3. stransformator 11/0,415 kv (50 kva tom kva) 4. stransformator 11/0,415-0,240 kv (kun 1600 kva) 5. Treviklingstransformator 11/0,415 kv/0,240 kv 6. stransformator 22/0,240 kv (50 kva tom kva) 7. stransformator 22/0,415 kv (50 kva tom kva) 8. stransformator 22/0,415-0,240 kv (kun 1600 kva) 9. Treviklingstransformator 22/0,415 kv/0,240 kv 10. stransformator 22-17,5/0,240 kv (50 kva tom kva) 11. stransformator 22-17,5/0,415 kv (50 kva tom kva) 12. stransformator 22-17,5/0,415-0,240 kv (kun 1600 kva) 13. Treviklingstransformator 22-17,5/0,415 kv/0,240 kv 1.4 Transformator størrelser: Nettselskapet har standardisert på følgende størrelser: Ytelse I kva 11/0,240 kv 11/0,415 kv Trevikling 11/0,415 kv/ 0,240 kv Omsetning: 100/100/100 22/0,240 kv 22/0,415 kv Trevikling 22/0,415 kv/ 0,240 kv Omsetning: 100/100/ X X X X 100 X X X X 200 X X X X 315 X X X X 500 X X X X X X 800 X X X X X X 1250 X X X X X X 1600 X* X X** X* X X** X - - X - * = omkoblebar, ** = ytelse:1600/1600/1250

3 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 3 av 12 Ytelse i kva 22-17,5/0,240 kv 22-17,5/0,415 kv Trevikling 22-17,5/0,415 kv/ 0,240 kv Omsetning: 100/100/ X X 100 X X 200 X X 315 X X 500 X X X 800 X X X 1250 X X X 1600 X* X X** X - = omkoblebar, ** = ytelse:1600/1600/1250 Ytelse i kva 1,0/0,240 KV 50 X 100 X Det skal også kunne leveres transformatorer med andre ytelser og spenninger. 1.5 Transformatorens støynivå (Lwa i db) skal tilfredsstille kravene i EN (grenseverdier) og IEC (målemetode). 2 ELEKTRISKE DATA 2.1 Koblingsgruppe 1 stransformator 1,0/0,240 kv (50 til 100 kva): Yyn0. 2 stransformator 11/0,240 kv (50 til 1250 kva): Yyn0. 3 stransformator 11/0,415 kv (50 til 2000 kva): Dyn11. 4 stransformator 11/0,415/0,240 kv (kun 1600 kva): Transformatorene utføres som omkoblebare sekundært: Dyn11-Dd0. 5 Treviklingstransformator 11/0,415/0,240 kv (alle): Dyn11yn11 6 stransformator 22/0,240 kv (50 til 1250 kva): Yyn0. 7 stransformator 22/0,415 kv (50 til 2000 kva): Dyn11. 8 stransformator 22/0,415/0,240 kv (kun 1600 kva): Transformatorene utføres som omkoblebare sekundært: Dyn11-Dd0. 9 Treviklingstransformator 22/0,415/0,240 kv (alle): Dyn11yn11 10 stransformator 22-17,5/0,240 kv (50 til 1250 kva): Yyn0. 11 stransformator 22-17,5/0,415 kv (50 til 2000 kva): Dyn stransformator 22-17,5/0,415/0,240 kv (kun 1600 kva): Transformatorene utføres som omkoblebare sekundært: Dyn11-Dd0. 13 Treviklingstransformator 22-17,5/0,415/0,240 kv (alle): Dyn11yn11

4 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 4 av Omsetningsforhold 1 kv Omsetningsforholdet i tomgang skal være: 1000V +- 2x2,5 %. 2.3 Omsetningsforhold 11 kv Omsetningsforholdet i tomgang skal være: 11000V + 2x2,5 % - 4x2,5 %. Transformatorene skal leveres med omkobler i trinn 5, dvs V for Oslo og omkobler i trinn 6, dvs V for Bærum hvis annet ikke er spesifisert. 2.4 Omsetningsforhold 22 kv Omsetningsforholdet i tomgang skal være: 22000V + 2x2,5 % - 4x2,5 %. 2.5 Omsetningsforhold 22 kv/17,5 kv: Omsetningsforholdet i tomgang skal være: 22000V + 2x2,5 % - 4x2,5 % /17500V + 2x3,14 % - 4x3,14 %. 2.6 Kortslutningsspenning. Transformatorene må tåle de termiske og dynamiske påkjenninger som vil oppstå ved kortslutning på lavspenningsklemmene ved full primær-spenning. Kortslutningsspenningen skal være iht. IEC og EN kva (240 V): Kortslutningsspenningen for transformator 1600 kva (240V) skal minimum være 7,3 %. 2.7 Isolasjonsnivå. Isolasjonsfastheten for høyspenningsviklinger skal tilfredsstille IEC Overslagsspenningen i transformatorens indre, under olje, må være større enn overslagsspenningen mellom fasene innbyrdes og mellom fasene og jord utenfor kassen iht. IEC Transformatorene leveres påfylt den nødvendige mengde transformatorolje som skal være, i samsvar med NEK , dog med gjennomslagsfasthet for olje iht. IEC UTFØRELSE 3.1 Omkobler Omkobling mellom de forskjellige reguleruttak skal skje i spenningsløs tilstand med omkobler innebygget i transformatorkassen og betjenings- ordning plassert på lokket på transformatorens høyspenningsside.

5 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 5 av 12 Opplysning for betjening av omkobler, skal være synlig for betjening og stillingsindikering skal være synlig fra lavspenningssiden. Sekundær omkobling fra trekant til stjerne skal skje med lasker over transformatorens lokk (gjelder 1600 kva, 11/0,415-0,240kV). Omkoblingsgjennomføring til overside av lokk skal utføres med pakkboks med muligheter for tiltrekking. 3.2 Overtrykksventil Alle transformatorer skal være utstyrt med overtrykksventil. 3.3 Feste for avskjerming på lavspenningsside av transformatoren Alle transformatorer med ytelse fra og med 315 kva skal leveres med festeanordning på transformatorlokk. 3.4 Kapsling Alle transformatorer av type tovikling 1,0/0,240 kv skal leveres med kapslet topp. Kapslingen skal ha gjennomføringer for kabelinnføring på begge sider. Kapslingen skal være varmgalvanisert. 3.5 Innebygde HS-sikringer Transformatorer i ytelse 100 og 200 kva skal kunne leveres med innebygde HS-sikringer. 3.6 Gjennomføringer Gjennomføringene for høy- og lavspenningsviklingene skal være plassert på transformatorlokket og i hovedtrekkene være i overensstemmelse med NEVF nr , Standard for transformatorgjennomføringer for transformatorer 0,23-132kV. Høyspenningsgjennomføringene skal utføres som berøringssikker tilkobling /gjennomføring 250A, 24kV og i henhold til IEC Lavspenningsgjennomføringene skal følge Norsk Standard NEVF nr , eller EN 50385, dog må enkelte bolter over porselensgjennomføringene forlenges for å gi plass til omkoblingslaskene og tilkoblingsfaner (gjelder 1600 kva, 11/0,415/0,240kV). Gjennomføringenes frie høyde over isolator/lask angis på bindene målskisse. Senteravstanden mellom lavspenningsgjennomføringene må angis på bindende målskisse. Avstanden for transformatorer inntil 315kVA må minst være 110mm, og for større transformatorer minst 135mm. Alle transformatorer i ytelse 50 til og med 800 kva skal leveres med trafoklemmer(type 2Direkt fra Pfisterer) med strammeskruer(for tilkoplinger uten bruk av kabelsko, disse klemmene har også tilpassede isolerte tilkoplingshetter).

6 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 6 av 12 Ytelser større enn 800 kva skal leveres med faner med strammeskruer eller trafoklemmer (type 2Direkt fra Pfisterer) med strammeskruer (for tilkoplinger uten bruk av kabelsko, disse klemmene har også tilpassede isolerte tilkoplingshetter). 3.7 Gjelder kun 1600 kva, 11/0,415-0,240kV og 22/0,415-0,240kV For stjerne/trekant - omkoblebare transformatorer skal nullpunktgjennomføringene dimensjoneres som de øvrige faser. Gjennomføringene plasseres ved siden av hverandre i transformatorens lengderetning. Alle gjennomføringer skal ha påsatt 3stk. normerte muttere for feste av omkoblingslasker. 3.8 Tetningsprinsipp Transformatoren skal være tett/bestandig mot oljelekkasjer. Transformatorkasse og transformatorlokk skal være festet sammen med bolter med tilhørende mellomlagspakning som tåler høye temperaturer (eks. teflonpakning). Mellom transformatorlokk og transformatorisolatorer skal det være lakkerte gummikorkpakninger. 3.9 Trykksterk transformatorkasse Det skal kunne leveres transformator med trykksterk transformatorkasse etter Factory Mutual Global standard Det skal følge med test dokumentasjon.

7 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 7 av Dimensjoner Transformatorenes største mål må ikke overstige: Transformatorytelse Lengde Bredde Total høyde Til lokk 50kVA 1,10m 0,70m 1,5m 100kVA 1,10m 0,70m 1,5m 200kVA 1,20m 0,75m 1,5m 315kVA 1,35m 0,80m 1,8m 500kVA 1,50m 0,90m 2,1m 1,6m 800kVA 1,60m 0,90m 2,1m 1,7m 1250kVA 1,90m 1,15m 2,4m 1,7m 1600kVA 1,90m 1,15m 2,4m 1,9m 2000 kva 2,10m 1,20m 2,4m 2,0m 500kVA 1,50m 0,90m 2,1m 1,6m *800kVA 1,60m 0,90m 2,1m 1,7m *1250kVA 1,90m 1,15m 2,4m 1,7m *1600kVA 1,90m 1,15m 2,4m 1,9m *: treviklingstransformatorer 3.11 Transformatorkasse, løfteinnretning, transport Transformatorkassen må være utført slik at den tåler den foreskrevne trykkprøve. På høy - og lavspenningssiden av transformatorkassens underkant, samt på transformatorkassens lokk, skal det anbringes et flagg (jordingspunkt) med hull 13 mm iht. Cenelec HD 428. Transformatorkasse skal ha uttappingskran for olje ved bunnen på transformatorkassen (DIN 42551). 500kVA og større transformatorer leveres på lave transporthjul uten flens for transport i lengde - og bredderetning. Transporthjulenes tilpassing til akslingen skal være optimal. På alle fire sider av transporttrallene settes kroker eller festeører for transformatorens transport i horisontal retning. Klaring mellom transformatortralle og gulv må være minst 5cm. Transformatorene skal ha løfteinnretninger for løfting av hele transformatoren samt løfting av kjerne med viklinger. Øyebolter på lokket for oppheising av transformator må anbringes slik at en også ved bruk av korte stropper til en enkel krankrok går klar av isolatorer og termometer Overflatebehandling Overflatebehandlingen skal tilfredsstille kravene i NEVFs publikasjon nr Transformatorene males i farge godkjent av Nettselskapet. Transformatorer med ytelse <=315

8 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 8 av 12 kva kan også leveres varmgalvanisert. Transformatorer med ytelse 50 og 100 kva skal ha varmgalvanisert kasse Utvendige skruer og muttere skal være tilfredsstillende antirustbehandlet. Se forøvrig NS 3472, korrosjonsklasse 2, og avsnittene T10 og T11 når det gjelder krav til lakkering. 4 REPARASJON Alle transformatorer skal være konstruert slik at det skal være mulig på en enkel måte å demontere og reparere defekte deler. 5 TILBEHØR 5.1 Termometerlomme På alle transformatorer 315kVA eller større, skal det på lavspenningssiden av transformatorlokket være en termometerlomme med minstedybde 130mm og påmontert slepevisertermometer med to potensialfrie kontakter. Lommen avsluttes 30mm over transformatorlokk. Lommen med termometeret må plasseres på lokket slik at man får en fri svingradius for termometer på minst 110 mm. 5.2 Lasker De transformatorer som leveres med omkoblingslasker skal disse normalt monteres i trekant, dersom ikke annet er nevnt i bestillingen. Hvor det må leveres spesielle lasker for stjernekoblede transformatorer (415V), skal slike lasker kun leveres hver femte transformator. Laskene skal fremstilles av elektrolytisk kobber og dimensjoneres med hensyn til transformatorens merkestrøm. Laskene må være tilpasset den enkelte transformator. Se tegning NM16b. Omkobling skal foretas med lasker over transformatorlokk direkte på boltene og ikke på fanene. Alle transformatorer med ytelse på 200 kva skal være utstyrt med lask på nullpunktet med 13 mm hull. 5.3 Merkeskilt Transformatorene utstyres med 2 stk. merkeskilt som beskrevet i IEC Merkeplatene plasseres på høy- og lavspenningssiden og ut til siden på transformatorene, slik at de ikke kan skades ved stropping av transformatoren. Merkeskiltene skal enkelt kunne flyttes. 6 PRØVER 6.1 Rutineprøver For prøving gjelder de bestemmelser som er angitt i IEC Før avsendelse fra fabrikk skal leverandøren foreta følgende målinger og prøver:

9 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 9 av 12 a) Tomgangstap. b) Belastningstap. c) Viklingsmotstand. d) Isolasjonsprøver. e) Omsetningsforhold og koblingsgruppe. f) Oljetrykkprøve. Transformatorene skal trykkprøves med et overtrykk på min. 0,25 bar i fullt montert stand. Det må under prøven ikke forekomme lekkasjer eller utilsiktede deformasjoner. 6.2 Typeprøver Varmeprøve utføres ved fullast og med omkobler i laveste spennings trinn. IEC GODKJENNELSE - KONTROLL 7.1 Målskisse. Bindende målskisse hvor transformator nummer er påført, skal oversendes Nettselskapet i ett eksemplar til skriftlig godkjennelse. Dersom produksjonen settes i gang før slik godkjennelse foreligger, skjer dette på leverandørens eget ansvar. 7.2 Prøveprotokoll. Resultatene av prøvene settes opp i prøveprotokoll og kopi av denne sendes elektronisk til Nettselskapet til godkjennelse. Prøveprotokollen kan være av et slikt format (eks. i Excel) at aktuelle verdier lett kan overføres elektronisk til andre systemer. 7.3 Kontroll. Nettselskapet har rett til å kontrollere arbeidets gang i fabrikken og overvære de forlangte prøver. Leverandøren skal derfor i god tid før prøvene utføres, underrette Nettselskapet om når prøvene kan finne sted. Nettselskapet har også rett til å foreta disse prøver i eksternt laboratorium, eller på det sted hvor transformatorene skal brukes, i nærvær av leverandørens representanter. Bestillerens egen kontroll innskrenker ikke leverandørens ansvar. Leverandøren må spesielt kontrollere sine underleverandører for å forebygge feil eller forsinkelser i deres leveranser. 7.4 Godkjennelse. Viser det seg at prøvene av transformatorene ikke fyller de oppstilte krav, kan Nettselskapet nekte å motta dem og forlange nye på samme kontraktsvilkår. 8 GARANTIER OG TOLERANSER VEDRØRENDE TAP 8.1 Tomgangstap. Transformatorens tomgangstap refereres til merkespenning.

10 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 10 av Belastningstap. Belastningstap refereres til merkeytelse ved 75 grader C. 8.3 Mulkt/premieklausul (referert til merkespenning). Som et generelt krav skal de oppgitte tapsverdier overholdes uten toleransegrenser. Det vil bli anvendt mulkt/premieklausul for avvik fra de garanterte tap. Enhver overskridelse av de garanterte enkelttap vil resultere i mulkt, mens underskridelse av de garanterte tomgangstap på inntil 10 % og underskridelse av de garanterte belastningstap på inntil 5 % vil resultere i premie. Satsene for mulkt/premie er beregnet ut fra kapitaliserte tapsverdier. Mulkt/premie beregnes for hver av de leverte transformatorer og for den valgte leverandør til Nettselskapet avregnes hvert kvartal, for andre enkelt leverandører avregnes det for hvert enkeltstående tilfelle/prosjekt på grunnlag av godkjente prøveprotokoller. Mulkt/premie regnes ut etter gjeldende satser satt av Sintef: Transformatorer <= 200 kva: Tomgangstap P o : avvik fra garanterte tap x kr. 61,10 pr. W pr.dd Belastningstap P k : avvik fra garanterte tap x kr. 14,50 pr. W pr.dd Transformatorer >= 315 kva: Tomgangstap P o : avvik fra garanterte tap x kr. 62,00 pr. W pr.dd Belastningstap P k : avvik fra garanterte tap x kr. 12,80 pr. W pr.dd 8.4 Referanseverdier for tap stransformator: Ytelse (kva) Tomgangstap P o (W) Belastningstap P k (W) * *: omkoplebar V

11 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 11 av 12 Treviklingstransformator: Ytelse (kva) Tomgangstap Belastningstap Belastningstap P o (W) P k (W) 415 V P k (W) 230 V OPPLYSNINGER I TILBUDET 9.1 Transformatorenes viklingstype, tråd eller folievikling, samt ledermaterialet i viklingene. 9.2 Transformatorenes lydnivå i dba og lydeffekt Lwa i db. 9.3 Transformatorenes kortslutningsspenninger. 9.4 Transformatorenes garanterte tomgangs - og belastningstap. 9.5 Totalvekt av transformator fylt med isolerolje, vekt av transformator uten isolerolje og oljevolum i liter. 9.6 Målskisse med transformatorenes hoveddimensjoner vedlegges tilbudet. Fabrikanten skal videre bekrefte at de tilbudte transformatorer oppfyller de krav som er stilt i denne spesifikasjon. Enhver avvikelse fra disse krav skal tydelig angis.

12 Spesifikasjon: Transformator oljeisolert Side 12 av Vedlegg 1: Data for lavspenningsgjennomføringer. Gjennomføringer etter NEVF EN Tilkoblingsfaner etter DIN Ytelse (kva) 0,240 kv Antall Type 0,415 kv Antall Type A 4 M A 4 M A 4 M A 4 M A 4 M A 4 M A 3+1 M30+M A 4 M A 3+1 M30+M A 4 M A 3+1 M42+M A 4 M A 3+1 M48+*M A 4 M **3150A 6 M A 4 M X X X 3150A 4 M48 * Nullpunkt må være utstyrt trafoklemmer(type 2Direkt fra Pfisterer) med strammeskruer(for tilkoplinger uten bruk av kabelsko, disse klemmene har også tilpassede isolerte tilkoplingshetter). ** Omkoblebar Treviklingstransformatorer: på disse transformatorene skal man benytte gjennomføringer iht. til tabell (ytelse-dimensjon), eks.: 1250 kva /(0,240 V = 3+1 (M48+M20))/(0,415 V = 4 (M42))

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.1 Omfang Denne spesifikasjonen gjelder trefase toviklings og treviklings tørrisolerte fordelingstransformatorer.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.1 Omfang Denne spesifikasjonen gjelder trefase toviklings og treviklings tørrisolerte fordelingstransformatorer. Spesifikasjon 221-02 Tørrisolerte transformatorer for distribusjonsnett Dok. ansvarlig: Jørn Berntzen Dok. godkjenner: Frode Mycklebye Gyldig fra: 2012-07-06 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

"Low inrush" lavtapstransformator, IP20

Low inrush lavtapstransformator, IP20 "Low inrush" lavstransformator, IP20 3RT-LI Høyeffektive 3-fase transformatorer uten innkoblingsstrøm. 3RT-LI transformatorer sikrer optimal utnyttelse av elinstallasjonen, og sørger for reduserte installasjons-

Detaljer

Lavspent 0,1-30 kva, IP23

Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Type 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som

Detaljer

Brukerveiledning fordelingstransformator type Steinkjer

Brukerveiledning fordelingstransformator type Steinkjer Brukerveiledning fordelingstransformator type Steinkjer En fordelingstransformator er et høyspenningsprodukt og må behandles deretter. Oppstilling og drift skal skje i henhold til gjeldende forskrifter

Detaljer

3-fase Lavtapstransformatorer

3-fase Lavtapstransformatorer Med forbehold om endringer 3-fase Lavtapstransformatorer Opp til 8% mindre tap! Miljøvennlig - Reduserer energiforbruket Kostnadseffektiv - Reduserer driftsutgifter Plassbesparende - Kompakte konstruksjoner

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V

Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V Overskytende transformatorer på grunn av nedbygging og overgang til 400V Kursdagene i Trondheim 05.01.2010 Salgssjef Olav Dalsbotten Møre Trafo AS MØRE TRAFO M E R A V D E T S O M T E L L E R 200 kva med

Detaljer

Veiledning om krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer. Er du produsent eller importør av krafttransformatorer?

Veiledning om krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer. Er du produsent eller importør av krafttransformatorer? Side 1 Veiledning om krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer Innhold Sammendrag 1 Hvilke produkter skal oppfylle kravene? 2 Hvilke krav stilles til miljøvennlig utforming? 4 Hvilke krav

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ØKODESIGNFORSKRIFTEN FOR KRAFT- OG FORDELINGSTRANSFORMATORER. Nemanja Grubor og Kårstein Longva, Møre Trafo AS 27.03.2014.

ØKODESIGNFORSKRIFTEN FOR KRAFT- OG FORDELINGSTRANSFORMATORER. Nemanja Grubor og Kårstein Longva, Møre Trafo AS 27.03.2014. ØKODESIGNFORSKRIFTEN FOR KRAFT- OG FORDELINGSTRANSFORMATORER Nemanja Grubor og Kårstein Longva, Møre Trafo AS 27.03.2014. Fra Økodesigndirektivet 2009/125/EF til Økodesignforskriften Økodesign forberedende

Detaljer

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletrans-formator, som

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2017 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Alle Nullpunktsikringene leveres med signalkontakt. Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240S-V 28 647 59 2,09 Nullpunktsikring

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Revisjonslogg

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Revisjonslogg KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 Nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Tekniske nettkrav

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører Hovedtavler Den fleksible modulær-strukturen kan bygges ut i høyde, bredde og lengde og er perfekt til fordelings-, styrings- og kontrolltavler. E-serien gir designeren friere tøyler. Tavlesystemet kan

Detaljer

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap.

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap. Energy & Automation Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap Energiforsyning Ny generasjon sikringslister Sikringslister type SL er bygget og

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Isolatorer Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 GENERELLE KRAV...3 3 MEKANISKE KRAV...4 3.1 Isolatorer i kontakttråd og bæreline...4 3.2 Isolatorer

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 12 Infarstuktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 12 Infarstuktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04 Returkrets Side: 1 av 5 1 OMFANG...2 2 UTLØSENDE KRAV...3 2.1 Returkrets...3 2.1.1 Koblinger...3 2.2 Returledning...3 2.2.1 Returleders høyde over marken...3 2.2.2 Returleders høyde ved planoverganger...3

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2008 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med stolpefeste NPS240V-M 28 647 50 2,40 Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240V-V 28 647

Detaljer

Tavleforum Ålesund 23.10.2008

Tavleforum Ålesund 23.10.2008 Tavleforum Ålesund 23.10.2008 Krav til skipstavler NEK 410 Installasjoner og utstyr om bord i skip og fartøyer Sjefingeniør Terje M. Wold Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskrift om maritime

Detaljer

Kap.: 15. Utgitt: Rev.: 4 Isolatorer Side: 1 av 9

Kap.: 15. Utgitt: Rev.: 4 Isolatorer Side: 1 av 9 Isolatorer Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV... 3 3 MEKANISKE KRAV... 4 3.1 Isolatorer i kontakttråd og bæreline... 4 3.2 Isolatorer i utligger... 4 3.3 Isolatorer i retur-, mate-,

Detaljer

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn Side 1 av 7 MTVH-206 Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn MTVH-206 Arkiv : instruks\mtvh-206.doc Dato 03.10.13 Erstatter :205 Ansvarlig: RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at produktet ikke har synlige

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn Side 1 av 7 MTVH-208 Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn MTVH-208 Arkiv : instruks\mtvh-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter :207 Ansvarlig: RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at produktet ikke har synlige

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

M E R A V D E T S O M T E L L E R

M E R A V D E T S O M T E L L E R M E R A V D E T S O M T E L L E R TRANSFORMATOR-BEHOLDERE Sveising av beholdere med robot gir jevn kvalitet. Dette sikrer at serie-produserte beholdere ikke skal ha avvik i forhold til beholdere som har

Detaljer

Tilkobling med kabelklemmer til NSX100 til 250, Tiltrekningsmoment. Moment (Nm) leder 12 20 26 26 Moment (Nm) feste av klemme til bryter: Snap feste

Tilkobling med kabelklemmer til NSX100 til 250, Tiltrekningsmoment. Moment (Nm) leder 12 20 26 26 Moment (Nm) feste av klemme til bryter: Snap feste for NSX Tilkobling me kabelklemmer til NSX100 til 250, Tiltrekningsmoment DB1125659 DB115660 Tilkoblingsklemmer for NSX100 til 250 DB112315 DB112317 DB111327 DB115661 DB115662 Enkel kabelklemme Dobbel

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer

NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer Bergen 12-13 februar 2008 Senioringeniør Jørn Berntzen Nettutvikling Hafslund Nett Hvorfor 9 juli 2002 havarerte 89 transformatorer(primært

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Side: 1 av 7 Side: 2 av 7 Fra strømforsyningsanleggene som omformerstasjoner, koblingshus o.a. legges matekablene som jordkabler, enten liggende direkte i jord eller i kabelkanaler frem til kontaktledningene.

Detaljer

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16 FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN 100-400, PN10-16 Konseptet som har revolusjonert montering og drift av vannkummer Din betongleverandør har ferdige bunner med innstøpte skinner. Du bestiller og

Detaljer

Rev.: 7 Kontaktledningsbrytere Side: 1 av 8

Rev.: 7 Kontaktledningsbrytere Side: 1 av 8 Kontaktledningsbrytere Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING AV KONTAKTLEDNINGSBRYTERE... 3 2.1 Jordingsbryter... 3 3 TEKNISKE KRAV... 5 4 FUNKSJONSKRAV... 6 5 JORDING... 7 6 MERKING... 8

Detaljer

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2

antall 1 1 1 3 3 4 4 25 mm 2, s 16 mm 2, s 10 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, sol 1 1,5-4 mm 2, f PE-skinne opptil 4 mm 2 opptil 25 mm 2 24x4 mm 2 6x25 mm 2 -sikringsskap Klemmer PE- og N-FIXCONNECT - klemme Klemmekapasitet for PE- og N-klemmer Strømføringsevne: 80 A Utstyr og antall ledere som skal kobles PE-skinne N-skinne Klemme Skruklemme 25 mm 2 Stikkbar

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS FNO Skadedrift/Bilskadekontoret/AO Gjeldende fra 16.12.2013 Versjon 01 Dato 21.01.2014 Side Innledning 2 Reparasjonsgrupper 2 Tidssetting, reparasjonsgruppe

Detaljer

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA... Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28

Detaljer

Vedlegg A: Kravspesifikasjon

Vedlegg A: Kravspesifikasjon Returkraft AS Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse: Ildfast flislegging i brennkammer Tilbudsfrist: 02.06.2016, kl.12:00 Side 1 av 8 List of contents 1 Oversikt... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse

Detaljer

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletrans-formator, som

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag Vg1 Frank Fosbæk Automatisering Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Automatisering Vg1 elektrofag Kapittel 4 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Trefase vekselstrøm L1 L2 L3

Detaljer

PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) INNHOLDSFORTEGNELSE

PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) INNHOLDSFORTEGNELSE Spesifikasjon 211-01 PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Berøringssikre kontakter. Rett- Vinkel og T-kontakter

Berøringssikre kontakter. Rett- Vinkel og T-kontakter Berøringssikre kontakter Rett- Vinkel og T-kontakter Berøringssikre kontakter T-kontakter 800A og 1250A, RSTI, 24 kv. Funksjoner og egenskaper Berøringssikre kontakter 250A, RSSS og RSES, 24 kv Funksjoner

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Vestfold Trafo Energi AS. Lokal spolekompensering ute i nettet

Vestfold Trafo Energi AS. Lokal spolekompensering ute i nettet 1 Vestfold Trafo Energi AS Lokal spolekompensering ute i nettet 2 Lokal spolekompensering av jordfeilstrømmer Fasene går fra å være i symmetri med alle fasene til å bli usymmetriske. Jordfeil strømmen

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN

1 Generelt 011-04 MÅLERUTSTYR RN Spesifikasjon 011-04 MÅLERUTSTYR RN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLD SIDE 1 Generelt... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Forskriftskrav...

Detaljer

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montasje stativ Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Brukerens ansvar... 3 Dokumentasjon... 3 Stativ for splitter... 4 Kjøle eller varmepumpe...

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Type Description. Product code Standards. Dimensions (mm) and weight (kg)- Enclosure IP23 A B C Weight A B C Weight

Type Description. Product code Standards. Dimensions (mm) and weight (kg)- Enclosure IP23 A B C Weight A B C Weight Type Description Product code Standards T3T-15KVA 400/230V IP23 Three-phase transformer 15KVA IP23 T3T-15 EN60076 Date 03.11.2016 Rated Power Input Rated input voltage Rated frequency Primary current Winding

Detaljer

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd Reglene Passer på kjøperen, slik at hun får det produktet hun ønsker seg til best pris Passer

Detaljer

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6 MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline

Detaljer

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt MEKANISK VARIABLE SKILT BESKRIVELSE Euroskilt Mekanisk Variabelt skilt Mark III. Skiltkassen og cellene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler og aluminiumsplater

Detaljer

Praktisk bruk av NEK 440:2011. 08.09 2011 Stein Kotheim

Praktisk bruk av NEK 440:2011. 08.09 2011 Stein Kotheim Praktisk bruk av NEK 440:2011 08.09 2011 Stein Kotheim Interkommunalt selskap eid av Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Øyer Fakta 75 GWh produksjon 17 000 nettkunder 76 000 kraftkunder Rimelig Pålitelig Langsiktig

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

En velkjent metode for etablering av elektriske forbindelser er kontaktpressing, basert på materialdeformasjon.

En velkjent metode for etablering av elektriske forbindelser er kontaktpressing, basert på materialdeformasjon. Kontaktpressing En velkjent metode for etablering av elektriske forbindelser er kontaktpressing, basert på materialdeformasjon. Før Pressing Sekskantpress Etter pressing Blant forskjellige varianter av

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Alt i flagg og vimpler! Fane- og bannerutstyr - 2011. Kristiansand Flaggfabrikk as

Alt i flagg og vimpler! Fane- og bannerutstyr - 2011. Kristiansand Flaggfabrikk as Fane- og bannerutstyr - 2011 Kristiansand Flaggfabrikk as Alt i flagg og vimpler! www.flaggfabrikken.com salg@flaggfabrikken.com Tlf : 38024116 Fax : 38022952 Copyright 2011 Kristiansand Flaggfabrikk as

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Innhold

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Innhold KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 Nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 10.11.14 KS Rutine: Tekniske nettkrav

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

Dekkeforkantmonterte stolper er 990 mm over brakett. Fra topp brakett til topp håndløper er avstanden 1015 mm. Stolper er 1170 mm høye, se Figur 1.

Dekkeforkantmonterte stolper er 990 mm over brakett. Fra topp brakett til topp håndløper er avstanden 1015 mm. Stolper er 1170 mm høye, se Figur 1. 1 BAKGRUNN SINTEF Byggforsk fikk i januar 2017, i oppdrag av Fana Glass AS å utføre mekanisk prøving på glassrekkverk. Prøvingene ble utført på SINTEF Byggforsk laboratorier i Oslo 6/3, 31/3, 27/4 og 4/5

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra:

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra: Denne retningslinjen er ment som veiledning ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative løsninger eller hvor det er usikkerhet

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde Hurtigfakta Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer alle typer av lokaler Enkel montasje Rensbar Ingen synlige skruer Leveres i alternative

Detaljer

Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet

Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet VERTIKAL 01.2017 Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet tekniske data Materiale: Overflatebehandling: Farge: Maks driftstemperatur: Maks driftstrykk: Tilkoblinger: Paneler, kaldvalset tynnplate, tykkelse 1,15

Detaljer

Raychem MVTI/MVTO push on endeavslutning for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til 36 kv

Raychem MVTI/MVTO push on endeavslutning for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til 36 kv for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til Isolasjonsmateriale Materialene i den nye MVTI/MVTO endeavslutningen har gjennomgått mange år med utvikling

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon. Dato: Side: 1 av 5. Innholdsfortegnelse. 1.2 Om dokumentet Oppbygging av dokumentet...

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon. Dato: Side: 1 av 5. Innholdsfortegnelse. 1.2 Om dokumentet Oppbygging av dokumentet... Side: 1 av 5 Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.2 Om dokumentet... 2 1.3 Oppbygging av dokumentet... 2 2 Teknisk kravspesifikasjon/ytelsesspesifikasjon... 2 2.1 Obligatoriske-krav...

Detaljer

WA Modulært gulvskap system, IP54

WA Modulært gulvskap system, IP54 WA Modulært gulvskap system, IP54 WA modulært gulvskap system, IP54 rask, enkel montasje for optimal kombinasjon av moduler W serien laget av Striebel & John har bevist sin verdi som tavlesystem gjennom

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer