Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne"

Transkript

1 Hvorfor arrangeres utstilling? Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne vise frem hundene for å få andre interesserte i nettopp deres egen rase. Men hensynet til avlen er den egentlige grunnen til at det blir arrangert utstillinger. For en stor del er det utstillingsresultatene som kanskje oppdretterne bruker i vårt arbeide for å forbedre hver ny hundegenerasjon til den foregående. Ulike utstillingsformer. I Norge arrangeres det mange forskjellige former for utstillinger: Internasjonale utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klubb der CACIB og res. CACIB deles ut etter gjeldende regler. Utstillinger som arrangeres av rase- og distriktsklubber. Spesialutstillinger arrangert av raseklubber for sin(e) rase(r), og hvor klubben tildeler såkalt stort certifikat. Openshow (uoffisielle) - der det ikke konkurreres om certifikat. Matchshow (uoffisielle) - en utstilling etter utslagsmetoden der to og to hunder møtes etter cup-prinsippet. Champion of champions o.l. (uoffisielle) der de beste hundene gjennom året inviteres og konkurrerer etter utslagsmetoden. Valpeshow (uoffiselle) er en annen form for utstillinger der hunder under utstillingsalder (4-9 måneder) konkurrerer. Hvis du ønsker å få vite hvordan din hund ser ut i forhold til rasestandarden bør du melde hunden på til en utstilling for å få den bedømt av en dommer. Du gjør klokt i å først ha besøkt en utstilling for å se hvordan det hele går til. Tren også hunden til å stå pent, samt til å trave, glad og fornøyd med logrende hale! Oppdretteren din hjelper gjerne til med hvordan det skal gjøres. De lokale avdelinger av NSK arrangerer også kurs og kvelder med utstillingstrening. I tidskriftene Våre Spaniels og Hundesport vil du finne utstillingsannonser fra de forskjellige avdelingene. Eller ta kontakt med Norsk Spaniel Klubb, ev. din lokale avdeling av Norsk Spanielklubb. Hvis du finner en utstilling der du ønsker å stille din hund, sender du inn påmeldingsskjema og påmeldingsavgift innen fristens utløp. Ca. en uke før utstillingen vil du mottastartnummer, et PM (skriv) som forteller deg mer eksakt hvor utstillingsplassen er, klokkeslettet for når din rase skal møte i ringen. Hva skal du ha med på utstillingen: Veltrent hund! (alle har vært nybegynnere) Vaksinasjonsattest. Utstillingskobbel Vann og godbiter til hunden. Helst bur til hunden Noe å sitte på til deg selv. Mat og drikke til deg selv, (kan i de fleste tilfeller kjøpes i kiosk på utstillingsplassen. Regntøy og gummistøvler hvis utstillingen foregår ute. Når du kommer fram på utstillingsplassen, finn fram til utstillingsringen der din rase skal bedømmes, finn deg en plass ved ringen og vent til ditt startnummer bli ropt opp av ringsekretæren.

2 Først bedømmes hannhunder, klasse for klasse, deretter tisper. Alle klassens hunder paraderer først rundt i ringen, slik at dommeren får anledning til å danne seg et førsteinntrykk av hundene både i stående og i bevegelse. Deretter detaljbedømmes og beskrives de enkelte hunder. Under detaljbedømmelsen går dommeren nøye over hunden og merker seg feil og fortrinn som dikteres i kritikken. Klasser På offisielle utstillingen har vi følgende klasser: Junior klasse (JK) Åpen unghundklasse (AUK) Åpen unghund-konkurranseklasse (AUKK) Åpen klasse (AK) Vinnerklasse (VK) Championklasse (CHK) Veteranklasse (VETK) Avlsklasse (AVK) Oppdretterklasse (OPPDK) Bedømmelsen foregår i denne rekkefølge: 1.) JK - Juniorklasse, kvalitetsbedømmelse: Hundene må være fylt 9 måneder, men være under 15 måneder første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse. 2.) JKK - Juniorklasse, konkurransebedømmelse: Åpen for alle hunder som har fått 1. JK. I denne klassen kan dommeren tildele særlig gode juniorer Hederspremie (HP) i ubegrenset antall, som kvalifiserer til deltakelse i VK-Vinnerklasse hvis de fyller kravene til deltakelse i VK. 3.) AUK - Åpen Unghundklasse, kvalitetsbedømmelse: Hunden må være fylt 15 måneder, men være under 24 måneder første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse. 4.) AUKK - Åpen Unghundkonkurranseklasse: Åpen for alle hunder som har fått 1. AUK. I denne klassen kan dommeren tildele særlig gode juniorer Hederspremie (HP) i ubegrenset antall, som kvalifiserer til deltakelse i VK-Vinnerklasse hvis de fyller kravene til deltakelse i VK. 4.b) Hederspremie HP, kan gis i JKK til særlige gode juniorer, og i AUKK til særlig gode unghunder. Hunder som får Hederspremie (HP) skal delta i vinnerklasse (VK) hvis de forøvrig fyller kravene til deltakelse i VK. HP kan også tildeles veteraner. 5.) AK - Åpen klasse, kvalitetsbedømmelse: Hunden må være fylt 24 måneder første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse.

3 6.) VK - Vinnerklasse, konkurransebedømmelse: Klassen er åpen for hunder fra JKK og AUKK med HP og hunder med 1. AK. Dommeren kan tildele 1. VK certifikat, og han/hun kan tildele CK i ubegrenset antall til hunder som er av Certifikatkvalitet (Cert). 7.) CHK - Championklasse, konkurransebedømmelse: Klassen er bare åpen for norske Utstillingschampions. Det foretas ingen kvalitetsvurdering, men dommeren har anledning til å tildele 0. premie eller KIP. Hund som blir tildelt 0. premie eller KIP kan ikke delta i konkurransebedømmelsen. Dommeren kan tildele CK i ubegrenset antall. 8.) Veteranklasse, kvalitetsbedømmelse: Hundene må være fylt 7 år første utstillingsdag. Hundene kvalitetsbedømmes med (1.),(2) eller (3.) i AK. 9.) VETK - Veteranklasse, konkurransebedømmelse: Klassen er åpen for alle hunder som har fått (1.) AK i Veteranklassen. Dommeren kan tildele ubegrenset antall CK til deltakende hunder eller han/hun kan tildele HP hvis hunden ikke er av CK-kvalitet, men fortjener HP p.g.a. god kondisjon, sunnhet o.l. alderen tatt i betraktning. 10.) BHK/BTK - Beste hannhundklasse og Beste tispeklasse, konkurranseklasser: Klassen er åpen for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått Cert eller CK. Konkurransebedømmelse med 5 plasseringer: 1. BHK/BTK, 2. BHK/BTK, 3. BHK/BTK, 4. BHK/BTK, og res. BHK/BTK. 11.) BIR/BIM - Best I Rasen/Best I Motsatt Kjønn: Klassen er åpen for hund som er tildelt 1. cbhk og hund som er tildelt 1. BTK. 12.) AVK - Avlsklasse, kvalitetsbedømmelse: Klassen er åpen for hannhund eller tispe med 4 avkom av samme rase. (Avlsdyret må stå i katalogen under regulær klasse eller utenfor konkurransen i avlsklasse). Avkommene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. 13.) OPPDK - Oppdretterklasse, kvalitetsbedømmelse: Klassen er åpen for grupper på 4 hunder av samme rase oppdrettet av samme oppdretter. Hundene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. For både Avlsklasse og Oppdretterklasse gjelder først kvalitetsbedømmelse deretter konkuransebedømmelse. Anser dommeren klassen til å være av særlig høy kvalitet kan den tildeles HP.

4 PREMIEDEFINISJONER. 1. premie i kvalitetsklasse: Typisk, i alt en vesentlig riktig bygget hund, hvis fortrinn er så påtagelige, og hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være en meget god representant for sin rase. (De hunder som får 1. premie, rød sløyfe, går videre til konkurranseklasse.) 2. premie i kvalitetsklasse: Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mere fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin rase. (Hunden tildeles en blå sløyfe, utstillingskritikk og er ferdig for dagen) 3. premie i kvalitetsklasse: Hund av godtagbar type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik art at den kan sies å være en dårlig representant for sin rase.(hunden tildeles gul sløyfe, utstillingskritikken og er ferdig for dagen) 0. premie i kvalitetsklasse er diskvalifiserende betegnelse. Den anvendes om hunder som har diskvalifiserende anatomiske, typologiske eller psykiske feil (herunder hunder som biter). Hund med testikkelmangel skal ha full kritikk, som avsluttes med p.g.a. testikkelmangel 0. premie. Champions kan tildeles 0. pr. Hunder med 0. pr. skal ha full kritikk, og tildeles grå sløyfe. Hunder som 3 ganger for 3 forskjellige dommere får 0. premie p.g.a. testikkelmangel eller gemytt, gis utstillingsforbud. K.I.P (kan ikke premieres) betegner at dommeren ikke kan avgjøre hvilken premiegrad hunden fortjener. Betegnelsen kan altså bare brukes om hunder som, i bestemmelsesøyeblikket, er i en slik tilstand at dommeren ikke kan danne seg en sikker oppfatning av dens kvalitet.(for eksempel total mangel på trening, halthet og lignende.) K.I.P. tildeles brun sløyfe. Certifikat /CK (Innstilling til nasjonalt Championat) Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at den kan stilles opp son et mål for oppdretterens arbeid. CK har samme definisjon som certifikat. (Certifikat gies nasjonalfarget sløyfe, CK rosa sløyfe.) Husk: Din hund er den samme når den forlater utstillingen som når du kom! Uavhengig av hva en dommer måtte mene om den! Ulike dommere kan også ha ulik oppfatning, og din innsats som handler kan ha stor betydning. Trening, korrekt trimming og pelspleie kan påvirke resultatet betraktelig. Lykke til! Tekst: Kari Granås Hansen

5 Forkortelsen Betydning Farge på sløyfe/rosett 1.premie Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, som kan sies å Rød være en meget bra representant for rasen. 2.premie Hund av god type og bygning, kan sies å være en god Blå representant for rasen 3.premie Hund av godtagbar type, kan sies å være en dårlig representant Gul for rasen 0.premie Aggressive hund, eller hannhunder med testikkelmangel Grå K.I.P. Kan ikke premieres Dommeren kan ikke bedømme hunden, av forskjellige årsaker Brun HP Hederspremie - kan tildeles spesielt fine unghunder/veteraner Lilla Cert Helt gjennom typisk og i alt vesentlig riktig bygget hund, Nasjonalfarget med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at den kan stilles opp som et mål for oppdretterens arbeid. CK Har samme definisjon som Cert og virker automatisk som Rosa reserve Certifikat (Cert) CACIB/Res.Cacib Innstilling til Internasjonalt championat, kan kun utdeles Hvit/Orange på Internasjonale utstillinger og bare til virkelige fremragende hunder. I realiteten er CACIB ensbetydende med dommerens uttalelse om at hunden er verdig til Championat i hvilket land som helst - så langt dommeren kan uttale seg. BIR Best i rasen Rød/Gul BIM Best i motsatt kjønn Hvit/Grønn BIR-Veteran Beste veteran Grå/rosa BIG Best i gruppen Hvit/Blå BIS Best in Show Stor nasjonalfarget Hederspris til avls/oppdretterklasser Alle deltakende hunder i Championklassen (CHK) Alle deltagende hunder i lydighet Alle deltagende hunder i agility NUCH Norsk Utstillings Champion SUCH Svensk Utstillings Champion (I Sverige er det tilleggs krav for å bli full Champion. De svenske hundene som har tittel S(u)CH har ikke fått premie på jakt prøve). N S UCH Norsk Svensk Utstillings Champion NORD Nordisk Champion Nord JV Nordisk Junior Vinner Tildeles kun på Nordisk vinner utstilling som kun arrangeres 1 gang pr år, i Norden Nord V Nordisk Vinner Tildeles kun på Nordisk vinner utstilling som kun arrangeres 1 gang pr år, i Norden NJV Norsk juniorvinner Tildeles kun på NKK s årlig hovedutstilling i november, hvert år NV Norsk Vinner. Tildeles kun på NKK s hovedutstilling i november hvert år Lilla/hvit Rød/Hvit Rød/Sort/Gul Rød/Orange

6 EN KORT FORKLARING: Hvis man får 2.premie (blå sløyfe) eller 3.premie (gul sløyfe) er dagens utstilling over. Det er kun hunder som får rød sløyfe med HP/CERT/CK som konkurrerer videre helt til finalen. Eks: På kritikken så står det en 2/3 i rubrikk for JK, da har hunden fått 2.eller 3.premie. Man vil da få utlevert kritikken i ringen og dagens utstilling er ferdig. Mange hunder i samme klasse kan få 1.premie. Dommeren vil bestemme hvem han synes er best og det er da vi får 1-1, 1-2, osv. 1-1 betyr at hunden ble nr.1 av de som fikk første premie. 1-2 ble nr.2 osv. Hunder som deltar i juniorklasse og åpen-unghund kan tildeles HP. De skal da konkurrere med hundene som går i åpenklasse. Når hundene i åpenklasse er ferdig bedømt, skal alle hundene som har fått tildelt HP i ringen og konkurrere med hundene i åpenklasse. Da er det vinnerklassen som går. I vinnerklassen kan dommeren tildele Cert til den hunden som blir plassert som nr.1. Hvis dommeren synes at også flere av hundene er av championkvalitet kan det tildeles CK til disse hundene. (Dommeren kan også holde tilbake Certet hvis han ikke synes at hunden er av bra nok kvalitet). Det er kun hunder som tildeles Cert/CK som konkurrerer videre. Etter at vinnerklassen er ferdig bedømt er det tid for Championklasse. Her kan kun championhunder delta. Når championklassen er ferdig bedømt, er det tid for veteranene. Når begge disse klassene er ferdig bedømt skal alle hunder som har fått cert/ck inn å konkurrere om dagens beste hannhund/tispe. Den hunden som blir plassert som nr.1 er da vinner av hundene i sitt kjønn og skal videre i BIR/BIM konkurranse. BIR og BIM består av en hannhund og en tispe og dommeren skal bestemme hvilken hund han synes er den beste av disse to. BIR blir da best i rasen og BIM blir best i motsatt kjønn. Hvis utstillingen bare består av raser som tilhører en gruppe (Spaniels er gruppe 8) går vinneren direkte til Best in Show finale. Hvis det deltar raser fra mange grupper er det først gruppefinale. Her er det den hunden som blir nr.1 i gruppen som går videre til BIS-finalen. Eks.: En hund kan få 1-2 JKK HP, VK3, CK, 4.BTK = Hunden ble nr.2 i juniorklassen m/hp, ble nr.3 i vinnerklassen og fikk tildelt CK og ble tilslutt plassert som nr. 4 av alle hannhundene/tispene. En hund som får 1-1 JKK HP, VK1 CERT, BIR, BIG 4= Hunden vant juniorklassen, vinnerklassen og Beste hannhund/tispe klassen og plassert seg som nr, 4 i gruppe finalen. Det er maks 5 hunder som blir plassert i finalene. HUSK! Det er den samme hunden som dro på utstilling, som den du har med hjem. Man betaler for dommerens mening om din hund. Din hund er den beste i hele verden, uansett premiering!

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Nr. 3 2006 Årgang 9. Liker ikke det dårlige været nå på høsten

Nr. 3 2006 Årgang 9. Liker ikke det dårlige været nå på høsten Nr. 3 2006 Årgang 9 Liker ikke det dårlige været nå på høsten Forside: Kiyohime av Enerhaugen (t.v) og Chieko av Enerhaugen. Bakside: Valpekull fra Enerhaugen Foto: Solvor Nærland Foto: Solvor Nærland

Detaljer

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Gyldig fra 01.09.2014-31.03.2019 www.nkk.no Norsk Kennel Klubs regler for drivende hunder tilsluttet NHKF INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER....

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse KLUBBER Administrere konkurranser Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse Her kan du lese en enkel guide?l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS.! 1 Innhold Innhold 2 1. Last opp tilleggsregler...

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer