Det naturlige valget PRISLISTE BETONG 2015 BENDERS TAK BETONGTAKSTEIN BETONGTILBEHØR VENTILASJON/ GJENNOMFØRING TAKSIKKERHET TETTING/LUFTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det naturlige valget PRISLISTE BETONG 2015 BENDERS TAK BETONGTAKSTEIN BETONGTILBEHØR VENTILASJON/ GJENNOMFØRING TAKSIKKERHET TETTING/LUFTING"

Transkript

1 BENDERS TAK PRISLISTE BETONG 2015 BETONGTAKSTEIN BETONGTILBEHØR VENTILASJON/ GJENNOMFØRING TAKSIKKERHET TETTING/LUFTING INNFESTING ØVRIG TILBEHØR FRAKT Det naturlige valget Mer om Benders

2 INFORMASJON Informasjon Bender Retur System Alle paller faktureres og krediteres følgende: Pall merket Bender faktureres kr 90,- per stk. Krediteres kr 60,- per stk. returnert i hel stand til vårt lager. Alle paller må dokumenteres betalt med kvittering for kredittering. Benders henter fraktfritt tompaller ved minimum 50 stk per lastested. Pallene må være sortert etter palletype og stablet i stabler av 17 stk. Kontakt ordrekontoret for innhenting. Bender RETUR System Kranløft (LKK - Bestilles ved ordreregistrering) LKK (inntil 7 dager) - Bil med kran, heiset på tak (sone 4 og 5 inntil 15 dager) LLK (inntil 7 dager) - Bil med kran, satt på bakken (sone 4 og 5 inntil 15 dager) LOK (inntil 4 dager) - Bil uten kran, losses av kunde med egnet losseredskap Med kranløft kan kunden selv bestemme hvor pallen skal plasseres, i enighet med sjåfør. Ved losset leveranse (LLK) ansees lossing direkte ved lastebil. Lossing med kran (LKK) skal bestilles samtidig med ordreregistrering slik at korrekt type transport planlegges for leveransen. Underlaget skal være av fast dekke for bil og støttebein, og minimum ca 6 meter bred. Kranløft skjer med pallegaffel og det er sjåføren som avgjør om kranløft er gjennomførbart eller ikke med hensyn til losseplassens eventuelle hindringer. Produkttilgjenglighet Benders etterstreber til en hver tid å holde best mulig produkttilgjengelighet og leveringssikkerhet mot våre kunder. Våre produkter lagerføres i store mengder, men det finnes produkter som har en noe lengre leveringstid. Produkter merket med * er slike produkter. For nøyaktig leveringstid, kontakt ordrekontoret. Produktgruppe 21 Palema 22 Exklusiv 23 Carisma 31 Tilbehør betong 35 Handelsvarer tak 2

3 Innholdsfortegnelse Side 2 Informasjon 3 Innholdsfortegnelse, Leveringsinformasjon 4 Betongtakstein Dobbelkrum (Palema), Flat (Carisma) og Enkelkrum (Exklusiv) 11 Betongtilbehør Møner, gavlstein, halvstein, mønebegynnelse, møneslutt, valmklokke 36 Ventilasjon - Ventilasjonshetter, avløpsluftere og gjennomføringer 43 Taksikkerhet Stigetrinn, snøfangere og feieplatå 48 Tetting og lufting Ventimøne, møne og valmtettingsrull, fuglebånd, tettebånd og lim 52 Innfesting Stormklips, spiker, skruer, møneklips og diagonalklips 55 Øvrig tilbehør Overflatefarge for betong og tegl, takrent 56 Frakt Frakttabell for bil uten kran, fraktkart, frakttabell for kranbil INFORMASJON Salgs- og leveringsbetingelser for Benders Norge AS Pr Priser - Alle priser gjelder fritt opplastet våre lager for respektive produktsortiment i henhold til pris og fraktlister. - Alle priser er eksklusiv pall og merverdiavgift. - Gjeldende priser er de som fremgår av den til enhver tid sist utarbeidede prisliste, eller prisene som er oppgitt i skriftlig tilbud. Betalingsvilkår - Betaling skal skje innen 30 dager etter fakturadato. Ved betaling etter forfallsdato belastes morarenter med 8% per påbegynt måned. Benders Norge AS har salgspant i varene inntil leveransen er betalt i sin helhet. Transport - Transport faktureres i henhold til gjeldende fraktliste og forutsetter god fremkommelighet og fri høyde. - Underlaget skal være av fast dekke for bil og støttebein, og minimum ca 6 meter bred. - Standard lossetid for takprodukter satt på bakken med kran er 30 min for bil og 60 min for bil + henger. - Fastpris på takløft forutsetter at det heises 1000 stk takstein per time. Ved takløft der dette ikke oppnås, blir takløft belastet med timepris for faktisk brukt tid. - Eventuell omlasting/lossing utover dette faktureres med kr 515,- per ½ time. - Benders forbeholder seg retten til å etterfakturere eventuelle ekstra kostnader som påløper i forbindelse med leveransen. Leveringstid/Endringer i bestilling - Leveringstiden avhenger av bestilt leveringsmåte. - Leveringsdag avtales med transportplanlegger. - Endringer må meldes senest kl dagen før bekreftet levering. - Kostnader påløpt i forbindelse med endring av leveransen vil bli belastet. - Det kan ikke reises krav mot leverandøren om erstatning for indirekte eller direkte tap på grunn av for sen levering, med mindre forsinkelsen kan henføres til uaktsomhet av leverandøren, eller med mindre det foreligger en skriftlig kontrakt der dette er godkjent av leverandøren. - Bestillingsvarer som blir avbestilt etter produksjonsstart/opplasting vil bli fakturert. Mottakskontroll - Kjøper skal alltid kontrollere varen ved ankomst, dersom dette ikke er mulig, skal det skje snarest mulig og senest før montering starter. - Det er kjøpers ansvar å dokumentere skader på varen. Melding om slike skader påføres følgeseddel ved varemottak og følgeseddel skal signeres av kunde og transportør. - Kjøper er selv ansvarlig for at de bestilte varer passer til formålet. Kvalitet - Betongtakstein produseres ihht NS-EN 490 Emballasje - Paller og pallekarmer faktureres i henhold til Bender Retur System. Reklamasjon - Forhold som ikke kan lastes leverandøren eller underleverandører (force majeure), og som påvirker leveringstidspunkt av bestilte varer, gir ikke kunden grunnlag for erstatningskrav. - Reklamasjon på mottatte varer skal dokumenteres og må sendes skriftlig til leverandøren før montering av varene, og senest 10 dager etter mottak. Det ytes ikke erstatning for omlegging av varer som har synlige defekter ved montering. - Kalkutslag og fargeavvik kan forekomme på betongprodukter. Kalkutslag slites bort over tid. - Avvik i farge og overflatestruktur kan forekomme fra produksjon til produksjon. - Ovennevnte punkter er ikke reklamasjonsberettiget. Retur - Retur av varer skal kun skje med leverandørens godkjennelse. Ved godkjent retur krediteres 80% av varens verdi. Eventuell returfrakt belastes kjøper. - Kun ubrutte paller tas i retur. - Bestillingsvarer tas ikke i retur. Øvrig - Prøvesteiner ansees som en gjennomsnitlig oppfatning av material og farge. 3

4 BETONGTAKSTEIN BENDERS PALEMA FARGEPRØVER OVERFLATEBEHANDLET Svart 20 Brun 22 Teglrød 24 Rød 26 Mellomgrå 28 Vinrød 31 Lysgrå 37 Grønn 23 Gul 25* Flash Teglrød/Brun 29 Flash Mellomgrå/ Granitt 39* Flash Grønn/Svart 43* UBEHANDLET BRILLIANT * Grafitt 01 Teglrød Std 14 Antikk Gul/Brun 08* Antikk T-rød Std/Svart 19 For beste resultat ved legging av ubehandlet takstein - plukk fra forskjellige bunter og paller. Skifer (Gråsvart) 51 Kobber 55 CANDOR Svart 80 Kastanjebrun 82 Olivengrønn 83* Teglrød 84 Terracottarød 86 Mellomgrå 88 STRUKTUR Svart 70 Teglrød 74 Rød 76 Mellomgrå 78 Flash Rød/Granitt 75 Flash Teglrød/Brun 79 Disse produkter produseres mot ordre og kan derfor ha noe leveringstid. Dette gjelder også ECO-linefargene. HURTIGVALG TILBEHØR PALEMA Tilbehør Palema dobbelkrum. Mer tilbehør, øvrig informasjon og teknisk data finner du på kommende sider. Overflatebeh/ Ubehandlet 20, 22, 24, 26, 28, 31, 37, 01, 14 FARGE Overflatebeh/ Ubehandlet Candor 23, 25, 29, 39, 43, 08, 19 80, 82, 83, 84, 86, 88 Brilliant/ Struktur 51, 55, 70, 74, 75, 76,78, 79 Navn Best nr Pris NOK Mønestein standard ,00 31,00 39,00 39,00 Valmbegynnelse ,00 155,00 162,00 162,00 Valmklokke ,00 288,00 309,00 309,00 Halvstein ,10 18,10 23,00 23,00 Avløpslufter i betong ,00 535,00 535,00 535,00 Kombihette ventilasjon/avløp dobbelkrum , , , ,00 Infestepakke for stigetrinn ,00 160,00 160,00 160,00 Stigetrinn LA 30 for 30/36 mm lekt ,00 108,00 108,00 108,00 Konsoll SN S-606 for gittergelender ,00 109,00 109,00 109,00 Gittergelender SN GG ,00 97,00 97,00 97,00 Fuglebånd 1,0 m ,00 20,00 20,00 20,00 Møne og valmtetningsrull 300 mm, 5 m rull ,00 468,00 468,00 468,00 Stormklips for dobbelkrum PK 70 (125 stk/pk) ,00 225,00 225,00 225,00 Møneskrue 4,2 x 60 mm (50 stk/pk) ,00 116,00 116,00 116,00 4

5 Benders Palema dobbelkrum Benders Palema Dobbelkrum Overflatebehandlet Antall stk/pall 240/120 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 300 mm Byggelengde mm Byggehøyde 75 mm Antall stk/m² 8,9 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 36 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 grader Svart , Brun , Teglrød , Rød , Mellomgrå , Vinrød , Lysgrå , Grønn , Gul , Flash Teglrød/Brun , Flash M-grå/Granitt , Flash Grønn/Svart , BETONGTAKSTEIN Benders Palema Dobbelkrum Ubehandlet Antall stk/pall 240/120 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 300 mm Byggelengde mm Byggehøyde 75 mm Antall stk/m² 8,9 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 36 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 grader Grafitt , Teglrød Std , Antikk Gul/Brun , Antikk Trød Std/Svart , Benders Palema Dobbelkrum Candor Antall stk/pall 240/120 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 300 mm Byggelengde mm Byggehøyde 75 mm Antall stk/m² 8,9 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 36 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 grader Svart , Kastanjebrun , Olivengrønn , Teglrød , Terracottarød , Mellomgrå ,

6 BETONGTAKSTEIN Benders Palema Dobbelkrum Brilliant Skifer , Kobber , Antall stk/pall 120 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 300 mm Byggelengde mm Byggehøyde 75 mm Antall stk/m² 8,9 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 36 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 grader Benders Palema Dobbelkrum Struktur Antall stk/pall 240/120 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 300 mm Byggelengde mm Byggehøyde 75 mm Antall stk/m² 8,9 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 36 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 grader Svart , Teglrød , Rød , Mellomgrå , Flash Rød/Granitt , Flash Teglrød/Brun , Benders Palema ECO-Line Dobbelkrum Overflatebehandlet Teglrød E 12, Mellomgrå E 12, Antall stk/pall 240/120 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 300 mm Byggelengde mm Byggehøyde 75 mm Antall stk/m² 8,9 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 36 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 grader Benders Palema ECO-Line Dobbelkrum Ubehandlet Teglrød Std E 12, Antall stk/pall 240/120 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 300 mm Byggelengde mm Byggehøyde 75 mm Antall stk/m² 8,9 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 36 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 grader 6

7 BENDERS CARISMA FARGEPRØVER OVERFLATEBEHANDLET Granitt 21 Teglrød 24* Mellomgrå 28 UBEHANDLET Grafitt 01 For beste resultat ved legging av ubehandlet takstein - plukk fra forskjellige bunter og paller. HURTIGVALG TILBEHØR CARISMA Tilbehør Carisma flat. Mer tilbehør, øvrig informasjon og teknisk data finner du på kommende sider. FARGE Overflateb. Ubehandlet 21, 24, Navn Best nr Pris NOK/st Mønestein Carisma C ,00 68,00 Halvstein Carisma C ,00 36,00 Avløpslufter i betong Carisma C ,00 669,00 Ventilasjonshette isolert 1-kanal Carisma C , ,00 Infestepakke for stigetrinn ,00 160,00 Stigetrinn LA 26 for 30/36 mm lekt ,00 108,00 Konsoll SN MC-605 for gittergelender ,00 130,00 Gittergelender SN GG ,00 97,00 Møne og valmtetningsrull 300 mm, 5 m rull ,00 468,00 Skjult avrenningsbeslag Carisma 1,2 m C ,00 160,00 Mønebøyle for Carisma C ,80 15,80 Tetteremse for Carisma gavl C ,00 24,00 Ventilert takfotslekt C ,00 40,00 Stormklips for Carisma PK 55 (125 stk/pk) C ,00 225,00 Møneskrue 4,5 x 80 mm Carisma (100 stk/pk) ,00 235,00 BETONGTAKSTEIN * Disse produkter produseres mot ordre og kan derfor ha noe leveringstid. Benders Carisma takstein Benders Carisma Flat Overflatebehandlet Granitt C , Teglrød C , Mellomgrå C , Antall stk/pall 210 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 250 mm Byggelengde mm Byggehøyde 60 mm Antall stk/m² 11,5 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 350 mm Vekt kg/m² ca 51 kg Takvinkel min 14 grader Benders Carisma Flat Ubehandlet Grafitt C , Antall stk/pall 210 Vekt kg/stk 4, mm Byggebredde 250 mm Byggelengde mm Byggehøyde 60 mm Antall stk/m² 11,5 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 350 mm Vekt kg/m² ca 51 kg Takvinkel min 14 grader 7

8 BETONGTAKSTEIN BENDERS EXKLUSIV FARGEPRØVER OVERFLATEBEHANDLET Svart 20 Brun 22* Teglrød 24 Rød 26 Mellomgrå 28 Grønn 23* Gul 25* Flash Teglrød/Brun 29 Flash Mellomgrå/ Granitt 39* UBEHANDLET Grafitt 01* Teglrød Std 14* Antikk T-rød Std/Svart 19 For beste resultat ved legging av ubehandlet takstein - plukk fra forskjellige bunter og paller. * Disse produkter produseres mot ordre og kan derfor ha noe leveringstid. CANDOR Svart 80 Kastanjebrun 82* Teglrød 84 Terracottarød 86* Mellomgrå 88* BRILLIANT Skifer (Gråsvart) 51 HURTIGVALG TILBEHØR EXKLUSIV Tilbehør Exklusiv enkelkrum. Mer tilbehør, øvrig informasjon og teknisk data finner du på kommende sider. Overflateb/ Ubehandlet 20, 22, 24, 26, 28, 01, 14 FARGE Overflateb/ Ubehandlet Candor 23, 25, 29, 39, 19 80, 82, 84, 86, 88 Brilliant/ Struktur Navn Best nr Pris NOK Mønestein bred m/ fals ,00 67,00 78,00 78,00 Avløpslufter i stål Exklusiv ,00 646,00 646,00 646,00 Ventilasjonshette isolert 1-kanal Exklusiv , , , ,00 Infestepakke for stigetrinn ,00 160,00 160,00 160,00 Stigetrinn LA 26 for 30/36 mm lekt ,00 108,00 108,00 108,00 Stigetrinn LA 26 /65 for 48 mm lekt ,00 138,00 138,00 138,00 Konsoll SN S-606 for gittergelender ,00 109,00 109,00 109,00 Gittergelender SN GG ,00 97,00 97,00 97,00 Fuglebånd 1,0 m ,00 20,00 20,00 20,00 Møne og valmtetningsrull 300 mm, 5 m rull ,00 468,00 468,00 468,00 Stormklips for enkelkrum PK 95 (100 stk/pk) ,00 273,00 273,00 273,00 Møneskrue 4,2 x 60 mm m. pakning (50 stk/pk) ,00 167,00 167,00 167,

9 Benders Exklusiv enkelkrum Benders Exklusiv Enkelkrum Overflatebehandlet Antall stk/pall 240 Vekt kg/stk 3, mm Byggebredde 250 mm Byggelengde mm Byggehøyde 100 mm Antall stk/m² 10,7 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 42 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 Svart , Brun , Teglrød , Rød , Mellomgrå , Grønn , Gul , Flash Teglrød/Brun , Flash M-grå/Granitt , BETONGTAKSTEIN Benders Exklusiv Enkelkrum Ubehandlet Grafitt , Teglrød Std , Antikk Trød Std/Svart , Antall stk/pall 240 Vekt kg/stk 3, mm Byggebredde 250 mm Byggelengde mm Byggehøyde 100 mm Antall stk/m² 10,7 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 42 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 Benders Exklusiv Enkelkrum Candor Antall stk/pall 240 Vekt kg/stk 3, mm Byggebredde 250 mm Byggelengde mm Byggehøyde 100 mm Antall stk/m² 10,7 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 42 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 Svart , Kastanjebrun , Teglrød , Terracottarød , Mellomgrå ,

10 BETONGTAKSTEIN Benders Exklusiv Enkelkrum Brilliant Skifer , Antall stk/pall 240 Vekt kg/stk 3, mm Byggebredde 250 mm Byggelengde mm Byggehøyde 100 mm Antall stk/m² 10,7 stk (ved maks lekteavstand) Lekteavstand maks 375 mm Vekt kg/m² ca 42 kg Produkt info Finnes også i halvpall i samtlige farger (f.eks art nr ). Takvinkel min 14 10

11 TILBEHØR I BETONG Orginaltilbehør produsert i betong og tilpasset til våre profiler Palema, Carisma og Exklusiv. BETONGTILBEHØR Modeller Mønestein standard Mønestein bred m/fals Mønestein Carisma Mønebegynnelse Valmbegynnelse Møneslutt T-Møne Valmklokke Kryssmøne Halvstein Gavlstein Gavlbeslag Mansardstein Luftingstakstein Pultstein Benders Betongtilbehør Antall stk/pall 120 Vekt kg/stk 3,80 230/250 mm Byggelengde mm Produkt info Selges kun i hele bunter à 4 stk (120 stk/pall) Teknisk info Forbruk 2,8 stk/lm Passer til: Palema, Exklusiv. Til Carisma under 20 og over 40 takvinkel. Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Rød/Granitt Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , Teglrød ECO beh E 39, Mellomgrå ECO beh E 39, Teglrød Std ECO ubeh E 39,

12 BETONGTILBEHØR Antall stk/pall 56 Vekt kg/stk 4, mm 300 mm Byggelengde 310 mm Produkt info Leveres med 2 stk trekrager Teknisk info Forbruk 3,3 stk/lm Mønestein bred m/fals Passer til: Palema, Exklusiv Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Mønestein Carisma Passer til: Carisma Granitt Overflatebehand. C , Teglrød Overflatebehand. C , Mellomgrå Overflatebehand. C , Grafitt Ubehandlet C , Antall stk/pall 110 Vekt kg/stk 4, mm Betong Produkt info Ved legging kant mot kant 2,4 stk/lm, med overlapp ca 2,8 stk/lm. Teknisk info Brukes ved graders takvinkel. Ved takvinkel høyere enn 40 grader kan rett mønestein benyttes. Ved lavere enn 20 grader kan møne i stål benyttes. To skruehull per møne. Anbefalt møneskrue er 4,5 x 80 mm med pakning, art nr

13 Antall stk/pall 30 Vekt kg/stk 4, mm 230/250 mm Byggelengde mm Produkt info Kun til standard møne. Brukes som første mønestein på saltak Teknisk info Endelokkets høyde er 195 mm. Mønebegynnelse Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Rød/Granitt Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , BETONGTILBEHØR 13

14 BETONGTILBEHØR Vekt kg/stk 5, mm 300 mm Byggelengde 280 mm Produkt info Kun til møne m/fals. Brukes som første mønestein på saltak og valmtak. Mønebegynnelse m/fals Passer til: Mønestein bred m/fals Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Mønebegynnelse/Møneslutt Carisma Passer til: Carisma Granitt Overflatebehand. C , Teglrød Overflatebehand. C , Mellomgrå Overflatebehand. C , Grafitt Ubehandlet C , Vekt kg/stk 4, mm Betong Produkt info Brukes også som valmbegynnelse. Brukes som første mønestein på saltak og valmtak. 14

15 Antall stk/pall 57 Vekt kg/stk 3, mm 230/245 mm Byggelengde mm Produkt info Brukes ved valmtak som første mønestein. Valmbegynnelse Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Rød/Granitt Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , BETONGTILBEHØR 15

16 BETONGTILBEHØR Antall stk/pall 30 Vekt kg/stk 3, mm 230/250 mm Byggelengde mm Produkt info Kun til standard møne. Brukes som siste mønestein på saltak. Teknisk info Endelokkets høyde er 195 mm. Møneslutt Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Rød/Granitt Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur ,

17 Vekt kg/stk 5, mm 300 mm Byggelengde 300 mm Produkt info Kun til møne m/fals. Brukes som siste mønestein på saltak. Møneslutt m/fals Passer til: Mønestein bred m/fals Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , BETONGTILBEHØR 17

18 BETONGTILBEHØR T-nock slut Vekt kg/stk 4, mm Produkt info T-nock T-møne special slut begynnelse leveres som standard om ikke annet oppgis. Teknisk info Brukes på mønekammen der et møne møter vinkelrett på hovedmønet. Leggeretning ved legging av mønestein. T-nock början T-nock special början T-møne begynnelse 250 T-møne begynnelse Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur ,

19 Vekt kg/stk 4, mm Produkt info T-møne begynnelse leveres som standard om ikke annet oppgis. Teknisk info Brukes på mønekammen der et møne møter vinkelrett på hovedmønet. Leggeretning ved T-nock legging slut av mønestein. 250 T-nock special slut 370 T-møne slutt T-nock början T-møne slutt Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , BETONGTILBEHØR T-nock special början 19

20 T-nock slut BETONGTILBEHØR T-nock special slut Vekt kg/stk 4, T-nock mm början Produkt info T-møne begynnelse leveres som standard om ikke annet oppgis. Teknisk info Brukes på mønekammen der et møne møter vinkelrett på hovedmønet. Leggeretning T-nock ved special början legging av mønestein T-møne begynnelse 250 spesial 230 T-møne begynnelse spesial Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur ,

21 Vekt kg/stk 4,60 T-nock slut 370 mm Produkt info T-møne begynnelse leveres som standard om ikke annet oppgis. Teknisk info Brukes på mønekammen der et møne møter vinkelrett på hovedmønet. Leggeretning T-nock ved legging special slut av mønestein. 250 T-nock början 370 T-møne slutt spesial T-nock special början T-møne slutt spesial Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , BETONGTILBEHØR T-møne Carisma Passer til: Carisma Granitt Overflatebehand. C , Teglrød Overflatebehand. C , Mellomgrå Overflatebehand. C , Grafitt Ubehandlet C , Vekt kg/stk 4,70 Teknisk info Brukes på mønekammen der et møne møter vinkelrett på hovedmønet T-møne Carisma

22 BETONGTILBEHØR Vekt kg/stk 8, mm Produkt info T-møne begynnelse leveres som standard om ikke annet oppgis. Teknisk info Brukes på mønekammen der et møne møter vinkelrett på hovedmønet T-mØne begynnelse med fals T-møne begynnelse bred med fals Passer til: Mønestein bred m/fals Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Vekt kg/stk 8, mm Produkt info T-møne begynnelse leveres som standard om ikke annet oppgis. Teknisk info Brukes på mønekammen der et møne møter vinkelrett på hovedmønet T-mØne slutt med fals T-møne slutt bred med fals Passer til: Mønestein bred m/fals Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant ,

23 Antall stk/pall 32 Vekt kg/stk 5, mm 370 mm Produkt info Brukes på valmede tak der det vannrette mønet møter begge valmbeina. Valmklokke Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Rød/Granitt Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , BETONGTILBEHØR 23

24 BETONGTILBEHØR Vekt kg/stk 13, mm 370 mm Produkt info Brukes på valmede tak der den vannrette mønekammen møter begge valmbeina. Valmklokke begynnelse med fals 300 mm Passer til: Mønestein bred m/fals Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Vekt kg/stk 13, mm 370 mm Produkt info Brukes på valmede tak der den vannrette mønekammen møter begge valmbeina. Valmklokke slutt med fals 300 mm Passer til: Mønestein bred m/fals Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant ,

25 Vekt kg/stk 8, mm (fra kant til midten) Betong Produkt info Brukes til tak der fire fallende møner møtes. Teknisk info For fallende møne, alle åpninger 250 mm. Kryssmøne med fall Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , BETONGTILBEHØR Kryssmøne med fall Passer til: Carisma Granitt Overflatebehand. C , Teglrød Overflatebehand. C , Mellomgrå Overflatebehand. C , Grafitt Ubehandlet C , Vekt kg/stk 5, mm (fra kant til midten) Produkt info Brukes til tak der fire fallende møner møtes. 25

26 BETONGTILBEHØR Vekt kg/stk 10, mm (fra kant til midten) Betong Produkt info Brukes til tak der fire rette møner møtes. Teknisk info For horisontal møne. Alle åpninger 250 mm. Kryssmøne uten fall Passer til: Mønestein standard Svart Overflatebehand , Granitt Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , Kryssmøne uten fall Passer til: Carisma Granitt Overflatebehand. C , Teglrød Overflatebehand. C , Mellomgrå Overflatebehand. C , Grafitt Ubehandlet C , Vekt kg/stk 5, mm (fra kant til midten) Produkt info Brukes til tak der fire rette møner møtes. Gradrennestein Enkelkrum Passer til: Exklusiv Svart Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Vekt kg/stk 8, mm Byggelengde mm Byggebredde 500 mm Produkt info Ved gradrenner bør gradrennestein benyttes for å redusere småbiter ved kapping. 26

27 Antall stk/pall 170 Vekt kg/stk 2, mm Byggebredde 150 mm Lekteavstand max 375 mm Betong Produkt info Kun til dobbelkrum. Teknisk info For legging der takbredden ikke sammenfaller med byggebredden for et visst antall normalstein og ved takskjæringer. Ved gradrenner brukes halvstein for å unngå små biter ved skjæring. Halvsteinen er markert på bildet. Unngå små biter som er vanskelige å feste. Skjær taksteinen på bakken, spyl deretter med vann. Halvstein Passer til: Palema Svart Overflatebehand , Brun Overflatebehand , Teglrød Overflatebehand , Rød Overflatebehand , Mellomgrå Overflatebehand , Vinrød Overflatebehand , Lysgrå Overflatebehand , Grønn Overflatebehand , Gul Overflatebehand , Flash Teglrød/Brun Overflatebehand , Flash M-grå/Granitt Overflatebehand , Flash Grønn/Svart Overflatebehand , Grafitt Ubehandlet , Teglrød Std Ubehandlet , Antikk Gul/Brun Ubehandlet , Antikk Trød Std/Svart Ubehandlet , Svart Candor , Kastanjebrun Candor , Olivengrønn Candor , Teglrød Candor , Terracottarød Candor , Mellomgrå Candor , Skifer Brilliant , Kobber Brilliant , Svart Struktur , Teglrød Struktur , Rød Struktur , Mellomgrå Struktur , Flash Rød/Granitt Struktur , Flash Teglrød/Brun Struktur , BETONGTILBEHØR Halvstein Carisma Passer til: Carisma Granitt Overflatebehand. C , Teglrød Overflatebehand. C , Mellomgrå Overflatebehand. C , Grafitt Ubehandlet C , Antall stk/pall 105 Vekt kg/stk 4, mm Byggelengde mm Byggebredde 125 mm Teknisk info Leveres komplett høyre og venstre. Deles enkelt på midten med ett lett slag. 27

Det naturlige valget PRISLISTE TEGLTAKSTEIN 2015 BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN TEGLTILBEHØR VENTILASJON/ GJENNOMFØRING TAKSIKKERHET TETTING/LUFTING

Det naturlige valget PRISLISTE TEGLTAKSTEIN 2015 BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN TEGLTILBEHØR VENTILASJON/ GJENNOMFØRING TAKSIKKERHET TETTING/LUFTING BENDERS TAK PRISLISTE TEGLTAKSTEIN 2015 TEGLTAKSTEIN TEGLTILBEHØR VENTILASJON/ GJENNOMFØRING TAKSIKKERHET TETTING/LUFTING INNFESTING ØVRIG TILBEHØR FRAKT Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no

Detaljer

prisliste Gyldig fra 01.04.2012 www.skarpnes.com Skarpnes Taktegl RG 12 Skarpnes Enkelkrum Skarpnes Taktegl RG 10 Skarpnes Dobbelkrum Skarpnes Domino

prisliste Gyldig fra 01.04.2012 www.skarpnes.com Skarpnes Taktegl RG 12 Skarpnes Enkelkrum Skarpnes Taktegl RG 10 Skarpnes Dobbelkrum Skarpnes Domino www.skarpnes.com prisliste 2012 Skarpnes Enkelkrum Skarpnes Dobbelkrum Skarpnes Dobbelkrum Ru Skarpnes Taktegl RG 10 Skarpnes Taktegl RG 12 Skarpnes Domino Gyldig fra 01.04.2012 Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd

Detaljer

PRODUKT- LISTE. Gyldig fra 01.04.2012. www.skarpnes.com. Skarpnes Taktegl RG 12. Skarpnes Enkelkrum. Skarpnes Taktegl RG 10. Skarpnes Dobbelkrum

PRODUKT- LISTE. Gyldig fra 01.04.2012. www.skarpnes.com. Skarpnes Taktegl RG 12. Skarpnes Enkelkrum. Skarpnes Taktegl RG 10. Skarpnes Dobbelkrum www.skarpnes.com PRODUKT- LISTE 2012 Skarpnes Enkelkrum Skarpnes Dobbelkrum Skarpnes Dobbelkrum Ru Skarpnes Taktegl RG 10 Skarpnes Taktegl RG 12 Skarpnes Domino Gyldig fra 01.04.2012 www.skarpnes.com PRODUKTLISTE

Detaljer

BENDERS tak tegltakstein falset. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS tak tegltakstein falset. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no BENDERS tak tegltakstein falset Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no KUNNSKAP OG TRADISJONER langt utenfor fabrikkveggene VELKOMMEN TIL OSS I BENDERS Helt siden starten, hjemme på gården

Detaljer

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET Falset og spesial tegltakstein Mer om Benders www.benders.no Bender Bender Bibersvans Bender Bender Dobbelfals 2 BENDER TEGLTAKSTEIN Falset og spesial Ekte genuin tradisjon.

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år SKARPNES ENKELKRUM Vakre tak - år etter år 2 Taket skal passe inn Enkelkrum takstein fra Skarpnes har en klassisk form, samtidig som den er produsert av et moderne materiale. Den klassiske formen er inspirert

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

BENDERS tak betong. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS tak betong. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no BENDERS tak betong Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no KUNNSKAP OG TRADISJONER langt utenfor fabrikkveggene VELKOMMEN TIL OSS I BENDERS Helt siden starten, hjemme på gården i Edsvara, Sverige,

Detaljer

BENDERS TAK BETONGTAKSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK BETONGTAKSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK BETONGTAKSTEIN Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no KUNNSKAP OG TRADISJONER langt utenfor fabrikkveggene VELKOMMEN TIL OSS I BENDERS Helt siden starten, hjemme på gården i Edsvara,

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

zanda Førstevalget i mer enn 30 år!

zanda Førstevalget i mer enn 30 år! zanda ZANDA NORSKPRODUSERT BETONGTAKSTEIN FRA LAFARGE ROOFING Førstevalget i mer enn 30 år! ZANDA RUSTIKK SVART Betong setter preg på moderne boligbygging Betongtakstein har i mange år satt sitt preg på

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Januar Prisliste Isolasjon

Januar Prisliste Isolasjon Januar 2016 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 98,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 106,- 2180-013 Glava

Detaljer

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Det naturlige valget. Mer om Benders

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Det naturlige valget. Mer om Benders BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no KUNNSKAP OG TRADISJONER langt utenfor fabrikkveggene VELKOMMEN TIL OSS I BENDERS Helt siden starten i 1960 har vår ambisjon

Detaljer

Taktilbehør. Nr. 20, 2013

Taktilbehør. Nr. 20, 2013 Taktilbehør Nr. 20, 2013 INNHOLD taktilbehør Højslev enkeltkrum Normalformat Rød... 4-5 Højslev enkeltkrum Westland Rød... 6-7 Højslev enkeltkrum format Lille Dansk Rød... 8-9 Højslev enkeltkrum format

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING CARISMA BETONGTAKSTEIN. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders

BENDERS TAK LEGGEANVISNING CARISMA BETONGTAKSTEIN. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders BENDERS TAK LEGGEANVISNING CARISMA BETONGTAKSTEIN For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Før du begynner! Begynn arbeidet med å lese igjennom hele leggeanvisningen!

Detaljer

Januar 201. Prisliste Isolasjon

Januar 201. Prisliste Isolasjon Januar 201 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 101,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 109,- 2180-013 Glava

Detaljer

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik Oktober 2010 Prisliste Grøvik TKRENNER M/TILBEHØR T120/T150 T120 T150 T120 T150 TKRENNE (pr. m.) rt.: T120/T150 40,60 46,60 10 46,00 53,70 8 RENNEKROK rt.: 1217 7,90 12,80 200 RENNEVINKEL 90 0 Utv. rt.:

Detaljer

Metrotile Takpanner. Produktblad

Metrotile Takpanner. Produktblad Produkt Metrotile Takpanner Produktgaranti 40 år Primærtekking Laveste takfall - 10 grader Med Metrotile Takpanner i stål tilbyr Mataki et av markedets mest gjennomtenkte og holdbare tak. Platene leveres

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 TATA STEEL HPS 200 ULTRA 1250-2000-0,6MM Antikk hvit S 1002-Y 9002 5kg/m2 m2 95,- Hvit 00E55

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

Prisliste april 2012. Utemiljø Sykkelstativ Tørkestativ Byggtrinn. Beslag Vindusbeslag Forbordbeslag Vindskibeslag Mønepanne Gradrenne Skottrenne

Prisliste april 2012. Utemiljø Sykkelstativ Tørkestativ Byggtrinn. Beslag Vindusbeslag Forbordbeslag Vindskibeslag Mønepanne Gradrenne Skottrenne Taksikring Takstiger Stigesikring Takbro Takkrok Feieplattform Pipeplattform Beslag Vindusbeslag Forbordbeslag Vindskibeslag Mønepanne Gradrenne Skottrenne Utemiljø Sykkelstativ Tørkestativ Byggtrinn 12

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Carisma betongstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Carisma betongstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Carisma betongstein For håndverkere eller deg som legger taket selv benders.no Tilbehør og taksikkerhet til Benders Carisma betongtakstein. Innfestningspakke til stigetrinn Carisma

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 Tata Steel HPS 200 ULTRA 2,0 OG 2,5m / 0,6mm TYKKELSE NCS NR. RAL NR Leverandørs farge nr.

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING CARISMA BETONGSTEIN. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders

BENDERS TAK LEGGEANVISNING CARISMA BETONGSTEIN. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders BENDERS TAK LEGGEANVISNING CARISMA BETONGSTEIN For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Tilbehør og taksikkerhet til Benders Carisma betongtakstein. Innfestningspakke

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Priser Alle priser er i norske kroner og eksklusiv moms. Småordregebyr på kr. 150,- vil faktureres ved ordre under kr. 1000,- eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer

Detaljer

+47 72 59 57 0 Prisliste Februar 2012

+47 72 59 57 0 Prisliste Februar 2012 Prisliste Februar 2012 Innholdsfortegnelse Drensrør, IG-rør og forblendingslokk... Falsrør og spissvendere... Bend, grenrør og overganger... Pakninger og skjøtemateriell... Pakninger og boringer... Kummer...

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING PIANO FALSET TEGLTAKSTEIN. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders

BENDERS TAK LEGGEANVISNING PIANO FALSET TEGLTAKSTEIN. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders BENDERS TAK LEGGEANVISNING PIANO FALSET TEGLTAKSTEIN For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Før du begynner! Begynn arbeidet med å lese igjennom hele leggeanvisningen!

Detaljer

Januar 2015. Prisliste. Takrenner

Januar 2015. Prisliste. Takrenner Januar 2015 Prisliste Takrenner Takrenner med lang levetid Vann er hardt. Bare en dråpe kan alene hule ut en sten. Derfor er Plannja Takrenner produsert i kvalitetssterk, varmforsinket stål. For å øke

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

April 2017 PRISLISTE. Grøvik aluminiumsrenne

April 2017 PRISLISTE. Grøvik aluminiumsrenne April 2017 PRISLISTE Grøvik aluminiumsrenne R T120/T150 M/TILBEHØR T120 T150 T120 T150 (pr. m.) Art.:T120/T150 46 52,8 10 52 60,7 8 RENNESKJØT Art.: 1215A 35 37 40 149 171 10 160,5 185,5 10 10,6 14,7 100

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

KONDENSISOLERING Ferdige fisker, precut og rullevare

KONDENSISOLERING Ferdige fisker, precut og rullevare KONDENSISOLERING Ferdige fisker, precut og rullevare Industriveien 9-3174 Revetal - Telefon: 33 06 53 00 - Telefax 33 06 53 09 - www.staalprofil.no kondensisolering Mittet syntetisk lamellmatte benyttes

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Utgave 7 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år INNHOLD Viktige momenter ved lekting side 4 Bruk av topptegl side 6 Tilpasning av mønetegl ved endeavslutning

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

VELG TAK. Produkter og løsninger fra MONIER

VELG TAK. Produkter og løsninger fra MONIER VELG TAK Produkter og løsninger fra MONIER ROOFS ROOFS FOR FOR LIVING HUSET DITT ER VERDT ET NYTT TAK DITT HUS ÄR VÄRT ETT NYTT TAK Et nytt tak er alltid en klok investering. Hver krone du legger i taket

Detaljer

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen tak Bond Tak Høykvalitets takpanner tak BOND - den lette takløsningen BOND er et høykvalitetsprodukt med mange lekre overflater og farger. BOND takpanner er produsert av aluzink stål, som gir lang levetid

Detaljer

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5 til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning

Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning Utgave 1 Vakre tak år etter år Innholdsfortegnelse 1 Takets underkonstruksjon 1.1 Takløsning...2 1.2 Undertak...3 2 Lekting 2.1 Verktøy...3 2.2 Fremgangsmåte ved lekting...3

Detaljer

BENDERS TAK HOVEDBROSJYRE. Det naturlige valget. Mer om Benders

BENDERS TAK HOVEDBROSJYRE. Det naturlige valget. Mer om Benders BENDERS TAK HOVEDBROSJYRE Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no KUNNSKAP OG TRADISJONER langt utenfor fabrikkveggene VELKOMMEN TIL OSS I BENDERS Helt siden starten, hjemme på gården i Edsvara,

Detaljer

SKARPNES DOBBELKRUM. Utgave 5 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com. Vakre tak - år etter år

SKARPNES DOBBELKRUM. Utgave 5 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com. Vakre tak - år etter år SKARPNES DOBBELKRUM Utgave 5 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år Innholdsfortegnelse 1 Takets underkonstruksjon 1.1 Takløsning...3 1.2 Undertak...3 2 Lekting 2.1 Verktøy...4

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Prisliste November 2015

Prisliste November 2015 Prisliste November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forebehold om feil: Vi tar forbehold om trykk- og skrivefeil i denne prislisten SIDE INNHOLD 3 Salgsbetingelser 4 Furu kryssfinér 5 Poppel kryssfinér 6 Bjerk

Detaljer

PRODUKT -OG KAMPANJEINFO. Tlf Eikveien Drammen - SOMMERKAMPANJE

PRODUKT -OG KAMPANJEINFO. Tlf Eikveien Drammen -   SOMMERKAMPANJE PRODUKT -OG KAMPANJEINFO Tlf. 32 20 86 20 - Eikveien 3-3036 Drammen - www.buskerudblikk.no SOMMERKAMPANJE Snøfangerutstyr og taksikringsutstyr SIKKERHET PÅ TAK Snøfangere -25% Snøfangere Stor styrke, et

Detaljer

Decra. Produktoversikt - 1 -

Decra. Produktoversikt - 1 - Decra Produktoversikt - - DECRA Classic - NOBB gruppe 02 Takpanner i stål - steinbelagt 23599 08705 079440 22943047 4445534 4445564 4445572 4445598 Takpanne. Steinbelagt. Dekkende mål: 369mmx260mm 2,5

Detaljer

WOODIFY AS / SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER - 1/3

WOODIFY AS / SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER - 1/3 FIRE RETARDANT BY WOODSAFE FINE WOOD BY WOODIFY SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER 2017 WOODIFY AS / SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER - 1/3 GENERELT Woodify AS (Selger) forutsetter at kjøper er kjent med disse

Detaljer

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år. Utgave 3 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år. Utgave 3 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com XXXX_Skarpnes_LeggEnkel_UTG3 2006/04/20 6:32 PM Page 1 SKARPNES ENKELKRUM Utgave 3 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år XXXX_Skarpnes_LeggEnkel_UTG3 2006/04/20 6:32

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

BENDERS TAK BETONG. Det naturlige valget. Mer om Benders

BENDERS TAK BETONG. Det naturlige valget. Mer om Benders BENDERS TAK BETONG Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no KUNNSKAP OG TRADISJONER langt utenfor fabrikkveggene VELKOMMEN TIL OSS I BENDERS Helt siden starten, hjemme på gården i Edsvara, Sverige,

Detaljer

SALGSBETINGELSER NORSPRAY AS

SALGSBETINGELSER NORSPRAY AS SALGSBETINGELSER NORSPRAY AS Eiendomsrett: Selger har salgspant i de leverte varene og således eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Dette gjelder både leveranser fra lager

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

STÅLPROFIL TLF

STÅLPROFIL TLF STÅLPROFIL TLF. 33 06 53 00 1 TATA STEEL 0,6x1250x2000 mm HPS 200 ULTRA Antikk hvit S 1002-Y 9002 5kg/m2 m2 Hvit 00E55 S 0502-B50G 9003 5kg/m2 m2 lagervare Sort 00E53 S 9000-N 9005 5kg/m2 m2 lagervare

Detaljer

BENDERS TAK BETONG- OG TEGLTAKSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders

BENDERS TAK BETONG- OG TEGLTAKSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders BENDERS TAK BETONG- OG TEGLTAKSTEIN Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no DELER AV BENDERS IDÉPARK VED HOVEDKONTORET I EDSVÄRA KUNNSKAP OG TRADISJONER Med omsorg og kvalitet i alle ledd KUNDEN

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

INNHOLD - KORAMIC TAKTEGL - PRISLISTE 2015

INNHOLD - KORAMIC TAKTEGL - PRISLISTE 2015 Prisliste 2015 INNHOLD - KORAMIC TAKTEGL - PRISLISTE 2015 Kontaktinformasjon 3 Sonetillegg - frakt 4 Logistikktillegg - lager Kristiansand 4 Salgs- og leveringsbetingelser 5 Informasjon emballasje 6 PRODUKTER

Detaljer

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende;

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende; Ingen overraskelser. FOS Full Option Service er et helt nytt reparasjons konsept fra ITW Construction Products AS. Intensjonen bak konseptet er at våre kunder skal oppleve enkelthet og forutsigbarhet når

Detaljer

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag 3 Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Leverandøren tilbyr å utføre arbeidene i rammeavtalen med de enhetspriser og øvrige priselementer som framkommer av dette prisskjemaet. Det forutsettes at intern

Detaljer

Takrenner Halvrundt program

Takrenner Halvrundt program Takrenner Halvrundt program 100 mm 125 mm 150 mm Art.nr. Varetekst 101 Takrenne, pr. stk., 4 m 277 266 1345 297 285 1501 387 372 1798 102 Rennevinkel, inner pr. stk. 232 222 548 240 230 616 277 267 770

Detaljer

DECRA. - når taket skal vare livet ut. Takpanner. Blå katalog: Gruppe: 1020 Mars 2006

DECRA. - når taket skal vare livet ut. Takpanner. Blå katalog: Gruppe: 1020 Mars 2006 DECRA Takpanner Blå katalog: Gruppe: 1020 Mars 2006 - når taket skal vare livet ut Slik er DECRA Classic bygget opp: DECRA er bygget opp av en kaldvalset stålplate i 0,45 mm tykkelse. Stålet er beskyttet

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Produktkatalog. Parabolantenner og tilleggsutstyr. Kun engrossalg

Produktkatalog. Parabolantenner og tilleggsutstyr. Kun engrossalg Produktkatalog Parabolantenner og tilleggsutstyr Kun engrossalg norges eneste produsent av paraboler offsetantenner 60 cm - 80cm - 99cm 160 001 Singel - 60cm 160 002 Duo - 60cm 160 004 Quatro - 60cm for

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 01.02.2011. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 1. august 2009. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER ENKUIPGA BETONGTAKPANNOR www.steriks.se I tak@steriks.se 0325-341 60 Innholdsfortegnelse 1 Takets underkonstruksjon 1.1 Takløsning...

Detaljer

HØJSLEV & LAUMANS TAKTEGL

HØJSLEV & LAUMANS TAKTEGL Leggeanvisning HØJSLEV & LAUMANS TAKTEGL Innhold 2 Generellt 3 Fakta om takstein 4-7 Takets bredde 8-11 Lektavstand 12-13 Prøvelegging 14 Legging 15 Feste 16-17 Mønesteinens mål 18 Montering av topplekteholder

Detaljer

NÅ MeD DOMINO FlAt taktegl Alt til taket

NÅ MeD DOMINO FlAt taktegl Alt til taket NÅ MED DOMINO FLAT TAKTEGL Alt til taket Norges tetteste takstein tilvirkes av Skarpnes fabrikker i Grimstad og Arendal. Vi produserer produkter for norske forhold og lover 30 års produktgaranti på tetthet,

Detaljer

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner PAKKING OG MONTERING Ingen oppdrag for store ingen for små Tlf 97 59 58 96 industri@prima-as.no www.prima-as.no

Detaljer

PRISLISTE Taksikring

PRISLISTE Taksikring PRISLISTE Taksikring Rosenholmveien 15, 1252 Oslo, Tlf: 23191550, Fax: 23191551 E-post: firmapost@roaldsonn.no November 2017 SNØFANGERE OG STIGETRINN Lagerhold, salgsbetingelser etc. Stigetrinn, stiger

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT - DECRA Classic

PRODUKTOVERSIKT - DECRA Classic PRODUKTOVERSIKT - DECRA Classic 0-0-3 Takpanner i stål - steinbelagt 23599 08705 079440 22943047 4445534 4445564 4445572 4445598 Takpanne. Steinbelagt. Dekkende mål: 369mmx260mm 2,5 panner = m 2 Møne rett

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Opptil 40 års estetisk garanti - Vedlikeholdsfritt!

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Opptil 40 års estetisk garanti - Vedlikeholdsfritt! Corus Bygg Systemer AS Harmoni 400 Takpanne Opptil 40 års estetisk garanti - Vedlikeholdsfritt! 1. Corus Bygg Systemer AS setter standarden - Høy kvalitet til lave priser 2. Gode løsninger for byggebransjen

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

Prisliste kjettinger 2015-2016

Prisliste kjettinger 2015-2016 Prisliste kjettinger 2015-2016 Kjettinger side 5-53 Løft - sikringsutstyr side 54-63 Tlf.: 62 96 70 40 Fax: 62 96 23 34 firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no 3 Lilleseth innholdsfortegnelse KJETTINGER

Detaljer

NÅ MED MELODIE TAKTEGL ET NATURLIG VALG ALT. til TAKET

NÅ MED MELODIE TAKTEGL ET NATURLIG VALG ALT. til TAKET NÅ MED MELODIE TAKTEGL ET NATURLIG VALG ALT til TAKET Norges tetteste takstein tilvirkes av Skarpnes fabrikker i Grimstad og Arendal. Vi produserer for norske forhold og lover 30 års produktgaranti på

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester Betingelser Avtale om kjøp av produkter og tjenester 1.Generelt Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Power Norge AS for salg av produkter og tjenester. Avtalen gjelder for kjøp av produkter og tjenester

Detaljer

NÅ MeD MelODIe taktegl et NAtURlIG VAlG Alt til taket

NÅ MeD MelODIe taktegl et NAtURlIG VAlG Alt til taket NÅ MED MELODIE TAKTEGL ET NATURLIG VALG Alt til taket Norges tetteste takstein tilvirkes av Skarpnes fabrikker i Grimstad og Arendal. Vi produserer for norske forhold og lover 30 års produktgaranti på

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

HJERTEESKE. Happy Valentine! KLASSISKE GELE HJERTER MED OG UTEN SUKKERSTRØ HJERTEESKE. 1 Hjerteeske Red Heart 450 g 132 kr. Ø 95mm

HJERTEESKE. Happy Valentine! KLASSISKE GELE HJERTER MED OG UTEN SUKKERSTRØ HJERTEESKE. 1 Hjerteeske Red Heart 450 g 132 kr. Ø 95mm HJERTEESKE KLASSISKE GELE HJERTER MED OG UTEN SUKKERSTRØ Happy Valentine! HJERTEESKE 1 Hjerteeske Red Heart 450 g 132 kr 2 Egen logo/hilsen kan trykkes på etikett i CMYK, startkostnad på kr 400,- tilkommer

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Monier prisliste. Gjelder fra 1. april monier.no

Monier prisliste. Gjelder fra 1. april monier.no Monier prisliste Gjelder fra 1. april 2017 monier.no På monier.no finner du: Råd og anvisninger for valg av tak Transportinformasjon Produktinformasjon Monteringsanvisninger Tegninger Råd om vedlikehold

Detaljer

PRISLISTE Taksikring

PRISLISTE Taksikring PRISLISTE Taksikring Rosenholmveien 15, 1252 Oslo, Tlf: 23191550, Fax: 23191551 E-post: firmapost@roaldsonn.no April 2017 SNØFANGERE OG STIGETRINN Lagerhold, salgsbetingelser etc. Stigetrinn, stiger plattformer

Detaljer

DECRA Når taket skal vare livet ut

DECRA Når taket skal vare livet ut DECRA Katalog www.icopal.no KIKKUT DECRA Når taket skal vare livet ut Decra katalog 2014 side 1 DECRA Et nytt og vakkert tak gir huset et løft INNHOLD Hvorfor Decra-tak?...4 5 Litt om vær...6 7 Decra,

Detaljer

lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning

lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER Takvinkel 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 Høyde i mm 150 145 140 125 115 105 90 80 60 368 mm 368 mm Øverste rad må kappes maks 365 mm Lekteavstand 357 mm 368 mm Noe mindre med

Detaljer

Icopal TopSafe. Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Enkelt og sikkert

Icopal TopSafe. Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Enkelt og sikkert Icopal TopSafe Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert folie

Detaljer