:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego."

Transkript

1 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform for full integrasjon med andre bedriftskritiske systemer. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 15 GIS hos Bergens Tidende Bergens Tidende halverer abonnenttapet med GIS

2 HP DEsiGNJET-sEriEN Høstens nye storformatskrivere for DAK/GIS skriver ut opp mot to A1-plott/minutt. HP Designjet T : prisgunstig storformatskriver. Innebygget nettverkskort. Mangler harddisk. Passer best for mindre brukergrupper med moderat volum. Pris fra kr ,- HP Designjet T : innebygget nettverkskort og opsjon for harddisk og postscript. Høykapasitetsskriver som passer for mellomstore arbeidsgrupper med moderat til høyt volum. Pris fra kr ,- HP Designjet T : har to rullematere som standard. Denne skriveren tar unna selv de mest komplekse DAK/ GIS-jobber uten problemer. 160 GB harddisk, 32 GB minne og gigabit nettverkskort. Postscript kan leveres som opsjon. Skriveren er svært stillegående og kan stå i kontorlandskap. Den har store blekk-patroner, som gir god økonomi. Pris fra kr ,- Gregersen as har mer enn 4000 installasjoner av HP DesignJet i Norge, og er den eneste storformatspesialisten i landet med HP Preferred Partner Gold-status. Konrakt oss for tilbud og husk å be om innbytte på din gamle storformatskriver. GOLD GREGERSEN AS Jerikoveien 26 / Postboks 79 Furuset, 1001 Oslo Tel: / faks: / Large Format Printing Specialist Alle priser er netto, og eks. mva. Med forbehold om feil og endringer.

3 :leder Den komplette GIS-plattform IT-ledere har i en årrekke hatt fokus på beslutninger om plattformvalg. Årsaken til dette er alle IT-ledere ser betydelige fordeler i å standardisere på en plattform. Noen av de viktigste fordelene som fremholdes er at dette gir store gevinster rent driftsmessig, kompetansemessig forenkling for driftspersonell og ikke minst gir det brukerne en enklere hverdag ved at de forholder seg til ett brukergrensesnitt. ESRI har med ArcGIS Server lanseringen for tre år siden etablert en komplett plattform for GIS som baserer seg på internasjonalt anerkjente og åpne standarder med høye krav til sikkerhet. ESRI har et sterkt fokus på å videreutvikle og forbedre ArcGIS-plattformen og har i disse dager lansert et Globalt betaprogram hvor hele 3000 kunder og partnere tar del i å teste ArcGIS versjon 9.4. Dette programmet er lansert for å sikre at ESRI får mange og gode brukertilbakemeldinger på produktene før de lanseres. De blir da testet ut i fra deres, som kunder og partnere, behov og ønsker. Geodata setter stor pris på at flere norske selskaper har stilt seg positive til å teste ArcGIS 9.4 versjonen. ESRI planlegger å lansere et internasjonalt sertifiseringsprogram for ArcGISplattformen fra Dette vil gi deg mulighet til å sertifisere din kompetanse som ESRI-bruker og utvikler. Geodata vil informere nærmere om tidspunkt for lanseringen. Vi håper at denne muligheten til sertifisering blir godt tatt imot og benyttet av mange. God lesning. PLATTFORM 4 Geodata - en strategisk plattformleverandør 7 Utvidet plattform med Geocortex 9 Geocortex og ArcGIS Server 12 GIS-plattform i større sammenheng NYHETER 15 Kartløsning skal halvere abonnenttap 18 GISDATA-nytt: Storskalaprosessering av kartdata 22 Ny bok Verktøy for å beskrive verden 23 ESRI satser betydelig på bildebehandling 24 PetroNytt KONFERANSER/ARRANGEMENTER 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse i San Diego juli SAG Award til Bergens Tidende 28 GIS-dagen 18. november ESRI Europeisk brukerkonferanse Norsk ESRI brukerkonferanse ESRI Internasjonal brukerkonferanse 2010 San Diego 12. til 16.juli FIRMANYTT 31 Kampen om talentene 32 Det skjulte seg en skatt ved Norges geografiske midtpunkt! NYTT FRA GEOINSIGHT 33 Verdens enkleste mobile GPS-kartløsning 35 Er kundegrunnlaget stort nok for en etablering? KURS 37 Velkommen til kurs hos Geodataskolen Forsidebildet: San Diego Convention Center. Travelt utenfor like før ESRI international user conference åpner. Foto: Anne Lundrgen MIDTSIDEKARTET 20 Nyhet Geocache landskap

4 :plattform Espen Kristiansen og Inge Anundskås, Geodata AS Geodata - en strategisk plattformleverandør I samarbeid med kunder har vi i de senere årene etablert en rekke ArcGIS Server-miljøer. Denne utviklingen har åpnet for nye spennende muligheter, og gitt oss en stadig mer sentral rolle i våre kunders IT infrastruktur. Vi har gått fra å levere frittstående analyseverktøy for superbrukere til å levere sentrale ArcGIS Server-plattformer for å betjene stadig flere områder med et bredt utvalg av grensesnitt. Det er verdt å merke seg at aktører som Google og Microsoft har bidratt sterkt til en allmenn forståelse av at visualisering med kart er viktig og gir en bedre forståelse av situasjoner. Alle har fått et forhold til dette og vi ser det også daglig i mediebildet. Geodata møter en stadig lavere akseptanseterskel for å ta teknologien i bruk også i nye miljøer hos eksisterende og nye kunder. Kunder får muligheten til å bygge løsninger i et sentralt miljø og verdiøke data i geodatabaser. I tillegg blir det enkelt å levere et stort spekter av distribuerte tjenester til brukermiljøer. Vår GISplattform er fullt integrerbar med øvrig IT infrastruktur og tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. La oss se på de 4 hovedelementene vår plattform består av: 1. Forvaltning Forvaltning innebærer innsamling, kvalitetssikring, lagring og distribusjon av virksomhetens data. Dataene kan modelleres slik at de gjenspeiler sammenhenger og mønstre i en kompleks virkelighet på en måte som er tilpasset virksomhetens arbeidsprosesser. Det vil bidra til økt datakvalitet og økt bruksverdi av dataene ved at de tilrettelegges for analyser og simuleringer. Full og momentan utnyttelse av dataene får man først når hele organisasjonen har tilgang til dem. Distribuerte geodatabaser sikrer at alle får tilgang til de samme dataene uavhengig av fysisk tilholdssted og båndbredde. PLATTFORM Så lenge vi kan se tilbake i PC-historien har det vært snakk om å bygge på noe. Føst snakket man om et fundament, senere (og oppå fundamentet) kom grunnmuren og nå er vi omsider kommet over bakken og snakker om plattformer. Men det er faktisk først nå i de siste årene i f m utbredelsen av nettbaserte løsninger at vi virkelig drar full nytte av det fundamentale. SOA (Service-Oriented Architecture), tjenesteorientert arkitektur er blitt et nøkkelbegrep som vi også har skrevet om flere ganger tidligere i Geodatamagasinet. SOA gir oss helt nye gjenbruksmuligheter og åpner for at sentrale og bedriftskritiske systemer kan snakke sammen, og utveksle data. ESRI har de siste 10 årene hatt betydelig utvikling for å møte de nye mulighetene og vi kan i dag med glede konstatere at vi i høyeste grad er operative på såkalt enterprisenivå. ArcGIS Server utgjør i dag kjernen i vår plattform. I tillegg kommuniserer alle andre produkter i ArcGIS-familien perfekt sammen slik at vi dekker behovet for alle nivåer av brukere av GIS fra tunge analyser til enkelt innsyn og bruk i felt. Da ArcGIS 9.2 kom for 2 år siden utvidet vi vår plattform med Geocortex, som er en supplerende teknologi fra Latitude Geographics i Canada. Denne teknologien er spesielt utviklet for ArcGIS Server for å forkorte/forenkle veien fra ide til operativ løsning. Mange ESRI-distributører globalt har gjort det samme valget. I dette nummeret av Geodatamagsinet har vi plattform som hovedtema og artiklene som følger er først om ArcGIS som hovedplattform og deretter om norske operative løsninger hvor Geocortex i tillegg er en viktig komponent. :4

5 :plattform Geodatas GIS plattform er et integrert system som leverer løsninger innenfor 4 hovedområder: Eksempel 1 Norges Vassdrags og Energidirektorat: forvalter alle Norges vannressurser med tanke på effektiv energiutnyttelse og miljø. ArcGIS plattformen benyttes for å forvalte dataene og sikre samhandling med publikum og partnere som fylkesmenn, SFT, Met, NGU osv. 2. Planlegging og analyse: Ved å bruke vitenskapelige metoder og analyser kan virksomhetens data verdiøkes ytterligere og benyttes som et kvantitativt beslutningsunderlag. Geografiske analyser er nyttig både for å se sammenhenger og mønstre i en faktisk situasjon, men kan være vel så nyttige til å simulere tenkte scenarier eller alternative planer. En av styrkene i våre løsninger er mangfoldet og kraften i analysemulighetene, samt muligheten til å distribuere dem på tvers av brukergrupper og applikasjoner. Effektiv utnyttelse av Norges vannressurser Eksempel 2 Sentrum politistasjon: visualiserer anmeldelser av kriminelle handlinger i kartet for å optimalisere ressursutnyttelsen og se effekter av tiltak som gjennomføres. Hotspotanalyser avslører hvor og når den kriminelle aktiviteten er høyest og gjør det enklere å disponere tilgjengelige ressurser. Kontinuerlig rapportering avslører effektene av utførte tiltak over tid og sikrer dokumentasjon og læringseffekt. 3. Mobilitet: Mobile løsninger er en forlengelse av informasjonssystemet slik at det kan anvendes hvor som helst, uavhengig av nettverksforbindelse og fysiske forhold. Ved å utnytte nettverksforbindelse når den er tilgjengelig er det mulig å ha med seg oppdatert informasjon ut i felt, samt oppdatere den sentrale geodatabasen fra felten. Dette sikrer en smidig dataflyt og øker produktiviteten og servicegraden både til feltarbeideren og resten av organisasjonen som nyter godt av ferske og komplette data. Hotspotanalyser hos Sentrum politistasjon i Oslo :5

6 :plattform Eksempel 3 RIKSANTIKVAREN: For registrering av kulturminner i felt benytter Riksantikvaren en mobil løsning som gir rask innsamling av mye og repetitiv informasjon. Godt brukergrensesnitt sikrer god datakvalitet som følger strenge juridiske føringer. Løsningen leverer data direkte i kulturminnebasen Askeladden, som kommer både profesjonelle brukere og publikum til gode. 4. Felles situasjonsbilde: En av styrkene ved våre løsninger er evnen til å sammenstille informasjon fra en rekke kilder i et oversiktelig bilde. Sammen med tilrettelagte analyser som benyttes til å se konsekvenser av ulike scenarier og handlinger, samt evner å avsløre mønstre i dataene, gir en slik løsning et raskt og godt beslutningsgrunnlag. Et slikt beslutningsgrunnlag vil være nyttig i en rekke sammenhenger som f.eks beredskap, operasjoner, drift, vedlikehold, installasjon osv Registrering av kulturminner hos Riksantikvaren Eksempel 4 Fredrikstad kommune: I en beredskapssituasjon kan Fredrikstad kommune raskt skaffe seg en oversikt over skadeomfang og tilgjengelige ressurser. Det øker sannsynligheten for å treffe de rette beslutningene og gir muligheten for mer presis kommunikasjon til berørte og media. Gode beredskapsløsninger kan også benyttes til trening og proaktiv beredskap. Løsning for beredskap hos Fredrikstad kommune Arkitektur: ArcGIS arkitekturen er inndelt i et datalag, tjenestelag og klientlag. Dette sikrer fleksibilitet og gjør det mulig å vokse med plattformen fra et lite brukermiljø med enkle problemstillinger til å understøtte kompliserte arbeidsprosesser på tvers av organisatoriske enheter og fysiske tilholdssteder. Hvert av lagene i arkitekturen har åpne grensesnitt som tillater tilpasning og videreutvikling av applikasjoner og tjenester. Denne åpenheten sikrer integrasjonsmulighetene, enten det er snakk om dataintegrasjon, klientintegrasjon eller integrasjon ved hjelp av tjenester (SOA). Først og fremst er ArcGIS en tjenesteplattform som tilbyr geografisk informasjon og avanserte analyser som standard ArcGis Produktfamilien :6

7 :plattform webtjenester. Ved å benytte standard webteknologi for å tilgjengeliggjøre GIS-funksjonalitet sikres ikke bare integrasjonsmulighetene, men også kompabilitet med øvrig IT infrastruktur. Standard IT-teknologi gjør det dessuten mulig å følge kjente implementasjonsmønstre for å levere sikre applikasjoner og tjenester. Samlet sikrer dette at GIS kan fylle roller i en felles arbeidsflyt sammen med andre virksomhetskritiske systemer som ERP, CRM og liknende. Avslutning: Vi håper denne artikkelen har vært en kilde til inspirasjon for å se nye muligheter. Teknologien er moden og tilgjengelig nå, og vi har kompetansen samt erfaringen til å bistå deg. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å kontakte: Espen Kristiansen Tlf Inge Anundskås Tlf Joel Waltner, Geodata AS Utvidet plattform med Geocortex Perfekt match til ArcGIS Server ArcGIS Server utvidet med Geocortex Essentials gjør det raskt og enkelt å komme i gang med moderne WebGIS. Veien fra ide til operativ løsning blir kort og plattformen gir deg effektive muligheter til å gjøre oppslag i kart og databaser, gjøre nyttige analyser og å lage egne kartprosjekter direkte i nettleseren. WebGIS er langt mer enn å se på og zoome i kart på internett. ArcGIS Server gjør analyser og geoprosessering tilgjengelig også for dem som ikke sitter med GIS programvare på egen PC. For deg som utvikler WebGIS betyr dette at du raskt og enkelt (uten programmering) kan: Sette opp og tilpasse kartprosjekter i din ArcGIS Desktop programvare, raskt og enkelt overføre hele prosjektet til serveren og få en webtjeneste med profesjonelt utseende Sette opp ferdige layouter i ArcGIS som brukerne får tilgang til Arbeide med et grafisk brukergrensesnitt når du administrerer webtjenestene Tilby brukerne av webtjenesten ekstra verktøy fra ArcGIS Desktop, slik at de kan gjøre de analysene de trenger Enkelt å lage brukertilpassede løsninger for ulike målgrupper, og administrere tilgangen gjennom passordbeskyttelse (ulike brukere kan få ulik tilgang til kartlag, funksjoner osv) :7

8 :plattform Arve konfigurasjonen fra andre applikasjoner, så du enkelt kan gi dem ensartet utseende og funksjonalitet Out of the box - kun ved hjelp av egen nettleser Geocortex tilfører fra første stund ArcGIS Server ny standardfunksjonalitet som alle brukere av WebGIS trenger: Slå kartlag av og på, velge kartlag for utvalg og informasjon Gjøre utvalg i kartet med mange ulike verktøy Tegne og redigere i kartet Gjøre bufferanalyser på alle typer utvalg, også egne tegninger, og bruke bufferfunksjonen til å velge objekter i andre kartlag Måle avstand og areal i kartet Lagre egne kartprosjekter, og arbeide videre med dem i webtjenesten senere Laste opp egne shape-filer for å bruke sammen med kartlagene i webtjenesten Lage profesjonelle rapporter basert på utvalg og analyser gjort i webtjenesten og skrive ut disse fra f erdige maler Norske Geocortex-brukere Flere har allerede tatt i bruk Geocortex og kan dokumentere merverdien de selv har erfart. Ansatte i Telenor, Hafslund og Norsk Polarinstitutt får raskere og bedre beslutningsstøtteverktøy gjennom web-baserte, geografiske informasjonstjenester. WebGIS gjør utvikling og administrasjon av geografibaserte tjenster enklere, og tjenestene blir tilgjengelige for langt flere. Stor etterspørsel etter bedre innholdstjenester over Internett gir nye utfordringer for norske bedrifter. Informasjon fra fagsystemer skal gjøres tilgjengelig for flere, nye brukere skal administreres, flere ulike webteknologier håndteres og innhold fra ulike tjenester koordineres. Geocortex Essentials er i samspill med ArcGIS Server skreddersydd for å håndtere disse utfordringene. Kombinasjonen gir brukerne rike muligheter for presentasjon av kartbasert innhold med avansert funksjonalitet på Internett. En slik WebGIS-løsning inneholder en komplett webplattform for rask og effektiv utvikling og administrasjon av nettjenester. Rask utvikling Telenor satser på integrering av kartdata i interne arbeidsprosesser. Ved bruk av WebGIS-tjenester klarer Telenor på en enkel måte å utveksle geografisk informasjon på tvers av forretningsområdene i konsernet. Med Geocortex Essentials og ArcGIS Server får brukerne skreddersydd funksjonalitet rett i nettleseren. - Utvikling av tjenester går raskt med Geocortex Essentials, og administrasjonsverktøyet er oversiktlig, sier Jan-Henrik Nilsen, systemutvikler for GIS hos Telenor. - For teknikerne er forvaltningen mye enklere nå, og samtidig er brukeropplevelsen bedre, sier han. Nilsen synes også at det ligger mye funksjonalitet i løsningen, og at man slipper unna mye konfigurasjon. Muligheten for å lage flere siter på samme installasjon gjør det raskere å lage flere spesialsydde siter for ulike bruksområder. - Det er alt i alt en veldig rik internettapplikasjon, og den har et rammeverk for utvikling av egen funksjonalitet som er unikt for et slikt produkt, sier han. Telenor har om lag 1000 brukere på sine WebGIS-tjenester, som betjener prosesser innenfor salg, marked, forvaltning og planfunksjoner i selskapet. Enklere utvikling hos Hafslund Hos Hafslund har satsingen på Geocortex og ArcGIS Server løst en mer spesifikk utfordring nettoperatøren har hatt lenge. - Vi har savnet å kunne spore kabler og ledninger gjennom en nettjeneste. Nå har vi kunnet lage to applikasjoner, en for visning, søk og sporing i nettet, og en spisset applikasjon som myndighetene krever av oss, sier Dag Johan Orfjell, systemkoordinator i Hafslund Nett. Sistnevnte tjeneste skal kunne sikre at Hafslund kan finne enhver stolpe og kunne koble ut strømmen så raskt som mulig. - Hvis noen ringer inn og for eksempel sier at en gutt klatrer i en stolpe så må vi kunne aksjonere momentant, sier Orfjell. Samtidig poengterer han at investeringen i WebGIS åpner opp for svært mange nye tjenester. - Vi ser at mulighetene er så mye større. Nå kan vi også få langt mer ut av ArcGIS Server, sier Orfjell. Han fremhever spesielt at utviklingsarbeid blir langt lettere. - Nå føler vi at vi har fått en mer åpen plattform. Tett dialog Norsk Polarinstitutt sin hovedutfordring har vært tilrettelegging og presentasjon av deres kart- og temadata til mange eksterne brukere. :8

9 :plattform - Vi er spesielt imponert over mengden av API-er (teknologi-grensesnitt) som Geocortex tilbyr. Det gjør løsningen svært fleksibel, sier Boele Ruurd Kuipers, senior GIS-konsulent hos Norsk Polarinstitutt. Kuipers er også veldig fornøyd med den korte responstiden hos utviklerne, som sender ut hyppige oppdateringer til kundene. - Vi er svært fornøyd med den raske oppfølgingen vi får, sier han, og mener dette er spesielt viktig innen nettfunksjonalitet og teknologi, hvor det stadig foregår en sterk utvikling. Web-GIS for ArcGIS Server Geocortex Essentials er markedets mest komplette og enkle webplattform for integrering mot ESRIs ArcGIS Server. Geocortex Essentials gjør det raskt og enkelt å komme i gang med moderne WebGIS med utgangspunkt i ArcGIS Server. Det gjør det enkelt å tilby publikum, ansatte og kunder oppslag i kart og databaser, nyttige analyser og å lage egne kartprosjekter direkte i nettleseren. WebGIS gjør avansert GIS-funksjonalitet, som analyser og geoprosessering, tilgjengelig for brukere som ikke sitter med GIS-programvare på egen PC. Derved kan langt flere få nytte av den rike funksjonaliteten til de avanserte, geografiske informasjonssystemene ArcGIS Server håndterer. Dette er en veldig rik internettapplikasjon og et rammeverk med svært mye ferdig funksjonalitet. Hvis du har ArcGIS Server i bunn får du en stor gevinst ved å velge dette produktet. Det er en fornuftig, billig og enkel løsning, avslutter Kuipers. Trond Ottersland Geodata AS Geocortex og ArcGIS Server Generasjonsskifte hos TrønderEnergi Kraft Hos TrønderEnergi Kraft gir et nytt geografisk informasjonssystem sammen med eksisterende vedlikeholdssystem nye muligheter til å forbedre arbeidsprosessene. Nå har de ansatte full oversikt over anlegg og vedlikeholdsobjekter, som veier, dammer og skilt direkte på nett. Samtidig gir løsningen avanserte muligheter for verktøy for hydrologi, prosjektering og feltarbeid. Etter å ha operert med manuelle prosesser og papirkart i alle år, har TrønderEnergi Kraft digitalisert all informasjon om sine anlegg og gitt nettilgang til hele sitt vedlikeholdssystem ved hjelp av ArcGIS og Geocortex Essentials. - Vi så at vi trengte et digitalt kartverk. En av de viktigste årsakene er faktisk at vi har mange nye ansatte, som ikke sitter med den samme lokalkunnskapen som våre erfarne medarbeidere. Det må være enkelt å få tilgang på kart- og vedlikeholdsinformasjon, sier Gorm Aukrust, teknisk sjef i TrønderEnergi Kraft, avdeling for produksjon. Han forteller at de opplever et lite generasjonsskifte blant de ansatte. Å ta vare på kjernekompetansen i digital form blir svært viktig. - Løsningen vil være til god hjelp for de nye, sier han. Voksende behov Med 89 ansatte og eier av en middelproduksjon på ca 2000 GWh er TrønderEnergi Kraft en mellomstor energiprodusent i Norge. Søsterselskapet TrønderEnergi Nett har i flere år vært bruker av geografiske informasjonssystem for å drive sitt nettverk, men TrønderEnergi Kraft har ikke hatt det samme behovet før nå. Aukrust forteller at behovet har vokst gradvis frem gjennom årene. - Vi har på langt nær det samme behovet som nettselskaper, og har du kun et par energiverk kan du nok operere uten. Men vi har følt at behovet har meldt seg, sier Aukrust. Selskapet drifter 18 kraftverk. Mye av dette er gamle installasjoner. Full oversikt på nett og i felt Løsningen TrønderEnergi Kraft satser på gir de ansatte tilgang til digitaliserte kart over anleggene direkte på intranett. Selskapet satser også på integrering mot håndholdte :9

10 :plattform Figur 1: 3D-modell av kraftstasjon Figur 2: Dokumentasjon av kraftstasjon Figur 3: Oppslag i vedlikeholdssystem fra kart Figur 4: Redigering av kart på intranett enheter, slik at montører i felten kan slå opp informasjon på stedet. Anleggsobjektene vises i kartvisningen, og et klikk på objektene henter opp dybdeinformasjon direkte fra vedlikeholdssystemet. GIS-løsningen gir også energiprodusenten tilgang på avanserte analyseverktøy for hydrologi og prosjektering. Selskapet kan regne ut faktorer som flomsoner, avrenning og fall fra for eksempel en tenkt turbinplassering til et småkraftverk. Slik funksjonalitet kan anslå kraftpotensialet til nyetableringer. - Analyser som var klin umulig for 5 10 år siden får du nå med i pakken du kjøper, sier Aukrust. Vindmølleparker i 3D Han viser til at selskapet alt i dag drifter et par vindmølleparker, og at de ser på muligheten for enda flere. :10

11 :plattform Vi har mange nye ansatte som ikke sitter med den samme lokalkunnskapen som våre erfarne medarbeidere. Det må være enkelt å få tilgang på kart- og vedlikeholdsinformasjon. Gorm Aukrust,teknisk sjef i TrønderEnergi Kraft, avdeling for produksjon. - I disse prosessene er det aktuelt med analysefunksjonaliteten i løsningene. Planleggerne bruker også verktøyet til å lage 3D-modeller som viser vindmølleplassering i terreng, sier Aukrust. Beskrivelse av løsningen TrønderEnergi Kraft har skaffet seg ArcGIS Desktoplisenser for å tilrettelegge data og gjøre analyser og ArcGIS Server med Geocortex Essentials for intranettløsningen. På intranett finnes det kobling mellom geodatabase og vedlikeholdssystem slik at en kan slå opp i vedlikeholdssystemet fra et kartobjekt. Det er satt opp tilrettelagte søk slik at det kan søkes både på adresser, gårds- og bruksnummer, stedsnavn og hjemmelshavere. Dette er svært nyttig å ha sammen med kartfestingen av egne anlegg og vedlikeholdssystemet. Hydrologer får med bruk av ArcGIS Spatial Analyst og 3D Analyst mulighet til å gjøre mer detaljerte analyser i forbindelse med utbygging av nye kraftanlegg og kontroll og oppdatering av data om eksisterende anlegg. Viktig digitaliseringsjobb For Aukrust har hovedutfordringen ved etablering av løsningen ikke vært funksjonalitet eller teknologi, men tvert imot å få digitalisert all den papirbaserte kartinformasjonen. - Dette er datafangst på anlegg fra -60, -70 og -80-tallet. Det blir som å ta et tegningsarkiv fra noen kasser og skap til gjøre arkivet digitalt. Vår store utfordring har vært å finne ut hvor nøyaktig vår informasjon er, og å legge til informasjon om anslått kvalitet på dataene. Flere av kraftverkene er så gamle at det knapt fins koordinater på vannveiene. Og i noen tilfeller, som ved tunneler i fjell, har vi ikke alltid fullstendig oversikt over alle høyder eller retninger, forteller Aukrust. Oppfyller dokumentasjonskrav Han kan nå glede seg over bedre kvalitet og sikring av kartarkivet, men også over kvalitetssikring på alle eksisterende installasjoner. - På gamle ting kan vi nå analysere om alt er gjort rett, sier Aukrust, som også kan legge til at løsningen ved sin blotte eksistens hjelper dem å oppfylle dokumentasjonskravet fra NVE, som tilsier at informasjon om anleggene skal være lett tilgjengelig for brukerne. Intranettløsningen er satt opp med mulighet for redigering. Dette betyr at vanlige vedlikeholdsoppgaver av egne anlegg kan gjøres uten bruk av ArcGIS Desktop. Dette sparer lisenser og opplæring. Medarbeiderne blir mye raskere produktive enn hvis alle skulle ha brukt ArcView! Det er nok med en dag opplæring i bruk av noen få knapper i nettleseren. :11

12 :plattform Sigmund Dehli, Geodata AS GIS-plattform i større sammenheng Noen store organisasjoner har implementert altomfattende Informasjonsinfrastruktur hvor GIS inngår som en viktig pilar. Spesielt kan vi framheve NATO og det amerikanske forsvaret som begge har etablert en arkitektur hvor geografiske kjernetjenester er basert på ESRIs teknologiplattform. Det norske Forsvaret har vedtatt å følge en tilsvarende arkitektur. Gjennom prosjektet Commercial Joint Mapping Toolkit ble plattformen og arkitekturen etablert og er nå implementert i en lang rekke systemer og løsninger i hele det amerikanske forsvaret. Siden den spede oppstarten i 2002 er det nå tilgjengeliggjort en lang rekke løsninger, systemer og ulike klienter. Referanser og bakgrunn Standardisering i det amerikanske Forsvaret Vi må gå noen år tilbake i tid for å finne grunnlaget for hvordan og hvorfor det amerikanske Forsvaret gikk bort fra egenutviklet teknologi og i stedet standardiserte på kommersiell teknologi fra leverandører som ESRI, Northrop Grumman, AGI og Leica. Hovedvekten av teknologien i dette programmet er fra ESRI. Det amerikanske forsvaret innså behovet for å etablere en standardisert plattform for geografiske tjenester og utviklingsverktøy. Årsaken til dette var at de hadde innsett at det var svært kostbart og lite effektivt å vedlikeholde de egenutviklede verktøyene og den plattform de hadde benyttet fram til slutten av I tillegg var behovet for samvirke og samarbeid både med allierte og med sivile aktører en viktig pådriver for å etablere en standardisert plattform og verktøykasse. Arkitekturmessig og merkantilt er dette implementert i første rekke mot de to områdene Kommando - Kontroll og Etterretning, men også andre områder har mulighet til å benytte plattformen og utviklingsverktøyene etter at dette er godkjent av det amerikanske forsvarsdepartementet. Det bemerkes at begrepene endrer seg relativt hyppig innenfor ulike lands Forsvar, men at forkortelsen NCES (Network Centric Entreprise Services) på mange måter kan oversettes til sivilt med Tjenestebasert arkitektur/soa. Et av hovedargumentene bak dette programmet var at det amerikanske forsvaret ønsket å dra økonomisk og teknologisk nytte og fordeler av den utviklingen som har skjedd og skjer innenfor det sivile markedet. Geografiske Kjernetjenester i NATO Brukervennlighet, skalerbare løsninger og velprøvet teknologi var noen av de punktene som gjorde at NATO valgte ESRI-teknologi som den geografiske pilaren i den tjenestebaserte arkitektur som skal understøtte alle NATOs hovedkvarter, dvs fra SHAPE til utplasserte og mobile hovedkvarter. Beslutningstagere, analysepersonell og stabsoffiserer i NATO vil bruke og utnytte geografiske tjenester og koble disse med annen informasjon fra andre systemer og kjernetjenester. Eksempelvis innenfor logistikk, kommando og kontroll samt etterretningssystemer. :12

13 :plattform Geografiske kjernetjenester i det amerikanske forsvaret NATO Core GIS NATO Core GIS består av en lang rekke produkter og løsninger fra ESRI og selve hjernen i løsningen er ArcGIS Server og de tjenester og analyser som publiseres og tilgjengeliggjøres. Bildet over til høyre viser hvordan geografiske tjenester tilgjengeliggjøres av GIS-spesialistene gjennom en Cartographic Work. Tjenestene publiseres på ulike format via kjernetjenester og benyttes enten gjennom et enkelt webbasert grensesnitt eller av de funksjonsvise applikasjonene som kobles til kjernetjenestene. Forsvaret og Geodata Vi i Geodata følger spent med i utviklingen i det norske forsvaret, spesielt sett i lys av at Forsvaret og Geodata nylig inngikk en ny og langsiktig avtale som omfatter alle etater underlagt Forsvarsdepartementet. I tillegg er det selvsagt spennende at referansemodellen for Forsvarets Informasjonsinfrastruktur er til forveksling lik det amerikanske Forsvarets modell gjengitt i denne artikkelen, og som nå er implementert og i stadig videreutvikling. Referansemodell for Forsvaret :13

14 ViewRanger er et unikt GPS navigasjonsverktøy for mobiltelefon, med de este funksjoner du nner i ordinære frilufts GPS'er. ViewRanger benytter de samme 1: kartene fra Statens Kartverk som vi kjenner fra vanlige turkart. ViewRanger er ideel for bruk til fots, på sykkel, ski, jakt- og sketurer. Et produkt for alle som nyter friluftslivet! For mobiltelefoner med en innebygget GPS eller Bluetooth GPS tilkoblet, vil Viewranger gjøre din Symbian S60-mobil til en fullfunksjons friluftsnavigator. *Terningkast 6 i mobilen.no og klikk.no Importør: Forhandler:

15 :nyheter Ådne Iden Høiland Kartløsning skal halvere abonnenttap En ny kartløsning revolusjonerer kundeservicen hos Bergens Tidende og skal halvere antall abonnementoppsigelser. I snitt sier hele 600 abonnenter årlig opp avisabonnementet på grunn av frustrasjon rundt avisleveringen. - Investeringen i nytt geografisk informasjonssystem er tjent inn på to år, sier Gunnar Hatland, direktør for opplag og distribusjon i Bergens Tidende. Bergens Tidende distribuerer ikke bare sin egen avis i Bergensområdet. Deres bud leverer også Bergensavisen, Dagens Næringsliv, Finansavisen, Vårt Land, Klassekampen og noen lokalaviser til hele leveringspunkter i regionen. Totalt aviseksemplarer skal legges på korrekt sted innen kl hver morgen. Logistikken er svært krevende for vanlige postadresser er ikke tilstrekkelig. Abonnenter og bud lager ofte lokale avtaler om nøyaktig plassering av avisen. Det har vært så godt som umulig for den sentrale kundeservicen å ha kunnskap om disse leveringspunktene. - Vår kundeservice får hele henvendelser i året, og i svært mange av disse tilfellene må de videreføre dialogen internt for å finne personer med lokalkunnskap om leveringspunktet. Her kan vi spare inn mye tid og samtidig gi bedre kundeservice, sier Gunnar Hatland. Får registrert lokal kunnskap Bergens Tidende tok derfor kontakt med Geodata. Det er utviklet et kartbasert system for kundeservice, hvor Bergens Tidende kan lagre all informasjon om sine leveringspunkter. Systemet gir også bedre oversikt over leveringsproblemer. - Kundeservice kunne for eksempel raskt se sammenhengen da det den 10. juni ble stjålet svært mange aviser i nærheten av konsertområdet etter Bruce Springsteen-konserten. Kart ga mye bedre overblikk over situasjonen, sier IT-prosjektleder Ådne Iden Høiland. Kontrakten om utvikling av systemet ble inngått ved årsskiftet, og partene ønsker ikke å offentliggjøre kontraktssummen. Men Høiland forsikrer at den anslåtte verdiskapningen i prosjektet gjorde det enkelt å få styret til å godta investeringen. Han forteller også at prosjektet følges tett av Bergens Tidenes samarbeidspartnere i Norge. For med konkurransen papiravisbransjen opplever er det stor interesse for alt som kan sikre mer fornøyde og lojale abonnenter. Internasjonal pris Løsningen Bergens Tidende nå setter i drift er nemlig så innovativ at den i sommer ble hedret med ESRIs Special Achivement in GIS Award, en internasjonale utmerkelse for fremtidsrettede prosjekter innen feltet geografiske informasjonssystemer. - Vi er svært glade for å ha så kreative og nytenkende kunder som Bergens Tidende, som velger å innføre geografisk informasjonsteknologi som et sentralt element i sin IT-infrastruktur. De har fått på plass en sterk plattform for utvikling av verdiskapende tjenester til hele mediehuset, sier adm. direktør Hege Skryseth i Geodata, som kan glede seg over at BT er kunder av begge søsterselskapene, Geodata og Geoinsight. Bergens Tidende har investert i en ArcGIS-server løsning, og har derved installert en komplett IT-plattform som kan integrere geografifunksjonalitet og analyse i de fleste ITsystemene på huset. Dagens løsning er alt integrert med abonnementsløsningene fra Infosoft og Giant Leap Technologies. Kundeservice kan i tillegg til egen lagret informasjon også få opp flyfoto av leveringsadressene, slik at det blir enklere for kunden å forklare geografien. - Dette øker også yrkesstoltheten på kundeservice. Det blir lettere å yte god service, sier Hatland. :15

16 :nyheter Løsningen Kartløsningene er integrert med opplag og distribusjonssystemet Infosoft. Klageregistrering og andre informasjonbilder i systemet har blitt utvidet med GIS funksjonalitet. Dette er gjort på en enkel måte med en knapp for vis kart på valgt abonnent. Vi har lagt stor vekt på at dette skal være så enkelt som mulig. Det skal også med små utviklingskostnader være mulig å legge inn denne typen integrasjon mot andre interne systemer som behandler kundeinformasjon. Skjermbilde fra Infosoft : Klagehåndtering Skjermbildet i kartløsningen for kundeservice. Viser blant annet adresser, abonnenter og tilhørende leveringspunkt og gir kundeservice muligheten til å ha informasjon om abonnenten og levering lett tilgjengelig for å gi økt kvalitet i kundebehandlingen. Kommunikasjonen mellom GIS-systemet og opplags- og distribusjondatabase er basert på webservices for at vi alltid skal kunne være sikker på at vi sitter med rett og oppdatert informasjon i begge systemer. Oppdatert adresse og leveringsinformasjon skjer døgnlig i Infosoft-systemet og blir da overført til kartet hver natt, slik at vi alltid har rett informasjon. Sanntidsinformasjon som klager og problemer på ruter overføres kontinuerlig til kartet hele døgnet. Med hensyn til bruken av kart satser vi på at det skal være en naturlig del av hele arbeidsprosessen innenfor opplag og distribusjon. Vi har derfor også satset mye på å gjøre kartløsningen tilgjengelig som et verktøy helt ut til bud og distributørerer. Gevinsten ved å innføre kartløsningene i hele prosessene er blant annet en bred kunnskapsdeling mellom aktører som ellers ikke har mulighet til å dele denne typen informasjon i våre tradisjonelle systemer. Løsningen for distributører og bud er basert på tilgang via vår distribusjonsweb som alle våre bud og distributører kan logge seg på. De får da tilgang til sine ruter og muligheten til å registere og vedlikeholde informasjon om leveringspunkt på sine ruter. Bruk av kart til raskt å få oversikt over situasjonen for dagens distribusjon: Vi har også tatt i bruk kartløsningen for enklere og raskere kunne få oversikt over :16

17 :nyheter kvaliteten og situasjonen for dagens distribusjon. Et eksempel på dette er å vise alle dagens klager og henvendelser fra kunder i kartet, slik at man raskt kan avgjøre om det er behov for å sette inn tiltak i enkelte områder. Vi bruker også løsningen til å finne områder for fulldistribusjon og andre markedsaktiviteter. Tidligere har vi måttet bruke lang tid på å finne frem adresser og områder hvor det ikke er BTabonnenter til for eksempel å kunne levere ut gratisaviser i en periode. Ved bruk av kart kan vi nå gjøre dette både raskere, enklere og med en mye bedre presisjon enn tidligere. Vi merker enkelt og greit bare området som vi ønsker å distribuere i og får deretter eksportert ut en liste med alle adresser som det ikke finnes aktive BT-abonnenter på. Kartredigeringsløsning for leveringspunkt og adresser Plattform for hele huset Nå ser BT også på mulighetene for å integrere redaksjonens publiseringsløsninger for papir og nett, samtidig som markedsavdelingen har inngått et samarbeid med Geodatas søsterbedrift Geoinsight om kartbasert markedsananlyse. Løsningen vil gjøre det mulig for markedsavdelingen å definere regioner med få abonnenter, hvor det kan være ekstra produktivt å kjøre rettede markedskampanjer. Slik geografisk kundeanalyse kan også benyttes for deldistribusjoner av annonseinnstikk mot områder med spesielt god kundedemografi. - Prosjektet har utløst svært stort engasjement i alle avdelinger hos oss, avslutter Høiland. Figuren viser dagens klagesituasjon i Bergen og området rundt NB! Se også side 27 i dette nummeret. Bergens tidende tildelt Special Achivement in GIS Award ved ESRI Internasjonale Brukerkonferanse. :17

18 :nyheter Knut Olav Sunde, Geodata AS GISDATA-nytt: Storskalaprosessering av kartdata Geodata er selv storbruker av egne løsninger når titusenvis av SOSI-filer fra våre rådataleverandører skal settes sammen og harmoniseres til sømløse Geodatabaser optimalisert for ArcGIS. Høy grad av automasjon er nødvendig både for å sikre produkter av god kvalitet og til konkurransedyktige priser. Bredt produktspekter Geodata har det siste året utvidet spekteret av GISDATA-produkter til også å omfatte Geovekst-produktene FKB og N20 Kartdata. Også nye cachede karttjenester er utviklet, noe midtsidekartet i denne utgaven illustrerer. Geodata forvalter nå verdiøkede kopier av hele stabelen av offentlige norske kart- og bildedata samt betydelige mengder internasjonale data. Data fra utlandet kommer i all hovedsak som harmoniserte og sømløse datasett som er raske og enkle for Geodata å tilrettelegge. I Norge, derimot, har man lagt seg på en distrubusjon av titusenvis av produkt-, tema- og kommuneinndelte SOSI-filer. Disse distribueres med ulike mellomrom. Geodata tilrettelegger minst en komplett landsdekkedne versjon pr. produkt pr. år. For å håndtere hele stabelen av norske kartdata på en kostnadseffektiv måte, krever dette derfor nærmest en industriell tilnærming. Rådata av ujevn kvalitet I Norge er vi så heldig å ha SOSI-standarden. Denne burde i utgangspunktet sikre en jevn og god teknisk kvalitet på de rådataene som produseres og distribueres. Slik er det dessverre ikke. Spesielt Geovekst-data er beheftet med mange feil og holder en ujevn teknisk kvalitet. Vi mistenker at alle de involverte partene samt de verktøyene som benyttes i etableringen og forvaltningen av disse datasettene er noe av årsaken til dette. Ofte forekommer ulovlige egenskapsverdier og ulovlige egenskapsnavn. Syntaksreglene i SOSI syndes det også ofte mot. Vi har også opplevd filer hvor syntaks fra ulike SOSI-versjoner ukritisk og feilaktig er mikset sammen. Noen ganger får vi SOSI-filer som er helt tomme. Alt dette gjør at de produksjonsrutiner vi benytter oss av må være svært feiltolerante, samtidig som feil i data oppdages slik at rådataene kan korrigeres eller rettede rådata etterspørres fra vår leverandør. GISDATA-Nytt har i flere år vært fast spalte i Geodatamagasinet og har for det meste inneholdt artikler om våre egenutviklede GIS-datasett og andre produkter vi selger til våre brukere. Ved produksjon og vedlikehold av datasettene, bruker vi selvfølgelig egen teknologi og det er på høy tid at vi også omtaler verktøy, prosesser samt de utfordringene vi møter underveis for magasinets lesere. Geodatas verktøy Geodata konverterer og tilrettelegger rådataene til sømløse harmoniserte ArcGIS Geodatabaser ved hjelp av sin egen produksjonsløsning, GIS-prosessor. Løsningen kjøres på en kraftig server som er i stand til å kjøre 8 prosesser samtidig. Geodata parallelliserer derfor prosesseringen, slik at serveren til enhver tid har maksimalt å gjøre. På denne måten kan f.eks. samtlige SOSI-filer fra FKB prosesseres frem til en samlet Geodatabase i løpet av noen dager. Et datasett som N50 Kartdata prosesseres frem til en Geodatabase på noen få timer. Naturlig nok har Geodata basert sin GIS-prosessor på ArcGIS og FME. Som plugin til FME benyttes GeoSOSI professional. For å sikre at eventuelle transformasjoner av data skjer i henhold til offisielle transformasjonsformler for Norge, benyttes GeoSkTrans som plugin til ArcGIS. Prosessen I det visuelle grensesnittet i FME Workbench utvikler Geodata workbench-modeller som styrer de ulike objekttypene fra SOSI-filene inn i de ulike featureklassene i Geodatabasen og håndterer attributter på riktig måte. Basert på disse workbench-modellene kjøres konvertering av samtlige SOSI-filer (f.eks. i FKB) i en automatisert jobb. Resultatet er i første omgang kommuneinndelte ArcGIS Filgeodatabaser. SOSIkonverteringen kjøres iterativt. Data som av en eller annen grunn ikke lar seg konvertere ved første forsøk, forsøker prosessoren automatisk å kjøre på ny. Dette da en konvertering kan feile selv om rådataene er i orden, f.eks. på grunn av mangel på systemressurser. Dersom prosessoren til slutt :18

19 :nyheter Visuell styring av SOSI-konvertering ved bruk av FME og GeoSOSI Professional må gi opp en SOSI-fil penses denne inn på et sidespor, hvor vi manuelt kan undersøke årsaken til at den ikke gikk gjennom. Hvis feilen finnes, kjøres en automatisert vasking av alle avviste SOSI-filer som har samme type feil, hvorpå filene foresøkes konvertert på ny og da som regel med suksess. Etter at alle SOSI-data er konvertert til filgeodatabaser, testes dataene for ulike typer feil som kan gi problemer i ArcGIS, bl.a. geometrifeil (f.eks. linjer med kun ett-punkt eller selvkryssende polygoner som ofte forekommer) og andre ulovligheter. Etter at slike feil er rettet, mosaikkeres dataene til en sømløs landsdekkende geodatabase i ArcSDE. Til sist gjøres verdiøking av dataene. Dette kan f.eks. være oppsplitting av store polygoner for å øke opptegningshastigheten, indeksering av mye benyttede egenskaper for å øke hastighet på søking og opptegning samt konvertering av proprietært kodede samiske tegn til standard UNICODE. Alt frem hit er automatiserte prosesser ved bruk av skript som for en stor del er kodet i Python. Konfigurasjonsfiler på XML-format styrer hele prosessen. Et eget skript sørger for å fordele oppgavene på inntil 8 parallelle prosesser slik at maskinvaren utnyttes optimalt. Kvalitetssikring Et viktig siste steg før et GISDATA-produkt ferdigstilles for distribusjon til kundene er kvalitetssikringen. På grunn av den teknologien vi har til rådighet og måten dataene nå er tilrettelagt på, er vi i stand til å kontrollere dataene for hele landet under ett. F.eks. opptegning av et tema fra FKB for hele landet skjer ganske raskt. På denne måten er vi i stand til lett å oppdage hull i dataene som må sjekkes opp. Som regel er dette manglende kartlegging, men ofte også resultat av tomme SOSI-filer fra leverandør eller data som av en eller annen grunn har blitt avvist i prosessen. Løsningen i slike tilfelle er som regel å etterspørre rettelser. Videre telles antall objekter Det ferdige FKB-produktet hentet opp i ArcGIS opp, tema for tema og kommune for kommune og sammenliknes med tidligere versjoner. På den måten lukes også feil ut. Som et resultat av de feil vi finner, forbedres GISDATAprosessor kontinuerlig. Derved blir produktene over tid enda bedre og prosessen mer effektiv. Distribusjon Geodata distribuerer komplette Geodatabaser normalt som ArcSDE eksportfiler eller som ArcGIS filgeodatabaser (FGDB). Dette sikrer at det er raskt og effektivt for kundene å ta dataene i bruk. For kunder som kun etterspør et mindre geografisk område og eventuelt en annen kartprojeksjon enn standard benytter vi en uttaksløsning i ArcGIS som klipper og transformerer. Dette er fort gjort og resultatet blir en ArcGIS filgeodatabase. For kunder som har helt spesielle ønsker, hva gjelder format, struktur eller andre ting, benytter vi normalt FME for å skreddersy leveransen. Distribusjonen av mindre datamengder skjer over Intenett ved bruk av Fastsend eller FTP. Distribusjon av større datamengder skjer normalt ved bruk av portable harddisker. Midtsidekartet Midtsidekartet denne gang er hentet fra Geodatas nye cachede karttjeneste Geocache Landskap. Flere av våre kunder etterspør muligheten til å eksportere kartutsnitt til grafiske filer, typisk PDF, i sine Web-løsninger. Bruk av ArcGIS Server, karttjenesten og bakenforliggende vektordata muliggjør dette. Midtsidekartet er et eksempel på hvordan en slik fil kan se ut etter å ha blitt trykket. Dette er ekte Map-On-Demand! :19

20 JOTUNHEIM

21 EN NP

22 :nyheter Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling AS Ny bok Verktøy for å beskrive verden I boka Verktøy for å beskrive verden - Statistikk, kart og bilder greier Jan Ketil Rød på en elegant måte å gi et solid og lettfattelig første møte både med geografiske informasjonssystemer (GIS), statistiske metoder og fjernanalyser. For å lage et troverdig statistisk kart trengs kunnskap både om kartprojeksjoner, geografiske datas egenskaper og målenivå, om beskrivende statistikk og om etikk og presentasjonsteknikker. Boka tar for seg dette i tur og orden på en pedagogisk og strukturert måte, forklarer godt og bruker lett språk og rikelig med klargjørende eksempler. Enkel og tydelig Leseren plages ikke med mer avansert matematikk enn det som må til for å forstå konsept som samvariasjon, standardavvik, normalfordeling og kartprojeksjon. Det er først og fremst produsenter av temakart som vil ha glede av Verktøy for å beskrive verden. Kartet er en effektiv, intuitiv og viktig kommunikasjonskanal både innen naturog samfunnsvitenskapen, og i boka er det spesielt geografistudenter og andre samfunnsvitere som adresseres. Anbefales varmt Denne boka vil jeg anbefale varmt til alle som enten skal lage eller kritisk vurdere temakart. Det er ikke nødvendig med store forkunnskaper. Likevel mener jeg at også erfarne forskere vil ha glede av boka, fordi den kombinerer kart- og statistikkfagkunnskap på en snedig måte. Boka utvider etter mitt syn både kartografens og samfunnsviterens faglige verktøykasse! Forfatteren Jan Ketil Rød er førsteamanuensis innen geografisk informasjonsvitenskap ved Geografisk institutt ved NTNU. Han er sivilingeniør i geomatikk, og har i tillegg utdanning i humanistiske fag og samfunnsfag med doktorgrad i geografi. Bygger kunnskapsbro Både generelle statistiske metodebøker og litteratur om geografiske informasjonssystemer og kartproduksjon finnes fra før. Men denne boka syr kunnskap fra ulike fagområder sammen til et større bilde, bygger bro mellom kartingeniører og samfunnsvitere og viser kommunikasjonskraften, mulighetene og begrensningene som ligger i det statistiske temakartet. Datafangst ved fjernanalyse gjennom flybilder og satellittbilder forklares i boka slik at det går an å forstå også for ikke-ingeniører. Dette er interessant å lese, men på en måte henger dette kapitlet litt løst sammen med resten av boka som behandler rene statistiske kart. Etikk og etterprøvbarhet De to siste kapitlene i Verktøy for å beskrive verden peker på kartografens store dilemmaer: Valg av karttype for det aktuelle tallmaterialet og valg av framstilling slik at kartet gir et mest mulig riktig bilde av virkeligheten. Etikk i kartproduksjon vies en god del oppmerksomhet, og det understrekes at også kartet skal underlegges de samme krav til etterprøvbarhet og kildehenvisninger som annen faglitteratur. Verktøy for å beskrive verden. Statistikk, kart og bilder. Førsteamanuensis Jan Ketil Rød, NTNU, geografisk Institutt :22

23 :nyheter Gaute Aarbakke Solaas, Geodata AS ESRI satser betydelig på bildebehandling ArcGIS + ENVI = SANT I løpet av de siste par årene har ESRI gått inn i et tett samarbeid med ITT Visual Information Solutions-selskapet bak bildebehandlingsprogramvaren ENVI. Geodata har nå tatt konsekvensene av dette og har inngått distributøravtale med ITT. Geodata har tilbudt bildebehandling siden starten for over 20 år siden. I løpet av de siste årene har ESRI gjort store forbedringer på støtten for bilder og bildebehandling i ArcGIS. Dette medfører at selv ganske avanserte bildebehandlere kan klare seg uten spesialprogramvare for å få gjort jobben. Men, for de mest komplekse bildebehandlingsoppgavene mangler det fremdeles en del. Dette har ESRI tatt konsekvensen av og har satt inn nye ressurser for å få bildebehandlingen på spor. Integrasjon av Image Server teknologi i ArcGIS-plattformen er et viktig bidrag. Ansettelsen av ERDAS grunnlegger Lawrie Jordan som Director for Imagery Enterprise Solutions et annet. Et tredje viktig bidrag er det tette samarbeidet som er inngått med ITT for integrasjon av ENVI med ArcGIS. Denne utviklingen ble igangsatt kort tid etter at samarbeidet med ERDAS (da kalt Leica Geosystems) strandet. Den direkte grunnen til bruddet var at Leica ble oppkjøpt av Hexagon (svensk selskap innen måleteknologi) som ønsker å bygge en konkurrerende GIS-plattform til ArcGIS. Samarbeidet med ITT begynner nå å bære frukter. NITFtilleggsmodul til ArcGIS har allerede vært ute i markedet et års tid. Det siste nå er at ENVI i sin nyeste versjon er direkte integrert med ArcGIS: Dra og slipp rasterlag fra ArcGIS inn i ENVI Få opp vektorlag fra ArcMap, komplett med symbologi og visningsregler i ENVI Sett opp on-the-fly-prosessering i ENVI og se resultatene i ArcMap Koble visningsvinduene til ENVI og ArcMap for interaktiv jobbing i de to programvarene. Lawrie Jordan som var en av grunnleggerne av ERDAS ble i fjor høst ansatt hos ESRI som Director for Imagery Enterprise Solutions Disse og andre tilpasninger gjør at ArcGIS-brukerne som trenger avansert bildebehandling har en løsning som legger opp til effektiv jobbing med de mest avanserte bildebehandlingsmetodene på markedet. Geodata har som nevnt over inngått distributøravtale med ITT og kan nå tilby både ENVI og tilleggsmoduler til våre kunder. Ta kontakt med for ytterligere informasjon. :23

24 :nyheter Nils-Erik Jacobsen, Geodata AS PetroNytt Geodata og ESRI har nylig arrangert EPUG ( European Petroleum User Group) møte i Stavanger. Samlingen hvor mer enn 120 personer deltok har selvfølgelig som hovedformål å gi deltagerne muligheter til å utveksle erfaringer samt å legge fram forslag til forbedringer for Geodata og ESRI. Geodata arrangerte også EPUG i 2006, noe som tyder på at deltagerne trives i Stavanger. Nestleder i PUG, Brian Boulmay informerte om PUG og Wiki, som brukes mellom brukere for å formidle informasjon, se link Det er et sterkt ønske fra Geodata og ESRI at brukerne organiserer seg selv med en styringsgruppe for å utvikle det europeiske konseptet videre. Minner derfor og om PUG i Houston februar 2010, hvor vi håper dette kan bli avklart - så meld deg på. EPUG samlet mange gode brukerforedrag både fra mindre og store oljeselskaper, norske og internasjonale. Foredragene spente fra Vincent Lien fra Aker Exploration som fortalte om fordelene med ESRI GIS når fler personer skal frembringe alle nødvendige kart for lisensrunder og Tore Indreiten fra Statoil- Hydro som tok for seg Handling Rush-hour, offshore, with ArcGIS Server. Frigitte presentasjoner fra konferansen finnes på: Events/ESRI-European-Petroleum-User- Group-Meeting2/ Det var også avsatt tid for demonstrasjoner av nye mulighetene i ArcGIS 9.3.1, samt hva som kommer i versjon 9.4. Som en generell oppsummering av møtet kan man konstatere at det er behov for stadig mer bruk av GIS, særlig med bakgrunn i ønsket om raskere og bedre beslutninger samtidig som det skal leveres billigere. Deltakerne ser på informasjonsdeling som en av de viktigste faktorene for å yte mer i hverdagen. Vel møtt til neste gang! :24

25 :reisebrev Berit Langaas og Ellen Melander, Hafslund Nett AS ESRI Internasjonal Brukerkonferanse i San Diego juli 2009 I midten av juli var det igjen tid for ERSIs årlige brukerkonferanse i San Diego i California. Hafslund Nett AS har sendt deltakere til denne konferansen de siste årene, og denne gang var det Ellen og Berit som fikk gleden av å reise. Grunnen til at Hafslund Nett deltar på brukerkonferansene, er at vi benytter GeoNIS - et nettinformasjonssystem utviklet av Geodata med ESRIs ArcGIS-plattform i bunnen. GeoNIS benyttes både til prosjektering og tilhørende beregninger av komponenter i det elektriske ledningsnettet, samt til dokumentasjon av det ferdigbygde nettet. GeoNIS inneholder alt av egenskapsdata og topologi for hele nettet i Hafslund Netts forsyningsområde Oslo, Akershus og deler av Østfold. Dette er et virksomhetskritisk system for Hafslund Nett og benyttes i forskjellige sammenhenger av opptil brukere daglig. Lang reise Etter en lang tur ca. 25 timer fra vi reiste hjemmefra - ankom vi San Diego (SD) natt til søndag 12. juli. Vi reiste via København og Chicago fra Chicago var flyet nesten 2 t forsinket, så da vi kom fram til hotellet, var det deilig å kunne legge seg i en seng! Tidsforskjellen er 9 t, så vi var litt ute av rytme de første par dagene vi våknet tidlig og var sultne til uvante tider. Vi bodde som vanlig på Best Western Hacienda Hotell et spansk/mexicansk-inspirert hotell i Old Town. Hotellet har fine rom, god service og et lite svømmebasseng. Det er bygd opp med flere hus og patioer og har den fordelen at det er lett å skape et miljø blant reisedeltakerne. Her kunne man møtes ute på en av patioene etter dagens konferanse var slutt. Berit var også på brukerkonferansen i 2008 og var selvbestaltet kjentmann for Ellen. Søndagen gikk med til å bese Old Town og teste ut den lokale maten. Vi dro også inn til konferansesenteret for registrering og en kjapp sightseeing inne i Gaslamp district. Søndag kveld arrangerte Geodata orienteringsmøte på hotellet med nyttig informasjon om både hva man burde Reisebrevforfatterne Berit Langaas (til høyre) og Ellen Melander koser seg med lunsj på Coronado. Foto: Berit Langaas gjøre for å få best mulig utbytte av konferansen, og også mange gode tips om hva man ellers burde se og gjøre. Der fikk man også et greit overblikk over de andre deltakerne som var med i regi av Geodata i år ca. 30 stk. Konferansen I år var det ca deltakere (litt færre enn i fjor) på konferansen som holdes i San Diego Convention Center - som er over en km lang! Her fikk vi trimmet leggmusklene når vi skulle forflytte seg mellom de ulike foredragene! Første konferansedag mandag er lagt opp som fellessesjon hvor Jack Dangermond (ESRIs president) foretar åpningen og er bindeleddet mellom alle foredragene. Det foregår i en gigantisk hall med flere lerret slik at det er veldig greit å følge med, uansett hvor man sitter. Resten av konferanseuka hadde som vanlig et tett program - et vell av foredrag, workshops og demonstrasjoner. På forhånd hadde vi brukt en del tid på å finne ut av hvilke sesjoner vi skulle delta på. Det var veldig mye bra, men det hendte :25

26 :reisebrev også at vi gikk fra et foredrag og byttet til et annet - noen ganger stemte ikke tittelen/omtalen helt med forventningene. Da var det viktig at vi hadde satt opp både alternativ 2 og 3, slik at vi kjapt kunne veksle over til en annen sal. San Diego Convention Center ligger sentralt og vakkert plassert nederst i San Diego Downtown. Foto: San Diego Convention Center Tirsdag ettermiddag arrangerte Marit Aakerholt i Geodata, en egen presentasjon for oss hos Telvent de som leverer ArcFM og dette var nok det faglige høydepunktet for oss på konferansen. Her fikk vi demonstrert nyheter og eksisterende funksjoner som vi ennå ikke har tatt i bruk. Marit har veldig god kunnskap om ArcFM og har satt seg godt inn i Hafslund Nett sin daglige bruk av GeoNIS. Hun var til stor hjelp for oss når vi skulle komme med ønsker om hva vi ville få demonstrert. Vi fikk flere aha-opplevelser og mange nye ideer; dette var veldig inspirerende. Brukerkonferansen inneholder også en stor kartutstilling og en enda større leverandørutstilling. Når vi hadde ledig tid tok vi noen runder i utstillingsområdet. Fritid utenom konferansen På ettermiddagene/kveldene var det også aktiviteter - søndag kveld arrangerte som tidligere nevnt Geodata velkomstmøte. Onsdag var det båttur med Geodata, og vi la ut på San Diego Bay med noe godt i glasset og servering av tapas. Dessverre var det noe feil med roret på båten, så kapteinen snudde rett etter vi hadde gått fra kai og la til igjen. Men vi fikk servert fantastisk god mat og drikke ombord, så alle var fornøyde:-) For å finne en rolig plass på enden av konferansesenteret må du spasere ca 1 km. Foto: Anne Lundgren Torsdag arrangerte ESRI tradisjonen tro - utendørs fest for alle konferansedeltakerne i parken Embarcadero Park North rett ved siden av konferansesenteret. Det må være litt av en oppgave å koordinere hvis alle kommer og skal ha mat og drikke samtidig. Men er det noe amerikanerne er gode til, så er det logistikk. Kvelden ble også tradisjonen tro - avsluttet med et flott fyrverkeri. Tid til litt shopping ble det også! Med to damer på tur, skulle det vel bare mangle. Vi fikk besøkt både Fashion Valley, Horton Plaza og den store outleten ved grensa til Mexico. Det ble en litt spesiell båttur i år roret streiket og vi ble liggende ved kai. Men vi koste oss lell. Foto: Anne Lundgren Vær og føreforhold Seems it never rains in Southern California synges det i en sang - og det stemmer! Temperaturen lå stabilt mellom 25 og 30 grader (vi regnet om fra Farenheit til Celcius på harde livet!). På TV meldte de om hetebølge, men ute ved kysten var det veldig behagelig. Litt tåke om natta og på morgenkvisten noen dager, men den forsvant fort når sola fikk tak. :26

27 :reisebrev Tidligere år har det vært veldig kaldt inne i konferansesalene, og vi hadde fått beskjed om dette og tok med oss litt varmt tøy. Men i år var det veldig behaglig temperatur. Vi vet ikke om det var tilfeldig eller om det skyldtes at de sparte på strømmen - uansett var det godt å slippe å kle på seg ulljakke inne. Til slutt Etter at konferansen var ferdig hadde Berit en liten ferieuke hvor hun slappet av i La Jolla. Ellen og hennes ektemann som hadde kommet over, leide seg bil og kjørte rundt i California. Til slutt vil vi takke Geodata for et fint opplegg både faglig og sosialt! SAG Award til Bergens Tidende Under ESRI Internasjonale brukerkonferanse i San Diego (13. Til 17. Juli) ble Bergens Tidende (BT) tildelt SAG (Special Achivement in GIS) Award for bruk av kart koplet mot deres distribusjonssystem. GIS-løsningen kopler bruk av kart til distribusjonstjenester, markedsanalyse og kundekontakt. Bergens Tidende hadde ikke anledning til å delta på ESRIs bruker-konferanse i San Diego og prosjektleder Ådne Iden Høiland (til venstre) fikk overrakt prisen av salgssjef Geirulv Storaker i Geodata AS i Bergen den 26. August. Foto: Joachim E. Juel I skarp konkurranse med brukere worldwide fikk BT prisen for sin visjonære og nyskapende bruk av ArcGIS. BT var i år eneste norske prisvinner blant i alt 100 bedrifter fra andre land. IKT rådgiver Ådne Iden Høiland, som er BTs GIS-mann, skynder seg å gi ros og ære til direktør Gunnar Hatland som tok initiativet til å kople bruken av kart mot de eksisterende register og kunnskap som distribusjonen i BT satt inne med. Prosjektgruppen som også skal ha sin del av æren har bestått av: - Ådne Iden Høiland Prosjektleder fra IT. - Eva Østgulen fra distribusjonen - Ronny Ellingsen fra logistikk - Vidar Andersen fra logistikk - Elisabeth Manum fra logistikk - Erik Tøshaug fra logistikk - Tord Stokholm /Yngve Eriksen fra kundesenteret - Kåre Lillebø fra IT Styringsgruppen for prosjektet bestod av Are Sørenstuen og Gunnar Hatland. NB! Se artikkel om BTs GIS-løsning på side 15 i dette nummeret :27

28 :konferanser Konferanser og andre GIS arrangementer GIS-dagen 18. november 2009 Samarbeidet mellom GBL, Geoforum og Statens kartverk som ble etablert foran GIS-dagen i 2007, har gitt nye rekorder med hensyn til antall arrangement. I Norge var det i fjor 32 GIS-dag arrangementer hvilket var flest i hele Europa. I år er målsetningen å doble dette antallet. For alle som jobber innen Kart/GIS er det en utfordring og viktig oppgave å bidra til å øke oppmerksomheten på GIS og synliggjøre teknologiens store potensial for bedre forvaltning innen mange viktige samfunnsområder. Initiativet til GIS Day kommer fra USA hvor National Geographic Society, Association of American Geographers, University Consortium for Geographic Information Science, USGS, The Library of Congress og ESRI er sentrale aktører. Internasjonalt er det aktiviteter i mer enn 80 land. Geodata har et godt samarbeid med Geoforum, GBL og Statens kartverk om GIS-dagen og vi oppfordrer alle våre kunder og alle andre i bransjen til å gi sitt bidrag. Den mest tradisjonelle formen for lokalt GIS Day arrangement er å samarbeide med lokal(e) skole(r) og engasjere både lærere og elever til å delta aktivt. Å invitere lokale media er en selvfølge. Som en del av forberedelsene kan elevene f eks delta i innsamling av lokale data i ukene før arrangementet for så på GIS-dagen å presentere resultatet på kart/med GIS og til å overrekke resulatet til kommunen. Det bør være en rekke verdier lokalt (om stedlig kulturarv, miljø o s v) som bør registreres før det er for sent. På Geoforums hjemmesider kan du finne mye god informasjon og nyttige tips om lokale arrangementer om GISdagen 2009: Husk å registrere ditt arrangement på ESRI Europeisk brukerkonferanse 2010 Når dette leses er årets europeiske brukerkonferanse avsluttet for litt over en uke siden. Det vil si at det er nesten et år til neste europeiske brukermøte. For de som bedriver langtidsplanlegging kan det være greit å vite at konferansen neste år går av stabelen den 26. til den 28. oktober i Roma. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon i neste nummer. :28

29 :konferanser Norsk ESRI brukerkonferanse 2010 Planleggingen av den 21. brukerkonferansen er i full gang og ARCen jobber for at den kommende konferansen skal bli spekket med det beste faglige innholdet GIS-Norge kan tilby. Konferansen arrangeres på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo fra februar Sett av dagene allerede nå! Utstillingen har alltid vært et viktig element i den norske ESRI brukerkonferansen. Bildt er fra e-fronts stand er fra konferansen i Foto: Per Erik Lerseth Norsk ESRI Brukerkonferanse er Norges viktigste møteplass for ArcGIS-brukere. GIS-interesserte fra hele landet møtes til 3 dager fylt med plenumsforedrag, brukerforedrag, tekniske mini-kurs, seminarer, workshops, demo-øyer og utstilling. På det mest intense kan det være så mange som 6 parallelle sesjoner. Her kan du lære om hvordan andre brukere har løst sine problemstillinger ved bruk av ArcGIS eller du kan fritt delta på minikurs med Geodatas ansatte. I tillegg vil vi også arrangere spesialseminarer med foredrag og nye teknologiløsninger rettet direkte mot enkelte fagsegmenter som for eksempel VA og Energi. Deltagere og bidragsytere på konferansen spenner over nær sagt alle segmenter av GIS-faget. Her møter du folk fra kommune-norge, helse-norge, olje- og energibransjen, geologer, geografer, kartografer, arkeologer, biologer og autodidakte GIS-fantaster. Brukerkonferansen er også et sted der du kan møte ansatte fra Geodata til formelle og uformelle samtaler om alt fra den siste utviklingen innenfor teknologien til geografisk analyse og bruk av programvaren. Utstillernes Uformelle Aften og Festaften er konferansens faste sosiale arrangementer. Festaften arrangeres på Hotel Royal Christiania, mens uformell aften foregår i leid lokale i Oslo sentrum. Programmet for konferansen blir klart i løpet av desember og invitasjon til konferansen sendes ut omtrent samtidig. Faglig fornying og inspirasjon er en nødvendighet for alle som jobber med GIS. På Brukerkonferansen får du dette i rikt monn! Du kan melde deg på som deltager på: :29

30 :konferanser ESRI Internasjonal brukerkonferanse 2010 San Diego 12. til 16.juli Arrangeres i San Diego i tiden 12. til 16. juli. Som nå sist sommer kan mange norske deltagere kombinere dette med California-ferie i 2010 og få en skikkelig ladning av batteriene både faglig og sosialt. Den norske kontingenten har vært solid i mange år bortsett fra i sommer hvor vi merket finanskrisen og hadde en liten nedgang. Neste år regner vi med å være oppe på normalt nivå igjen dvs ca 80 fra Norge og ca totalt. De som har tatt turen tidligere år kan underskrive på at her skjer det mye både på det faglige planet og også på det sosiale! Det er fortsatt lenge til konferansen men vi anbefaler allerede nå å sette av tid på kalenderen og penger på 2010 budsjettet slik at du får tatt turen. Opplegget vil fra Geodatas side blir likt det vi har kjørt i flere år. D v s at vi allerede i høst gjør hotellreservasjon som kapasitetsmessig skal dekke opphold for alle deltagere fra Norge. Kontakt Geodata Dersom du har spørsmål om konferansen og/eller ønsker at vi skal reservere rom for deg, sender du e-post til: eller du kan ringe Hilde Rudi Olsen: Hvis du har lyst til å se hvordan vi hadde det på konferansen i år, kan du lese reisebrevet på side 25 i dette nummeret. Foto: Anne Lundgren :30

31 :firmanytt Sarah Willand, Geodata AS Kampen om talentene Geodata ønsker å være et selskap som har de dyktigste menneskene i sin bransje og som kontinuerlig arbeider for å sikre gode arbeidsforhold for sine medarbeidere. Vi er derfor glade for at vi i dagens turbulente marked har hatt muligheten til å beholde vår bemanning og i tillegg øke den med et tosifret antall nyansettelser i Året 2009 står som et vanskelig år for mange i vår bransje og it-bransjen nasjonalt og internasjonalt. Dette har medført at flere selskaper har sett seg nødt til å gjøre betydelige kostnadsreduksjoner i form av permitteringer og nedbemanninger. Det er alltid en kamp om dyktige talenter i markedet og vi har mange av dem i eget selskap. Vi er sikre på at selv om kompetanse kan være kostnadskrevende i øyeblikket så vil Geodata stå styrket når markedet tar seg opp og kompetanse nok en gang er en kritisk suksessfaktor. Med våre tette relasjoner til ESRI har vi en unik mulighet til å bygge dybdekompetanse i ArcGIS plattformen. I det kommende året har vi flere medarbeidere som over en lengre periode på 2-6 måneder skal oppholde seg i USA og arbeide med ESRI på løpende prosjekter. Internship hos ESRI er en stor mulighet for kompetanseheving samt en åpning for å bygge relasjoner i ESRI-systemet både profesjonelt og sosialt. Sammen med traineeprogrammet og developerog brukerkonferansen i USA blir slike internships viktige arenaer for talentutvikling i Geodata. Under presenteres et utvalg av nye ansikter i Vi ønsker dem velkommen og gleder oss til deres bidrag inn i selskapet i årene som kommer. Nye fjes hos Geodata etter mai Fra høyre: Roy Svarliaunet, Lars Olav Gaden, Astrid Hvattum, Tore Borvik, Toni André Mikkola, Bente Mikkelsen Bukholm, Yngve Helgerud og Aud Gran. Bente er ansatt i GeoInsight, resten hos Geodata Roy og Aud jobber ved Steinkjerkontoret. Foto: Per Erik Lerseth :31

32 :firmanytt Per Erik Lerseth, Geodata AS Det skjulte seg en skatt ved Norges geografiske midtpunkt! Vinnere av skattejakten på Norges geografiske midtpunkt er kåret I forbindelse med åpningen av Geodatas avdelingskontor i Steinkjer 1. september i fjor, ble det i samarbeid med Nord-Trøndelag Turistforening og Innherred Turlag satt i gang en konkurranse: Finn Norges geografiske midtpunkt. Statens kartverk hadde tidligere på året proklamert at Norges arealtyngdepunkt for Norge ligger i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag. Konkurransen ble arrangert som en skattejakt og formelt åpnet av ordfører Bjørn Arild Gram. Erik Christensen Om konkurransen Varden på Norges Geografiske Midtpunkt skjuler en kode. Finnere av denne koden kan være med i trekningen av tre flotte Garmin GPS (2009-modeller) med kartdata fra Geodata. Første hint til skattejakten: Dra til Setertjønnhytta og studer skattekartet du finner der. Kartet har tipsene du trenger for å finne koden. DNT-hytta Setertjønnhytta ligger om lag 600 meter fra midtpunktet, øst for Steinkjer og Gaulstad. Punktet befinner seg (fortsatt) i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag, omtrent midt mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet, på kartblad 1822 IV Vera i Norge 1:50 000, med koordinatene: N, E (UTM sone 33) Finnerne skulle legge sammen tallverdiene. Riktig svar er: Nå er konkurransen avsluttet og vi gratulerer de tre heldige vinnere som har fått hver sin hendige Garmin Dakota 10 GPS med topografiske vektorkart fra Geoinsight over Steinkjer-regionen er: Lars Tore Rapp Arve Svendsen Fra den formelle åpningen av skattejakten den 1. September i fjor. Fra venstre: Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram, styreformann i Geodata AS Olbjørn Kvernberg og leder i Innherred Turlag Hans Kongsvik. Foto: Per Erik Lerseth De tre stolte vinnerne (fra venstre): Arve Svendsen, Lars Tore Rapp og Erik Christensen. Foto: Lars Erik Nonstad :32

33 :nytt fra Geoinsight Christer Sandum, Geoinsight AS Verdens enkleste mobile GPS-kartløsning Geodata har i flere år utviklet og produsert GPS-kart til forbrukermarkedet, og kartserier som Topo Pro og Topo Adventure for Garmin er eksempel på slike kart som tilbys. Datagrunnlag som er benyttet i dagens GPS forbrukerkart har vært Statens Kartverk sine 1: kartdata, som stort sett har fungert bra til friluftsnavigasjon for jegere, fisker og turgåere. Men mye har skjedd siden lanseringen for over 10 år siden, både i forhold til GPS hardware og tilgjenglige kartdata. For kunder som ønsker mer detaljerte kartdata, eller egne fagdata for bruk i felt har det ikke vært lett å finne en løsning som er enkel å implementere og bruke. Løsningene har i stor grad vært profesjonelle GPS er med fokus på nøyaktig posisjon og ikke detaljert kartgrunnlag, eller tradisjonelle GIS-løsninger for PDA/Bærbar PC. Begge løsningene har forholdsvis høy brukerterskel, og krever større investeringer i både hardware, infrastruktur og programvare. Er man ikke avhengig av meget nøyaktig posisjonering, og er mer interessert i detaljerte kart og fagdata. Koster en Garmin forbruker GPS mellom kr , til sammenligning med rene profesjonelle GPS er med programvare som fort koster fra ca kr Ved at Geodata og søsterselskapet Geoinsight har inngått en partneravtale med Garmin Ltd, vil det nå være mulig for oss å produsere skreddersydde kart som kan benyttes i ordinære forbruker-gps er fra Garmin. Garmin har markedets største utvalg av GPS er, og deres modeller er desidert mest brukt i Norge og verden forøvrig. Både pris og Nytt fra Geoinsight AS I forrige nummer presenterte vi ny konsernstruktur med Geogroup som moderselskap og Geodata samt Geoinsight som datterselskaper. Geoinsight er Geodatas søsterselskap hvor fokus er mot privatmarkedet med geografibaserte analyseløsninger og innholdsprodukter for GPS-markedet som hovedområder. Fra dette nummeret vil det bli en fast spalte hvor vi presenterer nyheter og interessante løsninger innen disse områdene. brukervennlighet for denne typen GPS er vil være meget fordelaktig i forhold til rene profesjonelle løsninger. Dette betyr at man nå kan tilby produksjon av alt fra rene tekniske kart, til spesialkart med alle typer faginformasjon som man måtte ønske. Geovekst - FKB data for GPS -FBK (Felles Kart Database): Detaljerte kart for bruk i målestokk 1:500 1: Vi har allerede utviklet og testet flere produksjonsrutiner med FKB data for bruk i Garmin GPS er med gode resultater. Noe som også gir et godt grunnlag for rutiner hvor vi benytter kundespesifikke kartdata sier leder for Geodata s GIS-Data avdeling Knut Olav Sunde. For partnere i Norge Digitalt vil jo dette kunne være spesielt interessant i og med at man ikke blir belastet med bruksrettigheter til kartdata som man normalt ville måtte ved kjøp av ordinære forbruker GPS-kart. Mer informasjon om FKB, N5 og N20 kartdata finnes på Statens Kartverks hjemmesider: nor/land/kart_og_produkter/kartdata/ :33

34 :nytt fra Geoinsight informasjon som høydekurver, bygninger og infrastruktur fra FKB dataene. Man kan gjøre planlegging i det medfølgende PC verktøyet MapSource, og overføre til GPS en for bruk i felt, samt gjøre registreringer i felt og ta med tilbake og legge på PC en. Landskap/Topo Flere prosjekter er allerede i gang Det har vært stor interesse fra en rekke statlige og private bedrifter. Flere prosjekter er allerede i gang, hvor det skal produseres skreddersydde GPS kart til konkrete fagområder. Vi ser også en rekke andre områder innen naturressursforvaltning og beredskap som kunne nyttegjort seg informasjon som vern- og fareområder i felt. Eiendomskart GPS Eiendomskart Detaljerte kart med bygg og eiendomsgrenser er et annet prosjekt som har et bredt bruksområde. Alt fra veiplanlegging til eiendomstvister vil kunne nyttegjøre seg av å kunne identifisere denne informasjonen når man er ute på feltarbeid. Skogbrukskart :34 GPS kart for skogbruk GPS-Skogbruksplankart er et av de pågående prosjektene hvor skogeiere nå kan få med seg sin skogbruksplan når de skal ut å kartlegge og planlegge hogst. Skogbruksplankart med tilhørende egenskaper om hogstklasser, bonitet og tresort, samt eiendoms- og vernegrenser er lagt inn i GPS kartene, sammen med utvalgt Skredkart Andre eksempler på skreddersydde GPS kart Skredområder kombinert med Topo Adventure Detaljerte topografiske kart basert på N20 (1: kartdata)

35 :nytt fra Geoinsight Noen utsagn om de nye mulighetene; Dette er noe vi har ventet lenge på! Vårt behov har vært en løsning som krever lite opplæring og administrasjon, samt en strømlinjeformet og effektiv leveranse. Vi har ikke behov for supernøyaktig posisjonering, og har kun behov for å finne ut hvor kabler og utstyr befinner seg i felt. Alt vi har behov for er mer detaljerte kart tilgjenglig på GPS en Vi har sett på ulike PDA/PC løsninger og de fleste har vært over-kill for oss. En løsning som dette hvor vi med tekniske bakgrunnskart kan legge ut våre egne data som punkter er hva vi trenger. Med Import og eksport av GPXfiler fra ArcGIS er dette mer enn bra nok for denne typen feltarbeid For mer informasjon : Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift kan nyttiggjøre seg av en slik løsning, ta kontakt med Christer Sandum i Geoinsight. Telefon: Mail: Geodatas kunder gis fordelaktige priser ved kjøp av GPS til ansatte, ta kontakt med Francesco De Biasi Telefon: Mail: for tilbud. Produktutvalg finnes i vår web-butikk: Liisa Sokura og Benedikte Oksrød, Geoinsight AS Er kundegrunnlaget stort nok for en etablering? Blant de mest populære analysene er etableringsanalyse. Man tar utgangspunkt et sted og analyserer om det finnes nok kunder og potensiell omsetning for en etablering. I disse tider er det enda viktigere å ha kunnskap om grunnlaget, da etablering er et kostbart og langsiktig prosjekt og feilinvesteringer kan bli dyre. Vi i Geoinsight har lang erfaring med å tilby grunnlagsdata, software og rådgivning over hvor det kan være lønnsomt å etablere seg. Løsningene benyttes bl.a. i dagligvarebransjen og i forbrukerrettet handel og servicenæring. Å investere i en etableringsanalyse er en lav kostnad i forhold til hva en feiletablering koster. Samtidig reduseres risikoen betraktelig. Beliggenhet - Markedsområde Beliggenhet bestemmer mange av faktorene når det gjelder attraktivitet og potensiell lønnsomhet: Antall potensielle kunder, profilen på den potensielle kundemassen, forbruk per husholdning, trafikk, parkering, konkurrenter, osv. Basert på beliggenheten lager vi det markedsområdet som er mest relevant: Kjøreområde hvor langt kan man kjøre i løpet av 5 eller 10 minutter fra etableringspunktet langs veinettet Enkel sirkel med en gitt avstand i km i luftlinje fra etableringspunktet Terskelring er et område som inneholder et gitt antall mennesker eller husholdninger, f.eks mennesker Selvtegnet område er et annet relevant område basert på kundeinput Standardgeografi som grunnkretser, kommuner og fylker. Man kan velge en eller flere kommuner, eller et tettsted. Hvorfor trenger man en etableringsanalyse Man får en effektiv avsjekk på en ny potensiell lokasjon Man får relevante fakta om potensielle kunder og deres kjøpemønster Man får homogent beslutningsgrunnlag for alternative etableringscase og lokasjoner Man kan finne riktig butikkonsept for den nye butikken gjennom å studere nærmarkedets profil Estimere butikkomsetning :35

36 :nytt fra Geoinsight Kjøretidsanalyse i Stavanger-området Hvordan gjør vi det For å produsere beslutningsgrunnlag av høyeste kvalitet og pålitelighet, bruker vi verktøyet ArcGIS Business Analyst, som kombinerer ESRIs teknologi med omfattende norske forretningsdata, demografiske data og forbrukerdata. Dataene kommer fra etablerte kilder i Norge: Statistisk Sentralbyrå, Folke- og boligtellingen, SSBs Forbruksundersøkelse, Statens Vegvesen, Motorvognregistret, GAB, Skattedirektoratet og Statens kartverk. Hva slags resultater får man Vi leverer beslutningsgrunnlag som består av: Kartutsnitt av det relevante markedsområdet Nøkkeltallrapport med kart Demografirapport (Antall personer, husholdninger og deres profil inneholder 230 variabler om demografi, kjønn, alder, inntekt, utdannelse, boliger, husholdninger, hytter, biler etc. Gir informasjonen i totalt antall, prosentandel og som indeks i forhold til landsgjennomsnittet). Forbruksrapport Basert på SSB sin Forbruksundersøkelse, som gir husholdningenes forbruk kategorier som matvarer, klær og sko, bolig, helse, transport, osv. Trafikkgrunnlaget (kart), døgntrafikkmengde på de ulike veiene i nærheten Med Geoinsights analyser trenger du ikke lenger bare stole på mavefølelsen din! Les mer om Geoinsight sine tjenester på :36

37 :kurs Åshild Lysaker, Geodata AS Velkommen til kurs hos Geodataskolen Kursavdelingen hos Geodata har i de siste månedene hatt stor pågang på det nye oppstartskurset i ArcGIS Desktop som vi introduserte ved ArcGIS 9.3. Vi har gjennomført ArcGIS Desktop 1 med fulle hus så langt i høst og har i tillegg satt opp ekstrakurs etter forespørsel fra kunder. Vi merker også økende etterspørsel etter bedriftsinterne kurs og har erfaringer med at dette gir intensive og gode kursopplegg med mulighet for ekstra spesialtilpasset læring og innhold. Ved bedriftskurs får kunden bestemme innhold og gjennomføring selv enten ved å spesialtilpasse kursopplegget med egen kursdokumentasjon eller ved bruk av våre standardkurs og hvor demonstrasjoner og eksempler vises relatert til kundens egne problemstillinger. Ta kontakt med eller din kontaktperson i Geodata for å få mer informasjon om tilrettelagt deres ønsker. Denne høsten har vi hatt en fullspekket kalender med våre introduksjonskurs Desktop 1, 2 og 3 så godt som hver måned. Utover våre mest populære ArcGIS Desktop-kurs har vi denne høsten fokusert på en god løype for oppbygging av geodatabaser, samt arbeid og drift i et flerbruker geodatabasemiljø. For deg som skal administrere ArcSDE databaser vil vi denne høsten anbefale deltakelse på todagers kurs tilrettelagt for Oracle (ArcGIS Server konfigurasjon og optimalisering for Oracle (ArcSDE)) eller SQL Server (ArcGIS Server konfigurasjon og optimalisering for SQLServer (ArcSDE)) For ArcGIS Server Standard og Advanced tilbyr vi denne høsten for første gang administratorkurset ArcGIS Server Web administrasjon (.Net) og vi gjentar utviklingskurset Utvikle applikasjoner med ArcGIS Server (.Net) fra forrige semester i november. NOVEMBER Dag Kurs 1 Søn 2 Man 3 Tir 4 Ons 5 Tor ArcGIS Server: Web Geoprosessering med administrasjon (.Net) scripting i Python Modul 2 6 Fre 7 Lør 8 Søn 9 Man Utvikle applikasjoner 10 Tir med ArcGIS Server ArcGIS Spatial Analyst 11 Ons (.Net) 12 Tor ModelBuilder 13 Fre 14 Lør 15 Søn 16 Man 17 Tir Administrasjon av arbeidsprosesser i en flerbruker geodatabase 18 Ons 19 Tor ArcGIS Server konfigurasjon ArcGIS Server konfi- og optimaligurasjon og optimali- 20 Fre sering for Oracle sering for SQL Server 21 Lør 22 Søn 23 Man Introduksjon til ArcGIS 24 Tir Desktop 2 - verktøy og Analyse med ArcGIS 25 Ons funksjonalitet 26 Tor Introduksjon til ArcGIS 27 Fre Desktop 3 - arbeidsprosesser og analyse ArcGIS Network Analyst 28 Lør 29 Søn 30 Man FME Vi har i tillegg valgt å avslutte med tyngre analysekurs for deg som har noe kjennskap til ArcGIS Desktop fra før. Vi har kurset Analyse med ArcGIS som tar for seg analyse av både vektor og rasterdata og gir deg spennende caser for å lære ulike analysemetodikker. Tilleggsmodulen Spatial Analyst gir deg verktøyene for å utføre de fleste romlige analyser på rasterdata og modulen Network Analyst for vegdata. Kurs i begge modulene kjøres i november. I vårsemesteret 2009 introduserte vi nye kurs i FME og GeoSOSI med bruk av FME teknologi. Vi har sett stor interesse for disse blant våre brukere, både på standardkurs oppført i kalenderen og ikke minst spesialtilpassede bedriftskurs. FME anbefales for alle som jobber mye med datakonvertering og har du i tillegg behov for konvertering til og fra SOSI så er GeoSOSI løsningen for deg. I slutten av november og begynnelsen av desember kjøres disse kursene igjen. Velkommen på kurs! Fargekoder: DESEMBER Dag Kurs 1 Tir FME 2 Ons GeoSOSI 3 Tor 4 Fre 5 Lør 6 Søn 7 Man Introduksjon til ArcGIS Desktop 1 8 Tir - kom igang med GIS 9 Ons 10 Tor Introduksjon til ArcGIS Desktop 2 - verktøy og funksjonalitet 11 Fre 12 Lør 13 Søn Man Tir Introduksjon til ArcGIS Desktop 3 - arbeidsprosesser og analyse ArcGIS Desktop og tilleggsmoduler ArcGIS Server produkt Programmering Geodata produkt og andre :37

38 Markedsledende simulering og visualiseringsløsninger: XfactorMOS Marine Operation Simulator XfactorDES Drilling Equipment Simulator XfactorLOS Lifting Operation Simulator Xfactor+ Generic 3D Simulator Med Xfactor+ og SOSI 4.0 er det mulig å bygge 3D modeller i løpet av få minutter. Legg på ortofoto og skråbilder så har du realistiske bymodeller som kan brukes i byplanlegging, visualisering av utbyggingsprosjekter og landskapsinngrep. Xfactor+ gir deg muligheten til å bevege deg rundt i modellen i sanntid, kjøre sol/skygge analyser, ta snap-shot av modellen eller lage en video mens du flyr. Xfactor+ leser data fra en rekke kilder som SOSI, ESRI geodatabaser og DAK formater. Nye prosjekter kan importeres fra DAK formater eller fra BIM/IFC. First Interactive utvikler og leverer systemer for avansert 3D visualisering og simulering. Blant være kunder finner du StatoilHydro, Aker Solutions, Statens Kartverk, BKK og Statsbygg. I tillegg brukes Xfactor+ av en rekke kommuner og konsulentselskaper. First Interactive er business partner med ESRI og våre løsninger er integrert med ArcGIS.

39 Skreddersydde GPS-kart Har du sett behov for en enklere mobilløsning med kart og GPS? bruk av ordinære Garmin forbruker GPS er visning eller registrering av informasjon i felt tilpasning av kart og informasjon egen informasjon og kartdata mer detaljerte bakgrunnskart Vi kan nå tilby Garmin autoriserte spesialkart til GPS for bedriftsmarkedet. Med våre ArcGIS og Garmin baserte produksjonsverktøy og -rutiner kan vi nå ta dine eksisterende kart- og fagdata fra ArcGIS til Garmin GPS. Dette gir kostnadseffektiv produksjon og distribusjon, samt kvalitetssikrer en mest mulig riktig gjengivelse av kartene på GPS enhetene. Vi har over syv års erfaring med utvikling og produksjon av GPS kart til forbrukermarkedet og står bak kartserier som Garmin Topo Classic, Topo Pro, Topo Adventure og Topo Explorer Svalbard. Geoinsight er Nordens eneste Garmin autoriserte partner som produserer skreddersydde GPS-kart for bedriftsmarkedet. For ytterligere informasjon besøk vår hjemmeside og ta gjerne kontakt: Tlf / Geoinsight AS, Schweigaardsgate 28, Postboks 9036 Grønland, 0133 OSLO Geoinsight AS og Geodata AS er datterselskaper av Geogroup AS

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM HVORDAN SMARTTELEFONEN OG SOSIALE MEDIER GIR NYE MULIGHETER FOR NORSK POLITI ISBN

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer