Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året"

Transkript

1 Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

2 Free Energy ble etablert i 2009 og har virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. SOLEN SOM DRIVKRAFT Varmesystemet HYSS - Hybrid Solar System - er utviklet med tanke på et optimalt samspill mellom solvarme, varmepumpe og energilager. HYSS håndterer solvarmens alle temperaturnivåer, noe som gir både gratis varmt vann og varmepumpeeffektivisering gjennom en forhøyet brinetemperatur. Dette resulterer i en særdeles høy COP/SCOP og svært lave driftskostnader. FAKTA 1: Dekkes 2 promille av Norges areal med solfangere (virkningsgrad 50%) og solceller (virkningsgrad 12,5%), tilsvarer dette hele landets årlige energiforbruk. FAKTA 2: Et vanlig villatak i Norge kan på årsbasis ta imot 4-5 ganger mer solenergi enn hva husholdet anvender i løpet av et år. FAKTA 3: På under 1 time vil den globale solinnstrålingen tilsvare jordas årlige energiforbruk. 2 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

3 MISJON Med kunnskap og lidenskap for smarte energiløsninger, tekniske innovasjoner og lekkert design, skal Free Energy bidra til et samfunn med mindre miljøbelastning og lavere energikostnader. VISJON Free Energys visjon er å levere solbaserte energisystem til framtidens plussenergihus, det vil si løsninger som dekker husets energibehov og i tillegg gir et overskudd. KORT DISTRIBUSJONSKJEDE OG EFFEKTIV SALGSPROSESS Free Energy HYSS-forhandler Sluttbruker Som HYSS forhandler får du tilgang til en lettanvendelig online programvare som behandler alt fra forespørsler, kalkyler, tilbud, ordrer og bestillinger. Etter at varmesystemet er installert, overfører programvaren automatisk informasjon om sluttbruker og prosjektspesifikke data, som for eksempel varmekurven, til varmesystemets ipad mini. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 3

4 Kort distribusjonskjede Free Energy HYSS-forhandler Sluttbruker Innovative energiløsninger - basert på solenergi Tett dialog med HYSSinstallatøren - sterke salgsverktøy 10 års garanti - på varmepumpens kompressor, lagertank og solfangere Effektivt servicekonsept - online alarmering med konkrete og lett forståelige feilmeldinger Varmepumpen oppnådde høyeste resultat (A+++), i henhold til det Europeiske direktivet for ekodesignog energimerkningskrav (EN14825). Direktivet trer i kraft fra 2015 Økt salg - unikt produkt gir nye salgsmuligheter God lønnsomhet - større prosjekter, både hva gjelder materialer og arbeidskraft Enkel salgsprosess - online beregnings-, tilbuds- og ordreprogram Fabrikkmontert systemløsning - standardisert og komplett Hurtig installasjon - innebygget ipad som selv henter prosjekt- og sluttbrukerinformasjon Høy tilfredshet hos sluttbruker - online adgang gir hurtig feilsøking og utbedring Tidsbesparende service - modulært utbytte system ved skifte av komponenter Beste driftsøkonomi - markedets høyeste årsvarmefaktor SCOP 6-8 Stor trygghet - 10 års garanti på alle hovedkomponenter Enkel betjening - online styresystem på medfølgende ipad mini - når du vil og fra hvor du vil Sikkerhet for riktig beregning - innebygget måleutstyr, som viser COP og SCOP Minimalt plassforbruk - elegant design med alle komponenter inne i et 60x kabinett Alltid oppdatert - nyeste og beste programvare via automatisk oppdatering Elektrisk varmeelement - benyttes kun som reserve ved eventuell service av varmepumpen 4 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

5 Kjøp 1 del elektrisitet og få 6-8 ganger varme tilbake med HYSS - Hybrid Solar System HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 5

6 HYSS Hybrid Solar System Et nytt varmesystem med solen som drivkraft hele året! HYSS systemet muliggjør kortidslagring av solenergi i grunnen. Selv om solen alene normalt ikke klarer hele oppvarmingsbehovet, skaper den de beste forutsetninger for en markant forbedring av varmepumpens effektivitet (COP). Solvarmen er helt fra starten av integrert med varmepumpen og omfatter også lagring av solvarme i grunnen - enten som energibrønn eller markslynge - en optimalisert lagertank og et intergrert styringssystem. Brukeren oppnår god driftsøkonomi uten for store investeringskostnader. Med et riktig dimensjonert antall solfangere i kombinasjon med den høyeffektive turtallsregulerte (inverterstyrt) varmepumpen, maksimeres utnyttelsen av solvarmesystemet. Også i store deler av vinteren bidrar solvarmen til å forvarme brinevæsken slik at varmepumpen blir mer effektiv og bruker mindre strøm. Dette resulterer i en kortere tilbakebetalingstid på anlegget, fordi solfangerne anvendes både til produksjon av varmt vann og til effektivisering av varmepumpen. Montering og igangkjøring av anlegget er enkelt, og med et brukervennlig styringssystem er HYSS et varmesystem som virkelig er fit for use og som uten andre varmekilder klarer hele behovet for varmt tappevann- og varme. HYSS leveres med integrert måleutstyr som oppfyller Enova sine krav til støtteordninger. Slik kan brukeren alltid følge med på systemets ytelse både i nåtid (COP) og over lengre tidsperioder (SCOP). Brukeren kan til enhver tid selv kontrollere at systemet faktisk leverer det som beregningene lover. Systemet er koblet opp mot en webserver. Dette muliggjør en hurtig feilsøking og utbedring ved behov, samt sørger automatisk for at du til enhver tid har den nyeste og beste programvaren. 6 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

7 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 7

8 Det unike med HYSS Høytemperatur solvarme lagres direkte på lagertanken, men det unike med HYSS er at lav og middels temperatur fra solen utnyttes til effektivisering av varmepumpen ved å forvarme brinevæsken i stedet for å lagres på tanken. Intelligent styring av prioriteringer for bruk og lagring av lav, middels og høye temperaturer fra solvarmen, resulterer i en høyere Hög temperatur (40-75 C) - årsvarmefaktor solvvärme +ll (SCOP). tappva/en Mellan temperatur (15-40 C) - solvvärme +ll värmepump Låg temperatur (5-15 C) - solvvärme för återladdning och viss lagring UNIKT! UNIKT! Høy temperatur (40-75 O C) Med høytemperatur solvarme og tilpasset lagertank kan solen ofte alene i 4-6 måneder årlig varme opp vannet til mer enn 60 ºC, uten tilskudd fra varmepumpen. Ökar värmepumpens COP Middels temperatur (15-40 väsentligt! O C) Middels- og lavtemperatur solvarme brukes til å forvarme væsken til varmepumpen for å øke varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). Lav temperatur (5-15 O C) Middels- og lavtemperatur solvarme brukes også for å gjenlade massene omkring borehullet eller markslynge. Også denne energien bidrar til å øke varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). 8 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

9 Solvarmen gjør varmepumpen mer effektiv Økning av varmepumpens COP i % som følge av høyere brinetemperatur 100% 90% 80% 70% 60% De akkrediterte målinger er utført iht. EN14511 av Dansk Teknologisk Institutt på Free Energy sin varmepumpe modell FE04. 98% 99% 50% 53% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 24% Gulvvarmesystem Radiatorsystem Når solfangerne øker innkommende brinetemperatur med for eksempel 10 C, øker varmepumpens COP med 36% for gulvvarme og 24% for radiator Brinetemperatur i C Halver "pay-off" tiden for solfangere i kombinasjon med HYSS - da solvarme anvendes både til tappevann og til varmepumpeeffektivisering Årlig besparelse vs antall solfangere Besparelse pr år Årlig besparelse vs antall solfangere Regneeksempel, HYSS erstatter oljefyr: Frittliggende enebolig i Oslo på 200 m 2 Sydvendt tak, takhelning 30, gulvvarme Årsvarmebehov på 3000 liter olje ( kwh) Tappevann inngår med 5000 kwh (20% av årsvarmebeh.) Antall solfangere (stk) HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 9

10 Systemets hoveddeler Solfangere Solfangerne kommer fra en av Europas mest innovative og ledende produsenter. Som følge av produsentens ISO sertifisering og høye krav til kvalitet, kan vi tilby 10 års garanti på solfangerne. Høy ytelse, Solar Keymark godkjent Kollektor flate 2m x 1m, vekt 39 kg Kobber rør ultralydsveiset på kobberplate som gir høy varmeoverføring og robust konstruksjon Sikkerhetsglass med matt overflate slik at man unngår sjenerende refleks fra solfangerne Svart overflate (black coating) for diskret innfelling i taket og med stabil ytelse over tid Rockwool 50 mm isolering med god isolering og høy densitet Elegant og lettmontert plateinnkledning, også for dobbelte rader med solfangere Utviklet for nordiske forhold med hensyn til vind, hagl og snølaster 10 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

11 Kabinett med varmepumpe og lagertank Inne i kabinettet finnes en integrert sol- og varmepumpeløsning som håndterer både pool og passiv kjøling. Kabinettet inneholder en påfyllingsanordning for brine, måleutstyr for COP/SCOP og 3 stk sirkulasjonspumper av beste energiklasse. I den høye modellen er det innmontert 3 stk ekspansjonskar (sol/brine, varme, tappevann), slik at man unngår å montere disse på veggen på utsiden av kabinettet. Med utvendige mål x kan kabinettet plasseres i alle mellomrom og bli en naturlig del av innredningen. Lagringstanken finnes i 2 utførelser, rustfri 200 liter og emaljert 190 liter (med elektronisk titaniumanode) som velges ut fra den stedlige vannkvaliteten. Begge tankene er av høyeste kvalitet og leveres med 10 år garanti. Varmepumpen er av typen inverter (turtallsregulert), med en kompressor som er spesialtilpasset for å kunne håndtere høye innkommende temperaturer. Dette gjør det mulig for systemet å utnytte solenergien maksimalt. Styringssystemet velger automatisk hvordan solen best skal utnyttes; til lagringstanken, til varmepumpeeffektivisering eller til kortidslagring i energibrønnen (alternativt markslynge for de som velger dette framfor en energibrønn). Alle komponentene i varmepumpen er valgt med omhu for å oppnå høyest mulig SCOP (årsvarmefaktor) og for at skal kunne tilby 10 års fabrikkgaranti på kompressoren. Alle komponentene inne i kabinettet leveres ferdig sammenkoblet og trykktestet ved vårt monteringsanlegg i Sverige, der hvor vi også har vårt lager. Varmepumpen er testet på Teknologisk Institutt i Danmark i henhold til EN14825, og tilfredsstiller høyeste rating nivå (A+++) i henhold til det Europeiske direktiv for ekodesign- og energimålekrav som trer i kraft fra Energie A +++ Testresultater ved Dansk Teknologisk Institutt (TI): HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 11

12 Borehull med termisk lagringsmasse For å sikre en god utnyttelse av borehullets kapasitet (energibrønnen), anbefaler vi i de tilfeller vannspeilet ligger lavt, at borehullet fylles helt opp med vår termiske borehulls-masse. Den termiske massen bidrar til en bedre overføring av varme til og fra energibrønnen. Lagringskapasiteten øker fordi massen vil gjøre hele borehullet aktivt, øke muligheten for å holde på den overskuddsvarmen som tilføres borehullet samt redusere varmetapet ved at sprekker og hulrom tettes. Webbasert styresystem Systemet leveres med webbasert styringssystem som fungerer på alle platformer (nettbrett, smarttelefon og pc/mac). En ipad mini leveres som standard med systemet og har feste- og ladeanordning i fronten på kabinettet. Automatisk oppdatering av den til enhver tid nyeste og beste programvaren. HYSS leverer energi og lagrer driftsdata selv om internettoppkoblingen i perioder ikke skulle fungere. 12 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

13 Det webbaserte styresystemet har bl.a. følgende funksjonalitet: Egen servicemodul for installatøren som viser alle sensorer og plassering av disse, samt alle måleverdier og meny for systemkonfigurasjon Installatøren kan logge seg på sluttbrukers system og gjøre justeringer eller feilsøk direkte fra kontoret/bilen/hjemme Sluttbruker kan selv styre og overvåke sitt system fra hvilken som helst plassering Sammenligning av egne driftskostnader mot andre energisystemer og energislag Vise maks effekt og totalt energiforbruk for ulike perioder Visning av COP (nåtid) og SCOP (historiske data) Eco modus innstilling, ferie-modus innstilling Viser når det er på tide med service HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 13

14 HYSS all-in-one - ditt verktøy fra første kontakt med sluttbruker til idriftssatt system 11. Sluttbruker gjør hurtigkalkyle på Her avdekkes raskt besparingspotensiale 14 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

15 22. Sluttbruker registerer detaljer om sitt varmebehov og sin bolig og mottar ett Online-tilbud. Grunnlaget sendes så direkte til installatøren som får tilgang til alle opplysningene via Free Energy sitt webbaserte CRM verktøy (Kundebehandlingssystem). 33. Installatør følger opp og kvalitetssikrer sluttbrukernes online tilbud via vårt skreddersydde CRM system. Her kan også installatør/prosjekterende selv initiere nye prosjekter i de tilfeller sluttbruker ikke har gjort dette. Systemet leverer komplette delelister over hva sluttbruker trenger til sitt HYSS-system. I CRM systemet kan installatøren raskt få oversikt over sine prosjekter og status på disse. 44. Bestillingen gjøres online gjennom å omvandle et tilbud til ordre med et enkelt tastetrykk. 5 Etter montering av HYSS varmesystem, lastes relevant informasjon om sluttbruker og prosjektdata automatisk ned. Dette sikrer en hurtig igangkjøring med en korrekt tilpasset varmekurve. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 15

16 Hvordan komme i gang? Free Energy avholder kurs for både HYSS-installatører og HYSS-prosjekterende. Etter endt kurs får du tilgang til et webbasert CRM system med prosjekterings-, tilbuds- og ordreprogram. Med dette verktøyet kan du raskt, enkelt og presist skreddersy et HYSS-system til sluttbrukers behov. Sluttbrukerne gir opplysninger via websiden og det genereres et online tilbud. Dette vil ofte være grunnlaget som installatør kvalitetssikrer og modifiserer. Du kan også prosjektere et komplett tilbud fra starten av. Dersom dette høres inspirerende ut for deg, kan Free Energy bidra til en lønnsom og verdiskapende tilvekst for deg og din bedrift. På søker du om å bli en HYSS-installatør eller HYSS-prosjekterende! HYSS INSTALLATØR 16 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

17 Kurset omfatter : Gjennomgang og installasjon av komponenter (solfangere, lagringstank, varmepumpe og styringssystem) Systemdesign og sammenheng som fører til høy årsvarmefaktor (SCOP) Montering, start og funksjonskontroll av systemet Kalkyle- og beregningsprogram Ordre og logistikksystem Informasjons- og salgsmateriell til sluttbruker Garantivilkår, salgs- og leveringsbetingelser Etablere god relasjon og gjensidig trygghet Kursets varighet: 1 dag Se mer på HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 17

18 d mini! K I miss my ipad mini! ALT OK heating, all year round. The HYSS modules are presented Low SHPT below. I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK k, mel inless steel ulated ound source W Modellprogram High SHPT MODULE DESCRIPTION SHPT (S = Solar, HP = varmepumpe T = Tank) 190E = Emaljert 190 liter tankvolum 200S = Rustfri 200 liter tankvolum 195 cm 8 cm 187 cm 183 cm 12 cm Lav SHPT Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw 18 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM Kabinettet har justerbare hjul under i bakkant for å gjøre arbeidet med plasseringen både lettere og enklere. Energie +++ A 212 cm 212 cm 8 cm 183 cm 183 cm 12 cm Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Storage tank, 190 liter enamel Capacity 200 liter stainless regulated steel (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw 8 cm 187 cm 183 cm 183 cm 12 cm 12 cm Low SHPT Article 5506 number: HYSS-model: High SHPT-190E 12 KW High Low SHPT-200S 4 KW High Low SHPT-200S 7 KW High Low SHPT-200S 12 KW High Low SHPT-190E 4 KW High Low SHPT-190E 7 KW High Low SHPT-190E 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Storage tank, 190 liter enamel Capacity 200 liter stainless regulated steel (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Ekspansjonskar for solar/brine, varmesystem og lagringstank er inkludert i HYSS - systemet. For høy SHPT er karene integrert i modulen. For lav SHPT, medleveres kar som skal monteres på veggen. Capacity regulated (inverter) ground source heatpump Varmepumpen er testet på Teknologisk Institutt i Danmark og oppnådde høyeste resultat (A+++), i FE henhold ,8 kw til det FE 07 3,6-9,9 kw Europeiske direktivet for ekodesign- og energimerknings- FE ,2 kw krav (EN14825). Article number: HYSS-model: Vekt (kg): 5501 High SHPT-200S 4 KW High SHPT-200S 7 KW High SHPT-200S 12 KW High SHPT-190E 4 KW High SHPT-190E 7 KW cm 187 cm Vekt 282 (kg):

19 heating, all year round. The HYSS modules are presented below. I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK 212 cm 8 cm 183 cm 12 cm High SHPT DATA / INNHOLD Varmepumpe: Strømforbruk: Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump Article number: Low SHPT Turtallsregulert (inverter). Kjølemedium R410A 8 cm 183 cm 12 cm 1 fase, 16 A Sirkulasjonspumper: Beste energiklasse med PWM (puls med modulasjon) Web basert kontrollsystem ipad mini - WiFi som display Integrert COP/SCOP måleutstyr som oppfyller Enova sine krav til støtteordninger HYSS-model: 5501 High SHPT-200S 4 KW 5502 High SHPT-200S 7 KW 5503 High SHPT-200S 12 KW 5504 High SHPT-190E 4 KW 5505 High SHPT-190E 7 KW 5506 High SHPT-190E 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel 3 KW elektrisk varmeelement som reserve bare i forbindelse med service og ikke som spisslast Alle modulene FE ,8 kw har integrert funksjonalitet for sol- FE 07 3,6-9,9 kw energi, FE basseng, ,2 kw og uttak for passiv kjøling Påfyllingsventiler for brine-væske er inkludert i modulen 10 års fabrikkgaranti på: varmepumpe kompressor lagertank solfangere 187 cm Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Vekt (kg): A MODULE DESCRIPTION SHPT (S = Solar, HP = Heat Pump, T = Tank) 190E = Enamel 190 liter tank volume 200S = Stainless 200 liter tank volume 212 cm 8 cm 183 cm 12 cm Høy SHPT Vessels for brine, heating system and storage tank is included in the HYSS -module price. For high SHPT, vessels are integrated in the module. For low SHPT, the vessels has to be mounted on the wall. Storage tank, The heat pump applies to the European 190 liter enamel directive 200 liter stainless steel for energy related products valid from year Testresult at Danish Technological Institute: A+++ DATA/CONTENT Weight: Energie cm Power consumption: 1 phase, 16 A Cirkulation pumps: Web based control system ipad mini - WiFi as display COP/SCOP measuring equipment kg depending Capacity regulated on (inverter) ground source storage tank heatpump and heat pump size FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Energy class A+ with PWM (pulse with modulation) 3 KW electric heater as backup only in conjunction with service Module with functionality for solar, pool, and passive cooling Filling kit for brine is included in the module 10 years factory warranty on: - heat pump compressor HYSS (inverter) - HYBRID SOLAR SYSTEM 19 - storage tank - solar collectors 8 cm 187 cm 183 cm 12 cm Lav

20 Finner du innholdet i brosjyren like interessant som vi gjør? Vil du være forhandler av HYSS systemet i Norge? Eller er du bare nysgjerrig og vil ha mer informasjon? Du er hjertelig velkommen til å kontakte Free Energy AS.

Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Free Energy ble etablert i 2009 og har virksomheter i Norge, Sverige og Danmark.

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon Prosjektrapport 22 2008 SINTEF Byggforsk Inger Andresen Planlegging av solvarmeanlegg for

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

En ny het forbindelse

En ny het forbindelse En ny het forbindelse en komplett bilvarmeløsning Calix motorvarmere - svensk kvalitet for nordiske vintere! KGK har markedsført elektrisk bilvarme i over 30 år, og det skal vi selvsagt fortsette med.

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG TransQ ISO 17025 Qualified Brosjyre_Tungbil_2015.indd 1 18.03.2015 14:48:36 VELKOMMEN TIL LANGØ SERVICE Langø Service leverer markedsledende verkstedutstyr til tunge kjøretøyverksteder,

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

KIRIGAMINE FURO. nr. 4 2013. 4300W ved -15 C ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! 02650 post@miba.no. www.kulde.biz.

KIRIGAMINE FURO. nr. 4 2013. 4300W ved -15 C ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! 02650 post@miba.no. www.kulde.biz. nr. 4 2013 Miba_forside_210x229_Layout 1 19.08.13 12.27 Side 1 www.kulde.biz ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! KIRIGAMINE FURO 4300W ved -15 C Ny teknologi: Ekstremt stillegående - fra 19dB(A)!

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Åshild Lappegard Hauge Kari Sørnes Åsne Lund Godbolt Torhildur Kristjansdottir Åse Lekang Sørensen Eyvind Fredriksen SINTEF NOTAT 10 Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme SINTEF Notat Åshild Lappegard

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer