Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene s. 7. Prosjektene s. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9"

Transkript

1 KNA ÅRSRAPPORT 2008

2

3 Innhold Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 Medlemstilbudene s. 7 Prosjektene s. 9 Lokalavdelingene...s Bilsport...s Styrets beretning...s. 27 Årsregnskap...s Revisors beretning... s. 36 Styret, komitéer og utvalg s KNA Årsrapport 2008

4 Årsrapport Kongelig Norsk Automobilklub 2008 Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) ble stiftet 4. januar var dermed det 102. virkeåret for Norges eldste bilorganisasjon. Klubbens formål er: Å være en landsomfattende organisasjon for bileiere og bilinteresserte. Klubben skal være bilismens proaktive, offensive og positive talsmann. Å fremme et godt klubbliv, og ivareta medlemmenes interesser og yte dem bistand i alle bilspørsmål. Som Norges representant for Federation Internationale de l Automobile å representere den internasjonale bilsport i Norge, øke interessen for bilsporten, og lede denne i et sunt spor. Å delta i internasjonalt arbeide i samsvar med Klubbens formål samt knytte forbindelse med tilsvarende utenlandske klubber. Aktiviteter 2008 stikkord Klubben har i 2008 vært styrt etter Strategiplanen for som ble vedtatt på klubbens Landsmøte april 2006, samt handlingsplanen for 2008, vedtatt på klubbens Landsmøte april var et konsolideringsår for KNA, der Hovedstyret og administrasjonen har hatt fokus på å øke medlemstallet og sørge for en sunn økonomisk drift. Strategiplanen for med langtidsbudsjett som ble vedtatt på Landsmøtet i 2006 har ligget til grunn for de handlinger man har foretatt seg i Men forutsetningene har endret seg i perioden, og Hovedstyret har måttet ta grep og endre retning og ikke minst ambisjonsnivå i løpet av Etter sammenhengende fall i medlemstallet, fra i 2002 og til per , klarte man å snu trenden i I 2008 ble det ytterligere medlemsvekst, slik at det pr er medlemmer i klubben en økning på 1 318, eller nesten 10 % i løpet av året. Det viser at KNA er konkurransedyktig på områdene medlemstilbud Fra KNA Oddane Sand i Nevlunghavn og bilsport. Den viktigste vervekanalen er fortsatt klubbens samarbeidspartner innenfor forsikring, If. Ifs bidrag var vesentlig høyere i 2008 enn året før. Hytter camping På Oddane Sand Camping ble det også i 2008 foretatt oppgraderinger. Kravene fra leietagerne øker, og strømbehovet øker også for hvert år. Gjennom året ble arbeidet med å grave ned ny strømkabel fortsatt i Dette ble påbegynt i 2007, og det er nå gravd ned over 600 meter ny kabel og det ble i 2008 montert 14 nye strømpunkter for gjestene. For å tilfredsstille brannforskrifter måtte antall gjesteplasser reduseres med ni i løpet av Det er dermed 346 faste plasser og 14 plasser for døgnleie ved plassen. Det var 100 % belegg i sesongen, og det står over 50 på venteliste for å få fast plass. I tillegg er det 27 hytter på Oddane Sand. Seks av dem drives av Oddane Sand, mens 21 eies og administreres av KNAs avdelinger. Oddane Sand eier og driver også hyttene Måken og Sjøstjernen på Homborsund. På Homborsund er det åtte hytter eiet og drevet av KNAs avdelinger, mens to hytter er eiet og blir drevet av Oddane Sand. Det har vært en tvist gående mellom KNA og en entreprenør som prosjektert utbygging på Homborsund for noen år siden. Denne utbyggingen valgte man å skrinlegge, og tvisten med entreprenøren ble løst i januar Enkelte avdelinger har også hytter, feriehus, utenfor Oddane Sand og Homborsund. Bilsport Avdelingsmøtet i november 2007 konkluderte med at det er behov for en sterkere satsing på, og utviklingen av bilsporten i KNA. Det resulterte i at det ble avholdt eget bilsportsmøte i januar Innspill fra dette møtet ble brukt til å styrke satsingen på sporten for å gjøre klubben mer attraktiv både overfor utøvere og tillitsvalgte. Bilsport ble dermed også høyt prioritert i både handlingsplan og strategiplan vedtatt av landsmøtet i Sportsutvalget ble relansert under året, og Hovedstyret stilte budsjett til rådighet for utvalget og administrasjonens sportsansvarlige. Kampanjer KNA var en av 17 organisasjoner som stiftet Klimaveien. Klimaveien er en dugnad og felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljø- KNA Årsrapport 2008

5 FIAs president Max Mosley og KNAs president Ola Loennechen. arbeid og som i samarbeid med norske myndigheter ønsker å mobilisere til en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. Kampanjen fokuserer på hvilke positive tiltak som kan gjøres, fortrinnsvis innenfor dagens rammebetingelser. ( KNA lagde en opplæringsfilm i økonomisk bilskjøring der Henning Solberg ble brukt som instruktør i Dette var klubbens bidrag inn i Klimaveien. Filmen ble svært godt mottatt, og brukes nå blant annet i teorikurs hos trafikkskolene som er medlem av ATL og den brukes i oppfriskningskurs for taxiførere i sentraler som er medlem av Norges Taxiforbund. Klimaveien er også nærmest identisk med FIAs kampanje Make Cars Green, og KNA er også blant klubbene som er medlem her. I den forbindelse vil man også ha en markering av dette under Rally Norway i I desember 2008 ble KNA med i kampanjen Veivalg Dette er et samarbeid mellom 16 organisasjoner der målet er å sette behovet for bedre veier høyt på dagsorden før stortingsvalget i OFV fungerer som sekretariat for kampanjen. Hallgeir Raknerud er medlem av referansegruppen. Eierskap I desember gikk KNA inn på eiersiden i Rally Norway AS gjennom en rettet emisjon mot KNA, NAF, NBF og Rally VM Invest AS (RVI). Dette var nærmest en redningsaksjon for å sikre at det blir et VM-rally i Norge i KNA har en eierandel på 30% av selskapet. I tillegg er KNA aksjonær i Rudskogen Motorsenter AS og Norsk Trafikksenter AS. Prosjekter KNAs Landsmøte bevilget kr ,- i prosjektmidler for 2008, Følgende prosjekter ble tildelt midler 1. KNA Klepp Motorsport Oppgradering Klepp Kart Ring ,- 2. KNA Kongsvinger Klubbhus ,- 3. KNA Varna Veitrasé Varna Kart Ring ,- KNA Varna sluttførte sitt prosjekt i løpet av året, og veien ble brukt som NM-trase for bakkeløp. KNA Kongsvinger har støpt såle og satt opp grunnmur til sitt klubbhus. Prosjektet er stilt i bero under vinteren. KNA Klepp Motorsport har utført en del av oppgraderingen av sin bane, mens resten vil bli utført våren Kun KNA Varna har pr fått utbetalt sine prosjektmidler. Avdelinger/medlemstall Ved utgangen av 2008 besto KNA av 25 lokalavdelinger. Romsdal ble opprettet som ny avdeling i Ingen avdelinger ble oppløst i Pr var det KNA-medlemmer. ( i 2007) Klubben avholdt avdelingsmøte med premieutdeling for klubbmesterskapene 15. november på Lillestrøm. I tillegg ble det avholdt et eget bilsportsmøte i KNA Varnas klubbhus 26. januar. Internasjonal representasjon FIA avholdt i 2008 ekstraordinær generalforsamling i juni og ordinær generalforsamling i november i Paris, der president Ola Loennechen og konstituert daglig leder Hallgeir Raknerud var til stede. Raknerud representerte også KNA i generalforsamling i FIA Region 1 i Antwerpen i april. KNA Årsrapport 2007

6 Jan Beckmann er KNAs generalsekretær fra 1. januar Tittel Administrasjonen 2008 har vært et krevende år for KNAs administrasjon. Ingen av de tre stillingene som var ubesatte ved utgangen av 2007 ble besatt. Informasjonssjef Hallgeir Raknerud har vært konstituert som daglig leder fra Til tross for situasjonen i administrasjonen er både medlemstallet og driftsresultatet i klubben forbedret i forhold til Landsmøtet i 2008 vedtok å endre betegnelse på klubbens daglige leder fra direktør til generalsekretær, og Hovedstyret brukte god tid på å ansette ny generalsekretær. Fra er Jan Beckmann på plass i stillingen. Administrasjonen ADMINISTRASJONEN BESTO VED UTGANGEN AV 2008 AV: Konst. Daglig leder/informasjonssjef Hallgeir Raknerud Avdelingskontakt/Sportssjef Øivind Grimsmo Økonomi- og regnskapsansvarlig Finn Stensrud Administrasjonssekretær Grete S. Rødsten Sentralbord/Medlemsservice Eva Rustad Oddane sand camping: Daglig leder Vidar Karlsen Hallgeir Raknerud Konst. daglig leder Informasjonssjef Øivind Grimsmo jr. Avdelingskontakt Grete S. Rødsten Administrasjonssekretær Finn Stensrud Økonomi- og regnskapsansvarlig Eva Rustad Medlemsservice Vidar Karlsen Daglig leder Oddane Sand Camping KNA Årsrapport 2008

7 Medlemstilbudene 2008 KNA Bilhjelp KNA Bilhjelp tilbys i samarbeid med Viking Redningstjeneste og kan av KNA medlemmer kjøpes for kr. 335,- per år.(2008) Det ble utført 628 assistanser til KNA medlemmer i 2008, mot 732 året før. Forsikring gjennom If Skadeforsikring Samarbeidet med If Skadeforsikring ble videreført i KNAs medlemmer får 11% rabatt på forsikring av privatbil, 10% på motorsykkel, 8% på villaforsikring, hjemforsikring, hytteforsikring og forsikring av fritidsbåt hos If Skadeforsikring. Drivstoffavtale Esso KNA har i 2008 inngått avtale med Esso for medlemmene. Esso yter KNAs medlemmer 35 øre per liter (inklusive MVA) i rabatt på bensin og diesel ved betaling med kredittkortet Esso MasterCard. Kortet er gratis, uten årsavgift, etableringsgebyr eller andre gebyrkostnader. Det gir også inntil 45 dager rentefri kreditt. KNA Turservice/Ferie og Fritid KNA utstedte 483 internasjonale førerkort i 2008 Fra sommeren 2008 utstedte KNA også internasjonale førerkort med 3 års varighet i følge konvensjon om veitrafikk av 8. November Bladet Bil og Motorliv KNAs medlemmer mottar hvert år 10 utgaver av bladet Bil, utgaven som sendes KNAs medlemmer innholder syv sider med stoff fra KNA. KNAs informasjonssjef Hallgeir Raknerud var redaktør for KNAs sider i bladet. Internett Internettsidene blir stadig viktigere i kommunikasjonen med medlemmene. På nettsiden er det til en hver tid oppdatert informasjon om aktuelle medlemstilbud, og annen relevant informasjon for bilister. Bruktbilgaranti If Bruktbilgaranti gir KNAs medlemmer 8 % rabatt på selve garantien. Alle som kjøper If Bruktbilgaranti får 6 måneder KNA medlemskap betalt av If. Leiebil Avtalen med Avis bilutleie ble videreført i Denne avtalen gir KNA medlemmer faste lave priser på leiebil i Norge. Avtalene med Budget bilutleie og Holiday Autos ble også videreført, begge ga våre medlemmer 10 % rabatt i KNA Årsrapport

8 KNA Bilfinans Billånet BilLanet.no er et samarbeid mellom Handelsbanken Finans, If og KNA der vi tilbyr finansiering av bruktbil. Alle lånekunder får If Bruktbiltest betalt av Handelsbanken Finans. Lånekunder som ikke er medlem av KNA får medlemsavgiften i KNA betalt av Handelsbanken Finans i innmeldingsåret. KNA TravelSmart MasterCard KNA Travelsmart ble videreført i De som bestiller kortet får kr 100,- i rabatt på medlemsavgiften i KNA betalt av Handelsbanken Finans. Det er ikke årsavgift på kortet. Med KNA TravelSmart MasterCard kan det oppnås store rabatter på varer og tjenester som betales med kortet. Cappelen Damm kart og reiselitteratur Medlemsrabatt på kart og reiselitteratur. Foruten kart over Norge, har Cappelen norsk agentur for kjente internasjonale kartprodusenter, som Michelin, Kartcentrum, Kraks kort og Kummerly + Frey. Et samarbeid med Cappelen gir medlemmene tilgang til kvalitetskart for destinasjoner over hele verden. Diverse rabatter KNA hadde også i 2008 rabattavtaler med blant annet Scandic KNA Oslo, Norlandia Hotels & Resorts, Rainbow Hotels, Stena Line, Pol Line, Campingpass og Fjordpass. Samt gode tilbud på KNA feriesteder, hus, leiligheter, hytter og campingplasser. Verkstedtjenester hos AutoMester KNA opprettet i 2008 ny verkstedavtale med AutoMester kjeden. Kjeden har ca. 150 verksteder. Som KNA medlem får du 10 % rabatt på deler når du benytter AutoMester -kjeden. AutoMester er en landsdekkende kjede av uavhengige bilverksteder som tilbyr service, reparasjoner og EU kontroll på alle bilmerker. Harald Huysman Karting (Oslo) Ny avtale i KNA medlemmer får kjøre til medlemspris på innendørs banen i Oslo. Rabatt på dekk og felger Avtalen med Dekkmann gir KNA medlemmer gode priser på kvalitets dekk og felger hos Dekkmann forhandlere over hele landet. World Medical Card Ny avtale i World Medical Card er et kort som gir leger all den informasjon de behøver for å gi deg rett behandling ut fra dine behov ved sykdom eller ulykke. Kortet kan benyttes i alle land. 8 KNA Årsrapport 2008

9 Prosjekter 2008 Prosjektmidlene for 2008 ble på Landsmøtet tildelt KNA Kongsvinger kr ,-, KNA Varna kr ,- og KNA Klepp Motorsport kr ,-. KNA Varna fikk prosjektmidler til å bygge ny vei inn til sin gokartbanen. Senere ble veien og trase for NM-runde i bakkeløp. På bildet Jorunn og Tore Ingebrigtsen. Lokalavdelingene Ved utgangen av 2008 hadde KNA 25 avdelinger. KNA har medlemmer pr Landsmøtet 2008 vedtok at avdelingenes kontingentandel for 2009 og 2010 skal være 10%, og at resterende 10% skulle avsettes i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingene fikk for 2008 tilført kr ,- i kontingentandel. Resterende 10% kr ,- er avsatt i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingsmøter Avdelingsmøte 15. november 2008 ble avholdt på Thon Hotell Arena på Lillestrøm med temaer som KNA s Håndbok, Aktivitetsfondet, Prosjektmidler, Oddane Sand/Homborsund, bilsport, minikurs for kasserere, Ifavtalen, medlemsfordeler/internett og ble avsluttet med premieutdeling for KNA Mesterskapene. Møtet var preget av et stort engasjement. KNA Årsrapport 2008

10 RAPPORT FRA AVDELINGER Aust-Agder KNA Aust-Agder har avviklet sitt 77. driftsår, og har i det siste året økt medlemsmassen. Det var andre året på rad med positiv utvikling. Klubben har i mange år arrangert bakkeløp på Stoa. På grunn av byggearbeider i området måtte dette arrangementet i utgå i Styret er på jakt etter en ny spennende trasé. I august ble det i samarbeid med KAK arrangert et bilcross klubbløp på Rugslandsbanen for BC junior, BC senior og for åpen klasse for biler med H-lisens. Avdelingen har eget verksted i Eydehavn, hvor medlemmene kan leie plass og mekke på bilene. Årsavslutning med lystig lag og premieutdeling ble arrangert i november, hvor 40 personer var til stedet. Bergen På Fedje utenfor Bergen har KNA Bergen en hytte og båt. Det har i grunnen vært en fin utleiesesong, men det har ikke bidratt til positive regnskapstall. Mye har vært gjort med hytten, men mye gjenstår. En av grunnene er dårlig økonomi. På Hylkje har avdelingen mekkelokale, som særlig har vært benyttet av bilcrossførere. Heller ikke dette bærer seg økonomisk. For russen ble det også i 2008 arrangert rebusløp. Arrangementet fikk en deltakelse på rundt 170 kjøretøyer, deriblant en del busser. Heldigvis var det eksemplarisk oppførsel av russen, som setter pris på tiltaket. I regi av KNA Offroaders Hordaland har det under Modalsdagene vært avviklet et NC-løp. Det var vellykket både med hensyn til førere, publikum og festen om kvelden. Bodø Avdelingen har vært lokalpolitisk engasjert i Også Bodø er blitt innhentet av bomringsystemet, noe avdelingen vært i mot og argumentert mot i pressen. I informasjonsgruppen Vegpakke Salten sitter formann Anders Tollaas og representerer KNA. Det tradisjonelle Økonomiløpet har dessverre fått færre deltakere. Som tradisjonen tro ble det på 17. Mai arrangert rebusløp med 18 biler og hele 75 personer involvert. Avdelingen var representert med stand på Caravanklubbens messe i Nordlandshallen. Til utbedring av hytta på Saltfjellet ble det bevilget kroner. KNA Bodø Gatebil har arrangert fine klubbkvelder. Rallycrossgjengen er aktiv og har leid en mekkehall, hvor medlemmene kan skru på bilene sine. Suksessen med jubileumsmessen i 2007 har gjort at det nå planlegges en ny bilutstilling i Bodø Spektrum er allerede leid. KNA Bodø Gatebil er også blitt med i utstillingskomitéen. KNA Bodø har hatt en vekst i medlemstallet for KNA Bergen har egen avdeling off offroadaktiviteter. 10 KNA Årsrapport 2008

11 KNA Drammen arrangerte autoslalåm på Hakavika i Foto: Børre Johannessen Drammen KNA Drammen har fire hytter på Oddane Sand Camping. To av disse er fullisolert og tilkoplet vann/avløp. De to eldste er ikke isolert og ikke tilkoblet avløp. I 2008 er det lagt ned en betydelig innsats når det gjelder fornying av inventar og reparasjon av defekter. Det er nye møbler både i Havgløtt og Havglimt og nytt kjøleskap i Helan. Det meste av kjøkkenutstyret er fornyet i alle hyttene. Daglig leder Vidar Karlsen på Oddane Sand står nå for utleien av hyttene og det fungerer bra. Hytteleien som er en pilar i avdelingens økonomi har gått bra. Inntektene her var så vidt under det budsjetterte, men dette skyldes nok i stor grad at standarden på to av hyttene ikke holder mål. Klubben arrangerte i 2008 KNA-Mesterskap i Autoslalåm på Hakavika. Deltagerne var begeistret for den fine, men krevende løypetraséen som var stukket. Avdelingen opprettholder sitt ry som den ledende arrangør av challenge-løp. Hovedløpet Spiral-Challenge ble også i 2008 en suksess med over 30 biler til start. Avdelingen sto også som teknisk arrangør av NTM Viking Challenge i august. De to nevnte løp inngikk i KNA Challenge-Mesterskapet. KNA Drammen sto også for en challenge-klasse i Flesbergsprinten til KNA Kongsberg, hvor 15 challengebiler stilte til start. Året 2008 har vært et godt økonomisk år for KNA Drammen. Økonomien er preget av at det har vært sterk fokus på forbruk i alle sammenhenger. Dette har bidratt til at samtlige arrangement for året har gått i overskudd eller i balanse. Eiker 2008 har vært et aktivt år for KNA Eiker. Allerede 26. januar gikk Rally Hokksund av stabelen med 52 biler til start. På vårparten ble det kjørt tre kurs for juniorlisens i bilcross. Dette medførte nytegning av 20 medlemmer. Klubben har arrangert tre bilcrossløp, hvorav det første hadde hele 117 deltakere. I tillegg har avdelingen en god kiosk. Slikt gir penger i kassa. I 2008 har KNA Eiker avholdt tre medlemsmøter, men dessverre er det få som kommer. Banen i Hakavika har i år holdt seg i bra stand. Det har vært lite behov for vedlikehold. Et publikumsgjerde knakk sammen, slik at her måtte det investeres i nytt. Det var selvsagt ikke budsjettert. I tillegg brøt veihøvelen sammen. Vi har nå fått ordnet et lån/kjøp av en slik maskin av et medlem. Det elektriske anlegget er også gått over av en elektriker. Dugnadsånden har vært utmerket i 2008, noe som er nødvendig for at det hele skal gå rundt. Halden Året 2008 har vært et meget aktivt år for KNA Halden. Det startet med kartleserkurs for Challenge-kjørere. 16 personer deltok. Fredriksten Challenge ble deretter vellykket avviklet med 35 deltakere. Challenge-løpet var egentlig ikke på programmet. Det ble bestemt kun seks uker før, og var selvsagt en stor utfordring for avdelingens medlemmer. Vi hadde ikke avviklet noe større arrangement på flere år. Byens ordfører startet deltakerne, som kjørte 28 mil. Løpet talte også med i Challenge-Cup en. Olabilløp har klubben drevet med i mange år. Det er en stor begivenhet i byen. Løpet gjaldt som uttakning til NM. Dette var et samarbeid med Mitt-Halden og byens bilforhandlere. På torget var det utstilling av nye og eldre kjøretøy, samt medlemmenes mer gromme løpsbiler. På høsten hadde avdelingen noe nytt på trappene Slalåm-Challenge. Det gjaldt å kjøre to runder med mest mulig lik tid, altså ikke hastighet. Tiden ble ikke oppgitt mellom omgangene. Vinneren ble den som hadde minst differanse mellom de to kjørte rundene. KNA Halden har også hatt klubb-cup med gokart på innedørsbanen i Fredrikstad. Det var to hyggelige kvelder for medlemmene. KNA Årsrapport

12 KNA Halden hadde besøk av Hallgeir Raknerud (t.v.) og Henning Solberg på sitt julemøte. I midten avdelingsleder Bjørn Haugeby (Foto: Øyvind Ottersen). Klubben er inne i en aktiv og god trend og det er blitt vervet mange nye medlemmer. Denne gløden ønsker vi å videreføre i Avdelingen var så heldige å ha besøk av Henning Solberg på sitt julemøte, og det var et populært innslag. På slutten av året etablerte KNA Halden også ny Internettside, Haugaland KNA Haugaland er medeier i Fjord Motorpark AS, som er under utvikling. 15 forskjellige klubber er med i prosjektet, som omfatter 106 mål tomt i første omgang. Det jobbes hardt med å få alle kommunene i distriktet med (investering). Det har i 2008 vært arbeidet med å få ferdig en verkstedshall for medlemmene. Dette har gått litt tregt på grunn av litt slapp dugnadsånd. På bilcrossbanen på Helgnes har det vært avviklet flere treninger for flere grener. Banedekket har nå vært under oppgradering, og skal være klart for 2009-sesongen. Aktivitetene på bilsportsiden har vært bilcross, rallycross nasjonal, offroad og baneracing. KNA Haugaland hadde til og med en bil som kjørte på Nürburgring i Tyskland. Medlemstallet har vist en positiv utvikling på 16 %. Total har klubben 246 medlemmer. Økonomien er stram på grunn av vårt engasjement i Fjord Motorpark AS. Avdelingen avholdt sitt årlige rebusløp i september. I år gikk turen til Stadshotellet i Karlstad. Nytt av året var at alle deltakerne deltok i ferdighetskjøring på Hamar før rebusene ble utdelt. En egen bilsportkomité er blitt nedsatt for å arbeide mot mer aktivitet. Denne jobber mot et større bilsportarrangement på Hamar Flypass i mai Der vil det også bli fokusert på trafikksikkerhet. Indre Ytre Østfold For KNA Indre Ytre Østfold åpnet sesongen i begynnelsen av april med Motordag på Rudskogen. Til tross for dårlig vær med bare regn og vind, stilte utrolig mange aktive i mange bilsportgrener med sine kjøretøyer. Her var det fremvisning og prøving på banene. Lokalpressen var godt representert. Det store løftet var runden i Europamesterskapet i Rallycross i juni på Momarken. Den norske EM-runden Hedmark KNA Hedmarks hytter har vært leid ut til avdelingens medlemmer i sommermånedene. I tillegg har hyttene i noen grad vært leid ut til andre i regi av daglig leder på Oddane Sand. På høsten ble prosessen med å oppgradere hyttene påbegynt. De skal gjøres mer attraktive i tillegg til nødvendig vedlikehold. Kabel-TV er blant annet blitt lagt inn. 12 KNA Årsrapport 2008

13 fikk en opptur med publikumsrekord. Her var det masse folk og sirkus i det relative gode været. Fint var det også med to nordmenn på pallen. Det blir brukt mye tid og krefter på både planleggingen og gjennomføringen av slike store arrangement. Med erfarne, dyktige og trofaste medlemmer går dette bra. NM i rallycross med dobbeltløp kom også vel i havn med mye spennende kjøring. Vår underavdeling KNA Rudskogen har hatt trening for karting onsdager og søndager. på dette, inneholdende fellesrom, kontorer og lagerrom. Vi utga i år ett nummer av vårt medlemsblad Krumtappen. Hyttekomitéen er fornøyd med årets utleiefrekvens av avdelingens to hytter. Resepsjonen på Oddane Sand har skaffet ekstrainntekter ved utleie i ledige uker og helger. Avdelingen har 350 medlemmer en liten nedgang i forhold til forrige år. Klepp Motorsport KNA Klepp Motorsport arrangerte i 2008 Norgescup, Sørvestcup og en supertrening. I hele sesongen har det vært kjørt trening for karting hver tirsdag og lørdag. I tillegg har det vært avviklet debutantkurs en gang i måneden. Annenhver onsdag har bilgruppa hatt trening på banen. Banen har også vært utleid til ATL på dagtid. Disse driver med opplæring av førere til motorsykler. Det leies også ut til frikjøring og trening med registrerte biler, men kun til etablerte klubber med erfaring fra slike arrangement. Styret har vedtatt at det skal bygges et nytt kafébygg, da nåværende bygg er i dårlig forfatning. Kongsvinger KNA Kongsvinger har i 2008 ikke hatt noen billøp. Mange av medlemmene har vært engasjert i planleggingen og organiseringen av Rally Norway (2009). Det tar det meste av tiden og kapasiteten. Men underveis har klubben bistått mange andre arrangører med ekspertise og hjelp. Etter at avdelingen fikk tildelt prosjektmidler på KNAs landsmøte, har medlemmene i samarbeid med Travselskapet på Kongsvinger startet byggingen av et større klubbhus på travbanen. Travlaget stiller med tomt og bygger underetasje. KNA Kongsvinger setter opp et bygg KNA indre Ytre Østfold hadde motordag på Rudskogen i ufyselig vær. Kongsberg KNA Kongsbergs hytte på Homborsund har i sommer vært utleid i åtte uker. Mange medlemmer har vært med på dugnad. Med hensyn til større dugnadsarbeid er man litt avventende til HS s arbeid og vurdering av salg. Avdelingen har vært med som hjelpere til å avikle KNA Eikers Rally Hokksund. Flesbergsprinten ble kjørt i august, og ble vellykket avviklet. Vi hadde til og med deltakere på venteliste. I samarbeid med KNA Drammen ble det også kjørt en egen Challenge-klasse. Klubben er ellers med og hjelper andre arrangører av rally. Vi har jobbet med Sigdalrally, Numedalrally, Rally Sørland og i Challenge-løp til KNA Drammen. Det er stor aktivitet på Klepp Kart Ring. Martin stenshorne vant KNA Kongsbergs Flesbergrally. (Foto: KNA Årsrapport

14 Midt-Norge Avdelingen arrangert første runde i Norges-cupen for RC-nasjonal på Lånke Motorsenter i mai. Et sportslig vellykket stevne med 52 deltakere, som ga et lite overskudd. Minnepokal til alle deltakerne var et meget populært innslag. Det ble for sesongen 2008 inngått leieavtale med NAF Motorsport Trøndelag om treningskvelder for Drifting annenhver torsdag. Totalt 12 treningskvelder på Lånkebanen. På slutten av sesongen ble det i samarbeid med Powerdrift arrangert et Drifting-stevne. Vi var kun teknisk arrangør. Totalt sett et positivt tiltak som på tross av ett underskudd på kroner, tilførte avdelingen omlag 30 nye medlemmer. Hytta på Oddane Sand har vært utleid i hele sommer og har gitt et bra overskudd. Den har et sterkt behov for oppussing og vil ikke bli utleid før dette er gjort. Klubben har i år hatt en positiv vekst av medlemmer, etter år med synkende medlemstall. Nordvest Årets høydepunkt i KNA Nordvest ble hjemmeløpet Yamaha Masters. Igjen var avdelingen heldig med været og løpsdagen ble et minne de fleste kan se tilbake på med glede. I tillegg til Yamaha ble Junior-60 kjørt som gjesteklasse. Det ble seier til utøvere fra KNA Nordvest i begge klasser da Øystein Helgheim vant junior 60 og Johnny Kragseth vant Yamaha. En spesielt hyggelig sak var rapporten fra juryformann etter årets løp. Den hadde tidenes høyeste score og var en gledelig bekreftelse på kvaliteten i arrangementet. Gokart-sesongen startet allerede i februar for Kenneth Aarsnes og Øystein Helgheim, da de deltok på treningssamling og løp i Italia sammen med flere andre norske. Anlegget blir brukt hele året. I tillegg til at det foregår kart-kjøring på banen, så sant det ikke er snø og is der, benyttes verkstedet også til mekking og til samlingspunkt for den gode praten. Banen har vært åpen for trening for nybegynnere hver mandag og trening for aktive hver onsdag og lørdag. Det som kan karakteriseres som negativt med året er at rekrutteringen til kartaktiviteten ser ut for å ha stagnert i klubben. Antall medlemmer var ved årsskiftet 420, noe som er en svak nedgang fra Styret tar dette meget alvorlig og denne sak må uten tvil bli hoved-tema for Dessverre ble det i dette året ingen utbedring av tribune og depot som planlagt, da avdelingen ikke ble tilgodesett med prosjektmidler for Oppland KNA oppland har hatt en egen sportskomité som har tatt seg av drift av gokartbanens treninger, kartingstevner og utleie av banen til MC-opplæring. I juni arrangerte avdelingen et nasjonalt kartingløp Midtsommerløpet. Her deltok 95 konkurrenter, som ga et bra overskudd til kassa. Vi har hatt tre supertreninger med deltakere. Disse har også gitt et fint økonomisk bidrag. Mot slutten av sesongen ble mini utlånskarten solgt til et nytt medlem, mens to Cadetti-chassiser og en Junior- 60 motor er innkjøpt for å tilpasse utlånsflåten. Banen i Elvedalen har nå behov for nytt dekke snarest. Fra brukere kommer det stadig tilbakemeldinger om at banen er ujevn og humpete. Flere førere vegrer seg etter hvert å kjøre på banen. Søknad om prosjektmidler er sendt inn på nytt. I år har KNA Oppland hatt fire hytter til utleie på Oddane Sand. Utleien har gitt oss et godt økonomisk resultat. De to Lillehammer-hyttene vi har overtatt, har fått nødvendig oppgradering. Oslo og Omegn Tradisjonen tro arrangerte KNA Oslo og Omegn også 2008 ball. Vinterballet var i Hotell Bristols stilfulle festsaler. Styret vil nå vurdere om de årlige KNA-ball, som har vært arrangert rundt 71 ganger, kan fortsette i de tradisjonelle former. 33 glade sportskledde medlemmer og venner var med på den tradisjonelle kanefarten. De møttes til et lite forspiel i Klubbrommet på KNA-hotellet før bussen tok oss opp til Hammer n i Maridalen, der Ivar Bakke med alle sine kjøredoninger dro oss opp bakkene til første matstasjon med bål, trekkspill og tilløp til dans. På Ullevålseter ble vi mottatt av vertskapet. Classic Karting Cup - vi tro til med et nytt arrangement i samarbeid med BMW-Norge på kartingbanen til Harald Huysman. Arrangementet hadde som formål å fremme KNA i media og tiltrekke KNA et nytt publikum. Det var rundt 40 påmeldte. Rudskogen Gokart som kom med utstillingskart, ga informasjon om veien videre, hvordan komme i gang, om kurs og treningstider på Rudskogen. Det årlige Turløpet gikk denne gangen i det vestlige Østlandsområde. På Blåfargeverket var det først en ferdighetsprøve og deretter lunsjpause. For så å fortsette til Lyngdal og ha spesialprøve Vatnås og senere i Lurdalen. Middag og overnatting var på Quality Grand Hotell Kongsberg. Olabilløp under Sandvika Byfest - vi ble forespurt av arr. komitéen om bistand ved avviklingen av Olabilløpet, noe som KNA Oslo og Omegn stilte opp på. I mai dro Oslo-avdelingen med 60 deltakere på cruise med Juwel of the Seas. Det ble en skikkelig KNA-gruppe som koste seg i 4 døgn under turen Oslo-Amsterdam-Oslo. For medlemmer over 65 år har det blitt det avviklet et kurs i trafikkoppdatering. Da det var nær 100 som meldte seg, måtte det lages 2 samlinger. Formålet var å gi eksakt informasjon om aldring og trafikksikkerhet slik at den enkelte kan kjøre bil lengre og sikrere i tiden fremover. Elbilslalåm - i forbindelse med miljøbildagen til organisasjonen Zero stod vi som ansvarlig arrangør av elbilslalåm på Youngstorget. Begivenheten fikk mye mediaoppmerksomhet og ble vist på flere TV-kanaler om kvelden. Under Barnas Trafikkdag, arrangert av Trygg Trafikk hos Harald Huysmann, var avdelingen med og hjalp til. Vi 14 KNA Årsrapport 2008

15 betjente bråstoppen der barna fikk oppleve hvor viktig det er å bruke bilbelte. Vi hadde fått Torshov rekvisita til å stille opp med alt sikkerhetsutstyr for barn i bil, og foreldre fikk opplæring i å montere barneseter. Medlemstallet i avdelingen har i 2008 vokst med ca. 90 medlemmer. Romsdal KNA Romsdal er KNAs nyeste avdeling, og driver i hovedsak med biltrial. Avdelingen har jobbet med NBF for å få opplæring og godkjenning til selv å kunne holde kurs, utstede lisenser etc. Dette har tatt tid på grunn av omstrukturering innen NBF. Offroad ble skilt ut som egen seksjon. Avdelingen har egen selveid bane utenfor Molde, klubbhus og garasje/verksted. Sokndal Motorsport KNA Sokndal Motorsport har inngått en avtale med KNA Stavanger og skal for første gang prøve seg med et billøpet KNA Rally Sokndal. Høsten har gått med til planlegging og innhenting av tillatelser. Avdelingens baby - KNA Raceway - jobbes det jevnt og trutt med. Planene for dette anlegget ble presentert på avdelingsmøte på Lillestrøm. Solør Motorsport KNA Solør Motorsport har avviklet tre Bilcross/ RCN-løp på Finnskogbanen, der alle var tellende i Finnskogcupen Todagers klubbløp ble organisert etter bakkeløpsprinsippet. NM-runde i Crosskart og RC supernasjonal ble kjørt sammen med NC-runde i RC-nasjonal. Sistnevnte skulle være avdelingens best ever, der alle mulige ressurser var satt inn for at vi ikke skulle gjøre skam på prisen Årets Rallycrossarrangør Dessverre ble det hele en tragedie, da et forferdelig regn- og tordenvær ødela hele stevnet. Til slutt ble det avlyst da om lag 300 personer ble truffet av lynet. Heldigvis ser det ut til at de aller fleste har kommet unna uten varige mén. På NBFs Premieutdeling ble vi tildelt Er det mulig prisen fra Team Supernasjonal. Det har vært flere treningsdager på Finnskogbanen dette året enn noen gang tidligere. Flere av disse har vært kombinert med dugnader og sosialt samvær. Det er avviklet fire NM-runder på Vålerbanen også i I tillegg har avdelingen stått som arrangør av Gatebil, Drifting og STCC-runden på Vålerbanen. Det har også vært flere treningsdager og treff på Vålerbanen under året. Klubben har stått som arrangør av tre løp for Corsa Italiana og et løp for Porsche Club Norge på Rudskogen. KNA Drifting var arrangør av det store Gatebil on Ice i Vikingskipet og har for øvrig organisert en rekke driftingsaktiviteter på forskjellige steder. Stavanger KNA Stavanger driver med trafikksikkerhetsarbeid i samarbeid med Trygg Trafikk. Vi deltok på en Hold avstand aksjon. Rallyavdelingen arrangerte som vanlig Rally Stavanger med base i Brødrene Kverneland AS Bilforretning. 62 biler stilte til start i et vellykket arrangement. I tillegg har det vært arrangert trening på Rennesøy og i Sokndal, hvor klubben skal arrangere et rally i samarbeid med KNA Sokndal Motorsport i KNA Stavanger fikk et tilskudd på 194 medlemmer, og har nå 874 totalt. Telemark KNA Telemark Gatebil har i 2008-sesongen jobbet aktivt med kjøring for alle i trygge omgivelser. Årets største arrangement til gatebilgruppa var Street-drag på Geiteryggen Flyplass natt til 1. mai. Vi ønsket at alle som vanligvis bruker denne natta til å misbruke bilene sine til herjing på vei, skulle kunne gjøre dette lovlig i trygge former på lukket bane. Dette var i samarbeid med NAF, kommune, politi og flyplassen. Arrangementet var en ubetinget suksess. 80 til start og 200 biler utstilt, samt publikummere. Det er blitt arrangert 10 treningskvelder på NAF treningsbane for ungdom fra gatebilmiljøet. Dette har vært svært populært og gitt mye bra omtale. Gjennomsnittelig har det vært 50 biler hver gang, pluss rundt 200 tilskuere. Positivt var også at politiet var med oss på en av kveldene. Vi samlet ellers 50 biler, dro til Rudskogen Motorsenter som vi leide, og lot alle KNA-aktive kjøre gratis en kjempehyggelig dag med masse kjøring. Det ble i år arrangert det tradisjonelle bakkeløpet. Denne gangen i samarbeid med NAF. Arrangementet var bra og ga begge parter et greit overskudd. Avdelingen har arrangert offroad-aktiviteter på vårt baneområde flere ganger i uken. Flittig Motorsportanlegg er i løpet av året omdøpt til Grenland Motorsportsenter. Det er foretatt større investeringer som fremgår av regnskapet. Det er også gjort mye dugnadsarbeid fra enkeltmedlemmer, og det er stilt mye maskiner til rådighet for arbeidet. Vi har videre investert i en egen traktor til bruk på området. Det er i løpet av høsten blitt brukt betydelige midler på området og arbeidet fortsetter så snart våren kommer. Vi har vært heldige og fått støtte fra Skien Kommune. Samarbeidet med NMK Grenland er forbedret gjennom året og det er laget en samarbeidsavtale. Det har også i år vært stor aktivitet på Oddane Sand. Medlemmene i hyttekomiteen har i 2008 nedlagt stor dugnadsinnsats. Året har gitt et løft i antall utleide døgn, og avdelingen er svært fornøyd med utviklingen. Medlemstallet er 811 pr Dette er en økning fra 741 siste år! Største økningen er blant gatebil og offroad-gruppene. KNA Årsrapport

16 Varna Det nye klubbhuset og banen til KNA Varna har vært benyttet mye gjennom hele året med stor aktivitet. Blant annet var alle KNAs avdelinger samlet til sportsmøte i avdelingens klubbhus i januar. I tillegg har det vært sportsmesse, medlemsmøter, treningsleir i påsken, årsfest og egen markering når sola snur. I tillegg har banen vært utleid til trafikkskoler og øvelseskjøring for MC flere dager i uken. Fanesaken i år var har vært bygging av ny vei fra hovedveien og inn til baneanlegget. Arrangørmessig har det vært kjørt fire kartingløp, blant annet NC Bastø-Cup og det populære 2-timer n. I tillegg har klubben hatt seks debutantkurs og et kurs for treningsansvarlige. 83 treningsdager har vi også hatt på banen. Nytt av året var vårt NM/NC-runde i bakkeløp. Flere av klubbens aktive har vært med på NBFs talentutvikling. Vår Tomas Eidjord vant konkurransen Bilsporttalentet medaljer fikk klubben dette året, der i blant 6 NM-vinnere. Øvre Romerike Utover å leie ut og vedlikeholde hytten på Homborsund, har avdelingen ingen annen aktivitet. O V E R S I K T O V E R Å R E T S A V D E L I N G D E S I S T E 1 5 Å R Laila Tyskeberget i KNA Solør Motorsport gratuleres av KNAs president Ola Loenechen. For Året KNA-Avdeling 2007 Solør Motorsport 2006 Klepp Motorsport 2005 Bodø 2004 Bergen 2003 Stavanger 2002 Kongsvinger 2001 Varna Motorsport 2000 Oslo og Omegn 1999 Vestoppland 1998 Modum og Ringerike 1997 Fredrikstad og Sarpsborg 1996 Solør Motorsport 1995 Midt-Norge 1994 Indre Østfold 1993 Kongsberg delt med Eiker 16 KNA Årsrapport 2008

17 Medlemstall OSLO OG OMEGN ØVRE ROMERIKE KONGSVINGER HEDMARK OPPLAND DRAMMEN TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER STAVANGER BERGEN NORDVEST SOKNDAL MOTORSPORT HAUGALAND KONGSBERG MIDT-NORGE INDRE YTRE ØSTFOLD HALDEN BODØ EIKER MODUM OG RINGERIKE KLEPP MOTORSPORT SOLØR MOTORSPORT VARNA ROMSDAL Ikke avdelingstilknytt Totalt Kontingentnivå per kategori KNA Medlem 550,- 550,- KNA Sport senior 440,- 440,- KNA Sport junior 150,- 150,- KNA Familiemedlem 335,- 335,- KNA Bilhjelp 300,- 335,- KNA Årsrapport

18 Bilsport 2008 KNA-førere som gjorde seg bemerket i internasjonal rally i F.v. Andreas Mikkelsen, Petter Solberg, Henning Solberg og Mads Østberg. Internasjonal aktivitet I 2008 var det 100 år siden KNA ble medlem av FIA, som den gang het Association Internationale des Automobiles-Clubs Reconnus. FIA ble paraplyorganisasjonen for Europas bilklubber i deres oppstart, og etter hvert også organisasjonene som tok styringen over internasjonal bilsport. Slik er det fortsatt. I historisk rally kom vår desidert beste internasjonale prestasjon i Valter Chr. Jensen fra KNA Oslo og Omegn ble europamester. Sammen med kartleser Erik Pedersen sikret han seg EM-tittelen Rally du Var i Frankrike. Der endte de på en 3. plass med sin Porsche Carrera RS. Det holdt til EM-titler for både Jensen og Pedersen i kategori 2. Rally Som vanlig har KNA-førerne, Petter og Henning Solberg, kjørt alle VM-rundene i rally også dette året. Petter, som fikk ny Subaru Impreza WRC midt i sesongen,hadde utrolig mye motgang. Sammenlagt i VM endte Petter på 6. Plass og Henning på 8. plass. I tillegg kjørte Mads Østberg og Eyvind Brynildsen flere av VM-løpene. Sistnevnte imponerte stort i Japan, og ble tilbudt VM-kontrakt av Ralliart i New Zealand for neste sesong. Det store sjokket kom mot slutten av året, da Subaru trakk seg fra deltakelse i VM-rally, sammen med Suzuki. Den internasjonale finanskrisen hadde også nådd rallysporten. Evigunge Kjell Gudim (76) vant KAKs Midnattsolsrallyt sammen med kartleser Tom Granli. I det svenske Midnattssolrallyt, arrangert av vår søsterorganisasjon KAK, sørget vår gamle KNA-traver Kjell Gudim fra KNA Oslo og Omegn for førsteplassen i den historiske klassen. 18 KNA Årsrapport 2008

19 tekniske problemer og krasj - Christer vant selvsagt mesterskapet. Petter Granlund, fra KNA Oslo og Omegn, har i år deltatt i DTC og har som mål å kjøre det populære STCC. Atle Gulbrandsen, KNA Hedmark, har i flere år kjørt på Nürburg Ring med Audis (4-manns lag). I år har de vært i aksjon igjen med 24-timers løp. Valter Chr. Jensen mottok sitt EM-trofe på FIAs glamorøse premiegalla i Monte Carlo. Valter Chr. Jensen endte på 168 poeng, mens Marci Bianchini fra San Marino i en Lancia Stratos endte på 156. På 3. plass fulgte fulgte Villu Mättik fra Estland med 89 poeng. Totalt vant Jensen/Pedersen fire av de 11 rundene, og det er seks løp som skal være tellende for hver fører. EM-trofeene fikk de under FIAs store premiegalla i Sporting Club i Monte Carlo, sammen med Lewis Hamilton, Sebastien Loeb og de andre mesterne. Det er første gangen noen nordmenn har fått trofe under denne gallaen siden Petter Solberg ble verdensmester i Racing KNA Klepp Motorsports, Anders Krohn, har i de siste årene gjort det stort på racerbanen. I 2008 kjørte Anders i USA, og ble like godt vinner av det amerikanske formelmesterskapet F2000 Championship Series, etter å ha vunnet ni av 14 løp. For dette ble han i november kåret til Årets Bilsportsutøver 2008 under NBFs premiegalla på Lillestrøm. Der har også to nybegynnere fra KNA Oslo og Omegn hengt seg på Anders Buchardt og Nils Tronrud i sammen med to amerikanere har kjørt med BMW på ringen. I sin klasse ble de nummer to. Karting Det har vært en økende tendens til at unge dyktige KNA-kjørere har søkt utenlands for større utfordringer. Kenneth Aarsnes og Øystein Helgheim deltok allerede i februar på treningssamling og løp i Italia sammen med flere andre norske. Finn Erik Rismyhr har vært i Italia, Belgia og Sverige. Kristiansanderen Thomas Eidjord, som kjører for KNA Varna, deltok i det tyske mesterskapet og viste imponerende takter. I det tøffe Viking Trophy i Finland ble det en 5. plass. I Tyskland ble det 6. plass. Han kjørte også EM-runde Frankrike. Der var også Christian Krognes KNA Varna, Steffen Lundanes KNA Bergen og Ayla Ågren KNA Varna. Ayla (16 år) ble nummer Christer Gislerud, KNA Varna, Thomas Faraas, KNA Oslo og Omegn og Anders Krohn, Klepp Motorsport leverte gode prestasjoner på internasjonale racingbaner i Stian Paulsen fra KNA Indre Ytre Østfold slo til i slutten av sesongen og ble Belgisk Juniormester i Renault Sport Clio Cup i Belgia. I tillegg ble han nummer tre totalt. Thomas Faraas, KNA Oslo og Omegn, kjørte VW Polo Cup i Danmark, og gjorde det bra. Han håper å kjøre det danske touring-mesterskapet (DTC) neste år. 19 år gamle Christer Gislerud fra KNA Varna har kjørt asfaltracing i Danmark, og tok like godt innersvingen på danskene med seier og andreplass i første runde med sin Porsche. Rent bord gjorde han også i 3. og 4. runde. Slik fortsatte vårt medlem å ligge i toppen tross KNA Årsrapport

20 Dennis Olsen fra KNA Varna har allerede markert seg i internasjonal kartsport i en alder av 13 år. seks i Viking Trophy i Finland og nummer fem i det Danske Mesterskapet. Brødrene Eidjord, Henning og Ole Martin, har kjørt løp i Danmark. Under det kjente Tom Thrana-løpet i Sverige gikk Varnagutten Kim Nordvang til helt til tops. 13 år gamle Dennis Olsen fra KNA Varna har fått god støttekontakter i både Henning og Petter Solberg. Det har vært satset på mye utenlandstrening, særlig i Italia for å få mest mulig matching. Da Dennis kjørte i Italia, var Petter og sønnen Oliver med. I World Series Karting WSK plasserte i høst Finn Erik Rismyhr seg på 16. plass, mens Ayla Ågren kom inn som nummer 19 i det knallharde løpet i Spania. Fra KNA Oppland kom Joakim Vestli og slo til med en 2. plass under Göteborg Stora Pris. I løpet vant Sverre Isachsen fra KNA Eiker første omgang. Det så ut til at han også skulle vinne. Men en punktering ødla men en bronse i det tøffe miljøet i divisjon 1 er i hvert fall ikke noe nederlag. Mest overraskende var at vår unge Solør-kjører Mats Lysen kjørte inn som nummer 9 i div. 1A. Ikke dårlig av en 16-årig nybegynner! Er det noe rart at han fikk stående applaus fra tilskuere? Dette var ikke tilfeldig, for i Höljes i Sverige slo han til igjen og kapret en 3. plass. I Belgia og Polen slo forøvrig Isachsen til og vant. Dessverre ble den siste runden i Nederland ikke som man hadde forventet. Etter tre alvorlige ulykker ble finalen boikottet av kjørerne, som da i B- og A-finalen kjørte en parade i stedet for løp. Rally Norway Norge ble tildelt nok en runde i WRC for Planleggingen ble satt i gang og utpå høsten ble det gjort en del strukturelle endringer i organisasjonen. KNA, NAF og NBF gikk inn selskapet med betydelig eierandeler på henholdsvis 30%, 30% og 6%. Det tidligere Rally Norway Invest AS har de resterende, altså 34%. EM i Rallycross Igjen ble banen på Momarken benyttet til Norges runde i EM. Her er det unike fasiliteter for et slikt arrangement. KNA Indre Ytre Østfold sto for en vellykket avvikling. KNA hadde en egen informasjonsstand med KNA-bobla på den ene siden og Stian Paulsens Renault racingbil på den andre siden. Og hvem andre enn vår Henning Solberg var med for å lage show? 20 KNA Årsrapport 2008

TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015

TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015 TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015 Quality Hotell Expo, Fornebu 13-15 november OVER 300 PÅMELDTE PR DAGENS DATO! Vi inviterer alle NMK klubber og medlemmer til å delta på årets Landsmøte og Sportsmøte

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2010 www.kna.no Innhold KNA har en viktig rolle... s. 3 Aktiviteter 2010 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Landsmøte...s. 6-7 Skiltaksjonen...s. 8-9 NM i Olabil...s. 10 Zero rally...s.

Detaljer

Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland

Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland De siste tre års norgesmester, Mads og Jonas, tok sin andre strake NMseier for året da han vant Rally Sørland i suveren stil med sin Subaru Impreza WRC

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2009 www.kna.no Innhold Aktiviteter 2009 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 EKS Vikingrally...s. 7-9 Rally Norway...s. 10-11 Bildager på TusenFryd... s. 12-13 Medlemstilbudene...

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

KNA MIDT-NORGE STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2007

KNA MIDT-NORGE STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2007 Organisasjonsnr. 984 867 905 KNA MIDT-NORGE STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2007 Årsmøtet ble avholdt 28.mars 2007 på Sandmoen Kro. Til behandling forelå valg i henhold til vedtektene i KNA. Følgende ble valgt:

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge. 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge. 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel Vi ønsker velkommen klubber, arrangører, utøvere og evt. andre

Detaljer

ÅRSMØTE I NMK VALDRES 2016. Lørdag 19. mars. Kl. 18.00 på Fagernes Gjestegård

ÅRSMØTE I NMK VALDRES 2016. Lørdag 19. mars. Kl. 18.00 på Fagernes Gjestegård ÅRSMØTE I NMK VALDRES 2016 Lørdag 19. mars. Kl. 18.00 på Fagernes Gjestegård SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2011 www.kna.no Innhold Hilsen til KNA... s. 3 Aktiviteter 2011 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Forside: FIA-president Jean Todt (midten) besøkte Oslo og KNA i 2011. Her er han

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager

Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager Publisert 01.04.2015 Trackday.no har gleden av å presentere løp og trening til dere med uregistrerte biler! Som tidligere informert

Detaljer

Bakkeløp Klubb Bane Internettside Bilcross / kombinert Klubb Bane Internettside

Bakkeløp Klubb Bane Internettside Bilcross / kombinert Klubb Bane Internettside Bakkeløp Klubb Bane Internettside 15.05.2016 NMK Sandnes & Jæren Orstad Industriområdet Nord 20.08.2016 NAF Motorsport Harstad Målselv Fjellandsby Målselv Fjellandsby 17.09.2016 NAF Motorsport Ålesund

Detaljer

Kombinertløp Klubb Bane Internett 07.02.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp - On Ice 1 m/ BC - RC - Rallybiler Solevann, Nedre Eggedal

Kombinertløp Klubb Bane Internett 07.02.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp - On Ice 1 m/ BC - RC - Rallybiler Solevann, Nedre Eggedal Kombinertløp Klubb Bane Internett 07.02.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp - On Ice 1 m/ BC - RC - Rallybiler Solevann, Nedre Eggedal http://naf.no/drammen 07.03.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

PLASSEN PLASSEN SPONSORINFORMASJON PLASSEN RACING TEAM 2011 KONTAKTER. www.plassenmc.no. Fører Ole Bjørn Plassen +47 466 394 33 olebjorn65@hotmail.

PLASSEN PLASSEN SPONSORINFORMASJON PLASSEN RACING TEAM 2011 KONTAKTER. www.plassenmc.no. Fører Ole Bjørn Plassen +47 466 394 33 olebjorn65@hotmail. RACING TEAM 2011 KONTAKTER Sponsor ansvarlig/team sjef Beate Cathrin Haugen +47 481 052 62 beate@plassenmc.no Fører/team eier Tor Erik Plassen +47 990 438 45 torerik@plassenmc.no Fører Ole Bjørn Plassen

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb Årsberetning Stovner Frisbeeklubb 2012 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Valgkomité: Revisor: Revisor: Espen Møkkelgjerd Ragne E Huseby Frank

Detaljer

November 2013. Viktige hendelser denne måneden:

November 2013. Viktige hendelser denne måneden: November 2013 Viktige hendelser denne måneden: 21.-24. november 25. november 29. nov-1.des Høstgasshuku med gradering, Bergen Offisiell åpning av nye klubblokaler Barnegasshuku med gradering, Bergen Høstgasshuku

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Norges hovedanlegg for motorsport

Norges hovedanlegg for motorsport Harald Huysman 48 år, Aktiv i bilsport siden 1978 1983 1994 Profesjonell racerbilfører 1984 - Europamester i Formel Ford Medeier i Autozentrum As BMW forhandler i Oslo og Porsche importør i Norge. Eier

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup Vikersundbakken 1 og 2 Mai 2015 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

NM/NC runden på Rudskogen 12-14 sept.

NM/NC runden på Rudskogen 12-14 sept. NM/NC runden på Rudskogen - sept. Qualifying Rudskogen, Km.0.0 :00 Qualifying started at :: Pos No. Name Club Make Entrant s Best Tm In km/h 0 0 0 0 Sivert S Johansen Joachim Hvaal Espen Buskerud Bernt

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Årsmøte for 2011 med årsmøtemiddag Høsbjør hotell lørdag 28.januar 2012 kl 1800 (Middag ca 2030) Alle medlemmer er hjertelig velkommen! Det blir utdeling

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

PCN-R Førermøte, Mars 2010

PCN-R Førermøte, Mars 2010 PCN-R Førermøte, Mars 2010 Agenda: Hva er PCN-R? Representanter Regler Samarbeidspartnere og miljø Kostnader Deltakere/Biler Terminliste Dekk. Dekor Hva er Porsche Club Norge Racing? (PCNR) Følger Formel

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00

Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00 Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00 Innkalling til årsmøte i Norsk Pløying 2014 Til personlige medlemmer og hovedstøttemedlemmer Årsmøte 2015 avholdes fredag 30. oktober kl.20.00

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2005 FOR KNA MIDT-NORGE SANDMOEN KRO 29. MARS 2006 KL.19.00

ÅRSMØTE 2005 FOR KNA MIDT-NORGE SANDMOEN KRO 29. MARS 2006 KL.19.00 ÅRSMØTE 2005 FOR KNA MIDT-NORGE SANDMOEN KRO 29. MARS 2006 KL.19.00 Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkallelse. 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011

HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011 HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011 Hva er rally? er verdens mest eksponerte motorsport etter formel 1. En type bilsport hvor man kjører fartsetapper på ordinære landeveier avstengt for offentlig trafikk.

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2013 NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 Årsrapport 2013... 1 Styret og organisasjon... 1 NRF styret... 1 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober

TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober Vi inviterer alle NMK klubber og medlemmer til å delta på årets Sportsmøte 2012! Dette er en viktig arena for å komme med innspill

Detaljer

P LAN F O R AR R AN G E M E NT

P LAN F O R AR R AN G E M E NT Velkommen til en fartsfylt motorsport helg på Evenes Motorstadion Program for helgen 21 22. Juni. NMK Hålogaland Best innen motorsport V E LKO M MEN Vi skal i dette programmet veilede deg gjennom helgen,

Detaljer

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen Volkswagen NMK Kvinesdal 2 301 Inger Rødli Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 309 Elisabeth Espeland Ford KAK Kristiansand

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Processed by : SportSoft. 1. Omg. Pos. St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. tid Anv. tid Tillegg Tot. tid Beste tid

Processed by : SportSoft. 1. Omg. Pos. St.nr. Navn Klubb Bil Anv. tid Tillegg Tot. tid Anv. tid Tillegg Tot. tid Beste tid KLASSE 1 Standard biler OFFISIELLE RESULTATER TOTALT 1 8 Hans Aga NAF Stord Opel Astra 48,91 48,91 48,73 48,73 48,73 2 6 Peter E. Lie NAF Mini Cooper 48,81 48,81 50,24 50,24 48,81 3 7 Geir Hatland NMK

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager)

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager) Årsmelding Radioorientering Norge 2014 Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder LA6XI Knut Heimdal Sekretær LA6KCA Svein Olsen Kasserer LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem LA5OM Steinar Moen

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT med STØRST FREmGANG I AUTOINDEX DE SISTE TRE ÅR www.renault.no DRIVE THE CHANGE AUTOINDEX 2012 har de siste årene markert seg positivt i AutoIndex-undersøkelsene

Detaljer

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Årets høstgasshuku ble som vanlig avviklet i Framohallen. Årets arrangement var blitt tildelt Nordås Karateklubb. Etter en god mobilisering av klubbens styre,

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0038-14 Tid : Torsdag 25. august 2014 kl. 17:00 Sted : Motorsportens Hus, Drammen Tilstede : Emilie Westbye (møteleder) Harald Paulsen Jan Atle Gjemble Roger Hermansen Stein Arild Wiik Hansen

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer