Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene s. 7. Prosjektene s. 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9"

Transkript

1 KNA ÅRSRAPPORT 2008

2

3 Innhold Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 Medlemstilbudene s. 7 Prosjektene s. 9 Lokalavdelingene...s Bilsport...s Styrets beretning...s. 27 Årsregnskap...s Revisors beretning... s. 36 Styret, komitéer og utvalg s KNA Årsrapport 2008

4 Årsrapport Kongelig Norsk Automobilklub 2008 Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) ble stiftet 4. januar var dermed det 102. virkeåret for Norges eldste bilorganisasjon. Klubbens formål er: Å være en landsomfattende organisasjon for bileiere og bilinteresserte. Klubben skal være bilismens proaktive, offensive og positive talsmann. Å fremme et godt klubbliv, og ivareta medlemmenes interesser og yte dem bistand i alle bilspørsmål. Som Norges representant for Federation Internationale de l Automobile å representere den internasjonale bilsport i Norge, øke interessen for bilsporten, og lede denne i et sunt spor. Å delta i internasjonalt arbeide i samsvar med Klubbens formål samt knytte forbindelse med tilsvarende utenlandske klubber. Aktiviteter 2008 stikkord Klubben har i 2008 vært styrt etter Strategiplanen for som ble vedtatt på klubbens Landsmøte april 2006, samt handlingsplanen for 2008, vedtatt på klubbens Landsmøte april var et konsolideringsår for KNA, der Hovedstyret og administrasjonen har hatt fokus på å øke medlemstallet og sørge for en sunn økonomisk drift. Strategiplanen for med langtidsbudsjett som ble vedtatt på Landsmøtet i 2006 har ligget til grunn for de handlinger man har foretatt seg i Men forutsetningene har endret seg i perioden, og Hovedstyret har måttet ta grep og endre retning og ikke minst ambisjonsnivå i løpet av Etter sammenhengende fall i medlemstallet, fra i 2002 og til per , klarte man å snu trenden i I 2008 ble det ytterligere medlemsvekst, slik at det pr er medlemmer i klubben en økning på 1 318, eller nesten 10 % i løpet av året. Det viser at KNA er konkurransedyktig på områdene medlemstilbud Fra KNA Oddane Sand i Nevlunghavn og bilsport. Den viktigste vervekanalen er fortsatt klubbens samarbeidspartner innenfor forsikring, If. Ifs bidrag var vesentlig høyere i 2008 enn året før. Hytter camping På Oddane Sand Camping ble det også i 2008 foretatt oppgraderinger. Kravene fra leietagerne øker, og strømbehovet øker også for hvert år. Gjennom året ble arbeidet med å grave ned ny strømkabel fortsatt i Dette ble påbegynt i 2007, og det er nå gravd ned over 600 meter ny kabel og det ble i 2008 montert 14 nye strømpunkter for gjestene. For å tilfredsstille brannforskrifter måtte antall gjesteplasser reduseres med ni i løpet av Det er dermed 346 faste plasser og 14 plasser for døgnleie ved plassen. Det var 100 % belegg i sesongen, og det står over 50 på venteliste for å få fast plass. I tillegg er det 27 hytter på Oddane Sand. Seks av dem drives av Oddane Sand, mens 21 eies og administreres av KNAs avdelinger. Oddane Sand eier og driver også hyttene Måken og Sjøstjernen på Homborsund. På Homborsund er det åtte hytter eiet og drevet av KNAs avdelinger, mens to hytter er eiet og blir drevet av Oddane Sand. Det har vært en tvist gående mellom KNA og en entreprenør som prosjektert utbygging på Homborsund for noen år siden. Denne utbyggingen valgte man å skrinlegge, og tvisten med entreprenøren ble løst i januar Enkelte avdelinger har også hytter, feriehus, utenfor Oddane Sand og Homborsund. Bilsport Avdelingsmøtet i november 2007 konkluderte med at det er behov for en sterkere satsing på, og utviklingen av bilsporten i KNA. Det resulterte i at det ble avholdt eget bilsportsmøte i januar Innspill fra dette møtet ble brukt til å styrke satsingen på sporten for å gjøre klubben mer attraktiv både overfor utøvere og tillitsvalgte. Bilsport ble dermed også høyt prioritert i både handlingsplan og strategiplan vedtatt av landsmøtet i Sportsutvalget ble relansert under året, og Hovedstyret stilte budsjett til rådighet for utvalget og administrasjonens sportsansvarlige. Kampanjer KNA var en av 17 organisasjoner som stiftet Klimaveien. Klimaveien er en dugnad og felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljø- KNA Årsrapport 2008

5 FIAs president Max Mosley og KNAs president Ola Loennechen. arbeid og som i samarbeid med norske myndigheter ønsker å mobilisere til en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. Kampanjen fokuserer på hvilke positive tiltak som kan gjøres, fortrinnsvis innenfor dagens rammebetingelser. (www.klimaveien.no). KNA lagde en opplæringsfilm i økonomisk bilskjøring der Henning Solberg ble brukt som instruktør i Dette var klubbens bidrag inn i Klimaveien. Filmen ble svært godt mottatt, og brukes nå blant annet i teorikurs hos trafikkskolene som er medlem av ATL og den brukes i oppfriskningskurs for taxiførere i sentraler som er medlem av Norges Taxiforbund. Klimaveien er også nærmest identisk med FIAs kampanje Make Cars Green, og KNA er også blant klubbene som er medlem her. I den forbindelse vil man også ha en markering av dette under Rally Norway i I desember 2008 ble KNA med i kampanjen Veivalg Dette er et samarbeid mellom 16 organisasjoner der målet er å sette behovet for bedre veier høyt på dagsorden før stortingsvalget i OFV fungerer som sekretariat for kampanjen. Hallgeir Raknerud er medlem av referansegruppen. Eierskap I desember gikk KNA inn på eiersiden i Rally Norway AS gjennom en rettet emisjon mot KNA, NAF, NBF og Rally VM Invest AS (RVI). Dette var nærmest en redningsaksjon for å sikre at det blir et VM-rally i Norge i KNA har en eierandel på 30% av selskapet. I tillegg er KNA aksjonær i Rudskogen Motorsenter AS og Norsk Trafikksenter AS. Prosjekter KNAs Landsmøte bevilget kr ,- i prosjektmidler for 2008, Følgende prosjekter ble tildelt midler 1. KNA Klepp Motorsport Oppgradering Klepp Kart Ring ,- 2. KNA Kongsvinger Klubbhus ,- 3. KNA Varna Veitrasé Varna Kart Ring ,- KNA Varna sluttførte sitt prosjekt i løpet av året, og veien ble brukt som NM-trase for bakkeløp. KNA Kongsvinger har støpt såle og satt opp grunnmur til sitt klubbhus. Prosjektet er stilt i bero under vinteren. KNA Klepp Motorsport har utført en del av oppgraderingen av sin bane, mens resten vil bli utført våren Kun KNA Varna har pr fått utbetalt sine prosjektmidler. Avdelinger/medlemstall Ved utgangen av 2008 besto KNA av 25 lokalavdelinger. Romsdal ble opprettet som ny avdeling i Ingen avdelinger ble oppløst i Pr var det KNA-medlemmer. ( i 2007) Klubben avholdt avdelingsmøte med premieutdeling for klubbmesterskapene 15. november på Lillestrøm. I tillegg ble det avholdt et eget bilsportsmøte i KNA Varnas klubbhus 26. januar. Internasjonal representasjon FIA avholdt i 2008 ekstraordinær generalforsamling i juni og ordinær generalforsamling i november i Paris, der president Ola Loennechen og konstituert daglig leder Hallgeir Raknerud var til stede. Raknerud representerte også KNA i generalforsamling i FIA Region 1 i Antwerpen i april. KNA Årsrapport 2007

6 Jan Beckmann er KNAs generalsekretær fra 1. januar Tittel Administrasjonen 2008 har vært et krevende år for KNAs administrasjon. Ingen av de tre stillingene som var ubesatte ved utgangen av 2007 ble besatt. Informasjonssjef Hallgeir Raknerud har vært konstituert som daglig leder fra Til tross for situasjonen i administrasjonen er både medlemstallet og driftsresultatet i klubben forbedret i forhold til Landsmøtet i 2008 vedtok å endre betegnelse på klubbens daglige leder fra direktør til generalsekretær, og Hovedstyret brukte god tid på å ansette ny generalsekretær. Fra er Jan Beckmann på plass i stillingen. Administrasjonen ADMINISTRASJONEN BESTO VED UTGANGEN AV 2008 AV: Konst. Daglig leder/informasjonssjef Hallgeir Raknerud Avdelingskontakt/Sportssjef Øivind Grimsmo Økonomi- og regnskapsansvarlig Finn Stensrud Administrasjonssekretær Grete S. Rødsten Sentralbord/Medlemsservice Eva Rustad Oddane sand camping: Daglig leder Vidar Karlsen Hallgeir Raknerud Konst. daglig leder Informasjonssjef Øivind Grimsmo jr. Avdelingskontakt Grete S. Rødsten Administrasjonssekretær Finn Stensrud Økonomi- og regnskapsansvarlig Eva Rustad Medlemsservice Vidar Karlsen Daglig leder Oddane Sand Camping KNA Årsrapport 2008

7 Medlemstilbudene 2008 KNA Bilhjelp KNA Bilhjelp tilbys i samarbeid med Viking Redningstjeneste og kan av KNA medlemmer kjøpes for kr. 335,- per år.(2008) Det ble utført 628 assistanser til KNA medlemmer i 2008, mot 732 året før. Forsikring gjennom If Skadeforsikring Samarbeidet med If Skadeforsikring ble videreført i KNAs medlemmer får 11% rabatt på forsikring av privatbil, 10% på motorsykkel, 8% på villaforsikring, hjemforsikring, hytteforsikring og forsikring av fritidsbåt hos If Skadeforsikring. Drivstoffavtale Esso KNA har i 2008 inngått avtale med Esso for medlemmene. Esso yter KNAs medlemmer 35 øre per liter (inklusive MVA) i rabatt på bensin og diesel ved betaling med kredittkortet Esso MasterCard. Kortet er gratis, uten årsavgift, etableringsgebyr eller andre gebyrkostnader. Det gir også inntil 45 dager rentefri kreditt. KNA Turservice/Ferie og Fritid KNA utstedte 483 internasjonale førerkort i 2008 Fra sommeren 2008 utstedte KNA også internasjonale førerkort med 3 års varighet i følge konvensjon om veitrafikk av 8. November Bladet Bil og Motorliv KNAs medlemmer mottar hvert år 10 utgaver av bladet Bil, utgaven som sendes KNAs medlemmer innholder syv sider med stoff fra KNA. KNAs informasjonssjef Hallgeir Raknerud var redaktør for KNAs sider i bladet. Internett Internettsidene blir stadig viktigere i kommunikasjonen med medlemmene. På nettsiden er det til en hver tid oppdatert informasjon om aktuelle medlemstilbud, og annen relevant informasjon for bilister. Bruktbilgaranti If Bruktbilgaranti gir KNAs medlemmer 8 % rabatt på selve garantien. Alle som kjøper If Bruktbilgaranti får 6 måneder KNA medlemskap betalt av If. Leiebil Avtalen med Avis bilutleie ble videreført i Denne avtalen gir KNA medlemmer faste lave priser på leiebil i Norge. Avtalene med Budget bilutleie og Holiday Autos ble også videreført, begge ga våre medlemmer 10 % rabatt i KNA Årsrapport

8 KNA Bilfinans Billånet BilLanet.no er et samarbeid mellom Handelsbanken Finans, If og KNA der vi tilbyr finansiering av bruktbil. Alle lånekunder får If Bruktbiltest betalt av Handelsbanken Finans. Lånekunder som ikke er medlem av KNA får medlemsavgiften i KNA betalt av Handelsbanken Finans i innmeldingsåret. KNA TravelSmart MasterCard KNA Travelsmart ble videreført i De som bestiller kortet får kr 100,- i rabatt på medlemsavgiften i KNA betalt av Handelsbanken Finans. Det er ikke årsavgift på kortet. Med KNA TravelSmart MasterCard kan det oppnås store rabatter på varer og tjenester som betales med kortet. Cappelen Damm kart og reiselitteratur Medlemsrabatt på kart og reiselitteratur. Foruten kart over Norge, har Cappelen norsk agentur for kjente internasjonale kartprodusenter, som Michelin, Kartcentrum, Kraks kort og Kummerly + Frey. Et samarbeid med Cappelen gir medlemmene tilgang til kvalitetskart for destinasjoner over hele verden. Diverse rabatter KNA hadde også i 2008 rabattavtaler med blant annet Scandic KNA Oslo, Norlandia Hotels & Resorts, Rainbow Hotels, Stena Line, Pol Line, Campingpass og Fjordpass. Samt gode tilbud på KNA feriesteder, hus, leiligheter, hytter og campingplasser. Verkstedtjenester hos AutoMester KNA opprettet i 2008 ny verkstedavtale med AutoMester kjeden. Kjeden har ca. 150 verksteder. Som KNA medlem får du 10 % rabatt på deler når du benytter AutoMester -kjeden. AutoMester er en landsdekkende kjede av uavhengige bilverksteder som tilbyr service, reparasjoner og EU kontroll på alle bilmerker. Harald Huysman Karting (Oslo) Ny avtale i KNA medlemmer får kjøre til medlemspris på innendørs banen i Oslo. Rabatt på dekk og felger Avtalen med Dekkmann gir KNA medlemmer gode priser på kvalitets dekk og felger hos Dekkmann forhandlere over hele landet. World Medical Card Ny avtale i World Medical Card er et kort som gir leger all den informasjon de behøver for å gi deg rett behandling ut fra dine behov ved sykdom eller ulykke. Kortet kan benyttes i alle land. 8 KNA Årsrapport 2008

9 Prosjekter 2008 Prosjektmidlene for 2008 ble på Landsmøtet tildelt KNA Kongsvinger kr ,-, KNA Varna kr ,- og KNA Klepp Motorsport kr ,-. KNA Varna fikk prosjektmidler til å bygge ny vei inn til sin gokartbanen. Senere ble veien og trase for NM-runde i bakkeløp. På bildet Jorunn og Tore Ingebrigtsen. Lokalavdelingene Ved utgangen av 2008 hadde KNA 25 avdelinger. KNA har medlemmer pr Landsmøtet 2008 vedtok at avdelingenes kontingentandel for 2009 og 2010 skal være 10%, og at resterende 10% skulle avsettes i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingene fikk for 2008 tilført kr ,- i kontingentandel. Resterende 10% kr ,- er avsatt i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingsmøter Avdelingsmøte 15. november 2008 ble avholdt på Thon Hotell Arena på Lillestrøm med temaer som KNA s Håndbok, Aktivitetsfondet, Prosjektmidler, Oddane Sand/Homborsund, bilsport, minikurs for kasserere, Ifavtalen, medlemsfordeler/internett og ble avsluttet med premieutdeling for KNA Mesterskapene. Møtet var preget av et stort engasjement. KNA Årsrapport 2008

10 RAPPORT FRA AVDELINGER Aust-Agder KNA Aust-Agder har avviklet sitt 77. driftsår, og har i det siste året økt medlemsmassen. Det var andre året på rad med positiv utvikling. Klubben har i mange år arrangert bakkeløp på Stoa. På grunn av byggearbeider i området måtte dette arrangementet i utgå i Styret er på jakt etter en ny spennende trasé. I august ble det i samarbeid med KAK arrangert et bilcross klubbløp på Rugslandsbanen for BC junior, BC senior og for åpen klasse for biler med H-lisens. Avdelingen har eget verksted i Eydehavn, hvor medlemmene kan leie plass og mekke på bilene. Årsavslutning med lystig lag og premieutdeling ble arrangert i november, hvor 40 personer var til stedet. Bergen På Fedje utenfor Bergen har KNA Bergen en hytte og båt. Det har i grunnen vært en fin utleiesesong, men det har ikke bidratt til positive regnskapstall. Mye har vært gjort med hytten, men mye gjenstår. En av grunnene er dårlig økonomi. På Hylkje har avdelingen mekkelokale, som særlig har vært benyttet av bilcrossførere. Heller ikke dette bærer seg økonomisk. For russen ble det også i 2008 arrangert rebusløp. Arrangementet fikk en deltakelse på rundt 170 kjøretøyer, deriblant en del busser. Heldigvis var det eksemplarisk oppførsel av russen, som setter pris på tiltaket. I regi av KNA Offroaders Hordaland har det under Modalsdagene vært avviklet et NC-løp. Det var vellykket både med hensyn til førere, publikum og festen om kvelden. Bodø Avdelingen har vært lokalpolitisk engasjert i Også Bodø er blitt innhentet av bomringsystemet, noe avdelingen vært i mot og argumentert mot i pressen. I informasjonsgruppen Vegpakke Salten sitter formann Anders Tollaas og representerer KNA. Det tradisjonelle Økonomiløpet har dessverre fått færre deltakere. Som tradisjonen tro ble det på 17. Mai arrangert rebusløp med 18 biler og hele 75 personer involvert. Avdelingen var representert med stand på Caravanklubbens messe i Nordlandshallen. Til utbedring av hytta på Saltfjellet ble det bevilget kroner. KNA Bodø Gatebil har arrangert fine klubbkvelder. Rallycrossgjengen er aktiv og har leid en mekkehall, hvor medlemmene kan skru på bilene sine. Suksessen med jubileumsmessen i 2007 har gjort at det nå planlegges en ny bilutstilling i Bodø Spektrum er allerede leid. KNA Bodø Gatebil er også blitt med i utstillingskomitéen. KNA Bodø har hatt en vekst i medlemstallet for KNA Bergen har egen avdeling off offroadaktiviteter. 10 KNA Årsrapport 2008

11 KNA Drammen arrangerte autoslalåm på Hakavika i Foto: Børre Johannessen Drammen KNA Drammen har fire hytter på Oddane Sand Camping. To av disse er fullisolert og tilkoplet vann/avløp. De to eldste er ikke isolert og ikke tilkoblet avløp. I 2008 er det lagt ned en betydelig innsats når det gjelder fornying av inventar og reparasjon av defekter. Det er nye møbler både i Havgløtt og Havglimt og nytt kjøleskap i Helan. Det meste av kjøkkenutstyret er fornyet i alle hyttene. Daglig leder Vidar Karlsen på Oddane Sand står nå for utleien av hyttene og det fungerer bra. Hytteleien som er en pilar i avdelingens økonomi har gått bra. Inntektene her var så vidt under det budsjetterte, men dette skyldes nok i stor grad at standarden på to av hyttene ikke holder mål. Klubben arrangerte i 2008 KNA-Mesterskap i Autoslalåm på Hakavika. Deltagerne var begeistret for den fine, men krevende løypetraséen som var stukket. Avdelingen opprettholder sitt ry som den ledende arrangør av challenge-løp. Hovedløpet Spiral-Challenge ble også i 2008 en suksess med over 30 biler til start. Avdelingen sto også som teknisk arrangør av NTM Viking Challenge i august. De to nevnte løp inngikk i KNA Challenge-Mesterskapet. KNA Drammen sto også for en challenge-klasse i Flesbergsprinten til KNA Kongsberg, hvor 15 challengebiler stilte til start. Året 2008 har vært et godt økonomisk år for KNA Drammen. Økonomien er preget av at det har vært sterk fokus på forbruk i alle sammenhenger. Dette har bidratt til at samtlige arrangement for året har gått i overskudd eller i balanse. Eiker 2008 har vært et aktivt år for KNA Eiker. Allerede 26. januar gikk Rally Hokksund av stabelen med 52 biler til start. På vårparten ble det kjørt tre kurs for juniorlisens i bilcross. Dette medførte nytegning av 20 medlemmer. Klubben har arrangert tre bilcrossløp, hvorav det første hadde hele 117 deltakere. I tillegg har avdelingen en god kiosk. Slikt gir penger i kassa. I 2008 har KNA Eiker avholdt tre medlemsmøter, men dessverre er det få som kommer. Banen i Hakavika har i år holdt seg i bra stand. Det har vært lite behov for vedlikehold. Et publikumsgjerde knakk sammen, slik at her måtte det investeres i nytt. Det var selvsagt ikke budsjettert. I tillegg brøt veihøvelen sammen. Vi har nå fått ordnet et lån/kjøp av en slik maskin av et medlem. Det elektriske anlegget er også gått over av en elektriker. Dugnadsånden har vært utmerket i 2008, noe som er nødvendig for at det hele skal gå rundt. Halden Året 2008 har vært et meget aktivt år for KNA Halden. Det startet med kartleserkurs for Challenge-kjørere. 16 personer deltok. Fredriksten Challenge ble deretter vellykket avviklet med 35 deltakere. Challenge-løpet var egentlig ikke på programmet. Det ble bestemt kun seks uker før, og var selvsagt en stor utfordring for avdelingens medlemmer. Vi hadde ikke avviklet noe større arrangement på flere år. Byens ordfører startet deltakerne, som kjørte 28 mil. Løpet talte også med i Challenge-Cup en. Olabilløp har klubben drevet med i mange år. Det er en stor begivenhet i byen. Løpet gjaldt som uttakning til NM. Dette var et samarbeid med Mitt-Halden og byens bilforhandlere. På torget var det utstilling av nye og eldre kjøretøy, samt medlemmenes mer gromme løpsbiler. På høsten hadde avdelingen noe nytt på trappene Slalåm-Challenge. Det gjaldt å kjøre to runder med mest mulig lik tid, altså ikke hastighet. Tiden ble ikke oppgitt mellom omgangene. Vinneren ble den som hadde minst differanse mellom de to kjørte rundene. KNA Halden har også hatt klubb-cup med gokart på innedørsbanen i Fredrikstad. Det var to hyggelige kvelder for medlemmene. KNA Årsrapport

12 KNA Halden hadde besøk av Hallgeir Raknerud (t.v.) og Henning Solberg på sitt julemøte. I midten avdelingsleder Bjørn Haugeby (Foto: Øyvind Ottersen). Klubben er inne i en aktiv og god trend og det er blitt vervet mange nye medlemmer. Denne gløden ønsker vi å videreføre i Avdelingen var så heldige å ha besøk av Henning Solberg på sitt julemøte, og det var et populært innslag. På slutten av året etablerte KNA Halden også ny Internettside, Haugaland KNA Haugaland er medeier i Fjord Motorpark AS, som er under utvikling. 15 forskjellige klubber er med i prosjektet, som omfatter 106 mål tomt i første omgang. Det jobbes hardt med å få alle kommunene i distriktet med (investering). Det har i 2008 vært arbeidet med å få ferdig en verkstedshall for medlemmene. Dette har gått litt tregt på grunn av litt slapp dugnadsånd. På bilcrossbanen på Helgnes har det vært avviklet flere treninger for flere grener. Banedekket har nå vært under oppgradering, og skal være klart for 2009-sesongen. Aktivitetene på bilsportsiden har vært bilcross, rallycross nasjonal, offroad og baneracing. KNA Haugaland hadde til og med en bil som kjørte på Nürburgring i Tyskland. Medlemstallet har vist en positiv utvikling på 16 %. Total har klubben 246 medlemmer. Økonomien er stram på grunn av vårt engasjement i Fjord Motorpark AS. Avdelingen avholdt sitt årlige rebusløp i september. I år gikk turen til Stadshotellet i Karlstad. Nytt av året var at alle deltakerne deltok i ferdighetskjøring på Hamar før rebusene ble utdelt. En egen bilsportkomité er blitt nedsatt for å arbeide mot mer aktivitet. Denne jobber mot et større bilsportarrangement på Hamar Flypass i mai Der vil det også bli fokusert på trafikksikkerhet. Indre Ytre Østfold For KNA Indre Ytre Østfold åpnet sesongen i begynnelsen av april med Motordag på Rudskogen. Til tross for dårlig vær med bare regn og vind, stilte utrolig mange aktive i mange bilsportgrener med sine kjøretøyer. Her var det fremvisning og prøving på banene. Lokalpressen var godt representert. Det store løftet var runden i Europamesterskapet i Rallycross i juni på Momarken. Den norske EM-runden Hedmark KNA Hedmarks hytter har vært leid ut til avdelingens medlemmer i sommermånedene. I tillegg har hyttene i noen grad vært leid ut til andre i regi av daglig leder på Oddane Sand. På høsten ble prosessen med å oppgradere hyttene påbegynt. De skal gjøres mer attraktive i tillegg til nødvendig vedlikehold. Kabel-TV er blant annet blitt lagt inn. 12 KNA Årsrapport 2008

13 fikk en opptur med publikumsrekord. Her var det masse folk og sirkus i det relative gode været. Fint var det også med to nordmenn på pallen. Det blir brukt mye tid og krefter på både planleggingen og gjennomføringen av slike store arrangement. Med erfarne, dyktige og trofaste medlemmer går dette bra. NM i rallycross med dobbeltløp kom også vel i havn med mye spennende kjøring. Vår underavdeling KNA Rudskogen har hatt trening for karting onsdager og søndager. på dette, inneholdende fellesrom, kontorer og lagerrom. Vi utga i år ett nummer av vårt medlemsblad Krumtappen. Hyttekomitéen er fornøyd med årets utleiefrekvens av avdelingens to hytter. Resepsjonen på Oddane Sand har skaffet ekstrainntekter ved utleie i ledige uker og helger. Avdelingen har 350 medlemmer en liten nedgang i forhold til forrige år. Klepp Motorsport KNA Klepp Motorsport arrangerte i 2008 Norgescup, Sørvestcup og en supertrening. I hele sesongen har det vært kjørt trening for karting hver tirsdag og lørdag. I tillegg har det vært avviklet debutantkurs en gang i måneden. Annenhver onsdag har bilgruppa hatt trening på banen. Banen har også vært utleid til ATL på dagtid. Disse driver med opplæring av førere til motorsykler. Det leies også ut til frikjøring og trening med registrerte biler, men kun til etablerte klubber med erfaring fra slike arrangement. Styret har vedtatt at det skal bygges et nytt kafébygg, da nåværende bygg er i dårlig forfatning. Kongsvinger KNA Kongsvinger har i 2008 ikke hatt noen billøp. Mange av medlemmene har vært engasjert i planleggingen og organiseringen av Rally Norway (2009). Det tar det meste av tiden og kapasiteten. Men underveis har klubben bistått mange andre arrangører med ekspertise og hjelp. Etter at avdelingen fikk tildelt prosjektmidler på KNAs landsmøte, har medlemmene i samarbeid med Travselskapet på Kongsvinger startet byggingen av et større klubbhus på travbanen. Travlaget stiller med tomt og bygger underetasje. KNA Kongsvinger setter opp et bygg KNA indre Ytre Østfold hadde motordag på Rudskogen i ufyselig vær. Kongsberg KNA Kongsbergs hytte på Homborsund har i sommer vært utleid i åtte uker. Mange medlemmer har vært med på dugnad. Med hensyn til større dugnadsarbeid er man litt avventende til HS s arbeid og vurdering av salg. Avdelingen har vært med som hjelpere til å avikle KNA Eikers Rally Hokksund. Flesbergsprinten ble kjørt i august, og ble vellykket avviklet. Vi hadde til og med deltakere på venteliste. I samarbeid med KNA Drammen ble det også kjørt en egen Challenge-klasse. Klubben er ellers med og hjelper andre arrangører av rally. Vi har jobbet med Sigdalrally, Numedalrally, Rally Sørland og i Challenge-løp til KNA Drammen. Det er stor aktivitet på Klepp Kart Ring. Martin stenshorne vant KNA Kongsbergs Flesbergrally. (Foto: KNA Årsrapport

14 Midt-Norge Avdelingen arrangert første runde i Norges-cupen for RC-nasjonal på Lånke Motorsenter i mai. Et sportslig vellykket stevne med 52 deltakere, som ga et lite overskudd. Minnepokal til alle deltakerne var et meget populært innslag. Det ble for sesongen 2008 inngått leieavtale med NAF Motorsport Trøndelag om treningskvelder for Drifting annenhver torsdag. Totalt 12 treningskvelder på Lånkebanen. På slutten av sesongen ble det i samarbeid med Powerdrift arrangert et Drifting-stevne. Vi var kun teknisk arrangør. Totalt sett et positivt tiltak som på tross av ett underskudd på kroner, tilførte avdelingen omlag 30 nye medlemmer. Hytta på Oddane Sand har vært utleid i hele sommer og har gitt et bra overskudd. Den har et sterkt behov for oppussing og vil ikke bli utleid før dette er gjort. Klubben har i år hatt en positiv vekst av medlemmer, etter år med synkende medlemstall. Nordvest Årets høydepunkt i KNA Nordvest ble hjemmeløpet Yamaha Masters. Igjen var avdelingen heldig med været og løpsdagen ble et minne de fleste kan se tilbake på med glede. I tillegg til Yamaha ble Junior-60 kjørt som gjesteklasse. Det ble seier til utøvere fra KNA Nordvest i begge klasser da Øystein Helgheim vant junior 60 og Johnny Kragseth vant Yamaha. En spesielt hyggelig sak var rapporten fra juryformann etter årets løp. Den hadde tidenes høyeste score og var en gledelig bekreftelse på kvaliteten i arrangementet. Gokart-sesongen startet allerede i februar for Kenneth Aarsnes og Øystein Helgheim, da de deltok på treningssamling og løp i Italia sammen med flere andre norske. Anlegget blir brukt hele året. I tillegg til at det foregår kart-kjøring på banen, så sant det ikke er snø og is der, benyttes verkstedet også til mekking og til samlingspunkt for den gode praten. Banen har vært åpen for trening for nybegynnere hver mandag og trening for aktive hver onsdag og lørdag. Det som kan karakteriseres som negativt med året er at rekrutteringen til kartaktiviteten ser ut for å ha stagnert i klubben. Antall medlemmer var ved årsskiftet 420, noe som er en svak nedgang fra Styret tar dette meget alvorlig og denne sak må uten tvil bli hoved-tema for Dessverre ble det i dette året ingen utbedring av tribune og depot som planlagt, da avdelingen ikke ble tilgodesett med prosjektmidler for Oppland KNA oppland har hatt en egen sportskomité som har tatt seg av drift av gokartbanens treninger, kartingstevner og utleie av banen til MC-opplæring. I juni arrangerte avdelingen et nasjonalt kartingløp Midtsommerløpet. Her deltok 95 konkurrenter, som ga et bra overskudd til kassa. Vi har hatt tre supertreninger med deltakere. Disse har også gitt et fint økonomisk bidrag. Mot slutten av sesongen ble mini utlånskarten solgt til et nytt medlem, mens to Cadetti-chassiser og en Junior- 60 motor er innkjøpt for å tilpasse utlånsflåten. Banen i Elvedalen har nå behov for nytt dekke snarest. Fra brukere kommer det stadig tilbakemeldinger om at banen er ujevn og humpete. Flere førere vegrer seg etter hvert å kjøre på banen. Søknad om prosjektmidler er sendt inn på nytt. I år har KNA Oppland hatt fire hytter til utleie på Oddane Sand. Utleien har gitt oss et godt økonomisk resultat. De to Lillehammer-hyttene vi har overtatt, har fått nødvendig oppgradering. Oslo og Omegn Tradisjonen tro arrangerte KNA Oslo og Omegn også 2008 ball. Vinterballet var i Hotell Bristols stilfulle festsaler. Styret vil nå vurdere om de årlige KNA-ball, som har vært arrangert rundt 71 ganger, kan fortsette i de tradisjonelle former. 33 glade sportskledde medlemmer og venner var med på den tradisjonelle kanefarten. De møttes til et lite forspiel i Klubbrommet på KNA-hotellet før bussen tok oss opp til Hammer n i Maridalen, der Ivar Bakke med alle sine kjøredoninger dro oss opp bakkene til første matstasjon med bål, trekkspill og tilløp til dans. På Ullevålseter ble vi mottatt av vertskapet. Classic Karting Cup - vi tro til med et nytt arrangement i samarbeid med BMW-Norge på kartingbanen til Harald Huysman. Arrangementet hadde som formål å fremme KNA i media og tiltrekke KNA et nytt publikum. Det var rundt 40 påmeldte. Rudskogen Gokart som kom med utstillingskart, ga informasjon om veien videre, hvordan komme i gang, om kurs og treningstider på Rudskogen. Det årlige Turløpet gikk denne gangen i det vestlige Østlandsområde. På Blåfargeverket var det først en ferdighetsprøve og deretter lunsjpause. For så å fortsette til Lyngdal og ha spesialprøve Vatnås og senere i Lurdalen. Middag og overnatting var på Quality Grand Hotell Kongsberg. Olabilløp under Sandvika Byfest - vi ble forespurt av arr. komitéen om bistand ved avviklingen av Olabilløpet, noe som KNA Oslo og Omegn stilte opp på. I mai dro Oslo-avdelingen med 60 deltakere på cruise med Juwel of the Seas. Det ble en skikkelig KNA-gruppe som koste seg i 4 døgn under turen Oslo-Amsterdam-Oslo. For medlemmer over 65 år har det blitt det avviklet et kurs i trafikkoppdatering. Da det var nær 100 som meldte seg, måtte det lages 2 samlinger. Formålet var å gi eksakt informasjon om aldring og trafikksikkerhet slik at den enkelte kan kjøre bil lengre og sikrere i tiden fremover. Elbilslalåm - i forbindelse med miljøbildagen til organisasjonen Zero stod vi som ansvarlig arrangør av elbilslalåm på Youngstorget. Begivenheten fikk mye mediaoppmerksomhet og ble vist på flere TV-kanaler om kvelden. Under Barnas Trafikkdag, arrangert av Trygg Trafikk hos Harald Huysmann, var avdelingen med og hjalp til. Vi 14 KNA Årsrapport 2008

KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2009 www.kna.no Innhold Aktiviteter 2009 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 EKS Vikingrally...s. 7-9 Rally Norway...s. 10-11 Bildager på TusenFryd... s. 12-13 Medlemstilbudene...

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år.

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. Velkommen til den andre utgaven av StyrkeIdrett i 2004. I dette nummeret skriver Jan Sjøl om NM,

Detaljer

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER 2 HOVEDSTYRET Leder Arild Vik, Hordaland Tlf.: 919 95 700 arild@nlrk.no Nestleder Eirik Lunde, Rogaland Tlf.: 911 06 396 eirik@nlrk.no Styremedlemmer Stig-Rune

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer