KNA ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no"

Transkript

1 KNA ÅRSRAPPORT 2009

2

3 Innhold Aktiviteter 2009 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 EKS Vikingrally...s. 7-9 Rally Norway...s Bildager på TusenFryd... s Medlemstilbudene... s Prosjekter... s. 16 Lokalavdelingene... s Bilsport...s Mesterskap...s Regnskap... s Styret, komitéer og utvalg.s KNA Årsrapport

4 Årsrapport Kongelig Norsk Automobilklub 2009 Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) ble stiftet 4. januar var dermed det 103. virkeåret for Norges eldste bilorganisasjon. Klubbens formål er: Å være en landsomfattende organisasjon for bileiere og bilinteresserte. Klubben skal være bilismens proaktive, offensive og positive talsmann. Å fremme et godt klubbliv, og ivareta medlemmenes interesser og yte dem bistand i alle bilspørsmål. Som Norges representant for Federation Internationale de l Automobile (FIA) å representere den internasjonale bilsport i Norge, øke interessen for bilsporten, og lede denne i et sunt spor. Å delta i internasjonalt arbeide i samsvar med Klubbens formål samt knytte forbindelse med tilsvarende utenlandske klubber. Aktiviteter 2009 stikkord Klubben har i 2009 vært styrt etter Strategiplanen for som ble vedtatt på klubbens Landsmøte 2008, samt en revidert handlingsplan for 2009 som har fokusert på sport, arrangementutvikling og medlemsvekst. På medlemssiden har man i 2009 innført et moderne web-basert medlemssystem, med bedre crm- og elektroniske kommunikasjonsmuligheter overfor medlemmene. Medlemspleie har vært i fokus, med telemarketing, SMS og e-post oppfølging. Etter sammenhengende fall i medlemstallet, fra i 2002 og til per , klarte man å snu trenden i I 2008 økte medlemstallet videre til I 2009 økte medlemstallet ytterligere til medlemmer i klubben en økning på 1 061, over 7 % i løpet av året. Det viser at KNA er konkurransedyktig på områdene medlemstilbud og bilsport. Den viktigste vervekanalen er fortsatt klubbens samarbeidspartner innenfor forsikring, If. Hytter camping På Oddane Sand Camping ble det i 2009 gravd ned ny strømkabel på 600 meter og montert opp nytt fordelingskap og 20 strømstendere. Det er fjernet 11 campingvogner etter pålegg fra brannvesenet. Ellers er det gjort vanlig vedlikehold på plassen. Sesongen ble preget av dårlig vær og oljekatastrofe i forbindelse med forliset av Full City. Totalt i 2009 var det 344 leietagere av faste plasser og i tillegg 16 døgnplasser. Det var 100 % belegg i sesongen, og det står rundt 25 på venteliste (som er KNAmedlemmer) for å få fast plass.i tillegg er det 27 hytter på Oddane Sand. Seks av dem drives av Oddane Sand, mens 21 eies og administreres av KNAs avdelinger. Oddane Sand eier og driver også hyttene Måken og Sjøstjernen på Homborsund. Oddane Sand hadde i 2009 en omsetning på kr millioner (5.075 i 2008). Driftsresultat ble på kr mill (0.894 i 2008) På Homborsund er det åtte hytter eiet og drevet av KNAs avdelinger, mens to hytter er eiet og blir drevet av Oddane Sand. Det har vært en tvist gående i rettsapparatet mellom KNA og en entreprenør som prosjekterte utbygging på Homborsund for noen år siden. Denne utbyggingen valgte man å skrinlegge, og tvisten med entreprenøren ble løst ved et forlik i januar Bilsport Det ble avholdt eget bilsportsmøte i november 2009 som bekreftet betydningen av klubbens økte satsning innenfor dette kjerneområdet i klubbens virksomhet. Sportsutvalget som ble gjenopprettet i 2008 har i 2009 fokusert på å stimulere til ny aktivitet i avdelingene, løfte KNA-mesterskapene og holde på profilerte bilsportutøvere. Sportsutvalgets virksomhet i 2009 ble finansiert med prosjektmidler fra KNA Fondet. Statistikken over avviklede arrangementer totalt for KNA viser følgende: 2009: : 56 Målt i antall arrangementer, vitner dette om et økt aktivitetsnivå i klubben KNA Hytte Homborsund Bilpolitikk KNAs Bilpolitiske utvalg har i 2009 revidert klubbens Bil- og trafikkpolitiske program, samt påbegynt tiltak 4 KNA Årsrapport 2009

5 Fra KNAs sportsmøte i november overfor veimyndigheter og samferdselspolitikere. Med programmet som faglig underlag har KNA vært eksponert i mediene ved en rekke anledninger. KNA er også representert i diverse fora i regi av Trygg Trafikk og OFV, samt i Samferdselsministerens Nasjonale trafikksikkerhetsforum. Kampanjer KNA var en av 17 organisasjoner som stiftet Klimaveien i 2007, og som ble avsluttet ved utgangen av Klimaveien var en dugnad og felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid og som i samarbeid med norske myndigheter ønsker å mobilisere til en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. Kampanjen fokuserte på hvilke positive tiltak som kan gjøres, fortrinnsvis innenfor dagens rammebetingelser. (www.klimaveien.no). KNA lagde en opplæringsfilm i økonomisk bilkjøring der Henning Solberg ble brukt som instruktør i Dette var klubbens bidrag inn i Klimaveien. Filmen ble svært godt mottatt, og brukes nå blant annet i teorikurs hos trafikkskolene som er medlem av ATL og den brukes i oppfriskningskurs for taxiførere i sentraler som er medlem av Norges Taxiforbund. Klimaveien er nærmest identisk med FIAs kampanje Make Cars Green, og KNA er blant klubbene som er medlem her. Denne kampanjen markerte KNA i det såkalte Green Room under Rally Norway i februar, ved å dele ut en brosjyre med tips om økonomisk bilkjøring. Veisaken ble sterkt fokusert i media, og den sittende rødgrønne regjeringen gikk høyt ut og lovet en sterk samferdselssatsing. KNA vil imidlertid følge utviklingen nøye, og se om regjeringen følger opp sine fagre løfter fra valgkampen og gjennom den nylig vedtatte Nasjonal Transportplan Eierskap I desember 2008 gikk KNA inn på eiersiden i Rally Norway AS (30%) gjennom en rettet emisjon mot KNA, NAF, NBF og Rally VM Invest AS (RVI). Dette var nærmest en redningsaksjon for å sikre at det ble et VMrally i Norge i Også i 2009 gikk selskapet Rally Norway AS med underskudd, og aksjonærene stilte opp med lån for å sikre videre drift av selskapet. Per er Rally Norway kandidat for ny VMrunde i I oktober 2009 ble det sendt søknad til både Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet om statlige støtte til den norske VM-runden. Ved utgangen av 2009 var det ikke kommet noen avklaring fra Staten. KNAs hovedstyre er ikke villig til å stille med mer kapital for å sikre videre arrangement. KNA er også aksjonær i Rudskogen Motorsenter AS og Norsk Trafikksenter AS. I hele 2009, frem til Stortingsvalget i september, var KNA med i kampanjen Veivalg Dette var et samarbeid mellom 16 organisasjoner der målet var å sette behovet for bedre veier høyt på dagsorden før stortingsvalget i OFV fungerer som sekretariat for kampanjen. Hallgeir Raknerud var medlem av referansegruppen.

6 KNAs president Ola Loennechen overrekker gave til FDMs president Bent Halkier under den danske klubbens 100-årsjubileum. Prosjekter KNAs Hovedstyre med tilslutning av Kontrollkomiteen tildelte prosjektmidler som følger i 2009: 1. KNA Solør Motorspor oppgradering/renovering Finnskogbanen kr KNA Sportsutvalget bilsportsatsing, kr ,- 3. KNA Administrasjonen markedsprosjekt, kr ,-. Avdelinger/medlemstall Ved utgangen av 2009 besto KNA av 25 lokalavdelinger. Ingen avdelinger ble opprettet eller oppløst i Pr var det KNA-medlemmer. ( pr ) Klubben avholdt avdelingsmøte i Oslo 6. juni med fokus på bilpolitikk. Avdelingsmøtet 15. november på Lillestrøm ble avholdt som et rent sportsmøte med premieutdeling for klubbmesterskapene. Internasjonal representasjon FIA avholdt i 2009 ordinær generalforsamling, og en rekke andre møter, i Paris i november, der president Ola Loennechen, generalsekretær Jan Beckmann og informasjonssjef Hallgeir Raknerud deltok. De samme representerte også KNA i generalforsamling i FIA Region 1 under FIA Springmeetings i København i juni. I denne forbindelse feiret også danske FDM sitt 100-årsjubileum. President Ola Loennechen representerte KNA i den slovenske klubben AMZS sitt 100-årsjubileum. Hallgeir Raknerud deltok i møte i FIA European Club Magazine Alliance i Madrid i september. Ola Loennechen ble valgt inn i FIAs Audit Commitee under generalforsamlingen i november. Administrasjonen 2009 har vært et år preget av generasjonsskifte i KNAs administrasjon. Administrasjonen utgjorde ved årets slutt fem ansatte, samtidig som man valgte å sette bort mye av den tekniske medlemshåndteringen. ADMINISTRASJONEN BESTO VED UTGANGEN AV 2009 AV: Generalsekretær Jan Beckmann Informasjonssjef Hallgeir Raknerud Økonomi- og regnskapsansvarlig Finn Stensrud Avdelingskontakt/Sportsansvarlig Øivind Grimsmo Administrasjonssekretær Tone Slettbakken Naglestad Oddane sand camping: Daglig leder Vidar Karlsen Vidar Karlsen Daglig leder Oddane Sand Camping Jan Beckmann Generalsekretær Hallgeir Raknerud Informasjonssjef Finn Stensrud Økonomi- Øivind Grimsmo jr. Avdelingskontakt Tone Slettbakken Naglestad og regnskapsansvarlig Sportsansvarlig Administrasjonssekretær KNA Årsrapport KNA Årsrapport 2009

7 EVS Vikingrally: KNA i front for miljøvennlig bilsport KNA-medlemmene H.K.H. Kronprins Haakon og Henning Solberg sørget for at det ble enorm oppmerksomhet da KNA gikk i bresjen for å vise at bilsport og bilglede kan gå hånd i hånd med miljøsaken. Sammen med miljøroganisasjonene Zero og NBF arrangerte vi EVS Viking Rally fra Oslo til Stavanger. Som en ansvarlig bilorganisasjon er KNA opptatt av klimaendringene. Allerede i 1993 arrangerte KNA billøp for elbiler. Klubbens utgangspunkt er at man kan ha glede og nytte av bilen uansett om drivstoffet er fossilt eller mer klimavennlig. Det var stor interesse både nasjonalt og internasjonalt da KNA var med på å arrangere tidenes første nullutslipps-raly. Løpet ble startet fra Oslo, med åpning av ny hydrogenfylleplass på Statoil på Økern. Det var tett mellom fotografene og mikrofonene da Kronprinsen og Rallykongen var med på å markere åpningen, og starten av løpet for nullutslippsbiler, det vil si biler som enten ble drevet av strøm eller hydrogen. Kronprinsen og Henning ble startet av Samferdselsminister Liv- Signe Navarsete, og kjørte fra Oslo til Drammen, med Kronprinsen bak rattet og Solberg som kartleser for anledningen. KNA Årsrapport

8 -Det gikk veldig fint. Kronprinsen kjørte behagelig, og jeg passet på at vi ikke brøt fartsgrensene. Han avslørte også at han følger med på rallysporten. Han var oppdatert på hvordan jeg ligger an i VM, og det var hyggelig, mente Henning Solberg. Ikke en gang for Henning Solberg er det dagligdags med kongelig sjåfør. Kronprinsen var med kun på den første etappen av løpet til Drammen, mens Henning Solberg og KNA Hydrogen Team fortsatte til Stavanger. KNA Hydrogen Team var et samarbeid mellom KNA og Ford, og på teamet kjørte også den amerikanske Indy Light og Nascar-føreren Leilani Münter og hennes kartleser Suzanne Hunt. De kjørte også en Ford Focus Fuel Cell. - Jeg var med for å prøve noe nytt. Jeg har i hele livet vært opptatt av biler og tekniske løsninger, og det som skjer i bilbransjen når det gjelder miljø og klima er spennende. Jeg synes derfor det var veldig interessant å være med på dette, og det er flott at vi i KNA går i bresjen og er med som arrangør. Her brukte vi et rally som utstillingsvindu for de løsningene som vi vil se mer av fremtiden, sa Henning Solberg. Med ni forskjellige kartlesere og selveste Kronprinsen som sjåfør fra Oslo til Drammen, ble løpet som endte opp i Stavanger en eneste lang PR-turne for Henning Solberg og KNA. -Jeg var ikke akkurat med for å vinne løpet, så jeg er veldig godt fornøyd. Jeg hadde tre fantastiske dager, og vi hadde mye moro underveis, sier Henning Solberg, som altså kjørte Ford Focus Fuel Cell. Første dag endte i Langesund, etter at det mest spekta-kulære den dagen var bakkeløp i ærverdige Korketrekkeren ved Langangen. Der ga Henning Solberg full gass, med kamerateam fra NRK som ballast i bilen. Andre dag endte i Lyngdal, og da var det blant annet langt opphold i Kristiansand på ettermiddagen der det var lagt opp til et variert program. Henning Solberg fikk blant annet prøvd seg i flere forskjellige biler under autoslalåmen som ble arrangert i byen. Siste dag gikk fra Lyngdal til Stavanger og da var høydepunktet for mange den legendariske etappen over Tronåsen like ved Egersund. Den bratte bakken ble brukt allerede i Rally Monte Carlo i 1931, og også denne gangen ble den en utfordring for en del av deltagerne. Elbilene kjørte ikke der, men flere hydrogenbiler gikk tom for drivstoff. 8 KNA Årsrapport 2009

9 Et annet høydepunkt siste dag var kjøring på KNA Klepps gokartbane. Her var det flere som ga skikkelig gass, og blant annet de tre Tesla-elbilene gjorde seg bemerket. Men Henning bidro i hvert fall til show underveis. Høydepunktet var uten tvil da han med Lyngdals ordfører i kartleserstolen tok brekksladd og kjørte baklengs inn i målgården uten å berøre en eneste kjegle under autoslalåmen i Lyngdal tirsdag kveld. Det hører med til historien at han da fikk en bedre tid enn den han fikk da han kjørte rett vei over mål. I klassen for Plugg Inn Hybrider var det kjente bilsportsnavn som vant. Inge Møller med Rally Norwaygeneral Even Wiger i kartleserstolen vant denne klassen i en Amberjak Prius. Vinner av Hydrogenklassen ble søstrene Marlene og Veronica Engan, barnebarn av ikke ukjente Ingar Engan, fra Oslo. De ble hyllet av selveste Fyrst Albert av Monaco da de gikk i mål. Målgangen på løpet var en del av den store utstillingen og konferansen EVS 24 i Stavanger Forum. Søstrene Marlene og Veronica Engan, som er godt kjent fra rallymiljøet, kjørte en Quantum Prius hydrogen. De hadde ikke stor margin til nummer to i klassen, italienerene Paolo Marchese og Alessandro Pozzato i en Fiat Panda HyTran. På en tredjeplass i denne klassen endte Jørn Paus og Torgeir Nakken i en Quantum Prius. Elbilene kjørte en noe annen rute enn hydrogen- og plugg inn hybridene. Blant deltagerne i elbilklassen var det Gunnar Sømåen Birkenfeldt og Andreas Handeland som vant i en Tesla Roadster. Henning Solberg, som var den som fikk størst oppmerksomhet av alle i løpet, endte nede på en 11.plass i hydrogen-klassen. Men så hadde da Henning ikke mindre enn ni forskjellige kartlesere fra forskjellige Ford-forhandlere i sin bil underveis. Da hjalp det lite at han var raskest på nesten alle slalåm-etapper, bakkeløpet i Korketrekkeren og inne på gokartbanen på Klepp. Han tapte for mye på regularity-etappene der man skal holde en nøyaktig gjennomsnittshastighet. KNA Årsrapport

10 Rally Norway KNAs Henning Solberg og Cato Menkerud endte på 4. plass i Rally Norway i For andre gang ble det arrangert VM-rally i Norge i Igjen var svært mange KNA-medlemmer sentrale, enten som deltagere, sentrale i løpsledelsen eller som funksjonærer. Like før årsskifte 2008/2009 gikk KNA inn som aksjonær i Rally Norway AS og fikk en eierandel på 30 %. Dette ble gjort for å sikre at løpet kunne gjennomføres etter at finanskrisen rammet både rallysporten generelt og Rally Norway spesielt hardt. mye skryt fra løpets vinner Sebastien Loeb, så sviktet publikum. De over frivillige la ned en enorm innsats i ned mot 20 minusgrader, og sikret den nevnte suksessen på flotte rallyveier i Hedmark og Oppland. Men det ble solgt i underkant av billetter, noe som var færre enn arrangøren hadde budsjettert med. Kombinasjonen av 20 minusgrader, finanskrise og en helg med mye god sport på TV gjorde ikke oppgaven enkel. Løpet i 2009 ble igjen en sportslig suksess, og i tillegg ble det satt stort fokus på bilsport, miljø og klima både i forbindelse med åpningen på Bjerke Travbane i Oslo og i utstillingen Green Room på Hamar. Miljøsatsingen ble også en suksess, og blant andre var statsminister Jens Stoltenberg sentral under åpningen i Oslo. Men til tross for sportslig suksess, med nok en svært vellykket arrangementmessig gjennomføring og norsk 4. plass til Henning Solberg og Cato Menkerud samt Men uansett om det norske publikummet sviktet, så markerte Rally Norway seg som en pioner internasjonalt i miljøsaken. Miljøengasjementet gikk ikke upåaktet hen ute i verden. FIA, der KNA er en av medlemsklubbene, roste Norge og Rally Norway opp i skyene. Jens Stoltenberg deltok under åpningen av Rally Norway på Bjerkebanen. Der fikk han en prøvetur med den femdobbelte verdensmesteren Sebastien Loeb i 10 KNA Årsrapport 2009

11 en Hybrid-versjon av en Citroën C4 WRC. I tillegg var den norske statsministeren med på å promotere FIAs miljøkampanje Make Cars Green sammen med Loeb og KNAs rally-duo Petter og Henning Solberg. -Løsningen på klimaendringene ligger på et globalt plan, men forskjellige aktører kan påvirke og endre den enkeltes bidrag til klimaendringer. Det er viktig å sette søkelys på dette slik som Rally Norway gjør. Rally Norways miljø-tilnærming, kombinert med den hybridteknologien som ble vist under åpningsshowet, sender et signal om at motorsporten er en viktig bidragsyter for å utvikle ny miljøvennlig bilteknologi, sa Jens Stoltenberg. Også FIAs president, Max Mosley, var imponert over det norske initiativet. -Jeg kan bare gratulere Rally Norway med sin ledende miljørolle innenfor FIAs rally-vm. Gjennom teknologi som kutter utslippene, og støtte til viktige initiativ som Make Cars Green-kampanjen, viser motorsporten hvor seriøst man tar kampen mot klimaendringene, sa Max Mosley. Det endte med underskudd også i 2009, og KNA og de andre eierne av Rally Norway AS stilte opp med lån til selskapet slik at forpliktelsene etter arrangementet kunne innfris. I inngangen til 2010 er arrangementet inne i en usikker tid. Det er søkt om statstøtte for videre løp, men det er også usikkert om Norge vil være på terminlisten for 2011 som skal presenteres i april i KNAs hovedstyre har gitt klare signaler om at det ikke er aktuelt for KNA å bruke mer midler på Rally Norway. Statsminister Jens Stoltenberg var med på å sette fokus på miljøet under Rally Norway sammen med Sebastien Loeb og Petter og Henning Solberg. KNA Årsrapport

12 Vellykket KNA-helg på TusenFryd KNA gikk i 2009 nye veier for å vise fram klubben, bilsport og bilglede til et bredere publikum. Siste helgen i august samarbeidet klubben med fornøyelsesparken TusenFryd om bildager, og det ble en suksess august inviterte KNA for første gang til bildager i samarbeid med TusenFryd. Aktivitetene inkluderte gokartoppvisninger, veteranbilparade, stands med utstilte løps- og sportsbiler i samarbeid med KNA Varna, Norsk veteranvognklubb og en rekke samarbeidspartnere. KNA og alle aktivitetene satte et sterkt preg på hele parken og mange medlemmer benyttet seg av spesialtilbudet om halv pris på inngangsbilletten til fornøyelsesparken denne helgen. Besøk og interesse var over all forventing, og omkring personer fant veien til parken. Mange fikk øynene opp for KNA og klubbens arbeid. Gokart i viking-omgivelser KNA Varna arrangerte oppvisningskjøring med gokarter. Her fikk publikum se hvordan 7-8-åringer håndterte sitt kjøretøy. Folk gispet da de så vår profilerte kartkjører Dennis Olsen akselererte med sin kart, og sjelden har vel norske kartførere hatt et større publikum. Publikum kunne både ta en nærmere titt på kjøretøyene og få mer 12 KNA Årsrapport 2009

13 informasjon om sporten. Dette gjorde at mange i ettertid har meldt sin interesse for å prøve karting på Varnabanen ved Moss. Markedsstemning og bilparade På Sirkusplassen i TusenFryd var det den reneste markedsstemningen med tusenvis av interesserte publikummere. Her kunne man oppleve mange spreke eldre biler, og besøke informasjonsstander fra KNA og KNA Varna, KNAs forsikringspartner If, Bilforlaget, Viking Redningstjeneste, Stena Line og Trygg Trafikk. Litt ut på dagen rullet også en flott veteranbilparade gjennom parken og inn på plassen, til stor begeistring både hos gammel og ung. Slalåm med Radiobiler En ny gren ble også introdusert under helgen. TusenFryds bilpark, radiobilene, fikk ny betydning i et uoffisiell NM i autoslalåm med radiobiler. Både deltakerne og publikum hadde det skikkelig moro. I 2010 blir det gjentagelse av bildager i Tusenfryd, nærmere bestemt august, og da betaler KNAmedlemmer kun halv pris på inngangsbilletten. KNA Årsrapport

14 Medlemstilbudene 2009 KNA Bilhjelp KNA Bilhjelp tilbys i samarbeid med Viking Redningstjeneste og kan av KNA medlemmer kjøpes for kr. 335,- (2009) per år. Det ble utført 557 assistanser til KNA medlemmer i 2009, mot 628 året før. KNA Turservice/Ferie og Fritid KNA utstedte 311 internasjonale førerkort i 2009 Bladet Bil og Motorliv KNAs medlemmer mottar hvert år 10 utgaver av bladet Bil, utgaven som sendes KNAs medlemmer innholder syv sider med stoff fra KNA. KNAs informasjonssjef Hallgeir Raknerud var redaktør for KNAs sider i bladet. Forsikring gjennom If Skadeforsikring Samarbeidet med If Skadeforsikring ble videreført i KNAs medlemmer får 11% rabatt på forsikring av privatbil, 10% på motorsykkel, 8% på villaforsikring, hjemforsikring, hytteforsikring og forsikring av fritidsbåt hos If Skadeforsikring. Drivstoffavtale Esso Esso yter KNAs medlemmer 35 øre per liter (inklusive MVA) i rabatt på bensin og diesel ved betaling med kredittkortet Esso MasterCard. Kortet er gratis, uten årsavgift, etableringsgebyr eller andre gebyrkostnader. Det gir også inntil 45 dager rentefri kreditt. Leiebil Avtalen med Avis bilutleie ble videreført i Denne avtalen gir KNA medlemmer 10% rabatt på AVIS sine gjeldene døgn / weekend / feriepriser på både personbiler og varebiler. Avtalen med Holiday Autos ble også videreført, og gir våre medlemmer 10 % rabatt. KNA Bilfinans Medlemslånet er et samarbeid mellom Handelsbanken Finans, og KNA der vi tilbyr finansiering av bil, og fritidslån. Medlemmene får gunstig rente og rabatt på etableringsgebyret. KNA TravelSmart MasterCard KNA Travelsmart ble videreført i De som bestiller kortet får kr 100,- i rabatt på medlemsavgiften i KNA, betalt av Handelsbanken Finans. Det er ikke årsavgift på kortet. Med KNA TravelSmart MasterCard kan det oppnås store rabatter på varer og tjenester som betales med kortet. Hotell avtale Rica Hotels Ny avtale med Rica Hotels gir medlemmene 10 % på overnatting på kjedens hoteller. Verkstedtjenester hos AutoMester Kjeden har ca. 150 mekaniske og 30 karosseri- og lakkverksteder. Som KNA medlem får du 10 % rabatt på deler når du benytter AutoMester -kjeden. AutoMester er en landsdekkende kjede av uavhengige bilverksteder som tilbyr service, reparasjoner og EU kontroll på alle bilmerker. Harald Huysman Karting (Oslo) KNA medlemmer får kjøre til medlemspris på innendørs banen i Oslo. Rabatt på dekk og felger hos Vianor Ny avtalen med Vianor som gir KNA medlemmer inntil 16 % rabatt på kvalitets dekk og felger hos Vianor forhandlere over hele landet. World Medical Card World Medical Card er et kort som gir leger all den informasjon de behøver for å gi deg rett behandling ut fra dine behov ved sykdom eller ulykke. Kortet kan benyttes i alle land. Cappelen Damm kart og reiselitteratur Medlemsrabatt på kart og reiselitteratur. Foruten kart over Norge, har Cappelen norsk agentur for kjente internasjonale kartprodusenter, som Michelin, Kartcentrum, Kraks kort og Kummerly + Frey. Et samarbeid med Cappelen gir medlemmene tilgang til kvalitetskart for destinasjoner over hele verden. Diverse rabatter KNA hadde også i 2009 rabattavtaler med blant annet Scandic KNA Oslo, Norlandia Hotels & Resorts, Rainbow Hotels, Stena Line, Pol Line, Campingpass og Fjordpass. Samt gode tilbud på KNA feriesteder, hus, leiligheter, hytter og campingplasser. 14 KNA Årsrapport 2009

15 Medlemspriser på overnatting ved Rica Hotels Rica Hotels er samarbeidspartner med KNA og kan derfor gi alle KNA-medlemmer gunstige avtalepriser på overnatting. Som medlem kan du velge mellom nærmere 80 hoteller i Norge og Sverige. Det er en fordel å være medlem... Bli medlem i Rica Hotels fordelsprogram og få 500 bonuspoeng for hver overnatting. Etter bare 10 overnattinger kan du ta ut en bonusnatt på et av Rica hotellene i Norge og Sverige. Les mer om Rica Hotels fordelsprogram på Enkelt å bestille hos oss! Du kan enkelt bestille overnatting med KNA avtalepriser ved å ringe Rica Service Centre på telefon: eller sende en e-post til: Husk å oppgi Corp ID: KNA ved bestilling. For mer informasjon om våre hoteller, se

16 Prosjekter 2009 Prosjektmidlene for 2009 ble av Hovedstyre med tilslutning av Kontrollkomiteen tildelt: KNA Solør Motorsport, oppgradering/renovering Finnskogbanen kr ,- KNA Sportsutvalget, bilsportsatsing, kr ,- Arild Hansen i Bilpolitisk utvalg under KNAs avdelingsmøte i juni. Lokalavdelingene Ved utgangen av 2009 hadde KNA 25 avdelinger. KNA har medlemmer pr Landsmøtet 2008 vedtok at avdelingenes kontingentandel for 2009 og 2010 skal være 10%, og at resterende 10% skulle avsettes i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingene fikk for 2009 tilført kr ,60,- i kontingentandel. Resterende 10% kr ,60,- er avsatt i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingsmøter Avdelingsmøte 6. juni 2009 ble avholdt på Scandic Hotel KNA i Oslo med temaer som Veivalg 2009, Bilpolitikk, Prosjektmidler og hyttehold, verving og markedsaktiviteter og minikurs for kasserere/ økonomiansvarlige. I tillegg hadde vi et foredrag av Olav Egil Ellevset fra Statens Vegvesen som snakket om internasjonale erfaringer med offentlig og privat veifinansiering. Avdelingsmøte 14. november 2009 ble avholdt på Thon Hotell Arena på Lillestrøm, som et rent sportsmøte. Temaer var arrangementer året 2009, hvordan gjøre KNAs arrangement mer attraktive, hvordan stimulere til økt/ny aktivitet i KNA, åpen post ordet fritt. Møtet ble avsluttet med premieutdeling for KNA-Mesterskapene. Møtet var preget av et stort engasjement. 16 KNA Årsrapport 2009

17 RAPPORT FRA AVDELINGEne Aust-Agder Bilsportsaktiviteter og mekkegarasje er det som får størst oppmerksomhet i KNA Aust-Agder. 29. august inviterte avdelingen til klubbløp på Rugsland, i samarbeid med KAK. 18 førere stilte til start, fordelt på klassene BC junior, BC senior og åpen klasse for biler med H-lisens. Vi hadde en flott dag på banen, som ble avsluttet med premieutdeling. Årets klubbmestere ble: BC Junior Esben Ustad, BC senior Tor Erik Ustad og Eirik Andresen i åpen klasse oktober deltok Trond Berli på Bilsportskonferansen på Gardermoen, hvor talentutvikling blant de yngste og samarbeid med Antidoping Norge igjen var sentrale temaer, sammen med revidering av gjeldende regelverk. 14. november deltok Trond Berli på Avdelingsmøte i Lillestrøm. Motorsportsarrangementer gjennom 2009 ble evaluert, og man søkte å finne potensial for forbedring. KNA Aust-Agders vandrepokaler gikk i 2009 til: Beste Senior 2009: Gøran Eiker Beste Dame 2009: Lill-Mari Blankenberg, til odel og eie! Det ble også utdelt Bestemanns pokaler til Junior, disse ble: Beste Junior Gutt 2009: Esben Ustad Beste Junior Jente 2009: Christina Espeland Ekeberg Verkstedhallen på Eydehavn som avdelingen leier av Arendal kommune, har for tiden begrenset aktivitet. Dette er et godt tilbud til klubbens medlemmer som har fått plass til sine biler. Avdelingens mange aktive kjørere har i 2009 hevdet seg svært godt i bilcross, rally og rallycross. Styret har i løpet av 2009 avholdt seks styremøter og behandlet 30 saker. Samarbeidet i styret har det siste året vært godt blant de fremmøtte, Arbeidsoppgaver har blitt fordelt og lojalt fulgt opp. Tallene viser en liten økning i medlemsmassen gjennom året. Pr. 31. desember var det 271 medlemmer i avdelingen. Bergen KNA Avd Bergen har hatt sine aktiviteter rundt i bergensområdet som mekkelokalet ved Hylkje og hytten på Fedje, samt offroad i Modalen. KNA Avd Bergen har også bidratt i forbindelse med russerebusen, noe som er en årlig event for avdelingen. Avdelingen har ikke så mye midler å rutte med, dette mener styret er på grunn av Landsmøtevedtaket om at vi kun får halvparten av den medlemskontingentandelen som vi tidligere har fått tildelt. Dette betyr at vi må være forsiktig med bruk av de midler som vi har, og at arrangementer må gå i balanse. Offroadkjøring i Modalen er en stor aktivitet i KNA Bergen. KNA Årsrapport

18 Året 2009 ble et regnskapsmessig vanskelig år med et underskudd på kr av en omsetning på kr Underskuddet som er pådratt avdelingen, kommer i hovedsak fra Offroaders aktivitet. Vi har hatt en fin utleie sesong for hytten - noe fra Fedje Treningssenter og noe via annonsering i media. Båten vår har i år lagt ved treningssenteret på lånt plass. Vi søker stadig å finne nøstetomt eller båtfeste. På grunn av dårlig vær og utleie har det ikke blitt gjort noe særlig med tanke på oppgradering av vår hytte. Men salongen i stuen er skiftet ut og feil på kloakk, samt vannlekkasje fra kjøkkenbenk er utbedret. Mekkelokalet ved Hylkje fungerer som tidligere år. Vi er egentlig oppsagt, men holder på fra måned til måned. Det arbeides med å skaffe nye lokaler. Sportskomiteen er i år blitt lagt inn som en del av styret med bare formann i selve komiteen. Dette er pga. liten aktivitet med arrangementer. Avdelingen har hatt to NC-løp i Modalen i regi av KNA Offroaders Hordaland. Enkelte gokartførere har hatt en bra sesong med blant annet seier i Norges Cup. En av førerne har også deltatt i internasjonale løp. Klubben var tilstedet på KNAs Spotsmøte og premieutdeling.det ble også i 2009 arrangert rebusløp for russen. KNA Avd. Bergen er en av organisasjonene som går sammen om å arrangere dette. Det var stor deltagelse med ca. 170 kjøretøyer hvilket også inkluderte en del busser. Som tidligere er dette et meget hektisk arrangement. Russen oppførte seg også i år meget eksemplarisk. Bodø KNA Bodø har hatt et travelt år, som skyldes aktive medlemmer, og diverse forespørsler fra andre, blant annet Leif Haakestad (leder Bratten aktivitetspark) vedrørende Bodø Kommunes trafikksikkerhetsplan, og Presidenten i Bodø Amcar, Oddvar Ingebrigtsen, angående vegsaltingen. Ikke rent få telefoner til formannen og avisinnlegg vedrørende siste sak. I begynnelsen av året 2009 redegjorde vår formann om en bruktbilmesse i Molde. Ca besøkende og en knallsuksess. Det ble laget et budsjett før vi sjekket behovet og ønske fra bilbransjen. Foreløpig er forslaget lagt på vent. Anders Tollaas og Fred Asle Nordvik fra avdelingen var to av mange funksjonærer på Rally Norway. De hjalp NAF Oslo på Bjerkebanen, og KNA Kongsvinger. Det ble også tid til litt sosialt samvær med andre fra KNA. Per Weisæth i klubben fylte 70 år den 8. mars. Han var meget aktiv rundt 1970, og fikk virkelig fart i Bodøavdelingen. Han satt også i Hovedstyret og startet opp vårt medlemsblad Hjulspinn som blir 40 år til neste år. Det har vært avholdt sju styre- og komitemøter, og behandlet 74 saker. I tillegg har formann og sekretær/ redaktør flere ganger i uka pratet om, og diskutert KNA. Drammen Avdelingen har fire hytter på Oddane Sand Camping. To av disse er fullisolert og tilkoplet vann og avløp. Havgløtt og Havglimt er bygget i 1993 og Disse fremstår i god stand og har en god standard. Dette merkes på utleien, som er god på disse i sesongen. Det er i år gjort en betydelig innsats når det gjelder fornyelse og renovering av Helan. Hytten ble bygget ut/renovert våren 2009 for å kunne romme bad/wc og litt mer plass på kjøkken og soveavdeling. Da vi måtte fornye KNA Drammen har mange fornøyde deltagere i sine Challengeløp. 18 KNA Årsrapport 2009

19 hele det elektriske anlegget og legge inn komplett nytt rørsystem, måtte vi investere noe mer penger enn først antatt. Hyttens areal ble økt med 15 kvm. Det ble bygd nytt tak over hele den gamle delen, nye vinduer og innerdører satt inn, samt at alle senger, madrasser og sengeklær ble fornyet. Hytten kan romme sju personer slik den fremstår. På kjøkkenet er alt nytt og delikat. Våren 2010 skal vi pusse opp stuedelen av Helan, slik at hytta praktisk talt vil framstå som ny. Avdelingen arrangerte KNA Mesterskap i Autoslalåm på Hakavika bilcrossbane lørdag 18.april Deltagerne var begeistret for den fine, men krevende løypetraséen som var stukket. Alle tilstedeværende hadde en fin dag i et trivelig bilmiljø. Deltagelsen var betydelig bedre enn året før, så det er tydelig at stevnet er i ferd med å bli tradisjon. Avdelingen opprettholder sitt ry som den ledende arrangør av challengeløp. Vårt hovedløp Spiral Challenge ble også i år en suksess med over 30 biler til start. Ekstra hyggelig var det med deltagelse både fra Sverige og Danmark. Spiral-challenge inngikk i KNA-mesterskapet og som hovedløp i Challenge cupen Scandi-Travel. Nytt av året var en ny type billøp med 0-utslippbiler der KNA Drammen sto ansvarlig for løype og teknisk opplegg, lading til e-biler med mer. 30 biler startet fra Økern i Oslo mandag 11. mai i strålende vær, med Kronprins Haakon, Henning Solberg og Samferdselsminister som starter og deltager til Kjeldstad i Lier. Målgang var i Stavanger etter uforglemmelige dager på veier som vekslet fra fjord til fjell i maks vær. Det var tre dager med nok å gjøre for alle de frivillige som hovedsakelig kom fra challengemiljøet. Eiker I KNA Eiker var aktiviteten i 2009 noe lavere enn året før. Året startet med at avdelingen sto som arrangør for Rally Hokksund i februar. Deretter fulgte Vårløpet på Hakavika i april, som ble et kjempeflott arrangement og innbrakte et pent overskudd. Så kom det en nedtur da vi måtte avlyse løpet som skulle ha gått den 13. juni. Dette var en strek i regninga og et lite minus på kontoen. Pengeløpet (premier) vårt i august ble igjen et løp med betydelige inntekter. Til slutt kom klubbløpet i oktober med påfølgende klubbfest helgen etterpå. Det var et kostyme-party, arrangert med stor suksess. Løpet ble et arrangement med et lite overskudd. Vi hadde besøk av NMK Tønsberg og NAF Motorsport Drammen, som kjørte klubbløpene sine sammen med oss. Komiteen som driver kiosken har vært helt fabelaktig. De står på og bidrar hvert år med et betydelig beløp i klubbkassa. Likeledes har banemannskapet lagt ned en betydelig arbeidsinnsats med hjelp av blide medlemmer på dugnad. Alt i alt har det vært et godt år for KNA Eiker. Det skal også nevnes at klubben fikk en Europamester med Sverre Isachsen i Rallycross div. 1. Ekstra hyggelig var at Morten Bermingrud gjorde comeback etter ulykken. Det er helt fabelaktig. Sist, men ikke minst, en stor gratulasjon også til Olav Fredriksen for sølv i både norsk og svensk bakkeløpsmesterskap. Banens forfatning begynner å bli veldig dårlig, spesielt gjelder dette langsiden opp fra start. Her kommer det opp masse stein, med tilsvarende klager fra utøverne. Sanitærforholdene klages det også på. Her henger vi nok etter. Dette gjør nok sitt til at vi sliter med å få deltakere. Her har vi en utfordring som krever et løft. Avdelingen avholdt i 2009 årsmøte og ni ledermøter. Det har ikke vært avholdt noen medlemsmøter for året som gikk. Medlemstallet er omtrent som før 336. Halden KNA Halden har hatt et aktivt år med medlemsturer, medlemsmøter, challengeløp, innendørs gokartcup og ikke minst slalåmchallenge. Noen av medlemmene besøkte 24. mars Smart Classic, og så på historiske sportsbiler. Det ble 15. april arrangert kartleserkurs i forkant av Fredriksten Challenge. Det årlige Olabilløpet gikk av stabelen 20. juni. Det er en stor begivenhet i byen. På torget var det utstilling av nye og eldre kjøretøy, samt medlemmenes mer gromme løpsbiler. Løpet gjaldt som uttakning til NM i Bø i Telemark. Fredriksten Challenge var ett av seks challenge-løp som inngikk i Scandi Travel Group Cup for Dette var et todagers løp på 500 km, med start på Tista Senter i Halden. Det var innlagt to ferdighetsprøver, en før og en etter lunsj på Isebakke. Derpå gikk veien over den gamle Svinesundbroen til Strømstad og Dals Ed regionen, og med etappemål på Dals Ed i Sverige med middag og overnatting. Søndag startet med ferdighetskjøring og orientering, og etter 210 km kjøring i Sverige kom de tilbake til Halden. Det ble avsluttet på Fredriksten Festning med den legendariske tønneprøven. Det var 22 deltagende lag, et antall som var i minste laget for et så stort arrangement. Det var andre gangen det er blitt arrangert et 2-dagersløp i Norge, og vi har blitt oppfordret av deltagerne til å gjenta arrangementet. Klubben vil rette en stor takk til løypelegger Tore Fredriksen som både i 2008 og i 2009 har lagt ned et kolossalt arbeid med å finne veier, lage kjøreordre og kart, samt poengberegning etter løpet. (Tore Fredriksen vant Rallye Monte-Carlo Historique 2009 med Svein Lund som sjåfør.) KNA Årsrapport

20 I 2008 arrangerte KNA Halden et prøve SlalåmChallenge - hvor deltagerne skulle kjøre to omganger med mest mulig lik tid. Det ble en suksess, og det ble besluttet å gjenta dette i Det ble arrangert fire løp i cupen, på Isebakke. Det er blitt en tradisjon i KNA Halden å kjøre en innendørs Gokart Cup. I år var det 12 deltagere til de to omgangene. Det skulle vise seg at de yngste medlemmene var de raskeste og imponerte med meget gode kjøreferdigheter. KNA Halden har for andre gang fått oppdrag av Grenserittet å hjelpe til med dette arrangementet, noe som gir noen ekstra kroner i klubbkassa. I 2009 innledet vi et samarbeid med Mölndals Motorklubb i Sverige, for å arrangere et norsk-svensk challenge-løp, som dessverre ble avlyst p.g.a. liten deltagelse. KNA Halden har hjulpet den svenske klubben med å omarbeide det norske Challenge reglementet til svensk. Klubben har også et godt samarbeid med KNA Drammen og NAF Motorsport Asker & Bærum, som innebærer at avdelingene er behjelpelige med å låne hverandre diverse utstyrt til løp. Klubben er blitt kjent for å arrangere meget interessante julebord med noen av landets fremste bilsportsutøvere som foredragsholdere. Gjest ved årets julebord var rallysjåfør Eyvind Brynildsen, som kom direkte fra Oslo med en fersk Skoda-kontrakt i lomma. Han høstet stor applaus fra de 43 fremmøtte medlemmene for sin profesjonelle internasjonale satsing. Informasjonssjef Hallgeir Raknerud fra KNAs administrasjon deltok også på julebordet og informerte om smått og stort fra Det har vært avholdt åtte styremøter i 2009, i tillegg til web-møte. Videre har klubben hatt fire medlemsmøter, hvor biltekniske produkter og billøp har vært temaer. I forkant av Fredriksten Challenge, har vi også hatt tre challenge-møter. Ved utgangen av 2009 har KNA Halden 138 medlemmer. Haugaland KNA Haugalnd har fortsatt hovedfokus på planleggingen av Fjord Motorpark. Avdelingen har også et aktivt bilcrossmiljø og egen bilvrossbane samt utøvere i rallycross, baneracing og offroad. Avdelingen har egen nyåpnet verkstedhall, og har avholdt medlemsmøter og sosiale samvær for medlemmer i Kjell Johansen har gjennom året vært KNA Haugalands representant i styret av Fjord Motorpark AS. Prosjektet jobber fremdeles mot kommuneadministrasjonen og politikerne i Karmøy og har nå fått støtte i fra de fleste partier. Vi håper at deres arbeid fremover gir en godt resultat. Det har vært utført meget god dugnad på verkstedhallen våren og høsten Den er nå 99% ferdig. Den ble offisielt åpnet av KNAs president, Ola Loennechen, 20. november med etterfølgende medlemsparty. Det har gjennom året vært holdt flere treninger innen bilcross og rallycross nasjonal i sesongen. Da spesielt for utøvere som har reist på løp i Bergen og Vikedal. Bruken av banen har gjort at det har blitt utført en god del dugnad da motocrossgutta og trialutøverne ved flere anledninger har ødelagt dekket. Det har vært stilt opp med traktor - en uvurderlig hjelp ved dette arbeidet. Motorsportguppen har i 2009 bestått av utøvere innen Bilcross, Rallycross og Racing. Deres resultater har vært varierende gjennom sesongen. Det gjelder både i løp lokalt på vestlandet og i Skandinavia. Utøverne er spendte på det nye anlegget, og hvilke muligheter det vil gi. Biltrial-gutta arrangerte for første gang løp innen biltrial med deltakere fra Bergen, Egersund og lokale utøvere. Spesielt resultatet til Vierdal og Strand med 2. og 3. plass i NC og KNA mesterskapet i biltrial vil vi fremheve. 20. november ble det holdt rekeparty for alle med interesse av motorsport. 34 personer var tilstedet. Dette ble innvielsesparty for å feire at avdelingen var ferdig med verkstedhallen på Helganes. Det ble holdt et innlegg med informasjon om utviklingen i Fjord Motorpark as. Økonomien har vært stram gjennom året og vi har brukt litt mer enn budsjettert. Årsaken er økning i lisensene på banen og mer innkjøp for å ferdigstille verkstedhallen. En engasjert Eyvind Brynildsen deltok på KNA Haldens julebord. 20 KNA Årsrapport 2009

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 9-12. årgang 2013 De fleste kan kanskje lære noe av Petters historie. s. 4 Hjelp til Uruguay s. 6 Det året det var så bratt! s. 10 Cato

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20 !!! Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013 63 Grader Nord - side 22 Fotball - Side 6-8 Trondheimsløpet - Side 20 Orientering - Side 10-12 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer