KNA ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KNA ÅRSRAPPORT 2009. www.kna.no"

Transkript

1 KNA ÅRSRAPPORT

2

3 Innhold Aktiviteter 2009 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 EKS Vikingrally...s. 7-9 Rally Norway...s Bildager på TusenFryd... s Medlemstilbudene... s Prosjekter... s. 16 Lokalavdelingene... s Bilsport...s Mesterskap...s Regnskap... s Styret, komitéer og utvalg.s KNA Årsrapport

4 Årsrapport Kongelig Norsk Automobilklub 2009 Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) ble stiftet 4. januar var dermed det 103. virkeåret for Norges eldste bilorganisasjon. Klubbens formål er: Å være en landsomfattende organisasjon for bileiere og bilinteresserte. Klubben skal være bilismens proaktive, offensive og positive talsmann. Å fremme et godt klubbliv, og ivareta medlemmenes interesser og yte dem bistand i alle bilspørsmål. Som Norges representant for Federation Internationale de l Automobile (FIA) å representere den internasjonale bilsport i Norge, øke interessen for bilsporten, og lede denne i et sunt spor. Å delta i internasjonalt arbeide i samsvar med Klubbens formål samt knytte forbindelse med tilsvarende utenlandske klubber. Aktiviteter 2009 stikkord Klubben har i 2009 vært styrt etter Strategiplanen for som ble vedtatt på klubbens Landsmøte 2008, samt en revidert handlingsplan for 2009 som har fokusert på sport, arrangementutvikling og medlemsvekst. På medlemssiden har man i 2009 innført et moderne web-basert medlemssystem, med bedre crm- og elektroniske kommunikasjonsmuligheter overfor medlemmene. Medlemspleie har vært i fokus, med telemarketing, SMS og e-post oppfølging. Etter sammenhengende fall i medlemstallet, fra i 2002 og til per , klarte man å snu trenden i I 2008 økte medlemstallet videre til I 2009 økte medlemstallet ytterligere til medlemmer i klubben en økning på 1 061, over 7 % i løpet av året. Det viser at KNA er konkurransedyktig på områdene medlemstilbud og bilsport. Den viktigste vervekanalen er fortsatt klubbens samarbeidspartner innenfor forsikring, If. Hytter camping På Oddane Sand Camping ble det i 2009 gravd ned ny strømkabel på 600 meter og montert opp nytt fordelingskap og 20 strømstendere. Det er fjernet 11 campingvogner etter pålegg fra brannvesenet. Ellers er det gjort vanlig vedlikehold på plassen. Sesongen ble preget av dårlig vær og oljekatastrofe i forbindelse med forliset av Full City. Totalt i 2009 var det 344 leietagere av faste plasser og i tillegg 16 døgnplasser. Det var 100 % belegg i sesongen, og det står rundt 25 på venteliste (som er KNAmedlemmer) for å få fast plass.i tillegg er det 27 hytter på Oddane Sand. Seks av dem drives av Oddane Sand, mens 21 eies og administreres av KNAs avdelinger. Oddane Sand eier og driver også hyttene Måken og Sjøstjernen på Homborsund. Oddane Sand hadde i 2009 en omsetning på kr millioner (5.075 i 2008). Driftsresultat ble på kr mill (0.894 i 2008) På Homborsund er det åtte hytter eiet og drevet av KNAs avdelinger, mens to hytter er eiet og blir drevet av Oddane Sand. Det har vært en tvist gående i rettsapparatet mellom KNA og en entreprenør som prosjekterte utbygging på Homborsund for noen år siden. Denne utbyggingen valgte man å skrinlegge, og tvisten med entreprenøren ble løst ved et forlik i januar Bilsport Det ble avholdt eget bilsportsmøte i november 2009 som bekreftet betydningen av klubbens økte satsning innenfor dette kjerneområdet i klubbens virksomhet. Sportsutvalget som ble gjenopprettet i 2008 har i 2009 fokusert på å stimulere til ny aktivitet i avdelingene, løfte KNA-mesterskapene og holde på profilerte bilsportutøvere. Sportsutvalgets virksomhet i 2009 ble finansiert med prosjektmidler fra KNA Fondet. Statistikken over avviklede arrangementer totalt for KNA viser følgende: 2009: : 56 Målt i antall arrangementer, vitner dette om et økt aktivitetsnivå i klubben KNA Hytte Homborsund Bilpolitikk KNAs Bilpolitiske utvalg har i 2009 revidert klubbens Bil- og trafikkpolitiske program, samt påbegynt tiltak 4 KNA Årsrapport 2009

5 Fra KNAs sportsmøte i november overfor veimyndigheter og samferdselspolitikere. Med programmet som faglig underlag har KNA vært eksponert i mediene ved en rekke anledninger. KNA er også representert i diverse fora i regi av Trygg Trafikk og OFV, samt i Samferdselsministerens Nasjonale trafikksikkerhetsforum. Kampanjer KNA var en av 17 organisasjoner som stiftet Klimaveien i 2007, og som ble avsluttet ved utgangen av Klimaveien var en dugnad og felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid og som i samarbeid med norske myndigheter ønsker å mobilisere til en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. Kampanjen fokuserte på hvilke positive tiltak som kan gjøres, fortrinnsvis innenfor dagens rammebetingelser. ( KNA lagde en opplæringsfilm i økonomisk bilkjøring der Henning Solberg ble brukt som instruktør i Dette var klubbens bidrag inn i Klimaveien. Filmen ble svært godt mottatt, og brukes nå blant annet i teorikurs hos trafikkskolene som er medlem av ATL og den brukes i oppfriskningskurs for taxiførere i sentraler som er medlem av Norges Taxiforbund. Klimaveien er nærmest identisk med FIAs kampanje Make Cars Green, og KNA er blant klubbene som er medlem her. Denne kampanjen markerte KNA i det såkalte Green Room under Rally Norway i februar, ved å dele ut en brosjyre med tips om økonomisk bilkjøring. Veisaken ble sterkt fokusert i media, og den sittende rødgrønne regjeringen gikk høyt ut og lovet en sterk samferdselssatsing. KNA vil imidlertid følge utviklingen nøye, og se om regjeringen følger opp sine fagre løfter fra valgkampen og gjennom den nylig vedtatte Nasjonal Transportplan Eierskap I desember 2008 gikk KNA inn på eiersiden i Rally Norway AS (30%) gjennom en rettet emisjon mot KNA, NAF, NBF og Rally VM Invest AS (RVI). Dette var nærmest en redningsaksjon for å sikre at det ble et VMrally i Norge i Også i 2009 gikk selskapet Rally Norway AS med underskudd, og aksjonærene stilte opp med lån for å sikre videre drift av selskapet. Per er Rally Norway kandidat for ny VMrunde i I oktober 2009 ble det sendt søknad til både Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet om statlige støtte til den norske VM-runden. Ved utgangen av 2009 var det ikke kommet noen avklaring fra Staten. KNAs hovedstyre er ikke villig til å stille med mer kapital for å sikre videre arrangement. KNA er også aksjonær i Rudskogen Motorsenter AS og Norsk Trafikksenter AS. I hele 2009, frem til Stortingsvalget i september, var KNA med i kampanjen Veivalg Dette var et samarbeid mellom 16 organisasjoner der målet var å sette behovet for bedre veier høyt på dagsorden før stortingsvalget i OFV fungerer som sekretariat for kampanjen. Hallgeir Raknerud var medlem av referansegruppen.

6 KNAs president Ola Loennechen overrekker gave til FDMs president Bent Halkier under den danske klubbens 100-årsjubileum. Prosjekter KNAs Hovedstyre med tilslutning av Kontrollkomiteen tildelte prosjektmidler som følger i 2009: 1. KNA Solør Motorspor oppgradering/renovering Finnskogbanen kr KNA Sportsutvalget bilsportsatsing, kr ,- 3. KNA Administrasjonen markedsprosjekt, kr ,-. Avdelinger/medlemstall Ved utgangen av 2009 besto KNA av 25 lokalavdelinger. Ingen avdelinger ble opprettet eller oppløst i Pr var det KNA-medlemmer. ( pr ) Klubben avholdt avdelingsmøte i Oslo 6. juni med fokus på bilpolitikk. Avdelingsmøtet 15. november på Lillestrøm ble avholdt som et rent sportsmøte med premieutdeling for klubbmesterskapene. Internasjonal representasjon FIA avholdt i 2009 ordinær generalforsamling, og en rekke andre møter, i Paris i november, der president Ola Loennechen, generalsekretær Jan Beckmann og informasjonssjef Hallgeir Raknerud deltok. De samme representerte også KNA i generalforsamling i FIA Region 1 under FIA Springmeetings i København i juni. I denne forbindelse feiret også danske FDM sitt 100-årsjubileum. President Ola Loennechen representerte KNA i den slovenske klubben AMZS sitt 100-årsjubileum. Hallgeir Raknerud deltok i møte i FIA European Club Magazine Alliance i Madrid i september. Ola Loennechen ble valgt inn i FIAs Audit Commitee under generalforsamlingen i november. Administrasjonen 2009 har vært et år preget av generasjonsskifte i KNAs administrasjon. Administrasjonen utgjorde ved årets slutt fem ansatte, samtidig som man valgte å sette bort mye av den tekniske medlemshåndteringen. ADMINISTRASJONEN BESTO VED UTGANGEN AV 2009 AV: Generalsekretær Jan Beckmann Informasjonssjef Hallgeir Raknerud Økonomi- og regnskapsansvarlig Finn Stensrud Avdelingskontakt/Sportsansvarlig Øivind Grimsmo Administrasjonssekretær Tone Slettbakken Naglestad Oddane sand camping: Daglig leder Vidar Karlsen Vidar Karlsen Daglig leder Oddane Sand Camping Jan Beckmann Generalsekretær Hallgeir Raknerud Informasjonssjef Finn Stensrud Økonomi- Øivind Grimsmo jr. Avdelingskontakt Tone Slettbakken Naglestad og regnskapsansvarlig Sportsansvarlig Administrasjonssekretær KNA Årsrapport KNA Årsrapport 2009

7 EVS Vikingrally: KNA i front for miljøvennlig bilsport KNA-medlemmene H.K.H. Kronprins Haakon og Henning Solberg sørget for at det ble enorm oppmerksomhet da KNA gikk i bresjen for å vise at bilsport og bilglede kan gå hånd i hånd med miljøsaken. Sammen med miljøroganisasjonene Zero og NBF arrangerte vi EVS Viking Rally fra Oslo til Stavanger. Som en ansvarlig bilorganisasjon er KNA opptatt av klimaendringene. Allerede i 1993 arrangerte KNA billøp for elbiler. Klubbens utgangspunkt er at man kan ha glede og nytte av bilen uansett om drivstoffet er fossilt eller mer klimavennlig. Det var stor interesse både nasjonalt og internasjonalt da KNA var med på å arrangere tidenes første nullutslipps-raly. Løpet ble startet fra Oslo, med åpning av ny hydrogenfylleplass på Statoil på Økern. Det var tett mellom fotografene og mikrofonene da Kronprinsen og Rallykongen var med på å markere åpningen, og starten av løpet for nullutslippsbiler, det vil si biler som enten ble drevet av strøm eller hydrogen. Kronprinsen og Henning ble startet av Samferdselsminister Liv- Signe Navarsete, og kjørte fra Oslo til Drammen, med Kronprinsen bak rattet og Solberg som kartleser for anledningen. KNA Årsrapport

8 -Det gikk veldig fint. Kronprinsen kjørte behagelig, og jeg passet på at vi ikke brøt fartsgrensene. Han avslørte også at han følger med på rallysporten. Han var oppdatert på hvordan jeg ligger an i VM, og det var hyggelig, mente Henning Solberg. Ikke en gang for Henning Solberg er det dagligdags med kongelig sjåfør. Kronprinsen var med kun på den første etappen av løpet til Drammen, mens Henning Solberg og KNA Hydrogen Team fortsatte til Stavanger. KNA Hydrogen Team var et samarbeid mellom KNA og Ford, og på teamet kjørte også den amerikanske Indy Light og Nascar-føreren Leilani Münter og hennes kartleser Suzanne Hunt. De kjørte også en Ford Focus Fuel Cell. - Jeg var med for å prøve noe nytt. Jeg har i hele livet vært opptatt av biler og tekniske løsninger, og det som skjer i bilbransjen når det gjelder miljø og klima er spennende. Jeg synes derfor det var veldig interessant å være med på dette, og det er flott at vi i KNA går i bresjen og er med som arrangør. Her brukte vi et rally som utstillingsvindu for de løsningene som vi vil se mer av fremtiden, sa Henning Solberg. Med ni forskjellige kartlesere og selveste Kronprinsen som sjåfør fra Oslo til Drammen, ble løpet som endte opp i Stavanger en eneste lang PR-turne for Henning Solberg og KNA. -Jeg var ikke akkurat med for å vinne løpet, så jeg er veldig godt fornøyd. Jeg hadde tre fantastiske dager, og vi hadde mye moro underveis, sier Henning Solberg, som altså kjørte Ford Focus Fuel Cell. Første dag endte i Langesund, etter at det mest spekta-kulære den dagen var bakkeløp i ærverdige Korketrekkeren ved Langangen. Der ga Henning Solberg full gass, med kamerateam fra NRK som ballast i bilen. Andre dag endte i Lyngdal, og da var det blant annet langt opphold i Kristiansand på ettermiddagen der det var lagt opp til et variert program. Henning Solberg fikk blant annet prøvd seg i flere forskjellige biler under autoslalåmen som ble arrangert i byen. Siste dag gikk fra Lyngdal til Stavanger og da var høydepunktet for mange den legendariske etappen over Tronåsen like ved Egersund. Den bratte bakken ble brukt allerede i Rally Monte Carlo i 1931, og også denne gangen ble den en utfordring for en del av deltagerne. Elbilene kjørte ikke der, men flere hydrogenbiler gikk tom for drivstoff. 8 KNA Årsrapport 2009

9 Et annet høydepunkt siste dag var kjøring på KNA Klepps gokartbane. Her var det flere som ga skikkelig gass, og blant annet de tre Tesla-elbilene gjorde seg bemerket. Men Henning bidro i hvert fall til show underveis. Høydepunktet var uten tvil da han med Lyngdals ordfører i kartleserstolen tok brekksladd og kjørte baklengs inn i målgården uten å berøre en eneste kjegle under autoslalåmen i Lyngdal tirsdag kveld. Det hører med til historien at han da fikk en bedre tid enn den han fikk da han kjørte rett vei over mål. I klassen for Plugg Inn Hybrider var det kjente bilsportsnavn som vant. Inge Møller med Rally Norwaygeneral Even Wiger i kartleserstolen vant denne klassen i en Amberjak Prius. Vinner av Hydrogenklassen ble søstrene Marlene og Veronica Engan, barnebarn av ikke ukjente Ingar Engan, fra Oslo. De ble hyllet av selveste Fyrst Albert av Monaco da de gikk i mål. Målgangen på løpet var en del av den store utstillingen og konferansen EVS 24 i Stavanger Forum. Søstrene Marlene og Veronica Engan, som er godt kjent fra rallymiljøet, kjørte en Quantum Prius hydrogen. De hadde ikke stor margin til nummer to i klassen, italienerene Paolo Marchese og Alessandro Pozzato i en Fiat Panda HyTran. På en tredjeplass i denne klassen endte Jørn Paus og Torgeir Nakken i en Quantum Prius. Elbilene kjørte en noe annen rute enn hydrogen- og plugg inn hybridene. Blant deltagerne i elbilklassen var det Gunnar Sømåen Birkenfeldt og Andreas Handeland som vant i en Tesla Roadster. Henning Solberg, som var den som fikk størst oppmerksomhet av alle i løpet, endte nede på en 11.plass i hydrogen-klassen. Men så hadde da Henning ikke mindre enn ni forskjellige kartlesere fra forskjellige Ford-forhandlere i sin bil underveis. Da hjalp det lite at han var raskest på nesten alle slalåm-etapper, bakkeløpet i Korketrekkeren og inne på gokartbanen på Klepp. Han tapte for mye på regularity-etappene der man skal holde en nøyaktig gjennomsnittshastighet. KNA Årsrapport

10 Rally Norway KNAs Henning Solberg og Cato Menkerud endte på 4. plass i Rally Norway i For andre gang ble det arrangert VM-rally i Norge i Igjen var svært mange KNA-medlemmer sentrale, enten som deltagere, sentrale i løpsledelsen eller som funksjonærer. Like før årsskifte 2008/2009 gikk KNA inn som aksjonær i Rally Norway AS og fikk en eierandel på 30 %. Dette ble gjort for å sikre at løpet kunne gjennomføres etter at finanskrisen rammet både rallysporten generelt og Rally Norway spesielt hardt. mye skryt fra løpets vinner Sebastien Loeb, så sviktet publikum. De over frivillige la ned en enorm innsats i ned mot 20 minusgrader, og sikret den nevnte suksessen på flotte rallyveier i Hedmark og Oppland. Men det ble solgt i underkant av billetter, noe som var færre enn arrangøren hadde budsjettert med. Kombinasjonen av 20 minusgrader, finanskrise og en helg med mye god sport på TV gjorde ikke oppgaven enkel. Løpet i 2009 ble igjen en sportslig suksess, og i tillegg ble det satt stort fokus på bilsport, miljø og klima både i forbindelse med åpningen på Bjerke Travbane i Oslo og i utstillingen Green Room på Hamar. Miljøsatsingen ble også en suksess, og blant andre var statsminister Jens Stoltenberg sentral under åpningen i Oslo. Men til tross for sportslig suksess, med nok en svært vellykket arrangementmessig gjennomføring og norsk 4. plass til Henning Solberg og Cato Menkerud samt Men uansett om det norske publikummet sviktet, så markerte Rally Norway seg som en pioner internasjonalt i miljøsaken. Miljøengasjementet gikk ikke upåaktet hen ute i verden. FIA, der KNA er en av medlemsklubbene, roste Norge og Rally Norway opp i skyene. Jens Stoltenberg deltok under åpningen av Rally Norway på Bjerkebanen. Der fikk han en prøvetur med den femdobbelte verdensmesteren Sebastien Loeb i 10 KNA Årsrapport 2009

11 en Hybrid-versjon av en Citroën C4 WRC. I tillegg var den norske statsministeren med på å promotere FIAs miljøkampanje Make Cars Green sammen med Loeb og KNAs rally-duo Petter og Henning Solberg. -Løsningen på klimaendringene ligger på et globalt plan, men forskjellige aktører kan påvirke og endre den enkeltes bidrag til klimaendringer. Det er viktig å sette søkelys på dette slik som Rally Norway gjør. Rally Norways miljø-tilnærming, kombinert med den hybridteknologien som ble vist under åpningsshowet, sender et signal om at motorsporten er en viktig bidragsyter for å utvikle ny miljøvennlig bilteknologi, sa Jens Stoltenberg. Også FIAs president, Max Mosley, var imponert over det norske initiativet. -Jeg kan bare gratulere Rally Norway med sin ledende miljørolle innenfor FIAs rally-vm. Gjennom teknologi som kutter utslippene, og støtte til viktige initiativ som Make Cars Green-kampanjen, viser motorsporten hvor seriøst man tar kampen mot klimaendringene, sa Max Mosley. Det endte med underskudd også i 2009, og KNA og de andre eierne av Rally Norway AS stilte opp med lån til selskapet slik at forpliktelsene etter arrangementet kunne innfris. I inngangen til 2010 er arrangementet inne i en usikker tid. Det er søkt om statstøtte for videre løp, men det er også usikkert om Norge vil være på terminlisten for 2011 som skal presenteres i april i KNAs hovedstyre har gitt klare signaler om at det ikke er aktuelt for KNA å bruke mer midler på Rally Norway. Statsminister Jens Stoltenberg var med på å sette fokus på miljøet under Rally Norway sammen med Sebastien Loeb og Petter og Henning Solberg. KNA Årsrapport

12 Vellykket KNA-helg på TusenFryd KNA gikk i 2009 nye veier for å vise fram klubben, bilsport og bilglede til et bredere publikum. Siste helgen i august samarbeidet klubben med fornøyelsesparken TusenFryd om bildager, og det ble en suksess august inviterte KNA for første gang til bildager i samarbeid med TusenFryd. Aktivitetene inkluderte gokartoppvisninger, veteranbilparade, stands med utstilte løps- og sportsbiler i samarbeid med KNA Varna, Norsk veteranvognklubb og en rekke samarbeidspartnere. KNA og alle aktivitetene satte et sterkt preg på hele parken og mange medlemmer benyttet seg av spesialtilbudet om halv pris på inngangsbilletten til fornøyelsesparken denne helgen. Besøk og interesse var over all forventing, og omkring personer fant veien til parken. Mange fikk øynene opp for KNA og klubbens arbeid. Gokart i viking-omgivelser KNA Varna arrangerte oppvisningskjøring med gokarter. Her fikk publikum se hvordan 7-8-åringer håndterte sitt kjøretøy. Folk gispet da de så vår profilerte kartkjører Dennis Olsen akselererte med sin kart, og sjelden har vel norske kartførere hatt et større publikum. Publikum kunne både ta en nærmere titt på kjøretøyene og få mer 12 KNA Årsrapport 2009

13 informasjon om sporten. Dette gjorde at mange i ettertid har meldt sin interesse for å prøve karting på Varnabanen ved Moss. Markedsstemning og bilparade På Sirkusplassen i TusenFryd var det den reneste markedsstemningen med tusenvis av interesserte publikummere. Her kunne man oppleve mange spreke eldre biler, og besøke informasjonsstander fra KNA og KNA Varna, KNAs forsikringspartner If, Bilforlaget, Viking Redningstjeneste, Stena Line og Trygg Trafikk. Litt ut på dagen rullet også en flott veteranbilparade gjennom parken og inn på plassen, til stor begeistring både hos gammel og ung. Slalåm med Radiobiler En ny gren ble også introdusert under helgen. TusenFryds bilpark, radiobilene, fikk ny betydning i et uoffisiell NM i autoslalåm med radiobiler. Både deltakerne og publikum hadde det skikkelig moro. I 2010 blir det gjentagelse av bildager i Tusenfryd, nærmere bestemt august, og da betaler KNAmedlemmer kun halv pris på inngangsbilletten. KNA Årsrapport

14 Medlemstilbudene 2009 KNA Bilhjelp KNA Bilhjelp tilbys i samarbeid med Viking Redningstjeneste og kan av KNA medlemmer kjøpes for kr. 335,- (2009) per år. Det ble utført 557 assistanser til KNA medlemmer i 2009, mot 628 året før. KNA Turservice/Ferie og Fritid KNA utstedte 311 internasjonale førerkort i 2009 Bladet Bil og Motorliv KNAs medlemmer mottar hvert år 10 utgaver av bladet Bil, utgaven som sendes KNAs medlemmer innholder syv sider med stoff fra KNA. KNAs informasjonssjef Hallgeir Raknerud var redaktør for KNAs sider i bladet. Forsikring gjennom If Skadeforsikring Samarbeidet med If Skadeforsikring ble videreført i KNAs medlemmer får 11% rabatt på forsikring av privatbil, 10% på motorsykkel, 8% på villaforsikring, hjemforsikring, hytteforsikring og forsikring av fritidsbåt hos If Skadeforsikring. Drivstoffavtale Esso Esso yter KNAs medlemmer 35 øre per liter (inklusive MVA) i rabatt på bensin og diesel ved betaling med kredittkortet Esso MasterCard. Kortet er gratis, uten årsavgift, etableringsgebyr eller andre gebyrkostnader. Det gir også inntil 45 dager rentefri kreditt. Leiebil Avtalen med Avis bilutleie ble videreført i Denne avtalen gir KNA medlemmer 10% rabatt på AVIS sine gjeldene døgn / weekend / feriepriser på både personbiler og varebiler. Avtalen med Holiday Autos ble også videreført, og gir våre medlemmer 10 % rabatt. KNA Bilfinans Medlemslånet er et samarbeid mellom Handelsbanken Finans, og KNA der vi tilbyr finansiering av bil, og fritidslån. Medlemmene får gunstig rente og rabatt på etableringsgebyret. KNA TravelSmart MasterCard KNA Travelsmart ble videreført i De som bestiller kortet får kr 100,- i rabatt på medlemsavgiften i KNA, betalt av Handelsbanken Finans. Det er ikke årsavgift på kortet. Med KNA TravelSmart MasterCard kan det oppnås store rabatter på varer og tjenester som betales med kortet. Hotell avtale Rica Hotels Ny avtale med Rica Hotels gir medlemmene 10 % på overnatting på kjedens hoteller. Verkstedtjenester hos AutoMester Kjeden har ca. 150 mekaniske og 30 karosseri- og lakkverksteder. Som KNA medlem får du 10 % rabatt på deler når du benytter AutoMester -kjeden. AutoMester er en landsdekkende kjede av uavhengige bilverksteder som tilbyr service, reparasjoner og EU kontroll på alle bilmerker. Harald Huysman Karting (Oslo) KNA medlemmer får kjøre til medlemspris på innendørs banen i Oslo. Rabatt på dekk og felger hos Vianor Ny avtalen med Vianor som gir KNA medlemmer inntil 16 % rabatt på kvalitets dekk og felger hos Vianor forhandlere over hele landet. World Medical Card World Medical Card er et kort som gir leger all den informasjon de behøver for å gi deg rett behandling ut fra dine behov ved sykdom eller ulykke. Kortet kan benyttes i alle land. Cappelen Damm kart og reiselitteratur Medlemsrabatt på kart og reiselitteratur. Foruten kart over Norge, har Cappelen norsk agentur for kjente internasjonale kartprodusenter, som Michelin, Kartcentrum, Kraks kort og Kummerly + Frey. Et samarbeid med Cappelen gir medlemmene tilgang til kvalitetskart for destinasjoner over hele verden. Diverse rabatter KNA hadde også i 2009 rabattavtaler med blant annet Scandic KNA Oslo, Norlandia Hotels & Resorts, Rainbow Hotels, Stena Line, Pol Line, Campingpass og Fjordpass. Samt gode tilbud på KNA feriesteder, hus, leiligheter, hytter og campingplasser. 14 KNA Årsrapport 2009

15 Medlemspriser på overnatting ved Rica Hotels Rica Hotels er samarbeidspartner med KNA og kan derfor gi alle KNA-medlemmer gunstige avtalepriser på overnatting. Som medlem kan du velge mellom nærmere 80 hoteller i Norge og Sverige. Det er en fordel å være medlem... Bli medlem i Rica Hotels fordelsprogram og få 500 bonuspoeng for hver overnatting. Etter bare 10 overnattinger kan du ta ut en bonusnatt på et av Rica hotellene i Norge og Sverige. Les mer om Rica Hotels fordelsprogram på Enkelt å bestille hos oss! Du kan enkelt bestille overnatting med KNA avtalepriser ved å ringe Rica Service Centre på telefon: eller sende en e-post til: Husk å oppgi Corp ID: KNA ved bestilling. For mer informasjon om våre hoteller, se

16 Prosjekter 2009 Prosjektmidlene for 2009 ble av Hovedstyre med tilslutning av Kontrollkomiteen tildelt: KNA Solør Motorsport, oppgradering/renovering Finnskogbanen kr ,- KNA Sportsutvalget, bilsportsatsing, kr ,- Arild Hansen i Bilpolitisk utvalg under KNAs avdelingsmøte i juni. Lokalavdelingene Ved utgangen av 2009 hadde KNA 25 avdelinger. KNA har medlemmer pr Landsmøtet 2008 vedtok at avdelingenes kontingentandel for 2009 og 2010 skal være 10%, og at resterende 10% skulle avsettes i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingene fikk for 2009 tilført kr ,60,- i kontingentandel. Resterende 10% kr ,60,- er avsatt i Aktivitetsfond for KNA s avdelinger. Avdelingsmøter Avdelingsmøte 6. juni 2009 ble avholdt på Scandic Hotel KNA i Oslo med temaer som Veivalg 2009, Bilpolitikk, Prosjektmidler og hyttehold, verving og markedsaktiviteter og minikurs for kasserere/ økonomiansvarlige. I tillegg hadde vi et foredrag av Olav Egil Ellevset fra Statens Vegvesen som snakket om internasjonale erfaringer med offentlig og privat veifinansiering. Avdelingsmøte 14. november 2009 ble avholdt på Thon Hotell Arena på Lillestrøm, som et rent sportsmøte. Temaer var arrangementer året 2009, hvordan gjøre KNAs arrangement mer attraktive, hvordan stimulere til økt/ny aktivitet i KNA, åpen post ordet fritt. Møtet ble avsluttet med premieutdeling for KNA-Mesterskapene. Møtet var preget av et stort engasjement. 16 KNA Årsrapport 2009

17 RAPPORT FRA AVDELINGEne Aust-Agder Bilsportsaktiviteter og mekkegarasje er det som får størst oppmerksomhet i KNA Aust-Agder. 29. august inviterte avdelingen til klubbløp på Rugsland, i samarbeid med KAK. 18 førere stilte til start, fordelt på klassene BC junior, BC senior og åpen klasse for biler med H-lisens. Vi hadde en flott dag på banen, som ble avsluttet med premieutdeling. Årets klubbmestere ble: BC Junior Esben Ustad, BC senior Tor Erik Ustad og Eirik Andresen i åpen klasse oktober deltok Trond Berli på Bilsportskonferansen på Gardermoen, hvor talentutvikling blant de yngste og samarbeid med Antidoping Norge igjen var sentrale temaer, sammen med revidering av gjeldende regelverk. 14. november deltok Trond Berli på Avdelingsmøte i Lillestrøm. Motorsportsarrangementer gjennom 2009 ble evaluert, og man søkte å finne potensial for forbedring. KNA Aust-Agders vandrepokaler gikk i 2009 til: Beste Senior 2009: Gøran Eiker Beste Dame 2009: Lill-Mari Blankenberg, til odel og eie! Det ble også utdelt Bestemanns pokaler til Junior, disse ble: Beste Junior Gutt 2009: Esben Ustad Beste Junior Jente 2009: Christina Espeland Ekeberg Verkstedhallen på Eydehavn som avdelingen leier av Arendal kommune, har for tiden begrenset aktivitet. Dette er et godt tilbud til klubbens medlemmer som har fått plass til sine biler. Avdelingens mange aktive kjørere har i 2009 hevdet seg svært godt i bilcross, rally og rallycross. Styret har i løpet av 2009 avholdt seks styremøter og behandlet 30 saker. Samarbeidet i styret har det siste året vært godt blant de fremmøtte, Arbeidsoppgaver har blitt fordelt og lojalt fulgt opp. Tallene viser en liten økning i medlemsmassen gjennom året. Pr. 31. desember var det 271 medlemmer i avdelingen. Bergen KNA Avd Bergen har hatt sine aktiviteter rundt i bergensområdet som mekkelokalet ved Hylkje og hytten på Fedje, samt offroad i Modalen. KNA Avd Bergen har også bidratt i forbindelse med russerebusen, noe som er en årlig event for avdelingen. Avdelingen har ikke så mye midler å rutte med, dette mener styret er på grunn av Landsmøtevedtaket om at vi kun får halvparten av den medlemskontingentandelen som vi tidligere har fått tildelt. Dette betyr at vi må være forsiktig med bruk av de midler som vi har, og at arrangementer må gå i balanse. Offroadkjøring i Modalen er en stor aktivitet i KNA Bergen. KNA Årsrapport

18 Året 2009 ble et regnskapsmessig vanskelig år med et underskudd på kr av en omsetning på kr Underskuddet som er pådratt avdelingen, kommer i hovedsak fra Offroaders aktivitet. Vi har hatt en fin utleie sesong for hytten - noe fra Fedje Treningssenter og noe via annonsering i media. Båten vår har i år lagt ved treningssenteret på lånt plass. Vi søker stadig å finne nøstetomt eller båtfeste. På grunn av dårlig vær og utleie har det ikke blitt gjort noe særlig med tanke på oppgradering av vår hytte. Men salongen i stuen er skiftet ut og feil på kloakk, samt vannlekkasje fra kjøkkenbenk er utbedret. Mekkelokalet ved Hylkje fungerer som tidligere år. Vi er egentlig oppsagt, men holder på fra måned til måned. Det arbeides med å skaffe nye lokaler. Sportskomiteen er i år blitt lagt inn som en del av styret med bare formann i selve komiteen. Dette er pga. liten aktivitet med arrangementer. Avdelingen har hatt to NC-løp i Modalen i regi av KNA Offroaders Hordaland. Enkelte gokartførere har hatt en bra sesong med blant annet seier i Norges Cup. En av førerne har også deltatt i internasjonale løp. Klubben var tilstedet på KNAs Spotsmøte og premieutdeling.det ble også i 2009 arrangert rebusløp for russen. KNA Avd. Bergen er en av organisasjonene som går sammen om å arrangere dette. Det var stor deltagelse med ca. 170 kjøretøyer hvilket også inkluderte en del busser. Som tidligere er dette et meget hektisk arrangement. Russen oppførte seg også i år meget eksemplarisk. Bodø KNA Bodø har hatt et travelt år, som skyldes aktive medlemmer, og diverse forespørsler fra andre, blant annet Leif Haakestad (leder Bratten aktivitetspark) vedrørende Bodø Kommunes trafikksikkerhetsplan, og Presidenten i Bodø Amcar, Oddvar Ingebrigtsen, angående vegsaltingen. Ikke rent få telefoner til formannen og avisinnlegg vedrørende siste sak. I begynnelsen av året 2009 redegjorde vår formann om en bruktbilmesse i Molde. Ca besøkende og en knallsuksess. Det ble laget et budsjett før vi sjekket behovet og ønske fra bilbransjen. Foreløpig er forslaget lagt på vent. Anders Tollaas og Fred Asle Nordvik fra avdelingen var to av mange funksjonærer på Rally Norway. De hjalp NAF Oslo på Bjerkebanen, og KNA Kongsvinger. Det ble også tid til litt sosialt samvær med andre fra KNA. Per Weisæth i klubben fylte 70 år den 8. mars. Han var meget aktiv rundt 1970, og fikk virkelig fart i Bodøavdelingen. Han satt også i Hovedstyret og startet opp vårt medlemsblad Hjulspinn som blir 40 år til neste år. Det har vært avholdt sju styre- og komitemøter, og behandlet 74 saker. I tillegg har formann og sekretær/ redaktør flere ganger i uka pratet om, og diskutert KNA. Drammen Avdelingen har fire hytter på Oddane Sand Camping. To av disse er fullisolert og tilkoplet vann og avløp. Havgløtt og Havglimt er bygget i 1993 og Disse fremstår i god stand og har en god standard. Dette merkes på utleien, som er god på disse i sesongen. Det er i år gjort en betydelig innsats når det gjelder fornyelse og renovering av Helan. Hytten ble bygget ut/renovert våren 2009 for å kunne romme bad/wc og litt mer plass på kjøkken og soveavdeling. Da vi måtte fornye KNA Drammen har mange fornøyde deltagere i sine Challengeløp. 18 KNA Årsrapport 2009

19 hele det elektriske anlegget og legge inn komplett nytt rørsystem, måtte vi investere noe mer penger enn først antatt. Hyttens areal ble økt med 15 kvm. Det ble bygd nytt tak over hele den gamle delen, nye vinduer og innerdører satt inn, samt at alle senger, madrasser og sengeklær ble fornyet. Hytten kan romme sju personer slik den fremstår. På kjøkkenet er alt nytt og delikat. Våren 2010 skal vi pusse opp stuedelen av Helan, slik at hytta praktisk talt vil framstå som ny. Avdelingen arrangerte KNA Mesterskap i Autoslalåm på Hakavika bilcrossbane lørdag 18.april Deltagerne var begeistret for den fine, men krevende løypetraséen som var stukket. Alle tilstedeværende hadde en fin dag i et trivelig bilmiljø. Deltagelsen var betydelig bedre enn året før, så det er tydelig at stevnet er i ferd med å bli tradisjon. Avdelingen opprettholder sitt ry som den ledende arrangør av challengeløp. Vårt hovedløp Spiral Challenge ble også i år en suksess med over 30 biler til start. Ekstra hyggelig var det med deltagelse både fra Sverige og Danmark. Spiral-challenge inngikk i KNA-mesterskapet og som hovedløp i Challenge cupen Scandi-Travel. Nytt av året var en ny type billøp med 0-utslippbiler der KNA Drammen sto ansvarlig for løype og teknisk opplegg, lading til e-biler med mer. 30 biler startet fra Økern i Oslo mandag 11. mai i strålende vær, med Kronprins Haakon, Henning Solberg og Samferdselsminister som starter og deltager til Kjeldstad i Lier. Målgang var i Stavanger etter uforglemmelige dager på veier som vekslet fra fjord til fjell i maks vær. Det var tre dager med nok å gjøre for alle de frivillige som hovedsakelig kom fra challengemiljøet. Eiker I KNA Eiker var aktiviteten i 2009 noe lavere enn året før. Året startet med at avdelingen sto som arrangør for Rally Hokksund i februar. Deretter fulgte Vårløpet på Hakavika i april, som ble et kjempeflott arrangement og innbrakte et pent overskudd. Så kom det en nedtur da vi måtte avlyse løpet som skulle ha gått den 13. juni. Dette var en strek i regninga og et lite minus på kontoen. Pengeløpet (premier) vårt i august ble igjen et løp med betydelige inntekter. Til slutt kom klubbløpet i oktober med påfølgende klubbfest helgen etterpå. Det var et kostyme-party, arrangert med stor suksess. Løpet ble et arrangement med et lite overskudd. Vi hadde besøk av NMK Tønsberg og NAF Motorsport Drammen, som kjørte klubbløpene sine sammen med oss. Komiteen som driver kiosken har vært helt fabelaktig. De står på og bidrar hvert år med et betydelig beløp i klubbkassa. Likeledes har banemannskapet lagt ned en betydelig arbeidsinnsats med hjelp av blide medlemmer på dugnad. Alt i alt har det vært et godt år for KNA Eiker. Det skal også nevnes at klubben fikk en Europamester med Sverre Isachsen i Rallycross div. 1. Ekstra hyggelig var at Morten Bermingrud gjorde comeback etter ulykken. Det er helt fabelaktig. Sist, men ikke minst, en stor gratulasjon også til Olav Fredriksen for sølv i både norsk og svensk bakkeløpsmesterskap. Banens forfatning begynner å bli veldig dårlig, spesielt gjelder dette langsiden opp fra start. Her kommer det opp masse stein, med tilsvarende klager fra utøverne. Sanitærforholdene klages det også på. Her henger vi nok etter. Dette gjør nok sitt til at vi sliter med å få deltakere. Her har vi en utfordring som krever et løft. Avdelingen avholdt i 2009 årsmøte og ni ledermøter. Det har ikke vært avholdt noen medlemsmøter for året som gikk. Medlemstallet er omtrent som før 336. Halden KNA Halden har hatt et aktivt år med medlemsturer, medlemsmøter, challengeløp, innendørs gokartcup og ikke minst slalåmchallenge. Noen av medlemmene besøkte 24. mars Smart Classic, og så på historiske sportsbiler. Det ble 15. april arrangert kartleserkurs i forkant av Fredriksten Challenge. Det årlige Olabilløpet gikk av stabelen 20. juni. Det er en stor begivenhet i byen. På torget var det utstilling av nye og eldre kjøretøy, samt medlemmenes mer gromme løpsbiler. Løpet gjaldt som uttakning til NM i Bø i Telemark. Fredriksten Challenge var ett av seks challenge-løp som inngikk i Scandi Travel Group Cup for Dette var et todagers løp på 500 km, med start på Tista Senter i Halden. Det var innlagt to ferdighetsprøver, en før og en etter lunsj på Isebakke. Derpå gikk veien over den gamle Svinesundbroen til Strømstad og Dals Ed regionen, og med etappemål på Dals Ed i Sverige med middag og overnatting. Søndag startet med ferdighetskjøring og orientering, og etter 210 km kjøring i Sverige kom de tilbake til Halden. Det ble avsluttet på Fredriksten Festning med den legendariske tønneprøven. Det var 22 deltagende lag, et antall som var i minste laget for et så stort arrangement. Det var andre gangen det er blitt arrangert et 2-dagersløp i Norge, og vi har blitt oppfordret av deltagerne til å gjenta arrangementet. Klubben vil rette en stor takk til løypelegger Tore Fredriksen som både i 2008 og i 2009 har lagt ned et kolossalt arbeid med å finne veier, lage kjøreordre og kart, samt poengberegning etter løpet. (Tore Fredriksen vant Rallye Monte-Carlo Historique 2009 med Svein Lund som sjåfør.) KNA Årsrapport

20 I 2008 arrangerte KNA Halden et prøve SlalåmChallenge - hvor deltagerne skulle kjøre to omganger med mest mulig lik tid. Det ble en suksess, og det ble besluttet å gjenta dette i Det ble arrangert fire løp i cupen, på Isebakke. Det er blitt en tradisjon i KNA Halden å kjøre en innendørs Gokart Cup. I år var det 12 deltagere til de to omgangene. Det skulle vise seg at de yngste medlemmene var de raskeste og imponerte med meget gode kjøreferdigheter. KNA Halden har for andre gang fått oppdrag av Grenserittet å hjelpe til med dette arrangementet, noe som gir noen ekstra kroner i klubbkassa. I 2009 innledet vi et samarbeid med Mölndals Motorklubb i Sverige, for å arrangere et norsk-svensk challenge-løp, som dessverre ble avlyst p.g.a. liten deltagelse. KNA Halden har hjulpet den svenske klubben med å omarbeide det norske Challenge reglementet til svensk. Klubben har også et godt samarbeid med KNA Drammen og NAF Motorsport Asker & Bærum, som innebærer at avdelingene er behjelpelige med å låne hverandre diverse utstyrt til løp. Klubben er blitt kjent for å arrangere meget interessante julebord med noen av landets fremste bilsportsutøvere som foredragsholdere. Gjest ved årets julebord var rallysjåfør Eyvind Brynildsen, som kom direkte fra Oslo med en fersk Skoda-kontrakt i lomma. Han høstet stor applaus fra de 43 fremmøtte medlemmene for sin profesjonelle internasjonale satsing. Informasjonssjef Hallgeir Raknerud fra KNAs administrasjon deltok også på julebordet og informerte om smått og stort fra Det har vært avholdt åtte styremøter i 2009, i tillegg til web-møte. Videre har klubben hatt fire medlemsmøter, hvor biltekniske produkter og billøp har vært temaer. I forkant av Fredriksten Challenge, har vi også hatt tre challenge-møter. Ved utgangen av 2009 har KNA Halden 138 medlemmer. Haugaland KNA Haugalnd har fortsatt hovedfokus på planleggingen av Fjord Motorpark. Avdelingen har også et aktivt bilcrossmiljø og egen bilvrossbane samt utøvere i rallycross, baneracing og offroad. Avdelingen har egen nyåpnet verkstedhall, og har avholdt medlemsmøter og sosiale samvær for medlemmer i Kjell Johansen har gjennom året vært KNA Haugalands representant i styret av Fjord Motorpark AS. Prosjektet jobber fremdeles mot kommuneadministrasjonen og politikerne i Karmøy og har nå fått støtte i fra de fleste partier. Vi håper at deres arbeid fremover gir en godt resultat. Det har vært utført meget god dugnad på verkstedhallen våren og høsten Den er nå 99% ferdig. Den ble offisielt åpnet av KNAs president, Ola Loennechen, 20. november med etterfølgende medlemsparty. Det har gjennom året vært holdt flere treninger innen bilcross og rallycross nasjonal i sesongen. Da spesielt for utøvere som har reist på løp i Bergen og Vikedal. Bruken av banen har gjort at det har blitt utført en god del dugnad da motocrossgutta og trialutøverne ved flere anledninger har ødelagt dekket. Det har vært stilt opp med traktor - en uvurderlig hjelp ved dette arbeidet. Motorsportguppen har i 2009 bestått av utøvere innen Bilcross, Rallycross og Racing. Deres resultater har vært varierende gjennom sesongen. Det gjelder både i løp lokalt på vestlandet og i Skandinavia. Utøverne er spendte på det nye anlegget, og hvilke muligheter det vil gi. Biltrial-gutta arrangerte for første gang løp innen biltrial med deltakere fra Bergen, Egersund og lokale utøvere. Spesielt resultatet til Vierdal og Strand med 2. og 3. plass i NC og KNA mesterskapet i biltrial vil vi fremheve. 20. november ble det holdt rekeparty for alle med interesse av motorsport. 34 personer var tilstedet. Dette ble innvielsesparty for å feire at avdelingen var ferdig med verkstedhallen på Helganes. Det ble holdt et innlegg med informasjon om utviklingen i Fjord Motorpark as. Økonomien har vært stram gjennom året og vi har brukt litt mer enn budsjettert. Årsaken er økning i lisensene på banen og mer innkjøp for å ferdigstille verkstedhallen. En engasjert Eyvind Brynildsen deltok på KNA Haldens julebord. 20 KNA Årsrapport 2009

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge. 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge. 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til bilsportkonferanse for hele bilsportnorge 10.-12 oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel Vi ønsker velkommen klubber, arrangører, utøvere og evt. andre

Detaljer

KNA MIDT-NORGE STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2007

KNA MIDT-NORGE STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2007 Organisasjonsnr. 984 867 905 KNA MIDT-NORGE STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2007 Årsmøtet ble avholdt 28.mars 2007 på Sandmoen Kro. Til behandling forelå valg i henhold til vedtektene i KNA. Følgende ble valgt:

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015

TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015 TIL ÅRETS LANDSMØTE OG SPORTSMØTE 2015 Quality Hotell Expo, Fornebu 13-15 november OVER 300 PÅMELDTE PR DAGENS DATO! Vi inviterer alle NMK klubber og medlemmer til å delta på årets Landsmøte og Sportsmøte

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 8.-10. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 8.-10. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 8.-10. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2010. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2010 www.kna.no Innhold KNA har en viktig rolle... s. 3 Aktiviteter 2010 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Landsmøte...s. 6-7 Skiltaksjonen...s. 8-9 NM i Olabil...s. 10 Zero rally...s.

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Bakkeløp Klubb Bane Internettside Bilcross / kombinert Klubb Bane Internettside

Bakkeløp Klubb Bane Internettside Bilcross / kombinert Klubb Bane Internettside Bakkeløp Klubb Bane Internettside 15.05.2016 NMK Sandnes & Jæren Orstad Industriområdet Nord 20.08.2016 NAF Motorsport Harstad Målselv Fjellandsby Målselv Fjellandsby 17.09.2016 NAF Motorsport Ålesund

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup Vikersundbakken 1 og 2 Mai 2015 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss

Detaljer

Kombinertløp Klubb Bane Internett 07.02.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp - On Ice 1 m/ BC - RC - Rallybiler Solevann, Nedre Eggedal

Kombinertløp Klubb Bane Internett 07.02.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp - On Ice 1 m/ BC - RC - Rallybiler Solevann, Nedre Eggedal Kombinertløp Klubb Bane Internett 07.02.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp - On Ice 1 m/ BC - RC - Rallybiler Solevann, Nedre Eggedal http://naf.no/drammen 07.03.2015 NAF Motorsport Drammen Kombinertløp

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9 KNA ÅRSRAPPORT 2008 Innhold Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 Medlemstilbudene 2008... s. 7 Prosjektene 2008... s. 9 Lokalavdelingene...s. 9-17 Bilsport...s. 18-26 Styrets beretning...s.

Detaljer

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 Årets viktigste møte for NMK avdelingene Vi har igjen gleden av å invitere alle tillitsvalgte og aktive utøvere i klubbene til årets sportsmøte fredag 31.oktober

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

ÅRSMØTE 2005 FOR KNA MIDT-NORGE SANDMOEN KRO 29. MARS 2006 KL.19.00

ÅRSMØTE 2005 FOR KNA MIDT-NORGE SANDMOEN KRO 29. MARS 2006 KL.19.00 ÅRSMØTE 2005 FOR KNA MIDT-NORGE SANDMOEN KRO 29. MARS 2006 KL.19.00 Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkallelse. 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland

Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland Overlegen seier for Mads Østberg i Rally Sørland De siste tre års norgesmester, Mads og Jonas, tok sin andre strake NMseier for året da han vant Rally Sørland i suveren stil med sin Subaru Impreza WRC

Detaljer

TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober

TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober Vi inviterer alle NMK klubber og medlemmer til å delta på årets Sportsmøte 2012! Dette er en viktig arena for å komme med innspill

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2011 www.kna.no Innhold Hilsen til KNA... s. 3 Aktiviteter 2011 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Forside: FIA-president Jean Todt (midten) besøkte Oslo og KNA i 2011. Her er han

Detaljer

HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011

HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011 HS-Motorsport SPONSORMAPPE 2011 Hva er rally? er verdens mest eksponerte motorsport etter formel 1. En type bilsport hvor man kjører fartsetapper på ordinære landeveier avstengt for offentlig trafikk.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

P LAN F O R AR R AN G E M E NT

P LAN F O R AR R AN G E M E NT Velkommen til en fartsfylt motorsport helg på Evenes Motorstadion Program for helgen 21 22. Juni. NMK Hålogaland Best innen motorsport V E LKO M MEN Vi skal i dette programmet veilede deg gjennom helgen,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Norges hovedanlegg for motorsport

Norges hovedanlegg for motorsport Harald Huysman 48 år, Aktiv i bilsport siden 1978 1983 1994 Profesjonell racerbilfører 1984 - Europamester i Formel Ford Medeier i Autozentrum As BMW forhandler i Oslo og Porsche importør i Norge. Eier

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Terminliste 2015, Førerutviklingskurs

Terminliste 2015, Førerutviklingskurs Terminliste 2015, Oppdatert dato: 25.08.15 Dato: 26. mars, 8, 15, 22 og 29. april, 9. mai og 12. juni (total pakke) NAF MC Vestfold Semslinna 35, 3170 SEM, Borgeskogen og kl. Varierende (se hjemmeside)

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Nordås Karateklubb Viktige hendelser denne måned: 1.-5. mars Vinterferie 12.-14. mars Svartbeltesamling, Bergen 14. februar

Nordås Karateklubb Viktige hendelser denne måned: 1.-5. mars Vinterferie 12.-14. mars Svartbeltesamling, Bergen 14. februar Nyhetsbrev Mars 2010 Instruktør Roger Andersen, Livarden janaur 2010 Viktige hendelser denne måned: 1.-5. mars Vinterferie 12.-14. mars Svartbeltesamling, Bergen 14. februar Årsmøte JKAN, Bergen 20. mars

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 Mesterskapets hjemmeside www.bmxnordisk2010.no Arrangørens hjemmeside www.mossbmx.no VELKOMMEN Moss BMX

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Årsmøte for 2011 med årsmøtemiddag Høsbjør hotell lørdag 28.januar 2012 kl 1800 (Middag ca 2030) Alle medlemmer er hjertelig velkommen! Det blir utdeling

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

TERMINLISTE 2011. Amcar Follo klubbkveld hver tirsdag fra kl. 18 på Tyrigrava.

TERMINLISTE 2011. Amcar Follo klubbkveld hver tirsdag fra kl. 18 på Tyrigrava. TERMINLISTE 2011 Der det ikke står spesifikt oppmøtested blir det ved felleskjøring til treff oppmøtested som i fjor; - turer sydover går fra vekta på E6 ca. 800 m sør for Korsegård krysset etter avkjøringen

Detaljer

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Årets høstgasshuku ble som vanlig avviklet i Framohallen. Årets arrangement var blitt tildelt Nordås Karateklubb. Etter en god mobilisering av klubbens styre,

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2013

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2013 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2013 For 13. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

07-09 Juni. 14 år med succé. årets hovedsponsor: Digital Printshop

07-09 Juni. 14 år med succé. årets hovedsponsor: Digital Printshop 07-09 Juni 2014 14 år med succé årets hovedsponsor: Digital Printshop Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2014 For 14. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

Team Sommeris Tønsberg 2010

Team Sommeris Tønsberg 2010 Team Sommeris Tønsberg 2010 Team Sommeris Tønsberg (TST) har sitt utspring fra kunstløpsmiljøene i Tønsbergs turnforenings skøytegruppe (TT) og Asker Kunstløpsklubb (AKK) og har som formål å arrangere

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK 1 Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:...

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL Spiral Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Spiral Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Spiral Challenge 2014 Arrangør: KNA Drammen. Løpets adresse: KNA Drammen, Postboks 11, N-3320 Vestfossen. Telefon +47 900 19490 (Oddvar Moland) omolan@broadpark.no Klubbens hjemmeside:

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND. Per Magnussen (PM) Roger Sandåker (RS) (KGN) Tore Noddeland (ToN)

REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND. Per Magnussen (PM) Roger Sandåker (RS) (KGN) Tore Noddeland (ToN) Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Tønsberg Dato: 9 februar 2002 Tilstede: Formann: Kasserer: Odd Tangen (OT), Leif Rasmussen (LR) Østfold

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2013 NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 Årsrapport 2013... 1 Styret og organisasjon... 1 NRF styret... 1 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Momarkenmester n. Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014. Startbekreftelse. Øvre Østfold. www.momarkenbilbane.com

Momarkenmester n. Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014. Startbekreftelse. Øvre Østfold. www.momarkenbilbane.com Momarkenmester n Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014 Startbekreftelse Øvre Østfold www.momarkenbilbane.com Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Beskrivelse... 3

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag.

Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag. Norgescup utfor #1 2013, Eikerapen Alpinsenter, Åseral Søndag 12.mai 2013 Om arrangementet Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag.

Detaljer

Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager

Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager Trackday.no har gleden av å presentere samarbeid med SMA på våre banedager Publisert 01.04.2015 Trackday.no har gleden av å presentere løp og trening til dere med uregistrerte biler! Som tidligere informert

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet.

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Praktisk informasjon Hotell Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Oppgi kode: SPRINTNM ved bestilling avtalt NM pris som er 690, - (enkeltrom)

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer