NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14.11.2014 NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg"

Transkript

1 Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, november 2014 Eksisterende rørsystem Ole Larmerud, Rørentreprenørene - Norge Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Nytt navn fra februar 2015 NRL ORGANISERING Oppl. kontorer NRLs medlemmer 670 foretak Ca ansatte Ca. 13 mrd i omsetn. 15 avdelinger Aktiviteter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå Bransjespesifikke aktiviteter mot sentrale myndigheter og samarbeidende org. Tverrfaglig nærings, tariff og utdanningspolitikk innenfor byggenæringen Overordnet næringspolitikk overfor Storting, Regjering og LO 1

2 Firmaverktøy NRLs websystem KS, FDV, DDV cd-utg E-læring Normer og NS Normtall og prognoser RS kalk Rørhåndboka Indeks Informasjon Hjemmeside Kampanjer Messer Rørfag Sosiale medier Seminarer Mediekontakt Næringspolitikk Energi og Miljø Omdømmebygging Verdikjeden Vannskader VA-anlegg NRLs entrepr.utvalg Plan- og bygningsloven Samordnet BNL-politikk NRLs arbeidsområder Medlemsservice Innkjøpstorg Medlemsbistand Medlemsverving Klagenemnd Avdelingskontakt Kompetanse Rekruttering Fagutdanning Fagskoleutdanning Ingeniørutdanning Mesterutdanning Kurs og KPK Læremidler Opplæringskontorer Nordisk utd.samarb. Arbeidsgiverforhold Lønnssystem Tariff Overenskomst NRLs arb.giverutv. HMS NRLs arbeidsområder 4 2

3 STIKK LEDNINGER Plastrør Stikkledninger materialer Plast Betong Kobber Galvaniserte jernrør Leirrør Rustfritt Støpejern Plastrør 3

4 Utvendige vann og avløpsledninger plastmaterialer levetid >100 år Materiale Fordel Ulempe Bruk PVC U Polyvinylklorid uten mykner PE Polyetylen PP Polypropylen GRP (GUP) Glassfibre Reinforced Plastics Glassfiber Armert Umettet Polyester Lette, glatte, korrosjonsbestandige, høy E modul, tette, enkle Lette, glatte, korrosjonsbestandige, slagfasthet, tette, strekkfaste, fleksible, deformasjonssterke Lette, glatte, korrosjonsbestandige, slagfasthet, tette, deformasjonssterke, tåler høyere temperaturer Lette, glatte, korrosjonsbestandige, kuldebestandige, slagfasthet, tette, høy E modul, langtidsegenskaper deformasjonssterke, utvidelse Punktlast, slagfasthet, sårbart for undertrykk, korttids ringstivhet Utvidelse, ikke diffusjonstett mot hydrokarboner, økt temp. gir "svake" rør, punktlastømfintlig Utvidelse, stivhet, korttids ringstivhet Punktlast, slag og støt, pakningsinnskyving, muffestivhet, dobbeltmuffer, god sidestøtte Vann Avløp Vann Trykkavløp Avløp Vann Avløp Viktige parametere for kvalitet på plastrør: SDR verdi (standard dimension ratio) = D/e = rørets utvendige diameter dividert med godstykkelsen Høy trykklasse = lav SDR Driftstrykk = maksimalt tillatt trykk (i bar) i ledningen Designfaktor = C = bruddspenning (MRS minimum required strength) dividert med dimensjonerende spenning PE trykkrør: C = 1,25 og 1,6 PVC trykkrør : C = 2,0 og 2,5 4

5 5

6 Betongrør Preisolerte rør Støpejernsrør Rustfrie rør Utvendige vann og avløpsledninger betong, støpejern, rustfritt, preisolert Matr. Fordel Ulempe Bruk Betongrør Støpejernsrør Gråjern Seigjern Rustfrie rør Rustfritt Syrefast Utvidelse, bestandige, deformasjonssterke, høye temp., omfylling og komprimering Utvidelse, strekkfasthet, deformasjonssterke, omfylling, høye temperaturer, komprimering, trykksterke Lette, deformasjonssterke, korrosjon, omfylling, høye temp., Trykksterke, kan sveises Tunge og stive, korrosivt miljø Tunge og stive, gråjern er sprøtt, korrosjon Tynt gods, varsom behandling, punktlast Preisolerte rør Frostsikkert Pris, driftskostnader (med varmekabel), punktlast Avløp Vann Avløp Vann Vann Problemstillinger stikkledninger Anboringer Utførelse på ulikt hovedledningsmateriell Ulike typer klammer Ulike kommunale regler metode/materialvalg og kompetansekrav Eierforhold Korrosjon Utvendig stoppekran Korrosjon på gamle stenger og splinter Ansvar for plassering og tilkomst Merking Ledningene Eierskap Skjøter Grøftefundament og overfyllinger Tilkomst for reparasjon Kummer Plassering og tilkomst Opp til kommunen å bestemme om det skal være utvendig stoppekran! 6

7 Fra Standard Abonnementsvilkår Tekniske bestemmelser TEK10: Innvendige vann og avløpsinstallasjoner (bunnledninger og opplegg) Generelle krav til innvendige vann og avløpsinstallasjoner (1) Innvendige vann og avløpsinstallasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god hygiene og helse blir ivaretatt, at vannkvaliteten ikke forringes og slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde. (2) Installasjon skal gi de ytelser som er forutsatt, tåle de indre og ytre belastninger som kan forekomme og ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje. Festeanordning skal tåle forutsatt belastning. (3) Installasjon skal tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold. (4) Materialer skal ha tilfredsstillende bestandighet mot termiske, mekaniske og kjemiske påvirkninger. (5) Installasjon skal sikres mot frost. Innvendige vannledninger TEK10: Innvendig vanninstallasjon (1) Byggevarer i kontakt med drikkevann skal ikke avgi stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Installasjon skal prosjekteres og utføres slik at god energiøkonomi sikres. (2) Følgende skal minst være oppfylt: Utstyr og rør skal gi de forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal være lett utskiftbar. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjon og bygningsdel. Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet. Stoppekran skal være lett tilgjengelig og merket. Tappested for forbruksvann skal ikke ha vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade. Installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde. 7

8 VANN Moderne skjøtemetoder for metallrør: Rilleskjøter VANN Pressfittings Pushfittings Rør i rør systemer eneboliger Problemstillinger: Prosjektering Utførelse Automatiske lekkasjestoppere Varerør 8

9 Rør i rør systemer blokker/næringsbygg Problemstillinger: Tolking av regelverket Synliggjøring av lekkasjer Bortledning av lekkasjevann Brannskiller Sjakter Automatiske lekkasjestoppere 9

10 Innvendige avløpsledninger TEK 10: Innvendig avløpsinstallasjon (1) Installasjon skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde. Utvendig tappested kan ha naturlig drenering. (2) Følgende skal minst være oppfylt: Alt utstyr som er tilknyttet avløpsinstallasjon skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon. Installasjon skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring. Avløpsrør skal være selvrensende. Avløpsinstallasjon skal ha minst én lufteledning ført til det fri uten vannlås, med mindre det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av annen løsning. For å hindre tilbakestrømning, skal vannstand i lavest beliggende vannlås ha nødvendig høyde over innvendig topp på hovedledning i forgreningspunktet. Bunnledninger Oppheng av bunnledninger 10

11 AVLØP Innvendig avløpsopplegg Ved valg av rørmateriale og ledningsføringer skal det tas hensyn til: Brann o Gjennomføringer > 32 mm i brannskiller o Bytte av sluk i støpte dekker o Sjakter Støy o Luftlyd o Konstruksjonslyd o Sjakter Ekspansjon Frost Utsuging av vannlåser 11

12 12

13 13

14 Stikkledninger nytt fordelingssystem for vannledninger Fordeler med systemet Anboringer kan sløyfes Nedgravd, utvendig stoppekran kan sløyfes Alle stengeventiler er tilgjengelige fra kum Full kontroll på vannlekkasjer Mulighet for omtrekking av vanninnlegget uten gravearbeider Ingen fare for inntrenging av kloakkvann fordi vannledningen ligger i et tett varerør Egen grøftetrase gir uavhengighet til spillvannsledningens dybde og fallforhold Systemet egner seg godt som grunne ledninger Lavere risiko for påvirkning av grunnvannsinntrengning Systemet er tilrettelagt for kommunal overtakelse av stikkledningen (tilsvarende elforsyning) Ulemper Egne traseer og varerør medfører noe større investeringskostnader Traseene må noen ganger føres over annens eiendom som medfører tillatelse og tinglyste erklæringer 14

15 Hva masteren må kunne om rør Alle rør skal være produsert av et langt hull omgitt av betong, stål eller plast som skal være nøyaktig sentrert om hullet. Alle rør skal ha hull i hele rørlengden. Hullets lengde skal ikke være lengre enn røret og hullets ytre diameter bør ikke være større enn rørets indre diameter trangt rør. Hullet skal ved omsetning inneholde ingenting, slik at det er mulig å få vann til å renne i det senere. Alle rør med stor lengde skal merkes langt rør i hver ende, slik at rørleggeren kan se at det er et langt rør. Alle rør med stor diameter skal være merket stort rør, så rørleggeren ikke bruker det som et lite rør. Alle bend skal spesifiseres med høyre eller venstre bend, slik at ledningen ikke går i feil retning. Alle rør skal merkes motstrøms eller medstrøms så vannet ikke renner i feil retning. Hva masteren må kunne om sanitærutstyr 15

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM

KJ-MA SYSTEM. Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM KJ-MA SYSTEM 2008 Forvaltning Drift Vedlikehold KJ-MA SYSTEM 2 MA-SYSTEMET Anvendelsesområdet for MA-systemet...4-7 Koblingsalternativer...8-10 Montering av koblinger...11-12 Kapping... 13 Resistensliste

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE Enhet for vann avløp og renovasjon KRAV TIL VA-ANLEGG I LILLESAND KOMMUNE Revisjon: Okt. 2006 Revisjon nr.: 01 PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Generelt: Dette

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Montering og drift LPS2000EIV

Montering og drift LPS2000EIV Montering og drift LPS000EIV LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er at

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget Viktig å vite om kjelleroversvømmelser Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget FORORD Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar

Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Sandøy kommune Eining for tekniske tenester Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Føreord Utfyllende bestemmingar, fastlegg ein del normalkrav som Sandøy kommune stiller krav

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Tekniske retningslinjer for dimensjonering, prosjektering og installering av sprinkleranlegg i bygninger for boligbruk opp til og med 4 etasjer

Tekniske retningslinjer for dimensjonering, prosjektering og installering av sprinkleranlegg i bygninger for boligbruk opp til og med 4 etasjer Tekniske retningslinjer for dimensjonering, prosjektering og installering av sprinkleranlegg i bygninger for boligbruk opp til og med 4 etasjer Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelses nemnd Statens

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer