Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168"

Transkript

1 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168

2 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren. Ta vare på veiledningen for fremtidig referanse og bruk. Produktspesifikasjoner Strømforsyning: DC 9V alkaline eller karbon-sink-batteri (GOLD PEAK GP1604P, GOLDEN POWER 1604D, EVEREADY PP3S) Driftsstrøm: 10 ua (standby), <20 ma (alarm) Alarmvolum: >85 DB ved 3 meter Alarmsensitivitet: i samsvar med EN14604 Beskrivelse Dette produktet er en 9V DC fotoelektrisk røykvarsler. Den drives av et 9-volts batteri (6LR61 eller 6F22) og batteriets levetid skal overstige 1 år. Den fotoelektriske teknologien gjør varsleren svært følsom slik at den raskt oppdager langsomme ulmebranner som genererer tykk, sort røyk, med lav varme som kan ligge og ulme i mange timer før flammer oppstår. Denne varsleren inneholder ikke radioaktivt materiale og er ikke skadelig for miljøet. En røykvarsler bør installeres i hvert rom (unntatt på badet) og i andre områder av hjemmet for å forsikre deg om at alle medlemmene av husholdningen alltid er i stand til å høre og reagere på røykvarsleren. For et minimum av beskyttelse bør du installere varsleren i gangen mellom oppholdsrommene (inkludert kjøkken) og soverommene. Plasser varsleren så nær oppholdsrommene som mulig og forsikre deg om at alarmen kan høres fra soverommene. Anbefalt plassering av røykvarsler i boliger med 1 etasje Installer en røykvarsler på vegg eller tak i hvert soverom og i gangen på utsiden av soverommene. Dersom gangen er lengre enn 30 feet skal du installere en røykvarsler i hver ende av gangen. Dersom boligen har kjeller skal du installere en røykvarsler i kjellertaket ved bunnen av trappen som leder ned til kjelleren. Anbefalt plassering av røykvarsler i boliger med flere etasjer Installer en røykvarsler på vegg eller tak i hvert soverom og i gangen på utsiden av soverommene. Dersom gangen er lengre enn 30 feet skal du installere en røykvarsler i hver ende av gangen. Installer en røykvarsler på toppen av trappen som leder opp til etasjen ovenfor. Viktig sikkerhetsinformasjon 1. Test varsleren ukentlig for å forsikre deg om at den fungerer korrekt. Trykk inn testknappen for å teste alle funksjonene til varsleren. Ikke test varsleren på noen annen måte. 2. Ikke fjern eller koble fra batteriet da dette vil slå varsleren av. Hvis du tar batteriet ut skal du åpne vinduer eller slå på en vifte. 3. Varsleren bør installeres av godkjent elektriker. Vær oppmerksom på at du følger lokale og nasjonale foreskrifter for installasjon av røykvarsleren.

3 4. Varsleren er kun beregnet til bruk i enkelthusholdninger. I bygninger med flere husholdninger skal hver individuelle husholdning ha egen røykvarsler. Ikke installer i bygninger som ikke er bebodd. Varsleren er ikke en erstatning for fullverdige alarmsystemer. 5. Installer varsleren i hvert rom og i hver etasje i hjemmet. Det kan være flere grunner til at røyken ikke oppdages av varsleren. For eksempel, hvis brannen oppstår i en avsidesliggende del av hjemmet, i en annen etasje, i en pipe, vegg, tak eller bak en lukket dør kan dette medføre at røyken ikke når frem til varsleren tidsnok til å varsle alle medlemmene av husholdningen. Røykvarsleren vil kun oppdage røyk i det rommet den er installert i. 6. Varsleren vil ikke nødvendigvis varsle alle medlemmene av husholdningen hver gang den utløses. Alarmsignalet er høyt nok til å varsle personene om mulig fare. Det kan imidlertid være omstendigheter som gjør at en person ikke er i stand til å høre alarmen (for eksempel støy utendørs eller innendørs, personer som sover tungt, alkohol- eller narkotikamisbruk, hørselshemmede, osv). Hvis du mistenker at det er personer i hjemmet som ikke vil høre alarmen skal du installere en spesialvarsler. Det er viktig at alle personene er i stand til å høre alarmen og reagere hurtig på den for å redusere risikoen for alvorlig skade eller død som følge av brann. Hvis en person i hjemmet er tunghørt skal du installere røykvarsler med lyseller vibrasjonsvarsling. 7. Alarmen vil kun aktiveres hvis den oppdager røyk eller antenningspartikler i luften. Varsleren reagerer ikke på varme, flammer eller gass. Denne varsleren er utformet for å utløse et lydsignal for å varsle om en begynnende brann. Det er imidlertid slik at mange branner brenner hurtig, er eksplosive eller startet med intensjon, mens andre er forårsaket av uforsiktighet eller risikomomenter. I slike tilfeller vil muligens røyken ikke utløse alarmen raskt nok til å sørge for en rask nok flukt. 8. Varsleren har begrensninger. Den garanterer ikke for tap av liv eller skade på eiendom som følge av brann. Varsleren er ikke en erstatning for forsikring. Boligeiere bør alltid ha personog boligforsikring. Man bør også være oppmerksom på at driftsfeil kan oppstå slik at alarmen ikke virker. Av denne grunn er det viktig at du tester varsleren ukentlig og erstatter den hvert femte år. Tilkobling av batteri Translation of text in the Diagram 1, page 2: Red = Rød Black = Sort Connect = Tilkobling Power Connector = Strømtilkobling Battery = Batteri Spesifikasjoner for batteri Spenning: DC 9V alkaline eller karbon-sink-batteri Forpakning: 6F22

4 Bytte batteri 1. Drei varsleren mot klokka og ta ut braketten (se diagram 5). 2. Tilkoble ledningene som vist i diagram Fest batteriet i batteriboksen og fest kroppen til varsleren på braketten. Drei varsleren med klokka for å feste den (se diagram 2). 4. Test alarmen ved hjelp av testknappen. Lydmønsteret er 3 korte pip, 2 sekunders pause, så gjentakelse. Dersom du ikke hører lydsignalet betyr dette at det er feil på produktet eller feil ved installeringen. Les forslagene under avsnittet problemløsing for å finne en løsning på problemet. Røykvarsleren skal ikke installeres på følgende steder: 1. Nær apparater eller områder hvor normal antenning skjer regelmessig (kjøkken, nær ildsted, varmtvannsberedere, ol). 2. I områder med høy fuktighet, for eksempel på bad eller nær oppvaskmaskin eller vaskemaskin skal røykvarsleren installeres minst 3 meter fra disse. 3. Røykvarsleren skal installeres minst 1 meter fra klimaanlegg eller andre utluftingskilder. Luften kan blåse røyken bort fra alarmen og avbryte alarmsignalet. 4. Røykvarsleren skal ikke installeres i rom hvor temperaturen kan falle til under 4 C eller stige til over 37 C. 5. Røykvarsleren skal ikke installeres i områder som er svært støvete, skittent eller utsatt for store mengder insekter da partiklene i slike områder kan forårsake forstyrrelser på røykvarsleren. Testing av røykvarsleren Du skal teste hver røykvarsler for å forsikre deg om at den er korrekt installert og at den fungerer som den skal. 1. Ikke bruk åpen flamme for å teste varsleren. Du kan antenne eller skade hjemmet ditt. 2. Test varsleren ukentlig og når du kommer tilbake fra ferie eller dersom ingen har vært i boligen over en periode. 3. Stå på en armlengdes avstand under testingen. Test alle varslerne ukentlig ved å utføre følgende prosedyre: - Trykk ned og hold inn testknappen i minst 5 sekunder. - Alarmen vil avgi 3 korte lydsignal, pause i 2 sekunder for så å gjenta signalene. - Alarmen kan avgi lyd i flere sekunder etter at du har trykket inn testknappen. ADVARSEL: hvis alarmen aktiveres uten at den testes, betyr dette at den har oppdaget røyk. LYDEN AV ALARMEN KREVER UMIDDELBAR HANDLING! Vedlikehold og rengjøring I tillegg til ukentlig testing, skal du bytte batteri minst 1 gang i året og rengjøre den jevnlig for å fjerne støv og smuss. Det anbefales at du bruker batterier av god kvalitet for å sikre lang driftstid på varsleren din. Se avsnittet bytte batteri for mer informasjon.

5 Varsleren bør rengjøres minst 1 gang i måneden for å fjerne støv og smuss. Skru alltid varsleren av før du rengjør den. Bruk en støvsuger med myk børste og støvsug alle sidene og dekselet til varsleren. Pass på at alle ventilasjonsåpninger er frie for blokkeringer. Hvis nødvendig kan du skru varsleren av og bruke en fuktig klut for å rengjøre dekselet. VIKTIG: ikke forsøk å ta dekselet av for rengjøring på innsiden av varsleren. Dette vil påvirke garantien på produktet. Reparasjon Utvis forsiktighet: ikke forsøk å reparere varsleren på egenhånd. Dette vil påvirke garantien på produktet. Hvis alarmen ikke fungerer som den skal og garantien fremdeles er gyldig skal produktet leveres tilbake til forhandler. Sørg for at den er godt emballert dersom du sender den til forhandler. Hvis garantien ikke lenger er gyldig skal varsleren repareres av godkjent elektriker. Utvis brannsikkerhet Hvis alarmen utløses og du ikke har trykt inn testknappen er dette en advarsel om en farlig situasjon som trenger umiddelbar respons. For å forberede deg på slike tilfeller bør du utforme rømningsplaner for husholdningen som er kjent av alle personene i hjemmet og som dere øver på med jevne mellomrom. 1. La alle beboerne i hjemmet høre lyden av alarmen og forklar hva denne lyden betyr. 2. Fastslå 2 utganger fra hvert rom og en rømningsvei til utsiden fra hver utgang. 3. Instruer alle personene i hjemmet om at de skal ta på døren for å kjenne om den er varm. Hvis døren er varm skal man ikke åpne den, men benytte en annen utgang. 4. Instruer alle personene i hjemmet om at de skal krype langs gulvet for å utsette seg for minst mulig av den skadelige røyken, avgasser og gasser. 5. Avtal en bestemt møteplass for alle på utsiden av bygningen. Hva gjør du i tilfelle brann? 1. Ikke få panikk hold deg rolig. 2. Forlat bygningen så raskt som mulig. Ta på dørene for å kjenne om de er varme før du åpner dem. Hvis nødvendig benytter du en annen utgang. Kryp langs gulvet, og ikke stopp opp. 3. Møt opp på en bestemt møteplass for alle på utsiden av bygningen. 4. Ring brannvesenet fra utsiden av bygningen. 5. Ikke gå inn i igjen i en brennende bygning. Vent til brannvesenet ankommer. Disse retningslinjene vil hjelpe deg i tilfelle brann. Det er likevel svært viktig at du tar alle mulige forhåndsregler for å hindre at brann oppstår.

6 Problemløsing Du skal IKKE fjerne batteriet for å slå av røykvarsleren i tilfelle falsk alarm. Dette vil føre til at hjemmet ditt ikke lenger er sikret. Sørg for utlufting av rommet for å fjerne røyk eller støv. PROBLEM Alarmen blir ikke utløst når du tester røykvarsleren. Bemerk: trykk ned og hold inn testknappen i minst 5 sekunder når du skal teste varsleren! Røykvarsleren piper 1 gang i minuttet. LØSNING 1. Fjern varsleren fra monteringsplaten og sjekk at tilkoblingspluggen er godt festet. 2. Sjekk at batteriet er korrekt tilkoblet. 3. Rengjør røykvarsleren 1. Bytt batteriet. Se avsnittet om bytte av batteri. Røykvarsleren avgir sporadisk falsk alarm, eller aktiveres under matlaging, dusjing, e.l. 1. Rengjør røykvarsleren. Se avsnittet om vedlikehold og rengjøring. 2. Kontakt elektriker for omplassering av røykvarsleren til bedre egnet plassering. Alarmen høres annerledes ut enn den pleier. Den starter og stopper. 1. Alarmen fungerer som den skal. Denne alarmen er utstyrt med alarmsignal som er i henhold til internasjonal standard for evakuering. Alarmmønsteret er 3 korte pip etterfulgt av en 2-sekunders pause og deretter gjentakelse av lydsignalet. Garantiinformasjon Røykvarsleren leveres med en 5-års begrenset garanti. Garantien gjelder for den opprinnelige kjøperen. Enhver ny røykvarsler skal leveres fri for defekte materialer og uten funksjonsfeil under normal bruk og service i en periode på 3 år fra kjøpsdato. Denne garantien gjelder ikke for skade som oppstår som følge av ulykker, misbruk, feil bruk eller uansvarlig bruk av apparatet. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av brudd på garantireglene. Les følgende instruksjoner før installering av varsleren: 1. Finn best mulig plassering for varsleren: 1.1 Først skal du installere røykvarsleren i soverom og gang. Hvis det er flere soverom i hjemmet anbefales det at du installerer en røykvarsler i hvert soverom. Installer varsleren i trappeoppgang og i hver etasje. Røyk, varme og brennende gjenstander vil spre seg horisontalt etter oppstigning til taket. Montering av varsler bør derfor være i midten av taket i en bygning med normal struktur.

7 Dersom røykvarsleren av ulike grunner ikke kan monteres i midten av taket skal avstanden mellom vegghjørne og alarm være minst 10 cm. Dersom røykvarsleren monteres på vegg skal den plasseres omlag 10 cm under taket (se diagram 3). Hvis lengden på rommet eller gangen er over 10 meter skal du installere flere varslere. Hvis veggen eller taket heller skal varsleren installeres over 1 meter bort fra det høyeste vegg- eller takpunktet i rommet (se diagram 4). Translation of text in the Diagram 3, page 4: Ceiling = Tak Minimum = Minimum Best here = Best her Never here = Aldri her Acceptable here = Akseptabelt her Maximum = Maksimalt Side wall = Sidevegg Translation of text in the Diagram 4, page 4: Anywhere in this area = Hvor som helst i dette området 2. Installering Drei varsleren mot klokken og ta av bunnplaten. Trykk bunnplaten på installasjonen og marker monteringshullet til platen med blyant. Drill to monteringshull på markeringen ved hjelp av elektrisk drill. Slå inn to ekspanderingsbolter i hullene ved hjelp av hammer, skru boltene og pakning halvveis i ekspanderingsbolten og heng deretter bunnplaten på skruene. Stram opp skruene (se diagram 5) Fest batteriet i batteriluken og drei varsleren med klokka til du hører et lydsignal. Test varsleren ved å trykke inn testknappen. Alarmmønsteret er 3 korte pip etterfulgt av en 2- sekunders pause og deretter gjentakelse av lydsignalet. Translation of text in the Diagram 5, page 5: Holes of ceiling or wall = Monteringshull til tak eller vegg Plastic stopper = Plaststopper Bracket = Brakett Two screws = To skruer Battery box = Batteriluke ADVARSEL For å unngå skade skal varsleren festes til vegg eller tak i henhold til monteringsinstruksjonene.

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB Bruksanvisning Installasjon og drift Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB 0086 Viktig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner er inkludert MERKNAD IKKE KAST DENNE HÅNDBOKEN Les, forstå og følg disse instruksjonene

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Brukerveiledning (NO) Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Les dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted 1 NO Innholdsfortegnelse side Forord 2 1.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer