FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007 FORSVARETS FORUM NR OKTOBER VSERATFOR TAERFORSV RSVAFORET Blir oppgavene enklere å løse med forsvarsstudier og politiske utvalg? SIDE 34 ORSVARETF EVFORSRAT RESVAFORT VARETFORS ARFORSVET Kr. 39,- ISSN AKTUELT En russer i fjorden SIDE 26 UTLAND Sand, svette og Taliban SIDE 48 VFORSETAR PORTRETT To nye for Chris Prebensen (70) SIDE 42

2 annonser annonse Bruker du Visa Business Card når du reiser for Forsvaret? Søknadsskjema for Visa Business Card finner du på Forsvarets intranettside. 2 OKTOBER 2007 F F OKTOBER

3 annonse F OKTOBER

4 dokument portrett Foto: ARNE FLAATEN Atlanterattacheen Chris Prebensen (70) er klar for to nye år som generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité. 42 friluft På an igjen For sjette gang siden 1985 legger forsvarsledelsen frem en studie som gir og tar. Er studiene en god arbeidsmetode eller unødig skremsel? 34 innhold: AKTUELT 16 Skyggesoldatene 30 Verneplikt for vår tid TEKNIKK OG VITEN 46 Nærmer seg mål UTENRIKS 48 Speider etter Taliban Foto: ARNE FLAATEN MENINGER 13 Kommentar nå: Spillet om Forsvaret, av Aslak Bonde 15 Akkurat nå: Drøftinger kvalitetssikrer forsvarsstudien, av Espen Amundsen 23 Livet: Gylne øyeblikk arrete hverdager, av Elling Erichsen 50 Utsyn: Kina opprustning og mer åpenhet, av Nils Morten Udgaard Jegerveteranen Foto: ARNE FLAATEN I 32 år har brigader Asle Kjelsberg pakka jaktsekken om hausten Kronikk: Hvordan kunne det gå så galt? Av Geir Lundestad 63 TMO-kommentar: Sofakrigere? Av Ove Mørch SPORT OG FRILUFT 67 Lars Monsens villmarktips KULTUR 68 Canada yes! 4 OKTOBER 2007 F

5 sport redaksjonelt Foto: ARNE FLAATEN En studie i Forsvar Nokon som passar for deg? Få ekspertane sitt råd før du spring ut og kjøper joggesko. 64 Man trenger ikke være matematiker for å skjønne at noe er riv ruskende galt når to pluss to blir tre. Og det er slike svar som stadig dukker opp når regningen for en del beslutninger knyttet til Forsvarets virksomhet legges på bordet. Med alle gode tenkelige forsett og ambisjoner gjør våre politikere vedtak hvor tildelingen ikke alltid står i forhold til de mål som settes. Det er så lett å ønske seg mer enn det lommeboken tillater. Når det på handlelisten i tillegg står ting man heller ikke lenger vil prioritere, må det nødvendigvis bære galt avsted. Resultatet blir fort investeringer som kan få tittelen: sløsing, som igjen gjør noe med Forsvarets omdømme. aktuelt Tett på ein russar Foto: ARNE FLAATEN Å sjå at ubåten fortøyer her fortel mykje om utviklinga mellom våre to nasjonar, seier oberst Vladimir Ermachkov framfor ubåten Jaroslavl. 26 I dette nummeret setter vi søkelys på hvordan fremtiden til vårt forsvar planlegges. Det oppleves av mange som det umuliges kunst. I henhold til hovedavtalen i Staten la forsvarsjefen i midten av september frem sitt forslag til Forsvarsstudie for arbeidstakerorganisasjonene og DIF-sjefene. Det gikk ikke mange timene før deler av studien, som er unntatt offentlighet, ble kommentert av ordførere og andre som mente seg selv meningsberettiget. Mediene er ikke stedet for å drive lovpålagte drøftinger. Man kan forstå den uro enkelte utenforstående måtte føle på dette tidspunkt, men det er viktig at spillereglene fortsatt følges. Drøftingene er en del av denne prosessen. Forsvaret og landet er best tjent med at forsvarssjefens anbefaling og Forsvarspolitisk utvalgs råd til statsråden blir nettopp det det i utgangspunktet skal være. Tidligere direktør for Forsvarets forskningsinstitutt, Nils Holme omtaler Stortingets behandling av Forsvarsstudie 2000 som respektløs og kaller det vanstyre. Både forsvarsstudien og Forsvarspolitisk utvalg ga den gangen mange tilrådinger. Disse falt ikke i smak hos politikerne, og det ble plusset på mange tiltak uten at det ble bevilget nok penger. FASTE SPALTER 6 Sideblikk 8 Forsvaret i mediene 9 Det skjer i oktober 11 Fire kjappe: Per Hermann Bodal 14 Dilemma: Vi spør deg og 50 år siden 24 På stedet: Skygge for Sola 52 Forsvaret og jeg: Ingerid Stenvold 54 Holdt! Hvem der? 55 Miniportrett: Roy Helge Olsen 57 Klipp 62 Svar skyldig 70 Miks 73 Hodebry 74 Kryssord 75 Forsvarets infosider 68 VINN reisepremie! TRYKKSTART DETTE NUMMER: 24. SEPTEMBER «DEN STERKESTE SIDEN VED FORSVARS- SJEFENS STUDIE ER KANSKJE FØRST OG FREMST HELHETLIG TENKNING» Den sterkeste siden ved forsvarssjefens studie er kanskje først og fremst helhetlig tenkning. Alle mulige steiner er snudd og resultatene er testet i en rekke scenarier før konklusjoner ble trukket. I en intens og omfattende drøfting innhentes arbeidstakerorganisasjonene og mange av Forsvarets sjefer råd og innspill. Så lenge det er vanskelig å se noe alternativ til dagens prosesser, må man tilstrebe at spillereglene følges - og her har alle et ansvar. Erling Eikli Ansvarlig redaktør F OKTOBER

6 sideblikk Norske soldatar tømde ein låve i jakta på skjulte våpen. Høyet der inne var tort, og støvet sveva over alt, difor maska, fortel Daniel Sannum Lauten. Som vernepliktig fotograf for Forsvarets forum var han med på ein av dei siste patruljane til dei norske hærsoldatane i KFORstyrken på landsbygda utanfor Pristina i Biletet blei teke etter ein inspeksjon i ein falleferdig låve. Gøymde våpen. Soldatane hadde funne ein del gøymde våpen i nabohusa rundt, og hadde difor mistanke om at det kunne vera våpen også inne i låven. Høyet blei teke ut på gardsplassen og låven blei saumfara, før alt blei sett på plass igjen slik det var. Utanfor fylgde innbyggjarar med frå avstand. Dei norske soldatane fann verken våpen eller noko anna mistenkeleg. Eg trur dei var vand med slike aktivitetar. Det var ikkje nødvendigvis eigarane av husa som gøymde vekk våpen. Stemninga var roleg, fortel fotografen. Herja område. Dei norske soldatane kontrollerte også kjellarar, loft, vedstablar og brønnar i landsbyen som bar preg av ein fem år lang konflikt. Eg prøvde å skildra miljøet der. Det blei ei personleg utfordring å sjå herja landsbyar og elendig infrastruktur. Dette var og min første tur som fotograf i utlandet, fortel han. Over 5000 nordmenn har tenestegjort i Kosovo. I dag er det berre nokre få norske offiserar igjen i landet. VIDAR HOPE 6 OKTOBER 2007 F

7 Våpenjakta FOTOGRAFEN DANIEL SANNUM LAUTEN (23) Var vernepliktig fotograf i Forsvarets forum i No er han frilansfotograf for Dagbladet. F OKTOBER

8 aktuelt tillit, nå Fett, sex og «DEBATTEN OM KVINNER I FORSVARET FORTONER SEG SOM ET MINEFELT FOR FEMINISTER». Forsvaret i mediene JAHN RØNNE Feministmagasinet Fett flesket til i september med et nummer om militarisme og feminisme, der tema var krig. Oberst Britt Brestrup prydet både forside og bakside i sin stasuniform. Gjennom flere artikler ble spørsmålet om kvinnelig og dermed om kjønnsnøytral verneplikt tatt opp. Temaredaktør Anita Haslie, som er sosiolog og forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier i innledningen at det er vanskelig for en feminist å være i mot like rettigheter og plikter mellom kjønnene. Men hun synes at debatten om kvinnelig verneplikt også krever en debatt om militarisme og hva militæret skal være. I intervjuet med Britt Brestrup peker obersten på at diskusjon om verneplikt, fort blir en diskusjon om man er for eller imot Forsvaret. Forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Hilde Bondevik, synes debatten om kvinner i Forsvaret fortoner seg som et minefelt for feminister. Brudd. En av artiklene i magasinet tok også opp problemet med soldater som kjøper sex i utenlandstjeneste. Temaet fant veien til dagspressen, der pressetalsmann Petter Lindquist i Forsvarsstaben kunne forsikre at Forsvaret tar problemet på alvor. Kjøp av seksuelle tjenester er ikke bare er brudd på etiske retningslinjer, men kan være brudd på militær straffelov, påpekte han. Om forsvarsstudie-lekkasjer er brudd på den samme loven, skal vi la ligge her. Det er neppe det som fortjener oppmerksomhet. I avisen Varden lyder hjertesukket: Skal omstillingen aldri ta slutt? Hamar Arbeiderblad påpeker at forsvarssjefen ikke har distriktspolitikk som en av sine oppgaver, men at de politiske beslutningene som han styrer etter, har klare distriktspolitiske begrunnelser. Han må finne seg i at det er Stortinget som bestemmer, men avisens sympati synes å være på generalens side, når det er snakk om å kreve samsvar mellom oppgaver og pengetildeling. I VG beskrives forsvarssjefens forslag til langtidsplan som «Besk medisin», men det er politikernes troverdighet som står på spill, hevdes det. Det koster å ta konsekvensen av egen politikk, og det blir for enkelt å skyte mot budbringeren, er konklusjonen. Tillitskrise. Og det er andre som ikke nøler med å skyte. Forsvarssjef Sverre Diesen ble utsatt for et verbalt kuleregn fra media, etter at generalen i sterke ordelag tilbakeviste antydninger om at den norske spesialsoldaten ble drept i et annet område i Afghanistan enn Forsvaret hadde opplyst. Politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten er overrasket over at Diesen uttrykker egen overraskelse over politikeres og mediers sensasjonshunger rundt spesialstyrkene. Redaktøren ser grunn til å reflektere over om Forsvaret er sitt informasjonsansvar bevisst, og tror det fort kan utvikle seg til en tillitskrise mellom Forsvaret og mediene. «Det I FRONT: Oberst Britt Brestrup fikk solid oppmerksomhet i Fett nr er uheldig i en situasjon der Forsvaret har bruk for tillit ikke minst til at spesialstyrkene brukes slik Stortinget har bestemt», skriver Stanghelle. Trakk seg. Mangel på tillit kunne det se ut som nettopp var problemet i Bergen, da redaktøren av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, Gunnar Vetlejord, trakk seg fra sin stilling i det militærfaglige bladet. Foranledningen var at redaktøren mistet sin kontorplass på Haakonsvern. Det igjen skal 8 OKTOBER 2007 F

9 , dette skjer Oversikt over de viktigste hendelsene i måneden som kommer. Vil du vite mer om hver enkelt forsvarsgren, se grensidene (s. 75 til 97). BARENTSREDNING: Etter at Sverige og Norge har hatt sin øvelse, er det nå Finland som arrangerer Barents Rescue i oktober. Arkivfoto: ARNE FLAATEN. ha vært utløst av en kritisk lederartikkel om Karlsvik-saken, ifølge bl.a. NTB og Sunnmørsposten. I artikkelen fremholdes det at Vetlejord selv er sikker på at han måtte ut av kontoret på grunn av innholdet i lederen. Noen av formuleringene lød: «Atle Karlsvik har vært et medieoffer, skapt av forsvarsledelsen og pressen sammen» og «framferden til forsvarsledelsen er ikke bare pinlig, den er skammelig og uverdig». Ifølge TV 2 skal anonyme kilder ha bekreftet at generalinspektøren for Sjøforsvaret reagerte kraftig på lederen. Men i Sjøforsvarsstaben hevdes det at avgjørelsen om å kaste ut redaktøren ble tatt før artikkelen stod på trykk, og av helt andre grunner. Liten forståelse. I september ble forbudet mot landminer, som kom i stand etter en konferanse i Oslo for ti år siden, markert. Forbudet fikk betegnelsen Ottawa-konvensjonen og utløste i 1997 en fredspristildeling. Men Bergens Tidende synes ikke at det i Norge bare er grunn til å sole seg i glansen fra det som ble oppnådd da. Det uttrykkes liten forståelse for Forsvarets lager av artilleriammunisjon. I BT ser man ingen grunn til å henge seg opp i unntak for Norge, når utviklingsminister Erik Solheim tydelig har uttalt at Norge skal gå i spissen for å forby klasevåpen. Det var ikke uventet at forsvarsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen leser bergensavisen. Og hun var ikke sen om å forsikre at et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon er en viktig sak for regjeringen. Tilsvaret hennes bar bud om at Norge slett ikke vil tviholde på den omdiskuterte artilleriammunisjonen i fremtiden. Lager flystyrt i ødemarka Igjen er det klart for Barents Rescue. Denne gang er scenariet en flystyrt i øde områder i Nord- Finland. For to år siden gikk øvelsen i Porsanger. Barents Rescue 07 handler om alarmering, prosedyrer og samarbeid for å redde flest mulig liv etter at et fly med over 200 turister skal ha gått ned i skogene rundt Enare i Nord-Finland. Terror utelukkes ikke som havariårsak. Et finsk ansvar, ja, men i nord er ressursene små, så vi er avhengige av hverandre. Derfor holder vi også felles redningsøvelser, og nå sluttforhandles en samarbeidsavtale innen redning mellom KONFERANSER 2 3/10: Forsvarets INI-konferanse i Sarpsborg. 17/10: FFI forum (Forsvarets forskningsinstitutt) om sikkerhet i informasjonssystemer. 23/10: Nato sin Allied Command Transformation-konferanse i Tromsø /10: Overvåkingsseminar på FOHK 31/10: FFI-forum (Forsvarets forskningsinstitutt) om test og evaluering av Nansen-klassen. SPORT 9 10/10: NM militær femkamp på KS Linderud /10: World Games i India. BEGIVENHETER 5/10: Forsvarsbudsjettet legges fram i Stortinget. 9 10/10: Utenriksministermøte i Bodø med besøk til Reitan /10: Uformelt forsvarsministermøte i Nato, i Nederland /10: KNM Roald Amundsen kommer til Nord- Norge. 26/10: Høstfest for alle ansatte i FD og FST /10: Forsvarssjefen på offisielt besøk i Latvia og Estland /10: Utenriksdepartementet arrangerer det siste sivilmilitære seminaret om integrerte misjoner, i Oslo. 31/10: Forsvarspolitisk utvalg overleverer sin rapport. Russland, Finland, Sverige og Norge, sier øvingsplanlegger og major Knut Solli ved Landsdelskommandoen på Reitan. Rundt 2000 mennesker vil være involvert i øvelsen, som i tidsrommet oktober også omfatter seminarer og utstillinger. Fra norsk side planlegges det brukt Orionfly og et Bell-helikopter for transport, samt redningshelikopter og noen stabsoffiserer. Norsk helsepersonell og sykehusene i Kirkenes, Tromsø og Bodø blir også involvert. Øvingsmål er å teste bilaterale avtaler, øve prosedyrer for gjensidig støtte mellom landene, forsterke samarbeidet over grensene, teste logistikk, særlig med henblikk på kulde og trene personell i en fullskalaøvelse. TORBJØRN LØVLAND KULTUR 14/10: Luftforsvarets musikkorps holder konsert i Nidarosdomen /10: Velferdens 60-årsjubileum markeres med kulturseminar i Oslo. 25/10: Sinfonietta i Harstad kulturhus med Divisjonsmusikken /10: Stabsmusikken åpner Ridehuset med åpningskonserter hvor Arve Tellefsen og Kåre Conradi medvirker. ØVELSER 18 21/10: Øvelse Barents Rescue i Nord-Finland. NB! 5/11: Forsvarsstudien legges fram og kan diskuteres åpent. F OKTOBER

10 aktuelt nå Ny NH-90-forsinkelse. Så gikk det som fryktet: Det blir ingen levering av første NH-90 i mai 2008 heller. Men prosjektleder Ivar Dyrdal vet foreløpig ikke hvor stor forsinkelsen blir. Det første helikopteret skulle etter den opprinnelige planen vært levert for to år siden. Men til nå har det vært fire fem utsettelser. Ifølge oberstløytnant Dyrdal er det tekniske utfordringer forbundet med montering av sensorer som må løses på den maritime utgaven Norge skal ha. Også Italia, Frankrike og Nederland skal ha den samme. Hærutgaven av NH-90 leveres nå til Sverige og Tyskland. (tl) Bok om spesialstyrkene. Ved årsskiftet går kommandørkaptein og cand. philol Tor Jørgen Melien løs på den treårige jobben med å skrive bok om spesialstyrkene, i regi av Institutt for forsvarsstudier (IFS). Dette blir en del av Norges forsvarshistorie, hvor forfatteren får tilgang til arkivene. Planene om bok har ligget der en tid, ikke minst har marinemiljøet vært interessert, sier IFS-direktør Rolf Tamnes. Siden spesialstyrkene først og fremst kommer fra Hæren og Sjøforsvaret, er det disse to forsvarsgrenene som deler bokregninga på drøyt to millioner kroner. En referansegruppe skal utnevnes for å bistå forfatteren. (tl) 10 Trener uten vinterøvelse Selv om øvelse Cold Response 08 er avlyst, kommer 2500 briter og nederlendere for å trene. Kanselleringen er veldig uheldig, sier generalmajor Robert Mood. Kanselleringen er veldig uheldig for å utvikle kompetanse for å lede taktiske manøveravdelinger, og evne til å lede integrerte operasjoner i komplekse scenarier, sier generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood. Britene og nederlenderne skal være i Åsegarden, Evenes og Porsanger. Det som er besluttet, er at Norge stiller en slags markørstyrke for at britene kan sertifisere sin trening. Til det vil vi bruke soldater fra Indre Troms og Sjøforsvaret i en intern øvelse, sier oberstløytnant Frank Terje Aarrestad ved Fellesoperativt hovedkvarter. Neppe Han hadde ansvaret for å planlegge Cold Response i Nord-Norge både i fjor og i år. Nå kan han sikte seg inn mot Cold Response 09: Men da kommer ikke UK/NL Landing Force, for de kommer bare annethvert år til Norge. Så det blir neppe snakk om mann i 2009, slik det skulle ha vært til vinteren, sier Aarrestad. Han vil ikke si hvor mye penger som spares ved å avlyse vinterens øvelse. Men Cold Response 07 kostet for Norges vedkommende drøyt 300 millioner kroner. Hotellrom. Vi regner ikke med store erstatningskrav etter at øvelsen i mars er avlyst. Vi er så tidlig ute at vi får avbestilt hotellrom og andre tjenester. Noen øvelser i mindre forband vil det uansett bli, både for den vanlige soldat og våre spesialstyrker. Jeg frykter ikke for enkeltmannskunnskapene, men mer for det høyere nivået som Cold Response først og fremst var ment å trene som multinasjonalt samarbeid i kommandoledd vinterstid, sier Aarrestad. TORBJØRN LØVLAND OKTOBER 2007 F TRENER: Briter og hollendere kommer til Nord-Norge på vintertrening, selv om Cold Response 08 er avlyst. Arkivfoto: ARNE FLAATEN Ingen tvunget utenlands Ingen offiserer er sendt ut mot sin vilje til internasjonal tjeneste, i løpet av de nesten tre årene ordningen har vart. Beordningsplikten er derfor unødvendig, mener Befalets Fellesorganisasjon. Ifølge oberstløytnant Svein-Helge Steinbakken, som er gruppeleder for internasjonale operasjoner i Forsvarets personelltjeneste, er det heller ikke noen dramatisk økning i beordringer uten villighet, som det heter. Det er på godt norsk at noen stilltiende godtar en beordring, uten at de har søkt stillingen. Siden lov om personell i Forsvaret trådte i kraft ved inngangen til 2005, er 66 personer blitt beordret uten villighet. Dette er stillinger som mangler søkere og hvor vi finner personell med passende kompetanse. Dersom han eller hun godtar beordringen, er det altså uten villighet. Hvis vedkommende ikke vil reise, kan de klage og eventuelt også anke til Forsvarsstaben. Hvis også klagen avvises, blir det beordring mot villighet. Til nå har det vært én slik beordring mot villighet for stadig tjenestegjørende befal, sier Steinbakken. Vedkommende slapp imidlertid å reise fordi oppdraget ikke ble utløst. Frivillig tvang. Steinbakken mener loven som åpner for beordring, brukes hensynsfullt. Nesten 680 nordmenn er nå ute i såkalte kortvarige misjoner, en stor del av dem er offiserer. Steinbakken har ikke store bekymringer for styrken som ved årsskiftet planlegges sendt til Sudan. Fungerende leder Eivind Solberg i Befalets Fellesorganisasjon er ikke direkte overrasket over at ingen er sendt ut mot sin vilje. Men det har også litt med Forsvarets definisjoner av villighet å gjøre, mener han. Offiseren sier kanskje først nei, så blir han eller hun kontaktet og utsatt for mildt press. Alle offiserer er lojale og tenker kanskje mer på arbeidsgiveren enn familien. Men Forsvaret skal også ha ros for at det ligger et unntaksregime i systemet, sier Solberg, og viser til at tallene bekrefter det BFO har hevdet, nemlig at beordringsplikten er unødvendig. Frykter framtida. Forbundssekretær Eigil Jespersen i Norges Offisersforbund sier det nok etter hvert har gått opp for yrkesbefalet at arbeidsgiver har beordringsadgang. Han har hatt flere henvendelser fra oppgitte offiserer, og noen har nok også forlatt Forsvaret på grunn av belastningen internasjonal tjeneste kan være, tror han. Svært ofte er tidshorisonten et problem på grunn av kort varsel. Målet er et to års perspektiv, da blir det lettere å planlegge. Vi frykter situasjonen blir verre, når vi vet hvilke utfordringer som ligger foran oss, med kanskje langvarige oppdrag både i Afghanistan og Sudan, sier Jespersen. Det er nå avklart at plikttjenestebefal som beordres til internasjonal tjeneste mot villighet, kan si opp sin stilling og fratre etter å ha fullført plikttjenesten i Norge. TORBJØRN LØVLAND

11 Dropper nye distinksjoner. Hærstaben foreslo i vår et nytt distinksjonssystem. Men etter å ha fått negative tilbakemeldinger fra Luftforsvaret og Heimevernet, legges trolig ideen vekk. Bakgrunnen for forslaget var at dagens distinksjoner fremstår som upraktiske, prangende og ugjenkjennelig for våre allierte. Alle våre allierte har forskjellige distinksjonssystemer. Det enkleste hadde selvsagt vært om disse var like og gjenkjennbare, men her snakker vi om identitet, lang historie og røtter, sier major Arild Saga i Hærstaben. (tl) Skada av lausskot. Oberst Ingar Moe i Luftoperativt inspektorat hevdar rutinane blei fylgd då ein vaktsoldat påførte seg sjølv mindre skadar etter at han avfyrte eit skot med lausammunisjon frå sitt MP-5-gevær i sommar. Trykk frå skotet trefte soldaten i ansiktet, men skal ikkje ha gjeve soldaten varige mén. Vi har undersøkt saka, men vil nok ikkje finne ut kva som eigentleg hendte. Prosedyrane våre er gode nok, men me kan bli flinkare til å minne kvarandre om at våpen er farleg, sjølv med lausammunisjon, seier Moe. Det var etter ei øving på Mågerø at geværet blei ståande i vaktlokalet med lausammunisjon. Våpen skal tømast før dei blir låst inn i skapet. (vh) Foto: ARNE FLAATEN 4 kjappe Navn: Per Hermann Bodal (42) Stilling: Kommandørkaptein i Forsvarets personelltjenester Aktuell: Nå kan du sjekke rullebladet på FIF-portalen Hva jobber du med nå? Vi understøtter personellforvaltningen i Forsvaret og tilbyr brukerne brukerstøtte og et verktøy for å jobbe effektivt. I gamle dager var rullebladet en ganske lukket sak? I mange år har det vært et ønske å gjøre rullebladet tilgjengelig for den enkelte. Det skal sjekkes årlig, men til nå har man måttet oppsøke sin personalmedarbeider, så det er nok ikke godt nok fulgt opp av alle. Hvorfor er det så viktig med årlig kontroll? Når personell blant annet skal disponeres i stillinger, er det viktig med riktig grunnlag for å vurdere kandidater mot hverandre og mot stillingens krav. Det er også viktig i forhold til rapportering opp i mot myndighetene. I den elektroniske personellmappa ligger også andre opplysninger, som tjenesteuttalelser og attester, men dette kan den enkelte ikke lese på FIF-portalen. Hvem skal rette feil? Den enkelte personellmedarbeider. Du må dokumentere utdannelse eller praksis. Den første knappe uka var det over 5000 oppslag på portalen og rundt 700 oppdateringer. Et gledelig resultat. FRIVILLIG TVANG: Så langt er ingen offiserer sendt utenlands mot villighet. Men mange føler de ikke kan si nei. Arkivfoto: PER ARNE JUVANG/FMS. TORBJØRN F OKTOBER

12 aktuelt nå SAMME TYPE: Det er en Hercules C-130 av denne typen Norge vil lease av det italienske forsvaret. Fotomontasje: ARNE FLAATEN. FD vil lease Hercules Forsvarsdepartementet (FD) vil lease et italiensk Hercules-fly for å trene på flytypen før den norske leveransen kommer neste år. Det første fabrikknye Herculesflyet ankommer Norge midt i november neste år. Maskinene FD ønsker å lease er av samme type, C-130J. Vi kan få flere fly operative raskt dersom vi leaser et fly vi kan drive opptrening på. Den nye typen Hercules er et helt annet fly enn det vi har idag, selv om det kanskje er mest på propellen vi ser den eksteriørmessige forskjellen, sier assisterende prosjektleder Truls Ørpen. Ingen maskinist. For eksempel har den nye modellen verken navigatør eller maskinist. Disse rollene er ivaretatt av ny teknologi, samt lastemester og flyger. Minimumsbemanningen blir tre personer. Den nye Herc-en er fem meter lengre enn den gamle og kan også laste et tonn mer. Men det blir også mer avionikk å vedlikeholde. Vi snakker om «glasscockpit» og fire store skjermer der det før var klokker. Pilotene får såkalt «head-up-display» av liknende type som i F-16; det blir en helt annen tankegang å operere de nye flyene i forhold til de gamle, sier major Ørpen. I dialog. De to første flyene Norge får fra fabrikken er opprinnelig bestilt av US Air Force. De to siste flyene er en ren norsk ordre og leveres ved utgangen av Og det er fram til siste levering skjer at leasing av et italiensk treningsfly har noe for seg. Kostnaden blir trolig et tresifret antall millioner kroner. Luftforsvaret er i dialog med FD om hvordan vi skal håndtere saken, det gjelder også utfasingen av de gamle flyene. Og vi er i dialog med italienerne om leie av et fly. Samtidig vurderer vi hvor lenge de gamle flyene kan holdes i lufta, sier oberst Inge Kampenes, avdelingssjef rådgivning og strukturutvikling i Luftforsvarsstaben. Norges deltakelse i Natos transportflypool får i utgangspunktet ingen betydning for Hercules-prosjektet. TORBJØRN LØVLAND Du finner Forsvarets forum i nettutgave og PDF-format under Her kan du lese artikler, også fra tidligere utgaver, løse oppgaver og gi svar på konkurransene. Magasinet har sitt utspring i Mannskapsavisa, med oppstart i I 1980 fikk bladet navnet Forsvarets Forum. 24 år senere ble det enda en navnejustering - til Forsvarsforum, med månedlig utgivelse. I januar 2006 så magasinet F dagens lys, med det formelle navnet Forsvarets forum. 12 OKTOBER 2007 F

13 Kutter mer for å hindre sprekk For å hindre regnskapssprekk i 2007 kniper forsvarssjefen ytterligere til for å spare 88 millioner kroner. Flere spareplaner står klar. Dersom regnskapstallene ikke er tilfredsstillende i slutten av oktober, slipes igjen spareknivene for budsjettet skal holdes. De to første sparepakkene var på rundt en halv milliard til sammen, og er nå fulgt opp av en pakke 3A. Det ligger også en plan 3B i beredskap, Av de 88 millionene som tas inn i 3A, er fem millioner kroner på Forsvarets hovedkommando og Landsdelskommando Nord-Norge. Like mye knipes inn av HV når Øvelse Gardermoen kanselleres. Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret må hver stå for millioner. Vedlikehold av materiell, overtid, reiseaktiviteter, et antall øvinger og flytimer rammes av de nye kuttene. 3B i beredskap. Når regnskapet har fått med også septembertallene, blir det vurdert en ytterligere omdreining av spareskruen. Pakke 3B er på over 100 millioner og vil nok oppfattes som dramatisk. Den åpner for førtidsdimisjon av 800 soldater som møtte i januar, kansellering av flere øvelser og stans i noe trening med tanke på innsats i internasjonale operasjoner, samt nye aktivitetsreduksjoner i lufta. Det holdes også åpent for å holde igjen innfasing av nye fartøyer i Sjøforsvaret, innbefattet sjøtester av Nansen og Skjold-klassen. Situasjonen er nå lysere fordi sparetiltakene, som ble nødvendige for å håndtere de uløste utfordringene vi hadde i budsjettet ved starten på 2007, har begynt å gi effekt. Tiltakene i pakke 3B er dramatiske. Før vi iverksetter dem, vil vi se prognosene etter å ha fått septembertallene og vi ønsker også en dialog med departementet om en liten omgruppering fra investeringer til drift. Vi skal heller ikke stramme så hardt til at det blir penger til overs, for tiltakene går altfor hardt ut over viktige aktiviteter, sier brigader Arild Dregelid, sjef økonomi- og styringsavdelingen i Forsvarsstaben. 62 millioner. Besparelsene som nå gjøres i Forsvaret, blir merkbare. Forsvarets logistikkorganisasjon/ Produksjon har forpliktet seg til å redusere sine kostnader med minimum 62 millioner kroner innen utgangen av På tiltakslista står blant annet: overtidsstopp, reisestopp, redusere anskaffelser og lagertæring, førtidsdimittering av enkelte vernepliktige, ansettelsesstopp, oppsigelse av innleie og behovsvurdert oppsigelse av vikarer og midlertidig ansatte I tillegg vurderes en rekke lokale tiltak som parkering av administrative kjøretøyer, stenging av skyte- og øvingsfelt og smøring av matpakker i stedet for lunsjservering. Innefor disse fagområdene er det nødvendig at det gjøres noen lokale vurderinger før tiltak settes i gang. Vi ønsker også å vite hva som spares ved slike tiltak, slik at vi ikke iverksetter tiltak som ikke medfører økonomiske besparelser, understreker oberstløytnant Ragnar Sondov, sjef lederstøtte Flo produksjon. TORBJØRN LØVLAND kommentar nå F inviterer gode penner fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Aslak Bonde, redaktør i politiskanalyse.no. Forsvarssjefen og distriktspolitikerne lader opp til ny kamp. Mye tyder på at distriktsinteressene er på vikende front. Spillet om Forsvaret Det varte bare noen timer etter Forsvarssjefens første «hemmelige» orientering om forsvarsstudien før lokalpolitikerne landet rundt var mobilisert. Ordførere og stortingsrepresentanter fra de berørte distrikter var i alle relevante medier for å advare mot å legge ned akkurat deres stasjon eller base. Slik er det alltid. Politikere generelt er ikke spesielt opptatt av Forsvaret, men de er ekstremt opptatt av å bevare arbeidsplasser og aktivitet i eget valgdistrikt. De blir forsvarspolitikere i det øyeblikket distriktsinteressene er truet. Erfaringen tilsier at de klarer å hindre ganske mange av de omstillingene Forsvarets ledelse ønsker seg, og at de tidvis prakker på Forsvaret en struktur både geografisk og militært som er bedre egnet til å sikre gjenvalg enn til å forvalte Forsvarets ressurser mest mulig effektivt. Lite håp. Denne gangen kan Forsvarets ledelse gjøre seg et lite håp om større gjennomslag enn det som har vært vanlig i dette langvarige spillet mellom distriktspolitikere og fagmilitære. Distriktspolitikerne er generelt sett svekket. Det er ikke den samme aksepten i det politiske miljø nå som tidligere, for at man kan legge alle andre hensyn til side når distriktsrepresentantene skal tilfredsstilles. I tillegg har vi en flertallsregjering for første gang siden den kalde krigens slutt, og det bidrar til at spillarenaen blir mindre. Mellom, og i, regjeringspartiene kommer det til å bli mange dragkamper, men det er begrenset hvor lenge de kan pågå. Og når regjeringen har bestemt seg, er spillet over. Dagens regjering kommer nok til å være ekstra lydhør for forsvarssjefen når det gjelder struktur, fordi den neppe gjør som han sier når det gjelder penger. Når dette skrives er det uklart om det blir kutt i forsvarsbudsjettet i forhold til planene, men det er helt sikkert at det ikke blir noe løft i bevilgningene. Sett fra den fagmilitære side, er det liten tvil om at sultefôringen vil fortsette. Holdes nede. SVs regjeringsdeltagelse bidrar til at overføringene holdes nede, men strengt tatt er det det samme som skjer i nesten alle vesteuropeiske regjeringer. I en tid uten synlige ytre fiender, er det politisk umulig å bruke ekstra penger på forsvar når velferdsbehovene eksploderer. Når budsjettene er knappe, blir det mye vanskeligere for regjeringen å overse forsvarssjefens formaning om å bruke pengene riktig. Hans tale i Oslo Militære Samfund for et snaut år siden har gjort et ganske sterkt inntrykk i det politiske miljø. De forstår at investeringer i milliardklassen kan være bortkastet, dersom de fortsetter å vedta et annet forsvar enn det de er villige til å finansiere. Velgerne er enda mer i mot sløsing enn å legge ned noen distriktsarbeidsplasser. F OKTOBER

14 dilemma Skal, skal ikke... Brakka er i elendig forfatning, tillitsvalgte protesterer, men ledelsen vil ikke pusse opp. Du kjenner en journalist i lokalavisen. Tipser du ham? Har du stått overfor et dilemma i din arbeidssituasjon? Send inn ditt dilemma til Bruker vi dilemmaet, honoreres du med 500 kroner. Det felles vaskerommet med dusj og toalett, som brukes av troppen din, har store mangler. Bare to av dusjene virker. Det er råteskader i rommet, og et av toalettene er ødelagt. Klagene blir avvist med at brakken kanskje skal bygges om eller legges ned, litt avhengig av Forsvarets langtidsplaner. De tillitsvalgte har protestert på en slik utsettelse, fordi forholdene rammer dem som er inne til tjeneste nå. Du kjenner en journalist i lokalavisen og overveier å tipse ham om saken. Hva gjør du? HVA GJØR DU? Helen Christensen (38), rittmester, Reitan: Det er utillatelig å la gutta ha det slik, og noe må gjøres. Men selv om en kjenner en journalist, må det være ganske mange andre veier i systemet å prøve først. Forutsetningen er at jeg allerede har snakket med de nærmeste. Hvis kompanisjefen ikke skjønner problemet, må vi oppover. Det har vært noen slike eksempler, og vi vet at slike forhold er skadelige. Men det blir for enkelt å gå til pressen. Det er et lugubert tegn, at det skjer noe først når avisene skriver om det. (tl) Alf Bjerknes (65), områderektor, Bardufoss: Her er tjenestevei prøvd, så jeg ville ha gått til avisen. Det har jo hendt fra tid til annen at vi avspises med at ting kanskje skal endres eller bygg skal rives, men det er jo liten hjelp for dagens brukere. En utsettelse med begrunnelse om at det kanskje vil skje noe, er ikke god unnskyldning for å la være å gjøre noe. Jeg tror avisomtale ville hjulpet i dette tilfellet ser jeg ingen betenkeligheter. (tl) Ove Dalsgård (19), menig, Haakonsvern Jeg skjønner at de tillitsvalgte protesterer, for jeg ville reagert på samme måte. På Haakonsvern får vi inn nytt mannskap hver tredje måned, og da må fasilitetene være i orden. Midlertidige løsninger holder ikke. Før jeg eventuelt hadde snakket med en journalist, ville jeg tatt saken så høyt opp i forsvarshierarkiet som mulig, om nødvendig helt opp. Men dersom min frustrasjon ikke ville blitt tatt på alvor, hadde jeg ikke nølt med å kontakte pressen. (vh) Illustrasjon: STEIN LØKEN 14 OKTOBER 2007 F Oberstløytnant John Espen Lien, presse- og informasjonsoffiser ved Landsdelskommando Nord-Norge: Jeg vil ikke anbefale noen å bruke mediene for å løse interne problemer. Likevel skjønner jeg at noen ser det som en utvei, dersom frustrasjonen blir stor, sier oberstløytnant John Espen Lien. Han synes at i situasjonen som er beskrevet, skulle det ligge nok av muligheter til å løse problemene på stedet. Saken kan tas opp gjennom flere instanser, mener han, slik som å bruke tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg, der også soldatene er representert. Den beste regelen å følge, i alle sammenhenger, er at problemer løses på lavest mulig nivå. Jeg synes det blir et spørsmål om lojalitet dersom personell raskt går til pressen, sier Lien. Likevel ser han ingen grunn til å la det få konsekvenser for en som tipser en journalist, så sant det ikke er brudd på sikkerhetslovgivning. Forsvaret må kunne stå for alt det gjør. Det skal være uproblematisk at noe blir kjent gjennom mediene. Problemet oppstår først når noen ikke har gjort jobben sin, sier han.

15 akkurat nå Av Espen Amundsen Sjef Personell-, økonomiog styringsstaben Drøftinger kvalitetssikrer forsvarsstudien Forsvarsstudie 07 skal danne grunnlaget for utviklingen av Forsvaret de neste fire årene. 5. november fremmer forsvarssjefen sine endelige militærfaglige råd til forsvarsministeren. Vi er nå kommet så langt at forsvarssjefen er klar med sine foreløpige konklusjoner. Selv om studien i utgangspunktet ikke krever drøfting, har forsvarssjefen valgt å drøfte den med både lokale og sentrale tillitsvalgte. Dette gjøres for å sikre god kvalitet og for å gi våre ansatte medbestemmelse på endringene som er foreslått. Tillitsvalgte. Som sjef for Personell-, økonomi- og styringsstaben ivaretar jeg arbeidsgiveransvaret på vegne av forsvarssjefen, og derfor er det også mitt ansvar å legge til rette for en god gjennomføring av drøftingene. Sammen med de sentrale tillitsvalgte har vi kommet frem til temaene som skal drøftes. I hovedsak dreier det seg om de personellmessige konsekvensene av endringene, men de tillitsvalgte skal også uttale seg om utdanningsordningen, arbeidsgiverfunksjonen, rekrutteringsordningen og det som omhandler egen avdeling. Ikke offentlig. I drøftingsfasen er de foreløpige konklusjonene unntatt offentlighet. Så lenge studien ikke er konkludert, vil en offentliggjøring kunne skape diskusjon på feilaktig grunnlag. Forsvarsledelsen har derfor valgt ikke å gå ut med informasjon eksternt, mens alt fast og midlertidig personell er orientert om forslagene fra lokal sjef. Konsekvenser. 12. september samlet forsvarssjefen representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og alle sjefene i Forsvaret. Hensikten med møtet «SÅ LENGE STUDIEN IKKE ER KONKLUDERT, VIL EN OFFENTLIG- GJØRING KUNNE SKAPE DISKUSJON PÅ FEILAKTIG GRUNNLAG» var å orientere om de foreløpige konklusjonene, for å gi partene et godt grunnlag til å gjennomføre drøftinger i egen organisasjon. Den lokale prosessen er viktig og gir de involverte mulighet til å få et helhetlig bilde av forsvarstudien. Gjennom aktiv deltakelse fra militære og sivile arbeidstakerorganisasjoner, er målet mitt at vi får synliggjort de lokale konsekvensene i studien. Svært viktig. De lokale drøftingene ble avsluttet 25. september, og 1. oktober starter de sentrale drøftingene. Partene skal gjennomgå de samme temaene og har med seg de lokale drøftingsresultatene som grunnlag for videre gjennomføring. Resultatet fra lokale og sentrale drøftinger er svært viktige når forsvarssjefen går i gang med utarbeiding av den endelige anbefalingen. 20 år siden 50 år siden Forsvarssjef Vigleik Eide kommenterer forsvarsbudsjettet for 1988: Det jeg er mest skuffet over, er at en rekke kostnadskrevende tiltak som ikke direkte gir forsvarsevne, er lagt inn i Forsvarets rammer. 18,9 milliarder lød budsjettforslaget på, den gangen. «Alt tyder nå på at Stortinget kommer til å overta «Perminalen» som kontorbygning. Det er ennå ikke avgjort hvor det nye soldatherberget skal plasseres, eller når flytting vil finne sted» skriver Forsvarets Forum. Perminalen er fremdeles soldatherberge. FAKSIMILE: Forsvarets forum 10. oktober Under blekblå høsthimmel på en skjønn årets første oktoberdag ble vår tids største monark stedt til hvile på Akershus Slott. Kirkeklokkene forkynte den dype sorgens og meditasjonens stillhet i alle nordmenns sinn. I Kong Olav V har landets militære styrker fått en ny for å bruke det gamle uttrykk «øverste krigsherre», som i særlig grad er forberedt for denne del av sin kongegjerning. FAKSIMILE: Mannskapsavisa 2. oktober Ansvarlig redaktør: ERLING EIKLI (FUNG.) F FORSVARETS FORUM utgis på oppdrag fra Forsvarsstaben. Forsvarets forum er et organ for alle med tilknytning til Forsvaret. Bladet har som oppgave å formidle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Redaktørplakaten. Medlem av European Military Press Association TRYKK: Aktietrykkeriet, Oslo Redaktør: JAHN RØNNE (FUNG.) F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: F OKTOBER

16 aktuelt AFGHANISTAN: Har det blitt in å være anonym? På bildet: Norske styrker i Camp Nidaros, i Mazar-e-Sharif september Skyggesoldatene 16 OKTOBER 2007 F

17 Før sa de hele navnet sitt uten å blunke. Nå sier de bare fornavnet, om noe i det hele tatt. Hvorfor er norske soldater i utlandet så mediesky? F OKTOBER

18 SKYGGESOLDATENE NORSKE STYRKER I AFGHANISTAN MEYMANEH MAZAR-E-SHARIF KABUL Skal støtte afghanske myndigheter i arbeidet med å stabilisere og opprette sikkerhet, som en del av International Security Assistance Force (Isaf). Norge har omtrent 600 personell i landet, hovedsakelig i nord. De er tilknyttet Isaf-ledelsen i Kabul, Provincial Reconstruction Team i Meymaneh og Quick Reaction Force i Mazar-e-Sharif. Den nordlige delen av landet har så langt vært skånet for omfattende og harde kamper, som man har sett i sør og vest i landet. Detaljer rundt virksomheten til Forsvarets spesialkommando holdes hemmelig. Det er en såkalt ledig stund. På en takterrasse i inntørkede Afghanistan sitter unge nordmenn og døser. Solen brenner, og de skuer ut over livet hinsides leirmurene. Sand og fjell. Og mer sand og fjell. Solstekt sand og sandblåst fjell. Det er horisonten sin, det. Man vet ikke sikkert, men røft talt og utrolig nok bor det 25 millioner innbyggere i dette sand- og steinskorpelandet. Av forskjellige grunner har Norge sendt omtrent 600 militære hit for å bistå i et realt legoprosjekt, 600 som er interessante for mediene. Journalister på tråden. Jeg ble kontaktet av to lokalaviser. De ville skrive om at jeg tjenestegjør i Afghanistan. De ble skuffet. I den ene avisen hadde de satt av tre sider til artikkelen. Jo da, de forstod hvorfor. Jeg vet ikke om de var helt enige, nei, myser Kine. Kine er ikke spesialsoldat. Hun er i en konvensjonell avdeling, i reaksjonsstyrken som skal rykke ut hvis det smeller her i Nord-Afghanistan. Hun reiste fra Bardufoss i sommer og skal i hvert fall være her seks måneder. Da avisene ville gjøre et intervju, gjorde hun som troppen fikk beskjed om før utreise: Hun spurte troppssjefen til råds. Det ble ikke noen artikkel. Presseoffiser Knut Grandhagen i Mazar-e-Sharif jobber for at Forsvaret skal få medieomtale positiv sådan, selvfølgelig. Men han sier at soldater må få velge selv. Han har aldri gitt soldater ordre om å stille opp i mediene, han ønsker ikke å gjøre det heller. Soldatene er helt klart blitt mer restriktive. En lokalavis er ikke lokal lenger, artiklene havner på Internett. Dette viser bare at vi har reflekterte soldater. Men jeg tror fremdeles ikke journalister i Afghanistan sliter med å finne intervjuobjekter. ATTRAKTIVE KILDER: Kine og kollegene Marius (f.v.), Håvard og Sindre slapper av i en ledig stund. Tause. Aftenpostens journalist Tor Arne Andreassen erfarer at samarbeidsviljen varierer. Han funderer på om en kultur er i ferd med å bli utbredt. Det kan virke som om flere soldater tenker at profesjonelle soldater ikke skal stille opp i mediene. Siden elitestyrken Forsvarets spesialkommando ikke stiller opp i pressen, så skal ikke andre skikkelige soldater gjøre det heller. Sjefer med forståelse for pressens rolle, får ditto soldater. Sjefen er forbildet, sier presseoffiser Grandhagen. Telemark bataljon er hemmelighetsfull, sier nylig hjemvendt presseoffiser i Afghanistan, Lars Magne Hovtun. Han mener å merke forskjeller på avdelingene. I én av stormtroppene sa en troppssjef at han ikke stiller opp i mediene. Sånt har signaleffekt blant soldatene. 18 OKTOBER 2007 F

19 aktuelt PRESSEDEMONSTRASJON: Sanitetspersonell i Camp Nidaros viser fram utstyr. Dagens Medisin er invitert til Afghanistan. Forsvaret håper skriving om helsepersonell i internasjonale operasjoner vil skaffe flere leger. Jeg har faktisk selv, som presse- og informasjonsoffiser, møtt motstand. Og mange soldater som reiser ut, tror at du bare skal si fornavnet når du uttaler deg i mediene. Kontrollerer informasjonen. Oberst Ivar Sakserud er Fellesoperativt hovedkvarters mann i Afghanistan. Som nasjonal kontingentsjef ser han det som problematisk hvis soldater kontakter pressen på eget initiativ. Vil du at all informasjonen om styrken skal gå via deg? For å få flyt, vil vi vite hva som er sagt. Så vi vil at ting skal gå gjennom meg. Det er vel en måte å forsikre seg mot bakholdsangrep, så ikke spørsmålene kommer tilbake til meg når noen andre har sagt noe. Hvilke holdninger tror du mannskapet har til mediene? Jeg tror de er bevisste på at det vi gjør, lett havner der. Hva tenker du om en kultur som avviser pressen? Jeg synes ikke tanken om å være lukket har noe for seg. Åpenhet og ærlighet er viktig. Noen ting må allikevel holdes hemmelig på grunn av styrkenes sikkerhet. «TELEMARK BATALJON ER HEMMELIGHETSFULL» LARS MAGNE HOVTUN Redaksjoner som sender journalister til Forsvaret i Afghanistan, klareres av Fellesoperativt hovedkvarter. Når journalister er i leirene, har vi fri adgang til alle de områdene som ikke åpent byr på materiale egnet til å true sikkerheten til styrkene. Reportere er frie til å prate med alle, såfremt intervjuobjektene er villige. Baktanke. Presseoffiser Grandhagen innrømmer at han har en baktanke når han legger til rette for mediene, for eksempel for helsejournalister. Nå har vi besøk av en journalist fra avisen Dagens Medisin. Vi inviterte dem hit for å skrive om sanitetsforhold i misjonsområder. F OKTOBER

20 SKYGGESOLDATENE Hvorfor det? Dels fordi vi har en rekrutteringsutfordring. Forsvaret mangler reisevillige leger. Hva koster det en redaksjon å sende en medarbeider? Det koster for så vidt ikke så mye penger å sende dem hit de får forlegning og mat av Forsvaret. Men hvis redaksjonen absolutt skal betale selv, så kan det bli litt penger, ja. Dagens Medisin har valgt å betale for flybilletten sin, ellers kan redaksjoner få lift med Forsvarets chartrede fly. «SIDEN STORPARTEN AV NORSKE JOURNALISTER ALDRI HAR VÆRT I AFGHANISTAN, ER DET MANGE MISFORSTÅELSER OG FEILAKTIGE FRAMSTIL- LINGER» KNUT GRANDHAGEN, PRESSEOFFISER Er det stor interesse fra mediene for Forsvarets engasjement i Afghanistan? I 2005 måtte jeg lete iherdig hver dag for å finne den ene saken som handler om Afghanistan, til mediebriefen. Nå må jeg velge ut hva jeg vil ta med. Jeg synes det er som seg hør og bør tatt i betraktning at vi har flere hundre soldater her. Kunnskapsmangel. Synes du medienes framstillinger er korrekte? Det meste er nøytralt og faktabasert. Men siden storparten av norske journalister aldri har vært i Afghanistan, er det mange misforståelser og feilaktige framstillinger. Hvis bildet er misforstått, blir presentasjonen feil, sier Grandhagen. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, kritiserer hyppig forsvarsledelsens mediestrategi, som han mener er gammeldags og lider av manglende åpenhet. Men pressen skal ha respekt for frykten som den enkelte soldat måtte føle i forhold til å stå fram. Selv om denne frykten i mange tilfeller ikke er berettiget, skal man ikke late som den ikke eksisterer. Den enkelte må få avgjøre hva som føles riktig. Gjør det ikke noe med troverdigheten, hvis man ikke identifiserer kildene? I KULISSENE: Presseoffiser kaptein Knut Grandhagen tilrettelegger og prøver å sørge for at det som skrives om Forsvaret, er korrekt. Det er alltid best, både for mediene, publikum og troverdigheten, at publikum vet hvem man forholder seg til, så det er en svekkelse. Man kan bare oppfordre den enkelte soldat til å være så åpen som mulig. Drilles. En presseoffiser i Bardufoss hadde foredrag for styrken som reiste ned i sommer. Vi fikk klar beskjed om hva vi kan si. Du kan prate om deg selv, dine erfaringer og meninger, men ingenting som kan skade Forsvaret eller styrkene, sier Marius, en av soltilbederne. Jeg har god erfaring med journalister, men jeg stiller meg skeptisk til dem i forsvarssammenheng. Hva er etternavnet ditt Marius? Jeg synes det holder med Marius. I MAZAR-E-SHARIF: ROBIN RØKKE JOHANSEN KONTROLL: Oberst Ivar Sakserud, administrativ sjef for de norske styrkene i Afghanistan, vil at uttalelser til mediene skal gå gjennom ham. 20 OKTOBER 2007 F

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Etikk og omsorgsteknologi

Etikk og omsorgsteknologi Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot våre bør (G. Fløystad) Etikkens kjerne er urettferdigheten og krenkelsene Etikk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret FD FSJ Etikk i Forsvaret FMO FST FB FFI FLO Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret HV FOHK Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Logistikk Styrkeproduksjon Operasjoner 1 2 Krigens folkerett

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann www.ks.no/etikk-kommune 2 Hvorfor bør etisk refleksjon helst ha en LEDER som er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter? 3

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer