Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345"

Transkript

1 Kirkens presidenter E LEVHEFTE Religion 345

2 Kirkens presidenter Elevhefte Religion 345 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 TAKK Vi vil uttrykke vår takknemlighet for å kunne bruke bildene som er gjengitt i denne boken. Bilder som ikke er spesielt merket, er fra Kirkens arkiver, Kirkens museum for historie og kunst, Kirkens skoleverks undervisningsmateriell for høyskoler, og Kirkens bildebibliotek. Send kommentarer og rettelser, også typografiske feil, til CES Editing, 50 E. North Temple Street, Floor 8, Salt Lake City, UT USA. E-post: 2003 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk ikke tillatt Oppdatert 2004 Printed in Germany Engelsk original godkjent: 10/04 Godkjent for oversettelse: 10/04 Oversettelse av Presidents of the Church Student Manual: Religion 345 Norwegian

4 Innhold Kapittel 1 Joseph Smith Kirkens første president Kapittel 2 Brigham Young Kirkens annen president Kapittel 3 John Taylor Kirkens tredje president Kapittel 4 Wilford Woodruff Kirkens fjerde president Kapittel 5 Lorenzo Snow Kirkens femte president Kapittel 6 Joseph F. Smith Kirkens sjette president Kapittel 7 Heber J. Grant Kirkens syvende president Kapittel 8 George Albert Smith Kirkens åttende president Kapittel 9 David O. McKay Kirkens niende president Kapittel 10 Joseph Fielding Smith Kirkens tiende president Kapittel 11 Harold B. Lee Kirkens ellevte president Kapittel 12 Spencer W. Kimball Kirkens tolvte president Kapittel 13 Ezra Taft Benson Kirkens trettende president Kapittel 14 Howard W. Hunter Kirkens fjortende president Kapittel 15 Gordon B. Hinckley Kirkens femtende president Tillegg Kirkens presidenter i tidslinje iii

5

6 KAPITTEL 1 Joseph Smith KIRKENS FØRSTE PRESIDENT Stikk av Frederick Hawkins Piercy 1

7 VIKTIGE BEGIVENHETER I JOSEPH SMITHS LIV Alder Begivenhet Han ble født 23. desember 1805 i Sharon, Windsor county, Vermont. Hans foreldre var Joseph og Lucy Mack Smith. 7 Han gjennomgikk en operasjon i et ben sykt benvev ble fjernet (vinteren ). 14 Han så og talte med Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus (våren 1820). 17 Moroni besøkte ham og fortalte ham om nephittenes opptegnelse ( september Moroni besøkte ham deretter hvert år, ). 21 Han giftet seg med Emma Hale (18. januar 1827), mottok platene (22. september 1827) og begynte å oversette dem (desember 1827) manuskriptsider av Mormons bok ble borte (juni 1828). 23 Han og Oliver Cowdery mottok Det aronske prestedømme av døperen Johannes (15. mai 1829). De mottok Det melkisedekske prestedømme av Peter, Jakob og Johannes (trolig mellom 16. og 28. mai 1829). De tre vitner ble vist platene (juni 1829). 24 Mormons bok ble utgitt (de første eksemplarene forelå 26. mars 1830). Kirken ble organisert (6. april 1830). 25 Han flyttet med sin familie til Kirtland, Ohio (1831). Han innviet tempeltomten i Independence, Missouri (3. august 1831). 26 Han ble oppholdt som president for Det høye prestedømme (25. januar 1832). 27 Det første presidentskap ble organisert (18. mars 1833). 28 Han ledet Sions leir fra Ohio til Missouri (mai juni 1834). 29 Medlemmene av De tolv apostlers quorum (14. februar 1835) og De sytti (28. februar 1835) ble kalt og ordinert. Lære og pakter ble godkjent som hellig skrift (17. august 1835). 30 Han innviet Kirtland tempel (27. mars 1836). Jesus Kristus, Moses, Elias og Elijah viste seg for ham og Oliver Cowdery og gjenga prestedømsnøkler (3. april 1836). 32 Han ble satt i fengsel i Liberty (1838). 33 Han ledet Kirken fra fengslet i Liberty (desember 1838 april 1839). Etableringen av Nauvoo var begynt (1839). Medlemmer av Kirken samlet seg i Nauvoo og begynte å bygge ut området (1839). 35 Arbeidet på Nauvoo tempel ble påbegynt. Immigrasjonen av europeiske medlemmer av Kirken ble planlagt (1841). 36 Abrahams bok ble utgitt (1. mars 1842). Hjelpeforeningen ble organisert (17. mars 1842). Han profeterte at de hellige skulle forflyttes til Rocky Mountains (6. august 1842). 37 Han skrev ned åpenbaringen om evig ekteskap (12. juli 1843). 38 Han stilte som presidentkandidat i Amerikas forente stater (januar 1844). Han og hans bror Hyrum led martyrdøden i fengslet i Carthage (27. juni 1844). 2

8 Joseph Smith Kapittel 1 President Spencer W. Kimball, daværende president for De tolv apostlers quorum, skrev: «Når det er behov for å fortrenge skyer av feil og gjennomtrenge åndelig mørke og åpne himlene, blir et lite barn født. Bare noen få spredte naboer i det kuperte skoglandskapet [i Vermont] vet at Lucy [Mack Smith] venter barn. Det eksisterer ikke noe sånt som svangerskapskontroll eller sykepleiere, intet sykehus, ingen ambulanse, ingen fødestue. Småbarn lever og dør i disse barske omgivelsene, og få vet om det. Et nytt barn for Lucy! Det lyder ingen trompetfanfarer, ingen bekjentgjørelser, det tas ingen bilder, det kommer ingen annonse i avisen, bare noen vennlige naboer sprer nyheten. Det er en gutt. Hans brødre og søstre kan ikke drømme om at en profet er blitt født i deres familie.» (Faith Precedes the Miracle [1972], ) Joseph Smith jr. ble født 23. desember Hans foreldre var Joseph og Lucy Mack Smith. Disse trofaste foreldre underviste sine barn i religiøse sannheter. Spesielt Lucy oppmuntret sine barn til å studere Bibelen. Joseph Smith sr. var skeptisk til de tradisjonelle trossamfunnene, men han hadde sterk tro på Gud. Begge foreldrene kom fra generasjoner av forfedre som søkte å etterleve korrekte religiøse prinsipper. JOSEPH SMITH VAR EN MODIG OG BESLUTTSOM GUTT Joseph Smith som ung Lucy Mack Smith skrev om 7 år gamle Josephs kamp mot en alvorlig infeksjon som oppsto i venstre ben kort tid etter at han hadde kommet seg av tyfoidfeber: «Benet hans begynte straks å hovne, og han led de grusomste smerter i enda to uker. I denne tiden bar jeg ham nesten konstant i armene mine, trøstet ham og forsøkte alt som tenkes kunne for å lindre hans lidelse, inntil min styrke var oppbrukt og jeg selv ble alvorlig syk. Da ville Hyrum, som alltid var bemerkelsesverdig øm og medfølende, overta for meg. Fordi han var en god og pålitelig gutt, lot vi ham gjøre det. For å gjøre oppgaven så lett som mulig for ham, la vi Joseph på en lav seng, og Hyrum satt ved siden av ham nesten kontinuerlig dag og natt og holdt den mest smertefulle delen av benet mellom hendene sine. Ved å øve press på den ble det lettere for den lille gutten å utholde smertene som ellers nærmest syntes å ville ta livet av ham.» (History of Joseph Smith by His Mother, red. Scot Facer Proctor og Maurine Jensen Proctor [1996], 73.) Malt av Theodore S. Gorka Joseph Smith sr., profeten Joseph Smiths far, ble født 12. juli 1771 i Topsfield, Massachusetts. Lucy Mack Smith, profeten Joseph Smiths mor, ble født 8. juli 1776 i Gilsum, New Hampshire. Joseph Smith jr. var en edel sjel, forutordinert og undervist før han ble født. Han ble oppdratt til gårdsarbeid. Mens han var barn, flyttet familien ofte for å forsøke å finne et sted å bo hvor de også kunne livnære seg. Joseph arbeidet sammen med familien og slet like mye som dem. De opplevde avlingssvikt, eiendomssvindel, og de ble bedratt i en investering. Gjennom alt dette spilte familien Smith en betydningsfull rolle i gjengivelsen av evangeliet i de siste dager. I 1811 leide familien Smith en gård i West Lebanon, New Hampshire. Dette huset ble identifisert som familien Smiths bolig. Det ble revet i Fotografi gjengitt med tillatelse fra Russell R. Rich 3

9 Kirkens presidenter Etter mange uker og to mislykkede forsøk på å få ned hevelsen og drenere infeksjonen, ble flere kirurger konsultert. De anbefalte å amputere benet, men det nektet Josephs mor å gå med på før de hadde forsøkt et nytt inngrep. Hun skrev: «Etter en kort samtale ba sjefskirurgen om remmer til å binde Joseph fast i sengen med, men Joseph protesterte. Da legen insisterte på at han måtte bindes fast, sa Joseph bestemt: Nei, doktor. Jeg vil ikke bindes. Jeg kan tåle dette bedre hvis jeg ikke er bundet. Men vil du da ta litt vin? spurte legen. Du må ta noe, ellers vil du aldri holde ut den store operasjonen som du må gjennomgå. Nei, svarte gutten, jeg vil ikke ha så mye som en dråpe brennevin, og jeg vil ikke bindes fast, men jeg skal si deg hva jeg vil. Jeg vil at far skal sitte på sengen ved siden av meg, og da skal jeg gjøre hva som helst som er nødvendig for å få fjernet benstykket. Men, mor, jeg vil at du skal gå ut av rommet. Jeg vet at du ikke kan holde ut å se meg lide. Far tåler det. Men du har båret meg så mye og våket over meg så lenge, du er nesten utslitt. Han så opp på meg med tårefylte øyne og sa bønnfallende: Mor, lov meg at du ikke blir her, vil du det? Herren vil hjelpe meg. Jeg skal komme igjennom det, så gå ut og litt unna til de er ferdige med dette. Kirurgene begynte å operere ved å bore inn i leggbenet, først på den ene siden av det betente området, så på den andre, hvoretter de brøt det løs med tenger eller pinsetter. Slik fjernet de ni store biter av benet. Da de brøt av den første biten, skrek han så høyt av smerte at jeg ikke klarte å la være å styrte inn til ham, men så snart jeg kom inn i rommet, ropte han ut: Å mor! Gå ut igjen! Gå ut igjen! Jeg vil ikke at du skal komme inn. Jeg skal klare dette hvis du bare vil gå ut.» (Smith, History of Joseph Smith by His Mother, ) Det tok lang tid før han kom seg, men unge Josephs ben ble omsider leget, han haltet bare litt av og til. I 1816 var Palmyra i New York en liten jordbrukslandsby. Da Erie-kanalen ble lagt gjennom området i 1822, ble landsbyen et gunstig handelssentrum. Dette gatekrysset kalles Four Corners og har en kirke på hvert hjørne: Metodistkirken, den presbyterianske kirken, den episkopale kirken og baptistkirken. Den presbyterianske kirken var den første som ble oppført, i 1832, ett år etter at familien Smith hadde flyttet til Ohio. De andre ble oppført rundt Foto: Jed A. Clark (1) Et skogvokst område kjent som Den hellige lund, (2) stedet hvor det gjenreiste tømmerhuset først ble bygget av familien Smith, (3) huset som ble påbegynt av Alvin Smith, (4) oversiktsbilde over landsbyen Palmyra. Kirken kjøpte hele gården til familien Smith, inkludert Den hellige lund, i

10 Joseph Smith Kapittel 1 GUD FADEREN OG HANS SØNN JESUS KRISTUS VISTE SEG FOR DEN UNGE PROFETEN JOSEPH SMITH Et typisk friluftsmøte ca , tegnet av A. Rider Det gikk en stor religiøs vekkelse over det vestlige New York tidlig på 1800-tallet (se Kirkens historie i tidenes fylde, 2. utg. [2002], 30-32). Den unge Joseph Smith, som ikke var upåvirket av dette og var urolig for sin åndelige tilstand, ble forvirret av de motstridende læresetningene. Det var så mange kirker og motstridende sekter, de stred alle mot hverandre. Hvilken var den rette? Hvordan kunne man vite det med sikkerhet? Joseph fikk svar på disse spørsmålene våren 1820 da han ble besøkt av Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. (Se Joseph Smith Historie 1:5-20.) Da president Harold B. Lee besøkte det området vi kaller Den hellige lund 28. juli 1973, sa han: «Jeg vet at det var dette stedet Faderen og Sønnen kom til» (i Dell Van Orden, «Pres. Lee Visits Hill Cumorah», Den hellige lund i nærheten av Palmyra, New York Church News, 4. aug. 1973, 3). FLERE DETALJER FRA JOSEPH SMITHS BERETNING I 1832 OM DET FØRSTE SYN I løpet av sitt virke fortalte profeten Joseph Smith mange ganger om det han hadde opplevd i Det første syn. Han skrev ned beretningen i Joseph Smith Historie i Den kostelige perle i 1838 (se Joseph Smith Historie 1:2). Gjengitt med tillatelse fra Kongressbiblioteket Malt av John Scott «Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften» (Joseph Smith Historie 1:17). I en tidligere beretning ga han noen flere detaljer angående sin uvisshet om hvilken kirke som var den riktige, og om de vanskelige spørsmålene som til slutt ledet ham til å spørre Gud: «Omkring 12-årsalderen ble jeg alvorlig opptatt av den ytterst viktige tanken på min udødelige sjels tilstand. Det fikk meg til å granske Skriftene, for jeg trodde, som jeg hadde lært, at de inneholdt Guds ord. Slik gikk det til at jeg ved å studere dem, og ved at jeg personlig kjente folk i de forskjellige trossamfunnene, undret meg meget, for jeg oppdaget at de ikke æret sin tro med gudelig vandel og tale i samsvar med det jeg fant i den hellige bok. Det gjorde meg bedrøvet. Fra 12- til 15-årsalderen grublet jeg således over mange ting i mitt hjerte angående den situasjon verdens mennesker befant seg i, striden og splittelsene, ugudeligheten, vederstyggelighetene og det mørke som gjennomsyret menneskenes sinn. Mitt sinn ble svært engstelig, for jeg ble overbevist om mine synder, og ved å granske Skriftene fant jeg at menneskeheten ikke søkte Herren, men at de hadde vendt seg bort fra den sanne og levende tro. Og det fantes ikke noe trossamfunn eller noen kirke som bygget på Jesu Kristi evangelium slik det var nedtegnet i Det nye testamente. Og jeg følte sorg over mine egne synder og over verdens synder, for jeg lærte fra Skriftene at Gud var den samme i går, i dag og for evig, at han ikke gjorde forskjell på folk, for han var Gud. For jeg så opp på solen jordens strålende lyskilde og på månen, som rullet i sine majestetiske baner over himmelen, og også på stjernene som skinte fra sine baner, og jorden som jeg sto på og på dyrene på marken og fuglene under himmelen og fiskene i vannene, og også på mennesket som vandret på jordens overflate i styrke og prakt Og når jeg overveiet disse ting, utbrøt mitt hjerte: Vismannen hadde rett da han sa at det er en dåre som sier i sitt hjerte at det ikke er noen Gud. Mitt hjerte utbrøt: Alle disse ting vitner om og viser en allmektig og allestedsnærværende makt, en som gir lover og forordninger og fastsetter alle tings grenser, som fyller evigheten, som var og er og vil være fra all evighet til evighet. Og da jeg overveiet alle disse ting og at han vil at mennesket skal tilbe ham i ånd og sannhet, da ropte jeg til Herren om barmhjertighet, for det fantes 5

11 Kirkens presidenter ingen annen jeg kunne vende meg til for å få barmhjertighet. Og Herren hørte mitt rop i villmarken, og mens jeg befant meg i denne tilstand og påkalte Herren, i mitt [15.] år, kom en lysstøtte, klarere enn solen ved middagstid, ned fra himmelen og hvilte på meg, og jeg ble fylt av Guds ånd. Og Herren åpnet himlene for meg og jeg så Herren, og han talte til meg og sa: Joseph, min sønn, dine synder er deg forlatt. Gå av sted, vandre i min lov og hold mine bud. Se, jeg er herlighetens Herre. Jeg ble korsfestet for verdens skyld for at alle de som tror på mitt navn, kan ha evig liv. Se, verden ligger nå i synd, og ingen gjør godt, nei, ikke en eneste. De har avveket fra evangeliet og holder ikke mine bud. De holder seg nær til meg med sine lepper, men deres hjerter er langt borte fra meg. Og min vrede er opptent mot jordens innbyggere for å hjemsøke dem ifølge deres ugudelighet og for å frembringe det som har Landeveien til Cumorah vært omtalt ved profeters og apostlers munn. Se og gi akt, jeg kommer hastig, som det er skrevet om meg, i skyen, ikledd min Faders herlighet. Og min sjel var fylt av kjærlighet, og i mange dager kunne jeg frydes i stor glede, og Herren var med meg, men jeg kunne ikke finne noen som ville tro på det himmelske syn.» (Joseph Smith, «Kirtland Letter Book» [MS, LDS Historian s Library], , 1-6, sitert i Dean C. Jessee, «The Early Accounts of Joseph Smith s First Vision», BYU Studies, bind 9, nr. 3, våren 1969, Original stavemåte, tegnsetting, store bokstaver og grammatikk er forandret i tilpasning til samtidens bruk.) JOSEPH SMITH BLE FORFULGT OG LATTERLIGGJORT FOR SITT VITNESBYRD OM AT GUD HADDE TALT TIL HAM Åpenbaring, som ikke hadde forekommet på så lenge, var igjen et faktum, men da Joseph Smith i oppriktighet hevdet å ha mottatt ny åpenbaring, vekket det umiddelbar og tilsynelatende allmenn vrede (se Joseph Smith Historie 1:21-26). Lucy Mack Smith, profetens mor, skrev at fra tidspunktet for Det første syn våren 1820 «til 21. september 1823 fortsatte Joseph, som vanlig, å arbeide sammen med sin far, og ingenting av større betydning skjedde i dette tidsrommet selv om han ble utsatt for all slags motstand og forfølgelse fra Foto: Don O. Thorpe de forskjellige trossamfunnene» (History of Joseph Smith by His Mother, 101). JOSEPH SMITH VAR ALLTID YDMYK «Jeg hadde sett et syn, det visste jeg, og jeg visste at Gud visste det, og jeg kunne ikke fornekte det, heller ikke våget jeg å gjøre det» (Joseph Smith Historie 1:25). Himlene var blitt åpnet og Joseph Smith hadde sett Faderen og Sønnen. Istedenfor å hevde at han var hellig og oppfordre folk til å se opp til ham, skrev han: «Jeg fortsatte med mine vanlige gjøremål i livet mens jeg hele tiden led under intens forfølgelse fra alle lag av folket, både religiøse og ikke-religiøse, fordi jeg fortsatte å hevde at jeg hadde sett et syn. Ettersom jeg var blitt forbudt å slutte meg til noen av datidens religiøse sekter, og ettersom jeg var ganske ung og ble forfulgt av dem som burde ha vært mine venner og ha behandlet meg vennlig, og om de mente jeg var blitt bedratt, burde ha anstrengt seg for å bringe meg tilbake på en riktig og kjærlig måte ble jeg utsatt for alle slags fristelser, og ettersom jeg vanket sammen med alle slags mennesker, begikk jeg ofte mange tåpelige feil og avslørte ungdommens svakheter og menneskenaturens svake sider som det bedrøver meg å måtte si, ledet meg ut i atskillige fristelser som var til anstøt i Guds øyne. Ved å erkjenne dette, behøver ingen å anta at jeg gjorde meg skyldig i noen store eller ondsinnede synder. Anlegg for å begå slike synder fantes aldri i min natur. Men jeg gjorde meg skyldig i lettsindighet og var av og til i lystig lag osv., som ikke var forenlig med den karakter som burde prege en som var kalt av Gud slik jeg var blitt. Men dette vil ikke fortone seg så underlig for dem som husker min ungdomstid og er kjent med mitt naturlige, muntre sinnelag.» (Joseph Smith Historie 1:27-28.) Noen fiender av profeten Joseph Smith og Kirken har forsøkt å utlede av Josephs ærlige vurdering av seg selv at han ikke var verdig sitt kall. Han ga følgende respons på slik kritikk: Malt av Dale Kilbourn 6

12 Joseph Smith Kapittel 1 «I denne tiden begikk jeg, slik det er vanlig for de fleste, eller for all ungdom, mange feiltrinn og mye dårskap. Men fordi mine anklagere er så ivrige etter å beskylde meg for å ha gjort meg skyldig i store og skammelige krenkelser av offentlig fred og orden, benytter jeg denne anledningen til å si at selv om jeg, som ovenfor nevnt slik det er vanlig for de fleste, eller for all ungdom, begikk mange feiltrinn og mye dårskap, har jeg ikke, og det kan heller ikke bevises som riktig at jeg har gjort meg skyldig i å begå urett eller skade noe menneske eller samfunn, og disse ufullkommenheter som jeg innrømmer og som jeg ofte har hatt anledning til å beklage, var lettsindighet og altfor ofte tåpelig tale. Jeg gir meg ikke ut for, og har aldri gitt meg ut for, å være noe annet enn et følelsesmenneske som har tilbøyelighet til uten Frelserens medvirkende nåde å avvike fra den fullkomne vei som alle mennesker er befalt å gå.» (History of the Church, 1:10.) MANGE ENGLER BESØKTE JOSEPH SMITH I 1823 besøkte engelen Moroni Joseph Smith og begynte å undervise ham om gjenopprettelsen og den rolle han skulle ha i den (se Joseph Smith Historie 1:29-50). Etter hvert som gjenopprettelsen utfoldet seg, ble Joseph Smith instruert av forskjellige engler og av menn fra oldtiden som hadde innehatt prestedømsnøkler. «Alle kunn[gjorde] sin evangelieutdeling, sine rettigheter, sine nøkler, sin Det himmelske sendebud Moroni viste seg for den 17 år gamle Joseph Smith natten 21. september verdighet, sitt velde og sin herlighet og sitt prestedømmes kraft» (L&p 128:21). JOSEPH FORTALTE SIN FAR OM MORONIS BESØK Profetens Joseph Smiths mor, Lucy Mack Smith, skrev om hva som skjedde etter Moronis besøk: «Neste dag holdt Joseph, hans far og hans bror Alvin på med innhøsting ute på åkeren. Med ett stoppet Joseph opp og så ut som han sto i dype tanker en stund. Alvin skyndte på ham og sa: Joseph, du må fortsette å arbeide hvis vi skal få dette gjort. Joseph arbeidet flittig Malt av Tom Lovell Malt av William Whitaker igjen, men stoppet på nytt på samme måte. Da faren så at Joseph var svært blek, ba han ham gå bort til huset og fortelle moren at han var syk. Han gikk et lite stykke til han kom til en grønn plett under et epletre. Der la han seg på maven, for han var så svak at han ikke orket å gå lenger. Her lå han bare en kort stund før det samme sendebudet som han hadde sett kvelden før, kom til ham igjen og sa: Hvorfor fortalte du ikke din far hva jeg hadde fortalt deg? Joseph sa at han var redd hans far ikke ville tro ham. Han vil tro hvert eneste ord du sier til ham, sa engelen. Joseph lovet da å gjøre som engelen ba ham om, og reiste seg og gikk tilbake til åkeren hvor han hadde forlatt min mann og Alvin Joseph fortalte alt som hadde skjedd mellom ham og engelen kvelden før. Etter å ha hørt denne beretningen påla faren ham å forholde seg strengt til de instruksjoner han hadde fått av det himmelske sendebudet.» (History of Joseph Smith by His Mother, 108-9, se også Joseph Smith Historie 1:48-54.) HAN FIKK EN FARS VELSIGNELSE Joseph Smith sr. støttet og oppmuntret sin sønn Joseph i å utføre alle de oppdrag de himmelske sendebud hadde gitt ham. Joseph Smith sr. ga sin sønn uforbeholden støtte da Joseph fortalte ham om sine syner og om oppdrag han hadde mottatt fra himmelske sendebud. Noe av støtten Joseph fikk, kom som faderlige advarsler om at han måtte være svært forsiktig så han ikke sviktet sin viktige oppgave. Profetens far fikk vite ved åpenbaring at Joseph ville fortsette trofast og leve til han hadde oppfylt sin misjon. I sin velsignelse til Joseph på sitt dødsleie sa han: «Joseph, min sønn, du er kalt til et høyt og hellig kall. Du er kalt til å utføre Herrens verk. Hold trofast ut og du vil bli velsignet, og din familie skal bli velsignet og dine barn etter deg. Du skal leve til du har utført din gjerning. Ved dette utbrøt Joseph: Å, far, skal jeg? Ja, sa hans far, det skal du. Du skal leve så du kan fremlegge hele planen for alt som Gud krever av din hånd. Vær trofast til enden. Dette er min velsignelse på ditt hode på mitt dødsleie, i Jesu navn. Jeg bekrefter også på deg din tidligere velsignelse, for den skal også bli oppfylt. 7

13 Kirkens presidenter Malt av Lee Richards HIMMELSKE LÆREMESTERE BLE SENDT TIL JOSEPH President Joseph F. Smith skrev: «Joseph Smith var en ulærd ung mann hva denne verdens lærdom angår. Han ble undervist av engelen Moroni. Sin utdannelse og lærdom hadde han fått fra oven, fra Gud Den allmektige, ikke fra institusjoner etablert av mennesker. Men det ville være både uriktig og urettferdig å si at han var uvitende. Intet menneske og ingen menneskegruppe hadde større intelligens enn han, ei heller kunne all den tids visdom og kløkt tilsammen ha frembragt noe slikt som han gjorde. Uvitende var han ikke, for han mottok lærdom av ham fra hvem all forstand utgår. Han hadde kunnskap om Gud og hans lover, og om evigheten.» (Læresetninger i evangeliet [1978], 404.) HAN GIFTET SEG MED EMMA HALE Emma Hale ble født 10. juli 1804 og var datter av Isaac og Elizabeth Hale. Hun var 22 år da hun giftet seg med Joseph Smith. Hun hadde god utdannelse og var en fremragende syerske og sanger. Mange himmelske sendebud ble sendt for å undervise Joseph Smith. Mens Joseph Smith ventet på det fastsatte tidspunktet for å hente platene og begynne å oversette Mormons bok, arbeidet han for en mann ved navn Josiah Stowell. Mens han arbeidet der, bodde Joseph hjemme hos Isaac Hale i Harmony, Pennsylvania. «Isaac Hale hadde en datter, Emma, en god pike, edel og gudfryktig. Denne verdige unge kvinnen og Joseph følte seg tiltrukket av hverandre, og hennes far ble spurt om han ville gi sin tillatelse til ekteskap. Herr Hale motsatte seg deres ønske en tid, for han var velstående mens Josephs familie hadde mistet sin eiendom. Og det ble 18. januar 1827, det siste året av ventetiden før Joseph kunne motta platene, før Joseph og Emma kunne gjennomføre sin ønskede forening. Denne dagen ble de viet av en fredsdommer [Tarbell] i hans hjem i South Bainbridge i Chenango county, New York. Straks etter at de hadde giftet seg, avsluttet Joseph Malt av Joseph Brickey arbeidet hos herr [Stowell] og reiste med sin hustru til sine foreldres hjem i Manchester, der han påfølgende sommer arbeidet for å skaffe midler til sin familie og sin misjon. Tiden nærmet seg da det store løftet skulle oppfylles og hans tålmodighet og trofasthet belønnes.» (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, Classics in Mormon Literature series [1986], 43.) Tidlig fotografi av høyden Cumorah, 1906 Et nyere bilde av høyden Cumorah, skogkledd, noe den opprinnelig ikke var PLATENE BLE OVERSATT Den 22. september 1827 mottok profeten Joseph Smith platene som Mormons bok var skrevet på. Under uopphørlig motstand hadde han disse hellige platene i sin varetekt i omkring 18 måneder. Under oversettelsen av Mormons bok hadde han hjelp av flere skrivere Martin Harris, Emma, hennes bror Jessee Hale og Oliver Cowdery. Martin Harris DE FØRSTE 116 SIDENE GIKK TAPT Oversettingen av platene ga Joseph Smith mye lærdom og mange utfordringer. Tidlig i oversettingsarbeidet Foto: George E. Anderson Foto: Don O. Thorpe Malt av Lewis A. Ramsey 8

14 Joseph Smith Kapittel 1 tillot Joseph sin skriver, Martin Harris, å ta med seg de 116 manuskriptsidene som inneholdt oversettelsen av platene frem til da. Profeten skrev følgende om det som skjedde: «En tid etter at Martin Harris hadde begynt å skrive for meg, begynte han å mase på meg om å få lov til å ta med seg det han hadde skrevet, hjem og vise det frem, og han ønsket at jeg skulle spørre Herren gjennom urim og tummim om han kunne gjøre det. Jeg spurte, og svaret var at det kunne han ikke. Men han slo seg ikke til ro med svaret og ønsket at jeg skulle spørre på nytt. Jeg gjorde det, og svaret var det samme som sist. Likevel var han ikke tilfreds, men insisterte på at jeg skulle spørre enda en gang. Etter mange anmodninger spurte jeg igjen Herren, og tillatelse ble gitt til å la ham få det som var skrevet, på visse betingelser, som var at han bare skulle vise dem til sin bror, Preserved Harris, sin egen hustru, sin far og sin mor, og en fru Cobb, som var søster av hans hustru. I overensstemmelse med dette siste svaret forlangte jeg at han avla et høytidelig løfte til meg om at han ikke skulle gjøre noe annet enn det han var blitt fortalt. Han gjorde det. Han avla løftet som jeg avkrevde ham, tok de skrevne sidene og gikk. Men til tross for de store restriksjonene han var pålagt og det høytidelige løftet han [Martin Harris] hadde avlagt, viste han dem til andre, og ved list tok de dem fra ham, og de har aldri til denne dag blitt funnet.» (History of the Church, 1:21.) I 1822 begynte Alvin, Josephs eldre bror, å bygge et reisverkshus med ni rom for at hans foreldre skulle få bo mer komfortabelt. Han ble syk og døde i november Huset ble omsider fullført høsten 1825, og familien Smith bodde der til april Det var dit Joseph bragte metallplatene og gjemte dem under bunnstenen i peisen. Lucy Mack Smith skrev følgende om hva som skjedde etter at Martin Harris tok med seg de 116 oversatte sidene av Mormons bok: «Like etter at Martin Harris hadde reist, ble Emma mor til en sønn, men hun fikk lite trøst i den lille, for han ble snart snappet ut av armene hennes og sendt til åndeverdenen før han hadde rukket å forstå forskjellen Foto: Don O. Thorpe mellom riktig og galt. En tid syntes moren å vakle på terskelen til sin nyfødtes tause hjem. Så uviss var hennes skjebne en tid at i et tidsrom av to uker sov ikke Joseph en time uforstyrret. Etter dette begynte hun å komme seg, men da Josephs engstelse for henne begynte å avta, var det noe annet som tvang seg frem i hans sinn. Martin Harris hadde ikke vist seg på nesten tre uker, og Joseph hadde ikke hørt noe fra ham, noe som var helt utenfor avtalen da de skiltes. Han bestemte seg for at så snart hans hustru ble litt sterkere, ville han ta en tur til New York og se etter manuskriptet. Han nevnte ikke dette for Emma av frykt for at hun skulle bli oppskaket i sin svake tilstand. Men etter noen dager tilkjennega hun at hun hadde tenkt på dette. Etter mye overtalelse bestemte han seg for å overlate sin hustru i hennes mors varetekt noen dager, og la ut på den før nevnte reisen.» (History of Joseph Smith by His Mother, ) Martin Harris hadde mistet de 116 manuskriptsidene som inneholdt oversettelsen av Lehis bok. Profeten ble svært ute av seg. I løpet av kort tid hadde han mistet sin nyfødte sønn, nesten mistet sin hustru og nå de 116 sidene. Hans mor beskrev hans reaksjon da Martin Harris fortalte ham om tapet: «Å, min Gud, min Gud! sa profeten og vred hendene. Alt er tapt, tapt! Hva skal jeg gjøre? Jeg har syndet. Det var jeg som vekket Guds vrede ved å be om noe jeg ikke hadde rett til å be om, for jeg var blitt frarådet det av engelen. Og han gråt og stønnet mens han hele tiden vandret frem og tilbake på gulvet. Til slutt ba han Martin Harris om å gå hjem og lete på nytt. Nei, sa Martin Harris, det er nytteløst, for jeg har lett overalt i huset. Jeg har til og med sprettet opp senger og puter, og jeg vet at de ikke er der. Da må jeg altså reise tilbake til min hustru med en slik beskjed? sa Joseph. Jeg våger ikke å gjøre det, for da ville jeg drepe henne med det samme. Og hvordan skal jeg kunne stå frem for Herren? Hvilken irettesettelse fortjener jeg ikke fra Den høyestes engel? Jeg minnes godt denne dagen med mørke både innvendig og utenfor. I det minste for oss syntes himlene å være dekket av mørke og jorden svøpt i tungsinn. Jeg har ofte sagt til meg selv at om en uavbrutt straff, like alvorlig som den vi opplevde ved den anledningen, skulle bli tildelt de mest ugudelige som sto for Den allmektiges fotskammel selv om deres straff ikke var større enn det, ville jeg føle medlidenhet med dem i deres tilstand.» (Smith, History of Joseph Smith by His Mother, , 171.) 9

Lære og PaKter ELEVHEFTE

Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og pakter (Religion 324-325) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven:

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kundalini-alarm 2010. Alle rettigheter reservert. Kundalini Warning. Oversetters forkortelser:

Kundalini-alarm 2010. Alle rettigheter reservert. Kundalini Warning. Oversetters forkortelser: KUNDALINI-ALARM ANDREW STROM Kundalini-alarm En bok av Andrew Strom 2010. Alle rettigheter reservert. Originalens tittel: Kundalini Warning. Are false spirits invading the church? Tillatelse gis til å

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer